Sunteți pe pagina 1din 197

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

CAPITOLUL 1 Considera ii generale despre agricultur


1.1. Introducere
Fiin ele umane sunt n centrul preocup rilor privitoare la dezvoltarea durabil . Ele au dreptul la o via s n toas "i productiv n armonie cu natura (Principiul 1al declara iei de la Rio de Janeiro, 1992). Agricultura poate fi definit deopotriv arta i tiin a de a folosi metode, tehnologii i procedee de cultivare a plantelor i de cre tere a animalelor n scopul ob inerii unor bunuri necesare fiin ei umane. n sens larg, agricultura include cultivarea solurilor, cre terea plantelor i recoltarea acestora, nmul irea i cre terea animalelor, producerea i procesarea materiilor prime de origine animal i silvicultura. Agricultura modern depinde foarte mult de inginerie i tehnologie i, mai ales, de tiin ele biologice i fizice. Irigarea, drenajul, conservarea resurselor agricole, a biodiversit ii, protec ia sanitar , fiecare dintre acestea fiind la fel de importante pentru atingerea cu succes a obiectivelor de produc ie ale unei ferme agricole. Unele domenii ns necesit cuno tin e foarte specializate de inginerie agricol . Agrochmia este angajat ntr-o serie de probleme vitale precum: utilizarea materialelor fertilizante i a pesticidelor, controlul calit ii solului, analizele produselor agricole etc. De asemenea, culturile hidroponice, o metod de cultur horticol n care plantele sunt cultivate pe solu ii nutritive, care pare s solu ioneze unele probleme ale agriculturii. Totu i, aceast metod are dezavantajele ei, mai ales n privin a calit ii fructelor sau legumelor produse, care nu mai corespund ntru-totul cerin elor consumatorilor, chiar dac aspectul lor fizic poate p rea ademenitor. Genetica i ameliorarea plantelor contribuie n mod nem surabil la productivitatea fermelor agricole. Ea a pus bazele tiin ifice ale cre tereii animalelor i cultiv rii plantelor ajungndu-se, n prezent, la crearea de forme transgenice (Organisme Modificate Genetic) rezistente la anumi i factori externi, precum unele pesticide totale. Totu i, utilizarea acestora este restric ionat i mult discutat n cercurile oamenilor de tiin , ale societ ilor civile dar, mai ales ale ecologi tilor. Sfr itul secolului XX i nceputul mileniului 3 sunt marcate de progrese imense ale tiin elor, iar n domeniul agronomic, biologia molecular este utilizat deopotriv pentru studiul patogenilor plantelor i animalelor, ca i n cercet ri privind calitatea alimentelor i a produselor agricole.
1

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

De o manier general , numeroase alte domenii au contribuit, n perioada de la nceputul secolului al XIX-lea i secolul XX, la dezvoltarea agriculturii (mecanizarea, avia ia, automatizarea, avertizarea meteorologic prin radio sau prin alte mijloace, procesarea, p strarea produselor agricole, ambalarea produselor agro-alimentare etc.). Amprenta pe care au lasat-o acestea asupra ecosistemelor agricole nu a fost ntotdeauna doar pozitiv i cu ct a crescut numarul de interven ii la nivel de parcel cultivat cu att situa iile au devenit mai complexe, iar impactul mai puternic. Acest impact se produce nu doar asupra agro-ecosistemelor, ci i asupra mediului nconjurator n general. In consecin , preocup rile oamenilor de tiin se ndreapt spre c utarea de solu ii noi, nepoluante, respectuoase fa de mediul nconjur tor, care determin i conceptele, mai mult sau mai pu in noi, privind agricultura. nainte de a trece la o prezentare a conceptelor despre agricultur , care se reg sesc frecvent n literatura recent de specialitate i n numeroase documente oficiale elaborate i recunoscute la scar mondial , vom face o mic prezentare a istoriei agriculturii legat de timp i locuri.

1.2. Istoria agriculturii n lume


Agricultura pe terenurile arabile are o lung istorie, dep ind 10 000 de ani de la originile ei n Estul Mediteranei i pn la cele mai larg r spndite forme de cultur existente n lume n prezent. Istoria agriculturii poate fi divizat n patru mari perioade, avnd lungime diferit : perioada preistoric , perioada istoric , incluznd perioada Roman , perioada feudal i perioada tiin ific . Se apreciaz c primii agricultori s-au dezvoltat n perioada culturii Neolitice. n general, agricultura a fost practicat n luncile fertile ale unor ruri sau fluvii cum este cazul fluviului Nil, n Egipt, sau de-a lungul Dun rii n Europa (Macedonia, Tracia, Tesalia). Cele mai timpurii centre agricole au fost identificate de-a lungul fluviului Galben, n China; pe valea fluviului Indian, n India i Pakistan, n Valea Tehuacan, Mexic. Datele referitoare la luarea unor plante n cultur i la cre terea animalelor variaz de la o regiune la alta. Cercet torii tiin ifici, prin teste efectuate pe fosile vegetale i animale, au identificat c domesticirea multor specii de animale (oile, vacile, caprele, asinii) s-a f cut n ri din zona Golfului Persic (Irak, Iran). n Tailanda au fost domestici i porcii, la anii 8 000 .C., iar nTesalia (Grecia), aceea i specie s-a domesticit la anii 7 000 .C. Undeva mai aproape de continentul European, la anii 4 350 .C., n Ucraina, a fost domesticit calul.
2

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Conform datelor rezultate n urma testelor cu carbon, grul i orzul au fost luate n cultur n Orientul Mijlociu n mileniul 8 .C.; meiul i orzul, n China i n sud-estul Asiei pe la anii 5 500 .C. Leguminoasele au fost descoperite n Tesalia i Macedonia la nceputul anilor 6 000 .C. Probabil primii agricultori au nceput s practice agricultura prin simpla culegere a semin elor plantelor pe care le g seau interesante pentru hrana lor, ulterior sem nndu-le n p mnturile lor. n ceea ce prive te oile i caprele, ei au nceput prin a le strnge n turme n scopul de a le feri de atacul animalelor s lbatice. Trecerea de la formele primitive de culegere a hranei vegetale i de la vnat la dependen a de producerea hranei a fost gradual , iar n unele p r i ale lumii, aceast tranzi ie nc nu a luat sfr it. Rezervelor de hran , de provenien vegetal i animal , li s-au ad ugat viet i acvatice, precum pe tii dar i p s rile unele animale s lbatice. n Era Neolitic , oamenii locuiau n ad posturi simple, n pe teri, sau n case mici construite din c r mid uscat la soare (chirpici), din trestie sau din lemn, care erau grupate n mici sate. Apari ia ora elor, precum Ierihon (fondat n jurul anilor 9 000 .Cr.) a fost stimulat de producerea unui surplus de produse agricole. P storitul, se pare c s-a dezvoltat mult mai trziu. Primele utilaje folosite de agricultori, dup cum se tie din istorie, erau prelucrate din materiale simple, precum lemnul i piatra. n ceea ce prive te Perioada Roman , odat cu ncheierea Erei Neolitice i introducerea metalelor, anii inov rii n agricultur au nceput s se dechid larg. Aceast perioad istoric , foarte bine cunoscut din scrierile biblice, din nsemn rile pe monumente, din scrierile din China, Grecia i din cele Romane, a fost puternic devotat acumul rilor. Alte cteva plante au c p tat interes pentru om. Vi a de vie, cu strugurii i vinul, care au fost men ionate n scrierile egiptene n jurul anilor 2 900 .C., iar pia a m slinelor i a uleiului de m sline, ca i cea a vinului au fost larg r spndite n zona Mediteranean n primul mileniu .C. Secara i ov zul au fost cultivate n Nordul Europei n jurulul anului 1 000 .C. Multe dintre legume i fructe, incluznd ceapa, pepenele galben, castravetele erau cultivate nc din cel de-al treilea mileniu .C., n inutul Ur (Caldea, Estul Turciei). Curmalele i smochinele reprezentau o important surs de zah r n Orientul Apropiat, iar m rul, rodia, piersicul i dudul cre teau n zona Mediteranean . Bumbacul a c p tat interes pentru locuitorii Indiei n jurul anilor 2 500 .C fiind luat n cultur pentru ob inerea fibrei, iar inul i m tasea s-au folosit n mod extensiv n cel de-al doilea mileniu .C., n China. Calul a fost introdus n Egipt pe la anii 1 600 .C., iar apoi a fost foarte rapid r spndit n Mesopotamia i n Asia Minor. Ameliorarea utilajelor a
3

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

fost deosebit de important n Perioada Roman . Utilajele din metal au devenit mult mai eficiente, iar lucr rile solului se ameliorau continuu cu ajutorul agregatelor tractate de animale, mai ales n secolul 10 .C., n Palestina. n Mesopotamia mileniului 3 .C. se ata a plugului o unealt conic ce servea lucr rilor de sem nat. n China, Palestina, Mesopotamia, India, Egipt, evoluau continuu mijloacele de produc ie, de prelucrare i de depozitare a produselor agricole. De asemenea, n China, Egipt i Orientul Apropiat s-au dezvoltat sisteme de irigare, care au permis cre terea suprafe elor cultivate.

Canal de iriga ie n Egipt

La nceputul Epocii Romane, n Insulele Britanice, n Scandinavia i n Europa, n general, au nceput s se dezvolte ferme mixte, n care se i depozitau produsele agricole. Pe lng practica agricol , n func ie de regiune, se dezvoltau pescuitul i vnatul. La scurt timp dup Iulius Cezar, istoricul Cornelius Tacitus descria Germanii ca fiind o societate tribal , cu rani liberi care- i cultivau propriile terenuri. Cinci sute de ani mai trziu, au nceput s se dezvolte sate tipice europene, n care casele se aflau n mijlocul terenurilor cultivate, alc tuind astfel ferme individuale. Paji tile, p durile i terenurile neagricole erau folosite de ntreaga comunitate. n lucr rile agricole erau folosi i n special boii njuga i la plug, lucr rile se efectuau trecndu-se de la o parcel la alta, iar recoltarea produc iilor era un efort cooperativ. n zonele agricole ale Romei s-a dezvoltat o societate agricol alc tuit din fermieri independen i. n Europa, Epoca Feudal a nceput la foarte scurt timp dup c derea Imperiului Roman i a atins apogeul n anii 1 100 dup Hristos. Aceast epoc a fost, de asemenea, una n care s-a dezvoltat Imperiul Bizantin. De asemenea, s-au dezvoltat i puterile arabe, care ocupau zone importante n Orientul Mijlociu i chiar n Sudul Europei. n Perioada Arab , n Egipt i Spania, iriga iile s-au extins pe solurile mai pu in fertile. n Egipt, produc ia de grne era suficient de mare pentru ca ara s - i permit s vnd gru pe pie ele interna ionale. n Spania, podgoriile se nfiin au pe terenuri aflate n pant , iar apa de irigat era adus
4

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

din mun i nspre terenurile plane. n zonele Islamice, erau larg cultivate speciile de portocal, l mi, piersic, cais. Secolul al 12-lea s-a caracterizat printr-o c dere puternic a agriculturii Orientului Mijlociu i Mesopotamiei, unde produc ia devenise de subzisten , mai ales odat cu distrugerea sistemelor de iriga ii de c tre Mongoli. Cruciadele i-au condus pe europeni n teritoriile Islamice i le-a permis s descopere o serie de specii, precum citricele dar i bumbacul sau m tasea. n Europa, au nceput s se dezvolte satele i fermele agricole implicit, existd diferen e de la o ar la alta. n multe dintre rile Vest-Europene au nceput s apar castele i conace, care erau mprejmuite de importante suprafe e agricole (ntre 350 i 800 ha teren arabil, cam tot att teren afectat p durii, paji tilor, mla tinilor). Ceea ce caracteriza, din punct de vedere administrativ, aceste mari propriet i, era faptul c n jurul lor se forma comunitatea rural , alc tuit din unul sau mai multe sate. Aceast comunitate includea, aproape obligatoriu, o biseric . F ranii din sate lucrau n folosul proprietarului, cultivnd plante, crescnd animale sub direc ia unui supraveghetor. Uneori, efectuau munc for at . Astfel de mari propriet i includeau livezi, depozite pentru cereale, brut rie, iazuri pentru cre terea pe tilor, pres pentru ulei etc. De asemenea, n func ie de specificul regional, se prelucra lna oilor, se cultiva in i se producea fibr sau ulei de in. Sistemul de cultur consta n mp r irea terenului arabil n trei cmpuri dintre care, unul era sem nat toamna cu gru sau secar , al doilea era sem nat prim vara cu orz, secar , ov z sau maz re, iar al treilea r mnea nesem nat. Terenurile aftfel ns mn ate erau atribuite capilor familiilor de rani, iar ace tia le lucrau cu ntreaga familie pn la recoltare, regulile fiind foarte rigide i impuse de supraveghetori. Pe la anii 1300 a ap rut tendin a de a mprejmui parcelele nierbate pe care erau crescute oi pentru valorificarea lnii. Cre terea industriei textile a f cut s se dezvolte i s devin mult mai profitabile unele ri sau regiuni din Europa (Anglia, Flandra, Champagne, Toscana, Lombardia, AugsburgGermania). Desigur, de-a lungul secolelor, r zboaiele, dar i unele boli contagioase au afectat chiar i marii latifundiari, sate ntregi fiind abandonate. Sc derea for ei de munc i-a f cut pe agricultori s p streze n exploatare doar terenurile foarte productive, iar n unele regiuni irigarea ncepea s capete teren, determinnd cre terea produc iei pe solurile mai fertile (Sudul Italiei). Aten ia deosebit acordat , pn nu demult, culturii cerealelor a fost nlocuit cu diversificarea culturilor i a produc iilor, foarte mult interes c p tnd producerea vinului, a uleiului, a brnzeturilor, a untului i a legumelor.
5

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

cre terii popula iei. Separararea Europei de Asia, n general, i de Orientul Mijlociu, n special, prin extinderea puterii Turciei a determinat schimb ri n ceea ce prive te teoriile economice afectnd direct agricultura. Agricultura colonial s-a dezvoltat nu numai pentru a-i hr ni pe coloni ti dar i pentru export n rile de origine. Culturile principale erau trestia de zah r, bumbacul, tutunul, ceaiul. n produc ia animal s-a dezvoltat foarte mult producerea lnii i a pieilor. ntre secolele 15 i 19 s-a folosit foarte mult for a de munc a sclavilor, care erau folosi i mai ales n zone cu climat nefavorabil pe planta ii ale coloni tilor europeni. Revolu ia tiin ific din perioada dintre Rena tere i Epoca Iluminismului n Europa a ncurajat experiment ri n agricultur , ca i n alte domenii. Rota ia culturilor, incluznd folosirea leguminoaselor ca plante cu rol regenerator al fertilit ii solurilor, era din ce n ce mai mult folosit de c tre agricultori. n Anglia, n epoca Victorian , s-a introdus drenajul pentru eliminarea umidit ii excesive a solurilor, ceea ce a permis cre terea suprafe elor agricole exploatate, a nceput luarea n arend a terenurilor agricole, iar Revolu ia Industrial a permis apari ia primelor ma ini agricole. Este greu s se fac o cronologie precis a apari iilor n plan tiin ific, care au contribuit la dezvoltarea agriculturii, dar se poate spune c la nceputul anilor 1 700 a nceput s se dezvolte selec ia i ameliorarea raselor de animale domestice, iar c tre sfr itul secolului s se foloseasc varul n ameliorarea solurilor. Ameliorarea tradi ionalului plug de lemn s-a produs la jum tatea anilor 1 600, cu introducerea unor componente metalice. A urmat apoi trecerea la plugul din metal, fierarul american, John Deere, realiznd plugul din o el la 1830. De asemenea, au ap rut sem n toarea i o serie de utilaje de lucrat solul ce puteau fi folosite cu calul. n secolul al 19-lea au nceput s se dezvolte i diferite tipuri de substan e otr vitoare folosite n protec ia culturilor i nu numai (ex.: n anul 1849 s-a folosit pentru prima dat sulful n protec ia fitosanitar la vi a de vie; n anul 1967 s-a folosit Zeama Bordelez , pentru combaterea manei, tot la vi a de vie) (Calvet, 1993). De asemenea, au nceput s se amelioreze plantele cultivate prin crearea de soiuri rezistente, precum a fost cazul vi ei de vie n care s-a folosit port-altoi american, rezistent la Phylloxera. Secolele 19 i 20 au cunoscut o dezvoltare continu a agriculturii, a tuturor ramurilor acesteia dar, totodat , s-au dezvoltat pie ele interna ionale, drumurile, c ile i mijloacele de transport n general.

Agricultura pe baze %tiin ifice a devenit necesar n momentul

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

1.3. Agricultura n Romnia


Mult vreme recunoscut ca ar agrar , avnd deci un poten ial agricol important, Romnia are o bogat istorie legat nemijlocit de agricultur dar despre care s-a relatat sporadic. Numeroasele evenimente istorice, la care au fost martori i participan i activi ranii romni, au f cut ca agricultura Romniei s nu fie caracterizat de ferme stabile, cu rani liberi, precum numeroase state ale Europei. Jtim foarte pu ine lucruri despre agricultura Romniei, despre mai mult sau mai pu inele baze tiin ifice ale epocii de dinaintea primului R zboi Mondial i ceva mai mult din perioada interbelic . Aceasta din urm s-a caracterizat prin numeroase achizi ii n plan tiin ific, numeroase lucr ri ale oamenilor de tiin ai acelei epoci reg sindu-se n diferite biblioteci din ar . Studiul unor astfel de documente ofer informa ii foarte interesante despre preocup rile tiin ifice i despre modul n care rezultatele experimentale erau diseminate n perioada interbelic i care merit s nu fie utitate. Este important de remarcat c , multe dintre aceste lucr ri dateaz nc de la nceputul secolului XX. De asemenea, mul i dintre cei care au elaborat astfel de lucr ri au fost oameni de ale c ror nume se leag , pentru totdeauna, bazele tiin ifice ale agriculturii romne ti. Cercetarea agricol romneasc din perioada interbelic a fost foarte puternic racordat la evolu ia tiin ific ce se petrecea n rile europene, precum Fran a i Germania. Agricultur Romniei n perioada interbelic a contribuit la importanta cre tere economic nregistrat de ara noastr , pu in nainte de declan area celui de-al doilea R zboi Mondial, mai ales produc iile de cereale f cnd din Romnia Grnarul Europei. Totu i, aceea i epoc a dat na tere romanului Morome ii, al lui Marin Preda. Despre agricultura Romniei de dup cel de-al doilea R zboi Mondial sa scris mult mai mult ns . O lucrare recent , intitulat Secolul XX performan e n agricultur , ap rut n editura Ceres, 2002 i elaborat de un grup numeros de oameni de tiin din domeniul agronomic sub redac ia academicianului D. Davidescu i a prof. dr. Velicica Davidescu, reune te un imens volum de informa ii privitoare, mai ales la oamenii de tiin din domeniul agronomic i la modul n care ace tia au contribuit la dezvoltarea agriculturii romne ti n secolul XX. O importan deosebit este acordat agriculturii Romniei de dup 1948. Din literatura de specialitate agronomic lipse te ns o descriere a agriculturii v zut prin prisma vie ii i realiz rilor la nivel de ferm i de via i tradi ie rural , asociate agriculturii.

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Capitolul 2 Agricultura %i mediul nconjur tor


2.1. Introducere
Agricultura este una dintre cele mai vechi i mai r spndite forme de utilizare a p mnturilor folosit n Europa, care sus ine o flor i o faun diverse i unice. Totu i, ncepnd din anii 1960 au ap rut ngrijor ri din ce n ce mai mari ca urmare a impactelor culturilor de cmp asupra mediului nconjur tor, incluznd impactele asupra vie ii s lbatice i asupra sistemelor arabile n sine. Odat cu larga intensivizare a culturilor de cmp, consecin ele asupra mediului nconjur tor au devenit evidente oriunde s-a practicat agricultura. Problematica impactelor diferitelor ac iuni antropice asupra mediului nconjur tor este extrem de vast i, de aceea, oamenii de tiin se reg sesc adesea la originea intercept rii acesteia. Ei sunt, de asemenea, foarte prezen i n dezbateri, spre exemplu n jurul schimb rilor climatice sau biodiversit ii. ntruct agricultura modern depinde de o serie de factori externi (industrie, societate, natur etc.), nainte de a trece la o detaliere a impactelor directe ale agriculturii asupra mediului nconjur tor, se impune o trecere n revist a problematicii globale, care se intersecteaz , deseori, cu problemele pe care le ridic agricultura. Pentru a se ob ine un aviz colectiv al oamenilor de tiin la nivel interna ional asupra temelor prioritare i temelor emergente ce necesit a fi cercetate n leg tur cu mediul conjur tor, s-a realizat un chestionar amplu, care a solicitat r spunsurile a 14 000 de oameni de tiin . Au r spuns acestor chestionare doar 1 030 de oameni de tiin din 72 de ri. Astfel s-a ajuns la punerea n eviden a 11 grupe de probleme, ierarhizate n func ie de ponderea cit rii globale i 41 de teme (tabelul 2.1.). Cele 11 grupe, confirm n primul rnd importan a problemelor mediului nconjur tor bine identificat n dezbateri publice i f cnd obiectul a numeroase lucr ri de cercetare tiin ific : climatul, resursele naturale (apa, solurile, biodiversitatea), poluan ii, de eurile i marile sectoare economice, energetice, agricultura, industria i s n tatea (Pav i col., 1998). Trei cercet tori din patru consider c , n urm torii 20 de ani, vor apare teme radical noi. Se impune vigilen ntruct este foarte dificil s se anticipeze aceste probleme. Unele dintre aceste probleme, chiar sunt evidente n prezent, precum escaladarea violen ei prin terorism interna ional.
8

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

De fapt, cercet torii gndesc c poate apare o combinare ntre problemele deja cunoscute i problemele radical noi.
Tabelul 2.1. Cele 11 grupe de probleme %i cele 41 de teme corespunz toare acestora (dup Pav "i col., 1998 ) NATURA Schimb rile climatice (11,5 %)* Simpla evocare a schimb rii climatice, asociat rarefierii azotului stratosferic (35 %) Desp durirea masiv , mai ales n rile din Sudul planetei i impactul acesteia asupra schimb rilor climatice (28%) Denun area cauzelor principale ale polu rii atmosferice i a efectelor asupra schimb rii climatice (11%) Consecin ele schimb rii climatice, precum cre terea nivelului m rilor (25%) Biodiversitatea genetic (7,7%) Dispari ia unor specii datorit amenin rilor asupra ecosistemelor (zone umede, p duri tropicale umede, 31 %) Distrugerea ecosistemelor i desp durirea (26%) S r cirea biodiversit ii legat de agricultura intensiv (16%) Riscuri genetice (16%) Pierderea biodiversit ii, globalizarea i schimbarea climatic (12%) Raritatea apei %i poluarea acesteia (9,8%) Caracterul limitat al apei (9,8%) Impactele polu rii globale asupra atmosferei sau solurilor (metale grele, de euri nucleare, industriale sau domestice, compu i chimici volatili) (30 %) Polu ri difuze (pesticide, nitra i) i calitatea i securitatea apei (epidemii, acidifiere) (19%) Pnzele freatice sau acviferele (12%) Solurile %i agricultura (9,4%) Degradarea solurilor prin salinizare, eroziune %i poluare (30%) Proasta amenajare a zonelor rurale (21%) S r cirea solurilor prin supraexploatare (20%) Desp duriri %i defri% ri (17%) Limitarea resurselor agricole %i alimentare (13%) M ri %i litorale (6,2%) Poluarea m rilor i a litoralelor (52%) Degradarea peisajelor i a spa iilor rurale, mai ales a coastelor prin turismul i urbanizarea prost controlate (27%) Supraexploatarea resurselor marine (21%) 9

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

INDUSTRIA Riscurile industriale sau nucleare %i de%eurile (9,7%) Stocarea sau reciclarea de%eurilor menajere sau industriale (35%) Poluarea industrial (24%) Riscurile nucleare civile sau militare, de eurile nucleare (21%) Riscurile industriale sau nucleare n Rusia i n Europa de Est (20%) Energia (7,4%) Lipsa dezvolt rii unor energii regenerabile (55%); Epuizarea resurselor neregenerabile (24%) Probleme induse de energiile fosile i nucleare (21%) UMAN Demografia %i dezvoltarea (11,4%) Explozia demografic i s r cia n rile din partea sudic a planetei (40%) Cre terea demografic mondial i limitarea resurselor (29%) Cre terea inegalit ilor sociale n rile dezvoltate (16%) Dezechilibrul Nord-Sud i conflictele care deriv din acesta (15%) S n tatea (6,8%) Emergen a noilor boli sau viru i, puternic contagio i, necontrola i (66%) Consecin ele polu rii aerului i apei asupra s n t ii (34%) Solidaritate, etic , cet enie (10,3%) Amenin ri la adresa solidarit ii i coeziunii sociale i lipsa de con tiin privind problemele mediul nconjur tor (49%) Proasta difuzare a informa iei, dezinformarea (29%) Supraconsumul %i supraproduc ia, absen a dezvolt rii durabile (22%) Via a urban %i transporturile (9,7%) Zgomotul i poluarea atmosferic legate de transporturile urbane (29%) Poluarea urban generalizat (aer, ap , de euri) (26%) Cre terea dimensiunilor ora elor i exodul rural, sc derea calit ii vie ii urbane (23%) Cadru de via degradat, slab coeziune social , lips de igien i insecuritate n zonele periferice i n cartierele s race (22%).
* procentul de cercet tori care au citat problemele i temele legate de mediul nconjur tor.

Agricultura modern este o component esen ial a economiei. n rile dezvoltate pot fi ntlnite mbun t iri remarcabile ale productivit ii fermelor individuale, ale planific rii i asigur rii cu produse agro-alimentare a consumatorilor. Totu i, exist , din nefericire, o latur negativ a produc iei agricole. La prima vedere se poate spune c agricultura afecteaz mediul nconjur tor, mai ales prin dou surse de poluare importante: pe de-o parte ngr mintele i produsele fitosanitare, precum pesticidele utilizate foarte mult n practicile de produc ie intensiv , iar pe de alt parte, efluen ii de la
10

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

cre terea animalelor foarte boga i n compu i azoto i. Dar, ceea ce a escaladat ngrijorar rile oamenilor de tiin , ale ecologi tilor n special i ale opiniei publice n general, sunt efectele revolu iei verzi cauzate de: consumul de combustibili fosili i emisiile atmosferice provocate de diferite procese de produc ie agricol ; utilizarea energiei, daunele provocate terenurilor agricole dar, mai ales solurilor, poluarea apelor asociat proceselor de produc ie i sp larea fertilizan ilor la suprafa a solului; consumul i salinizarea apelor de suprafa , ca i reducerea volumului acviferelor subterane; eroziunea i salinizarea stratului arabil; contaminarea produselor agricole cu pesticide i sp larea pesticidelor la suprafa a solului. Ecologi tii, mai ales n rile dezvoltate, blameaz agricultura i fermierii pentru poluarea pe care o provoac , n special cursurilor de ap . A adar, agricultura provoac serioase daune mediului nconjur tor ca urmare a proceselor de produc ie prin care ofer umanit ii hran i materii prime. Agricultura este cel mai mare consumator de ap ca i cea mai mare surs de poluare cu nitra i a apelor subterane i a apelor de suprafa . Este, de asemenea, principala surs de poluare cu azot amoniacal. Este un contribuant major la poluarea cu fosfa i a apelor i la eliberarea n atmosfer a gazelor puternice care determin efectul de ser (metan, oxid nitros). Este totu i recunoscut i faptul c agricultura i p durea pot avea i efecte pozitive asupra mediului nconjur tor precum nmagazinarea i purificarea apei, captarea carbonului la nivelul solului, men inerea peisajului rural. Mai mult, se apreciaz c exist chiar i o latur pozitiv a intensiviz rii produc iei agricole n raport cu mediul nconjur tor i anume aceea c aceasta a permis salvarea de arii vaste nierbate sau mp durite, care s-au dezvoltat n absen a culturilor pe suprafe e mari (sistem extensiv) sau a cresc toriilor de animale. Cuantificara impactului agriculturii asupra mediului nconjur tor nu este o tiin exact . Magnitudinea efectelor agriculturii asupra mediului nconjur tor ca i aria de extindere a acestora sunt discutabile. Multe dintre lucr rile de specialitate pun accent mai ales pe degradarea solurilor, n special prin eroziunea hidric . Numeroase evalu ri au n vedere daunele fizice, iar din punct de vedere al costurilor economice ale degrad rii exist foarte pu ine date. Totu i, exist o recunoa tere unanim a oamenilor de tiin , a ecologi tilor, ca i a societ ii civile n ceea ce prive te efectele negative produse de agricultura modern asupra solului (degradarea propriet ilor fizice, n special a structurii), asupra apei (poluarea cu nitra i i fosfa i, colmatarea cu aluviuni, etc.), asupra aerului i biodiversit ii.
11

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

2.2. Efectele agriculturii asupra solurilor


Solul este afectat de metodele de lucrare a acestuia, de epocile la care se execut lucr rile, de frecven a lor. Impactul lucr rilor solului asupra acestuia depinde de tipul de sol i de topografia terenului. Spre exemplu, compactarea solului se produce ca urmare a folosirii unor utilaje grele, a sc derii con inutului solului n materie organic , ceea ce va afecta structura solului i compozi ia acestuia. Materialele folosite n practicile agricole, precum pesticidele i fertilizan ii organici i anorganici, pot influen a, de asemenea, structura solului n mod direct, iar prin impactul lor fauna solului. Simplificarea sistemelor de cultur (reducerea rota iei), cre terea suprafe elor parcelelor exploatate i cre terea greut ii utilajelor agricole i a folosirii pesticidelor, toate acestea au contribuit la nivelurile actuale ridicate de eroziune a solului. Evans (1996) raporteaz o medie anual a ratei de pierdere a solului din terenurile arabile de 3,6 t/ha n Belgia, i de 6,1 i 5,1 t/ha n unele regiuni ale Angliei (Somerset i Hampshire). Directoratul Uniunii Europene (DGXI) estimeaz c media anual a solului pierdut n partea de nord a Europei este mai mare de 8 t/ha (Gardner, 1996). n sudul Europei, 30 pn la 40 t/ha sol se pot pierde doar pe durata unei furtuni puternice (De la Rosa i col., 2000). Pierderile de sol prin eroziune difer de la o cultur la alta (tabelul 2.2.). Eroziunea solurilor cultivate se produce ca urmare a ac iunii vntului sau apei i conduce la pierderea de cantit i importante de sol mpreun cu nutrien i, particule de pesticide, r d cini ale plantelor, poluan i, iar apele de la baza versan ilor pot fi colmatate, eutrofizate, producndu-se sedimentarea habitatelor acvatice. Pagubele produse de eroziune pot m ri considerabil cheltuielile exploata iei agricole. Numero i cercet tori remarc importan a materiei organice din sol pentru stabilitatea structural a acestuia. Peirderea materiei organice prin fenomenul de eroziune are implica ii severe asupra solului. Pe lng pierderea sursei de nutrien i pe care o constituie materia organic , pierderea acesteia prin eroziune poate conduce la reducerea capacit ii solului de a re ine apa i, n consecin la apari ia de soluri secetoase, uscate, iar n alte cazuri la soluri foarte umede, unde drenajul se face foarte greu sau deloc. Materia organic din sol are, de asemenea, o func ie important n reducerea levig rii pesticidelor prin adsorb ia acestora i supunerea lor activit ii microbiene. Se poate observa, din cifrele date n tabelul 2.2., c sub o cultur sem nat n rnduri dese (grul) rata eroziunii este mult mai mic dect n cazul culturilor pr itoare, sem nate la distan e mai mari ntre rnduri (floarea soarelui, sfecla pentru zah r).
12

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Tabelul 2.2. Estimarea ratelor (t/ha/an)* de eroziune a solului pentru 20 de situri Europene %i trei culturi (De la Rose "i col., 2000) Gru Sfecl zah r Floarea soarelui Zona Mediteranean 99,9 87,3 67,0 Portugalia 150,0 150,0 147,9 Portugalia 6,0 4,9 3,9 Portugalia 4,6 3,8 2,8 Spania 6,0 4,9 3,9 Grecia 7,1 5,9 4,4 Italia 115,7 100,1 78,0 Italia Zona Atlantic Irlanda Anglia Sco ia Olanda Fran a Zona Continental Fran a Fran a Germania Germania Danemarca Danemarca Luxemburg Luxemburg
*

9,8 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 4,0 3,8 1,4 1,4 1,4

18,4 1,4 1,4 1,6 1,6 1,6 1,4 1,6 4,6 4,0 1,4 1,6 1,6

29,4 1,8 1,8 2,0 2,0 2,0 1,8 2,0 5,7 4,9 1,8 2,0 2,0

tone pe mil p trat = (x/1,016)/259

n Romnia exist o gam foarte variat de soluri, care ofer posibilit i multiple de dezvoltare a unor activit i agricole competitive, n func ie de zona ecologic . Principalele categorii de folosin ale solurilor din Romnia sunt prezentate n tabelul 2.3. De i agricultura romneasc nu a cunoscut poate acelea i niveluri de intensivizare, precum cele atinse n multe dintre statele dezvoltate ale lumii, totu i, acest tip de agricultur , ca i regruparea parcelelor n suprafe e de ordinul sutelor de hectare i defri area lizierelor i a r zoarelor, unde se dezvolta o flor i o faun specific , practicarea diferitelor lucr ri mecanizate i a iriga iilor nu au avut ntotdeauna efecte favorabile. n ceea ce prive te solurile degradate prin eroziune, o situa ie orientativ a fost prezentat de Ni u i col. (2000). Situa ia categoriilor de folosin a cunoscut o anumit evolu ie odat cu aplicarea Legii 18/1991 i a actelor normative ce o completeaz pe aceasta. Nu exist n prezent o evaluare precis a fenomenelor ce se petrec pe
13

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

terenurile agricole intrate n proprietatea agricultorilor, nici din punct economic i, cu att mai pu in, din punct de vedere al impactelor asupra mediului nconjur tor. Cert este c o mare parte din suprafe ele agricole aflate n posesia agricultorilor sunt exploatate, pe de-o parte ineficient, iar pe de alt parte neprofesional. Multe dintre suprafe e, n acela i timp, r mn neexploatate de la un an la altul, fiind invadate de buruieni i constituind un factor de contaminare a parcelelor nvecinate.
Tabelul 2.3. Categorii %i tipuri de folosin Categoria %i tipul de folosin Agricol Arabil Vii i pepiniere viticole Livezi i pepiniere pomicole P uni Fne e P duri P duri de r inoase P duri de foioase TOTAL
Sursa: Dumitru i col., 2000, ICPA Bucure ti i FAO.

a solurilor din Romnia (2000) ha 14 793 989 9 341 349 286 314 265 685 3 409 807 1 490 834 6 688 527 2 025 852 4 662 675 21 482 516 % 68,87 43,49 1,33 1,24 15,87 6,94 31,13 9,43 21,70 100,00

Din punct de vedere pedo-ameliorativ, nemaiexistnd o strategie la nivel na ional, este, de asemenea, greu de apreciat dac astfel de lucr ri se mai fac sau nu n prezent. Situa ia terenurilor agricole n Romnia este nc tranzitorie pentru un mare procent din suprafa a agricol . O serie de fenomene climatice, mai ales ploile toren iale abundente, care au determinat inunda ii grave n ultimii ani i deplasarea de cantit i importante de sol, au trezit totu i interesul, att al speciali tilor, ct i al responsabililor guvernamentali pentru studierea cazurilor i adoptarea unor m suri ameliorative. Aprecierile de mai sus nu neglijeaz situa iile n care se practic o agricultur pe baze tiin ifice, unde, att din punct de vedere economic, ct i din punct de vedere ecologic, exist preocup rile corespunz toare. Totu i, comparativ cu situa ia anterioar Legii fondului funciar, este evident c agricultura se confrunt cu serioase probleme, att organizatorice, ct i referitoare la aplicarea unor planuri de dezvoltare durabil .
14

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Tabelul 2.4. Distribu ia pe jude e a terenurilor ocupate de soluri erodate (dup Ni u "i col., 2000) Jude ul Agricol (mii ha) Arabil (mii ha) Alba 274 96 Arad 112 35 Arge 160 29 Bac u 213 95 Bihor 176 70 Bistri a 254 84 Boto ani 285 214 Bra ov 164 35 Br ila 1 1 Buz u 122 22 Cara -Severin 282 52 C l ra i 11 9 Cluj 360 159 Constan a 113 73 Covasna 95 22 Dmbovi a 67 13 Dolj 99 65 Gala i 100 62 Giurgiu 26 21 Gorj 174 51 Harghita 310 67 Hunedoara 239 38 Ialomi a 11 10 Ia i 222 136 Ilfov 4 3 Maramure 249 62 Mehedin i 157 80 Mure 308 183 Neam 150 68 Olt 66 37 Prahova 117 8 Satu-mare 60 33 S laj 210 105 Sibiu 223 69 Suceava 198 65 Teleorman 46 38 Timi 81 46 Tulcea 85 44 Vaslui 279 205 Vlcea 177 42 Vrancea 87 23 TOTAL 6367 2571

