Sunteți pe pagina 1din 50

Dreptcivil.

Persoanele2009 SemestrulII
1.Caresuntpersoanelecucapacitateciviladeexercitiurestransa?pag.56 a.barbatulminorde15anipussubinterdictie b.femeiaminorade17ani,necasatorita c.femeiaminoracasatorita ANS:B 2.Caresuntpersoanelefaracapacitatedeexercitiu?pag.52 a.minorulcarenuaimplinitvarstade14ani b.minorulcuvarstaintre14si18ani c.minoracasatorita ANS:A 3.Decandesterecunoscutacapacitateadefolosintaanticipata?pag.23 a.nastere b.conceptie c.moarte ANS:B 4.Ceareincontinutcapacitateadefolosintaanticipata?Pag.23 a.drepturisiobligatii b.drepturi,darsiuneleobligatiiinconditiiexceptionale c.numaidrepturi ANS:C 5.Cereprezintaorganizareadesinestatatoarecaelementconstitutivalpersoaneijuridice?Pag.163 a.acelelementconstitutivaloricareipersoanejuridicecareconstainalcatuireacauntotunitarori structurarea,compartimentareacolectivuluideoameni. b.persoanajuridicacuceldealtreilea 1

c.pentrufiecarecategoriedepersoanejuridiceexistareguliconcreteinaceastaprivinta ANS:A 6.Cecerintetrebuiesaindeplineascascopulpropriucaelementconstitutivalpersoaneijuridice? pag.168 a.safiedeterminatsisafieinaccordcuinteresulobstesc b.scopulinaccordcuinteresulobstesc,seconfundaintotdeaunacuscopulobstesc c.scopulpersoaneijuridicenutrebuieformulatconcret ANS:A 7.Caresuntcomponentelecarestaulabazainfiintariipersoaneijuridiceprinactuldeinfiintare recunoscut?pag.176 a.actulconstitutivsemnatdetotimembriifondatorisiadoptatdeadunareagenerala b.statutulasociatiei c.ambele ANS:C 8.Cecuprinde,subaspectulcomponentelor,infiintareapersoanelorjuridiceprinactuldeinfiintare autorizat?Pag.179 a.actuldeconstituire,statutulsocietatii,autorizarea b.operatiadeimatriculare c.inregistrareoriinscriere ANS:A 9.Careestestructuracapacitatiicivileapersoaneijuridice?Pag.181 a.capacitateadefolosinta b.capacitateadeexercitiu c.ambele ANS:C 10.Cereprezintaspecialitateacasicharacterjuridicalcapacitatiidefolosintaapersoaneijuridice? Pag.182 a.caracteruljuridicpotrivitcaruiapersoanajuridicadobandestenumaiaceledrepturicivilesiisiasuma 2

numaiaceleobligatiicivilecareconduclarealizareascopuluipropiusausuntinlegaturacuel b.insusireaacesteiadeafiinstituitanumaidelege,careiistabilesteinceputul,incetareasicontinutul c.constainaceeacanupoatefiinstrainataoricedatasinusepoaterenuntalaea,niciintot,niciin parte ANS:A 11.Cereprezintalegalitateacasicharacterjuridicalcapacitatiidefolosintaapersoaneijuridice?Pag.182 a.insusireaacesteiadeafiinstituitanumaidelege,careiistabilesteinceputul,incetareasicontinutul b.insusireaacesteiadeanuiseputeaaduceingradiridecatincazurilesiconditiilestabilitedelege c.aptitudineasubiectuluicolectivdedreptcivildeaaveadrepturisiobligatiicivileingeneral ANS:A 12.Careestemomentulinceputuluicapacitatiideexercitiuapersoaneijuridice?Pag.206 a.deladatainfiintariisale b.aldesemnariiorganelordeconducere c.aldobandiriicapacitatiidefolosinta ANS:A 13.Cepresupuneprincipiulpluralitatiiorganelordeconducereapersoanelorjuridice?pag.209 a.auingeneralmaimulteorganedeconducere b.impunerespectareadelimitarilordeatributieintrediferiteorganedeconducere c.estereprezentataprinorganulunipersonaldeconducere ANS:A 14.Cinereprezintapersoanajuridicainraporturilecutertii?Pag.209 a.estereprezentataprinorganulunipersonaldeconducereincalitatedereprezentantlegalalpersoanei juridice b.oaltapersoanacarenuestereprezentantconventionalalpersoaneijuridice c.ceicealcatuiescorganelledeconducere ANS:A 15.Candinceteazacapacitateadeexercitiuapersoaneijuridice?Pag.210 a.odatacusfarsitulcapacitatiidefolosinta,aacesteia 3

b.odatacuincetareacalitatiiuneipersonefizicedeafiorgandeconducerealpersoaneijuridice c.uneivacanteapostuluideorgandeconducereapersoaneijuridice ANS:A 16.Careestesanctiuneapentrunerespectareaprincipiuluispecialitatiicapacitatiidefolosintaa persoaneijuridice?Pag.211 a.consacrasanctiuneanulitatiiabsoluteaactului b.atragesanctiuneanulitatiirelativeaactuluijuridiccivil c.ambele ANS:A 17.Careestesanctiuneapentruincalcarearegulilorprivitoarelacapacitateadeexercitiuapersoanei juridice?Pag.212 a.consacrasanctiuneanulitatiiabsoluteaactului b.atragesanctiuneanulitatiirelativeaactuluijuridiccivil c.ambele ANS:B 18.Caresuntconditiilepentrudeclarareajudecatoreascaamortiiprecedatadedeclararea judecatoreascaadisparitiei?Pag.41 a.saexisteohotararedefinitiva,caresafifostafisatatimpde30dezilelausainstanteisiprimariei ultimuluidomiciliualceluidisparut b.saexisteohotararedefinitivasiirevocabila,caresafifostafisatatimpde30dezilelausainstanteisi primarieiultimuluidomiciliualceluidisparut c.persoanasafidisparutintroimprejurareexceptionalacareindreptatestesasepresupunadecesul ANS:B 19.Caresuntconditiilepentrudeclarareajudecatoreascaamortiineprecedatadedeclararea judecatoreascaadisparitiei?pag.41 a.persoanasafidisparutintroimprejurareexceptionalacareindreptatestesasepresupunadecesul b.saexisteohotararedeclarativadedisparitie,definitivasiirevocabila c.deladataultimilorstiridincarerezultacapersoanadisparutaerainviatasafitrecutpatruani ANS:A 4

20.Incesituatiipoateintervenimodificareaactelordestarecivila?Pag.145 a.inscrierearecunoasteriisaustabiliriiulterioareafiliatiei b.inscriereaadoptiei,aanulariisaudesfaceriiei c.ambele ANS:C 21.Cecharacterarehotarareadeclarativademoarte?Pag.44 a.arecharactercostitutivdedrepturi b.produceefectepentruviitor,darsipentrutrecut c.ambele ANS:C 22.Candsepoatecereanulareahotarariideclarativedemoarte?Pag.45 a.poateintervenioricand,dacasedemonstreazacaceldeclaratmortesteinviata b.nusepoatecereoricand,actiuneainanulareahotarariideclarativedemoartefiindimprescriptibila c.nupoateintervenisiatuncicandpentruceldeclaratmortexistaactdedeces ANS:A 23.Caresuntincapacitatilecucharacterdeprotectie?Pag.33 a.incapacitateaminoruluide16anideadispuneinvreunfeldebunurilesaleprindonatiesau testament b.incapacitateaminoruluisub16anideadispuneinvreunfeldebunurilesaleprindonatiesau testament c.decadereadindrepturileparintesti ANS:B 24.Incesituatiiarelocanulareaactelordestarecivila?Pag.144 a.actuldestarecivilaafostintocmitintrunregistrunecorespunzator b.saurespectatprevederilelegalelaintocmireaactuluidestarecivila c.inregistrareasafacutdeopersoanacompetenta ANS:A 5

25.Cinepoatedispuneanularea,modificarea,rectificareaoricompletareaactelordestarecivila? Pag.145 a.hotarareajudecatoreascairevocabila b.persoanainteresata c.autoritateaadministratieipublicelocale ANS:A 26.Cereguliseaplicatuteleiceluipussubinterdictie?Pag.90 a.tutoreleestedatorsasaingrijeascadepersoanaceluipussubinterdictie,spreaigrabivindecareasi aiimbunataticonditiiledeviata b.inacestscop,sevorintrebuintaveniturilesilanevoie,toatebunurileceluipussubinterdictie c.ambele ANS:C 27.Incesituatiiinceteazacapacitateaciviladeexercitiurestransa?Pag59 a.prindeces b.laimplinireavarsteide16ani c.incazulincareminorulcuvarstaintre14si18aninuestepussubinterdictiejudecatoreasca ANS:A 28.Cumtrebuiesafieincuviintareaocrotitoruluilegalcesecerepentruincheiereaactelorjuridicecivile decatreminorulcuvarstaintre1418ani?Pag.57 a.prealabila b.generala c.ambele ANS:A 29.Cumpoateminorul,cucapacitatedeexercitiurestransa,incheiaactejuridicededispozitie?Pag.58 a.personal,cuincuviintareaocrotitoruluilegal b.numaiprinreprezentant c.personal,cuincuviintareaocrotitoruluilegalsiaautoritatiitutelare 6

