Sunteți pe pagina 1din 180

Călătorie pentru îmbunătățirea tehnicilor

de inteligență eMoțională, conștientizare


digitală și stil de viață antreprenorial

Project No: 2019-1-RO01-KA204-063136

JIMINY GHID DE
DEZVOLTARE PERSONALĂ

2020
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 1

CONTENTS
INTRODUCERE .................................................................................................................. 4
Modulul 1 –INTELIGENȚA EMOȚIONALĂ ............................................................................ 7
1.1. Ce este inteligența emoțională, conștiința de sine, autogestionarea? ............................. 8
1. INFORMAȚII GENERALE ......................................................................................................................... 9
1.1. Scopul modulului .......................................................................................................................... 9
1.2. Obiectivele învățării .................................................................................................................... 10
2. BAZE TEORETICE .................................................................................................................................. 10
2.1. Inteligența emoțională ............................................................................................................... 10
2.2. Conștiința de sine ....................................................................................................................... 20
2.3. Autogestionarea ......................................................................................................................... 24
3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI........................................................................................................................ 26
3.1. Exercițiul 1 .................................................................................................................................. 26
3.2. Exercițiul 2 .................................................................................................................................. 26
3.3. Exercițiul 3 .................................................................................................................................. 27
4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ .................................................................... 28
5. TESTE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE ...................................................................... 29
5.1. Evaluare inițială .......................................................................................................................... 29
5.2. Evaluare finală ............................................................................................................................ 30

1.2. Conștientizare socială, managementul relațiilor sociale, planificarea acțiunilor............. 32


1. INFORMAȚII GENERALE ....................................................................................................................... 33
1.1. Scopul modulului ........................................................................................................................ 33
1.2. Obiectivele învățării .................................................................................................................... 33
2. BAZE TEORETICE .................................................................................................................................. 34
2.1. Conștientizarea socială ............................................................................................................... 35
2.2. Managementul relațiilor sociale................................................................................................. 47
2.3. Planificarea acțiunii .................................................................................................................... 51
3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI........................................................................................................................ 57
3.1. Exercițiul 1 .................................................................................................................................. 57
3.2. Exercițiul 2 .................................................................................................................................. 58
3.3. Exercițiul 3 .................................................................................................................................. 59
3.4. Exercițiul 4 .................................................................................................................................. 59
3.5. Exercițiul 5 .................................................................................................................................. 59
3.6. Exercițiul 6 (pentru cursanți) ...................................................................................................... 60
4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ .................................................................... 61
5. TESTE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE ...................................................................... 62
5.1. Evaluare inițială .......................................................................................................................... 62
5.2. Evaluare finală ............................................................................................................................ 63

Modulul 2 –CONȘTIENTIZARE DIGITALĂ .......................................................................... 64


2.1 Care sunt competențele digitale și de ce avem nevoie de ele? ...................................... 65
1. INFORMAȚII GENERALE ....................................................................................................................... 66
1.1. Scopul modulului ........................................................................................................................ 66
1.2. Obiectivele învățării .................................................................................................................... 66
2. BAZE TEORETICE .................................................................................................................................. 67
2.1. Care sunt competențele digitale și de ce avem nevoie de ele? ................................................. 67
2.2. Internetul și utilizarea sigură a resurselor internetului .............................................................. 74
2.3. Drepturile de autor ..................................................................................................................... 80
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 2

3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI........................................................................................................................ 83
3.1. Exercițiul 1 .................................................................................................................................. 83
3.2. Exercițiul 2 .................................................................................................................................. 83
3.3. Exercițiul 3 .................................................................................................................................. 83
3.4. Exercițiul 4 .................................................................................................................................. 84
4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ .................................................................... 84
5. TESTE PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE .............................................................. 84
5.1. Evaluare inițială .......................................................................................................................... 84
5.2. Evaluare finală ............................................................................................................................ 87

2.2 Cum creăm conținut/resurse digitale? Cum folosim rețelele sociale? ............................ 89
1. INFORMAȚII GENERALE ....................................................................................................................... 90
1.1. Scopul modulului ........................................................................................................................ 90
1.2. Obiectivele învățării .................................................................................................................... 90
2. BAZE TEORETICE .................................................................................................................................. 91
2.1. Crearea de conținut și resurse digitale ....................................................................................... 91
2.2. Cum folosim rețelele sociale ...................................................................................................... 99
3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI...................................................................................................................... 106
3.1. Exercițiul 1 ................................................................................................................................ 106
3.2. Exercițiul 2 ................................................................................................................................ 106
3.3. Exercițiul 3 ................................................................................................................................ 106
4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ .................................................................. 106
5. TESTE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE .................................................................... 107
5.1. Evaluare inițială ........................................................................................................................ 107
5.2. Evaluare finală .......................................................................................................................... 110

Modul 3 – STIL DE VIAȚĂ ANTREPRENORIAL .................................................................. 112


3.1 Ce înseamnă a avea un stil de viață antreprenorial? Cum să luăm decizii sigure din punct
de vedere economic? ........................................................................................................... 113
1.1. Scopul modulului ....................................................................................................................... 114
1.2. Obiectivele învățării ................................................................................................................... 114
2.1. Prezentare generală a unui stil de viață antreprenorial și a modului de gândire .................... 115
2.2. Luarea deciziilor antreprenoriale ............................................................................................. 118
2.3. Tipuri diferite de antreprenori ................................................................................................. 123
3.1. Exercițiul 1 ................................................................................................................................ 127
3.2. Exercițiul 2 ................................................................................................................................ 127
3.3. Exercițiul 3 ................................................................................................................................ 128
5.1. Evaluare inițială ........................................................................................................................ 129
5.2. Evaluarea finală ........................................................................................................................ 132

3.2 De ce trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile experiențe? Cum să ne


conectăm visurile cu abilitățile și cu oportunitățile pieței? Cum să ne maximizăm resursele și
efortul pentru a ne atinge obiectivele? ................................................................................. 134
1. INFORMAȚII GENERALE ..................................................................................................................... 135
1.1. Scopul modulului ...................................................................................................................... 135
1.2. Obiectivele învățării .................................................................................................................. 135
1.3. Abilitățile sociale și personale (soft skills) ................................................................................ 136
2. BAZE TEORETICE ................................................................................................................................ 137
2.1. De ce trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile experiențe? ......................... 137
2.2. Cum să ne conectăm visurile cu abilitățile și cu oportunitățile pieței? .................................... 146
2.3. Cum să ne maximizăm resursele și efortul pentru a ne atinge obiectivele? ............................ 153
Întrebarea 1 ........................................................................................................................................... 158
Întrebarea 2 ........................................................................................................................................... 158
Întrebarea 3 ........................................................................................................................................... 158
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 3

Întrebarea 4 ........................................................................................................................................... 158


Întrebarea 5 ........................................................................................................................................... 158
Întrebarea 6 ........................................................................................................................................... 159
Întrebarea 7 ........................................................................................................................................... 159
Întrebarea 8 ........................................................................................................................................... 159
Întrebarea 9 ........................................................................................................................................... 159
Întrebarea 10 ......................................................................................................................................... 159
5.1. Evaluare inițială ........................................................................................................................ 161
5.2. Evaluare finală .......................................................................................................................... 162

3.3 Validarea competenței „Simțul inițiativei și al antreprenoriatului” la adulții cu


oportunități reduse .............................................................................................................. 163
1. INFORMAȚII GENERALE ..................................................................................................................... 164
1.1. Scopul modulului ...................................................................................................................... 164
1.2. Obiectivele învățării .................................................................................................................. 164
2.1. Definirea conceptului de „validare a competenței” ................................................................. 164
2.2. Instrumente și metode de validare .......................................................................................... 166
2.3. Procesul de validare ................................................................................................................. 171
3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI...................................................................................................................... 175
3.1. Exercițiul 1 ................................................................................................................................ 175
3.2. Exercițiul 2 ................................................................................................................................ 175
3.3. Exercițiul 3 ................................................................................................................................ 175
3.4. Exercițiul 4 ................................................................................................................................ 176
4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ .................................................................. 176
5. TESTE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE .................................................................... 177
5.1. Evaluare inițială ........................................................................................................................ 177
5.2. Evaluare finală .......................................................................................................................... 178
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 4

INTRODUCERE
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 5

Ghidul de dezvoltare personală JIMINYa fost dezvoltat în cadrul proiectului JIMINY (Journey to
lncrease your techniques of eMotional lntelligence, digital awareNess and entrepreneurship lifestYle
- O călătorie pentru îmbunătățirea tehnicilor de inteligență emoțională, conștientizare digitală și stil
de viață antreprenorial), Nr.: 2019-1-RO01-KA204-063136, finanțat de UE prin Programul Erasmus+,
Acțiunea cheie 2 (Cooperare pentru inovare și schimbul de bune practici), Parteneriat strategic pentru
educația adulților și implementat de un consorțiu format din 7 organizații din 7 țări partenere - ADES
(România), CWEP (Polonia), Symplexis ( Grecia), Mindshift Talent Advisory (Portugalia), INNOHUB
(Spania), CCS DIGITAL EDUCATION (Irlanda) și LABC (Italia).
Obiectivul principal al proiectului este îmbunătățirea tehnicilor de inteligență emoțională,
conștientizare digitală și stil de viață antreprenorial în rândul membrilor grupurilor defavorizate
(persoane cu calificări reduse, șomeri, adulți cu risc de sărăcie etc.) și formatorilor de adulți din țările
partenerilor.
Acest obiectiv este atins prin dezvoltarea:
1. Prezentului Ghidul de dezvoltare personală JIMINY, care oferă diferite tehnici pentru
îmbunătățirea inteligenței emoționale, a conștientizării digitale și a stilului de viață antreprenorial;
2. Unui Trainer Personal JIMINY, care va fi un antrenor personal bazat pe inteligență artificială
capabil să acționeze ca o soluție end-to-end (gata de folosit) care asigură și susține întregul proces
de învățare și perfecționare. Antrenorul personal JIMINY va fi capabil să diagnosticheze nevoile
individuale și să ofere o cale de învățare personalizată ca remediu instantaneu.
Grupurile țintă ale Proiectului JIMINY și beneficiarii rezultatelor sale sunt membrii grupurilor
defavorizate (persoane cu calificări reduse, șomeri, adulți cu risc de sărăcie etc.) și formatorii de adulți.
Prin activitățile proiectului, cei șapte parteneri încearcă să îmbunătățească situația membrilor
grupurilor dezavantajate, crescându-le anagajabilitatea pe o piață a muncii exigentă și în schimbare
rapidă, precum și să creeze instrumente pentru instituțiile care sprijină și au grijă de persoanele adulte
defavorizate, cum ar fi: centre de educație pentru adulți, instituții de asistență socială, școli pentru
adulți, universități de vârsta a treia, asociații care susțin adulții defavorizați și care luptă cu excluziunea
socială, departamente de educație guvernamentale locale și regionale și formatori de adulți.
Ghidul de dezvoltare personală JIMINY include trei capitole principale care reflectă cele trei subiecte
abordate de proiectul JIMINY. Fiecare capitol are diferite subcapitole:

1. Inteligența emoțională:
1.1. Ce este inteligența emoțională, conșiința de sine, autogestionarea;
1.2. Conștientizare socială, managementul relațiilor sociale, planificarea acțiunilor;
2. Conștientizare digitală:
2.1. Care sunt abilitățile digitale și de ce avem nevoie de ele? Cum utilizăm conținutul/
resursele digitale?;
2.2. Cum creăm conținut/resurse digitale? Cum folosim rețelele sociale?;
3. Stil de viață antreprenorial:
3.1. Ce înseamnă un stil de viață/mod de gândire antreprenorial? Cum luăm decizii sigure din
punct de vedere economic?;
3.2. De ce trebuie să ne asumăm responsabilitatea pentru propriile experiențe? Cum să ne
conectăm visurile cu abilitățile și cu oportunitățile pieței? Cum să ne maximizăm resursele și
efortul pentru a ne atinge obiectivele?;
3.3. Validarea competenței „Simțul inițiativei și al antreprenoriatului” la adulții cu oportunități
reduse.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 6

Structura curriculumului constă din următoarele părți:

1. Obiective educaționale;
2. Baze teoretice;
3. Exerciții, întrebări;
4. Lectură suplimentară, dezvoltare ulterioară;
5. Teste de verificare a cunoștințelor dobândite.

Ghidul de dezvoltare personală JIMINYjoacă trei roluri:

1. Ar putea fi folosit de membrii grupurilor defavorizate pentru îmbunătățirea competențelor cu


privire la cele trei teme și, în consecință, pentru creșterea șanselor de (re)integrare în viața socială
și economică a comunităților;
2. Ar putea fi folosit de formatorii de adulți ca manual autonom pentru cursurile care vizează
creșterea competențelor cu privire la cele trei subiecte;
3. Este o bază analogică pentru Ghidul de dezvoltare personală JIMINY care va fi încărcat pe
platforma dezvoltată în timpul proiectului JIMINY.

Ghidul de dezvoltare personală JIMINY este însoțit de Planul de formare JIMINY pentru formatorii de
adulți, care include metode de instruire, materiale/resurse care pot fi utilizate de educatorii de adulți
atunci când pregătesc și livrează conținutul manualului către cursanți.

O CARTE BUNĂ ÎȚI POATE SCHIMBA VIAȚA

Sursa:
https://www.facebook.com/SuccessPicturesVerified/photos/a.1665552403579
301/1795500837251123/https://www.facebook.com/SuccessPicturesVerified/
photos/a.1665552403579301/1795500837251123/
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 7

Modulul 1 –
INTELIGENȚA
EMOȚIONALĂ
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 8

1.1. Ce este inteligența


emoțională, conștiința de sine,
autogestionarea?
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 9

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Scopul modulului
Definiția inteligenței ca „abilitatea de adaptare” la schimbare a fost atribuită renumitului fizician și
cosmolog Stephen Hawking, dar s-a descoperit ca a fost folosită mult mai devreme, începând cu anul
1905.1
John F. Kennedy, președintele Statelor Unite ale Americii a declarat că „Schimbarea este legea vieții.
Cei care privesc numai spre trecut sau prezent, vor pierde cu
siguranţă viitorul.”
Deci, pentru a ne bucura de minunile pe care ni le va oferi viitorul,
trebuie să deținem cunoștințele și abilitățile care ne-ar putea
ajuta să ne adaptăm și să contribuim la schimbările pe care dorim
să le facem. De aceea, primul modul al manualului de auto-ajutor
JIMINY, și anume „Inteligența emoțională”, vizează stabilirea
bazelor pentru a înțelege importanța inteligenței emoționale și a
modalităților prin care o putem îmbunătăți și utiliza în viața Sursa: https://cdn.pixabay.com
noastră personală și profesională.
Există mai multe tipuri de inteligență, dar cele care contribuie, în general, la calitatea vieții noastre
zilnice sunt:

 Coeficientul de inteligență (IQ) - măsura inteligenței umane derivată din rezultatele obținute
la testele special concepute pentru a analiza capacitatea oamenilor de a învăța;
 Inteligența emoțională sau coeficientul emoțional (EQ) - vom discuta despre acesta în cadrul
acestui capitol;
 Inteligența relațională – abilitatea unei persoane de a se focusa și de a rămâne focusat în
îndeplinirea sarcinilor care îi revin;
 Inteligența educațională - abilitatea unei persoane de a utiliza educația școlară în gestionarea
activităților zilnice și a sarcinilor de serviciu, precum și de a fi membru activ al unui grup sau
al unei comunități din care face parte;
 Inteligența financiară - care se referă la gestionarea banilor proprii, luarea unei decizii bune
cu privire la modul în care producem și folosim banii noștri.
În timp ce primul tip de inteligență este moștenit într-o oarecare măsură și nu poate fi dezvoltat, toate
celelalte tipuri pot fi însă dezvoltate. Creștem odată cu inteligența, care este bazată pe capacitatea
noastră de a ne schimba, dar și pe cunoștințele și abilitățile dobândite de-a lungul vieții.

Prima parte a acestui modul prezintă informații generale despre inteligența emoțională,
componentele sale, beneficiile de a avea un EQ ridicat, precum și instrumente pentru măsurarea și
îmbunătățirea maturității noastre emoționale. Această primă parte abordează primele două
componente ale EQ, și anume conștiința de sine și autogestionarea, importanța lor și modalitățile de
a dezvolta abilitățile noastre în aceste două domenii.

1
https://www.washingtonpost.com/news/answer-sheet/wp/2018/03/29/stephen-hawking-famously-said-
intelligence-is-the-ability-to-adapt-to-change-but-did-he-really-say-it/
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 10

1.2. Obiectivele învățării


A. Să înțelegeți că inteligența emoțională poate fi învățată, educată
și îmbunătățită în mod constant;

B. Să înțelegeți ce este inteligența emoțională și să identificați


beneficiile de a avea un nivel mai ridicat al inteligenței
emoționale;

C. Să fiți capabili să relaționați mai bine cu colegii și cu celelalte


persoane din jur;

D. Să dețineți instrumentele necesare pentru a regla și a controla


propriile emoții;

E. Să conștientizați modul în care emoțiile vă afectează


comportamentul și performanțele zilnice;

F. Să determinați și exersați conștiința de sine și autogestionarea,


pentru a putea să vă îmbunătățiți capacitatea de a lucra cât mai
bine într-o echipă și de a crea un mediu de lucru plăcut atât
pentru dumneavoastră, cât și pentru colegii dumneavoastră.

Abilități: conștientizare emoțională, autoevaluare exactă, încredere în sine, autocontrol, credibilitate,


conștiinciozitate, adaptabilitate.

2. BAZE TEORETICE
2.1. Inteligența emoțională
Inteligența emoțională și importanța ei „Oricine poate deveni furios
Nu există o definiție generală a emoției în literatura de — e simplu. Dar să te înfurii
pe cine trebuie, cât trebuie,
specialitate. Termenul este de la sine înțeles și, cel mai adesea,
când trebuie, pentru ceea ce
când se vorbește despre emoție se face referire la: furie, dezgust,
trebuie și cum trebuie — nu
frică, bucurie, tristețe, interes, surpriză și rușine. Emoția se referă
este deloc ușor.”
la un sentiment și la gândurile pe care le generează, la stări
Aristotel
psihologice și biologice la modul în care acționăm în diverse
circumstanțe.
Inteligența emoțională a început să primească atenția pe care o merită abia la începutul anilor 2000,
cel mai probabil ca urmare a publicării în diferite limbi a cărții lui Daniel Goleman - „Inteligența
emoțională”, în 1995. Până în 2016, a devenit evident faptul că inteligența emoțională este legată de
succesul personal și profesional, iar în acel an, Forumul Economic Mondial a inclus-o într-o listă de 10
abilități principale 1 necesare pe piața de muncă modernă aflată într-o continuă schimbare.

1
The Future of Jobs, 2016, World Economic Forum – p.6
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 11

Inteligența emoțională este în general definită ca abilitatea de a (a) recunoaște, înțelege și


gestiona propriile noastre emoții; și (b) recunoaște, înțelege și influența emoțiile celorlalți.

„Inteligența emoțională este cea care ne ajută să empatizăm cu colegii noștri de muncă, să purtăm
discuții serioase despre relațiile noastre cu persoanele importante din viața noastră, și să încercăm să
gestionăm situațiile în care avem de-a face cu un copil indisciplinat sau neascultător. Ne permite să ne
conectăm cu ceilalți, să ne înțelegem mai bine cu cei din jurul nostru, să ne trăim cu adevărat viața, să
fim sănătoși și fericiți”1.
Astfel, un angajat cu o inteligență emoțională ridicată își poate gestiona propriile impulsuri, comunică
eficient cu ceilalți, gestionează bine schimbările, rezolvă probleme și își folosește umorul pentru
detensiona atmosfera. Coeficientul emoțional (EQ), conform psihologilor, nu este determinat de tipul
de personalitate al unei persoane sau de coeficientul de inteligență (IQ).
Spre deosebire de coeficientul de inteligență IQ - inteligență analitică care se schimbă foarte puțin
după adolescență, coeficientul de inteligență emoțională sau EQ, în mare parte, se învață și continuă
să se dezvolte pe măsură ce înaintăm în viață și învățăm din experiențele acumulate.

EQ IQ
Capacitatea de a simți Capacitatea de a gândi

Ajută la luarea deciziilor Se bazează pe gândirea


logică

Ajută la o mai bună Ajută la procesarea


comunicare informațiilor

Ajută în a avea reușite în Ajută la obținerea


viață și la locul de muncă succesului școlar

EQ poate fi dezvoltat IQ nu poate fi dezvoltat

Poate fi învățat Nu poate fi învățat

Sursa: adaptat după Dreamstime.com

Diferite aspecte ale EQ au început să fie studiate în anii 1930, când Edward Thorndike, un psiholog
american a descris conceptul de „inteligență socială” ca fiind capacitatea de a te înțelege cu alte
persoane. În 1985, Wayne Payne introduce termenul de inteligență emoțională în disertația sa de
doctorat, iar într-un articol publicat în 1990, Peter Salovey și John D. Mayer folosesc și ei la rândul lor
termenul de „inteligență emoțională”. Daniel Goleman, „părintele” inteligenței emoționale, este un

1
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-eq/
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 12

jurnalist de știință care a adus cartea sa „Inteligența emoțională: De ce poate conta mai mult decât
IQ-ul” pe lista bestseller-urilor din 1995, urmate de alte cărți scrise pe aceeași temă.
„Este foarte important să înțelegem că inteligența emoțională nu este opusul inteligenței, nu este
triumful inimii asupra capului - este intersectarea unică a amândurora.” -David Caruso

Sursa: https://pixabay.com/ro

Componentele inteligenței emoționale


În 1995, Goleman a fost de acord cu cele 5 componente ale EQ propuse de Salovey și Mayer:

 Cunoașterea propriilor emoții (a fi conștient de sine - capacitatea de a recunoaște o emoție în timp


ce o trăiți);
 Gestionarea propriilor emoții (capacitatea de a gestiona propriile emoții într-un mod constructiv);
 Automotivare (gestionarea propriilor emoțiilor pentru a atinge un obiectiv);
 Recunoașterea emoțiilor celor din jur (empatie și conștientizare socială);
 Managementul relațiilor (abilități sociale și capacitatea de a gestiona emoțiile celor din jur).

În 2002, Goleman propune în cartea sa „ Leadership. Puterea Inteligentei Emoționale“ următoarele 4


domenii ale IE:

 Conștiința de sine (conștiința de sine emoțională, autoevaluare precisă, încredere în sine);


 Autogestionare (autocontrol emoțional, transparență, adaptabilitate, orientarea eforturilor,
inițiativă, optimism, conștiinciozitate);
 Conștientizare socială (empatie, conștientizare organizațională, orientare către client);
 Managementul relațiilor (leadership motivațional, influență, dezvoltarea altora, catalizator al
schimbării, gestionarea conflictelor, construirea relațiilor, lucrul în echipă și colaborare,
comunicare).

Aceste patru componente ale inteligenței emoționale vor fi prezentate în acest manual, două intra-
personale (conștiința de sine și autogestionarea) și două interpersonale (conștientizarea socială și
managementul relațiilor/social).

Figura de mai jos prezintă legătura dintre aceste 4 componente și include motivarea, care este
considerată a fi o componentă necesară pentru toate celelalte patru, deoarece motivarea este despre
depunerea eforturilor necesare îmbunătățirii sau îndeplinirii unui standard de excelență, alinierea la
obiectivele echipei sau companiei / organizației, despre disponibilitatea de a acționa când apar noi
oportunități și perseverența în atingerea obiectivelor, în ciuda obstacolelor și eșecurilor. Oamenii
inteligenți din punct de vedere emoțional se caracterizează prin faptul că au voința și forța interioară
necesară pentru a -și atinge propriile obiective cu un optimism constructiv.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 13

SINE SOCIAL
Cum îmi gestionez Cum gestionez relațiile
trăirile? cu ceilalți?

RECUNOAȘTERE
Cine sunt eu? Conștiință de Conștientizare
sine socială

Motivare
REGULĂ
Ce fac eu? Managementul
Autogestionare
relațiilor

Sursa: adaptată după pinterest.com

Conștiința de sine este despre recunoașterea și înțelegerea propriilor emoții și a efectelor acestora
asupra celorlalți, cunoașterea punctelor tari, a limitelor proprii și a abilităților dobândite, precum și
conștientizarea valorii de sine.

Autogestionarea se referă la autocontrol, gestionarea propriilor stări de spirit, adaptabilitate și


transformare.

Conștientizarea socială / empatia înseamnă a înțelege cum se simt alți oameni și a recunoaște în fața
propriei conștiințe cum te-ai simți tu dacă ai fi în situația lor. Nu înseamnă că simpatizezi, validezi sau
accepți comportamentul lor, ci doar că poți vedea lucrurile din perspectiva lor și poți simți ceea ce ei
simt.

Managementul relațiilor sociale este despre gestionarea relațiilor, construirea relațiilor, colaborarea
cu ceilalți în atingerea obiectivelor comune, interacțiunea socială și adaptarea cu succes la diferite
medii și situații sociale.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 14

Beneficiile de a avea un EQ ridicat


Inteligența emoțională stă la baza unor abilități precum „Dacă nu-ți folosești abilitățile
influențarea, inițiativa și dorința de realizare, care emoționale, dacă nu ai conștiință
întruchipează generic performanța la locul de muncă. În cele de sine, dacă nu ești capabil să-ți
din urmă, aceste competențe sociale și emoționale sunt gestionezi emoțiile negative, dacă
condițiile care definesc un loc de muncă productiv și benefic nu poți avea empatie și nu poți
din punct de vedere psihologic. construi relații eficiente, atunci
oricât de inteligent ai fi nu vei
Inteligența pură nu este cheia succesului. Potrivit lui Goleman,
ajunge prea departe.”
un IQ ridicat este capabil să prezică doar 20% din factorii de
succes. TalentSmart 1 a testat inteligența emoțională alături de Daniel Goleman
alte 33 de abilități importante la locul de muncă și a constatat
că inteligența emoțională este cel mai puternic factor de
predicție a performanței, obținând un procent de 58% din succesul înregistrat în toate tipurile de locuri
de muncă.

IQ EQ Succes

Sursa: adaptată după Dreamstime.com

Există dovezi din ce în ce mai clare că EQ (coeficientul de inteligență emoțională) joacă un rol cheie în
obținerea succesului - atât în viața personală, cât și la locul de muncă. Un EQ ridicat poate ajuta pe
oricine să comunice mai bine, să diminueze anxietatea și stresul, să devină mai rezistent, să rezolve
conflictele, să îmbunătățească relațiile sociale, să crească performanța la locul de muncă, să
empatizeze cu ceilalți și să depășească în mod eficient provocările vieții. Inteligența emoțională ne
afectează calitatea vieții, deoarece ne influențează comportamentul și relațiile cu ceilalți.

„Potrivit articolului lui Rhett Power de pe www.success.com/ (2017), angajații și liderii cu o inteligență
emoțională ridicată au următoarele șapte calități2:

Emoțiile și convingerile noastre pot fi cauza și vindecarea bolilor noastre. Dr. Travis Bradberry scrie pe
site-ul World Economic Forum 3 că „EQ vă poate salva viața”.

1. Nu se tem de schimbare. Înțeleg că aceasta face parte din viață și se adaptează rapid noilor
situații;
2. Sunt conștienți de sine. Știu la ce se pricep mai bine, ce pot îmbunătăți la propria persoană și
ce tipuri de medii le sunt cele mai potrivite;
3. Sunt empatici. Pot relaționa cu ușurință cu ceilalți și îi pot înțelege prin ce trec;
4. Vor să facă lucruri de calitate, dar înțeleg că perfecțiunea este un standard imposibil de atins;
5. Sunt echilibrați și capabili să aibă o viață profesională și personală echilibrată;
6. Sunt curioși și cu mintea deschisă și adoră să exploreze noi posibilități;
7. Sunt generoși, recunoscători și fericiți.”

1
Provider of emotional intelligence (EQ) - https://www.talentsmart.com
2
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-eq/
3
https://www.weforum.org/
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 15

Reprimarea propriilor sentimente generează o stare de tensiune, stres și anxietate. Emoțiile


neexprimate sunt toxice pentru minte și corp, duc la creșterea tensiunii arteriale, la creșterea riscului
de atacuri de cord și accidente vasculare cerebrale, contribuie la infertilitate și accelerează procesul
de îmbătrânire. Stresul, anxietatea și depresia slăbesc sistemul imunitar și fac corpul nostru vulnerabil
la orice boală, de la o simplă răceală până la cancer. Abilitățile dobândite în urma unui EQ ridicat
permit identificarea și abordarea situațiilor dificile înainte ca lucrurile să escaladeze, ajută la reducerea
stresului declanșat de situații dificile și întăresc capacitatea creierului de a face față traumelor
emoționale, menținând astfel sistemul imunitar puternic capabil să protejeze corpul de boli.

