Sunteți pe pagina 1din 40

Ministerul Educaţiei Naționale

Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2017


Proba E. d)
Geografie
Varianta 3

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește ...
3. Orașul-capitală Reykjavik este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Podgorica este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 5 c. 6 d. 9 2 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 3
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește:


a. Andorra b. Liechtenstein c. Monaco d. San Marino 2 puncte
3. Mari suprafețe cultivate cu măslini și citrice sunt specifice statului al cărui oraș-capitală este
marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 6 b. 9 c. 12 d. 14 2 puncte
4. Fluviul Nipru străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 9 c. 12 d. 15 2 puncte
5. Vârful Mont Blanc (Munții Alpi) se află pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat, pe
hartă, cu numărul:
a. 5 b. 12 c. 14 d. 15 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte
E. 1. Prezentați o cauză a valorii negative a bilanţului migratoriu în statul marcat, pe hartă, cu litera F.
2. Explicați prezența vegetației de tundră în nordul statului marcat, pe hartă, cu litera J.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 5;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte ...
Probă scrisă la geografie Varianta 3
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește ...


3. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Gaz metan se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. G d. H 2 puncte
2. Vegetația de stepă este caracteristică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H 2 puncte
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește:
a. Bacău b. Iași c. Piatra Neamț d. Suceava 2 puncte
4. Străbate două bazine carbonifere râul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 7 b. 8 c. 9 d. 11 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 străbate orașul:
a. București b. Buzău c. Pitești d. Slobozia 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. 1. Precizați un factor natural care a contribuit la formarea Deltei Dunării.


2. Explicați modul în care factorul precizat la punctul anterior a contribuit la formarea Deltei Dunării.
4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă variația numărului
de născuți și de decedați în Uniunea Europeană, în perioada 2007-2014.

Sursa: Eurostat
A. Precizați:
1. anul în care s-a înregistrat, la nivelul Uniunii Europene, cel mai mare număr de născuți;
2. anul în care s-a înregistrat, la nivelul Uniunii Europene, cel mai mare număr de decedați;
3. doi ani consecutivi în care s-a înregistrat același număr de născuți. 4 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 3
Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. 1. Calculați bilanțul natural al populației Uniunii Europene (în număr de persoane), pentru anul
2010.
2. Calculați bilanțul natural al populației Uniunii Europene (în număr de persoane), pentru anul
2014.
3. Precizați anul în care bilanțul natural al populației Uniunii Europene a avut cea mai ridicată
valoare.
4. Precizați anul în care bilanțul natural al populației Uniunii Europene a avut cea mai redusă
valoare.
6 puncte

C. Pentru Ungaria, precizaţi numele a:


1. două state vecine;
2. două unităţi de relief;
3. trei cursuri de apă;
4. trei oraşe.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă structura suprafețelor agricole după modul de folosință în trei state
europene:

Statul Teren arabil Vii și livezi Păduri, pășuni, fânețe


Austria 16,34% 0,79% 82,87%
Franța 33,40% 2,20% 64,40%
Republica Moldova 54,68% 9,89% 35,43%

Explicați faptul că:


1. în Austria, cea mai mică pondere o dețin suprafețele ocupate cu vii și livezi;
2. în Franța, cea mai mare pondere o dețin suprafețele acoperite cu păduri, pășuni și fânețe;
3. în Republica Moldova, cea mai mare pondere o dețin suprafețele de teren arabil.
6 puncte

E. Tabelul de mai jos prezintă lungimea și densitatea liniilor de cale ferată (exprimată în km/km2) în
două state europene, în anul 2009.

Statul Lungimea liniilor de Densitatea liniilor de


cale ferată (km) cale ferată (km/km2)
Belgia 3.513 115
Norvegia 4.163 13

Explicați:
1. diferența foarte mare între densitatea liniilor de cale ferată din Belgia și din Norvegia.
2. faptul că lungimea liniilor de cale ferată din Norvegia este mai mare decât cea din Belgia, deși
densitatea lor este mai redusă.
4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 3


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2017


Proba E. d)
Geografie
Varianta 4

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 10. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește ...
3. Orașul-capitală Praga este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Statul a cărui capitală este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte:
a. Albania b. Bosnia și Herțegovina c. Serbia d. Slovenia 2 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 4
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Minereuri de fier de calitate superioară se exploatează în statul marcat, pe hartă, cu litera:


a. A b. B c. F d. J 2 puncte
3. Cel mai mare oraş, ca număr de locuitori, din Europa este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 8 d. 14 2 puncte
4. Sunt străbătute de Dunăre orașele marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 2 și 3 b. 3 și 4 c. 4 și 5 d. 5 și 7 2 puncte
5. Câmpia Traciei Superioare, străbătută de fluviul Marița, se află pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
a. C b. D c. H d. J 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte
E. 1. Precizaţi două orogeneze în timpul cărora s-au format lanţuri muntoase pe teritoriul Europei.
2. Daţi câte un exemplu de munţi sau de lanţ muntos format în fiecare dintre orogenezele precizate
la punctul anterior. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 5;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numeşte ...
Probă scrisă la geografie Varianta 4
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Cel mai mare port din România este oraşul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Relief vulcanic (cu conuri și cratere) există în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Influențe climatice oceanice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. E d. H 2 puncte
2. Lacuri glaciare s-au format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. G 2 puncte
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 4 se numește:
a. Bacău b. Iași c. Onești d. Vaslui 2 puncte
4. Petrol se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. G d. H 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 străbate orașul:
a. Alexandria b. București c. Pitești d. Târgoviște 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera H şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prin poziţia sa geografică, România este o ţară dunăreană și pontică. Menţionaţi două avantaje
economice care decurg din această situaţie.
4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A – B şi prezintă suprafața agricolă
utilizată în câteva state europene, în anii 2005 și 2010.

