Sunteți pe pagina 1din 2

Munca in zilele de sarbatoare legala

Articol scris in data de:


2022-04-18 08:47:03

Autor: Mariana Bunta

Conform art. 139 alin. (1) din Codul Muncii, zilele de sarbatoare legala in care toti cei angajati in baza unui
contract individual de munca nu lucreaza sunt:

Raspuns

1 şi 2 ianuarie;
24 ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române;
Vinerea Mare, ultima zi de vineri înaintea Paştelui;
prima şi a doua zi de Paşti;
1 mai;
1 iunie;
prima şi a doua zi de Rusalii;
Adormirea Maicii Domnului;
30 noiembrie – Sfântul Apostol Andrei, cel Întâi chemat, Ocrotitorul României;
1 decembrie;
prima şi a doua zi de Crăciun;
două zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase
legale, altele decât cele creştine, pentru persoanele aparţinând acestora.

Zilele libere pentru persoanele aparţinând cultelor religioase legale, altele decât cele creştine, se acordă
de către angajator în alte zile decât zilele de sărbătoare legală stabilite potrivit legii sau de concediu de
odihnă anual.

Pentru salariaţii care aparţin de un cult religios legal, creştin, zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima
zi de vineri înaintea Paştelui, prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii se acordă în
funcţie de data la care sunt celebrate de acel cult.
Salariaţii care au beneficiat de zilele libere pentru Vinerea Mare – ultima zi de vineri înaintea Paştelui,
prima şi a doua zi de Paşti, prima şi a doua zi de Rusalii, atât la datele stabilite pentru cultul religios
legal, creştin, de care aparţin, cât şi pentru alt cult creştin, vor recupera zilele libere suplimentare pe
baza unui program stabilit de angajator.

In plus, Codul Muncii, la art. 140, prevede doua categorii de angajati care vor lucra in zilele de sarbatoare
legala (daca e cazul):

angajatii din unitatile sanitare si cele de alimentatie publica, in scopul asistentei sanitare si, respectiv,
al aprovizionarii populatiei cu produse alimentare de stricta necesitate, a caror aplicare este oblicatorie;
angajatii din locurile de munca in care activitatea nu poate fi intrerupta datorita caracterului procesului
de productie sau specificului activitatii angajatorului.

Acestora li se asigura compensarea cu timp liber corespunzator in urmatoarele 30 de zile. Daca, din
motive justificative, nu se acorda zile libere, angajatii beneficiaza pentru munca prestata in zilele de
sarbatoare legala de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de baza
corespunzator muncii prestate in programul normal de lucru. In plus, daca ziua de sarbatoare legala este intr-
o zi de repaus saptamanal, salariatul va primi sporul atat pentru ziua lucrata cat si pentru munca in weekend.
Nerespectarea prevederilor Codului Muncii privind obligatia angajatorului de a acorda liber in zilele de
sarbatoare legala, precum si compensarea muncii prestate cu timp liber corespunzator sau cu spor la salariu
in cazul in care nu se acorda liber, constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 5000 lei la
10000 lei.