Sunteți pe pagina 1din 11

CONTABILITATEA IMOBILIZARILOR

Activele imobilizate sunt active detinute pe o perioada mai mare de un an in gestiunea entitatii,avand un potential de a contribui direct sau indirect,la fluxul de trezorerie sau echivalente de trezorerie catre entitate.Ele sunt grupate in contabilitate pe patru categorii:-imobilizari necorporale;
-imobilizari corporale; -imobilizari in curs; -imobilizari financiare. Contabilitatea imobilizarilor se realizeaza prin intermediul conturilor din clasa 2CONTURI DE IMOBILIZARI. 2.1Contabilitatea imobilizarilor necorporale Imobilizarile necorporale sunt active identificabile nemonetar,fara supor material,detinute de entitate pentru utilizare in procesul de productie sau furnizare de bunuri si servicii,pentru inchiriere de catre terti sau pentru scopuri administrative. Imobilizarile necorporale sunt reflectate in contabilitate cu ajutorul conturilor din grupa 20IMOBILIZARI NECORPORALE,acestea cuprizand: Cheltuieli de constituire-contabilitatea acestora se realizeaza prin intermediul contului 201Cheltuieli de constituire care tine evidenta cheltuielilor ocazionate de constituirea sau dezvoltarea unei entitati cum sunt:taxe si alte cheltuieli de inscriere si inmatriculare;cheltuieli privind emisiunea si vanzarea de actiuni si obligatiuni precum si alte cheltuieli de aceasta natura,legate de constituirea,extinderea sau modificarea activitatii entitatii.Acestea se amortizeaza pe o perioada de pana la cinci ani. Contul 201 este cont de active imobilizate dupa continutul economic,iar dupa functia contabila este cont activ. Se debiteaza cu valoarea: -cheltuielilor de constituire datorate furnizorilor de servicii si/sau de imobilizari: 201Cheltuieli de constituire = % 401Furnizori 404Furnizori de imobilizari -cheltuielilor de constituire achitate prin contul de la banca: 201Cheltuieli de constituire = 5121Conturi la banci in lei -cheltuielilor de constituire achitate in numerar: 201Cheltuieli de constituire = 5311Casa in lei Creditarea contului are loc cu valoarea cheltuielilor de constituire amortizate integral si scazute din evidenta: 2801Amortizarea cheltuielilor de Constituire = 201Cheltuieli de constituire Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea cheltuielilor de constituire la finele perioadei. Cheltuieli de dezvoltare-sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul contului 203Cheltuieli de dezvoltare cuprinzand cheltuielile activitatilor ocazionate de aplicarea rezultatelor cercetarii sau a altor cunostinte ,in scopul realizarii de produse sau servicii noi. Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare se realizeaza pe perioada contractului sau pe durata de utilizare,dupa caz,pe o perioada de pana la cinci ani. In functie de continutul economic contul 203Cheltuieli de dezvoltare este de active imobilizate,iar in functia contabila a acestuia este de active. Este de precizat faptul ca,pentru realizarea unei activitati de dezvoltare,entitatea efectueaza mai intai cheltuieli,evidentiate in contabilitate dupa natural or prin intermediul conturilor din clasa 6Conturi de cheltuieli,de exemplu: -cheltuieli cu materiale consumabile: 602Cheltuieli cu materialele consumabile = 302Materiale consumabile -cheltuieli cu salariile angajatilor din activitatea de cercetare:

641Cheltuieli cu salariile personalului

421Personal-renumeratii datorate

-contributia pentru asigurarile sociale si asigurarile sociale de sanatate: 645Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala = 431Asigurari sociale -contributia pentru constituirea fondului de somaj: 645Cheltuieli privind asigurarile si protectia sociala = 437Ajutor de somaj