Sursa: Eurostat
A. Precizați:
1. statul cu cea mai mare suprafață agricolă utilizată în anul 2005 și întinderea acesteia;
2. statul cu cea mai redusă suprafață agricolă utilizată în anul 2010 și întinderea acesteia.
4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 4


Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. 1. Calculați cu cât a scăzut suprafața agricolă utilizată în Polonia în perioada 2005-2010.


2. Calculați cu cât a crescut suprafața agricolă utilizată în Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord în perioada 2005-2010.
3. Precizați numele unei câmpii din Italia care reprezintă o importantă regiune agricolă.
4. Precizați numele unei câmpii din România care reprezintă o importantă regiune agricolă.
6 puncte

C. Pentru Regatul Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, precizaţi:


1. numele a trei unităţi de relief;
2. numele unui curs de apă;
3. numele a trei oraşe;
4. două resurse de subsol;
5. tipul de climă. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă structura populației României pe grupe de vârstă, exprimată în
procente, conform recensămintelor din anii 1992 și 2011:

Anul 0-14 ani 15-64 ani 65 ani și peste


1992 31,2% 57,9% 10,9%
2011 21,4% 62,5% 16,1%
Sursa: INS
1. Calculați cu cât a scăzut ponderea tinerilor (0-14 ani) în populația țării, în anul 2011 față de anul
1992.
2. Calculați cu cât a crescut ponderea populației vârstnice (65 ani și peste) în populația țării, în
anul 2011 față de anul 1992.
3. Prezentați o consecință a evoluției structurii populației pe grupe de vârstă în România, în
perioada 1992 – 2011.
6 puncte

E. Tabelul de mai jos prezintă producția de cherestea în trei state europene în anul 2012.

Statul Producția de
cherestea (m3)
Finlanda 9.440.000
Ungaria 302.000
Islanda 0
Sursa: Eurostat 2015
Explicați:
1. diferența foarte mare dintre producțiile de cherestea ale statelor Finlanda și Ungaria;
2. faptul că Islanda nu produce cherestea.
4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 4


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2017


Proba E. d)
Geografie
Varianta 7

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera E;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Munții Stara Planina (Balcani) se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește ...
3. Orașul-capitală Helsinki este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Skopje este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 5 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 7
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește:


a. Andorra b. Liechtenstein c. Luxemburg d. Monaco 2 puncte
3. Minereu de fier se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. F c. G d. I 2 puncte
4. Vegetația mediteraneeană de tip maquis este caracteristică în statul al cărui oraș-capitală este
marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 3 c. 6 d. 7 2 puncte
5. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește:
a. Belgrad b. Ljubljana c. Sarajevo d. Zagreb 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera D şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. 1. Prezentați un argument pentru a susține afirmația „Fluviul Rin reprezintă principalul sistem de
transport fluvial din Europa”.
2. Precizați numele unui port la fluviul Rin, precum și statul în care se află.
4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numeşte ...
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este străbătut de râul numit ...
Probă scrisă la geografie Varianta 7
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

3. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 12 se numește ...


6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Minereuri complexe (cupru, plumb, zinc) și auro-argintifere se găsesc în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. D d. F 2 puncte
2. Vegetația de silvostepă este caracteristică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. C c. G d. H 2 puncte
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 3 este străbătut de râul:
a. Argeș b. Dâmbovița c. Ialomița d. Vedea 2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește:
a. Barcău b. Crișul Alb c. Crișul Negru d. Crișul Repede 2 puncte
5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește:
a. Arad b. Oradea c. Reșița d. Timișoara 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Tabelul de mai jos prezintă suprafața (în ha) a terenurilor arabile și a pădurilor în județele
Covasna și Călărași. (Sursa: Institutul Național de Statistică)
Judeţul Terenuri arabile (ha) Păduri (ha)
Covasna 83.151 165.161
Călăraşi 410.871 22.345
Explicați:
1. suprafața redusă a terenurilor arabile în județul Covasna;
2. suprafața redusă a pădurilor în județul Călărași. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă producția de
cereale obținută, în anul 2013, în câteva state europene.

Sursa: http://www.statistica.md/category

Probă scrisă la geografie Varianta 7


Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

A. Precizați:
1. numele statului membru al Uniunii Europene, cu cea mai mare producție de cereale în anul
2013 și producția obținută;
2. numele unui stat a cărui producție de cereale a atins 20.000 mii tone (20.000.000 tone), în anul
2013;
3. numele statului cu cea mai mică producție de cereale în anul 2013.
4 puncte

B. 1. Din partea europeană a Federației Ruse, precizați numele câmpiei care reprezintă cea mai
importantă regiune de cultivare a cerealelor.
2. Prezentați un factor care explică producția redusă de cereale obținută în Finlanda.
3. Precizați numele câmpiei care reprezintă cea mai importantă regiune de cultivare a cerealelor
din Italia.
6 puncte

