Sunteți pe pagina 1din 53

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L.

Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

A. Piese scrise Date generale: 1. denumirea obiectivului de investitii; 2. amplasamentul 3. titularul investitiei; 4. beneficiarul investitiei; 5. elaboratorul studiului. Informatii generale privind proiectul 1. situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului; 2. descrierea investitiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico-economic selectat; b) scenariile tehnico-economice prin care obiectivele proiectului de investitii pot fi atinse: - scenarii propuse - scenariul recomandat de catre elaborator; - avantajele scenariului recomandat; c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz; 3. date tehnice ale investitiei: a) zona si amplasamentul; b) statutul juridic al terenului care urmeaza sa fie ocupat; c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata totala, reprezentand terenuri din intravilan/extravilan; d) studii de teren: - studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national; - studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari; - alte studii de specialitate necesare, dupa caz; e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; f) situatia existenta a utilitatilor si analiza de consum: - necesarul de utilitati pentru varianta propusa promovarii; - solutii tehnice de asigurare cu utilitati; g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului;

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

4. durata de realizare si etapele principale; graficul de realizare a investitiei. Costurile estimative ale investitiei 1. valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general; 2. esalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a investitiei. Analiza cost-beneficiu: 5. analiza de senzitivitate; 6. analiza de risc. Sursele de finantare a investitiei Sursele de finantare a investitiilor se constituie in conformitate cu legislatia in vigoare si constau din fonduri proprii, credite bancare, fonduri de la bugetul de stat/bugetul local, credite externe garantate sau contractate de stat, fonduri externe nerambursabile si alte surse legal constituite. Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei 1. numar de locuri de munca create in faza de executie; 2. numar de locuri de munca create in faza de operare. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei 1. valoarea totala . 2. esalonarea investitiei. 3. durata de realizare . 4. capacitati. 5. alti indicatori specifici domeniului de activitate in care este realizata investitia, dupa caz. Avize si acorduri de principiu. 1. avizul beneficiarului de investitie privind necesitatea si oportunitatea investitiei; 2. certificatul de urbanism; 3. avize de principiu privind asigurarea utilitatilor 4. acordul de mediu; 5. alte avize si acorduri de principiu specifice. B. PARTI DESENATE 1.Plan de incadrare in zona Sc.1:25000. 2.Plan de situatie Sc. 1:500. 3.Profil transversal tip. 4.Podete tip. 5.Dispozitie generala pod.

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Date generale. Denumirea obiectivului de investiii :

Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca,Judeul Suceava,


Amplasament: Drumurile luate n studiu se afl n comuna Rca,Judeul Suceava Titularul investiiei: Comuna Rca,Judeul Suceava. Beneficiarul investiiei: Comuna Rca,Judeul Suceava. Elaborator studiu: SC Wareso Prod SRL Suceava. Faza de proiectare: Studiu de Fezabilitate. List de semnturi: Sef proiect : Ing. Ursu Toader Proiectant : Ing. Claudiu Cristea Ing.Sauciuc Silviu Ing.Buta Cristian

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Informatii generale privind proiectul 1. Situatia actuala si informatii despre entitatea responsabila cu implementarea proiectului; GEOGRAFIC, zona amplasamentelor este aezat n depresiunea Rca, ce face trecerea de la Carpaii Orientali la Subcarpaii Moldovei, Podiul Moldovenesc i lunca rului Moldova, n care geomorfologia existent reflect alctuirea i structura geologic, inclusiv rolul avut de reeaua hidrografic format de rul Rca i afluenii si. Consecinele localizrii geografice ale amplasamentelor n bazinul hidrografic al rului Rca sunt materializate prin particulariti geomorfologice, climatice, hidrologice, hidrogeologice, fitopedologice i activiti antropice, specifice pentru aceast zon de contact morfologic. Relieful regiunii s-a format n urma proceselor complexe de morfogenez a cror cunoatere impun elemente geologice, geomorfologice, climatice, hidrologice, hidrogeologice, hidrogeomorfologice, fitopedologice, inclusiv antropice. Structura i litologia formaiunilor geologice, clima i hidrologia au favorizat apariia interfluviilor, delimitate prin reeaua hidrografic, terasele i treptele de lunc etc., inclusiv Culoarul morfologic al vii rului Rca, de natur eroziv, legat intim cu cel al vii rului Moldova. Modernizarea drumurilor luate n studiu este o necesitate deoarece permite creterea standardului de via al locuitorilor din localitatea pe care o parcurge i deschide perspectiva dezvoltrii economice a acestora. n prezent, instalaiile de transport existente nu sunt capabile s asigure n condiii corespunztoare, din punct de vedere tehnic i economic, traficul existent n zon. Organizaiile internaionale pun n eviden necesitatea lurii n considerare, cu o mai mare nsemntate a eficienei ecologice i sociale a reelei de instalaii de transport, la proiectarea acesteia naintnd ca principii fundamentale de apreciere a eficienei investiiei n drum urmtoarele: perfectarea criteriilor tehnice i realizarea lesnicioas; performane ergonomice i siguran n exploatare; respectul i protecia mediului nconjurtor; eficien economic i rentabilitate; consideraii sociale n dezvoltarea regional, n evoluia cultural a diferitelor comuniti.

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

2. descrierea investitiei: a) concluziile studiului de prefezabilitate sau ale planului detaliat de investitii pe termen lung (in cazul in care au fost elaborate in prealabil) privind situatia actuala, necesitatea si oportunitatea promovarii investitiei, precum si scenariul tehnico economic selectat; NU ESTE CAZUL DEAOARECE NU A FOST ELEBORAT UN STUDIU DE PREFEZABILITATE. S-a facut analiza executiei acestor drumuri in variantele: 1) Suprastructura din beton asfaltic - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal - 6 cm Badpc 25 strat de binder. - 5 cm BA 16 strat de uzura. 2) Suprastructura din beton de ciment balast amestec optimal de 30 cm, asternut peste o zestre existent. Dal betonat Bcr 4 g=21 cm. - Scenariul recomandat de catre elaborator; Luandu-se in calcul zona climatica favorabila,nivelul traficului care este preponderent usor,si pantele drumurilor in profil in lung, la aceasta faza se estimeaza ca fiind necesara aplicarea urmatoarei structuri rutiere: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal - 6 cm Badpc 25 strat de binder. - 5 cm BA 16 strat de uzura. In vederea asigurarii unei circulatii rutiere in conditii de siguranta a circulatiei, se prevad montarea de indicatoare rutiere si marcaje orizontale longitudinale si transversale.

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Ca si avantaje ale scenariului recomandat amintim: 1. Imbracamintea asfaltica este o imbracaminte elastica ,amortizeaza actiunea dinamica a vehiculelor. 2. Este usor de reparat. 3. Permite utilizarea unor tehnologii moderne pentru executie si intretinere. 4. imbracamintea bituminoasa se da in circulatie imediat dupa terminarea executiei. 5. Asigura scurgerea rapida a apelor pluviale. 6. Asigura confortul si siguranta utilizatorului. 7. Se asigura o planeitate buna a parti carosabile atat in calea curenta cat si pe poduri. 8. Imbracamintea asfaltica se preteaza la declivitati mai mari de 6%. c) descrierea constructiva, functionala si tehnologica, dupa caz; Att n plan orizontal ct i n plan vertical se va pstra traseul existent al drumurilor fcndu-se doar acele corecturi locale i strict necesare mbuntirii elementelor lor geometrice legate de circulaie ori de realizarea sistemului rutier adoptat. Compactarea terasamentelor se realizeaz mecanizat, cu cilindrul compresor pe zone ntinse i manual n spatele culeelor podeelor i a zidurilor de sprijin. Tot n cadrul acestei categorii de lucrri intr i lucrrile de scarificare, reprofilare i compactare a mpietruirii existente, cu scopul realizrii stratului de form. Scarificarea mecanic pe o adncime de 10 cm i reprofilarea platformei drumului se execut cu autogrederul, iar compactarea se realizeaz cu cilindrul compresor.
Drum 1 0+000-3+050 L=3050 m,cu platforma de 5.00 ml, din care

parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m.


Drum 2 0+000-1+665 L=1650 m ,cu platforma de 5.00 ml , din care

parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m.


Drum 3 0+000-1+245 L=1615 m ,cu platforma de 5.00 ml , din care

parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m. Total 5960 ml.

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

La aceasta faz se estimeaz ca fiind necesar aplicarea unui complex rutier cu urmtoarea structur: Drum 1 si 2 va avea un sistem rutier alcatuit din: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal - 6 cm Badpc 25 strat de binder. - 5 cm BA 16 strat de uzura. Drumul 3 va avea sistemul rutier alcatuit din: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal Sunt necesare urmatoarele lucrari care vor amplasate dupa cum urmeaza: Drum 1 Podet tubular D=600 mm L=10 m Km 0+003 Podet tubular D=1000 mm L=7,50 m Km 1+563 Podet tubular D=1000 mm L=7,50 m Km 1+823,20 Drum 3 Podet tubular D=600 mm L=7.50 m Km 0+214 Podet tubular D=600 mm L=7.50 m Km 0+425 Intre km 0+332-0+750 se impune a se executa sant dalat cu dren de fund partea stanga. Cu ocazia asfaltarii va fi pstrat n ntregime traseul actual n lungime de 5,960 Km i care este situat pe teren de utilitate public administrat de Comuna Rca, nefiind nevoie de exproprieri. Vor fi prevzute si 3 staii de ncruciare. Podeele necesare subtraversrii apelor vor fi podee tubulare cu diametru de 600 mm i 1000 mm, realizate din tuburi PREMO. Lucrrile de art proiectate i cu caracter definitiv sunt dimensionate static la convoiul de calcul A30-V80, conform normativelor n vigoare i sunt dimensionate hidraulic s evacueze debitul Q3% cu verificare la Q1%. Podeele tubulare sunt constituite din trei pri distincte: fundaia, tubul propriu-zis i racordrile cu terasamentele. Fundaia este din beton simplu clasa C12/15 i constituie elementul de legare la teren a podeului. Patul pe care se aterne fundaia se cur n prealabil de resturile organice (materiale lemnoase, sol vegetal) pn la stratul de teren sntos. Acolo unde terenul prezint denivelri pronunate n lungul podeului i n zonele adncite, legtura cu terenul natural se face prin subzidiri din piatr brut, sub stratul de fundaie. Tuburile cu diametre de 600 mm,800 mm i 1000 mm sunt de tip PREMO, din beton precomprimat, i se procur de la furnizori autorizai pentru producerea acestor elemente prefabricate la lungimea de 5,0 m. Manipularea tuburilor se
7