-cheltuieli cu amortizarea imobilizarilor corporale care participa la activitatea de dezvoltare: 6811Cheltuieli de exploatare = 281Amortizari privind imobilizarile privind amortizarea imobilizarilor corporale Contul 203Cheltuieli de dezvoltare se debiteaza cu: -valoarea cheltuielilor de dezvoltare finalizate si receptionate,effectuate in regie proprie: 203Cheltuieli de dezvoltare = 721Venituri din productia de imobilizari necorporale -valoarea cheltuielilor de dezvoltare effectuate in regie proprie,in curs de realizare in finele perioadei: 203Imobilizari necorporale in curs de executie = 721Venituri din productia de imobilizari necorporale -valoarea lucrarilor si proiectelor de dezvoltare,achizitionate de la terti: % = 404Furnizori de imobilizari 203Cheltuieli de dezvoltare 4426TVA deductibila Creditarea contului se efectueaza cu valoarea la prt de inregistrare a: -lucrarilor de dezvoltare,materializate intr-un brevet,licenta sau marca de fabrica: 205Concesiuni,brevete si alte drepturi si valori similare = 203Cheltuieli de dezvoltare -cheltuielilor de dezvoltare amortizate integral sau partial,scoase din evidenta: a)integral amortizate: 2803Amortizarea lor de dezvoltare =203Cheltuieli de dezvoltare b)partial amortizate: % =203Cheltuieli de dezvoltare-pt valoarea de intrare 2803Amortizarea cheltuielilor de dezvoltare -pt valoarea amortizata 6583Cheltuieli privind activele cedate -pt valoarea neamortizata Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea cheltuielilor de dezvoltare la finele perioadei. Contabilitatea concesiunilor,imobilizarilor necorporlae de natura superficiei si a uzufructului,brevetelor, licentelor,marcilor comerciale si altor drepturi si valori similare. Concesiunea reprezinta contractul pe care o parte,denumita concendent,transmite celeilalte parti,denumita concesionar,spre administrare rentabila,timp determinat ,o activitate economica,un serviciu public,o subunitate productive sau un teren propietate de stat,in schimbul unei redevente.Amortizarea concesiunii urmeaza a fi inregistrata in contabilitate pe durata de folosire a acesteia,conform contractului. Superficia reprezinta dreptul de proprietate asupra cladirii,constructiei sau plantatiei aflate pe terenul altei personae precum si dreptul de folosinta asupra acelui teren. Uzufructul,conformarticolului 517 din Codul civil,reprezinta dreptul unei personae denumita uzufructul(beneficiar)de a se bucura de bunurile altei personae denumita proprietar,ca si proprietarul insusi,cu obligatia de a le pastra substanta si a le restitui proprietarului in termen de maximum 30 ani. Brevetul de inventie este documentul prin care i se recunoaste unei personae dreptul asupra unei inventii. Licenta reprezinta dreptul obtinut de o persoana de a utiliza o inventie. Know-how-urile reprezinta cunostintele tehnice si procedeele tehnologice care nu fac obiectul unui brevet de inventie ,dar care apartin celor care le-au creat si care pot fi comercializate. Marcile de fabrica,de comert si de serviciu reprezinta semen distinctive utilizate de catre entitatea economica pentru a-si deosebi produsele,lucrarile si serviciile sale,de altele cu caracteristici asemanatoare.

Franciza reprezinta dreptul asupra unui domeniu exclusive sau asupra utilizarii exclusive a unei formule,tehnici,design. Toate aceste categorii de imobilizari necorporale se contabilizeaza prin intermediul contului 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si drepturi si active similare.Dupa continutul economic este un cont de active imobilizate ,iar dupa functia contabila,este de activ. Debitarea contului se realizeaza cu valoarea contabila a a castor imobilizari necorporale intrate in gestiunea entitatii prin: -aport in natura la capitalul social: 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale = 456Decontari cu asociatii privind capitalul si alte drepturi si active similare -donatii primite: 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si alte drepturi si active similare -achizitie de furnizori: % 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si alte drepturi si active similare 4426TVA deductibila -materializarea unei cheltuieli de dezvoltare: 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si alte drepturi si active similare = 404Furnizori de imobilizari = 133Donatii pentru investitii

