Sunteți pe pagina 1din 5

REZULTATE EVALUARE 2022

Nr.
Beneficiar Titlu proiect Nr. de înregistrare Rezultat
crt.
Valorificarea tradițiilor și obiceiurilor românești în satul
1. Primăria satului Andrușul de Jos DRRM/P/212/18.07.2022 Respins
Andrușul de Jos
Instituția Publică Teatrul Național de Stat Festival: ”Onor Teatrului Românesc de Ziua Națională a
2. DRRM/P/218/20.07.2022 Aprobat
”Vasile Alecsandri” României”
3. Asociația Obștească ”Izbiște – sat natal” ”Rădăcini solidare” DRRM/P/223/25.07.2022 Respins
Curtea grădiniței ”Guguță” cu îngrădire și acoperire
4. Primăria comunei STEP - SOCI DRRM/P/224/25.07.2022 Incomplet
sigură pentru copiii români
Asociația Obștească Părinți Educatori Renovarea sălii de festivități la grădinița ”Andrieș” s.
5. DRRM/P/225/26.07.2022 Incomplet
”Andrieș” Ermoclia
Instituția Publică Universitatea de Stat din Elaborarea și editarea publicației ”Revista de Istorie a
6. Moldovei” DRRM/P/228/26.07.2022 Aprobat
Moldova
Instituția Publică Universitatea de Stat din Fondarea colecției de plante din genul Fagus L., cu
7. DRRM/P/229/26.07.2022 Incomplet
Moldova ecotipurile din pădurile seculare românești
Instituția Publică Universitatea de Stat din Editarea Dicționarului explicativ al limbii române
8. actuale DRRM/P/230/26.07.2022 Aprobat
Moldova
9. Asociația Obștească ”Împreună pentru viitor” WorkOut pentru toți ” DRRM/P/231/27.07.2022 Neeligibil
Instituția Publică Publicația Periodică Revista Copiii și tineretul vor salva cultura, limba, istoria,
10. DRRM/P/232/27.07.2022 Respins
Noi neamul
11. Publicația Periodică ”Ziarul Național” SRL Ziarul Național, scut informațional la est de Prut (II) DRRM/P/233/27.07.2022 Aprobat
Comunitatea religioasă Parohia Ortodoxă
12. Română cu Hramul Adormirea Maicii Realizarea acoperișului bisericii aflată în construcție DRRM/P/234/28.07.2022 Incomplet
Domnului din cadrul Mitropoliei Basarabiei
Modernizarea bazei tehnice a portalului independent de
Asociația Obștească Asociația Reporterilor
13. știri Nordnews.md pentru crearea unui content media DRRM/P/235/28.07.2022 Aprobat
”NORD-MEDIA” calitativ
1
Asociația Obștească ”Centrul pentru
14. Comunicare Internațională și Drepturile Identitate românească- Identitate europeană DRRM/P/236/28.07.2022 Respins
Omului
Salvgardarea și conservarea patrimoniului cultural
15. Asociația Obștească ”Alianța între generații” imaterial al obiceiului de nuntă ”Conocăria” din spațiul DRRM/P/237/28.07.2022 Respins
rural al Republicii Moldova