ANS:C 30.Cenuaremajorulpussubinterdictiejudecatoreasca?Pag.89 a.nuarecapacitatedefolosinta b.nuarecapacitatedeexercitiu c.areocapacitatedeexercitiurestrinsa ANS:B 31.Incesituatiefemeiacareadobanditcapacitatedeexercitiudeplinaprinincheiereacasatorieiinainte deafiimplinitvarstade18ani,pierdeaceastacapacitate?Pag.61 a.incazuldesfaceriicasatorieiprindivort,inaintacafemeiarespectivasafiimplinit18ani b.incazulincetariicasatorieiprindecesulsotuluiinaintecafemeiarespectivesafiimplinit18ani c.prinpunereasubinterdictiejudecatoreasca ANS:C 32.Incesituatiiinceteazacapacitateadeexercitiudeplina?Pag.61 a.atuncicandinceteazasicapacitateadefolosinta b.prindesfacereacasatorieiinaintecafemeiasafiimplinit18ani c.dacanuafostpussubinterdictie ANS:A 33.Ceactepoateincheiaminorulcuvarstaintre1418anipersonalsisingur?Pag.57 a.oriceactedeadministrare b.actededispozitie c.actedeconservare ANS:C 34.Caresuntlimitelecontinutuluicapacitatiideexercitiuapersoaneijuridice?Pag.208 a.capacitateadeexercitiuapersoaneijuridicenupoatefimaiextinsadecatcapacitateadefolosinta b.actelejuridicefacutedeorganelepersoaneijuridiceinlimiteleputerilorceleaufostconferite,nu suntactelepersoaneijuridiceinsasi c.prerogativapersoanelorfizicedinorganeledeconduceredeaincheiadirect,personalactejuridice ANS:A 7

35.Candinceteazacapacitateadeexercitiuapersoaneijuridice?Pag.210 a.odatacusfarsitulcapacitatiidefolosinta,aacesteia b.poatesupravietuicapacitatiidefolosinta c.odatacuincetareacalitatiiuneipersonaefizicedeafiorgandeconducerealpersoaneijuridice ANS:A 36.Cucenulitatesesanctioneazanerespectareanormelorcarereglementeazamateriaactelordestare civila?Pag.143 a.nulitateaabsoluta b.nulitatearelative c.ambele ANS:A 37.Ceactepoateincheiaminorulcucapacitatedeexercitiurestransapersonal,darnumaicudubla incuviintare?Pag.58 a.contractuldedepozitlaCEC b.actedeinstrainareaunorbunuricuanumiteexceptii c.acceptareauneisuccesiuni ANS:B 38.Ceacteiisuntinterziseminoruluicuvarstaintre1418ani?Pag.58 a.ipoteca b.donatiile c.tranzactiile ANS:B 39.Careesteefectulcreatoralreorganizariipersoaneijuridice?Pag.223 a.fuziunea,absorbtia,divizarea b.comasarea,absorbtia,divizareatotala,divizareapartiala c.comasare,divizare ANS:A 8

40.Candinceteazacapacitateadeexercitiurestransa?Pag59 a.inmomentulincetariicapacitatiidefolosinta b.candminorulindeplineste18ani c.ambele ANS:C 41.Careesteclasificareacauzelordedizolvareapersoaneijuridice,infunctiedenaturaoricaracterul lor?Pag.235 a.cauzededizolvarefortata,cauzededizolvarevoluntara b.cauzegenerale,cauzespecialesauspecifice c.causecareconducladizolvareadedreptapersoaneijuridice,cauzecareconducladizolvarenumai dacaexistaunactalorganuluicompetentinacestsens ANS:A 42.Careestesanctiuneanerespectariiregulilorcapacitatiideexercitiu?Pag.61 a.consecintepenale,dacasaincalcatintangibilitateaoriegalitateacapacitatiideexercitiu b.consecintaaplicabilaincalcariiuneicapacitatidefolosinta,dacaafostnesocotitaoasemenealimita c.nulitateaabsolutaaactuluijuridicincheiat ANS:A 43.Cinepoatecereanulareaactuluilezionarminorului?Pag.62 a.incapabilulpersonalsisingur,atuncicandincapacitateasaaincetatsauintimpulincapacitatiisalede catrepersoaneleinsarcinatealreprezenta b.oricineareinteres c.cocontractantulcapabilcucareincapabilulaincheiatactuljuridic ANS:A 44.Ceorganeaucompetentasaefectuezeinregistraridestarecivila?Pag.137 a.consiliilejudetenesiserviciilepublicecomunitarelocaledeevidentaapersoaneloralemunicipiilor, sectoarelormunicipiuluiBucuresti,oraselorsicomunelor,prinofiteriidestarecivila b.serviciulpubliccomunitarlocaldeevidentapersoanelor,aloculuidecoboraresaudebarcarepentru nastereaoridecesulcarearavealocintren,peonavaoriaeronava,intimpuluneicalatoriipeteritoriul Romaniei 9

c.ambele ANS:C 45.Caresuntatributeledeidentificareaapersoaneifizice?Pag.97 a.numelesidomiciliul b.stareacivila c.ambele ANS:C 46.Ceactnormativreglementeazadreptullanumealpersoaneifizice?Pag96 a.art.12dinDecretulnr31/1954,art.27,28,62,64si78dinCodulfamiliei,O.G.nr41/2003 b.art.1315dinDecretulnr.31/1954,O.U.G.nr.97/2005 c.art.2224dinDecretulnr.31/1954 ANS:A 47.Caresuntefectelehotarariijudecatorestidedeclarareamortii?Pag.44 a.incetareacapacitatiidefolosintaapersoaneifizice b.incetareacasatoriei c.ambele ANS:C 48.Princeseaseamanacapacitateacivilaapersoaneifizicecuceaapersoaneijuridice?Pag.180 a.ambelesuntoparteacapacitatiijuridice b.ambeleauincontinutnumaidrepturi c.ambeleauincontinutnumaiobligatii ANS:A 49.Cattimptrebuieafisatahotarareadeclarativadedisparitie,lausainstanteisiprimarieiultimului domiciliualceluidisparut?Pag.39 a.15zile b.30zile c.20zile 10

ANS:B 50.Cattimptrebuiesafitrecut,deladataafisariiextrasuluidepehotarareaprincaresadeclarat disparitia,pentruafideclaratajudecatorestemoarteauneipersonae?Pag.41 a.oluna b.4ani c.6luni ANS:C 51.Cattimptrebuiesafitrecutdeladataultimilorstiridincarerezultacapersoanadisparutaerain viatapentruafideclaratajudecatorestemoarteaacesteiaprecedatadedeclarareajudecatoreascaa disparitiei?Pag.41 a.6luni b.1luna c.4ani ANS:C 52.Careesteconditiadefondnecesarapentrudeclarareadisparitieiuneipersoanefizice?Pag.37 a.constainaceeacadeladataultimelorstiridincarerezultacapersoanaerainviatatrebuiesafitrecut maimultdeunan b.constainaceeacadeladataultimilorstiridincarerezultacapersoanaerainviatatrebuiesafitrecut maimultde6luni c.constainaceeacadeladataultimilorstiridincarerezultacapersoanaerainviatatrebuiesafitrecut maimulltde30dezile ANS:A 53.Cuisecomunicahotarareadeclarativademoarte,duparamanereadefinitiva,pentruafiinscrisa? Pag.42 a.serviciuluidestarecivilapentruafiinscrisainregistrulactelordestarecivila b.primarieiundeisiaveaultimuldomiciliu c.presedinteluiinstantei ANS:A 54.Caresuntcauzele,dinlegeagenerala,dedizolvareapersoaneijuridice?Pag.229 11

a.termenulpentrucareaufostconstituitesaimplinit b.scopulnuafostrealizat c.numarulmembrilorseaflainlimitastabilitadelege,actuldeinfiintaresaustatut ANS:A 55.Caresuntcaracterelejuridicealedreptuluilanume?Pag.100 a.opozabilitateaergaomnes,inalienabilitatea,imprescriptibilitatea,personalitatea,universalitatea, legalitatea,unitatea b.legalitatea,generalitatea,inalienabilitatea,intangibilitatea,egalitatea,universalitatea c.legalitatea,oficialitatea,contradictorialitatea,intangibilitatea,egalitatea,universalitatea ANS:A 56.Caresuntceledoualaturialecontinutuluilichidariipersoaneijuridice?Pag.254 a.realizareaactivului b.platapasivului c.realizareaactivuluisiplatapasivului ANS:C 57.Careesteprincipiulcaredomina,referitorlamoduldedobandireanumeluidefamilie?Pag.101 a.copiluldincasatorieianumeledefamiliecomunalparintilor b.copilulvaluanumeleuniadintreei c.valuanumelelorreunite ANS:A 58.Careesteclasificareasediuluipersoaneijuridiceinfunctiedepondereapecareoareinvolumul activitatiiacesteia?Pag265 a.sediulprincipal b.sediulsecundar c.sediulprincipalsisediulsecundar ANS:C 59.Ceseintelegeprinsediulpersoaneijuridice?Pag.264 a.mijloculdeindentificareprinindicareaunuianumitloc,stabilitinconditiilelegii,cuaceasta 12

