Sunteți pe pagina 1din 21

Proiect la disciplina

Metode cantitative si calitative in managementul modern


1. Se d problema de programare liniar:
(max) f = 30 x1 + 20 x2 + 60 x3

x1 + 3x2 + 4 x3 105

2 x1 + 5 x2 + x3 70
4 x1 + x2 + 2 x3 175
x1, x2, x3 0
prin care se cere maximizarea venitului ateptat de la trei produse, n ipoteza c resursele folosite
sunt fora de munc (b1) i capaciti de producie (b2 respectiv b3).
a. S se gseasc soluia optim a problemei;
b. Interpretai economic rezultatele obinute;
c. S se gseasc soluia optim a problemei dac se introduce n plus restricia: x1 x3;
d. Cu ct se modific valoarea venitului total maxim stabilit la punctul c) dac disponibilul
din resurse devine: b' = (114, 140, 140)?
Rezolvare
a) Soluia dat de Solver-ul din Excel este urmtoarea:
Produse
x1
Forta de munca
Capacitate de
prod. B1
Capacitate de
prod. B2

x2

x3

Restrictii
105 <=

105

70 <=

70

140 <=

175

Profit maxim
Coeficienti de
max.

30

20

60

produse

25

20

1950

b) rofitul maxim se obine prin producerea a 25 uniti din x1 i 20 uniti din x2, folosind la
maxim fora de munc i capacitatea de producie B1. O parte din capacitatea de producie B2
rmne disponibil, datorita lipsei de forta de munca
c) Prin introducerea restriciei x1 x3 nu se modific rezultatul
d)

x1

x2

x3

Restrictii

Forta de munca
Capacitate de
prod. B1
Capacitate de
prod. B2

114 <=

114

70 <=

140

140 <=

140

Profit
maxim

Coeficienti de
max.
Produse

30

20

60

23,71429

22,571

2065,714

2. Determinai soluia optim pentru urmtoarea problem de programare liniar si evideniai


etapele parcurse n rezolvarea sa.
Rafinria Brazi produce pentru comercializare trei tipuri de benzine: benzin cu cifra
octanic 98 (CO98), benzin cu cifra octanic 90 (CO90), benzin cu cifra octanic 75 (CO75).
Aceste benzine se obin din amestecul a 4 componente: benzin de cracare termic (CT), benzin
reformat greu (RG), benzin rafinat (RC) i normal pentan (NC5).
Specialitii rafinriei doresc s obin amestecuri care s respecte specificaiile de
calitate, i care, innd cont de cantitile disponibile din fiecare component, s conduc la
realizarea unui profit brut total cat mai mare, n condiiile in care rafinria are obligaii
contractuale de livrare a cel puin 3000 tone benzin CO75 zilnic, pentru celelalte nefiind
prevzute limite.
n Tabelul 1 sunt prezentate datele privind cantitatea disponibil i costul unitar pentru
fiecare component, iar n Tabelul 2 sunt date specificaiile de calitate i preul unitar pentru
fiecare benzin:
Tabelul 1
Component
a
CT
RG
RC
NC5

Cantitate
maxim
disponibil
(tone/zi)
3000
2000
4000
1000

Costul
(uniti
monetare pe
ton)
5
8
6
7

Tabelul 2

Benzina

CO98
CO90
CO75

Specificai
a
30% CT
40% RG
50% RC
50% CT
10% RG
70% CT

Preul de
vnzare
(uniti
monetare pe
ton)
8,5
7
6

Rezolvare
Problema se rezolva in urmatoarele etape:
Cele 3 produse CO98, CO90 si CO75 se
compun din patru tipuri de componente:
Notate cu:
CT = C1
RG = C2
RC = C3
NC5 = C4
Astfel produsul CO98 este compus din:
CO98 = C11+C21+C31+C41 (cantitatea de
benzina CO98 compusa din procent de CT =
C11, procent de RG=C12, procent de RC =
C13, procent de NC5=C14)
La fel celelalte doua produse:
CO90 = C12+C22+C32+C42
CO75 = C13+C23+C33+C43 trebuie sa se
produca >= 3000
Nota : restrictiile apar in mov
de unde rezulta ca:
C1 =
C2 =
C3 =
C4 =

C11+C12+C13 <=3000
C21+C22+C23 <=2000
C31+C32+C33 <=4000
C41+C42+C43 <=1000

De asemenea se impun restrictiile:


C11<= 30% CO98
C12<=50% CO90
C13<=70% CO75
C21>=40% CO98
C22>=10% CO90
C31<=50% CO98
Profitul se obtine din venit (cantitatea
totala inmultita cu pretul) din care se scad
costurile:
Astfel pentru produsul CO98 profitul este:

P1 = CO98 x 8,5 (C11x5 + C21x 8 + C31x 6 + C41x 7)


P2 = CO90 x 7 - (C12x5 + C22x 8 + C32x 6 + C42x 7)
P3 = CO75 x 6 (C13x5 + C23x 8 + C33x 6 + C43x 7)
Functia de maximizare este:

F(max) = P1 + P2 + P3 care depinde de variabilele descrise mai sus care se rezolva


cu Solver din Excel in care se impun restrictiile de mai sus
Nota : Costurile nu sunt negative dar in scopul calcularii mai simple a profitului am
folosit valori negative in calculul tabelar

CT
8,50
7
6

-5,00
1300,00
800,00
900,00

-8,00
1733,33
266,67
0,00

-6,00
1300,00
1600,00
1100,00

NC5
-7,00
0,00
0,00
1000,00

Cant.
totala
utilizata

3000,00

2000,00

4000,00

1000,00

Costuri
Preturi

RG

<=

<=
3000

4333,3333
2666,6667
3000

<=
2000

<=
4000

1000

Profit
obtinut
per
produs

Cantitate
totala
obtinuta
CO98
CO90
CO75

RC

P1
P2
P3

Profitul
maxim

8666,667
2933,333
-100

Constrangeri
CT<=30%
CT<=50%
CT<=70%

11500

Pag 5

1300
800
900

RG>=40%
RG>=10%

1733,333
266,6667

RC<=50%

2166,667

3. Se consider problema de transport echilibrat definit de urmtoarele date:


Tabelul 3
Cerere
C1

C2

C3

Disponibil
(t)

C4

Furnizori
F1
3
3
1
4
15
F2
3
4
3
6
17
F3
4
3
6
2
18
Necesar (t)
10
12
9
19
50
Obs: La intersecia liniei Fi cu coloana Cj sunt trecute costurile asociate rutei de transport
Rezolvare
Legenda:
Verde linie sau coloan tiat
Cerere
C1
Furnizori
F1

C2
3

C3
3

Disponibil
(t)

C4
1

15
6

9
F2

17

F3

18

Necesar (t)

10

12

9
0

19

50

C1

C2

C3

C4

Disponibil
(t)

Cerere
Furnizori
F1

9
F2

17

F3

18
0

18
Necesar (t)

10

12

Pag 6

19
1

50

Cerere
C1
Furnizori
F1

C2
3

C3
3

Disponibil
(t)

C4
1

17
7
0

9
F2

10
F3

18
Necesar (t)

10
0

12

50

C1

C2

C3

C4

Disponibil
(t)

Cerere
Furnizori
F1

6
0

6
F2

10
F3
Necesar (t)

4
0

12
6

18
1

C1

C2

C3

C4

50

Cerere
Furnizori
F1

7
1

6
F2
F3
Necesar (t)

10

4
0

Disponibil
(t)

6
0

Pag 7

18
1

50

Cerere
C1
Furnizori
F1

C2
3

C3
3

6
F2
F3

1
0

10

Disponibil
(t)

C4

18
Necesar (t)

1
0

C1

C2

C3

C4

50

Metoda Stepping Stone


Cerere
Furnizori
F1

3
+1

F2

F3

15

17

18

-1

10

Disponibil
(t)

18
Necesar (t)

10

12

F1 C4
+ 1 unitate
+4
F1 C2
- 1 unitate
-3
F2- - C2
+1 unitate
+4
F 2 C4
- 1 unitate
-6
___________________________
Efect net
-1
Rezulta o solutie mai buna

Pag 8

19

50

4. Patru termocentrale C1, C2, C3, C4 se aprovizioneaz crbune de la trei mine F1, F2, F3.
Necesarul lunar al termocentralelor, produciile lunare ale minelor i costurile
transportului unei uniti fizice crbune (1000 t.) pe diferitele rute sunt date n tabelul
Tabelul 4
Costuri de
transport de la
mine spre
termocentrale
F1
F2
F3
F4
Necesar

Disponibi
l

C1

C2

C3

C4

3
4
3
4
100

2
3
3
3
130

1
7
5
6
140

5
2
6
2
150

120
180
200
150

Rezolvare
Datorita excedentului de produse disponibile fata de cerere se introduce un consumator
fictiv C5, cruia i se vor aloca volumele ramase disponibile
Pasii sunt reprezentati prin: P1, P2, P3, P4 si P5
Costuri de
transport de la
C1
C2
C3
C4
mine spre
termocentrale
3