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

face cu macaraua pentru a se evita deteriorarea lor. Montarea pe stratul de fundare se face tot cu macaraua i nu prin mpingere cu lama buldozerului. Rosturile se etaneaz cu mortar i celochit. Tuburile prefabricate se transport auto pe o distan de circa 350 km din judeul Buzu. Racordarea podeelor cu terasamentele se face prin timpane i camere de priz cu fundaia din beton clasa C12/15. La podeele din albii timpanele amonte sunt prevzute cu aripi evazate pentru captarea apelor, iar cele din aval cu aripi normale. ntre aripi este prevzut un pereu din piatr brut pentru a evita eroziunea i prevenirea degradrii podeului. Elevaiile sunt din beton simplu clasa C12/15(B 200). La realizarea lucrrilor se vor folosi numai materiale agrementate conform reglementrilor naionale n vigoare, precum i legislaiei i standardelor naionale armonizate cu legislaia U.E. Aceste materiale sunt n conformitate cu prevederile HG nr. 766/1997 i a legii nr. 10/1995 privind obligativitatea utilizrii de materiale agrementate pentru execuia lucrrilor. Prin modenizarea acestor drumuri de acces la exploatatiile agricole din localitatea Rca acea parte a infrastructurii pe care o reprezint capacitatea de acoperire a nevoilor de circulaie agricole. Considerm ca trebuie de subliniat faptul c, realizarea obiectivelor solicitate, conform prevederilor din documentatia de fa, va prezenta , pentru zona, o reducere a impactului negativ asupra accesului la reteaua rutier reprezentata de drumurile agricole. Imbunatairea strii de viabilitate va reprezenta si o imbunataire a condiiilor de viata si a standardelor de munc pentru locuitorii zonelor deservite de respectiva cale de circulaie. Prezena in zon a unei ci de circulaie cu imbrcminte din beton rutier, va ameliora condiiile igienico-sanitare ale vieii localnicilor si activitatilor productive desfurate de ctre acestia. In profil longitudinal, panta maxima a drumului va fi de 5-6 %. Lucrrile de protecia muncii pe perioada execuiei sunt prinse n normele de deviz fcnd parte din tehnologia de execuie. Lucrrile care necesit prevederi deosebite sunt: - sprijinirea malurilor la spturile pentru fundaii ale podeelor; - executarea accesului de picior n zonele nguste; La executarea lucrrilor se vor lua toate msurile privind protecia mediului nconjurtor: depozitarea combustibililor i a materialelor, precum i ntreinerea curent a utilajelor se vor face n locuri special amenajate, fr a fi permis mprtierea materialelor, combustibililor, lubrifianilor i reziduurilor la ntmplare pe antier;
8

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

depozitele de terasamente i resturile vegetale din defriri sau din degajarea albiilor se vor amplasa astfel nct s nu poat fi antrenate de viituri. La drumul 1 km 0+269 se afla un pod care necesita urmatoarele lucrari de reparatii: demolare/refacere integrala a caii pe pod si pe trotuare demolarea /refacerea gurilor de scurgere existente ,inclusiv montarea tuburilor prelungitioare demolarea /refacerea rosturilor pe culei in solutia constructiva Viajoint repararea/refacerea parapetului existent montarea parapetului elastic la capetele rampelor de acces la pod in continuarea parapetului de pe pod. Refacerea /repararea zonelor de beton cu degradari Repararea liselor trotuarelor La culeea mal drept sunt necesare lucrari de subzidiri. Executarea si completarea sferturilor de con inclusiv completarea terasamentelor. Rectificarea albiei cu refacerea sectiunii normale a albiei. Executarea apararilor de mal amonte 25 m si aval 10 m. Eliminarea vegetatiei din albie. La drumul 2 km 0+329 se impune executia unui pod cu grinzi de 21 m. Structura constructiva a podului este pod de beton armat cu suprastructura din grinzi cu corzi aderente , simplu rezemate pe aparate de reazem din neopren fixe si mobile. - Suprastructura podului are doua deschideri cu lumina de 20.00 ml , realizata din grinzi cu corzi aderente,rezemate pe bancheta cuzinetilor. Monolitizarea grinzilor se va face prin realizarea unei dale din beton armat monolit, de clasa Bc 20, cu armaturi OB37, cu o grosime variabila de 10-20 cm, care asigura un carosabil de 5 m fara trotuare. Calea pe pod se va realiza din hidroizolatie si doua straturi de BAP. Parapetul metalic este prefabricat, realizat din profile laminate la cald. Infrastructurile(culeile,pila) sunt masive , cu elemente elastice si fundatii directe. Elevatiile sunt realizate din beton simplu de clasa C12-15(Bc 15.) de 3.00 m Bancheta cuzinetilor ,zidurile de garda , zidurile intoarse sunt sunt realizate din beton armat de clasa Bc 15 cu armaturi de OB 37. Pe zidurile intoarse ale culeilor este prevazut acelasi tip de parapet metalic ca si pe suprastructura. Rampele pe pod sunt prevazute a se executa cu urmatorul sistem rutier: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal
9

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

- 6 cm Badpc 25 strat de binder. - 5 cm BA 16 strat de uzura. Pamantul excavat se va folosi partial la realizarea rampelor la pod , iar cel necorespunzator se va imprastia in depozit. Se vor executa lucrari de regularizare albiei pe 25 ml amonte si 25 ml aval si lucrari de aparare de mal executate din gabioane de He=2m asezate pe o saltea din gabion de 0.50m. Pentru a preveni afluierea culeeilor si adancimea talvegului s-a prevazut un radier din saltea de gabion in trepte ce va fi ecranat cu un strat de 10 cm de beton C8-10(Bc10). Obiectivele studiului de fezabilitate, prioritati. Drumurile Vp=25km/or. ce urmeaza a fi asfaltate vor fi proiectate pentru

Laimea platformei va fi de 5,00m parte carosabil de 4,00 m . Prin asfaltarea acestor drumuri agricole, va fi consolidat la nivel de parte a infrastructurii pe care o prezinta caile de acces la exploatatiile agricole. Prin modernizarea acestor drumuri se va facilita accesul la exploatatiile agricole si agentii economici din zona. In prezent accesul se desfasoara anevoios . Reteaua de drumuri propusa a se moderniza va deservi o suprafata de 520ha,conform hotararii de consiliu local si plansei D0. Prin modernizarea acestor drumuri agricole se preia traficul de pe drumul judetean 155 A pe o lungime de 6,100 km . Ruta alternativa este de 6,994 km din care se va moderniza prin prezenta documentatie 3,861 km .Total kilometri modernizati prin proiect sunt 5,960 km.Acest lucru este demonstrat in plansa D1.Drumul judetean 155 A se intersecteaza cu drumul 2 in km 14+470,iar cu drumul 1 in km 12+880.

10

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

3. Date tehnice ale investitiei: a) zona si amplasamentul; GEOGRAFIC, zona amplasamentelor este aezat n depresiunea Rca, ce face trecerea de la Carpaii Orientali la Subcarpaii Moldovei, Podiul Moldovenesc i lunca rului Moldova, n care geomorfologia existent reflect alctuirea i structura geologic, inclusiv rolul avut de reeaua hidrografic format de rul Rca i afluenii si. Consecinele localizrii geografice ale amplasamentelor n bazinul hidrografic al rului Rca sunt materializate prin particulariti geomorfologice, climatice, hidrologice, hidrogeologice, fitopedologice i activiti antropice, specifice pentru aceast zon de contact morfologic. Relieful regiunii s-a format n urma proceselor complexe de morfogenez a cror cunoatere impun elemente geologice, geomorfologice, climatice, hidrologice, hidrogeologice, hidrogeomorfologice, fitopedologice, inclusiv antropice. Structura i litologia formaiunilor geologice, clima i hidrologia au favorizat apariia interfluviilor, delimitate prin reeaua hidrografic, terasele i treptele de lunc etc., inclusiv Culoarul morfologic al vii rului Rca, de natur eroziv, legat intim cu cel al vii rului Moldova. PREZENTAREA GEOLOGIC, GEOMORFOLOGIC, CLIMATIC I HIDROGEOLOGIC A ZONEI II. CARACTERIZAREA GEOLOGIC A ZONEI GEOLOGIC, amplasamentele sunt situate n depresiunea Rca, ce face trecerea de la Carpaii Orientali la Subcarpaii Moldovei, Podiul Moldovenesc i lunca rului Moldova. Depresiunea Rca a luat natere prin eroziune selectiv, fiind o depresiune de contact litologic dezvoltat la linia a dou domenii geologice diferite, respectiv formaiunile cutanate burdigaliene (specifice Subcarpailor) i cele sarmatice cvasiorizontale (specifice Podiului Moldovenesc). Altfel spus, zona comunei Rca a fost un punct de ntlnire a Mrii Sarmatice cu Munii Carpai. Depresiunea Rca are o suprafa de 28 km i o altitudine medie de 400 m, traversat de rul Rca. Formaiunile geologice care alctuiesc aceste structuri lito-stratigrafice sunt urmtoarele: - n fundamentul cristalin (soclu rigid, cutat i consolidat n Proterozoic) se afl gnaise granitoide, paragnaise plagioclazice, isturi migmatice etc., traversate de filonae de pegmatite, granite roz cu muscovit i biotit, uneori chiar bazalte. Formaiunile geologice amintite au fost
11

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

metamorfozate i cutate n Proterozoic inferior i mediu, iar relieful generat a fost intens modelat de factorii externi subaerieni, care l-au transformat ntr-o peneplen (peneplena soclului cristalin precambrian). Acest fundament dup ncetarea micrilor orogenetice i ncheie regimul tectonic de geosinclinal, transformndu-se ntr-o unitate de platform, cu mobilitate redus i denudaie activ, nhumat sub stiva cuverturii de roci sedimentare cvasiorizontale (mega monoclin); - n cuvertura sedimentar se afl formaiuni depuse n cele 3 mari cicluri de sedimentare, separate prin lacune stratigrafice, care denot c nu au existat sedimentri continui n apele marine, astfel: ciclul nr.1. de sedimentare (Paleozoic), reprezint prima oscilaie negativ a soclului, care a determinat instalarea mrii epicontinentale i n care s-au depus formaiuni geologice ale cror vrste sunt urmtoarele: - Cambrian, alctuit din calcare, gresii etc.; - Ordovician, alctuit din conglomerate cu elemente de cristalin (baz), gresii cuaritice grosiere, intercalaii de isturi argiloase (depozitate n facies gresoargilos) etc. - Silurian, alctuit din calcare fine (spatice i organogene), intercalaii de marne, gresii calcaroase, argile istoase cenuiunegricioase, etc; - Devonian, alctuit din gresii silicioase, argile nisipoase dure (ambele avnd culori diferite), calcare etc.; - Carbonifer, alctuit din gresii silicioase cenuiiverzui, isturi argiloase cu diferite culori, calcare etc. Dup sedimentarea acestor formaiuni geologice, urmeaz o nou perioad de denudaie activ care determin apariia unui relief nou, afectat continuu de factorii denudaionali externi . ciclul nr.2. de sedimentare (Mezozoic), cuprinde urmtoarele vrste: - Jurasic superior, alctuit din calcare silicioase i marnoase, marne, dolomite cu intercalaii de anhidrite etc., faz urmat de regresiunea apelor (TithonicCretacic inferior) i apoi marea transgresiune a mrii mezocretacice; - Cretacic inferior (sfrit), alctuit din marne, calcare, gresii calcaroase etc; - Cretacic superior (Apian, Albian i Cenomanian), alctuit din nisipuri glauconitice, gresii, calcare marnoase i cretoase etc; - Paleocen, alctuit din gresii grosiere; - Eocen, alctuit din gresii calcaroase cu diferite culori i calcare verzui. Formaiunile geologice sedimentate n acest ciclu prezint nclinri spre vest i sudvest.
12