Dr. Ryke Hammer, un oncolog german, fondatorul conceptului Noua Medicină Germană, a declarat
că „Diferențierea dintre psihic, creier și corp este pur academică. În realitate, ele sunt unul și același.”
El a analizat peste 10.000 de cazuri și a putut demonstra că există o legătură clară între un șoc / criză
neașteptată care a afectat o parte din creier și organul bolnav. Cu toate acestea, colegii săi, profesori
universitari și medici au refuzat să continue cercetările și „în ciuda faptului că munca sa științifică nu
a fost niciodată respinsă, el și-a pierdut, la vârsta de 54 de ani, dreptul de liberă practică pe motiv că
a refuzat să renunțe la descoperirile sale privind originea cancerului și să se conformeze principiile
medicale general acceptate.”1

Abilitățile emoționale pot contribui la recuperarea mai rapidă a organismului după diverse afecțiuni,
chiar dacă sunt dobândite în timpul tratamentului, inclusiv boli de inimă și chiar cancer. „Învățarea
abilităților de inteligență emoțională de către persoanele diagnosticate cu afecțiuni grave care le pun
viața în pericol s-a dovedit că reduce rata recurenței, reduce timpul de recuperare și scade ratele de
deces.”2

Scala de maturitate emoțională Friedmann


Deoarece emoțiile joacă un rol central în viața noastră, este „Maturitatea” începe să se
de așteptat să avem o maturitate emoțională mai mare pentru manifeste atunci când simțim că
a duce o viață activă. De asemenea, este adevărat că preocuparea noastră pentru
comportamentul nostru este constant influențat de nivelul ceilalți este mai mare decât cea
nostru de maturitate emoțională. Datorită maturității pe care o simțim pentru noi
emoționale putem gestiona mai ușor urcușurile și coborâșurile înșine.”
vieții. Maturitatea emoțională este un proces în care Albert Einstein
personalitatea este într-o luptă continuă pentru o stare bună
de sănătate emoțională. Emoțiile exercită o forță incredibil de
puternică asupra comportamentului uman. Emoțiile puternice ne pot determina să luăm măsuri pe
care nu le-am lua în mod normal sau să evităm situațiile care în general ne dau o stare de bine3.

Maturitatea nu este doar o etapă cronologică, este o stare de spirit și o chestiune de atitudine.

Maturitatea emoțională nu are nimic de-a face cu maturitatea biologică; sunt două fenomene total
opuse. Maturitatea emoțională nu are nicio legătură cu vârsta, ci mai degrabă cu experiența,
cunoașterea de sine și dezvoltarea personală. Dacă maturitatea emoțională este o decizie conștientă,
aceasta poate depăși cu ușurință numărul de ani din cartea de identitate.

1
https://learninggnm.com/
2
https://www.weforum.org/
3
The International Journal of Indian Psychology: Volume: 01 | Issue: 04 | July-Sept, 2014 www.ijip.in, pg 80
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 16

Maturitatea emoțională este o decizie, nu o consecință a vieții. Orice individ poate ajunge la
maturitate emoțională sau își poate trăi întreaga viață ca un adolescent fără responsabilitate și
independență la orice nivel.

Maturitatea emoțională este definită de cât de bine interacționăm cu ceilalți, cum reușim să ne
controlăm emoțiile și cum reacționăm în situații critice sau situații care ne scot din zona noastră de
confort.

Pe scurt, ne putem considera maturi emoțional dacă reușim să ne controlăm emoțiile, mai degrabă
decât să ne lăsăm controlați de ele. Faptul că nu ascundem sau reprimăm ceea ce simțim și că suntem
capabili să recunoaștem ceea ce trăim și că facem tot posibilul pentru a răspunde într-un mod pozitiv
și constructiv chiar și în fața unor situații dificile, demonstrează că avem o inteligență emoțională
ridicată.

Oamenii maturi din punct de vedere emoțional sunt cei care știu să își folosească întreaga gamă de
emoții. Ei sunt cei care își pot exprima emoțiile fără teamă, fără răutate, cu sinceritate și într-un mod
responsabil.

O persoană matură are, în primul rând, o relație bună cu ea însăși. Aceasta înseamnă că se cunoaște
pe sine însuși suficient de bine pentru a-și cunoaște punctele tari și punctele slabe, pentru a ști cum
să primească și să accepte critici. Trebuie să înțelegem că nu toate criticile sunt adresate pentru a ne
umili; trebuie să acceptăm că suntem oameni și putem greși, iar criticile au ca scop îmbunătățirea
anumitor aspecte pe care le abordăm în mod greșit. Învățam astfel că putem supraviețui în urma
criticilor primate - fără să abordăm o atitudine defensivă și fără să negăm că problema a existat.

O persoană matură din punct de vedere emoțional este o persoană care preia controlul deplin asupra
vieții sale. Se poate observa cu ușurință că o persoană matură emoțional nu încearcă să-și complice
nici propria viață și nici pe a celorlalți.

Maturitatea emoțională este cu siguranță un predictor semnificativ al nivelului de succes pe care îl


poate atinge un individ, fie pe plan personal sau profesional. Este foarte important să aflăm care este
nivelul dumneavoastră de maturitate emoțională și în funcție de rezultat poate reușim să schimbăm
ceva.

Cel mai cunoscut test pentru identificarea nivelului actual de maturitate emoțională este testul
Friedman pentru evaluarea maturității emoționale. Este un test cu 25 de întrebări cu răspunsuri DA și
NU și fiecare răspuns are un număr de puncte asociate. Bifați răspunsul și, după ce terminați testul,
adunați toate răspunsurile și împărțiți rezultatul final la 25, apoi uitați-vă în jos pentru a vedea ce
înseamnă rezultatul obținut1.

DA NU
Nr. AFIRMAȚIE Răspunsul Răspunsul Punctaj
Punctaj
dumneavoastră dumneavoastră
1. Mă descurajez ușor și am
11 21
momente și stări depresive.
2. Îmi place să mă îmbrac cu stil și
7 20
mă bucur când atrag atenția

1
https://onlycuriosity.wordpress.com/2015/01/22/emotional-maturity-test-friedman-scale/
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 17

DA NU
Nr. AFIRMAȚIE Răspunsul Răspunsul Punctaj
Punctaj
dumneavoastră dumneavoastră
celor din jur prin felul în care mă
îmbrac și mă comport.
Dau dovadă de stăpânire de sine
3. și de sânge-rece în situații 26 7
imprevizibile și periculoase.
Devin nervos și intransigent
(rigid, încăpățânat) când îmi
4. susțin punctul de vedere 12 30
împotriva unei opinii
contradictorii.
5. Prefer și îmi place singurătatea. 40 8

6. Spun adesea lucruri pe care le


10 20
regret mai târziu.
7. Am o relație liniștită și
31 9
armonioasă cu familia mea.
Sufăr adesea din cauza vorbelor
8. și a modului în care se comportă 11 20
oamenii din jurul meu.
9. Sunt pregătit să recunosc și să-
26 10
mi asum greșelile.
10. Am tendința să îi învinuiesc pe
7 26
ceilalți pentru greșelile mele.
11. Cred că sunt cel mai talentat și
6 25
cel mai reușit din familia mea.
12. Cred că nu am noroc în viață. 11 29

13. Am tendința să cheltuiesc mai


13 26
mult decât îmi pot permite.
Am un sentiment accentuat de
14. inferioritate și o stimă de sine
7 25
scăzută pe care încerc să le
ascund.
Îmi vine să plâng când văd o
15. piesă de teatru sau un film 5 30
emoționant.
16. Supărările minore mă fac să-mi
11 28
pierd calmul.
Îmi place să îi impresionez pe
17. ceilalți cu atitudinea mea de 7 25
superioritate.
Sunt o persoană dominatoare,
18. îmi place să mă impun în fața 12 30
celorlalți.
19. Mereu încerc să câștig simpatia
7 24
celorlalți.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 18

DA NU
Nr. AFIRMAȚIE Răspunsul Răspunsul Punctaj
Punctaj
dumneavoastră dumneavoastră
20. Sunt furios când am probleme
5 20
sau neplăceri.
21. Sunt copleșit de furie, urăsc
7 21
anumite persoane.
22. Sunt invidios și gelos pe oamenii
11 21
care au succes.
Sunt foarte atent la
23. sentimentele oamenilor din 22 7
jurul meu.
Sunt mereu furios și supărat și
24. mă cert cu oamenii din jurul 10 20
meu.
25. Mă gândesc adesea la
5 20
sinucidere.
Da = Nu =
Rezultat final Total = Da + Nu =
Rezultat: Total / 25 =

Interpretarea rezultatelor:

 25 și peste 25 – Maturitate emoțională ridicată;


 22-24 – Nivel bun de maturitate emoțională;
 20-21 – Nivel adecvat de maturitate emoțională;
 18-20 – Nivel mediu de maturitate emoțională;
 16-18 – Tendință spre dezechilibru emoțional;
 14-15 – Ușor imatur emoțional;
 12-14 – Reacții adolescentine;
 10-12 – Reacții puerile, infantile;
 0-10 – Infantilism;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 19

Metode/Instrumente pentru dezvoltarea EQ


Când ne gândim la metode pentru dezvoltarea EQ, bazate pe principalele patru dimensiuni ale IE
descrise în capitolul 2.1.2, ar trebui să încercăm să îmbunătățim modul în care:

1. Observăm și înțelegem propriile emoții;


2. Observăm și înțelegem emoțiile celorlalți;
3. Gestionăm în mod efectiv propriile emoții;
4. Folosim propriile emoții pentru a atinge mai ușor performanța;

Sursa: https://images.unsplash.com

1. Observarea și înțelegerea propriilor emoții implică abilitatea de a înțelege emoțiile profunde


și de a le putea exprima în mod natural. Înseamnă că trebuie să învățăm:
 cum să conștientizăm propriile gânduri și senzații fizice;
 cum să permitem emoțiilor să facă parte din viața noastră;
 cum să putem distinge propriile emoții.
2. Observarea și înțelegerea emoțiilor celorlalți se referă la capacitatea de a percepe și a înțelege
emoțiile altor oameni. Înseamnă că trebuie să învățăm:
 cum să fim atenți la semnele emoțiilor;
 cum să interpretăm emoțiile din perspectiva semnelor verbale și nonverbale (de exemplu,
limbajul corpului, expresiile faciale, tonul vocii etc.).
3. Gestionarea eficientă a propriilor emoții implică abilitatea de a face față în mod eficient
propriilor emoții (de exemplu, atunci când experimentăm furia, vom fi capabili să o gestionăm
în așa fel încât să nu spunem sau să facem ceva ce am putea regreta mai târziu). Înseamnă că
trebuie să învățăm:
 cum să alegem modul în care răspundem la emoții;
 cum să gândim înainte de a acționa;
 cum să diferențiem emoția de gândirea logică.
4. Folosirea emoțiile pentru a obține performanța personală și nu numai se referă la capacitatea
de a folosi emoțiile în mod constructiv. Înseamnă că trebuie să învățăm:
 cum să folosim emoțiile pozitive pentru a îmbunătăți performanța și pentru a gestiona
situațiile dificile;
 cum să folosim emoțiile pentru a influența mediul social din care facem parte.

„Când ne gândim la cineva care este matur din punct de vedere emoțional, ne imaginăm de obicei o
persoană care se cunoaște pe sine foarte bine.

Chiar dacă nu are toate răspunsurile, un individ matur emoțional dă un sentiment de „calm în mijlocul
furtunii”. Ei sunt cei la care ne uităm când trecem printr-un moment dificil, deoarece reușesc să
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 20

gestioneze foarte bine situațiile stresante. Ei știu cum să facă față cu calm situațiilor dificile. Ei sunt
capabili să-și îmbunătățească în mod constant de-a lungul timpului acest tip
de abilități”.1

Pentru a ne dezvolta maturitatea emoțională, ar trebui:

1. Să ne asumăm răspunderea – să nu îi învinuim pe ceilalți (sau pe noi


înșine) atunci când ceva nu merge bine / greșit;
2. Să dăm dovadă de empatie – să ne punem în locul celorlalți, să
manifestăm mai multă grijă pentru ceilalți și să îi sprijinim pe cei din Sursa:
https://www.stockvault.net/
jurul nostru;
3. Să recunoaștem că am greșit – să cerem scuze când greșim, să ne recunoaștem propriile greșeli
și să încercăm să găsim soluții de a remedia situația, să admitem că nu cunoaștem „toate
răspunsurile”;
4. Să nu ne temem să arătăm celorlalți că suntem vulnerabili – să fim dispuși să ne deschidem în
fața celorlalți și să încercăm să nu mai fim văzuți ca „oameni perfecți” tot timpul;
5. Să recunoaștem și să acceptăm dacă avem nevoie de ceva sau cineva – să admitem că toți
avem nevoie de ajutor;
6. Să stabilim limite pertinente - este o formă de iubire de sine și respect pentru cei din jurul
nostru când știm să stabilim o limită peste care ceilalți nu ar trebui să treacă.

2.2. Conștiința de sine


Conștiința de sine și importanța ei

Conștiința de sine înseamnă recunoașterea și înțelegerea propriilor emoții și a efectelor


acestora asupra celorlalți, cunoașterea propriilor limite și a punctelor tari, încrederea în sine și
în propriile abilități.

Conștiința de sine este elementul fundamental al inteligenței emoționale.

Conștiința de sine a fost definită pentru prima dată, în 1972, de Duval și Wicklund. În cartea lor „O
teorie obiectivă despre conștiința de sine”, au observat că:

„Atunci când ne concentrăm atenția asupra noastră, ne evaluăm și


comparăm comportamentul actual cu valorile și standardele
noastre. Devenim conștienți de sine ca evaluatori obiectivi ai
propriei persoane.”2

„Mai simplu spus: conștiința de sine poate fi privită cel mai bine
din punctul de vedere al dezvoltării personale. De obicei înseamnă
să vă conștientizați propriile valori, punctele tari, slăbiciunile,
obiceiurile și „de ce-urile”. În timp ce vă acceptați defectele, vă
Source: https://cdn.pixabay.com

1
https://www.healthline.com/health/mental-health/emotional-maturity
2
https://blog.hubspot.com/marketing/self-awareness
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 21

concentrați în mod constant pe diferite strategii de autoperfecționare.”1

Când suntem conștienți de sine, ne putem gestiona gândurile și emoțiile. De asemenea, putem să
preluăm controlul asupra acțiunilor noastre, și putem face anumite schimbări pentru a obține
rezultatele dorite.

Conștiința de sine este un instrument fundamental pentru autocontrol.

Unele dintre beneficiile conștientizării de sine sunt:

 Consolidarea relațiile personale și profesionale prin gestionarea emoțiilor;


 Performanța profesională și o mai bună comunicare la locul de muncă, creșterea încrederii în
sine și obținerea unei remunerații mai mare;
 Transformarea într-un angajat sau un lider mai fericit și mai productiv și acordarea unui interes
mai mare propriilor pasiuni prin includerea acestora în viața actuală;
 O mai bună capacitate de luare a deciziilor și vizualizarea lucrurilor din perspectiva celorlalți,
abilitatea de a lucra în echipă creativ și productiv, stimă de sine ridicată și a acceptarea
recunoașterii rezultatelor bune de la locul de muncă.

Fereastra lui Johari și modul de utilizare a acestei metode


Fereastra lui Johari este un instrument simplu și util pentru ilustrarea și îmbunătățirea conștientizării
de sine și a înțelegerii reciproce între persoanele din cadrul unui grup. A fost creat de Joseph Luft și
Harry Ingham în 1955 și a primit numele după combinarea prenumelor lor, Joe și Harry.

Fereastra lui Johari este un tabel cu patru panouri, în care coloanele reprezintă informații despre sine,
iar rândurile reprezintă grupul din care face parte persoana în cauză sau ceilalți. Astfel în primul panou
sunt menționate „lucruri pe care le știu despre mine”, în al doilea, „lucruri pe care nu le știu despre
mine”, în al treilea „lucruri pe care ceilalți le știu despre mine”, iar în al patrulea, „lucruri pe care
ceilalți nu le știu despre mine”.

Lucruri pe care le știu Lucruri pe care nu le știu

Zona deschisă Unghiul mort


Informații despre voi pe care Informații despre voi pe
Lucruri pe care le știți atât voi, cât și ceilalți care nu le știți , dar pe care
alții le știu le știu ceilalți

Zona ascunsă Zona necunoscută


Informații despre voi pe care Informații despre voi pe care
Lucruri pe care
le știți, dar pe care ceilalți nici voi, nici ceilalți nu le
alții nu le știu
nu le știu știți.

Premisa din spatele ferestrei este că adesea nu știm cum ne percep alții, cum ne prezentăm altora și
chiar cât de bine ne cunoaștem pe noi înșine. Luft și Ingham au creat acest model, deoarece credeau

1
https://www.developgoodhabits.com/what-is-self-awareness/
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 22

că ceea ce se întâmplă în viața noastră depinde de propria conștientizare de sine și de modul cum
suntem percepuți de ceilalți.

Din punct de vedere practic în implementarea ferestrei lui Johari, trebuie să analizăm cele doi etape:

1. Locul de pornire în fereastra Johari este zona deschisă. Facem câteva adnotări despre noi
înșine. Care sunt punctele noastre forte și punctele noastre slabe? Ce ne face să ne simțim
bine și ce dorim să împărtășim altora? Trebuie să fim sinceri și deschiși despre ceea ce știm
deja despre noi înșine.
2. Cea de-a doua etapă implică alte persoane și obținem feedback despre noi înșine. Ar trebui să
luăm în serios aceasta metodă. Asta nu înseamnă că trebuie să facem tot ceea ce este sugerat,
dar ar trebui cel puțin să ascultăm și să reflectăm la asta. Apoi, ar trebui să îi mulțumim
persoanei care și-a alocat o parte din timpul ei pentru a ne oferi un feedback despre noi înșine.
Când primim un feedback, trebuie să dăm dovadă de respect, să ascultăm și să reflectăm la
cele spuse.

Categoriile conștientizării de sine și metode / instrumente de dezvoltare a


acesteia
Într-un articol publicat în Harvard Business Review, cercetătorul și psihologul organizațional, Tasha
Eurich și echipa sa de cercetători au stabilit că există două tipuri de conștientizare de sine 1:

 Conștientizarea de sine internă – capacitatea de a cunoaște propriile valori, pasiuni și aspirații


sau de a recunoaște dacă locul de muncă actual se potrivește cu ceea ce ne dorim cu adevărat
să facem, sau dacă ne simțim frustrați după o discuție aprinsă cu un coleg care contravine
convingerilor noastre.
 Conștientizarea de sine externă - care este capacitatea de a vedea clar cum ne privesc alți
oameni. Oamenii care știu cum sunt văzuți de ceilalți sunt mai empatici, mai eficienți și au
relații mai puternice cu colegii, prietenii și familia.

Conștiința de sine este un lucru benefic pentru afirmarea deplină a


ceea ce suntem și ne poate ajuta oricând să fim reali și curajoși.
Există multe modalități de a crește conștientizarea de sine și o
mulțime de site-uri utile, dar primii pași pe care îi putem face sunt:

1. Întrebați „Ce?” în loc de „De ce?”

De obicei, atunci când ne evaluăm emoțiile și starea psihică actuală,


ne întrebăm adesea „De ce mă simt furios? De ce am primit un
astfel de feedback? De ce proiectul meu nu este așa cum speram?
" Uităm foarte des de factorii psihologici (oboseală din cauza lipsei
de somn, scăderea glicemiei din cauza lipsei micului dejun etc.) Source: https://images.pexels.com
care au stat la baza unor astfel de situații.

Întrebarea „Ce” este mai productivă și se axează pe obiective prezente și viitoare, și nu pe greșeli din
trecut1.

1
https://blog.hubspot.com/marketing/self-awareness
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 23

De exemplu, dacă ne simțim frustrați la locul de muncă, întrebarea de genul „De ce mă simt
îngrozitor?” ne va frustra și deprima și mai mult. În schimb, întrebări de genul „Care sunt momentele
de la locul de muncă în care m-am simțit prost?” ne va determina să identificăm factorii pe care nu-i
putem controla și care nu corespund pasiunilor, convingerilor și obiectivelor noastre și ne vor ajuta
să ne gândim la o modalitate de remediere a situației.

2. Ar trebui să ne facem timp pentru noi înșine (să petrecem mau mult timp cu noi înșine).

Alocați o jumătate de oră pe zi propriei persoane. În acest interval de timp putem să faceți o activitate
de unul singur, să citiți, să meditați, să scrieți în jurnal.

3. Ar trebui să ascultăm mai mult și să cerem feedback celor din jurul nostru.

Ar trebui să ascultăm cu atenție feedback-ul venit din partea familiei, prietenilor și colegilor noștri și
să reflectăm cu atenție la cele auzite. Ar trebui să ne asigurăm prietenii că este în regulă să ne spună
punctul lor de vedere sincer despre noi.

16 teste de personalitate pentru autocunoaștere


O altă modalitate de a crește conștiința de sine este efectuarea
testelor de personalitate care ne ajută să ne înțelegem
trăsăturile. Nu există răspunsuri corecte sau greșite la aceste
teste. Sunt instrumente care ne ajută să identificăm diferențele
în modurile în care percepem și judecăm lumea din jurul
nostru. A percepe înseamnă a obține o conștientizare a unei
situații și a factorilor implicați în aceasta. A judeca înseamnă a
decide ce să facem în acest sens.
Sursa:
Unii oameni își formează propriile păreri despre ceea ce se https://media.istockphoto.com
întâmplă în jurul lor, în principal, folosindu-și simțurile (vederea, auzul, gustul, mirosul și atingerea).
Părerile lor se bazează pe modul în care percep anumite realități sau fapte. Ele tind să fie realiste și
practice. Alți oameni sunt mai pricepuți să își folosească intuiția (sentimente, posibilități, intuiții) ca
mijloc principal de formare a opiniilor despre ceea ce se întâmplă în jurul lor. Ei pun preț pe imaginație
și inspirație. Aceștia au propriile moduri de abordare a problemelor și de găsire a soluțiilor adecvate
și creează noi posibilități, noi idei și modalități de a face lucrurile. Cu toții folosim ambele moduri de
percepție, dar în funcție de situații pe unul îl folosim mai mult decât pe celălalt.

Unii oameni decid să facă un anumit lucru, analizând rațional efectele și rezultatele acțiunilor
întreprinse. Astfel de oameni au încredere în procesul de gândire. Se bazează foarte mult pe logică și
funcționează cel mai bine în situații practice și logice (de exemplu, activități în care sunt folosite
utilaje). Alți oameni iau decizii pe baza sentimentelor lor cu privire la ceea ce este important. Ei au
încredere în sentimentele lor și sunt mai preocupați de valorile personale decât de logică. Majoritatea
oamenilor folosesc atât gândirea logică, cât și cea bazată pe sentimente, în funcție de situațiile cu care
se confruntă.

Myers-Briggs Type Indicator™ (Indicatorul tipului de personalitate Myers-Briggs) (Briggs & Briggs
Myers, 1977) este un instrument bine cunoscut care evaluează tipurile de personalitate ale fiecărui
individ în parte, pe baza descrierilor tipurilor psihologice ale lui Carl Jung.

Site-ul https://www.16personalities.com/ permite efectuarea gratuită a testului de personalitate


Myers-Briggs și descrierea a cine suntem și ce ne determină să facem anumite lucruri. Este disponibil
în 37 de limbi. Testul oferă informații bazate pe cercetări privind înclinațiile spre un anume tip de
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 24

personalitate. Deschide ușa către conștiința de sine obiectivă, ajutându-ne să aflăm aspecte despre
noi înșine care ar putea fi îmbunătățite și cum să ne folosim cât mai eficient punctele tari existente.
Acest lucru poate reduce stresul și ne poate ajuta să găsim oportunități benefice pentru noi, să ne
înțelegem cu oamenii cu care interacționăm și, în general, să facem o treabă cât mai bună.

2.3. Autogestionarea
Autogestionarea și importanța acesteia
Autogestionarea este un alt element de bază al inteligenței emoționale.

Autogestionarea se referă la autocontrol, gestionarea propriilor stări afective, adaptabilitate


și transformare.

Managementul (gestionarea) nu este doar pentru manageri;


cu toții ne descurcăm în situații diferite. Autogestionarea
înseamnă a ne asuma responsabilitatea pentru propriile
noastre acțiuni și a face lucrurile cât de bine putem. Este
vorba despre a fi propriul șef, nu șeful unei echipe sau al unei
companii.

Abilitățile de autogestionare ne permit să ne maximizăm


productivitatea, să ne îmbunătățim performanțele la locul de Sursa: https://cdn.pixabay.com
muncă și să atingem în mod eficient obiectivele profesionale.
Îmbunătățirea abilităților de autogestionare ne poate ajuta să ne îmbunătățim capacitatea de
integrare profesională și să ne descurcăm cât mai bine la locul de muncă.

Daniel Goleman și coautorii săi definesc autogestionarea prin șase trăsături: autocontrol,
transparență, adaptabilitate, realizare, inițiativă și optimism. În cartea lui Robert Kelley „How to Be a
Star at Work: 9 Breakthrough Strategies You Need to Succeed” („Cum să fii o vedetă la locul de muncă:
9 strategii inovatoare de care ai nevoie pentru a reuși”) există un capitol întreg despre autogestionare.
Cercetarea lui Kelley evidențiază următoarele elemente cheie în autogestionare:

 Să ne luăm angajamentul de a învăța pe tot parcursul vieții pentru a realiza atât propriile
obiective, cât și pe cele ale organizației;
 Să ne asigurăm că proiectele noastre aduc beneficii organizației;
 Să ne dezvoltăm abilitățile de a gestiona cât mai productiv atât timpul nostru liber, cât și
timpul alocat îndeplinirii îndatoririlor care ne revin la locul de muncă;
 Să dezvoltăm relații stabile cu cât mai multe persoane din organizație la care să apelăm pentru
a rezolva probleme complexe din interiorul sau din afara organizației;
 Să acceptăm schimbarea și să reconfiguram atât structurile organizaționale, cât și modul lucru
pe măsură ce se ivesc noi oportunități.”1

1
https://er.educause.edu/blogs/2015/9/power-to-the-people-why-self-management-is-important
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 25

Abilități de autogestionare și modalități de dezvoltare a acestora


Definiția abilităților de autogestionare se referă la abilitățile noastre de a ne controla sentimentele,
emoțiile și acțiunile. Acestea joacă un rol decisiv în viața noastră personală și de afaceri.

Site-ul https://www.businessphrases.net/self-management-skills/ oferă un infografic gratuit foarte


intuitiv despre abilitățile de autogestionare:

Încrederea în sine
 Înlăturați gândurile
negative;
Autogestionarea  Gândiți pozitiv;
 Bucurați-vă de lucrurile
Abilități și sugestii mici;
 Nu uitați să vă spuneți
Gestionarea stresului mereu că sunteți deștept și
 Bucurați-vă de propriul intelligent;
corp;  Vorbiți cu oameni pozitivi
 Distrați-vă și odihniți-vă
Gestionarea timpului și
cât mai mult posibil;
 Mergeți în excursii și abilități organizaționale
vacanțe cu persoanele  Stabiliți-vă și prioritizați-vă
dragi; obiectivele;
 Faceți plimbări în natură  Creați-vă un program;
 Alocați timp hobby-urilor;  Faceți o listă cu sarcinile de
îndeplinit;
 Găsiți un echilibru între
Automotivare muncă și timpul liber;
 Aflați și enumerați-vă  Împărțiți sarcinile mari în
motivele (nevoi și sarcini mai mici;
dorințe);
 Descoperiți diferite surse Adoptarea unui stil de
de motivație și inspirație viață sănătos și a unei
(muzică, cărți, activități); diete echilibrate
 Gândiți măreț; Alimentația sănătoasă și
 Trăiți din plin momentul activitățile fizice sunt extrem de
prezent; importante pentru a avea o
 Visați la lucruri mari; minte și un corp puternice și
 Visați des - în fiecare zi; sănătoase.
 Amintiți-vă că nimic nu
este imposibil;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 26

3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI
3.1. Exercițiul 1
Pentru a vă dezvolta conștiința de sine, ar trebui să monitorizați în mod conștient lucrurile pe care le
faceți. Vă rugăm să faceți o listă cu tot ceea ce faceți într-o zi și să reflectați asupra următoarelor
aspecte:

Ceea ce fac corespunde


Cum mă simt în
valorilor și convingerilor
momentul respectiv?
De ce fac asta: pentru mele profunde?
Lucruri pe care le-am Ce simt? Simt furie,
mine, pentru altcineva, O fac din motive greșite?
făcut astăzi tristețe, frică, bucurie,
care este scopul? Îmi ocupă majoritatea
dragoste, uimire,
timpului?
dezgust, rușine?

