Sunteți pe pagina 1din 11

Poezii de Magda Isanos

Rochia Şi-n aerul în care nu erau zboruri,


Din lada mirosind a molii și-a parfum pomii, ale căror umbre nu se născuseră,
a scos o rochie din tinerețea ei bunica. cântau un imn pentru viață,
Subțire-i și ușoară ca un fum, ca nişte oameni goi şi frumoşi ei cântau:
de parcă-ar fi țesută din nimica.
„Soare de-aramă, zeu popular printre plante,
Ce trist foșnește crinolina de mătase, priveşte oastea noastră-ndrăzneață;
volanele i se dăstramă și se taie, ici-colo aerul e rumen de tot printre ramuri,
și-n loc de raze, siluete grațioase, că viitoarele fructe acolo vor sta…
din alte vremi, dansează prin odaie.
Noi nu ne-nchinăm de fel şi nu plângem,
Revede balul cel dintâi bătrâna, ci pregătim un loc cât mai înalt pentru cuiburi
își recunoaște rochia de fată şi pregătim o orgă de brazi pentru vânturi,
și-i tremură pe-atlasu rece mâna soare de-aramă, zeu totdeauna rotund…
de-nduioșare multă-nfiorată.
Ni s-a povestit despre tine-n pământ,
Și cum își pleacă fruntea tot mai tare când nu cunoşteam dimensiunile cerului;
i-așa de gârbovă bunica-n vechiul șal… ni s-a povestit despre tine-n leagănul cald.
Ce s-a făcut frumoasa dansatoare Semințele-n somn visau că există colori,
care-a plutit în rochia de bal? roşu, albastru şi gri, minunate colori.
Tu, peste frunțile noastre, soare, cobori.
Picioarele ușoare și micuțe, Şi noi vom da fructe, şi noi vom fi hore de
și ochii, și surâsul strălucit, flori.
în trupul gârbovitei bunicuțe Gloria noastră toată-n vârf se presimte.
cum, oare, pe vecie de-au murit?
Şi-un curcubeu pe deasupra tulpinelor strimte
Și mi-au răspuns mătăsurile moarte, cade vestind: nu moarte, desigur, nu moarte,
sau poate chiar bătrâna-n vechiul șal; pomilor tineri în dimineața de marte.
nu, n-au murit, dansează mai departe Flori
mereu în alte rochii, primul bal. Vijelioase flori, din pământ aburind,
Sărută-mă… ca nişte strigăte cresc, saltă zâmbind.
Săruta-mi ochii grei de-atâta plâns, Care e vrerea lor gingaşă-n vreme?
Doar sărutarea ta ar fi în stare Noaptea-n grădinile mari nu se vor teme?
Să stinga focul rău ce i-a cuprins,
Să-i umple de iubire şi de soare. Însă-n mijlocul lor, bolnav de vis,
ochiul lui Dumnezeu şade deschis…
Săruta-mi gura, buzele-ncleştate Haina lui mirosind a ierburi şi cer –
Ce vorba şi surâsul şi-au pierdut. fără să ştie oraşul de piatră şi fer.
Îţi vor zâmbi din nou înseninate
Şi-ndrăgostite ca şi la-nceput. Mânile micilor flori intră-n pământ.
Morții când le sărută ştiu dacă-i vânt,
Sărută-mi fruntea, gândurile rele şi de pe dânsele sorb ploaia şi veştile.
Şi toate îndoielile-or să moară, Astfel, în flori îşi deschid morții fereştile…
În loc vor naşte visurile mele Departe sunt volburi
De viaţa nouă şi de primăvară. Departe sunt volburi, furtuni.
Pomii cei tineri În insula noastră calmă noi aşteptăm.
Pomii cei tineri, în dimineața de marte, Fiecare-n insula noastră visăm.
unii lângă alții au stat să se roage – Cine pentru frunțile noastre-mpleti-va cununi?
frunțile lor străluceau inspirate deasupra
pământului plin de zăpezi. Căci frunțile ni-s anume boltite
pentru-a purta cununi înflorite.
Au trăit, se va spune, -n această cetate. Şi, cine ştie, poate că-ntr-o seară
Au trăit, au murit în simplicitate. De primăvară, când va fi şi
lună
Se va vorbi despre noi. Nu-i ciudat? Va trece prin gradină o zână bună,
Pentru că stând în insula noastră-am visat, Făcându-mă femeie să fiu iară.
am fost tineri şi-am avut lumină multă de dat, Atuncea, sprijinindu-mi de pervaz
până-am scăzut şi ne-am întunecat. Genunchiul ud de frunze şi
pământ,
Se va vorbi despre noi. Nu-i ciudat? Cu roua şi cu luna pe obraz,
Ploaie Eu ti-aş sări în casă şi
Domol răsună ploaia-n geamuri, senină,
Cu-același ritm melodic și egal, Uitând de-atâta vreme să vorbesc,
Cu miros cald și umed de pe lanuri; Cu câte-un cuib în fiecare mână,
Cu lungi tristeți de toamnă și caval – Aş începe