semnificatie b.undeseurmaresteintreagaactivitate c.undeseurmaresteopartedinactivitate ANS:A 60.Incecazuripoateintervenimodificareanumeluidefamilie?Pag.104 a.stabiliriifiliatieicopiluluinascutdinparintinecunoscuti b.stabilireafiliatieicopiluluidinafaracasatorieisifatadealdoileaparinte c.ambele ANS:C 61.Cumseclasificadomiciliulinfunctiedemoduldestabilire?Pag.118 a.domiciliuldedreptcomun,domiciliullegal,domiciliulconventional b.domiciliulintara,domiciliulinstrainatate c.vechiuldomiciliu,actualuldomiciliu ANS:A 62.Ceestepseudonimul?Pag113 a.esteechivalentcuporecla b.estesupusregulilorstabilirii,modificarii,schimbariioritranscrierii,lafelcaincazulnumelui c.dacaesteinsusit,devineundreptabsolutcarenupoatefiexercitatpecaledereprezentaresinu poatefiinstrainat ANS:C 63.Caresuntelementeledincarerezultafolosintadestat?Pag.130 a.nomen b.tractatussifama c.nomen,tractatussifama ANS:C 64.Ceprerogativecuprindeincontinutuleistareacivilacadreptsubiectiv?Pag.129 a.posibilitateaomuluideaseindividualizaprinstareasacivila 13

b.posibilitateadeapretindesanufieindividualizat,decatrealtii,prinstareacivila c.prerogativadeanuapela,lanevoie,laconcursulforteicoercitiveastatului ANS:A 65.Catedomiciliipoateaveaopersoanafizica,inRomania,inacelasitimp?Pag.117 a.undomiciliu b.douadomicilii c.maimultedomicilii ANS:A 66.Caresuntcaracterelejuridicespecificeresedinteiuneipersoanefizice?Pag.126 a.unicitatea b.vremelnicia c.unicitatea,vremelniciasicaracterulfacultative ANS:C 67.Princesecaracterizeazafolosintastariicivile?Pag.130 a.individualizareauneipersoaneprinpurtareanumeluicecorespundestariicivilepretinsedeacea persoana b.existentaunuiactdestarecivilaconformcustareacivilapretinsadepersoanarespective c.considerareapersoanei,decatreceiapropiati,canefiindpersoanacareiaiiapartinestareacivilade careseprevaleazaaceasta ANS:A 68.CandarelocreconstituireaactuluidestarecivilainsensulLegiinr.119/1996?Pag141 a.candcertificatuldenastereauneipersoaneafostdistrusnemaiputanduserecupera b.candcertificatuldecasatorieafostpierdut c.candregistruldestarecivilaincareseconsemneazaacteledenastereafostpierdutsaudistrus ANS:C 69.Cefeldeactiuneesteceaprincareseurmaresteinlaturareauneistaricivile(unuielementdestare civila),pretinsnereale,siinlocuireaeicualta,pretinsreala?Pag.133 14

a.actiuneinreclamatiedestat b.actiuneinmodificaredestat c.actiuneincontestatiedestat ANS:C 70.Caresuntactiunileinreclamatiedestat?Pag.133 a.actiuneainstabilireapaternitatii,actiuneaintagadapaternitatii b.actiuneainnulitateacasatoriei,actiuneaincontestarearecunoasteriivoluntaredematernitatesaude paternitate c.actiuneainstabilireamaternitatii,actiuneainstabilireapaternitatii ANS:C 71.Cucesepoateprobastareacivilaauneipersonaefizice?Pag.135 a.cuacteleintocmiteinregistreledestarecivila b.cucertificateledestarecivila c.ambelevariante ANS:C 72.Ceseintelegeprinactiuniinreclamatiedestat?Pag.133 a.aceaactiuneprincarepersoanafizicaurmarestesaobtinarecunoastereauneistaricivile,altadecat ceadeladataintroduceriiactiunii b.urmaresteinlaturareauneistaricivile,pretinsnereala,siinlocuireaeicualta,pretinsreala c.urmaresteschimbareastariicivilepentruviitor,ceeaanterioaranefiindcontestata,eafiindacceptata casituatiacorespunzatoarerealitatii ANS:A 73.Careestecaracterulspecificstariicivile,caatributdeidentificareapersoanelorfizice?Pag.132 a.indivizibilitatea b.opozabilitatea c.inalienabilitatea ANS:A 15

74.Caresuntelementeleconstitutivealepersoaneijuridice?Pag.159 a.denumirea,sediul b.contulbancar,capitalulsocial c.firma,emblema,marca ANS:C 75.Caresuntizvoareleactelordestarecivila?Pag.131 a.actedestarecivila:recunoastereadefiliatie,adoptia,casatoria,hotararilejudecatorestidatein actiuniledestarecivila b.faptedestarecivila:nasterea,moartea c.toate ANS:C 76.Cumpoatefireorganizatapersoanajuridica?Pag.217 a.princomasare b.prindivizare c.ambele ANS:C 77.Caresuntmoduriledeincetareapersoaneijuridice?Pag.228 a.comasare(absorbtiesifuziune) b.dizolvaretotala c.dizolvare,comasare(absorbtiesifuziune),dizolvaretotala ANS:C 78.Incetermen,tutoreleesteobligatsaprezinteautoritatiitutelareodaredeseamagenerala,dupa incetareatutelei?Pag.75 a.celmult30dezile b.celmult15zile c.celputin30dezile ANS:A 16

79.Ceefecteproducepunereasubinterdictie?Pag.89 a.lipsireapersoaneiinterzisuluidecapacitatedeexercitiu b.instituireatuteleiinterzisului c.ambele ANS:C 80.Incesituatiisevorbestedespreinstitutiadomiciliuluilegal?Pag.121 a.candminorulsavarsesteoinfractiune b.candminorulestedatinplasament c.candminorulesteinternainspital ANS:B 81.Ceestecapacitateadefolosinta?Pag.17 a.capacitateadeaaveadrepturisiobligatii b.capacitateadeasefolosidedrepturilepecarelearepersoanafizica c.capacitateapecareodobandestepersoanafizicala18ani ANS:A 82.Cepresupuneproceduradeclarariidisparitiei?Pag.38 a.formulareacereriidedeclarareadisparitiei,fazaprealabilajudecatii,fazajudecatiipropiuzise,faza ulterioarajudecatii b.fazaprealabilajudecatii,fazajudecatiipropiuzise,fazaulterioarajudecatii c.fazajudecatiipropiuzise,fazaulterioarajudecatii ANS:A 83.Ceestecapacitateadeexercitiu?Pag.49 a.capacitateapersoaneideanuisiexercitadrepturilesavarsindactejuridice b.capacitateapersoaneideasiexercitadrepturilesideanuisiasumaobligatiisavarsindactejuridice c.capacitateapersoaneideasiexercitadrepturisideasiasumaobligatiisavarsindactejuridice ANS:C 17

84.Ceobligatiiimplica,pentrututore,administrareabunurilorminorului?Pag.74 a.saintocmeascadarideseamaanualepecareleprezintaautoritatiitutelareintermende30dezilede lasfarsitulanuluicalendaristic b.sanuintocmeascadarideseamaoridecateorisolicitaaceastaautoritateatutelara c.laincetareatuteleisanureparepagubeleprodusedinculpasa ANS:A 85.Cepersoaneaucapacitatedeexercitiurestrinsa?Pag.55 a.barbatulminorinvarstade15anipussubinterdictie b.femeiaminorade17aninecasatorita c.femeiaminoracasatorita ANS:B 86.Cumseclasificaactiuniledestarecivilainfunctiedesferapersoanelorindreptatitesaleexercite? Pag.134 a.actiunicepotfipornitedecatretitularulstariicivile,actiunicepotfiintentatedetitular, reprezentantullegalsiprocuror b.actiunicepotfiintentatedetitular,reprezentantullegalsiprocurer,actiunicepotfiintentatede oricepersoanainteresata c.actiunicepotfipornitedecatretitularulstariicivile,actiunicepotfiintentatedetitular, reprezentantullegalsiprocuror,actiunicepotfiintentatedeoricepersoanainteresata ANS:C 87.Cumseclasificapersoanelejuridiceinraportcusediullor?Pag.159 a.personaejuridicecusediulinRomania b.personaejuridicecusediulinstrainatate c.ambele ANS:C 88.Caresuntconditiiledefondnecesarepentrupunereasubinterdictieauneipersoanefizice?Pag.87 a.lipsadiscernamantuluisasedatorezebetieiinvoluntarecomplete b.persoanafizicasaaibadiscernamant c.lipsadediscernamantsanuiipermitasaseingrijeascadeintereselesale 18

ANS:C 89.Careesteclasificareacauzelorcarepotducelaincetareatuteleiminorului?Pag.77 a.cauzecareprivescpersoanaparintelui b.causecareprivescpersoanatutorelui c.causecareprivescstareadesanatateaminorului ANS:B 90.Cumseclasificaincapacitatilededreptcivildupamodulcumopereaza?Pag.28 a.incapacitaticareopereazadeplindrept,incapacitaticarecareopereazaprinefectuluneihotarari judecatoresti b.incapacitatistabiliteinlegeacivila,incapacitatestabiliteinlegeapenala c.incapacitaticucharacterdesanctiuni,incapacitaticucharacterdemasurideprotectiesauocrotire ANS:A 91.Decandproduceefectehotarareadeclarativademoarte?Pag.44 a.esteunactconstitutiv b.produceefectesiretroactiv c.produceefectenumaipentruviitor ANS:B 92.Caresuntpremiselecapacitatiideexercitiuapersoaneifizice?Pag.50 a.capacitateadefolosinta,discernamantulnecesar b.consimtamantulpartilor c.maturitateapshica ANS:A 93.Cecategoriidepersoanenuaucapacitatedeafitutore?Pag.74 a.minorulsaucelpussubinterdictie b.celcaruianuisaretrasexercitiuldrepturilorpoliticesaucivile c.celcare,nuexercitaoaltatutela 19