Parohia Ortodoxă Română Dezvoltarea culturii și a civilizației românești prin


16. DRRM/P/238/28.07.2022 Aprobat
”Acoperământul Maicii Domnului” construirea unui Centru social

Păstrarea și dezvoltarea culturii românești din satul


17. Primăria satului Filipeni DRRM/P/240/28.07.2022 Respins
Filipeni
Asociația Obștească ”Centrul de
Modernizarea echipamentului postului de radio Jurnal
18. promovare a sănătății și educației pentru DRRM/P/241/28.07.2022 Aprobat
FM Chișinău
sănătate ”Sănătatea”
Asociația Obștească ”Centrul de promovare a
19. sănătății și educației pentru sănătate Adevărații influenceri ai României DRRM/P/242/28.07.2022 Respins
”Sănătatea”
Tinerii din România și Republica Moldova - Împreună
20. Eman Solutions SRL DRRM/P/243/28.07.2022 Incomplet
în UE
Asociația Obștească ”Centrul de promovare a
Tradiții și valori de pe ambele maluri ale Prutului
21. sănătății și educației pentru sănătate DRRM/P/244/28.07.2022 Respins
promovate în Republica Moldova
”Sănătatea”
Îmbunătățirea condițiilor de activitate a ansamblului
22. Primăria satului Miciurin DRRM/P/245/28.07.2022 Respins
folcloric ”Reuțel” din satul Miciurin
23. Instituția Publică Gimnaziul Cuhnești Limba română mai aproape de casă DRRM/P/246/29.07.2022 Respins
Asociația Obștească : Societatea Culturală
24. Cultura - ne unește DRRM/P/247/29.07.2022 Respins
”Ginta Latina-Nisporeni”
Instrumente muzicale tradiționale românești și
25. Fundația ”Mihai Viteazul” DRRM/P/248/29.07.2022 Respins
spiritualitate românească
26. Primăria satului Dănceni Edificarea unui bust din bronz lui Todor Neaga DRRM/P/249/29.07.2022 Incomplet
Valențe socio-culturale ale românismului în nordul
27. Asociația Obștească ”Nord Press Club” DRRM/P/250/29.07.2022 Respins
Republicii Moldova
28. Asociația Tinerilor din regiunea Nord-Est Teatru pentru toți copiii DRRM/P/251/29.07.2022 Respins

2
Dezvoltarea bazei tehnico-materiale a Casei de Cultură
29. Primăria satului Cotiujeni DRRM/P/252/01.08.2022 Respins
din satul Cotiujeni, raionul Briceni
30. Asociația Obștească Liman-T Promovând cultura formăm viitorul DRRM/P/253/01.08.2022 Incomplet
Oameni și fapte - promovarea, păstrarea, dezvoltarea și
31. Fundația pentru Cercetări Multidisciplinare DRRM/P/254/01.08.2022 Respins
afirmarea identității românești în Republica Moldova
32. Publicația Periodică ”Ziarul Nostru web ”SRL România în fiecare zi DRRM/P/255/01.08.2022 Respins
Uniunea Ziariștilor Profesioniști din
33. Eugen Doga. Mergând după soare DRRM/P/256/01.08.2022 Incomplet
România
Să descoperim împreună tezaurul limbii române ! - Un
Asociația Institutul pentru Dezvoltarea
34. program de educație prin lectură pentru copiii din DRRM/P/257/01.08.2022 Respins
Evaluării în Educație
Republica Moldova
Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru Reabilitarea și amenajarea Sălii memoriale a Sfatului
35. DRRM/P/258/01.08.2022 Respins
și Arte Plastice Țării - Sala Unirii
Dezvoltarea și afirmarea identității culturale prin
Asociația Obștească ”Centrul de resurse promovarea și salvgardarea obiceiului ”Colindatul în
36. DRRM/P/259/01.08.2022 Respins
Univers” ceată bărbătească” și a folclorului autentic românesc
specific raionului Drochia
Asociația Obștească ”Uniunea compozitorilor
37. Muzica românească de pe ambele maluri ale Prutului DRRM/P/260/01.08.2022 Respins
și muzicologilor din Moldova”
Împreună cu biblioteca pentru cunoașterea și
38. Asociația Obștească Destin DRRM/P/261/01.08.2022 Incomplet
promovarea valorilor românești
Instituția Publică Academia de Muzică, Teatru Valorificarea patrimoniului cultural românesc în
39. DRRM/P/262/01.08.2022 Respins
și Arte Plastice domeniul artelor