15

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

2.3. Agricultura %i impactul asupra apelor


Dezvoltarea civiliza iilor a depins ntotdeauna i n mod crucial de disponibilit ile de ap , n special ap potabil . Abunden a apei a determinat prosperitatea societ ilor, iar absen a acesteia a condus chiar la dispari ia lor . ntr-o lume n care exist oameni c rora le lipse te apa este imposibil s nu existe preocuparea pentru problemele complexe ale mediului nconjur tor, ale echit ii sociale, ale supravie uirii altor specii i ale bun st rii genera iilor viitoare. Conferin a Interna ional asupra apei i mediului nconjur tor a publicat o declara ie de principiu care a servit drept baz pentru capitolul relativ la ap al Planului mondial de ac iune rezultat n urma Conferin ei Na iunilor Unite asupra mediului nconjur tor i asupra dezvolt rii (CNUED) de la Rio de Janeiro, Brazilia, 1992. Banca Mondial a publicat, la rndul ei, o politic a apei, care propune un cadru pentru gestiunea resurselor hidrice. n anul 2005, luna ianuarie, FAO i guvernul Olandei au organizat, la Haga, un congres cu tema Reconciling the water needs of agriculture and ecosystems (Reconcilierea dintre nevoile de ap pentru agricultur "i ecosisteme). Acest congres a pornit de la considerentul c agricultura i ecosistemele naturale se afl ntr-o foarte mare competi ie pentru resursele de ap , adesea inexistente. Reconcilierea nevoilor de ap ale acestor sectoare trebuie s ia n considerare asigurarea produc iei de hran i, totodat , salvarea resurselor naturale. Toate ac iunile i documentele produse la scar global sau na ional n privin a apei ncurajeaz con tientizarea rela iilor ntre dezvoltarea economic i protec ia ecosistemelor naturale, tratarea apei ca pe un bun al tuturor i planificarea utiliz rii i punerii n valoare a apelor cu participarea publicului. Astfel numeroase ri i-au revizuit propriile politici privitoare la ap . Apa devine din ce n ce mai rar i mai pre ioas pe m sur ce cresc popula iile i se dezvolt economia popoarelor. Deja, n multe ri, dezvoltarea este frnat deoarece agricultura, industria i a ez mintele umane se confrunt pentru ap . Din nefericire, fa de aceast penurie crescnd , apa este nc utilizat ineficient n numeroase zone. Securitatea alimentar este strns legat de securitatea hidric . n cursul secolului, care deja a nceput, securitatea i stabilitatea aprovizion rii alimentare vor depinde foarte mult de gestiunea resurselor de ap . Rela iile dintre agricultur i resursele n ap constituie un factor esen ial pentru a relua n considerare sistemele i tehnicile de produc ie, care au permis atingerea nivelurilor de productivitate foarte ridicat cunoscute de statele dezvoltate ale lumii. Pentru cre tere i dezvoltare, plantele cultivate au nevoie de ap n cantit i suficiente n zona r d cinilor. O mare parte din apa absorbit de
16

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

c tre plante con ine i nutrien ii din sol, pe care planta i prime te odat cu apa i care sunt dirija i astfel c tre organele vegetative aeriene de unde, o parte din ap , se rentoarce n atmosfer prin procesul de transpira ie. Culturile au un consum specific de ap , iar acesta variaz n func ie de condi iile climatice locale. In timp ce pentru producerea unui kilogram de gru sunt necesari circa 1000 de litri de ap , pentru aceea i cantitate de orez este necesar de dou ori mai mult ap . Produc ia de carne necesit de la ase la dou zeci de ori mai mult ap dect cerealele, depinznd de modul de hr nire a animalelor i de factorul de conversie a hranei n carne (FAO, 2003). Cantitatea de ap necesar produc iei agro-alimentare este semnificativ , iar cea mai mare parte a acesteia este oferit de precipita ii. Un calcul sumar al necesarului de ap pentru producerea alimentelor se bazeaz pe cerin ele specifice de ap ale unei persoane. In func ie de compozi ia meniurilor i de pierderile post-recoltare, media actual de 2 800 kcal/persoan /zi necesit 1 000 m3/an. De aceea, la o popula ie a globului de 6 miliarde de locuitori, necesarul de ap pentru a produce hrana corespunz toare este de 6 000 km3. Cea mai mare parte a apei folosit de agricultur se axeaz pe rezervele din precipita ii acumulate pe profilul solului i doar 15% din apa afectat culturilor agricole provine din iriga ii. Iriga iile necesit 900 km3 de ap pe an pentru culturile agricole destinate alimenta iei umane (la care trebuie s se adauge o anumit cantitate de ap ce va fi consumat de speciile necultivate, de buruieni, respectiv). In medie, circa 40% din apa din ruri, lacuri i acvifere folosit efectiv pentru agricultur contribuie la produc ia culturilor, restul fiind pierdut prin evapora ie, infiltrare n adncime sau cre terea buruienilor. In consecin , consumurile globale curente de ap pentru iriga ii sunt estimate la circa 2 000 2 500 km3 pe an (FAO, 2003). Este bine cunoscut c agricultura este cel mai mare consumator al resurselor de ap proasp t , utiliznd la nivel mondial, n medie, 70% din toate rezervele de ap . Exceptnd apa pierdut prin evapotranspira ie, apa folosit n agricultur este reciclat prin rentoarcerea n apele de suprafa i/sau n apele subterane. Totu i, agricultura este deopotriv cauza i victima polu rii apei. Aceasta datorit scurgerii poluan ilor i sedimentelor ce se produc n apele de suprafa sau n apele subterane, datorit pierderilor nete de sol ca urmare a practicilor agricole precare i datorit saliniz rii i suprasatur rii terenurilor irigate. Agricultura este totodat o victim pentru c este obligat s foloseasc apele uzate, care pot contamina solurile i culturile agricole, consumatorii i lucr torii agricoli prin transmiterea unor patogeni (FAO, 1996). n condi iile rii noastre, agricultura, care se dezvolt n prezent, folose te mai pu in apa de irigat, spre deosebire de anii 1980. Totodat , numeroase zone ale rii se confrunt , de c iva ani, cu cantit i foarte mari
17

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

de precipita ii, care au condus chiar la mari inunda ii. Cauzele acestor inunda ii necesit studii i cercet ri tiin ifice foarte serioase, care s ia n considerare numero i factori (schimb rile climatice globale, defri area p durilor n anumite zone, construc iile civile, etc.). De i ultimii ani, 2002, 2003, 2004 i 2005 s-au caracterizat prin precipita ii abundente chiar n zone caracteristic secetoase, acestea din urm r mn nc sub semnul scetei i al m surilor ce ar trebui luate pentru combaterea ei. Numero i cercet tori romni de la ICIM, ICITID, ICPA, IGFCOT, INMH, ISPIF, IC - Fundulea au efectuat, n cadrul unui program finan at de Banca Mondial , cercet ri importante privind prevenirea i combaterea fenomenului de secet . Pentru caracterizarea secetei meteorologice din ara noastr , cercet torii reuni i n acest program au utilizat, conform recomand rilor celei de-a 16-a Conferin e Interna ionale a Regiunii Europene i Comisiei pentru Iriga ii i drenaj, care a avut loc n 1992 la Budapesta, indicele PAI (Palfai Aridity Index). Valorile indexului Palfai au fost calculate folosind parametrii lunari de temperatur i precipita ii la care s-au aplicat 3 corec ii pentru temperatur , precipita ii i aport freatic (figura 2.1.).

Figura 2.1. - Indicele PAI pentru caracterizarea secetei meteorologice (sursa - ASAS-INMH, 1997)

18

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Conform indicelui PAI, n Romnia exist trei zone cu sensibilitate diferit la secet :

Zona 1 - valorile anuale ale PAI sunt cuprinse ntre 6 i 12, iar frecven a anilor seceto i este de 63 % pentru Calafat, 60 % pentru Tulcea, 57 % pentru Adamclisi, 51 % pentru Valu lui Traian, 49 % pentru Grivi a i Tecuci, 46 % pentru Craiova i 40 % pentru Gala i; Zona 2 - valorile anuale ale PAI sunt cuprinse ntre 4 i 6, iar frecven a anilor seceto i este de 5 % - 34 %, (34 % - Alexandria); Zona 3 - valorile anuale ale PAI sunt cuprinse ntre 2 i 4, iar frecven a anilor seceto i este de 6 % - 11 %, (6% - Pite ti, 11% Suceava).

Cercet torii apreciaz c zona 1 este deosebit de sensibil la fenomenul de secet , indicii PAI care o caracterizeaz fiind cuprin i n intervalul 6-12, iar zona 2 - sensibil , indicii PAI caracteristici variind ntre 4 i 6. Situa ia prezentat mai sus readuce n aten ia speciali tilor fenomenul grav de secet cu care se confrunt principala mare zon agricol din ara noastr . Condi iile climatice din timpul verii, ar i a asociat cu secet , sunt n m sur s calamiteze culturile agricole, n special pe cele de porumb, floarea soarelui, sfecl pentru zah r, dar nu de pu ine ori i pe cele de cereale p ioase. Prin urmare, pentru realizarea de produc ii agricole rentabile, n aceast zon de cultur este necesar aplicarea iriga iei. n condi iile exigen elor impuse de lipsa de ap , precum i ca urmare a necesit ii aplic rii principiilor agriculturii durabile, privitoare la conservarea i protec ia resurselor de ap , efectuarea lucr rilor de irigat trebuie s se realizeze pe baza unor calcule precise, din care s rezulte ameliorarea deficitului de umiditate al solului pentru satisfacerea cerin elor culturilor agricole (evapo-transpira ie) f r a provoca daune cantitative i calitative asupra surselor de ap utilizate. Fiecare ar poate adopta politici i strategii specifice n privin a gestiunii apelor teritoriale dar, ntotdeauna trebuie luat n considerare circuitul apei n natur i efectele globale ale diferitelor m suri. Surse FAO (1996) men ioneaz cteva ac iuni ce trebuie ntreprinse n agricultur pentru a se putea p stra calitatea apei:

stabilirea costurile efective ale sistemului de monitorizare a calit ii apei pentru utilizarea n agricultur ; prevenirea efectelor adverse ale activit ilor agricole asupra calit ii apei pentru alte tipuri de activit i, economice sau sociale i pentru zonele umede prin utilizarea optim a materialelor necesare produc iei
19

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

agricole (ngr minte, pesticide etc.), minimizarea intr rilor externe n activit ile agricole;

stabilirea criteriilor de calitate chimic , fizic i biologic a apei folosite n agricultur , precum i pentru apele marine i ecosistemele riverane; prevenirea scurgerilor la suprafa , a alunec rilor de teren sediment rii; i a

depozitarea ecologic a n molurilor de epurare, rezultate din epurarea apelor uzate menajere, ca i a b legarului produs n sectoarele zootehnice; minimizarea efectelor adverse ale produselor chimice folosite n agricultur prin adoptarea controlului integrat al bolilor, buruienilor i d un torilor culturilor agricole; educarea comunit ilor despre impactele polu rii ca urmare a folosirii fertilizan ilor de sintez i a pesticidelor asupra calit ii apelor i securit ii hranei.

Termenii folosi i curent pentru descrierea tipului de poluare sunt: poluare punctual i poluare nepunctual sau difuz . Poluarea punctual se refer la orice fel de deversare a unui poluant, f cut cu discern mnt, prin transfer discret, limitat, prin conducte, canale, jgheaburi, tunele sau prin fisuri discrete, din containere etc. din care poluan ii sunt sau pot fi desc rca i. n majoritatea rilor, n mod conven ional, se consider c poluarea cauzat de oricare dintre tipurile de utilizare a terenurilor agricole, de practicile agricole folosite sau modurile de cre tere i hr nire a animalelor n cresc torii este o poluare nepunctual . Principalele caracteristici ale surselor acestui tip de poluare sunt determinate de faptul c ele r spund condi iilor hidrologice, nu sunt u or de m surat i nici controlabile direct (de aceea este dificil s se produc reglement ri) i vizeaz solurile i practicile agricole. Circuitul apei n natur , ca i mi carea, odat cu apa, att n sol ct i n atmosfer , a diferitelor substan e, fac posibil transferul poluan ilor n mediul nconjur tor i impactul asupra resurselor de ap i ecosistemelor acvatice (figura 2.2.) n tabelul 2.5. sunt eviden iate clasele surselor nepunctuale de poluare, provenind din numeroase domenii de activitate i contribu ia lor la fenomenul de poluare, la scar global . Aportul agriculturii este scos n eviden prin ngro area caracterelor, ea fiind doar una din numeroasele cauze ale polu rii nepunctuale. Totu i, agricultura este privit , n general, ca un mare contribuabil la poluan ii din toate categoriile.
20

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Furtuni i ploi Nori Pesticide, fertilizan i i ngr minte organice Culturi Depozit dejec ii

Ferma

Vapori de ap Ruri Marea Acvifere (roci permeabile)

Sol cu pori capilari i necapilari

Figura 2.2. - Mi%carea poluan ilor n circuitul sol-ap -atmosfer

Tabelul 2.5. Clasele surselor de poluare nepunctual Domeniu AGRICULTURA: (cresc torii de animale, irigare, lucr ri ale solului, paji ti, livezi, piscicultur ) Cauze Scurgerea la suprafa , cauzat de toate tipurile de agricultur , care conduce la poluarea apelor de suprafa i a celor subterane. n climatele nordice, scurgerea la suprafa de pe solurile nghe ate constituie o problem major , n special acolo unde se aplic dejec ii de la animale pe timpul iernii. Manipularea legumelor, n special sp larea acestora n apele de suprafa poluate, n numeroase ri n dezvoltare, conduce la contaminarea rezervelor alimentare. Cre terea pisciculturii ca ramur economic a devenit o activitate poluant major n numeroase ri. Apele folosite la irigat transport la surse s ruri, nutrien i i pesticide. Canalele de drenaj preiau rapid ape de percolare, con innd nitra i, pe care le conduc n apele de suprafa . Cre terea scurgerilor la suprafa pe terenurile perturbate. Cele mai afectate p duri sunt cele defri ate n scopul urbaniz rii. Poluan i Fosfor, azot, metale, patogeni, sedimente, pesticide, s ruri, COB1, elementeurm (metale grele).

SILVICULTURA:

Sedimente, pesticide.

21

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

DEPOZITAREA REZIDUURILOR LICHIDE

Desc rcarea/deversarea reziduurilor lichide, provenind de la municipalit i (ape uzate, n moluri de epurare, efluen i industriali, ape uzate de la sistemele septice); n special deversarea pe terenurile agricole i deversarea, legal sau ilegal n cursurile de ap . Scurgerile de pe acoperi uri, str zi, loturile de parcare etc. conduc la supranc rcarea sta iilor de tratare a apelor de canalizare sau scurgerile de ap poluat conduse direct n receptorii naturali; industriile locale i serviciile pot deversa reziduuri n canalele colectoare stradale supranc rcndu-le; apele de la sp larea str zilor; s rurile stradale contribuie la poluarea apelor subterane.

Patogeni, metale, compu i organici.

AREALELE URBANE (reziden iale, comerciale, industriale)

Fertilizan i, uleiuri i produse de ungere, materii fecale i patogeni, contaminan i organici (ex.: HAP2 i BPC3 ), metale grele, pesticide, nutrien i, sedimente, s ruri, CBO, CCO4, etc. Fosfor, azot, patogeni (materii fecale). Nutrien i, sedimente, metale, contaminan i organici, pesticide (n special erbicide). Sedimente, acizi, metale, uleiuri, contaminan i organici, s ruri (saramur ). Nutrien i, pesticide, sedimente, patogeni, metale grele.

SISTEMELE DE CANALIZARE RURALE TRANSPORT

Supranc rcarea i proasta func ionare a sistemelor septice conduce la scurgerea la suprafa i/sau infiltrarea direct n apele subterane. Str zi, c i ferate, re ele de conducte, coridoarele hidro-electrice, etc.

EXTRACFII MINIERE

Jiroirea de la mine i de la depozitele de reziduuri miniere, balastiere, etc.

ZONE DE AGREMENT

Larga varietate de terenuri destinate agrementului i recre rii, inclusiv sta iunile, sporturile acvatice, terenurile de campare, parc rile; reziduurile i apele gri provenind de la sporturile acvatice constituie poluan i majori, n special n lacurile mici. Vn toarea (conduce la poluarea n zonele acvatice populate de specii de p s ri). Contaminarea apelor de suprafa i subterane prin le ii (musturi sau ape con innd diferite s ruri) i gaze. Reziduurile cu risc mare trebuie stocate n

DEPOZITAREA REZIDUURILOR SOLIDE

Nutrien i, metale, patogeni, contaminan i organici. 22

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

depozite ngropate. DRAGAREA Dispersia sedimentelor contaminate sc pate din ariile contaminate. Contaminarea apelor freatice prin injectarea reziduurilor lichide, n special saramuara provenind din cmpurile petroliere i reziduurile lichide industriale. Transportul poluan ilor atmosferici pe distan e mari i depozitarea pe suprafa a apelor i solurilor. Acest transport este privit ca o surs semnificativ de pesticide (din agricultur , etc.), nutrien i, metale, etc., n special n arealele virgine. Metale, contaminan i organici. S ruri, metale, compu i organici.

ZSCSMINTELE DE ADNCIME

TRANSPORTAREA ATMOSFERICS

Nutrien i, metale, contaminan i organici.

Sursa: FAO, 1996.


1CBO 2HAP 3BPC 4CCO

= = = =

Cererea Biologic de Oxigen Hidrocarburi Aromatice Policiclice Bifenili Policiclici Clora i Cererea Chimic de Oxigen

A adar, o serie de activit i economice, altele dect agricultura, contribuie la poluarea apelor i, de asemenea, la poluarea sau degradarea terenurilor agricole. Este evident c exist o interdempenden a acestora i a impactelor lor asupra mediului nconjur tor. A a cum se prezint n tabelul 2.6., oricare dintre practicile agricole, luate separat, pot avea impacte diferite asupra apelor de suprafa i asupra celor subterane.
Tabelul 2.6. Impactele agriculturii asupra calit ii apei Activit i agricole Lucr rile solului/aratul Impacte Ape de suprafa Sedimente/turbiditate: sedimentele transport fosfor i pesticide adsorbite pe particulele ce le compun; argilizarea fundului rurilor i pierderea habitatelor, a locurilor de depunerea icrelor, etc. Jiroirea nutrien ilor, n special a fosforului, conduce la eutrofizare, cauznd mirosuri urte n apele destinate potabiliz rii, excesul de alge crescute conduce la dezoxigenarea apei i la moartea pe tilor. Se folosesc ca materiele fertilizante; Ape freatice

Fertilizarea

Levigarea nitra ilor n apele freatice; nivelurile excesive sunt d un toare s n t ii publice. Contaminarea apei 23

mpr tiera

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

dejec iilor de la animale

mpr tierea pe solul nghe at conduce la niveluri ridicate de contaminare a apelor cu patogeni, metale, fosfor i azot determinnd eutrofizarea i poten iala contaminare. Jiroirea pesticidelor conduce la contaminarea apelor de suprafa , a vegeta iei i a vie uitoarelor; disfunc ii n sistemul ecologic al apelor de suprafa prin pierderea pr d torilor din vrful piramidei trofice, datorit cre terii inhib rii i sc derii reproducerii; impacte asupra s n t ii publice prin consumarea pe tilor contamina i. Pesticidele sunt aduse n ap ca pulberi prin intermediul vntului de la distan e foarte mari i contamineaz sistemele acvatice la peste 1000 de mile (ex.: pesticidele tropicale/subtropicale au fost reg site n mamiferele Arctice.); (1 mil = 1,60934 km). Contaminarea apelor de suprafa cu numero i patogeni (bacterii, viru i, etc.) conduce la probleme de s n tate public cronice. De asemenea, contaminareaprin metalele con inute n urin i n fecale. Jiroirea s rurilor conduce la salinizarea apelor de suprafa ; iroirea fertilizan ilor i a pesticidelor n apele de suprafa conduce la daune ecologice, bioacumularea n speciile de pe ti de consum, etc. Nivelurile ridicate de metale grele, precum seleniul pot determina serioase probleme ecologice i impacte asupra s n t ii umane. Eroziunea solurilor, conduce la niveluri ridicate de turbiditate a rurilor, argilizarea fundului rurilor, a habitatelor, etc.; ntreruperea i schimbarea regimului hidrologic, adesea cu pierderi de praie str vechi; cauzarea de probleme legate de s n tatea public ca urmare a pierderii apei potabile.

freatice, n special cu azot.

Pesticide

Unele pesticide pot ajunge n apele subterane cauznd probleme de s n tate oamenilor prin contaminarea pnzelor freatice.

Cresc toriile de animale

Poten ial levigarea azotului, metalelor, etc. n apele subterane.

Irigarea

mbog irea apelor subterane cu s ruri, nutrien i (n special nitra i).

Defri area

ntreruperea regimului hidrologic, adesea cu cre terea suprafe ei de iroire i descre terea pnzelor freatice; afectarea apelor de suprafa prin descre terea cursului n perioadele secetoase i concentrarea nutrien ilor n acestea.

Silvicultura Piscicultura

Probleme de eroziune i sedimentare. Niveluri ridicate de nutrien i n apele de suprafa i n apele subterane datorate hranei i fecalelor conduc la o eutrofizare serioas .

Sursa: FAO, 1996.

24

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Alte surse FAO (2003) apreciaz c necesarul de hran global va necesita o cre tere cu circa 60% n jurul anilor 2030 pentru a hr ni 8,1 miliarde de locuitori i pentru a r spunde schimb rilor n diet . Reducerea resurselor de ap se a teapt s fie de circa 14% n aceast perioad . Provocarea la care va fi supus omenirea n urm toarele trei decenii va fi de a produce mai mult hran folosind mai pu in ap , protejnd ecosistemele naturale n acela i timp.

2.4. Poluarea agricol %i schimb rile climatice


Acolo unde este format , opinia public este frecvent ndreptat c tre semnele vizibile ale impactelor agriculturii asupra mediului nconjur tor. La nivel global, agricultura afecteaz atmosfera, n general i calitatea aerului, n special prin diferite emisii cauzate n mod deosebit de produc ia zootehnic i cultivarea orezului (emisiile de metan), de utilizarea fertilizan ilor sintetici i organici (oxidul nitros), de depozitarea dejec iilor i aplicarea acestora la suprafa a solului sau de b legarul i urina rezultate pe paji ti n perioadele exploat rii prin p unat (amoniu), de tocarea materiei organice i nl turarea acesteia de pe terenuri prin ardere (gazele rezultate provoac efectul de ser ).

Poluarea prin arderea materiei organice sau a biomasei. Arderea este un procedeu de nl turare fizic a resturilor vegetale practicat n diferite regiuni ale globului, urmnd o anumit tradi ie sau fiind vorba de lipsa altor mijloace. n ara noastr , de i interzis de legisla ie (HG 127/1994, Legea 137/1995), arderea paielor, a miri tilor, sau a cocenilor de porumb, este nc practicat . Exist i situa ii n care acest procedeu de ardere a resturilor vegetale este folosit ca metod eficient n lupta integrat mpotriva unor d un tori, n special boli i buruieni de carantin . Totu i, arderea reziduurilor, are un impact foarte mare la nivel global i cauzeaz poluarea aerului mult mai departe de sursa focului. Schimbarea climatului, n sine, poate cauza cre terea temperaturii n anotimpurile uscate, mai ales vara, cre terea riscului pentru incendii i, n consecin , poluarea cu gaze rezultate din arderea biomasei. Arderea materiei organice, n afara situa iilor n care nu exist alte solu ii, va determina o lips de materie organic la nivelul solului ale c rei efecte asupra biologiei solului i asupra propriet ilor acestuia sunt de altfel absolut benefice. Emisia gazelor ce determin efectul de ser . Pentru cteva ri, contribu ia agriculturii la emisiile de gaze de ser este, n acela i timp, o contribu ie important la emisiile totale na ionale, de i, adesea, este sursa dominant . Exist ngrijor ri nu numai datorit dioxidului de carbon dar i
25

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

datorit emisiilor altor gaze din procesele de produc ie agricol , precum metanul, oxidul nitros, amoniul, a a cum s-a men ionat i n paragraful precedent. n unele ri aceste gaze pot dep i 80 % din gazele de ser emise din agricultur . n prezent, agricultura contribuie cu circa 30 % la totalul emisiilor antropice de gaze ce produc efectul de ser , de i variablitatea sezonier i anual nu permit o estimare foarte precis (tabelul 2.7.).
Tabelul 2.7. Emisii atmosferice din agricultur ce contribuie la efectul de ser Gazul Efecte principale Surse agricole (contribu ia estimat - % fa de emisiile totale globale) Dioxid de carbon Schimbarea modului de folosin a terenurilor, n special desp durirea Metan Oxid nitros Zootehnia (inclusiv aplicarea dejec iilor de la animale pe terenurile agricole) (17) Fertilizan i minerali (8) Arderea biomasei (3) 66 Oxizi nitrici Amoniu

Schimbarea climatic
Rumeg toare (15)

Acidifiere
Arderea biomasei (13)

Acidifiere Eutrofizare
Zootehnia (inclusiv aplicarea dejec iilor animale pe terenurile agricole) (44) Fertilizan i minerali (17) Arderea biomasei (11) 93

Produc ia de orez (11) Arderea biomasei (7) 49

ngr minte organice i fertilizan i minerali (2)

Emisii din agricultur % din total surse antropice Schimb ri anticipate privind emisiile din agricultur n 2030

15

27

Stabil sau n declin

Din produc ia de orez: stabil sau n declin Din zootehnie: n cre tere pn la 60 %

35-60 % cre tere

Din zootehnie: n cre tere pn la 60 %

Sursa: Coloana 2: IPCC (2001a); coloana 3: Lassey, Lowe i Manning (2000); coloana 4, 5 i 6: Bouwman (2001) n FAO, 2003.

26

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

rapoarte ale FAO (2003) se men ioneaz c metanul este principalul gaz care provoac efectul de ser i schimbarea climatic . Emisiile globale de metan sunt n prezent de circa 540 milioane tone/an, crescnd cu o rat anual de 20-30 milioane tone. Produc ia de orez contribuie curent cu circa 11 % la emisiile totale de metan. Circa 15 % provin din cre terea nimalelor (fermenta iile enterice ale rumeg toarelor i din excrementele acestora). nitros (N2O), iar agricultura este principala surs antropic (tabelul 2.8.). Principalii vinova i sunt fertilizan ii minerali i produc ia bovin . Oxidul nitros este generat de procesele biologice dar, prin folosirea fertilizan ilor minerali, ca i prin resturile vegetale ale culturilor, prin fecalele i urina animalelor, prin pierderile de nitra i, agricultura face s creasc nivelurile acestei noxe n atmosfer . Formarea oxidului nitros este influen at de clim , de tipul de sol, de tipul de lucr ri ale solului i de aplicarea fertilizan ilor minerali. De asemenea, este influen at de eliberarea oxidului nitric i a amoniului, care contribuie la ploile acide i la acidifierea solurilor (Mosier i Kroeze, 1998).
Tabelul 2.8. Emisiile globale de N2O Milioane tone N pe an Surse naturale Oceane Sol total, din care: Soluri tropicale P duri umede Savana (uscat) Soluri temperate P duri Paji ti Subtotal surse naturale Surse antropice Agricultur total, din care: Soluri agricole, ngr minte, fertilizan i Bovine pentru lapte i carne Arderea biomasei Industrie Subtotal surse antropice Total general Media 3,0 6,0 3,0 1,0 1,0 1,0 9,0 4,7 2,1 2,1 0,5 1,3 6,0 15,0 0,7-1,8 1,9-9,6 6,224,3 4,3-14,7 1,2-7,9 0,4-3,8 0,6-3,1 0,2-1,0 Limite 1-5 3,3-9,7 2,2-3,7 0,5-2,0 0,1-2,0 0,5-2,0

Metan din produc ia de orez %i de la animalele rumeg toare. n

Oxidul nitros. Un alt gaz, care contribuie la efectul de ser , este oxidul

Sursa:Mosier i Kroeze (1998), modificat folosind Mosier i col..(1996), n FAO, 2003.

27

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Fertilizan ii cu azot reprezint sursa cea mai important de emisii de oxid mitros. Se estimeaz c pn n 2030, cantit ile de fertilizan i cu azot, folosi i n cultura plantelor, vor nregistra doar o u oar cre tere comparativ perioada precedent . Prin urmare i cre terea emisiilor de N2O, directe sau indirecte, provenind din fertilizan ii cu azot sau din pierderile prin levigare sau iroire, se a teapt s fie mai nceat . Depinde de ct de eficiente vor fi ngr mintele cu azot, de p trunderea noilor sortimente i n rile aflate n curs de dezvoltare, care folosesc ngr minte ineficiente. Surse FAO relateaz cazul Chinei, cel mai mare consumator de fertilizan i cu azot, unde aproape jum tate se pierd prin volatilizare i 5-10 % prin levigare.

Amoniul. Agricultura este de departe sursa dominant de emisii amoniacale rezultate din activit ile antropice, care sunt de circa patru ori mai mari dect cele ce provin din natur . n mod deosebit, produc ia animal i, din aceasta, produc ia bovin , determin importante emisii de de amoniac, reprezentnd cca. 44 %, fertilizan ii minerali determin cca. 17 %, iar reziduurile vegetale i arderea biomasei cauzeaz 11 % din totalul global de emisii (FAO, 2003). Rata volatiliz rii din fertilizan ii minerali, n rile n curs de dezvoltare, este de circa trei ori mai mare dect n rile dezvoltate datorit temperaturilor ridicate i calit ii slabe a fertilizan ilor. Diferi i autori apreciaz c poten ialul de acidifiere al amoniului este mult mai mare dect cel al emisiilor de dioxid de sulf (SO2) i oxizi de azot. Emisiile de amoniu provenind din zonele cresc toriilor intensive de animale contribuie, n egal m sur , la poluarea n imediata apropiere a exploata iilor i pe distan e mari. Acestea sunt d un toare arborilor, n general i provoac acidifierea i eutrofizarea ecosistemelor terestre i acvatice, conducnd la sc derea biodisponibilit ii nutrien ilor, diminuarea sau ntreruperea proceselor de fixare a azotului i a altor procese microbiologice, ca i la diminuarea num rului de specii. Bazndu-se pe schimb rile ce au loc n num rul de animale i pe cele legate de productivitate (schimb ri n m rimea carcaselor, cantit ile de lapte pe cap de animal etc.), un studiu realizat de FAO apreciaz c volumul de excremente pe cap de animal, care reprezint sursa principal de amoniu, cre te de-a lungul timpului odat cu cre terea carcasei, care cre tere, n final, se reg se te i n consumul de nutre uri concentrate. n tabelul 2.9. sunt prezentate estim ri ale emisiilor de amoniu n perioada 1997-1999 i 2030.

28

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Tabelul 2.9. Emisiile de amoniu determinate de produc ia animal Num r de animale 1997/1999 2030 (milioane) Total Bovine i Bubaline L pt rii Ovine i Caprine Porcine P s ri Total Bovine i Bubaline L pt rii Ovine i Caprine Porcine P s ri Total Bovine i Bubaline L pt rii Ovine i Caprine Porcine P s ri Total Bovine i Bubaline L pt rii Ovine i Caprine Porcine P s ri
Sursa: FAO, 2003.

1497 278 1749 871 15119 1156 198 1323 579 10 587 254 41 341 210 3 612 87 39 85 81 920

Emisii de NH3 1997/1999 2030 (mii tone pe an) n lume 30,34 48,60 1858 13,09 19,51 391 5,35 9,98 2309 2,02 3,50 1062 6,62 9,25 14 804 3,27 6,35 F ri n dezvoltare 21,35 38,55 1522 9,33 15,34 312 3,63 8,08 1856 1,59 3,02 760 4,52 7,02 19 193 2,29 5,09 F ri industrializate 6,67 7,24 243 3,03 3,18 44 1,02 1,21 358 0,33 0,34 220 1,51 1,58 4 325 0,78 0,93 F ri n tranzi ie 2,32 2,80 94 0,74 1,00 35 0,69 0,69 95 0,10 0,14 82 0,59 0,65 1 287 0,20 0,32

2.5. Agricultur %i biodiversitate


Aproape n ntreaga Europ , ca i n Romnia, sistemele de produc ie agricol sunt integrate cu zootehnia i cu silvicultura. Exist tendin a, pentru unele categorii de folosin e multiple ale solurilor, ca acestea s fie mult mai durabile i s fie asociate cu o mare biodiversitate a peisajelor spre deosebire de sistemele arabile. ntruct arabilul are o pondere foarte important n zonele rurale Europene n general i n Romnia n special, acesta poate avea o contribu ie
29

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

important la estetica peisajului. Diversitatea peisajului n Europa a sc zut pe durata intensiviz rii agriculturii. n mare parte din vestul Europei, fermele mixte (arabil + cre terea animalelor) s-au redus foarte mult ca num r, crendu-se un peisaj foarte pu in divers. Odat cu regruparea fermelor au crescut suprafe ele acestora. De asemenea, fermele au devenit mult mai specializate n sistemele de cultura plantelor, adoptnd rota ii mai simple dect n trecut. S-au creat astfel parcele foarte mari, blocuri cultivate, ceea ce a creat o uniformitate. Apari ia cmpiilor colorate de buruieni, precum macii s-a redus. Simplificarea sistemelor culturale a determinat deci reducerea diversit ii culturilor i pierderea habitatelor create de plantele necultivate, a r zoarelor, a unor cursuri de ap , a arboretului, tot ceea ce, alt dat , forma o component a ecosistemelor arabile. Aceasta au condus la declinul biodiversit ii. Prin sistemele de cultur practicate, aplicarea fertilizan ilor i a pesticidelor, adesea nso ite de drenaj i iriga ii, s-a ajuns la daune substan iale n ecosistemele arabile, cu consecin e asupra biodiversit ii. Numero i oameni de tiin au constatat i relatat rezultate ale cercet rilor conform c rora, este necesar o mare diversitate a culturilor pentru a r spunde cerin elor ecologice ale multor specii s lbatice, n special animale i p s ri. Folosirea actual a erbicidelor mpreun cu celelalte practici culturale, combinate cu reducerea produc iei de semin e de buruieni pe terenurile agricole, contribuie la reducerea num rului de specii de p s ri ce se hr nesc cu semin e de buruieni n arealele n care se realizeaz habitate specifice pentru perioadele de iarn n acele buruieni. Utilajele moderne folosite n agricultur permit efectuarea rapid a tuturor lucr rilor agricole, de la preg tirea solului pn la recoltare pentru majoritatea culturilor. Din nefericire, timpul r mas miri tilor dup recoltare este foarte scurt, iar fauna s lbatic i pierde foarte repede habitatul, ceea ce a contribuit la diminuarea acesteia. Compozi ia botanic a solurilor arabile este, de asemenea, influen at de metodele de cultur . Actuala presiune economic a ncurajat cre terea adopt rii sistemului minim de lucr ri ale solului i sem natul direct fa de sistemul conven ional cu ar tur . Unii cercet tori au constatat diferen e semnificative n ceea ce prive te prezen a anumitor specii de buruieni n func ie de metodele de lucrare a solului ceea ce face ca prezen a unor specii din fauna s lbatic s fie condi ionat de acestea. Folosirea fertilizan ilor i a pesticidelor a crescut substan ial n cea de-a doua jum tate a secolului XX dar, n ultimul timp, se constat un declin n folosirea acestor produse. Totu i, impactul asupra biodiversit ii nu este mic. Soiurile moderne cresc viguros sub influen a fertilizan ilor aplica i, iar cre terea folosirii fertilizan ilor a contribuit la schimb ri n flora sistemelor agricole arabile.
30

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

De i folosirea pesticidelor este mai redus n sistemele agricole arabile fa de alte sisteme de cultur (floricultur , legumicultur , pomicultur ), suprafe ele mari ocupate de culturile de cmp fac s creasc , n general, cantit ile de pesticide utilizate n sistemele arabile (Comisia European , 1999). Folosirea pesticidelor a crescut substan ial pe durata celei de-a doua jum t i a secolului XX dar a sc zut n ultimii ani. ntre 1991 i 1996, cea mai mare sc dere a vnz rii pesticidelor s-a constatat n acele ri care au politici specifice de reducere: Finlanda (-46%), Olanda (-43%), Danemarca (21%) i Suedia (-17%) (Eurostat, 1998). Exist unele varia ii, n ceea ce prive te folosirea pesticidelor, de la o regiune la alta n Europa. Astfel, n sudul Europei se utilizeaz cu prec dere fungicidele n timp ce n nord predomin erbicidele. Fran a reprezint pia a cea mai mare de pesticide din UE (31%), urmat de Italia (16%), UK (12%), Germania (12%) i Spania (11%) (Comisia European , 1999). Numero i autori apreciaz c erbicidele folosite n sistemele de cultur mare au impact negativ asupra abunden ei intervertebratelor i asupra diversit ii speciilor (Stoate i col., 2001). Efectele directe ale insecticidelor au o mare influen asupra comunit ilor de intervertebrate, de i aceste efecte difer de la o specie la alta, depinznd de ecologia speciilor. Ji unele fungicide au fost implicate n influen area abunden ei intervetebratelor. Toleran a la erbicide a plantelor de cultur modificate genetic (OGM), va conduce, n viitorul apropiat, la folosirea unui spectru foarte larg de erbicide. Folosirea acestora la plantele modificate genetic va determina, de asemenea, mari pagube asupra habitatelor naturale. Exist i pericolul ca buruienile din culturile de cmp chiar s dobndeasc toleran la aceste erbicide. Rezisten a insectelor la plantele modificate genetic va determina reducerea folosirii insecticidelor pe terenurile agricole, avnd drept consecin beneficii asupra vie ii s lbatice, dar impactul unor astfel de culturi de OGM asupra pr d torilor naturali ai d un torilor culturilor nu este nc bine n eles. Nu exist nc informa ii corespunz toare disponibile privind impactul OGM asupra mediului nconjur tor. Impactul agriculturii asupra mediului nconjur tor nu se opre te aici. Chiar i folosirea iriga iilor i a sistemelor de drenaj pot avea efecte nedorite. n sudul Europei, n zonele aride, iriga iile s-au dezvoltat i folosit foarte mult dup anii 1960. Irigarea unor culturi, precum porumbul, este asociat cu cre terea fertilizan ilor la unitatea de suprafa , ca i a pesticidelor, iar impactul asupra mediului nconjur tor cre te foarte mult, ca efect cumulat. Irigarea poate conduce i la pierderea habitatelor naturale specifice zonelor umede. Din contra, n orez rii, irigarea poate contribui la cre terea diversita ii locale a p s rilor i a intervertebratelor locale cu care acestea se hr nesc, dac nu se folosesc cantit i mari de pesticide. Orez riile pot chiar s aib un rol valoros n conservarea vie ii s lbatice din zonele umede.
31

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Capitolul 3 Concepte despre agricultur


3.1. Introducere
n aceast epoc febril , n care tiin a i tehnologia ating cote neb nuite n planul descoperirilor i realiz rilor, n care comunicarea cu diferite col uri ale lumii se poate petrece n cteva secunde dar, n care milioane de oameni tr iesc sub pragul s r ciei i al mizeriei, n care pacea i r zboaiele stau pe marginile unei mari pr pastii f cndu- i reciproc semne de amenin are, exist , totu i, i inten ii pentru o dezvoltare durabil . n ntreaga lume, n tiin sau n produc ie, n politic sau n cultur , se vorbe te despre durabil sau sustenabil1. ntreaga lume se orienteaz spre o interac iune durabil ntre om i natur . Agricultura, care ocup imense areale la nivel planetar, propune, n acest sens, sisteme alternative pentru a dezvolta rela ii durabile ntre produc ia agricol , mediul nconjur tor i om. De ce exist preocuparea pentru a dezvolta astfel de rela ii? De ce nu se poate continua pe sistemele conven ionale de produc ie agricol ? Exist numeroase r spunsuri i argumente care s sus in actuala orientare a dezvolt rii globale. n ceea ce prive te agricultura, n capitolul 2, s-au adus o serie de informa ii care pot justifica noile concepte privind dezvoltarea acestei ramuri economice, foarte important pentru ntreaga omenire. n paragrafele ce urmeaz se vor gasi, deopotriv , explica ii i argumente pentru negarea agriculturii conven ionale i pentru ncurajarea adopt rii sistemelor alternative.

