Sunteți pe pagina 1din 1

ACT DE PREDARE-PRIMIRE

Nr.______________

Data 2022 mun. Chișinău


Încheiat în scopul redeschiderii etajului nr.2 din Centrul Comercial”, cu participarea la
Tombola din data de__________ petrecută pe adresa mun. Chișinău, str.
PREDATOR:, IDNO/cod fiscal, cu sediul în mun. Chișinău, str., 1, în persoana
administratorului, activând în baza statutului, pe de o parte,
Și
PRIMITOR: Nume,prenume__________________________,IDNP_____________________,
a.n.__________ domiciliul în__________________, str. _________________, ap.______,
buletin de identitate seria_______________, eliberat la ____________, valabil până la
________________, telefon_______________, pe de altă parte.

Prin prezentul ACT se adeverește că Numele/prenumele________________________, a primit


de la următorul bun:

Denumirea bunului Specificațiile tehnice Buc


1

A predat: A primit:
_______________________ _________________________
Administrator Numere, prenume

_____________________ ________________________
Semnătură, ștampilă Semnătură, ștampilă

S-ar putea să vă placă și