C. Pentru Grecia, precizaţi:


1. numele a trei state vecine;
2. numele unei unităţi de relief;
3. tipul de climă;
4. numele a două oraşe;
5. trei culturi agricole specifice.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă structura populației (exprimată în procente) pe grupe de vârstă a
unor state membre ale Uniunii Europene în anul 2015.
Statul 0-14 ani (%) 15-64 ani (%) Peste 65 ani (%)
Bulgaria 13.9 66.1 20.0
Germania 13.2 65.8 21.0
Irlanda 22.1 64.9 13.0
Sursa: Eurostat
Explicați:
1. procentul mic de populație cu vârsta între 0 și 14 ani din Bulgaria.
2. procentul ridicat al populației de peste 65 de ani din Germania.
3. procentul ridicat al populației cu vârsta între 0 și 14 ani din Irlanda. 6 puncte

E. 1. La Bordeaux, temperatura medie a lunii ianuarie este de 5oC, iar la Bucureşti, temperatura
medie a lunii ianuarie este de -3oC. Explicaţi diferenţa de temperatură, deşi aceste oraşe sunt
situate la aceeași latitudine (Bordeaux 44o lat.N şi Bucureşti 44o lat.N).
(sursa: www.eurometeo.com/euroweather)
2. În România, în anul 2012 producția de energie electrică obținută în centrale eoliene a fost de
2.640 milioane kWh, iar în anul 2015 a fost de 7.063 milioane kWh. Calculați cu cât a crescut
producția de energie electrică obținută în centrale eoliene în 2015 față de 2012.
(sursa: http://statistici.insse.ro/)
4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 7


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2017


Proba E. d)
Geografie
Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera I;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 5. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Valetta este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Fluviul Pad străbate teritoriul statului a cărui capitală este orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Munții Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. F d. G 2 puncte
Probă scrisă la geografie Model
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Resurse energetice neregenerabile (combustibili fosili) se exploatează în statul a cărui capitală


este orașul marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 6 c. 9 d. 10 2 puncte
3. Vegetație de tip maquis se găsește pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. G d. J 2 puncte
4. Râul Vistula străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 3 b. 4 c. 11 d. 15 2 puncte
5. Capitala statului marcat, pe hartă, cu litera H se numește:
a. Ljubljana b. Podgorica c. Sarajevo d. Skopje 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera B şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. 1. Prezentați două caracteristici ale peisajului islandez (pot fi vizate elemente de geografie
fizică sau umană).
2. Prezentaţi o cauză care determină necesitatea forţei de muncă externă (imigranţi) pentru unele
state europene. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 3;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 10. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește...
Probă scrisă la geografie Model
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Un combinat siderurgic a fost construit în orașul marcat, pe hartă, cu numărul ...


3. Orașul Mediaș este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Petrol se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. F 2 puncte
2. Canalul Dunăre-Marea Neagră se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește:
a. Cibin b. Jiu c. Lotru d. Motru 2 puncte
4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numește:
a. Bacău b. Bârlad c. Onești d. Vaslui 2 puncte
5. Soluri din clasa spodosoluri (tip brune acide) se găsesc în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. A b. B c. C d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Referitor la peisajul subcarpatic (de deal sau de depresiune), prezentați:


1. o caracteristică a reliefului;
2. o caracteristică a climei;
3. o caracteristică a vegetației;
4. o caracteristică a așezărilor umane. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentările grafice de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă lungimea și debitul
mediu anual ale unor afluenți ai Dunării.

A. Precizaţi:
1. numele celui mai lung afluent al Dunării și lungimea acestuia;
2. numele afluentului Dunării cu cel mai mare debit mediu anual și valoarea debitului. 4 puncte

B. 1. Prezentați o cauză a diferenţei de debit dintre râurile Sava şi Prut, deși acestea au lungimi
aproximativ egale.
2. Prezentați o cauză a debitelor aproximativ egale ale râurilor Inn şi Tisa, deși râul Tisa are o
lungime mult mai mare decât de râul Inn.
3. Precizați numele a doi afluenți ai Dunării care străbat Austria. 6 puncte
Probă scrisă la geografie Model
Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale și Cercetării Științifice
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. Pentru Ucraina, precizaţi:


1. numele a două unităţi de relief;
2. numele a două cursuri de apă;
3. numele a două state vecine;
4. numele a două oraşe;
5. două resurse ale subsolului. 10 puncte

D. În tabelul de mai jos se observă evoluția numărului de locuitori în Franța în perioada 2002-2014.
Numărul de Numărul de
locuitori în 2002 locuitori în 2014
Franța 59.765.983 64.641.279

1. Calculați cu cât a crescut numărul locuitorilor în Franța în perioada 2002-2014.


2. Prezentați o cauză a creșterii numărului de locuitori în Franța.
3. Precizați numele unei regiuni din Franţa, care are o densitate mare a populaţiei. 6 puncte

E. 1. Precizaţi o cauză a valorii negative a bilanţului migratoriu din ţările Europei de Est.
2. Prezentaţi doi factori care favorizează producţia mare de cereale în Ungaria.
4 puncte

Probă scrisă la geografie Model


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2017


Proba E. d)
Geografie
Simulare
Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi numele:
1. statului-enclavă situat pe teritoriul orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13;
2. orașului-capitală al statului marcat, pe hartă, cu litera J. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Vulcani activi se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Orașul-capitală Valletta este marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Fluviul Duero străbate teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Alpii Dinarici se desfășoară pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. G c. H d. I 2 puncte

Probă scrisă la geografie Simulare


Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Eurotunelul face legătura, pe sub Marea Mânecii, între statele ale căror orașe-capitală sunt
marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 1 și 11 b. 6 și 11 c. 8 și 11 d. 10 și 11 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numește:
a. Belarus b. Estonia c. Letonia d. Lituania 2 puncte
4. Orașul-capitală al statului marcat, pe hartă, cu litera C este străbătut de fluviul:
a. Dunărea b. Elba c. Nistru d. Vistula 2 puncte
5. Un număr mare de lacuri glaciare se află pe teritoriul statului al cărui oraș-capitală este marcat,
pe hartă, cu numărul:
a. 6 b. 8 c. 9 d. 12 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera A şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera D.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. 1. Precizați numele unei strâmtori prin care Marea Neagră comunică cu Marea Egee.
2. Precizați numele celui mai mare port (după traficul de mărfuri) de la Marea Neagră.
3. Explicați absența viețuitoarelor în apele Mării Negre la adâncimi mai mari de 180-200 m.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.