ANS:A 94.Caresuntatributeledeidentificareapersoaneifizice?Pag.97 a.numele,domiciliul,stareacivila b.prenumele,pseudionimul c.porecla ANS:A 95.Caresuntelementeleconstitutivealepersoaneijuridice?Pag.159 a.sediulpropiu,patrimonialpropiu,scoppropiu b.organizarepropie,autorizatieadministrative,scoppropiu c.organizarepropie,patrimonialpropiu,scoppropiu ANS:C 96.Caresuntcaracteristicileelementelorconstitutivealepersoaneijuridice?Pag.163 a.generalitatea,legalitatea b.oficialitatea c.diversitatea ANS:A 97.Caresuntcaracterelejuridicealenumelui?Pag.100 a.opozabilitateaergaomnes,inalienabilitatea,imprescriptibilitatea,personalitatea,universalitatea, legalitatea,unitatea b.oficialitatea c.religios ANS:A 98.Caresuntsituatiilecarepotducelamodificareanumeluidefamilie?Pag.104,105,106 a.stabilireafiliatieicopiluluidincasatorie b.stabilireafiliatieicopiluluidinafaracasatorieisifatadealdoileaparinte c.stabilireafiliatieifatademama 20

ANS:B 99.Ceseintelegeprininalienabilitateacapacitatiidefolosintaapersoaneifizice?Pag.19 a.nupoateformaobiectderenuntaresiniciobiectdeinstrainare b.poateformaobiectulexecutariisilite c.poateformaobiectuldeinstrainare ANS:A 100.Ceconditiitrebuiesafieindeplinitepentruafivorbadecomorienti?Pag.48 a.safievorbadecelputindouapersoane,safimuritinaceeasiimprejurare,sanusepoatastabilica unaasupravietuitalteia b.persoanelecarenuauincetatdinviatainaceeasiimprejurare c.persoanelecareauincetatdinviatainimprejurarisimilare ANS:A 101.Decatefeluriestecapacitateadeexercitiuapersoaneifizice?Pag.51 a.lipsacapacitatiideexercitiu,capacitateadeexercitiurestransa,capacitatedeexercitiudeplina b.lipsacapacitatiideexercitiu,capacitateadeexercitiudeplina c.capacitateadeexercitiurestransa,lipsacapacitatiideexercitiu ANS:A 102.Caresuntobligatiiletutoreluipeparcursultutelei?Pag.75 a.saintocmeascadarideseamaoridecateorisolicitaaceastaautoritateatutelara b.saparticipelaintocmireainventaruluibunurilordecatredelegatulautoritatiitutelare,inventarcare sesupuneaprobariiautoritatiitutelare c.sareparepagubelepecareleproduce ANS:A 103.Candinceteazacapacitateaciviladeexercitiurestransa?Pag.59 a.prindeces b.dupaimplinireavarsteide18ani c.incazulincareminorulcuvarstaintre14si18aninuepussubinterdictiejudecatoreasca 21

ANS:A 104.Caresuntatributeledeidentificareapersoaneijuridice?Pag.261 a.denumirea,sediul,nationalitatea,firma,contulbancar b.capitalulsocial,telefon,telex,fax,marca,codulfiscal c.ambele ANS:C 105.Caresuntcaracteristiceleelementelorconstitutivealepersoaneijuridice?Pag.163 a.generalitatea,legalitatea,cumulativitatea,exclusivitatea,diversitatea b.imprescriptibilitatea,oficialitatea c.ambele ANS:A 106.Candinceteazacapacitateadeexerccitiudeplinaapersoaneifizice?Pag.61 a.prinsuspendareainterdictieijudecatoresti b.prinimplinireavarsteide18ani c.prinanulareacasatorieiputative,dacafemeiaafostdebunacredintalaincheiereaacesteiasidaca anulareaaavutlocmaiinaintecaaceastasafiimplinitvarstade18ani ANS:C 107.Caresuntincapacitatilereglementatedecodulcivil?Pag.33 a.incapacitateapersoaneicareaimplinit18ani b.incapacitateaminoruluisub16anideadispunedeavereasaprintestament c.incapacitateaconcubinilordeavindeunulceluilalt ANS:B 108.Princemijloaceesteasigurataegalitateainfatalegiicivile?Pag.21 a.prinmijloacededreptcivilcatsiprinmijloacededreptpenal b.prinmijloacededreptadministrativ c.numaiprinmijloacededreptcivil ANS:A 22

109.Ceseintelegeprinexpresiacomorienti?pag.47 a.persoanelecareauincetatdinviatainaceeasiimprejurare b.persoanelecarenuauincetatdinviatainaceeasiimprejurare c.persoanelecareauincetatdinviatainimprejurarisimilare ANS:A 110.Caresuntcaracterelejuridicealecapacitatiideexercitiuapersoaneifizice?Pag.51 a.legalitate,generalitate,inalienabilitate,intangibilitate,egalitate b.oficialitate,imprescriptibilitate c.diversitate,exclusivitate ANS:A 111.Candarelocincetareatutelei?Pag.77 a.lamoarteatutorelui b.laimplinireavarsteide14anidecatreminor c.nedobandireadeplineicapacitatideexercitiudecatreminor ANS:A 112.Cumpoateficapacitateadeexercitiuapersoaneifizice?Pag.51 a.poatefilipsitadecapacitatedeexercitiu b.poatefilipsitadecapacitateciviladefolosinta c.minoriiintre14si18aniaucapacitatedeexercitiudeplina ANS:A 113.Princemijloacepoatefireorganizatapersoanajuridica?Pag.217 a.comasare b.divizare c.ambele ANS:C 23

114.Ceelementearelabazastructuracapacitatiicivileapersoaneijuridice?Pag217 a.capacitatededispozitie b.capacitateadefolosinta c.capacitatearestransadefolosinta ANS:B 115.Candpoateincetafunctiacuratorului?Pag.118 a.lasolicitareaexpresaaaautoritatiitutelare b.lasolicitareaexecutoruluijudecatoresc c.princonsimtamantulexprimatinacestsensdereprezentantulminorului ANS:C 116.Decatefeluriestedomiciliul?Pag.118 a.resedinta b.domiciliulintara,domiciliuinstrainatate c.domiciliudedreptcomun,domiciliullegal,domiciliulconventional ANS:C 117.Caresuntcaracterelecapacitatiidefolosintaapersoaneifizice?Pag.19 a.legalitatea,generalitatea,inalienabilitatea,intangibilitatea,,egalitatea,universalitatea b.legalitatea,oficialitatea,contradictorialitatea,intangibilitatea,egalitatea,universalitatea c.inalienabilitatea,imprescriptibilitatea,universalitatea,oficialitatea,egalitatea,universalitatea ANS:A 118.Ceobligatiiaremostenitoruldereacredinta,aluneipersoanereaparutedupadeclararea judecatoreascaamortii?Pag.47 a.sanurestituiefructeleatatculesecatsineculesedinneglijentalui b.sarestituiebunurileinnaturadacaesteposibil c.dacaainstrainatbunurilecutitluonerossicatreunsubdobanditordebunacredintasanurestituiefie pretul,fievaloareadinmomentulrevendicarii ANS:B 24

119.Caresuntcaracterelejuridicealecapacitatiideexercitiuapersoaneifizice?Pag.51 a.imprescriptibilitatea b.legalitate,generalitate,inalienabilitate,intangibilitate,egalitate c.universalitatea,contradictorialitatea ANS:B 120.Cefelderaspundereseinstituieincazulincaretutorelenuisiindeplinesteobligatiile?Pag.78 a.civil b.disciplinarinfataautoritatiitutelare c.administrativ ANS:A 121.Cumpoatefiprobatastareacivilaauneipersoanefizice?Pag.148 a.prinacteledestarecivilasicertificateledestarecivila b.cuoricemijlocdeprobaadmisdelegedacanuaexistatregistruldestarecivila c.ambele ANS:C 122.Cumisiinceteazaexistentapersoanajuridica?Pag.228 a.comasare,divizaretotala,dizolvare b.divizarepartiala c.dizolvarepartiala ANS:A 123.Ceelementearelabazastructuracapacitatiicivileapersoaneijuridice?Pag.181 a.capacitateadedispozitie b.consimtamant c.capacitatedeexercitiu ANS:C 124.Cumsunt,deregula,actiuniledestarecivila,inraportcuprescriptiaextinctiva?Pag.134 25

a.actiuniimprescriptibile b.actiuniprescriptibile c.ambele ANS:A 125.Cereprezintacuratelacapabilului?Pag.92 a.reprezintamasuradeocrotireluatainfavoareapersoaneifizicecucapacitatedeexercitiudeplina,dar aflatainanumitesituatiispeciale b.reprezintamasuradeocrotireluatainfavoareaceluilipsitdecapacitatedeexercitiu c.reprezintamasuradeocrotireluatainfavoareaceluilipsitdecapacitatedeexercitiurestransa ANS:A 126.Ceinseamnaintangibilitateacasicaracterjuridicalcapacitatiidefolosinta?Pag.20 a.nuestegarantatadelege b.nimeninupoatefiingraditincapacitateadefolosintasinicilipsitdeaceastacapacitatedectin conditiileprevazutedelege c.nuesteconsacratadeactenormativecucaracterinternational ANS:B 127.Caresunt,deregula,efectelehotarariideclarativedemoarte?Pag.44 a.hotarareajudecatoreascadedeclarareamortiiproduceaceleasiefectejuridicecasimoarteafizic constatata b.hotarareajudecatoreascadedeclarareamortiinuproduceaceleasiefectejuridicecasimoarteafizic constatata c.hotarareajudecatoreascadedeclarareamortiiproduceefectenumaipentruviitor ANS:A 128.Caresuntcategoriiledepersoanefizicelipsitedecapacitatedeexercitiu?Pag.52 a.minorulsub14ani b.minorulintre14si18ani c.persoanelecarenusuntpusesubinterdictiejudecatoreasca 26