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Ciclul nr.3. de sedimentare (Neozoic), genereaz partea superioar a cuverturii platformice a crei grosime crete dinspre est spre vest, alctuit din urmtoarele formaiuni geologice: - Badenian superior (facies marinlagunar), alctuit din conglomerate, nisipuri, anhidrite, bentonite, marne, argile etc; - Sarmaian (facies marnos), format din trei etaje: Buglovian, alctuit din depozite argilonisipoase, marne, argile, etc; Volhinian (Sarmaian inferior), alctuit din argile, marne i nisipuri, n care apar nivele de gresii calcaroase i calcare oolitice, intercalaii de pietriuri (depuneri fluviodeltaice ale paleohidrografiei), provenite din orogenul carpatic, care n urma micrilor tectonice din faza moldav, s-a nlat, furniznd un volum imens de material detritic grosier. Aceste ultime formaiuni geologice sunt situate n paleoalbia rului Rca, i constituie patul impermeabil al acviferului freatic de lunc; Basarabian (Sarmaian mediu), alctuit din material psamitic i psefitic (nisipuri, argile, marne, gresii, calcare oolitice i formaiuni fluvio deltaice), depus ca urmare a micrii generale de ridicare (nceput n Volhinian) i datorit crora apele mrii sarmatice se retrag succesiv spre sud i sudest (caracter regresiv al formaiunilor geologice). Acest ciclu i ncheie existena odat cu retragerea apelor mrii sarmatice, etap cnd ncepe i aciunea erozional a factorilor fizicogeografici, care modeleaz relieful din Hersonian (Sarmaian superior) i pn n prezent (Actual). cuaternarul este reprezentat prin formaiuni de origine continental, acumulate n terase (versantvrst pleistocen) i trepte de lunc (aluviuni vrst holocen i actual). Aceste formaiuni geologice sunt alctuite din: pietriuri, nisipuri, argile, loessuri de natur argiloprfoas i argile, care n zon formeaz roca parental a solului vegetal. III.TECTONICA SI SEISMICA ZONEI Sedimentarul, ncepnd de la Paleozoic i pn la Cuaternar, prezint grosimi mai mici n estul Platformei Moldoveneti care cresc apreciabil spre vest i sudvest, spre orogenul carpatic. Formaiunile sedimentare sunt necutate i uor nclinate spre orogenul carpatic (n adncime) i spre SSE (la suprafa, cu o pant de 5-8 m/km). Aceeai nclinare spre SE o au i depozitele cuaternare ceea ce nseamn c aceasta este un rezultat al micrilor de basculare petrecute n Pleistocen. Platforma, evolund ca regiune consolidat nc din Proterozoic, prezint un regim ruptural specific unitilor de platform. SEISMIC, zona este afectat de cutremurele moldave al cror focar este situat n regiunea Vrancea, ns propagarea i intensitatea micrilor seismice,
13

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

depinde i de poziia amplasamentelor fa de focar, magnitudine, energia seismului, constituia litologic etc. Conform prevederilor normativului P100/1-2006, amplasamentele se ncadreaz la urmtoarele categorii: acceleraia terenului .............................................................ag = 0,16; perioada de col ....................................................................Tc = 0,7 sec. - regiunea este ncadrat n gradul 6 de zonare seismic dup scara Msk. IV. CARACTERIZAREA GEOMORFOLOGIC A ZONEI Amplasamente sunt situate n bazinul hidrografic al rului Siret (XII1), subbazinul hidrografic al rului Moldova (XII140) i poziionat n depresiunea Rca. Din punct de vedere, depresiunea este format din trei terase cu altitudini de 375 m, 385 m i respectiv 445 m. Relieful regiunii a nceput formarea din Sarmaian mediu (Basarabian), cnd n zon a aprut Cmpia de acumulare marin, a crei structur i suprafa era uor nclinat spre sud, sudest (structur de monoclin n roci moi). Apariia acestui culoar depresionar se datoreaz proceselor complexe de morfogenez, dar a crui formare poate fi interpretat corect numai dup cunoaterea i analizarea ntregului complex de elemente geologice, geomorfologice, climatice, hidrologice, hidrogeologice, hidrogeomorfologice, hidroclimatice i fitopedologice, dar i a influenei antropice. Marea diversitate a formelor de relief (reprezentate prin tipuri de acumulare i eroziune) se datoreaz sistemului de modelare fluviatil, aflat n strns concordan cu elementul geologic, climatic i hidrologic. Aspectul reliefului este legat de factorii structuralolitologici, care au impus apariia unor forme specifice, n special pe seama caracterului monoclinal al formaiunilor geologice de vrst sarmaian, a coborrii nivelului de baz al rului Rca, prului Rca Mare, Rcua i Sltioara, factorilor climatici, hidrogeologici etc. Relieful prezint un aspect geomorfologic impus de formaiunile geologice de vrst Sarmaian medie (argile i marne) i cuaternare (nisipuri, pietriuri i bolovniuri), n care aciunea erozivoacumulativ a rului Rca a determinat ca valea s se detaeze de unitile morfologice nconjurtoare. Valea rului Rca, ca i a afluenilor si, prului Rca Mare, Rcua i Sltioara s-a adncit treptat n formaiunile piemomtane, ajungnd n depozitele argilo-nisipoase de vrst Sarmaian medie. Menionm c, zonele n care vor fi amplasate drumurile agricole nu sunt alunecri de teren sau eroziuni.

14

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

V. CARACTERIZAREA CLIMATIC I TOPOCLIMATIC A ZONEI Regiunea n care este amplasat comuna Rca, caracterizeaz un relief depresionar, respectiv dealuri, coline i culoar morfologic, toate aflndu-se n aria de influen a climatului de tip temperat continental cu nuane moderate (influene continentale, subbaltice, atlantice i mai puin mediteraneene). Aceast zon este ncadrat n provincia climatic esteuropean (dup indicele de umiditate n tipul climatic II). Tipul climatic menionat se reflect n distribuia temperaturilor i precipitaiilor (variaii diurne, lunare, anuale i multianuale) care imprim i o anumit periodicitate a acestora, stabilit i prin elementele climatice, nregistrate la staia meteorologic Flticeni. Nuana climatic amintit este determinat de urmtorii factori climatogeni: cosmici, dinamici i geografici ale cror valori i caracteristici sunt prezentate n continuare: factorii dinamici, sunt caracteristici zonelor de interferen ale diverselor formaiuni barice principale, reprezentate prin: anticilonul azoric (origine dinamic), ciclonul islandez, anticiclonul siberian (origine termic), ciclonii mediteraneeni i circulaia de blocare. Factorii geografici sau suprafaa subiacent activ, sunt reprezentai prin: relief, litologie, hidrografie, covor vegetal, soluri etc. care prezint n zon o mare diversitate, impunnd proceselor i fenomenelor atmosferice un specific local care genereaz climate caracteristice. ELEMENTE CLIMATICE Pentru nelegerea strii climatice existente n zona comunei, prezentm n continuare urmtoarele elemente climatice specifice: temperatura aerului, reprezint cel mai important parametru, caracterizat prin valori diurne, zilnice, lunare, anuale i multianuale, valori prezentate n continuare: Regimul lunar i multianual al temperaturii aerului (nregistrare la staia meteorologic Flticeni):
Medii lunare (0C) I II III IV V VI VII VII I IX X X XII Med ia anu al 3,1 Perioada nregistrrii

Temperaturi medii lunare multianuale


3,5 2,2 1,6 8,4 14, 1 19, 9 17, 3 18, 1 24, 5 18, 1 24, 2 15 13, 9 20, 2 8,7 1,4 7,9
1956 1998 1956 1998

Temperaturi medii maxime lunare multianuale


0,5 2 6,5 14, 2 23 14, 5 7,2 1,8 12, 7

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Temperaturi medii minime lunare multianuale


-7 5,3 7,3 14 ,9
11/ 91 27, 0 29/ 56

1,8 8,3 21 ,2
24/ 90 26, 7 5/5 4

3,9 10, 3 25 ,0
26/ 63 19, 9 4/5 5

9 10, 9 29 ,3
25/ 68

12,3 13,7 13,8 10, 7 34 ,9


2/6 2

9,3 10, 9 30 ,5
1/5 2

4,5

4,8 6,6

3,7

19661998 1956 1998

Amplitudini lunare maxime absolute multianuale


7,5 10, 8 38 ,8
20/ 60

11, 1 37 ,5
15/ 57

10 23 ,8
1/9 4 18, 2 26/ 93

7,2 18 ,6
18/ 89 20, 2 28/ 56

9,0
195 6199 8 195 6199 8

Temperaturi maxime absolute


23 ,8
13/ 58

32 ,6
17/ 86

38,8
20.08/ 1960

Temperaturi minime absolute


9,0 5/6 5 1,5 5/6 5 3,0 5/5 8 6,3 4/5 9 4,1 30/ 66 4,4 17/ 65 8,1 27/ 79 -27,0 28.01/ 1956

Numr mediu lunar de nopi geroase (temperatura minim < - 100C)


9,9
0

6, 1

1, 9

1,0

5,7

24, 2

Roma n

Numr mediu lunar de zile de iarn (temperatura maxim 0 C)


14,2 10,5
0

4,9

0,41

2,2

3,9

10,2 42,9

19511998

Numr mediu lunar de zile cu nghe (temperatura minim 0 C)


27, 5 23, 1 19, 6 4,3 0,2 0,1 2,9 11, 2 23, 7 114, 4
1951 1998

Numr mediu lunar de zile de var (temperatur maxim 250C)


0,5 4,0 10,3 14,8 13,4 5,5 0,4 47,9
19511998

Numr mediu lunar de zile tropicale (temperatur maxim 300C)


0,2 1,3 2,4 2,3 0,6 6,7
19511998

amplitudinea termic medie lunar = 22,30C; amplitudinea termic maxim absolut = 65,80C (indic tipul de climat temperat continental). precipitaiile atmosferice, constituie o caracteristic important a climei i al cror interes practic i teoretic este deosebit de important. Dat fiind marea varietate a proceselor i condiiilor de formare i cdere a precipitaiilor, impune ca evalurile cantitative ale acestora s nu fie interpretate mecanic, att pentru satisfacerea unor scopuri aplicative, ct i a rolului lor n ansamblul proceselor fizicogeografice sau climatice. Din aceast cauz, cunoaterea cantitilor de precipitaii czute, regimul lor anual i multianual, variabilitatea acestora n timp i spaiu, frecvena, forma i
16

