Sunteți pe pagina 1din 20

4. DIALECTUL MEGLENOROMN 4.1. DATE CU PRIVIRE LA MEGLENOROMNI 4.1.1. Numele meglenoromnilor. 4.1.2. Numrul i rspndirea lor geografic. 4.1.3.

Ocupaia lor. 4.1.4. Stadiul cultural Ia meglenoromni.

4.1. Meglenoromnii fac parte, ca i aromnii, din ramura sud-est dunrean a romnitii.
4.1.1. N u m e l e

meglenoromnilor: ei nii i zic vlai-, sub acest

nume i ca meglenii snt cunoscui i de populaiile nvecinate. Termenul meglenoromn este savant (v. i p. 129). Snt singurii dintre vorbitorii dialectelor romneti care i-au pierdut numele etnic de romn.
4.1.2. Aezrile

meglenoromnilor snt grupate n cmpia Meglen (tc.

Karagova), Ia nord de golful Thessaloniki (arom. Srun), pe malul drept al rului Axios (= Var dar) i de-a lungul unui ir de muni.
4.1.3.

Centrul cei mai important este Ghevghelia, cu populaie

majoritar slav, dar i cu numeroi romni meglenif (i aromni), care au ngroat rndurile elementului romnesc mai ales n secolul nostru, prin exodul de la sate spre centrele mai mari.

O c u p a i a principal a megleniilor este agricultura; pe ling aceasta se mai ndeletnicesc i cu pstoritul, cu cultura viermilor de mtase (sericicultura), cu stupritul (apicultura; muli dintre ei snt foarte buni meteugari (olari, dogari, fierari, croitori, potcovari etc.). Meglenoromnii nu au -un t r e c u t c u l t u r a l . 4.2. DESCRIEREA DIALECTULUI MEGLENOROMN
4.2.1.

Fonologie. Morfologie.

4.2.1.1. Vocale. 4.2.1.2. Semivocale. 4.2.2.1. Substantiv. 4.2.2.2. Articol.

4.2.1.3.Consoane.
4.2.2.

4.2.2.3. Adjectiv. 4.2.2.4. Pronume. 4.2.2.5. Numeral. 4.2.2.6. Verb. 4.2.2.7. Adverb. 4.2.2.8. Prepoziie. 4.2.2.9. Conjuncie. 4.2.3. L e x i c . 4.2. Dat fiind ca meglenoromna aparine aceluiai tip lingvistic cu aromna, descrierea ei se va face prin raportare la aromn, pe de o parte, i la dacoromn, pe de alt parte. Din pcate, nu dispunem de o descriere recent i totodat foarte riguroas asupra acestui dialect (cum am beneficiat pentru aromn de lucrarea noastr Fono- inorf. i pentru istroromn de Kovacec, Descr. istr.). 4.2.1. F o n o l o g i e 4.2.1.1. V o c a l e 4.2.1.1.1. Din punctul de vedere al i n v e n t a r u l u i , se constat c i n graiurile aromneti de tip E (freroteti) seria central incomplet (aadar inexistena fonemului fj)." -

Sistemul vocalic este urmtorul:

4.2.1.1.1.1. Felul specific n care se realizeaz fonemul // : ca [Q] n poziie accentuat :

Aceast particularitate este individualizatoare pentru meglenoromn, ea nefiind cunoscut altor dialecte romneti (s se confunde cu acelai sunet provenit din reducerea diftongului [oa]> [o], cunoscut att meglenoromnei, cit i celorlalte dialecte romneti. Maniera aceasta de pronunare a lui fi) accentuat a fost mprumutat de meglenoromni dintr-un grai bulgresc din regiunea munilor Rodope i ea a servit lui Th. Capidan s stabileasc patria primitiv a megleniilor (mai Ia nord de actualele aezri) i s dateze deplasarea lor spre sud (secolele XII XIII, dat la care aceast particularitate este nregistrat n graiul bugresc respectiv). 4.2.1.1.1.3. Meglenoromn 1-a pstrat pe -u numai dup grupuri consonantice formate dintr-o oclusiv sau / i o lichid (ca n dacoromna): 4.2.1.1.1.4. n poziie neaecentuat, vocalele de apertur medie se nchid, ca n graiurile aromneti de tip A (cu excepia Iui //.