40. Instituția Publică Gimnaziul Ion Creangă Renovarea fațadei IP Gimnaziul ”Ion Creangă” DRRM/P/263/01.08.2022 Respins
Muzica religioasă românească, liant al românilor de
41. Asociația Iubire și Încredere DRRM/P/264/01.08.2022 Respins
pretutindeni
42. Primăria comunei Zagarancea Comunități înfrățite. Aspirații culturale comune DRRM/P/265/01.08.2022 Respins
Secția Cultură, Turism, Tineret și Sport Ion Druță, membru de onoare al Academiei Române-
43. File și frunze de dor DRRM/P/266/01.08.2022 Aprobat
Dondușeni
44. Six Points Media SRL Check in show în România DRRM/P/267/01.08.2022 Respins

3
Credința face eroii nemuritori iar neamul lor mai
45. Primăria orașului Ialoveni DRRM/P/268/01.08.2022 Respins
puternic
TĂRĂ(Z)BOI- spectacol inspirat din faptele reale ale
46. Asociația Obștească ”TAMTAM-ART” DRRM/P/269/01.08.2022 Respins
războiului din Transnistria
47. Asociația Obștească People for Free Media Cotidianul LIVE DRRM/P/270/01.08.2022 Aprobat

48. Asociația Obștească OWH TV Studio Identitate Basarabia DRRM/P/271/01.08.2022 Incomplet


Cunoașterea prin lectură a tradițiilor, valorilor spirituale
49. Editura Prut Internațional S.R.L. DRRM/P/272/01.08.2022 Respins
românești în Republica Moldova
Promovarea prin lectură a valorilor culturale și spirituale
50. Editura Prut Internațional S.R.L. DRRM/P/273/01.08.2022 Respins
românești în Republica Moldova
Reabilitarea căilor de acces la patrimoniul cultural,
51. Primăria Bulboaca DRRM/P/274/01.08.2022 Incomplet
instituțiile de învățământ și edificiile de cult
Întreținerea curățeniei în curțile grădinițelor,
52. Primăria Bulboaca bibliotecilor și gimnaziului local cu echipamente DRRM/P/275/01.08.2022 Incomplet
performante

53. Fundația Maurice Contin Clubul de Presă virtual - Împreună reușim DRRM/P/276/01.08.2022 Respins

54. Fundația Constantin Mimi VinOpera în cadrul parteneriatului moldo-român DRRM/P/277/01.08.2022 Incomplet
Crearea postului de radio în Găgăuzia pentru acordarea
55. Asociația Obștească Piligrim-Demo alternativei în spășitul informațional în sudul Republicii DRRM/P/278/01.08.2022 Incomplet
Moldova
Edificarea bustului Mitropolit Gurie Grosu și
56. Gimnaziul Mitropolit Gurie Grosu DRRM/P/279/01.08.2022 Respins
amenajarea terenului aferent
Instituția Publică Teatrul Republican Muzical- Caravana teatrului românesc în comunitățile locale
57. DRRM/P/280/01.08.2022 Neeligibil
Dramatic B.P. Hașdeu alolingve din regiunea de sud a Republicii Moldova
58. Asociația Obștească MuzArt Jazz și poezie DRRM/P/281/01.08.2022 Aprobat
59. Asociația Obștească Media Room România ne inspiră DRRM/P/282/01.08.2022 Respins
Asociația Națională a Tinerelor Femei Creștine Consolidarea legăturilor dintre România și Republica
60. DRRM/P/283/01.08.2022 Neeligibil
din România Moldova, promovarea identității culturale, românești

4
Susținerea Festivalului- Concurs Internațional de Muzică
61. Instituția Publică Axial TV și Dans ”Nova Latinitatis”, cu trofeul ”Lupoaica de Aur” DRRM/P/284/01.08.2022 Respins
cu genericul ”Să tacă armele! Muzele vorbesc”
Înființarea centrului multidisciplinar ”Regina Maria!, în
Asociația Obștească Asociația Industriilor
62. cadrul Asociației Obștești Asociația Industriilor DRRM/P/285/01.08.2022 Incomplet
Inovative
Inovative
Promovarea valorilor culturale și muzicale prin
63. Primăria satului Dominteni DRRM/P/286/01.08.2022 Respins
dezvoltarea fanfarei din satul Dominteni

S-ar putea să vă placă și