203Cheltuieli de dezvoltare

-realizarea lor prin effort propriu(dupa ce in prealabil in contabilitate se inregistreaza efectuarea de cheltuieli): 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale = 721Venituri din productia de imobilizari si alte drepturi si active similare necorporale -prelucrarea unor bunuri concesionate: 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale = 167Alte imprumuturi si datorii similare si alte drepturi si active similare Creditarea contului are loc cu valoarea contabila a imobilizarilor necorporale: -restituite de catre terti: 167Alte imprumuturi si datorii assimilate = 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si alte drepturi si active similare -restituite catre proprietari: 456Decontari cu asociatii privind capitalul -scoase din gestiune ca urmare a : a)amortizarii integrale: 2805Amortizarea concesiunilor,brevetelor, licentelor,marcilor comerciale,drepturilor si activelor similare b)amortizarii partiale: % % -pentru valoarea de intrare = 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si alte drepturi si active similare -pentru valoarea amortizata = 2805Amortizarea concesiunilor,brevetelor licentelor,marcilor comerciale, drepturilor si activelor similare -pentru valoarea neamortizata = 6583Cheltuieli privind activele cedate = 205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si alte drepturi si active similare

205Concesiuni,brevete,licente,marci comerciale si alte drepturi si active

Soldul contului este debitor si reprezinta activele necorporale existente in gestiune in finele perioadei.

Contabilitatea fondului comercial-acesta concura la mentinerea sau dezvoltarea potentialului economic,al entitatii,respective:vadul,debuseele,clientele,reputatia. Este present la consolidare si reprezinta diferenta intre costul de achizitie si valoarea justa la data tranzactiei ,a partii din activele nete achizitionate de entitate.Atunci cand fondul commercial este recunoscut in contabilitate ca si active ,acesta se amortizeaza,de regula,in cadrul unei perioade de pana la cinci ani. Contabilitatea fondului commercial se tine prin intermediul contului 207Fond commercial.In functie de continutul economic este cont de active imobilizate,iar dupa functia contabila este cont de active. Se desfasoara pe doua conturi sintetice de gradul II: -2071Fond comercial pozitiv,determinat ca diferenta intre costul de achizitie(mai mare) si valoarea justa la data tranzactiei (mai mica)-cont active; -2075Fond comercial negativ,determinat ca diferenta intre costul de achizitie (mai mic) si valoarea justa la data tranzactie (mai mare)-cont rectificativ al costului de achizitie al activului,cu functie contabila de pasiv. Se debiteaza cu costul de achizitie a fondului comercial pozitiv intrat in gestiune prin: -achizitie la terti: % = 404Furnizori de imobilizari 207Fond comercial 4426TVA deductibila -aport de capital al proprietarilor: 207Fond comercial = 456decontari cu asociatii privind capitalul Se crediteaza cu valoarea fondului comercial iesit din gestiune: -prin cedare (in conditiile in care nu a fost amortizat): 6583Cheltuieli privind activele cedate = 207Fond comercial -ca urmare a amortizarii a)complet amortizat: 2807Amortizarea fondului comercial = 207Fond comercial b)incomplet amortizat: -valoarea de intrare = 207Fond comercial -valoarea amortizata = 2807Amortizarea fondului comercial -valoarea neamortizata = 6583Cheltuieli privind activele cedate Soldul contului este debitor si reflecta valoarea fondului comercial la finele perioadei. %

Contabilitatea altor imobilizari necorporale-acestea includ programele informatice create in cadrul entitatii sau achizitionate de la terti ,pentru necesitati de utilizare proprii precum si alte imobilizari necorporale. Programele informatice se amortizeaza in functie de durata de viata utila,care,de regula nu poate depasi o perioada mai mare de cinci ani. Contabilitatea altor imobilizari necorporale se tine prin intermediul contului 208Alte imobilizari necorporale,cont de active imobilizate ,cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea contabila a programelor informatice si a altor imobilizari necorporale,intrate in gestiune prin: -achizitie de la terti: % = 404Furnizori de imobilizari 208Alte imobilizari necorporale 4426TVA deductibila -aport la capitalul social: 208Alte imobilizari necorporale = 456Decontari cu asociatii privind capitalul

-realizare in cadrul entitatii: 208Alte imobilizari necorporale

721Venituri din productia de imobilizari necorporale

Creditarea contului se realizeaza cu valoarea altor imobilizari necorporale iesite din gestiune: -scazute din evidenta ca urmae amortizarii integrale: 2808Amortizarea altor imobilizari = 208Alte imobilizari necorporale necorporale -scazute din evidenta ca urmare cedarii catre teri: -valoarea de intrare % = 208Alte imobilizari necorporale -valoarea amortizata = 2808Amortizarea altor imobilizari necorporale -valoarea neamortizata = 6583Cheltuieli privind actele cedate -retragerea aportului unor actionari /asociati: 456Decontari cu actionarii/asociatii = privind capitalul 208Alte imobilizari necorporale

-depuse ca aport la capitalul altei entitati economice: 261Actiuni detinute la entitati afiliate = 208Alte imobilizari necorporale (203Interese de participare) Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea altor imobilizari necorporale existente in gestiune la finele perioadei.

