Sunteți pe pagina 1din 10

80

1. Scrieţi numărul de particule fundamentale din izotopul de mai jos: 35 Br;

2. Scrieti simbolurile izotopilor care au:


a) 60 neutroni şi suma particulelor fundamentale 152;

b) 40 nucleoni, iar între numărul de masă şi numărul de neutroni există relaţia: 2N = A + 4.

3. Un atom are sarcina nucleară +53. Știind că are în nucleu cu 21 de neutroni mai mult decât
numărul protonilor, determinați numărul de masă al acestui atom. (bac 2020)

73
4. Precizaţi compoziţia nucleară (protoni, neutroni) pentru atomul 32𝐺𝑒 (bac 2019)

5. Un atom cu 26 de electroni în învelișul electronic are în nucleu cu 4 neutroni mai mult decât
numărul protonilor. Determinați numărul de masă al acestui atom

6. Litiul se găsește în natură sub forma a doi izotopi. Unul dintre aceștia are simbolul chimic
7
3𝐿𝑖 . Scrieți simbolul chimic al celui de-al doilea izotop al litiului, știind că suma numerelor de
neutroni din nucleele celor doi izotopi este 7.
7. Diferența dintre numărul de neutroni și numărul de protoni din nucleul unui atom este 6. Știind
că atomul are numărul de masă 60, calculaţi numărul de neutroni din nucleul acestuia.

8. În natură cuprul se găseşte ca un amestec de doi izotopi 65


Cu, 63
Cu . Ştiind că izotopul 63
Cu este
în procent de 23%, determinaţi masa atomică relativă, precum şi masa unui atom de cupru.

9. În natură azotul se găseşte sub forma a doi izotopi cu numere de masă 14 şi respectiv 15. Ştiind
că masa atomică relativă este 14,02, determinaţi compoziţia procentuală a amestecului

Nr de masa al unui atom este 122. Stiind ca atomul are 71 neutroni aflați nr de protoni și nr de electroni
Relația între configurația electronică și poziția în sistem

Pe baza configuraţiei electronice se poate stabili poziţia elementelor în sistemul periodic,


caracterul lor electrochimic şi chimic, valența:
- numărul electronilor = numărul atomic Z şi indică numărul de ordine al elementului în sistemul
periodic;
- numărul straturilor electronice = numărul perioadei;
- pentru grupele principale, numărul electronilor de pe ultimul strat = numărul grupei;
(-**pentru grupe secundare, numărul grupei se obţine adunând numărul electronilor din ns cu cei
din (n-1)d.)
- elementele care au în curs de completare orbitalii de tip s, se găsesc în grupe principale, formează
blocul s şi sunt metalele alcaline (ns1) sau alcalino-pământoase (ns2)
- elementele la care se completează orbitalii de tip p fac parte din grupele III – VIII A -formează
blocul p
- elementele care au în curs de completare orbitalii de tip d se găsesc în grupele secundare,
formează blocul d (sunt metale tranziţionale);
- elementele care au în curs de completare orbitalii f sunt lantanide (4f) sau actinide (5f)- formează
blocul f
1. Pentru elementul E care conține 14 protoni, se cere:

a) precizați sarcina nucleară si reprezentați izotopul său care are 14 neutroni.

b) realizați configuraţia electronica şi indicați:

numărul straturilor, nr perioadei

nr. electronilor de valenţă, nr grupei

al ……. elem din SP

blocul de elemente din care face parte

nr substraturilor nr. de electroni din orbitali s,

nr.electronilor necuplaţi (sau nr.orbitalilor monoelectronici),

nr orbitalilor complet ocupați,

poziția electronului distinctiv

2. Realizați configuraţia electronică a elementului E cu Z = 19 şi indicați:

1. nr. straturilor, 2.nr perioadei

3. nr. electronilor de valenţă, 4. nr grupei

5. nr atomic 6. sarcina nucleară.

7. al…………..elem din SP 8. blocul de elemente din care face parte

9.nr substraturilor, 10. nr. de e- din orbitali p,


11.nr. e- necuplaţi,

12. nr orbitalilor complet ocupați

13. Reprezentați izotopul elementului E care are 20 neutroni

3. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E) care are în stratul 3 doi orbitali
monoelectronici. Precizați sarcina nucleară și poziția in sistem (al..per, gr, bloc)

4. Scrieţi configuraţia electronică a atomului elementului (E) care are 6 orbitali complet ocupați si 2
monoelectronici. Precizați sarcina nucleară și poziția in sistem (al..per, gr, bloc)

Atomul unui element are in invelisul electronic 5 substraturi ocupate cu electroni si are 6 electroni de
valentă.Scrieti configuratia, aflati poz in sistem