3.2. Concepte despre agricultur


A doua jum tate a secolului XX, perioada modern , a cunoscut o cre tere a ngrijor rilor privind impactul agriculturii moderne asupra ecosistemelor i asupra viabilit ii sistemelor arabile. Datorit exploziei demografice a fost nevoie i de o cre tere continu a produc iei, a a-numita
Cuvntul sustenabil nu se reg se te n DEX. Adoptarea lui n vorbirea curent s-a f cut de la englezescul sustainable = sustain, care nseamn a men ine, a sprijini. Etimologia cuvntului coboar n limba latin , sustenere. Este preferabil s folosim cuvntul durabil, existent n DEX, care nseamn trainic, viabil, din lat. durabilis, care explic mult mai fidel ceea ce se dore te prin implementarea acestui nou concept i, odat cu el, practicile care l justific . 32
1

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Revolu ie Verde, care s-a caracterizat prin apari ia de soiuri i hibrizi noi ale plantelor cultivate, metode de cultur intensiv , adaptate zonelor ecologice. Cu toate acestea, inechitatea prezen ei resurselor pe Terra, mai ales n ri suprapopulate, precum India, sau ri din continentul African, face ca i prezen a hranei s fie o problem , foametea atingnd o mare parte a popula iei globului. Aceste probleme, ca i cele legate de controlul pie elor sau cele legate de degradarea cntinu a mediului nconjur tor au determinat noi orient ri privind practicile agricole, precum i luarea unor decizii la nivel global, mai ales la sfr itul secolului XX. Din ce n ce mai mult se vorbe te de agricultur "i mediul nconjur tor, agricultur respectuoas fa de mediul nconjur tor etc. Uniunea European reglementeaz prin norme stricte practicile agricole n raport cu mediul nconjur tor (problema pesticidelor, problema nitra ilor, a fosfa ilor, folosirea n molurilor de epurare ca materiale fertilizante, produc ia de carbon etc.). De i intensificarea agriculturii a fost o caracteristic a sistemelor arabile de cultur , mai ales n Europa de vest, ea a predominat i n nord, iar n sud au supravie uit sistemele de produc ie agricol mixte, extensive. Sistemele extensive au supravie uit, de asemenea, n multe p r i ale Europei de est, dar i aici s-a produs o mi care rapid spre intensivizare. Extinderea Uniunii Europene (UE) cu rile din Centrul i Estul Europeei influen eaz rata producerii acestor schimb ri, iar mediul nconjur tor trebuie s fie parte integrant a noilor politici agricole ale majorit ii rilor Central-Est Europene, ca i n cele ce sunt deja membre ale UE. M surile luate n Politica Agricol Comun (PAC) au fost sus inute la nceput de Regulamentul 797/85, articolul 19. n 1992, rile membre au cerut, prin reforma PAC, dezvoltarea unor scheme de protec ie a mediului prin practicile agricole (Regulamentul 2078/92), cu 50% finan are de la UE. Sub reforma Agendei 2000, schemele privind agricultura i mediul nconjur tor sunt suportate de Regulamentul Dezvolt rii Rurale (1257/99). Aceste m suri s-au experimentat, cu diferite grade de succes, n ceea ce prive te adoptarea lor de c tre fermieri, cu fonduri inadecvate, ntmpinndu-se o rezisten la obliga iile pe termen lung etc. Pentru a redeveni prieteni ai mediului nconjur tor mul i agricultori europeni, care au con tientizat daunele intensiviz rii agriculturii, au trecut la convertirea fermelor la practici agricole care s evite efectele negative asupra mediului nconjur tor. Exist cteva concepte privind practicile agricole nepoluante, care definesc tipuri alternative de agricultur , precum agricultura biodinamic , agricultura biologic sau organic , agricultura durabil . Aceste tipuri de agricultur sunt cel mai frecvent practicate. Exist , de asemenea, conceptul de agricultur conservare i cel de agricultur de precizie. Termenii ca atare in de autori i de loc. Esen ialul acestor tipuri de
33

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

agricultur l reprezint ns principiile pe care se bazeaz le adopt . 3.2.1. Agricultura biodinamic

i practicile pe care

Introdus de Rudolf Steiner n 1924, agricultura biodinamic mbr i eaz n elesuri holistice i spirituale ale naturii, cu ferma n interiorul acesteia, unde, aceasta din urm , este un organism independent de dezvoltare, care ine la minimum intr rile externe: se folose te prepararea biodinamic , iar cerin ele includ, printre altele, armonia cu ritmurile cosmice, comer onest i promovarea rela iilor economice asociative ntre produc tori, procesatori, comercian i i consumatori. Cerin ele agriculturii biodinamice privind certificarea (marcarea sub re eaua Interna ional Demeter n Africa, America, Australia i Europa) include multe standarde biologice, care sunt recunoscute n Registrul Unit al Standardelor Alimentelor Biologice i schemele guvernamentale pentru sprijinul agriculturii biologice. Moore (1997) ne atrage aten ia ca, atunci cnd vom fi interesa i de agricultura biodinamic , s nu mergem prea departe nainte de a ne fi confruntat cu Rudolf Steiner. Rudolf Steiner (1861-1925) este cel care a introdus no iunea de biodinamic atunci cnd i-a oferit sprijinul agricultorilor i veterinarilor din Germania, care erau foarte ngrijora i de deteriorarea rapid a s n t ii plantelor i animalelor lor. El a insistat asupra necesit ii s n t ii unui sol viu (bio-) i un raport concret cu for ele cosmice (dinamic-). n anul 1924, Steiner r spunde ngrijor rii fermierilor prin prezentarea unor cursuri n care vine cu o nou abordare a agriculturii. Aceste cursuri, la fel de bine ca i lec iile suplimentare, au fost publicate ntr-o carte intitulat Fundamente spirituale pentru rennoirea agriculturii . El a ini iat principiile unei agriculturi moderne, organice, care lucreaz cu procesele regulate ale vie ii (ciclurile naturale) i cu catalizatori subtili, precum elementele-urm i enzimele. El a crezut c lucrarea solului necesit , n egal m sur , s fie fundamentat i completat prin n elegerea spiritual . Steiner a recunoscut c n fiecare fiin uman exist capacit i pentru o percep ie spiritual con tient i aceasta poate fi trezit prin exerci ii de concentrare i medita ie. El a ar tat c primul pas al acestui proces este intensificarea gndirii printr-o activitate intern disciplinat . Acest subiect, biodinamica, este tratat n lucrarea lui Rudolf Steiner, cunoscut sub numele de Antroposofie, adic o nou abordare a tiin ei care integreaz observa ii precise asupra fenomenelor naturale, o gndire clar i cunoa terea spiritului. Ea ofer un raport al istoriei spirituale a
34

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

P mntului ca fiin vie i descrie evolu ia constitu iei umane i regatul naturii. Steiner a descris antroposofia ca tiin a spiritului i ca o cale a cunoa terii care face trecerea de la spiritul fiin elor umane la spiritul din univers. In aceast lucrare funamental este imaginea c fiin a uman este compus din trup, suflet i spirit i c evenimentul Iisus Hristos este cheia istroriei umane deja derulat i a reu itei libert ii umane.

Biodinamica este o %tiin a for elor vie ii, o recunoa tere a principiilor de baz ale lucrului n natur i o abordare a agriculturii care ia n considerare aceste principii pentru a conduce spre echilibru i s n tate. Iat cteva dintre aceste principii:
a. Citirea c r ii naturii .Totul n natur relev ceva din caracterul s u esen ial n forma i gesturile sale. Observarea atent a naturii n umbr i n plin soare, n zonele umede i aride, pe diferite soluri, va rezulta ntr-o n elegere mai clar a elementelor. Deci, eventual unul nva s citeasc limbajul naturii apoi, altul nva s fie creativ, s aduc accente noi i echilibru prin ac iuni specifice. b. Ritmurile cosmice. Lumina soarelui, luna, planetele i stelele vin n contact cu plantele n ritmuri regulate. Fiecare contribuie la via a, cre terea i forma plantei. Prin n elegerea gesturilor i efectelor fiec rui ritm putem s ne program m preg tirea solului, sem natul, pr itul i recoltarea n interesul culturii pe care o cre tem. c. Via a solului. Biodinamica recunoa te c solul nsu i poate s fie viu, iar aceast vitalitate suport i afecteaz calitatea i s n tatea plantelor care cresc n el. De aceea, unul din eforturile fundamentale este de a face s se produc un humus stabil n solurile noastre prin compostare. Reziduurile vegetale, gunoiul de grajd, frunzele, resturile alimentare, toate con in o vitalitate pre ioas , care poate fi men inut i folosit pentru ameliorarea solului, dac este manipulat corect. d. O nou vedere asupra nutri iei. Noi ne c tig m for a fizic prin transformarea alimentelor pe care le consum m. Cu ct este mai vital hrana noastr cu att ea stimuleaz mai mult propria noastr activitate. De aceea, scopul fermierilor i al gr dinarilor biodinamici este calitatea i nu doar cantitatea. Agricultura chimic a dezvoltat solu ii miracol pentru cantitate prin ad ugarea de minerale solubile n sol. Plantele le absorb prin intermediul apei, acestea nu mai fac uz de abilitatea natural de a c uta n sol ceea ce este necesar pentru s n tate, vitalitate i cre tere. Rezultatul este morbiditatea solului i stimularea artificial a cre terii. Biodinamica ns produce hran cu o puternic conectarea la s n tatea i via a solului.
35

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

e. Medicin pentru P mnt. Rudolf Steiner a remarcat c o nou tiin a influen elor cosmice ar trebui s nlocuiasc vechea i instinctiva n elepciune sau supersti ie. Prin propria pricepere el a introdus ceea ce se cunoa te sub denumirea de preparare biodinamic . Reziduurile naturale de plante i animale sunt combinate dup re ete specifice n anumite anotimpuri ale anului i apoi a ezate n vrac pentru compostare. Aceste preparate sunt purt toare ale unor for e concentrate n interiorul lor i sunt folosite pentru a organiza elementele haotice din vracul de compost. Cnd procesul este ncheiat, rezultatele preparatelor reprezint medicamente pentru P mnt, care aduc for e de via noi din cosmos. Dou dintre preparate sunt folosite direct n cmp, unul, pe p mnt, nainte de plantare, pentru a stimula via a solului, iar altul, pe frunzele plantelor n cre tere, pentru a le m ri capacitatea de a primi lumina. Efectele preparatelor au fost verificate tiin ific. f. Fundamentare economic prin cunoa%terea muncii. Rudolf Steiner a insistat asupra absurdit ii agriculturii economice determinate de oamenii care nu au cultivat niciodat plante sau nu au gestionat niciodat o ferm . A adar, la modul cel mai realist, biodinamica este mai mult dect un ansamblu de metode i tehnici, este o cale continu de cunoa tere. Agricultura biodinamic este un sistem de produc ie agricol avansat care a c tigat o mare aten ie datorit accentelor pe care le pune asupra calit ii alimentelor i asupra s n t ii solului. S-a dezvoltat astfel o nou abordare a acestei situa ii, care conduce spre asocierea produc torilor i a consumatorilor pentru beneficiul lor reciproc. Comunitatea pentru Sus inerea Agriculturii a luat fiin n mi carea Biodinamic i s-a mpr tiat cu rapiditate. Gr dini sau ferme au reunit n jurul lor un cerc de suporteri care au fost de acord s vin anticipat n ntmpinarea nevoilor financiare ale ntreprinderilor i ale lucr torilor i, fiecare dintre ace ti sus in tori, s primeasc o parte a produc iei de-a lungul timpului. Consumatorii s-au conectat la nevoile reale ale P mntului, ale fermei i ale Comunit ii. Ei s-au bucurat de produc ii bogate i au r mas fideli i n circumstan e adverse. Fermele biodinamice au demonstrat c au solurile cu cea mai mare calitate biologic i fizic : con inut semnificativ mare n materie organic i activitate microbiologic , mai mul i viermi de pamnt, o structur mai bun , densitate aparent mai mic , penetrabilitate u oar i un orizont arabil gros. Rezultatele analizelor chimice de sol sunt variabile. Agricultura biodinamic se practic n unele ri ale lumii, n special n Statele Unite ale Americii, unde exist i multe organisme de sprijin i
36

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

certificare. Totu i, practicarea la scar larg a agriculturii biodinamice nu este posibil sau, cel pu in, nu poate fi un obiectiv realist, ntruct, n condi iile actuale, nu pot fi asigurate toate necesit ile, n ceea ce prive te hrana i materiile prime, la nivel mondial, pentru o popula ie mereu n cre tere. A a cum reiese chiar din descrierea lui Rudolf Steiner i din modul n care acesta a prev zut acest tip de agricultur , ea este mai degrab un mod de via , o filozofie, care nu poate fi accesibil oricui. Aceasta nu att din motive legate de dorin a sau pl cerea de a o practica, ci din ra iuni legate de modul de dezvoltare economic i social actual , la nivel global. 3.2.2. Agricultura biologic n plan teoretic, agricultura biologic reprezint efectiv tentativa cea mai avansat de a imagina o practic agricol , care s r spund cel mai bine preocup rilor ecologice actuale. Ea se diferen iaz fundamental de metodele tradi ionale n m sura n care ea este asociat n mod con tient, coerent i sistematic unui ansamblu de tehnici (compostare, ngr minte verzi, culturi de protec ie, lucrarea solului la suprafa , fertilizan i organici sau minerali pu in solubili, etc.), care nu erau utilizate dect ocazional, par ial sau separat n epoca pre-industrial . Exploata ia agricol , n agricultura biologic , este privit ca un sistem deschis, care are o serie de rela ii n interiorul s u dar care i intercepteaz armonios cu oricare dintre componentele exterioare, acestea la rndul lor fiind sisteme deschise (figura 3.1.). A nu se confunda no iunea de sistem, ca exploata ie agricol , care cuprinde sectoare diferite de activitate, cu cea de sistem de cultur , care este un sub-ansamblu al sistemului de produc ie i care se define te, pentru o suprafa de teren tratat n mod omogen, prin culturile care se succed ntr-o anumit ordine i c rora li se aplic anumite tehnici culturale (Sebillotte, 1990). Agricultura biologic este deopotriv o filozofie i un sistem de produc ie agricol . Ea i are r d cinile n anumite valori care reflect fidel realit ile ecologice i sociale. Ea presupune proiecatrea i gestiunea procedurilor care lucreaz cu procesele naturale pentru a conserva toate resursele, a minimiza reziduurile i daunele asupra mediului nconjur tor, men innd i/sau crescnd totodat profitabilitatea exploata iei agricole. A lucra cu procesele naturale din sol presupune o importan particular . Sistemele de agricultur biologic sunt proiectate pentru a maximiza avantajele ciclurilor apei i nutrien ilor existen i n sol, fluxurile de energie i activitatea organismelor din sol pentru produc ia agricol . La fel de bine, astfel de sisteme, au scopul de a produce alimente hr nitoare f r ca acestea s fie contaminate cu produse care ar periclita s n tatea uman .
37

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

PRODUC II
SISTEMUL FIZIC SISTEME EXTERNE

INTR RI

CULTURI AGRICOLE

FERME ZOOTEHNICE

SOL

PEISAJ RURI AP FREATIC VEGETA IE FAUN etc.

GESTIUNEA SISTEMULUI
INFLUEN E SCURGERI

Figura 3.1. Sistemul agricol i rela iile sale

n practic , astfel de sisteme biologice tind s evite folosirea fertilizan ilor sintetici, a pesticidelor, a regulatorilor de cre tere i a aditivilor alimentari. Aceste substan e sunt respinse datorit dependen ei lor de resursele neregenerabile, poten ialului lor de a perturba mediul nconjur tor i via a s lbatic , s n tatea animalelor domestice i a omului. Spre exemplu, fertilizan ii sintetici i pesticidele reduc, n general, activitatea biologic din sol. Unii regulatori de cre tere i aditivi alimentari sunt implica i n ntrzierea descompunerii gunoiului de grajd i prezint un risc poten ial pentru s n tatea uman . Fa de cele spuse mai sus, sistemele de agricultur biologic conteaz pe rota ia culturilor, reziduurile culturilor, dejec iile animalelor, plantele leguminoase, ngr mintele verzi, reziduurile organice din afara exploata iei agricole, ntre inerea mecanic corespunz toare a culturilor i orientarea spre roci minerale care s maximizeze activitatea biologic a solului i s men in fertilitatea i productivitatea acestuia. Pentru controlul insectelor, bolilor i buruienilor, care provoac daune culturilor, se folosesc metode naturale, biologice i culturale. Exist serioase probleme care se pun atunci cnd se prezint o explica ie sau o defini ie relativ la agricultura biologic . Totodat , exist numeroase concep ii gre ite despre acest subiect care tind s -i prejudicieze imaginea i
38

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

s distrag aten ia de la rezultatul principal. n acela i timp, exist o nomenclatur variat n diferitele p r i ale lumii, care cauzeaz confuzii la observatorii neini ia i. Mul i practican i, existen i deja, cred c succesul agriculturii biologice presupune concep ii nen elese, precum i folosirea unor tehnici de practic specifice. Este gre it spus c agricultura biologic se define te ca fiind o agricultur f r produse chimice. Toat materia, care tr ie te sau care moare, este alc tuit din compu i chimici, prin urmare, agricultura biologic folose te produse chimice. Totu i agricultura biologic este un sistem care caut s evite folosirea ngr mintelor chimice, foarte repede solubile i toate produsele biocide (care distrug), identice cu natura sau nu. O alt concep ie gre it despre agricultura biologic este c aceasta este o ntoarcere la agricultura de dinainte de 1939. Exist 16 nume diferite utilizate n lume pentru ceea ce, spre exemplu n Anglia, se cheam agricultur organic . Totumi i chiar i britanicii, odat cu reglement rile UE privind agricultura biologic i cu adoptarea calificativului Bio tind s foloseasc mai degrab termenul de agricultur biologic . Oamenii politici, care, deseori, nu au luat n serios agricultura biologic sau chiar au ridiculizat-o n ultimile decenii, realizeaz n prezent poten ialul acestei metode, care poate salva problemele actuale ale agriculturii. De aceea, n prezent, exist reglement ri dup care se poate practica acest sistem de agricultur . Conform Regulamentului CEE nr. 2092/91, exist urm toarele denumiri:

n spaniol : ecologic, n danez : kologisk, n german : kologisch, biologisch, n greac :[\]^]_\`a, n englez : organic; n francez : biologique; n italian : biologico; n olandez : biologisch, n portughez : bilogico, n finlandez : luonnonmukainen, n suedez : ekologisk.

Principiile i practicile sunt similare spre deosebire de numele diferite. Ele au fost exprimate concis n documentele standard ale International Federation of Organic Agriculture Movments (IFOAM) Federa ia Interna ional a Mi c rilor pentru Agricultur Organic :
39

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

producerea de hran cu o calitate nutri ional ridicat suficient ; a lucra cu sistemul natural mai dedrab dect a-l domina;

i n cantitate

ncurajarea i sporirea ciclurilor biologice din interiorul sistemului agricol, cuprinznd microorganismele, solul, flora, fauna, plantele i animalele; men inerea i cre terea pe termen lung a fertilit ii solului; folosirea resurselor regenerabile un timp ct mai lung, n organizarea sistemului agricol; a lucra ct de mult posibil precum ntr-un sistem nchis folosind materia organic pentru elementele nutritive; a crea toate condi iile animalelor pentru a le permite performan e sub toate aspectele comportamentului lor; a evita orice form de poluare care poate rezulta din practicile agricole; a men ine diversitatea genetic a sistemului agricol i mprejurimile sale, inclusiv protejarea plantelor i a via ii s lbatice a habitatelor; a permite produc torilor agricoli un venit adecvat i satisfac ia muncii lor; a lua n considerare marele impact social i ecologic asupra sistemului agricol.

Conceptul despre sol ca un sistem viu, c acesta dezvolt activit i n beneficiul organismelor, este n centrul aten iei, ca i n agricultura biodinamic . Din punct de vedere istoric, metodele de agricultur biologic nu sunt deloc noi. Primele defini ii clare au ap rut, cel pu in la jum tatea anilor dou zeci. Agricultura biologic a fost suscitat de opozi ia agricultorilor i a oamenilor de tiin fa de fertilizarea mineral i artificial a plantelor. O cronologie a evolu iei acestui sistem de agricultur , a fost realizat de Cathrine de Silguy, 1997. n 1840, Justus von Liebig formula o teorie asupra nutri iei minerale a plantelor n care el gndea c s rurile minerale sunt singurele nutrimente ale plantelor i c ele pot fi acoperite n totalitate de gunoiul de grajd. Pu in nainte de primul R zboi Mondial, chimi tii Fritz Haber i Carl Bosh pun la punct un procedeu pentru a sintetiza amoniacul plecnd de la azotul din aer. Acest amoniac, care fusese utilizat pentru fabricarea explozibililor, va fi pus la dispozi ia agriculturii ca ngr mnt, dup r zboi.
40

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

n 1924, agricultorii ngrijora i de consecin ele nefaste ale fertiliz rii chimice au solicitat sfaturi filozofului austriac Rudolf Steiner care a pus bazele agriculturii biodinamice. n 1946, a fost creat , n Marea Britanie, Soil Association. Ea a rezultat din mi c rile pentru o agricultu organic inspirat de teoriile dezvoltate de Albert Howard n lucrarea sa intitulat Testamentul agricol (1940). Acesta va opune fertilizan ilor minerali i artificiali compostul Indore. n Fran a, principiile agriculturii biologice au fost introduse dup cel deal doilea R zboi Mondial de c tre medici i de consumatorii care incriminau produsele chimice agricole n dezvoltarea cancerelor i a bolilor mentale. n 1959, se nfiin eaz grupul agricultorilor biologici din vest. n 1963, Jean Boucher, agronom i Raoul Lemaire, negociant n domeniul produselor agricole sub form de boabe, elaboreaz o metod privitoare la utilizarea unui amendament marin al c rui constituent principal este o alg calcaroas , respectiv lithothamne. 1964, n reac ie cu orientarea comercial a lui Lemaire i Boucher, este fondat asocia ia Natur i Progres. n 1972, a fost creat , la Versailles, International Federation of Organic Agriculture Mouvement (IFOAM). IFOAM este un organism al sectorului privat, cu cca 750 organiza ii membre n peste 100 ri. IFOAM define te standardele de baz care contureaz termenul organic/biologic. n 1991, Comunitatea European d un cadru legal denumirii de agricultur biologic . La sfr itul anului 1996, se nregistrau aproximativ 50 000 de produc tori bio certifica i n Uniunea European . Agricultura biologic este o cale nou , radical , de gndire i ac iune n domeniul produc iei agricole. Este ceva ce nu poate fi vndut, dar poate fi n eles i nv at intensiv. Exist un num r de obstacole care nu permit o dezvoltare rapid a agriculturii biologice, att n Europa, ct i n afara acesteia. Dintre acestea, cele mai importante sunt:

lipsa unor servicii de consiliere i extensie; lipsa cercet rii; lipsa studiilor (att pentru fermieri ct i pentru consilieri); grupuri de presiune i for e puternice care se opun (ex.: industriile chimice, par ial uniuni ale fermierilor, diferite alte grupuri); rapida cre tere a pie ei gri cu o etichetare dubioas fraude; i chiar cu

lipsa unor legi favorabile pentru dezvoltarea agriculturii biologice.


41

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Agricultura biologic : defini ie %i principii


Termenul de agricultur biologic se refer la procesele care folosesc metode ce respect mediul nconjur tor de la stadiul de produc ie pn la manipulare i procesare. Produc ia biologic nu se ocup doar de produse, ci i de ntregul sistem folosit pentru a produce i comercializa c tre ultimul consumator. Departamentul SUA pentru Agricultur a dat agriculturii biologice urm toarea defini ie: Agricultura biologic este un sistem de produc ie care evit sau exclude utilizarea ngr " mintelor sintetice, a pesticidelor, a regulatorilor de cre"tere "i a aditivilor n hrana animalelor. Conform Art. 2 din Regulamentul UE nr. 2092/91, modificat n 1999, privind produc ia biologic a produselor agricole i marcarea acestora: un produs este considerat ca purt tor al indica iilor referitoare la modul de produc ie biologic atunci cnd, n etichetarea, publicitatea sau n documentele comerciale, produsul, ingredientele sale sau materiile prime pentru alimentele animalelor sunt caracterizate prin indica ii utilizate de c tre fiecare Stat membru, sugernd cump r torului c produsul, ingredientele sale sau materiile prime pentru alimentele animalelor au fost ob inute dup regulile de produc ie enun ate n Art. 6 "i, n special, prin termenii de mai-jos sau derivatele uzuale (bio, eco, etc.) sau diminutivele, singure sau combinate, cu condi ia ca ace"ti termeni s nu se aplice produselor agricole con inute n produsele alimentare sau alimentele animale sau care nu prezint deloc eviden a unui raport cu modul de produc ie. Principiile i cerin ele agriculturii biologice se reg sesc n dou surse principale: a. Codex Alimentarius Guideline pentru produc ia, procesarea, etichetarea i marketing-ul alimentelor produse biologic. Conform acestui Codex agricultura biologic este un sistem de produc ie holistic, care promoveaz cre terea s n t ii mediului nconjur tor, inclusiv ciclurile biologice i activitatea biologic a solului. Scopul principal al agriculturii biologice este de a optimiza s n tatea i productivitatea comunit ilor interdependente din via a solului, plantelor, animalelor i oamenilor. b. Standardele de Baz ale IFOAM, corespunz tor c rora agricultura biologic este o abordare de ansamblu bazat pe procese care conduc la ecosisteme durabile, alimente s n toase, bun nutri ie, bun starea animalelor i justi ie social . De aceea, produc ia biologic este mai mult dect un sistem de produc ie care include sau exclude anumite intr ri1. n contrast cu alimentele marcate cu calificativele prietene fa de mediul nconjur tor, verde sau gam liber , marca biologic denot
1

vezi explica ii n glosar 42

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Majoritatea pesticidelor i fertilizan ilor sintetici i to i conservan ii sintetici, Organismele Modificate Genetic (OMG), n molul de epurare i iradierea sunt interzise n toate standardele organice/biologice existente. Aderarea la standardele agriculturii biologice, inclusiv protec ia consumatorilor mpotriva practicilor frauduloase, este asigurat prin inspec ie i certificare. Majoritatea statelor industrializate au regulamente care guverneaz asupra alimentelor marcate ca biologic. Principiile agriculturii biologice sunt consonante cu principiile agriculturii biodinamice privitor la ferma ce se reg se te n interiorul naturii i care este privit ca un organism independent de dezvoltare, care ine la minimum intr rile externe, promoveaz un comer onest i rela ii economice asociative ntre produc tori, procesatori, comercian i i consumatori. Agricultura biologic nu este limitat la a certifica fermele biologice i produsele acestora, ci include toate sistemele de produc ie agricol care folosesc procesele naturale, altele dect intr rile externe, pentru a cre te productivitatea agricol . Fermierii biologi adopt practici de conservarea resurselor, cre terea biodiversit ii i men inerea ecosistemelor pentru produc ia durabil . Aceast practic este orientat adesea, dar nu ntotdeauna, spre pia pentru alimentele marcate biologic. Aceia care caut s marcheze i s scoat pe pia produsele lor ca biologice vor c uta mai nti certificarea, aproape cu siguran , dac vor face produc ii pentru export. Totu i, mul i agricultori folosesc tehnici biologice f r s caute sau s primeasc primele date pentru alimentele biologice pe unele pie e. Aceasta include multe sisteme tradi ionale de agricultur ce se g sesc n rile n dezvoltare. Oricare ar fi motiva ia, o ferm biologic reflect un sistem de gestiune interna ional, n care produc torul utilizeaz resursele dup principiile biologice. Agricultura biologic nu este limitat la fermele i produsele biologice certificate, ci include toate sistemele de produc ie agricol care folosesc procese naturale, altele dect intr rile externe pentru a cre te productivitatea agricol . De aceea, agricultura biologic necertificat include i sistemele tradi ionale care nu folosesc substan ele chimice dar care aplic demersuri ecologice pentru a cre te produc ia agricol . Prin contrast, unele sisteme agricole, foarte simplu, nu folosesc materiale cump rate, precum fertilizan i minerali sau pesticide, deoarece fermierii nu i le pot permite sau nici nu au acces la ele. Aceste sisteme au, de regul , o productivitate sc zut , n declin. Sistemele de produc ie agricol neglijente au adesea ca rezultat degradarea mediului nconjur tor (ex.: eroziunea solului) i pot crea daune publice care amenin fermele nvecinate, ca rezervoarele de buruieni, agen ii patogeni sau d un tori.
43

conformitatea cu metodele specifice de produc ie %i procesare.

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Standardele biologice cer operatorilor s conserve, s restaureze i s mbun t easc procesele naturale; a lucra cu natura pentru a proteja culturile nseamn mai mult dect a o supune sau a o st pni. De aceea, decizia produc torilor este esen ial pentru diferen ierea semnificativ a agriculturii biologice de sistemele care nu folosesc intr ri sintetice din neglijen . Produc ia agricol prin neglijen sau ignoran nu este considerat biologic chiar dac standardele biologice nu au f cut aceast distinc ie n unele jurisdic ii locale. Toate sistemele de gestiune care aplic demersuri ecologice dar care folosesc unele intr ri sintetice si/sau OMG (ex.: controlul integrat al d un torilor, sistemul zero lucr ri ale solului sau sem natul direct, agricultur de conservare i agricultur durabil cu intr ri extrem de reduse) sunt evident excluse din categoria biologic. Liniile directoare care definesc produc ia biologic sunt urm toarele (FAO, 2000): produc ie de plante i animale i folosirea materiilor prime, a resurselor, n armonie cu mecanismele naturale de control; produc ie optim , nu maxim , care este ob inut diversitate planificat ; printr-o

fertilitatea solului nu este numai men inut , dar i ameliorat pentru a ob ine produc ii optime folosind, n primul rnd, resurse rennoibile; folosirea tehnologiilor noi i corespunz toare, ca rezultat al unei bune n elegeri a sistemelor biologice naturale este parte integrant a acestui sistem de agricultur ; producerea de hran cu valoare nutri ional optim de reziduu; i cu minimum

folosirea i dezvoltarea de tehnologii corespunz toare, n special solu ii mecanice; animalele integrate n sistemul de produc ie sunt ad postite i hr nite de o manier corespunz toare fiec rei specii; agricultura biologic aduce, de asemenea, o satisfac ie estetic acelora care o practic i acelora din afara sistemului, prin frumuse ea peisajului; oamenii care tr iesc din lucrarea p mntului reprezint un alt factor i trebuie s joace un rol central, reflectnd nevoile lor, n interiorul sistemului de agricultur biologic .
44

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Liniile directoare men ionate aici ofer baza dezvolt rii unui tip de agricultur , care nu este numai ecologic , dar i economic i social n acela i timp.

Agricultura biologic n legisla ia european


n conformitate cu normele Uniunii Europene, agricultura biologic difer de alte tipuri de produc ie agricol . Ea privilegiaz resursele rennoibile i reciclarea, rednd solului elementele nutritive prezente n de euri. n domeniul cre terii animalelor, reglement rile produc iei de carne i de p s ri pentru ou vegheaz asupra bun st rii animalelor i asupra unei alimenta ii naturale. Agricultura biologic respect sistemele autoregulatoare ale naturii pentru a lupta mpotriva d un torilor culturilor i bolilor plantelor i evit recurgerea la pesticide, erbicide, ngr minte de sintez , precum i la hormoni de cre tere, antibiotice sau la manipul rile genetice. Agricultorii biologici folosesc o serie de tehnici care favorizeaz ecosistemele durabile i reduc poluarea. Uniunea European reglementeaz modul de produc ie agricol biologic a produselor agricole i prezentarea lor n cadrul produselor agricole i al produselor alimentare prin regulamentul (CE) nr. 1804/1999. Astfel: a. n exploata iile agricole, care practic agricultura biologic , cre terea animalelor constituie o parte esen ial a organiz rii produc iei n m sura n care aceasta furnizeaz materiale organice i elemente nutritive necesare terenurilor cultivate i contribuie, prin aceasta, la ameliorarea solurilor i la dezvoltarea unei agriculturi durabile; b. pentru a evita poluarea mediului nconjur tor, n mod deosebit resursele naturale, precum solurile i apele, cre terea animalelor n agricultura biologic trebuie, n principiu, s asigure o leg tur strns , ntre cre terea animalelor i terenurile agricole, practicarea de rota ii plurianuale corespunz toare i furajarea animalelor cu produse vegetale rezultate din agricultura biologic , ob inute n aceea i exploata ie agricol ; c. pentru a evita poluarea apelor cu compu i azota i, exploata iile care practic modul de cre tere a animalelor biologic trebuie s dispun de o capacitate corespunz toare de stocare i de un plan de aplicare a efluen ilor zootehnici solizi i lichizi; d. pentru a ntre ine i valorifica zonele abandonate, cre terea animalelor prin p unatul condus dup regulile biologice, reprezint o activitate fidel adaptat acestui principiu;
45

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

e. trebuie s se ncurajeze o mare biodiversitate, iar alegerea raselor trebuie s ia n considerare capacitatea acestora de adaptare la condi iile de mediu; f. organismele modificate genetic (OMG) i produsele derivate din aceste organisme nu sunt compatibile cu metoda de produc ie biologic ; pentru a proteja ncrederea consumatorilor n modul de produc ie biologic, organismele modificate genetic, p r i ale acestor organisme sau produsele derivate din aceste organisme nu trebuie s fie utilizate n produsele etichetate ca fiind rezultate ale modului de produc ie biologic . Pachetul de reforme cuprins n Agenda 2000 a pus mult mai mult accent dect n trecut pe dezvoltarea rural , devenit al doilea pilon al Politicii Agricole Comune (PAC), avnd ca principal misiune respectarea mediului nconjur tor. Acest ansamblu de reforme solicit Statelor membre s adopte m suri de protec ia mediului nconjur tor corespunz toare pentru toate tipurile de agricultur . Agricultorilor li se impune s respecte principiul poluator-pl titor. Totodat , m surile de protec ia mediului nconjur tor din zonele agricole, re inute n cadrul programelor de dezvoltare rural , propun remunerarea agricultorilor, atunci cnd ace tia subscriu angajamentelor privind mediul nconjur tor, mergnd mai departe de aplicarea bunelor practici agricole. Agricultorii care practic agricultura biologic au dreptul de a primi prime pentru protejarea mediului nconjur tor agricol, deoarece se consider c acest sistem agricol (biologic) este benefic pentru mediul nconjur tor. n plus, agricultura biologic poate fi ncurajat prin ajutoare pentru investi ii n domeniul produc iei primare, transform rii i comercializ rii. Datorit acestui ansamblu de m suri, cadrul politicii de dezvoltare rural ar trebui s contribuie considerabil la expansiunea agriculturii biologice. Pentru a n elege rolul i func ionarea agriculturii biologice n snul politicii agricole a Uniunii Europene (UE), aceasta trebuie examinat din mai multe puncte de vedere, dup cum urmeaz : preocup rile consumatorilor; asigurarea calit ii i reglement rile n vigoare; extinderea agriculturii biologice n Uniunea European de ast zi; rolul agriculturii integrate; agricultura biologic i dezvoltarea rural .