A. Precizaţi numele:
1. oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 7;
2. râului marcat, pe hartă, cu numărul 2. 4 puncte

Probă scrisă la geografie Simulare


Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 6 se numeşte ...
2. Oraşul marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numeşte ...
3. Munți formați în orogeneza hercinică se află în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ...
6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 4 este afluent al:
a. Dunării b. Jiului c. Oltului d. Timișului 2 puncte
2. Sare se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. D c. E d. G 2 puncte
3. Solurile din clasa molisoluri (tip cernoziom) ocupă suprafețe extinse în unitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H 2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește:
a. Barcău b. Crișul Alb c. Crișul Negru d. Crișul Repede 2 puncte
5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numeşte:
a. Brașov b. Covasna c. Miercurea Ciuc d. Sfântu Gheorghe 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera G.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, fragmentare, tipuri genetice de relief,
înclinare, alte aspecte specifice ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. 1. Râul Ialomița are un debit mediu anual de 42,7 m3/s, iar râul Someş are un debit mediu anual
de 125 m3/s. Precizaţi două cauze care explică debitul scăzut al râului Ialomița, în condițiile în care
cele două râuri au lungimi aproximativ egale (Ialomița 400 km, Someş 390 km).
2. Precizaţi două cauze care au determinat construirea unui combinat siderurgic la Galați.
4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluţia temperaturilor şi
a precipitaţiilor medii lunare la Murmansk, în Peninsula Kola (68º lat.N).

(sursa: www.eurometeo.com/euroweather)
Probă scrisă la geografie Simulare
Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

A. Precizați:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a precipitaţiilor medii lunare şi luna în care se înregistrează. 4 puncte

B. 1. Precizaţi tipul de climă în care se încadrează valorile de temperatură și precipitații din


diagrama de mai sus.
2. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală.
3. Prezentaţi o cauză care determină temperaturile scăzute din lunile de vară. 6 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi numele a:


1. trei state vecine;
2. două unităţi de relief;
3. două cursuri de apă;
4. trei oraşe.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluția traficului de pasageri (nr. de persoane) în două dintre cele
mai mari aeroporturi din Europa, în perioada 2000-2014.

Aeroportul 2000 2005 2010 2014


Heathrow 64 290 000 67 680 000 65 740 000 73 370 000
Charles de Gaulles 49 670 000 53 380 000 57 950 000 63 650 000
(Sursa: EU Transport in figures, Statistical pocketbook, 2016)

1. Calculați cu cât a crescut traficul de pasageri pe aeroportul Heathrow în perioada 2000-2014.


2. Precizați numele statelor în care se găsesc aeroporturile din tabelul de mai sus.
3. Prezentați un avantaj și un dezavantaj ale transporturilor aeriene, în comparație cu transporturile
terestre.
6 puncte

E. 1. Explicați faptul că suprafețele cu păduri sunt mai mari în județul Hunedoara (366.174 ha)
decât în județul Ialomița (26.152 ha).
2. Explicați faptul că suprafețele cu terenuri degradate și neproductive sunt mai mari în județul Alba
(45.098 ha) decât în județul Brăila (7.680 ha).
(Sursa: Institutul Național de Statistică, datele sunt pentru 2014).
4 puncte

Probă scrisă la geografie Simulare


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Geografie
Varianta 1

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera D;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15 se numește...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește...
3. Orașul-capitală Varșovia este marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul mediteraneean este specific orașelor-capitală marcate, pe hartă, cu numerele:
a. 2 și 6 b. 4 și 5 c. 7 și 12 d. 9 și 15 2 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 1
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 este situat în Câmpia:


a. Andaluziei b. Panonică c. Padului d. Română 2 puncte
3. Vulcani activi există în statul al cărui oraș-capitală este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 8 b. 10 c. 13 d. 14 2 puncte
4. Statul marcat, pe hartă, cu litera J se numește:
a. Albania b. Croația c. Muntenegru d. Slovenia 2 puncte
5. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 13 este străbătut de fluviul numit:
a. Dunăre b. Elba c. Nipru d. Volga 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera F şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera I.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. În ultimul secol s-a produs o îmbătrânire a populației din Europa. Precizaţi o cauză a acestui
proces şi două exemple de state unde procesul este caracteristic.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numește ...
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește ...
3. Orașul Drobeta-Turnu Severin este marcat, pe hartă, cu numărul... 6 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 1
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Minereuri complexe (cupru, plumb, zinc) și auro-argentifere s-au format în subsolul unităților de
relief marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și F b. B și G c. C și D d. E și H 2 puncte
2. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește:
a. Someșul Mare b. Someșul Mic c. Târnava Mare d. Târnava Mică
2 puncte
3. Relief glaciar s-a format în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. G 2 puncte
4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește:
a. Brașov b. Buzău c. Miercurea Ciuc d. Sfântu Gheorghe 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 străbate orașele:
a. Craiova și Slatina b. Miercurea Ciuc și Râmnicu Vâlcea
c. Sfântu Gheorghe și Târgu Jiu d. Sibiu și Brașov 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentați:
1. un factor natural care condiționează configurația rețelei rutiere și feroviare în România.
2. o cauză a formării Deltei Dunării. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturilor
şi a precipitaţiilor medii lunare la stația meteorologică din Nicosia.