……………

……………

……………

……………

3.2. Exercițiul 2
Stabiliți punctele tari și punctele slabe personale. Vă rugăm să verificați și să vă gândiți la toate
punctele tari și punctele slabe pe măsură ce le vedeți. Puteți merge mai departe cu acest exercițiu și
puteți identifica alte puncte tari și puncte slabe, și ați putea, de asemenea, să vă gândiți la cum puteți
dezvolta punctele tari și cum puteți lucra la punctele slabe, pentru a vă îmbunătăți.

Sursa: https://cdn.pixabay.com

Punctele Punctele
Puncte tari Puncte slabe
mele tari mele slabe
Capacitatea de a înțelege punctul de
Nu mă abat de la planul meu
vedere al celorlalți
Creativitate Nesigur
Flexibilitate Autocritic
Preluarea inițiativei Foarte introvertit
Onestitate Foarte extrovertit
Integritate Prea atent la detalii
Formare continuă Prea sensibil
Stăpânire de sine Fără cultură financiară
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 27

Punctele Punctele
Puncte tari Puncte slabe
mele tari mele slabe
Nepriceput în a scrie rapoarte și
Bun comunicator
scrisori
Bun în luarea deciziilor Leneș
Bun în soluționarea problemelor Delăsător
Vorbiți la obiect Vorbiți prea mult
Vă pierdeți cu ușurință încrederea
Responsabil
în sine
Ambițios Vă temeți să munciți singur
Aveți probleme în gestionarea
Muncitor
timpului
Bine organizat Uneori vă pierdeți motivarea
Răbdător Gândiți prea mult
Respectuos Defensiv
Punctual Nu vă plac schimbările
Focusat în orice situație Conflictual
Tot timpul vă neglijați propriile
Capabil să munciți independent
nevoi
Bun ascultător Stimă de sine scăzută
Lipsit de prejudecăți Renunțați cu ușurință
De încredere Nerealist
Rațional Dezinteresat
Atent la detalii Posomorât
Nepriceput în relații cu publicul mai
Bun negociator
ales când vorbiți cu persoane noi
Dornic să învățați/să împărtășiți
experiențele și cunoștințele Nesigur
dobândite
Iertător Refuzați să citiți pasaje lungi
Atent la nevoile celorlalți Agresiv
………. ……….

3.3. Exercițiul 3
Când vă simțiți copleșiți de emoții și sunteți pe punctul de a reacționa negativ, urmați pașii următori
până când veți fi capabil să reacționați diferit1.

ROȘU: 1. Opriți-vă, așteptați, faceți o pauză și gândiți-vă înainte de a


acționa;

GALBEN: 2. Spuneți care este problema, spuneți ce simțiți;

3. Stabiliți un scop pozitiv;

4. Gândiți-vă la cât mai multe soluții posibile;

5. Gândiți-vă la consecințe;

VERDE: 6. Mergeți mai departe și încercați să găsiți cea mai bună soluție.

1
Adaptat după “Inteligența emoțională” de Daniel Goleman.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 28

4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ


 “A Theory of Objective Self Awareness”, Shelley Duval, Robert A. Wicklund - Academic Press,
1972;
 “How to Be a STAR at Work: 9 Breakthrough Strategies You Need to Succeed”, Robert E. Kelley,
(New York: Times Books, 1998);
 „Inteligența emoțională cum să dezvolți și să folosești principiile esențiale ale conducerii
cu ajutorul inteligenței emoționale”), Caruso D. R., & Salovey P., (Editura Business Tech,
2012);
 https://www.talentsmart.com/ - resursă disponibilă în 25 de limbi;
 https://www.emotionalintelligencecourse.com/;
 https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-scales/;
 https://www.youthemployment.org.uk/young-professional-training/self-management-skills-
young-professional/;
 https://www.ihhp.com/meaning-of-emotional-intelligence?fbclid=IwAR1DLhCzIKbe7-
3kyJHADk-PGInpoAwYEo5BtunCJ3Sz5gPtpxrMj-67FuM;
 https://www.fastcompany.com/90469087/how-to-work-with-someone-who-isnt-
emotionally-
intelligent?fbclid=IwAR3sLmW8SzETPthXkzmHa7PKeeB02auibjUbfu5V9aSX4q1zJtoAvyQ6AX
Q;
 https://markmanson.net/emotions/emotional-intelligence-
skills?fbclid=IwAR1m39TGFrcpiq0KeioHVgVwKOo0eAmVCQdeM9HWftM5mAA0YUSaOBR0c
es;
 https://hbr.org/2017/01/the-downsides-of-being-very-emotionally-
intelligent?fbclid=IwAR0l2DahVqcrAQY3gyKiJGF0b0QqQzSLyK359p5Bp_DLyM9WLB5c_9SNy
9k;
 https://www.iberdrola.com/talent/what-is-emotional-intelligence;
 https://hbr.org/2017/01/the-downsides-of-being-very-emotionally-intelligent;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 29

5. TESTE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE


5.1. Evaluare inițială
Evaluați fiecare afirmație care atestă cum sunteți cu adevărat și nu cum ar trebui să fiți1.

Deloc Rareori Câteodată Adesea Foarte


des
1 2 3 4 5

1. Îmi pot recunoaște emoțiile pe măsură


ce le experimentez
2. Nu-mi pierd cumpătul când sunt
frustrat
3. Oamenii mi-au spus că sunt un bun
ascultător
4. Știu să mă calmez când sunt agitat sau
supărat
5. Îmi place să organizez întâlniri de grup

6. Nu îmi este greu să mă concentrez la


un lucru pe termen lung
7. Nu mi se pare greu să schimb ceva în
viața mea atunci când sunt frustrat sau
nefericit
8. Îmi cunosc punctele tari și punctele
slabe
9. Nu mă sustrag conflictelor și
negocierilor
10. Îmi place munca mea

11. Le cer oamenilor feedback pentru a


afla dacă fac bine ceea ce fac și cum aș
putea să evoluez
12. Îmi stabilesc obiective pe termen lung
și îmi evaluez permanent evoluția
13. Nu mi se pare greu să citesc emoțiile
celorlalți
14. Pot construi cu ușurință relații cu
ceilalți
15. Folosesc tehnici de ascultare activă
atunci când oamenii îmi vorbesc
Total pe coloană

SCORUL TOTAL

1
Adaptat după https://www.mindtools.com/pages/article/ei-quiz.htm
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 30

Interpretarea scorului

Scor Comentarii

15-34 Trebuie să lucrați la inteligența emoțională. Puteți constata că vă simțiți copleșiți de emoții,
mai ales în situații stresante; sau, s-ar putea să evitați conflictele, deoarece nu vă simțiți
confortabil.

Probabil vă este greu să vă păstrați calmul după ce v-ați supărat și vă străduiți să construiți
relații de muncă puternice.

Nu vă faceți griji - există o mulțime de moduri prin care puteți construi inteligența
emoțională.

35-55 Nivelul dumneavoastră de inteligență emoțională este ... OK.

Probabil că aveți relații bune cu unii dintre colegii dumneavoastră, dar cu alții poate fi mai
dificil de lucrat.

Vestea bună este că aveți o mare oportunitate să vă îmbunătăți semnificativ relațiile la locul
de muncă.

56-75 Grozav! Sunteți o persoană inteligentă din punct de vedere emoțional. Aveți relații
extraordinare cu cei din jurul dumneavoastră și probabil veți descoperi că oamenii vin la
dumneavoastră pentru sfaturi.

Cercetătorii au descoperit că oamenii inteligenți din punct de vedere emoțional au adesea


un mare potențial de leadership. Atingeți acest potențial căutând oportunități de a-l
îmbunătăți și mai mult.

5.2. Evaluare finală


Fiți atenți la următoarele afirmații și încercați să răspundeți sincer.

Afirmații la care să reflectați NU Câteodată DA Ce puteți îmbunătăți


Sunt bun la identificarea
1.
modului în care mă simt
2. Simt dacă sunt fericit sau nu
Sunt capabil să observ când
3.
sunt furios, trist, plictisit etc.
Sunt bun la identificarea
4.
dezechilibrelor emoționale
Știu de ce am anumite
5.
sentimente
Reușesc să găsesc cuvântul
(cuvintele) potrivit(e) pe care
6.
să-l folosesc pentru a-mi
exprima sentimentele
Sunt bun la identificarea
7.
modului în care mă simt
Sunt bun la identificarea
8. modului în care mă simt eu și
ceilalți din jurul meu
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 31

Afirmații la care să reflectați NU Câteodată DA Ce puteți îmbunătăți


Știu foarte bine dacă ceilalți
9.
sunt sau nu fericiți
Sunt bun la identificarea
10. dezechilibrelor emoționale la
ceilalți
Sunt sensibil la sentimentele
11.
și emoțiile celorlalți
Sunt capabil să observ când
12. ceilalți sunt furioși, triști,
plictisiți etc.
Înțeleg emoțiile oamenilor
13.
din jurul meu
Sunt capabil să îmi controlez
14.
emoțiile
Sunt capabil să-mi păstrez
cumpătul și să gândesc
15.
rațional când mă confrunt cu
situații dificile
Sunt capabil să-mi controlez
16.
propriile emoții
Sunt capabil să mă calmez
17. repede când sunt foarte
nervos sau supărat
Sunt bun să fac față unei
18. situații neprevăzute când
sunt ‘‘ prins cu garda jos ”
Sunt capabil să mă autoreglez
19. emoțional chiar și în situații
dificile
Emoțiile îmi influențează
20.
performanța
Emoțiile pozitive mă
21. încurajează să continui ceea
ce fac
Emoțiile negative mă
demoralizează, iar un eșec
22.
mă oprește să continui ceea
ce fac
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 32

1.2. Conștientizare socială,


managementul relațiilor
sociale, planificarea
acțiunilor
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 33

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Scopul modulului

Competența personală = Conștiința de sine Autogestionarea


Observ și înțeleg cu Îmi gestionez cât mai
Abilitatea de a-mi conștientiza emoțiile și
exactitate emoțiile mele? bine emoțiile și
de a-mi controla comportamentul
comportamentele?

Competența socială = Conștientizarea Management social


Abilitatea mea de a-i înțelege pe socială Cum îi influențez pe
ceilalți (inclusiv stările lor de spirit, Observ și înțeleg cu ceilalți?
comportamentele și emoțiile) exactitate emoțiile și Lucrez în mod
pentru a îmbunătăți relațiile comportamentele eficient cu ceilalți?
sociale cu aceștia celorlalți?

Modulul are scopul de a prezenta acele competențe și abilități de inteligență emoțională legate de
aspectele sociale ale acesteia. Competențele sociale sunt cele pe care grupul nostru țintă trebuie să le
dezvolte pentru a-și îmbunătăți poziția pe piața muncii. În același timp, va veni în întâmpinarea
formatorilor de adulți care depun eforturi zilnice de a educa oamenii din grupul țintă în domeniile
necesare.
După cum s-a menționat în modulul 1.1, există două competențe cheie în IE: cea personală și cea
socială și fiecare dintre ele au la rândul lor câte 2 competențe / aspecte de bază.
Competențele sociale sunt analizate în domeniile de mai jos urmând definițiile lui Goleman,
 Conștientizarea socială (ceea ce trebuie să știm – ceea ce înțelegem, ceea ce vedem). Pentru
a analiza această competență vom face referire la:
o Empatie;
o Conștientizarea organizațională;
o Orientare către client;
 Management social / relațional (ceea ce trebuie să facem - acțiuni, schimbarea
comportamentului). Pentru această competență ne vom referi la:
o Influență și leadership; o Gestionarea conflictelor;
o Motivarea celorlalți pentru a se o Crearea de relații;
dezvolta;
o Comunicare; o Munca în echipă și colaborarea;
o Catalizatorul schimbării;

1.2. Obiectivele învățării

A. Înțelegerea importanței abilităților sociale în inteligența emoțională;

B. Înțelegerea rolului empatiei la locul de muncă;


JIMINY Ghid de dezvoltare personală 34

C. Învățarea unor tehnici de bază pentru îmbunătățirea empatiei în grupul nostru țintă de
cursanți;

D. Abilitatea de a recunoaște și a putea da exemple de persoane empatice din grupul țintă de


cursanți;

E. Înțelegerea modului în care conștientizarea organizațională se poate referi la grupul nostru


țintă;

F. Exemple de planificare a acțiunilor pentru îmbunătățirea abilităților IE.

Abilități: acceptarea punctelor de vedere ale celorlalți, demonstrarea empatiei și compasiunii,


dezvoltarea relațiilor sociale pozitive, colaborarea și munca în echipă.

2. BAZE TEORETICE
Există foarte multe studii cu privire la inteligența emoțională care în zilele noastre apar în diferite
formate, abordând diferite puncte de vedere cu privire la aceasta, unele academice, iar altele strict
legate de mediul afacerilor. În secțiunea aferentă de la sfârșitul acestui modul sunt menționate câteva
lecturi suplimentare destinate formatorilor și, în general, profesioniștilor care oferă ajutor grupurilor
de persoane necalificate. În ceea ce privește grupul țintă al acestui proiect, vom încerca, să prezentăm
câteva idei de abordarea subiectului într-un mod cât mai potrivit și mai relevant pentru ei.

În conformitate cu acest aspect, am găsit destul de interesant modul în care vorbește dr. William G
DeFoore despre IE, pentru că a formulat o primă opinie în legătură cu un subiect mai puțin cunoscut
despre persoanele cu abilități reduse. El îl numește „Cercul de încredere al inteligenței emoționale”1.

Managementul

Conștientizare

Conștiință
de sine

Autogestionare

socială

relațiilor sociale

1
https://www.goodfinding.com/circle-of-trust.html
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 35

1. Începem cu conștiința de sine. Relațiile sănătoase și de calitate depind de profunzimea și


precizia conștiinței de sine. Conștiința de sine este de asemenea foarte importantă pentru
încrederea în sine, care, la rândul ei, este foarte importantă pentru încrederea în ceilalți.
2. Conștiința de sine este aproape inutilă, însă, fără autogestionare. De exemplu, mulți alcoolici
știu că au o problemă cu băutura, dar sunt incapabili să-și autogestioneze dependența de
alcool.
3. Urmează conștientizarea socială, care implică în mod absolut conștiința de sine și
autogestionarea. Viziunea noastră asupra celorlalți - conștientizarea noastră socială - este de
fapt văzută prin filtrul conștiinței de sine și a capacității noastre de a ne cunoaște pe noi înșine.
4. Și, în cele din urmă, abilitățile noastre de management al relațiilor sociale sau capacitatea de
a crea și menține relații durabile, satisfăcătoare, depinde în totalitate de conștientizarea de
sine, de autogestionare și de conștientizarea socială.

2.1. Conștientizarea socială


Conștientizarea socială este capacitatea de a-i lua în considerare pe ceilalți și de a empatiza cu aceștia.
Ar trebui să fie formată în familie și să evolueze de-a lungul anilor, pe măsură ce mergem la școală,
unde întâlnim persoane din medii și culturi diferite și trebuie să înțelegem și să respectăm norme
sociale și reguli esențiale de comportament şi de etică. Conștientizarea socială este o componentă
foarte importantă a comportamentului adecvat în clasă, contribuind astfel la crearea și menținerea
unui mediu propice procesului de învățare. Conștientizarea socială este importantă în viața de adult.
Locul de muncă este considerat ca fiind un factor important în succesul profesional. Un sondaj recent
realizat de Parteneriatul pentru abilitățile secolului 21 (the Partnership for 21st Century Skills)
demonstrează că patru dintre cele mai importante abilități ale absolvenților de liceu care intră pe piața
muncii sunt legate de conștientizarea socială, respectiv profesionalism, colaborare, comunicare și
responsabilitate socială. În general, în orice fel de situație, profesională sau personală, succesul și
fericirea depind în mare măsură de modul în care gestionăm relațiile sociale și comunicăm cu oamenii
din jurul nostru. Acest lucru se bazează pe abilitățile și competențele care formează o conștientizare
socială solidă.

Ce este Empatia?
Empatia înseamnă înțelegerea celorlalți (a emoțiile lor, a punctului lor de vedere), abilitatea de-i
asculta activ pe ceilalți (atât cuvintele lor, cât și semnalele non-verbale), înțelegerea și aprecierea
opiniilor sau problemelor celorlalți, focusarea pe atingerea unui obiectiv, capacitatea de impune limite
emoționale.
Empatia nu reprezintă doar o abilitate de bază a conștientizării sociale, ci și nucleul gestionării relațiilor
de inteligență emoțională, baza abilităților mai complexe de gestionare a relațiilor sociale, care includ
influențarea în mod pozitiv a altor persoane, îndrumarea altor persoane, gestionarea conflictelor,
comportarea ca un adevărat lider în cadrul muncii în echipă.
La locul de muncă sunt ușor de evidențiat cazurile în care abilitatea empatică lipsește. Exemplul
„clasic” este analistul de sisteme informatice care poate rezolva problema cea mai dificilă, dar care nu
poate comunica cu oamenii fără a-i insulta. Deci, este ușor de înțeles că empatia este importantă
pentru a lucra eficient cu alte persoane, în special în domeniul vânzărilor sau în management.
Liderii și managerii empatici se înțeleg bine cu oameni care provin din medii și culturi foarte diferite și
își pot exprima ideile într-un mod în care persoanele cărora li se adresează să îi poată înțelege. De
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 36

exemplu, se descurcă mai bine în cadrul deplasărilor în străinătate, deoarece se pot adapta rapid la
normele sociale și culturale ale țării respective. Managerii care au o empatie ridicată sunt mai buni în
menținerea angajaților pe termen lung, iar angajații care dau dovadă de empatie câștigă respectul și
fidelitatea clienților. Cercetările relevante de la Center for Creative Leadership (Centrul pentru
leadership creativ) au constatat că empatia conferă performanțe mai bune la locul de muncă pentru
manageri și lideri.
Dar empatia depășește cu mult viața profesională. Promovarea empatiei este importantă, deoarece
ajută la rezolvarea conflictelor și la îmbunătățirea relațiilor dintre oameni. În plus, aceasta duce la
conștientizarea socială pe o scară mai largă și la deschiderea către noi perspective.
Acest lucru este confirmat de literatura de specialitate, cercetările în domeniu demonstrând faptul că
empatia și ascultarea activă duc la rezolvarea conflictelor și la consolidarea relațiilor dintre oameni
(Davis și Oathout, 1987; Long, Angera, Carter, Nakamoto și Kalso, 1999). Mai mult, empatia duce la
conștientizarea socială pe o scară mai largă (Rogers, 1982).
În cele din urmă, literatura de specialitate confirmă faptul că promovarea empatiei este importantă,
deoarece reduce agresiunea, prejudecățile și rasismul și crește dorința oamenilor de a-i ajuta pe
ceilalți la nevoie (Dixon, 2011; Gordon, 2012; Davis, 1980; Eisenberg și Miller, 1987). Pe scurt, empatia
este un element de bază al unei societăți mai bune.
Cele trei etape de dezvoltare a empatiei și limitele sale
„Empatia cognitivă” - este abilitatea de a ști ce simt oamenii și ce gândesc. Dacă o persoană folosește
doar empatia cognitivă riscă să devină detașat, rece și să fie indiferent și deloc atent cu ceilalți,
deoarece persoana încearcă să înțeleagă situația altei persoane fără a înțelege cu adevărat emoțiile
acesteia. Aceasta devine astfel o abilitate rațională, intelectuală și neutră din punct de vedere
emoțional pe care unii oameni o pot folosi în scopuri negative (pentru a manipula persoanele care
sunt vulnerabile din punct de vedere emoțional).
„Empatia emoțională” - este capacitatea de a simți cu adevărat ceea ce simt ceilalți, de a crea un ecou
al stării celorlalți în mintea noastră. Aceasta, însă poate duce la incapacitatea de a ne gestiona
propriile emoții, poate duce la epuizare psihologică și de multe ori ne aduce în imposibilitatea de a
acționa.
„Compasiunea (preocuparea empatică)” - este abilitatea de a înțelege nu numai situația dificilă a unei
persoane și de a fi sufletește alături de ea, ci și de a veni în ajutorul acesteia, ceea ce va aduce un
sentiment de ușurare, confort sau încredere că lucrurile se vor îmbunătăți. Dacă o persoană folosește
doar compasiunea poate ajunge să se învinovățească și să se condamne pentru incapacitatea de a
ajuta o persoană aflată într-o situație dificilă.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 37

https://sizzo.xyz/photo_84360538_support-of-colleague.html

Un exemplu de lucrători empatici din grupul nostru țintă


Întrucât trebuie să ne concentrăm asupra grupurilor țintă JIMINY (proiectul nu se adresează doar
managerilor și directorilor), trebuie să ne gândim la sectoarele industriale în care muncitorii slab
calificați și necalificați își găsesc mai ușor locul de muncă și să evaluăm ce rol joacă IE și empatia în
acest sens. Cercetările noastre confirmă faptul că industria ospitalieră este unul dintre aceste cazuri.
În această industrie au fost dezvoltate multe instrumente prin care se măsoară calitatea serviciilor,
dar ceea ce apare acum, de exemplu, în sectorul hotelier, este impactul emoțional al feedback-ului
clienților. Aspecte precum serviciul standardizat (non-fluctuant), un produs de bună calitate și curat
au întotdeauna un impact pozitiv și cumulativ, dar angajații sunt cei care reprezintă factorul
diferențiator real pentru evaluarea unui hotel; ei sunt cei care pot influența oaspeții hotelului în
decizia de a reveni sau de a recomanda hotelul.
Modul de abordare a oaspeților de către angajați prin întrebări de genul „cum vă simțiți?” poate să nu
fie o abordare relevantă în multe sectoare industriale, dar este foarte importantă în industria
ospitalieră. Acesta este motivul pentru care este esențial să nu trecem cu vederea inteligența
emoțională, atât a angajaților, cât și a oaspeților. Este condusă de nevoia de a fi înțeles. Ființele umane
au o dorință subiacentă de a fi înțelese și asta înseamnă empatia. Dacă oaspeții unui hotel simt în mod
constant că sunt înțeleși din punct de vedere emoțional, există probabilitatea ca acest hotel să-și
surclaseze concurența.
Deci, cum poate un hotel să profite de beneficiile clienților și angajaților împliniți emoțional? După
cum vom vedea mai târziu, ascultarea activă și observarea sunt principalele tehnici. Este de înțeles că,
în febra îndeplinirii atribuțiilor de serviciu, tendința angajaților este doar „de a-și face treaba”, dar, în
ciuda timpului limitat, ar trebui să facă un efort conștient pentru a face o pauză, a privi și a asculta
fiecare oaspete în parte. Lipsa de atenție față de oaspeți poate fi cea mai mare cauză a erorilor de
serviciu și principala sursă de frustrare. În plus, din lipsă de atenție, ratați oportunitățile de a observa
indicii importante care ar permite personalului să ofere servicii personalizate. Aceste observații nu
vizează doar managerii de hoteluri, bucătarii premiați sau recepționerii. Fiecare angajat care comunică
cu un oaspete poate avea un impact asupra evoluției pe piață a hotelului respectiv și, de aceea, toate
companiile din acest sector oferă pregătire specializată care abordează în special IE și empatia pentru
dobândirea anumitor aptitudini necesare viitorilor angajați de succes.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 38

by Andrea Piacquadio on pexels.com

Tehnici esențiale de îmbunătățire a empatiei

Există tehnici și modalități de formare a empatiei pentru cei care sunt incapabili sau fac eforturi în a
manifesta empatie față de ceilalți. Pentru a utiliza empatia în mod eficient, trebuie să lăsăm deoparte
punctul nostru de vedere, să vedem lucrurile din perspectiva celuilalt, și să observăm că manifestarea
comportamentului într-un mod neobișnuit se datorează reacției bazată pe cunoștințele și experiențele
anterioare ale unei persoane. Pentru a îmbunătăți abilitatea de înțelegere a emoțiilor celorlalți, care
reprezintă baza empatiei, ne vom concentra, în grupul nostru țintă, pe acordarea unei atenții depline
în ascultarea, în decodificarea emoțiilor prin observarea modului de comunicare, a limbajului corporal
și a expresiei faciale, precum și a modului de formulare a întrebărilor.

Ascultarea

Un citat bine-cunoscut despre ascultare al dr. Stephen R. Covey este „Majoritatea oamenilor nu
ascultă cu intenția de a înțelege; ascultă cu intenția de a răspunde”. El clasifică ascultarea pe cinci
niveluri:

1. Ignorarea - nu ascultați deloc;


2. Simularea ascultării - nu ascultați, dar spuneți din când în când „mmhm” sau „bine”;
3. Ascultarea selectivă - auziți doar o parte din ceea ce vă spune cineva;
4. Ascultarea activă - puteți folosi mimarea și parafrazarea, dar acest tip de ascultare este privit
din punctul dumneavoastră de vedere;
5. Ascultarea empatică - încercați să înțelegeți și să internalizați emoțiile celorlalți - ascultați
pentru a înțelege.

Mulți oameni ajung până la nivelul 3 și, în consecință, decid prematur ce vrea să transmită cealaltă
persoană înainte ca aceasta să termine ce are de spus.

Vom prezenta în continuare câțiva pași / tehnici propuse care ne vor ajuta să atingem nivelurile 4 și 5
ale ascultării.

Pasul 1: Trebuie să ne străduim să nu vorbim, în timp ce cealaltă persoană vorbește. Trebuie să fim
siguri că acordăm atenție și că ne uităm direct la persoana care ne vorbește;
Pasul 2: S-a constatat că nu putem asculta o persoană care ne vorbește în timp ce efectuăm o
activitate, așa că, dacă cineva ne vorbește, trebuie să oprim telefonul, să ne îndepărtăm de monitorul
computerului și să ascultăm;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 39

Pasul 3: Trebuie să ascultăm pe cealaltă persoană când vorbește, în loc să ne pregătim să dăm un
răspuns;
Pasul 4: Este bine să fim atenți la modul în care se comportă persoana respectivă;
Pasul 6: Trebuie să fim atenți al limbajul corporal al celeilalte persoane;
Pasul 7: Trebuie să îi arătăm persoanei care vrea să ne vorbească faptul că suntem dornici să o
ascultăm. De exemplu, dăm afirmativ din cap;
Pasul 8: Când cealaltă persoană nu mai vorbește, încercăm să parafrazăm sau să traducem ceea ce a
spus. Reflectăm la ceea ce am auzit. Această tehnică ne ajută să ne asigurăm că am înțeles clar ceea
ce ni s-a transmis;
Pasul 9: Încercăm să identificăm emoțiile persoanei din fața noastră. De exemplu: „Pari supărat” sau
„parcă ești supărat” etc.

https://unsplash.com/photos/lp1AKIUV3yo

Decodificarea emoțiilor
Surpriză Mânie

Evaluarea și identificarea emoțiilor la ceilalți se


referă la capacitatea de a percepe și a înțelege
emoțiile oamenilor din jurul nostru. Cercetările
anterioare [Friesen (1972)] ne-au oferit dovezi
concludente pentru identificarea expresiilor faciale
universale ale celor șapte emoții - furie, dispreț, Bucurie Tristețe Frică
dezgust, frică, bucurie, tristețe și surpriză, în ciuda
diferențelor culturale.1
Mulțumire Dezgust
Abilitatea de a descifra cu exactitate expresiile
emoționale joacă un rol cheie în interacțiunea socială (Kilts, Egan, Gideon, Ely și Hoffman, 2003),
deoarece facilitează răspunsul și apropierea (Isaacowitz și colab., 2007). Există diferite moduri de a

1
https://www.apa.org/science/about/psa/2011/05/facial-expressions
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 40

„citi” emoțiile altor persoane, inclusiv acordând atenție modului în care vorbește (inflexiuni vocale,
tonul vocii, utilizarea cuvintelor), mișcările corpului și expresiile faciale [de Positive Psychology
Program B.V].