O fină pânză de argint zâmbesc.
Se țese luminoasă și lichidă Clipă, desfă-ți aripile
Din cerul trist și palid spre pământ, Clipă, desfă-ți aripile tale bogate;
Învăluindu-l ca-ntr-o crisalidă; mările se clatină departe,
Pe flori înviorate și pe-alei undeva un curs de râu s-abate,
S-au risipit șirag de nestimate oamenii se nasc, oamenii s-acopăr cu moarte…
Atâția stropi nepângăriți și grei,
Cu străluciri de grele diamante. Şi tu, nesigur, îndepărtat anotimp…
Aș vrea aceste lacrimi lucitoare, Nouri şi soare şi iarăşi nouri adânci,
Pășind cu glezne goale prin verdeață, ca şi când pe rând se descopăr frunți
Să le culeg în poală răbdătoare gânditoare,
Și-n dar să ți le-aduc de dimineață. toate se-ntunecă, se luminează pe rând,
Vis vegetal
Aş vrea să fiu copac până ce luna loveşte umbrele toate;
Si-aş vrea să cresc lângă fereastra ta. iată mormintele, țărmul scânteie gol,
Te-aş auzi, şi-n casa de piatră fântânile cântă culcate,
Şi-n voie te-aş privi întreaga zi dulce răsună brățările, părul domol.
M-aş apuca şi iarna În diminețile clare
să-nfloresc, Uneori, în diminețile clare,
Ca să te bucuri! mă uit drept în soare râzând
şi nu pot crede c-am să mor în curând;
Păsările cele mai mândre-ar face viața mea sună înalt, fără-ntristare.
cuib pe creanga mea,
Iar nopţile mi-ar da cercei de stele Cred în ea, cred în numele ei
Pe care, ca pe frunze ţi le-aş da. şi-n colorile-anotimpului meu,
Prin geamul larg deschis, de-atâtea ori sveltă ca mestecenii, mereu,
M-aş apleca să freamăt aş vrea, în soarele-acesta dintăi.
uşoară să-ti sărut
Când părul ce pe frunte ţi-a căzut, Poate nu va fi seară, poate nu va cădea
Când buzele în putred octombrie fruntea-mi aprinsă;
cu buze moi de flori în glumă pun mâinile mele pe piept şi zic:
Spre toamnă m-aş juca zvărlindu-ti mere viața e stinsă de mult, viața e stinsă…
Şi foi de
aur rosu prin odaie Însă mai plin decât grădinile-n vară,
Cu-a ramurilor tânăra putere sângele meu sună atunci ridicând
Ţi-aş apăra obloanele de o dulce-auroră-n obrajii de ceară:
ploaie. o, nu-i adevărat c-am să mor în curând…
Când cel iubit „Dacă se-ntâlneşte cu scorpia? Haide,
Când cel iubit departe plecase, Azor, să ne ducem la el.”
toate s-au retras în liniştea lor,
numai vremea nefolositoare rămase Şi singură mai târziu am plecat.
şi numele-n suflet, sonor. Pe tărâmul zmeului mişună oameni.
În jurul inimilor lor un şarpe mic
Moartea veni atât de simplu, tăcut. se-ncolăceşte; ei sunt trişti şi răi.
Mânile care nu puteau cuprinde-au zăcut,
puse una lângă alta, cum sunt uneori Dar pentru dânşii scriu poemele mele,
anume aşezate unelte sau flori. scutur deasupra lor copacii de-atunci şi ploile:
amintiți-vă că sunt copii pe lume,
Părea că n-au fost niciodată şi plante albastre, şi duioşii câni.
verile nalte, toamnele-n zarea cu steme. Bărbatul
Sub iarbă, poate, sânul mic de fată Umplând încăperea şi inima toată,
respiră încă noaptea şi se teme. bărbatul veni de-afară, din zloată;
Copilăria mea glasul lui mare făcu să se sperie focul.
Mi-i fraged sufletul, până pe buze mi-i fraged, Suduia lepădându-şi cojocul.
poate de iarba ce creşte acuma la noi;
cu bice de aur trec sub fereastra mea ploi – Parc-ar fi un stejar stufos,
stau singură şi-mi aduc aminte de multe: gândii în taină, dar era frumos.
Se supăra şi-ndată râdea.
Când eram mică legasem un leagăn de-o Acum-am să-l fac să nu mai poată pleca.
creangă.
„Vreau s-ajung steaua de-acolo…” strigam “Tu eşti subţire şi ageră ca o nuia,
bunicului. îmi spunea uneori,
O, cât de sus s-au suit duşmănoasele stele… eşti plină de ghimpi şi de flori;
Nu le mai văd, le-am uitat lumina curată. teme-te de mâna mea, c-ai să mori…”

