Sunteți pe pagina 1din 13

PROIECT INSTALATII SANITARE

Modernizarea, reabilitarea ,extinderea si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, jud. Valcea


Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti, jud. Valcea
Nr. cad. 35324

Faza de proiectare DTAC


Beneficiar UAT BALCESTI
Proiectant general -
Proiectant de specialitate S.C. HIC DESIGN INSTAL S.R.L
Proiect nr. J01 / 2022

COLECTIV DE ELABORARE:
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Şef de proiect Ing. Valerică Scutaru

Proiectant Ing. Vlad Drăgan

Verificat Ing. Valerică Scutaru

BORDEROU:

2
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE


PIESE SCRISE:

No. Denumire Data

1 FOAIE DE GARDA 03.2022


2 LISTA DE SEMNATURI 03.2022
3 BORDEROU 03.2022
4 MEMORIU TEHNIC INSTALATII SANITARE 03.2022

PIESE DESENATE:

No. Denumire Data

IS200 Instalatii sanitare- Schema coloanelor 03.2022

1. DATE GENERALE

1.1. Denumirea obiectivului de investiţii

3
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

1.2. Amplasamentul ( adresa )

Ţara : România
Localitate : Balcesti
Judeţul : VALCEA
Adresa : Aleea Petrache Poenaru, nr.3, nr. cad. 35324

1.3. Beneficiarul investiţiei

UAT BALCESTI

1.4. Proiectant general

1.5. Proiectant de specialitate

S.C. HIC DESIGN INSTAL S.R.L


Str. Nicolae Iorga, nr 3A, Voluntari, Judetul Ilfov

DESCRIEREA GENERALĂ A LUCRĂRILOR – MEMORIU INSTALAŢII


SANITARE

2.1 OBIECTUL PROIECTULUI

4
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Proiectul tratează instalaţiile de alimentare cu apă rece şi caldă pentru consum, precum şi
instalaţiile de canalizare menajeră si pluviala aferente imobilului „Pediatrie S+P+1E” amplasat
in :Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti, jud. Valcea.
Alimentarea cu apa se realizeaza din reteaua existenta a orasului Balcesti, printr-o conducta
subterana si realizarea unui camin unde se va monta si apometru.
Calitatea apei va fi conform STAS 1342.
Apele uzate, menajere si pluviale se vor evacua in reteaua de canalizare oraseneasca. Legatura
intre retelele de canalizare aferente imobilului si reteaua de canalizare oraseneasca se realizeaza cu
ajutorul unui camin de bransament.

2.2 PREMIZE DE PROIECTARE SI REGLEMENTĂRI

Proiectul s-a realizat pe baza urmatoarelor documentatii:


Tema de arhitectura elaborata de proiectantul de specialitate;
Tema de proiectare elaborata de beneficiar;
Teme de specialitate: instalaţii termice, instalaţii sanitare, electrice.

Proiectul a fost întocmit in conformitate cu prevederile următoarelor prescripţii în


vigoare, si anume:
 STAS 1478-90 – Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale; 
 SR 1343/1-06 – Alimentari cu apa, Determinarea cantitatilor de apa pentru centre populate
 STAS 1795-87 – Canalizari interioare;
 SR 1846/1-06 – Determinarea debitelor de apa de canalizare ape uzate;
 I 9-2015 – Normativ pentru proiectarea, executia si exploatarea instalatiilor sanitare;
 Legea 10/1995 privind calitatea in constructii;
 P 118-99 - Normativ de siguranta la foc a constructiilor;
 P118-2/2013 Normativ privind securitatea la incendiu a constructiilor, partea a II-a – Instalatii
de stingere;
 P 66/2001 - Lucrari apa si canal pentru mediul rural;
 STAS 1478-90 - Alimentarea cu apa la constructii civile si industriale;
 STAS 3051-91 - Canale ale retelelor exterioare de canalizare;
 SR 1846-1:2006 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 1: Determinarea
debitelor de ape uzate de canalizare;
 SR 1846-2:2007 - Canalizari exterioare. Prescriptii de proiectare. Partea 2: Determinarea
debitelor de ape meteorice;
 SR 1343-1/2006 Alimentari cu apa. Determinarea cantitatilor de apa potabila (care trebuie
asigurate de sistemul de alimentare cu apa potabila a unei localitati);
 prescriptii privind protectia muncii, regulamentul privind protectia şi igiena in constructii;
Toate standardele şi normativele la care fac referire reglementările de mai sus.

