Sunteți pe pagina 1din 5

Speta : Liberare conditionata Pronuntata de: Tribunalul Bucuresti - Sectia I Penala, Decizia nr. 213/R din 5.02.

2010, definitiva Liberare conditionata. Elaborarea unei lucrari stiintifice publicata. Consecinte cu privire la fractiunea de pedeapsa considerata ca executata Prin sentinta penala nr. 2158/2009, pronuntata de Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti, in dosarul penal nr. 3735/4/2009, in baza art. 450 C. pr. pen., s-a admis cererea de liberare conditionata formulata de petentul condamnat S.J., detinut in Penitenciarul Bucuresti Jilava. S-a dispus liberarea conditionata a petentului din executarea pedepsei de 10 ani inchisoare aplicata prin sentinta penala nr. 1171/2005 a Tribunalului Bucuresti Sectia I Penala (mandat de executare nr. 1211/2007). S-a atras atentia petentului asupra dispozitiilor art. 61 C. pen. referitoare la revocarea liberarii conditionate in ipoteza savarsirii unei noi infractiuni pana la considerarea ca executata a pedepsei mai sus mentionate. In baza art. 192 alin. 3 C. pr. pen., cheltuielile judiciare au ramas in sarcina statului. Pentru a pronunta aceasta hotarare instanta de fond a retinut ca petentul se afla in executarea unei pedepse de 10 ani inchisoare ce i-a fost aplicata prin sentinta penala nr. 1171/2005 a Tribunalului Bucuresti Sectia I Penala (mandat de executare nr. 1211/2007) pentru savarsirea infractiunii de inselaciune. Executarea pedepsei a inceput la data de 15.10.2003 si urmeaza a expira in termen la data de 14.10.2013. Fata de dispozitiile art. 59 C. pen. pentru discutarea cererii de liberare conditionata este necesar ca petentul sa execute 2/3 din pedeapsa ce i-a fost aplicata, respectiv 2435 de zile (din care, in cazul in care munceste, 609 zile considerate ca executate pe baza muncii prestate si 1826 zile efectiv executate), aceasta fractie urmand sa se implineasca, potrivit datelor comunicate de Penitenciarul Bucuresti Jilava (f. 202) la data de 14.06.2006. Totodata, potrivit datelor comunicate de penitenciar, pe parcursul executarii pedepsei, petentul nu a fost folosit niciodata la munca, datorita starii sale de sanatate, neobtinand zile castig . In ceea ce priveste redactarea lucrarii "S.` Catalogue of Paintings", instanta fondului a retinut, in primul rand, ca potrivit celor aratate de petent aceasta lucrare ar fi fost realizata in perioada octombrie 2003 - ianuarie 2009, organele din penitenciar refuzand insa sa procedeze la luarea in considerare a acestei lucrari pentru calculul zilelor castigate, aratand faptul ca acordarea zilelor

castig se realizeaza in baza unui pontaj aprobat care sa certifice timpul lucrat sub supraveghere pentru elaborarea unei lucrari (f. 227). Posibilitatea obtinerii de zile castig in urma redactarii unor lucrari stiintifice era prevazuta atat de dispozitiile art. 26 lit. e din Legea nr. 23/1969, in vigoare in momentul incarcerarii petentului, cat si de art. 76 lit. f din Legea nr. 275/2006, ambele texte prevazand faptul ca in ipoteza elaborarii de lucrari stiintifice publicate se considera 3 zile executate pentru 2 zile de munca . Totodata, instanta constata faptul ca pana la solutionarea cererii de liberare conditionata petentul a executat efectiv mai mult de jumatate din durata pedepsei, fiind indeplinite conditiile prev. de art. 59 alin. 2 teza a doua C. pen. De altfel, din cuprinsul adresei nr. 1424/09.06.2009 a Penitenciarului Bucuresti Rahova (f. 351, paragraf final) a rezultat faptul ca nu exista o asemenea dispozitiei si nici metodologia necesara pentru supravegherea persoanelor private de libertate care doresc sa elaboreze o lucrare stiintifica. Astfel, organele Penitenciarului mentioneaza expres faptul ca nu s-a tinut evidenta timpului efectiv prestat pentru activitatile de elaborare a unei lucrari de catre petent, in principal, datorita lipsei metodologiei de lucru. In consecinta, instanta fondului a considerat ca petentul indeplineste conditia primordiala pusa de art. 59 C. pen. referitoare la executarea unei anumite fractii de pedeapsa pentru a se putea discuta cererea sa de liberare conditionata. In ceea ce priveste indeplinirea celorlalte conditii, s-a mai constatat faptul ca petentul a fost recompensat de nu mai putin de 19 ori, astfel - de 2 ori cu ridicarea unor masuri disciplinare ce iau fost aplicate anterior; - de 16 ori cu suplimentarea dreptului la pachet si vizita pentru redactarea unor articole la revista sectiei; - o data cu suplimentarea dreptului la vizita pentru implicarea in prevenirea unei situatii de risc (f. 203-204). In plus, din cuprinsul caracterizarilor eliberate de Penitenciarul Rahova a rezultat faptul ca petentul s-a implicat in activitatile de interventie psihosociala, s-a dovedit responsabil, dinamic, receptiv si cu un bun potential general (f. 30-31). In aceste conditii, sanctiunile disciplinare aplicate petentului (in numar de trei - dintre care doua anulate de instantele de judecata, iar cea de a treia ridicata), inclusiv abaterea disciplinara de la data de 27.03.2009, nu sunt de natura sa schimbe impresia generala a unui comportament disciplinat, a implicarii active in programele de reeducare si a eforturilor depuse pentru reintegrarea sociala. Aceste aspecte au dus la concluzia indeplinirii de catre petent a conditiilor pentru a se dispune liberarea sa conditionata Impotriva acestei hotarari a declarat recurs PARCHETUL de pe langa JUDECATORIA SECTORULUI 4 BUCURESTI criticand solutia pentru nelegalitate si netemeinicie. S-a aratat ca din inscrisurile aflate la dosar nu exista nici un document oficial care sa confirme ca petentul S.