OCHI: deschiși, lăsați în jos/larg deschiși, strânși;


PLEOAPĂ: ridicată, strânsă, încordată;
SPRÂNCENE: ridicate, căzute, împreunate;
NĂRI: dilatate;
GURA: deschisă, închisă, cu colțurile ridicate, cu colțurile lăsate;
BUZE: strânse, relaxate, întinse, subțiate;

non-verbal

FAȚĂ
verbal

CUVINTE CARE
CORP CAP: ridicat/coborât,
EXPRIMĂ EMOȚII:
întors într-o parte
MIȘCARE:
METAFORE: rapidă/înceată
ex. “Mă simt prins ca PIEPT: mărit
într-o capcană”. UMERI: pe spate, lăsați
non-verbal în jos
BRAȚE: inerte pe lângă
TON: ridicat/scăzut corp, ridicate
INTENSITATE: ridicată/scăzută MÂINI: acoperă fața,
RITMUL VORBIRII: lent/alert sunt împreunate

Decodificarea emoțiilor prin descifrarea a trei forme diferite de expresii emoționale

Expresii faciale

Fața este o pânză dinamică pe care oamenii își afișează stările emoționale și prin intermediul căreia se
decodifică stările emoționale ale celorlalți (de exemplu, Willis și Todorov, 2006). În cazul unei emoții
pe care o persoană nu încearcă să o schimbe sau să o ascundă, expresiile faciale durează de obicei
între 0,5 și 4 secunde și angrenează întreaga față (Ekman, 2003). Aceste expresii au fost denumite
expresii macro; apar atunci când oamenii nu încearcă să-și ascundă emoțiile. Expresiile macro apar
adesea atunci când oamenii sunt singuri sau cu persoane apropiate (de exemplu, familia și prietenii).
Expresiile macro sunt relativ ușor de detectat. Micro-expresiile, pe de altă parte, sunt expresii care
apar într-o fracțiune de secundă, uneori 1/30 din secundă. Datorită vitezei lor, sunt mai greu de
detectat. Microexpesiile pot surveni atunci când o persoană încearcă să-și ascundă emoțiile. În
încercarea de a controla expresia emoțională, individul nu reușește să ascundă reacția facială imediată
(incontrolabilă), provocând o derulare rapidă și trecătoare a micro-expresiilor. De exemplu, o
persoană care încearcă să ascundă furia atunci când managerul ei face o remarcă malițioasă, își poate
strânge buzele reacție imediată), dar ascunde rapid această reacție zâmbind. Existența micro-
expresiilor se bazează pe ipoteza că există situații în care expresiile faciale nu pot fi controlate
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 41

voluntar, chiar dacă persoana în cauză încearcă să-și controleze expresiile. Cercetările efectuate de
Porter și Leanne ten Brinke (2008) au arătat că micro-expresiile apar atunci când participanții au
încercat să disimuleze cu privire la expresiile lor emoționale. Micro-expresiile pot fi, de asemenea,
semne ale unor stări emoționale procesate rapid, fără a mai putea fi cenzurate.

Indiciile faciale pot fi o sursă bogată de informații despre emoția pe care o trăiește o persoană. Iată
câteva părți ale feței pe care le puteți observa și lucruri pe care le puteți învăța despre o persoană:

 Ochii. Modul în care oamenii mențin contactul vizual poate indica cât de mult cred în ceea ce
spun. Se poate spune, de exemplu despre o persoană care întrerupe în mod repetat contactul
vizual că este ușor anxioasă sau că ascunde ceva. În schimb, se poate spune despre persoana
care are un contact vizual prelungit că are multă încredere în sine.
 Gura. Poziția gurii oamenilor poate fi un indiciu care reflectă modul în care aceștia se simt. O
persoană fericită probabil va zâmbi cu toată gura. Buzele subțiate, o încruntare sau o grimasă,
pe de altă parte, pot indica furie sau disconfort.
 Fruntea. Fruntea unei persoane ne poate oferi indicii despre ce simte o persoană. O frunte
încrețită poate indica confuzie sau uimire; transpirația pe frunte poate indica anxietate; o
frunte încrețită în sus poate indica surpriză sau încântare.
 Sprâncenele. Poziția sprâncenelor poate oferi, de asemenea, indicii cu privire la modul în care
se simte o persoană. Sprâncenele coborâte pot semnala dezamăgire sau nemulțumire;
sprâncenele ridicate pot indica surpriză sau neîncredere; mișcarea sprâncenelor în sus și în jos
rapid poate însemna un gest de salut sau de întâmpinare.

Vom prezenta mai jos trei exemple din cartea: „Emoții date pe față” (‘Emotions Revealed’ ) scrisă de
Paul Ekman (2003).

Supărat, trist, nedumerit, nefericit etc. Acestea sunt mai multe variante. Toate acestea se
referă la tema furiei generate de ivirea unui obstacol în calea realizării unui scop. Ar putea fi
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 42

chiar o furie bine controlată. Pleoapele încordate, coborâte, precum și sprâncenele coborâte
indică furie.

Surpriză sau teamă - sau pur și simplu captarea atenției. Este dificil să indicăm cu certitudine
ce emoție este exprimată când indiciul este limitat doar la pleoapele superioare ridicate. În
ceea ce privește emoțiile care indică surprindere sau teamă, acestea pot fi ușor identificate
sau pot fi foarte bine controlate.

Strângerea colțului gurii indică în această imagine un set de emoții asociate, precum
dispreț, sfidarea sau infatuare.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 43

Limbajul corpului

Există dovezi care sugerează că numeroase emoții, inclusiv mândria, rușinea, furia, frica și dezgustul
(de exemplu, lucrările lui Gelder și Van den Stock, 2011; Keltner, 1995; Tracy, Robins și Schriber, 2009)
pot fi descifrate cu precizie din limbajul corpului în comunicarea non-verbală. Mândria, de exemplu,
este de obicei semnalată de pieptul umflat, capul ridicat și mâinile în șolduri sau brațele ridicate
deasupra capului cu pumnii încleștați (Tracy și Matsumoto, 2008; Tracy și Robins, 2004). Cercetările
anterioare au identificat numeroase expresii corporale pentru emoții precum bucurie și fericire,
mândrie, rușine și jenă, frică, furie, dezgust și tristețe (vedeți Witkower & Tracy, 2018 pentru o
recapitulare). Este probabil ca expresiile corporale ale emoțiilor să fie universale, întrucât studiile au
arătat generalizarea acestora indifferent de rasă și diferență culturală (Edelmann și colab., 1989; Haidt
și Keltner, 1999; Tracy și Robins, 2008)

Limbajul

Oamenii folosesc sute, dacă nu chiar mii, de termeni pentru a exprima stările emoționale. În unele
cazuri, cuvintele folosite indică exact emoția pe care o trăiesc. De exemplu, frica poate fi exprimată
prin expresia „Mi-e teamă”. În alte cazuri, se folosesc metafore sau analogii pentru a exprima din punct
de vedere subiectiv o stare emoțională prin care trece o anumită persoană. În limba engleză, există
sute de expresii lingvistice folosite în limbajul uzual pentru a vorbi despre emoții. De exemplu, „a
tremura ca o frunză”, „a se simți prins ca într-o capcană” și „a se simți la capătul puterilor”. Evident,
pentru a decodifica cu exactitate emoția exprimată verbal, trebuie să cunoaștem semnificația
cuvintelor sau expresiilor folosite pentru a comunica o emoție. Descifrarea emoțiilor exprimate într-o
limbă străină este mai dificilă decât cele exprimate în limba proprie. Emoțiile sunt exprimate atât prin
limbajul verbal, cât și prin limbajul paraverbal, respectiv tonalitate, volumul vocii sau viteza de vorbire.

Aceste trei caracteristici ale expresiei emoționale (faciale, corporale și verbale) funcționează mai mult
împreună decât izolat. De exemplu, decodificarea emoției unei alte persoane doar concentrându-ne
pe cuvinte este puțin probabil să fie exactă, dat fiind faptul că există o serie de indicii non-verbali care
modifică, amplifică, accentuează și contrazic cuvintele transmise. Tabelul următor prezintă două
exemple de includere a expresiilor faciale și corporale în decodificarea pe deplin a a unei emoții.

Emoție Limbajul corporal Limbajul Expresiile faciale

Bucurie • capul ridicat • ton ridicat • colțurile gurii sunt coborâte

• piept în afară • volum ridicat sau ridicate


• viteză mare în • se văd dinții
• brațele întinse
vorbire • obrajii ridicați
• mișcare în sus • riduri la colțul ochilor
• mișcare rapidă și
energică
• sărituri
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 44

Emoție Limbajul corporal Limbajul Expresiile faciale

Furie • capul • ton ridicat • pleoape încordate coborâte


lăsat
în jos • volum ridicat • ochi ieșiți din orbite
• brațele în față • viteză mare în • buze strânse
• pumnii încleștați vorbire • colțurile gurii coborâte
• mișcare defensivă • nări umflate
• înclinare în față • maxilar încordat
• pași apăsați
• mișcări rapide

Două exemple ale modului în care expresiile faciale, corporale și verbale ale emoțiilor
acționează sinergic și se completează reciproc

Formularea întrebărilor

Întrebările sunt împărțite în întrebări deschise și închise.

O întrebare închisă primește de obicei un răspuns format dintr-un singur cuvânt sau un răspuns
concret foarte scurt, precum „Da” sau „Nu”. Întrebările deschise generează răspunsuri mai lungi. De
obicei încep cu ce, de ce, cum. O întrebare deschisă cere respondentului să își împărtășească propriile
cunoștințe, opinii sau sentimente. Astfel că, dezvoltarea empatiei prin înțelegerea celorlalți, se face
prin adresarea de întrebări deschise lipsite de prejudecăți sau critici.

Întrebările deschise sunt bune pentru a descrie circumstanțele mai detaliat, pentru a dezvolta o
conversație deschisă și pentru a afla opiniile sau problemele celeilalte persoane. Putem folosi apoi
întrebări închise pentru a ne testa abilitatea de înțelegere și pentru a încheia o discuție sau pentru a
lua o decizie.

Conștientizarea organizațională
Daniel Goleman o descrie în cartea sa „Organizational Awareness: A Primer” ca fiind abilitatea de a
înțelege rațiunea din spatele unei organizații și structura acesteia; de a face lucrurile să funcționeze în
cadrul organizației - în mod formal și informal; de a înțelege atât organizațiile clienților, cât și ale
furnizorilor; de a acționa luând în considerare interesul superior al clientului.
Conștientizarea organizațională înseamnă a avea capacitatea de a înțelege din punct de vedere
emoțional relațiile de putere ale unui grup și de a identifica influencer-ii, rețele și dinamica în cadrul
organizației.
Liderii care pot recunoaște oportunitățile rețelei și pot înțelege relațiile cheie de putere sunt mai bine
pregătiți pentru a face față cerințelor conducerii. Acești lideri înțeleg nu numai forțele care acționează
într-o organizație, ci și valorile, principiile și regulile nescrise care sunt respectate de oameni. Oamenii
calificați în competența de conștientizare organizațională cunosc rețelele formate din persoane care
fac ca organizația să funcționeze și știu cum să găsească persoana potrivită pentru a lua decizii cheie
sau cum să formeze o coaliție pentru a acționa.
Unul dintre exemplele lipsei de conștientizare organizațională este atunci când scopul afacerii unei
companii (declarația misiunii) nu este legat de modul în care oamenii își desfășoară activitatea zilnică
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 45

în cadrul organizației. Liderii și consultanții externi care urmează acest principiu nu își asumă în mod
evident responsabilitatea de a se asigura că operațiunile companiei sunt conforme cu misiunea
acesteia.
Cercetătorii de la Școala de Management Rotman de la Universitatea din Toronto au descoperit că,
poziția unui potențial factor de schimbare în ierarhia unei companii contează mai puțin decât
capacitatea sa de a citi și de a mobiliza rețelele informale necesare pentru a face schimbarea.

Efectul Radar
Kate Leto (un consultant în proiectarea organizațională) ne oferă drept exemplu o persoană de rang
mic, care întruchipează conștientizarea organizațională. Este personajul fictiv din serialul TV „M * A *
S * H”: Walter „Radar” O'Reilly (acest exemplu se poate aplica mai bine la persoanele în vârstă din
grupul țintă JIMINY). Pentru cei care nu sunt familiarizați cu serialul, Radar este un tânăr caporal și
funcționar la spitalul de campanie M * A * S * H. În mod obișnuit, o persoană aflată în rolul respectiv
ar fi o persoană care ocupă un post inferior și face pur și simplu ceea ce i se spune.
Radar este, însă, diferit. Are o abilitate uimitoare de a
pune lucrurile în mișcare; de a manipula ierarhiile
militare pentru a obține provizii, jeepuri, permise sau
medicamente. Știe cum să se folosească de sistemul
resurselor umane nescris, neînregistrat, pentru ca
unitatea militară din care face parte să obțină tot ce avea
nevoie. El identifică problema și găsește o soluție înainte
ca oricine altcineva din tabăra militară să știe măcar o
idee despre existența ei (de aici numele de „Radar”). Este
un exemplu perfect al modului în care Goleman descrie conștientizarea organizațională: „Abilitatea
de a înțelege cursul vieții organizaționale, de a construi rețele de decizie și de a te descurca cu
inteligență, prezență de spirit și diplomație”. Chiar dacă personajul este fictiv, cei care au lucrat în
organizații mai mari își pot aminti de un astfel de coleg, „de rang inferior”, cu o atitudine mereu
pozitivă, îndrăgit de ceilalți, cu abilități extraordinare de a îndeplini sarcini dificile ocolind birocrația
internă, fără a încălca însă regulile.
Deci, conștientizarea organizațională ajută la crearea strategiei pentru atingerea obiectivelor în orice
organizație sau rețea, indiferent de situație.
Revenind la rolul liderilor din organizații, ar trebui să luăm în considerare și termenul de „bandă de
atenție” care înseamnă aproximativ „cine ar trebui să acorde atenție unui lucru și cu ce scop”.
„Lățimea” benzii de atenție a unui grup de oameni este în mod evident mai mare decât cea a unei
singure persoane. Un lider cu un grad ridicat de conștientizare organizațională poate asigura
distribuția eficientă a benzii astfel încât gradul de concentrare și durata atenției să fie dozate în mod
corespunzător pentru ca informațiile să fie preluate și înțelese și, în cele din urmă, să se ia decizii
strategice cu privire la modul cel mai bun de a răspunde unei provocări.
Cei mai buni lideri își manifestă conștientizarea organizațională ajutând angajații să se concentreze
asupra lucrurilor importante, captând și direcționând energia colectivă către obiectivele strategice de
cea mai mare însemnătate. Acești lideri știu unde ar trebui direcționată această energie și unde ar
putea fi cel mai bine folosită - și depun toate diligențele necesare pentru a face ca lucrurile să
funcționeze. Liderii de mare succes dețin abilități de „conștientizare holistică”. În cadrul organizației,
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 46

aceștia pot înțelege climatul emoțional și entuziasmul colectiv al oamenilor (în general, lucruri care nu
pot fi măsurate cu acuratețe prin simpli indicatori). În „ecosistemul” creat de organizație, ei înțeleg
modul în care organizația se raportează la ceilalți (furnizori, concurenți, operatori cheie). În cele din
urmă, pot înțelege și imaginea de ansamblu a sistemelor mai mari în care funcționează organizația
(economie, schimbări tehnologice, tendințe sociale și schimbări politice și multe altele).
La partea opusă se află „deficitul de atenție organizațională”, în care lipsa datelor (neacordarea
atenției la ce se întâmplă pe piață) și lipsa de viziune asupra modului în care ar trebui să decurgă
lucrurile pot duce la decizii proaste.

Orientarea către client


În ceea ce privește grupul nostru țintă, orientarea către client se referă la anticiparea, recunoașterea
și satisfacerea nevoilor clienților.
O persoană este orientată către client dacă:

 Înțelege nevoile clienților;


 Caută modalități de a spori satisfacția și loialitatea clienților;
 Oferă cu bucurie asistență adecvată;
 Privește din punctul de vedere al clientului - acționând ca un consilier de încredere.
Folosim termenul „client” în sensul său mai larg: toți cei de
la care dorim ceva sunt numiți generic clienți - produsul pe
care îl vindem suntem noi înșine.
Tehnicile de bază pentru a crește satisfacția și loialitatea
clienților noștri sunt:

1. Creați relații între dumneavoastră și clienți. De ce? Pentru că acest lucru vă ajută să ieșiți în evidență
și să creați noi oportunități pentru afacerea dumneavoastră în viitor. Acest lucru se realizează cu
ușurință tratându-vă clienții cu respect - fiți punctuali, salutați, folosiți „vă rog” și „vă mulțumesc”
cât mai des, recunoașteți când greșiți și reparați-vă greșelile și fiți motivați în a vă oferi serviciile.
2. Vă cunoașteți pe voi înșivă. De ce? Orientarea spre client nu echivalează cu vânzarea sufletului
diavolului. Odată ce ați stabilit că relația este în conformitate cu valorile și obiectivele
dumneavoastră, trebuie să vă cunoașteți punctele tari și punctele slabe, astfel încât să vă puteți
prezenta cu încredere.
3. Comunicați în mod eficient, ca să puteți înțelege ce dorește clientul dumneavoastră și să puteți să-
i ajutați în această privință. Trebuie să vă folosiți abilitățile de ascultare pentru a afla ce este cu
adevărat important pentru clienți, precum și abilitățile non-verbale pentru a confirma faptul că
meritați timpul / banii /jobul / serviciul lor. Acest lucru implică o atitudine energică și entuziastă.
4. Vă asumați responsabilitatea pentru toate situațiile și problemele care pot apărea, fiind prevăzător,
responsabil și mereu la dispoziția clienților.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 47

2.2. Managementul relațiilor sociale


Obiectivul acestei secțiuni este de a arăta cum putem folosi emoțiile pentru a obține cu ușurință
performanțe.
Influență și leadership
Capacitatea de a cuceri și a-i convinge pe ceilalți. Capacitatea de a oferi sprijin și a obține sprijin.
Capacitatea de a inspira și îndruma persoane și grupuri de persoane.
Terry R. Bacon scrie în „Elements of Influence: The Art of Getting Others to Follow Your Lead” că nu
poate exista o conducere fără influențare, deoarece influențarea este modul prin care conduc liderii.
În cartea lor clasică despre leadership, „Liderii - strategii pentru preluarea conducerii” Warren Bennis
și Burt Nanus punctează acest aspect: „Există o diferență marcantă între management și leadership”,
au scris ei, „și ambele sunt importante. „A gestiona” înseamnă „a duce la bun sfârșit, a realiza, a avea
sarcina sau responsabilitatea de a conduce”. „A conduce” înseamnă „influențare, ghidarea într-o
anumită direcție, curs, acțiune, opinie.” Ei susțin că „un factor esențial în leadership (abilitatea de a
conduce) este capacitatea de a influența pe ceilalți.”
Oamenii răspund cel mai bine atunci când sunt tratați ca ființe umane, lucrează cel mai bine atunci
când sunt ascultați și rămân loiali și implicați atunci când se simt respectați, li se acordă încredere,
sunt bine informați și instruiți. Deci, abordările doar din perspectivă rațională ale managerilor nu sunt
suficiente, fiind necesare și abordările sociale și emoționale care conduc la influențarea celorlalți.
Liderii conduc prin mobilizarea oamenilor în jurul unei viziuni atrăgătoare asupra viitorului, inspirându-
i să calce pe urmele liderului. Cei mai buni lideri sunt profesorii, mentorii și modelele realizând marea
majoritate a muncii lor prin influențare, și nu prin autoritate.
Arta managementului și a leadership-ului este să știți când să acționați ca manager și când să acționați
ca lider, când să folosiți autoritatea și când să folosiți influența, când să întrebați și când să răspundeți,
când să preluați controlul și când să oferiți libertate. În fiecare caz, este esențial ca liderii și managerii
să înțeleagă gama de tehnici de influențare pe care le pot folosi, să știe când și cum să le folosească,
să își construiască fundamentul prin care să poată deveni influenți și să își intensifice abilitățile astfel
încât să poată influența oamenii în mod eficient.
Același autor a descris în „Power and Influence” 28 de abilități asociate cu eficacitatea influenței
exercitate asupra celorlalți. Cele legate de inteligența emoțională formează partea majoră a acestui
set de abilități.
Abilitățile legate de IE care afectează eficacitatea influențării sunt:
Ascultarea: abilitatea de a asculta activ pe ceilalți; implicarea în discuție, ascultarea cu atenție și
reținerea a ceea ce este important.
A fi prietenos și sociabil cu persoanele necunoscute: abilitatea de a fi deschis și de a interacționa cu
oameni pe care nu îi cunoașteți; a fi sociabil, prietenos și primitor și a manifesta interes pentru oamenii
pe care nu îi cunoașteți. O abilitate esențială în tehnica de influențare a socializării.
Manifestarea unui interes real față de ceilalți: abilitatea de a manifesta un interes real față de alți
oameni; abilitatea de a manifesta cu sinceritate grijă, îngrijorare față de alte persoane; abilitatea de
a-i face pe ceilalți să se simtă importanți. O abilitate esențială în socializare și relaționare.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 48

A avea o perspectivă asupra a ceea ce apreciază ceilalți: a avea o înțelegere puternică și intuitivă în
privința celorlalți oameni și în privința a ceea ce este important pentru ei; abilitate de a discerne ceea
ce apreciază ceilalți fără a fi nevoie să spună despre ce e vorba; percepția interpersonală.
A fi sensibili la sentimentele altora: abilitatea în a înțelege emoțiile altora și a empatiza cu ei.
Construirea de relații și încredere: abilitatea de a construi relații armonioase și empatice cu ceilalți;
abilitatea de a le arăta încredere, precum și de a-i determina să simtă că și ei la rândul lor poate avea
încredere în dumneavoastră; stabilirea legăturilor de încredere cu ceilalți.
Construirea de relații strânse: abilitatea de a crea prietenii de încredere și relații strânse cu alte
persoane; abilitatea de a susține relații intime și prietenoase cu ceilalți pe o perioadă lungă de timp.
Convingerea oamenilor să vă ajute să îi influențați pe ceilalți: abilitatea de a obține sprijinul și asistența
celorlalți în influențarea altora; abilitate în dobândirea acordului și cooperării și a creării unui
sentiment unic al scopului, în special în abordarea celorlalți și încercarea de a-i convinge. Cea mai
importantă abilitate în tehnica de influențare a creării unei alianțe.
Rezolvarea conflictelor și neînțelegerilor dintre oameni: abilitatea de a gestiona conflictul; capacitatea
de a identifica problemele de bază, de a găsi soluții creative și acceptabile și de a detensiona atmosfera
în situații aparent fără rezolvare; abilitatea de mediere.
Sprijinirea și încurajarea celorlalți: abilitatea de a-i ajuta și încuraja pe ceilalți, și de a le transmite o
stare de siguranță; acordarea de ajutor sau asistență altora persoane; și promovarea, avansarea,
inspirarea sau stimularea celorlalți și încurajarea acestora să avanseze.
În timp ce cele de mai sus descriu calitățile și abilitățile pe care un manager ar trebui să le aibă pentru
a conduce eficient, este mai mult decât clar că orice angajat care are aceste abilități sau poate fi
instruit în aceste abilități poate avea o viață profesională de succes chiar dacă nu va urca treptele
ierarhiei.

Comunicarea
Este vorba de a fi convingător, concis și obiectiv. Oamenii care stăpânesc destul de bine această
abilitate se pot adapta la contextul emoțional al schimbării. Ei recunosc și manifestă empatie și
apreciere față de punctelor de vedere sau problemelor celorlalți, continuând să se concentreze asupra
atingerii obiectivului comunicării.

Gestionarea conflictelor
În general, se referă la capacitatea de a identifica, preveni sau gestiona zonele de conflict până la o
rezolvare pozitivă. Asta înseamnă că personalul cu înaltă calificare:
 Are cunoștință de conflictul potențial sau real dintr-o perspectivă de superioritate ierarhică;
 Are abilitatea de a citi emoțiile subiacente din cadrul grupurilor de oameni;
 Este receptiv și dispus să adopte perspective diferite.
Pentru grupul țintă al proiectului, trebuie să ne concentrăm pe ultimele două caracteristici care îi vor
ajuta în negocierea și soluționarea neînțelegerilor.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 49

Munca în echipă și colaborarea

Este aptitudinea naturală în crearea unei echipe bine sudate. Managerii și liderii cu această abilitate:

 Asigurați-vă că obiectivul este bine definit și înțeles de toți;


 Comportați-vă într-un mod ușor de acceptat de ceilalți;
 Demonstrați că apreciați aportul tuturor.

Pentru forța de muncă necalificată sau slab calificată este vorba mai mult despre dezvoltarea abilității
de a lucra cu ceilalți pentru a atinge obiective comune.

by fauxel on pexels.com
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 50
ABILITĂȚI CHEIE ÎN MANAGEMENTUL RELAȚIILOR SOCIALE
ABILITĂȚI DE COMUNICARE
Încredere;
Receptivitate;
Abilități de ascultare; Respect;
Abilități scrise sau verbale; Feedback;
Abilități de comunicare verbale Abilități de prezentare;
sau non-verbale; Abilități de a vorbi în
Răbdare și înțelegere; public;
Amabilitate;
Being supportive

ABILITĂȚI DE SOLUȚIONARE
A CONFLICTELOR
Prin învățarea abilităților de soluționare a
conflictelor, puteți să vă mențineți relațiile
personale și profesionale puternice și productive.

ABILITĂȚI DE MUNCĂ ÎN
ECHIPĂ
Abilități de colaborare; Atitudine de susținere;
Grija pentru ceilalți; Prietenie;
Construirea încrederii; Empatie;
Gândire creativă și Entuziasm;
schimb de idei; Amabilitate;
Răbdare; Acceptarea criticilor;

ABILITĂȚI DE CONDUCERE
Abilități de negociere;
Gândire optimistă și
Întreprinzător;
pozitivă;
Capacitatea de a inspira și motiva;
Abilități de planificare și
Încrezător;
abilități analitice;
Planificare strategică;
Coaching și mentorat;
Abilități de rezolvare a
Diplomaţie;
conflictelor;
Managementul talentelor;
Abilități eficiente de delegare;
Receptivitate;

ABILITĂȚI DE INFLUENȚARE ȘI
CONVINGERE
Aceste abilități vă conferă o mare putere! De ce?
Pentru că oamenii cred în ceea ce spuneți și îi
puteți face să vă urmeze sau îi puteți influența
pentru a vă urmări interesele.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 51

2.3. Planificarea acțiunii


Criza pandemiei generată de Covid-19 și avansarea rapidă a automatizării în producție a creat din
păcate un număr mare de solicitanți de locuri de muncă și șomeri. Aici, competențele IE vor juca roluri
cheie.

Pentru șomeri, oameni slab clarificați și necalificați, trebuie să avem în vedere două aspecte.

Pentru șomeri, cercetările indică faptul că IE contează în perioade dificile. Un studiu despre IE legat de
sănătatea mintală, sănătatea fizică și riscul de sinucidere la șomeri pe termen scurt și lung a arătat că
inteligența emoțională a fost asociată pozitiv cu sănătatea mentală și fizică și negativ cu modul de
gestionare a stresului și riscul de sinucidere.

În plus, automatizarea și inteligența artificială vor face ca mii de lucrări repetitive / mecanice să devină
învechite și singurele nevoi previzibile de forță de muncă după aceea, sunt pozițiile legate de
interacțiunea umană. Astfel că persoanele competente în domeniul IE vor avea șanse mult mai mari
de angajare.

Pentru cei din organizațiile care susțin șomerii (educatori, asistenți sociali, toți cei care oferă ajutor),
cercetarea indică faptul că îmbunătățirea empatiei prin formarea lucrătorilor din prima linie
îmbunătățește serviciile pe care organizația le oferă.

Investiția în formarea IE și nu doar în abilități tehnice este importantă pentru bunăstarea pe termen
lung a societății noastre.

Pentru a sugera planificarea acțiunii de îmbunătățire a IE în cele două grupuri distincte ale JIMINY,
educatori adulți și persoane necalificate, trebuie să avem în vedere câteva caracteristici cheie ale
planurilor de acțiune:

 Planurile de acțiune se bazează inițial pe înțelegere, observație, măsurători (cum ar fi


sondajele), raționament care ne arată că trebuie să programăm o intervenție pentru a
schimba ceva (sau pentru a menține o activitate care se dovedește a fi de succes);
 Intervenția trebuie mai întâi să aibă o țintă clară (un obiectiv de afaceri cu un puternic impact);
 Intervenția trebuie constituită dintr-o serie de acțiuni (care sunt împărțite pe etape), fiecare
dintre ele având un impact specific;
 Persoanele responsabile de realizarea acesteia;
 Un interval de timp;
 descriere a modului în care ar trebui să arate succesul (Vom ști că avem succes dacă ...);
 Modul în care vom măsura succesul / progresul.

Planificarea acțiunilor pentru formatorii de adulți

Deși credem că formatorii de adulți (în special cei din domeniile abordate de grupul țintă de cursanți
JIMINY) vor avea deja un nivel de competență, conștientizare de sine și formare, acest lucru nu
anulează faptul că aceștia pot continua să se autoperfecționeze (conform sondajului anterior acestui
proiect). Astfel, planificarea pentru autoperfecționare include:

Autoevaluare

După cum știm, dorința de învățare începe atunci când suntem conștienți că există ceva în noi care
trebuie schimbat sau îmbunătățit și suntem pregătiți să realizăm aceste schimbări. Rezumând
modulele și capitolele anterioare, inteligența emoțională are cinci componente: conștientizarea de
sine - cunoașterea a ceea ce simțim și a modului în care simțim; autoreglarea - capacitatea de a ne
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 52

exprima sentimentele în modul corect; empatia - abilitatea de a ne raporta la emoțiile celorlalți și de


a vedea lumea din perspectiva lor; abilitățile sociale - puterea de a comunica eficient și de a construi
relații puternice și durabile acasă sau la locul de muncă; motivarea - determinarea de a schimba modul
în care ne simțim și ne exprimăm. Învățarea IE începe cu aprofundarea modului în care IE poate fi
aplicată. Unii pot avea abilități sociale solide, dar nu au abilități de autoreglare, în timp ce alții pot
avea motivare, și abilități de autoreglare scăzute. Procesul de învățare începe cu cunoașterea
aspectului în care IE ar trebui dezvoltată.