A. Precizaţi:
1. valoarea minimă a temperaturii medii lunare, precum şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea maximă a cantităţii medii lunare de precipitaţii, precum şi luna în care se înregistrează.
4 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 1
Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Scrieţi pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:

1. Tipul de climă în care se înregistrează valorile menţionate în reprezentarea grafică de mai sus
este:
a. mediteraneean (subtropical) b. polar c. subpolar d. temperat-oceanic

2. Amplitudinea termică medie anuală este de aproximativ:


a. 15oC b. 17oC c. 20oC d. 23oC

3. Temperaturile au valori ridicate în perioada iulie-septembrie datorită pătrunderii maselor de aer:


a. ecuatorial b. polar continental c. polar maritim d. tropical
6 puncte

C. Pentru Bulgaria, precizaţi:


1. numele a două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
2. numele a două unităţi de relief;
3. numele unui curs de apă;
4. numele a trei oraşe;
5. un tip de climă;
6. o cultură agricolă specifică. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă structura producției de energie electrică a României pe categorii de
centrale electrice, în perioada 2007 – 2010.
Producția de energie electrică a României pe categorii de centrale electrice (2007-2010)
Categorii de centrale electrice Producția de energie electrică (milioane kWh)
Anul 2007 Anul 2008 Anul 2009 Anul 2010
Termocentrale 37.995 36.529 30.448 28.807
Hidrocentrale 15.966 17.196 15.807 20.243
Centrale nucleare 7.709 11.226 11.752 11.623
Centrale eoliene 3 5 9 x
Total 61.673 64.956 58.016 60.979
Sursa: © 1998 - 2014 Institutul Naţional de Statistică
1. Precizați categoria de centrale electrice a căror producție a scăzut continuu în intervalul dat,
precum şi un efect pozitiv al acestei evoluții.
2. Calculați producția de energie electrică obținută în centrale eoliene (x) în anul 2010.
3. Calculați cu cât a crescut producția de energie electrică obținută în hidrocentrale în anul 2010
față de 2009.
6 puncte

E. Tabelul de mai jos prezintă suprafața și numărul de locuitori din două state europene.
Statul Suprafața (km²) Populația (loc.)
Norvegia 323.880 4.600.000
Polonia 323.250 38.700.000

1. Precizați numele statului care înregistrează o densitate medie mai redusă a populației.
2. Prezentați o cauză care determină densităţile medii diferite ale populației în aceste două state,
deși au suprafețe apropiate ca mărime. 4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 1


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Geografie
Varianta 2

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 15. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Câmpia Padului se află pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera B se numește ...
3. Orașul-capitală Minsk este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Tirana este marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 6 c. 8 d. 10 2 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 2
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera D se numește:


a. Andorra b. Liechtenstein c. Monaco d. San Marino 2 puncte
3. Gaze naturale, petrol și cărbuni se exploatează din subsolul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. G d. H 2 puncte
4. Este străbătut de fluviul Tamisa orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 5 c. 7 d. 14 2 puncte
5. Munții Pădurea Neagră, de unde izvorăște Dunărea, se găsesc pe teritoriul statului marcat, pe
hartă, cu litera:
a. A b. C c. E d. F 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte
E. Prezentați doi factori care favorizează producția mare de hidroenergie în statul marcat, pe hartă,
cu litera I. 4 puncte
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – E. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 1 se numeşte ...
2. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 8 este străbătut de râul numit ...
3. Relieful vulcanic cu conuri și cratere este specific unității de relief marcate, pe hartă, cu litera...
6 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 2
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Gaz metan se exploatează din unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte
2. Vegetația de silvostepă este caracteristică în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. G 2 puncte
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește:
a. Brașov b. Buzău c. Miercurea Ciuc d. Sfântu Gheorghe 2 puncte
4. Influențe climatice pontice pătrund în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. D d. E 2 puncte
5. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 6 străbate orașele:
a. Râmnicu Vâlcea și Craiova b. Râmnicu Vâlcea și Slatina
c. Târgu Jiu și Craiova d. Târgu Jiu și Slatina 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera A şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Prezentați:
1. o cauză a producerii alunecărilor de teren în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera D.
2. un factor care a favorizat dezvoltarea oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)

Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă evoluția numerică a
populației totale și a populației urbane, în Europa, în perioada 2000-2015.

