Sunteți pe pagina 1din 12

Externalizarea serviciilor

March 2, 2010 by Anunturi-Romania.ro Filed under: Idei Afaceri

In contextul actual al pietei autohtone, una din principalele griji ale companiilor este reducerea costurilor. Pentru a pastra cel putin aceeasi eficienta si rentabilitate, dar si cu scopul mentionat anterior, de a reduce costurile, companiile pot alege sa apeleze la externalizarea unuia sau a mai multor departamente. Ce presupune acest proces? Externalizarea presupune predarea activitatii interne a unui departament catre un furnizor de servicii. Externalizarea (sau outsourcing-ul) reprezinta o decizie de management luata in urma unor analize amanuntite efectuate in cadrul firmei: practic, aceasta are de ales intre crearea unui departament nou, implementarea unui software de specialitate, sau apelarea la un furnizor care ii poate oferi in acelasi timp oameni specializati si un software adecvat. Prima varianta implica angajari noi si, evident, cresterea costurilor salariale; a doua varianta presupune costuri de achizitie si intretinere a softului, iar a treia varianta presupune costurile de colaborare cu noul furnizor de servicii. Fiecare dintre aceste solutii implica, asadar, anumite cheltuieli. De aceea, alegerea finala trebuie facuta si in functie de alte criterii, cum ar fi obiectivele firmei pe termen mediu si lung, sau evaluarea capacitatilor proprii de a sustine activitatea respectiva prin comparatie cu capacitatea unui furnizor extern de a indeplini sarcinile vizate. Intrucat presupune asumarea unei decizii importante, procesul de externalizare a serviciilor (outsourcing-ul) obliga factorii de decizie din cadrul companiilor la punerea in balanta a avantajelor si dezavantajelor care pot rezulta in urma apelarii la aceasta varianta. Avantajele pe care le poate aduce outsourcing-ul sunt urmatoarele:
y y y

Cresterea eficientei activitatii companiei prin concentrarea eforturilor catre celelalte departamente; Reducerea timpului alocat activitatii externalizate; Suportul unei echipe specializate;

Printre dezavantaje se pot numara:


y y

Riscul alegerii unui furnizor sub asteptarile companiei, care nu poate realiza obiectivele stabilite; Esecul in elaborarea unei strategii de control adecvate asupra activitatii externalizate.

In situatia in care avantajele inclina balanta in favoarea deciziei de a apela la externalizare, urmatorii pasi de urmat ar fi alegerea furnizorului potrivit, negocierea si incheierea contractului de outsourcing. La fel ca orice alt contract, acesta trebuie sa cuprinda termeni clari, bine stabiliti, acordanduse o atentie sporita aspectelor legate de garantarea serviciilor pe care furnizorul urmeaza sa le presteze, precum si de modalitatea de cuantificare a rezultatelor. Serviciile care fac cel mai des obiectul externalizarii intr-o firma sunt urmatoarele: cel de contabilitate, IT, resurse umane, logistica, sau juridic, in timp ce companiile prefera sa pastreze un control total asupra vanzarilor si a activitatilor aferente acestora.

M surarea procesului de externalizare interna ional a serviciilor Externalizarea serviciilor a reprezentat n ultimul timp o preocupare constant n Uniunea European pentru analizarea unor aspecte noi ale activit ii economice n condi iile globaliz rii. Acest fenomen economic a atras aten ia i speciali tilor din CNP care au participat la un seminar organizat de Comisia European , ale c rui concluzii sunt prezentate mai jos. Sinteza prezint principalele metode de analiz a procesului de externalizare a serviciilor, a a cum au fost descrise n lucr rile seminarului The effects of relocation on economic atctivity: An EU perpective 1. Conceptul i sfera de cuprindere a externaliz rii Fenomenul de externalizare se refer n general la procurarea de inputuri materiale sau servicii de c tre o firm de la o surs din afara ei. In acest context externalizarea poate fi att intern , ct i interna ional . Externalizarea intern reprezint procurarea de c tre o firm a unor servicii sau inputuri materiale de la o surs aflat ntr-o alt firm din aceea i ar . Externalizarea interna ional este definit ca fiind procurarea de c tre o firm a unor servicii sau inputuri materiale de la o surs aflat ntr-o alt ar . Acest termen include att externalizarea interna ional intra-firme (prin care furnizorul str in de inputuri este nc de inut de firm ), ct i externalizarea interna ional la distan (prin care furnizorul str in de inputuri este independent de firma care utilizeaz inputurile). Externalizarea interna ional este parte a importurilor de bunuri i servicii ale unei ri. Un alt termen des utilizat pentru externalizarea interna ional este offshoring". Externalizarea interna ional este utilizat mai ales de c tre firmele din economiile avansate c tre firmele localizate n rile cu salarii mici.

