Sunteți pe pagina 1din 13

Nume Autor

AUTOR

Titlu carte

1
TITLU CARTE

2
Nume Autor

Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a


României

POPESCU, ION
Titlu carte / Ion Popescu. - Snagov : Letras, 2019
ISBN 978-606-8935-38-6
821.135.1

Întreaga responsabilitate pentru conținutul


acestei cărți aparține autorului.

Copyright 2019, Nume Autor. Această carte


este protejată de legea dreptului de autor.

Credite imagini copertă: 123RF.com


Design copertă: …
Redactor:…
Corectură: …

Carte distribuită de www.piatadecarte.net


email: office@piatadecarte.com.ro
Comenzi la tel. 021 367 5228 // 0787 708 844
Pentru solicitări de publicare vă puteți adresa
editurii, pe mail: edituraletras@piatadecarte.com.ro
Editura Letras / www.letras.ro

3
TITLU CARTE

Cuprins

Cuprins.................................................3
Capitolul 1............................................7
Capitolul 2............................................8
Capitolul 3............................................9
Bibliografie........................................10
Despre autor.......................................11
Mulțumiri...........................................12

4
Nume Autor

Pagină albă

5
TITLU CARTE

Dedicație:

6
Nume Autor

Pagină albă

7
TITLU CARTE

Capitolul 1

Textul capitolului 1
Aici inserați textul capitolului 1.
Formatul de față a fost creat și pus la
dispoziție autorilor de Editura Letras.
Pentru a pagina corect, respectați
indicațiile de paginare publicate pe site-ul
www.letras.ro din secțiunea Educație
pentru autori.
După ce ați terminat paginarea veți
salva un document PDF pe care îl veți
trimite editurii spre publicare.

8
Nume Autor

Capitolul 2

Textul capitolului 2
Aici inserați textul capitolului 2.

9
TITLU CARTE

Capitolul 3

Textul capitolului 3
Aici inserați textul capitolului 3.

10
Nume Autor

Bibliografie

Aici inserați bibliografia, dacă e cazul.

11
TITLU CARTE

Despre autor

Aici poți scrie despre tine.

12
Nume Autor

Mulțumiri

Aceasta este secțiunea de mulțumiri.

13