ANS:A 129.Ceestecuratelaminorului?Pag.79 a.unmijlocdedobandireacapacitatiideexercitiuaacestuia b.unmijloctemporarsisubsidiardeocrotireaminorului c.unmijlocdedobandireacapacitatiidefolosintaaaccestuia ANS:B 130.Careesteefectulimediatalhotarariijudecatorestidepuneresubinterdictie?Pag.89 a.nuarecapacitatedefolosinta b.nuarecapacitatedeexercitiu c.arecapacitatedeexercitiurestransa ANS:B 131.Caresuntlaturilepatrimoniuluipersoaneijuridice?Pag166 a.laturaactiva,cecuprindedrepturilepatrimoniale b.laturapasiva,cecuprindeobligatiilepatrimoniale c.ambele ANS:C 132.Caresuntcaracterelejuridicealecapacitatiidefolosintaapersoaneijuridice?Pag.182 a.contradictorialitatea b.confidentialitatea c.legalitatea ANS:C 133.Cemodificariinstareacivilaapersoaneifiziceduclainscriereamentiunilorinacteledestarecivila? Pag.145 a.inscrierearecunoasteriisaustabiliriiulterioareafiliatiei,inscriereaadoptiei,aanulariisaudesfaceriiei b.inscriereadivortului,anulariioriincetariicasatoriei,inscriereaacordariisaupierderiicetateniei c.ambele ANS:C 27

134.Caresuntmoduriledeinfiintareapersoaneijuridice?Pag.173 a.prinactuldedispozitiealorganuluicompetent b.prinactuldeinfiintarealcelorcareoconstituie c.ambele ANS:C 135.Cumsedobandestecapacitateadefolosinta?Pag.22 a.prinoriceraportjuridic b.prinoriceactjuridic c.laconceptie ANS:A 136.Caresuntsituatiileincareincetezamasuracuratelei?Pag.95 a.candinlocuireatutoreluiminoruluicualttutoreseproduceinacelasimoment,concomitent b.incazulcontrarietatiideintereseaparuteintreminorsiocrotitorulsaulegal c.incazulincareparintelesaututoreleminoruluinueimpiedicatvremelnicdealocrotipeacesta ANS:B 137.Caresuntcategoriiledepersoanefizicelipsitedecapacitatedeexercitiu?Pag.52 a.minoriiintre14si18ani b.persoanelecarenusuntpusesubinterdictiejudecatoreasca c.minoriipanalaimplinireavarsteide16ani,darnumaiinprivintaactelordedispozitie,afarade exceptiilereglementatedelegecareprivescpeminoriiintre14si16ani ANS:C 138.Incesituatiiseinstituiecuratelaminorului?Pag.80 a.candinlocuireatutoreluiminoruluicualttutoreseproduceinacelasimoment,concomitent b.incazulcontrarietatiideintereseaparuteintreminorsiocrotitorulsaulegal c.incazulincareparintelesaututoreleminoruluinueimpiedicatvremelnicdealocrotipeacesta ANS:B 139.Inceconditiiminorul,cucapacitatedeexercitiurestransa,poateincheiaactejuridicede 28

dispozitie?Pag.57 a.personal,cuincuviintareaocrotitoruluilegal b.numaiprinreprezentant c.personal,cuincuviintareaocrotitoruluilegalsiautoritatiitutelare ANS:C 140.Cuiapartinecompetentainstituiriicurateleiminorului?Pag.79 a.apartineautoritatiitutelaredeladomiciliulminorului,lacereresaudinoficiu b.apartineinstanteidejudecata,lacerereaceluiinteresat c.numailacerereaceluiinteresat,careconsideracanuisipoateaparaintereselesingur ANS:A 141.Caresuntcaracterelejuridicealecapacitatiidefolosintaapersoaneijuridice?Pag.182 a.contradictorialitatea b.confidentialitatea c.inalienabilitatea ANS:C 142.Candsestabilesteprenumele?Pag.112 a.ladatainregistrariinasterii b.ladatabotezului c.intermenulmaximprevazutdelege ANS:A 143.Candianasterecapacitateadefolosintaapersoaneijuridice?Pag.186 a.deladatainregistrariipentruoricepersoanajuridica b.deladataactuluidedispozitiepentrupersoanajuridicanesupusainregistrarii c.deladataautorizariiinfiintariipentruoricepersoanajuridica ANS:B 144.Incatecategoriipotfiimpartite,dupafinalitatealor,incapacitatilededreptcivil?Pag.28 29

a.incapacitatistabiliteinlegeacivilasiincapacitatistabiliteinlegeapenala b.incapacitaticareopereazadeplindreptsiincapacitaticareopereazaprinefectuluneihotarari judecatoresti c.incapacitaticucaracterdesanctiunisiincapacitaticucaracterdemasurideprotectiesauocrotire ANS:C 145.Ceobligatiiaumostenitoriiprezumtividebunacredinta,aipersoaneicareareaparutdupaceafost declaratajudecatorestemoarta?Pag.46 a.sarestituiebunurileinnaturaoridecateoriacestlucruesteposibil b.sarestituiepretulprimitcandauinstrainatbunurile c.saatacehotarareajudecatoreascadeclarativademoarte ANS:B 146.Incesituatii,persoanelefizicelipsitedecapacitatedeexercitiu,aunevoiedeincuviintarea parintilor?Pag.68 a.dupaimplinireavarsteide14animinorulisiexercitasingurdrepturilesiobligatiilenumaicu incuviintatreaprealabilaaparintilor b.tutoreleesteobligatsaadministrezebunurileminoruluisisailreprezintepeacestainactelecivile, insanumaipanacandminorulimplineste18ani c.tutorelenuesteobligatsaadministrezebunurileminoruluisisailreprezintepeacestainactelecivile, insanumaipanacandminorulimplineste14ani ANS:A 147.Caresuntmasuriledeprotectiespecialaacopilului?Pag81 a.plasamentul,plasamentulinregimdeurgenta b.supraveghereaspecializata c.ambele ANS:C 148.Caresuntsituatiileincareinceteazafunctiacuratorului?Pag.95 a.dacaauincetatcauzelecareauprovocatinstituireacuratelei b.curatorulesteindreptsacearainlocuireasadupadoianidelanumire c.inceteaza,dacapersoanadincauzabatranetii,nuisipoateaparainteresele 30

ANS:A 149.Ceobligatiiaretutorelelaincetareatutelei?Pag.75 a.saprezintedarideseamageneraleincelmult15deziledelaincetareatutelei b.sapredeabunurilefiefostuluitutore,fiemostenitorilorlui,fienouluitutore,dupacaz c.sareparepagubeleprodusedinculpaaltora ANS:B 150.Careesteclasificareapersoanelorjuridiceinraportdeinceputulcapacitatiidefolosinta?Pag184 a.persoanejuridicesupuseinregistrarii b.celelaltepersoanejuridiceacarorcapacitatedefolosintaincepeinraportdemoduldeinfiintare aplicabil c.ambele ANS:C 151.Ceesteporecla?Pag.114 a.unnumeinregistratlaorganelecompetente b.odenumireexpresivapecarenusioalegepersoana,cipecareiodaualtii c.unprenumealpersoaneifizice,adeseaneinregistratinacteledestarecivila ANS:B 152.Dincereieseprincipiulspecialitatiicapacitatiidefolosintaapersoaneijuridice?Pag191 a.esteprevazutexpresindispozitiilegale b.esteocreatieadoctrineisijurisprudentei c.nuarecalimitalimitascopuluipersoaneijuridice,asacumafoststabilitdelege,deactuldeinfiintare saustatut ANS:B 153.Caresuntingradirilecapacitatiidefolosintaapersoaneifizicecucaracterdepedeapsacivila? Pag.28 a.pedeapsacomplementaraainterziceriiunordrepturisidecadereadindrepturileparintesti b.decadereadindrepturileparintestisipedepselecivileinmateriesuccesorala c.pedepselecivileinmateriesuccesoralasiinterdictiadeainstrainasauagrevabunurileminorului 31