Termenul de internalizare" reprezint externalizarea de la firmele din afar c tre cele din ar . De exemplu, sintagma internalizarea SUA" se refer la externalizarea din restul lumii c tre SUA. Noutatea n acest moment n domeniul externaliz rii const n faptul c aceasta a luat amploare n cadrul serviciilor. Mult timp sectorul serviciilor a fost 1 considerat impenetrabil de c tre concuren a interna ional . Odat cu mbun t irea tehnologiei comunica iilor, cum ar fi Internetul, serviciile pot trece grani ele politice pe calea undelor, ob innd, n acela i timp, acces la for de munc ieftin , dar bine preg tit . De i s-ar putea a tepta ca externalizarea serviciilor s aduc beneficii pe termen lung, ar putea exista i costuri de ajustare, sub forma pierderilor de locuri de munc , proces vizibil mai ales la nivel microeconomic, ntruct chiar i n rile avansate procesul de externalizare a serviciilor este la nceput. 2. M surarea externaliz rii Externalizarea este dificil de m surat, datorit faptului c informa iile referitoare la p r ile din stadiul de produc ie care sunt contractate n afar nu sunt disponibile. Totu i, pentru cuantificarea acestora se pot utiliza dou tipuri diferite de m sur ri indirecte ale externaliz rii. Primul efectueaz o m surare la scara ntregii economii, pe baza importurilor de servicii de calculatoare, inclusiv proiectarea de software i de afaceri, care includ contabilitatea i alte opera iuni de birou, avnd ca surs datele de la FMI din Anuarul Statistica balan ei de pl i. Aceasta este principala surs de date utilizat n explorarea modelelor de comer cu servicii transfrontaliere. Comer ul n calculatoare i informatic i n alte servicii de afaceri sunt categoriile care acoper cel mai mult activit ile de externalizare. Se a teapt ca serviciile de afaceri s cuprind predominant inputuri utilizate de firme, dar metoda de calcul este posibil s includ o component mai mare de achizi ii ale consumatorului final. Oricum, este imposibil s se specifice exact ct din comer este n servicii la consumatorul final. A doua m surare a externaliz rii serviciilor este calculat pe baza industriei, spre exemplu pentru Marea Britanie. Pentru o industrie, serviciile sale externalizate, ca pondere n inputurile totale nonenergetice, OSSi, sunt calculate dup cum urmeaz : + = j exporturi-j importuri j productiaj servicii de importul*i industriei ale totaleicenonenerget Inputurii industria catre de j servicii de inputuri de AchizitiijiOSS Primul termen este calculat folosind tabelele de input/output. Numitorul include toate inputurile materiale non-energetice plus urm toarele 5 industrii de servicii: comunica ii, financiare, asigur ri, alte servicii de afaceri, computere i informatic . 2 Al doilea termen este calculat folosind datele despre comer ul interna ional din Anuarul FMI. Din p cate, nu sunt disponibile importurile din fiecare input pe industrie i atunci, ca o aproximare, este aplicat fiec rei industrii o pondere a importurilor pe total economie.

Exist o serie de probleme poten iale datorate acestor m sur ri, ce trebuiesc remarcate: In primul rnd, se poate subestima valoarea externaliz rii, deoarece costul import rii serviciilor este posibil s fie mai mic dect costul procur rii lor de la intern; In al doilea rnd, aplicarea aceleia i ponderi de import tuturor industriilor nu este ideal ; In al treilea rnd, utilizarea total de inputuri pe industrie include numai acele inputuri achizi ionate de la o industrie diferit , a a c serviciile produse n cadrul industriei nu sunt incluse, de aceea extinderea externaliz rii este probabil imprecis . In pofida acestor limit ri, credem c o combinare a informa iilor privind utilizarea inputurilor cu datele despre comer furnizeaz o aproximare rezonabil a propor iei serviciilor importate din afar . 3. Principalele ri externalizatoare