Dezvoltarea agriculturii biologice


Agricultura biologic este sectorul care, n prezent, are cea mai rapid cre tere. Suprafe ele totale afectate agriculturii biologice s-au triplat n Europa i n Statele Unite ale Americii n intervalul 1995-2000. n ultimii 5
46

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

ani, n Argentina, suprafe ele destinate agriculturii biologice au crescut cu 1280 %. n SUA, statele Oregon i California au adoptat legisla ia biologic n 1974 i 1979, respectiv. Fran a a adoptat legisla ia n 1985, iar anul 1991 a marcat adoptarea de c tre Uniunea European (UE) a Regulamentului nr. 2029/91. Recunoa terea rolului agriculturii biologice n atingerea obiectivelor privind mediul nconjur tor, inclusiv folosirea durabil a terenurilor scoase din uz a condus la adoptarea m surilor agricole de protec ia mediului pentru a ncuraja agricultura biologic . Pe de alt parte, n UE, instrumentele politice au stimulat micii fermieri s - i converteasc fermele la agricultura biologic prin oferirea de compensa ii financiare pentru pierderile ap rute pe durata convertirii. Consumatorii preocupa i de calitatea alimentelor, la fel de bine ca i de protec ia mediului nconjur tor, au fost primii care au stimulat aceast cerere. S-au dezvoltat noi oportunit i de pia , ca parte a strategiei de afaceri pentru a se adresa preocup rilor consumatorilor, n special n UE i SUA. Marile companii v d procesarea, manipularea, depozitarea i promovarea alimentelor biologice ca parte pozitiv a imaginii lor publice. Comercian ii cu am nuntul, de toate dimensiunile, promoveaz acum agresiv i comercializeaz alimentele biologice ntr-o gam foarte larg , att proaspete ct i procesate. Consumatorii sunt tot mai sceptici n ceea ce prive te s n tatea alimentelor conven ionale ale agriculturii industriale. Folosirea regulatorilor de cre tere (precum Alar n SUA) a stimulat interesul pentru alimentele biologice. Criza alimentelor contaminate cu dioxin i bolile din zootehnie (ESB n Europa) au crescut i mai mult cererea de produse biologice. Aceste preocup ri au deschis, de asemenea, posibile pie e pentru rile n dezvoltare care export , permi ndu-le s creasc profiturile schimburilor externe i s - i diversifice exporturile.

Agricultura biologic - aspecte economice %i sociale


n practic , o exploata ie agricol trebuie v zut ca o unitate ecologic . Prin intensificarea proceselor biologice cu un minimum de aport extern pot fi atinse obiectivele de randament ale exploata iei. Scopul este deci de a structura exploata ia agricol pe ct de autonom posibil, ceea ce presupune o organizare polivalent (ex.: culturi, produc ie animal , valorificarea materiilor prime, comercializarea). Experien a practic , precum i cercet rile tiin ifice au demonstrat c ngr mintele de ferm (organice), mai ales cele de la bovine, au o mare importan pentru fertilitatea permanent a solurilor. Astfel, ngr mintele organice vor intra n circuitul productiv al exploata iei sub diferite forme (compost, puril, ape uzate pentru irigat etc.). Cu ct o
47

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

astfel de exploata ie, ca i structura culturilor sale sunt mai variate, cu att ansele de succes de autonomie sunt mai mari. Una din bazele esen iale pentru men inerea fertilit ii solului o constituie rota ia culturilor. Lupta mpotriva buruienilor este facilitat i ea de o bun rota ie. De asemenea, n ceea ce prive te bolile plantelor de cultur , rota ia joc un rol decisiv. n plus, utilizarea ngr mintelor de ferm variaz de la o cultur la alta. Studii ale FAO au ar tat c , de regul , fermierii tr iesc experien a declinului produc iilor imediat dup eliminarea intr rilor sintetice (ngr minte chimice, pesticide, regulatori de cre tere, etc.) i convertirea proceselor de produc ie conven ional la produc ia biologic . Dup ce agroecosistemul se restaureaz i sistemul de gestiune biologic este implementat complet, produc iile cresc semnificativ. Productivitatea sistemelor de agricultur biologic variaz datorit diferitelor etape ale gestiunii: n tranzi ie de la gestiunea conven ional la cea biologic ; n conversie de la gestiunea tradi ional la cea biologic ; gestiune biologic bazat pe substituirea intr rilor; modificarea complet a demersurilor sistemelor. Uneori pierderile de produc ie sunt foarte mult exagerate de c tre unii cercet tori ata a i ferm tipului conven ional de produc ie agricol . Experien a actual din multe ferme n tranzi ie este c pierderile de produc ie sunt tolerabile. Pierderile de produc ie sunt cauzate de un num r de factori afla i n interrela ii: materia organic din sol i activitatea biologic necesit timp s se stabilizeze;

multe ferme conven ionale au folosit att de multe pesticide, nct, pe termen scurt, este greu s se stabilizeze organismele benefice pentru suprimarea agen ilor patogeni, a buruienilor i a d un torilor; problemele de fertilitate sunt comune pn la restaurarea ntregii activit i biologice (ex.: cre terea volumului edafic, ameliorarea procesului de fixarea azotului, stabilizarea pr d torilor naturali ai d un torilor plantelor).

Nivelul pierderilor de produc ie variaz i depinde de atributele biologice inerente ale fermei, de expertiza fermierului, de m sura n care s-au folosit intr rile sintetice n condi iile gestiunii anterioare i de starea resurselor naturale. Uneori sunt de ajuns c iva ani sau este nevoie de mult mai mul i ani pentru a restaura ecosistemul pn la punctul la care produc ia biologic este viabil din punct de vedere biologic.
48

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Pe termen mediu i n func ie de cre terea expertizei, valoarea agriculturii biologice devine mai evident datorit cre terilor de produc ie i fertilit ii crescute a sistemului agricol. Pe termen lung performan ele agriculturii biologice cresc n paralel cu ameliorarea func iilor agro-ecosistemului i a gestiunii tehnicilor aplicate n produc ie. Performan a agriculturii biologice nu poate fi judecat pe baza compara iei cu o singur cultur sau cu un singur an. Agricultura biologic are rezultate foarte bune dac sunt luate n considerare produc iile culturilor utile din zon . Cele mai mari obstacole pentru fermierii n tranzi ie sunt: lipsa de cuno tin e, sursele de informa ii, suportul tehnic. Investi iile mai mari ale guvernelor n cercet rile corespunz toare i n serviciile de extensie pot ajuta la dep irea acestor obstacole. Pe pie ele marginalizate i n zonele s race n resurse, unde fermierii nu au acces la materialele moderne i la tehnologii, agricultura biologic poate cre te productivitatea sistemelor tradi ionale prin optimizarea folosirii resurselor locale. Performan ele economice ale agriculturii biologice n Europa arat o situa ie unde fermierii biologici primesc un suport financiar i prime dar unde for a de munc este costisitoare. O analiz extensiv a economiei fermelor europene n ceea ce prive te for a de munc , produc iile, pre urile, costurile i subven iile conduce la concluzia c profitul fermelor biologice este, n medie, comparabil cu cel al fermelor conven ionale. n Statele Unite ale Americii profiturile sunt, de asemenea, comparabile, chiar dac nu exist subven ii directe pentru agricultura biologic . n rile n dezvoltare, unde agricultura biologic nu este subven ionat , unde intr rile sintetice sunt scumpe, iar for a de munc este relativ ieftin , fermierii biologici orienta i c tre pia pot ob ine venituri ridicate datorit reducerii costurilor de produc ie i diversific rii acesteia. Conversia unei ferme la practicile biologice influen eaz toate fa etele i opera iile, inclusiv cererea for ei de munc , structurile sociale i procesele de luarea deciziilor. Exploata iile de agricultur biologic cer adesea mai mult for de munc dect agricultura conven ional pentru a nlocui energia extern , cheltuielile privind fertilizan ii i erbicidele. Se a teptat ca produc ia biologic s continue s ofere prime i o alternativ profitabil la sistemele de produc ie conven ional pentru mul i fermieri. Pentru ca ferma biologic s fie competitiv , operatorii biologici necesit experimentarea unor noi tehnici i trebuie s gestioneze for a de munc , solul i capitalul total diferit fa de operatorii conven ionali. Prin construirea pe baza cuno tin elor locale, agricultura biologic revitalizeaz obiceiurile locale i independen a local : ncurajarea oamenilor s r mn n agricultur ; revigorarea comunit ilor rurale;
49

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

coeziune social puternic ; parteneriat n interiorul comunit ilor biologice pentru contacte mai bune cu institu iile externe; grupurile organizate, precum cooperativele de produc ie, au acces mai bun la pie e i pot s - i negocieze nevoile ca parteneri egali n lan ul de oferte de alimente.

Agricultura biologic %i mediul nconjur tor.


n multe ri agricultura este forma cea mai larg prin care este utilizat p mntul. Agricultura, n special n formele ei extrem de moderne, modific peisajele i d uneaz ecosistemelor, inclusiv biodiversit ii la toate nivelurile. Actualele abord ri ale agriculturii ecologice, precum controlul integrat al d un torilor, sistemele integrate de nutri ia plantelor i lucr rile de conservarea solului, iau n considerare doar unele aspecte ale componentelor sistemului agricol: ecologia d un torilor, ecologia plantelor i a solului. Abilitatea de a defini strategii care s le combine pe cele men ionate, precum i alte elemente de gestiune ntr-un singur demers, este caracteristica agriculturii biologice. n agricultura biologic , natura este deopotriv instrument i scop. ntruct fermierii biologici nu pot folosi substan e sintetice (ex.: fertilizan i, pesticide, produse fitofarmaceutice etc.) ei au nevoie s restaureze echilibrul ecologic natural deoarece func iile ecosistemului sunt principalele sale intr ri. Spre exemplu:

mul i d un tori nespecifici, precum afidele, trip ii .a., d un tori din punct de vedere economic pentru multe culturi, pot fi inu i sub Pragul Economic de D unare (PED) n mod natural sau ca pr d tori i parazitoizi. Pe termen lung ace tia pot fi utili n zonele gardurilor vii, care constituie r zoarele parcelelor cultivate, bogate din punct de vedere botanic, unde se va constitui un habitat bogat. singura cale de a suprima d un torii de sol i bolile n agricultura biologic este o rota ie l rgit a culturilor, cu numeroase componente botanice (diversitatea speciilor cultivate). Aderarea la o astfel de rota ie este crucial pentru ameliorarea diversit ii agroecosistemului. structura divers a culturilor din cadrul rota iei, sau sistemele agroforestiere garanteaz o mai bun absorb ie a elementelor nutritive din sol i o utilizare foarte eficient a apei i luminii, gra ie variabilit ii spa iale i temporale a cre terii r d cinilor i dispersiei frunzelor. solurile cu o mare diversitate func ional a microorganismelor, care apare adesea dup practicarea agriculturii biologice de-a lungul a zeci
50

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

de ani, dezvolt propriet i de suprimare a agen ilor patogeni, existnd i posibilitatea de inducere sau cre tere a rezisten ei plantelor.

restrngnd intr rile, fermierii trebuie s folosesc tehnici preventive corespunz toare. Interzicerea erbicidelor, spre exemplu, face imposibil ignorarea bunelor principii ale rota iei culturilor.

Considerarea agro-ecosistemului n agricultura biologic face parte dintro strategie pentru gestiunea integrat a terenurilor agricole, a apelor i resurselor vii, care promoveaz conservarea i utilizarea durabil pe o cale echitabil . O abordare a agro-ecosistemului este bazat pe aplicarea metodologiilor tiin ifice corespunz toare, care intesc asupra nivelurilor organiz rii biologice, care con in structura esen ial , procesele, func iile i interac iunile dintre organisme i mediul lor nconjur tor. Prin acest mod de abordare se recunoa te c fiin a uman , cu diversitatea ei cultural , este un component integral al multor ecosisteme. Abordarea agro-ecosistemului necesit o gestiune adaptativ pentru a trata cu natura complex i dinamic a ecosistemelor, n general i cu abunden a de cuno tin e complete sau n elesuri ale func ion rii lor. Urm toarele 12 principii ale abord rii agroecosistemului sunt complementare i interlegate: 1. obiectivele gestiunii terenurilor agricole, apei i resurselor vii sunt o chestiune de alegere social . 2. aceast gestiune trebuie s fie descentralizat la cel mai jos nivel corespunz tor. 3. administratorii agro-ecosistemelor trebuie s ia n considerare efectele (actuale i poten iale) activit ilor lor asupra ecosistemelor adiacente sau asupra altor ecosisteme. 4. recunoa terea poten ialelor c tiguri din modul de gestiune este adesea necesar pentru a n elege i gestiona agro-ecosistemul ntr-un context economic. Oricare program de gestiune a ecosistemului ar trebui: reduc acele distorsiuni ale pie ei care afecteaz negativ diversitatea biologic ; s alinieze recompense pentru a promova conservarea biodiversit ii i folosirea durabil ; s internalizeze costurile i beneficiile n agro-ecosistemul dat la existentul posibil.

5. conservarea structurii i func ion rii agro-ecosistemului pentru a men ine utilitatea acestuia (serviciile pe care le ofer ), ar trebui s fie o sarcin prioritar a abord rii ecosistemului. 6. agro-ecosistemele trebuie gestionate n limitele func ion rii lor.
51

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

7. abordarea agro-ecosistemului ar trebui s temporale i spa iale corespunz toare.

fie asumat

la scale

8. recunoa terea varia iei scalelor temporale i efectele ntrziate care caracterizez procesele agro-ecosistemului; obiectivele pentru gestiunea agro-ecosistemului ar trebui s fie puse la punct pe termen lung. 9. cadrul administrativ trebuie s recunoasc cum c aceast schimbare este inevitabil . 10.abordarea ecosistemului ar trebui s caute echilibrul corespunz tor dintre i integrarea, conservarea i utilizarea diversit ii biologice. 11.abordarea agro-ecosistemului trebuie s ia n considerare toate formele de informare relevant , inclusiv tiin ific i indigen i cuno tin ele legale, inova iile i practicile.
12. abordarea

agro-ecosistemului ar trebui s includ toate sectoarele relevante ale societ ii i disciplinele tiin ifice (Conven ia asupra Diverist ii Biologice, 2002).

Solul n agricultura biologic .


Agricultura biologic este un demers care nu se limiteaz doar la produc ie. Cooperarea industrial dintre fermieri, speciali tii din protec ia mediului, procesatori i comercian i, controlorii de calitate i consumatori este o caracteristic proprie agriculturii biologice. Solul este una din principalele resurse naturale i baza pentru toate activit ile agricole. Dac agricultorii nu pot compensa pierderile de fertilitate ale solului prin aporturi de nutrien i sintetici, construirea i men inerea fertilit ii solului este un obiectiv central al agriculturii biologice. Importan a materiei organice pentru mediul nconjurator este dat de capacitatea acesteia de a limita degradarea propriet ilor fizice ale solului i a ameliora disponibilitatea nutrien ilor, precum i activitatea biologic . Spre deosebire de agricultura conven ional , fermierii biologici, depind mai mult de o mare i sus inut rezerv de substan e organice, inclusiv rota ia culturilor, culturi de protec ie a solului (trifoi alb), subns mn are, culturi ascunse, ngr minte verzi i ngr minte provenind de la animale. Eroziunea solului este asumat de acelea i cauze care duc la degradarea solului oriunde n lume. Pierderea fertilit ii stratului arabil de sol prin eroziune conduce la o capacitate mult mai mic de produc ie, pe de-o parte i la un transfer nedorit de nutrien i, pesticide i sedimente n apele de suprafa , pe de alt parte.
52

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

n general, tehnicile de gestiune biologic a solului, precum fertilizarea organic , mulcitul i culturile de protec ie amelioreaz structura solului i, prin urmare, fac s creasc permeabilitatea pentru ap a solului, capacitatea de re inere a apei, reducnd substan ial riscurile de eroziune. Aceste tehnici de gestiune au, de asemenea, o relevan special pentru solurile u oare, susceptibile de a fi mai u or erodate, mai ales n condi ii de ploi toren iale.

Agricultura biologic %i apele de suprafa %i subterane.


Efectele negative ale agriculturii intensive asupra apelor subterane i de suprafa sunt datorate foarte mult eroziunii i polu rii cu nitra i i pesticide. Principalele amenin ri ale agriculturii fa de calitatea apei se refer la: nivelul ridicat de fertilizare organic n combina ie cu depozitele mari de ngr minte organice, aplicarea excesiv a azotului mineral din fertilizan i; lipsa unor sisteme de protec ia solului prin acoperire cu covor vegetal; limitarea rota iei culturilor i lucr rile frecvente ale solului; niveluri ridicate de azot disponibil dup recoltare i contaminarea apei cu nitra i sau cu pesticide. Surse FAO (2000) men ioneaz c numero i cercet tori au constatat reducerea ratei de levigare a nitra ilor, n medie cu 50%, n sistemul de agricultur biologic comparativ cu agricultura conven ional . O rezerv echilibrat de substan e nutritive n sol este esen ial din mai multe motive. Surplusul de nutrien i poate conduce la pierderi care pot, n consecin s conduc la contaminarea apei i aerului i la eutrofizare. Totu i, deficien a este sinonim cu supraexploatarea nutrien ilor din sol pe termen lung, care, n consecin , conduce la o descre tere a produc iei plantelor i calit ii acesteia. De aceea, procesele de produc ie biologic iau n considerare i ameliorarea permanent a solului.

Agricultura biologic %i biodiveristatea


Timp de sute de ani agricultura a contribuit la cre terea diversit ii speciilor i a habitatelor. Odat cu industrializarea agriculturii s-a petrecut i reversul, astfel c sistemele intensive de agricultur au f cut s diminueze biodiversitatea. ns i Conven ia asupra Biodiversit ii, adoptat cu ocazia Reuniunii la vrf organizat de ONU la Rio de Janeiro (1992), constituie un document a c rui iminen a fost determinat de consecin ele agriculturii conven ionale. Agricultura biologic este, spre deosebire de cea conven ional , dependent de stabilitatea i complexitatea ecosistemelor, de men inerea echilibrului acestora i de aceea, procesele pe care le dezvolt sunt neap rat optime, n bune rela ii cu natura. Speciile s lbatice ofer numeroase servicii agriculturii biologice: polenizare, controlul bolilor i d un torilor, men inerea fertilit ii solului, etc. De aceea, nivelurile ridicate ale
53

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

biodiversit ii pot nt ri func iile esen iale ale sistemului agricol i, ca urmare, performan ele agricole. Cre terea func ionalit ii biodiversit ii este chiar cheia strategiei ecologice, care determin viabilitatea produc iilor n fermele biologice. Respectnd capacitatea natural a plantelor i a peisajelor, scopul agriculturii biologice este de a optimiza calitatea sub toate aspectele rela iei dintre agricultur i mediul nconjur tor. Spre exemplu, controlul biologic al d un torilor n fermele biologice se bazeaz pe men inerea s n t ii popula iilor de pr d tori i parazitoizi. Biodiversitatea este evaluat n general din trei puncte de vedere distincte: diversitatea genetic : variabilitatea ntre indivizii i ntre popula iile diferitelor specii; diversitatea speciilor: diferite tipuri de plante, animale i alte forme de via n cadrul comunit ilor regionale; diversitatea ecosistemelor: varietatea habitatelor ce se reg sesc n aceea i arie (paji ti, mla tini, etc.). n general, gradul de biodiversitate a agroecosistemelor depinde de patru caracteristici principale ale acestora: diversitatea vegeta iei n cadrul i n mprejurimile agroecosistemului; permanen a diferitelor culturi din cadrul agroecosistemelor; intensitatea gestiunii; scopul izol rii agroecosistemului fa de vegeta ia natural . ntruct agricultura biolgic se bazeaz pe principiul fermelor mixte, integrnd cre terea animalelor cu produc ia vegetal , utilizarea unor rota ii complexe, a interculturilor i a culturilor de ngr minte verzi, cu men inerea fertilit ii solului prin culturile de leguminoase, ea reu e te s afi eze o foarte mare diversitate de specii domestice spre deosebire de agricultura conven ional . 3.2.3. Agricultura durabil Conceptul de dezvoltare durabil (sustainable development) a ap rut oficial n discursul politic al primului ministru norvegian, Gro Harlem Brundtland, cu ocazia public rii, n 1987, a unui raport cerut de Na iunile Unite (raportul Brundtland) i care prezida comisia ce preg tea Conferin a de la Rio de Janeiro. Cinci ani mai trziu, la Conferin a de la Rio de Janeiro, n 1992, acest concept l-a consacrat, el fiind definit astfel: dezvoltarea

durabil este o dezvoltare care r spunde nevoilor prezentului f r a compromite capacitatea genera iilor viitoare de a r spunde propriilor nevoi.

54

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

n ceea ce prive te agricultura durabil , acest concept integreaz trei scopuri principale: s n tatea mediului nconjur tor, profitabilitatea i politicile economico-sociale. La atingerea acestor scopuri contribuie o varietate de filozofii, politici i practici. Oamenii, avnd diferite capacit i, de la fermieri la consumatori, au mp rt it aceast viziune i au contribuit la ea. De aceea, n cadrul acestui sistem de agricultur , resursele naturale "i cele umane sunt onorate cu aceea i importan . n ceea ce prive te resursele umane, este vorba de luarea n considerare a responsabilit ilor sociale, precum condi iile de via i de munc ale lucr torilor, nevoile comunit ilor rurale, s n tatea i siguran a consumatorilor. n ceea ce prive te p mntul i resursele naturale, este vorba de men inerea i cre terea acestor resurse vitale pe termen lung. Durabilitatea agriculturii trebuie s aib caracteristici tangibile i m surabile. Fundamentul este, desigur, durabilitatea solului. Aceasta nu n mod absolut, dar ceea ce este perceput n mod curent ca durabil este tocmai cantitatea i calitatea solurilor noastre. Cre terile enorme ale productivit ii n timpul Revolu iei verzi, de-a lungul ultimilor 50 de ani - prin triplarea produc iei pe hectar - nu reflect neap rat marele poten ial de produc ie al solurilor n condi ii durabile. Acestea reflect , de departe dezvolt rile n domeniul amelior rii plantelor. Aceste cre teri, de fapt, au fost pre ul solurilor ca atare, prin eroziune i degradare (pierderea calit ii). Eroziunea solului n agricultura intensiv (conven ional , industrial ) poate fi de 100 de ori mai rapid dect rata form rii solului . Exist o eviden cresc toare cum c agricultura extensiv este cel pu in la fel de productiv i de profitabil atunci cnd produsele fermelor mici, cel mai mult pentru consumul casnic sau local, sunt luate n considerare i mai durabil prin folosirea for ei de munc , ce stimuleaz economia local (Fricker, 2000). Sistemele durabile de gestiune agricol pentru solurile cultivate se bazeaz de regul pe gestiunea practicilor de conservare, precum reducerea num rului de lucr ri ale solului, aportul de materie organic i rota ia culturilor (Pankhurst et al., 1996). Agricultura durabil a fost definit de unii autori ca: o inginerie a solu iilor ecologice care au scopul de a manipula i gestiona la minimum ecosistemele n beneficiul naturii i umanit ii. ntr-o lume aflat n permanent i rapid schimbare, ce poate fi durabil ? Ce am dori s facem durabil n agricultur ? Cum am putea ndeplini un astfel de scop? Iat c defini ia nu este u or de dat. Exist numeroase controverse i ntreb ri legate de actualele sisteme de produc ie agricol . Un lucru poate fi sigur i anume conceptul de agricultur durabil a oferit, n ultimii 15 ani, noi subiecte de dezbatere, o nou direc ie i chiar o urgen ,
55

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

care a determinat foarte mult entuziasm i inventivitate n gndirea agriculturii mondiale. Literatura de specialitate romn a adoptat mai degrab termenul provenind din limba francez , agriculture durable. n limba englez acesta este sustainable agriculture. Cuvntul sustain provine din latinescul, sustenere, adic a p stra viu sau a men ine, ceea ce presupune a permanentiza sau a oferi un suport pe termen lung. Referitor la agricultur , sustainable, durable sau durabil descrie sistemele de agricultur care sunt capabile s - i men in productivitatea i utilitatea pentru societate. Astfel de sisteme trebuie s conserve resursele naturale, s sus in societatea, s fie competitive din punct de vedere economic i rezonnante fa de mediul nconjur tor (Ikerd,1990). n legisla ia american , termenul sustainable agriculture define te un sistem integrat de practici de produc ie vegetal i animal avnd un loc specific de aplicare care, pe termen lung va trebui: s satisfac necesarul de hran pentru oameni, s ridice calitatea mediului nconjur tor i baza de resurse naturale de care depinde economia agricol , s valorifice ct mai eficient resursele nerennoibile, resursele de la ferm i, unde este cazul, resursele naturale, s reconsidere ciclurile biologice, s sus in viabilitatea economic a tuturor opera iilor ce se realizeaz la ferm , s ridice calitatea vie ii fermierilor i a societ ii rurale ca ntreg.

A adar, oricare ar fi interesul pentru a vorbi despre agricultur , despre practicile agricole, n prezent aceasta nu se poate face dect lund n considerare i mediul nconjur tor. De aceea, prin cursul predat studen ilor ce se preg tesc n domeniul ingineriei mediului nconjur tor agricol, se urm re te dobndirea de cuno tin e legate de sistemele de produc ie agricol n rela ie cu mediul nconjur tor, mai ales cu componentele cele mai fragile ale acestuia: sol, ap , aer, biodiversitate. Astfel, n aceast lucrare ne propunem s prezent m un volum important de informa ii, pornind de la unele particularit i ale componentelor mediului nconjur tor i pn la practicile agricole i impactul acestora asupra mediului. De asemenea, vor fi prezentate solu iile optime ce pot fi adoptate pentru a face agricultur durabil , solu ii care r spund, n prezent, cel mai bine cerin elor de calitate, att pentru produsele agricole ob inute ct i pentru mediul nconjur tor.
56

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

CAPITOLUL 4 No iuni de biologia solului


4.1. Introducere
Solul nu este un mediu inert, ci dimpotriv . Pe lng organismele vii ce tr iesc n sol i pe care le putem observa cu ochiul liber (viermii de p mnt sau diferite alte insecte), solurile g zduiesc o microfaun i mai ales o microflor deosebit de abundente i de diversificate. Pentru aceast complexitate ecologic s-au ar tat interesa i de-a lungul timpului anumi i cercet tori tiin ifici. n prezent interesul acestora a crescut, iar con tientizarea necesit ii protej rii ecosistemelor relanseaz discu ii i ntreb ri privitoare la rolul organismelor vii n sol i importan a acestora n func ionarea global . Diversitatea organismelor din sol este foarte important pentru agricultura durabil ntruct acestea ofer numeroase servicii sistemelor agricole, inclusiv reciclarea nutrien ilor necesari plantelor cultivate, men inerea structurii solului, transformarea unor compu i chimici din toxici n netoxici i controlul asupra bolilor i d un torilor plantelor i animalelor. Numero i cercet tori tiin ifici au raportat constarea c biomasa microbian i diversitatea func ional a microorganismelor din sol cap t o mare amploare n condi iile sistemului de cultur zero lucr ri sau sem nat direct fa de sistemul conven ional de lucrare a solului. n agricultura biodinamic , n agricultura biologic dar i n agricultura durabil , contribu ia organismelor vii la diferitele func ii ale solului este larg recunoscut . Dac ne referim la func iile agronomice, acestea sunt implicate n producerea de elemente nutritive pentru plante, contribuie la men inerea structurii solului, pot afecta starea sanitar a plantelor etc. Organismele vii sunt, de asemenea, implicate n func ionarea solurilor n contextul mediului nconjur tor n ansamblul s u, fie c este vorba de producerea sau transformarea poluan ilor poten iali ai apelor i solurilor, de epurarea poluan ilor organici sau producerea gazului cu efect de ser . Dat fiind diversitatea acestor func ii, ca i varietatea organismelor vii implicate, este iluzoriu s vrem s m sur m, ntr-o manier simplist ,calitatea biologic a solurilor. n schimb, se poate ncerca n elegerea poten ialului biologic al solurilor pornind de la trei no iuni complementare: abunden a, activitatea i diversitatea organismelor care tr iesc n sol. n elegerea acestora va permite adoptarea de solu ii agronomice mai pu in d un toare.
57

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Impactul activit ilor umane asupra calit ii biologice a solurilor este o preocupare recent legat , n parte, de mbun t irea cuno tin elor din acest punct de vedere i de punerea la punct a unor metode de studiu fiabile. Caracteristicile biologice ale solurilor sunt determinate, f r doar i poate, nu numai de constituen ii i de propriet ile lor fizico-chimice, ci i de activit ile umane, mai ales de practicile agricole i de poluan i. Pentru a putea aborda i n elege ulterior efectele practicilor agricole asupra biologiei solului, care, n agricultura durabil este considerat un organism viu, se impune o anumit cunoa tere a componen ei biotice a solului, a rolului, func iilor i caracteristicilor acesteia. Aceasta cu att mai mult cu ct, de componenta biotic a solului depinde fertilitatea acestuia, fixarea azotului atmosferic, transformarea materiei organice proapete, mineralizarea humusului, biodegradarea unor compu i toxici etc. Altfel spus, aceast component biotic a solului constituie laboratorul care hr ne te solul, l cura e te i ajuta la reciclarea unor materii, deseori stnjenitoare, cel pu in pentru mediul nconjur tor. Dac solul este denumit uneori sistem epurator aceasta se datoreaz , printre altele, i componen ei sale biotice.

4.2. Componen a biotic a solului


Solul ad poste te o imensitate de forme de via , apar innd regnului animal i celui vegetal, avnd m rimi i forme diferite i, de asemenea, ntre innd o activitate biologic foarte important . Toate aceste organisme contribuie nu numai la formarea i evolu ia solului, ca agen i de sintez a materiilor humice i argiloase dar, de asemenea, i la capacitatea lui productiv , ca membri activi ai proceselor de transformare sau n ciclurile elementelor nutritive pentru plantele superioare. Importan a organismelor solului, ca i greutatea acestora sunt derizorii n raport cu activitatea pe care sunt capabile s o desf oare. Aceast activitate ne permite s spunem c toate reac iile naturale ce se petrec n sol sunt de natur biochimic , direct sau indirect. Cunoa terea profund a solului i n elegerea transform rilor care se petrec n interiorul acestuia, nu pot fi dobndite dect printr-un studiu prealabil al biologiei solului. Num rul i diversitatea speciilor care populeaz un hectar de teren agricol sunt mult mai mari dect comunitatea de animale i plante ce se pot g si la suprafa a solului. Organismele solului sunt concentrate n special n resturile vegetale, mai ales n primii 10 cm de sol, precum i de-a lungul r d cinilor plantelor. Ele interac ioneaz unele cu altele, cu r d cinile plantelor i cu mediul lor nconjur tor, formnd re eaua nutritiv a solului.
58

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

n sol sunt predominante organismele apar innd regnului vegetal, din punct de vedere cantitativ, calitativ i din punct de vedere al num rului i al rolului pe care l au. Totu i nu se poate minimiza regnul animal, care are o importan covr itoare n ceea ce prive te primele etape ale descompunerii materiei organice. ntr-o clasificare mai general a organismelor din sol se pot distinge: macroorganisme i microorganisme. Att unele, ct i celelalte cuprind forme animale i vegetale. 4.2.1. Macroorganisme

sol (nematozi, milipede, centipede, rotifere, acarieni, anelide, p ianjeni i insecte). Cei mai mici membri ai acestei grupe (ex. unii nematozi) sunt capabili s se mi te prin porii solului f r a perturba particulele de sol i, adesea, sunt desemna i, mpreun cu protozoarele, drept microfauna solului. Locuitorii permanen i ai solului, care cauzeaz cel pu in o u oar perturbare a acestuia, reprezint macrofauna solului. Macrofauna cuprinde urm toarele grupe mari de organisme ale solului: a. Roz toare, Insectivore, Insecte. Aceste organisme au, n general, influen mecanic asupra solului. n cazul insectelor apar i fenomene de digestie a unor constituen i humici. b. Diplopode, Isopode, Acarieni, Gasteropode. Diplopodele (Myriapodae), Isopodele (Crustaceae), Acarienii (Arachnidae) i gasteropodele contribuie n primele stadii de descompunere a esuturilor vegetale cu care se hr nesc, deschiznd astfel calea microorganismelor active n stadiile urm toare ale descompunerii materiei organice. c. Cilopode, Araneide. Cilopodele (Myriapodae) i Araneidele (Arachnidae) au o influen indirect asupra solului ca pr d tori ai altor forme de vie uitoare. d. Anelide. n cadrul macrofaunei, organismele cele mai importante i cele mai cunoscute sunt viermii de p mnt (Anelide), care au o
Collembola

Macrofauna. n aceast categorie intr animale multicelulare (metazoare) al c ror ciclu biologic se petrece integral sau m car par ial n

Acarieni

Cilopode

59

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

ac iune foarte favorabil asupra solului. Exist numeroase specii, multe dintre ele diferind de la un tip de climat la altul. n Europa, n solurile arabile, sunt comune dou specii: Lumbricus terrestris, de culoare ro ie i Allolobophora caliginosa, de culoare roz. Viermi de sol Ecologia viermilor de p mnt este una dintre cele mai bine studiate. Anelidele nu rezist la ger dar, la apari ia primului nghe , covorul vegetal le poate asigura o protec ie suficient , nainte ca ei s migreze n profunzimea solului pentru a putea rezista mult mai bine. Viermii de p mnt prefer un habitat umed, bogat n materie organic i n Ca disponibil. Num rul lor este, n general, mult mai mare n solurile mai grele, cu con inut mare de materie organic , neutre sau foarte slab acide. Dar, num rul i activitatea lor, i chiar speciile lor variaz , uneori, pe distan e foarte scurte, n func ie de pH i de alte condi ii de sol, n mod deosebit materia organic de care au nevoie n cantit i foarte mari. Cre terea num rului de viermi de p mnt dup aplicarea ngr mintelor organice a fost probat de numeroase studii i cercet ri de specialitate. Efectul viermilor de p mnt asupra solului nu se limiteaz doar la ac iunile mecanice de transfer, de amestecare sau de aerare a acestuia. Totu i aceste ac iuni sunt foarte importante, mai ales n solurile necultivate unde se realizez transporturi de cantit i apreciabile de sol nspre suprafa i invers, ncorporarea materiei organice nedescompus (resturi vegetale) servindu-le acestora de hran i ad post. n anumite cazuri, m rimea i stabilitatea agregatelor de sol pot cre te i chiar, n unele soluri de p dure, este favorizat dezvoltarea mullului la suprafa . O serie de alte activit i ale viermilor de p mnt, cunoscute ast zi, au leg tur cu fertilitatea solului. Chiar n lucr rile lui Darwin (1885, citat de Pochon "i col., 1958) s-a consemnat c masa solului care traverseaz corpul acestor organisme poate atinge valori considerabile (pn la 30 tone pe an). n aceste condi ii se poate aprecia c exist o a a-zis predigestie a elementelor nutritive necesare plantelor. De fapt, traversnd organismul viermilor de p mnt, att frac iunile organice ale solului, ct i cele minerale, mai ales cele azotate, sunt supuse enzimelor digestive care elibereaz nutrien i foarte valoro i pentru plante. Cercet ri efectuate pe dejec iile viermilor de p mnt n solurile cultivate i n solurile de p dure, au ar tat c acestea, comparate cu solul ca atare, aveau un pH i o capacitate de schimb cationic mai ridicate i, totodat , erau net mai bogate n materie organic , n N total i NO3d, n Ca i Mg schimbabil i n P mobil. Prin urmare, viermii de p mnt contribuie, prin dejec iile lor, la cre terea direct a capacit ii productive a solului.
60

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Importan a macrofaunei solului este legat n general de efectele asupra propriet ilor fizice i chimice ale solului, asupra descompunerii rocilor i asupra structurilor comunit ilor microbiene. Viermii de sol, furnicile, termitele fragmenteaz i transport materia organic n straturile mai profunde ale solului. Milipedele, acarienii, isopodele i colembolele particip la fragmentarea reziduurilor organice. Metazoarele, care str bat solul producnd canale sau care amestec materia organic cu solul, influen eaz infiltrarea apei i rata de percolare. n cazul reziduurilor organice fragmentate, n special materia organic lemnoas provenind din stratul organic rezidual de la suprafa a solurilor mp durite, cu ct cre te suprafa a expus ploii, cu att cre te i microflora solului. Mineralizarea produs direct de fauna solului este mic n raport cu activitatea bacteriilor. Mecanismele implicate n accelerarea descompunerii de c tre fauna solului, prin efectele indirecte, precum schimbarea propriet ilor fizice i chimice ale solului i ale masei de reziduuri organice i compozi ia microflorei solului nu au fost nc pe deplin n elese. M sur torile ob inute n sisteme nchise nu pot fi extrapolate n cmp. n sisteme complexe precum solul, orice factor poate fi implicat. Cnd mai mul i factori ac ioneaz simultan, orice factor singular poate avea o influen mult mai mic dect cea dovedit prin m sur torile indirecte ale sistemului nchis. Se poate conchide c efectele faunei solului asupra acestuia sunt benefice dat fiind rolul lor n transferul i amestecarea solului cu materia organic , n formarea structurii granulare, n aerarea i drenarea straturilor de sol. n plus, aceste organisme pot influen a transform rile chimice, care se petrec n sol, fie direct prin propria digestie, fie indirect prin intermediul ac iunii lor pr d toare asupra Bacteriilor, Ciupercilor, Protozoarelor sau Algelor. Cele mai multe dintre aceste animale mor, contribuind astfel la acumularea materiei organice.