4.2.1.1.2. Exist ns o serie de deosebiri de d i s t r i b u i e , care fac specificul meglenoromnei, uneori, sau o identific cu celelalte dialecte suddunarene, alteori. Cum este i de ateptat, unele snt arhaisme, altele snt inovaii. 4.2.1.1.2.1. Arhaismele snt aceleai ca n aromn i istroromn :
4.2.1.1.2.1.1.

Se conserv e dup labiale, indiferent de natura (timbrul)

vocalei, din silaba urmtoare (v. i aromna, p. 224) : [ pilum 1 [imperator \ ,mprat'' \per ,,pr" \ amp irat ,

\~hospitium j- > megl. J uspe ,,osp"

Afereza lui a neaccentuat (fenomen opus protezei din aromn), identic ns cu fenomenul similar din istroromn): *adaugo lat. adforas hbebam Jiahebas

dug > megl. : fr cf.

addvgu

adaug -

(n JafQr . drom. afar aveam aveai

veam arom. aveam ^aveai

4.2.1.2. S e m i v o c a l e

Meglenoromna are, ca i-celelalte dialecte romneti, patru variante semivocale: [e, i, o, u], care, din punct de vedere fonologie, se reduc la dou (v. aromna, p. 228).
4.2.1.2.1. Spre

deosebire de aromn ns, meglenoromna cunoate iodi-

zarea lui e- : io ,,eu", iei ,,el", iei' ,,ei", ies ,,eti" De asemenea, semivocala u poate aprea nainte de consoan (u nu se consonantizeaz ca n aromn) : 4.2.1.3. C o n s o a n e 4.2.1.3.1. I n v e n t a r u l consoanelor din meglenoromn este urmtorul: mod bilaloc oclusive africate fricative nazale laterale vibrante m f~v biale p~b ab: dentale dentale ! ^P palatale 1 t~d W4) s~z n 1 r 1' e ~g velare

4.2.1.3.1.1.

Ca i graiurile aromneti din afara zonei de influen

greceasc, meglenoromna nu cunoate fricativele interdentale /6, S, y/ (v. pentru aromn p. 232).

4.2.1.3.1.2.Datorit

specificului p a l a t a l i z r i i labialelor n megleno-

romn, lipsesc din inventar consoanele /h'/ i /y/, cu excepia graiului din rna- reca (pentru aromn v. p. 231). Palatalizarea labialelor este p a r i a l n meglenoromn (n sensul c nu se produce la toate labialele, nici n toate cuvintele n poziii identice i nici n toat meglenoromna); stadiile de palataizare snt ns, ca i n aromn, t o t a l e ( n sensul c schimbarea fonetic are loc pna la capt, n stadii f i n a l e ; stadii intermediare, cum snt cele din dacoromn, nu se cunosc n acest dialect, n schimb, spre deosebire de aromn, se constat aici, ca etap ulterioar palatalizrii, d i s p a r i i a consoanei palatalizate (v. infra). Iat situaia labialelor n meglenoromn : /b/ rmne pretutindeni nealterat: albi alb", bini bine", albin albin" 4.2,1.3.2. Probleme de d i s t r i b u i e
4.2.1.3.2.1. Aa

cum s-a artat i la descrierea aromnei, particularitatea

cea mai frecvent a romnitii sud-est-dunrene este tratamentul diferit al velarelor latineti e, g -j- e, i: ca i n aromn, n meglenoromn ele devin africate d e n t a 1 e (i, respectiv, /d/), nu africate p r e p a 1 a t a 1 e (/6/, /g/), cum se ntmpl n dacoromn i istroromn. n plus, fa de aromn, meglenoromna potrivit unei,,tehnici"specifice, de neutralizare a opoziiei africat/fricativ fricatizeaz aceste africate (procesul este pe cale de generalizare); mai rspndit este trecerea lui d(dz) la s: eap ceap" 1

er cer" L (v. termenii de comparaie la p. 233) in cinci" ] mrdin > mrzin margine"' der~>zer ger" diniri > ziniri ginere" Uneori > s : lat. fecit > arom. feai, megl. fe(a)ii > fe()si fcu".
4.2.1.3.2.2.Ca