Contabilitatea amortizarii imobilizarilor necorporale Imobilizarile necorporale sunt supuse amortizarii pe durata de viata utila. Prin amortizare,din punct de vedere contabil,se intelege trecerea esalonata pe cheltuielile de exploatare a valorii de intrare a imobilizarilor necorporale.Amortizarea imobilizarilor necorporale se calculeaza dupa metoda liniara si se inregistreaza in contabilitate lunar.Suma amortizarii lunare(Al)se calculeaza astfel: Al =Vi / D Vi= valoarea de intrare a imobilizarilor necorporale D = durata de viata utila(exprimata in luni) Astfel calculata amortizarea imobilizarilor necorporale,se inregistreaza in contabilitate lunar ,in debitul unui cont de cheltuieli,intitulat 681Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,provizioanele si ajustarile pentru depreciere in corespondenta cu creditul contului 208Amortizari privind imobilizarile necorporale Din punct de vedere economic contul 280 este un cont rectificativ al valorii de intrare a imobilizarilor necorporale ,rar dupa functia contabila este un cont de pasiv.Se desfasoara pe conturi sintetice de gradul II,in functie de tipul imobilizarii necorporale. Se crediteaza cu amortizare lunara a imobilizarilor necorporale inclusa pe cheltuielile de exploatare(cont 681). Debitarea contului se realizeaza la iesirea din gestiune a imobilizarilor necorporale in corespondenta cu creditul contului care indica imobilizarea necorporala(cont 201,203,205,207,208) Soldul costului este creditor si reprezinta amaortizarea imobilizarilor necorporale inregistrata pe cheltuielile de exploatare la finele perioadei.

2.2 Contabilitatea imobilizarilor corporale Imobilizarile corporale sunt reprezentate de active care: a) sunt detinute de entitate pentru a fi utilizate in productia proprie de bunuri sau prestarea de servicii,pentru a fi inchiriate tertilor sau in scopuri administrative; b) au o durata de folosinta mai mare de un an.

La intrarea in gestiune ,o imobilizare corporala,recunoscuta ca activ,se avalueaza la costul sau,determinat in functie de modalitatea de intrare.Imobilizarile corporale sunt evidentiate in contabilitatea prin intermediul conturilor din grupa 21Imobilizari corporale. Aceasta categorie de imobilizari include:

Contabilitatea terenurilor Terenurile pot fi evidentiate in contabilitatea analitica a entitatii,pe grupe cum ar fi:terenuri agricole,silvice,fara constructii,cu zacaminnte,cu constructii si altele.Acestea la intrarea in gestiune se inregistreaza in functie de clasele de calitate,valoarea de aport sau valoarea justa ,dupa caz.De obicei acestea nu sunt supuse amortizarii ci doar investitiile efectuate pentru amenajarea terenurilor ,lacurilor,baltilor si alte lucrari similare. Contabilitatea terenurilor se realizeaza cu ajutorul contului 2111Terenuri,cont de active imobilizate cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea terenurilor intrate in gestiune prin: -achizitie de la terti: % = 404Furnizori de imobilizari 2111Terenuri 4426TVA deductibila -aport la capitalul social: 2111Terenuri = 456Decontari cu asociatii privind capitalul -donatii primite: 2111Terenuri = 133Donatii pentru investitii Creditarea contului se realizeaza la iesirea terenurilor din gestiune: -restituire catre asociati sau actionari: 456Decontari cu asociatii privind capitalul = 2111Terenuri -donatii catre terti: 6583Cheltuieli privind activele cedate -vanzare catre terti: 461Debitori diversi = = 2111Terenuri

% 7583Venituri din cedarea activelor 4427TVA colectata Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea terenurilor existente in gestiunea entitatii in finele perioadei.