2.3 EXIGENTE DE CALITATE

Proiectul asigură realizarea unor instalaţii de calitate corespunzătoare, urmărind satisfacerea


exigenţelor esenţiale de calitate, precum şi a reglementarilor tehnice în vigoare privind calitatea în
construcţii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995.

5
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Echipamentele utilizate vor fi alese din gama de produse agrementate tehnic in conformitate
cu Legea 608/2001 privind evaluarea conformitatii produselor utilizate in constructii.
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile romanesti si trebuie sa
corespunda celor sapte exigente esentiale de performanta conf. Legea 10/1995+Legea 177/2015,
astfel :

a) rezistență mecanică și stabilitate;


b) securitate la incendiu;
c) igienă, sănătate și mediu înconjurător;
d) siguranță și accesibilitate în exploatare;
e) protecție împotriva zgomotului;
f) economie de energie și izolare termică.

2.4 CONTINUTUL PROIECTULUI

Prezentul proiect rezolvă problemele privind:

- dotarea cu obiecte sanitare, armături şi accesorii privind alimentarea cu apă pentru consum;
- instalaţiile interioare de alimentare cu apă rece, apă caldă pentru consum;
- instalaţiile de canalizare interioare a apelor uzate menajere si pluviale aferente imobilului.

2.5. DESCRIEREA INSTALATIILOR

Cladirea avand destinatia spital este dotata cu băi echipate cu obiecte sanitare.
Băile sunt prevăzute cu cabină de duş, vas de closet și lavoar. Saloanele si cabinetele
medicale sunt prevăzute cu lavoare.
- grupurile sanitare se vor dota fiecare cu WC-uri din porțelan sanitar, cu rezervor montat aparent
si scurgere laterala sau verticala;
- lavoare din portelan sanitar si robinete cromate;
- cabina de dus.

2.5.1 INSTALATIA DE ALIMENTARE CU APA PENTRU CONSUM

Consumul de apa in cadrul obiectivului va avea urmatoarele scopuri principale:


- potabil;
- menajer.

6
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Alimentarea cu apa rece a imobilului se va face de la reteaua publica de apa existenta a orasului.
Presiunea din retea asigura alimentarea cu apa a celui mai dezavantajat consumator.
Distributia apei reci se realizeaza din coloane, prin conducte din PP-R montate la plafon si in
sapa, iar racordurile la obiectele sanitare se realizaza in spatele placajului de rigips sau sapa dupa
caz.
Calculul instalației de distribuție a apei reci s-a făcut în conformitate cu prevederile
normativului I9 din 2015.
Conductele vor fi prevăzute cu sistem de protecție ARMAFLEX sau similar, cu grosimea de 9
mm. Sustinerea conductelor de alimentare cu apa se va realiza cu bratari metalice.
Se vor prevedea armături de închidere, golire și siguranță în conformitate cu normele în
vigoare și anume:
-robinete de inchidere sferici, cu secțiunea de trecere totală la baza coloanelor de apă rece si apa
calda.
-robinet de reglaj colțar la obiectele sanitare.
Toate conductele, armaturile si echipamentele montate in sistem vor corespunde cel putin
presiunii nominale de lucru de minim 6 bar.

2.5.2 INSTALATIA DE PREPARARE A APEI CALDE DE CONSUM

Prepararea apei calde menajere se realizeaza cu ajutorul a doua boilere mixte prevazute cu
doua serpentine: o serpentina cu apa calda 80/60 ᴼC furnizata de centrala termica, iar cealalta
serpentina cu agent termic furnizat de panourile solare cu tuburi vidate, amplasate pe acoperisul
cladirii, orientate cirespunzator pentru obtinerea unui randament cat mai bun prin intermediul unui
schimbator de caldura in placi. Boilerele vor fi echipate cu rezistenta electrica pentru asigurarea
autonomiei de functionare in timpul perioadelor de tranzitie, primavara si toamna, cand centrala
termica nu furnizeaza agent termic, iar energia solara nu este suficienta pentru prepararea apei
calde.Temperatura apei calde menajere va fi de maxim 60ᴼC. Sustinerea conductelor de alimentare
cu apa se va realiza cu bratari metalice.
Sistemul solar de producere apa calda menajera este compus din 10 panouri solare care au in
componenta 30 de tuburi vidate din sticla. Legatura dintre panourile solare si boilerul de acumulare
se va realiza printr-un schimbator de caldura in placi. Sistemul de conducte este realizat din tevi de
cupru, acesta fiind echipat cu toate componentele si armaturile necesare pentru realizarea bunei
functionari a sistemului, respectiv: pompa circulatie agent termic solar, robinete de sectorizare,
manometre, supapa de siguranta, robinete de umplere/golire, de aerisire.
Recircularea apei calde de consum se va realiza constant cu ajutorul unei pompe de
recirculare care va mentine in permanenta o temperatura de minim 45ᴼC pe circuitul de apa calda de
consum.
Periodic se va initia o procedura de combatere a bacteriei legionella prin cresterea
temperaturii peste 65ᴼC in instalatia de apa calda menajera. Aceasta procedura se va asigura prin
intermediul sistemului de automatizare (BMS). Dezinfectia termica automata la temperaturi de
peste 65ᴼC se va realiza atat in rezervoarele de acumulare cat si pe coloanele verticale prin
recircularea apei calde cu pompa de recirculare. Procesul de dezinfectie se considera efectuat cand
se atinge temperatura de 70ᴼC. Dacă temperatura apei calde creşte şi mai mult, debitul prin bypass-
ul de dezinfecţie este redus (procesul de echilibrare termică a instalaţiei în timpul dezinfecţiei), iar

