Sunteți pe pagina 1din 1

Portofoliul dirigintelui

Clasa a X-a B
Profesor IVAN IONELA-ALINA
OPIS
1. CV dirigintelui . ...1
2. Plan de evacuare...2
3. Fisa postului .3
4. Planificarea semestriala a tezelor 4
5. Structura anului scolar 2010-2011.. .5
6. Planul de invatament ..6
7. Personalul didactic al clasei .7
8. Tabel nominal cu elevii clasei ..8
9. Comitetul de parinti si comitetul de elevi... .9
10. Grafic cu activitatile de consiliere si orientare ..10
11. Grafic practica comasata a clasei ..11
12. Orarul clasei...... 12
13. Orarul dirigintelui .. 13
14. Grafic - situatia scolara pe primul semestru. .14
15. Grafic - situatia scolara clasa a IX-a ..15
16. Masurile de sacnctiune ale elevilor in clasa a IX-a 16
17. Caracterizarea clasei ..17
18. Acord de parteneriat cu parintii. 18
19. Tabel cu elevii care au luat la cunostiinta regulamentul de ordine interioara ,de
circulatie si PSI 19-20
20. Incadrarea dirigintelui ..21
21. Procese verbale de la intalnirile cu parinti .22
22. Planificari activitatilor pentru ora de consiliere a parintilor.. 23
23. Planificari activitatilor pentru ora de consiliere a elevilor. 24
24. Tematica sedintelor cu parintii.25
25. Fise psihopedagogice si interpretarea rezultatelor...26
26. Chestionare stilurile de invatare si interpretare27