F1

+4
4

P1 1

F3

10
0

F4

Necesar

120
0

P2
2

180
30

200
100
80

150
20

15
0

P5
5

80

20
P3
3

130
0

30

20

13
0
100
0

Disponibil

12
0

F2
P4
3

C5

140
20
0

150
0

Pag 9

130

Prin metoda Stepping Stone se determina daca exista solutii mai bune:
Efectul net este +4, deci nu am solutie mai buna

5.
a) S=Rn + Rp
S=7+6=13
X=1+3=4

1
2

[24,4]
32

40

1
0
0

1
24
14

25

[0,S]

[19,4]

12

22

30
11

11

18

[18,4]

18

19

Pag 10

[22,4]

2
2

[24,4]
32

40

1
0
0

1
24
14

25

[0,S]

[18,4]

18

19

[19,4]

[43,9]

22

12

30

11

18
9

[22,4]

11

[33,3]

[24,4]
32

40

1
0
0

1
24
14

25

[0,S]

12

[49,3]

11

11

18

22

[31,3]

30

[18,4]

18

19

[19,4]

[43,9]

Pag 11

[22,4]

4
2

[33,3]

[24,4]
32

40

1
0
0

1
24
14

25

[0,S]

12

11

18

22

[31,3]

30
[49,3]

[18,4]

18

19

[19,4]

[43,9]

[22,4]

11

5
2

[33,3]

[24,4]
32

40

1
0
0

1
24
14

25

[0,S]

12

30
[49,3]

11

22

[31,3]

11

18
4

[18,4]

18

19

[19,4]

[43,9]

8
[31,8]

Pag 12

[22,4]

6
2

[33,3]

[24,4]
32

40

1
0
0

1
24
14

25

[0,S]

12

11

18

22

[31,3]

30
[42,7]
[49,3]

[18,4]

18

19

[19,4]

[43,9]

[31,8]

[22,4]

11

7
2

[33,3]

[24,4]
32

40

1
0
0

1
24
14

25

[0,S]

12

30
[42,7]

11

22

[31,3]

11

18
4

[18,4]

18

19

[19,4]

[43,9]

8
[31,8]

Pag 13

[22,4]

Nod
1
2
3
5
6
7
8
9
10

Ruta cea mai scurta


4-3-1
4-2
4-3
4-3-5
4-8-7-6
4-8-7
4-8
4-9
4-9-10

Distanta (km)
33
24
19
31
42
31
22
18
43

b)
Lista=[1,3];
40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

11

18
9

Pag 14

Lista=[1,3,5];
40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

18
9

11

Lista=[1,3,5,7];
40

1
0
0

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

11

18
9

Pag 15

Lista=[1,3,5,7,8];
40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

18
9

11

Lista=[1,3,5,6,7,8];
40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

11

18
9

Pag 16

Lista=[1,3,5,6,7,8,9];

40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

18
9

11

Lista=[1,3,4,5,6,7,8,9];

40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

11

18
9

Pag 17

Lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9];
40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

18
9

11

Lista=[1,2,3,4,5,6,7,8,9,10];
40

1
0
0

32

2
24

25

14

18

19

9
22

12

30

11

11

18
9

Retea = 14 + 12 + 4 + 9 + 11 + 11 + 18 + 24 +25 = 128 km

Pag 18

6.
Y = Rn = 7
Z = Rp = 6
25

14

40

12

19

24
15

19

30
18
18

1
0
0

25

10

10
12

23

9
11

22
10

29
11

29

20

15

11

OUTPUT

14

22

18

INPUT

Pasul 1 7-6
Pm = min(11) =11; Cost = 11* 4,5 = 49,5 u.m.
25

14

40

12

19

24
15

19

30
18
18

12

9 20

0 11

20

9
11

22
10

29
11

29

25

10

10

23

11

1
0
0

15

11

Pag 19

14

22

18

Pasul 2 7-8-4-3-6
Pm = min(15, 22, 19, 23) =15; Cost = 15* 4,5 = 67,5 u.m.
25

14

40

12

19

24
15

4 19

30
18 33
18

44
29

25

10

10 25
12

23 8

1
0
0

9
11

22
10

29
0
15

11

20

20

29 14

22 7

18

26

26

Pasul 3 7-5-3-6
Pm = min(11, 12, 8) =8; Cost = 8* 4,5 = 32 u.m.
25

14

40

12

19

24
15

30
33
18 26

3
8 0

52
44

6
34

4
12

20

1
0
0

10

25

25
20

9
11

22
10 18

29
11 3
0

7
34

Pag 20

29

18

1
0
0

2
1

15

15

23

6
34

11

15

7
34

Pag 21