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

intensitatea sub care cad, prezint o dubl importan: climatologic i practic, pentru ntreg bazinul hidrografic al rului Rca. numr mediu de zile cu ninsoare = 31,6 zile/an 36,1 zile/an; numr mediu de zile cu strat de zpad = 74,1 zile/an (38 118) zile/an. Primele ninsori ncep n ultima decad a lunii XI (frecven redus i fr stabilitate), iar ultimele se prelungesc pn n luna III. n zon se produc i fenomene hidrometeorologice, reprezentate prin burni, grindin (0,9 zile/an), lapovi (35 zile/an), cea, chiciur, polei (37 zile/an) i brum (3040 zile/an). Regimul eolian, este influenat de intensitatea centrilor barici, orografie, altitudine i orientarea culoarului morfologic al rului Rca, acesta fiind reprezentat prin: - direcia vnturilor, influenat de forma suprafeei topografice, observndu-se o concordan ntre principalele direcii de aciune i orientarea vii. n zon, direciile principale sunt dispuse dinspre NV (21,3%), SE (18,69%) i N (11,7%), iar calmul atmosferic ajunge la 21%, aprnd i o circulaie local de tipul brizelor n anumite intervale; - viteza vntului este influenat de deschiderea larg a vii rului Moldova, nregistrndu-se o valoare medie maxim de 2,8 m/s i minim de 1,1 m/s. VI. CARACTERIZAREA HIDROLOGIC HIDROGEOLOGIC A ZONEI Particulariti hidrogeologice ale stratului acvifer I

HIDROLOGIC, amplasamentele sunt localizate n bazinul hidrografic al rului Siret (cod cadastral XIII1), subbazinul rului Rca (curs superior), afluent de dreapta al rului Moldova i ale crui ape sunt gospodrite de DIRECIA APELORSIRET BACU, din cadrul A.N. Apele Romne. Din punct de vedere hidrologic, rul Rca se ncadreaz n tipul de regim hidric carpatic oriental moldav, caracterizat prin ape mari n perioada primvar var, care determin viituri i ape mari. De asemenea, pe suprafaa subbazinului hidrografic al rului Rca, se produc i ploi ndelungate sau cu intensiti mari, ploi care determin condiii favorabile pentru o scurgere bogat, att solid ct i lichid, dezvoltnd astfel unde de viitur (mai ales monodinamice). Regimul hidrologic al apelor curgtoare (rul Rca, prul Sltioara, Rca Mare i Rcua) este influenat de alctuirea geologic, altitudine, fragmentarea reliefului, gradul de acoperire cu vegetaie, elementul climatic etc., care formeaz principalii factori de care depinde acesta. Bazinul hidrografic al rului Rca este situat pe versantul centralestic ale Culmii Stnioara.
17

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

HIDROGEOLOGIC, acviferul din zonele amplasamentelor este influenat de alctuirea litologic a formaiunilor geologice de vrst Cuaternar (HolocenActual), formate din pietriuri i bolovniuri ale cror interspaii sunt umplute cu nisip grosier, granulometrie prezentat n anexele scrise i grafice. Acest orizont acvifer favorizeaz acumularea unei pnze de ap freatic (tip monostrat), continu n zon. Menionm c analiza fizicochimic executat pentru proba de ap subteran, prelevat din zona forajului geotehnic nr.1 (anexa scris nr.1), atest ncadrarea acesteia n toi parametrii chimici de agresivitate, conform limitelor prevzute n STAS 3349/183 i Indicativ NE 01299 al M.L.P.A.T. b) Terenul ce urmeaza a fi ocupat este in administrarea Comuna Rca,Judetul Suceava nefiind nevoie de exproprieri. c) situatia ocuparilor definitive de teren: suprafata de teren ocupata definitiv este de 43750 mp care se afla in intravilanul si extravilanul comunei Rca. d) studii de teren: - studii topografice cuprinzand planuri topografice cu amplasamentele reperelor, liste cu repere in sistem de referinta national. Studiile topografice sunt prezentate in Volumul Studiu Topografic. - studiu geotehnic cuprinzand planuri cu amplasamentul forajelor, fiselor complexe cu rezultatele determinarilor de laborator, analiza apei subterane, raportul geotehnic cu recomandarile pentru fundare si consolidari; Studiile GEOLOGICE sunt prezentate in Volumul Studiu Geologic. e) caracteristicile principale ale constructiilor din cadrul obiectivului de investitii, specifice domeniului de activitate, si variantele constructive de realizare a investitiei, cu recomandarea variantei optime pentru aprobare; Caracteristicile principale ale construciei :
Drum 1 0+000-3+050 L=3050 m,cu platforma de 5.00 ml, din care

parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m.


Drum 2 0+000-1+665 L=1650 m ,cu platforma de 5.00 ml , din care

parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m.


Drum 3 0+000-1+245 L=1615 m ,cu platforma de 5.00 ml , din care

parte carosabila de 4,00 m si acostamente de 0.50m. Total 5960 ml. -viteza de proiectare : 25 km /h Calculul categoriei de importan a drumului:
18

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Conform H.G. 766/10.XII.1997 (Regulamentul privind stabilirea categoriei de importan a construciilor), categoria de importan este C lucrri de importan normal. Conform H.G. 964/23.XII.1998 (pentru aprobarea clasificaiei i duratei normale de funcionare a mijloacelor fixe) obiectivul se ncadreaz n: Grupa 1 Construcii. Subgrupa 1.3. Construcii pentru transporturi, pot i telecomunicaii. Clasa 1.3.7. Infrastructur drumuri (publice, industriale, agricole), alei, strzi i autostrzi, cu toate accesoriile necesare (trotuare, borne, parcaje, parapete, marcaje, semne de circulaie). Considerm c trebuie subliniat faptul c realizarea lucrrilor prevzute n documentaia de faa va reprezinta, pentru zona n care ele se situeaz, o reducere a impactului negativ asupra accesului la reeaua agricola i pe care l au acum aceste drumuri. mbuntirea situaiei actuale a drumurilor la care ne referim reprezint o mbuntire a infrastructurii din cadrul spaiului rural din zona respectiv, o mbuntire a condiiilor de via i a standardelor de munc, fapt care va contribui ntr-o oarecare msur i de meninere a populaiei n mediul rural. n situaia existent, drumurile se prezint ca drum de pamant si drum partial pietruit . Elementele sale geometrice vor fi aduse la valorile corespunztoare unui drum agricol, mbrcmintea urmnd a fi: Drum 1 si 2 va avea un sistem rutier alcatuit din: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal - 6 cm Badpc 25 strat de binder. - 5 cm BA 16 strat de uzura. Drumul 3 va avea sistemul rutier alcatuit din: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal f) Situatia existenta a utilitatilor si analiza acesteia. In zona nu se afla retele de canalizare i gaz. Exista doar retea electrica care nu necesita a fi modificate deoarece se afla in afara zonei construite. g) concluziile evaluarii impactului asupra mediului; Prin modernizare se vor asigura conditii corespunzatoare de circulatie si confort, atragerea investitorilor in zona prin facilitarea accesului.
19

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Prin betonarea acestor drumuri se vor imbunatati conditiile de mediu, prin reducerea noxelor, a zgomotului, a prafului, a vibratiilor. Pentru prevenirea si reducerea impactului negativ asupra mediului se vor lua masuri atat in perioada de constructie cat si de exploatare. Protectia calitatii apelor. - se asigura drenarea apei freatice din zona drumului cu anuri de pmnt neprotejate sau protejate cu pereu de dale din beton de ciment; - se prevad mijloace de retinere a scurgerilor apelor uzate tehnologice si menajere in organizarea de santier , astfel incat sa se incadreze in prevederile NTPA 001/2002 aprobate prin HG nr.188/2002; - se interzice orice deversari de ape uzate, reziduuri, deseuri de orice fel, pe sol si in subsol. Protectia aerului - utilajele tehnologice folosite in timpul constructiei si operarii vor respecta prevederile HG nr. 743/2002 privind stabilirea procedurilor de aprobare de tip a motoarelor cu ardere interna, destinate masinilor mobile nerutiere si stabilirea masurilor de limitare a emisiei de gaze si particule poluante provenite de la acestea. Protectia solului si subsolului: - Depozitarea temporara a pamanturilor se va face distinct, in functie de natura lor si functia pe care trebuie sa o capete; - Depozitarea in siguranta a materialelor de constructii (pentru a nu fi antrenate de vant si ploi) si indepartarea de pe teren a deseurilor; - Se va asigura retinerea deseurilor in spatii de depozitare sigure,acoperirea acestora cu materiale inerte.

20

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

4. durata de realizare si etapele principale este de 12 luni


Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Nr. Proiect 58/2011 Faza: SF Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava

D E V I Z
CURS B.C.E. 10.02.2011
Nr. crt.

G E N E R A L
RON
Valoare(inclusiv TVA) TVA lei RON mii lei mii euro

privind cheltuielile necesare realizarii obiectivului :

1EURO =

4,2645
Valoare (fara TVA) mii lei mii euro

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli

1.1. 1.2. 1.3.

Capitolul 1 Cheltuieli pentru obinerea i amenajarea terenului Obinerea terenului 0 0 0 0 Amenajarea terenului 0 0 0 0 Amenajare pentru protecia mediului, 8,400 1,970 2,016 10,416 Subtotal Capitol 1 = 8,400 1,970 2,016 10,416 Capitolul 2 Cheltuieli pentru realizarea infrastructurii obiectivului Subtotal Capitol 2 =
0 0 0 0 0 0 0 0

0 0 2,442 2,442 0 0

3.1 3.2 3.3 3.4

Capitolul 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica Studii de teren: 23,000 5,393 5,520 Taxe pentru avize,acorduri si autorizatii 1,800 0,422 0,432 Proiectare si inginerie 236,729 55,512 56,815 Organizarea procedurilor de licitatie 0,850 0,199 0,204

28,520 2,232 293,544 1,054

6,688 0,523 68,834 0,247

21

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

3.5 3.6

Consultanta 44,196 10,364 10,607 Asistenta tehnica 37,099 8,700 8,904 80,590 82,482 Subtotal Capitol 3 = 343,675 Capitolul 4 Cheltuieli pentru investitia de baza Constructii si instalatii Montaj utilaje tehnologice Utilaje ,echipamente tehnologice si functionale cu montaj Utilaje fara montaj si echipamnte de transport Dotari: Active necorporale Subtotal Capitol 4 =

54,803 46,003

12,851 10,788

426,156

99,931 1.029, 727


0,000 0,000 0,000
0,000 0,000

4.1 4.2 4.3

3.541,347
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

830,425

849,923
0,000

4.391,270
0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000 0,000 0,000

0,000 0,000
0,000 0,000

4.4 4.5
4.6

3.541,347
85,194 68,155 17,039 49,696 248,482

830,425
19,977 15,982 3,995 11,654 58,268

849,923
20,447 16,357 4,089 0,000 59,636

4.391,270
105,640 84,512 21,128 49,696 308,118

1.029, 727
24,772 19,818 4,954 11,654 72,252

Capitolul 5 Alte cheltuieli


5.1 5.1.1. 5.1.2. 5.2

Organizare de antier
Lucrari de constructii Cheltuieli conexe organizari de santier

5.3

Comision,cote ,taxe,costul creditului Cheltuieli diverse i neprevazute

6.1 6.2

383,373 89,899 80,082 463,455 Subtotal Capitol 5 = Capitolul 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predarea la beneficiar Pregatirea personalului de exploatare 0,000 0,000 0,000 0,000 Probe tehnologice 0,000 0,000 0,000 0,000 TOTAL CAPITOLE Din care C+M
Semnul (.) este separator al (1000) miilor