J. a desfasurat o activitate de creatie si ca lucrarea a fost elaborata in timpul detentiei. De asemenea s-a mai precizat ca a mai fost sanctionat de mai multe ori. Examinand hotararea recurata prin prisma motivelor de recurs invocate cat si din oficiu, conform art. 385/6 al. 3 Cod pr. pen., Tribunalul constata fondat recursul, pentru urmatoarele considerente: Prima instanta a pronuntat o solutie cu incalcarea disp. art. 76 lit. f din Legea nr. 275/2006 referitoare la considerarea a trei zile executate pentru 2 zile de munca in ipoteza elaborarii de lucrari stiintifice. Judecatoria invedereaza o procedura laborioasa de calcul a zilelor castig omitand sa observe ca problematica zilelor executate urma sa fie stabilita doar in cazul in care ar fi fost indeplinita prima conditie a textului legal respectiv elaborarea unei lucrari stiintifice. Singurul element care tinde sa arate ca este vorba de o lucrare stiintifica este reprezentat de faptul ca detinutul si-a scris el insusi pe prima pagina ca ar fi vorba despre o lucrare stiintifica, element ce nu poate fi luat in considerare de instanta, fiind mentionat pro causa . Cum nu s-a facut dovada existentei unei lucrari stiintifice instanta nu mai poate verifica si indeplinirea celorlalte conditii referitoare la durata elaborarii si nici nu poate face interpretari despre cum ar trebui calculate termenele, instantele judecatoresti nefiind chemate sa dezbata probleme pur teoretice care nu au aplicabilitate in cauza. Aceasta problematica a stabilirii modalitatii de calcul a zilelor castigate s-ar fi putut aborda doar in cazul indeplinirii ipotezei textului legal, respectiv elaborarea unei lucrari stiintifice. In ceea ce priveste starea de boala invocata de petent aceasta poate fi avuta in vedere pe calea cererii de liberare conditionata doar in cazul in care ar fi indeplinit fractia legala, ceea ce nu s-a intamplat in speta. In cazul in care doreste sa fie eliberat din cursul executarii pedepsei fara indeplinirea fractiei de liberare, petentul are la dispozitie alte mijloace procedurale respectiv o cerere de intrerupere a executarii pedepsei pe motive medicale. Nefacandu-se dovada ca a indeplinit fractia necesara liberarii conditionate aceasta implinindu-se abia in data de 14.06.2010, Tribunalul urmeaza a admite recursul parchetului, va casa sentinta penala recurata si pe fond rejudecand: Va respinge ca prematura cererea de liberare conditionata de petentul S.J.