O modalitate de a ști care este nivelul nostru de IE o reprezintă testele IE online disponibile pe scară
largă. Psihologia pozitivă oferă aici1 o listă detaliată a acestor teste fiind utile și în planificarea
acțiunilor pentru persoanele necalificate.

Testele pe care le puteți face sunt următoarele:


1. Test de inteligență emoțională (2019). Psychology Today. Accesați aici2.
2. Testați-vă IE prin teste gratuite de EQ (2018). Institute for Health and Human Potential.
Accesați aici3.
3. Care este nivelul dumneavoastră de inteligență emoțională? Boosting Your People Skills
(2019). Mind Tools. Accesați aici4.
4. Test de inteligență emoțională (2019). Teste psihologice. Accesați aici5.
5. Test gratuit de inteligență emoțională - Test gratuit online de EQ (2019). Alpha High IQ
Society. Accesați aici6.
6. Care este nivelul dumneavoastră de inteligență emoțională? (2017). My Frameworks.
Accesați aici7.

Instruire

Evaluarea anterioară v-au oferit domeniile pe care ar trebui să ne concentrăm în ceea ce privește
autoperfecționarea. Există numeroase resurse, instituții de învățământ, agenții de consultanță (pentru
a numi doar câteva dintre acestea) care oferă numeroase surse de informare și ghiduri practice în
toate tipurile de formate (cursuri online, ateliere de lucru față în față, seminarii etc.) pentru
îmbunătățirea abilităților și remedierea deficiențelor.

Instruirea de mai sus nu ar trebui să abordeze doar domeniilor în care o persoană se simte vulnerabilă.
Ar trebui să abordeze așteptările, deficiențele și problemele pe care le vor discuta cel mai probabil în
contradictoriu cu anumite persoane.

Așa cum am spus mai înainte, putem clasifica formatorii de adulți pentru persoanele marginalizate în
categoria mai largă a asistenților sociali, unde cercetările demonstrează că intervențiile pentru
îmbunătățirea inteligenței emoționale a acestora pot fi deosebit de eficiente.

1
https://positivepsychology.com/emotional-intelligence-tests/;
2
https://www.psychologytoday.com/au/tests/personality/emotional-intelligence-test;
3
https://www.ihhp.com/free-eq-quiz/;
4
https://www.mindtools.com/pages/article/ei-quiz.htm;
5
https://testyourself.psychtests.com/testid/3979;
6
https://www.iq-test.net/eq-test.html;
7
http://www.myframeworks.org/testmyeq/;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 53

Asistenții sociali au unele dintre profesiile cele mai solicitante prin prisma situațiilor dificile pe care le
întâlnesc, a interacțiunilor dificile și a consumului psihic foarte mare. IE / EQ poate fi aplicat pentru a-
și îmbunătăți abilitățile și competențele în cinci activități principale din domeniul asistenței sociale:

1. Implicarea utilizatorilor / clienților;


2. Evaluare și observare;
3. Luarea deciziilor;
4. Colaborare și cooperare;
5. Capacitatea de a face față stresului (Morrison, 2007).

Îmbunătățirile în aceste cinci zone nu numai că vor permite asistenților sociali să lucreze mai eficient,
ci îi ajută să își îmbunătățească experiența în relațiile cu clienții și să fie mai pozitivi, împliniți și
mulțumiți de locul lor de muncă (Morrison, 2007).

Aplicare

Etapa finală și cea mai critică a învățării inteligenței emoționale este aplicarea informațiilor teoretice
în viața reală. Activitățile practice și motivaționale care structurează cursurile de IE sunt eficiente
numai atunci când le putem implementa în situații din viața reală. Un instructor se va adresa
cursanților prin recomandarea „nu vă lăsați inteligența emoțională acasă”.

Viața reală este imprevizibilă neexistând o procedură singulară de aplicare a informațiilor teoretice.
Construirea și îmbunătățirea IE este un proces continuu indiferent că o aplicăm în viața noastră
personală sau la locul de muncă.

Planificați - programați sarcini,


țineți o agendă săptămânală,
stabiliți obiective, stabiliți care
sunt obiectivele pe care vreți să
le abordați cu prioritate.

Urmăriți - reacțiile, Căutați surse de inspirație –


acțiunile, gândurile Construirea
analizați angajații de succes la
dumneavoastră. Înlocuiți IE la locul de locul de muncă, citiți despre
orice gând negativ care vă
muncă personalități eminente și
distrage atenția. încercați să învățați ceva din
poveștile lor de succes.

Observați - ce spun ceilalți,


de ce se comportă astfel, cu
ce se confruntă, indiciile non-
verbale, precum limbajul
corpului și expresiile faciale.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 54

Plan de acțiune pentru cursanți


Evaluare

Ca și în cazul formatorilor pentru adulți și al oricărui alt grup sau persoane, trebuie mai întâi să evaluăm
situația cursanților noștri. Organizația / întreprinderea sau grupul de persoane cărora li se adresează
ne pot ajuta să proiectăm mai bine intervențiile, prin cunoștințe anterioare care au fost obținute de-
a lungul anilor de practică sau din experiența internațională a grupurile specifice. De exemplu, tinerii
șomeri cu calificare scăzută au caracteristici diferite față de lucrătorii vârstnici care au devenit șomeri
din cauza progreselor în automatizare, iar aceste deficiențe diferite trebuie soluționate în consecință.

Instrumentele de evaluare și valorile menționate în partea anterioară se aplică și grupului țintă de


cursanți JIMINY, luând în considerare anumite lucruri, precum: nivelul de alfabetizare al unui grup (de
exemplu, dacă acesta este scăzut, testele scrise și chestionarele lungi duc la abandonarea acestor
cursuri de către membrii grupului (deoarece unii au fost probabil sceptici la început).

Deși aceasta este o fază de evaluare, lucrurile funcționează similar cu faza de validare a competențelor
și abilităților, care va fi discutată mai târziu în acest manual. Vom observa că oamenii care au adunat
cele mai multe cunoștințe de-a lungul vieții și nu din educația formală se simt stresați în timpul unui
test teoretic scris. Pentru ei, observarea în „condiții similare cu viața reală” (de exemplu, o simulare)
sau interviurile nestructurate sunt mai potrivite și mai echitabile.

Mai mult, o serie de instrumente de evaluare nu sunt destinate doar cursanților mai experimentați și
mai instruiți (de exemplu, pentru a ajuta o organizație să aleagă un lider pentru o poziție mai înaltă în
ierarhie), ci necesită și auditori extrem de experimentați și calificați să citească și să evalueze
rezultatele (de ex. psihologi cu doctoratul în IE).

În urma celor de mai sus, interviurile sau discuțiile structurate sau nestructurate se pot dovedi o
modalitate mai ușoară de a culege informații și de a identifica lacunele din grupului țintă care ar trebui
soluționate în faza de acțiune.

Pentru atingerea acestui obiectiv există diverse seturi de întrebări provenite din mai multe surse, pe
care persoana care adresează întrebări le folosește în funcție de experiența sa și în funcție de cât de
determinat este să stabilească nivelului de IE / EQ al cursantului.
Cele șase întrebări de mai jos au fost identificate de Karla Cook, editor și manager de echipă la HubSpot
Marketing, ca fiind unele dintre cele mai bune pentru a obține un indicator al IE / EQ:
1. Îmi puteți spune o perioadă în care ați încercat să faceți ceva și ați eșuat?
2. Povestiți-mi despre momentul în care ați primit un feedback negativ de la șeful dumneavoastră.
Ce ați simțit atunci?
3. Îmi puteți povesti despre un conflict de la locul de muncă care v-a făcut să vă simțiți frustrat?
4. Povestiți-mi despre un hobby pe care v-ar plăcea să îl faceți în afara locului de muncă. Puteți să
mă învățați și pe mine?
5. Ar putea să spună colegii dumneavoastră că a lucra împreună cu dumneavoastră le oferă foarte
multe satisfacții? Sau provocări?
6. Îmi puteți spune despre o perioadă în care ați avut nevoie să cereți ajutor pentru realizarea unui
proiect? (Cook, 2017).
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 55

Planificarea intervențiilor

Oricare ar fi tehnicile pe care le folosim pentru evaluarea situației și stabilirea obiectivelor intervenției,
experiența și literatura de specialitate ne demonstrează că abordarea unor domenii cheie precum
ascultarea activă, înțelegerea manifestărilor și stărilor de spirit, rezolvarea conflictelor și multe altele,
vor aduce beneficii extraordinare cursanților vizați de JIMINY. Acest lucru ne poate ajuta să fim
determinați în pregătirea materialelor și în proiectarea activităților. Ținând cont că activitățile nu ar
trebui să fie prea elaborate, putem pregăti, de asemenea, seturi de activități cu diferite niveluri de
dificultate care să se adapteze la rezultatele etapei de evaluare.

Putem vedea mai jos extrase din trei tipuri de intervenții având ca subiect IE:

a. Un afiș pentru tehnicile de soluționare a conflictelor (https://www.twinkl.co.uk/).

Tehnici de soluționare a conflictului

confliconflictelor
Când aveți de-a face cu un conflict, ideile utile pentru soluționarea acestuia,

indiferent de tehnica pe care o utilizați sunt următoarele:

Conveniți împreună să Nu vă grăbiți să dați un Folosiți ascultarea activă


lucrați mai degrabă cu răspuns. Gândiți-vă un pentru a-i asigura pe cei
fapte decât cu ficțiuni timp la afirmațiile lor în cauză ca sunt auziți și
sau presupuneri. înainte de a răspunde. luați în seamă.

Colaborați împreună pentru a găsi o tehnică de rezolvare și asigurați-vă că


ambele părți doresc să rezolve problema.
Conveniți împreună asupra cauzelor care au creat
situația.

Identificați împreună care este problema.

Negociați împreună pentru a găsi o soluție la problemă și o modalitate prin care toate
părțile să ajungă la un consens. Acest lucru ar putea dura ceva timp pentru a ne asigura
pe deplin că fiecare aspect al problemei este abordat și rezolvat pentru ambele părți.

Asigurați-vă că fiecare parte este de acord cu soluția găsită fiind convinși că


rezolvă partea lor din conflict.
Toți cei implicați ar trebui să fie mulțumiți de soluția găsită și să încerce să găsească
modalități prin care să se împiedice repetarea aceleași situații.
Urmând o abordare metodică a soluționării conflictelor, consumați mai puțină energie
emoțională și vă păstrați starea de bine. Rezolvarea conflictelor trebuie privită ca un
proces și nu ca o luptă pe care trebuie să o ducem.

Respectați
Observați opiniile și
problema sau sentimentele
situația făcând celeilalte
abstracție de persoane.
persoana.
implicată.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 56

b. Un extras al unui exercițiu realizat de www.positivepsychology.com pentru a ajuta cursantul să


dezvolte un „vocabular” mai mare al emoțiilor prin starea de spirit pe care o creează o emoție (1 =
foarte neplăcută și 10 = foarte plăcută) și a nivelurilor de energie la momentul apariției emoției (1 =
cantitate foarte mică de energie și 10 = o cantitate foarte mare de energie)

10 ÎNFURIAT PANICAT STRESAT NERVOS ȘOCAT SURPRINS VESEL SĂRBĂTORESC EXUBERANT ENTUZIASMAT

NEGRU DE
9 FURIOS FRUSTRAT TENSIONAT UIMIT AGITAT BUCUROS MOTIVAT INSPIRAT EUFORIC
FURIE

PLIN DE
8 FOC ȘI PARĂ SPERIAT FURIOS NERVOS NELINIȘTIT ENERGIC ÎNCÂNTAT OPTIMIST NERĂBDĂTOR
VIAȚĂ

7 ANXIOS RETICENT ÎNGRIJORAT ENERVAT IRITAT MULȚUMIT FERICIT CONCENTRAT MÂNDRU ÎNCÂNTAT
ENERGIE

6 DEZGUSTAT DERANJAT ÎNGRIJORAT NELINIȘTIT SUPĂRAT ÎNCÂNTAT VESEL ÎNCREZĂTOR JUCĂUȘ FERICIT

5 SCÂRBIT POSOMORÂT DEZAMĂGIT DEPRIMAT APATIC LINIȘTIT RELAXAT MULȚUMIT IUBITOR ÎMPLINIT

4 PESIMIST MOROCĂNOS DESCURAJAT TRIST PLICTISIT CALM FERM MULȚUMIT RECUNOSCĂTOR IMPRESIONAT

3 DISTRAT NEFERICIT SINGUR DESCURAJAT OBOSIT RELAXAT CALM ODIHNIT FERICIT ECHILIBRAT

2 DEZNĂDĂJDUIT DEPRIMAT ÎMBUFNAT EPUIZAT OBOSIT CALM GRIJULIU LINIȘTIT CONFORTABIL NEPĂSĂTOR

1 DISPERAT DISPERAT DEZOLAT EXTENUAT EPUIZAT APATIC SATISFĂCUT CALM COMOD LINIȘTIT

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

PLĂCERE

c. O parte a unei activități de grup oferit www.positivepsychology.com pentru a-i învăța pe cursanți
cum să decodifice emoțiile prin analiza modului de comunicare, a limbajului corpului și a expresiei
faciale. În tabelul de mai jos, cursantul notează fiecare expresie facială pe care o observă în timp ce
vorbitorul împărtășește o poveste și la sfârșit face o presupunere în cunoștință de cauză cu privire

Scor

Ochi

Pleoape

Sprâncene

Nări

Gură

Buze
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 57

Scor

Altele
Emoția exprimată de
vorbitor este:

Cum arată succesul și cum îl putem contoriza

În mediul de afaceri există mulți indicatori care pot fi folosiți. Dacă, de exemplu, o companie decide să
instruiască angajații care intră în contact direct cu clienții prin cursuri dedicate dezvoltării IE,
persoanele abilitate în acest sens pot observa fluctuația angajaților, satisfacția clienților și reclamațiile
clienților înainte și după intervenție.

Un set de exerciții scurte și inteligente, împreună cu simulări și interviuri „din viața reală”, reprezintă
un pachet optim pentru evaluarea rezultatelor intervenției (presupunând că există resurse disponibile)
în cazul JIMINY și a sesiunilor de training pentru acest tip de conținut și cursanți (unde nu putem avea
standarde stricte de validare și calificare). Folosind tehnicile de mai sus, am putea detecta mai bine
dacă cursanții au descoperit lucruri despre ei despre care nu erau conștienți sau dacă a avut loc o
schimbare semnificativă în comportamentul lor datorită instruirii. Desigur, vor exista mereu metode
standard de evaluare precum: chestionare înainte și după training prin care cursanții își evaluează
„nivelul de pregătire” inițial și înregistrează orice posibil progres ulterior, întrebări deschise prin care
pot descrie în mod liber eficacitatea intervenției în anumite domenii, etc.

3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI
3.1. Exercițiul 1
Următorul test care vizează conștientizarea socială a fost creat de Anthony Mersino, autorul lucrării
“Emotional Intelligence for Project Managers: The People Skills You Need to Achieve Outstanding
Results” și modificat de Dr. Alan Zimmerman pentru a fi aplicat la un nivel mai general.

Cursanții vor trebui să răspundă la un set de întrebări cu „da” sau „nu”.

 Folosiți un ton sarcastic când vorbiți cu membrii echipei dumneavoastră, colegi, clienți sau alte
părți interesate din cadrul proiectului?;
 Aprobați frecvent planul de acțiune în cadrul întâlnirilor sau sunteți de acord să vă asumați
anumite sarcini ... și regretați mai târziu?;
 Simțiți nevoia să spuneți o glumă sau să schimbați subiectul în timpul discuțiilor mai
tensionate?;
 Vi se pare mai ușor să lămuriți lucrurile sau să vă exprimați frustrarea printr-un e-mail mai
degrabă decât în cadrul unei discuții față în față?;
 Relațiile dumneavoastră cu membrii și liderii echipei sunt superficiale și limitate doar la
realizarea obiectivul actual?;
 Vă supărați sau îl luați personal ceea ce șeful sau liderul echipei vă spune la nervi?;
 V-ați gândit vreodată să vă confruntați cu membrii echipei din care faceți parte sau v-ați
imaginat moduri prin care să vă răzbunați pe aceștia?;
 V-ați dori să fiți mai carismatic ca lider de echipă sau manager?;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 58

O regulă generală pentru cele de mai sus ar putea fi că, dacă au răspuns „da” la trei sau mai multe
întrebări, cursanții trebuie să lucreze cel mai probabil la abilitățile de management și conștientizare
socială. Fie că aplicați acest test sau alte teste, exerciții sau instrumente care au la bază același obiectiv,
este indicat să adresați aceste întrebări unui număr minim de cinci persoane de acasă sau de la serviciu
care îi cunosc pe cursanți foarte bine (deși aflarea răspunsurilor nu este întotdeauna pe placul
acestora), sau să le cereți să răspundă la întrebările despre ei înșiși.

3.2. Exercițiul 2
Potrivește fiecare imagine cu emoția exprimată.

1 Teamă
5
Furie

2
Tristețe
Bucurie 6

Dragoste
3
Uimire 7

Dezgust
Rușine
4
8

Răspunsuri corecte:

1. Furie, 2. Dezgust, 3. Bucurie, 4. Rușine, 5. Dragoste, 6. Tristețe, 7. Frică, 8. Uimire


JIMINY Ghid de dezvoltare personală 59

3.3. Exercițiul 3
Vă rugăm să selectați răspunsul corect cu privire la empatie.

1. Empatia este o competență pozitivă și trebuie dezvoltată și exercitată necondiționat, deoarece


poate face societatea noastră mai bună.
2. Empatia este o competență utilă, dar sunt multe altele mai importante decât aceasta.
3. Empatia este o competență foarte benefică, dar există limite în utilizarea acesteia.

Răspunsuri corecte: 3

Empatia este una dintre cele mai importante competențe pe care o persoană ar trebuie să o aibă sau
să o dezvolte. Totuși, există riscul ca oamenii să o folosească pentru a-i manipula pe alții sau poate
duce la epuizare psihică sau culpabilizare dacă o folosim în exces.

3.4. Exercițiul 4
Vă rugăm să găsiți propozițiile incorecte cu privire la abilitatea de a asculta pe cei din jur.
1. Trebuie să ne asigurăm că acordăm atenție și că ne uităm direct la persoana care ne vorbește.
2. Este bine să spunem ocazional „mmhm” sau „bine” atunci când cineva vorbește, chiar dacă nu
ascultăm cu atenție.
3. Ar trebui să înștiințăm persoana care ne vorbește că o ascultăm. De exemplu, dăm din cap.
4. Putem selecta doar anumite fragmente din ceea ce o persoană ne transmite pentru a evita
acumularea de prea multe informații.
5. Ar trebui să ascultăm persoana care ne vorbește și să nu ne grăbim să îi oferim un răspuns.

Răspunsuri corecte: 2 și 4

Propoziție 2 descrie ascultare simulată care poate reprezenta o ofensă adusă persoanei care ne
vorbește. Propoziția 4 descrie ascultarea selectivă care, dincolo de ofensarea vorbitorului, poate duce
la concluzii total diferite cu privire la ceea ce a vrut să ne transmită vorbitorul.

3.5. Exercițiul 5
Selectați cea mai potrivită metodă pentru evaluarea nivelului de IE al cursanților din cadrul grupului
țintă JIMINY.

1. Oferirea de răspunsuri la chestionare ample (peste 30 de întrebări) care ne pot oferi o evaluare
detaliată cu privire la nivelul cursanților.
2. combinație formată dintr-un interviu și mici chestionare în care cursantul poate răspunde oral
dacă dorește.
3. Problemele grupului țintă sunt bine documentate, astfel încât nu este nevoie de evaluare.

Răspuns corect: 2

Metoda de răspuns 1 ar putea fi copleșitoare pentru grupul nostru țintă și prea detaliată pentru
informațiile pe care dorim să le obținem. Răspunsul 3 poate duce la intervenții de tip unic, care
limitează succesul. Răspunsul 2 este cel mai echilibrat, deși consumă mai multe resurse.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 60

3.6. Exercițiul 6 (pentru cursanți)


Activitate de comunicare - Drawing Twins (de la Salt Lake County - un angajat al universității)

Obiectiv: Acest exercițiu ar trebui să ilustreze cât de dificilă este oferirea instrucțiunilor clare, și
ascultarea celor transmise și poate demonstra faptul că deși lucrurile par ușor de înțeles pot fi adesea
interpretate greșit. Materiale: creion, hârtie, imagini simple desenate în linie

Metodă: Împărțiți participanții în perechi.

Runda 1

 Oferiți unui membru al perechii o poză pe care partenerul său să nu o vadă.


 Persoana care are poza trebuie să dea instrucțiuni partenerului său, astfel încât acesta să o
poată desena, fără a spune ce este, de exemplu, „desenează un cerc”. Persoana care are poza
nu poate urmări persoana care desenează.

Runda 2

 Oferiți o altă poză și cereți participanților să schimbe rolurile.


 Persoana care are poza poate da acum instrucțiuni într-un mod similar cu runda 1, dar de data
aceasta, persoana care desenează poate pune întrebări la care răspunsurile să fie cu cu da /
nu. Persoana care are poza poate urmări persoana care desenează

Rezultate - Runda 1
 De ce majoritatea imaginilor nu arată ca originalul? (Interpretare: toată lumea are o
interpretare diferită, directivele nu au fost clare, nu au putut oferi sau primi feedback).
 Frustrările dumneavoastră sunt legate de sursa mesajului (oferirea instrucțiunilor) sau de
modul de primire al mesajului?

Rezultate - Runda 2
 V-a ajutat faptul că ați putut urmări persoana
care desenează?
 V-a ajutat faptul că ați putut adresa întrebări?
 V-a ajutat să știți care este obiectul ...
obiectivul dumneavoastră clar?

Relatați acest proces când puteți să comunicați cu


colegii dumneavoastră. Mesajul dumneavoastră a fost
mereu clar? Există un mod de a oferi și a primi
feedback? Ce zgomot a afectat mesajul?

Stați spate în spate cu partenerul dumneavoastră;


O persoană va descrie ce trebuie să deseneze cealaltă persoană;
Cealaltă persoană desenează ceea ce i se spune;
Persoana care desenează poate pune întrebări dacă nu înțelege
instrucțiunile.

Imagine preluată: https://www.phillip-keddy.com/


JIMINY Ghid de dezvoltare personală 61

4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ


Înainte de a face trimiteri la multitudinea de resurse privind inteligența emoțională și ținând cont de
faptul că acest manual este destinat formatorilor și educatorilor, vă sugerăm să citiți:
„Helping People Change: Coaching with Compassion for Lifelong Learning and Growth”, 10 septembrie
2019 scrisă de Richard Boyatzis (Autor), Melvin L. Smith (Autor), Ellen Van Oosten (Autor) și un interviu
pe aceeași temă aflat pe https://beta.prx.org/stories/287075.
În scurta descriere a cărții, putem citi: „A ajuta pe alții este un lucru bun. Acest lucru este foarte
important în profesia de lider, manager, medic, profesor sau antrenor. Dar chiar și cele mai bine
intenționate eforturi de a-i ajuta pe alții pot fi subminate de un adevăr simplu: ne concentrăm aproape
întotdeauna pe încercarea de a „repara” oamenii, pe corectarea problemelor sau umplerea golurilor
acolo unde credem noi că ar trebui să o facem. Din păcate, acest lucru nu are ca rezultat un proces de
învățare durabil sau o schimbare pozitivă.” Autorii ne sugerează că acest lucru se poate realiza doar
dacă reușim „să ne conectăm la imaginea pozitivă a persoanei despre sine sau la un vis sau obiectiv
înalt pe care dorește să-l realizeze de multă vreme ...”.
„Inteligența emoțională” și „Lucrând cu inteligența emoțională” ale lui Daniel Goleman sunt lecturi
fundamentale pentru acest domeniu, împreună cu „Inteligența emoțională 2.0” (de Travis Bradberry
și Jean Greaves) și „The Emotional Intelligent Manager” scrisă de David Caruso și actualul președinte
al Universității Yale, Peter Salovey. John D. Mayer, Peter Salovey și David R. Caruso au dezvoltat și un
test de inteligență emoțională MSCEIT. În Harvard Business Review a apărut „HBR Guide to Emotional
Intelligence” („Scurt ghid e inteligență emoțională”). Pentru o perspectivă mai practică sunt sugerate
„Quick Emotional Intelligence Activities for Busy Managers” de Adele Lynn și „EQ Applied: The Real-
World Guide to Emotional Intelligence” de Justin Bariso.

Există, de asemenea, numeroase prezentări, registre de lucru, ateliere și seminarii web, TEDx și
videoclipuri pe YouTube despre IE, precum și cursuri pe unele dintre cele mai cunoscute platforme
MOOC, precum Udemy, Coursera și FutureLearn.
În ceea ce privește grupul nostru țintă de cursanți, am menționat mai devreme în acest modul și în
documentul privind stadiul actual al proiectului că sectorul cu cele mai mari oportunități de angajare
este cel al serviciilor pentru clienți. Aici, empatia joacă un rol, extrem de important:

https://www.forbes.com/sites/forbescoachescouncil/2019/06/05/empathy-from-soft-skill-to-
profitable-service-differentiator/?sh=313104a17a9e;
https://www.forbes.com/sites/micahsolomon/2020/02/16/yes-you-can-train-for-empathy-
customer-service-employees-situational-empathy-heres-how/?sh=5b6d8eef7cb9;
https://freshdesk.com/customer-service-skills/empathy-exercises-customer-support-blog/;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 62

5. TESTE DE VERIFICARE A CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE


5.1. Evaluare inițială
Răspundeți cu „rar” dacă aveți o înțelegere de bază a următoarelor semnificații și aplicații practice și
cu„ excelent ”dacă le înțelegeți și le aplicați în activitățile dumneavoastră zilnice.

EVALUAREA CONȘTIENTIZĂRII SOCIALE

Rar Câteodată Des Foarte


1 2 3 des
4
Empatia
1. Sunt capabil să înțeleg sentimentele altora
și să le reexperimentez.
2. Sunteți capabil să ascultați în mod activ ce spun
ceilalți?
- Auziți cuvintele lor și înțelegeți
semnificația acestora?
- Puteți interpreta semnalele non-verbale?
- Sunteți capabil să observați și ceea ce nu
se dorește să se transmită?
3. Înțelegeți unde încep și se unde se termină
limitele emoționale?
Conștientizarea organizațională
1. Sunteți capabil să interpretați cu acuratețe
cursul emoțiilor și realităților diplomatice din
cadrul grupurilor?
2. Conștientizați și înțelegeți logica din spatele
structurii organizației dumneavoastră?
3. Știu cum să rezolv problemele în
mod oficial în cadrul
organizației.
4. Folosesc în mod conștient procese și
proceduri informale pentru a îndeplini cu
succes sarcinile care îmi revin.
Orientarea către client
1. Prin intermediul empatiei reușesc să îi
mulțumesc pe ceilalți
2. Sunteți capabil să observați nemulțumirea
celorlalți prin comportamentul și atitudinea
afișată?
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 63

5.2. Evaluare finală

Vă rugăm să indicați nivelul în care sunteți sau nu de acord cu cele menționate în chestionarul de mai
jos.

Dezacord Dezacord Acord Acord


total parțial parțial total

Empatia
1. Înțeleg importanța empatiei în viața mea de
zi cu zi.
2. Știu cum să fiu un ascultător activ și cum să
filtrez informațiile când cineva vorbește cu
mine.
3. Pot recunoaște semnele non-verbale ale
altora pe mișcările feței și ale corpului.
4. Înțeleg de ce ar trebui să existe limite
emoționale.
Conștientizarea organizațională

1. Înțeleg importanța conștientizării


organizaționale în viața mea profesională.
2. Înțeleg că există atât modalități formale, cât
și informale de a rezolva problemele într-o
organizație și ambele sunt importante.
Orientarea către client

1. Înțeleg că satisfacția clienților depinde în mod


semnificativ de empatia pe care o manifest.
2. Pot observa mai ușor nemulțumirea clienților,
prin intermediul îmbunătățirii serviciilor
pentru clienți.

