Sunteți pe pagina 1din 1

Introducerea RO e-Transport

Articol scris in data de:


2022-04-12 14:48:49

Pe 11 aprilie 2022 a fost publicata in Monitorul OUG 41/2022 pentru instituirea Sistemului naţional privind
monitorizarea transporturilor rutiere de bunuri cu risc fiscal ridicat RO e-Transport şi de abrogare a art.
XXVIII din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 130/2021 privind unele măsuri fiscal-bugetare,
prorogarea unor termene, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative.

Raspuns

Incepand cu 1 iulie 2022, sistemul mentionat devine obligatoriu. Practic, transportul bunurilor cu risc fiscal
ridicat va fi declarat și înregistrat în acest sistem ce va genera un cod UIT. Acest cod UIT va fi elementul
fundamental urmărit de către autorități și trebuie să însoțească transportul bunurilor cu risc fiscal fie în
format fizic, fie electronic împreună cu documentul de transport.

Obligatia declararii revine:

* Pentru livrările pe teritoriul României de bunuri cu risc fiscal obligația este în seama furnizorului din
România;

* În cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri cu risc fiscal obligația declarării este în seama beneficiarului
din România ce a efectuat achiziția intracomunitară;

* În cazul importurilor sau a exporturilor obligația declarării este în seama importatorului, respectiv a
exportatorului;

* În cazul în care există transporturi intracomunitare de bunuri aflate în tranzit cu


încărcare/descărcare/depozitare pentru formarea unui nou transport, obligația declarării este în seama
depozitarului în incinta căruia se efectuează descărcarea/depozitarea.

Pentru obținerea codului UIT de catre utilizatorii sistemului RO e-Transport solicitarea se poate face cu
maxim 3 zile calendaristice înainte de data declarată pentru începerea transportului, respectiv punerea
efectivă în mișcare a vehiculului. Codul UIT este valabil 5 zile calendaristice începând cu data de începe a
transportului. 

Dacă există un transport mixt (de bunuri cu risc fiscal ridicat și bunuri ce nu sunt considerate cu risc fiscal),
toate bunurile transportate se vor declara în sistemul RO e-Transport.

În termen de 15 zile de la publicarea în Monitorul Oficial a actului normativ, prin ordin al președintelui
ANAF, se vor stabili bunurile cu risc fiscal ridicat al căror transport rutier face obiectul monitorizării prin
sistemul RO e-Transport.