Avnd n vedere datele pentru 2002, ultimul an pentru care sunt disponibile datele comparabile interna ional, cei mai mari externalizatori de servicii de afaceri n dolari sunt SUA, Germania, Japonia, Olanda, Italia, Fran a i Marea Britanie. Important de semnalat este faptul c India i China - dou ri care au fost descrise ca recipiente majore ale externaliz rii - sunt ele nsele externalizatoare de servicii de afaceri (aflate pe locul 11 i, respectiv, 18 n lume). In categoria computere i informatic , primii 5 importatori sunt Germania, Marea Britanie, Japonia, Olanda i Spania. SUA se situeaz pe locul 6, iar China pe locul 10. Desigur, economiile mari fac mai mult comer dect cele mici. De aceea, pentru a da un sens al importan ei externaliz rii pentru o economie local , este important s punem pe o scar valoarea importurilor, n func ie de dimensiunea economiei. De exemplu, dac se face o ierarhizare a importurilor de servicii de afaceri ca pondere n PIB-ul local, nici una din rile men ionate mai sus nu apare n primii 10. De fapt, economiile mici, ca Angola, Congo, Mozambic i Irlanda, par s foloseasc mai intensiv externalizarea, ponderea serviciilor de afaceri importate n PIB dep ind 10%.

4. Principalele

ri internalizatoare ri primesc

Ca i comer ul cu bunuri, comer ul cu servicii are dou direc ii. Cele mai multe externalizarea serviciilor de la alte ri, dar i externalizeaz n alte ri. Dat fiind nivelul mare de agregare a datelor de servicii, nu este clar dac exact acelea i servicii.

rile import

i export

In ultimul timp, cuvntul internalizare" a fost folosit ca reprezentnd suma externaliz rilor pe care o prime te o ar de la restul lumii.

In ceea ce prive te exportul de servicii de afaceri i de computere, primii 5 receptori n 2002, n dolari, sunt SUA, Marea Britanie, Germania, Fran a i Olanda, a adar ri bogate, industrializate, i nu ri s race, n curs de dezvoltare, n timp ce India este pe locul 6, iar China pe 14. Ca pondere n PIB, principalele ri beneficiare ale procesului par a fi cele din Asia, precum Singapore i Hong Kong, fiecare cu o pondere a serviciilor exportate care dep e te 10%. rile cu cel mai mare excedent de servicii de afaceri i de computere sunt Marea Britanie i SUA, care au avut un excedent nc din 1980. Cu alte cuvinte, dac fiecare ar i-ar reduce externalizarea global a serviciilor, SUA i Marea Britanie ar fi cei mai mari perdan i n dolari ne i pierdu i n comer ul cu servicii. Deficitul contului curent al SUA ar deveni mai mare, nu mai mic. In SUA importurile de servicii de computere i de afaceri, ca pondere n PIB, au fost de numai 0,4% n 2003. Aceast pondere s-a dublat la fiecare deceniu, de la 0,1% n 1983 la 0,2% n 1993 i la 0,4% n 2003, pe baza datelor FMI referitoare la balan a de pl i. Un tablou similar apare i la nivelul industriei, prin raportul intensit ii nivelului de externalizare, pe care l-am construit utiliznd coeficien ii input/output. Acesta arat c externalizarea material este la un nivel mult mai nalt dect cea a serviciilor. Interesant este ca n SUA i n multe alte ri industrializate, exportul de astfel de servicii este mult mai mare dect importul. SUA are un excedent net de servicii, n cre tere n ultimii ani. Aceasta arat c comer ul cu servicii, ca i cel cu bunuri, este un drum cu dou sensuri. In termeni valorici SUA sunt cele mai mari importatoare i exportatoare de servicii combinate de computere i afaceri. Ca pondere n PIB, ns , propor ia de comer de tip externalizat n SUA este mic n compara ie cu restul lumii. Pe baza cifrelor pentru 2002, ponderea importurilor de servicii de afaceri n PIB n SUA se situeaz pe locul 117 n lume, n vreme ce Marea Britanie se afl pe locul 85. Pentru compara ie, China, care era pe locul 99, este naintea SUA. rile cu cea mai mare pondere n PIB a importurilor de servicii de afaceri sunt Angola, Congo, Mozambic i Irlanda. In ceea ce prive te Romnia, aceasta se afl , totu i, la nceput, de i se v d unele tendin e de externalizare ale serviciilor, dar sumele sunt destul de mici.

