Sunteți pe pagina 1din 2

Ministerul Educaţiei

Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

Examenul național de bacalaureat 2022


Proba E. c)
Matematică M_tehnologic
BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE
Varianta 7
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale;
profilul tehnic, toate calificările profesionale
• Pentru orice soluție corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.
• Nu se acordă fracțiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parțiale, în limitele
punctajului indicat în barem.
• Se acordă zece puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărțirea la zece a punctajului total acordat
pentru lucrare.
SUBIECTUL I (30 de puncte)
1.  1 1 5
1+ 6 ⋅ +  =1+ 6 ⋅ = 3p
 2 3 6
=1+ 5 = 6 2p
2. f ( 3) = 1 2p
f ( 2) = 0 , de unde obținem f ( 3) − f ( 2 ) = 1 − 0 = 1 3p
3. 3 x + 1 = 4 3p
x = 1 , care convine 2p
4. Mulțimea A are 9 elemente, deci sunt 9 cazuri posibile 2p
Numerele n din mulțimea A pentru care numărul 10 − n este par sunt 2 , 4 , 6 și 8 , de
4 3p
unde obținem 4 cazuri favorabile, deci p =
9
5.
Pentru orice număr real a , AB = ( a − a ) + ( 6 − 0 ) =
2 2
3p

= 62 = 6 2p
6. AC = 10 2p
AB ⋅ AC 5 ⋅10
A∆ABC = = = 25 3p
2 2
SUBIECTUL al II-lea (30 de puncte)
1.a) 7 3
det A = = 7 ⋅1 − 3 ⋅ 3 = 3p
3 1
= 7 − 9 = −2 2p
b)  7 3  4 0   3 3 
A − 4I2 =  − = = 3p
 3 1   0 4   3 −3 
1 1 
= 3  = 3B 2p
 1 −1 
c) 2 1 −1
X ⋅ ( I 2 + B ) = A și, cum I 2 + B =   și det ( I 2 + B ) ≠ 0 , obținem X = A ⋅ ( I 2 + B ) 2p
1 0
0 1   3 1
( I 2 + B )−1 =   , de unde obținem X =   3p
 1 −2   1 1
2.a) 2 ∗ 3 = 2 ⋅ 3( 2 + 3 − 4) = 3p
= 6 ⋅1 = 6 2p

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 7


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 1 din 2
Ministerul Educaţiei
Centrul Naţional de Politici și Evaluare în Educație

b) 1 ∗ x = x 2 − 3x , pentru orice număr real x 2p


x − 3x − 4 = 0 , de unde obținem x = −1 sau x = 4
2 3p
c)
( )
2 x ∗ 2 x = 22 x 2 x + 2 x − 4 , pentru orice număr real x 2p

( )
22 x 2 x + 2 x − 4 = 23 x ⇔ 2 x + 2 x − 4 = 2 x ⇔ 2 x = 4 , de unde obținem x = 2 3p

SUBIECTUL al III-lea (30 de puncte)


1.a) f ′ ( x ) = 3x 2 − 9 ⋅ 2 x = 3p
= 3x 2 − 18 x = 3x ( x − 6 ) , x ∈ ℝ 2p
b) f ′ ( x ) = 0  x = 0 sau x = 6 2p
Pentru orice x ∈ ( −∞,0] , f ' ( x ) ≥ 0  f este crescătoare pe ( −∞,0] , pentru orice x ∈ [ 0,6] ,
f ' ( x ) ≤ 0  f este descrescătoare pe [ 0,6] și pentru orice x ∈ [ 6, +∞ ) , f ' ( x ) ≥ 0  f este 3p
crescătoare pe [ 6, +∞ )
c)
f ' ( x ) − f ' (1)
= lim
(
3 x2 − 6x + 5 )=
( )
lim 2p
x →1 3 f ( x ) − x f '( x ) x →1 9 1− x 2

3 ( x − 1)( x − 5 ) x −5 2
= lim = lim = 3p
x →1 −9 ( x − 1)( x + 1) x →1 −3 ( x + 1) 3
2.a) 2
f ( x) 2  x2 2
 ex dx =  ( x − 1) dx =  2 − x  0 = 3p
0 0  
=2−2=0 2p
b) 1 1 1 1
 f ( x ) dx =  ( x − 1) e x
dx = ( x − 1) e x
− e x
= 3p
0 0 0 0
= 1 − ( e − 1) = 2 − e 2p
c) n
x
n
x 1 x −1
n 2 '
1 ( )n 1 3
 dx =  = −  = − − = ln 2
2
dx dx ln x 1 3p
2
f ( x) ⋅ f (−x) 21− x
2 2 2 x −1
2 2 2 2 n −1
1 3 1 3
ln 2 = ln și, cum n este număr natural, n > 2 , obținem n = 3 2p
2 n −1 2 8

Probă scrisă la matematică M_tehnologic Varianta 7


Barem de evaluare şi de notare
Filiera tehnologică: profilul servicii, toate calificările profesionale; profilul resurse, toate calificările profesionale; profilul tehnic,
toate calificările profesionale
Pagina 2 din 2

S-ar putea să vă placă și