Sunteți pe pagina 1din 8

Anexa 16_OZ

Hotărâri ale Consiliului ARACIS ÎN ŞEDINŢA


din data de 28.07.2022
cu privire la avizele acordate pentru:

I) A. PROGRAMELE DE STUDII UNIVERSITARE DE LICENȚĂ/MASTERAT/ PROGRAM DE FORMARE


PSIHOPEDAGOGICĂ ÎN VEDEREA CERTIFICĂRII COMPETENŢELOR PENTRU PROFESIA DIDACTICĂ

Nr. crt Instituţia Programul de studii Avizul ARACIS

CEP_ ŞTIINŢE UMANISTE ŞI TEOLOGIE_C2/

Program pregătitor de limba română pentru Menținerea acreditării


cetățenii străini în domeniile: Învățământ cu frecvență
Universitatea Româno- 1) Științe inginerești; 2) Științe sociale; 3) Științe - 75 studenți/an
1.
Americană din Bucureşti biologice și biomedicale Nr. de credite:60
Facultatea de Studii Economice Europene

Menținerea acreditării
cu schimbarea denumirii în
Limba şi literatura română - O limbă şi literatura Limba şi literatura română - Limba şi
modernă (franceză/engleză) (licență) literatura modernă
2. Universitatea din Piteşti
(franceză/engleză)
Facultatea de Teologie, Litere, Istorie și Arte Învățământ cu frecvență
– 75 studenți/an
Nr. de credite: 180
Încadrare program nou într-un
domeniu existent acreditat Istorie
Istorie - Societate, stat, război în secolele XVIII-XX
fără modificarea capacității de
Universitatea din (masterat)
3. școlarizare
București
Învățământ cu frecvență
Facultatea de Istorie
Masterat profesional
Nr. de credite: 120
Încadrare program nou într-un
domeniu existent acreditat Istorie
Istorie - Științele antichității, medievistică și
fără modificarea capacității de
Universitatea din arheologie (masterat)
4. școlarizare
București
Învățământ cu frecvență
Facultatea de Istorie
Masterat profesional
Nr. de credite: 120
Încadrare program nou într-un
domeniu existent acreditat Istorie
Istorie - Istorie globală și relații internaționale
fără modificarea capacității de
Universitatea din (masterat)
5. școlarizare
București
Învățământ cu frecvență
Facultatea de Istorie
Masterat profesional
Nr. de credite: 120

CEP_ ŞTIINŢE JURIDICE_C3/

Academia „Ștefan cel Menținerea acreditării


Mare” a Ministerului Învățământ cu frecvență
Afacerilor Interne din Drept (licență) – 50 studenți/an
Chișinău Nr. de credite: 240
6.
Republica Moldova Facultatea de Drept, Ordine Publică și Securitate
Civilă

1
CEP_ ŞTIINŢE ADMINISTRATIVE, ALE EDUCAȚIEI ȘI PSIHOLOGIE_C5/

Neautorizare de funcționare
Pedagogia învăţământului primar şi preşcolar provizorie
Universitatea „Danubius“ (licență)
7.
din Galaţi
Facultatea de Psihologie și Științe Biomedicale

Acreditare nou domeniu de masterat


Ştiinţe ale educaţiei - Inovație în educație și
Ştiinţe ale educaţiei
responsabilitate socială (masterat)
Universitatea „Adventus“ Învățământ cu frecvență
8.
din Cernica - 30 studenți/an
Facultatea de Teologie și Științe Sociale
Masterat profesional
Nr. de credite: 120
Ştiinţe ale educaţiei - Management educațional Acreditare nou domeniu de masterat
(masterat) Ştiinţe ale educaţiei
Universitatea „Constantin Învățământ cu frecvență
9.
Brâncuşi“ din Târgu Jiu Facultatea de Științe ale Educației, Drept și - 30 studenți/an
Administrație Publică Masterat profesional
Nr. de credite: 120
Încadrare program nou într-un
Știinţe ale educaţiei - Consiliere și leadership în domeniu existent acreditat Știinţe ale
educație și formare profesională (masterat) educaţiei fără modificarea capacității
Universitatea Politehnica
10. de școlarizare
din București
Facultatea de Antreprenoriat, Ingineria şi Învățământ cu frecvență
Managementul Afacerilor Masterat profesional
Nr. de credite: 120

CEP_ ŞTIINŢE ECONOMICE 2_C7/

Acreditare nou domeniu de masterat


Finanțe
Finanțe - Finanțe (în limba maghiară) (masterat)
Universitatea Creştină Învățământ cu frecvență
11.
„Partium“ din Oradea Facultatea de Ştiinţe Economice și Sociale - 25 studenți/an
Masterat profesional
Nr. de credite: 120

