Sunteți pe pagina 1din 18

ELEV …………………………………………….

………………………ANUL III ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Linii poligonale
ELEV …………………………………………….………………………ANUL III ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Diagrama circulară
ELEV …………………………………………….………………………ANUL III ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Diagrama cu bare
ELEV …………………………………………….………………………ANUL II ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Congruența
ELEV …………………………………………….………………………ANUL II ……………………
DATA …………………….

Aplicație
Măsurarea unghiurilor
ELEV …………………………………………….………………………ANUL II ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Proprietăți metrice. Perimetre
ELEV …………………………………………….………………………ANUL II ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Arii.
ELEV …………………………………………….………………………ANUL II ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Arii.
ELEV …………………………………………….………………………ANUL II ……………………

DATA …………………….

Fișă evaluare
Perimetre si arii
ELEV …………………………………………….………………………ANUL I ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Puterea unui număr rational

<< OMIDUŢA REZOLVARII CORECTE >>. Marchează acele segmente ale


corpului omidei pe care sunt rezolvate corect operațiile:

( )
2
−1 −1
=
3 9

( )
−2
+2 −4
= 1
5 25 ( +2 )−3 =
8

[−0 , ( 3 ) ] = −1
3

27
( )
−2
−1
=9
3
( )
−1
+2 7
=
7 2
ELEV …………………………………………….………………………ANUL I ……………………

DATA …………………….

FIȘĂ DE EVALUARE
Puterea unui număr rațional

−2 15
1. Calculati : 3 ∙ 8 =¿ ;
−5 1
( −4 ) 1
2. Calculati. 7 ∙ 3 + 21 ∙ 3 = ;
3. Scrieti inversul numarului – 3,(3);

( ) −28
4. Calculati : [−0 , ( 7 ) ] : 3 =¿ ;

35 ( 7 )
20 −4
5. Calculati : : =¿ ;

6. Scrieti valoarea de adevar a urmatoarelor propozitii :


a) Orice numar rational are un opus;
b) orice numar rational are un invers.
7. Calculati :
a) 32=¿
b) (−2 )3=¿
c) (−2 )4 =¿
d) () 2 2
3
=¿

e) ( )
2
−2
=¿
3

f) ( )
−2 5
=¿
3
g) ( +3 )−2=¿
h) ( )
−1 −3
2
=¿

i) ()2 −1
5
=¿
ELEV …………………………………………….………………………ANUL I ……………………

DATA …………………….

FIȘĂ DE EVALUARE
Ordinea efectuării operațiilor

SUBIECTUL I. Pe foaia de test, scrie numai rezultatele . (30


de puncte)
5p 1.Rezultatul calculului 14−5+2 este egal cu……………
5p 2.Rezultatul calculului 5+2⋅3 este egal cu……………
5p 3.Rezultatul calculului 20 :4+1 este egal cu……………
5p 4.Rezultatul calculului 10+10 :5 este egal cu……………
3
5p 5.Rezultatul calculului 24+24 :2 este egal cu……………
100
5p 6.Rezultatul calculului 3 :350⋅340 este egal cu ……………

SUBIECTUL al II-lea. Încercuiește litera corespunzătoare răspunsului corect. (30 de


puncte)
5p 1. Rezultatul calculului 2⋅4 +3⋅5 este egal cu:
a) 55 b) 70 c) 23 d) 75

5p 2. Rezultatul calculului ( 2⋅3+1 )⋅3+1 este egal cu:


a) 25 b) 28 c) 23 d) 22

5p 3. Rezultatul calculului 1+2⋅( 4 +12: 4 ) este egal cu:


a) 21 b) 9 c) 12 d) 15

5p 4. Rezultatul calculului ( 40 :2+18 ) :2−( 2⋅3−5 ) este egal cu:


a) 0 b) 18 c) 38 d) 2
2 3 4
5p 5. Rezultatul calculului 2 ⋅2 : 2 + 3⋅5 este egal cu:
a) 17 b) 25 c) 19 d) 35
2 0
5p 6. Rezultatul calculului 4⋅9 :3 + 32: 4⋅2−1 este egal cu:
a) 7 b) 8 c) 19 d) 17

SUBIECTUL al III-lea. Scrieți rezolvările complete. (30


de puncte)
10p 1) Efectuaţi: {200−4⋅[ ( 210 : 5+210 : 2 ) : 21+6⋅3 ] } : 50+50
56
2)Efectuaţi: 16 ⋅8 : 4 + ( 9 ) :8115
5 10 24
10p
10p 3)Lotul de fotbal al echipei ,,Pescăruşul” este compus din 20 de fotbalişti,
echipamentul lor fiind numerotat cu numere de la 1 la 20. La meciul cu Delta Tulcea lipsesc
doi jucători. Dacă suma numerelor de pe tricourile fotbaliştilor prezenţi este egală cu 172,
aflaţi care jucători sunt lipsă.