Sursa: http://www.statistica.md/category
A. Precizați:
1. numărul de locuitori (populația totală) din Europa, în anul 2000;
2. numărul de locuitori din mediul urban din Europa, în anul 2005;
3. numărul de locuitori (populația totală) din Europa, în anul 2015;
4. numărul de locuitori din mediul urban din Europa, în anul 2015. 4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 2


Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Calculați:
1. numărul de locuitori din mediul rural din Europa, în anul 2010.
2. cu cât a crescut numărul de locuitori din mediul urban din Europa în perioada 2000 - 2015.
3. numărul de locuitori din mediul rural din Europa, în anul 2015.
6 puncte

C. Pentru Franța, precizaţi:


1. numele a două state vecine care fac parte din Uniunea Europeană;
2. numele a trei cursuri de apă;
3. două tipuri de climă;
4. numele a trei oraşe, altele decât capitala;
10 puncte

D. Aveţi în vedere următorul tabel:

Oraşul Poziţia geografică Temperatura medie a Temperatura medie a


(coordonatele geografice) lunii iulie lunii ianuarie
Paris 49o02’lat.N, 2o53’long.E 19ºC 3ºC
Kiev 50o40’lat.N, 30o45’long.E 20ºC - 6ºC
(sursa: www.eurometeo.com/euroweather).

1. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală înregistrată la Paris.


2. Calculaţi amplitudinea termică medie anuală înregistrată la Kiev.
3. Explicați valorile diferite ale amplitudinilor termice medii anuale din cele două oraşe, deşi sunt
situate la aproximativ aceeaşi latitudine.
6 puncte

E. La nivelul Uniunii Europene, 5% din numărul persoanelor active lucrează în agricultură. În


România, 29,4% din numărul persoanelor active lucrează în acest sector economic.
Prezentați două cauze care explică procentul ridicat de persoane care lucrează în agricultură în
România.
4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 2


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Geografie
Varianta 9

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera A;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 6. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul Nicosia este capitala statului marcat, pe hartă, cu litera ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera C se numește ...
3. Orașul-capitală Bruxelles este marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:
a. Belgrad b. Sarajevo c. Tirana d. Zagreb 2 puncte
Probă scrisă la geografie Varianta 9
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Resurse de cărbuni, petrol, gaze naturale și minereu de fier se exploatează din subsolul statului
marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. E c. G d. H 2 puncte
3. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește:
a. Andorra b. Liechtenstein c. Luxemburg d. Monaco 2 puncte
4. Fluviul Nipru străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 2 b. 4 c. 8 d. 15 2 puncte
5. Munții Carpați se găsesc și pe teritoriul statului marcat, pe hartă, cu litera:
a. E b. F c. G d. I 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera G şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. 1. Explicați faptul că în Peninsula Scandinavă râurile sunt scurte.


2. Prezentaţi o cauză a densităţii reduse a populaţiei din spaţiul montan.
4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 9;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 5. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numeşte ...
Probă scrisă la geografie Varianta 9
Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Orașul Alexandria este marcat, pe hartă, cu numărul ...


3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Soluri din clasa molisoluri (tip cernoziom) s-au format pe suprafețe întinse în subunitatea de relief
marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. H 2 puncte
2. Gaze naturale (gaz metan) se exploatează din subsolul subunității de relief marcate, pe hartă, cu
litera:
a. B b. C c. D d. F 2 puncte
3. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 11 se numește:
a. Brașov b. Covasna c. Sfântu Gheorghe d. Miercurea Ciuc 2 puncte
4. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:
a. Someșul Mare b. Someșul Mic c. Târnava Mare d. Târnava Mică 2 puncte
5. Relief vulcanic (cu conuri și cratere) se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. H 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera D şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor și a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. Tabelul de mai jos prezintă suprafața (ha) terenurilor arabile și a pădurilor în județele Constanța
și Brașov. (Sursa: Institutul Național de Statistică)
Judeţul Terenuri arabile (ha) Păduri (ha)
Constanţa 484 103 38 258
Braşov 115 739 196 453
1. Prezentați o cauză care explică suprafața mare a terenurilor agricole în județul Constanța.
2. Prezentați o cauză care explică suprafața mare a terenurilor cu păduri în județul Brașov.
4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B și prezintă distribuția procentuală a
volumelor de marfă pe diferite tipuri de transport, în interiorul a trei state ale Uniunii Europene, în
anul 2007. (Sursa: http://www.ccr-zkr.org)

Probă scrisă la geografie Varianta 9


Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

A. Precizați:
1. numele statului în care se înregistrează ponderea cea mai mare a mărfurilor transportate pe căi
navale și valoarea acesteia;
2. numele statului în care se înregistrează ponderea cea mai mare a mărfurilor transportate pe căi
rutiere și valoarea acesteia.
4 puncte
B. 1. Calculați diferența dintre ponderea mărfurilor transportate pe căi ferate și ponderea mărfurilor
transportate pe căi rutiere în Germania.
2. Calculați diferența dintre ponderea mărfurilor transportate pe căi navale în Olanda și în Belgia.
3. Precizați două porturi (maritime, fluvio-maritime sau fluviale) din Germania.
6 puncte

C. Pentru Serbia, precizaţi numele a:


1. două state vecine membre ale Uniunii Europene;
2. două state vecine care nu sunt membre ale Uniunii Europene;
3. două unităţi de relief;
4. două artere hidrografice;
5. două oraşe, altele decât capitala. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă numărul emigranților și al imigranților în două state europene în anul
2015.
Statul Imigranți Emigranți
Italia 280.078 persoane 146.955 persoane
Letonia 9.479 persoane 20.119 persoane
Sursa: Eurostat
1. Calculați bilanțul migratoriu pentru Italia.
2. Calculați bilanțul migratoriu pentru Letonia.
3. Prezentați o cauza a faptului că Italia prezintă un flux mai mare de imigranți.
6 puncte

E. În anul 2015, în Franța s-au produs 47 mil. hl de vin, iar în România s-au produs 3,75 mil. hl de
vin.
1. Explicați faptul că Franța are o producție mare de vinuri.
2. Precizați două regiuni viticole din România.
4 puncte