Macroflora. R d cinile plantelor. Platele superioare, la fel de bine ca i anumite forme inferioare, fac parte din sistemul bio-teluric. R d cinile plantelor constituie o surs de prim importan de materie organic ntruct aportul lor l dep e te cantitativ pe cel al ansamblului celorlalte organisme. De fapt, aceast form de ntoarcere automat a materiei organice n solurile arabile este indispensabil men inerii humusului n sol, ca i subzisten ei microorganismelor. n afar de aceast func ie, r d cinile plantelor superioare interfereaz cu echilibrul solu iilor apoase ale solului, asimilnd compu i dizolva i i, de asemenea, cu valorile proprii numeroaselor elemente nutritive, prin intermediul acizilor, n special acidul carbonic concentrat la suprafa a lor. R d cinile plantelor, prin produ ii pe care-i excret , stimuleaz n general contactul lor cu microflora. Este vorba
61

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

de rizosfer . Echilibrul microflorei solului este un echilibru dinamic, n perpetu varia ie, datorit varia iei condi iilor ecologice i climatice. Cercet rile tiin ifice au dovedit existen a unei influen e a r d cinilor plantelor asupra acestui echilibru. De fapt, r d cinile plantelor au n primul rnd o influen mecanic modificnd structura solului; ele degaj gaz carbonic; ele las s se difuzeze substan e cu ac iune energetic , enzimatic sau auxinic ; ele abandoneaz resturi ale esuturilor lor, care pot fi metabolizate de c tre microorganisme. Prin toate aceste moduri de ac iune, r d cinile plantelor modific , desigur, microflora solului. Pe de alt parte, microorganismele au o ac iune asupra dezvolt rii, n special asupra nutri iei plantelor, prin puterea lor de mineralizare a substan elor organice, prin puterea lor solubilizatoare (sau, din contra, de insolubilizare) a elementelor minerale. Practic toate substan ele utilizate pentru nutri ie de c tre plante au fost n prealabil metabolizate de c tre microorganisme. A adar, exist o zon a solului, aproape de perii radiculari, unde au loc interac iuni microflor -plant de mare intensitate i a c ror importan agronomic este deosebit . Este vorba de zona denumit rizosfer . Efectul rizosferei este cu att mai evident i cu att mai bine marcat cu ct se ia n R!d!cin! - rizosfer! considerare o zon a solului foarte (Lebek i Bader, 2002) apropiat de radicelele plantelor. Se pot distinge, de asemenea, dou sectoare n zona rizosferei: a. zona ndep rtat , care se ntinde de la 50 cm pn la c iva milimetri fa de radicele (denumit , de asemenea, Edafosfer ); b. rizosfera apropiat , care este reprezentat de stratul de sol ce vine n contact propriu-zis cu radicelele (denumit , de asemenea, Rizoplan sau Histosfer ). Densitatea microbian poate fi att de important n aceast zon nct r d cinile sunt nconjurate de un veritabil man on, care practic le izoleaz aproape complet de sol (Bacterioriz ); toate activit ile nutritive ale plantei se fac prin intermediul man onului microbian a a nct se poate n elege c n aceste condi ii exist repercusiuni care se pot r sfrnge asupra dezvolt rii i s n t ii plantei. Dat fiind interesul agronomic, numeroase cercet ri au fost i sunt nc consacrate Rizosferei. Totu i este dificil uneori s se emit concluzii precise i concordante asupra rela iei dintre r d cinile plantelor i comunitatea microbian care alc tuie te rizosfera, datorit variet ii tehnicilor i metodelor de cercetare utilizate de c tre diferi i cercet tori, n special pentru
62

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

a judeca activitatea diferitelor grupuri fiziologice i pentru num rarea florei totale. 4.2.2. Microorganisme

Microfauna. n cadrul microfaunei exist dou grupuri de organisme considerate a fi cele mai importante i anume Metazoarele i Protozoarele.
METAZOARE. Dintre metazoare, nematozii, denumi i i viermi rotunzi sau viermi filamento i, sunt organismele cele mai numeroase n sol. Num rul lor poate atinge cteva milioane pe metru p trat. Numeroase forme de nematozi din sol au mai pu in de 0,05 mm l rgime i 2 mm lungime. Sunt organisme de form rotund sau cu Nematod extremitatea posterioar n general ascu it . Doar cteva specii sunt d un toare pentru plante. Nematozii pot fi clasa i n trei grupe n func ie de modul lor de hr nire: cei care se hr nesc cu materia organic aflat n descompunere; cei care se hr nesc cu al i nematozi sau care paraziteaz plante, bacterii, protozoare i diferite alte forme de via ; cei care infesteaz plantele superioare (tomate, morcov) i pe care i petrec o parte din ciclul lor de via . Prima grup este n general cel mai frecvent n multe soluri unde ajut la descompunerea materiei organice, la amestecarea intim a acesteia cu frac iunile minerale ale solului i chiar la aerarea solului. Ca i al i pr d tori ai solului, nematozii m resc viteza ciclului nutrien ilor n sol. PROTOZOARE. Protozoarele reprezint forma de organizare cea mai simpl a vie ii animale. Ele sunt organisme unicelulare ca i bacteriile dar au dimensiuni mult mai mari, un grad de organizare i de dezvoltare mult mai ridicat. Sunt microorganisme care se mi c singure sau noat n apa dintre particulele de sol. Acest grup este foarte divers din punct de vedere morfologic i nutri ional. Au fost descrise circa 30 000 de specii . Se disting trei grupe n func ie de morfologia lor i de mijlocul de locomo ie: cele care se mi c prin intermediul cililor, Ciliate; cele care se mi c prin intermediul flagelilor, Flagelate i cele care se mi c prin intermediul pseudopodelor, Amibe. Protozarele care tr iesc libere n sol se hr nesc cu substan e organice dizolvate, precum i cu alte organisme. Ciliatele din sol depind n primul rnd de hrana bacterian . n plus, ele se hr nesc cu drojdii i alte protozoare i chiar cu mici metazoare, precum rotiferele. Amiba se hr ne te cu bacterii, cu alte protozoare, cu drojdii, spori fungici i alge. Studii de laborator au semnalat c doar un singur protozoar
63

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

poate consuma cteva sute de mii de celule bacteriene ntr-o or . Num rul consumat este n func ie dem rimea, att a organismului protozoar ct i a celui bacterian. Aflate n general n num r mare n soluri, mai ales ultimele dou grupe, Protozoarele sunt printre cele mai diverse i mai abundente microorganisme telurice. Peste 250 despecii au fost izolate, din care se pot g si Protozoare Ciliate pn la 40 sau 50 n acela i sol. Num rul lor pare a fi foarte fluctuant mergnd de la 500 000 la 1 milion pentru Flagelate, de la 100 000 la 500 000 pentru Amibe, de la 80 la 1 000 pentru Ciliate, f r a se exclude posibilit ile unor fluctua ii mult mai ample. Masa total a materiei vii astfel reprezentat a fost Protozoare Flagelate evaluat de la 100 la 300 kg/ha. Condi iile de bun de aerare a solului precum i existen a surselor nutritive reprezint factorii primordiali ai controlului repartiz rii acestor microorganisme n sol dar ecologia Protozoarelor este nc un subiect de cercetare i cunoa tere. Ad postite n general de straturile superficiale ale solurilor, protozoarele, par a se reg si n num r mare mai ales prim vara i toamna. Protozoarele din sol au un efect asupra structurii i func ion rii comunit ilor microbiene. Cre terea num rului de bacterii, observat n mod obi nuit dup ncorporarea reziduurilor organice n sol, este urmat aproape ntotdeauna de cre terea num rului de protozoare. Modul de hran selectiv al protozoarelor poate altera modul de amestecare a genurilor de bacterii. n laborator, procedeele de descompunerea reziduurilor organice se petrec mult mai rapid n prezen a, att a bacteriilor ct i a protozoarelor dect doar n prezen a bacteriilor (Paul i Clark, 1989). Prin consumarea i digestia bacteriilor, protozoarele m resc viteza de desf urare a ciclului azotului, f cndu-l pe acesta mult mai disponibil pentru plante. ROTIFERE. Rotiferele sunt animale multicelulare dar au dimensiuni foarte mici, att de mici nct pot fi confundate cu organisme unicelulare. Ele nu au foarte multe celule totu i, circa 1000, dar care au atribute speciale. Rotiferele au fost descoperite de c tre Leeuwenhoek cu
64

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

circa 200 de ani n urm . n lume exist circa 2 000 - 2 500 de specii cu o mare varietate de forme ale corpului. n condi ii de umiditate ridicat (terenuri ml tinoase), num rul i varietatea lor pot fi mari. Circa cincizeci de specii se reg sesc n mod curent n soluri. Numele rotiferelor este dat de extremitatea lor anterioar , care este de forma unui disc retractabil purtnd coroane de cili care, n mi care, se aseam n unor ro i. Gra ie acestor cili animalele reu esc s atrag nspre ele materiile nutritive. Extremitatea posterioar se termin ca un fel de picior ascu it cu care animalul se fixeaz pe un suport convenabil. Ele m soar ceva mai mult de 2 mm n lungime i se pot recunoa te prin dubla sau multipla coroan de cili. Rotiferele pot fi ntlnite n apele proaspete, nealterate din mediul nconjur tor i n apa din sol, unde locuiesc Rotifer cu discuri i cili. practic n filmele de ap care se formeaz n jurul particulelor de sol. n apele din mediul nconjur tor, rotiferele se pot ntlni n lacuri, ruri, pruri. De asemenea, rotiferele, sunt ntlnite n mod obi nuit n mu chii i lichenii care cresc pe trunchiurile copacilor sau pe roci, n pic turile de ploaie, n b l i, n sol i n litier (stratul de frunze de sub coroana copacilor), pe ciupercile ce cresc n apropierea copacilor, n bazinele de tratare a apelor uzate i chiar pe crustaceele i larvele insectelor acvatice (rstan, 1999, citat de Speer "i col., 2000). De i au n general m rimea protozoarelor, animale unicelulare, rotiferele sunt multicelulare (mai pu in de 1000), f cnd parte din metazoare, fiind una din principalele cinci clase ale viermilor rotunzi (van Egmond, 1995). De i nu se cunosc foarte multe n ceea ce prive te semnifica ia rotiferelor n procesele biologice ale solurilor, se presupune c i ele, ca i protozoarele i nematozii, intr n ciclul de descompunere a materiei organice n general i aceasta cu att mai mult cu ct condi iile ambientale sunt mai umede, precum n turb rii sau n zonele inundate. Mezofauna i microfauna pot influen a n mod direct structura comunit ilor microbiene. Rata de consumare a bacteriilor de c tre nematozi a fost estimat la peste 5 000 de celule/min, iar consumul total al microflorei de c tre bacterivore i fungivore la circa 50 % din produc ia anual de biomas microbian (Paul i Clark, 1989).

Microflora. Microflora solului este constituit din patru mari grupe, care sunt clasificate, dup m rimea i complexitatea lor, n: Alge, Ciuperci, Actinomicete i Bacterii.
65

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

ALGE. Algele eucariote pot fi ntlnite sub diferite denumiri m tasea broa tei, spuma apelor, buruienile m rii, marea ro ie, etc. Algele sunt cele mai simple dintre eucariotele clorofiliene, distingndu-se dintre alte plante verzi prin caracteristicile sexuale. La algele unicelulare, organismul ntreg poate func iona ca un gamet. Algele sunt un grup important de microorganisme, con innd cteva sute de specii a c ror culoare poate fi verde, galben-verzuie, pot fi izolate din sol, dar un num r mic sunt predominante oriunde n lume. n categoria algelor intr i diatomele, care fac parte din clasa Bacillariophyceae, se g sesc n apele de suprafa , n apele marine, singure sau n colonii. Celulele lor au un perete celular alc tuit din dou jum t i i este impregnat cu silice. Numele acestui gen vine din Latin , Diatoma, care, la rndul lui vine din grecescul diatomos, care nseamn t iat n dou i care se refer tocmai la caracteristicile peretelui celular. Popula iile de alge sunt alc tuite din 1000 100 000 celule per gram de sol. Algele verzi prefer umiditatea, solurile acide neinundate, iar diatomele prefer solurile bine drenate i bogate n materie organic . Algele verzi-alb strui, Cyanobacteriile sunt procariote i sunt calsificate, de obicei, ca bacterii. Ele i pot fixa azotul necesar, o parte din acesta devenind mai trziu disponibil pentru r d cinile plantelor. Din aceast categorie face parte Spirulina, o alg cotat ca valoroas surs nutritiv ; ea este bogat n protein i poate fi cultivat cu u urin n amenaj ri acvatice. n rile tropicale ea poate fi o important parte a dietei i se pare c a fost folosit ca hran n mod regulat de c tre Azteci. Popularitatea acestei specii a crescut i n Romnia n ultimii 10 ani fiind considerat o surs de hran s n toas i/sau utilizat n terapia natural . Multe alte specii apar innd cyanobacteriilor produc popula ii care sunt toxice pentru oameni i animale. Cianobacteriile pot cauza o serie de alte probleme; specii apar innd genului Lyngbya sunt responsabile de irita ii ale pielii, precum mnc rimea nnotului. n ceea ce prive te distribu ia algelor, factorul ecologic cel mai important l reprezint umiditatea, ele fiind mai abundente n solurile umede chiar dac pot rezista i unor perioade de secet prelungit . Diversitatea lor morfologic este foarte mare dar speciile comune ale solului sunt, aproape toate, microscopice i, fie unicelulare, fie filamentoase. Se pot distinge trei grupe principale n func ie de pigmentarea lor: Cyanophyte, Clorophyte i Diatome. Primele dou grupe sunt, n general, superioare ca num r i pot atinge fiecare pn la 100 000 pe gram de sol, dac condi iile ambientale sunt favorabile. n solurile de gr din sunt mai abundente Diatomele. Fiziologia algelor este att de supl nct acestea se pot adapta unor condi ii de mediu foarte diverse. n straturile superficiale de sol, algele preiau
66

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

N i alte elemente nutritive din sol, C i CO2 din atmosfer , precum i energie i lumin solar . n straturile mai profunde, unde nu mai au acces liber la lumin , algele pot, din contra, s utilizeze energie derivat din descompunerea materiilor organice. Dup caz, algele se pot comporta, a adar, de o manier asem n toare plantelor superioare sau formelor inferioare, precum ciupercile. Rolul algelor n procesele biochimice ale solului nu este foarte bine cunoscut n toate detaliile sale. n afara faptului c ele au un aport la materia organic a solului prin dezvoltarea propriei biomase, ceea ce este propriu tuturor popula iilor de organisme ce tr iesc n sol, unele dintre alge au o ac iune favorabil asupra fix rii azotului, altele contribuie direct la aceast fixare, iar altele indirect asociindu-se bacteriilor fixatoare de azot. n plus, prin sintezele lor, algele, n general, ca multe alte organisme, exercit o ac iune care contribuie la re inerea temporar a nutrien ilor n sol. De fapt, n urma sintezelor protoplasmice, mai ales cnd acestea sunt foarte importante, precum n cazul algelor i ciupercilor, apare o transformare temporar a constituien ilor solubili i minerali n forme insolubile i organice. Acestea diminueaz pierderile solului n elemente nutritive solubile dar dezvoltarea acestui efect binef c tor n perioadele de cre tere i dezvoltare a plantelor poate deveni d un toare, limitnd sursele nutritive disponibile plantelor. Numeroase specii de alge tr iesc n primii 2,5 cm ai stratului de sol. Algele din sol, con innd clorofil , sunt capabile, ca i plantele, s fotosintetizeze dac sunt expuse la lumin i umiditate. Ele pot s apar ca un film verzui la suprafa a solurilor, anterior saturate cu ap . Ele pot produce o cantitate important de materie organic n solurile fertile i, anumite alge, excret polizaharide care au rol n agregarea solului. FUNGI (CIUPERCI). Fungii sunt microorganisme eucariote grupate n numeroase specii, avnd m rimi i forme diferite. Ele reunesc mucegaiuri, f in ri, rugini, t ciuni i ciuperci. Dintre organismele solului, fungii, ca grup, sunt organotrofe, primele care sunt responsabile de descompunerea reziduurilor organice, chiar dac la num rarea lor pe vase Ptri sunt mult mai pu in numeroase dect bacteriile. Fungii sunt clasifica i n subgrupe, n func ie de caracteristicile morfologice. Este tipic pentru fungi s formeze filamente mici sau hife, septate sau neseptate i, n mod curent, multinucleate. Hifele constituie un miceliu, un corp sau un talus. Asemenea corpuri pot atinge c iva decimetri n diametru i sunt u or vizibile. Unele specii apar n colonii filamentoase n timp ce altele sunt organisme unicelulare. Unitatea structural este amiba uninucleat care se
67

Mucegaiuri vscoase

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

hr ne te cu bacterii. Ea se caracterizeaz prin aceea c celulele sunt agregate ntr-un pseudoplasmodiu. Acest grup de microorganisme vegetale se caracterizeaz printr-un stadiu de organizare inferior algelor, cu absen a clorofilei la toate formele. Ascomicetele i Bazidiomicetele sunt denumite uneori i fungi mari. Ele se disting de ceilal i fungi prin formarea unui sac sau a unei asce n care se formeaz ascospori (de obicei patru sau opt) dup reproducerea sexuat . Multe specii sunt saprofite n sol, miceliul r mnnd n sol, iar la suprafa a acestuia, la anumite intervale de timp, apar corpuri foarte mari. Ascomicetele au un mare impact asupra oamenilor. Multe sunt parazite ale plantelor, cauznd putrezirea r d cinilor, putrezirea spicului la porumb, diferite f in ri. Cornul secarei (Claviceps purpurea) invadeaz inflorescen ele plantei i produce alcaloizi toxici pentru oameni i animale. El poate ataca secara dar i alte graminee perene, precum pirul gros (Agropyron repens). Ciuperca infecteaz florile tinere i determin anumite cre teri denumite sclero i, a a cum se poate observa n imaginea de mai jos. Ace ti sclero i sunt structuri foarte puternice, rezistente la condi ii vitrege de mediu. ntr-o perioad n care nu erau nc dezvoltate i larg utilizate produsele pesticide, 1951, ntr-un mic or el din Fran a, St.-Paul Esprit, s-a produs un atac spontan, violent i brusc al unei boli. Locuitorii Fran ei, n general, obi nuiesc s i cumpre pinea zilnic, proasp t , de la brut rie. Locuitorii acelui or el, cump rau to i pinea de la aceea i brut rie. Foarte ciudat, dar oamenii au nceput sa simt arsuri de-a lungul picioarelor, au nceput s aib halucina ii, s se poarte ciudat. De fapt, Cornul secarei Claviceps halucina iile erau provocate de acidul purpurea (Volk, 1999) lisergic, produs de aceast ciuperc (Volk, 1999). Specii de Chaetomium sunt destructive n fabricile de celuloz . Pe de alt parte, exist specii benefice, precum Saccharomyces, levuri cu activit i fermentative, care sunt exploatate n industriile de producere a berei i a vinului. Bazidiomicetele includ un larg sortiment de fungi, mai ales ceea ce numim ciuperci, bure i, t ciuni, rugini etc. Bazidiomicetele difer de alti fungi prin produc ia lor de spori (bazidiospori) externi, avnd o structur specializat , denumit bazidiu. Ca plante parazite, Bazidiomicetele determin
68

Fungii mari

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

pierderi imense n cultura plantelor, la arbori i arbu ti. Pierderi deosebite se nregistreaz la cereale prin atacul t ciunilor i al ruginilor. Speciile din ordinul Uredinales sunt cele mai rele, fiind agen ii care cauzeaz t ciunii plantelor. Exist mii de specii d un toare ntre care se eviden iaz t ciunele negru al cerealelor i t ciunele alb al pinului. Exist i specii benefice, care formeaz asocia ii cu r d cinile plantelor (micoriza), precum i specii bine recunoscute pe pia a interna ional a ciupercilor comestibile. Agaricus bisporus este o specie cultivat cel mai adesea pe compostul din b legar de cal. Printre multe altele, Boletus edulis este o specie s lbatic cel mai adesea culeas pentru consum. Exist multe alte genuri otr vitoare (ex., Amanita, Coprinus, Clitocybe, Psilocybe) f cnd parte din ordinul Agaricales. Acest ordin include, de asemenea i fungi care fac asocia ii cu r d cinile plantelor.

Agaricus bisporus (Stevens, 1996)

Boletus edulis

Amanita muscaria
(M- ii Bucegi, 2004)

Fomes fomentarius
(Volk, 2001)

Bazidiomicetele sunt foarte bune descompun toare ale materialelor lemnoase, inclusiv tala i sau partea bazal a trunchiurilor copacilor t ia i pentru valorificare. Fungii care descompun celuloza, dar nu i lignina, sunt agen i care cauzeaz t ciunii bruni ai lemnului, denumi i astfel datorit culorii ligninei reziduale, par ial oxidat i avnd o culoare nchis . T ciunele alb este cauzat de fungi care distrug att celuloza ct i lignina. Printre genurile importante n provocarea putrezirii lemnului se num r : Fomes, Polysporus, Poria i Armillariella.
69

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Majoritatea speciilor incluse n aceast grup se numesc fungi imperfec i i fac parte din clasa Deuteromycetes, care se caracterizeaz prin hife septate. Stadiile sexuale reproductive nu au fost observate la aceste microorganisme. Datorit absen ei stadiului sexual din reproducerea lor, aceste microorganisme au primit denumirea de fungi imperfec i. Unii micologi ti cred c mul i dintre fungii imperfe i reprezint stadii conidiale ale ascomicetelor, ale c ror stadii sexuate sunt Hif septat rareori formate sau observate. Exist circa 17 000 de specii de fungi imperfec i descrise. Majoritatea Deuteromicetelor sunt saprofite n sol dar exist multe specii parazite pe al i fungi , pe plantele mari, pe oameni i animale. n sol se g sesc urm toarele genuri: Aspergillus, Penicillium, Trichoderma, Fusarium, Cladosporium, Arthrobotrys, Gliocladium i Helminthosporium. De asemenea, mai poate fi ntlnit genul Rhizoctonia, care face parte dintr-un subgrup al deuteromicetelor, deosebit prin aceea c speciile nu ating faza conidian , reproducerea f cndu-se prin fragmentarea hifelor. Din punct de vedere economic, cele mai importante genuri din cadrul fungilor imperfec i sunt Penicillium i Aspergillus. Unele specii de Penicillium sunt sursele celor mai cunoscute antibiotice, pecum penicilina, iar altele dau caracteristicile i aromele unor brnzeturi fran uze ti, precum Roquefort i Camembert. Specii apar innd genului Aspergillus sunt folosite pentru fermentarea soiei i a pastei de soia. A a cum s-a men ionat mai sus, un anumit num r de fungi imperfe i pot afecta plantele mari, alimentele, oamenii i animalele. Aflatoxinele, printre care i cei mai cunoscu i compu i carcinogenici, sunt produ i de tulpini ale lui Aspergillus flavus crescnd pe porumb, alune de p mnt, etc. Multe dintre rile dezvoltate au precizate i aplicate limite legale privind concentra ia aflatoxinelor permis n diferite alimente. Ciupercile sunt foarte diferite din punct de vedere morfologic i fiziologic. Totu i ele sunt repartizate n trei grupe avnd doar o valoare sugestiv a unui anumit tip structural: levuri i forme levurice; mucegaiuri incluznd i ciupercile filamentoase; ciuperci cu p l rie (Basidiomycetes). Prima grup este foarte pu in ntlnit n soluri. Celelalte dou grupe sunt mult mai numeroase n soluri, n special ultima grup , care este asociat solurilor forestiere unde este responsabil de formarea micorizelor. De i ciupercile sunt foarte numeroase, num rul lor este totu i mult mai mic dect
70

Fungi imperfec i

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

cel al bacteriilor, cu excep ia, poate, a terenurilor acide sau foarte bogate n materie organic . Condi iile de mediu favorabile cipercilor, n afar de prezen a materiei organice i a acidit ii, comport aerarea (ciupercile pot tr i i n condi ii de anaerobioz par ial ), care le stimuleaz cre terea. Num rul de ciuperci pe gram de sol superficial variaz , aproximativ de la 8 000 la 1 milion, ceea ce ar echivala cu o biomas la hectar de 1 000 pn la peste 1 500 kg. Rolul n sol i influen a lor asupra proceselor biochimice sunt minimizate n favoarea bacteriilor. Numero i fungi sunt utili solului i plantelor prin ac iunea de descompunere pe care o exercit asupra materiei organice sau prin eliberarea nutrien ilor din compu ii minerali ai solului. Fungii au o mare rapiditate n colonizarea materiei organice i n demararea procesului de descompunere a acesteia. Exist apte specii de fungi care sunt capabili s ac ioneze ca i capcane asupra nematozilor d un tori ai plantelor. Anumite ciuperci ale solului sunt capabile s formeze asocia ii simbiotice cu r d cinile plantelor. Acestea reprezint micorizele. Ele favorizeaz absorb ia de c tre r d cinile plantelor a elementelor minerale din zona rizosferei i din sol i amelioreaz astfel nutri ia majorit ii speciilor vegetale. Structurile generate de asocia iile micoriziene pot fi clasate pe baza criteriilor ecologice, morfologice i fiziologice. Ciupercile micoriziene sunt toate heterotrofe pentru carbon i majoritatea sunt pentru vitamine precum tiaminele i biotinele. Pentru marea majoritate a acestor ciuperci, sursa de carbon este furnizat de c tre plantagazd sub form de zaharoz , glucoz i fructoz dar, anumite specii, utilizeaz proteine i complexe polimerizate, precum celuloza i lignina. Cnd ciuperca nu este asociat plantei-gazd , capacitatea sa de degradare a compu ilor macromoleculari, precum lignina, este limitat . Plantele sunt limitate n cre terea lor datorit incapacit ii lor de a optimiza absorb ia de c tre r d cini a elementelor minerale din sol, precum fosforul i azotul. Ciupercile ectomicoriziene joac un rol important i n absorb ia i transferul sau imobilizarea altor elemente minerale din sol, precum cuprul, fierul, zincul i potasiul. Metalele grele, uneori prezente n exces n anumite soluri acide (aluminiu, cadmiu, zinc), sunt absorbite i acumulate de cordoanele miceliene care le prind n capcan . Aceast facultate face din aceste ciuperci buni detoxifian i ai solului (solul, mediu epurator). n cursul ultimilor ani, cuno tin ele privitoare la fiziologia i la simbioza ectomicorizian s-au multiplicat i au permis o mai bun n elegere a mecanismelor de absorb ie, acumulare i transport al fosfatului, azotului i al glucidelor n aceste asocia ii. Observa ii recente au eviden iat c dezvoltarea i func ionarea simbiozei ectomicoriziene sunt sub controlul metabolic i genetic al celor doi parteneri, plant i ciuperc , respectiv.
71

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

n importan a binecunoscut i recunoscut a agen ilor microbiologici pentru edificarea stabilit ii structurii solurilor, ciupercile filamentoase ocup un loc predominant, fiind reprezentate de specii i genuri precum Cladosporium, Penicillium i Trichoderma. Ciupercile, prin aderen a particulelor fine de sol la hifele constitutive, formeaz agregate poroase, stabile i rezistente. Att prin sinteza protoplasmic important , prin care particip la acumularea materiei organice n sol, ct i prin degradarea compu ilor azoto i i carbonici constituind resturile vegetale, ciupercile sunt agen i puternici antrena i n formarea humusului. Cercet torii au remarcat formarea substan elor negre, similare substan elor humice, n culturi de ciuperci pe celuloz sau al i compu i vegetali s raci n lignin . Principalele roluri fungice n raport cu solul, care au fost semnalate, au ca rezultat participarea la humificare. Ciupercile joac n sol un rol de prim importan : n descompunerea materiei organice carbonate; n sinteza complec ilor carbona i i azota i proteici ce reintr n constitu ia propriului miceliu, care are un raport C/N n medie de 10, precum humusul aflat ntr-un grad de evolu ie satisf c tor; prin participarea la humificare. Activitatea ciupercilor n sol depinde, printre altele, de raportul C/N al substraturilor asupra c rora ele ac ioneaz , dat fiind exigen a lor fa de C, mai mare dect fa de N. ACTINOMICETE. ntre Ciuperci i Bacterii se plaseaz un stadiu morfologic intermediar: acela al Actinomicetelor. Micobacteriile sau Actinomicetele sunt microorganisme clasate mai degrab n zona bacteriilor dect n ce a ciupercilor. Ele nu sunt tot att de numeroase ca i bacteriile dar au un rol vital la nivelul solului. Actinomicetele sunt poate microorganismele cel mai universal repartizate n sol, ape i n ngr mintele organice. Aceasta se produce datorit capacit ii lor de a supravie ui tot att de bine n condi ii defavorabile, datorit puterii lor de a metaboliza substan e foarte diverse. Se g sesc practic n toate tipurile de sol (chiar n unele turb rii acide) cultivate sau necultivate, fertile sau nu. Totu i, habitatul pe care acestea l prefer este reprezentat de soluri neutre sau alcaline, bogate n materie organic , unde pot atinge 15 milioane pe gram de sol (Conn, 1913 citat de Pochon "i Barjac, 1958). Factorii de care depinde repartizarea actinomicetelor la nivelul solului sunt urm torii: pH-ul. Dac n solurile al c ror pH are valori cuprinse ntre 6,8 i 8, Actinomicetele sunt abundente nu acela i lucru se petrece n cazul solurilor al c ror pH scade la 5. Totu i, chiar n anumite soluri acide, propor ia lor, n raport cu ansamblul microflorei, poate varia de la 0 la 37 %. Modificarea pH-ului se poate ns utiliza pentru a elimina unele specii patogene.
72

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Umiditatea. Marea lor rezisten la usc ciune le permite ca, n mare parte, Actinomicetele s se reg seasc n propor ie mai mare n solurile aride i de ertice. Bog ia n materie organic . Actinomicetele sunt n special abundente acolo unde materie organic este metabolizat activ, cu formare de humus i acolo unde humusul este n curs de mineralizare. Majoritatea autorilor unor lucr ri tiin ifice privind aceste microorganisme le atribuie acestora un rol esen ial n metabolismul materiei organice. Actinomicetele sunt ns foarte pu in prezente n solurile nisipoase. Anotimpul. Cercet ri foarte vechi, dar i recente eviden iaz c num rul de Actinomicete n sol are o anumit variabilitate n func ie de sezon. Prim vara acestea reprezint 20 % din microflora solului, toamna se ajunge la 30 %, deci num rul lor cre te odat cu cre terea cantit ii de materie organic n sol, iar iarna se ajunge la 13 % din microflora solului. Adncimea stratului de sol. Num rul acestor microorganisme descre te cu profunzimea stratului de sol, dar mai pu in repede dect acela al altor microorganisme. Tratamentele solului. Neutralizarea unui sol acid, aplicarea de ngr minte, mai ales organice, au rolul de a stimula Actinomicetele. Exist adesea un fel de balans ntre proliferarea bacteriilor i cea a Actinimicetelor; spre exemplu, dac se reumidific un sol uscat, are loc mai nti o proliferare bacterian (scade propor ia Actinomicetelor), urmat apoi de o ncetinire, iar apoi cre te num rul i propor ia Actinomicetelor. Totu i nu se pot formula concluzii foarte precise innd cont de aceste aspecte. De fapt, num rarea actinomicetelor r mne foarte aleatorie; rezultatele sunt diferite n func ie de mediile de cultur utilizate. Vor fi valabile mai ales num r torile care se bazeaz pe celulele germenilor realmente activi n sol, adic starea de via vegetativ i nu forma de rezisten (conidii); num r torile banale sunt globale i artificiile propuse pentru aprecierea separat a miceliului i a conidiilor sunt de o eficacitate aleatoare. Prezen a aproape general a Actinomicetelor n soluri i caracterul lor polifag ne las s presupunem c ele trebuie s aib func ii importante n procesele naturale, mai ales la contactul cu r d cinile plantelor (rizosfera apropiat ) unde sunt deosebit de numeroase. Actinomicetelor li se pot atribui urm toarele: descompunerea reziduurilor animale i vegetale din sol cu eliberare de acizi organici plecnd de le compu i ai carbonului i amoniac plecnd de la substan e azotate; procesele de humificare, nso ite de formarea de substan e negre; invers, fenomenul de mineralizare a humusului, cu eliberare de materii minerale accesibile plantelor i sinteza de
73

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

miceliu celular care, ulterior, prin descompunere i autoliz , va intra n ciclul humusului; ac iune favorabil asupra cre terii plantelor, prin eliberarea de minerale biodisponibile; este posibil ca aceste microorganisme s favorizeze chiar i formarea nodozit ilor n simbioza pe care o realizez Leguminoasele cu bacteriile din genul Rhizobium. prin secre ia lor de compu i antibiotici, Actinomicetele joac , cu certitudine, un rol foarte important n echilibrul microflorei i n fenomenele de antagonism.