ANS:B 154.Cumsefacedovadadateimortii?Pag.36 a.cuoricemijlocdeprobaadmisdelege b.numaicuinscrisuri c.numaicumijloacedefapt ANS:A 155.Candarelocincetareastariidelipsaacapacitatiideexercitiuaminorului?Pag.54 a.pentruminor,lipsacapacitatiiinceteazafieprinimplinireavarsteide14anicanddobandeste capacitatedeexercitiurestransa,fieprinmoarte b.pentruminor,lipsacapacitatiiinceteazaprinimplinireavarsteide18ani c.pentruinterzisuljudecatoresc,lipsacapacitatiideexercitiuinceteazaprinimplinireavarsteide16ani ANS:A 156.Decandincepdrepturilesiindatoririletutorelui?Pag.73 a.incepdelaprimireacomunicariidecizieidenumire b.lacerereaminorului c.lacerereatutorelui ANS:A 157.Ceesteprindefinitiepersoanajuridica?Pag.150 a.oentitatecareiainanumiteconditiidreptuliirecunoasteocapacitatecivila b.ungrupdeinterese c.oentitateabstractasicomplexa ANS:A 160.Cereprezintadomiciliul?Pag.115 a.resedintapersoaneifizice b.olocuintatemporaraapersoaneifizice c.unatributdeidentificare ANS:C 32

161.Cumseclasifica,inraportdenaturaoricaracterullorcauzelededizolvareapersoaneijuridice? Pag.235 a.specialesauspecificesicauzegenerale b.cauzecareconducladizolvareadedreptapersoaneijuridicesicauzecareconducladizolvarenumai dacaexistaunactalorganuluicompetentinacestsens,alinstanteijudecatoresti,orialputeriiexecutive c.cauzededizolvarefortatasicauzededizolvarevoluntara ANS:C 162.Cereprezintacapacitateadefolosintaaomului?Pag.17 a.estecapacitateadeaaveadrepturisiobligatii b.estecapacitateadeasiasumadrepturisiobligatiiprinincheiereadeactejuridice c.cuprindeineacapacitateacivila ANS:A 164.Decandincepecapacitateadefolosinta?Pag.22 a.incepedelanastereapersoanei b.incepedelaconceptieintoatecazurile c.incepedelanastertesauconceptie,infunctiedeobligatiilepersoanei ANS:A 165.Cefeldecapacitatearecopilulconceputdarnenascut?Pag.23 a.arecaopacitatedeexercitiu,restransa b.arecapacitatedefolosintadelpina c.arecapacitatedefolosinta,dacasenasteviu ANS:C 166.Cepresupuneprezumtiatimpullegalalconceptiunii?pag.24 a.cadataaconceptiuniipoateficonsiderataoricezidinintervalul,de121dezile,cuprinsintrea300sia 180azidinainteanasteriicopilului b.seplaseazaintrea181ziinainteanasteriisia300ziinainteanasterii c.estedeterminatpentrufiecaresituatieaparutainparte 33

ANS:A 167.Cefeldeprezumtieesteceaaceleimailungisiaceleimaiscurtegestatii?pag.25 a.esteoprezumtielegalaabsoluta(jurisetdejure)decinupoatefirasturnataprinprobacontrara b.esteoprezumtierelativa(juristantum)formeazaobiectdecontroversasubaspectulnaturiisale c.ambelevariante ANS:A 168.Cefeldeingradireacapacitatiidefolosintaesteincapacitateapersoaneisub18anideadispunede avereasaprintestament?Pag.33 a.ingradirecucaracterdeprotectie b.ingradirecucaracterspecial c.ingradirecucaracterrelativ ANS:A 169.Candinceteazacapacitateadefolosinta?Pag.35 a.inceteazaladatadeclarariidisparitiei,prinhotararejudecatoreasca b.inceteazaladatadeclarariidisparitiei,prinactalautoritatiitutelare c.inceteazaladatamortiipersoanei ANS:C 170.Cinepoatedispunedeclarareajudecatoreascaamortiipersoaneifizice?Pag.37 a.instantadejudecata b.autoritateatutelara c.membriifamiliei ANS:A 171.Careesteconditiadefondnecesarapentrudeclarareadisparitiei?Pag.37 a.safitrecutmaimultde6lunideladataultimilorstiridincarerezultacapersoanaerainviata b.safitrecutmaimultdeunandeladataultimilorstiridincarerezultacapersoanaerainviata c.safifostprecedatadeolipsadeladomiciliuaceluiincauza,maimarede6luni,calculatedeladata unuiultimraportjuridic 34

ANS:B 172.Ceefectarehotarareadeclarativadedisparitieasupracapacitatiicivileapersoanei?Pag.40 a.nuareniciunefectasupracapacitatiidefolosintaapersoanei b.conducelatransformareacapacitatiideplinedeexercitiu,introcapacitaterestransadeexercitiu c.sepoatepronuntadacacelincauzaalipsitcelputin6lunideladomiciliu ANS:A 173.Careestenaturajuridicaadeclarariidisparitieiuneipersoane?Pag.40 a.aceeadeafioconditiedefondnecesarasisuficientaadeclarariijudecatorestiamortii b.existentauneihotararidefinitivededeclarareadisparitiei c.simplastaredefaptadisparitieipersoanei ANS:A 174.Candmoarteaafostdeclarataprinhotararejudecatoreasca,careestedatamortiipersoanei? Pag.44 a.esteultimaziatermenuluidupacaresepoateceredeclarareajudecatoreascaamortii,intoate cazurile b.estedatapronuntariihotarariideclarativedemoarte c.estedatacandhotarareadeclarativademoarteramanedefinitiva ANS:C 175.Caresuntcazurilecandsepoatecereanulareahotarariideclarativedemoarte?Pag.45 a.dacaceldeclaratmortesteinviata,sepoatecere,oricand,anulareahotarariiprincaresadeclarat moartea b.actiuneainanulareseintenteazadeoricepersoanainteresata,inclusivdecatreceldeclaratmort c.judecatasefacedeurgenta ANS:A 176.Cereprezintacapacitateadeexercitiu?Pag.49 a.capacitateapersoaneideasiexercitadrepturilesideasiasumaobligatii,savarsindactejuridice 35

b.capacitateauneipersoanedeaaveadrepturisiobligatii c.aceaparteacapacitatiidedreptcivilaomuluiceconstainaptitudineadeadobandisiexercita drepturicivilenesubiective ANS:A 177.Caresuntpremiselecapacitatiideexercitiuapersoaneifizice?Pag.50 a.capacitateadefolosinta b.discernamantulnecesar c.ambelevariante ANS:C 178.Caresuntfelurilecapacitatiideexercitiu?Pag.51 a.lipsacapacitatiideexercitiu,capacitatedeexercitiurestransa b.capacitatedeexercitiudeplina c.ambelevariante ANS:C 179.Cecategoriidepersoanesuntlipsitedecapacitatedeexercitiu?Pag.52 a.minorulcarenuaimplinit18ani b.interzisuljudecatoresc c.persoanelecareaupeste95deani ANS:B 180.Cefeldeactesuntpermisecelorlipsitidecapacitatedefolosinta?Pag.54 a.actededispozitie b.actedeconservare c.actedeadministrare ANS:B 181.Ceseintelegeprininalienabilitateacapacitatiidefolosintaapersoaneifizice?Pag.19 a.nimeninupoaterenunta,niciintotniciinparte,lacapacitateadefolosinta b.nimeninupoatefiingraditincapacitateadefolosintasinicilipsit,intotsauinparte,decapacitatea deexercitiu c.capacitateacivilaesterecunoscutatuturorpersoanelor 36

ANS:A 182.Candarelocincetareastariijuridicealipseicapacitatiideexercitiu?Pag.54 a.pentruminorodatacuimplinireavarsteide18ani b.pentruinterzisuljudecatorescprinridicareainterdictiei c.ambelevariante ANS:B 183.Candincepecapacitateadeexercitiurestransa?Pag.59 a.laimplinireavarsteide14ani b.lanastere c.dinmomentulconceptiei ANS:A 184.Cefeldeingradireacapacitatiidefolosintaestedecadereadindrepturileparintesti?Pag.29 a.esteoingradirededreptulfamiliei b.esteoingradirededreptcivil c.ambelevariante ANS:C 185.Ceacteincheieminorulintre14si18aninumaicuincuviintareaprealabilaaocrotitoruluilegal? Pag.58 a.actedeadministrare b.donatii c.actededispozitie ANS:A 186.Inceconditiipoateminorulde14si18anisaincheieactededispozitie?Pag.58 a.singursipersonal b.numaicuincuviintareaprealabilaaocrotitoruluilegal c.cudublaincuviintare(dinparteaocrotitoruluilegalsiaautoritatiitutelare) ANS:C 37