7
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

la atingerea temperaturii de 75 °C debitul se opreşte. Acest lucru are rolul de a proteja instalaţia de
apă caldă împotriva coroziunii şi depunerilor de calcar, precum şi de a reduce riscul de opărire.

2.5.6 INSTALATIA DE CANALIZARE MENAJERA SI PLUVIALA

Instalatia de canalizare menajera asigura colectarea si evacuarea apelor uzate menajere provenite
de la urmatoarele:
- obiecte sanitare;
- condens provenit de la echipamentele de climatizare.
Apele uzate menajere colectate de la obiectele sanitare sunt evacuate gravitational prin curgere
libera la caminele de canalizare montate in exteriorul cladirii, racordate la reteaua de canalizare a
orasului.
Pe coloanele de canalizare cu legaturi de la obiectele sanitare se vor prevedea piese de curatire la
baza coloanelor.Inaltimea de montaj a piesei de curatire va fi de 0,40 – 0,80 fata de pardoseala, urmand
ca in dreptul acesteia sa se prevada uşite in ghenele de mascare ale coloanelor verticale de canalizare.
Pentru ventilarea coloanelor de scurgere ale apelor uzate menajere, acestea se vor prelungi peste
nivelul acoperisului in asa fel incat sa se respecte prevederile Normativului I 9 – 2015.
Apa pluviala de pe invelitoarea cladirii va fi directionata la reteaua exterioara de canalizare a
orasului, prin intermediul jgheaburilor si burlanelor.
Conductele de canalizare cu curgere gravitationala se vor monta cu pantele indicate in proiect sau
in STAS 1795.
Toate conductele care transporta apa vor fi montate ingropat sub adancimea de inghet 1,2 m fata
de cota terenului amenajat (conform STAS 6054/77).
Caminul de racord la reteaua publica de canalizare se va amplasa in incinta la limita de
proprietate. Caminul se va executa conform STAS 2448-86, cu elemente conform STAS 816-80 si capac
tip III B,conform STAS2308-81.
Instalatiile se executa cu ajutorul urmatoarelor materiale:
- pentru conductele de canalizare interioara:
▪ tuburi si piese din polipropilena cu mufa si garnitura pentru canalizare;
- pentru conductele de canalizare exterioara si ingropate in radier:
▪ tuburi si piese de legatura din PVC-KG;
- pentru coloanele de canalizare cu legături de la obiectele sanitare:
▪ se vor prevedea tuburi (piese) de curatire la baza coloanelor.

2.5.7 INSTALATIA DE CANALIZARE A CONDENSULUI

Preluarea condensului de la aparatele de tip split vor fi colectate prin conducte din PP-R montate
la plafon. Instalatia de preluare a condensului va fi racordata la lavoar sau la coloana menajera, cu
conditia instalarii unui sifon cu bila inainte de racordare.
Preluarea condensului se va face pe cat posibil gravitational.
In functie de posibilitatile de montaj, se va asigura o panta de 1% - 3% la conductele orizontale
cu curgere gravitationala pentru condens.

8
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Se interzice racordarea colectoarelor de condens la colectoarele pluviale sau direct la colectoarele


menajere de pe nivel.