Din analiza balan ei de pl i de la 8 luni 2005, serviciile informatice nregistreaz un deficit de 14 mil. euro, respectiv o externalizare de 149 mil. euro i o internalizare de 163 mil. euro. Din analiza evolu iei serviciilor juridice, consultan contabil i managerial se poate concluziona c nivelul de internalizare este mai ridicat dect cel al externaliz rii, realizndu-se ncas ri de 117 mil. euro n condi iile unor pl i de 222 mil. euro. n cazul serviciilor de publicitate, marketing i sondaje publice s-au realizat ncas ri de 54 mil. Euro, respectiv pl i de 47 mil. euro. In concluzie, se poate spune c Romnia este o ar atractiv pentru externalizatori, att n domeniul serviciilor, ct i cel industrial.

La nivelul anului 2004 externalizarea interna ional a serviciilor reprezenta, n cazul Romniei, doar 0,1% din PIB, fiind vorba de serviciile informatice i computere, n timp ce la serviciile juridice, consultan contabil i management s-a nregistrat o internalizare de 101 mil. euro, cca. 0,2% din PIB. 5. M surarea efectelor externaliz rii serviciilor asupra ocup rii

Unul din factorii din spatele recentei ngrijor ri ap rute n economiile avansate n privin a externaliz rii serviciilor este teama de a pierde locuri de munc acas . Dac for a de munc ar fi perfect mobil ntre sectoare, atunci o slujb pierdut ntr-un sector s-ar c tiga n alt sector. Totu i, dac exist rigidit i pe pia a muncii, atunci externalizarea ar putea duce la pierderi nete n ocupare, cel pu in pe termen scurt. In acest caz, chiar i o sum mic de externaliz ri ar putea duce la mari pierderi de locuri de munc . Dar externalizarea ar putea s duc i la cre terea locurilor de munc . Pe de o parte, orice slujb pierdut este o slujb pierdut . (De notat c acest fapt ar fi adev rat i pentru externalizarea intern . Principala diferen este c locul de munc pierdut cu externalizarea intern este neap rat c tigat ntr-un alt sector din economia intern . In cazul externaliz rii interna ionale, ns , aceast slujb este pierdut pentru a fi c tigat de alt ar , de aici interesul pentru externalizarea interna ional ). Pe de alt parte, firmele care i-au externalizat serviciile pot deveni mai eficiente i i pot extinde produc ia, ca i for a de munc angajat pe alte linii de munc . Dac firmele i relocalizeaz p r ile lor relativ ineficiente ale procesului de produc ie n alt ar , unde acestea pot fi produse mai ieftin, i pot extinde produc ia n stadii de produc ie la care au un avantaj comparativ. Aceste beneficii de productivitate se pot transforma n pre uri mai mici, care s genereze cerere suplimentar i, astfel, s se creeze mai multe locuri de munc . Acest efect de creare de locuri de munc ar putea, n principiu, s compenseze pierderea direct datorat externaliz rii. 5 Estim m efectele externaliz rii asupra ocup rii folosind o specificare empiric obi nuit a cererii de for de munc : ititititywLlnlnlnln10 +++= (1)

unde w este rata salariului, este un vector al pre urilor celorlalte inputuri, iar y este nivelul outputului. Sursa de identificare a ocup rii n aceste tipuri de studii ale cererii de for de munc pe industrie este presupunerea c salariul este exogen fa de industrie. Acesta ar fi fost cazul dac for a de munc ar fi fost mobil ntre industrii. Totu i, dac for a de munc nu este perfect mobil i dac exist rente specifice industriei, atunci salariile nu pot fi exogene. Dac aceste rente nu se schimb de-a lungul timpului, atunci ele sunt absorbite n efectele fixe ale industriei i rezultatele nu ar fi deviate. In general, o cre tere a outputului este de a teptat s aib un efect pozitiv asupra cererii de for de munc , iar o cre tere a salariului un efect negativ, n vreme ce o cre tere a pre ului celorlalte inputuri ar face firmele s nlocuiasc inputurile mai scumpe cu for a de munc . Problema se pune n privin a pre ului inputurilor: la ce pre al acestora s se foloseasc externalizarea? Dac firma este una multina ional , care trebuie s decid ct for de munc s angajeze acas i ct n str in tate, atunci ar trebui s fie salariul n str in tate. Nu toat externalizarea are loc, ns , n cadrul

