Sunteți pe pagina 1din 1

FIȘĂ DE LUCRU

CLASA A IX-A
FUNCȚII DE GRADUL AL II-LEA

1
2 x=
1. Fie ecuația 2 x −5 x+m=0 . Determinați m∈ R astfel încât 2 să fie soluție a
ecuației.
2
2. Determinați valorile lui m∈ R astfel încât ecuația x −6 x +m=0 să aibă două
rădăcini reale și distincte.
x+3 x−3 9 x+ 18
+ = 2
3. Rezolvați în R ecuația: x−3 x +3 x −9 .
2
4. Să se rezolve ecuația x +|x|−2=0 .
{ 2
} { 2
5. Fie mulțimile A= x∈ R|x +4 x+m=0 și B= x ∈ R|x +4 x+3=0 . Determinați }
valorile lui m∈ R astfel încât mulțimea A∪B să aibă 4 elemente.
2
6. Să se descompună în factori ireducibili: f ( x )=3 x −10 x +3 .
7. Să se simplifice fracțiile:
x 2 +6 x −91
2
a) x + 8 x −105
x 4 −10 x 2 −9
4 2
b) x −13 x +36
8. Fie ecuația x −12 x+m=0 cu rădăcinile x 1 ,x 2 . Determinați valorile lui m∈ R astfel
2

încât
|x 21 +x 22|=48 .
2 x =2 , să se determine x .
9. Fie ecuația mx −( m−1 ) x−4=0 , m≠0 . Știind că 1
2 x ,x
10. Fie ecuația x +ax +b=0 , cu rădăcinile 1 2 .Să se formeze o ecuație de gradul al
2 2
doilea, ale cărei rădăcini sunt y 1 =x1 , y 2 =x 2 .

S-ar putea să vă placă și