Sunteți pe pagina 1din 4

Consorțiul Universităților pentru Stiintele Vieții ” susține interesele a

peste 27.000 studenți care vor asigura securitatea si siguranța


alimentară a României! Consorțiul Universităților pentru Stiintele
Vietii sustine necesitatea schimbărilor propuse în pachetul legislativ
pus în dezbatere publică de către Ministerul Educației - o soluție
pentru educația în domeniul agriculturii și dezvoltării durabile!
La întâlnirea cu Premierul Romaniei, în mod unanim, președinții
tuturor consorțiilor universitare au fost de acord asupra necesității
schimbărilor în sistemul de învățământ universitar și asupra susținerii
pachetului legislativ pus în dezbatere, un proiect extrem de important
pentru viitorul invatamantului universitar din România.
Suntem coerenți și ne menținem punctul de vedere cu privire la
temele agreate nu mai departe de acum o săptămână, în data de 25
iulie:
1. Consolidarea conectării universităților la mediul socioeconomic;
2. Susținerea conectării universităților românești la mediul academic
internațional; în universitățile din consorțiu învață aproape 2.000 de
studenți străini provenind din peste 40 țări;
3. Susținerea excelenței și performanței universităților românești;
4. Susținerea echității și a sprijinului acordat studenților;
5. Susținerea eticii și deontologiei universitare;
6. Consolidarea autonomiei universitare și eliminarea birocrației, în
paralel cu creșterea responsabilității universităților;
7. Susținerea programului de digitalizare a universităților românești;
8. Aspecte legate de statutul cadrului didactic universitar;
9. Susținerea învățământului superior medical;
10. Reglementarea la nivel de lege a valorilor învățământului
universitar.
Am formulat la întâlnirea cu Premierul României și ministrul educației
propuneri importante care speram să se regasească în pachetul
legislativ:
1. Includerea în proiectul Legii Învățământului Superior a unor aspecte
care să susțină dezvoltarea stațiunilor didactice și de cercetare-
dezvoltare;
2. Implicarea universităților de științe agronomice și medină
veterinară în dezvoltarea strategiilor naționale în domeniul Securității
și siguranței alimentare, precum și in domeniul prevenirii și combaterii
secetei;
3. Susținerea finanțării cercetării aplicative și a transferului tehnologic;

4. Finantarea diferențiată, pe domenii prioritare, pentru a asigura


dezvoltarea economică echilibrată și sustenabilă a României.
5. Reprezentarea echilibrată a universităților în comisii naționale, pe
domenii și zone geografice, pentru a asigura dezvoltarea tuturor
dimeniilor și a tuturor zonelor geografice, prioritar a celor slab
dezvoltate.
Proiectele noilor legi ale educației, care pun în aplicare Proiectul ,,
România Educată”, promovează un învățământ compatibil cu cel
internațional și susțin universitățile românești pentru a avea o
autonomie universitară în adevaratul sens al cuvântului.
Cadrul legislativ propus abordează învățământul universitar românesc
în ansamblul lui și stabilește, pe de o parte, în concordanță cu
prioritățile de dezvoltare a României, pașii care trebuie urmați de
universitățile românești, iar pe de altă parte, consolideaza
componenta financiară pentru implementarea acestor propuneri.
Consorțiul Universitatilor pentru Stiințele Vieții susține menținerea
mecanismului de finatare prevazut in proiectul Legii Invatamantului
Superior, ca fiind unul apt sa asigure desfasurarea unui invatamant în
condiții de echitate și performanță pentru toate universitațile din
România. Investind în EDUCAȚIE investim în viitorul nostru pentru o
viată sustenabilă!

In numele Consortiului Universitatilor de Stiinte Agricole si Medicina


Veterinara pentru Stiintele Vietii:

Prof. Univ. Dr. Gerard Jitareanu


Presedintele Consortiului
Rector Universitatea de Stiintele Vietii „Ion Ionescu de la Brad” din Iași
Prof. Univ. Dr. Razvan Teodorescu
Rector Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara din
București

Prof. Univ. Dr. Cosmin Popescu


Rector Universitatea de Științe Agricole și Medicină Veterinară a
Banatului „Regele Mihai I al României” din Timișoara

Prof. Univ. Dr. Cornel Catoi


Rector Universitatea de Științe Agricole si Medicina Veterinara din
Cluj-Napoca

1.08.2022