multina ionalelor i nu este clar ce salarii str ine s se includ , dac exist vreunul. Firmele care import inputuri din apropiere nu in cont de salariul extern, dar sunt preocupate de pre ul serviciului importat. Deoarece pre urile serviciilor importate nu erau disponibile, am folosit intensitatea externaliz rii ca o aproximare invers a pre urilor inputurilor de servicii importate, adic cu ct este mai mic pre ul, cu att este mai mare intensitatea externaliz rii. Pentru pre ul celorlalte inputuri, presupunem c este acela i la toate firmele i c este o func ie de timp: r = f(t). A adar, externalizarea poate afecta cererea de for de munc pe dou c i: prima, exist un efect de substitu ie prin pre ul de intrare a materialelor sau serviciilor. De exemplu, o sc dere a pre ului serviciilor ar duce la o sc dere a cererii de for de munc , dac munca i serviciile sunt substituibile; a doua, externalizarea poate afecta cererea de for de munc prin efectele de produc ie. O cre tere a externaliz rii poate face firma mai eficient i mai competitiv , crescnd cererea pentru produsele sale i de aici pe cea de for de munc adic o sporire a eficien ei ar putea duce la un pre mai mic al produsului firmei, ceea ce ar spori cererea de astfel de produse, care, la rndul ei, duce la cre terea cererii de for de munc . Desigur, dac externalizarea duce la c tiguri de eficien , asta ar putea avea ca rezultat i o reducere a cererii de for de munc , deoarece firma ar putea produce aceea i cantitate, cu mai pu ine inputuri. Efectul net depinde de dimensiunea c tigului de productivitate i de cererea 6 crescut pentru bunul final. Vom estima ecua ia cu i f r output, pentru a permite posibilitatea efectelor de scar . Lu m mai nti diferen ierile ecua iei (1), notate cu , care ne dau urm toarea ecua ie de estimare: ittitititititDyOSMOSSwL ++ + + + += lnlnlnlnln2110 (2)

unde ln OSSit este varia ia logaritmului intensit ii externaliz rii serviciilor, iar ln OSM it este diferen a logaritmului intensit ii externaliz rii materialelor. Aceast diferen de ordinul 1 ine sub control orice efecte independente de timp i specifice industriei, cum ar fi diferen ele ntre tehnologiile industriilor. Am inclus i efectele fixate anual, Dt pentru a controla orice efect neobservat comun tuturor industriilor, cum ar fi modific rile n costul capitalului, iar n unele specifica ii am inclus i efectele fixate la industrie. Unele industrii pot fi industrii pionier, care au o cre tere mare i, astfel, este mai probabil s externalizeze servicii. Unele pot avea un progres tehnic mai mare dect altele. Ad ugarea efectelor fixate la industrie ntr-o ecua ie de diferen e ine cont i de ace ti factori, dac cre terea i progresul tehnic sunt suficient de constante n timp. 6. M surarea efectelor externaliz rii asupra productivit ii ntreprinderilor Date fiind defectele asupra ocup rii, externalizarea interna ional va afecta i productivitatea la nivelul ntreprinderilor. Pentru a eviden ia aceste influen e, estim m func iile de produc ie care includ efectul externaliz rii interna ionale. In mod concret, avem n vedere o func ie general de produc ie Cobb-Douglas: )( SMLKAYit= (1)

unde Y este produc ia, K este capitalul, L este for a de munc , M sunt intr rile materiale, S sunt intr rile de servicii i A este un parametru al tehnologiei. Logaritmnd, sc znd lnL din ambele p r i i permi nd un randament al specific rilor dinamice, ob inem: ititititititllslmlklyaly + + + + += )()()()()(1 (2) permite randamente la