Mi-i inima tristă. Mama mi-a scris c-au tăiat Puterea izvora potolit,
pomii din fundul grădinii, leagănul putred; din braţele şi pieptul lui dezgolit…
odată cu dânsul, va fi căzut în buruieni
copilăria mea – şi o mănâncă furnicile… Doamne, fă-mă ca Dalila, vicleană,
când o da geană prin geană,
II să-i aflu taina şi să-l robesc
visului meu pământesc.
Cine povesteşte în mine, cine Înger din lumină
mi-aduce aminte c-am trăit acolo, Înger din lumină, roagă-te pentru mine,
în țara dintre sobă şi genunchii bunicului, ieşi din casa ta zidită-n rază
întâia poveste cu zmei? şi zi: „Doamne, mă tog pentru pâne,
pentru somn şi linişte-n amiază”.
Vă voi face să trăiți de-a pururi,
ani duşi, miraculoase răsărituri. Mânile mele grele nu se ridică.
Deasupra gardului unde lumea sfârşea, Îngere, m-aş ruga şi mi-i frică;
azi ştiu, de-acolo începea tărâmul zmeului. însă tu cu aripa roagă-te tare şi zi:
„Să fie cu soare, să treacă repede ultima zi…”
Însă toate s-au sfârşit odată Îngerii
când ardeau lumânările ziua. Îngerii veneau noaptea târziu.
Bunicul dormea într-o cutie frumoasă – S-aşezau în rând şi vegheau,
şi l-au luat şi l-au dus pe sub marii castani. rezemați în suliți cu vârf auriu.
Aripile lor stufoase ne-năbuşeau.
Toată noaptea m-am temut pentru dânsul.
Văzând că nu se mai întoarce, ziceam: „Ți-a venit îngerul?” întrebam uneori.
Şi-ndată vedeam strălucind, şi pe pământ ce scrie plugul de fer,
la picioarele patului şi albind
penele până-n tavanul cu flori. însă nu vei şti toate.
Umbrele şi luminile neîmpăcate
N-aveau fulgere: erau serafimi, vor juca pe mânile tale-nghețate.
bătrâni oşteni şi paşnice mulțimi. Şi tu vei zâmbi.
Când se făcea dimineață zburau, Puținul sânge ce te va-ncălzi
în fereastră o dungă albastră lăsau. va fi încă prețios şi viu.
Poemul femeii care iubea primăvara Şi-n moarte vei intra mai târziu,
Va veni primăvara. ca-ntr-o apă
Florile pe creştete-or duce răcoritoare.
lumina care luce-străluce
a soarelui Ce oră e oare?
şi-a marelui Cine mă scapă
anotimp visător. şi cine-mi vine în întâmpinare?
Tu eşti, tovarăş al tinereții,
„Floare, răsai…” din anotimpul privighetorilor,
va murmura lumina de mai. stăpânul tuturor florilor
Aripe vieții.
se vor desfăşura în prielnice clipe,
şi fiece lucru va fi prelungit în umbra de taină. Vrei să mă iei? Dar unde?
Pentru dragoste îmbrăcând altă haină, Umbrele noastre-acum vor pătrunde
şi totuşi, sfărâmicios, pieritor, taina cea de pe urmă. Tăcere.
va fi şi floare şi om şi zbor. În paradis nu-s vegetații efemere.
Nici râuri ce-ngheață.
Ce rămâne? Să mergem, dar, cu soarele-n față.
Urâtă-ntrebare…
Cine-a scornit-o oare? Mă părăseşti, viață…
Cine-a scornit vorbele „astăzi” şi „mâne”? Lumina fuge. Unde-s minunile?
Ca şi când n-ar fi totul veşnic, Nu pot muri ca sălbătăciunile,
şi soarele şi lumânarea din sfeşnic, în resemnare şi pace.
în măsura-n care ard şi există…
Tu nu fi tristă. Am iubit pământul.
Priveşte: Fiecare umbră aruncată pe el.
lumina cade-n flori, se roteşte, Zborul fiecărui porumbel.
se face fluture şi albină. Şi cântecele pe care le şoptea vântul.

