Sunteți pe pagina 1din 7

TEME PENTRU ACAS 1.

Exemplificati cum se realizeaza laturile educatiei in procesul de invatamant universitar, specific facultatii dumneavoastra: specificati latura educatiei, disciplina de invatamant, mijloace folosite. Prezentati datele intr-o forma tabelara, ca mai jos:
Latura educaiei Disciplina de nvmnt Mijloacele, tehnicile folosite

Educatia intelectuala

Anatomie, Biologie celulara, Biofizica, Biochimie, Histologie, Informatica, Microbiologie, Pedagogie, Virusologie, Psihologie medicala, Genetica

Cursuri, lucrari practice, seminarii, experimente, referate stiintifice, filme, lucrari de control, examene orale, scrise, practice, partiale,cercuri pe discipline, cooptare de studenti in diferite proiecte de cercetare. Cursuri, seminarii, lucrari practice, experimente, studiul de caz, exemplul, demonstratiile cadrelor didactice, monitorizare prin verificare orala, scrisa, practica. Cursuri, seminarii, lucrari practice, experimente, aparate, calculatoare, machete, filme, instrumente, instalatii. Cursuri, seminarii, discutia, convingere. Lucrari de laborator, experimente, filme, diapozitive, lucrari practice, lucrari de laborator. Jocuri sportive (fotbal, volei, baschet), innot, gimnastica aerobica, probe sportive, exercitii fizice. Cursuri, lucrari practice, instrumente sterile, echipamente de protectie.

Educatia profesionala

Pedagogie, Imunologie, Psihologie medicala

Educatia tehnologica

Biochimie, Biofizica, Informatica, Psihologia medicala, Genetica, Virusologie Pedagogiee, Psihologie medicala Anatomie, Fiziologie, Histologie, Biologie celulara, Virusologie. Educatie fizica

Educatia moral-civica-etica Educatia estetica

Educatia fizica

Educatia igenico-sanitara, sexuala

Anatomie, Biochimie, Biofizica, Fiziologie, Genetica, Microbiologie, Parazitologie, Virusologie

2. Exemplificati situatii de invatare specifice domeniului dvs. profesional pentru fiecare dintre teoriile invatarii cuprinse in cursul respectiv.
Teoria nvrii Situaii de nvare specifice unor discipline

Teoria conditionarii a lui I.P.Pavlov Teoriile conditionarii operante

Limba straina: termeni tehnologici din limba materna sunt inlocuiti cu cei ai limbii engleze In cazul in care studentul va invata si va lua la examenul partial de Histologie nota 7 minim, examenul va fi luat in considerarea si la sesiunea de examene din vara va fi evaluat doar din a II-a jumatate a materiei. Cadrele didactice trebuie sa fie un exemplu atat din punct de vedere al tinutei, cat si din punct de vedere comportamental pentru studenti. Fiziologia este o materie ce necesita pentru invatare nu doar intelegerea notiunilor, ci si gasirea unor relatii intre mecanismele ce au loc in organism. La Anatomie, la lucrarile practice, studentul trebuie sa se adaapteze conditiilor mai putin prielnice de lucru.(formol, numar redus de material didactic) La Microbiologie, dupa ce studentul a vazut cum se realizeaza un frotiu, poate descrie etapele efectuarii acestuia. Desi Fiziopatologia este o materie de Anul III, studentul medicinist afla suficiente notiuni dezbatute in cadrul acestei materii, pe parcursul anilor I si II. Putem spune astfel ca studentul a avut un contact anterior cu diferite parti ale acestei materii.

Teoria invatarii sociale

Teoria invatarii cognitive

Teoria psihogenezei stadiale

Modelul operational dinamic al inavatarii Teoria invatarii cumulativierarhice

3. Specificati care sunt factorii principali care stau la baza procesului de invatare eficienta in cazul dvs. Ordonati acesti factori in ordinea importantei pe care le-o acordati. R: 1. Factori ergonomici (microclimatul) 2. Factori pedagogici (organizarea procesului de invatare) 3. Factori biofizici (starea generala de sanatate) 4. Factori psihoindividuali (nivelul inteligentei, calitatea atentiei) 5. Factori psihosociali (grupul si climatul) 6. Factori sociali(conditii spirituale si materiale din mediul familial) 7. Factori igienici (regimul alimentar)