unde literele mici reprezint logaritmi naturali (ex.: y = lnY) i 1 +++= scar ne-constante n func ia de 7

produc ie. Specificarea dinamic este adoptat pentru a permite o posibil corela ie a productivit ii ntreprinderii n timp. Nu este corect s incorpor m efectele externaliz rii interna ionale n cadrul unei asemenea func ii de produc ie. Externalizarea, n forma ei general , nseamn pur i simplu o modificare a utiliz rii intr rilor intermediare M i S. Desigur, o utilizare mai mare de M i S se a teapt s duc la o cre tere a produc iei prin func ia de produc ie, de aceea o interpretare a coeficien ilor i care nu ne spun nimic despre efectele externaliz rii asupra produc iei nu pare a fi senzitiv . Investig m dac utilizarea externaliz rii interna ionale are vreun efect pozitiv suplimentar peste cel a teptat, prin cre terea volumului total de produse intermediare. Cu alte cuvinte, vrem s verific m dac , atunci cnd control m intr rile totale, sursa acestora conteaz adic dac produsele intermediare importate confer ntreprinderii un avantaj de productivitate. Astfel, permitem ca intensitatea externaliz rii interna ionale s translateze parametrul tehnologiei A al func iei de produc ie men ionate, adic presupunem c externalizarea interna ional duce la o glisare a func iei de produc ie a ntreprinderii. Aceasta este, astfel, o analiz a efectului pe termen scurt al externaliz rii interna ionale asupra productivit ii. Ob inem urm toarea form estimabil a func iei de produc ie: itiitititlkitsmititllslmoutslylyit +++ + ++ += + )()()()()(,1 (3)

unde este intensitatea externaliz rii interna ionale fie pentru intr rile materiale m, fie pentru serviciile s, smouts,i capteaz orice efect specific ntreprinderii, invariabil n timp i neobservat, pe care noi nu-l lu m explicit n calcul n modelul empiric, iar termenul de eroare r mas se presupune c e zgomot alb. Exist trei aspecte econometrice pe care trebuie s le avem n vedere pentru estimarea ecua iei (3). Primul, pentru a nl tura efectul specific ntreprinderii, invariabil n timp, estim m o versiune cu prima diferen a ecua iei, a a cum se obi nuie te n literatura de specialitate. Cu toate acestea, din cauza variantei dependente ntrziate, estimarea ecua iei cu prima diferen duce la o estim ri decalate i neconsistente (Baltagi, 2001). Al doilea, rela ia dintre externalizare i productivitate poate s fie endogen dac , de exemplu, ntreprinderile cu niveluri sc zute sau ridicate ale productivit ii este mai probabil s se angajeze n externalizare dect celelalte ntreprinderi. Al treilea, intr rile de factori ar trebui i ele considerate poten ial endogene n estimarea func iei de produc ie. 8

Pentru a rezolva aceste aspecte, ecua ia (3) este estimat cu estimatorul metodelor lineare generalizate ale momentelor (GMM), propus de Arellano i Bond (1991). Acest estimator ne permite s trat m toate variabilele independente ca poten ial endogene i folose te niveluri optime ntrziate ale variabilei dependente i ale variabilelor independente ca instrumente pentru ecua ia de prime diferen e. Ecua ia (3) constrnge efectul externaliz rii asupra productivit ii s fie acela i la diferite tipuri de firme. In estim rile empirice relax m aceast presupunere, permi nd efecte diferen iate de productivitate ale externaliz rii interna ionale, dup na ionalitate i statut al exportului ntreprinderilor. Motivul este urm torul: deja este un fapt c att multina ionalele, ct i exportatorii sunt mai productivi dect ntreprinderile interne. In vreme ce explica iile standard pentru aceste avantaje de productivitate se axeaz , de obicei, pe activele specifice de firm pentru multina ionale i pe auto-selec ie sau nv are pentru exportatori, externalizarea care spore te productivitatea poate avea i ea un rol. Fiind parte a unei re ele de produc ie interna ional , fie ca afiliat al unei multina ionale, fie ca exportator, externalizarea permite firmei s preia toate avantajele specializ rii interna ionale a activit ilor de produc ie. Acest fapt, de i nu foarte sigur, facem cu putin ca astfel de unit i s i reduc costurile c ut rii de noi furnizori de bunuri intermediare de la care s - i externalizeze intr rile. Astfel, datorit costurilor mai mici asociate cu nfiin area i cu rela iile de externalizare, aceste firme pot s i atrag c tiguri mai mari din externalizarea interna ional dect firmele cu facilit i de produc ie i vnz ri numai pe pia a intern . 9