CEP_ ARTE, ARHITECTURĂ, URBANISM, EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT_C8/

Sport şi performanţă motrică (în limba maghiară) Autorizare de funcționare provizorie


(la Sfântu Gheorghe) (licență) Învățământ cu frecvență
Universitatea „Sapientia“ – 25 studenți/an
12.
din Cluj-Napoca Nr. de credite: 180
Facultatea de Ştiinţe Economice, Socio-Umane și
Inginerești din Miercurea Ciuc
Acreditare cu
schimbarea denumirii în

Arte plastice – Pictură


Învățământ cu frecvență
Arte plastice (pictură și sculptură) (licență)
– 20 studenți/an
13. Universitatea din Craiova
Nr. de credite:180
Facultatea de Teologie Ortodoxă
Arte plastice - Sculptură Învățământ
cu frecvență
– 10 studenți/an
Nr. de credite:180
Acreditare
Universitatea Națională Teatrologie (Management cultural) (licență) Învățământ cu frecvență
14. de Arte „George Enescu“ – 12 studenți/an
din Iaşi Facultatea de Teatru Nr. de credite: 180

2
CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI 1_C10

Neîncadrare în domeniu
Inginerie mecanică - Consum și producție
Universitatea din responsabile (în limba engleză) (masterat)
15.
Petroşani
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Menținerea acreditării
Amenajări şi construcţii hidrotehnice (licență) Învățământ cu frecvență
Universitatea Tehnică
16. „Gheorghe Asachi“ din – 100 studenți/an
Facultatea de Hidrotehnică, Geodezie şi Ingineria Nr. de credite: 240
Iaşi
Mediului

Menținerea acreditării
Universitatea Tehnică Construcţii civile, industriale şi agricole (licență) Învățământ cu frecvență
17. „Gheorghe Asachi“ din – 450 studenți/an
Iaşi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Nr. de credite: 240

Menținerea acreditării
Universitatea Tehnică Instalaţii pentru construcţii (licență) Învățământ cu frecvență
18. „Gheorghe Asachi“ din – 125 studenți/an
Iaşi Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Nr. de credite: 240

Menținerea acreditării
Sisteme de producție digitale (licență) Învățământ cu frecvență
Universitatea Politehnica – 90 studenți/an
19.
din Bucureşti Nr. de credite: 240
Facultatea de Inginerie Industrială și Robotică

CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI_C11

Echipamente și sisteme electronice militare, Acreditare


Academia Tehnică electronică - radioelectronică de aviație (licență) Învățământ cu frecvență
20. Militară „Ferdinand I“ din – 30 studenți/an
București Facultatea de Comunicații și Sisteme Electronice Nr. de credite: 240
pentru Apărare și Securitate
Controlul și expertiza produselor alimentare (Baia Menținerea acreditării
Mare) (licență) Învățământ cu frecvență
Universitatea Tehnică din – 25 studenți/an
21.
Cluj-Napoca Nr. de credite: 240
Facultatea de Ştiinţe - Centrul Universitar Nord Baia
Mare
Încadrare program nou într-un
domeniu existent acreditat Ingineria
Ingineria sistemelor - Învățare automată, robotică și
Universitatea Tehnică sistemelor fără modificarea
control (în limba engleză) (lmasterat)
22. „Gheorghe Asachi“ din capacității de școlarizare
Iaşi Învățământ cu frecvență
Facultatea de Automatică şi Calculatoare
Masterat cercetare
Nr. de credite: 120
CEP_ ȘTIINȚE MEDICALE_C12

Acreditare Menținerea acreditării


Asistență medicală generală (licență) Învățământ cu frecvență
Universitatea „Ovidius“ – 50 studenți/an
23.
din Constanţa Nr. de credite: 240
Facultatea de Medicină

Cosmetică medicală și tehnologia produsului Autorizare de funcționare provizorie


cosmetic (licență) Învățământ cu frecvență
Universitatea „Ovidius“ – 50 studenți/an
24.
din Constanţa Facultatea de Farmacie Nr. de credite: 180

