Sunteți pe pagina 1din 1

OS Lunca Cetățuii 06.02.

2021
OCOLUL SILVIC LUNCA CETĂȚUII APROBAT

ACT DE PUNERE ÎN VALOARE NR. 2100105900230

Unitate de Producție: IV - Voineşti


Denumire A.P.V: 200 Voinești
Suprafață totală act - (ha): 2.63 Informații privind Grupa de specii Nr. de Volum
Tratament: CRÂNG - TĂIERE DE JOS N.T.S.M. arbori
Natura Produsului: PRINCIPALE CRÂNG
Stâncării pe - (ha): Rășinoase
Tehnologia de Exploatare: SORTIMENTE SI MULTIPLI DE SORTIMENTE
Arbori putregăioși - (buc): FAG 156 28.25
Data inventarierii: 06.02.2021
cu un volum de - (mc): Quercinee 240 163.02
Anul exploatării: 2022
Iescarii - (buc): 18 Diverse tari 1019 439.19
Procedeul de inventariere: FIR CU FIR
cu un volum de - (mc): 2.23 Diverse moi 163 129.63
Ciocan forma FĂRĂ DISPOZITIV nr.: MIHAI/TANANA
Total: 1578 760.09
SORTARE DIMENSIONALĂ Lemn Lemn de foc Volum
Specia lucru Coajă brut
G1 G2 G3 M1 M2 M3 LS Total VF
FAG 1.05 3.14 4.17 4.19 3.14 2.09 17.78 1.05 9.42 3.14 28.25
STEJAR PEDUNCULAT (S) 7.27 45.69 13.51 10.38 6.23 3.11 86.19 21.80 55.03 8.31 163.02
PLOP TREMURĂTOR 1.02 10.17 3.05 1.02 15.26 2.03 19.34 2.03 36.63
SALCIE CĂPREASCĂ 5.09 5.09 10.18 1.02 17.30 1.02 28.50
TEI ARGINTIU 2.08 15.60 4.17 4.16 3.12 1.04 30.17 7.28 27.05 4.16 64.50
CARPEN 4.17 6.26 8.34 10.42 8.34 37.53 3.13 26.07 6.26 66.73
CIREȘ 10.33 37.18 8.26 6.20 2.07 64.04 7.23 79.53 5.16 150.80
PALTIN DE CÂMP 1.04 6.23 2.07 1.04 1.04 11.42 1.04 5.19 1.04 17.65
SALCÂM (P) 6.16 39.01 13.35 8.21 5.13 2.05 73.91 24.64 55.43 11.29 153.98
ULM DE CÂMP 1.04 10.42 3.13 3.13 2.08 1.04 20.84 4.17 25.02 2.08 50.03
TOTAL 35.08 176.70 57.97 46.67 33.23 17.67 367.32 73.39 319.38 44.49 760.09
Suprafață Semințiș utilizabil
(ha) Total
Vârsta Panta
U.A. volum
Par UA ani G % S. tot Compoziție H. brut
cursă
26 B 2.63 6.91 48 20.00 0 760.09
U.A. FA ST (S) PLT SAC TE CA CI PA SC (P) ULC Volum
26 B 28.25 163.02 36.63 28.50 64.50 66.73 150.80 17.65 153.98 50.03 760.09
Total 28.25 163.02 36.63 28.50 64.50 66.73 150.80 17.65 153.98 50.03 760.09
Diametre Înălțimi Vârst Vol. Nr. Creșt Sortare dimensională Lemn foc Volum
U.A. Specia Coajă
dt dcg ht hc a arb arb ere G1 G2 G3 M1 M2 M3 LS Total VF brut

26 B FA 23.30 23.20 14.60 14.60 48 0.18 156 1.00 1.05 3.14 4.17 4.19 3.14 2.09 1.05 9.42 3.14 28.25
ST (S) 34.40 34.30 20.10 20.10 48 0.70 240 6.00 7.27 45.69 13.51 10.38 6.23 3.11 21.80 55.03 8.31 163.02
PLT 40.70 40.20 21.40 21.30 48 1.14 33 1.00 1.02 10.17 3.05 1.02 2.03 19.34 2.03 36.63
SAC 63.00 63.30 23.20 23.20 48 1.42 20 1.00 5.09 5.09 1.02 17.30 1.02 28.50
TE 35.30 35.20 20.00 19.90 48 0.59 110 3.00 2.08 15.60 4.17 4.16 3.12 1.04 7.28 27.05 4.16 64.50
CA 20.70 20.30 16.10 16.00 48 0.19 348 3.00 4.17 6.26 8.34 10.42 8.34 3.13 26.07 6.26 66.73
CI 38.80 39.20 20.30 20.40 48 0.80 190 5.00 10.33 37.18 8.26 6.20 2.07 7.23 79.53 5.16 150.80
PA 31.20 31.20 19.80 19.80 48 0.49 36 1.00 1.04 6.23 2.07 1.04 1.04 1.04 5.19 1.04 17.65
SC (P) 36.60 36.50 19.50 19.50 48 0.60 259 4.00 6.16 39.01 13.35 8.21 5.13 2.05 24.64 55.43 11.29 153.98
ULC 31.50 31.00 16.90 16.80 48 0.27 186 2.00 1.04 10.42 3.13 3.13 2.08 1.04 4.17 25.02 2.08 50.03
Total U.A.: 26 B 1578 27.00 35.08 176.7 57.97 46.67 33.23 17.67 73.39 319.3 44.49 760.09
0 8
Total General U.A. 1578 27.00 35.08 176.7 57.97 46.67 33.23 17.67 73.39 319.3 44.49 760.09
0 8

Șef Ocol, Întocmit, Birou Fond Forestier, Verificat,

Opăriuc Daniel - Costică

Acesta este un document generat din aplicația SUMAL 2.0 Ocol

S-ar putea să vă placă și