3. BREVIAR DE CALCUL

3.1 Necesarul de apa rece

Conform STAS 1478-90 tabel 4 si STAS 1343/1-06:

Numarul de persoane (N) Debitul specific

N = 27 q = 120 l/om zi

Consumul mediu zilnic:

Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (m3/zi)


Qzi med= (120 x 25) / 1.000 = 3 .24 m3/zi

Consum maxim zilnic:


Qzi max = Kzi x Qzi med = 1,3 * 3.24 = 4.21 m3/zi
Kzi = 1,3 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum maxim orar:


Qorar maxim= (1/19)*Ko * Qzi max = (1/19) * 2.8 * 4.21 = 0.62 m3/h
Ko = 2.8 (coeficient in functie de neuniformitatea debitului orar)

3.2 Necesarul de apa calda de consum menajer

Conform STAS 1478-90 tabel 4 si STAS 1343/1-06:

Numarul de persoane (N) Debitul specific

N = 27 q = 115 l/om zi

Consumul mediu zilnic:

Qzi med =Σ (qs x N) / 1.000 (m3/zi)


Qzi med= (25 x 115) / 1.000 = 3.1 m3/zi

Consum maxim zilnic:


Qzi max = Kzi x Qzi med = 1.3 * 3.1 = 4.03 m3/zi

9
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Kzi = 1,3 (coeficient de neuniformitate a debitului zilnic)

Consum maxim orar:


Qorar maxim= (1/19)*Ko * Qzi max = (1/19) * 2.8 * 4.03 = 0.59 m3/h
Ko = 2.8 (coeficient in functie de neuniformitatea debitului orar)

3.3 Calculul hidraulic si dimensionarea conductelor de apa rece

Dimensionarea conductelor de apa rece s-a facut conform I9/2015, tabelul 4, tinand cont de
destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei si de tipul de apa (rece sau calda), cu relatia:

Vc =0,67x (⅀ Vs)1/2 (l/s)


unde:
- Vc – reprezinta debitul de calcul al instalatiei;
- Vs – reprezinta debitul specific de apa al unei armaturi.

Debitele specifice ale obiectelor sanitare:

Obiecte sanitare Vs [l/s]


Lavoar DN15 0.07
WC 0.1
Cabina de dus 0.2

Numarul de obiecte sanitare:


- Lavoar = 30
- Rezervor de closet = 9
- Cabina de dus = 7
Valoarea debitului de calcul al instalatiei este:

Vc =0,67x (⅀ Vs)1/2 (l/s) = 1.47 (l/s)

3.4 Calculul hidraulic si dimensionarea conductelor de apa calda de consum

Dimensionarea conductelor de apa calda s-a facut conform I9/2015, tabelul 4, tinand cont de
destinatia cladirii, regimul de furnizare al apei si de tipul de apa (rece sau calda), cu relatia:

Vc =0,67x (⅀ Vs)1/2 (l/s) (l/s)


unde:
- Vc – reprezinta debitul de calcul al instalatiei;
- Vs – reprezinta debitul specific de apa al unei armaturi.

Debitele specifice ale obiectelor sanitare:

10
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Obiecte sanitare Vs [l/s]


Lavoar DN15 0.07
Cabina de dus 0.2

Numarul de obiecte sanitare:


- Lavoar = 30
- Cabina de dus = 7
Valoarea debitului de calcul a instalatiei este:

Vc =0.67 x (⅀ Vs)1/2 = 1.25 (l/s)

3.5 Calculul instalatiei de canalizare a apelor uzate menajere

Debitul de calcul se calculeaza cu relatia:


Vcs = 0.54*(⅀Vs)1/2
- Vcs - debitul de calcul corespunzator valorii sumei debitelor specifice ale obiectelor sanitare
si ale punctelor de consum, ce se evacueaza in tronsonul de conducta de canalizare ce se
dimensioneaza [l/s];
- Vs - debitul de scurgere al unui obiect sanitar[l/s];

Debitele specifice ale obiectelor sanitare:

Obiecte sanitare Vs [l/s]


Lavoar DN15 0.17
WC 2
Cabina de dus 0.66

Numarul de obiecte sanitare:


- Lavoar = 30
- Rezervor de closet = 9
- Cabina de dus = 7
Valoarea debitului de calcul al instalatiei este: Vcs = 0.54*(⅀Vs)1/2 = 2.84 l/s.

3.6 Calculul instalatiei de canalizare a apelor meteorice

Debitele pentru ape meteorice de pe acoperisul imobilului sunt calculate conform STAS
1795-87. Suma acestor debite este calculata cu ajutorul relatiei :
Qp [l/s] = I [l/s / ha] ∙ φ ∙ Sca [ha] = I [l/s / ha] ∙ φ ∙ Sca ∙ 10-4 [m2]
unde:
- Sca [m2] = suprafata de calcul ;
- φ = coeficient de scurgere aferent suprafetei "S" de calcul;
- I [l/s / ha] = intensitatea normata a ploii de calcul, conform STAS 9470-73.
11
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Urmand metoda de calcul avem :


Sca = 300 [m2]
φ = 0.95
I = 320 [l/s*ha]
Qp = 7.69 [l/s]
In concluzie:
Qp = 9.12 [l/s]

Debitul total de ape meteorice aferent imobilului este de 9.12 l/s.