3
Menținerea acreditării cu
Medicină dentară (licență) monitorizare la un (1) an
Universitatea „Dunărea
25. Învățământ cu frecvență
de Jos“ din Galaţi
Facultatea de Medicină şi Farmacie – 50 studenți/an
Nr. de credite: 360
Acreditare cu monitorizare la un (1)
an
Asistență medicală generală * (licență) Învățământ cu frecvență
Universitatea „Constantin
26. – 30 studenți/an
Brâncuşi“ din Târgu Jiu
Facultatea de Ştiinţe Medicale şi Comportamentale Nr. de credite: 240
Evaluare realizată în cf cu art 34, după
decizia de Neacreditare din 17.12.2020
Menținerea acreditării
Universitatea de Medicină Farmacie (în limba engleză) (licență) Învățământ cu frecvență
27. şi Farmacie „Grigore T. – 50 studenți/an
Popa“ din Iași Facultatea de Farmacie Nr. de credite: 300

Menținerea acreditării
Universitatea de Medicină Tehnică dentară (licență) Învățământ cu frecvență
28. şi Farmacie „Grigore T. – 80 studenți/an
Popa“ din Iași Facultatea de Medicină Dentară Nr. de credite: 180

Medicină - Știința reabilitării și fizioterapie (în limba Neîncadrare în domeniu


Universitatea de Medicină engleză - Rehabilitation Science and Physiotherapy)
29. şi Farmacie „Grigore T. (masterat)
Popa“ din Iași
Facultatea de Bioinginerie Medicală
Menținerea acreditării
Universitatea de Medicină Învățământ cu frecvență
şi Farmacie „Iuliu Medicină (în limba franceză) (licență) – 200 studenți/an
30.
Haţieganu“ din Cluj- Facultatea de Medicină Nr. de credite: 360
Napoca

CEP_ ÎNVĂȚĂMÂNT LA DISTANȚĂ ȘI CU FRECVENȚĂ REDUSĂ_C13

Menținerea acreditării
Învățământ cu frecvență redusă
Universitatea Autovehicule rutiere_IFR (licență) – 150 studenți/an
31.
„Transilvania“ din Braşov Facultatea de Inginerie Mecanică Nr. de credite: 240

Menținerea acreditării
Management_ IFR (licență) Învățământ cu frecvență redusă
Universitatea „Bogdan- – 60 studenți/an
32.
Vodă“ din Cluj-Napoca Nr. de credite: 180
Facultatea de Ştiinţe Economice

Acreditare
Drept_ IFR (licență) Învățământ cu frecvență redusă
Universitatea „Bogdan- – 90 studenți/an
33.
Vodă“ din Cluj-Napoca Nr. de credite: 240
Facultatea de Drept

Menținerea acreditării
Automatică şi informatică aplicată _IFR (licență) Învățământ cu frecvență redusă
Universitatea „Petrol- – 75 studenți/an
34.
Gaze“ din Ploieşti Nr. de credite: 240
Facultatea de Inginerie Mecanică şi Electrică

Menținerea acreditării
Montanologie ID (licență) Învățământ la distanță
Universitatea „Lucian – 50 studenți/an
35. Facultatea de Ştiinţe Agricole, Industrie Alimentară
Blaga“ din Sibiu Nr. de credite: 240
şi Protecţia Mediului

4
I) B. DOMENII DE STUDII UNIVERSITARE DE MASTERAT

Nr. Instituţia/domeniul de studii universitare de masterat Avizul ARACIS


Crt. (s) Program selectat pentru a fi evaluat integral
CEP_ ŞTIINŢE UMANISTE ŞI TEOLOGIE_C2/

36. Universitatea din București


Domeniul – TEOLOGIE – 14 (paisprezece) programe în domeniu
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
(C/ P/ D)
1. Asistenţa socială a bisericii (s) București română IF 120 P
2. Pastoraţie şi viaţă liturgică (s) București română IF 120 P
3. Turism și patrimoniu religios (s) București română IF 120 P
4. Artă sacră în contemporaneitate București română IF 120 P
5. Comunicare biblică şi eclesială București română IF 120 P Menținerea
6. Comunicare şi comuniune eclezială București română IF 120 P acreditării/
în spaţiul ortodox Capacitatea de
7. Doctrină şi cultură creştină București română IF 120 P școlarizare
8. Exegeză şi ermineutică biblică București română IF 120 P domeniu: 500
9. Istorie şi tradiţie creştină București română IF 120 P stud./an
10. Patrimoniu creștin european București română IF 120 P
11. Teologia şi misiunea socială a București română IF 120 P
bisericii
12. Teologie baptistă București română IF 120 P
cu schimbarea denumirii în Teologie
aplicată
13. Managementul economic și București română IF 120 P
administrarea unităților bisericești
14. Spiritualitate creștină și viață București română IF 120 P
sănătoasă
CEP_ ŞTIINŢE JURIDICE_C3/