Contabilitatea amenajarilor de terenuri-reprezinta investitii efectuate de entitate pentru punerea in valoare a terenurilor,lacurilor,baltilor,iazurilor si alte lucrari similare. Evidenta contabila a amenajarilor de terenuri se tine prin intermediul contului 2112Amenajari de terenuri,cont de active imobilizate cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu: -valoarea amenajarilor de terenuri efectuate cu forte proprii: a) finalizate pana la sfarsitul perioadei 2112Amenajari de terenuri = 722Venituri din productia de imobilizari corporale b) nefinalizate pana la sfarsitul perioadei: 231Imobilizari corporale in curs de executie = 722Venituri din productia de imobilizari corporale c) la finalizarea lucrarilor: 2112Amenajari de terenuri = 231Imobilizari corporale in curs de executie -valoarea amenajarilor efectuate de terti: % = 404Furnizori de imobilizari 2112Amenajari de terenuri 4426TVA deductibila Creditarea contului se efectueaza la iesirea din gestiune a amenajarilor de terenuri: -complet amortizate; 2811Amortizarea amenajarilor de terenuri = 2112Amenajari de terenuri -incomplet amortizate:

-valoarea de intrare % -valoarea amortizata = -valoarea neamortizata = 6583Cheltuieli privind activele cedate Soldul contului este debitor si reprezinta costul amenajarilor de terenuri la finele perioadei. 2811Amortizarea amenajarilor de terenuri = 2112Amernajari de terenuri

Contabilitatea altor imobilizari corporale-se tine pe urmatoarele categorii:constructii,instalatii tehnice si masini,alte instalatii,mijloace de transport,animale,plantatii,mobilier,aparatura birotica etc prin intermediul conturilor:212Constructii,213Instalatii tehnice,mijloace de transport,animale si plantatii si 214Mobilier,aparatura birotica,echipamente de protectie a valorilor umane si materiale si alte active corporale. Dupa continutul economic sunt conturi de active imobilizate iar dupa functia contabila,conturi de activ. Intrucat functiunea conturilor este relativ asemanatoare,prezentam principalele corespondente pe debit si pe credit ale acestora,utilizand simbolul 21XImobilizari corporale. Conturile se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale intrate in gestiunea entitatii,pe urmatoarele cai: -achizitie de la terti: % = 404Furnizori de imobilizari 21XImobilizari corporale 4426TVA dedectibila -aport la capitalul social: 21Ximobilizari corporale = 456Decontari cu actionarii/asociatii privind capitalul -primite cu titlu gratuit: 21XImobilizari corporale = 133Donatii pentru investitii -constatate plus la inventariere: 21XImobilizari corporale = 134Plusuri de inventar de natura imobilizarilor -realizate prin efort propriu:- receptionate pana la sfarsitul perioadei: 21XImobilizari corporale = 722Venituri din productia de imobilizari corporale - neterminate pana la sfarsitul perioadei: 231Imobilizari corporale in curs = 722Venituri din productiei de imobilizari corporale Creditarea contului 21Ximobilizari corporale se realizeaza cu valoarea imobilizarilor corporale iesite din gestiune prin: -restituire catre asociati sau actionari: 456Decontari cu asociatii privind capitalul = 21XImobilizari corporale -donatii catre terti: 6582Donatii si subventii acordate = 21XImobilizari corporale -scadere din evidenta in urma cedarii sau amortizarii: - amortizare integral si partial; -participare in natura la capitalul social al altei entitati economice. Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale existente in gestiune la finele perioadei.

