Sunteți pe pagina 1din 1

FIŞĂ DE ACTIVITATE EXPERIMENTALĂ-ACIZI.

PROPRIETĂŢI CHIMICE
Nr. Denumirea
Reactivi şi ustensile Mod de lucru Ecuaţiile reacţiilor Observaţii şi concluzii
crt. experimentului
 Turnaţi soluţii de acid clorhidric şi Culoarea indicatorilor in cazul solutiilor de
- eprubete
acid sulfuric în două eprubete. acizi, devine:
- soluţii de acid
Acţiunea acizilor asupra Adăugaţi în fiecare eprubetă două- Turnesol- violet la.............
1. clorhidric şi acid
indicatorilor trei picături de soluţie de turnesol. FF- incolor la…………..
sulfuric
 Repetaţi experienţa, folosind soluţii MO- portocaliu la……….
- indicatori
de fenolftaleină şi metilorange. Importanţa reacţiei:.............................
Reacţia acizilor cu - eprubete  Într-o eprubetă se introduce o granulă Zn + HCl → ……….+………. Se observa ca reacţia are loc cu degajare de
metalele - soluţii de acid de Zn, peste care se adauga 1-2 ml ………., care se pune in evidenţă cu un chibrit
 active clorhidric şi acid soluţie de HCl aprins care...……….
sulfuric  Într-o eprubetă se introduce introduce Zn + H2SO4 → ……….+………
Panglică de o granulă de Zn peste care se adauga Se observa ca reacţia are loc cu degajare de
magneziu 1-2 ml soluţie de H2SO4 ………., care se pune in evidenta cu un chibrit
- zinc granule  Identificaţi gazul rezultat folosind un aprins care………….
2. - chibrit chibrit aprins. Importanţa reacţiei:.............................
eprubete  Într-o eprubetă se introduce Cu peste Cu + HCl→ ………………. Cu ……reactioneaza cu HCl nici la cald se
- soluţii de acid care se adauga 1-2 ml soluţie de HCl. deoarece Cu …….. poate dezlocui ….... din
clorhidric şi acid  Într-o eprubetă se introduce Cu peste HCl
 inactive(demonstrativ
sulfuric care se adaugă 1-2 ml soluţie de Cu+H2SO4→…….+………+…… Cu reactioneaza cu H2SO4 conc., la cald,
)
H2SO4 concentrată. reacţia are loc cu degajarea
unui…………….urat mirositor
Importanţa reacţiei:.............................
- eprubete  Într-o eprubetă se introduce CuO
CuO reacţionează cu HCl, cu obţinerea unei
- soluţii de acid peste care se adaugă 1-2 ml soluţie de CuO + HCl → ……….+……….
soluţii ............., datorită formării..............
Reacţia acizilor cu oxizii clorhidric şi acid HCl
3. CuO reacţionează cu H2SO4, cu obţinerea unei
metalelor sulfuric  Într-o eprubetă se introduce CuO CuO + H2SO4 → ……….+……….
soluţii ............., datorită formării..............
- oxid de cupru (II) peste care se adaugă 1-2 ml soluţie de
Importanţa reacţiei:.............................
H2SO4
- eprubete  Turnaţi soluţie de NaOH într-o NaOH + HCl → ……….+ datorită adăugării fenolftaleinei se va observa
- soluţii de acid eprubetă, peste care adăugaţi o ………. schimbarea culorii de la………...la………....
Reacţia acizilor cu bazele clorhidric şi acid picătură de soluţie de fenolftaleină.
4.
– reacţia de neutralizare sulfuric  Adăugaţi soluţie de acid, picătură cu datorită adăugării fenolftaleinei se va observa
- soluţie de NaOH picătură, agitând mereu până la NaOH+ H2SO4 → ……….+………
schimbarea culorii de la………...la………,
- fenolftaleină decolorarea soluţiei. Importanţa reacţiei:.............................
- eprubete  Trataţi într-o eprubetă o soluţie de HCl+ AgNO3 → ……….+………. În eprubetă apare o substanţă sub forma de
- soluţii de acid acid clorhidric cu câteva picături de …………., de culoare……………
Reacţia acizilor cu clorhidric şi acid AgNO3, respectiv o soluţie de acid În eprubetă apare o substanţă sub forma de
5.
sărurile sulfuric sulfuric cu câteva picături de BaCl 2. H2SO4 + BaCl2→ ...…….+………. …………., de culoare……………
- soluţie de AgNO3 Importanţa reacţiei:.............................
- soluţie de BaCl 2