Sunteți pe pagina 1din 3

14 iulie 2021, ora 14:00

Seminar “𝐂𝐞𝐥𝐞 𝟓 𝐫ă 𝐧𝐢 𝐞𝐦𝐨ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥ă 𝐫𝐢𝐞𝐢. 𝐂𝐞 𝐠𝐫𝐞ș 𝐞𝐥𝐢 𝐬ă 𝐞𝐯𝐢ț𝐢 𝐜𝐚 𝐬ă 𝐍𝐔


𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐜𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐮𝐦𝐞 𝐞𝐦𝐨ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞 𝐯𝐢𝐚ță 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐭ă 𝐮 - 𝐑𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐔𝐦𝐢𝐥𝐢𝐫𝐞”

de Florin Amariei

“Mami și tati nu mă iubesc.


Nu sunt suficient de bun așa cum sunt ca să fiu iubit!”
Iată o convingere care se naște în sufletul multor copii de fiecare dată câ nd aud:
”Ce-ai fă cut?! Nu e frumos!”
”Se uită lumea la noi! Mă faci de rușine!”
”Să nu te prind că mai spui așa ceva! Ce rușine!”
”Așa-ți trebuie, dacă te-ai murdă rit, acum râ d toți copiii de tine!”
De multe ori, ”cei 7 ani de acasă” se confundă cu rușinarea și umilirea.
Adică se consideră că un copil politicos, manierat și empatic este un copil ”care știe de rușine”
și de aceea ”se comportă bine”.
Însă ceea ce adulții uită uneori este că și copiii sunt ”oameni întregi”, că au sentimente și că îi
doare să fie rușinați:
Îi doare să audă vorbindu-se despre ei, ca și câ nd nu ar fi acolo, fiind umiliți în public pentru
gesturi de neatenție…
Îi doare să fie umiliți de față cu toată clasa, pentru un ră spuns pe care nu l-au știut sau
pentru că le-a fugit mintea și nu au auzit întrebarea…
Îi doare să audă de la pă rinți: ”Dar Maria de ce are note mai bune? Ea are două creiere? Tu
cu ce ești mai prejos?...”
Îi doare, așa cum probabil ne-a durut și pe noi, atunci câ nd eram copii…
Problema este că această abordare are consecințe la care, de multe ori, nu ne gâ ndim, precum
o stimă de sine scă zută sau sentimentul că merită să fie umiliți, chiar și de cei pe care îi iubesc.
Iar asta poate duce la un anturaj toxic în adolescență și la singură tate sau relații nocive la
vâ rsta adultă .
Dar, știi… noi, pă rinții, putem preveni toate aceste lucruri. Putem face ca să nu se ajungă acolo.
Ș i putem crește copii educați, care să ajungă adulți echilibrați și fericiți.
Dacă vrei să știi cum poți evita astfel de sentimente, dar vrei să afli și cum poți corecta
comportamentele negative ale copilului tă u, fă ră rușinare sau vinovă ție, te invit la seminarul
gratuit “𝐂𝐞𝐥𝐞 𝟓 𝐫ă 𝐧𝐢 𝐞𝐦𝐨ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐚𝐥𝐞 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥ă 𝐫𝐢𝐞𝐢. 𝐂𝐞 𝐠𝐫𝐞ș 𝐞𝐥𝐢 𝐬ă 𝐞𝐯𝐢ț𝐢 𝐜𝐚 𝐬ă 𝐍𝐔 𝐩𝐫𝐨𝐯𝐨𝐜𝐢 𝐭𝐫𝐚𝐮𝐦𝐞
𝐞𝐦𝐨ț𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥𝐞 𝐩𝐞 𝐯𝐢𝐚ță 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐥𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐭ă 𝐮 - 𝐑𝐚𝐧𝐚 𝐝𝐞 𝐔𝐦𝐢𝐥𝐢𝐫𝐞” .
Este un seminar online, pe care colegul meu, Florin Amariei, îl va susține 𝐌𝐢𝐞𝐫𝐜𝐮𝐫𝐢, 𝟏𝟒 𝐈𝐮𝐥𝐢𝐞,
𝐝𝐞 𝐥𝐚 𝐨𝐫𝐚 𝟏𝟒.
Iată ce vei afla din acest seminar:
Vei ști cum să îl motivezi pe copilul tă u să ducă orice activitate pâ nă la capă t, fă ră să îl
compari cu alți copii sau să îl umilești și fă ră să îi transmiți ideea că el nu e bun de nimic,
cauzâ ndu-i, astfel, vină și rușine.
Ce expresii nocive, care distrug stima de sine, să eviți, astfel încâ t copilul tă u să nu aibă , pe
termen lung, blocaje emoționale, relaționale, sexuale sau la job, acceptâ nd orice tip de
compromis, cum ar fi bani mai puțini sau un partener abuziv.
Vei afla de ce e atâ t de important să îți ții promisiunile față de copilul tă u și cum să eviți ca al
tă u copil să se simtă tră dat și, astfel, să devină obsedat de control și chiar abuziv în relațiile lui
viitoare.
Rana de umilire/rușine