Contabilitatea amortizarii imobilizarilor corporale Amortizarea imobilizarilor corporale concesionate ,inchiriate sau luate in locatie de gestiune,se calculeaza si se inregistreaza in contabilitate de catre entitate care le are in proprietate. Amortizarea se calculeaza incepand cu luna urmatoare receptei si/sau punerii in functiune a imobilizarilor corporale,pana la recuperarea integrala a valorii lor de intrare conform duratelor de utilizare economica si conditiilor de utilizare a acestora,utilizand unul din urmatoarele regimuri de amortizare: A) Amortizarea liniara se determina prin includerea uniforma in cheltuielile de exploatare a unor sume fixe,stabilite proportional cu numarul de ani si cu duratele de utilizare economica a imobilizarilor corporale. B) Amortizarea degresiva consta in multiplicarea cotei de amortizare liniara cu unul dintre coeficientii urmatori: - 1,5 daca durata de utilizare economica a imobilizarilor corporale este intre 2 si 5 ani;

- 2,0 daca durata de utilizare economica este intre 5 si 10 ani; - 2,5 daca durata de utilizare economica este mai mare de 10 ani; C) Amortizarea accelerata consta in includerea in primul an de functionare ,in cheltuielile de exploatare,a unei amortizari de pana la 50% din valoarea de intrare a imobilizarii corporale. In contabilitate amortizarea imobilizarilor corporale se inregistreaza prin intermediul 281Amortizari privind imobilizarile corporale.In functie de continutul economic este un cont rectificativ al valorii de intrare a imobilizarilor corporale ,iar dupa functia contabila este cont de pasiv. Se crediteaza cu: -valoarea amortizarii calculata si inclusa pe cheltuielile de exploatare lunar,in corespondenta cu debitul contului 681Cheltuieli de exploatare privind amortizarile,provizioanele si ajustarile pentru despreciere; -valoarea amortizarii investitiilor efectuate de chiriasi la imobilizarile corporale primite cu chirie si restituite propietarilor; -valoarea amortizarii imobilizarilor corporale utilizate in operatii de participatie,transferata conform contractelor. Se debiteaza cu ocazia cedarii sau incasarii imobilizarilor corporale,atunci cand nici un beneficiu economic viitor nu mai este asteptat din utilizarea lor ulterioara ,in corespondenta cu creditul contului 21XImobilizari corporale: a) complet amortizate; b) incomplet amortizate. Soldul contului bancar este creditor si reprezinta amortizarea imobilizarilor corporale la finele perioadei. 2.3 Contabilitatea imobilizarilor in curs si avansurilor pentru imobilizari Imobilizarile in curs sunt reprezentate de investitiile neterminate,efectuate in regie proprie sau in antepriza si se grupeaza in contabilitate pe doua categorii distincte:imobilizari necorporale in curs si imobilizari corporale in curs. Avansurile acordate furnizorilor pentru imobilizarile necorporale si corporale reprezinta sumele de bani puse la dispozitia furnizorilor de imobilizari ,inainte de livrarea imobilizarilor,urmand a se deconta cu acestia,dupa primirea si receptionarea activelor imobilizate. In contabilitate sunt evidentiate prin intermediul conturilor din grupa 23Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari. Contabilitatea imobilizarilor necorporale in curs de executie Imobilizarile necorporale in curs de executie ,cuprind costul de productie sau de achizitie al imobilizarilor necorporale nedeterminate pana la finele perioadei.Contabilitatea acestora se tine cu ajutorul contului 233Imobilizari necorporale in curs de executie,cont de active imobilizate cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs: -facturate de furnizori; -aduse ca aport la capitalul social; -realizate pe regie proprie. Creditarea contului are loc cu valoarea imobilizarilor necorporale in curs,trecute in categoria imobilizarilor necorporale: -concretizate in cheltuieli de dezvoltare; -concretizate in brevete,inventii si alte valori similare; -concretizate in programe informatice. Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor necorporale in curs la finele perioadei.

Contabilitatea imobilizarilor corporale in curs de executie


Imoobilizarile corporale in curs de executie reprezinta investitiile neterminate efectuate in regie proprie sau in antrepriza evaluate la costul de productie sau achizitie,reprezentand pretul de deviz al investitiei. Contabilitatea acestora se tine cu ajutorul contului 231Imobilizari corporale in curs de executie,cont de active imobilizate cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea imobilizarilor corporale in curs de executie:

-facturate de furnizori; -aduse ca aport la capitalul social; -realizate in regie proprie. Creditarea contului are loc cu valoarea imobilizarilor corporale in curs: -concretizate in amenajari de terenuri; -concretizate in imobilizari corporale. Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea imobilizarilor corporale in curs,la finele perioadei.