Umbra, şi ea ca o apă, Acum mă părăsesc colorile


lunecă nu ştiu cum şi ne scapă, ca nişte păsări sperioase.
apoi se umple de luceferi. E noapte. Amintirile se usucă, şi florile
Toate-acestea într-o zi vor fi coapte. cad lovite de-o mână misterioasă.
Florile din pomi vor fi mere.
Cântecul din iasomii – tăcere, Cine spune: „Dormi, iubita mea,
şi stelele – pulbere-n vânt şi părere… s-a stins blânda stea.
dormi…”
Tu cântă şi nu te teme. Şi anii mei vor cădea, uniformi,
Mai înainte de vreme în uitare,
nu vei muri. despoiați de calda suflare
Vei culege şi vei huzuri a povestitorilor răsfățați.
în lungă toamnă. O, ridicați-mă încă-ntre perne, oameni ciudați,
Vei şti ce-nseamnă fără chipuri şi fără umbră.
cu aripa lor cocorii pe cer Văd soarta mea sumbră
în ochii voştri solemni. Noapte
Să nu mă-ndemni Cât de-ncet acei fulgi de-ntuneric căzură,
să mă închin, părinte. deasupra lumii, ca o cenuşie nedumerire,
Picăturile sângelui meu sunt sfinte. până ce neagra noapte cu stoluri veni.
Totul ca-n apele adânci acum era,
Să mergem, tovarăş al tinereții, pomii atenți, casele, însăşi lumina
din anotimpul privighetorilor, era undeva în calma, umeda noapte,
stăpânul tuturor florilor ce nevăzută zâmbea.
vieții. Şi timpul însuşi mai curgea acolo
Pădurea prin umbră ca printr-un pământ afânat.
Pădurea, când s-a făcut toamnă târziu, Dar cine respiră uşor, fericit?
a scoborât, ca pe nişte odoare, Poate păsări ce se visează zburând.
clopotele ei de verdeață răsunătoare, Noapte. Dumnezeu însuşi sărută
de care faurii pământeni nici nu ştiu… cu gura lui neagră pământul,
ca şi când cu duioşie ar spune:
Şi ea – bătrâna – le-ngroapă ca pe morți „Haide, învățați-vă câte puțin să muriți…”
aceste clopote de stejari şi de ulmi, Primăvara
ce scufundate-n pământ mai visau despre culmi Frumoşii arbori dorm acum sau zac;
şi dulce-n pământ sunau după grelele porți. zadarnic ai asculta pieptul lor mut,
pe care muşchi şi zăpezi au crescut.
Atunci ca orbită lumea rămase, Însă crengi noaptea-n cer se desfac.
crezând că mai vede înflăcăratele coame,
în vreme ce putred sânge de poame Apoi deodată zările-nfloresc
spre buzele fetelor moarte începea să se lase… şi clopote mari, clopote s-aud,
Bătrâna departe-n cerul vesel şi rotund
Azi-dimineață, hulubii albi şi roşii se rotesc.
intrând în ceață,
bătrâna văzu lângă pat Tu, feciorelnică lume, bună-vestire
pe Isus răstignit şi-nviat. de undeva din pământ suie spre tine;
soarele-i ca un inel subțire.
Nu l-a recunoscut Sună-n salcâmul pustiu verile pline.
de la-nceput. Cavalerul
Însă din straie Ploaia de prămăvară, singură,
Țâşnea o văpaie cu suliță şi cu chivără,
care-i curgea pe mânile bălaie. a trecut prin pădure la pas,
pe calul ei verde.
Puțin albastru din cer
i se lipise de frunte şi păr. În glumă împlinind minunile,
Şi-n mâni mugurii pocneau ca alunele,
ducea nişte peşti, nişte pâni. şi-atingându-i haina şi părul,
înflorea măceşul şi mărul.
„Doamne, şopti bătrâna,
mi-ai luat durerea cu mâna.” Cu platoşă strălucind şi cu pene
Dar Isus a mai stat şi-a zis: deasupra coifului său, alene,
„Uită acest vis.” cumpănindu-se şi visând războaie,
„Şi păcatele?” întrebă ea mirată. trecea tânăra ploaie.
„Nu ți le-aminti niciodată.”
Gorunii spuneau: „Făt-Frumos,