Beneficiile externaliz rii Succint, oferta unui furnizor de servicii IT externalizate face referire, sub diverse argumenta ii, la urm toarele beneficii: - reducerea costurilor opera ionale i controlul mai bun al acestora; - mbun t irea activit ii de baz a companiei; - recuperarea rapid a beneficiilor; - economie de spa iu i echipamente necesare; - mp r irea i reducerea riscului; - diponibilitate permanent a serviciilor.

Exist ns diferen e esen iale, func ie de diferitele modele de outsourcing IT, dup cum ne-a explicat Mihai Gherman, director general Forte Siemens: Cred c nsu i conceptul de outsourcing trebuie nunan at. Astfel, exist diverse modele de outsourcing IT, diferen iate n func ie de ponderea externaliz rii (par ial sau total ) i de tipul externaliz rii (hosting, operare, administrare, dezvoltare). Din acest punct de vedere, lucrurile trebuie tratate separat. Astfel, dac reducerea costurilor investi ionale i cre terea predictibilit ii i controlului costurilor opera ionale sunt, n general, principalele motive ale externaliz rii, economia de spa iu se aplic n special n cazul serviciilor de tip hosting. Un alt motiv foarte important l constituie transferul c tre furnizorul de servicii al riscurilor generate de activitatea IT (compatibilitate, scalabilitate, schimb ri rapide de tehnologie etc.). n mod deosebit, a vrea s subliniez un lucru aparent paradoxal i anume riscul legat de confiden ialitate. Astfel, n cazul externaliz rii, clientul beneficiaz de un grad mai nalt de protec ie prin clauzele contractuale asumate de furnizor, ce pot conduce la plata de daune-interese, pe cnd n cazul folosirii

resurselor umane proprii, protec ia beneficiarului se limiteaz la un contract individual de munc . n acest context, este clar vorba de un transfer de riscuri favorabil clientului.

Externalizare IT sau IT Outsourcing pentru companii

1.Ce inseamna servicii de Externalizare IT ? Externalizare IT este procesul prin care o companie contracteaza o alta companie pentru a se ocupa de infrastructura IT interna (calculatoare, servere, imprimante, cablare, etc.). La noi acest proces de externalizare este in plina dezvoltare. Pentru marea majoritate a companiilor din Romania, externalizarea IT poate duce la o scadere drastica a cheltuielilor.

Externalizarea IT a devenit foarte importanta pentru afaceri, costurile trebuiesc reduse men innd n acela i timp sau chiar mbun t ind calitatea serviciilor oferite. Cerin ele de afaceri sunt intr-o continua schimbare la fel si tehnologia. De aici si sloganul nostru Business Dictates Technology (Afacerile dicteaza tehnologia). Am castigat increderea clientiilor nostri prin performanta si calitatea serviciilor oferite. Dimensiunea si profesionalismul companiei noastre demonstreaza calitatea ridicata oferita clientilor nostri.

2.Cum scad cheltuielile apeland la Externalizare IT?

In companiile romanesti lucreaza permanent cel putin doi angajati intr-un departament it, ceea ce inseamna ca un manager plateste un salariu de minim 450 Euro pentru a sutine un angajat din acel departament. Externalizarea IT ului devine o solutie foarte b una din toate punctele de vedere in companii.

3.Ce avantaje are compania mea daca semnez un contract de Externalizare IT ?

Apeland la Externalizarea IT ,costurile ce compania dumneavoastra trebuie sa le suporte sunt cu aproximativ 50% - 60% mai mici decat in cazul unui departament IT.
EXEMPLU: daca detineti o companie cu 10 calculatoare si cateva imprimante o sa platiti un abonament lunar de mentenanta calculatoare de aproximativ 150 Euro, in functie de complexitatea retelei, fata de 450 Euro/luna salariu pentru un angajat din departamentul IT.