4. CERTIFICARE

Prin prezenta, in limita cunostintelor si informatiilor detinute, certificam ca prezentul proiect


corespunde reglementarilor in vigoare si cerintelor de calitate impuse.
De asemenea, certificam ca performantele instalatiei proiectate sunt limitate de corecti-
tudinea datelor extrase din documentatia furnizorilor de echipamente, documentatia pusa la dispozi-
tie de catre beneficiar, documentatia pusa la dispozitie de continutul proiectului de arhitectura si
structura, de ipotezele considerate si conditiile limitative prezentate in proiect.
Proiectul a fost elaborat conform cerintelor din standardele, recomandarile si metodologia de
lucru recomandate. Proiectantul a respectat codul deontologic al meseriei sale.

5. MASURI DE PROTECTIA MUNCII SI PSI

La executia lucrarilor, se vor respecta toate legile si normativele de protectia muncii in


vigoare:
—Legea nr. 10/1995 revizuita privind calitatea în construcţii;
—Regulamentul privind controlul de stat al calităţii în construcţii, aprobat prin HG. nr. 272/ 1994;
—Regulamentul de recepţie a lucrărilor de construcţii şi instalaţii aferente acestora, aprobat prin
H.G. nr. 273 / 1994;
—Legea 319/2006 - Norme generale de protecţia muncii si metodologii de aplicare a legii
—P 118 – 1999. Normativ de siguranţa la foc a constructiilor;
—Legea 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor;
—Hotărârea de Guvern nr. 622/21 aprilie 2004 modificată şi completată cu Hotărârea de Guvern nr.
796/14 iulie 2005 privind stabilirea condiţiilor de introducere pe piaţă a produselor pentru con-
strucţii;
—Normativul I 13-2002 privind proiectarea si executia instalatiilor de incalzire.
Intreprinderea de construcii - montaj va urmari respectarea normelor generale si proprii de
protectie si igiena a muncii si va elebora instructiuni pe specific de lucrari si locuri de munca in
scopul obiectivului in special in ceea ce priveste:
Executarea lucrarilor de instalatii electrice de forta, iluminat si prize.
Executarea lucrarilor de instalatii de automatizare.
Executarea lucrarilor la inaltime.
Executarea lucrarilor de sudura.
Executarea lucrarilor de protectii anticorozive si izolatii.
Semnalizarea locurilor periculoase.

12
Specialitatea INSTALATII SANITARE Nr. Proiect: J01
Modernizarea, reabilitiarea, extinderea
Proiect si dotarea spitalului orasenesc Balcesti, Faza: DTAC
jud. Valcea
Aleea Petrache Poenaru, nr.3, Balcesti,
Adresa Data: 03.2022
jud. Valcea, nr. cad. 35324

Prevederile stipulate in actele de mai sus nu sunt limitative, executantul si beneficiarul


avand obligatia sa adopte imediat masurile corespunzatoare pentru a preveni si inlatura orice fel de
accidente.
Execuţia va fi facută de personal calificat având instructajul de protecţia muncii, efectuat
conform metodologiei în vigoare, sub conducerea şi supravegherea de personal care posedă
pregătirea tehnică corespunzătoare, stabilite de conducătorul unităţii constructoare.
Constructorul (în execuţie) şi beneficiarul (în exploatare) vor lua orice masură, care să
prevină producerea unor accidente de muncă, fiind direct răspunzători de acest lucru.

6. DISPOZITII FINALE
Inainte de inceperea executiei, se vor identifica pe teren eventualele instalatii existente pen-
tru deviere.
Antreprenorul va avea obligatia ca:
- la terminarea lucrarilor, sa prezinte documentele privind efectuarea probelor realizate
asupra instalatiilor, precum si incadrarea in prevederile documentatiei in vederea intocmirii cartii
tehnice a constructiei;
- sa inscriptioneze toate conductele potrivit fluidului transportat;
- sa eticheteze vizibil toate armaturile de inchidere si separare cu precizarea zonei sau con-
sumatorilor deserviti;
- in timpul lucrarilor va lua masuri ca accesul pe santier sa fie permis numai persoanelor in-
struite si autorizate.

Întocmit, Verificat,
Ing. Vlad Drăgan Ing. Valerică Scutaru

13

S-ar putea să vă placă și