Când n-a mai sunat nici o şoaptă, dă-te de pe calul tău jos.
cineva a luat mâna dreapră Aici doarme pajura şi balaurul,
şi-a pus-o peste stânga, pe piept. strălucind la soare ca aurul.”
Ochii erau închişi. Piciorul, drept.
Sub copite, sub potcoave mici,
se trezeau popoare de furnici. Ştiu eu de câtă vreme n-au merinde?
Un melc mare auzea din casă Ştiu eu de când ca umbre rătăcesc?
iarba cum creşte grasă. Oglinda-ncet răsună şi s-aprinde
şi-n fundul ei pădurile-nverzesc.
Se făcea senin, mai senin.
Cavalerul pălea ca un crin. Şi mâna mea se face grea, precum
Nu i se vedea coiful, nici fața. sunt cele care-or fi murit de-acum.
Îl fura soarele, ceața. Ascult cum plouă nopțile şi-aştept
un arbore să-mi crească peste piept…
Calul cădea în genunchi şi cădea Imn pentru soare
sulița, în vârf cu o stea. Eram singură. Mi-aminteam nisipul
Numai steagul în zare se vede, în care mi-apăsam mânile reci şi chipul.
pentru cine nu crede. Cât a trecut?
Fata bătrână Soarele m-a privit, zeul temut.
Cântecul încă necântat al vieții Şi ridicându-mă ca şi alte ființi,
s-a stins în pieptul ei sub multe şaluri, cu buze fierbinți,
şi ea visează nunți ca-n basme, baluri am cântat:
şi sănii svelte străbătând nămeții. fii lăudat, soare…
Arborii, frunzele nerăbdătoare
Ai săi au putrezit de mult sub dealuri; repetau ca ecoul trezit:
când iese-n prag în clarul dimineții, şi fii slăvit.
ca buhna fac la ea din drum băieții; Apoi verdele câmpului,
nepăsător, oraşul curge-n valuri. cântecul adânc-al pământului,
imnuri pentru soare, sonore,
De leturghie clopotul când bate, laude, pământeşti-aurore
cu grabă merge-n strană să se-nchine, şi curcubeie
dar nici acolo nu e pietate… strigau: cine-ar putea să steie
înaintea ta dintre zei?
Ținând copilu-n brațele ei pline, Biruită-nchideam ochii mei
Madona spune: „Dacă n-ai păcate, plini de umbră. Plecam
nefericito, nu veni la mine…” fruntea-n amurg şi-aşteptam
Lampa răcoroasa noapte.
S-aprinde-n oglindă lampa bătrână
cu picior şi bonetă de-atlas – Ca mine, multe rodii prea coapte
şi nu ştiu, eu povestesc, sau ea, fără glas, sufereau în lumină.
amândouă cuprinse-n lumină. Suntem oarbe, o, prea senină
ni-i carnea şi sângele sfânt.
Noaptea uneori se desface uşor, Soare, nu ne privi, pulbere suntem şi pământ!
c-un sunet de mătase lovită sau zbor,
trece-albăstrind toate zările, Astfel, imnul se făcea rugăciune.
până unde stau singure mările… Văile bune,
pline de ceață-ale pământului
Dreaptă luci tinerețea mea, ca o sabie, ne primeau pe rând,
şi fiece vis păzit de dânsa-nflori; odată cu sfârşitul cuvântului,
buzele mele spuneau uneori: „voi muri…”, oarbe, cântând.
însă pe toate mările-aveam o corabie. Rădăcina
Multe chipuri Unii dau sânge altora-n dar.
Multe chipuri s-ascund în oglinzi, Eu tinerețea ți-am dat-o, plină de har.
obraji şi mâni ca nuferii deschise, Am spus zilelor: „Nu sunteți ale mele.
străbat la suprafața multor vise Nu vă rătăciți printre vise şi stele.”
străbunii mei cucernici şi plăpânzi.
De la douăzeci la treizeci, numărați, Sunt pete, însă petele-s de-argint
Ți-am dat anii bogați; Ca niște fluturi morți, ca niște flori,
unul câte unul, luminând Din câte-au răsărit de-atâtea ori
calea ta, s-au trecut curând. Și s-au uscat pe-al inimii pământ.