108,67 7
0,000 0,000

4.276,794 3.617,902

1.002,883 848,377

1.014,503 868,296

5.291,297 4.486,198

1.240,7 78 1.051,9 87

Intocmit Ing. Cristea Claudiu

Verificat Ing.Ursu Toader

22

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Nr. Proiect 58/2011 Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CURS B.C.E. 10.02.2011 1EURO = 4,2645 RON Valoare (inclusiv TVA) mii lei mii euro

DEVIZ PE OBIECT NR.1 LUCRARI EXECUTIE DRUM


NR. CRT I A 1 2 B 1 2 3 4 5 II

Denumire categorie de lucrari I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII TERASAMENTE


SAPATURA UMPLUTURA SISTEM RUTIER STRAT DE BALAST STRAT PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL SCARIFICARE STRAT BINDER STRAT UZURA

Valoare (fara TVA) mii lei mii euro

TVA mii lei

46,400 11,700 391,900 282,180 4,340 711,000 810,540 2258,060

10,881 2,744 91,898 66,170 1,018 166,725 190,067 529,502

11,136 2,808 94,056 67,723 1,042 170,640 194,530 541,934

57,536 14,508 485,956 349,903 5,382 881,640 1005,070 2799,994

13,492 3,402 113,954 82,050 1,262 206,739 235,683 656,582

III

TOTAL I II. MONTAJ Montaj TOTAL II III PROCURARE Echipamente cu montaj TOTAL III

23

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR1

2258,060

529,502

541,934

2799,994

656,582

Intocmit Ing. Cristea Claudiu

Verificat Ing.Ursu Toader

Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Nr. Proiect 58/2011 Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CURS B.C.E. 10.02.2011 NR. CRT I A 1 2 II 1EURO = 4,2645 RON TVA mii lei Valoare (inclusiv TVA) mii lei mii euro

DEVIZ PE OBIECT NR.2- SANTURI

Denumire categorie de lucrari I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII SANTURI


SANT NEPROTEJAT SANT DALAT

Valoare (fara TVA) mii lei mii euro

31,584 35,530 67,114

7,406 8,332 15,738

7,580 8,527 16,107

39,164 44,057 83,221

9,184 10,331 19,515

III

TOTAL I II. MONTAJ Montaj TOTAL II III PROCURARE Echipamente cu montaj TOTAL III TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR.2

67,114

15,738

16,107

83,221

19,515

Intocmit 24

Verificat

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Ing. Cristea Claudiu

Ing.Ursu Toader

Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Nr. Proiect 58/2011 Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CURS B.C.E. 10.02.2011 1EURO = 4,2645 RON Valoare (inclusiv TVA) mii lei mii euro

DEVIZ PE OBIECT NR.3- POD,PODETE SI REPARATII POD


NR. CRT I A 1 2 3 4

Denumire categorie de lucrari I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII PODETE


PODET D=600 MM PODET D=1000 MM L=7,50 M POD DRUM 2 KM 0+329 REPARATII POD DRUM 1 KM 0+269

Valoare (fara TVA) mii lei mii euro

TVA mii lei

26,100 26,000 780,000 250,000 1082,100

6,120 6,097 182,905 58,624 253,746

6,264 6,240 187,200 60,000 259,704

II

III

TOTAL I II. MONTAJ Montaj TOTAL II III PROCURARE Echipamente cu montaj TOTAL III TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR.3

32,364 32,240 967,200 310,000 1341,80 4

7,589 7,560 226,803 72,693 314,645

1082,100

253,746

259,704

1341,80 4

314,645

25

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Intocmit Ing. Cristea Claudiu

Verificat Ing.Ursu Toader

Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Nr. Proiect 58/2011 Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CURS B.C.E. 10.02.2011 1EURO = 4,2645 RON Valoare (inclusiv TVA) mii lei mii euro

DEVIZ PE OBIECT NR.4.LUCRARI ACCESORII LA DRUM


NR. CRT I A 1 2 3 4

Denumire categorie de lucrari I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII LUCRARI ACCESORII LA DRUM


MONTARE INDICATOAREA DE CIRCULATIE REFACERE ACOSTAMANTE PARAPET DEFORMABIL MARCAJE LONGITUDINALE CU MICROBILA

Valoare (fara TVA) mii mii lei euro

TVA mii lei

6,000 56,580 19,500 3,600 85,680

1,407 13,268 4,573 0,844 20,091

1,440 13,579 4,680 0,864 20,563

7,440 70,159 24,180 4,464 106,24 3

1,745 16,452 5,670 1,047 24,913

II

III

TOTAL I II. MONTAJ Montaj TOTAL II III PROCURARE Echipamente cu montaj TOTAL III TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR.4 26

85,680

20,091

20,563

106,24 3

24,913

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Intocmit Ing. Cristea Claudiu

Verificat Ing.Ursu Toader

Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Nr. Proiect 58/2011 Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava Cap.4. CHELTUIELI PENTRU INVESTITIA DE BAZA CURS B.C.E. 10.02.2011 1EURO = 4,2645 RON Valoare (inclusiv TVA) mii lei mii euro

DEVIZ PE OBIECT NR.5- AMENAJARE 2 DRUMURI LATERALE


NR. CRT I A 1 2 B 1 2 3 C 1 2 II

Denumire categorie de lucrari I. LUCRARI DE CONSTRUCTII SI INSTALATII TERASAMENTE


SAPATURA UMPLUTURA FUNDATII STRAT DE BALAST STRAT PIATRA SPARTA AMESTEC OPTIMAL SCARIFICARE IMBRCAMINTE ASFALTICA STRAT UZURA STRAT BINDER

Valoare (fara TVA) mii lei mii euro

TVA mii lei

1,200 0,900 12,500 9,000 0,140 11,520 13,133 48,393

0,281 0,211 2,931 2,110 0,033 2,701 3,080 11,348

0,288 0,216 3,000 2,160 0,034 2,765 3,152 11,614

1,488 1,116 15,500 11,160 0,174 14,285 16,285 60,007

0,349 0,262 3,635 2,617 0,041 3,350 3,819 14,071

III

TOTAL I II. MONTAJ Montaj TOTAL II III PROCURARE 27

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Echipamente cu montaj TOTAL III TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR.5

48,393

11,348

11,614

60,007

14,071

Intocmit Ing. Cristea Claudiu

Verificat Ing.Ursu Toader

Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Nr. Proiect 58/2011 Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava Cap.4. Cheltuieli pentru obtinerea si amenajarea terenului CURS B.C.E. 10.02.2011 1EURO = 4,2645 RON

I. LUCRARI PENTRU AMENAJARE MEDIU

Denumire categorie de lucrari I. LUCRARI DE AMENAJARE MEDIU


1. INIERBARI

Valoare (fara TVA) mii mii lei euro

TVA mii lei

Valoare (inclusiv TVA) mii lei mii euro

8,400 8,400

1,970 1,970

2,016 2,016

10,416 10,416

2,442 2,442

TOTAL I II. MONTAJ Montaj TOTAL II III PROCURARE Echipamente cu montaj TOTAL III TOTAL DEVIZ PE OBIECT NR.

8,400

1,970

2,016

10,416

2,442

Intocmit Ing. Cristea Claudiu 28

Verificat Ing.Ursu Toader

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Proiectant:S.C.WARESO PROD S.R.L SUCEAVA Faza SF.Modernizare drumuri agricole prin masura 125 ,in comuna Risca,judetul Suceava Beneficiar Comuna Risca,Judetul Suceava

Nr. Proiect 58/2011

CURS B.C.E. 10.02.2011

1EURO =

4,2645

RON Valoare(inclusiv TVA)


mii lei mii euro

DEVIZ FINANCIAR
Valoare (fara TVA) mii lei mii euro

TVA
mii lei

1.3 3.1 3.2

Cheltuieli pentru amenajarea terenului

8,400

1,970

2,016

10,416

2,442

Studii de teren (topo+geo) Avize ,acorduri,autoritatii certificat de urbanism alte avize,acorduri Tarife proiectare Studiu de fezabilitate P.T.+C.S.+D.D.E. Expertiza tehnica Verificare tehnica proiect Cheltuieli pentru organizare

23,000 1,800
0,000 1,800

5,393 0,422
0,000 0,422

5,520 0,000
0,000 0,000

28,520 1,800
0,000 1,800

6,688 0,422
0,000 0,422

3.3

236,729
41,434 175,687 6,500 13,109

55,512
9,716 41,197 1,524 3,074

56,815
9,944 42,165 1,560 3,146

293,544
51,378 217,851 8,060 16,255

68,834
12,048 51,085 1,890 3,812

3.4

0,850 29

0,199

0,204

1,054

0,247

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

licitatiei Concepere documentatie ,multiplicare Corespondenta,anunturi Onorarii participanti,transport,cazare,diuna


3.5 3.6

0,500 0,200 0,150 44,196

0,117 0,047 0,035 10,364

0,120 0,048 0,036 10,607

0,620 0,248 0,186 54,560

0,145 0,058 0,044 12,794

Consultanta Asistenta tehnica Asistenta tehnica proiectant Diriginte de santier Organizare de santier
Comisioane si taxe Comision ISC

37,099
7,099 30,000

8,700
1,665 7,035

8,904
1,704 7,200

46,003
8,803 37,200

10,788
2,064 8,723

5.1 5.2

85,194 49,696
28,398 17,749 3,550

19,977 11,654
6,659 4,162 0,832

16,187 0,000
0,000 0,000 0,000

101,381 49,696
28,398 17,749 3,550

23,773 11,654
6,659 4,162 0,832

Casa constructorului
Alte comisioane si taxe legale 5.3 Cheltuieli diverse si neprevazute

248,482

58,268

59,636

308,118

72,252

Intocmit Ing. Cristea Claudiu

Verificat Ing.Ursu Toader

30

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

31

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca Judeul Suceava

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca

2. esalonarea costurilor colaborate cu graficul de realizare a investitiei.