4. Fiecare dintre noi are un anumit stil sau strategie de a invata. Descrieti stilul sau strategia de invatare specifica dumneavoastra. Incercati sa justificati stilul acceptat si factorii care contribuie la adoptarea acestuia. R: Stilul meu specific de invatare este cel prin sistematizarea informatiei in scopul intelegerii, evidentiind notiunile si ideile principale prin notare si realizand scheme grafice, logice. Pe langa acest stil, insa , uneori este necesara si aplicarea altor stiluri: recapitularea materialului invatat si reproducerea lui sau repartizarea materialului de invatat pe zile. Factorii care contribuie la addoptarea acestui stil sunt: natura disciplinei, timpul avut la dispozitie, modul de desfasurare a examenului si cantitatea materialului de invatat. 5. Elaborati obiectivele operationaleale unui curs pentru o disciplina specific activitatii dvs.
Disciplina sau tema Obiective operationale

Virusologie

La terminarea cursului si lucrarilor practice studentii vor fi capabili sa cunoasca terminologia specifica materiei, sa protejeze pe ei si pe pacientii lor is sa poata indica un tratament adecvat.

6. Pe baza tehnicii de elaborare a obiectivelor operationale ale lui R. F. Mager, identificati comportamentele finale observabile si masurabile ale unei teme sau subiect specifice disciplinelor studiate in cadrul facultatii.
Disciplina, tema Comportamente finale observabile Decrierea comportamentelor

Anatomie

Studentul devine mult mai stapan pe cunostintele in acest domeniu

Histologie

Studentul este familiarizat cu termenii si cu modul de lucru

Microbiologie

Studentul este familiarizat cu termenii de specilitate si are o viziune generala asupra materiei

In urma evaluarii, studentul se dovedeste a fi capabil sa identifice formatiunile anatomice prezente pe o radiografie, tomografie si ale materialului didactic Studentul este capabil sa identifice coloratia folosita, fixeze preparatul la microscop si sa identifice diferite particularitati ale preparatului. Studentul este capabil sa efectueze un frotiu, sa recolteze produs patologic , sa examineze preparatul la microscop si sa un diagnostic.

7. Dati exemple de organizare modulara a invatamantului specifica domeniului dvs., realizata la nivelul Facultatii. R:
Cursul optional de Biologie Celulara este un modul de informare suplimentara in acest domeniu si se desfasuara pe durata a 1 semestru sub forma a 9 cursuri de cate 2 ore. Cursul optional de Neurostiinte este un modul de informare suplimentara, pluridisciplinar(fiziologie, fiziopatologie, anatomie, neurologie) ce se desfasoara pe durata de 1 semestru (cu posibilitatea de continuare in semestrul I anul III) sub forma a 8 cursuri de cate 2 ore.

8. Mentionati si justificati, cu exemple, modul de folosire a principiilor didactice la una dintre disciplinele specifice pregatirii dvs. profesionale. Folositi un tabel pentru prezentarea datelor, ca in exemplul de mai jos:
Disciplina Principiile folosite Activitati, metode, mijloace

Anatomie Informatica Fiziologie

Principiul integrarii organice a teoriei cu practica Principiul insusirii temeinice a cunostintelor, priceperilor, deprinderilor Principiul integrarii organice a teoriei cu practica

Cursuri, lucrari practice, demonstratii, verificare practica si orala.

Lucarri practice, cursuri, verificare practica si oarala, exemple. Cursuri, lucrari practice, demonstratii, exemple, verificare orala, scrisa si practica, referate.

Consider ca nu s-ar impune un alt mod de adaptare si utilizare al principiilor didactice si ca cel mai optim mod de folosire a lor este acesta.

9. Ordonati principiile didactice in raport cu importanta acordata sau masura folosirii lor, in general, in activitatea instructiv-educativa a cadrelor didactice din facultatea dvs. Folositi un tbel pentru prezentarea datelor, ca in exemplul de mai jos:
Principii didactice

Integrarii Accesibilitatii Sistematizarii Intuitiei Participarii active Participarii individuale Conexiunii Insusirii temeinice

Locul ocupat de principiu dupa masura folosirii lui 1 2 6 7 3 8 5 4

Locul pe care ar trebui sa-l ocupe principiul 2 4 5 3 6 7 1 8

10. Specificati care dintre metodele de invatamant prezentate in curs sunt mai frecvent folosite in activitatea de predare a cadrelor didactice, la disciplinele specifice pregatirii dvs.
Disciplina Metodele de invatamant

Anatomie Fiziologie Microbiologie Histologie

Expunerea, conversatia, observarea si exercitiul Expunerea, demonstrarea, exercitiul, simularea, problematizarea Expunerea, exercitiul, algoritmizarea, problematizarea, experimentul, conversatia Expunerea, observarea, algoritmizarea, descoperirea, exercitiul

11. Specificati care dintre metodele de invatamant sunt cele mai adecvate in activitatea didactica pentru pregatirea profesionala a dvs. R: Explicatia, dezbaterea, demonstratia, observarea independenta, exercitiile
practice, problematizarea, descoperirea independenta, simularea, experimentul si brainstorming-ul.