Totu i, rolul i func iile microorganismelor solului, a a cum stabilea Winogradski, nu trebuie s fie considerate ca o sum a activit ilor individuale, ci ca o lucrare colectiv autoreglabil (Pochon i Brjac, 1958). BACTERII. Grupul de organisme care le dep e te pe toate celelalte ca num r i varietate, n solurile cultivate, este cel al Bacteriilor. Bacteriile sunt forme microvegetale unicelulare avnd, n majoritate, m rimea particulelor coloidale. Num rul lor, n sol, este dependent de rapiditatea cu care acestea se nmul esc i de sensibilitatea lor la numero i factori. Prin num rare indirect a culturii n dilu ie pe plac Ptri, num rul lor poate varia de la 300 000 la 95 de milioane pe gram de sol, iar prin num rarea direct la microscop, de la 1 la 4 miliarde. n medie, n solurile avnd o bun productivitate, biomasa baterian total a fost evaluat la peste 500 kg/ha. Bacteriile sunt cele mai comune dintre organismele vii de la suprafa a p mmntului. Ele sunt lipsite de membran nuclear f cnd parte din procariote. Nucleoplasma lor nu este separat de citoplasm , precum la fungi, protozoare sau alte eucariote. Pere ii celulei bacteriene sunt compu i n principal din peptidoglicani, iar reproducerea se bazeaz pe fuziune binar . Schimbul de gene este ndeplinit prin conjugare i transduc ie. Conjugarea presupune transferul unei mari cantit i de material genetic ntre celulele perechi, donor i receptor. Transduc ia presupune transferul genetic direct al ADN de c tre viru ii care atac bacteria (bacteriofagi). Att sursa energetic , precum i sursa de carbon, pot fi utile n a descrie diferen ele de baz ale fiziologiei bacteriilor, ca i ale altor organisme n general. Bacteriile pot fi astfel mp r ite grosso modo n dou grupe: autotrofe i heterotrofe. Heterotrofele i ob in sursa de energie necesar , precum i sursa de carbon, din substan e organice complexe, unele fixnd N atmosferic n simbioz sau nu, altele necesitnd azot combinat. Autotrofele i preiau energia din oxidarea compu ilor minerali, C din CO2 i N din compu i minerali. Bacteriile nitrificatoare se deosebesc nu numai datorit nevoilor lor de nutri ie dar i prin r spunsul la condi iile de mediu, ceea ce
74

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

face ca natura, num rul i activitatea diferitelor tipuri de bacterii s depind , totodat , de elementele nutritive prezente i de condi iile de sol. n cele ce urmeaz vor fi prezentate pe scurt cle mai cunoscute genuri ale bacteriilor care sunt implicate, printre altele, n activit i de transformare a materiei organice din sol i nu numai. Acest gen este, din punct de vedere numeric, predominant n sol. Unele estim ri l plaseaz la peste 40 % din totalul bacteriilor num rate n cultur n vase Ptri, ca popula ii. Bacteriile din acest gen se caracterizeaz prin pleomorfism (pe durata unui cliclu de via apar forme diferite) si variabilitate Gram. Celulele lor sunt mici, de form cilindric n stadiile ini iale de cre tere, Gram-negative (Gg), iar mai trziu devin, foarte ncet, Gram-pozitive (G+) cilindrice i G+ cocoide (vezi colorarea Gram la lucr ri practice de Microbiologie). Cilindri foarte lungi i chiar ramific ri pot fi observate n primele 2 ore dup inoculare pe substraturile proaspete. Multe bacterii din acest gen au o slab mobilitate care trece adesea neobservat . Num rul lor foarte mare n sol face ca o mare diversitate de substraturi s fie folosite n metabolismul lor oxidativ. Bacteriile din acest gen cresc ncet (formeaz colonii mici pe mediu de agar) i sunt competitori slabi n primele stadii de descompunere a reziduurilor organice, pe durata c rora, substan ele u or de descompus (zaharuri, aminoacizi) sunt atacate rapid de alte genuri. Ca i alte dou genuri, Pseudomonas i Bacillus, Streptomycetes nu poate atinge, n sol, dect 5 pn la 20 % din totalul bacteriilor determinate prin num rare n vase Ptri. n rndul bacteriilor, acest gen descinde din ordinul Actinomycetales. Circa 90 % din izolatele de Actinomicete din sol pot fi atribuite genului Streptomycetes. Membrii acestui gen produc micelii ramificate, compacte, bine dezvoltate i colonii compacte pe mediu de agar. Reproducerea are loc cu o produc ie important de spori aerieni i prin fragmentarea micelian . Bacteriile din acest gen sunt G+, oxidativ organotrofe (heterotrofe). Ele nu tolereaz excesul de ap n sol, sunt mai pu in tolerante dect fungii i, n general, intolerante la aciditatea solului. Numeroase bacterii din acest gen sunt produc toare de antibiotice, antibacteriene, antifungice, antialgice, antivirale etc. Descoperirea streptomicinei a fost atribuit , de altfel, unui specialist n microbiologia solului (S. A. Waskman), care a i primit Premiul Nobel pentru medicin n anul 1942 (Paul i Clark, 1989). Bacteriile din genul Pseudomonas sunt Gg, de form cilindric , drepte sau curbate cu o flagelare polar . Sunt aerobe, cu excep ia speciilor denitrificatoare. Majoritatea speciilor sunt heterotrofe; foarte pu ine sunt
75

Arthrobacter

Streptomycetes

Pseudomonas

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

facultativ autotrofe, folosind H2 sau CO ca surs de energie. Bacteriile din acest gen nu se ntlnesc doar n sol, ci i n apele marine ; cteva specii sunt cauzatoare ale unor boli ale plantelor; multe dintre bacteriile nepatogene sunt foarte puternic asociate cu plantele. Ca grup, bacteriile din acest gen, se pot reg si pe o mare varietate de substraturi organice pe care le atac , inclusiv zaharuri i aminoacizi, alcooluri, substan e hidrocarbonate, uleiuri, acizi humici i multe dintre pesticidele sintetice. Multe specii pot produce pigmen i fluorescen i difuzibili, n special n medii deficitare n fier. Un gen foarte apropiat de Pseudomonas este Xanthomonas, care cuprinde specii similare, cu excep ia c doar oxigenul molecular este electronul acceptor, iar nitra ii nu sunt redu i. Bacteriile din genul Xanthomonas spp. sunt patogene pentru numeroase plante. Membrii genului Bacillus au form cilindric i pot varia de la G+ la Gg; multe specii manifest motilitate. Majoritatea bacililor sporula i sunt organisme organotrofe, iar metabolismul lor este strict respirator, strict fermentativ sau i respirator i fermentativ n acela i timp. Exist o mare diversitate n cadrul genurilor, dup cum o arat gama produ ilor forma i de c tre diferitele specii pe durata ferment rii glucozei; pot fi produse: glicerol, 2,3-butandiol, etanol, H2, aceton i acizi (formic, acetic, lactic i succinic). Unele specii au fost descrise ca fiind facultativ litotrofe, care folosesc H2 ca surs de energie, n absen a carbonului organic. O specie a fost identificat ca fiind fixatoare de N2 (Cacillus polymixa). Numeroase specii produc enzime litice i antibiotice din clasa polipeptidelor, care sunt destructive fa de alte bacterii. Toxina produs de Bacillus turingiensis este patogen fa de larvele ctorva insecte i este folosit pe scar larg ca agent biologic de combatere n agricultura biologic sau n agricultura durabil (ex.: folosirea bioinsecticidelor (trichogrammes) sub form de granule, con innd toxina produs de Bacillus turingiensis, n combaterea sfredelitorului porumbului, (Pirausta (Ostrinia) nubilalis) sau a n arilor n zonele umede). Bacillus macerans a fost folosit n mod extensiv n tehnologia extragerii fibrelor de in. Bacillus anthracis este un patogen foarte virulent al animalelor. Limitele de temperatur ce pot fi tolerate de aceste genuri sunt de la 5 la 75C, toleran a la aciditate este de la pH 2 la pH 8, iar toleran a la sare este la peste 25 % NaCl. Clostridium este un alt gen sporogen. Majoritatea spciilor acestui gen sunt strict anaerobe, dar sunt microaerofile, formnd mici colonii pe suprafe ele de agar, dar nu sporuleaz n prezen a aerului. Unele specii din genul Clostridium au importan economic ; aceste specii sunt folosite n producerea alcoolurilor i a solven ilor comercializa i. Numeroase specii, precum C. butyricum i C. pasteurianum, sunt cunoscute ca fixatoare de N2.
76

Bacili sporula i

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Genul este larg r spndit n soluri, n sedimentele apelor marine, n b legar i, de asemenea, n tractul intestinului animalelor. Exist , de asemenea, doi patogeni ai animalelor, foarte bine cunoscu i, C. tetani i C. botulinum, ai c ror spori pot persista n sol pe durate lungi de timp. Aceste genuri sunt foarte prezente n sol, participnd la transformarea, n anumite grade, a carbonului i a altor nutrien i din sol. ntruct exist sute de genuri de bacterii i mii de specii n sol, nu este practic s ne propunem a descrie att de multe unit i taxonomice. De aceea, n continuare, doar cteva genuri vor fi descrise pe scurt, pentru a face o introducere n ceea ce nseamn numele cel mai adesea ntlnite n literatura referitoare la microbiologia solului: Azotobacter sunt bacterii aerobe organotrofe capabile s fixeze N2, pe cale asimbiotic . Alte genuri fixatoare de azot asimbiotic, dar nu tot att de mult cunoscute sunt Azotomonas, Beijerinkia, Derxia i Azospirillum. Rhizobium i Bradyrhizobium sunt genurile cele mai larg cunoscute, care fixeaz azotul prin simbioz . Celulele lor invadeaz peri orii radiculari ai plantelor leguminoase, induc formarea nodozit ilor i cresc ca simbion i intracelulari. Un gen apropiat, Agrobacterium, induce nodozit i sau hipertrofii, precum r d cinile foarte p roase la plante dar nu fixaz azotul. Nitrosomonas i Nitrobacter sunt genuri chemolitotrofe R d cin de soia cu nodozit i cunoscute de mult vreme, care (Casa de vegeta ie USAMVB-2004) determin nitrificarea n sol. Acestea transform NH4+ n NO2g, iar mai trziu, n NO3g. Lactobacillus sunt bacterii fermentative organotrofe, care merit a fi men ionate datorit asocierii lor comune cu plantele erbacee. Produc ia lor de acid lactic este exploatat n producerea nutre urilor nsilozate, n fermentarea laptelui, n producerea verzei murate sau n producerea maielei pentru pine. Enterobacter, de asemenea, bacterii fermentative, se g sesc n mod obi nuit n fecalele animalelor i n canaliz ri, dar cteva specii sunt larg r spndite n sol i pe plante.

77

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Regatul Procariotelor cuprinde dou divizii, bacteriile i cianobaceriile (Buchana i Gibbons, 1974-cita i de Paul "i Clark, 1989). Despre bacterii s-a vorbit n paragrafele de mai-sus. Cianobacteriile, a a cum s-a men ionat i n sub-capitolul referitor la alge, sunt procariote fotosintetizatoare, con innd clorofil i, de asemenea, pigmen i ficobiliproteinici precum ficocianina. Algologi tii argumenteaz c bacteriile verzi-alb strui ar trebui incluse n cadrul algelor, cu att mai mult cu ct ele con in clorofil , care este similar cu cea ntlnit n plantele mari i n alge. Bacteriile fotosintetizatoare con in bacteriocloriofile dar nu elibereaz O2 liber pe durata procesului de fotosintez . Cianobacteriile pot fi ntlnite ca organisme unicelulare, sub form de colonii i filamente. Celulele singure, celulele reproductive, sau unit i i forme filamentoase, care nu sunt nchise n structurile protectoare rigide manifest adesea motilitate. Citoplasma celular este structurat n lamele fotosintetice perechi, a c ror suprafa extern de sus inere produce granule con innd pigmen i caracteristici. Pere ii celulei sunt complec i sau multistratifica i i con in peptidoglican i mucopolimer, care este dizolvat de c tre lizozim, la fel ca i pere ii bacteriilor Gd. Uneori pot apare carcase mucilaginoase, uneori neavnd limite externe bine definite; ele constau din mucopolizaharide i acizi pectici. Reproducerea se face prin diviziune celular i implic numeroase tipuri de celule specializate: endospori, exospori i akinete. Diferite cianobacterii unicelulare manifest fisiune binar . Formele filamentoase se reproduc printr-o fragmentare la ntmplare i prin micul i captivul lan de celule terminal, denumit hormogoniu. Anumite forme filamentoase produc akinete i heteroci ti. Akinetele sunt celule cu dimensiuni mai mari dect cele normale, care, dup germinare produc hormogonium. Heteroci tii sunt celule nereproductibile, care difer de celulele vegetative nvecinate prin posesia unor granule refractile i a unui perete extern sub ire. Bold i Wine (1979 cita i de Paul "i Clark, 1989) au clasificat bacteriile albastru-verzui n trei ordine: Chemaesiphonales (sporogene, producnd endospori i exospori), Chroococcales (unicelulare sau coloniale i asporogene) i Oscillatoriales (filamentoase i asporogene). Al i autori s-au folosit de caracteristicile filamentelor pentru a subdiviza ultimul ordin n Oscillatoriales i Stigonemetales. Cianobacteriile sunt ubicuiste n r spndirea lor, putnd fi ntlnite n apele de suprafa s rate, n sol i pe rocile expuse i nisip. Pe roca mam a solului ele sunt la fel de importante ca primi colonizatori, singure sau ca simbion i ai fungilor i lichenilor. Cianobacteriile se pot ntlni n corpul anumitor briofite, ferigi de ap i angiosperme. n unele ecosisteme, cianobacteriile au o mare semnifica ie datorit abilit ii lor de a fixa N2.
78

Cianobacteriile

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

4.3. Marile cicluri biogeochimice


Indiferent de care dintre elementele minerale, majore (P, K, S ) sau minore (microelemente) este vorba acestea, datorit activit ilor vegetale sau microbiene multiple i variate, acestea trec alternativ de la forma organic la forma mineral i vice versa . Forma organic este, cnd redus , cnd oxidat , solubil sau insolubil , deci utilizabil sau nu pentru plante; liber n sol sau intrnd n complexele humice. Activitatea microorganismelor, n func ie de condi iile biologice ale solului, este cea care regleaz aceste diferite st ri i echilibrul lor dinamic. Ciclurile sunt articulate cu cele ale carbonului i azotului ntruct, spre exemplu, s-a putut calcula, n ceea ce prive te bacteriile fixatoare, cantitatea de P consumat pentru fiecare gram de azot fixat. 4.3.1. Ciclul carbonului Vie uitoarele acestei planete au capacitatea de a recicla permanent elementele chimice din care sunt compuse. Cel mai comun dintre procesele ciclice este ciclul carbonului (figura 4.1.). Ciclul carbonului este unul foarte complicat, diferind de ciclurile altor elemente minerale. n acest ciclu, n formele sale simple, plantele verzi folosesc fotosinteza pentru a transforma CO2 din atmosfer n substan e utile cre terii i dezvolt rii, respectiv n biomas . Animalele, prin consumarea plantelor, digerarea acestora i utilizarea componentelor lor carbonice, rentorc n atmosfer carbonul sub form de CO2. De aceea, atomii de carbon ai vie uitoarelor sunt continuu recicla i pe calea CO2 din aer. Ciclul carbonului are multe subtilit i i este foarte sofisticat dac este studiat n detaliu dar, pe scurt, descrierea deja dat este adev rat : vie uitoarele acestei planete depind de ciclul carbonului, care se petrece ntre materia vie i CO2 din atmosfer , un proces nt rit de energia solar i condus de organismele fotosintetizatoare. Sursele de carbon introduse n sol sunt numeroase: carbonul mineral din CO2 atmosferic i carbona i telurici; carbonul organic al plantelor i al animalelor sub multiple forme, pornind de la glucidele simple pn la substan ele puternic polimerizate, precum celuloza sau, alte structuri complexe, precum lignina. Metabolismul acestor forme diverse este, desigur, foarte diferit n sol: datorit structurii ns i a acestor substan e carbonate, datorit multiplelor microorganisme active n aceste substraturi. Aceste diferen e se traduc prin viteze de ac iune asupra materiei organice variabile i prin produ i metabolici intermediari diver i. Practic, dac produsele finite de oxidare, de mineralizare a carbonului organic sunt, n mod constant CO2 i H2O (cu CH4 n anaerobioz ), n ceea ce prive te produsele intermediare,
79

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

acestea sunt extrem de variabile (acizi organici, aldehide, alcooli, zaharuri mai mult sau mai pu in complexe). De fapt, n general, mineralizarea carbonului organic este realizat n mod excep ional ntr-o singur etap de numeroase grupuri bacteriene i fungice, care intervin succesiv astfel nct sfr esc prin a ajunge la substan e simpe.
Sinteza glucidelor

O2

Metabolism i respira ie

CO2
Metabolism i respira ie

Nutri ia plantei prin intermediul microorganismelor solului Microflora rizosferei Ac iunea microorganismelor Minerale insolubile n sol i ngr minte insolubile Ac iunea microorganismelor Reziduuri vegetale, dejec ii, cadavre C/N # 100

O2

Arderea materiei organice, a reziduurilor nseamn diminuarea fertilit ii solului Sc derea C/N este determinat de combustia materiei carbonate, cu degajare de CO2

H2O

Substan e nutritive organice i minerale CO2

DESCOMPUNERE

HUMIFICARE

H2CO3 (Acid carbonic)

MINERALIZARE

HUMUS C/N # 10

(Gaz carbonic)

Figura 4.1. Ciclul carbonului


(prelucrat dup D. Soltner-1990 )

Ciclul carbonului este complicat i datorit faptului c substan ele hidrocarbonate sunt ntotdeauna asociate, n propor ii variabile, cu alte substan e azotate (proteine) sau lipidice, cu lignin , ceruri, r ini, taninuri etc., ori, propor ia relativ a acestor substan e diverse va modifica substan ial metabolismul hidrocarbonatelor. Acest metabolism este, de asemenea, variabil i n func ie de structura fizic i chimic a solului, n func ie de climat (temperatur i umiditate), n func ie de tipurile de culturi i tehnologia aplicat . Procesul de baz al recicl rii carbonului pe termen scurt este cuplul fotosintez respira ie, adic conversia carbonului anorganic din CO2 n Corg prin fotosintez i invers, n continuare, conversia Corg din materia organic n Canorg prin respira ie.
80

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Trebuie considerate trei reac ii de baz . nti fotosinteza (1), care utilizeaz energia solar pentru a sintetiza materie organic fixnd carbonul n hidra i de carbon (CH2O):
CO2 dioxid de carbon + H2O ap + energie solar CH2O hidrat de carbon + O2 oxigen liber (1)

Materia organic este reprezentat aici de CH2O, forma cea mai simpl de hidrat de carbon. n realitate, este vorba de molecule mai mari i mai complexe la a c ror baz stau elementele C, H i O, dar c rora li se ata eaz alte elemente n cantit i mai mici, precum azotul (N), fosforul (P) i/sau sulful (S). Aceast parte a materiei organice corespunde produc iei primare, iar organismele implicate (bacterii, alge i plante) sunt produc torii primari. Ace tia capteaz energia solar i o transform n energie chimic pe care o depoziteaz n esuturile lor. Aceasta din urm este transferat organismelor consumatoare, inclusiv animalele, a a cum s-a descris i mai-sus. Este interesant de notat c natura biomasei consumatorilor este inferioar (aproximativ 1%) celei produc torilor primari. Consumatorii i iau energia necesar din cea care este con inut n produc torii primari ingernd esuturile acestora i respirnd. Respira ia (2) este procesul invers fotosintezei: pornind de la oxigen liber O2, care transform toat materia organic n CO2:
CH2O Hidrat de carbon + O2 oxigen liber CO2 dioxid de carbon + H2O ap (2)

Este vorba de o reac ie care necesit disponibilitatea oxigenului liber (O2). n natur , o parte din materia organic este respirat (oxidat ) de animalele sau plantele nsele; o alt parte se reg se te n solurile terestre sau n sedimentele marine. Descompunerea se face sub ac iunea micoorganismelor, bacterii i ciuperci. Aceste microorganisme formeaz dou grupe: cele care utilizeaz oxigenul liber, O2 pentru metabolism, acestea sunt aerobe i cele care utilizeaz moleculele materiei organice chiar n absen a oxigenului liber, acestea sunt anaerobe. Descompunerea aerob produce CO2 (ecua ia 2). n mediile anoxice (f r oxigen liber), anaerobele descompun materia organic prin procesul de fermenta ie. Fermenta ia (3) produce dioxid de carbon i metan (hidrocarbura cea mai simpl , cu o singur molecul de carbon). Acest gaz se elibereaz n atmosfera oxigenat .
81

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

CH2O Hidrat de carbon

CO2 dioxid de carbon

CH4 metan

(3)

Metanul, care este un gaz cu efect de ser de 20 de ori mai eficient dect CO2, este atunci oxidat i se transform rapid n dioxid de carbon. De fapt, timpul s u de rezisten n atmosfer nu este dect de 10 ani, dar nu trebuie uitat c el se transform n CO2, ceea ce nu este nicidecum bine pentru planeta noastr . O parte din metan r mne n sediment unde formeaz rezervoare de gaz natural. 4.3.2. Ciclul azotului Elementle biologice majore, carbonul, azotul, oxigenul i sulful sunt subiecte comparabile ca procese ciclice, iar cel mai important, att din punct de vedere economic, ct i din punct de vedere ecologic este azotul. Ciclul biogeochimic al azotului poate fi reprezentat sub diferite forme, mai simple sau mai complexe dar, esen ial este de a simboliza transform rile la care este supus elementul azot (N) pe aceast planet prin intermediul vie uitoarelor (figura 4.2.). Pe de-o parte este vorba de azotul sintetizat, n principal n proteine, de c tre materia vie plecnd de la compu i ai azotului anorganic (nitra i, nitri i i ioni de amoniu) pe durata cre terii plantelor i, n continuare, prin consumarea acestora de c tre animale. Procesul continu prin ntoarcerea n sol, ca rezultat al putrezirii i descompunerii plantelor i animalelor, a materiei organice, respectiv. Acesta este practic sectorul ce se reg se te la baza ciclului azotului. Sectorul urm tor arat pierderile de azot n atmosfer din nitra i i ntoarcerea n ciclu prin procesele de fixare a azotului. Un aspect foarte important este acela c , n aproape toate arealele agricole ale planetei (areale unde apa, lumina i c ldura nu constituie factori limitativi de cre tere a plantelor), productivitatea biologic este determinat de disponibilitatea azotului anorganic din sol. Aceasta nseamn c n toate exploata iile agricole, indiferent de gradul lor de complexitate, dotare, eficien sau productivitate, rata cu care se petrece ciclul azotului determin productivitatea biologic , prin urmare productivitatea exploata iei. Elementul azot este un constituient esen ial al tuturor vie uitoarelor. Proteinele i acizii nucleici sunt constitui i n majoritate din azot dar i multe alte materii biologice con in azot. Astfel se poate calcula c plantele i animalele din ap i din/de pe solurile acestei planete, mpreun , con in aproximativ 1,5 x 1010 tone N (Postgate, 0000). n fiecare an ciclul azotului
82

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

transform aproximativ a cincea parte din acest azot. Cercet torii apreciaz c astfel de cantita i sunt greu de calculat. n practic , aportul de azot anorganic din biosfer , realizat prin procesul de fixare, este limitat pentru productivitatea biologic a celei mai mari p r i a planetei (suprafa de ap sau de p mnt). Doar arealele n care nu a p truns omul, precum savanele virgine sau n fermele unde necesarul de N provine din reciclarea reziduurilor sau dintr-o aplicare de fertilizan i cu N care dep e te nevoile plantelor cultivate, acesta poate deveni limitativ.
AZOT ATMOSFERIC NH3 degajat de apa m rii cnd scade propor ia de NH3 n aer Ploi i furtuni AZOT ORGANIC VEGETAL AZOT ORGANIC ANIMAL

Sinteza proteinelor
VEGETALE ANIMALE

Reziduuri vegetale, dejec ii, cadavre Pierderi sub form de ASIMILARE NH3 DESCOMPUNERE: cale direct : mineralizare Mineralizare Reorganizare

Fixarea azotului de c tre bacteriile libere sau simbiotice

Azotat de amoniu

ngr minte chimice

cale indirect : humificare AZOT ORGANIC din substan e HUMICE

Pierderi prin denitrificare Pierderi prin drenaj spre cursurile de ap i mare : NITRAAI

AZOT MINERAL n solu ia solului

Figura 4.2. Ciclul azotului


(prelucrat dup D. Soltner-1990 )

Pe parcursul ciclului, azotul (N) este supus unor procese precum: amonificarea, nitrificarea sau denitrificarea (reorganizarea). organic , ca rezultat al unui proces de autoliz , dezintegrare i putrezire a materialului biologic. Stocul de materie organic al solului are un con inut n azot ce reprezint 1/20 din greutatea sa. Dispari ia acestei rezerve de materie organic (n special humic ), a c rei greutate atinge frecvent 50 pn la 100 t/ha (adic 2,5 pn la 5 t N) se efectueaz cu un ritm de 1 3%. Aceast mineralizare va elibera deci azot de ordinul a 25 150 kg n fiecare an, ritmul i importan a acestui proces
83

Amonificarea.. Azotul anorganic se rentoarce n ciclu din materia

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

depinznd de popula iile microbiene i de factorii ecologici. n ceea ce prive te azotul, eliberarea acestuia sub form mineral este foarte lent , dac admitem propor ia anual de 1 la 2%, cel mai adesea. Azotul organic al solului se reg se te n compu i proteici (34 la 50%), acizi nucleici (3 la 10%), aminosurse (5 la 10%), substan e u or biodegradabile. Aparenta rezisten a popula iilor microbiene din sol este atribuit diver ilor compu i proteici complec i: cu lignina, cu compu ii fenolici, substan e humice, minerale argiloase, etc. Aceasta permite stocului azotat de a constitui n sol o rezerv nutritiv cu ac iune lent i progresiv , pe care agricultorul o poate completa (Duthil, 1973). n cazul proteinelor, enzimele din sol sau enzimele extracelulare elaborate de microorganisme asigur clivajul macromoleculelor, care rezult n peptide i aminoacizi liberi. Existen a acestora este efemer deoarece, nefiind preluate de microflora solului sau ncorporate n humus, ei sunt dezamina i i dau azotul amoniacal. Aceast dezaminare poate corespunde apari iei unui alcool (4), unui acid gras, unei hidrocarburi, etc (Duthil, 1973). Eexemplu:
NH2 R C H COOH + H2O R CH2OH + CO2 + NH3 (4)

Este vorba de degradarea anaerob (sub ac iunea bacteriilor din genul Clostridium), eliberarea de NH3 intervenind mai lent. Procesul de amonificare este reglat de raportul C/N. De fapt, oricare ar fi raportul C/N, azotul din substraturile fermentescibile va fi degajat sub form amoniacal . Dar, atunci cnd substan ele hidrocarbonate, surs energetic pentru microorganismele solului, sunt n cantit i suficiente, acestea din urm prolifereaz , se multiplic abundent i refolosesc o mare parte din amoniac pentru a- i forma propriile celule. Raportul C/N nu influen eaz practic reorganizarea amoniacului degajat. El traduce, de fapt echilibrul dintre fenomenele de descompunere i fenomenele de sintez microbian din sol. a amoniacului. Oxidarea biologic a amoniacului n nitri i i nitra i este denumit nitrificare, iar microorganismele ce o produc sunt denumite bacterii nitrificatoare. Ele pot fi mp r ite n dou grupe principale: Nitrosomonas reprezint circa ase genuri care oxideaz amoniacul n nitrit (figura 4.3.); Nitrobacter reprezint un num r relativ mic de genuri de bacterii care oxideaz nitritul n nitrat.
84

Nitrificarea. Amonificarea contribuie la eliberarea n biosfer

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Ambele grupe de bacterii sunt foarte r spndite dar dificil de izolat i de cultivat n laborator. Din punct de vedere ecologic ele au dou func ii importante, una benefic i alta destructiv . Chiar dac amoniul este un nutrient adecvat pentru plante, el este mai pu in capabil de a fi absorbit de c tre acestea spre deosebire de nitrat, iar multe plante l prefer pe acesta din urm .

N DE

R IT

AR IC IF

N2

EA R XA FI
AMONIFICARE AMONIAC (NH3) Proteine, etc. ale microorganismelor, plantelor i animalelor

TU TU O O AZ AZ

LU LU

NITRAAI (NO3-)

II
NITRIFICARE

NITRIAI
AS I

(NO2-)

M IL

AR E

Figura 4.3. - Ciclul biologic al azotului (prelucrat dup Postgate, 0000)

Bacteriile nitrificatoare efectuaz o ac iune benefic prin transformarea azotului amoniacal i punerea rapid a acestuia la dispozi ia plantelor. Pe de alt parte, azotul amoniacal este foarte bine re inut de c tre sol, n timp ce nitra ii sunt sp la i repede, leviga i, a a nct nitrificarea poate conduce la pierderea azotului din acea zon a solului unde este accesibil cu u urin r d cinilor plantelor, adic n orizontul superior al solului care este supus i sp l rii cu apa din precipita ii sau din iriga ii. Un exemplu n care acest proces este important din punct de vedere economic este drenarea sau ndepr ratarea rapid prin iroire a fertilizan ilor artificiali. Mul i dintre fertilizan ii artificiali, cu azot, folosi i n agricultur con in amoniac liber sau s ruri de amoniu; nitrificarea poate conduce la pierderea azotului de pe terenurile fertilizate, acesta mergnd pe terenurile nvecinate sau n ape cauznd ocazional contaminarea apelor potabile. Amoniacul rezultat din procesele naturale de amonificare (ex.: composturile bogate n azot) poate fi, de asemenea, convertit n nitrat i poate cauza probleme ca urmare a levig rii sau iroirii; exist ns i substan e chimice folosite n agricultur pentru a inhiba cre terea bacteriilor nitrificatoare i a diminua acest proces.
85

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

atmosfer sub forma sa molecular (N2), avnd ca produs secundar CO2 i oxid de azot (N2O), un gaz cu efect de ser , care contribuie la distrugerea stratului de ozon din atmosfer . Este vorba de or reac ie de reducere a NO3g prin intermediul bacteriilor care transform materia organic (denitrificatoare).
4NO3 nitrat + 5(CH2O) + 4H+ materie hidrogen organic 2N2 + CO2 dioxid azot de (gaz) carbon + 7H2O ap (5)

Denitrificarea. (5). Este procesul prin care azotul se rentoarce n

Intensitatea cu care se produce fiecare dintre aceste procese depinde i de modul de gestiune a tuturor surselor terestre de azot, mai ales n cazul exploata iilor agricole.

4.4. Organisme implicate n fixarea azotului


Azotul este larg r spndit pe p mnt, n stare solid , dizolvat i gazoas . Rezervorul de azot, poten ial disponibil din punct de vedere biologic, l reprezint atmosfera, care de ine, sub form gazoas (N2), 79 %, ceea ce nseamn doar echivalentul a 1,2 % din azotul total al solului. Plantele pot acumula azot, n masa lor vegetativ , de-a lungul a sute de ani, n cazul copacilor, sau pe durata ciclurilor de via bienale sau anuale, n cazul culturilor sau speciilor s lbatice. Fixarea simbiotic este relativ sc zut fa de mineralizarea azotului n sol dar reprezint 8,5 % din azotul absorbit de c tre plante datorit transferului direct al azotului fixat de c tre plant . Ecosistemele relativ nchise, precum p durile mature, sau terenurile nierbate au pierderi mici de azot i rate foarte mari de reciclare intern . Acestea pot, prin urmare, s - i ob in majoritatea azotului necesar din exterior prin acumul ri din atmosfer . Rata de depunere a NH3 i a NO3g prin intermediul furtunilor i ploilor toren iale depinde de concentra ia acestora n atmosfer i de importan a precipita iilor. Depunerea azotului nitric (NO3g) prin intermediul umidit ii poate ajunge de la 5 kg/ha n zonele poluate pn la 0,5 kg/ha n zonele neafectate de furtuni i ploi toren iale, ndep rtate de sursele polu rii industriale. Azotul amoniacal are limite asem n toare, respectiv, de la 5-10 kg/ha n zonele industriale la 0,5 kg/ha n zonele ndep rtate, precum tundra. Perturbarea ecosistemelor naturale conduce la pierderi mari de azot, att n atmosfer , ct i n apele subterane. Zonele perturbate sau cultivate, precum terenurile agricole, necesit cantit i mari de azot. Aplicarea de
86

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

ngr minte azotoase joac un rol foarte semnificativ acolo unde se practic agricultura intensiv . Fixarea azotului este procesul care compenseaz pierderile nete de azot determinate de denitrificare, iar economisirea acestuia la nivel planetar se petrece n cele mai fertile regiuni, rata fix rii azotului determinnd productivitatea biologic . Abilitatea de a fixa azotul este restric ionat la nivelul celor mai primitive vie uitoare, bacteriile, i chiar i n cadrul acestui grup ea nu are caracter universal. Primul produs al fix rii este amoniul dar este important de eviden iat c amoniul este aproape ntotdeauna asimilat imediat ce s-a format. Din punct de vedere ecologic sau agricol, cele mai importante fixatoare de azot sunt acele microorganisme care se asociaz cu plantele deoarece azotul fixat este depozitat chiar n apropierea r d cinilor plantelor care au nevoie de el.

Fixarea azotului (6) corespunde conversiei azotului atmosferic n azot utilizabil de c tre plante i animale. Ea se face prin intermediul acelor bacterii care tr iesc n soluri sau n ap i care reu esc s asimileze azotul diatomic (N2). Este vorba n special de cianobacterii i de anumite bacterii ce tr iesc n simbioz cu plantele (ntre altele, leguminoasele). Reac ia este de tipul:
2N2 azot (gaz) + 3(CH2O) + 3H2O materie ap organic 4NH4+ + CO2 dioxid amoniu de carbon (6)

Efectele benefice ale plantelor leguminoase au fost descrise n scrierile Romane cu peste 2000 de ani n urm . Autori chinezi au scris, n aceea i perioad , despre efectele benefice ale folosirii ferigii de ap , Azolla, n cultura orezului. Paul i Clark (1989) relateaz c , n 1813, Sir Humphery Davey, a fost primul care a sugerat c azotul este preluat de c tre plante din atmosfer . El a scris: maz rea i fasolea par a fi cel mai bine adaptate pentru a preg ti solul pentru gru. De asemenea, J. B. Boussingault, n studiile sale n Fran a, privind rota ia culturilor, a publicat o serie de articole n perioada 1937-1942 care au stabilit principiile fix rii azotului de c tre leguminoase. Albert Thaer (1856), n Germania, scria: recent practica sem natului trifoiului alb cu ultima cultur a devenit foarte general. Doar c iva agricultori, apatici i indolen i, care sunt foarte fermi asupra opiniilor i obiceiurilor lor neag aceast practic . Semnifica ia nodozit ilor n fixarea azotului atmosferic (N2) a fost descris de c tre Helriegel i Wilfarth n 1886. Beijerinck, n 1888, a izolat organisme responsabile de fixarea N2 de c tre leguminoase i le-a numit Bacillus radicicola. Acestea urmau s fie redeumite
87

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

mai trziu Rhizobium. Organismele care fixeaz asimbiotic N2, Clostridium, au fost izolate de c tre Winogradsky n 1890, iar organismele aerobe, Azotobacter, au fost descrise de Beijerinck n 1901. De aceea, spre sfr itul secolului, aproape toate organismele fixatoare de azot erau deja caracterizate. Diverse grupuri de procariote con in enzima nitrogenaza, care este responsabil de fixarea N2. Aceste bacterii sunt numite acum diazotrofe (diazotrophe) i includ becterii organotrofe, bacterii sulfur-fototrofe i cianobacterii (alge albastre-verzi) (Tabelul 4.3.).
Organisme %i asocieri implicate n fixarea N2 Tabelul 4.3

Agrobacterium
Tip de asociere Organotrofe Aerobe Facultativ aerobe Anaerobe Inginerie genetic Cyanobacteria Fototrofe saprofite Bacterii non-sulfurice violete Bacterii sulfurice violete i verzi Organotrofe Nenodulatoare Asociativ fototrofe Rizosfer Leguminoase Neleguminoase Neleguminoase, Actinomicete Licheni Cymnosperme (Cycas) Feriga de ap (Azolla) Endocynose (Oocystis)

Genuri procariote reprezentative Azotobacter Beijerinckia, Derxia, Xanthobacter, Rhizobium Bacillus, Klesiella, Azospirillum, Thiobacillus Clostridium, Desulfovibrio, Desulfotomaculum Salmonella, Escherichia, Serratia Nostoc, Trichodesmium, Anabena, Gloeothece Rhodopseudomonas, Rhodospirillum Chromatium, Chlorobium, Thiocapsa Azospirillum, Azotobacter, Bacillus Rhizobium Rhizobium Frankia Nostoc, Stignonema, Calothrix Nostoc Anabaena Nostoc

Prelucrat dup . Paul "i Clark, 1989.

Leguminoasele reprezint un grup de plante n care se reg sesc circa 700 de genuri diferite i 14 000 de specii. Prezen a nodozit ilor i fixarea azotului atmosferic nu au fost nc determinate la multe dintre acestea, n special la cele din p durea tropical . Sunt aproape 100 de specii leguminoase importante pentru agricultur , care se cultiv la nivel mondial pe circa 250 milioane hecatre. Ele contribuie la fixarea biologic a azotului. Bacteriile care formeaz asocieri cu cele mai importante plante leguminoase sunt prezentate n tabelul 4.4.
88

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Tabelul 4.4 Clasificarea bacteriilor simbiotice pe cele mai importante plante leguminoase Grupe mari Cu cre tere rapid Rhizobium Specii meliloti trifolii leguminosarum phaseoli lupini japonicum Plante gazd Medicago (lucerna), Melilotus, Trigonella Tripholium (trifoiul) Pisum (maz rea), Vicia, Lathyrus Phaseolus (fasolea)

Lupinus, Lotus Glycine (soia) Adaptat dup Soil Microbiology and Biochemistry, Paul i Clark, 1989.