37. Academia „Ștefan cel Mare” a Ministerului Afacerilor Interne din Chișinău, Republica Moldova Menținerea
Domeniul – DREPT – 3 (trei) programe în domeniu acreditării/
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip Capacitatea de
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat școlarizare
(C/ P/ D) domeniu: 105
1. Drept penal Chișinău română IF 90 P stud./an
2. Activitate de urmărire penală Chișinău română IF 90 P
3. Drept economic Chișinău română IF 90 P
38. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din București
Domeniul – DREPT – 7 (șapte) programe în domeniu
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
(C/ P/ D) Menținerea
1. Drept administrativ (s) București română IF 120 P acreditării cu
2. Ştiinţe penale (s) București română IF 90 P monitorizare la un
3. Dreptul afacerilor București română IF 120 P (1) an /
4. Cercetări criminalistice aplicate București română IF 120 P Capacitatea de
5. Relații și organizații internaționale în București română IF 120 P școlarizare
dreptul contemporan domeniu: 450
6. Managementul resurselor umane în București română IF 90 P stud./an
sistemul autorităţilor de ordine publică
7. Științe penale în asigurarea ordinii și București română IF 60 P
siguranței publice* *Dosar de masterat validat în cadrul sedinței Coniliului ARACIS din
26.05.2022 pentru încadrare în domeniul de studii universitare de
masterat Drept
CEP_ ŞTIINŢE ECONOMICE 2_C7/

39. Universitatea „Nicolae Titulescu“ din București


Domeniul – Contabilitate – 2 (două) program în domeniu Menținerea
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip acreditării/
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat Capacitatea de
(C/ P/ D) școlarizare
1. Management contabil, audit şi București română IF 120 P domeniu: 100
expertiză contabilă (s) stud./an
2. Contabilitatea şi auditul entităţilor București română IF 120 P
economice

5
CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI_C10 /

40. Universitatea „Ovidius“ din Constanţa


Menținerea
Domeniul Inginerie civilă și instalații - 2 (două) programe în domeniu
acreditării/
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip
Capacitatea de
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
școlarizare
(C/ P/ D)
domeniu: 100
1. Ingineria structurilor de construcții (s) Constanța română IF 120 P
stud./an
2. Ingineria și managementul proiectelor Constanța română IF 120 P
de construcții
41. Universitatea din Oradea
Menținerea
Domeniul Inginerie civilă și instalații – 1 (un) program în domeniu
acreditării/
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip
Capacitatea de
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
școlarizare
(C/ P/ D)
domeniu: 60
1. Construcții inteligente și sustenabile Oradea română IF 120 P
stud./an
(s) cf doc de
evaluare
CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI_C11 /

42. Universitatea „Ştefan cel Mare“ din Suceava Menținerea


Domeniul - Mecatronică şi robotică – 1 (un) program în domeniu acreditării /
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat Capacitatea de
(C/ P/ D) școlarizare
1. Mecatronică aplicată (s) Suceava română IF 120 P domeniu: 30
stud./an
CEP_ ȘTIINȚE MEDICALE_C12

43. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara


Domeniul - MEDICINĂ – 7 (șapte) programe în domeniu

Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip


masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
(C/ P/ D)
1. Prevenţia şi recuperarea în afecţiunile Timișoara română IF 120 P
cardiopulmonare (s)
2. Responsabilitatea juridică a Timișoara română IF 120 P Menținerea
personalului medical acreditării /
3. Nutriţie clinică şi comunitară Timișoara română IF 120 P
cu schimbarea denumirii în Studii Capacitatea de
aprofundate de nutriție clinică și școlarizare
comunitară domeniu: 250
4. Management educațional sanitar Timișoara română IF 120 P stud./an
5. Managementul serviciilor sociale şi Timișoara română IF 60 P
de sănătate
6. Aplicații moderne ale medicinei de Timișoara română IF 120 P
laborator în personalizarea actului
medical
7. Recuperarea afecțiunilor neurologice Timișoara română IF 120 P
cu schimbarea denumirii în Tehnici de
recuperare în afecțiuni neurologice
44. Universitatea de Medicină şi Farmacie „Victor Babeș“ din Timișoara
Menținerea
Domeniul - MEDICINĂ DENTARĂ – 1 (un) program în domeniu
acreditării /
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip
Capacitatea de
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
școlarizare
(C/ P/ D)
domeniu: 14
1. Laseri în medicina dentară (în limba Timișoara engleză IF 120 C
stud./an
engleză) (s)
45. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Domeniul - MEDICINĂ – 2 (două) programe în domeniu
Menținerea
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip acreditării /
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
(C/ P/ D) Capacitatea de
1. Managementul serviciilor de sănătate Craiova română IF 120 P școlarizare
(s) cu schimbarea denumirii în domeniu: 50
Management sanitar stud./an
2. Dezvoltarea serviciilor de nursing Craiova română IF 120 P
comunitar