ELEV …………………………………………….………………………ANUL I ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Ecuații de gradul I cu o necunoscută

1) Rezolvaţi ecuaţia: x+1 = 5.

2) Verificaţi dacă x=3 este soluţie a ecuaţiei: 2x-5=2-x .

3)Se dă ecuaţia: a2x-5x+1=12 .

a) Rezolvaţi ecuaţia dacă se ştie că a=2;


b) Determinaţi pe a dacă soluţia ecuaţiei este x=1.

4)Verificaţi dacă ecuaţiile: 2x-3 = x+5 şi 2(x-3) = 2+x sunt sau nu


echivalente.

5)Rezolvaţi ecuaţia: (2-x)2+(x+3)2 -5 = 2(x+1)(x-1) + 3.

6)Rezolvaţi ecuaţia: .

7)Determinaţi x astfel încât expresia 2x-1 să dividă pe 6.


ELEV …………………………………………….………………………ANUL I ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Probleme care se rezolvă cu ajutorul ecuațiilor

1. Dacă elevii unei clase se așează câte 2 în bancă, un elev rămâne în picioare,
iar dacă se așează câte 3 în bancă, rămân 3bănci libere. Pot fi 22 de elevi în
clasă? Justificați răspunsul. Determinați numărul băncilor din clasă.
2. Un călător parcurge un traseu astfel: în prima zi un sfert din lungimea
traseului, în a doua zi o treime din rest și încă 20 km, iar ultima zi ultimii 80
km. Aflați lungimea traseului.

REZOLVARE:

PASUL 1: Identificăm necunoscuta (necunoscutele) în textul problemei


PASUL 2: Notăm necunoscuta (necunoscutele) cu o literă (mai multe litere)
PASUL 3: Formăm ecuația (sistemul de ecuații)
PASUL 4: Rezolvăm ecuația (sistemul de ecuații)
PASUL 5: Verificăm soluția în textul problemei și interpretăm soluția
REZOLVARE EXERCIȚII

1. a. Numărul elevilor din clasă este impar, deoarece dacă se așază câte 2 elevi
în bancă, unul rămâne în picioare, deci nu pot fi în clasă 22 de elevi.
b. Notăm cu e - numărul de elevi și cu b - numărul de bănci
{e=2⋅b+1e=3⋅(b−3)
Înlocuim pe e în cea de a doua ecuație ⇒2⋅b+1=3⋅(b−3)
⇒2b+1=3b−9
⇒10=b
⇒ În clasă sunt 10 bănci.

2. Notăm cu x - lungimea drumului


Ziua 1 : 14⋅x⇒ rămân de parcurs x−14⋅x=34⋅x
Ziua 2 : 13⋅34⋅x+20=14⋅x+20
Ziua 3 : 80 km
⇒14⋅x+14⋅x+20+80=x
⇒24⋅x+100=x
⇒12⋅x+100=x
⇒100=x−12⋅x
⇒100=12⋅x
⇒x=200 km
⇒ lungimea drumului este de 200 km.
ELEV …………………………………………….………………………ANUL I ……………………

DATA …………………….

APLICAȚIE.
Ecuații de gradul I cu două necunoscute

1. Să se reprezinte dreapta soluţiilor pentru fiecare din ecuaţiile următoare:

a) x –y + 1= 0
b) 3x + y – 2 = 0
c) 5x + 2y -1 = 0

d)
e) 3x – 2y + 5 = 0
f) –x + y -3 = 0

2.
a) Determinaţi numărul real m a.î (m-1 , m+1) să fie soluţie a ecuaţiei 2x – y +3
=0
b) Determinaţi numărul real m a.î (1 , 2) să fie soluţie a ecuaţiei ax + y – 4 = 0 .

3. Rezolvaţi în NxN ecuaţia 3x + 5y = 16

Indicaţie : y = 16 -3x 0 şi (16 -3x ) є M5 unde xєN


ELEV …………………………………………….………………………ANUL I ……………………

DATA …………………….

FIȘĂ DE EVALUARE
Recapitulare. Ecuații de gradul I