Sunteți pe pagina 1din 1

Catre,

Wolf Theiss Rechtasanwalte GmbH & CO KG

Subsemnata, Oprea Mihaela Madalina, salariata in cadrul firmei din data de


01.09.2014 pe functia de Secretar Administrativ, va rog sa binevoiti a imi aproba
acordarea, potrivit ROI al Wolf Theiss Rechtsanwalte GmbH & CO KG SCA,
ajutorului pentru nasterea copilului.
Anexez la prezenta cerere o copie a certificatului de nastere a fiicei mele.

Va multumesc.

10.07.2022