187.Caresuntcategoriiledepersoanefiziceocrotitedemijloacelededreptcivil?Pag.64 a.minorii,alienatiisidebiliimintali b.persoanelefiziceaflateinsituatiideosebite c.ambelevariante ANS:C 188.Caresuntmijloacelededreptcivildeocrotireaminorilor?Pag.64 a.parinti b.tutelasicuratela c.ambelevariante ANS:C 189.Caresuntmijloacelededreptcivildeocrotireaalienatilorsidebililormintali?Pag.64 a.institutiatutelei b.instititiacuratelei c.ambelevariante ANS:C 190.Caresuntprincipiileocrotiriiparintesti?Pag.66 a.drepturileparintestitrebuieexercitate,iarindatoririleparintestitrebuieindepliniteexclusivin interesulminorului b.ocrotireaparinteascanuseinfaptuiestesubindrumareasicontrolulsocietatii,inspecialalstatului prinautoritateatutelara c.parintelearedrepturiasuprabunurilorcopilului,catsicopilulasuprabunurilorparintelui ANS:A 191.Caresuntmodalitatiledeexercitareaocrotiriiparintesti?Pag.66 a.regulainmaterieestecaexercitareaocrotiriiparintestiserealizeazadeambiiparinti b.exceptiaoreprezintasituatiaincareocrotireaparinteascaseexercitanumaideunuldinparinti c.ambelevariante ANS:C 38

192.Catelaturiarecontinutulocrotiriiparintesti?Pag.67 a.personala b.patrimoniala c.personalasipatrimoniala 193.Cefelderaspundereseantreneazapentruparintiicarenusiindeplinescdrepturilesiindatoririle parintesti?Pag.69 a.raspunderepenala,raspunderecontraventionala b.raspunderededreptulfamiliei,raspunderecivila c.toatevariantele ANS:C 194.Incesituatiiseinstituietutelaminorului?Pag72 a.copilulsafielipsit,temporarsaudefinitiv,deocrotireaparintilorsaisau,pentruprotejareaintereselor sale,sanupoatafilasatingrijaacestora b.instituireatuteleisanufieininteresulsuperioralcopilului c.tutorelesanuprezintegarantiimoralesisanuindeplineascaconditiilematerialepentruaprimiun copiliningrijire ANS:A 195.Cepersoaneauobligatiadeainstiintaautoritateatutelaracandafladeexistentaunuiminorlipsit deocrotireparinteasca?Pag.72 a.colegiidescoalaaiacestuia b.vecinii,dinimobilulundelocuiesteacesta c.niciunadinacestea ANS:B 196.Cinenumestetutorele?Pag.73 a.sefacedecatreautoritateatutelaradeladomiciliulminorului b.sefacedecatreautoritateatutelaradeladomiciliultutorelui c.sefacedecatreinstantadeladomiciliulminorului ANS:A 39

197.Ceconditiitrebuiesaindeplineascaopersoanapentruaaveacapacitateadeafitutore?Pag.74 a.trebuiesafieopersoanacucapacitatedeplinadeexercitiusibunepurtari b.poatefisiopersoanapusasubinterdictie,dacaautoritateatutelaraconsideracaacestlucrunu impiedicaexercitareatutelei c.poatefisiopersoanacareiaisarestransexercitiuldrepturilorpolitice ANS:A 198.Ceobligatiiaretutorelepeparcursultutelei?Pag.75 a.saintocmeascadarideseamaanualepecareleprezintaautoritatiitutelareintermende30dezilede lasfarsitulanuluicalendaristic b.intocmestedarideseama,lacerereaminorului c.poateinstrainabunurialeminoruluipentruasiincasaremuneratiastabilitadecatreautoritatea tutelara ANS:A 199.Ceactepoatesaincheiesingurtutoreleminoruluisub14ani,faraincuviintareaautoritatiitutelare? Pag.76 a.ilpoateasistapeminorulsub14aniintoateacteleincheiatedeacesta b.reprezintapeminorulsub14aniinactelecivileincheiatedeacesta c.poateasistaminorullafacereaactelor,darnumaicuincuviintareaautoritatiitutelare ANS:B 200.Cecategoriedeactenecesitaincuviintareaautoritatiitutelare,latutelaminorului?Pag.76 a.incuviinteazatoateacteleminorului b.vatrebuisaisideaavizulpentruinstrainareavalabilaaunuibunalminoruluicatresotulsauorudain liniedreaptaatutorelui c.incuviinteazaacteleprincareseinstraineazabunurialeminorului ANS:C 201.Caresuntsituatiileincaretutelapoateinceta?Pag.77 a.candparinteledecazutdindrepturileparintestisideclaratdisparut,apare b.lacerereatutorelui,inconditiilelegii c.lacerereaminorului 40

ANS:B 202.Cereprezintacuratelaminorului?Pag.79 a.esteunmijlocprincipaldeocrotireaacestuia b.poatefiexercitatadeunuldinparintiiminorului c.seinstituie,inconditiilelegii,decatreautoritateatutelara ANS:C 203.Caresuntcazuriledeinstituireacurateleiminorului?Pag.80 a.seinstituiedacanusepoaterealizaconcomitentinlocuireatutoreluicualttutore b.seinstituielacerereainstanteidejudecata c.estecerutadecatreautoritateatutelaradeladomiciliultutoreluiinfunctie,atuncicandaceastase aflainimposibilitateaexercitariiatributiilor ANS:A 204.Caresuntcaracterelejuridicealetuteleiminorului?Pag.70 a.legalitatea,obligativitatea,gratuitatea,personalitatea b.universalitatea,imprescriptibilitatea c.intangibilitatea,egalitatea,inalienabilitatea ANS:A 205.Cereprezintaplasamentul?Pag.82 a.reprezintaomasuradeprotectiespeciala,cucaractertemporar,caresestabilesteinsituatiacopilului abuzatsauneglijat,precumsiinceaacopiluluigasitsauabandonatinunitatisanitare b.esteomasuradeprotectiespeciala,cucaractertemporar,carepoatefidispusalaopersoanasauo familieoriunasistentmaternal c.sedispune,cuajutorulparintilor,decatreinstantadejudecata ANS:B 206.Caresuntprincipiileexercitariituteleiminorului?Pag.71 41

a.tutelaseexercitanumaiininteresulminorului b.tutelaseexercitalaminorulcareaimplinitvarstade18ani c.principiulcontroluluipermanentexercitatasupratuteleidecatrepersoanelepusesubinterdictie ANS:A 207.Caresuntefectelepuneriisubinterdictiejudecatoreasca?Pag.89 a.lipsireapersoaneiinterzisuluidecapacitatedeexercitiu b.instituireatuteleiinterzisului c.ambelevariante ANS:C 208.Caresuntconditiilenecesarepentrupunereasubinterdictie?Pag.87 a.persoanafizicasafielipsitadediscernamant b.lipsadediscernamantsanusadatorezealineatieioridebilitatiimintale c.lipsadediscernamantsaipermitapersoaneisaseingrijeascadeintereselesale ANS:A 209.Cinepoatecerepunereasubinterdictiejudecatoreasca?Pag.87 a.poateficerutadeautoritateatutelarasidealtepersoaneprevazutedelege b.poateficerutadoardeautoritateatutelara c.poateficerutadoardemembriifamiliei ANS:A 210.Ceseintamplainfazacontradictorieaproceduriipuneriisubinterdictie?Pag.88 a.presedinteleinstanteitrimitecererea,impreunacuinscrisurileanexate,procurorului b.cerereainitialasedepunelaparchet,pentrucercetaripreliminare c.interogatoriulparatuluinuesteobligatoriu ANS:A 211.Ceefectearepunereasubinterdictiejudecatoreasca?Pag.89 a.dacapersoanapusasubinterdictieesteminorsub14ani,efectullipsiriidecapacitatedeexercitiuse vaproducedeladatacandvaimplini14ani 42

b.persoanacucapacitatedeplinadeexercitiudevineopersoanacucapacitatedeexercitiurestransa c.dacapersoanapusasubinterdictieesteminor1418ani,efectulestetrecerealacapacitateadeplina deexercitiu ANS:A 212.Caresuntefectelepuneriisubinterdictielaminorulintre1418ani?Pag.89 a.setrecedelacapacitateadeexercitiurestransalalipsacapacitatiideexercitiu b.setrecedelacapacitateadeexercitiudeplinalacapacitateadeexercitiurestransa c.ambelevariante ANS:A 213.Delacedataisiproduceefectelehotarareajudecatoreascadepuneresubinterdictie?Pag.91 a.deladatacandhotarareajudecatoreascaaramasdefinitiva(irevocabila) b.deladatacandauincetatcauzelecareauprovocatinterdictia c.ambelevariante ANS:A 214.Caresuntconditiiledefondpentrupunereasubinterdictie?Pag.87 a.persoanafizicasafielipsitadediscernamant b.lipsadediscernamantsanusedatorezealienatieioridebilitatiimintale c.lipsadediscernamantsaiipermitapersoaneifizicesaseingrijeascadeintereselesale ANS:A 215.Inceconditiiseridicainterdictiajudecatoreasca?Pag.91 a.dacanuauincetatcauzelecareauprovocatinterdictia b.ridicareainterdictieisefacecuaceeasiproceduracasipronuntareaei c.nusevacomunicadecatreinstantadejudecata ANS:B 216.Decatefeluriestecuratela?Pag.92 a.curatelaincapabilului b.curatelacapabilului 43

c.ambelevariante ANS:C 217.Caresuntcazuriledeinstituireacuratelei?Pag.92 a.sepoateinstituidinoficiu,deautoritateatutelara b.sepoateinstituinumaicuconsimtamantulceluiincauza,cuexceptiasituatieincarenupoatesa manifesteacestconsimtamant c.ambelevariante ANS:C 218.Cinepoatecereinstituireacuratelei?Pag.94 a.celcareurmeazaafireprezentat,asotuluisau,arudelor b.atutorelui,aautoritatiitutelare c.ambelevariante ANS:C 219.Careinstitutieestecompetentasainstituiecuratela?Pag.94 a.ceadeladomiciliulpersoaneireprezentatesaualminoruluide14ani b.autoritateatutelaradeladomiciliulpersoaneireprezentatesaudelaloculundetrebuieluatemasuri urgente,ceadelaultimuldomiciliudintaraaceluilipsa,oriaceluidisparut c.ambelevariante ANS:C 220.Ceseintelegeprinidentificareapersoaneifizice?Pag.96 a.presupuneindividualizareaacesteiainraportcuceilalti b.serealizeazanumaiprinnume c.serealizeazanumaiprindomiciliu ANS:A 221.Cereprezintanumelepersoaneifizice?Pag.98 a.reprezintacuvantulcareoindividualizeazainsocietate b.reprezintaundreptsubiectivpatrimonialalpersoanei c.nuesteunatributdeidentificareaacesteia 44