Cu cre tere nceat Bradyrhizobium

Cantitatea de azot fixat biologic difer de la o zon la alta. De o manier general se estimeaz , n medie, 140 kg/ha/an. Unii speciali ti au criticat aceast cifr , ca fiind foarte ridicat . De i n anumite zone, precum Noua Zeeland , pot fi fixate 800 kg/ha/an, numeroase leguminoase cresc n zone aride i nu au o rat de fixare a azotului prea mare. n plus, n Europa, culturile de leguminoase primesc azot fixat prin intermediul fertilizan ilor. Boabele legumminoaselor, precum cele de maz re, de fasole, de soia, sunt cunoscute ca avnd o rat de fixare mai redus dect cea a leguminoaselor furajere, precum lucerna. 4.4.1. Efectele polu rii asupra bacteriilor fixatoare de azot n anumite situa ii pot fi afectate supravie uirea, dezvoltarea i activitatea bacteriilor fixatoare de azot, care tr iesc n simbioz cu plantele leguminoase, n special n soluri poluate cu metale grele sau diferite substan e toxice. Poluarea solului cu metale grele poate apare, n general, n zone industriale, ca urmare a aplic rii necorespunz toare a unor ngr minte chimice sau a n molurilor de epurare. Spre exemplu n cazul recicl rii n molurile de epurare, prin ncorporare n solurile agricole, ca materiale fertilizante, acestea pot aduce n sol cantit i importante de metale grele precum Cu, Zn, Ni, Cd i Cr (Purchase i col., 2001; Brookes, 1995; Vjial i col. 1994). Exist temeri c elementele poten ial toxice prezente n n molul de epurare pot determina efecte d un toare pe termen lung asupra microorganismelor, afectnd intrinsec fertilitatea solului. Aceste efecte includ la reducerea popula iilor de Rhizobium (McGrath i col., 1995). Microorganismele solului sunt sensibile la expunerea pe timp ndelungat la concentra ii moderate de metale grele n sol (Giller i col., 1998).
89

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Studii referitoare la efectele metalelor grele asupra popula iilor indigene de microorganisme din sol sau asupra proceselor din sol mediate microbiologic raporteaz deseori efecte acute pe termen scurt mai degrab dect efecte cronice pe termen lung. Efectele cronice par a fi predominante n mediul nconjur tor. Totu i, sunt necesari ani sau decenii pentru ca efectele cronice s se dezvolte (Chaudri i col., 1992, 1993; McGrath i col., 1995; Giller i col., 1998), chiar i n solurile puternic poluate, ceea ce face ca detectarea timpurie a problematicii solurilor s fie dificil . Toxicitatea metalelor grele asupra bacteriilor din genul Rhizobium, afectnd n special supravie uirea acestora, a fost confirmat de numero i autori. Reddy i col. (1983) au constatat c atunci cand s-au ad ugat 9 x 108 celule ml-1 Bradyrhizobium japonicum la dou soluri con innd diferite doze de n mol de epurare, dup 42 de zile mai pu in de 1% dintre aceste bacterii au fost reg site n ambele soluri, pierderile fiind atribuite prezen ei metalelor grele n n molul de epurare. Unii autori au raportat ns c aplicarea n molului de epurare contaminat cu metale toxice poate conduce la dezvoltarea de bacterii rezistente la metale (Purchase i col., 2001). Unele cercet ri, efectuate n condi iile utiliz rii unor doze diferite de comport din n mol de epurare i rumegu de lemn, au ar tat c rela ia dintre concentra ia n Zn total a amestecului de sol i compost i num rul de bacterii din genul Rhizobium a fost bine corelat dup cum o arat valorile lui R2 (Stan i col., 2004). n studii asem n toare se raporteaz c num rul de bacterii din genul Rhizobium n sol depinde ntotdeauna de prezen a plantei-gazd , respectiv a unei leguminoase. Cand aceasta este prezent , chiar la concentra ii mari ale metalului, precum n cazul zincului (891 mg Zn kg-1 i 1926 mg Zn kg-1) num rul de bacterii a fost ntodeauna mai mare. Cand lipse te planta gazd , influen a concentra iei n Zn total, att asupra num rului de bacterii ct i asupra fix rii azotului a fost foarte semnificativ (Broos i col., 2004). Sandaa i col. (1999) au observat o pronun at sc dere a diverist ii bacteriilor precum i schimb ri n structura comunit ii bacteriene n solurile contaminate cu metale grele comparativ cu martorul sol necontaminat. In general, efectele metalelor asupra microorganismelor din sol, att individual ct i combinat, sunt variabile. Efectele negative asupra biomasei sunt de ordinul Cd<Zn<Cu (Renella et al., 2001). Avnd n vedere c reciclarea unor reziduuri prin valorificare n agricultur ca materiale fertilizante (n mol de epurare, composturi din n mol de epurare, composturi din de euri menajere etc.), reprezint solu ia cea mai optim n prezent, pentru a evita poluarea solurilor i efectele negative asupra microorganismelor solului, n general, i asupra bacteriilor din genul Rhizobium, n special, se impune aplicarea codului bunelor practici i respectarea normelor europene care reglementeaz aceste activit i.
90

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Capitolul 5 Lucr rile solului


5.1. Introducere
Omul primitiv, tr ind ca nomad, i ob inea hrana i i producea hainele necesare din plantele i animalele care-i ap reau n cale. O astfel de existen nomad a putut fi satisf c toare atta vreme ct resursele naturale p reau abundente, iar popula ia Terrei era foarte redus . Existen a nomad a unor popoare sau triburi se reg se te nc prezent, n unele regiuni ale globului. Dezvoltarea civiliza iilor ns i stabilizarea oamenilor n diferite tipuri de comunit i a creat, de-a lungul timpului, i temerea c resursele naturale nu sunt inepuizabile. O abordare integrat , viznd n egal m sur planificarea modului de folosire i gestiunea resurselor de sol, necesit implicarea tuturor actorilor n procesul de luarea deciziilor privind viitorul terenurilor agricole, identificarea i evaluarea tuturor atributelor, bio-fizice i socio-economice ale structurilor de folosin a terenurilor. Fiecare dintre tehnicile de lucrare sau nelucrare a solului sunt discutabile i discutate, pornind de la clasicele lucr ri ale solului, care reunesc o serie de opera ii de t iere, r sturnare, amestecare, pierdere, pulverizare, compactare i pn la a reduce num rul de lucr ri (tehnici simplificate) sau a nu-l lucra deloc nainte de sem nat, zero lucr ri. Tocmai de aceea sunt nenum rate i studiile realizate de lumea oamenilor de tiin de pretutindeni n acest domeniu. Agricultura este ramura economic ce provoac , la nivel mondial, serioase pierderi de sol. Dac distrugerea solurilor agricole continu n acela i fel, umanitatea va avea probleme grave n privin a hr nirii popula iei aflate n cre tere. Exist diferite cauze ale utiliz rii inadecvate a solului. n multe ri aflate n dezvoltare, foamea este cea care for eaz oamenii la cultivarea unor terenuri care nu sunt corespunz toare pentru utilizarea agricol i care, doar cu eforturi costisitoare, precum construirea teraselor, pot fi convertite durabil n terenuri agricole. Agricultura mecanizat cauzeaz serioase daune terenurilor agricole i solurilor n special. Distrugerea structurii solului prin spulberarea acestuia n urma lucr rilor intensive cauzeaz importante pierderi de sol n agricultura mondial . Sistemele de gestiunea solurilor pot fi considerate ca cicluri de opera ii agricole, ghidate dup anumite principii, precum minimizarea utiliz rii energiei, un mai mic impact asupra organiz rii straturilor de sol, conservarea
91

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

propriet ilor solului, conservarea apei etc. Exist o interac iune foarte puternic ntre modul de lucrare a solului i celelalte m suri ce se ntreprind n vederea gestiunii acestuia, dintre care, cele mai importante sunt : ncorporarea reziduurilor culturilor pentru a cre te con inutul n materie organic al solului i problemele tehnice legate de aceasta; distribu ia i ncorporarea ngr mintelor i amendamentelor; interac iunea cu alte practici agricole, precum irigarea culturilor. Sistemul conven ional de lucr ri ale solului este caracterizat printr-o ar tur ntre dou culturi i preg tirea patului germinativ prin diferite opera ii secundare (gr pat, cultiva ie etc.). n general, num rul de opera ii de lucrare a solului trebuie s fie ct se poate de mic pentru a economisi energie i timp i pentru a mpiedica o deteriorare a structurii. Riscurile de deteriorare a structurii solului cresc considerabil dac lucr rile solului se efectueaz n condi ii de umiditate sau de uscare excesiv , dac se utilizeaz echipamente necorespunz toare pentru lucr rile de preg tirea patului germinativ pe solurile arate profund, precum freza sau grapele ac ionate la priza de putere a tractorului. n afar de necesarul de energie ridicat, riscurile de eroziune i de iroire cresc deoarece, n aceste situa ii, suprafa a solului este neacoperit i nu va fi protejat un timp destul de ndelungat (Hoogmoed, 1997). Sistemul conven ional de lucr ri ale solului cuprinde cel pu in trei opera ii importante: ar tura, care poate fi precedat uneori de o lucrare de dezmiri tire sau de des elenire sau care poate fi concomitent cu o gr pare u oar ; discuitul, care se poate efectua, n func ie de caracteristicile momentane ale solului, prin 2-3 treceri perpendiculare cu grapa cu discuri, la adncimi mai mici dect aratura i careeste destinat m run irii brazdelor de sol arat; lucrarea superficial destinat unei afn ri la suprafa i unei tas ri u oare pe adncimea de sem nat, corespunz toare patului germinativ, care se poate efectua cu agregate complexe (combinatoare). Aceast succesiune a lucr rilor solului n sistem clasic este ntlnit frecvent, dar ea prezint o anumit flexibilitate n limitele c reia, agricultorul poate ac iona innd cont de propriet ile solului, de nevoia de mobilizare a acestuia n func ie de cultur , de costurile lucr rilor i de al i factori (timpul r mas pn la sem nat, eficacitatea lucr rilor). n acest capitol vor fi cuprinse, de la clasic la modern, cele mai frecvente tehnici de lucrare a solului adoptate, att n Romnia, ct i n lume, precum i impactul pe care l pot avea acestea supra propriet ilor solului i
92

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

fenomenele pe care le pot declan a n situa ii extreme. Totodat vor fi men ionate i unele concluzii i recomand ri la care au ajuns oamenii de tiin , n func ie de caracteristicile fiec rei situa ii concrete, mai ales n virtutea dezvolt rii unei agriculturi durabile, prietenoas fa de mediul nconjur tor.

5.2. Factori implica i n optimizarea lucr rilor solului


n afar de a dispune de utilaje corespunz toare de lucrat solul, agricultorul trebuie s cunoasc , pentru oricare dintre lucr rile solului, o serie de factori de care depind buna calitate a lucr rilor solului i un impact negativ ct mai redus asupra acestuia. Ace ti factori in, n primul rnd, de sol, apoi de planta ce urmeaz a fi cultivat i de tehnologia de cultur aplicat anterior pe parcel . n ceea ce prive te solul este vorba cunoa terea propriet ilor fizice (textura, structura, densitatea aparent , coeziunea, aderen a, etc.), n general i a celor hidrice, respectiv umiditatea la momentul efectu rii lucr rilor. A. Textura solului joac un rol determinant n alegerea uneia sau a altei scheme de lucr ri ale solului. Pe solurile nisipoase nu este nevoie s se recurg ntotdeauna la ar tur . Coeziunea dintre particulele de sol fiind slab , n cazul ar turii nu rezult brazde compacte, acestea sf rmndu-se foarte u or. Dac se efectueaz ar tura, se recomand folosirea de cormane de tip cilindric. Pe solurile mijlocii i grele se folosesc cormane universale i cormane elicoidale. n aceste situa ii, brazdele de sol se sf rm mai greu sau sunt chiar compacte. B. Solul prezint n mod natural o anumit stare structural , care, la rndul ei, este influen at de numero i factori (textur , con inut n materie organic , con inut n argil , etc.). Solurile bine structurate se lucreaz cu u urin . Totu i, acestea pot fi u or degradate, din punct de vedere al structurii, dac lucr rile solului se efectueaz cu utilaje prea agresive i n condi ii de umiditate excesiv sau cnd solurile sunt prea uscate. Ob inerea unei st ri structurale favorabile este primul obiectiv al lucr rilor solului. Rezultatul ac iunilor exercitate de piesele active ale utilajelor de lucrat solul depinde mai ales de coeziunea particulelor de sol (for a care leag diferitele particule de sol) i de tendin a acestuia de a adera la piesele metalice. Coeziunea i aderen a solului depind foarte mult de umiditatea solului: un bulg re de sol uscat nu se lipe te, ci opune o puternic rezisten la rupere. El s g se te ntr-o stare de coeziune, cu att mai evident cu ct con inutul s u n compu i coloidali (argil , humus) este mai mare.
93

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

C. Umiditatea solului este un factor deosebit de important pentru efectuarea unor lucr ri ale solului de foarte bun calitate, care influen eaz i gradul de degradare a solului, n special degradarea structurii. Dac solul este umezit progresiv se poate constata c el devine din ce n ce mai aderent i accept o anumit deformare, pe care dorim s i-o imprim m. Solul umed devine plastic i, prin urmare, modelabil. Excesul de umiditate va determina ns pierderea coeziunii particulelor de sol i transformarea acestuia n n mol. Atterberg (1912, citat de Duthil, 1973) a propus cteva teste pentru a defini corect diferitele st ri de umiditate ale solului:

limita lichidit ii (LL), corespunde teoretic con inutului n ap la care solul posed o coeziune identic cu cea a lichidului intersti ial (apa din porii capilari). Limita inferioar a plasticit ii (LIP) este atins prin pierderea apei n momentul n care apa intersti ial nu mai joac rolul de lubrifiant. n aceste condi ii, t ierea solului cu un cu it, precum cele al unui cisel, induce for e de ruptur . Indicele de plasticitate (IP) m soar diferen a dintre aceste dou limite i caracterizeaz evantaiul st rii plastice.

Descre terea coeziunii atunci cnd cre te umiditatea solului se traduce prin modific ri n starea intim a materiei: n stare plastic structura n plachete microscopice de argil se orienteaz , sub efectul unei presiuni, spre o dispunere asem n toare dispunerii c r ilor de joc, filmul de ap polarizat joacnd rol de lubrifiant. Acest film de ap , dac acoper ansamblul elementelor structurale, permite aderen a fragmentelor de sol unele la altele sau la un obiect exterior, precum piesele utilajelor de lucrat solul. Umiditatea optim a solului trebuie s permit ca prin oricare lucrare (arat, preg tit superficial cu diferite utilaje, etc.) s se produc o deta are u oar a bolovanilor, o sf rmare moderat i o aderen foarte redus . n aceste condi ii spunem c solul este reav n. Cunoa terea istoricului parcelei este necesar agricultorului pentru oricare lucrare ce urmeaz a fi efectuat (lucr rile solului, fertilizare, rota ie, tratamente fitosanitare etc.). De aceea li se recomand agricultorilor s in un caiet al parcelei n care s se marcheze toate opera iile efectuate de la un an la altul. D. n ceea ce prive te adncimea de lucrare a solului, n deosebi, adncimea de arat, nu trebuie ca aceasta s fie aceea i de la un an la altul. Alternan a anual a adncimii ar turii va permite diminuarea gradului de compacatare a solului, distrugerea hardpanului (talpa plugului), ncorporarea materiei organice corespunz tor men inerii
94

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

unui grad de fertilitate important n stratul activ de sol (zona n care se dezvolt majoritatea r d cinilor din sistemul radicular al plantelor cultivate). E. Este important s se cunoasc tehnologia de cultur aplicat anterior pe parcel , mai ales n cazul terenurilor arabile, n special pentru a se putea stabili tipul lucr rilor profunde (ar tura sau scarificarea, dac este cazul). Spre exemplu, nu pe toate solurile mijlocii este nevoie s se efectueze anual ar tura i nu pentru toate tipurile de cultur . De altfel, pe astfel de soluri (mijlocii sau mijlocii-u oare), efectuarea sau nu a ar turii depinde n mare m sur de adncimea de nr d cinare a culturii postmerg toare.

5.3. Lucr rile profunde ale solului


Am putea fi tenta i s renun m la lucr rile de baz ale solului, n special la ar tur , dat fiind c n multe dintre publica iile de specialitate se insist pe agricultura de conservare, zero lucr ri, sistem minim de lucrare a solului i multe altele. Ji totu i, lucr rile solului, n condi iile aplic rii oric rui sistem de produc ie agricol , constituie baza de pornire n cultura plantelor, mai ales n zonele cu strat arabil suficient de profund. De aceea, este bine s consider m lucr rile solului n raport cu caracteristicile solurilor dintr-o anumit zon , cu istoria sistemelor culturale practicate pe o anumit sol i poate chiar cu disponibilit ile n materie de efchipamente de lucrat solul. n continuare, ne vom referi la lucr rile de baz ale solului, care se execut n ara noastr n zonele ecologice n care sunt zonate diferitele specii de plante de cultur mare sau chiar horticole. Scopul general al lucr rilor solului este de a-l preg ti i a completa ac iunea factorilor climatici i biologici n vederea nfiin rii culturilor sau pentru ntre inerea acestora de-a lungul perioadei de vegeta ie. Lucr rile profunde ale solului se execut cu diferite utilaje a c ror construc ie a fost determinat de ns i necesitatea mobiliz rii solului pe o anumit adncime i ntr-un anumit scop. Aceste lucr ri, dup cum se spune i n titlu, se efectueaz pe adncimi mai mari ale profilului cultural, avnd particularit i diferite n func ie de modul n care ac ioneaz asupra solului. Lucr rile profunde ale solului sunt: scarificarea (afnarea adnc ), ce se efectueaz la intervale mari de timp, de c iva ani (de regul circa 4 ani), cu utilaje speciale i ar tura.

95

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

5.3.1. Scarificarea Sacrificarea sau afnarea adnc a solului este o lucrare simpl , u or de executat dar care necesit , nainte de toate, o foarte bun cunoa tere a propriet ilor fizice i geomorfologice ale solurilor, a condi iilor climatice zonale, a litologiei i hidrologiei terenurilor. Interven ia cu lucr ri de scarificare se face pe solurile care, din punct de vedere al propriet ilor fizice, se caracterizeaz prin: exces temporar de umiditate de origine pluvial (soluri de tip cernoziom levigat, inclusiv podzolite, din zona umed ; soluri brun ro cate i soluri brune, inclusiv podzolite i pseudogleizate; soluri argiloiluviale podzolice, pseudogleizate i pseudogleice, pseudorendzine; soluri negre i brune argiloase sau vertisoluri); porozitate total deficitar , un grad mare de tasare de peste 10 % i o permeabilitate pentru ap i aer sc zut . Din punct de vedere climatic, afnarea adnc se efectueaz n zonele n care sunt ndeplinite urm toarele condui ii: bilan hidro-climatic normal excedentar n perioada octombrie martie;

P ETP J 100 K 110


unde: P reprezint precipita iile;

ETP reprezint evapotranspira ia poten ial ;


bilan hidroclimatic normal deficitar n perioada iulie septembrie:

P ETP J 100 < 90


Din punct de vedere geomorfologic, terenul trebuie s aib o pant sub 15 % pentru a permite activitatea utilajelor, care vor efectua lucrarea de afnare adnc a solului. Din punct de vedere hidrologic este necesar ca solurile s nu fie afectate de influen e freatice (adncimea apei fratice s se g seasc la 1 1,5 m adncime n perioadele cu exces de umiditate). Totodat , pnza freatic nu trebuie afectat de lucrarea de scarificare.
96

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Nendeplinirea tuturor acestor condi ii devine restrictiv pentru efectuarea lucr rii de afnare adnc . Pentru efectuarea afn rii adnci, n condi ii optime este necesar s se ia n considerare o serie de elemente specifice precum: adncimea de afnare, l imea de lucru a pieselor active, distan a dintre organele active de lucru i direc ia de scarificare.

Adncimea de afnare (h) se stabile te n raport de profilul solului i innd cont de pozi ia stratului de sol impermeabil i grosimea acestuia. Adncimea minim de afnare este de 40-50 cm, iar cea maxim este de 7080 cm. Cu ct adncimea de scarificare este mai mare, cu att se mbun t e te starea de afnare a orizonturilor adnci. Utilajele moderne folosite pentru efectuarea scarific rii permit chiar realizarea unor adncimi de afnare pn la 100 cm.
ntre aceste dou elemente exis de regul urm toarea rela ie: l = 2 h (figura 5.1.).
l=2h

L imea de lucru a unei piese (l) depinde de adncimea de scarificare.

Figura 5.1. Sec iune de sol afnat: l l imea de lucru; h adncimea de lucru
(prelucrat dup Oprea "i col., 1979)

Distan a dintre dou organe active (d) va fi de (0,5 0,7) l, astfel nct s se poat afna o por iune ct mai mare din profilul solului pe adncimea h (figura 5.2.). Distan a dintre organele active este reglabil . Pe terenurile cu soluri u oare se va putea lucra cu trei organe active, iar distan a dinte acestea va fi de circa 1,00 m. Pe terenurile cu soluri grele (cu peste 50 % argil fizic n orizonturile A i B) i puternic tasate, se va proceda astfel: la scarificatoarele cu trei piese active se va suprima piesa din mijloc astfel nct for a de trac iune a tractorului s poat nvinge rezisten a de naintare a scarificatorului; la a doua trecere se recomand ca scrificatorul s revin cu una din piesele active pe intervalul dintre cele dou galerii realizate la prima trecere, astfel nct s
97

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

se realizeze distan a de 1,00 m sau mai pu in de 1,00 m ntre dou galerii (Oprea i col., 1979).
l d

Figura 5.2. Distan a dintre organele active ale scarificatorului: l l imea de lucru; d distan a dintre dou organe active
(prelucrat dup Oprea "i col., 1979)

Direc ia de naintare a lucr rii de scarifcare va fi n general orientat perpendicular pe canalul de desecare, ceea ce va permite scurgerea excesului de ap spre canalul colector. Dac solul are un grad de tasare foarte rdicat se pot face dou lucr ri perpendiculare de scarificare. Pe solurile n pant , unde se dovede te necesar lucrarea de scarificare, aceasta, ca i alte lucr ri ale solului, se va efectua pe direc ia curbelor de nivel pentru a evita producerea fenomenelor de eroziune. Eficacitatea afn rii adnci a solului depinde n mare m sur de momentul optim al execut rii, determinat la rndul lui, de starea de umiditate a solului. Limitele umidit ii solului, fa de intervalul umidit ii active (I.U.A.) sunt destul de largi, respectiv ntre 60 i 90 %, adic ntre plafonul minim de umiditate (pmin) i capacitatea pentru ap n cmp (Cc). Scarificarea solului la umidit i reduse, sub 60 % din I.U.A., se realizez cu consum ridicat de energie, datorit rezisten ei la t iere pe care o opune solul la naintarea organelor active ale scarificatorului. n condi iile unui sol uscat afnarea este slab , rezultnd chiar bolovani, care ngreuneaz sau, deseori, face imposibil prelucrarea ulterioar a acestora prin alte lucr ri ale solului. La polul opus se afl scarificarea la umiditate foarte mare a solului. Aceasta va determina patinarea tractorului, n anumite cazuri producndu-se degradarea structurii solului la suprafa , iar scarificatorul va avea un efect de spintecare i de rupere a solului. Utilajele folosite n realizarea scarific rii sau afn rii adnci a solului se numesc scarificatoare sau utilaje decompactoare i
98

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

se deosebesc ntre ele dup forma asiului, care poate fi drept sau n V, sau prin forma din ilor, precum tipul Paraplow. Criteriile de alegere a utilajului pentru afnarea adnc sunt urm toarele: lumina la sol a utilajului sau n l imea cadrului fa de sol, care determin adncimea maxim de lucru; aceast adncime maxim nu poate dep i 2/3 din lumina la sol; ecartamentul organelor active, de care depinde volumul de sol lucrat: piesele active prea ndep rtate las prea mult sol nelucrat; l imea br zdarului: cu ct br zdarul este mai lat, cu att el va sf rma mai mult solul; prezen a aripioarelor br zdarzului amelioreaz gradul de spargere a solului dar, cre te totodat efortul tractorului; prezen a ro ilor limitatoare: acestea asigur stabilitate utilajului i o regularitate a adncimii de lucru. Scarificatoarele cu asiu drept sunt echipate cu una sau trei piese active de tip cu it drept, fixate pe supor i. Ecartamentul lor poate merge de la 70 la 1,5 m. Scarificatoarele sec ioneaz solul cu vrful br zdarului; lama br zdarului i aripioarele acestuia provoac o despic tur , separ blocuri de sol care, Scarificator cu asiu drept i ro i deplasate de cu ite, dau la suprafa un limitatoare de adncime aspect foarte bulversat. n adncime se (model John Deere) ob in trei zone: o zon f rmi at la nivelul lamei cu itului; o zon fisurat , n form de V, la nivelul br zdarului; o zon nelucrat sub br zdar. n sol friabil, zona nelucrat este mai pu in evident . n sol cu plasticitate ridicat din contra, lucrarea se limiteaz la o decupare a solului f r spargerea acestuia n bulg ri; o astfel de lucrare este Scarificator cu piese active montate n V, (model John Deere) inutil i chiar periculoas pentru sol, ea trebuie interzis . Scarificatoarele cu asiu n V posed trei sau cinci cu ite, decalate din fa spre spatele asiului. Aceast dispunere prezint avantaje pentru lucrarea ce se efectuaz n prezen a buruienilor. Efortul la trac iune este progresiv i u urat de forma curb a cu itelor. Ecartamentul cu itelor poate fi reglat de la
99

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

40 cm la 1,5 m. Acest utilaj lucreaz la fel ca i un scarificator cu asiu drept. Solul de la suprafa este foarte mult bulversat; utilajului i se poate ata a un t v lug inelar, care poate contribui la regularizarea adncimii de lucru i care poate sf rma bulg rii mari. Scarificatoarele de tip Paraplow au un cadru de form triunghiular pe care sunt fixate cinci cu ite la distan e de 40 pn la 50 cm. Fiecare lam de cu it este este echipat cu o arip nclinabil n patru pozi ii; de aceste aripioare depinde gardul de fisurare a solului, ob inut prin lucrarea cu acest utilaj. Spre deosebire de lucr rile efectuate cu alte tipuri de scarificatoare, n cazul celei efectuate cu Paraplow solul revine la loc dup trecerea lamei, iar suprafa a acestuia este mai pu in bulversat . n condi ii de sol uscat, lucrarea realizat cu Paraplow se caracterizeaz prin: o zon sf rmat la nivelul lamei cu itului; o trecere bine marcat de br zdar; o zon fisurat , care se dezvolt oblic odat ce dep e te aripioara. n condi ii plastice din contra, se observ o fant oblic foarte lis i lucioas la trecerea lamei cu itului. Efectele scarific rii (afn rii adnci) sunt multiple. Prin acest lucrare, porozitatea solului cre te cu 10-12%, porozitatea de aera ie ajunge la 1418%, cre te capacitatea solului de a re ine apa accesibil cu 400-800 m3/ha, cre te permeabilitatea pentru ap a solului, cre te grosimea stratului de sol n care se dezvolt r d cinile plantelor cultivate (Canarache (1979), citat de Motc "i Vjial , 1983). 5.3.2. Ar tura Oriunde n lume agricultorii sunt obi nui i ca pentru nfiin area unei culturi s efectueze mai nti lucrarea de baz a solului, cunoscut sub numele de ar tur . Ar tura este procesul prin care sunt t iate, r sturnate, mobilizate, expuse factorilor climatici brazde sol cu ajutorul plugului. T ierea brazdei rectangulare de sol este efectuat ini ial de br zdar printr-un cu it, care este montat n fa a br zdarului, apoi, prin avansarea plugului, brazda este ridicat pe corman , ntoars i, printr-o c dere u oar , se produce sf rmarea i, par ial, m run irea acesteia. Practica ar turii este att de universal nct plugul a fost un simbol al agriculturii timp de secole. Ar tura are efecte multiple: aereaz solul; straturile inferioare de sol sunt expuse la aer (un sol aerat este mult mai activ din punct de vedere microbiologic, iar
100

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

diferitele fenomene care concur la o nutri ie normal a plantelor sunt mult mai intense); mobilizeaz solul facilitnd penetrarea r d cinilor i scurgerea apei; asigur un amestec al diferitelor p r i ale solului; faciliteaz fermen ilor; reapari ia activit ii

permite numeroase alte opera ii: defri area i ncorporarea n sol a resturilor vegetale provenind de la cultura precedent ;

Arat cu plugul reversibil

ncorporeaz n sol ngr minte organice (gunoiul de grajd, diferite composturi, ngr mintele verzi), ngr minte minerale i amendamente, buruieni etc. prin anumite tipuri de ar tur se urm re"te protejarea structurii solului fa de degradarea pe care o provoac ploile. Pentru aceasta solul se las n brazde compacte, care vor favoriza infiltrarea apei i drenajul nepermi nd stagnarea acesteia la suprafa a solului, care este cauza principal a degrad rii acestuia. prin alte tipuri de ar tur se urm re"te n general expunerea brazdelor de sol la ac iunea agen ilor climatici, care pot fisura bulg rii compac i (alternan a nghe -dezghe , alternan a umed-uscat). Aceast expunere a solului permite totodat igienizarea solului, distrugerea unui num r mare de agen i patogeni i de parazi i. toate tipurile de ar tur au scopul de a mobiliza solul. Unele dintre acestea pot merge pn la a reda solului o bun structur . Un efect imediat pot avea ar turile ce se efectueaz n soluri mijlocii-u oare, mai pu in predispuse la tasare, bogate n materie organic i pe care urmeaz s se nfiin eze foarte curnd o nou cultur . Ar turile ce se las n brazde compacte, care vor fi expuse pe timpul iernii factorilor climatici, a a cum s-a men ionat mai-sus, vor face obiectul altor procese de lucru ulterioare. majoritatea tipurilor de ar tur au "i scopul de a ncorpora diferite materiale fertilizante i amendamente, precum i resturi vegetale.
101

Lucrarea de arat are cteva scopuri importante:

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Arat cu plugul reversibil i ncorporare de ngr minte verzi

Arat n miri te cu ncorporarea resturilor de paie

Dac lucrarea de arat atinge toate aceste obiective ntr-o manier ideal , este discutabil. O serie al i factori trebuie lua i n considerare la efectuarea ar turii i ace tia au influen a lor, care poate fi mai mult sau mai pu in favorabil obiectivelor ar turii. Astfel, raportul dintre adncimea de arat i l imea brazdei, viteza de deplasare a agregatului (tractor + plug), adncimea de arat, textura i structura solului, umiditatea acestuia, etc.

Raportul dintre adncimea ar turii %i l imea brazdelor %i gradul de nclinare a ar turii.


T ierea brazdei de sol este realizat ca urmare a naint rii plugului, n plan vertical de c tre cu it, iar n plan orizontal de br zdar, care ridic brazda de sol, procesul fiind apoi continuat de corman , care, ntr-o mi care circular sau elicoidal , o r stoarn de-o parte. Procesul de r sturnare a brazdelor de c tre un plug echipat cu trupi cu corman este posibil doar dac raportul (k), dintre l imea brazdei (b) i adncimea acesteia (a), are o valoare mai mare sau egal cu 1,27 (Toma i col., 1981).

k=

b a

K 1,27

Dac valoarea raportului k este mai mic dect 1,27 brazdele nu se r stoarn . Gradul de nclinare a brazdelor de sol depinde de starea solului, de reglarea plugului, de tipul de corman i de viteza tractorului. Forma brazdelor i a ar turii depinde nti de toate de sol, de textura, umiditatea i structura acestuia, precum i de gradul de dezvoltare a sistemului radicular al plantelor cultivate anterior. n ceea ce prive te reglajele plugului, brazdele de sol depind de adncimea de arat (a) i de l imea brazdelor (l), a a cum s-a men ionat i
102

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

mai sus, precum i de raportul dintre ace ti doi parametri (a/l). Pentru aceea i l ime a brazdei (l) se pot realiza, de fapt, o nclinare cu att mai sc zut sau o ar tur cu att mai ridicat cu ct adncimea va fi mai mare (figura 5.3.): ar tur culcat : a/l = 1/2, unghiul de nclinare a brazdelor este mai mic de 45; brazdele pot fi complet r sturnate, aproape ata ate fundului brazdei. n aceast situa ie condi iile vor fi complet defavorabile descompunerii materiei organice. Circula ia aerului va fi greoaie, iar dezvoltarea microorganismelor necesit prezen a O2. ar tur medie: a/l = 2/3; ar tur ridicat : a/l = 3/4, brazdele realizeaz cu orizontala unghi cuprins ntre 45 i 90. Acest unghi ofer condi ii bune aerare, de circula ie a apei, de repartizare a materiei organice i distrugere a buruienilor. Uneori poate exista riscul ca apa s scurg prea rapid i s nu se acumuleze la nivelul solului, buruienile s reporneasc n vegeta ie.
Ar!tur! culcat!: a/b = 1/2

un de de se iar

a b b b

Figura 5.3. - nclinarea brazdelor de sol

(Prelucrat dup

D. Soltner, 1990)

Dup aspectul exterior i dup gradul de nclinare a brazdelor (figura 5.4.), ar turile pot fi clasificate n patru tipuri (D. Soltner, 1990): rectangular , l snd ntre ele galerii, mai mult sau mai pu in obturate de solul decupat de r zuitor. Acest tip de ar turi favorizeaz scurgerea excesului de ap , dar practicarea lui trebuie corelat foarte bine cu tipul de sol i cu alte ptractici culturale realizate pe sol . Viteza de lucru a agregatului este de circa 3 km/h;

ar turi cu opriri vii, n care brazdele de sol i p streaz forma

ar turi unghiulare, care se caracterizeaz prin brazde ce p streaz

par ial forma rectangular , unghiurile formate de brazde cu orizontala sunt nc aproape drepte, iar brazdele sunt mai puternic
103

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

fisurate; se realizeaz o cantitate mai mare de sol fin mpr tiat de corman , care d un aspect lucios brazdelor ca urmare a contactului solului cu piesa metalic ; viteza de deplasare a agregatului este de 4,5 km/h; de sol i o sf rmare a acestora n bulg ri de dimensiuni medii i mici. Viteza de arat este nc suficient de mic (7-8 km/h) pentru ca ar rura s p streze nc o anumit form bombat a brazdelor dar, cantitatea mult mai mare de sol m run it, care astup orificiile ce se realizau n cazul primelor dou tipuri de ar tur , face ca scurgerea apei s fie mult mai lent ; ar turi aruncate, care difer de primele tipuri prin viteza foarte mare (circa 12 km/h) de deplasare a agregatului; solul este mult mai m run it i, datorit vitezei de arat, este proiectat pretutindeni astfel nct rezult o ar tur cu o suprafa aproape plan .
Ar tur cu opriri vii Brazde cu sec iune rectangular Spa ii foarte pu in obturate Ar tur unghiular Unghiuri de rupere clare Sol fin m run it Spa ii nc libere Ar tur rotunjit Dislocarea complet a brazdelor de sol Structur bolov noas Spa ii obturate Ar tur aruncat Suprafa aproape plan Structur cu tendin glomerular

ar turi rotunjite, ce rezult dintr-o dislocare complet a brazdelor

Figura 5.4. Aspectul exterior al brazdelor de sol arat, n func ie de viteza agregatului %i tipul de sol (Prelucrat dup Soltner, 1990)

Forma ar turii depinde de tipul de corman , precum i de anexele ata ate acesteia (figura 5.5.). n anumite situa ii, trupi a plugului se echipeaz
104

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

cu corman suplimentar sau cu prelungitor de corman . n aceste situa ii se realizeaz brazde bine m run ite, iar resturile vegetale sunt bine ncorporate n sol. Acest proces de lucru este utilizat pentru mbun t irea calit ii ar turii, n special pe soluri n elenite (vechi paji ti sau lucerniere) sau acolo unde se urm re te ca stratul de sol superior, bogat n resturi vegetale, s fie ngropat pe fundul brazdei (Toma i col., 1981), pentru a favoriza cre terea con inutului n materie organic al solului i ameliorarea structurii pe profilul cultural.
Cadrul plugului Corman suplimentar Prelungitor de corman Brs Corman

C lci Plaz pentru stabilitatea trupi ei

Br zdar

Figura 5.5. P r ile componente ale trupi ei (Prelucrat dup Toma "i col., 1981)

Ar tura se poate efectua i cu pluguri echipate cu discuri (figura 5.6.). Acest tip de ar tur este recomandat pe anumite tipuri de soluri, precum cele umede, unde se dore te reducerea umidita ii mai repede n prim var , cele cu strat arabil bogat n pietri sau roc , sau unde solurile sunt str b tute de r d cini mari ale vegeta iei precedente. Trupi a plugului este nlocuit printr-o calot sferic ce se rote te n jurul unui ax nclinat fa de orizontal . Solul este decupat de disc i, odat cu avansarea agregatului, brazda este ridicat pe disc i ntoars c znd lateral. Ar tura cu plugul cu discuri permite: limitarea frec rii i, n consecin , scade efortul la trac iune, precum i consumul de energie; ob inerea de ar turi cu brazde regulate, favorabile scurgerii apei n exces; lucrarea solurilor umede i cu plasticitate ridicat prim vara.
105

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

1 2 5 4

3
Figura 5.6. Plugul cu discuri (Prelucrat dup Soltner, 1990)

n practica agricol romneasc , n stabilirea adncimii de arat se ine cont de factori precum adncimea stratului arabil de sol, profunzimea dezvolt rii sistemului radicular al plantei ce urmeaz a fi cultivat , adncimea ar turii efectuat pentru cultura precedent , necesitatea de a ncorpora diferite tipuri de ngr minte organice. Rezultate experimentale ob inute n condi iile solului brun-ro cat de la Moara Domneasc de c tre Budoi i col. (1995) au ar tat c , pentru cultura de porumb, este necesar ar tura de baz efectuat la 30 cm adncime, ea avnd efecte foarte bune asupra produc iei de porumb spre deosebire de ar tura efectuat la adncimea de 20 cm sau alte tipuri de lucr ri de baz ale solului (figura 5.7. ). Exist deja numeroase criterii dup care se poate aprecia dac este sau nu util ar tura, dac , odat efectuat , are efectul dorit etc. n ceea ce prive te epoca optim de efectuare a ar turii se poate spune c ea depinde, de asemenea, de numero i factori. Ar tura, n cele mai dese cazuri, se execut ndat ce terenul a fost eliberat de cultura precedent (Budoi i col., 1996). Pot exista cteva excep ii de la aceast regul i anume: dac solul este prea uscat dup recoltarea plantei premerg toare este preferabil s se fac doar o lucrare superficial cu o grap cu discuri, care va avea rolul de a forma un strat de mulch din amestecul de sol i resturi vegetale, iar acest care strat va contribui la men inerea umidit ii n sol; dac solul are umiditate foarte mare se va a tepta pn la diminuarea acesteia sau se va interveni cu lucr ri ce vor favoriza sc derea umidit ii.
106

Adncimea de arat

Adaptarea ar turii n func ie de epoca optim

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

45 40 Produc ia de porumb tiule i (q/ha) 35 30 25 20 15 10 5 0 A 20 cm A 30 cm Paraplau 20 cm Cisel 40 cm Disc 15 cm Adncimea lucr rii de baz (cm)

Figura 5.7 - Produc iile de porumb n func ie de lucrarea de baz a solului (dup Budoi "i col. 1995)

n general, epocile de efectuare a ar turilor corespund cu sezoanele sau anotimpurile. Astfel:

ar tura de var : corespunde cu perioada n care se ncheie ciclul

vegetativ la numeroase specii anuale din cultura mare i care se recolteaz la nceputul verii (maz re, cereale p ioase, unele plante furajere, rapi , etc.); pentru efectuarea acestui tip de ar tur este foarte important ca umiditatea solului s fie suficient ; deseori este necesar s se efectueze aceast ar tur dat fiind c dup multe dintre speciile recoltate n var urmeaz culturi ce se nfiin eaz n toamn ori, pentru ca patul germinativ pentru acestea s se preg teasc n bune condi ii, este nevoie ca ar tura s se efectueze cu circa 3 s pt mni nainte; dac nu este posibil s se realizeze ar tura de var se va recurge la o lucrare cu grapa cu discuri, iar ulterior, dup ce umiditatea solului va fi corespunz toare se va ara; nu pentru toate culturile de toamn i nu n toate tipurile de sol este necesar ar tura. la sfr itul verii i n toamn ; dac aceast ar tur se va efectua n vederea nfiin rii unei culturi n toamn trebuie s se respecte intervalul de timp pn la preg tirea patului germinativ; de obicei acest
107

ar tura de toamn : se efectueaz n general dup recoltarea culturilor

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

tip de ar tur se efectueaz n lunile octombrie i noiembrie, la adncimi de 28-30 cm, cu o vitez de deplasare a agregatului (tractor + plug) sc zut (3-4 km/h) pentru a rezulta brazde relativ compacte (precum ar tura cu opriri vii sau cea unghiular ); parcelele astfel arate nu vor suporta o lucrare de gr pat (grapa cu discuri) dect dac , n prim var , pe parcela respectiv urmeaz s se nfiin eze culturi cu semin e mici i u oare, precum n cazul sfeclei pentru zah r; o astfel de ar tur va fi supus condi iilor climatice din timpul iernii (nghe /dezghe ), care vor contribui la o bun structurare a solului i la acumularea apei n sol.

ar tura de prim var : n condi iile de la noi din ar acest tip de

ar tur se execut doar dac nu s-a putut efectua ar tura de toamn ; exist dou riscuri, care nu permit efectuarea ar turii n prim var i anume, fie solul este prea umed i rezult ar tura n curele, care va degrada structura solului, fie prim vara vine brusc, cu temperaturi foarte ridicate, care determin uscarea prea rapid a solului, ceea ce este d un tor deopotriv pentru sol ca i pentru efectuarea lucr rilor de preg tire a patului germinativ i pentru germinarea semin elor.

ar tura de iarn , mai mult dect cea de prim var , este o lucrare ce

se efectueaz n situa ii excep ionale. Totu i, ea poate fi luat n considerare atunci cnd, mai ales din motive legate de clim , nu s-a reu it finalizarea ar turilor de toamn , iar n iarn exist perioade favorabile efectu rii acesteia (fereastre ale iernii).