Poate-au fost flori şi s-au stins. Ici, colo, stropi albaștri de cerneală
Acuma s-a făcut târziu. A nins. Și urmele durerii, ca de praf;
Nimeni nu caută vechile cărări, Dar vina este-a unui tipograf
nimeni nu plânge moarte primăveri. Cu litera destinelor în poală.
Cine va cânta
Şi anii mei au fost pământ bogat. Cine va cânta cântecul mare,
Stejarul a crescut. Nu s-a plecat. în care să-ncapă pământul şi toate
Sevele acelor vise de demult lucrurile blânde şi întunecate,
în tine-s biruință şi tumult. rădăcini, amintiri amare?

Bătrâna rădăcină uneori Un cântec aproape neauzit


caută muguri în pământ şi flori, prin care să poată turmele trece –
uitând că ce-a fost viață şi mister şi seara să crească înaltă şi rece,
se leagănă deasupra ei, în cer. un cântec de pom desfrunzit.
Auz
Căzând din nori, Lumină, lumină, din nou tu cazi,
ploile capătă crengi şi flori. şi cântecul vieții n-a răsunat.
Aud şi vizuinile şi-aripa Mereu cheltuindu-mă-n timpul bogat,
care bate deasupra mea clipa. eu sunt ca un cer printre brazi.

Piticii care bat pe sub pământ, Trebuie să preamăresc ceva şi să mor.


căutând vâna de aur, râul sfânt, Slavă pământului plin de morminte…
ochii diamantului nesăgetat Trebuie să scriu, cu puține cuvinte,
şi degetul unui urs împărat. de țarini şi oamenii lor.
Zeii
Toate le-aud. Ieşind din pământ,
Şi-auzul încă mi-i crud. zeii cu creştetul sfânt
Clopotul sângelui molatec, rotund semănau a pomi şi tufişe.
ține veştile care nu mai pătrund. Luna cu raze furişe
lumina coroanele lor –
Ține veştile de la stea, de laur şi mirt mirositor.
să n-ajungă în inima mea.
Ține veştile de la şerpii de casă, Unde puneau piciorul sau mâna
şi-n amiaza cuprinsă mă lasă înflorea îndată țărâna,
să cad şi s-adorm profund, şi chiar în cer se făcură poiene
clopotul sângelui molatec, rotund. de stele clipind alene.
Greșeală de tipar
Pe fiecare filă-a vieții mele Apoi, cântece s-auziră,
E-o lacrimă mai mult lângă surâs; de cimpoi şi de liră,
Dar e-un belșug de dragoste și vis, şi multe glasuri subpământene.
Ca-n nopți de toamnă risipiri de stele.
Aurul spunea vorbe viclene:
Îmi răsfoiesc adesea trista carte „Sunt ascuns şi totuşi lucesc.”
Și-n foșnet de-amintiri surâd și-mi zic „Sunt marmora din care templele cresc.”
Că-n drumul care duce către moarte „Sunt piatra prețioasă, safirul.”
Eu n-am uitat pe margine nimic. „Sângele mi-i ca trandafirul.”
Zeii stăteau pe pietre aşezați, să mângâi lemnul uşilor de-acasă
luminoşi – în afară – şi-ngândurați, şi păpuşoii galbeni pe mătasă.
până ce florile-ncepură zglobii
melodii. Dulăii vor veni să mă miroase,
cu boturile negre, somnoroase,
Clopoței erau, clopoței – şi gudurând spinările: «stăpână,
la un loc câte cinci, câte trei. de unde vii, că miroşi a țărână? »…”