""

i n aromn, africata prepalatal /c/, care figureaz n

sistem, este un reflex al velarelor latineti c, t urmate de io, iu : mcuca mciuc" j picor picior" >(v. termenii de comparaie la p. 233) fi cor, fieur ,,fecior"; n schimb, africata /g/ provenind din lat. j + o, u se fricatizeaz n meglenoromn (v. supra). Prezena ei n sistemul consonantic meglenoromn se explic prin mprumuturile relativ recente din alte limbi:
4.2.1.3.2.3. O

restricie distribuional cunoate n meglenoromn oclu-

siva velar /c/, care nu poate aprea n poziie final dup /s/ (context dat mai ales de sufixul -esc, adjectival sau verbal) ; dumnes domnesc", brbtes brbtesc", mgres mgresc" rnes hrnesc", anflures nfloresc", anclzos nclzesc" 4.2.2. M o r f o l o g i e n general, structura morfologic a meglenoromnei urmeaz ndeaproape structura aromnei (ceea ce a fcut pe unii cercettori s o considere un dialect al acesteia din urm). De aceea, din motive didactice i din nevoia unei

formulri ct mai sintetice, faptele care se regsesc i n aromn nu vor mai fi explicate n detaliu (pentru comentariu vom trimite de obicei la aromn). 4.2.2.1. S u b s t a n t i v 4.2.2.1.1. Cu privire la n u m r , notm neutralizarea opoziiei sg./pila o serie de substantive terminate n consoan (ca n istroromn i spre deosebire de aromn, unde opoziia este foarte bine pstrat; v. p. 197 i p. 234), prin pierderea lui [-i], marc de plural general romneasc : ficor fecior/feciori" picurdr \ . pcurar (cioban) / pcurari" pom I ~ pom / pomi" corb I r>s corb / corbi" erb / ^ cerb / cerbi" n unele cazuri, opoziia de numr este asigurat de alomorfe diferite ale radicalului de plural: ied I iez ied /iezi" uspit I udspif oaspete / oaspei" drac I dra drac / draci /" mes I me- lun / luni" n alte cazuri, de pild la feminine, desinena de singular menine distincia dintre singular i plural: Dintre formanii pluralului, n afar de -i,-e (devenit -i,~v. Fonologie, p. 269), -le (realizat ca -li din aceleai motive ca n cazul precedent), -ur (<-uri, cu pierderea lui ca n condiiile descrise mai sus), snt de menionat urmtoarele : desinena -on: tton tat" (pl.).

Realizat i ca -n: lln ,,unchi", ppn ,,btrni, bunici" (plurale ale Iui lal i, respectiv, pap) n graiul IuiTirnareca, influenat" puternic de aromn; v. Capidan, Megl. I, p. 135); v. pentru aromn, p. 234). desinena -z (specific substantivelor terminate n , sau -ii () : buiagz^vopsitori" (plural al lui buiagii() cf. arom. buiagl / buiag1) cavegdz,,cafegii" (plural al lui cavegii () cf. arom. cafigl j cafigd1) V. pentru origine p. 235- 4.2.2.1.2. C a z u r i l e Meglenoromna a pierdut cu t o t u l flexiunea bicazual (pstrat sau creat la feminin n dacoromn i folosit facultativ n aromn la o categorie restrns de substantive). Tipul flexionar preponderent este deci cel cu doi termeni: unul pentru singular i unul pentru plural, la toate genurile :

Sg. m. lup G. D. Ac. fi cor codru csb (casab ) buiagij( a ) f. cds fet cpd limba vaca sora steaua cli j j n. loc piwiv.t lucru simn ' lpi m. ud fi cor codri csb z buiagz

pl. f. csi fedii coz limb v surr stedli cl'ur

n. Io cur pimintur lucri siamni (loptur)

Funciile dativului i ale genitivului se exprim cu mijloace analitice" : lu pentru genitiv, la pentru dativ, jdasate naintea substantivului (aceleai pentru toate genurile i pentru ambele numere). Construcia la + substantiv la dativ nu este copiat dup bulgar, cum crede Capidan, ci. Aa cum demonstreaza E. Coeriu, este o trstur a tipului romanic. 4.2.2.2. A r t i c o l 4.2.2.2.1. Articolul hotrt: la N. Ac. sg. i pl. este e n c l i t i c , ca n general n limba romn; la G. sg. i pi. este preponderent p r o c l i t i c ( f o r m e l e enclitice snt cunoscute, dar foarte rar folosite); la X). sg. i pl. locul articolului proclitic 1-a luat prepoziia la.