Putem presupune că majoritatea răspunsurilor cursanților din evaluarea inițială se vor încadra în
categoriile „slab” și „ok”. Dezvoltarea cunoștințelor va fi stabilită dacă cursanții sunt de acord să
răspundă chiar și parțial la întrebările incluse în evaluarea finală.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 64

Modulul 2 –
CONȘTIENTIZARE
DIGITALĂ
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 65

2.1 Care sunt competențele digitale și


de ce avem nevoie de ele?
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 66

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Scopul modulului
Prima parte a modulului „Conștientizare digitală” abordează competențele digitale și de ce avem
nevoie de ele, precum și folosirea resurselor digitale într-un mod sigur.
În acest submodul, vom încerca să răspundem la întrebarea de ce competențele digitale sunt o
provocare și cum pot fi utilizate în scopul predării și învățării. De asemenea, vom vorbi despre
includerea resurselor digitale, pentru accesul egal la acestea de către orice utilizator, indiferent de
dificultatea de învățare pe care o pot avea.
A doua parte a acestui submodul se referă la pericolele din spatele utilizării internetului, urmate de
elementele de bază ale dispozitivelor și ale siguranței internetului. Vom oferi bune practici și
recomandări privind protecția înainte de a intra în mediul online și în timp ce sunteți online. Părțile
importante se referă la protecția datelor personale și sensibile și la partajarea atentă a informațiilor
între rețele.
Submodulul include, de asemenea, informații despre drepturile de autor. Vom lua în considerare ce
este dreptul de autor, ce informații pot fi partajate în mod liber între rețele, dar vom face referire și la
încălcarea drepturilor de autor.
De-a lungul modulului, vom menționa Cadrul European pentru Competențele Digitale ale Educatorilor
(DigCompEdu) al Comisiei Europene, care, printre altele, este o foaie de parcurs privind competențele
digitale pentru formatori și cursanți, inclusiv modul de creare, gestionare, partajare și protejare a
conținutului digital.
Modulul este împărțit în următoarele submodule și subsecțiuni:
2.1. Care sunt competențele digitale și de ce avem nevoie de ele?
2.1.1. Introducere în competențele digitale;
2.1.2. Resurse și competențe digitale în predare și învățare;
2.1.3. Includerea soluțiilor digitale ;
2.2. Internetul și utilizarea sigură a resurselor internetului
2.2.1. Pericolele din spatele utilizării internetului;
2.2.2. Bazele siguranței dispozitivelor și internetului;
2.3. Drepturile de autor
2.3.1. Ce sunt drepturile de autor?;
2.3.2. Încălcarea drepturilor de autor;

1.2. Obiectivele învățării


A. Identificarea competențelor digitale;

B. Înțelegerea importanței competențelor digitale;

C. Explorarea provocărilor legate de competențele digitale;

D. Cunoașterea diferitelor tipuri de resurse digitale în scopul predării și învățării;

E. Cum facem soluțiile digitale mai incluzive;

F. Înțelegerea pericolelor din spatele utilizării internetului și a activităților online;


JIMINY Ghid de dezvoltare personală 67

G. Înțelegerea procesului de protecție online înainte de a intra online și în timp ce


suntem online;

H. Implementarea soluțiilor pentru protecția sigură a dispozitivelor și a activităților pe


internet;

I. Ce înseamnă dreptul de autor;

J. Diferența dintre resursele educaționale deschise și încălcarea drepturilor de autor.

Abilități: cum să gândești singur, identificarea oportunităților, explorarea noilor posibilități, învățarea
prin practică, adaptabilitate, flexibilitate, luarea inițiativei, creativitate, evaluarea riscurilor, luarea
eficientă a deciziilor, rezolvarea problemelor, căutarea informațiilor, implementarea de noi soluții,
realizarea instrucțiunilor, gândirea critică.

2. BAZE TEORETICE
2.1. Care sunt competențele digitale și de ce avem nevoie de ele?
În fiecare zi, milioane de oameni din întreaga lume împărtășesc fotografii pe internet, încarcă și
arhivează documente și fișiere pe unitățile de rețea, fac transferuri de bani din contul lor bancar
online, comunică între ei și, de asemenea, învață online. Pentru a putea finaliza oricare dintre aceste
activități, sunt necesare niște competențe digitale. În acest submodul, vom vedea care sunt de fapt
competențele digitale, de ce sunt esențiale în zilele noastre și modul în care formatorii de adulți le pot
folosi în mod eficient în timp ce predau grupurilor defavorizate, dar și ce înseamnă accesibilitatea în
ceea ce privește platformele de învățare pentru o participare și o utilizare egală a competențelor
digitale, indiferent de condițiile unei ființe umane (dizabilitate, afectare, dificultate de învățare sau alt
tip de dezavantaj).

Sursa: https://unsplash.com/photos/3uKEDMU5J7k
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 68

Introducere în competențele digitale


Trăim într-o societate cu schimbări dinamice referitoare la multe domenii ale activității umane.
Observăm o gamă largă de schimbări care au loc în sfera economică, socială și tehnologică, legate de
transformarea către o societate informațională. Aceste schimbări sunt pe termen lung și conduc la o
creștere fundamentală a capacității de utilizare a cunoștințelor. Economia și viața socială sunt
stăpânite de tehnologie și automatizare și de urmărirea constantă a inovației în fiecare domeniu. La
fel ca în societatea informațională, dezvoltarea și răspândirea tehnologiilor informației și comunicării
(TIC) joacă un rol important în conceptul unei economii bazate pe cunoaștere. Cu toate acestea,
apariția și dezvoltarea unor noi tehnologii ale informației și comunicării nu sunt indiferente față de
piața muncii. Se observă dezvoltarea unor noi competențe digitale foarte importante, care să permită
utilizarea eficientă și conștientă a noilor tehnologii și participarea activă la societatea informațională.

Un factor cheie în creșterea prosperității este productivitatea. Pentru a simplifica lucrurile, angajații
mai eficienți câștigă mai mult, experimentează standarde de viață mai ridicate (uneori și ca urmare a
faptului că dețin competențe digitale specifice). Multe studii de cercetare indică faptul că diferențele
semnificative dintre țări în ceea ce privește creșterea economică din ultimii ani au fost rezultatul
diferențelor în investițiile în TIC. Utilizarea TIC este larg recunoscută ca un factor cheie în
îmbunătățirea competitivității economiei. Aceste tehnologii afectează, de asemenea, multe aspecte
ale vieții sociale, atât profesionale, cât și personale. Rolul lor important ca tehnologii de uz general
este marcat în atât de multe sfere ale vieții încât ar fi dificil să le calculăm.

Utilizarea TIC este unul dintre principalii factori care influențează schimbările la locul de muncă și
educație în ultimele decenii. Răspândirea TIC face obiectul multor studii științifice, inclusiv al unor
cercetări statistice. În ciuda creșterii utilizării TIC în viața de zi cu zi, există o nepotrivire sau cel puțin
dificultăți în asocierea competențelor oferite pe piața muncii cu cererea întreprinderilor. Această
situație se poate agrava pe măsură ce cerințele pieței muncii cresc, dar și tehnologia se schimbă într-
un ritm rapid, introducând soluții mai noi și nevoia de perfecționare digitală. Fără îndoială, acest lucru
necesită construirea și implementarea unor programe de formare actualizate pentru a crește
competențele digitale în rândul tuturor adulților.

Care sunt, de fapt, aceste competențe digitale?

Fiecare abilitate și competență ar trebui dezvoltate în timp ce se adaptează la schimbările din


societate. Cel mai bun mod este de a începe din primii ani. Cu cât sunt asimilate mai devreme
principiile tehnologiei și rolul acesteia în viața de zi cu zi, cu atât va fi mai ușoară adaptarea la
transformările care apar în mod constant. Asimilarea competențelor digitale va permite, de
asemenea, o funcționare și o operare complet sigure în rețea.

Competențele digitale sunt un set larg de competențe care determină utilizarea eficientă și conștientă
a noilor tehnologii și participarea activă în societatea informațională. Acestea nu se limitează la
operarea echipamentului în sine, ci includ și competențe de informare, găsire și utilizare a informațiilor
noi din diferite surse, extinderea cunoștințelor prin intermediul TIC.

Conform definiției Recomandării Consiliului European 2018 „competențele digitale implică utilizarea
critică și responsabilă a tehnologiilor digitale și un interes pentru acestea în scopul învățării, a lucrului
și participării în societate”. Se referă la un set de cunoștințe, competențe și atitudini.

Competențele digitale includ:

 abilitatea de a utiliza informații și date;


JIMINY Ghid de dezvoltare personală 69

 comunicarea și cooperarea;
 alfabetizarea mediatică;
 abilitatea de a crea conținut digital (inclusiv programare);
 securitatea (inclusiv confortul digital și competențele de securitate cibernetică);
 probleme legate de proprietatea intelectuală;
 depanarea;
 gândirea critică.

De ce avem nevoie de ele?

După cum știți deja, competențele digitale stau la baza tuturor aspectelor vieții. Cu cât ești mai
digitalizat, cu atât ți se vor deschide porțile către mai multe oportunități în diferite aspecte ale vieții.
Acest fapt este datorat și globalizării și cerințelor crescânde ale multor locuri de muncă. Cursanții dvs.
nu sunt neapărat conștienți de acest lucru sau de faptul că actualizarea competențelor este un factor
critic care determină concurența pe piața muncii. Puteți explica cursanților diferitele aspecte ale
digitalizării în viața lor.

Competențele digitale sunt importante ca set de competențe, atitudini și cunoștințe necesare pentru
a înțelege și utiliza funcțiile de bază ale TIC, inclusiv ale unor dispozitive precum: computere personale,
laptopuri, tablete, telefoane mobile și telefoane inteligente. Competențele IT sunt adesea confundate
cu competențele informaționale care permit utilizatorilor să caute, să evalueze și să folosească cu
pricepere informații din diferite surse.

Competențele TIC sunt esențiale pentru participarea la o societate din ce în ce mai digitalizată.
Competențele digitale permit dezvoltarea continuă, sporesc capacitatea societății de a se adapta la
schimbările de pe piața muncii. Competențele digitale și utilizarea lor la scară largă de către societate
sunt o oportunitate pentru dezvoltarea în continuare a economiei și permit creșterea competitivității
acesteia. Ele sporesc accesul la cunoștințe și informații, promovează dobândirea competențelor
necesare în toate perioadele vieții și în domeniile activității sociale și profesionale.

Competențele digitale sunt, de asemenea, esențiale pentru utilizarea eficientă a mediilor digitale în
scopuri profesionale, educaționale și recreative. Acestea constau în abilitatea de a utiliza mass-media
digitală, abilitatea de a înțelege și de a evalua critic diferitele aspecte ale mass-media digitale și
conținutul lor și abilitatea de a comunica eficient în diferite contexte. Fără competențe digitale de
bază este dificil să participi pe deplin la viața socială. Prevalența utilizării și nivelul de avansare a
competențelor digitale în societate devin un factor determinant al dinamicii dezvoltării economice.

Mai mult, politica Comisiei Europene promovează un mediu de platforme online bazate pe inovare în
UE și a identificat domenii cheie de interes în comunicarea sa privind platformele online din mai 2016,
în scopul sprijinirii dezvoltării platformelor online, identificându-le ca fiind o parte importantă a
economiei digitale. Acestea includ următoarele principii directoare:

 Un mediu echitabil pentru servicii digitale comparabile;


 Asigurarea unui comportament responsabil al platformelor online pentru a proteja valorile de
bază;
 Încurajarea încrederii, a transparenței și asigurarea corectitudinii pe platformele online;
 Menținerea unor piețe deschise și nediscriminatorii pentru a încuraja o economie bazată pe
date.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 70

De ce este această cerere o provocare?

Competențele digitale se schimbă constant. Să ții pasul cu aceste schimbări necesită învățare
continuă, dobândirea de competențe inovatoare și utilizarea eficientă a oportunităților oferite de
rețelele digitale și de mass-media. Prin urmare, apariția și dezvoltarea de noi tehnologii digitale nu
sunt indiferente față de piața muncii. Noile soluții, care sunt create ca urmare a automatizării și
creșterii eficienței, contribuie la apariția unor noi profesii, care înlocuiesc pe unele dintre cele
existente. Cu o răspândire atât de dinamică a tehnologiilor informației și comunicațiilor, competențele
digitale nu mai sunt domeniul personalului IT specializat. Competențele de bază sunt necesare în
aproape toate domeniile vieții, precum și la locul de muncă. TIC-urile schimbă modul în care lucrăm,
prin urmare cerințele includ o gamă mai largă de activități legate de o frecvență mai mare a accesului
la informații, capacitatea de a planifica, de a se adapta mai rapid la condițiile în schimbare, precum și
abilitatea de a coopera în organizații orizontale, de a face schimb de informații și de cunoștințe între
angajați. Există, de asemenea, o corelație clară între procentul de persoane fără experiență în
utilizarea TIC în munca lor și alți indicatori ai dezvoltării economiei bazate pe cunoaștere. Cererea de
angajați cu competențe mai avansate a crescut rapid în ultimii ani. Există îngrijorarea că piața ar putea
întâmpina deficiențe în acest domeniu, ceea ce, pe de o parte, va determina o creștere relativă a
salariilor acestui grup de angajați și, pe de altă parte, se poate dovedi a fi o barieră în calea dezvoltării.

Competențele în domeniul informării, mass-media, tehnologiilor informaționale și de comunicare,


date și rețele joacă un rol important în modelarea capacității oamenilor de a îndeplini sarcini legate
de educație, muncă, cultură și viață. Aceste domenii de competență sunt legate de abilitățile cognitive
necesare gândirii critice. Din păcate, cercetările indică faptul că multe persoane sunt dezavantajate
în acest sens, ceea ce face ca această problemă să fie importantă pentru politica de dezvoltare socio-
economică. Într-adevăr, alfabetizarea digitală este listată printre cele mai importante probleme și
obiective politice pentru dezvoltarea economiei digitale, cum ar fi: beneficiile economice și sociale ale
unui internet deschis, stimularea inovației legate de TIC, îmbunătățirea rețelelor de comunicare,
internetul obiectelor (Internet of Things), încrederea, securitatea digitală și protecția confidențialității.
Lipsa unor competențe digitale adecvate ne pune în pericol de excludere socială. Motivele acestei
excluderi pot fi diferite: lipsa accesului sau accesul dificil, lipsa utilizării TIC sau competențele reduse.
Utilizarea tehnologiilor digitale și a serviciilor de internet, care acoperă toate sectoarele economiei și
sectorul public, devine un element politic esențial. Creșterea utilizării TIC la locul de muncă înseamnă
creșterea cererii de noi competențe. Modificările cererii pentru abilitățile deținute introduc, pe de o
parte, provocări majore pentru sistemul educațional și, pe de altă parte, noi oportunități de
îmbunătățire a învățării în școală și în afara acesteia, datorită, de exemplu, platformelor educaționale
deschise și accesului la resurse de calitate.

Resurse și competențe digitale în predare și învățare


Competențele digitale joacă un rol important în educație, în special cu mai multe resurse disponibile
online. Cadrul European pentru Competențele Digitale ale Educatorilor clasifică resursele digitale în
instrumente digitale și conținut digital, care constituie tehnologii digitale.

Următoarele tipuri de resurse digitale sunt enumerate ca exemple în cadrul menționat:

 Informații online, site web, platforme;


 Conținut multimedia (imagini, audio, video);
 Materiale pentru învățare;
 Jocuri , teste (online);
 Software, aplicații, programe (educative);
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 71

 Medii de învățare virtuale;


 Rețele sociale.

Deși, toate tipurile de resurse digitale enumerate sunt utile și pot fi aplicate la diferite condiții de
învățare, mediile de învățare virtuale, datorită trecerii de la învățarea tradițională în clasă la învățarea
mixtă și învățarea online, sunt deosebit de puternice în lumea digitalizată de astăzi. Acest mediu digital
bazat pe internet este destinat de obicei interacțiunii dintre formatori și cursanți, dintre cursanți și
cursanți sau accesării unor căi de învățare cuprinzătoare prin intermediul unei singure platforme. În
acest sens, orice conținut educațional publicat într-un mediu virtual de învățare (sau online) este un
conținut / resursă digitală. Dar, acest tip de mediu favorizează și organizarea cercurilor de învățare
online, evaluările sau prezentarea resurselor, printre altele.

În cazul în care resursa digitală (sau mediul de învățare) este făcută publică și poate fi adaptată sau
refolosită de alții fără limitare, o numim resursă educațională deschisă. UNESCO definește Resursele
Educaționale Deschise (OER) drept: „materiale didactice, de învățare și cercetare în orice mediu -
digital sau altfel - care se află în domeniul public sau au fost eliberate sub o licență deschisă care
permite accesul, utilizarea, adaptarea și redistribuirea de către alții fără restricții sau cu restricții
limitate.” Platformele educaționale deschise sunt un mijloc important de sprijin nu numai pentru
formatori, care caută instrumente online pentru cursurile lor, ci și pentru orice cursant. Datorită
faptului că sunt deschise, mai multe persoane care învață pot beneficia din utilizarea lor. Al doilea
rezultat al proiectului JIMINY - intitulat Trainer Personal JIMINY - este un exemplu de resursă
educațională deschisă.

Deși Internetul oferă o multitudine de platforme online gata făcute, vă puteți crea propria platformă
de învățare cu materiale special adaptate nevoilor și așteptărilor grupului vostru țintă. În acest scop,
puteți alege între câteva platforme, inclusiv Moodle, Kahoot! sau Google Classroom.

Cu toate acestea, la fel ca multe soluții legate de tehnologie, crearea OER impune, de asemenea,
anumite obstacole pentru persoane, care pot include (Open Educational Resources, Conversations in
Cyberspace, United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, 2009):

1) Lipsa timpului și a competențelor;


Cu competențe reduse în utilizarea TIC-urilor, acest timp este greu de definit. Pentru
universitari, aceasta este încă o sarcină suplimentară în mediile tradiționale de predare (școli),
prin urmare, dezvoltarea OER are loc după programul de lucru al profesorilor.
2) O cultură pedagogică rigidă, cu inovație puțină;
OER nu face parte din curricula tradițională de predare, fiind considerată încă de majoritatea
sistemelor educaționale ca un supliment la procesul de predare.
3) Lipsa unui sistem de recompensare pentru producția OER;
OER-urile nu sunt creditate ca publicații pentru documentarea în cariera profesională.
Acesta este motivul pentru care perfecționarea este crucială. De ajutor în acest sens este deja
menționatul Cadru European pentru Competențele Digitale al Educatorilor al Comisiei Europene
(cunoscut și sub numele de DigiCompEdu). Cadrul își propune să promoveze și să asiste la dezvoltarea
competențelor digitale ale profesioniștilor din educație, pentru a fi apoi mai bine pregătiți să susțină
cursanții, de asemenea, în ceea ce privește incluziunea. Promovează competențele profesionale și
pedagogice ale educatorului, precum și competențele cursanților. În cadrul acestor competențe,
accentul este pus pe implicarea profesională, resursele digitale, evaluarea, predarea și învățarea,
abilitarea cursanților și facilitarea competenței digitale a cursanților. Mai mult decât atât, acest cadru
introduce un model de progres pentru a ajuta educatorii și formatorii să își dezvolte competențele
digitale (de la nou-veniți până la pionieri - ultima etapă însemnând nu numai a fi echipat cu cunoștințe,
ci și a fi pregătit pentru dezvoltarea practicilor digitale).
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 72

Cele șase domenii ale cadrului DigiCompEdu sunt destinate în mod special echipării formatorilor cu
următoarele competențe (Cadrul european pentru Competențele Digitale al Educatorilor, p.16, 2017):

 Folosirea tehnologiilor digitale pentru comunicare, colaborare și dezvoltare profesională;


 Aprovizionarea, crearea și partajarea resurselor digitale;
 Gestionarea și orchestrarea utilizării tehnologiilor digitale în predare și învățare;
 Utilizarea tehnologiilor și strategiilor digitale pentru a îmbunătăți evaluarea;
 Folosirea tehnologiilor digitale pentru a crește incluziunea, personalizarea și implicarea activă
a cursanților;
 Educarea cursanților pentru utilizarea creativă și responsabilă a tehnologiilor digitale pentru
informații, comunicare, crearea de conținut, bunăstare și rezolvarea problemelor.

O imagine de ansamblu mai detaliată și mai explicită a acestor competențe face obiectul cadrului
DigiCompEdu:

Includerea soluțiilor digitale


Când sunteți co-proiectant al unei soluții digitale, vă aflați într-o poziție mai bună de a o adapta la
cursanții dvs., abilitățile sau dizabilitățile acestora. În caz contrar, ar trebui să încercați să o faceți cât
mai incluzivă posibil.

Dar ce înseamnă asta?

Incluziunea se referă la implicarea oamenilor în cea mai mare măsură posibilă. Incluziunea digitală
înseamnă că resursele și instrumentele digitale sunt disponibile pentru toată lumea. Termenul
acoperă atât ușurința în utilizare, cât și accesibilitatea, luând în considerare competențele digitale.
Ușurința în utilizare se referă la experiența utilizatorului și, deși se adresează cursanților cu
competențe reduse, nu se adresează neapărat celor cu dizabilități. Accesibilitatea, pe de altă parte, se
referă la persoanele cu dizabilități și la realizarea resurselor și instrumentelor adaptate pentru fi
utilizate de acestea.

Cum pot face ca o soluție digitală să fie incluzivă?

Există câteva modalități de a face acest lucru.

1. Dacă resursa digitală pe care vreți să o folosiți este deschisă printr-un browser, puteți instala
un plug-in care va funcționa pe diferite site-uri web.
2. De asemenea, puteți verifica dacă un site web are un widget de accesibilitate, care va
îmbunătăți experiența online persoanelor.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 73

3. Dacă soluția pe care o căutați se poate descărca, fie pe desktop, fie pe telefon, atunci ajutați-
vă cursanții în procesul de descărcare, dar instruiți-i și cu privire la activarea caracteristicilor
de accesibilitate din setările dispozitivelor lor.
4. Dacă sunteți interesat să verificați caracteristicile de accesibilitate, atunci ar trebui să utilizați
un instrument online în acest scop, de ex. WAVE Web Accessibility Evaluation Tool.
5. Dacă sunteți proiectantul sau dezvoltatorul unei platforme de învățare, există multe ajustări
ale conținutului pe care le puteți face singur. Un widget de accesibilitate sau reglarea
dispozitivului și a setărilor browserului nu vor rezolva problema conținutului de formare ilogic
sau a lipsei subtitrărilor video. Acordați atenție și la următoarele:
 Alegeți cu atenție culorile pentru ca: utilizatorii să poată distinge între diferite elemente de pe
pagină, textul să poată fi citit pe fundal, oferind un contrast clar al culorilor, paleta de culori
să nu fie prea intensă. Puteți chiar verifica acest aspect cu instrumentul online Contrast
Checker.
 Folosiți titlurile stilizate pentru a vă face conținutul mai structurat, ceea ce permite, de
asemenea, o navigare mai ușoară pe pagină.
 Concentrați-vă asupra designului, care ar trebui să ofere informații într-un mod clar și să aibă
un aspect care să facă totul ușor de citit.
 Folosiți un număr limitat de fonturi și variații de fonturi, nu scrieți totul cu MAJUSCULE, sunt
dificil de citit, în special de cei care citesc pe ecran.
 Asigurați-vă că link-urile sunt ușor de recunoscut, nu utilizați imagini pentru link-uri și evitați
textele generale precum „faceți clic aici” sau „mai mult”. Asigurați-vă că textul linkului este
ușor de înțeles.
 Atunci când selectați imagini, asigurați-vă că furnizați o descriere alternativă și nu exagerați
cu numărul de imagini, ci folosiți și audio și video.
 Furnizați instrucțiuni clare despre utilizarea videoclipurilor și a sunetului, inclusiv butoanele
de redare și pauză, dar și subtitrările, de preferință accesibile prin alte moduri.
 Evitați redarea automată a conținutului media, care duce la o încărcare mai greoaie a
paginilor, iar, dacă utilizatorul nu este pregătit pentru aceasta, poate deveni confuz sau chiar
speriat.

Lista furnizată mai sus include doar câțiva pași de bază pentru a face conținutul mai incluziv pentru
cursanții defavorizați. Rețineți că este mai ușor să controlați gradul de incluziune a conținutului
digital dacă sunteți autorul acestuia.

În plus, puteți face ca predarea și învățarea să fie mai incluzive prin:

 Implicarea cursanților în dezvoltarea sau alegerea resurselor digitale;


 Explicarea instrucțiunilor privind utilizarea unei resurse digitale nu numai cursantului, ci și
tutorelui/soției/mentorului/susținătorului;
 Solicitarea cursantului să revizuiască conținutul educațional înainte de a-l utiliza în procesul
de educație;
 Obținerea regulată de feedback de la cursant cu privire la experiența de învățare.

Există, de asemenea, câteva metode digitale de învățare adaptivă care au câștigat recent popularitate
și care sunt alternative motivante de luat în considerare: tehnologii de inteligență artificială și realitate
augmentată, gamificare sau aplicații mobile pentru educație - introducerea învățării prin practică și
experimentarea procesului de învățare. Prin urmare, mai ușor de implementat de către formatori vor
fi tutorialele video și poveștile animate pe o tablă albă interactivă (whiteboard storytelling) ca
alternative la prezentările tradiționale.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 74

2.2. Internetul și utilizarea sigură a resurselor internetului


Internetul este cu siguranță una dintre cele mai importante invenții ale lumii moderne. Acest lucru
este dovedit de numărul de utilizatori, care este numărat în miliarde, sau de faptul că, fără internet,
multe domenii ale vieții nu ar funcționa. Conexiunea permanentă la rețea ne oferă acces constant la
o cantitate incredibilă de informații. Putem viziona orice film, asculta muzică, discuta cu prietenii, juca
jocuri online și multe altele. Cu toate acestea, internetul, pe lângă faptul că este o sursă de date și
divertisment, are și o latură întunecată. S-ar putea să dăm peste diverși viruși sau escrocherii. Acestea
ar trebui evitate pe cât posibil. Prin urmare, cum să aveți grijă de siguranța dvs. pe internet?

Sursa: https://unsplash.com/photos/VO5w2Ida70s

Pericolele din spatele utilizării internetului


Folosim internetul în fiecare zi, în diverse scopuri. Ne oferă acces rapid la informațiile de care avem
nevoie. În același timp, totuși, este important să ne amintim că internetul prezintă și multe riscuri -
rețeaua nu este controlată în totalitate, deci nu există loc pentru neglijență din partea utilizatorilor.
De multe ori, în mass-media apar informații despre furtul de date, violența virtuală și alte fenomene
negative, la care oricine folosește internetul poate fi expus. Mulți oameni presupun că amenințările
nu îi afectează, deoarece doar navighează pe site-uri web sau își contactează prietenii, totuși fiecare
dintre noi este o potențială victimă a amenințărilor virtuale. Numărul de e-mailuri trimise de
frăudători este înspăimântător. Uneori, e-mailurile de la escroci sunt „perfect false”, ele arată la fel ca
e-mailurile de la instituția pe care o imită. De asemenea, ar trebui să ne ferim de site-urile suspecte
sau de site-urile care încearcă să le imite pe cele cunoscute. Toate acestea au un singur scop, acela de
a obține date, deoarece sunt valoroase atât pentru agenții de publicitate, cât și, din păcate, pentru
frăudători. Dacă ceva vi se pare suspect pe internet, este mai bine să nu faceți clic acolo sau să
verificați în prealabil o anumită pagină folosind un program antivirus. O mare parte din internet este,
din păcate, plină de reclame false, știri false și alte elemente menite să ne atragă atenția.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 75

Mai mult, accesul permanent la rețea pe un telefon inteligent sau computer din orice loc ne expune și
la pericole complet noi. Folosind internetul, putem cădea pradă unui virus, unui spyware (program
spion) sau, pur și simplu, fraudei. Încercările de fraudă sunt foarte comune. De obicei, criminalul vrea
să ne fure datele în diferite moduri. Iluzia anonimatului pe internet este destul de periculoasă. Este
important să nu uitați să nu furnizați niciodată informații sensibile pe internet fără a verifica mai
întâi sursa cererii. Acestea ar putea fi folosite într-un mod nedorit. Din păcate, există multe astfel de
amenințări și ar trebui să știm cum să ne protejăm de ele.

Adesea, ceva ce pare a fi evident, nu este, de fapt, deloc așa. Un exemplu simplu este trimiterea
documentelor prin intermediul rețelelor. Utilizatorii de internet nu ar trebui să trimită niciodată copii
ale documentelor online, atunci când nu sunt siguri cine le primește. Mulți oameni, tentați de oferta
unui împrumut rapid sau a unui loc de muncă atractiv, decid să trimită copii ale documentelor de
identitate unei persoane necunoscute. Acest lucru este foarte periculos și iresponsabil. Nu poți fi
niciodată sigur ce se poate întâmpla mai târziu cu aceste copii. Acestea pot fi procesate într-un mod
incompatibil cu Regulamentul general privind protecția datelor (GDPR al UE) sau transferate între
angajații instituțiilor financiare. Acest lucru duce la riscul pierderii controlului asupra documentelor
personale cu date sensibile. Ar trebui să atrageți atenția cursanților dumneavoastră asupra acestui
lucru.

Dar, ce e cu securitatea cibernetică?

