Sunteți pe pagina 1din 6

Pregatirea echipei

scolare reprezentative
de fotbal
Pregatirea echipei scolare reprezentative
de fotbal

Procesul de depistare şi selecţie a copiilor în practicarea organizată a


jocului de fotbal, condiţionează în mare măsură rezultatele şi performanţele ce le
pot obţine profesorii de educaţie fizică şi sport cu echipa reprezentativă şcolară la
acest nivel.

Competenţa profesională, tactul pedagogic şi răbdarea vor constitui


premisele definitorii ale unei munci susţinute de către profesorul de educaţie fizică
şi sport. Având în vedere orientarea actuală pe care didactica educaţiei fizice şi
sportului o dă conţinutului lecţiei de educaţie fizică, printre altele şi de formare la
elevi a unor priceperi şi deprinderi motrice specifice jocului de fotbal, trebuie să
reţinem şi contribuţia pe care şcoala, prin lecţiile de educaţie fizică, o aduce în
iniţierea elevilor în fotbal pe baza programei şcolare şi a conţinutului ei specific
fiecărui an de studiu la nivel de învăţământ gimnazial. Pregătirea temeinică în anii
copilăriei creează premisele necesare creşterii volumului, intensităţii şi
complexităţii în lecţiile de educaţie fizicǎ, corespunzător solicitărilor impuse de
competiţiile sportive şcolare.

Asigurarea unei bune pregătiri fizice elevilor, a unor indici superiori de


dezvoltare fizică şi a unui nivel ridicat de cunoştinţe tehnico-tactice atât în lecţiile
de educaţie fizică, cât şi în cercurile sportive contribuie la obţinerea de rezultate
bune în competiţiile sportive şcolare. Pregătirea copiilor de vârstă şcolară este
considerată azi, în opinia generală a teoreticienilor şi practicienilor în educaţie
fizică şi sport, ca un element specific, integrat structurii sportului de performanţă,
dirijat spre obţinerea unor performanţe în competiţiile şcolare organizate. Pentru
aceasta este imperios necesar existenţa unui sistem propriu elevilor în vederea
asigurării pe tot parcursul anului şcolar, a unor campionate şcolare de fotbal, cupe,
turnee de fotbal în vederea participării unui număr cât mai mare de elevi la aceste
competiţii. Acest fapt are un rol semnificativ în rândurile elevilor şi nu numai, dar
şi în rândurile cadrelor didactice şi în special pentru profesorul de educaţie fizică şi
sport ce asigură în cadrul şcolii derularea campionatului şcolar de fotbal, de unde
poate realiza o bună selecţie a elevilor în vederea participării cu echipa
reprezentativă şcolară de fotbal în competiţiile sportive şcolare incluse în
calendarul şcolar competiţional.

Calitatea procesului instructiv-educativ trebuie asigurată de profesorul de


educaţie fizică şi sport atât în lecţiile de educaţie fizică şi sport, cât şi în orele de
pregătire a echipei reprezentative şcolare de fotbal, competiţii interne, competiţii
oficiale, amicale, fapt ce-i permite studierea progresului realizat de elevi din punct
de vedere tehnico-tactic. Pregătirea unei echipe reprezentative şcolare constituie
prima etapă în formarea unor jucători de valoare, acest lucru fiind însă condiţionat
de implicarea activă atât a profesorului cât şi a elevilor.

O modalitate de selectie poate consta in alcatuirea unor liste de inscriere si


participare la un meci de fotbal sau antrenament. Profesorul are posibilitatea de a
selecta vizual pe cei ce au inclinatii spre acest sport, stabilindu-si propriile criterii
de selectie pentru fiecare post in parte ( ex:elevii ce poseda viteza, sut, simtul portii
pot fi utilizati pe post de atacanti; cei cu forta ,detenta, in aparare).

O alta modalitate poate fi selectionarea elevilor din cadrul competitiilor


scolare sau pe parcursul orelor de educatie fizica si sport din scoala, unde
profesorul intocmeste o lista cu numele elevilor care au fost remarcati cu
aptitudini, talent, dorinta si ambitie.

Dupa selectarea jucatorilor, tinand cont si de cei ce isi doresc sa faca parte
din echipa scolara cu toate ca nu sunt potriviti pentru fotbal, dar intretin atmosfera
si creaza unitate intre jucatori, profesorul poate incepe antrenamentele cu echipa
scolara. La prima intalnire profesorul va prezenta superficial in cateva cuvinte ce
inseamna o competitie, cum trebuie sa se comporte in cadrul competitiei (sa dea
dovada de fairplay), sa prezinte cateva aspecte despre regulament, sa comunice
actele necesare fiecarui jucator pentru participare in competitie (adeverinte
medicale, certificate de nastere/buletine), stabilirea locului si numarul intalnirilor
saptamanale pentru antrenamente.

Antrenamentele echipei scolare reprezentative trebuie sa se bazeze pe :


-exeprienta motrica trecuta (cunostinte, calitati si deprinderi motrice)
-deprinderea si perfectionarea bazelor tehnicii si tacticii
-coordoonarea
-introducerea in procesul de lucru a unor elemente mei complicate (spatiu, timp,
viteza, adversar (pasiv, semi-activ, activ)

Tipul de pregatire Descriere

Tehnica Perfectionarea elementelor tehnice de


baza

Tactica Individuala, de grup, de echipa

Pregatire fizica Dezvoltarea coordonarii neuro-


musculare generale

Pregatire psihologica Jocul cu placere, satisfactia morala


Pregatirea moral-volitiva

Prin pregătirea moral-volitivă se înţelege educarea jucătorului în scopul


obţinerii unei discipline liber consimţite şi conştiente, educarea spiritului de
echipă, a perseverenţei, capacităţii de a învinge greutăţile, dârzenie, voinţa,
curajului, dorinţei de a obţine performanţe, etc.

În antrenament, unde se urmăreşte pregătirea fizico-tehnico-tactică,


jucătorului i se pretind de multe ori nenumărate repetări şi descompuneri ale unor
exerciţii, fapt care reclamă multă perseverenţă, răbdare şi dârzenie pentru depăşirea
greutăţilor. În acest scop antrenorul are rolul de a dezvolta la jucători capacitatea
de înţelegere conştientă a activităţii pe care o desfăşoară în scopul îmbunătăţirii
continue şi la nivel superior a pregătirii. Importanţa deosebită pe care o are
pregătirea moral-volitivă derivă din faptul că orice acţiune de atac sau de apărare
întreprinsă în decursul unui meci sau al unei lecţii de antrenament reclamă din
partea jucătorilor un important consum de energie nervoasă şi fizică, iar efectuarea
deprinderilor tehnico-tactice specifice fiecărui post nu este posibilă fără o bună
pregătire morală şi de voinţă, jocul de fotbal oferind mari posibilităţi pentru
formarea profilului moral al jucătorilor, furnizând deopotrivă atât emoţii pozitive
cât şi negative.

In concluzie, pregatirea echipei scolare reprezentative de fotbal si


participarea in cadrul unei competitii presupune eforturi suplimentare reazizate atat
de catre profesor cat si de elevi, rezultatele obtinute fiind pe masura.
Bibliografie

http://www.sport.uvt.ro/analeleuvt/revista/2003/11.pdf

https://ro.scribd.com/doc/141928676/Pregatirea-Psihologica-a-Sportivilor

http://www.scritub.com/timp-liber/sport/METODICA-PREDARII-
FOTBALULUI-I83866.php

http://www.conferinte-defs.ase.ro/2010/pdf/06.pdf

S-ar putea să vă placă și