Şi răcoros sunau albastrele, Rugăciune în pădurea de brad\
cărora le răspundeau astrele, Ca să ne-ntâlnim noi doi acum,
cald, ca-ntr-o guşă de turturică, stelele-au făcut atâta drum,
floarea roşie cânta – şi frică şi-a fost soare-n lume, şi-au fost ploi,
răspândeau mortuarii crini, cer rotund şi lanuri pentru noi…
de lună plini.
Doamne, n-am genunchi să-ți mulțumesc
Geniile veniră pentru pomi şi turme câte cresc,
din scorburi, în sunet de liră. ocrotite-n poala ta albastră,
Săreau, jumătate oameni, jumătate fiare, toate pentru bucuria noastră…
centauri, zâne şi vrăjitoare.
………………………………………………… Ne-nchinăm de-aceea Răsăritului,
…….. apei şi pământului, truditului…
Era plină grădina. Şi-o să-ți sărutăm, colo, pe munți,
Cu fiecare zeu creştea lumina. marginea veşmântului, să-ți spunem
„Se face primăvară, zise-un arbust, lauda, şi sub picior să-ți punem
mugurii mei s-au umplut de must.” praful nostru, praful de pe frunți…
„Şi noi, vorbiră broaştele țestoase,
simțim pământul bine cum miroase.” Ne-or primi pădurile şi turma
ierburilor alergând aproape
Şi nu ştiu cine râse cristalin. de pământ… Şi zânele din ape
Cu toți ciocniră şi băură vin, ne-or cunoaşte pe nisipuri urma…
sau poate numai lumină de lună,
care amețeşte şi-mbună Umbre-n asfințit ne-or face semne,
la fel oamenii şi stafiile… vom striga ecoul să ne-ndemne,
„Înflorească viile…” şi luându-i urma, vom cunoaşte
striga zeul mic cât un ciot. locul unde căprioara paşte…
Doamne, se face ziuă de tot… Zăriți veșnicul munte?
Zăriți veşnicul munte,
Şi pământul sorbea încet după atâtea dealuri mărunte?
visul acesta de bătrân poet,
întâi picioarele întraripate Desfăşurați drapelul!
ale zeilor care ocroteau o cetate, Ați pregătit oțelul?
apoi coapsele, umerii lini,
mânile purtând lalele şi crini, L-ați turnat în zale şi săbii?
De nu ne-ar întrece alte corăbii…
şi-n fine creştetul lor luminos.
Câteva ramuri văzui pe jos. După munții mărunți,
O broască şi-o aripă de corb – Cel mai înalt dintre munți.
însă soarele-n cer era orb.
Întoarcere Avem, oare, lauri destui
Vor fi şi-atuncea ierburi şi zăpezi… Pentru colinele lui?
Tu, ochi, cum ai să rabzi să nu le vezi?
„Ba nu, mai pe-nnoptate-am să mă scol, Printre munții mărunți,
să dau livezii, stupilor ocol, Vreau s-ajung cea dintâi sus pe munți.
Triumful iubirii
Drapelul meu cu falduri grele Aş vrea să fiu ca aerul uşoară,
Să fâlfâie întâiul între drapele. şi să mă sui la cer, şi să-l sărut,
de bucurie că se desfăşoară
Tot mai sus şi mai sus! deasupra mea şi-a ta şi c-a făcut
Întăi l-a urcat domnul Iisus, să ne-ntâlnim mereu în câte-o stea,
la care încă de copii priveam
printre facle, printre grădini, când răsărea-n anume ceas la geam,
cu cunună de spini. şi eu şi tu spuneam: „E steaua mea”.

