Sunteți pe pagina 1din 1

Informafia privind reparafia curenti a ciilor de comunicatie din curfile

blocurilor de locuit ( proiectul ,,Curfi de bloc confortabile")


pe parcursul anul 2021

Suprafa{a, Suma,
/,. u,o Descriere m2 mii lei
Sectorul Centru
I str. Ialoveni,94,98ll 5859 2739,5
2. bd. Constantin Negruzzi, 212, 4, 6, 8 3573 3004,3
a
J. str. Drumul Viilor, 40, 42, 4213, 4214 337r 1821,9
4. str. Vladimir Korolenko. 3 679 338,4
5. str. Mihail Lomonosov, 38,40 1080 667,6
6. str. Mihail lnmonosov. 39. 41 1038 711,4
7. qos. Hince;ti, 5513, 5516 25t3 r478,0
Sectorul Buiucani
8. str. Paris, 47, str. Alexandru Marinescu, 17 I l, t9 I l, 19 12,
9. str. Ion Pelivan, l l, 13, 15, str. Doina si Ion Aldea-Teodorovici, 17 5046 2593,0
10. str. Onisifor Ghibu 2,211,212,213 2133 1224,9
1l str. Nicolae Costin, 59 1958 1068,3
12. str. Nicolae Costin, 6311 2069 1469,6
13. str. Ion Creangd, 55 1206 536,0
14. Calea Ieqilor,6I/2 r827 831,8
Sectorul Rfigcani
15. str. Miron Costin. 18/2 r074 630,0
16. 'str. Nicolae Dimo 12 - str. Braniqtii 312 - str. Braniqtii, 5/6 4046 1297,6
17. str. Alecu Russo 712.lll2 2350 2036,0
18. str. Kiev 4. 4149 1759,2
19. str. Dumitru Ri;canu, 2 - str. Andrei Doga, 25A- str. Aerodromului, 2
20. str. Ceucari.4 996 777,0
21. str. Bogdan Voievod, 6ll, 612, 613, 614, 812, 816
Sectorul Botanica
22. bd. Traian, l/1 1300 924,7
23. bd. Cuza-Vodd, l8l l, 201 I 3574 2246,6
24. bd. Dacia,20 3087 2156,8
25. bd. Dacia, 60/l 874 604,2
26. str. Minsk.4912 t499 741,2
27. qos. MunceSti,240,242 2502 2033,1
28. str. Pandurilor 68, 7011,7012 1 806 1280,0
Sectorul Ciocana
29. bd. Mircea cel Bdtrin, 2911,2912,2913 3380 1345,5
30. str. Igor Vieru 312 - 512 3346 r591,6
31. str. Nicolae Milescu Spitarul, I - str. Ginta Latind.,23 4070 2403,8
32. str. Nicolae Milescu Spdtarul,23 3390 1993,3
str. Petru Zadnipru, 10, l2ll - bd. Mircea cel Bdtrin, 10
aa
JJ. 4074 2058,9
34. str. Voluntarilor. l0 - 12 3890 2118,0
35. str. Ginta Latin6. 2l.2lll.2ll2 4604 2192,7
Total 86363 48674,9