Sentinta Civila nr . 20179/299/2011 Speta : Somatie de plata Legea 146/ 1997 art. 20 alin.3 Prin cererea formulat de creditoarea SC., cu sediul in oraul Bucuresti,Sector 2, str.,nr. , in contradictoriu cu debitoarea SC , cu sediul in oraul Bucuresti,Sector 1 , str., nr., s-a judecat cauza civil, avand ca obiect somaie de plat. Procedura de citare a fost legal indeplinit. Prile au fost lips, dei creditoarea a fost citat cu meniunea s achite taxa judiciar de timbru, sub sanciunea anulrii aciunii ca netrimbrat, nu s-a conformat acestor dispoziii. Instana a invocat din oficiu excepia de netimbrare a aciunii. Crediroparea SC, a solicitat emitrea unei ordonane care s conin somaia de plat a debitoarei la suma de... lei, reprezentand pre neachitat fa de societatea creditoare in urma furnizrii serviciilor de inclzire, precum i obligarea debitorei la plata penalitilor de intarziere pana la data achitrii integrale a debitului, cu cheltuieli de judecat. In motivare creditoarea arat c debitoarea a benefiat de serviciile societii creditoare, sens in care trebuia s achite contravaloarea acestora in sum de., conform facturii nr.. Debitoarea nu i-a respectat obligaiile contractuale, drept pentru care a fost notificat prin adres, ins nici in urma acestui demers, debitoarea nu a achitatat debitul. In drept,au fost invocate dispoziiile O.G. nr.5/2001. In probaiune s-a solicitat proba cu inscrisuri. Aciunea nu a fost legal timbrat. Debitoarea nu a formulat Intapinare i nu s-a prezentat la judecat. Dei creditoarea a fost citat cu meniunea de a achita taxa judiciar de timbru i timbru judiciar, in conformitate cu dispoziiile art. 20 alin.3 din Legea 146/1997 i art.3 din O.G. 32/1995, sub sanciunea anulrii aciunii ca netimbrat, aceasta nu sa conformat dispoziiilor instanei.Avand in vedere aceste considerente , precum i dispoziiile art.20 alin3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru i art. 9 din Ordonana 32/1995 privind timbrul judiciar, instana urmeaz a anula ca netimbrat aciune formulat de creditore, in contradictoriu cu debitoaerea, avand ca obiect somaie de plat. Instana admite excepia de netimbrare a cererii, invocat din oficiu. In temeiul art. 20 alin 3 din Legea 146/1997 privind taxele judiciare de timbru i art. 9 din Ordonana 32/1995 privind timbru judiciar, anuleaz ca netimbrat cererea formulat de creditoare, in comtradictoriu cu debitoarea, avand ca obiect somaie de plat. Prezentare Biroul de Avocatura - Moniana Iordachescu se distinge prin profesionalismul, eficienta si dedicatia afisata clientilor. Domeniile urmarite de noi sunt litigiile corporatiilor si companiilor, imobiliare, afaceri & drept comercial, proprietate comuna & asociatii de proprietari, drept civil, drept fiscal, protectia consumatorului, dreptul muncii, iar o rata mare a succesului o au serviciile

noastre prestate in domeniul imobiliar, unde oferim clientilor nostrii servicii si protectie legala ireprosabila.

Ne propunem sa oferim clientilor nostri cea mai buna si cea mai rapida consultanta posibila pentru a-si rezolva cat mai eficient problemele. Credem in importanta cunostiintelor si a experientei acumulate, iar staff-ul nostru competent si foarte bine pregatit ofera cele mai productive metode de lucru cu clientii nostri. Clientii nostri sunt fie companii private sau persoane fizice. Obiectivul nostru este sa le oferim cele mai de calitate servicii si consultanta pe cat mai multe planuri, in functie de activitatile ce firmele le desfasoara. Majoritatea clientilor nostri ne viziteaza pe baza de recomandare din partea vechilor clienti, prietenilor si asociatilor nostri datorita dedicatiei noastre pentru clienti si determinarea noastra de a oferi reprezentare de calitate. Filozofia noastra de servicii se bazeaza pe dedicatie pentru: * A petrece timp cu fiecare client * A raspunde serios si ferm la solicitarile dumneavoastra * A discuta optiuni de contractari & litigii si strategii * Informare referitoare la evolutia cazului dumneavoastra * Folosirea ultimei tehnologii in sala de judecata si in birou pentru avantajul dumneavoastra Societatea ofera consultanta unui portofoliu stabil de clienti -companii nationale si multinationale, institutii si autoritati publice, precum si organisme internationale - in raporturile lor juridice interne si internationale. Ne propunem dezvoltarea continua a societatii cu o echipa de profesionisti dedicati ideii de excelenta in relatia client-avocat. Ne urmam consecvent principiile proprii, considerand mediul puternic concurential actual un privilegiu ce ne ofera sansa de a ne valorifica propria identitate. Pentru a veni in ajutorul clientilor sai, cabinetul a stabilit parteneriate cu notari publici, executori judecatoresti, cu birouri de experti din diverse domenii de activitate si cu alti profesionisti independenti. Societatea noastra investeste continuu in formarea si perfectionarea echipei pentru a oferi servicii de inalta calitate si competenta profesionala, indispensabile in relatia cu clientii.