Contabiltatea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale si corporale


Avansurile reprezinta sumele de bani puse de entitate la dispozitia furnizorilor de imobilizari,inainte de livrarea imobilizarilor,urmand a se deconta cu acestia,dupa receptia,darea in folosinta sau punerea in functiune a activelor imobilizate. Sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 23Imobilizari in curs si avansuri pentru imobilizari,respectiv: -232Avansuri acordate pentru imobilizari corporale; -234Avansuri acordate pentru imobilizari necorporale/ Se debiteaza cu valoarea avansurilor puse la dispozitia furnizorilor de imobilizari. Conturile se crediteaza cu ocazia decontarii avansurilor cu furnizorii de imobilizari. Soldul conturilor este debitor si reprezinta valoarea avansurilor acordate furnizorilor de imobilizari necorporale si corporale si nedecontate,la finele perioadei. 2.4 Contabilitatea imobilizarilor financiare Imobilizarile financiare ,constituie o categorie specifica de imobilizari,reprezentand o modalitate de plasare pe termen lung a excedentului de disponibilitati ale entitatii spre alta entitate,in scopul realizarii de venituri financiare.Sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul conturilor din grupa 26Imobilizari financiare. In categoria lor se cuprind:

Contabilitatea actiunilor detinute la entitati afiliate Actiunile dobandite de entitate prin achizitie sau aport la capitalul social al entitatilor afiliate,sunt evidentiate in contabilitate prin intermediul contului 261Actiuni detinute la entitatile afiliateDupa continutul economic este cont de active imobilizate,iar dupa functia contabila este cont de activ. Se debiteaza cu valoarea actiunilor dobandite: a) prin achizitie: - cu plata la o data ulterioara; - achitate concomitent cu achizitia,din contul de la banca; - achitate concomitent cu achizitia doar partial,diferenta urmand a fi achitata la o data ulterioara. b) ca aport la capitalul social al entitatilor afiliate; c) in urma reinvestirii dividentelor cuvenite din profitul net. Contul 261actiuni detinute la entitati afiliate se mai debiteaza cu diferenta intre valoarea actiunilor dobandite(mai mare) si valoarea neamortizata a imobilizarilor necorporale si corporale aportate(mai mica). Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea actiunilor detinute de entitate la societatile afiliate ,la finele perioadei.

Contabilitatea intereselor de participare Interesele de participare reprezinta titlurile pe care entitatea le detine in capitalul altei entitati economice ,pe termen lung,in scopul garantarii contributiei la activitatile acestei entitati.Detinerea de titluri de participare in capitalul intreprinderilor asociate intr/o proportie de 20/50% asigura posibilitatea exercitarii unei influente semnificative.O participare de 10% pana la 20%in capitalul altei societati reprezinta o investitie strategica.

Contabilitate imobilizarilor financiare sub forma intereselor de participare se tine prin intermediul contului 263Interese de participare ,cont de active imobilizate cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea titlurilor dobandite: a) prin achizitie: - cu plata la o data ulterioara; - achitate concomitent cu achizitia,din contul de la banca; - achitate concomitent cu achizitia doar partial,diferenta urmand a fi achitata la o data ulterior. b) ca aport la capitalul social al entitatiilor afiliate; c) in urma reinvestirii devidentelor cuvenite din profitul net. Creditarea contului 263Interese de participareare loc la momentul cedarii sau retragerii titlurilor detinute la alte entitatii economice ,cu valoarea contabila a acestora. Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea actiunilor detinute de entitate la alte entitati economice,la finele perioadei.

Contabilitatea altor titluri imobilizate In aceasta categorie se includ alte titluri de valoare achizitionate si detinute de entitate pe o perioada indelungata,in scopul obtinerii de venituri financiare.Contabilitatea altor titluri imobilizate se tine prin intermediul contului 265Alte titluri imobilizate,cont de active imobilizate cu functie contabila de activ. Se debiteaza cu valoarea altor titluri imobilizate: - achicitionate si achitate imediat cu numerar sau prin contul de la banca; - achizitionate si achitate la o data ulterioara; - aduse ca aport la capitalul social; - valoarea titlurilor primite ca urmare a reinvestirii dividentelor cuvenite din profilul net. Se crediteaza cu valoarea altor titluri imobilizate scazute din evidenta,urmare a cedarii sau retragerii lor. Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea altor titluri imobilizate aflate in gestiunea entitatii la finele perioadei.