6
46. Universitatea de Medicină şi Farmacie din Craiova
Domeniul - FARMACIE – 2 (două) programe în domeniu
Menținerea
Programe de studii universitare de Locație Limbă de Formă de Nr. Tip
acreditării /
masterat aferente domeniului evaluat predare învățământ credite masterat
(C/ P/ D)
Capacitatea de
1. Laborator clinic și de analiza Craiova română IF 120 P
școlarizare
medicamentului (s) cu schimbarea
domeniu: 75
denumirii în Tehnici de laborator clinic
stud./an
și analiza medicamentului
2. Farmacologie şi toxicologie Craiova română IF 60 P

I. C. DOMENII DE STUDII UNIVERSITARE DE DOCTORAT

Decizie OBSERVAȚII
Nr. Acreditare / (schimbări calificativ
Universitatea/Domeniul de studii
Crt. Școala(ile) doctorală(e) Acreditare indicatori față de REE)
universitare de doctorat
condiționată/
Neacreditare i
CEP_ ŞTIINŢE UMANISTE ŞI TEOLOGIE_C2/

47. Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău

Filologie
Școala de Studii Doctorale Acreditare
CEP_ ŞTIINŢE SOCIALE, POLITICE ŞI ALE COMUNICĂRII_C4/

48. Universitatea „Transilvania“ din Braşov

Școala Doctorală
Sociologie Acreditare
Interdisciplinară
CEP_ ŞTIINŢE ECONOMICE 2_C7/

49. Universitatea „Babeş-Bolyai“ din Cluj-Napoca

Ştiinţe Economice şi
Informatică economică Acreditare
Gestiunea Afacerilor
50. Universitatea de Vest din Timişoara

Economie şi de Administrare
Informatică economică Acreditare
a Afacerilor
CEP_ ȘTIINȚE INGINEREȘTI_C11 /

51. Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară din Cluj-Napoca

Ingineria produselor alimentare


Științe Agricole Inginerești Acreditare
CEP_ ȘTIINȚE MEDICALE_C12/

52. Universitatea „Dunărea de Jos“ din Galaţi

Autorizare de
Farmacie Biomedicale funcționare
provizorie

7
II. EVALUĂRI INSTITUȚIONALE
1. Academia de Poliţie „Alexandru Ioan Cuza“ din București – calificativ - ÎNCREDERE

Calificativ propus – Număr maxim de studenți


Comisia/Programul evaluat
școlarizați în primul an de studii

Drept (L) Menținerea acreditării


Învățământ cu frecvență
Facultatea de Poliție - 250 studenți/an
Nr. de credite: 240
Menținerea acreditării
Ordine și siguranţă publică IFR (L) Învățământ cu frecvență redusă
Facultatea de Poliție - 50 studenți/an
Nr. de credite: 180
Menținerea acreditării
Domeniul de masterat – INGINERIE CIVILĂ ȘI INSTALAȚII - 2 (două) programe în domeniu
Capacitatea de
Nr. Programul de studii Locație Limbă Formă Numărul Tip masterat
școlarizare domeniu:
crt. universitare de masterat de de de credite (cercetare/
100 studenți/an
predare învăță ECTS profesional/
mânt didactic)

1. Managementul București română IF 90 P


situaţiilor de urgenţă
(s)

2. Ingineria securității la București română IF 90 P


incendiu

2. Universitatea „Tibiscus“ din Timişoara – calificativ – INCREDERE

Calificativ propus – Număr maxim de studenți


Comisia/Programul evaluat
școlarizați în primul an de studii

Contabilitate și informatică de gestiune (L) Menținerea acreditării


Învățământ cu frecvență
Facultatea de Științe Economice - 50 studenți/an
Nr. de credite: 180
Menținerea acreditării
Domeniul de masterat – Psihologie (1) program în domeniu
Capacitatea de
Nr. Programul de studii Locație Limbă Formă Numărul Tip masterat
școlarizare domeniu:
crt. universitare de masterat de de de credite (cercetare/
- 75 studenți/an
predare învăță ECTS profesional/
mânt didactic)

1. Psihoterapii și psihologie Timișoara română IF 120 P


clinică (s)