ET. Ac. a. X). Iu la

Sg. -a -a

pl. -li -li -li lu la lu la

Sg. casa esa lu cds la mul'arc a muVdr ea mul' r ea lu la

Pl. csili csili csili mul'erli mul'erli mul'erli

4.2.2.2.2. Articolul nehotrt est ntotdeauna p r o c l i t i c . La feminin pstreaz, ca i aromna, forma ateptat din' latin, un: un casa, un fedt etc. 4.2.2.3. A d j e c t i v
4.2.2.3.1.Din a)

punctul de vedere al formei, distingem adjective c u :

patru forme : bun I bun j bun1 / buni bun" flamund j flamund / flamunz / flamundi flmnd" greu [ gredu / grei' / greli greu"

b)

trei forme : vecl'u I veel' / vecl'i vechi" (m. sg. / f. sg. / m. f. pl.) giu I gii / gii viu" negru j neagr / negri negru"

c)

dou forme : mri I mar mare" fm. f. sg. / m. f. pl.) rji / r rece" verdi / verz verde"

4.2.2.3.2. Gradele

de comparaie :

a ) C o m p a r a t i v u l se formeaz cu adverbul mai, iar complementul comparativului se introduce prin di : mai j4ni mai june, mai tnr" mai greu mai mic di iei mai mic dect el" duputsi si fesi mai mri dup ce se fcu mai mare".

b ) S u p e r l a t i v u l relativ se formeaz, ca i n aromn, din comparativul de superioritate al adjectivului (articulat enclitic i precedat sau nu de articolul demonstrativ proclitic: el, tea): s-mi pun si-u leg mai mica feat s m pun s o leg pe fata cea mai mic" tsela mai marii ra-nsurt cel mai mare era nsurat" dar i : iela mai mri c ) S u p e r l a t i v u l absolut este acelai ca n aromn: am uzgt c ua ari tin mul'ari mult bun am auzit c aici este o femeie foarte bun (n t e x t : frumoas)" mult itru foarte iret" 4.2.2.4. P r o n u m e 4.2.2.4.1. Pronumele p e r s o n a l are urmtoarele forme accentuate: io, ieu, iu tu iei, il l ia noi voi iei' j ili n comparaie cu celelalte dialecte, s se observe pstrarea formei tu ca n dacoromn. Flexiunea pronumelor personale se deosebete de aceea din aromn : meglenoromna pstreaz opoziia N./Ac. la persoana 1 i a 2-a, ca n dacoromn : io \ mini, tu f tini. Eaportul de dativ se exprim prin acuzativ precedat de propoziia la (aceeai ca n cazul substantivelor) : la mini, la tini etc.

4.2.2.5. N u m e r a l 4.2.2.5.1.Numeral 4.2.2.5.1.1.

cardinal

Ou excepia numeralului yingi ,,20", care nu se pstreaz

n meglenoromn, i fcnd abstracie de fonetism, numeralele cardinale snt aceleai ca n aromn.


4.2.2.5.1.2.

Cu privire la sistemul de numrare : de la 20 n sus se

folosete conjuncia i ca element de legtur ntre numrul zecilor i unitate: dguzo i un, trei za i in etc. (cf. aromna, p. 244), ca n dacoromn. 4.2.5.1.3. Articolul numeralului cardinal este, ca i n aromn (i spre deosebire de dacoromn), hotrt enclitic : oiV ficor cei doi feciori", ouli feti cele dou fete"
4.2.2.6.

Verb

Cu foarte mici deosebiri, structura morfologic a veibului meglenoromn este identic cu aceea a verbului aromn: 4.2.2.6.1. Cele patru conjugri latineti se pstreaz: conj. I: cont, stau, diprtez, tal', negl'u cnt, stau, ndeprtez, tai, veghez" conj. I I : ve, gd, rmn vad, ed, rmn" 4.2.2.6.2. I n d i c a t i v 4.2.2.0.2.1. Prezentul. Sub influena limbii bulgare, verbele de conj. I care au desinena -u la pers. 1 sg. (dup consoan 4- r, l) primesc desinena -m la pers. 1 i - la pers. a 2-a sg. : aflu > dfl'um ,, aflu'' / afli > fli ,, aflii i vegl'u >vegl'um veghez" jvegl'i >vegl'i veghezi"