Până când nu o experimentează, este posibil ca cursanții să nu fie conștienți de hărțuirea cibernetică
(cyberbullying), de faptul că sunt predispuși la hărțuire sau discursuri de instigare la ură, care din
păcate pot fi observate din ce în ce mai frecvent pe internet. Astfel, este esențial să vă avertizați
cursanții cu privire la modul de identificare și combatere a potențialelor acte de hărțuire online.

Conform Dicționarului Cambridge - Cambridge Dictionary – cyberbullying (hărțuirea cibernetică) este


„activitatea de folosire a internetului pentru a face rău sau a speria o altă persoană, în special prin
trimiterea de mesaje neplăcute”.

Deși nu este posibil ca hărțuirea cibernetică să fie eliminată sau prevenită în totalitate, identificarea
și reacția sunt etape cruciale.

Exemple obișnuite de hărțuire cibernetică includ discursurile de instigare la ură (direct prin mesaje
private, în e-mailuri sau pe chat-uri, dar și pe rețelele sociale sau site-uri web) sau publicarea de
informații private fără consimțământul persoanei (acestea pot fi imagini, videoclipuri sau orice fel de
date).

Ceea ce poate face o victimă a hărțuirii cibernetice este să raporteze activitatea furnizorului
serviciului în care a avut loc un astfel de comportament, să vorbească direct cu atacatorul, să ignore
actele, să solicite asistență unui formator, să blocheze atacatorul în comunicarea online sau să
raporteze la poliție. Tipul de reacție va depinde de tipul, frecvența și impactul agresiunii cibernetice
asupra individului, dar, în orice caz, un astfel de comportament nu ar trebui ignorat. Următoarea
secțiune va sprijini prevenirea actelor de hărțuire cibernetică.

Bazele siguranței dispozitivelor și internetului


Să începem cu baza absolută, ceea ce înseamnă verificarea și introducerea măsurilor de siguranță pe
dispozitivul digital pe care dvs. sau cursantul îl folosiți pentru a vă conecta la internet. Doar atunci
puteți fi sigur că orice activitate online suspectă nu este rezultatul unui dispozitiv defect sau
neprotejat.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 76

Protecția înainte de a intra online

În acest sens, ar trebui să aveți un program antivirus și antispyware. Dacă computerul dvs. nu este
echipat cu acestea, instalați-le imediat și instruiți-i și pe cursanți să facă la fel (unii furnizori de internet
le oferă gratuit). În același timp, trebuie să știți că niciun program antivirus nu oferă 100% certitudine
că nu ați descărcat nimic dăunător de pe internet. Este posibil să fi întâlnit un tip de amenințare, care
nu este detectată de programul vostru.

La programul antivirus, un element important este să permită scanarea în timp real (real-time
scanning). Această caracteristică permite software-ului (programului) antivirus să scaneze automat,
în căutare de viruși, fișierele și programele de pe computer, descărcate de pe internet și instalate la
momentul respectiv . În acest fel, evitați lupta împotriva virușilor care vă pot infecta dispozitivul.

De asemenea, este important să ne amintim că există posibilitatea de a rula o scanare manuală (run
manual scan). Scanarea manuală a computerului cu ajutorul programului antivirus permite detectarea
în timp real a amenințărilor care nu au fost identificate în timpul scanării automate. Efectuarea unei
scanări rapide cu setările implicite se face de obicei din câteva clicuri. De asemenea, puteți crea
propriile setări de scanare direcționând documentele, fișierele sau discurile selectate sau
documentele și fișierele ascunse, care sunt de obicei lipsite de malware (viruși).

Ce trebuie să faceți dacă software-ul dvs. antivirus detectează un virus? Documentele infectate pot fi
de obicei „vindecate” sau „reparate” - virusul va fi eliminat și codul original va fi restaurat, iar
documentul va fi așa cum era înainte de a fi fost infectat. Din păcate, pentru unii viruși, de ex. cei
spyware (programe spion), eliminarea acestora poate implica, de asemenea, eliminarea documentelor
care au fost infectate; aceasta este singura modalitate sigură de a scăpa de acest virus.

Un alt pas foarte important este să mențineți software-ul antivirus actualizat. Programul antivirus nu
vă poate proteja în mod eficient de viruși dacă nu știe ce să caute. Deși este posibil să aveți instalat cel
mai bun program, fără actualizări regulate, acesta nu va funcționa corect, ceea ce va afecta experiența
online a utilizatorului. De aceea, este atât de important să vă asigurați că software-ul dvs. antivirus are
o listă actualizată de viruși și programe spion care au fost deja definite.

În cele din urmă, conexiunile de rețea. Atenționați cursanții să se conecteze doar la rețele pe care le
cunosc. Utilizarea rețelelor necunoscute reprezintă o amenințare serioasă pentru securitatea
informațiilor pe care le partajați într-o rețea, astfel încât, atunci când vă conectați printr-un hotspot,
ar trebui să vă gândiți bine dacă este mai importantă dorința de a rămâne conectat sau siguranța
informațiilor partajate în rețea.

Protecția în timp ce sunteți online

După conectarea la o rețea sigură, urmează alegerea unui site web sigur, a unui motor de căutare
(web browser) sau a unei aplicații securizate (pe dispozitive mobile).

Cum decideți dacă un site web este sigur?

Cel mai simplu mod de a identifica dacă un site web este sigur este verificând adresa (bara URL) dacă
începe cu https:// și/sau include pictograma unui „lacăt”. Acestea înseamnă că site-ul are un certificat
valid și linkuri către setări, dar include și informații despre cookie-uri și protecția datelor sensibile.
Mesajele trimise între utilizator și un anumit site web sunt apoi criptate suplimentar. Datorită acestui
fapt, datele nu pot fi interceptate și modificate de către persoane neautorizate.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 77

Sursa: https://pixabay.com/pl/illustrations/https-strony-sieci-web-internet-3344700/

Uneori, se întâmplă să apară avertismente despre erori de certificat. Nu le ignorați, mai ales dacă site-
ul web nu este de încredere sau dacă eroarea nu a mai apărut pe acesta până în acel moment. Site-
urile care au un timp de încărcare îndelungat, chiar dacă nu neapărat din cauza securității, ar trebui să
alerteze utilizatorii, acestea fiind de asemenea neplăcute pentru persoanele cu dizabilități. Scrierea
incorectă a adreselor ar putea fi site-uri web legitime, care însă ar trebui evitate. Instruiți cursanții să
aleagă site-uri web care fie sunt recomandate, fie au fost deja utilizate anterior. Aceeași atenționare
se aplică și motoarelor de căutare. Iată câteva recomandări de motoare de căutare:

Motoare de căutare

Mozilla Firefox Opera

Microsoft Edge Google Chrome

În plus, ar trebui să verificați setările de confidențialitate și securitate, mai ales dacă cursanții acceptă
politica de cookie-uri a unui site web, aceștia ar trebui să fie conștienți de informațiile pe care le
furnizează și pe cine pot contacta pentru întrebări referitoare la datele lor și, la fel de important, unde
pot fi găsite aceste informații pe site.

În ceea ce privește aplicațiile, Apple® AppStore și Google Play ™ sunt sursele principale ale aplicațiilor.
Primul oferă aplicații pentru dispozitive iPhone și al doilea pentru dispozitive Android. Există, de
asemenea, și alți furnizori, precum magazinul de aplicații Xiaomi MIUI, Amazon Appstore sau Windows
Apps și, de fapt, multe magazine de aplicații. Acestea trebuie alese cu atenție, deoarece nu garantează
niveluri egale de securitate și atunci când vă solicită acces la date de pe dispozitivul dvs., sunteți expus
unui risc crescut. Datorită faptului că Google Play nu este disponibil în toate țările, vor exista utilizatori
care trebuie să se bazeze pe descărcarea aplicațiilor dintr-un alt magazin de aplicații, dacă utilizează
un dispozitiv Android. În oricare dintre cazurile menționate anterior, evaluările, recenziile și numărul
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 78

de descărcări din magazinele de aplicații ar trebui să servească drept condiție prealabilă pentru ce
aplicații să alegeți pentru descărcare.

Magazine de aplicații
App Stores

Acestea ne duc la problema descărcărilor sigure. Programele gratuite publicate pe site-uri web
populare sunt adesea însoțite de elemente suplimentare sub formă de bare de instrumente ale
browserului, add-on-uri (programe de completare a site-urilor), aplicații suplimentare și chiar
programe malware (viruși). Cum să vă protejați și să descărcați soluții sigure? Cel mai bine este să
urmați cu atenție procesul de instalare (debifând toate opțiunile suplimentare). Cu toate acestea, o
idee mult mai bună este să descărcați programul direct de pe site-ul dezvoltatorului.

O altă modalitate de utilizare a resurselor internetului în condiții de siguranță este utilizarea modului
privat („incognito”) în motoarele de căutare. Aceasta este o opțiune bună dacă utilizați un computer,
care mai este folosit și de alte persoane. La sfârșitul sesiunii, motorul de căutare șterge automat tot
istoricul și fișierele Cookie. Cookie-urile sunt cantități mici de date care sunt colectate de un site web
și salvate într-un browser. Site-urile le folosesc pentru a-și aminti istoricul de navigare al utilizatorului
și pentru a personaliza reclamele sau ofertele în funcție de istoric. Ar trebui să instruiți cursanții să
șteargă din când în când modulele cookie (și istoricul de navigare).

Sursa: https://unsplash.com/photos/e6n7uoEnYbA

Partajarea informațiilor între rețele este, de asemenea, strict legată de siguranța informațiilor pe
internet. Instruiți-vă cursanții că nu ar trebui să partajeze date personale sau sensibile între rețele,
unor persoane pe care nu le cunosc. Aceasta implică, de asemenea, evitarea oricăror servicii
necunoscute care necesită furnizarea numărului cărții de identitate, a adresei, a numărului de telefon
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 79

sau a locației, printre altele. Utilizatorii de internet ar trebui să se gândească de două ori înainte de a
permite unei aplicații să acceseze locația sau conținutul de pe telefon. Aceeași regulă se aplică utilizării
site-urilor web - nu faceți clic pe „Accept” sau „Confirm” de fiecare dată când doriți să accesați site-ul
web cât mai curând posibil. Acesta este modul în care acordați permisiunea de a accesa o mulțime de
informații - ar trebui mai întâi să citiți regulile și să verificați cu atenție ce acceptați. De asemenea,
atunci când partajați documente în cloud („nor”), trebuie să alegeți doar furnizori de încredere. Iată
câteva recomandări pentru serviciul de partajare și stocare în cloud:

Partajarea documentelor în cloud

Atunci când vorbim despre comunicarea online, e-mailurile sunt utilizate în mod regulat, dar acest
lucru nu înseamnă că nu se pot face escrocherii prin intermediul lor. Cel mai simplu și rapid mod de a
afla dacă un e-mail provine de la un frăudător este să verificați adresa de e-mail a expeditorului. Din
păcate, se întâmplă ca un e-mail de la un escroc să provină de la o adresă de e-mail de încredere,
deoarece acesta a „spart” cutia poștală, dându-se drept acea persoană sau instituție. Într-o astfel de
situație, dacă aveți îndoieli, este recomandat să ignorați pur și simplu un astfel de e-mail și să-l ștergeți
- în niciun caz nu ar trebui să deschideți e-mailul, darămite să faceți clic pe link-urile sau atașamentele
furnizate în interiorul acestuia. Nu deschideți niciodată atașamente necunoscute și nu faceți clic pe
link-uri către alte pagini decât dacă sunteți 100% siguri de sursa lor. Pe de altă parte, atunci când
trimiteți un e-mail, instruiți cursanții că pot alege cine vede mesajele (folosind CC și BCC). Măsuri de
precauție similare se aplică rețelelor sociale - în setările de confidențialitate, proprietarii de conturi
pot decide ce informații sunt făcute publice. Un pic de scepticism nu strică, chiar dacă mesajul sau e-
mail-ul de la Facebook din căsuța de e-mail, provine de la o persoană pe care o cunoaștem. Se poate
întâmpla că computerul unui prietenul a fost anterior infectat cu un virus și trimite mesaje cu o
„surpriză”, fără ca proprietarul computerului să își fi dat seama de acest lucru. Mai mult, lucrurile pe
care le puneți pe internet vor rămâne acolo pentru totdeauna. De aceea, este bine să vă gândiți de
două ori înainte de a face clic pe butonul „trimite” sau „postează”. Mai ales dacă este vorba de
informațiile private - fotografii, date personale. Culmea neglijenței este să încărcați o copie scanată a
cărții de identitate sau a permisului de conducere pe un server gratuit. „Hoții de identitate” se vor
bucura cu siguranță de un astfel de „cadou”. Pentru a menține securitatea sau sentimentul de
anonimat în rețea, puteți folosi pseudonime. Dacă nu trebuie să furnizați datele personale, nu o faceți.
Cu cât sunt mai puține informații despre dvs. pe web, cu atât activitatea dvs. este mai sigură.

În ciuda faptului că este menționată ultima, o problemă importantă și care nu trebuie totuși neglijată
este legată de protecția cu parolă. Trebuie să vă asigurați că parolele sunt suficient de eficiente în
cazul unui atac cibernetic. Cel mai bun mod de a face acest lucru este să folosiți parole diferite pentru
pagini diferite, diferite de cele pentru serviciul bancar, căsuța poștală și de cele pentru conturile de pe
rețele sociale. În acest fel, în cazul în care parola unei pagini este descoperită, hacker-ul nu se va putea
conecta și la celelalte. Nu trebuie folosite nume sau date, ci caractere aleatoare, deoarece acestea
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 80

sunt mai greu de ghicit. Cursanții dvs. ar trebui să fie atenți să nu împărtășească parolele cu nimeni
altcineva și să le schimbe din când în când pentru a evita furtul de date și consecințele acestuia. De
asemenea, ar trebui să vă instruiți cursanții să se delogheze (sign off/logout) din conturi la
terminarea activității.

Cadrul DigiCompEdu este, de asemenea, o foaie de parcurs privind modul de protejare a


conținutului digital sensibil. Cadrul abordează acest subiect în ceea ce privește gestionarea,
protejarea și partajarea competențelor resurselor digitale. Și informează despre cum să: organizați
conținutul digital și să îl puneți la dispoziția cursanților, părinților și altor educatori/formatori; protejați
în mod eficient conținutul digital sensibil, să respectați și să aplicați corect regulile de confidențialitate
și drepturile de autor și să înțelegeți utilizarea și crearea licențelor deschise și a resurselor
educaționale deschise, inclusiv atribuirea corespunzătoare a acestora. În acest sens, se recomandă
siguranță suplimentară atunci când:

 Partajați resurse folosind linkuri sau ca atașamente;


 Partajați resurse pe platforme online sau site-uri / bloguri personale / organizaționale;
 Partajați depozite sau resurse proprii cu alții, gestionați accesul și drepturile acestora, după
caz;
 Partajați date administrative și referitoare la studenți, cu colegi, studenți și părinți, după caz.

2.3. Drepturile de autor


Atunci când utilizați sau partajați informații, conținut și resurse găsite pe internet, trebuie să verificați
dacă materialul a fost creat și partajat de către autori cu licențe care permit utilizarea deschisă a
acestora. Prin urmare, resursele digitale care se află în domeniul public nu sunt neapărat disponibile
pentru utilizare deschisă, gratuită și nelimitată, chiar dacă sunt destinate educației. Aici este
importantă particularitatea dreptului de autor. În continuare, vom vorbi despre acestea.

Sursa: https://unsplash.com/photos/Oaqk7qqNh_c
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 81

Ce sunt drepturile de autor?


Dreptul de autor este o disciplină a dreptului civil, un set de norme juridice care fac parte din legea
proprietății intelectuale, precum și toate drepturile autorului unei opere care îl îndreptățesc să decidă
asupra exploatării operei și să beneficieze de aceasta financiar.

Drepturile de autor asupra activităților online implică, de asemenea (Cadrul DigiCompEdu):

 Respectarea posibilelor restricții privind drepturile de autor la utilizarea, reutilizarea și


modificarea resurselor digitale;
 Includerea surselor de referință atunci când partajați sau publicați resurse supuse dreptului
de autor;
 Atribuirea licențelor (deschise) resurselor proprii.

Prin urmare, drepturile de autor nu interzic neapărat posibilitatea utilizării anumitor materiale sau
conținut, ci aplică restricții, astfel încât să protejeze proprietatea și utilizarea abuzivă a acestora. Din
punct de vedere al legii drepturilor de autor, nu contează dacă o operă este considerată valoroasă sau
dacă are o valoare estetică. O operă este orice manifestare a activității creative cu caracter individual,
stabilită sub orice formă, indiferent de valoare, scop și mod de exprimare.

Oricine poate crea conținut, cu rezultate mai bune sau mai puțin bune. Un creator poate fi doar o
persoană fizică cu capacitate juridică - în prezent, persoanele juridice, animalele, inteligența artificială
nu pot crea o operă în condițiile legii. Numele creatorului trebuie să fie afișat pe operă sau făcut public
atunci când aceasta este distribuită. Dacă nu sunteți siguri de numele persoanei, trebuie furnizată
sursa materialului respectiv.

Procesul în sine de creare a unei lucrări ar trebui să fie caracterizat de contribuția creativă și efortul
intelectual al autorului. De exemplu, o fotografie a unei imagini vizualizate într-un muzeu care va fi
utilizată în scopuri educaționale nu este o lucrare, cu excepția cazului în care are un element artistic,
de ex. la realizarea fotografiei s-a folosit o încadrare neconvențională.

Deși internetul oferă multiple oportunități de colaborare și partajare a informațiilor online, utilizatorii
nu trebuie să se lase induși în eroare de informațiile furnizate de site-uri web externe. De asemenea,
când primiți conținut partajat prin intermediul platformelor cloud nu înseamnă că aveți și permisiunea
automată de a continua să distribuiți acest conținut în mod liber. Partajarea de fișiere implică, de
fapt, schimbul de proprietate intelectuală. Când vă partajați propria lucrare, luați în considerare
drepturile pe care doriți să le acordați utilizatorilor, adică de a vizualiza, descărca, edita, partaja sau
modifica conținutul. Când partajați orice conținut care nu este creație proprie, verificați sursa originală
pentru a confirma drepturile de proprietate și posibilitățile de distribuire.

Drepturile de autor personale sunt nelimitate în timp, netransferabile și sunt păstrate fără nicio
înregistrare sau taxă. Protecția drepturilor de autor apare atunci când lucrarea este stabilită, adică
autorul decide să împărtășească lucrarea sa cu alții. Autorul are întotdeauna o legătură cu lucrarea sa
- prin urmare, nu putem eticheta o lucrare, de ex. o carte, cu numele altcuiva sau să ne-o atribuim
nouă înșine, deoarece lucru înseamnă plagiat.

Soluția de siguranță este crearea propriului conținut cu doar câteva adăugiri semnificative sub formă
de videoclipuri YouTube, imagini din surse deschise sau clipuri audio din știri, de exemplu. În calitate
de formator, dețineți controlul asupra procesului de instruire și ar trebui să ajustați tipul de conținut
la particularitățile, dificultățile, dezavantajele și tipul cursantului/cursanților.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 82

Încălcarea drepturilor de autor


Încălcarea drepturilor de autor are loc de fiecare dată când folosim o lucrare în afara scopului de
utilizare permis, fără a obține permisiunea necesară. Răspunderea penală poate fi rezultatul
plagiatului sau al altor încălcări ale drepturilor de autor (lipsa informațiilor despre autor, denaturarea
publică a lucrării, prevenirea sau împiedicarea controlului utilizării lucrării). În plus, este o infracțiune
să distribuiți lucrarea sau să modificați lucrarea pentru a putea fi distribuită, fără autorizație.

Ușurința de a copia informațiile pe care ni le oferă tehnologiile de comunicare ne poate tenta să


comitem plagiat. În același timp, aceleași tehnologii facilitează detectarea plagiatului. Dacă textul a
fost copiat de pe internet, plagiatul poate fi detectat de oricine folosește majoritatea motoarelor de
căutare pe internet. Programele anti-plagiat pot compara textele cu resursele disponibile pe internet
și cu bazele de date. Cu toate acestea, dacă limităm detectarea plagiatului doar la compararea
mecanică a textului, plagiatorii vor putea evita cu ușurință responsabilitatea - programele populare de
editare a textului oferă, de exemplu, opțiuni de schimbare automată a cuvintelor. Prin urmare, în ciuda
stadiului actual al tehnicii, detectarea plagiatului necesită în continuare implicarea activă a oamenilor.
Ar trebui să fim atenți nu numai la „împrumuturile” directe de text sau fragmente de opere vizuale
sau muzicale, ci și la imitarea ideilor și a descoperirilor altora.

Mai mult, în conformitate cu legislația UE, efectuarea de copii temporare pe ecranul utilizatorului sau
în memoria cache a utilizatorului nu este, în sine, ilegală (5 iunie 2014, Curtea de Justiție a Uniunii
Europene (CJUE), cazul britanicilor de la Meltwater).

O altă considerație se referă la diferența dintre drepturile de autor și brevet. Dacă puteți arăta că
munca dvs. a fost dezvoltată dintr-o altă perspectivă și că nu ați copiat lucrarea cuiva, aceasta este o
apărare împotriva acuzației de încălcare a drepturilor de autor.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 83

3. EXERCIȚII ȘI ÎNTREBĂRI
3.1. Exercițiul 1
Exercițiu pentru formatorii de adulți

Pasul 1: Analizați punctele tari și punctele slabe ale cursantului / grupului de cursanți pe baza
următoarelor criterii:

 Dizabilități vizibile / ușor de remarcat, care le vor afecta participarea la învățarea prin
utilizarea tehnologiilor digitale;
 Dificultăți de învățare care vor avea impact asupra modului în care învață și percep
informațiile;
 Competențe digitale care au fost evaluate anterior;
 Orice alte puncte tari / puncte slabe comunicate de cursant / grupul de cursanți.

Pasul 2: Potriviți tipul de instrumente digitale pe care le veți folosi în timpul lecției cu tipul de
competențe digitale ale cursanților dvs., pe care doriți să le îmbunătățiți.

Pasul 3: Explicați-le cursanților scopul instrumentului (instrumentelor) digital(e) selectat(e) și modul


în care vor beneficia de pe urma utilizării acestuia (acestora) (ce noi competențe digitale vor dobândi).

3.2. Exercițiul 2
Exercițiu pentru formatorii de adulți și cursanții dezavantajați

Pasul 1: Identificați tipurile de competențe digitale necesare pentru diferite profesii și sectoare.

Pasul 2: Puneți întrebări cursanților cu privire la profesiile în care se văd. Ajutați cursanții care nu au o
viziune clară a viitorului lor loc de muncă / poziție pe piața muncii, sugerându-le ce profesii ar putea
încerca.

Pasul 3: Definiți competențele digitale și oferiți câteva exemple cursanților. Ulterior, aceștia își creează
o hartă mentală în jurul termenului „competențe digitale”.

Pasul 4: Rugați cursanții să-și împărtășească ideile și scrieți-le pe tabla albă magnetică (whiteboard).

Pasul 5: Cursanții potrivesc competențele digitale necesare cu viitorul lor loc de muncă.

Pasul 6: Formatorul asistă individual cursanții în definirea căilor de învățare pentru a evalua, valida sau
dobândi competențele digitale de care au nevoie cursanții pentru locul de muncă.

3.3. Exercițiul 3
Exercițiu pentru cursanții dezavantajați

Pasul 1: Formatorul explică diferența dintre ușurința în utilizare, accesibilitate și incluziune. Cu acces
la internet, formatorul prezintă apoi un site web care are toate aceste trei caracteristici.

Pasul 2: Cursanții sunt rugați apoi să evalueze două site-uri web (alese de formator) în ceea ce privește
ușurința în utilizare, accesibilitatea și incluziunea. Unii cursanți pot avea nevoie de ajutor.

Pasul 3: Cursanții își împărtășesc feedback-ul și oferă recomandări despre îmbunătățirile ce ar trebui
introduse / setări ce trebuie modificate pentru a le facilita experiența online.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 84

3.4. Exercițiul 4
Exercițiu pentru cursanții dezavantajați

Pasul 1: Cursanții sunt rugați să identifice pericolele din spatele utilizării internetului. Următoarele
întrebări îi vor ajuta să ajungă la câteva concluzii importante:

Când mi-am actualizat ultima dată programul antivirus?;

Cât de des folosesc hotspot-urile?;

Cum îmi dau seama că un site web este sigur?;

Ce motor de căutare (browser) folosesc?;

Cum pot partaja documente între rețele?;

De unde descarc aplicații?;

Cât de des îmi schimb parola?;

Mă deloghez din conturi la finalul activității?;

Controlez datele pe care le partajez online?;

Pasul 2: Cursanții fac schimb de păreri și observații și, împreună cu formatorul, creează o listă de
recomandări intitulată „Pași de bază pentru a fi în siguranță pe internet”.

4. LECTURĂ SUPLIMENTARĂ ȘI DEZVOLTARE ULTERIOARĂ


Următoarele resurse suplimentare sunt disponibile în limba engleză:
Digital Skills & Jobs Coalition initiatives repository;
European Framework for the Digital Competence of Educators;
Digital Skills: Rethinking education and training in the digital age: Digital skills and new models for
learning;
Introduction to Web Accessibility;
Copyright & Online Resources: It Doesn’t Have To Be Complicated;
Copyright Resources to Support Publishing and Teaching;

5. TESTE PENTRU VERIFICAREA CUNOȘTINȚELOR DOBÂNDITE


5.1. Evaluare inițială
Întrebarea 1

Știți ce sunt competențele digitale?

a. Da;
b. Nu;
c. Nu sunt sigur(ă).
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 85

Întrebarea 2

Știți de ce sunt importante competențele digitale?

a. Da;
b. Nu;
c. Nu sunt sigur(ă).

Întrebarea 3

Ați putea menționa cel puțin 5 exemple de competențe digitale?

a. Da, cu siguranță;
b. Da, dar nu sunt așa sigur(ă) de răspunsul meu;
c. Nu.

Întrebarea 4

Cunoașteți diferența dintre „competențele informaționale” și „competențele digitale”?

a. Da;
b. Nu;
c. Cred că aș putea ghici, dar nu sunt sigur(ă).

Întrebarea 5

Ați putea spune de ce abilitățile digitale se schimbă constant?

a. Nu, mi se pare destul de dificil;


b. Da, dar nu sunt sigur(ă) că înțeleg motivul;
c. Da, aș putea să spun câteva motive.

Întrebarea 6

Ați putea menționa cel puțin trei tipuri diferite de resurse digitale?

a. Cred că aș putea ghici, dar nu sunt sigur(ă) de răspunsul meu;


b. Da;
c. Nu.

Întrebarea 7

Știți ce înseamnă incluziune digitală?

a. Incluziune digitală înseamnă că resursele și instrumentele digitale sunt disponibile pentru toată
lumea;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 86

b. Incluziune digitală înseamnă includerea a cât mai multe resurse digitale posibile în scopul educației;
c. Nu / Nu sunt sigur(ă).

Întrebarea 8

Știți diferența dintre diferitele tipuri de protecție înainte de a intra online și în timp ce sunteți online?

a. Da;
b. Nu;
c. Cred că aș putea ghici, dar nu sunt sigur(ă) de răspunsul meu.

Întrebarea 9

Ați putea menționa cel puțin 5 bune practici diferite pentru creșterea siguranței pe internet?

a. Cred că aș putea ghici, dar nu sunt sigur(ă) de răspunsul meu;


b. Nu;
c. Da.

Întrebarea 10

Cine credeți că are cea mai mare nevoie de a afla mai multe despre partajarea documentelor, crearea
de conținut și proprietatea asupra documentelor?

a. Oameni care doresc să creeze conținut sau să partajeze conținut existent;


b. Oamenii care doresc să-și îmbunătățească situația pe piața muncii;
c. Ambele răspunsuri a) și b) sunt corecte.

Răspunsuri corecte

1-A;

2-A;

3-A;

4-A;

5-C;

6-B;

7-A;

8-A;

9-C;

10-C;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 87

Nivelul clasei:

0-4 Cursantului îi lipsesc cunoștințele și competențele de bază în ceea ce


privește digitalizarea, utilizarea în siguranță a internetului și
competențele pentru a putea beneficia de participarea la o societate
digitalizată. Sunt necesare îndrumare și asistență din partea
formatorului pentru a îmbunătăți această situație.

5-6 Cursantul va beneficia de conținutul abordat în modulul Ce sunt


competențele digitale și de ce avem nevoie de ele? Cum utilizăm
resursele / conținutul digital? - îmbunătățirea cunoștințelor și
abilităților pentru o utilizare mai responsabilă a resurselor digitale și
a internetului.

7-8 Cursantul are doar câteva lacune de cunoștințe și competențe cu


privire la subiectele abordate în acest modulul Ce sunt competențele
digitale și de ce avem nevoie de ele? Cum utilizăm resursele /
conținutul digital?

9-10 Cursantul deține un nivel bun de cunoștințe și competențe privind


digitalizarea și utilizarea în siguranță a internetului.