12. Specificaati care sunt principalele strategii/metode de evaluare a activitatii dvs. in facultate. R: Verificarea scrisa si evaluarea continua.
Bineinteles ca sunt intalnite si celelalte forme de evaluare, dar mai rar decat cele mentionate mai sus.

13. Specificati care sunt cele mai eficiente strategii de evaluare care s-ar impune sa fie folosite. R: Verificarea practica si evaluarea continua. 14. Specificati care sunt cele mai frecvente erori realizate de cadrele didactice din facultate in evaluarea performantelor de invatare. R: efectul Pygmalion efectul de contrast efectul de ancoraj substituirea criteriilor factori accidentali (in special starea de moment)

15. Cum este apreciata, conform notelor, activitatea desfasurata de dvs. de cadrele didactice? R: 2=Buna

16. Cum va apreciati dvs. activitatea desfasurata, conform nivelului de cunostinte, deprinderi prprii? R: 3=Medie 17. Enumerati calitatile caracteristice cadrelor didactice evaluate pozitiv de dvs. organizarea materialului de predat b) frecventa unor exemple care faciliteaza invatarea (exemple, simulari, aplicatii) c) corectitudinea stiintifica a informatiilor transmise d) claritatea expunerii pentru receptori e) capacitatea de a-i motiva pe cursanti si de a le stimula curiozitatea intelectuala f) examinarea are in vedere aspectele relevante ale disciplinei g) corectitudinea examinarii h) calitatea silabusului si a altor materiale de curs emise studentilor 18. Enumerati defectele caracteristice cadrelor didactice apreciate negativ de dvs. R: a) c) evaluare incorecta (subiectivism) b) evaluare bazata pe aspecte cat mai amanuntite ale materiei predate (incurajand astfel invatarea mecanica) material dezorganizat d) cursul predat are obiective si expuneri de teme neclare sau incorecte e) lipsa de comunicare cu studentii f) lipsa entuziasmului si dinamismului in predarea diferitelor teme g) retorica inadecvata R: a)

19. Care sunt asteptarile dvs. Fata de cadrele didactice in vederea realizarii unei activitati eficiente? R: a) comunicarea b) stilul de predare sa fie unul - expozitiv - centrat pe cursant - democratic - apropiat - comunicativ si concentric c) clarificarea scopului actiunii instructiv-educative

d) elaborarea continuturilor in termeni care exprima categorii ale cunoasterii:imagini, teorii, reguli, operatii e) stimularea interesului si a motivatiei pentru invatare 20. Care credeti ca sunt asteptarile cadrelor didactice fata de studenti pentru realizarea unei activitati didactice eficiente? R: a) cunoasterea unor notiuni de baza ale materiei predate b) profesionalizarea studentilor in vederea desfasurarii unor activitati cat mai bune c) integrarea celor invatate la diferite materii intr-un singur plan pentru rezolvarea unei probleme d) demonstrarea folosirii corecte a metodei sau a procedurii e) dezvoltarea unei capacitati de a interpreta diferite schite si desene si de a le transpune in material verbal f) dezvoltarea capacitatii de a judeca valoarea unei activitati prin folosirea unui criteriu intern 21. Care sunt punctele bune si punctele slabe ale cursului de Pedagogie ce v-a fost prezentat? R: Unul dintre punctele forte ale acestui curs este ca studentul isi poate dezvolta
propria personalitate exploatand laturi pe care domeniile de studiu de pana acum nu le-au exploatat. Un punct slab al acestui curs ar putea fi reprezentat de neconcordanta cu orarul si de locul de desfasurare. (vorbind din punctul de vedere al unui student la Medicina Generala).

22. Care subiecte ar trebui accentuate? Care subiecte ar trebui eliminate? Ce subiecte s-ar impune a fi discutate? R: Consider ca subiectele care ar trebui sa fie dezvoltate sunt : Strategia si stilul de invatare si Procese si activitati psihice implicate in invatare. De
asemenea consider ca nu exista subiecte ce trebuie eliminate si ca s-ar impune a fi discutate si probleme cu privire la moduri de depasire a unor situatii de criza in invatare.

S-ar putea să vă placă și