Probă scrisă la geografie Varianta 9


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Geografie
Model

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – E. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera G;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 2. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Dublin este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera F se numește ...
3. Fluviul Tamisa străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul mediteraneean este specific orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 6 b. 11 c. 14 d. 15 2 puncte
Probă scrisă la geografie Model
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera H se numește:


a. Andorra b. Monaco c. San Marino d. Vatican 2 puncte
3. Are ieșire la Marea Baltică statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. I d. J 2 puncte
4. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:
a. Berlin b. Berna c. Bratislava d. Viena 2 puncte
5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 12 este capitala statului:
a. Belgia b. Liechtenstein c. Luxemburg d. Olanda 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera C şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera E.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. 1. Explicați prezența unor importante resurse de apă geotermală în statul marcat, pe hartă, cu
litera A.
2. Prezentați un factor natural care determină ponderea mare a terenurilor cultivate cu pomi
fructiferi și viță de vie în statul marcat, pe hartă, cu litera I. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, oraşe cu numere de la 1 la 6 şi râuri cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 4;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 11. 4 puncte

Probă scrisă la geografie Model


Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 10 se numește...
2. Orașul Arad este străbătut de râul marcat, pe hartă, cu numărul ...
3. Orașul Suceava este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Importante resurse de lignit s-au format în subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. G d. H 2 puncte
2. Relief vulcanic (cu conuri și cratere) se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. C b. E c. G d. H 2 puncte
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 9 se numește:
a. Crișul Repede b. Someș c. Someșul Mare d. Someșul Mic 2 puncte
4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 5 se numește:
a. Buzău b. Pitești c. Ploiești d. Târgoviște 2 puncte
5. Cea mai redusă cantitate de precipitații se înregistrează în unitatea de relief marcată, pe hartă,
cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera E şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera H.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. 1. Prezentaţi două modificări survenite în structura profesională (ocupaţională), după 1990, în


România.
2. Prezentați un factor natural care a influențat distribuția rețelei feroviare în România. 4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluția ratei natalității
şi a ratei mortalității în România, în perioada 1990-2013.

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a ratei natalității în România și anul în care s-a înregistrat;
2. anul (reprezentat pe grafic) în care rata mortalității a fost egală cu rata natalității;
3. valoarea maximă a ratei mortalității. 4 puncte
Probă scrisă la geografie Model
Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. 1. Calculați bilanțul natural (sporul natural) al populației în anul 2010.


2. Calculați cu cât a scăzut natalitatea în România în anul 2013 față de anul 1990.
3. Calculați cu cât a crescut mortalitatea în România în anul 1996 față de anul 1990. 6 puncte

C. Pentru Ucraina, precizaţi numele:


1. a două unităţi de relief;
2. a două cursuri de apă;
3. a două state vecine membre ale Uniunii Europene;
4. a trei oraşe;
5. unui bazin carbonifer.
10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă evoluţia populaţiei din Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de
Nord, la nivel de regiuni, în perioada 1972 – 2012.

Regiunea 1972 1982 1992 2002 2012


Anglia 46.571.900 46.777.300 47.998.000 49.679.300 53.493.700
Țara Galilor 2.755.200 2.804.300 2.877.700 2.922.900 3.074.100
Scoția 5.230.600 5.164.500 5.085.600 5.066.000 5.313.600
Irlanda de Nord 1.539.000 1.544.500 1.623.300 1.697.500 1.823.600
Sursa: United Kingdom, Office for National Statistics

1. Calculați populația înregistrată de Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în anul 2012.
2. Calculați cu cât a crescut populația Angliei în anul 2012 față de anul 1972.
3. Prezentați o cauză a creșterii numerice mai accentuate a populației Angliei în perioada 2002-2012.
6 puncte

E. Prezentaţi două argumente prin care să susţineţi afirmaţia: „Moscova este unul dintre cele mai
mari centre de transport ale lumii.” 4 puncte

Probă scrisă la geografie Model


Pagina 4 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat naţional 2018


Proba E. d)
Geografie
Simulare

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și
specializările din filiera vocaţională, cu excepția profilului militar

• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.


• Timpul efectiv de lucru este de 3 ore.

SUBIECTUL I (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul I A – D. Pe hartă sunt marcate state cu litere şi oraşe
- capitală cu numere.
A. Precizaţi:
1. numele statului marcat, pe hartă, cu litera C;
2. numele oraşului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 12. 4 puncte
B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Orașul-capitală Berlin este marcat, pe hartă, cu numărul ...
2. Statul marcat, pe hartă, cu litera A se numește ...
3. Fluviul Sena străbate orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul ... 6 puncte
C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Climatul mediteraneean este specific orașului-capitală marcat, pe hartă, cu numărul:
a. 4 b. 7 c. 13 d. 14 2 puncte
Probă scrisă la geografie Simulare
Pagina 1 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Statul marcat, pe hartă, cu litera E se numește:


a. Andorra b. Liechtenstein c. Luxemburg d. San Marino 2 puncte
3. Are ieșire la Marea Nordului statul marcat, pe hartă, cu litera:
a. A b. B c. C d. D 2 puncte
4. Orașul-capitală marcat, pe hartă, cu numărul 8 se numește:
a. Bratislava b. Budapesta c. Praga d. Viena 2 puncte
5. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 6 este capitala statului:
a. Belgia b. Elveția c. Olanda d. Slovenia 2 puncte
D. Precizaţi trei deosebiri între clima statului marcat, pe hartă, cu litera H şi clima statului marcat,
pe hartă, cu litera J.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele elemente de climă: factori genetici,
tip de climă, temperaturi medii anuale/vara/iarna, amplitudine termică, precipitaţii medii
anuale/vara/iarna, vânturi cu frecvenţă ridicată.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă deosebirile vor fi prezentate comparativ şi nu
separat. 6 puncte