ANS:A 222.Caresuntcaracterelejuridicealenumelui?Pag.100 a.opozabilitatea,inalienabilitatea,imprescriptibilitatea,personalitatea,universalitatea,legalitatea, unitatea b.impartialitatea,imprescriptibilitatea c.opozabilitatea,inflexibilitatea ANS:A 223.Caresuntelementeleconstitutivealenumelui?Pag.99 a.prenumelesiporecla b.numelesipseudonimul c.numeledefamiliesipronumele ANS:C 224.Ceseintelegeprinunitatecasicaracterjuridicalnumelui?Pag.100 a.schimbareanumeluisepoatestabilinumaiprinlege b.individualizeazaaceeasipersoanafizica c.numeleestelegatdepersoanaomului ANS:B 225.Ceseintelegeprininalienabilitateanumeluidefamilie?Pag.100 a.nupoaterenuntalanume b.individualizeazaaceeasipersoanafizica c.numeleestelegatdepersoanaomului ANS:A 226.Cumsestabilestenumeledefamilie?Pag.101 a.numeledefamiliesedobandesteprinefectulfiliatiei b.sestabilestedeautoritateatutelara c.copiluldincasatorieianumeledefamilienumaialunuiparinte 45

ANS:A 227.Cenumedefamilievapurtacopiluldincasatorie?Pag.101 a.dincasatorievapurtamumelecomunalparintilor b.sestabilestedeautoritateatutelara c.vapurtanumelenumaialunuiparinta ANS:A 228.Cumsestabilestenumeledefamiliealcopiluluidinafaracasatoriei?Pag.102 a.dinafaracasatorieivafinumeleparinteluifatadecaresestabilestemaiintaifiliatia b.vafistabilitdeinstantadejudecatadacaparintiinuseinteleg c.sevastabilideautoritateatutelara,dacaparintiinuseinteleg ANS:A 229.Cumsestabilestenumeledefamiliealcopiluluigasit,cuparintinecunoscuti?Pag.103 a.prindispozitiaprimaruluicomunei,orasului,municipiuluisaualsectoruluimunicipiuluiBucuresti,ina careirazaafostgasitcopilul b.prindispozitiainstanteidejudecata c.oricepersoanainteresata ANS:A 230.Incesituatiisemodificanumeledefamilie?Pag.105 a.poatefischimbatdoarincazurileexpresprevazutedelege, b.poatefischimbatinsituatiicaresuntdeterminatedemodificarialestariicivileapersoanei c.ambelevariante ANS:C 46

231.Cinepoatedispunemodificareanumeluidefamilie?Pag.105 a.sepoatefacedeinstantadejudecatainsituatiastabiliriifiliatieisifatadecelalaltparinte,prin incuviintareadeapurtanumeleacestuiadinurma b.sepoatefacedeautoritateatutelarainsituatiastabiliriifiliatieisifatadecelalatparinte,prin incuviintareadeapurtanumeleacestuiadinurma c.sepoatefaceoricand,lacerereaceluiinteresat,decatreautoritateatutelara ANS:A 232.Ceseintelegeprinschimbareanumeluidefamiliepecaleadministrativa?Pag.108 a.inlocuireanumeluidefamiliecualtnumedefamilie,lacerere,prindecizieadministrativa b.oflexibilitatemaimicainschimbareanumelui c.inlocuireacuunaltpseudonim ANS:A 233.Careestenumeledefamiliepurtatinurmacasatoriei?Pag.106 a.estecelpecareviitoriisotiaudeclaratcavorsailpoarte b.estetotdeaunacelalsotului c.ambelevariante ANS:A 234.Careestesituatianumeluidefamilieinipotezadivortului?Pag.107 a.inipotezadivortului,vafipastratdefostiisotii b.inipotezadivortului,sotulcaresiaschimbatnumeleprincasatorievarevenitotdeaunalanumele avutanterior c.poatefipastratsidupadivort,cuacordulsotuluialcaruinumedefamilieafostluatdesoti ANS:C 235.Ceesteprenumele?Pag.113 a.distingeopersoanadepersoanecuacelasinumedefamilie,dardinfamiliidiferite b.nuesteopozabilergaomnes c.persoanaareundreptpatrimonialasupraacestuia ANS:A 47

236.Ceestepseudonimul?Pag113 a.estesupusmodificariisischimbariipecaleadministrativa,lafelcasinumeledefamilie b.formeazaobiectuldreptuluilapseudonim c.nuestealesdepersoana,ciatribuitdealtii ANS:B 237.Ceestedomiciliulpersoaneifizice?Pag.115 a.esteloculundearelocuintastatornica b.esteloculundearelocuintatemporara c.dreptulladomiciliupoatefiinstrainatdetitularulsau ANS:A 238.Careesteimportantajuridicaadomiciliuluipersoaneifizice?Pag.115 a.areimportantainceeaceprivestecapacitateacivila b.nudeterminaloculplatii c.nuareimportantainmateriasucccesiunilor ANS:A 239.Ceseintelegeprinunicitatecasicaracterjuridicaldomiciliului?117 a.fiecarepersoanafizicapoateaveadoarunsingurdomiciliu b.excludecoexistentadomiciliuluidedreptcomuncucelconventional c.ildeosebestederesedintapersoaneifizice ANS:A 240.Decatefeluriestedomiciliuldupamoduldestabilire?Pag.118 a.domiciliulvoluntar,legalsiconventional b.domiciliulintarasistrainatate c.domiciliulcomunsiseparat ANS:A 241.Caresuntprincipiileexercitariiocrotiriiparintesti?Pag.66 48

a.drepturileparintestitrebuieexercitate,iarindatoririleparintestitrebuieindepliniteexclusivin interesulminorului b.ocrotireaparinteascanuseinfaptuiestesubindrumareasicontrolulsocietatii,inspecialalstatului prinautoritateatutelara c.parintelearedreptasuprabunurilorcopiluluiiaracestaasuprabunurilorparintelui ANS:A 242.Careesteregulaexercitariiocrotiriiparintesti?Pag.66 a.serealizeazadeambiiparinti b.seexercitanumaidecatreunuldinparinti c.uneitertepersoane ANS:A 243.Caresuntpersoaneleobligatesainstiintezedespreivireaunuicazdedeschidereatutelei minorului?Pag.72 a.persoaneleapropiateminorului,precumsiadministratoriisilocatariicaseiincarelocuiesteminorul b.serviciuldestarecivila,cuprilejulinregistrariimortiiuneipersoane,precumsibiroulnotarialdestat, cuprilejuldeschideriiuneimosteniri c.ambelevariante ANS:C 244.Cecuprindelaturapatrimonialaaocrotiriiminoruluiprintutela?Pag.74 a.administrareabunurilorminoruluidepanala14ani b.reprezentareainactelecivile,aminoruluipeste14ani c.incuviintareaprealabilaaactelorcivilealeminoruluisub14ani ANS:A 245.Cinenumestecuratorullacuratelasuccesoralanotariala?Pag.93 a.notarul b.instantadejudecata c.autoritateatutelara ANS:A 49

246.Cefeldedrepturisuntatributeledeidentificare?Pag.98 a.drepturipersonalenepatrimoniale b.drepturipersonalepartimoniale c.ambelevariante ANS:A 247.Careestecontinutuldreptuluilanume?Pag.99 a.dreptuldealpurta b.dreptuldeacereindreptareagreselilordescriereanumeluiinoriceactedestarecivilasaude identitate c.ambelevariante ANS:C 248.Cineaprobacerereaderetranscriereanumeluidefamilie?Pag.111 a.decatrenotar b.decatreprimar c.instantadejudecata ANS:B 249.Incesituatiisepoatecerereconstituireaactelordestarecivila?Pag.141 a.dacaregistreledestarecivilaaufostpierdutesaudistruse,intotalitateoriinparte b.actuldestarecivilaafostintocmitinstrainatatesinupoatefiprocuratcertificatuloriextractuldin acestact c.ambelevariante ANS:C 250.Incesituatiiarelocrectificareaactelordestarecivila?Pag.144 a.existaneconcordantaintreceledouaexemplarealeregistrelordestarecivila b.larubricanumeletataluidinactuldenasteresatrecutunaltnumedecatcelcetrebuia c.ambelevariante ANS:C 50