Contabilitatea creantelor imobilizate Creantele imobilizate rezulta in general din imprumuturile pe care entitatea consimte sa le acorde entitatilor afiliate sau tertilor,pe termen lung,in baza unor contracte,pentru care entitatea percepe dobanzi,potrivit legii. Contabilitatea creantelor imobilizate se tine cu ajutorul contului 267Creante imobilizate,cont de active imobilizate cu functia contabila de activ.Se debiteaaza pe mai multe conturi sintetice de gradul II. Se debiteaza cu valoarea : - imprumuturilor acordate in lei sau valuta entitatilor afiliate; - dobanzilor de primit de la entitatile afiliate,aferent imprumuturilor in lei si devize; - imprumuturilor acordate in lei sau in valuta entitatilor legate prin interese de participare; - dobanzilor de primit de la entitatile legate prin interese de participare,aferente imprumuturilor in lei si devize; - imprumuturilor pe termen lung acordate sau valuta altor entitati economice; - dobanzilor de primit de la alte entitati economice,aferente imprumuturilor pe termen lung,in lei si devize; - creantelor fata de terti,aferente bunurilor cedate in leasing financiar,conform contractelor incheiate cu acestia; - dobanzilor aferente bunurilor cedate in regim de leasing financiar; - diferentelor favorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate in valuta,rezultate din evaluarea acestora la cursul de la inchiderea exercitiului financiar; - creantelor imobilizate si a dobanzilor aferente,incasate,precum si a garantiilor restituite de furnizori; - diferentelor nefavorabile de curs valutar aferente imprumuturilor acordate,incasarii creantelor sau evaluarii acestora la cursul de inchidere al exercitiului financiar; - valoarea pierderilor din creante imobilizate; - valoarea dobanzii facturate de locator(in cazul leasingului financiar). Soldul contului este debitor si reprezinta valoarea creantelor entitatii fata de terti,la finele perioadei.

Contabilitatea varsamintelor de efectuat pentru imobilizarile financiare

Varsamintele de efectuat pentru imobilizarile financiare reprezinte sumele datorate de entitate tertilor,datorii razultate in urma achizitiei de imobilizari financiare.Sunt evidentiate prin intermediul contului 269Varsaminte de efectuat pentru imobilizarile financiare,cont rectificativ al valorii imobilizarilor financiare,functie contabila de pasiv. Se crediteaza cu sumele datorate de entitate rezultate din achizitia imobilizarilor financiare. Se debiteaza cu sumele achitate de entitate pentru imobilizarile financiare achizitionate anterior. Soldul contului este creditor si reprezinta sumele datorate tertilor pentru imobilizarile financiare achizitionate,la finele perioadei.

Contabilitatea ajustarilor pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor La inchiderea exercitiului financiar,atunci cand pentru elementele de activ se constata diferente in minus intre valoarea de inventar si valoarea contabila neta.Pentru elementele de pasiv,de natura datoriilor,diferentelor constatate in plus intre valoarea de inventar si valoarea de intrare,se inregistreaza in contabilitate pe seama elementelor corespunzatoare de datorii. Ajustarile efectuate valorii imobilizarilor in cazul deprecierii sau pierderii de valoare sunt contabilizate prin intermediul conturilor din grupa 29Ajustari pentru deprecierea sau pierderea de valoare a imobilizarilor.Dupa continutul economic sunt conturi rectificative a valorii de intrare a imobilizarilor iar dupa functia contabila sunt conturi de pasiv. Se crediteaza cu: - valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor necorporale,constituite sau majorate; - valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor corporale,constituite sau majorate; - valoarea ajustarilor pentru deprecierea imobilizarilor in curs de executie,constituite sau majorate; - valoarea ajustarilor pentru pierderea de valoarea a imobilizarilor financiare,constituite sau majorate. Soldul conturilor este creditor si reprezinta valoarea ajustarilor constituite pentru deprecierea imobilizarilor la finele perioadei.