dntru >aniritm ,,intru' /(intri >antri ,,intri'1


4.2.2.6.2.2. Imperfectul.

Spre deosebire de aromn, meglenoromna a

evitat omonimia creat nc din romna comun ntre pers. 3 sg. i pers. 3 pl. (v. p. 111) prin introducerea desinenei -u n forma de plural (ca n dacoromn): (iei) cntd} (iei') cntau (el) cnta/ (ei) cntau" (") iedjl") idedu (") edea/ (ei) edeau" Perfectul simplu. Ca i n aromn, exist perfecte tari", cu accentul pe radical, i perfecte slabe", cu accentul pe sufix. Cu excepia fonetismului, din punct de vedere morfologic structura morfematic nu exist nici o deosebire ntre starea de lucruri din aromn i aceea din meglenoromn. 4.2.2.6.4. C o n d i i o n a l u l nu exist ca mod propriu-zis : condiionalul sintetic (pstrat n aromn, istroromn i n vechea dacoromn) s-a pierdut n acest dialect i nici alte forme nu i-au luat locul (cum s-a ntmplat n celelalte dialecte).
4.2.2.6.4.1.Ideea a)

de condiional p r e z e n t se exprim prin:

indicativ prezent precedat de conjuncia condiional (a)cu dac" conjunctiv prezent precedat de conjuncia condiional tucu dac" de condiional t r e c u t se exprim prin :

(<bg. aJco): (a)cu cgnt, (a) cu cgn etc. dac a cnta, dac ai cnta" etc.
b)

(<bg. tuku) : Meu si cgnt, Meu si cgn etc. dac a cnta, dac ai cnta" etc.
4.2.2.6.4.2.Ideea a)

indicativ imperfect .precedat de (a)cu : (a)cu cntm, (a)cu cnti etc.

dac a fi c-ntat, dac ai fi cntat" etc.

b) conjunctiv

imperfect precedat de tucu : Meu si cntm, Meu si cntai nu pune probleme deosebite.

etc. dac a fi cntat, dac ai fi cntat" etc.


4.2.2.6.5. I m p e r a t i v u l 4.2.2.6.6. I n f i n i t i v .

Spre deosebire de aromn (unde infinitivul

prezint o confuzie general la nivelul sufixului specific i unde s-a generalizat aproape sufixul substantival" -eri, v. p. 252), infinitivul meglenoromn i pstreaz mai bine relevana sufixelor specifice. Faptul trebuie pus n legtur cu conservarea valorii verbale a infitivului n acest dialect : fr a fi frecvent folosit (ca n daco- i istroromn de exemplu), infinitivul meglenoromn poate fi folosit ca verb (acolo unde, n aromn, se folosete conjunctivul, de pild). conj. I cntri, lari, flri cnta, spla, afla" conj. II deri, puteri edea, putea" con]. III 'iri, cungtiri, junziri duce, cunoate, ajunge" conj. IV dnrmiri, cupiriri, nduliri, puori, urori, sfrori dormi, acoperi, ndulci, pui, ur, sfri". 4.2.3. L e x i c 4.2.3.1. Fondul lexical de baz al meglenoromnei este, ca i n celelalte dialecte, de origine latin. Se constat i aici, pe de o parte, conservarea unor termeni pierdui n alte dialecte sau, dimpotriv, nlocuirea altora prin mprumuturi mai mult sau mai puin recente. a) Astfel, se pstreaz n acest dialect civa termeni care s-au pierdut n restul romnitii: corp (<lat. corpus), nlocuit n celelalte dialecte cu trup (de origine slav; drom. corp este introdus relativ recent, pe cale savant)

tirin ordine, rnd" (<lat. oro, -inem), nlocuit n rest fie cu rn (de origine slav, n dacoromn) (fie cu arS) din greac, n aromn) piurif talpig (la rzboiul de esut)" (<lat. peulis) Cu-vntul este dat de Capidan, MegL, I, p. 81, dei este cunoscut i aromnei (puSriO i poate fi un mprumut din greac.
b)

O serie mai bogat de termeni pstrai din latin este aceea comun cu aromna : pir m prind zorile", impersonal pir se crap de ziua" (<lat. aperio)

comun cu aromna sau cu dacoromna :

clgdri cldur mare, canicul" (<lat. color, -em) caprin ln de capra" (<lat. caprina) ic smochin" (<lat. ficus; cf. arom. JiicM) ic smochin" (cf. arom. Uic) mes lun" (<lat, mensis)

comun cu dacoromna :

anilSg neleg" (< lat. inielligo ; arom. adulcescu, alcicsescu) irig frig" (<lat. frigus; arom. arcgri) flamand flmnd" (<lat. flammando; arom. agnnu) nas nas" (<lat. nasus; arom. nri) negru negru" (<lat. niger > nignmi); arom. laiu) pimini pmnt" (<lat. pavimentum; arom. locu) rost rost" (<lat. rostrum; arom. guri) slbatic slbatic" (<lat. silvaticus ; arom. yru) srut srut" (<lat. salutare; arom. bas*)

c)