Anul I Categoria de lucrari LUCRARI EXECUTIE DRUM SANTURI PODETE LUCRARI ACCESORII LA DRUM AMENAJARE DRUMURI LATERALE LUCRARI MEDIU TOTAL LUNAR (mii lei) 225,806 248,177 248,177 518,702 496,331 512,46193 496,331 225,806 225,806 16,131 16,131 16,131 III 225,806 IV 225,806 22,371 V 225,806 22,371

Anul II
VIII 225,806 270,525 IX 225,806 270,525 42,840 16,131 8,400 284,777 51,240 42,840 X 225,806 XI 225,806 III IV 225,806 V

VI
225,806 22,371 270,525

VII
225,806 270,525

32

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Analiza cost beneficiu


1. Identificarea investitiei si definirea obiectivelor, inclusiv specificarea perioadei de referinta Ordonatorul principal este Comuna Rca iar fondurile necesare realizarii investitiei vor fi obtinute prin accesarea unei finantari nerambursabile in cadrul FEADR 2007-2013 - Axa I mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturii i silviculturii - Submsura 125 a mbuntirea i dezvoltarea infrastructurii legate de dezvoltarea i adaptarea agriculturiisau prin accesarea unei finantari nerambursabile de la Fondul de Stat In conformitate cu devizul general al proiectului costul total al investitiei se ridica la 5.290.865 care include TVA. Investitia este estimata pe o perioada de 12 luni si durata de realizare a investitiei se preconizeaza de maxim 2 luni de la data contractarii cu contractantul declarat castigator conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Orizontul de timp ales pentru realizarea analizei financiare este de 21 de ani conform recomandarilor (minim 20 ani) din Documentul de lucru nr. 4 Orientari Privind Metodologia De Realizare A Analizei Cost- Beneficiu, elaborate de Comisia Europeana. Investitia este programata a se realiza astfel: mii lei mii euro INV. TOTAL 5290,865 1240,677 din care C+M An I 4777,297 1120,248 An I An II 513,568 120,429 An II mii lei mii euro 4486,198 1051,987 4050,737 949,874 435,462 102,113

Prin realizarea investitiei Modernizare drumuri agricole prin msura 125 n comuna Rca Judeul Suceava,, se doreste: punct de atractie pentru investitori, atat cei straini cat si pentru cei din judet scaderea poluarii fonice si noxe; accesibilitatea ctre exploataiile agricole din zon

33

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Beneficii socio-economice asteptate: In timp ce reducerea costurilor de operare a vehiculelor pot fi evaluate din punct de vedere monetar, beneficiile externe nu pot fi estimate cu acuratete in valori monetare, aceste beneficii sunt urmatoarelee: - reducerea nivelului de zgomot : acest efect este dificil de estimat, desi se poate presupune in mod rezonabil ca zgomotul cauzat de autovehiculele ce folosesc un drum reabilitat se va situa sub nivelul zgomotului generat de traficul care se produce pe un drum aflat intr-o stare proasta. - Scaderea nivelului de poluare a aerului: literatura de specialitate atesta faptul ca emisiile de compusi organici volatili, monoxid de carbon si oxizi de azot scad pe masura ce viteza de deplasare a autovehiculelor creste in timp ce oxizii de sulf raman la acelasi nivel. Deoarece reabilitarea drumurilor analizate permite marirea vitezei de deplasare a autovehiculelor se poate presupune in mod rezonabil ca proiectul va avea un impact pozitiv in ceea ce priveste reducerea poluarii aerului - Schimbari climatice: estimarea impactului proiectului asupra schimbarilor climatice ar avea mai degraba un caracter speculativ, decat realist, desi un lucru este cert: reducerea consumului de combustibil contribuie la reducerea emisiilor de CO2 echivalent, in timp ce lucrarile de constructii si cele de intretinere vor genera emisii suplimentare de CO2 echivalent. Deoarece este dificil de estimat in ce masura primul efect il compenseaza sau nu pe al doilea, vom presupune ca diferenta este neglijabila. Cu toate acestean evidentele empirice ce au avut drept scop examinarea relatiei dintre volumul comertului, deschiderea spre comert si cresterea economica in regoiunile cu infrastructura moderna indica un efect pozitiv al primelor doua cauze asupra cresterii economice. In ceea ce priveste tarifele, drumurile propuse pentru modernizare se incadreaza in categoria de strazi rurale si de accea nu se vor percepe taxe sau tarife pentru utilizarea lor. Proiectul nu este unul generator de venituri, nu vor fi beneficii financiare, insa se urmareste obtinerea de beneficii socio-economice. 2. Analiza optiunilor Au fost avute in vedere pentru analiza optiunilor trei alternative: Alternativa 1: Numita si varianta zero sau varianta fara investitie Alternativa 2: Modernizarea drumurilor prin crearea unui sistem rutier cu parte carosabila de 4 metri( o singura banda de circulatie) Alternativa 3: Modernizarea drumurilor prin crearea a doua benzi de circulatie(sistem rutier cu parte carosabila de 6,0m) Analiza SWOT a alternativelor este prezentata in continuare:

34

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Alternativa 2 Puncte tari Solutie tehnica cu implicatii tehnologice reduse Durata de executie mai scurta Externalitati negative pe durata executiei mai reduse Oportunitati Configuratia terenului permite adoptarea solutiei fara lucrari suplimentare majore Alternativa 3 Puncte tari Fluidizarea substantiala a traficului Siguranta in circulatie crescuta Timp de trafic redus Preluarea traficului prognozat Oportunitati Configuratia terenului permite adoptarea solutiei fara lucrari suplimentare majore

Puncte slabe Fluidizarea traficului este mai redusa Siguranta in circulatie este mai slaba Timp de trafic mai mare Probleme de trafic pentru autoutilitare Riscuri Externalitati negative in perioada de exploatare Puncte slabe Solutie tehnica cu implicatii tehnologice complexe Durata de executie mai lunga Externalitati negative pe durata executiei Riscuri Traficul prognozat nu se va realiza

3.Analiza financiar, inclusiv calcularea indicatorilor de performan financiar: fluxul cumulat, valoarea actual net, rata intern de rentabilitate i raportul cost-beneficiu. Efectuarea analizei economico-financiare se bazeaza pe urmatoarele ipoteze: 1. Traficul zilnic va vea o crestere de cca. 2% pe an, pana in anul 2027, 2. Valoare reziduala

Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si a capitalului. Se calculeaza cu formula: Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde, Vr= valoarea reziduala Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus Vi = 4.486.198 lei Considerand ca dupa 30 de ani uzura drumului este totala (100%), raportat la orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de
35

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

realizare a investitiei de 2 ani, vom obtine valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de: Vr = 4.486.198 x (1-63.33/100) Vr = 1.645.088,807 lei 3. Avand in vedere conditiile de exploatare si intretinere a drumurilor din Romania, pentru a se realiza o optimizare a costurilor de exploatare este necesar sa se opteze pentru distribuirea costurilor de exploatare pe intreaga durata normala de functionare, de 30 de ani: In repartizarea costurilor de operare in varianta de exploatare preventive, in care o pondere mai mare se aloca pentru costurile de intretinere curenta, experienta arata ca acest model de exploatare va induce reducerea costurilor cu intretinerea periodica cu cca. 10%, iar cele cu reparatiile capitale cca. 15%. 4. Rata inflatiei luata in calcul are o evolutie pe orizontul de timp considerat prezentata in tabelul de mai jos:
An Rata inflatiei(%) index (an1=100) An Rata inflatiei(%) index (an1=100) An Rata inflatiei(%) index (an1=100) 2011 4,60 100,00 2019 2,00 121,70 2027 2,00 142,60 2012 3,60 103,60 2020 2,00 124,13 2028 2,00 145,45 2013 3,00 106,70 2021 2,00 126,62 2029 2,00 148,36 2014 2,60 109,48 2022 2,00 129,15 2030 2,00 151,33 2015 2,40 112,10 2023 2,00 131,74 2031 2,00 154,36 2016 2,30 114,69 2024 2,00 134,37 2017 2,00 116,97 2025 2,00 137,06 2018 2,00 119,31 2026 2,00 139,80

In analiza proiectului se vor folosi preturile constante, acele preturi ajustate tinand cont de rata inflatiei si fixate la un an de baza. 5. Rata de actualizare utilizata pentru analiza finaciara (pentru determinarea indicatorilor de performanta ai proiectului, adica valoarea neta actualizata financiara VNAF si a ratei interne de rentabilitate financiara RIRF) este de 5% in conformitate cu Documentul de lucru nr. 4 ORIENTARI PRIVIND METODOLOGIA DE REALIZARE A ANALIZEI COST- BENEFICIU, elaborate de Comisia Europeana si GHIDUL PENTRU ANALIZA COST BENEFICII A PROIECTELOR DE INVESTITII elaborat de Profesor Massimo Florio al Universitatiide Studii din Milano.
36

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Evolutia costurilor de operare Costurile de operare sunt date de costurile de intretinere a drumurilor agricole pentru mentinerea acestora in parametrii proiectati, pe toata durata de utilizare, precum si de costurile administrative. In analiza economico-financiara se vor lua in calcul urmatoarele costuri de intretinere: Cheltuieli cu intretinerea curenta a drumurilor, pe perioada de vara si respectiv cea de iarna, cum ar fi spalatul si stropitul carosabilului, maturatul manual sau mecanizat al drumurilor, incarcatul si transportul deseurilor, curatatul manual sau mecanizat al zapezii, imprastierera materialului antiderapant, curatarea santurilor, plombare, decolmatare etc. Cheltuieli cu intretinerea periodica (lucrarile care se executa periodic pentru mentinerea drumurilor agricole in conditii normale si exploatare si pentru asigurarea sigurantei in circulatie) cum ar fi tratamente asfaltice, realizarea de marcaje rutiere etc. Cheltuieli cu lucrari de reparatii capitale (rebetonarea, dupa 30 ani de la darea in folosinta a drumului) aceste cheltuieli nu se efectueaza in orixzontul de timp al analizei economico- financiare. Tinand cont de modelul ales pentru calculul costurilor de operare, precum si de rata de aducere in preturi constante ale anului 2011, aceste costuri se prezinta astfel:

37

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

COSTURI DE OPERARE Costuri cu Costuri cu Ani intretinerea intretinerea curenta periodica 2011 0,00 0,00 2012 67.236,40 0,00 2013 69.253,49 0,00 2014 71.054,08 0,00 2015 72.759,38 0,00 2016 74.432,85 0,00 2017 75.921,50 0,00 2018 77.439,93 0,00 2019 78.988,73 0,00 2020 80.568,51 0,00 2021 82.179,88 0,00 2022 83.823,47 205.682,85 2023 85.499,94 0,00 2024 87.209,94 0,00 2025 88.954,14 0,00 2026 90.733,22 0,00 2027 92.547,89 0,00 2028 94.398,85 0,00 2029 96.286,82 0,00 2030 98.212,56 0,00 2031 100.176,81 0,00 TOTAL 1.667.678,41 205.682,85

Sunt incluse in aceste costuri si cheltuielile de administrare, adica cele legate de salariile personalului din directia tehnica a primariei, precum si costurile administrative aferente, care se va ocupa de gestionarea acestor drumuri agricole.
COSTURI SI CHELTUIELI ADMINISTRATIVE Ani 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 Nr.angajati 0 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 Cost/angajat 15.000,00 15.540,00 16.006,20 16.422,36 16.816,50 17.203,28 17.547,34 17.898,29 18.256,26 18.621,38 18.993,81 19.373,68 19.761,16 20.156,38 20.559,51 20.970,70 Salariul anual 31.080,00 32.012,40 32.844,72 33.633,00 34.406,55 35.094,69 35.796,58 36.512,51 37.242,76 37.987,62 38.747,37 39.522,32 40.312,76 41.119,02 41.941,40 Cheltuieli administrative 10.622,75 10.941,43 11.225,91 11.495,33 11.759,72 11.994,92 12.234,82 12.479,51 12.729,10 12.983,69 13.243,36 13.508,23 13.778,39 14.053,96 14.335,04

38

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

2027 2028 2029 2030 2031

2 2 2 2 2

21.390,11 21.817,92 22.254,27 22.699,36 23.153,35

42.780,23 43.635,83 44.508,55 45.398,72 46.306,69

14.621,74 14.914,17 15.212,46 15.516,71 15.827,04

Sintetizand , costurile de operare, in preturi constante 2011, sunt prezentate astfel:


