Sunteți pe pagina 1din 26

Căci Cristos este SFÂRȘITUL LEGII

pentru DREPTATE pentru toți cei


ce cred.
Romani 10:4
Să nu gândiți că am venit să
distrug legea sau profeții;
,
ci să împlinesc.
Matei 5:17
DOMNUL se desfată de dragul
dreptății (neprihănirii) Lui; el va
și o va face
demnă de cinste.
Isaia 42:17
Atunci am spus: Iată, eu vin, în
sulul cărții este scris despre mine,
Îmi place să fac voia ta,
Dumnezeul meu; da, LEGEA TA
este înăuntrul .
Psalmii 40:7-8
Dar este mai ușor pentru cer și
pământ să treacă, decât să
cadă o frântură de literă a legii.
Luca 16:17
(...) scriptura nu poate fi
desființată.
Ioan 10:35
Cuvântul „sfârşit” nu înseamnă în
mod necesar „terminat”. Este
adeseori folosit cu sensul de: scop,
obiect, ţel.
Acum, SCOPUL PORUNCII este
creștină dintr-o inimă
pură și dintr-o conștiință bună și
dintr-o credință neprefăcută,
1 Timotei 1:5
Fiindcă aceasta este DRAGOSTEA
de Dumnezeu: Să ținem
PORUNCILE Lui și poruncile Lui nu
sunt apăsătoare.
1 Ioan 5:3
(...) este
împlinirea LEGII.
Romani 13:10
DRAGOSTEA
LEGEA
Omul care le face,
va trăi prin ele.
Galateni 3:12
(...) dacă voiești să intri în viață,
ține poruncile.
Matei 19:17
DRAGOSTEA
LEGEA

VIAȚA
Și porunca, cea pentru ,
eu am aflat-o ca fiind pentru
MOARTE.
Romani 7:10
DRAGOSTE LEGEA VIAȚA
MOARTEA
DRAGOSTEA
LEGEA

VIAȚA

MOARTEA
Dar „toţi au păcătuit şi sunt lipsiţi de slava lui
Dumnezeu” şi „plata păcatului este moartea”.
Astfel, e imposibil ca Legea să împlinească scopul
ei, de a produce caractere desăvârşite şi, în
consecinţă, să dea viaţă. Când un om a încălcat o
dată Legea, nici o ascultare ulterioară nu mai
poate produce în sine caracter desăvârşit. Şi de
aceea, Legea care fusese rânduită spre a da viaţă,
descoperim că ea dă moarte
Fiindcă pe CEL ce nu a cunoscut
păcat, L-a făcut PĂCAT pentru noi,
ca noi să fim făcuți DREPTATEA
(neprihănirea) lui Dumnezeu ÎN EL.
2 Corinteni 5:21
Sunt crucificat împreună cu Cristos
totuși trăiesc, dar nu eu, ci CRISTOS
TRĂIEȘTE ÎN MINE; și VIAȚA pe care o
trăiesc acum în carne, o trăiesc prin
credința Fiului lui Dumnezeu, care m-
a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru
mine.
Galateni 2:20
Așadar, acum nu este condamnare
pentru cei ÎN Cristos Isus, care umblă
nu conform cărnii, ci conform
Duhului. Fiindcă legea Duhului vieții
în Cristos Isus m-a eliberat de legea
păcatului și a morții.
Romani 8:1-2
Fiindcă ce nu putea face legea,
întrucât era slabă prin carne,
Dumnezeu, trimițând pe propriul
său Fiu în asemănarea cărnii
păcătoase și pentru păcat, a
condamnat păcatul în carne;
Romani 8:3
Pentru ca DREPTATEA
(NEPRIHĂNIREA) LEGII să fie
ÎMPLINITĂ în noi, care umblăm
nu conform cărnii, ci conform
Duhului.
Romani 8:4
Căci Cristos este SCOPUL/ȚINTA
LEGII pentru DREPTATE pentru toți
cei ce cred.
Romani 10:4
DRAGOSTEA

LEGEA