Unii termeni latineti au disprut ins din acest dialect (ca i in cazul

celorlalte), datorit puternicelor influene exercitate de limbile bulgar (meglenobulgar) i turc. Astfel : usn buz", drob ficat", mng mncare", dead mo", tet mtu", ci ca unchi, unchia", vmr credin" etc. (de origine slav) au nlocuit termenii vechi romneti (autohtoni sau latineti). 4.2.3.2. Elemente de alte origini
4.2.3.2.1. Elementul

s l a v . Trind n vecintate eu bulgarii din Meglen,

elementul slav din meglenoromn este de factur meglenobulgar. Ponderea elementului bulgresc n lexicul meglenoromn este foarte mare (dup unii autori mai mare dect aceea a elementului grec n aromn: Gapidan, Megl., I, p. 86). Contactul megleniilor cu bulgarii a devenit mai strns dup ocuparea Caragiovei (Meglenului) de ctre turci; cu acest prilej, megleniii s-au refugiat n satele de munte ale bulgarilor, abia dup aceea au revenit n vechile aezri. Mult vreme, limba bulgar a fost limba de salon" a megleniilor; bilingvismul lor, practicat de veacuri la orae i la sate, a lsat urme puternice mai ales n lexic. Ca i n celelalte dialecte, se pot identifica n meglenoromn mai multe straturi de termeni slavi: unii vechi, comuni tuturor dialectelor romneti (evident mai puin numeroi), i alii mai mult sau mai puin noi, specifici pentru acest dialect (mprumutai pe cale direct din limba bulgar cel mai des, dar i din. limba srb sau macedonean).

4.2.3.2.1.

Elementul t u r c e s c . n ordinea importanei (sub raport

calitativ i cantitativ), dup elementul slav urmeaz cel turcesc (i numai dup aceea elementele albanez i grecesc). Meglenoromna este dialectul romnesc cu cel mai mare numr de elemente lexicale de origine turc. i aici ns, ea i n alte cazuri, dat fiind c toate limbile balcanice (i mai ales bulgara) conin ntr-o msur mai mult sau mai puin egal aceste elemente, este aproape imposibil precizarea sursei, a cii de ptrundere n dialect (Capidan, Megl., I, p. 94). Cteva exemple (menite mai ales s ilustreze ideea de mai. s u s ) : cumiia vecin" (<tc. Tcomsy ; i bg. Tcomsija) curiia pdure" (<tc. Icoru ; i megl. bg. Jcorija); arom. curii tare roata morii" (<tc. cark) Tiustec lan de ceas" (<tc. Iceustelt; i alb. qestek); arom. Tcusiec muturc closet" (<tc. milsterah ; i bg. mosiurak, alb. musiera~k)
4.2.3.2.2.

Elementul g r e c e s c . Ca i n cazul aromnei, se disting

i aici mai multe straturi de cuvinte : unele bizantine (adeseori comune cu dacoromna i aromna), altele care, dei comune cu cele dou. dialecte amintite, pot fi relativ recente (ca mprumuturi din bulgar, care, la riadul ei, le-a introdus din greac) *, n fine, altele snt recente i snt mprumutate din greac prin intermediul unei alte limbi (bulgar sau dialectul aromn).
4.2.3.4.5.

Elementul a l b a n e z . Pe lng cuvinte comune cu

albaneza" (= din fondul autohton) care apar i n celelalte dialecte, ca :

brad brad" (cf. alb. bre8 ) ; arom., drom. brad(*) cupc copac" (cf. alb. kopats); arom. capac*1, drom. copac smburi smbure" (cf. alb. 0ombuh); drom. smbure mgnz mnz" (cf. alb. mes); arom. mindu, drom. mnz murg murg" (cf. alb. murii); arom. mforgu, drom. murg gu gu" (cf. alb. gus); arom. gui, drom. gu .a. meglenoromna a adugat la fondul su lexical foarte puine cuvinte de origine albanez : contactul dintre meglenii i albanezi a fost sporadic. Unele elemente, puine, au fost introduse prin intermediul aromnilor (mai ales n rnareca). Elementele romanice (nebalcanice) snt extrem de rare n meglenoromn (i introduse din alte limbi balcanice).