Vreau s-azvârl lumii dinari: *


pentru vameşi, pentru tâlhari.
Şi-asemeni stelei, va fi fost şi-o carte
Toți cei străini, fără casă, care-n aceeaşi vreme să ne placă
să şadă cu mine la masă. mie-ntr-o parte, ție-ntr-altă parte
a strâmtei lumi; şi cine ştie dacă
Ce-ar fi şi tu să te-nalți ne-am despărțit cândva cu-adevărat
cu mine, peste munții înalți, privirile pe cer şi paşii pe pământ,
de vreme ce ni s-au amestecat
să fim împreună, holdă şi soare într-un universal şi orb alint…
în alte câmpii, viitoare?
La marginea cimitirului *
Este la marginea cimitirului,
lângă bunic, un loc prea potrivit, Aş vrea să fiu ca aerul uşoară
să-mi uit de toate şi să-i țin şi lui şi să m-ating de toate ce-ai atins,
când noaptea-i lungă, iarna, de urât. sărutul meu de-a pururea aprins
să fie-acela care te-nfăşoară;
Mi-ar fi-n pământul cald aşa de bine când vei privi-ntr-o apă, să mă vezi,
şi trupu-n iarbă bună mi-aş preface, şi clătinarea fiecărei flori
să-l pască vite pripăşite şi sărace, aminte-aducă-ți că de-atâtea ori
ce-or cere şi-o-ndurare pentru mine, ne-au cununat macabrele livezi,
şi mâna mea pe umăr ți-a fost stat
la marea judecată. Voi uita acolo,-n întuneric, ochii mei
ce-am fost, şi-mprăştiată-n forme noi şi-amestecară lacrima cu-ai tăi
voi pierde până şi-amintirea ta… mult mai naintea primului păcat.
Legându-mi ochii prăbuşiți şi goi
*
cu veşnicia, mă voi odihni.
Şi puf de păpădii m-a tămâia, Ții minte limba-n care mi-ai vorbit
nici nu m-oi bucura, nici m-oi mâhni întâia oară, şi-n ce țară-anume,
că-i neagră țărna de deasupra mea. şi câte trupuri am schimbat şi nume,
când trecătoare morți ne-au adumbrit?
Dar ploile cu-ncetul m-or pătrunde –
păcatele să-mi spele de pe oase – …………………………………………………
şi-asemeni rădăcinii ce s-ascunde, ….
eu presimți-voi zilele frumoase
Eu nu mai ştiu, dar amintirea ta
şi-oi scoate-n chip de floare, din pământ, e ca un fir pe care-l simt prin vreme,
obrazul tinereții de-altădată, şi nu m-aş rătăci, şi nu m-aş teme
să-l ardă soare şi să-l bată vânt, decât în clipa-n care m-ai uita.
voioasă să şi-l prindă-n păr o fată!
Atunci, atâtea lumi ce plămădiră
cu truda lor ființa noastră, una,
s-ar sparge-n haos pentru totdeauna Da. Nu ştiu cum s-a făcut.
ca să desfacă ceea ce-mpletiră. Pământu-i mic şi zările-au scăzut.
Din cer, ca dintr-un pom, când s-ar desprinde, Nu se petrec minuni şi nu cad stele,
ciocnindu-se bezmetice-ntre ele, ca-n nopțile copilăriei mele.
ca focuri de-artificii; şi din stele, Viață, nu mă părăsi
ca la-nceput, un soare s-ar aprinde, Viață, nu mă părăsi în răsăritul acesta,
împrăştiind pe-ntinderea albastră priveşte fruntea mea de pe-acum aurie.
noi sateliți, că viața n-o să stea… Şi aerul din cauza viitoarelor fructe
Şi fiecare, surghiunit pe câte-o stea, e rumen şi plin.
am aştepta-o seara la fereastră
şi-am spune tresărind: „E steaua mea”. Viață, -ncălzeşte puțin începutul acesta,
Zâne de rouă ascultă numele meu de pe-acuma sonor.
Zâne de rouă, O pasăre zbura-n cea dintăi zi repetându-l,
mă rog vouă, şi pomii ceilalți atunci mă luară de mână:
să mă primiți – Hai să-nflorim…
în pajiştea unde dormiți.
Drept lumânare, aş vrea o floare. Tu nu mi-ai spus despre toamna frunzelor roşii,
Drept rugăciuni şi tropare, tu nu mi-ai spus despre moartea copiilor,
vântul să bată, iarba s-aplece mai tare. nici pentru ce trandafirul sălbatec
râdea-n cimitir…
Voi, zâne bune, Murim… ca mâine
zvârliți-mi un brâu, E-aşa de trist să cugeți că-ntr-o zi,
să se facă râu poate chiar mâine, pomii de pe-alee
şi să sune. acolo unde-i vezi or să mai steie
voioşi, în vreme ce vom putrezi.
Apoi, sub torentul spumos,
îngropați-mă jos, Atâta soare, Doamne,-atâta soare
s-aud prin piatră, o să mai fie-n lume după noi;
ca şi cum aş sta lângă vatră, cortegii de-anotimpuri şi de ploi,
poveştile-acestui ținut luminos… cu păr din care şiruie răcoare…

Aşa mă rog vouă, Şi iarba asta o să mai răsară,


zâne de rouă, iar luna tot aşa o să se plece,
să mă dezmierde mirată, peste apa care trece –
şi-n moarte noi singuri n-o să fim a doua oară.
zarea pământului verde.
Nu știu cum s-a făcut Şi-mi pare-aşa ciudat că se mai poate
Nu ştiu cum s-a făcut. găsi atâta vreme pentru ură,
Tinerețea s-a dus, a trecut. când viața e de-abia o picătură
Arcul sprâncenelor mele s-a mai lăsat. între minutu-acesta care bate
Nu mai e mândru şi încondeiat.
şi celălalt, – şi-mi pare nențeles
Ce s-au făcut zilele răsunătoare, şi trist că nu privim la cer mai des,
vara mea cu grâu şi cicoare? că nu culegem flori şi nu zâmbim,
N-am să caut, n-am să-mi aduc aminte. noi, care-aşa de repede murim.
Toate erau mai frumoase-nainte.
Cerul acela
Lumina egală Din orașe arzând
nu m-ademeneşte, nu mă-nşală. În pădure
Toate fructele spre care-am râvnit Solii pământului
s-au copt şi-n vis din nou au înflorit. Cum povestește viața
Amiază
Mă scald în zi
Dimineață de primăvară
Oamenii mă uimesc
Frumoase-s câmpiile vieții…

S-ar putea să vă placă și