Sunteți pe pagina 1din 2

TEST DE EVALUARE INIŢIALĂ

Disciplina :Matematică Anul şcolar :2020-2021 Clasa :a V-a

IP Gimnaziul Voloave

Nume,prenume elev: Data:

• Toate subiectele sunt obligatorii. Timpul de lucru efectiv este de 45 minute

PARTEA I.. (45 de puncte)

1. Efectuaţi:
5p a) 489+2015;

5p b) 2016-349;

5p c) 806 x 45;

5p d) 17028 : 9.

5p -- 2. Câte triunghiuri sunt în figura de mai jos?

3. Precizaţi, pentru fiecare propoziţie, dacă este


adevărată sau falsă.
5p a) Cel mai mic număr par de trei cifre distincte este 102.
5p b) Numărul 3303 este mai mic decât numărul 3033.
5p c) Numărul cu 217 mai mic decât 315 este 532.
5p d) Numărul care împărţit la 5 ne dă câtul 4 şi restul 3 este 19.
PARTEA a II-a

La următoarele probleme se cer rezolvări complete (40 de puncte)

15p 4. Efectuaţi: 2 x [39:(16-12:4) + (9+6:3) x 7].

5. Determinaţi:

7p -- a) Numărul x ştiind că este dublul numărului 439;

4p -- b) fracţia din pătrat care reprezintă partea haşurată;

4p-- c) fracţia din cerc care reprezintă partea nehaşurată.

10p -- 6. Ion şi Ştefan au rezolvat probleme de matematică.În timp ce Ion rezolvă

4 probleme, Ştefan rezolvă 5 probleme. Câte probleme rezolvă fiecare, dacă în total

ei rezolvă 72 de probleme? Rezolvare:

Raspuns:

S-ar putea să vă placă și