Cum apare rușinea?

1. Pă rinții stabilesc reguli, la un moment dat copiii le încalcă , pă rintele îl critică (“E rușine...”,
“Mă faci de râs...” etc.) și ulterior îl pedepsește;
2. Comparațiile cu alți copii (îi transmit copilului mesajul“Nu sunt suficient de bun!”). Copilul
începe să îi copiază pe ceilalți! Își va pierde personalitatea!
3. Criticarea copilului, mai ales în prezența sa – o metodă de corecție foarte ineficientă .
4. Folosirea etichetelor;
5. Negarea nevoilor fiziologice ale copilului (foame, somn, pipi, caca etc.;
6. Îi vorbești negativ copilului despre sexualitate, ulterior îi va fi rușine să discute depre
sexualitate du tine, va afla informațiile de la alte persoane, îi va fi rușine de propriul corp, va
avea blocaje sexuale în relațiile de cuplu.
7. Ești un pă rinte perfecționist sau autoritar!

Consecințele rușinii:

1. Diverse boli;
2. Copilul devine dependent emoțional de alți oameni, lucruri, ulterior substanțe;
3. Copilul începe să spună minciuni;
4. Copilul evită relațiile cu semenii, nu se simte suficient de bun;
5. Scade niveluil de merit, copilul va considera că nu merită mai mult;
6. Copilul nu își va asuma riscuri, se va adapta greu la schimbare, nu va avea curaj;
7. Copilul se va obișnui cu și va tolera umilințele, va devini autocritic;

Vindecarea rănii de umilare

Crearea rănii de rușine - context de nesiguranță emoțională ;

Evitarea/vindecarea rănii de rușine - context de siguranță emoțională „Te iubesc orice-ar


fi!”

Cum vindecăm rana de umilire (soluții):

1. Tratează copilul cu maxim respect, ca pe un adult responsabil, discută , nu-i impune


lucrurile, ascultă -l, înțelege-l;
2. Evită comparațiile, pune accent pe unicitate, fii mâ ndru de copilul tă u așa cum este, astfel se
va autoaccepta; descoperă -i capacită țile și dezvoltă -le
3. Înlocuiește etichetele negative (umilitoare), uite în spatele defectelor și gă sește calițile
de ex. în spatele încă pă țâ nă rii stă multă hotă tâ re, voință ; în spatele agresiunii stă multă
pasiune;
în spatele rușinii stă introverția
4. Evită rușinea, vinovă ția, umilința, frica mai ales în public
5. Învațați din greșeli încâ t să nu o repete (transmite-i că e ok dacă face o greșeală , inițial
liniștește-l, apoi descoperiți cauza și că utați împreună soluții pentru a nu o repeta);
6. Câ nd copilul este agitat, conectează -te cu el și ematizează cu el;
7. Câ nd copilul are o nevoie, nu-l certa, acuza, critica, dar stai ală turi de el, arată -i empatie;
8. În caz de dependențe, adu-i tu bucurie, conectează -te cu copilul și creați amintiri plă cute
pentru a se simți bine și acceptați fă ră acele dependențe;
9. Ajută -l pe copil să reacționeze amuzant la bullying,
10. Ră splă tește vulnerabilitatea copilului tă u, dacă copilul ți se deschide, nu-l critica și nu-i
accentua rușinea, dar apreciază -i vulnerabilitatea și mulțumește-i că ți s-a deschis;
11. Povestește-i copilului tă u cum ai depă șit tu situații de rușine, ca să înțeleagă că și tu ești
om la fel ca el.

S-ar putea să vă placă și