5.2. Evaluare finală


Întrebarea 1
Doriți să vă îmbunătățiți competențele digitale pentru a obține sau a vă schimba locul de muncă. Ce
faceți?
a. Vă rugați prietenii și rudele să ia o decizie pe baza preferințelor majorității.
b. Lucrați la o varietate de competențe digitale, inclusiv abilitatea de a utiliza informații, comunicarea
și gândirea critică, pentru a vă potrivi mai bine competențele cu particularitățile cerințelor în
continuă schimbare de pe piața forței de muncă și pentru a fi mai bine pregătiți pentru
perfecționarea abilităților la cerere.
c. Alegeți acele competențe care includ cele mai noi tehnologii pur și simplu pentru că vor continua
să ne impacteze viața.

Întrebarea 2
Doriți să descărcați și să partajați o publicație online? Ce faceți?
a. Copiați publicația și o faceți publică indiferent de consimțământul autorului.
b. Verificați dacă resursa digitală este o resursă educațională deschisă și dacă autorul său și-a dat
consimțământul pentru a fi reutilizată și partajată fără să fie necesare permisiuni suplimentare.
c. Aduceți îmbunătățiri publicației și o publicați ca fiind creația voastră pentru a primi dreptul de
autor.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 88

Întrebarea 3
Doriți să verificați dacă un site web este sigur. Ce faceți?
a. Căutați într-un browser, la întâmplare, informații despre acel site.
b. Verificați adresa (bara URL) dacă începe cu https:// sau include pictograma unui lacăt.
c. Nu există o soluție eficientă pentru a afla dacă un site web este sigur.

Întrebarea 4
Doriți să îmbunătățiți siguranța / confidențialitatea în cadrul activităților din cutia poștală electronică.
Ce faceți?
a. Verificați dacă adresele de e-mail sunt sigure înainte de a deschide atașamente.
b. Alegeți cine vă vede mesajele (folosind opțiunile CC și BCC).
c. Ambele răspunsuri a) și b) sunt corecte.

Întrebarea 5
Doriți să vă protejați datele digitale sensibile. Ce puteți face?
a. Vă asigurați că sunteți conectați la conturi și rețineți istoricul de navigare.
b. Schimbați parolele, ștergeți cookie-urile și revizuiți informațiile publicate online.
c. Amânați decizia până când devine urgentă.

Răspunsuri corecte
1-B;
2-B;
3-B;
4-C;
5-B;
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 89

2.2 Cum creăm conținut/resurse


digitale? Cum folosim rețelele sociale?
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 90

1. INFORMAȚII GENERALE
1.1. Scopul modulului
Această a doua parte a modulului „Conștientizare digitală” abordează crearea de resurse și conținuturi
digitale, împreună cu utilizarea rețelelor sociale și a creării rețelelor de contacte.

Prin acest subcapitol vom încerca să răspundem la următoarele întrebări: Ce program trebuie să învețe
cursanții noștri pentru a se pregăti pentru un mediu profesional? Cum pot învăța să-l folosească?
Trebuie să știe cum să creeze conținut multimedia sau alte elemente grafice? Ce este o rețea?

Lumea afacerilor de astăzi este în mare parte digitală: documente, rapoarte, prezentări, conferințe,
apeluri de afaceri, reclame, management ... totul este dezvoltat prin intermediul computerelor
personale, internetului și dispozitivelor electronice. De aceea, este crucial pentru profesioniștii
viitorului să înțeleagă „lumea” digitală, să nu aibă niciun fel de problemă atunci când lucrează cu
documente digitale sau prin intermediul platformelor digitale. Intrarea în această lume în schimbare
rapidă este cheia succesului profesional.

1.2. Obiectivele învățării


A. Cunoașterea diferitelor alternative de programe gratuite specializate în munca de
birou;

B. Cunoașterea diferitelor alternative de programe gratuite specializate în crearea de


conținut multimedia;

C. Obținerea accesului la resurse gratuite pentru a stăpâni programele date;

D. Înțelegerea conceptului de rețea în lumea de astăzi;

E. Utilizarea corectă a platformei LinkedIn;

F. Gestionare corectă a rețelelor sociale.

Abilități: rezolvarea problemelor, abilități de comunicare, adaptabilitate, flexibilitate, prezentări,


comunicări scrise, găzduire de întâlniri, colaborare, planificare strategică, rețea, creativitate.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 91

2. BAZE TEORETICE
2.1. Crearea de conținut și resurse digitale
În prezent, afacerile sunt o lume digitală.Tradiționala hârtie, faxul și chiar apelurile telefonice au fost
înlocuite cu programe de calculator (software) pentru munca de birou, e-mailuri, apeluri vocale online
și, în esență, cu un mediu online. În această subsecțiune vom studia mai multe aplicații software pe
care orice profesionist trebuie să le stăpânească și să le aplice în activitatea sa.

Vom vorbi despre fiecare tip de conținut separat, oferind o soluție software gratuită pentru utilizare
profesională și / sau academică. O scurtă explicație a opțiunilor furnizate va fi adăugată, dar vă
recomandăm să consultați și secțiunea „Lectură suplimentară” a acestui document pentru informații
mai detaliate, cursuri gratuite, tutoriale, întrebări și răspunsuri cu privire la fiecare program. Acest tip
de resurse pot fi cu adevărat utile în sala de curs cu un anumit grup de cursanți.

Pe de altă parte, vom verifica elementele de bază ale conținuturilor multimedia, oferind câteva soluții
de acces deschis deoarece, chiar dacă nu toți profesioniștii vor avea nevoie de ele pentru a-și desfășura
activitatea. Acestea se recomandă însă a fi înțelese bine, datorită puterii și gradului lor de utilizare.

Office Suites - programe pentru munca de birou


Procesatoarele de text sunt instrumentul de bază al majorității afacerilor de astăzi. În clădirile mari de
birouri, mii de angajați folosesc zilnic acest tip de programe (software) pentru a scrie rapoarte și a
genera documente, printre altele. Dar aceste procesatoare de text nu sunt singurele programe
folosite: de multe ori, în lumea afacerilor, sunt necesare prezentări (o prezentare pentru un produs
nou, o prezentare pentru a explica un proiect unui potențial client, o prezentare a bilanțului anului
precedent ... ), precum și organizarea de foi de calcul pentru a gestiona automat anumite elemente
ale unei afaceri date, cum ar fi cheltuielile, furnizorii, portofoliul de clienți, etc.

Aceste funcții se reunesc de obicei în așa-numitele Office Suites: niște suite de programe create pentru
a ajuta munca în cadrul unui birou. Cel mai cunoscut, datorită capacității și recunoașterii sale la scară
largă, este Microsoft Office, un set de programe cu plată, care include programe specializate pentru
aceste funcții, dar și pentru altele. Cu toate acestea, există alternative complet gratuite la el, cum ar fi
Open Office, Google Suite sau Libreoffice.

În scopul acestui modul, vom prezenta Google Suite ca suită gratuită aleasă de noi pentru programe
de birou, datorită capacității sale de a lucra complet online și de a stoca munca și documentele în
cloud, ceea ce este considerat de majoritatea experților a fi viitorul computerelor. Aici, însă, vom
arunca doar o scurtă privire asupra funcțiilor și posibilităților acestui software, iar link-uri și resurse de
lectură suplimentare vor fi disponibile în secțiunea corespondentă din acest document.

Începem cu Google Docs (Documente Google), care este un procesor de text online deținut de Google,
care îl oferă gratuit împreună cu alte programe pentru foi de calcul, prezentări, etc., în Suite-ul lor.
Deoarece poate rula pe mai multe platforme, îl putem folosi atât pe computer, cât și pe tabletă sau
smartphone. Este foarte potrivit pentru computerele mai puțin performante, deoarece Google este
cel care lucrează cel mai mult la executarea acestui software în cloud.

Este un instrument foarte puternic, compatibil cu diferite tipuri de fișiere, cum ar fi .doc, .docx, .txt,
.rtf, .odt etc., astfel încât să putem vedea (și converti) fișierele Microsoft Word fără nicio problemă.
Un alt avantaj adăugat este că, fiind un procesor de text online, putem partaja documentul cu mai
multe persoane, simultan, în timp real, pentru revizuiri, modificări etc. Pentru a utiliza gratuit acest
software, avem nevoie doar de un cont Google.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 92

Putem vedea cum arată interfața utilizatorului în următoarea captură de ecran:

Sursa: Baza de date Valencia INNOHUB

După cum se poate observa, seamănă cu interfața tradițională Microsoft Suite. Documentele sunt
organizate pe foi, în care putem scrie text cu diferite formate și stiluri, dar putem include și grafice,
imagini, link-uri, indexuri de conținut, referințe, note de subsol ...

Cea mai particulară caracteristică a Google Docs este faptul că permite mai multor oameni să lucreze
în document, în același timp. Prin apăsarea butonului „Share”, putem distribui documentul către
colegi, care pot face sau propune modificări. Există astfel diferite moduri de a lucra la document, cum
ar fi „Editing” (editează direct documentul), „Suggesting” (sugerează modificări - sugestiile apar ca
niște casete de comentariu pe marginea documentului) și „Viewing” (vizualizează documentul pentru
citire și imprimare). De asemenea, trebuie remarcat faptul că Google Docs oferă și diferite șabloane
(Template) pentru a ne crea documentele, cum ar fi CV-uri, propuneri de proiecte, rapoarte ...

Toate modificările făcute sunt salvate automat în cloud și documentul poate fi accesat de pe orice
dispozitiv cu conexiune la internet. Acest lucru face ca Google Docs să fie un instrument foarte util,
deoarece nu numai că ne permite să accesăm toate documentele noastre de oriunde, ci și să lucrăm
de pe dispozitive care nu sunt foarte performante sau care nu au capacitatea de a suporta alte suite
de programe mai mari, precum cele de la Microsoft.

Pentru mai multe informații despre Google Docs, vă rugăm să consultați secțiunea de lectură
suplimentară a acestui document.

Google Suite nu oferă doar Google Docs, ci și Google Slides (Prezentări Google), o alternativă la
clasicul Microsoft Power Point, unul dintre cele mai cunoscute programe pentru a crea prezentări.
Acesta oferă o interfață foarte similară cu cea a Microsoft, așa cum se poate vedea mai jos.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 93

Sursa: Baza de date Valencia INNOHUB

Google Slides (Prezentări Google) este aplicația emblematică a Google pentru crearea de prezentări,
care poate fi găsită în browser, ca parte a Google Suite. Este complet gratuită - singura cerință de
utilizare este să aveți un cont Google.

Funcționează similar cu binecunoscutul Power Point, alternativa de la Microsoft: prezentarea este


distribuită în dispozitive pe care le putem proiecta și configura după bunul plac. În ele putem include
orice, de la text la imagini, grafice și chiar videoclipuri și alte resurse multimedia. Nu numai că putem
edita fiecare dispozitiv, ci și tranzițiile dintre ele, pentru a face prezentarea cât mai interesantă.

La fel ca în Documente, Google oferă, de asemenea, o serie de șabloane (Template) ce pot fi folosite
gratuit, precum și teme inteligente (Themes), sugerate în funcție de stilul folosit pentru prezentare.

La fel ca Docs și restul suitei Google, Slides folosește spațiul de stocare în cloud și prezentările pot fi
editate și consultate de pe orice dispozitiv și pot fi partajate cu colegii (sau, de exemplu, cu un anumit
client), astfel încât aceștia pot edita în timp real, iar noi putem vedea modificările făcute, tot în timp
real.

Și nu în ultimul rând, vă prezentăm Google Sheets (Foile de calcul Google). Acest program
funcționează într-un mod similar cu Microsoft Excel, creând foi de calcul care pot avea scopuri
multiple, deoarece poate fi folosit ca o modalitate de a organiza și monitoriza tot felul de probleme
legate de o afacere, de la bilanțul de venituri și cheltuieli, până la performanța angajaților, portofoliul
de clienți sau prognoza de creștere pentru anul următor.

În captura de ecran de mai jos, se poate vedea interfața programului:


JIMINY Ghid de dezvoltare personală 94

Sursa: Baza de date Valencia INNOHUB

Funcționalitățile sunt, din nou, similare cu alternativa cu plată de la Microsoft. Se pot crea mai multe
pagini (Sheet) într-o foaie de calcul (Spreadsheet) pentru a organiza și automatiza ceea ce facem.
Principalul punct forte al foilor de calcul este posibilitatea de a include formule care fac legătura între
valori din diferite celule. Aceste formule trebuie să fie numerice și pot fi folosite pentru automatizarea
proceselor.

O bună utilizare a Foilor de calcul ne economisește timp și efort, căci, folosind formulele corecte,
putem sistematiza informațiile pentru a obține feedback-ul dorit, cu posibilitatea, în plus, de a genera
automat grafice și tabele care să sintetizeze rezultatele.

Este, fără îndoială, cel mai solicitant dintre programele prezentate în acest modul, iar utilizarea sa de
către publicul larg este, de asemenea, oarecum redusă. Dar, chiar și fără o cunoaștere extinsă a
acestuia, putem profita măcar de funcțiile sale de organizare a informațiilor. Noi vă recomandăm însă
să învățați cum să utilizați funcțiile cele mai de bază, deoarece poate fi foarte util și ne poate economisi
timp și bani, datorită capacității sale de a sintetiza informații.

Platforma pentru videoconferințe


Astăzi, în lumea afacerilor, conferințele video și întâlnirile la distanță sunt foarte frecvente. În lumea
globalizată în care trăim în prezent, cu contacte, furnizori și membri ai rețelei noastre, aflați la mii de
kilometri distanță, este ceva obișnuit să profităm de posibilitatea de a interacționa în timp real, oferită
de internet, în scopul organizării întâlnirilor de afaceri sau a conferințelor prin intermediul
platformelor online.

Întâlnirile organizate prin mijloace electronice au și alte avantaje, precum reducerea costurilor
călătoriilor de afaceri sau a vizitării clienților în străinătate, o mult mai bună utilizare a timpului de
lucru, posibilitatea de a specifica și modifica data în funcție de necesitățile grupului de lucru, precum
și posibilitatea de a organiza mult mai multe ședințe de lucru decât dacă ar fi fost ținute față în față,
întrucât un apel video pentru a discuta o anumită problemă la locul de muncă nu implică niciun efort
și poate fi aranjat în orice moment.

Prin urmare, pentru profesioniștii viitorului este crucial să învețe să utilizeze aceste instrumente. În
continuare, vom analiza câteva alternative gratuite diferite și caracteristicile acestora, precum și
funcționarea generală a acestui tip de platforme.

Vom începe cu prezentarea soluției oferită de Google: Meet. Modul în care funcționează este foarte
simplu: pur și simplu cu un cont Google, putem organiza o întâlnire și putem partaja o invitație printr-
un link. În timpul întâlnirii, așa cum se poate vedea în captura de ecran de mai jos, putem activa sau
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 95

dezactiva camera web și microfonul, precum și partaja ecranul (share screen), o parte din acesta sau
atașamente.

Principalul avantaj al Google Meet este că nu trebuie instalat și, prin urmare, îl putem folosi de oriunde
în lume, cu orice dispozitiv pe care îl avem la îndemână și care are o conexiune la internet. Calitatea
apelurilor este bună și avem, de asemenea, un chat pe care putem scrie colegilor orice fel de
informație.

Sursa: https://gsuiteupdates.googleblog.com/2020/04/high-quality-video-audio-meet.html

O altă alternativă la Google Meet este Zoom. Acest software a devenit foarte popular recent, datorită
calității apelurilor sale și a profesionalității pe care o inspiră întreaga interfață atunci când este folosit.
Funcționalitățile sale sunt similare cu celelalte alternative: putem crea o întâlnire (pe care o putem
planifica în avans) și ne putem invita colegii. În timpul apelului video putem activa sau dezactiva
microfonul și camera web, și putem partaja fișiere rapid și ușor

Principala diferență față de Google Meet este că Zoom, la fel ca majoritatea alternativelor, necesită
instalarea unui program pentru a putea funcționa. Este un program care va funcționa pe aproape orice
computer și este de obicei actualizat în mod regulat. Poate fi folosit și de pe alte dispozitive, dar trebuie
instalat și pe ele. Zoom poate fi utilizat gratuit fără alte limitări în afară de durata ședințelor, care, în
versiunea gratuită, pot dura maxim 40 de minute.

După cum se poate vedea în următoarea captură de ecran, interfața sa este destul de similară cu restul
alternativelor prezentate:
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 96

Sursa: https://www.zdnet.com/article/zoom-101-a-starter-guide-for-beginners-plus-advanced-tips-and-tricks-for-pros/

În cele din urmă, ultima alternativă pe care o vom prezenta în această secțiune este Skype. Acest
program este bine cunoscut de mulți ani ca fiind principalul software pentru apeluri video online. Cu
toate acestea, în zilele noastre este mai puțin utilizat și nu este considerat un software adecvat pentru
întâlnirile de afaceri.

Skype funcționează într-un mod similar cu restul alternativelor prezentate, deși abordarea sa este mult
mai informală: este un program creat pentru apeluri între prieteni sau familie și nu pentru uz
profesional, ceea ce se și poate observa.

Cu toate acestea, ușurința în utilizare și manipulare, precum și popularitatea și istoria îndelungată, îl


fac să continue să fie o alternativă viabilă pentru efectuarea apelurilor video. Nu are niciun fel de
limitare în ceea ce privește durata apelurilor, care, ca regulă generală, au o calitate ceva mai slabă
decât cea a concurenților săi. În plus, pot fi create grupuri în care să includem contactele dorite, din
care organizarea unei întâlniri sau partajarea unui conținut sunt mult mai ușoare.

Ca puncte negative, trebuie remarcat faptul că nu este văzută ca o aplicație profesională și potrivită
pentru lumea afacerilor, astfel încât utilizarea acesteia poate fi văzută de anumiți clienți, furnizori sau
colegi ca fiind neprofesionistă. Acest program trebuie instalat pe un computer personal și este
disponibilă și o aplicație de Android / iOS.

Interfața sa este similară cu restul alternativelor prezentate, după cum se poate vedea mai jos:
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 97

Sursa: https://www.bit.es/knowledge-center/skype-meetings-la-nueva-herramienta-de-videoconferencias-online/

Conținut multimedia
Pentru orice profil profesional, este necesară stăpânirea unui tip de software de creare a conținutului
audio-vizual, deoarece aceste abilități sunt utile fie pentru un spot publicitar, o reclamă radio, logo-ul
unei noi companii, imaginea corporativă, modele grafice utilizate la un site web ...

Acesta este motivul pentru care am decis să prezentăm două instrumente foarte utile (pe lângă faptul
că sunt complet gratuite) pe care cursanții le pot folosi pentru a dezvolta acest tip de conținut. Evident,
acest tip de conținut și resurse sunt dincolo de cunoștințele majorității profesioniștilor, deoarece doar
designerii graficii sau producătorii audio-vizuali știu cu adevărat să folosească aceste programe în
profunzime și, prin urmare, majoritatea companiilor externalizează acest tip de servicii, pentru a se
putea concentra pe activitatea proprie.

Cu toate acestea, și așa cum spuneam, considerăm că unele noțiuni de bază despre acest tip de
instrumente, precum și accesul la lecturi suplimentare despre programele pe care urmează să le
prezentăm, pot fi utile în cazul în care urmați calea antreprenorială și pot fi folosite, complet gratuit,
ca instrumente profesionale pentru creații audio-vizuale. Mai jos, veți găsi resurse pentru o
cunoaștere mai aprofundată a acestor aplicații, care vă vor ajuta să îmbunătăți calitatea instruirii în
acest domeniu.

În primul rând, vom vorbi despre GIMP. Este un program gratuit pentru editarea imaginilor digitale,
atât desene, cât și fotografii. Cu GIMP, se pot crea și edita, în principal, imagini bitmap. Se poate lucra
și cu imagini vectoriale, cu ajutorul plug-in-ului corespunzător, dar nu este cel mai potrivit program
pentru imaginile vectoriale complexe.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 98

Sursa: https://www.freewarefiles.com/The-GIMP-screenshot-13556.html

GIMP funcționează similar cu Adobe Photoshop, alternativa sa cu plată. Se lucrează în straturi (layers),
în care putem adăuga imagini, texte, forme și alte resurse grafice, după plac. Mai târziu, și datorită
utilizării straturilor, putem proiecta rezultatul final în funcție de nevoile noastre. Acest program poate
fi extrem de util pentru proiectarea de logo-uri, reclame, postere ... posibilitățile sunt nelimitate.

La deschidere programului GIMP, se pot vedea mai multe ferestre, iar în interiorul fiecăreia se
folosește butonul din dreapta al mouse-ului pentru a accesa diferitele funcționalități. Interfața GIMP
are două ferestre principale - Toolbox și Image Window - în plus față de alte ferestre, cum ar fi Colour
Palette, Layer Window, etc. Funcționalitățile sale sunt extinse și oarecum complexe, dacă nu aveți
cunoștințe în materie, vă recomandăm să vă faceți timp pentru a explora toate posibilitățile pe care le
oferă.

În secțiunea „Lectură suplimentară”, am furnizat link-ul către tutorialele oficiale ale programului. Vă
recomandăm să aruncați o privire dacă decideți să încercați să intrați în crearea de desene grafice cu
cursanții dvs.

Pe de altă parte, am dori să abordăm acum crearea de conținut multimedia cu programul DaVinci
Resolve 16. Acest program este un software profesional care vizează crearea de filme și video, cu
instrumente integrate pentru corecția culorilor, contrast, editarea sunetului, efecte ... Acest
instrument este complet gratuit.

Acest program corespunde schemei clasice a editorilor video precum Sony Vegas sau Adobe
AfterEffects (ambele alternative cu plată). În partea de jos a ecranului, apare o cronologie, folosită
pentru a plasa conținutul audio-vizual (fie că este vorba de videoclipuri, sunete, melodii, imagini ...),
iar apoi se folosesc toate instrumentele pe care programul le oferă pentru a crea și edita videoclipul
final.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 99

Sursa: https://www.diyphotography.net/blackmagic-davinci-resolve-16-now-comes-with-content-
aware-fill-style-features-for-video/

Programul este complet gratuit, având însă și o versiune plătită care include câteva caracteristici
suplimentare. Dacă am spus despre GIMP că poate fi un program complex pentru începători, DaVinci
este și mai mult. Rețineți că acest program este conceput pentru profesioniștii în editarea și crearea
de conținut audio-vizual, precum și pentru producția de filme și scurtmetraje, astfel încât să ofere o
gamă extrem de largă de posibilități pentru funcțiile pe care cursanții le folosesc cu adevărat.

Cu toate acestea, din moment ce putem învăța să folosim programul gratuit, mulțumită, printre altele,
resurselor pe care le-am selectat și adăugat în secțiunea „Lectură suplimentară”, acesta este un
instrument care poate fi foarte util pentru a edita și a produce acel conținut de care avem nevoie
pentru o anumită activitate, cum ar fi, de exemplu, o reclamă. Cu toate acestea, dimensiunea și
consumul de resurse ale acestui program necesită un computer destul de puternic pentru a putea
lucra cu el.

În concluzie, așa cum am menționat anterior, există opțiuni pentru dezvoltarea de conținut audio-
vizual complet gratuit și puteți învăța să utilizați aceste resurse, dacă doriți. Multe companii aleg să
externalizeze aceste servicii, tocmai datorită complexității pe care o poate avea acest tip de programe,
dar chiar și așa este complet posibil (și nu necesită un efort extraordinar) să învățați să le folosiți și să
începeți să creați primele elemente grafice, într-un mod simplu și gratuit.

2.2. Cum folosim rețelele sociale


Continuând din secțiunea anterioară, resursele digitale și lumea online sunt totul în ziua de azi. Trăim
într-un mediu globalizat și complet digital, în care tradiționalul a dat loc modernului, calculului, cloud-
ului și interacțiunii sociale și profesionale prin intermediul internetului.

În această a doua secțiune ne vom ocupa de utilizarea altor tipuri de resurse digitale: internetul,
rețelele sociale și rețelele digitale. Vom începe prin a vedea ce sunt rețelele și cum pot cursanții noștri
profita de acestea pentru cariera lor profesională; apoi, vom vedea ce înseamnă Networking 2.0 și de
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 100

ce poate fi atât de eficient pentru cei care intră pe piața muncii; și, în cele din urmă, vom încerca să
răspundem în ce măsură este recomandabil (sau nu) să folosiți rețelele sociale pentru a promova o
activitate profesională, precum și diferite exemple în care acestea pot fi pozitive și / sau negative, în
funcție de context și de piața cu care ne confruntăm.

Crearea unor rețele de contacte (networking)


Crearea unor rețele de contacte (networking-ul) este o practică obișnuită în lumea afacerilor și a
antreprenoriatului. Este o frază care este deja folosită zilnic în domeniul profesional și se referă la
evenimente, atât formale, cât și informale, prin care cursanții își pot construi o rețea de contacte care
îi pot ajuta să genereze atât oportunități de afaceri, cât și oportunități de angajare.

La conferințe și târguri profesionale, există, de obicei, un spațiu rezervat pentru facilitarea acestei
practici în rândul participanților. Astfel de întâlniri, care sunt de obicei organizate la jumătatea
dimineții sau la sfârșitul zilei, cu o cafea în față, în cadrul evenimentelor care atrag profesioniști
relevanți din sector, devin momente valoroase în care puteți lua contact cu persoane cu interese
comune. Acestea sunt unul dintre mai multe locuri în care și studenții noștri își pot crea contacte.

Reuniunile de networking pot satisface diferite situații de lucru. Oameni care au o idee de afaceri și
au nevoie de investitori sau parteneri, recrutori care doresc să încorporeze specialiști în anumite
domenii sau business angels („îngeri investitori”) care caută proiecte în care să investească. Dar
networking-ul nu este exclusiv antreprenorilor sau persoanelor implicate în afaceri. Poate fi benefic și
pentru cei care caută un loc de muncă sau se gândesc să-și schimbe locul de muncă.

Promovarea unei afaceri noi (start-up) nu este o sarcină ușoară și necesită timp și a resurse pe care nu
toată lumea le are în gestionarea de zi cu zi a afacerii. Dar participarea la astfel de evenimente poate
fi esențială pentru afacerile noi. Acestea sunt o bună oportunitate de a primi feedback despre
produsele lor, de la oameni care cunosc sectorul, putând astfel să le îmbunătățească. Și o oportunitate
excelentă de a stabili contacte care să faciliteze atragerea de utilizatori sau abonați pentru acele
produse sau de a ieși pur și simplu din bula proprie pentru a avea o viziune globală a pieței cu care se
confruntă.

Sursa: Fotografie de Evangeline Shaw preluată de pe Unsplash

Unul dintre cele mai importante aspecte atunci când vine vorba despre pornirea unei afaceri este să
te înconjori de oameni care vor aduce valoare adăugată proiectului. Networking-ul poate fi formula
potrivită în acest scop.
JIMINY Ghid de dezvoltare personală 101

Oricare ar fi situația cursanților dvs., pentru ca acest gen de întâlnire să fie fructuoasă, trebuie
elaborată o strategie care implică muncă înainte și după eveniment. Se pot ajuta singuri folosind
aplicații care sunt deosebit de utile în scopul networking-ului. Iată câteva aspecte cheie care vor ajuta
ca rețeaua de contacte care se creează să genereze oportunități de angajare:

Ajutați-i să-și facă profilurile pe rețelele sociale într-un mod profesional. Trebuie să includă cuvinte
cheie legate de domeniul lor în biografia publicată pe LinkedIn. Concepte, programe, tendințe ... totul
în acest tip de site-uri îi ajută să se poziționeze ca experți într-un anumit sector. Trebuie să urmărească
și să participe la conversațiile generate prin hashtag-urile legate de domeniul lor de muncă și să
împărtășească conținut relevant pentru a adăuga valoare profilului lor profesional.

Învățați-i cum să creeze un elevator pitch. Această tehnică constă în pregătirea unui discurs care
descrie pe scurt (discursul trebui să dureze între 30 de secunde și un minut, cam cât o călătorie cu
liftul) ideea unei anumite afaceri sau produs sau cariera și obiectivele profesionale. Acest conținut
poate fi folosit ca o introducere, în timpul unei mese la care participă cursanții dvs., într-o scrisoare de
prezentare care însoțește CV-ul sau poate fi utilizat într-o conversație mai informală cu specialiști sau
potențiali investitori.

Construirea și menținerea unei rețele de relații profesionale este esențială pentru îmbogățirea CV-ului
și experiența de lucru a cursanților. Îi va ajuta să avanseze profesional și să deschidă ușa către noi
oportunități de lucru.

Crearea unor rețele de contacte (networking) 2.0: LinkedIn


Întrucât acum știm deja ce înseamnă networking (crearea unor rețele de contacte), ce înseamnă atunci
networking 2.0? Ei bine, nu este altceva decât ceea ce am tot repetat în aceste materiale: trecerea de