Cu banii ce va raman de pe urma renuntarii la departamentul IT puteti sa va achizitionati diverse echipamente in cadrul companiei, acolo unde cu siguranta aveti nevoie de un monitor nou, un calculator nou, un soft cu licenta, o imprimanta

multifunctionala sau de upgrade la unul din calculatoarele sau ser verele existente. Cheltuielile sunt deductibile integral, deoarece DOT NETWORK SOLUTIONS va emite o factura lunara de prestari servicii IT.

4.Cum va dati seama daca o companie de Externalizare IT va ajuta cu adevarat ?

Abia dupa 2-3 luni, va puteti da singur seama daca ati gasit compania de care aveti nevoie, de la semnarea contractului de prestari servicii it, atunci cand faceti o analiza si observati daca cei de la firma de servicii IT au venit la timp atunci cand ati sunat, daca au rezolvat problemele solicitate, daca v-au vorbit frumos de fiecare data cand au venit sa va rezolve problemele legate de software -ul sau de echipamentele IT . Daca dupa aceasta analiza ati observat ceva dubios, componente IT nejustificate, administrare retea defectuoasa, instalare retea la standarde de calitate proasta sau costuri marite fara sa va dati seama la timp, schimbati firma de Servicii IT !

5.Cum procedez daca vreau un contract / abonament de Externalizare IT (IT OUTSOURCING) ?

Foarte simplu. Cu un click aiciputeti completa formularul creat special pe ntru dumneavoastra, unde introduceti cateva date de contact, iar noi va sunam in maxim 1 ora sau ne puteti contacta la numarul de telefon0724-315-256 . Un consultant de vanzari o sa va propuna o intalnire, in functie de timpul dvs. in care sa stabiliti detaliile finale legate de contractul de mentenanta calculatoare ce urmeaza sa il semnati.
Contractul pentru Abonamentul de Externalizare IT (Outsourcing IT) contine urmatoarele servicii:

- intretinere calculatoare, inspectii periodice a calculatoarelor si ec hipamentelor din companie; - upgrade-uri la preturi minime cu factura si garantie, inclusiv consultanta it; - devirusarea calculatoarelor si prevenirea atacurilor informatice (firewall, atacuri de tip flood, securitatea calculatoarelor in retea, etc); verificarea securitatii calculatoarelor in Internet; verificarea echipamentelor wireless; - administrarea retelei informatice, administrare server, gazduirea adreselor de email si a site-urilor web; - instalarea si configurarea corecta a programelor s i a sistemelor de operare; - optimizarea cu pana la 30% a sistemului de operare (Windows XP, Vista, Windows 7), si a programelor instalate; - verificarea echipamentelor si accesoriilor de birou (imprimante, scannere, webcam); verificarea si intretinerea servere-lor (Windows 2003, Linux, etc) - interventii rapide la sediul dumneavoastra in cel mai scurt timp, chiar si

duminica daca in alta zi nu este posibil.

- consultanta in domeniul tehnologiei de varf. Echipa DOT NETWORK SOLUTIONS


Business dictates technology

Ce este important pentru o firma care isi doreste externalizarea IT-ului? yTimpul de reactie la aparitia unei probleme tehnice yConfidentialitatea informatiei garantata contractual de furnizorul de servicii yProactivitatea Monitorizarea retelei si prevenirea aparitiei unor incidente care pot duce la intreruperea activitatii y Abonament lunar, costuri previzibile, fixe, fara taxe si impozite pe care le-ar avea un angajat propriu.

In concluzie, externalizarea serviciilor IT, o optiune foarte populara in tarile occidentale este inca la inceput de drum in Romania, doar 24% din firmele mici si mijlocii apeleaza la o firma specializata, 40% sunt interesati de aceste servicii si prefera colaborarea cu o firma in locul angajarii unui administrator IT. Ce presupune externalizarea IT-ului? Colaborarea cu o firma specializata care va gestiona tot ceea ce inseamna IT intr-o companie, de la simpla instalare a unui program software pana la optimizarea infrastructurii actuale in vederea cresterii eficientei si imbunatatirii modului de lucru, securizarea informatiilor din cadrul companiei prin implementarea unor solutii de securitate si back-up, cresterea afacerii prin mijloace web (pagina de Internet, magazine online, publicitate online etc).