E. 1. Prezentați o cauză a potenţialului hidroenergetic ridicat al râurilor din Munţii Alpi.


2. Precizați numele unui vulcan activ din sudul Europei. 4 puncte

SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)

Harta de mai sus se referă la subiectul II A – D. Pe hartă sunt marcate unităţi de relief cu
litere, râuri cu numere de la 1 la 6 şi oraşe cu numere de la 7 la 12.
A. Precizaţi:
1. numele oraşului marcat, pe hartă, cu numărul 12;
2. numele râului marcat, pe hartă, cu numărul 1. 4 puncte

B. Scrieţi, pe foaia de examen, răspunsurile corecte care completează afirmaţiile de mai jos:
1. Brațul Dunării marcat, pe hartă, cu numărul 2 se numește...

Probă scrisă la geografie Simulare


Pagina 2 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

2. Cel mai mare oraș, ca număr de locuitori, pe care îl străbate râul marcat, pe hartă, cu numărul 5
se numește ...
3. Orașul Botoșani este situat în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera ... 6 puncte

C. Scrieţi, pe foaia de examen, litera corespunzătoare răspunsului corect pentru fiecare dintre
afirmaţiile de mai jos:
1. Gaz metan se exploatează din subsolul unității de relief marcate, pe hartă, cu litera:
a. A b. D c. E d. G 2 puncte
2. Argilele favorizează producerea alunecărilor de teren pe suprafețe extinse în unitățile de relief
marcate, pe hartă, cu literele:
a. A și B b. C și D c. C și G d. F și H 2 puncte
3. Râul marcat, pe hartă, cu numărul 3 se numește:
a. Crișul Alb b. Crișul Repede c. Târnava Mare d. Timiș 2 puncte
4. Orașul marcat, pe hartă, cu numărul 7 se numește:
a. Buzău b. Pitești c. Ploiești d. Târgoviște 2 puncte
5. Etajul pădurilor de conifere se găsește în unitatea de relief marcată, pe hartă, cu litera:
a. B b. C c. D d. G 2 puncte

D. Precizaţi trei deosebiri între relieful unităţii marcate, pe hartă, cu litera B şi relieful unităţii
marcate, pe hartă, cu litera C.
Nota 1: Deosebirile se pot referi la oricare dintre următoarele aspecte ale reliefului: mod de
formare, tipuri de roci pe care s-a format relieful, altitudini, gradul de fragmentare, tipuri genetice
de relief, orientarea culmilor şi a văilor principale, dispunerea depresiunilor, alte aspecte specifice
ale reliefului.
Nota 2: Punctajul complet va fi acordat numai dacă cele trei deosebiri vor fi prezentate comparativ
şi nu separat. 6 puncte

E. 1. Precizați două avantaje economice care decurg din faptul că România este o ţară pontică.
2. Prezentați o cauză a valorilor foarte diferite ale densităţii populaţiei în Câmpia Română.
4 puncte

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


Reprezentarea grafică de mai jos se referă la subiectul III A-B şi prezintă evoluţia temperaturilor şi
a precipitaţiilor medii lunare la Bruxelles.

(sursa: www.eurometeo.com/euroweather)

A. Precizaţi:
1. valoarea maximă a temperaturii medii lunare şi luna în care se înregistrează;
2. valoarea minimă a precipitaţiilor medii lunare şi o lună în care se înregistrează. 4 puncte

Probă scrisă la geografie Simulare


Pagina 3 din 4
Ministerul Educaţiei Naționale
Centrul Naţional de Evaluare şi Examinare

B. 1. Precizaţi tipul de climă în care se încadrează diagrama de mai sus.


2. Calculaţi amplitudinea termică medie аnuală.
3. Explicați faptul că, în lunile de iarnă, temperaturile medii lunare nu sunt negative.
6 puncte

C. Pentru Republica Moldova, precizaţi:


1. numele a două state vecine;
2. numele a două cursuri de apă;
3. numele a trei oraşe;
4. tipul de climă;
5. două tipuri de culturi agricole predominante. 10 puncte

D. Tabelul de mai jos prezintă suprafața forestieră și ponderea terenurilor forestiere în două state
ale Uniunii Europene, în anii 1990 și 2010.

Statul Ponderea suprafaței forestiere (%) Suprafața forestieră (în km2)


1990 2010 1990 2010
Finlanda 72,0% 72,9% 221 940 222 180
Suedia 66,5% 68,7% 273 670 280 730
Sursa: http://data.un.org și http://www.fao.org

1. Calculați cu cât a crescut ponderea suprafeței forestiere în Suedia, în perioada 1990-2010;


2. Calculați cu cât era mai mare suprafață forestieră în Suedia față de Finlanda (în km2), în anul
2010;
3. Explicați faptul că suprafețele forestiere din Suedia și Finlanda sunt foarte mari (peste 50% din
suprafața țării).
6 puncte

E. Prezentaţi două consecințe ale fenomenului de îmbătrânire demografică a populației Europei.


4 puncte

Probă scrisă la geografie Simulare


Pagina 4 din 4

S-ar putea să vă placă și