Costuri de intretinere si reparatii 0,00 67.236,40 69.253,49 71.054,08 72.759,38 74.432,85 75.921,50 77.439,93 78.988,73 80.568,51 82.179,88 289.506,32 85.499,94 87.209,94 88.954,14 90.733,22 92.547,89 94.398,85 96.286,82 98.212,56 100.176,81 1.873.361,26 Salarii si alte cheltuieli administrative 0,00 41.702,75 42.953,83 44.070,63 45.128,33 46.166,28 47.089,60 48.031,40 48.992,02 49.971,86 50.971,30 51.990,73 53.030,54 54.091,15 55.172,98 56.276,44 57.401,97 58.550,00 59.721,00 60.915,42 62.133,73 1.034.361,98 TOTAL costuri anuale 0,00 108.939,15 112.207,32 115.124,71 117.887,71 120.599,13 123.011,11 125.471,33 127.980,76 130.540,37 133.151,18 341.497,05 138.530,49 141.301,10 144.127,12 147.009,66 149.949,85 152.948,85 156.007,83 159.127,98 162.310,54 2.907.723,25

Ani

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL

Proiectele de modernizare a drumurilor nu produc beneficii directe. Sustenabilitatea proiectului s-a analizat luand in considerare doar valoarea investitiei, sursele de finatare si costurile de operare. Din analiza rezulta ca proiectul se poate autosustine in conditiile in care costurile de operare vor fi acoperite prin alocari anuale de la bugetul local. Indicatori financiari ca Rata Interna de Rentabilitate Financiara (RIRF), Valorea Neta Actualizata Financiara (VNAF) si Raportul Beneficiu-Cost (B/C) sunt relevanti pentru analiza eficientei investitiei si se vor calcula pentru varianta in care se realizeaza investitia. Variabilele de lucru utilizate in analiza financiara sunt:
39

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

1. Orizontul de timp Pentru proiectul Modernizare drumuri agricole prin msura

125 ,n comuna Rca,Judeul Suceava,


orizontul de timp este de 21 ani, acesta fiind ales conform recomandarii privind elaborarea analizei cost-beneficiu din Ghidul pentru analiza cost beneficii a proiectelor de investitii. 2. Rata de actualizare folosita in analiza financiara este calculat conform Capitolului 2 al ghidului mai sus precizat. 3. Cursul de schimb valutar Cursul de schimb luat in considerare in analiza este cursul BCE din data de 10.02.2011, adica: 1 EURO= 4,2645RON. 4. Valorea reziduala Se ia in considerare pentru a se calcula rata interna de rentabilitate financiara a investitiei si a capitalului. Se calculeaza cu formula: Vr = Vi x (1-Gu/100) Unde, Vr= valoarea reziduala Vi= valoarea de inventar a mijlocului fix Gu= gradul de uzura a mijlocului fix estimat peste orizontul de timp propus Vi = 4.486.198 lei Considerand ca dupa 30 de ani uzura drumului este totala (100%), raportat la orizontul de timp pentru care se face analiza minus perioada de realizare a investitiei de 2 ani, vom obtine valoarea Gu = 60, deci valoarea reziduala va avea valoarea de: Vr = 4.486.198 x (1-63.33/100) Vr = 1.645.088,807 lei Pe baza acestor variabile de lucru si luand in considerare valoarea totala a investitiei, care include suma costurilor eligibile si neeligibile din bugetul proiectului, s-au calculate: - VNAF/C = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie - RIRF/C = rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie, Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:
40

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Ani

Venituri (1)

Costul de capital (2) 5.290.865,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.290.865,00

Costuri de operare (3) 0,00 108.939,15 112.207,32 115.124,71 117.887,71 120.599,13 123.011,11 125.471,33 127.980,76 130.540,37 133.151,18 341.497,05 138.530,49 141.301,10 144.127,12 147.009,66 149.949,85 152.948,85 156.007,83 159.127,98 162.310,54 2.907.723,25

Valoarea reziduala (4) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.645.088,81 1.645.088,81

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Fluxul net de numerar (5)=(1)-(2)(3)+(4) -5.290.865,00 -108.939,15 -112.207,32 -115.124,71 -117.887,71 -120.599,13 -123.011,11 -125.471,33 -127.980,76 -130.540,37 -133.151,18 -341.497,05 -138.530,49 -141.301,10 -144.127,12 -147.009,66 -149.949,85 -152.948,85 -156.007,83 -159.127,98 1.482.778,26 -6.553.499,44

Venituri nete (6)=(1)+(4)-(3) 0,00 -108.939,15 -112.207,32 -115.124,71 -117.887,71 -120.599,13 -123.011,11 -125.471,33 -127.980,76 -130.540,37 -133.151,18 -341.497,05 -138.530,49 -141.301,10 -144.127,12 -147.009,66 -149.949,85 -152.948,85 -156.007,83 -159.127,98 1.482.778,26 -1.262.634,44

Rata de actualizare : 8,00%


VNA A VENITURILOR NETE (1) -976.958,14 VNA A COSTURILOR NETE DE CAPITAL (2) 5.038.919,05 VNA TOTALA A COSTURILOR (3) 689.303,09 VNA TOTALA A BENEFICIILOR (4) 6.705.180,28

VNAF/C (5) 6.015.877,19

RIRF/C =

-11,71%

C/B =

VNA TOTALA A COSTURILOR ----------------------------------------VNA TOTALA A BENFICIILOR

689.303,09 = -------------- = 6.705.180,28 0,10

41

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Rezultatele obtinute in urma analizei financiare arata ca investitia nu este profitabila din puct de vedere financiar, ca proiectul necesita finantare. Considerand doar contributia proprie la costurile de capital ale proiectului, adica luand in calcul valoare costurilor eligibile ale investitiei in valore de 4.486.198 lei s-au calculat: - VNAF/K = valorea neta financiara actualizata, calculate la total valoare investitie - RIRF/K = rata rentabilitatii interne financiare calculate la total valoare investitie, Ale carei valori sunt prezentate in tabelele urmatoare:
Contributia de la FEADR (2) 5.290.865,00 0,00 Costul de capital (3) 5.290.865,00 0,00 Costuri de operare (4) 108.939,15 112.207,32 115.124,71 117.887,71 120.599,13 123.011,11 125.471,33 127.980,76 130.540,37 133.151,18 341.497,05 138.530,49 141.301,10 144.127,12 147.009,66 149.949,85 152.948,85 156.007,83 159.127,98 162.310,54 2.907.723,25 Valoarea reziduala (5) Fluxul net de numerar (6)=(1)+(2)(3)-(4)+(5) 0,00 -108.939,15 -112.207,32 -115.124,71 -117.887,71 -120.599,13 -123.011,11 -125.471,33 -127.980,76 -130.540,37 -133.151,18 -341.497,05 -138.530,49 -141.301,10 -144.127,12 -147.009,66 -149.949,85 -152.948,85 -156.007,83 -159.127,98 1.482.778,26 1.262.634,44

Ani

Venituri (1)

Venituri nete (7)=(1)+(2)+(5)(4) 5.290.865,00 -108.939,15 -112.207,32 -115.124,71 -117.887,71 -120.599,13 -123.011,11 -125.471,33 -127.980,76 -130.540,37 -133.151,18 -341.497,05 -138.530,49 -141.301,10 -144.127,12 -147.009,66 -149.949,85 -152.948,85 -156.007,83 -159.127,98 1.482.778,26 4.028.230,56

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTA L

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

1.645.088,81 1.645.088,81

5.290.865,00

5.290.865,00

42

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

VNA A VENITURILOR NETE (7) 3.963.149,88

VNA A COSTURILOR NETE DE CAPITAL (8) 5.038.919,05

VNA TOTALA A COSTURILOR (9) 5.629.411,11

VNA TOTALA A BENEFICIILOR (10) 6.705.180,28

VNAF/K (11) 1.075.769,16

C/B =

VNA TOTALA A COSTURILOR -----------------------------------------VNA TOTALA A BENFICIILOR

5.629.411,11 = ------------------ = 6.705.180,28

0,84

RIRF/K =

-7,08%

Contributia financiara, imbunatateste indicatorii de performanta a proiectului, insa este necesara previzionarea fluxului de numerar (cash-flow), care trebuie sa demonstreze sustenabilitatea financiara a proiectului. La determinarea fluxului de numerar net cumulate s-au luat in considerare costurile (eligibile si neeligibile) si toate sursele de finantare atat pentru investitie cat si pentru operare si functionare.

43

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Se observa ca este necesar ca fluxul de numerar sa fie sustinut prin alocari bugetare anuale de la bugetul local, pentru susutinerea financiara a costurilor operationale. Pentru a determina daca proiectul trebuie realizat, este necesar sa se tina cont de impactul sau social si economic.
Finantare din surse proprii (1) 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 TOTAL 0,00 108.939,15 112.207,32 115.124,71 117.887,71 120.599,13 123.011,11 125.471,33 127.980,76 130.540,37 133.151,18 341.497,05 138.530,49 141.301,10 144.127,12 147.009,66 149.949,85 152.948,85 156.007,83 159.127,98 162.310,54 2.907.723,25 Contributia de la FEADR (2) 5.290.865,00 0,00 Fluxul net de numerar anual
(5)=(1)+(2)-(3)(4)

Ani

Costul de capital (3) 5.290.865,00 0,00

Costuri de operare (4) 0,00 108.939,15 112.207,32 115.124,71 117.887,71 120.599,13 123.011,11 125.471,33 127.980,76 130.540,37 133.151,18 341.497,05 138.530,49 141.301,10 144.127,12 147.009,66 149.949,85 152.948,85 156.007,83 159.127,98 162.310,54 2.907.723,25

Fluxul net de numerar cumulat


(6)

5.290.865,00

5.290.865,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

44

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

5.ANALIZA DE SENZITIVITATE Aceasta analiza are ca scop selectarea variabilelor critice ale caror variatii au cel mai mare efect asupra ratei interne a rentabilitatii sau valorii nete actualizate. Variabilele critice sunt acei parametric pentru care variatia pozitiva sau negative de 1% provoaca crestera cu 1% a ratei interne a rentabilitatii sau cu 5% a valorii nete actualizate. In analiza de senzitivitate se apreciaza gradul de risc, se sugereaza masurile c ear trebui luate pentru reducerea riscurilor proiectului si se face o evaluare generala a eficientei proiectului. Consideram ca parametrii necesari a fi analizati sunt: Valoarea costurilor de capital Influenta in analiza financiara, fara contributia de la program:
Evolutia valorii costului de capital 100% Corespunzator valorii de baza a costului de capital

RIRF/C

VNA

C/B

-11,71%

6.114.688,21

0,08

Influenta in analiza financiara, cu contributia de la program:


Evolutia valorii costului de capital 100% Corespunzator valorii de baza a costului de capital

RIRF/K

VNA

C/B

-7,08%

1.075.769,16

0,59

Valoarea costurilor de operare Influenta in analiza financiara, fara contributia de la program:


Evolutia valorii costului de capital 100% Corespunzator valorii de baza a costului de capital

RIRF/C

VNA

C/B

-11,71%

6.114.688,21

0,08

45

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Influenta in analiza financiara, cu contributia de la program:

RIRF/K

VNA

C/B

Evolutia valorii costului de capital 100% Corespunzator valorii de baza a costului de capital

-11,71%

6.114.688,21

0,59

6.ANALIZA DE RISC. Proiectul este adaptat normelor tehnologice si masurilor recomandate de Uniunea Europeana si legislatia nationala. In vedera prevenirii riscurilor s-au efectuat o serie de studii geologice, geofizice, hidrogeologice studii referitoare la clima zonala, adancimea de inghet si seismologice. De asemenea au fost analizate si estimate riscurile de natura financiara, de administrare si management generate de proiect. Se considera ca acestea sunt reduse ca pondere. Beneficiarul si proprietarul drumurilor analizate, Comuna Rca prezinta o capacitate de management si de implementare a proiectului, corespunzatoare cu cerintele prevazute de legislatia in vigoare. Din punct de vedere al realizarii efective a investitiei de reabilitare, reprezentantul proiectantului va fi pe santier ori de cate ori este necesara modificarea solutiei prevazute initial in documentatia tehnica a lucrarii pentru a se verifica necesitatea modificarii solicitate si adaptarea la conditiile de amplasament a lucrarilor noi de executat. Inspectia de Constructii este institutia de control din fiecare judet care are are dreptul si obligatia de a verifica stadiul de executie al lucrarilor si modul in care se respecta conditiile de calitate a acestora. Constructorul are obligatia de a numi pentru fiecare lucrare un specialist, responsabil tehnic cu executia lucrarilor-autorizat, care va avea sarcina sa asigure conditiile necesare ca fiecare etapa de executie sa se faca cu respectarea conditiilor de calitate a lucrarilor dar si respectarea graficului de executie al lucrarilor contractate implicit cu respectarea termenelor de excutie. Au fost identificate urmatoarele riscuri posibile pe parcursul derularii proiectului si desfasurarii activitatii asupra utilizarii drumului: Riscuri de ordin tehnic: Aparitia unor evenimente meteorologice si seismice care sa depaseasca solutiile tehnice proiectate; Acutizarea lipsei de forta de munca specializate in domeniul constructiilor, datorate si migratiei catre tarile mai dezvoltate ale UE; Intarzieri in procedurile de achizitii a contractelor de bunuri, servicii si lucrari;

46

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite; Riscuri de ordin financiar: Intrarea Romaniei intr-o perioada de criza politica sau economica; Sistarea sau intreruperea finantarii proiectului; Incapacitatea unitatii administrativ-teritoriale de a cofinanta proiectul; Depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare a cresterii preturilor la materiale si manopera) Riscuri de ordin institutional: Schimbarea administratorului drumului; Riscuri de ordin legal: Schimbari ale cadrului legislativ in domeniu Fata de ierarhia stabilita a riscurilor care au fost identificate, se va adopta urmatoarea strategie de management a riscului: 1. Riscul privind neidentificarea celor mai buni furnizori de lucrari care sa execute lucrarea, cu respectarea calitatii proiectate in timpul si la costurile stabilite risc major influentat de impactul major asupra proiectului pe care il poate produce acesta precum si de probabilitatea destul de ridicata de a se produce Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate: a) Acceptarea (asumarea)riscului probabilitatea de producere a acestuia este acceptata iar impactul este cunoscut de catre ordonator; b) Reducerea riscului incheierea de contracte ferme cu furnizorii de lucrari; organizarea procedurii de selectie care sa permita schimbarea constructorului. 2. Riscul privind depasirea costurilor alocate(inclusiv ca urmare acresterii preturilor la materiale si manopera) risc major asupra proiectului pe care il poate produce acesta precum si probabilitatea destul de ridicata de a se produce Strategii de management a riscului ce pot fi adoptate: a) Acceptarea (asumarea) riscului probabilitatea de producere a acestuia este acceptata iar impactul este cunoscut de catre ordonator. Astfel este prezentata in tabelele urmatoare o variatie a costului de capital si a costurilor de operare de -5% pana la +5% pentru a observa modificari asupra indicatorilor de performanta a proiectului.

47

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Surse de finantare
Contributie eligibila a aplicantului din care: 80% F.E.AD.R 20% BUGETUL DE STAT TOTAL CONTRIBUTII SUMA Mii lei Mii euro (fara tva) (fara tva) 3406,556 798,817 851,639 199,704 PROCENTAJ DIN TOTAL % 80 20

4258,195

998,522

100

Estimari privind forta de munca ocupata prin realizarea investitiei. a) Numar de locuri de munca create in faza de executie. Numarul de locuri de munca create pe durata executiei investitiei este de aproximativ 10 de persoane, calificate si necalificate care vor lucra efectiv la executia acestei investitii. b) Numar de locuri de munca operare. Drumurile comunale din localitatea Rca care face obiectul acestei documentaii este in administrarea Comunei Rca, sarcina ntreinerii lui va reveni Comunei Rca, care va constitui o echip compus din doi angajati n vederea ntreinerii permanente n stare de funcionare a podurilor i podeelor, anurilor de colectare i scurgere a apelor, a carosabilului i acostamentelor drumurilor. Supravegherea i meninerea condiiilor necesare pentru o bun desfurare a circulaiei, vor fi fcute pe ntreaga durat a anului.
48

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Numrul componenilor echipei de ntreinere va reprezenta, aadar, numrul de locuri de munc nou create, iar oamenii respectivi vor proveni din rndul localnicilor din localitate. Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei Componente majore ale proiectului (preturi 10 FEBRUARIE 2011 1 EURO=4,2645 RON) 1. Valoarea totala/C+M= 5.290.865 RON/ 1.240.677 Euro(inclusivTVA) din care C+M= 4.486.198 RON/ 1.051.987 EURO. 3. esalonarea investitiei (INV/C+M): mii lei mii euro INV. TOTAL 5290,865 1240,677 din care C+M An I 4777,297 1120,248 An I An II 513,568 120,429 An II mii lei mii euro 4486,198 1051,987 4050,737 949,874 435,462 102,113

3.Durata de realizare a investitiei este de 12 luni de la data contractarii cu contractantul declarat castigator conf. prevederilor Legii 212/2002 cu modificarile si completarile ulterioare. Etape: -predarea amplasamentului; -emiterea ordinului de incepere a lucrarilor; -realizarea lucrarilor conform proiectului; -respectarea fazelor de control a calitatii lucrarilor; -urmarirea executiei prin inspectori de santier atestati; -receptia lucrarilor; -urmarirea comportarii acestora pe durata de garantie si executarea remedierilor necesare.
49

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

4 Capacitati (in unitati fizice si valorice).


Nr.crt Descrierea si calculul cantitatii UM Cantitat e Pret unitar (RON) Valoare (RON)

LUCRARI AMENAJARE MEDIU 1 1200 Inierbari taluzuri mp LUCRARI EXECUTIE DRUM Terasamente 5800
Sapatura pamant Umplutura pamant Sistem rutier Strat de balast 1 2 3 4 5 Scarificare Strat de piatra sparta amestec optimal Strat uzura Strat binder mc smc mc to to mc mc

8400

1 2

8 9 50 280 60 300 285 12 85 8700 13000

1300 7838 15.50 4703 2370 2844 2632 418 3 2

46400 11700

391900 4340 282180 711000 810540

SANTURI
1 2 1 2 3 4 Sant neprotejat Sant dalat cu dren de fund Podet D=600 mm Podet D=1000 mm L=7.50 mc ml buc buc

31584 35530 26100 26000 780000 250000

POD ,PODETE SI REPARATII POD

1 780000 POD DRUM 2 KM 0+329 buc Reparatii pod drum 1 Km 1 250000 0+269 buc LUCRARI ACCESORII LA DRUM
Montare indicatoare de circulatie Refacere acostamente Marcaje longitudinale Parapet directional buc mp kechiv ml

1 2 3 4 1 2 3 4

12

500

4715 12 6 600 300 65 AMENAJARE 4 DRUMURI LATERALE 150 8 Umplutura mc 100 9 Sapatura mc 250 50 Strat balast mc 0.50 280 Scarificare smc 50

15000 124000 4200 19500 1200 900 12500 140

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

5 6 7

Strat de piatra sparta amestec optimal Strat uzura Strat binder

mc to to

150 38.40 46.08

60 300 285

9000 11520 13132.8

3.549.747
TOTAL

5.Alti Indicatori.
Indicatorii calitativi. Viteza de proiectare/baza este de 25 Km/h. Elementele geometrice minime ale drumului proiectat , vor fi: R min=55,00 m, L=25,25 m i=(0.01) %, p max= 9,00 %, Rv=500 (1000). Podurile si podetele se vor dimensiona in conditii de trafic greu, clasa de incarcare E. Drum 1 si 2 va avea un sistem rutier alcatuit din: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal - 6 cm Badpc 25 strat de binder. - 5 cm BA 16 strat de uzura. Drumul 3 va avea sistemul rutier alcatuit din: - 25 cm strat de fundatie din balast cilindrat , cu functia de rezistenta(STAS 6400-84) asternut peste o zestre existenta. - 15 cm piatra sparta amestec optimal

51

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Indici cantitativi. - lungimea totala a drumurilor: 5.960 km.


Nr.crt 1 Descrierea si calculul cantitatii Inierbari taluzuri Terasamente
Sapatura pamant Umplutura pamant Sistem rutier Strat de balast 1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 Scarificare Strat de piatra sparta amestec optimal Strat uzura Strat binder Sant neprotejat Sant dalat cu dren de fund Podet D=600 mm Podet D=1000 mm L=7.50 POD DRUM 2 KM 0+329 Reparatii pod drum 1 Km 0+269 Montare indicatoare de circulatie Refacere acostamente Marcaje longitudinale Umplutura Sapatura Strat balast Scarificare Strat de piatra sparta amestec optimal Strat uzura Strat binder mc smc mc to to mc ml buc buc buc buc buc mp kechiv mc mc mc smc mc to to

UM mp

Cantitat e 1200 5800

1 2

mc mc

1300 7838 15.50 4703 2370 2844 2632 418 3 2 1 1 12 4715 6 150 100 250 0.50 150 38.40 46.08

52

Proiectant: S.C. WARESO PROD S.R.L. Beneficiar: Comuna Rca

SF Modernizare drumuri agricole prin msura 125 ,n comuna Rca Judeul Suceava

Avize si acorduri. Studiul de fezabilitate va fi nsoit n procesul de promovare a finanrii sale de urmtoarele avize i acorduri : Avizul Comuna Rca, n calitate de ordonator principal de credite, privind necesitatea i oportunitatea realizarii investiiei;

Certificatul de urbanism, cu ncadrarea amplasamentelor n planul urbanistic, avizat i aprobat conform legii; Avize privind asigurarea utilitilor (energie termic i electric,ap, telecomunicaii). Avize pentru consumul de combustibili. Acorduri i avize pentru protecia mediului i a apelor

Intocmit, Ing.Cristea Claudiu

Verificat, ing.Ursu Toader

53