Ar!tura n curele
108

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

5.4. Lucr ri superficiale ale solului


n aceast categorie se regrupeaz lucr ri care se efectueaz la adncimi mici comparativ cu ar tura. Astfel de opera ii culturale pot fi capabile uneori s nlocuiasc ar tura, n special lucrarea cu grapa cu discuri, mai ales atunci cnd nu se impune o lucrare mai profund a solului sau cnd, n mod special, se urm re te efectuarea unor lucr ri de conservare a solului. Rolul esen ial al acestor lucr ri superficiale este de a completa lucrarea de arat, uneori chiar imediat dup efectuarea acesteia, alteori dup o maturare lent a ar turi, timp n care agricultorul poate profita de factorii de mediu, fie prin acumularea precipita iilor, fie prin ac iunea nghe ului i dezghe ului, care determin formarea de bulg ri mici de sol, de agregate i microagregate cu stabilitate structural ridicat . Lucr rile superficiale ale solului au, de asemenea, rolul de a preg ti terenul n vederea sem natului unei noi culturi. Frecvent, n aceast situa ie se folosesc combinatoare (utilaje alc tuite din piese active de tip col i, grape elicoidale, grape cu col i flexibili, etc.), diferite tipuri de grape cu col i, etc. Tot o lucrare superficial a solului este i aceea de ndep rtare mecanic a buruienilor din culturile pr itoare, care se face periodic, n primele faze de vegeta ie a culturilor cu utilaje ce poart numele de cultivatoare, care sunt diferite de combiatoare. Lucrarea solului cu t v lugul sau cu freza este, de asemenea, o lucrare superficial dar, fa de cele men ionate mai sus au alte caracteristici. Despre toate acestea se va vorbi n continuare detaliat. 5.4.1. Gr parea Grapa cu discuri este frecvent utilizat n lucr rile solului, adncimea la care lucreaz fiind diferit n func ie de scopul lucr rii. Grapa cu discuri este constituit dintr-un asiu rectangular pe care se ata eaz baterii de discuri, lise sau din ate. Batriile pot fi ata ate dup o schem de forma literei V, atunci cnd se folosesc dou Lucrarea cu grapa cu discuri n miri te baterii sau n forma literei X, (model Kuhn) cnd se monteaz patru baterii. Lucrarea cu grapa cu discuri poate nlocui uneori ar tura i atunci va purta numele de ar tur fals . Deseori se folose te grapa cu discuri pentru
109

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

a lucra solurile imediat dup recoltare (mai ales dup cereale p ioase vara), pentru a se realiza o u oar m run ire a solului la suprafa i un amestec cu resturile vegetale ale culturii recoltate, cu miri tea, respectiv i pentru a forma un mulch la suprafa a solului care s permit conservarea apei n sol n perioadele secetoase, pn la momentul efectu rii ar turii. Rolurile lucr rii cu grapa cu discuri pot fi prezentate astfel: a. Solul ad poste te numeroase semin e de buruieni, multe dintre acestea r mnnd pe sol imediat dup trecerea combinei la recoltarea culturii precedente, altele rezultnd de la buruienile, care s-au ad postit la baza culturii premerg toare i au reu it s ajung la maturitatea biologic . Aceste semin e de buruieni a teapt momentul optim de germinare odat ce li se vor oferi condi ii minime, dup recoltarea culturii precedente. Imediat ce solul se va acoperi de vegeta ia produs de buruieni se va interveni cu grapa cu discuri pentru tocarea buruienilor i ncorporarea lor n sol ca materie organic . Astfel, se va reduce riscul de mburuienare al viitoarei culturi dar se i ncorporeaz n sol materie organic . b. Resturile vegetale ale plantei precedente (miri tea, o parte din paiele neadunate spre a fi folosite, etc.) pot fi ncorporate n sol, la adncime mic i, puse n contact cu solul i cu umiditatea, vor ncepe s se descompun i s se humifice. Acesta este un excelent amestec al materiei organice cu solul, care va determina efectuarea, mai trziu, a unei ar turi mult mai eficiente. Se recomand ca n solurile u oare, n astfel de situa ii, grapa cu discuri s fie nso it de un t v lug neted pentru a permite un contact mai intim ntre paie i sol. Asocierea t v lugului la acest lucrare de discuit va permite, totodat , un bun contact ntre semin ele c zute anterior pe sol i solul n sine, astfel nct un num r ct mai mare dintre acestea s germineze i s poat fi distruse ulterior prin ncorporare n sol cu lucrarea de arat. c. Dezmiri tirea cu grapa cu discuri permite o mobilizare superficial a solului (6 10 cm), dar capabil s favorizeze, dup efectuarea ar turii, ob inerea unui sol bine m run it, necesar mai ales atunci cnd urmeaz s se nfiin eze culturi de toamn . n cazul n care va urma o ar tur de toamn , nu se recomand o astfel de lucrare anterior. d. Dup o lucrare cu grapa cu discuri ntr-o miri te, se va produce o mult mai bun infiltrare a apei provenind din ploile de var , fa de ceea ce se petrece n cazul unui sol tasat, unde permeabilitatea i
110

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

viteza de infiltrare vor fi mult mai mici i vor rezulta b l i, apa stagnnd temporar, ceea ce va conduce la degradarea solului. e. Nu n ultimul rnd, mobilizarea solului cu grapa cu discuri poate contribui, ntr-o oarecare m sur , la distrugerea unei p r i a larvelor insectelor d un toare culturilor. Modul de ac iune al grapei cu discuri este relativ asem n tor plugului cu discuri. Totu i nu sunt lucr ri identice: odat cu discuitul nu se produce o ntoarcere a stratului de sol lucrat, precum n cazul plugului cu discuri; grapa cu discuri are un num r mult mai mare de discuri i mai mici dect cele ale plugului; adncimea de lucru a grapelor cu discuri este mai mic (n medie 78 cm). Exist unele grape cu discuri mari (GD-6,4), cu care se poate lucra la adncimi de peste 10 cm, dar acestea se folosesc mai rar. n ara noastr , n cultura plantelor de cmp se folose te adesea o grap cu discuri medie, GD3,2, iar n horticultur se folose te GD-1,2. n anumite situa ii (interval mare de timp pn la efectuarea ar turii, zon bogat n precipita ii etc.), dup efectuarea lucr rii cu grapa cu discuri, pentru ca solul s nu fie expus, fie secetei, fie sp l rii nutrien ilor cu apa din precipita ii, este recomandabil s se nfiin eze culturi pentru ngr minte verzi (rapi , raigras .a.), care vor asigura o protec ie temporar solului, vor capta nutrien ii susceptibili de a fi sp la i i vor asigura solului o cantitate important de materie organic , dup ncorporarea lor n sol prin lucr rile ulterioare. 5.4.2. Lucrarea solului cu utilaje cu col i Exist numeroase utilaje de lucrat solul superficial ale c ror piese active se numesc din i sau col i. Cel mai adesea este vorba de grape cu col i, care pot fi: col i rigizi, col i reglabili, col i flexibili. Grapele cu col i rigizi pot fi tractate simplu de tractor sau pot dispune de mecanisme ac ionate de la priza de putere a tractorului astfel nct col ii, dispu i pe un cadru sau pe alte tipuri de supor i, s aib o ac iune oscilatorie, sau o ac iune vibratoare, sau o ac iune alternativ (de du-te-vino, de la stnga la dreapta i invers). Grapele cu col i reglabili sunt tractate i pot fi ac ionate manual, printrun mecanism simplu, n vederea stabilirii gradului de nclinare a col ilor pentru a atinge obiectivele specifice de preg tire a solului. Cmbinatoarele, spre deosebire de unele grape cu col i, sunt prev zute cu supor i flexibili, pe care se monteaz diferite tipuri de cu ite, n general cu ite drepte sau cu ite s geat . Cobinatoarele, practic, reunesc mai multe tipuri de piese active, care permit ca printr-una sau dou treceri pe parcel s se
111

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

realizeze o foarte bun preg tire a solului, mai ales n privin a preg tirii patului germinativ, nainte de sem nat. Combinatoarele au un componen a lor i grape rotative, grape elicoidale, etc. Combinatoarele pot fi utilizate pentru a lucra solul att dup efectuarea ar turii, ct i nainte de aceasta, n func ie de tipul textural de sol. Odat cu evolu ia tipului de exploata ie agricol , mai precis cu dimensiunile acesteia, precum i cu exigen ele privind calitatea lucr rilor solului, au evoluat i utilajele de preg tire a acestuia. Totodat , marile companii interna ionale, care produc utilaje agricole, au luat n considerare din ce n ce mai mult exigen ele privind impactul utilajelor agricole asupra solului i protec ia mediului nconjur tor, precum i principiile dezvolt rii durabile, n general i ale agriculturii durabile, n special.

Combinator (model Lemken), echipat cu piese active de tip col i fic i, cu ite disc i grape rotative cu vergele

F r a le face reclam , se poate aprecia c utilajele moderne, complexe de lucrat solul vin n ntmpinarea agriculturii durabile. Totu i, aceste utilaje sunt foarte costisitoare i ineficiente pentru exploata iile sau fermele foarte mici. Pentru a fi rentabil , achizi ionarea i utilizarea lor trebuie s se fac n comun sau de c tre ntreprinderi specializate n prestarea de servicii pentru agricultur . Actualele utilaje de lucrat solul sunt n general complexe i permit ca doar printr-una sau dou treceri pe parcel s se realizeze lucr ri corespunz toare ale solului, f r un impact prea mare asupra propriet ilor acestuia. Nu este vorba de utilaje pentru sistemul minim de lucr ri ale solului, ci de utilaje care permit reducerea num rului de treceri pe parcel . Num rul de lucr ri poate r mne acela i n func ie de gradul de complexitate
112

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

al utilajului. Constructorii de utilaje agricole au reu it s combine utilajele simple cu care se lucra solul pn nu de mult i care, de altfel, se folosesc nc n micile ferme, n formele cele mai optime pentru a atinge performan i eficien dar i pentru a r spunde cel mai bine nevoilor tehnologiei de cultur n raport cu fiecare specie. 5.4.3. Lucrarea solului cu t v lugul T v luirea sau compactarea solului este o lucrare ce se efectueaz n anumite situa ii, n func ie de cerin ele tipului de sol sau ale culturii. n prezent, t v lugul, neted sau inelar, singur ca utilaj, se folose te din ce n ce mai pu in. Mult vreme s-au folosit t v lugii inelari pentru efectuarea unor lucr ri de tasare u oar n profunzime i m run ire la suprafa , n definitivarea lucr rii de preg tire a patului germinativ. T v lugii netezi s-au folosit i se mai pot folosi pe solurile u oare sau pentru unele lucr ri, precum tasarea culturilor de ngr minte verzi pentru a facilita trecerea ulterioar a gregatelor de t iere i ncorporare a acestora n sol, etc. De asemenea, se pot folosi t v lugi netezi sau cu pinteni pentru a sf rma bolovanii compac i de sol, foarte duri, forma i n perioadele foarte secetoase. Totu i, n agricultura durabil , avnd n vedere grija pentru protec ia structurii solului se insist pe efectuarea tuturor lucr rilor solului la momentul optim, diminuarea num rului de lucr ri ale solului i a impactului trecerilor repetate pe parcel . 5.4.4. Nivelarea Nivelarea este o lucrare necesar pe toate tipurile de sol din zonele de cmpie, unde, de la un an la altul, se nregistreaz o anumit neuniformitate a solului ca urmare a efectu rii defectuoase a lucr rilor solului, a aplic rii neuniforme a ngr mintelor organice, datorit cantit ilor de reziduu vegetal ncorporat neuniform, etc. Acest tip de denivelare se poate rectifica anual odat cu lucr rile solului. Pentru aceasta, utilajele combinate de lucrat solul pot avea n componen bare nivelatoare. Nivelarea anual a solului sau nivelarea de exploatare este necesar ntruct ea poate preveni o serie de fenomene d un toare solului i culturilor: formarea de b l i, stagnarea apei din precipita ii sau din iriga ii, care afecteaz att culturile (asfixierea r d cinilor plantelor) ct i solul (sp larea materiei organice i a nutrien ilor, diminuarea stabilit ii structurale a solului, etc.). Pe solurile irigate, nivelarea este cu att mai important ntruct ea permite o repartizare uniform i eficient a apei de irigat.
113

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Din punct de vedere agronomic, nivelarea solului este necesar pentru a permite aplicarea corect , uniform a tuturor lucr rilor agricole: sem nat uniform, uniformitate de r s rire, fertilizare, aplicarea tratamentelor pentru protec ia culturilor mpotriva bolilor, buruienilor i d un torilor plantelor. Pe terenurile ce urmeaz a fi amenajate pentru irigat, n afar de nivelarea de exploatare, care se realizeaz anual, a a cum s-a prezentat n paragraful de mai sus, se efectueaz nivelarea capital . Aceast lucrare se efectueaz de c tre echipe i cu utilaje specializate pentru lucr rile de mbun t iri funciare. Ea presupune s p turi i deplas ri de cantit i mari de p mnt. Este esen ial ca n efectuarea acestei lucr ri s se aib n vedere respectarea ordinei fire ti a straturilor de sol. Prin nivelarea capital se asigur pantele optime de scurgere a apei la irigarea prin scurgere la suprafa (nivelare n pant ) sau se creaz parcele orizontale la amenajarea orez riilor (nivelarea n plan orizontal). Nivelarea capital este o lucrare ce trebuie s fie ntre inut anual sau o dat la 2-3 ani prin nivel ri de exploatare (Motc i Vjial , 1983). 5.4.5. Lucrarea solului cu freza Freza este un utilaj de lucrat solul n primii 10 cm. Lucrarea este, deci, una superficial dar care, printr-o singur trecere a agregatului, realizeaz o foarte bun m run ire a solului. Freza poate fi folosit Pozi ii de prindere la: n condi ii speciale i tirantul central tiran ii laterali anume pe solurile grele, compacte, pe terenurile Cardan pentru n elenite i turboase, unde cuplare la priza poate nlocui plugul pentru de putere a efectuarea lucr rii de baz a tractorului solului. Spre deosebire de plug, n procesul de lucru, Cu ite n freza nu are un efect de form de r sturnare, ci numai de L t iere, m run ire i amestecare a solului (Motc Freza (model Kuhn) i Vjial , 1983). Freza se poate folosi n lucr ri ce se realizeaz pe suprafe e mai mici, n horticultur , unde i timpul afectat efectu rii lucr rilor solului este mai redus, dat fiind c n acest sector agronomic exist mai multe cicluri de produc ie anual. De asemenea, n cmpurile expeimentale, freza poate fi folosit att
114

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

pentru preg tirea terenului pentru anumite experien e, ct i pentru ntre inerea curat a intervalelor dintre parcelele experimentale. Folosirea acestui utilaj este restric ionat , totu i, de urm toarele dezavantaje: consum ridicat de energie conven ional , fiind ac ionat de la priza de putere a tractorului i efecte foarte puternice asupra propriet ilor fizice ale solului, n special asupra structurii acestuia, dat fiind gradul excesiv de m run ire. Dup o lucrare cu freza exist riscuri foarte mari de formare a crustei la suprafa a solului. De aceea, freza se folose te doar n situa ii excep ionale. n agricultura durabil este din ce n ce mai pu in folosit . 5.4.6. Modelarea solului Modelarea este lucrarea ce presupune modificarea configura iei solului. Ea se efctueaz ndeosebi n horticultur , pentru culturi legumicole. Prin aceast lucrare se realizeaz un profil al solului sub form de straturi n l ate, desp r ite prin rigole, care s asigure posibilitatea irig rii legumelor prin scurgerea apei la suprafa i u urarea deplas rii tractoarelor n agregat cu ma inile agricole printre straturile de legume (Toma, 1981). n agricultura durabil , pentru a se reduce riscurile de pierdere a solului dar i pentru a se conserva apa n sol pe benzile cultivate, se practic mulcirea acestora cu diferite tipuri de materiale (hrtie, material plastic, etc.). Totodat , aceast acoperire permite i reducerea gradului de mburuienare.

Modelarea solului n ser!

Modelarea 6i mulcirea solului Modelarea n scopul irig!rii prin scurgere la suprafa:!

5.5. Efectle lucr rilor solului


Solul agricol este principalul mijloc de produc ie al agricultorului, este un mediu creat de el n cursul timpului, pe care l i gestioneaz . Solul nu
115

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

este un suport inert, ci o remarcabil uzin biologic . De aceea, orice lucrare agricol ce implic solul trebuie luat n considerare dup o analiz sever a implica iilor acesteia asupra propriet ilor solului n ansamblul lor. Jucnd numeroase roluri, tot att de diverse pe ct de indispensabile, solul contribuie la cre terea i dezvoltarea plantelor. Este absolut necesar cunoa terea rolurilor sale i n elegerea proceselor prin care activitatea agricol ac ioneaz asupra lor dac dorim s conserv m fertilitatea solului. Solul trebuie, nainte de toate, s aib o bun structur , ceea ce explic propriet ile sale fizice i comportamentul s u vizavi de ap , aer, r d cinile plantelor i Sol structurat utilajele de lucrat solul. Solul este un mediu complex: este un suport pentru plante; r d cinile, care str bat i colonizeaz mai mult sau mai pu in profund solul, permit plantelor s reziste, pe de-o parte la intemperii, iar pe de alt parte la secet prin absorb ia apei de la adncimi mari, ele fiind capabile s exploateze rezervele de ap constituite n sol, care transport elementele nutritive (minerale i organice). Spa iile mari din sol (porii necapilari) sunt ocupate n principal de aer. Aceste spa ii permit schimburile gazoase (O2 CO2) indispensabile cre terii plantelor. Acest mediu complex este favorabil dezvolt rii unei intense activit i animale, vegetale i microbiene: bacterii, ciuperci, colembole, acarieni, viermi de sol. Acestea sunt doar cteva exemple de organisme ce tr iesc n solurile fertile. Rolul lor este multiplu: fragmentarea i descompunerea materiei organice; aerarea i structurarea solului; solubilizarea elementelor nutritive; fixarea azotului; secre ia unor substan e de cre tere. Voit sau nu, orice ac iune asupra solului poate antrena o ameliorare sau o deteriorare lent , uneori imperceptibil a solului. Interven ia agricultorului, prin lucr rile solului, drenaj, fertilizarea organic i mineral n interac iune cu factorii naturali precum vntul, ploaia i temperatura modific solul gradual. Interven iile omului trebuie s fie controlate i rev zute permanent, pentru a nu se provoca o degradare iremediabil a solului. n cadrul acestui
116

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

capitol se vor prezenta i unele recomand ri, care pot ajuta la respectarea sau la ameliorarea acestui mediu formidabil care este solul. n sistemele de agricultur biologic , cultura plantelor se bazeaz n mod special pe propriet ile intrinsece ale solului, ntruct condi iile sub-optime de cre tere a plantelor nu pot fi compensate de intr rile de pesticide i mateirale fertilizante. De aceea, lucrarea optim a solului este crucial n aceste sisteme de produc ie agricol . Gestiunea lucr rilor solului reprezint un mijloc de baz , care are un impact major asupra instal rii culturilor i cre terii acestora. Reducerea num rului de ar turi sau eliminarea acestora i reducerea sistemului de lucr ri ale solului n ansamblul s u sunt adesea preferate n sistemul de agricultur biologic dar i n agricultura durabil . Procedeele de lucrare a solului sunt gndite s fie mai pu in d un toare biologiei solului, acestea avnd rolul de a concentra materia organic n stratul superficial de sol, de a mbun t i modul de folosire a azotului i de a reduce riscurile de compactare i eroziune a solului. Cercet ri recente au ar tat c agricultorii, care practic sistemul de produc ie biologic , au acelea i probleme privind compactarea solului ca i cei din fermele conven ionale (Schjnning, 2001). 5.5.1. Compactarea solului Acord m o importan deosebit compact rii solului ntruct aceasta poate apare n diferite situa ii, la adncimi diferite pe profilul solului i poate fi provocat de numero i factori dar, utilajele agricole i practicile de lucrat solul sunt poate principalii factori care o pot cauza. Principalul rezultat al compact rii solului ca urmare a ac iunii utilajelor agricole, n special la efectuarea lucr rii de arat, este hardpanul (talpa plugului). Solul este un mediu poros n care faza solid i spa iile poroase, ocupate de lichide sau de gaze, sunt organizate de o manier heterogen i discontinu . Dar, aceast organizare nu este stabil ; ea evolueaz n timp, sub efectul ac iunilor diverse, climatice i antropice Astfel se pot distinge no iunile de stare i de comportament fizic (Papy, Cerf, 1990) n ceea ce prive te solul. Din punct de vedere agronomic intereseaz solul ca mediu de cre tere pentru plantele cultivate dar i ca sistem apt de a evolua. Propriet ile fizice (uniditate, aerare, temperatur , rezisten a la lucr ri) i fertilitatea unui sol sunt dependente, att de textura sa (compozi ia granulometric ) ct i de structur (modul de asociere a constituen ilor solului). Dac textura nu poate fi modificat , n schimb, este posibil deseori s se ac ioneze, att pozitiv (prin ameliorare) ct i negativ (degradare) asupra structurii i deci, asupra calit ii solului.
117

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Stabilitatea structural a solului se traduce prin rezisten a solului la agen ii de degradare. Principalii agen i de degradare sunt ploile toren iale i anumite utilaje i ma ini de lucrat solul n condi ii necorespunz toare. n general, un sol bun petru a fi cultivat con ine 25 % ap i 25 % aer/volum. Acest 50 %/volum se refer la porozitatea solului. Restul de 50 %/volum reprezint perticulele de sol. Compactarea este un proces de schimbare, care se petrece n structura solului f r a fi neap rat o cre tere a densit ii acestuia. Solurile s n toase au un sistem de pori divers ca dimensiuni, n timp ce solurile compacte au doar pori mici. Pe durata procesului de compactare, agregatele de sol se taseza datorit for elor care ac ioneaz asupra lor determinnd reducerea num rului de pori i a continuit ii acestora, reducerea dimensiunii i stabilit ii agregatelor de sol. n cazuri severe de tasare se poate produce i sf rmarea agregatelor. Compactarea este determinat direct de greutatea ma inilor i utilajelor agricole, de m rimea i presiunea pneurilor. Ma inile precum combinele destinate recolt rii produc iilor agricole sau utilajele de aplicat mateirale fertilizante sunt foarte grele. Lucr rile de recoltare pot contribui la cre teri importante ale gradului de compactare a solului. ncorporarea de biomas (materie organic ) n sol poate contribui ns la reducerea compact rii (Sanchez i col., 2003). n timp ce nc rc turile u oare provoac o compactare doar la suprafa , sarcinile grele cauzeaz compactarea n adncime, ceea ce nu se poate remedia prin lucr rile solului. O anumit sarcin i o anumit m rime a pneurilor cauzeaz o mult mai profund compactare n solurile umede dect n cele uscate. Presiunea pneurilor este factorul principal care afecteaz compactarea solului la suprafa . Totu i, prin alegerea pneurilor largi i cu presiune joas sau a pneurilor duble, un tractor de 200 CP poate cauza o compactare la suprafa a solului tot att de mare ca i un tractor de 50 CP. Efectele compact rii sunt mai pronun ate pe anumite tipuri de soluri. Compactarea afecteaz mai mult solurile nisispo-argilo-lutoase dect pe cele nisipo-lutoase. n general, solurile n a c ror component solid intr particule fine devin mai compacte, iar produc iile culturilor se reduc. Compactarea n profunzime poate fi i ea corectat prin lucr ri de afnare adnc . n prezent, solu ia cea mai realist este de a evita, pe ct posibil, practicile care cauzeaz compactarea: a nu se circula pe solul umed doar dac este absolut necesar; a se ncerca evitarea sarcinilor excesive pe asiu, care cauzeaz compactarea n profunzime;
118

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

a se elimina lucr rile solului care nu- i justific utilitatea. Pe lng factorii fizici care pot determina sf rmarea agregatelor de sol, o serie de factori ce in de gestiunea parcelei cultivate conduc la pierderi de materie organic ceea ce nseamn o contribu ie la deteriorarea structurii solului. Sistemul de cultur a plantelor reprezint unul din factorii de gestiune care poate afecta stabilitatea agregatelor de sol. Datorit schimb rilor complexe ce se produc n structura solului, rela ia dintre cre terea densit ii solului i produc ia culturilor nu este deloc una simpl . Schimb rile n structura solului afecteaz mi carea apei i aerului n sol, r d cinile plantelor, precum i microorganismele, care lucreaz pentru men inerea fertilit ii solului. Efectele asupra produc iei depind de nivelul i adncimea compact rii i de tipul de cultur . Principala cauz a compact rii solurilor agricole n majoritatea fermelor o reprezint traficul diferitelor agregate mecanice cu care se efectueaz lucr rile n agricultur , urmate fiind de ploaie, secet sau traficul animalelor, acolo unde se exploateaz suprafe ele nierbate prin p unat. Gradul de compactare depinde de m rimea i greutatea utilajelor, de nivelul de umiditate al solului i de tipul de sol (solurile cu con inut ridicat n argil sau s race n materie organic se compacteaz mult mai u or). Nu toate cazurile de compactare a solului sunt asem n toare. Fiecare tip are cauze diferite i, prin urmare, metodele i tehnicile de remediere sunt diferite. 5.5.2. Efecte asupra propriet ilor fizice ale solului Pierderile de sol pe care le cauzeaz agricultura n ntreaga lume sunt din ce n ce mai serioase. Dac degradarea solurilor continu cu viteza i n modul n care acest fenomen s-a petrecut pe perioada revolu iei verzi, fiin a uman trebuie s - i pun serioase ntreb ri n privin a posibilit ii producerii hranei pe termen lung, cu att mai mult cu ct cre terea demografic o va cere din ce n ce mai mult. Exist diferite cauze ale folosirii inadecvate a terenurilor agricole. n rile n curs de dezvoltare, foametea i for eaz pe oameni s cultive terenuri ale c ror aptitudini pentru a fi cultivate nu sunt ntocmai corespunz toare, iar realizarea unor lucr ri de amenajare i ameliorare ar fi foarte costisitoare (construc ia de terase, ameliorarea fertilit ii, ameliorarea structurii etc.). Suprafe e imense sunt afectate de diferite forme de degradare chiar n statele dezvoltate, care beneficiaz , deopotriv , de tehnologii de cultur adaptate tiin ific i de echipamente i materiale competitive.
119

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Eroziunea a devenit un pericol iminent pentru numero i fermieri din ntreaga lume. De-a lungul timpului au fost construite i dezvoltate sisteme de control al eroziunii i de conservare a solului, ceea ce permite evitarea deplas rilor de sol. n acest sens, n unele zone se practic sem natul intercalat cu parcele nierbate, n altele se folosesc canalele de colectare a apei n exces, etc. Faptul c cele mai dezastruoase efecte asupra degrad rii solului sunt rezultatul folosirii utilajelor foarte puternice este aproape unanim recunoscut. Exist opinii conform c rora, fermele mici, avnd o dotare tehnic precar , n raport cu progresele n domeniu ale acestei epoci, mai precis acolo unde se folosesc mai mult animale de trac iune i mai pu in utilaje mecanizate, fenomenul de eroziue este foarte mult evitat. n plus, adncimea la care se lucreaz cu utilajele cu trac iune animal este mult mai mic . Aceasta, totu i, nu nseamn c eroziunea i degradarea solului nu ar exista i n fermele n care se folosesc cu prec dere utilajele cu trac iune animal . Dar originea acestor probleme nu este datorat att de mult folosirii inadecvate a tehnologiei. Este unanim recunoscut rolul materiei organice n cre terea stabilit ii structurale a solului, n diminuarea compact rii. Stabilitatea agregatelor de sol este un indicator de calitate legat direct de materia organic din sol, care poate fi redistribuit odat cu lucr rile solului (Hernaz i col., 2002). Materia organic i dinamica acesteia sunt strns legate de formarea agregatelor de sol i de stabilitatea acestora. Anumi i compu i ai solului, precum humusul i argila sunt considera i agen i persisten i, care joac un rol important n formarea i stabilizarea agregatelor de sol. De asemenea, o serie de al i agen i prezen i n sol pot avea o rol tranzitoriu sau temporar, al turi de for ele electrostatice. Spre exemplu, despre hifele ciupercilor din sol se crede c acestea joac un rol mare n stabilizarea macro-agregatelor, iar secre ia exopolizaharidelor de c tre microorganisme i r d cinile plantelor se consider c contribuie la stabilizarea microagregatelor (Land i col., 1996) Ca i n cazul structurii solului, considerarea interrela iilor specifice dintre componentele acestuia este iminent n abordarea efecteor cauzate de practicile agricole, n acest caz de lucr rile solului asupra propriet ilor fizice ale solului. Schimb rile ce se produc n caracteristicile materiei organice i efectele asupra propriet ilor fizice ale solului, n general i asupra caracteristicilor porozit ii n special, se petrec de-a lungul unor perioade lungi de timp (ani sau poate zeci de ani). Ca urmare, evaluarea impactelor schimb rilor n practicile privind lucr rile solului asupra porilor, respectiv porozit ii solului, n general, dar i asupra caracteristicilor materiei organice
120

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

trebuie s identifice foarte clar adncimea la care s-au observat impactele i durata lucr rilor solului la momentul la care s-au efectuat observa iile. Porozitatea solului i materia organic nu pot fi considerate separat, ca entit i independente. Porii de diferite m rimi, forme i continuitate sunt crea i de factorii abiotici (lucr rile solului i traficul pe parcele, nghe ul i dezghe ul, uscarea i umezirea solului) i de factori biotici (cre terea r d cinilor plantelor, galeriile provocate de fauna solului, n special viermii de p mnt). Diferitele forme ale materiei organice stabilizeaz porii de diferite m rimi i, prin urmare, fac s creasc persisten a acestora atunci cnd solul este expus la diferi i factori de stres. La rndul lor, porii solului, prin caracteristicile lor, influen eaz dinamica materiei organice din sol prin impactul pe care l au asupra habitatului organismelor (balan a dintre aerul i apa care circul prin porii solului, protec ia fa de pr d tori i accesibilitatea la substraturi), care sunt implicate n descompunerea materiei organice (Kay i col., 2002). Porii solului i materia organic iau o multitudine de forme n sol, iar caracteristicile lor n timp i spa iu sunt o urmare a schimb rilor ce se produc n practicile de lucrare a solului. Porozitatea solului i con inutul n materie organic joac un rol critic n productivitatea biologic i n hidrologia solurilor arabile. Porii solului au diferite m rimi i continuitate, iar aceste caracteristici influen eaz infiltrarea, stocarea i drenarea apei, mi carea i distribu ia gazelor i libertatea r d cinilor plantelor de a p trunde solul pe m sur ce cresc. Cercet torii consider c , n cazul aplic rii sistemului de lucr ri minime ale solului este foarte important s se poat r spunde unor ntreb ri de tipul celor de mai jos, pentru a n elege impactele reducerii lucr rilor solului asupra cre terii plantelor:

cum poate schimbarea practicilor lucr rilor solului s altereze porozitatea total i frac iunile materiei organice, ce clase de m rime a porilor i frac iuni de materie organic i la ce adncime se petrec schimb rile? ct de repede se petrec schimb rile la nivelul porozit ii i materiei organice i dac aceste schimb ri se petrec cu intensit i diferite pentru diferite clase de m rime a porilor i ale frac iunilor de materie organic ? variaz nivelul i intensitatea schimb rilor n porozitate i materia organic cu textura solului i climatul? ct de mari sunt schimb rile ce se petrec n privin a caracteristicilor porilor solului i ale materiei organice?
121

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Unele dintre cele mai pronun ate efecte ale aplic rii continue a lucr rilor solului de conservare (ex.: sem natul direct) este redistribuirea i stratificarea materiei organice pe profilul cultural al solului (Hernaz i col., 2002). Kay i col. (2002), au g sit o serie de r spunsuri acestor ntreb ri, ca urmare a rezultatelor cercet rilor efectuate n condi iile aplic rii lucr rilor solului de conservare:

Solul lucrat n sistemul minim are, n general, o densitate aparent mare n stratul arabil fa de lucr rile conven ionalre. Totu i, n primii c iva centimetri de deasupra, n cazul lucr rilor minime, densitatea aparent poate fi mai mic datorit acumul rii de carbon organic. Diminuarea porozit ii prin trecerea de la lucr ri conven ionale la lucr ri minime este asociat , de asemenea, cu schimb ri n m rimea i distribu ia porilor. Volumul frac iunii porilor de 30-100 m poate scade, n timp ce volumul porilor de 100-500 m poate cre te. De i este nevoie de mult mai multe informa ii n privin a intensit ii schimb rilor ce se produc la nivelul porozit ii totale i a distribu iei m rimii porilor la duiferite adncimi, n func ie de schimb rile n practicile agricole, efectele lucr rilor solului par a fi foarte consistente dup , cel pu in, 15 ani. Stratificarea materiei organice ncepe foarte repede dup ce se realizeaz conversia de la lucr ri conven ionale la lucr ri de conservare, cu cre teri n primii 5 cm ai profilului solului i cu sc deri pe adncime. Balan a dintre c tigurile la suprafa i pierderile pe adncime poate varia n timp; unele date sugereaz c ceea ce se c tig la suprafa poate persista mult mai mult dect ceea ce se pierde n adncime. Stratificarea frac iunilor materiei organice a solului se petrece atunci cnd se face conversia la lucr rile de conservare, cu o mare intensitate n ceea ce prie te particulele de materie organic ce se g sesc aproape de suprafa datorit lipsei ncorpor rii i cu o mai mic intensitate, la adncimi relative, n lucr rile conven ionale. Interrela ia dintre ratele de schimb ale materiei organice (frac iunile acesteia) i porozitate, cnd solurile sunt convertite la lucr ri de conservare sunt foarte pu in documentate. Este absolut necesar n elegerea proceselor care contribuie la aceste interrela ii pentru a se putea dezvolta predic ii ale impactului pe termen lung al reducerii lucr rilor solului n condi ii de textur diferit . Procesele ce se petrec pe o distan mare i pe o durat mare de timp (precum redistribuirea carbonului organic n sol ca urmare a eroziunii)
122

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

interac ioneaz cu procesele ce rezult din reducerea lucr rilor. Totu i, impactul acestei interac iuni asupra caracteristicilor porilor i asupra dinamicii carbonului organic din sol sunt foarte pu in documentate. Aceast limitare trebuie eliminat pn n momentul n care va exista posibilitatea tiin ific de a emite predic ii cu acurate e asupra capt rii carbonului, care rezult din adoptarea pe scar larg a lucr rilor de conservare.

Schimb rile maxime asupra caracteristicilor porilor i materiei organice, ca entit i stabile, sunt abordate n func ie de trecerea de la lucr rile conven ionale la lucr ri de conservare i nu pot fi definite cu ncredere pe baza datelor actuale. 5.5.3. Efecte asupra propriet ilor hidrice

Evaporarea este o component a pierderilor de ap din sol, a c rui structur poate fi modificat datorit traficului utilajelor agricole. Lucr rile solului altereaz structura solurilor cultivate, localizarea materiei organice i, n special, a resturilor vegetale ale culturilor, iar aceste efecte, combinate cu ac iunea factorilor climatici, se r sfrng asupra bilan ului apei n sol. Lucr rile solului pot influen a procesul de evaporare a apei ntruct ele intervin direct asupra propriet ilor fizice ale solului la suprafa i asupra stratului activ de sol (solul cultivabil, str b tut de sistemul radicular al plantelor). Evaporarea apei este redus n general atunci cnd nu se efectueaz lucr ri ale solului, n sistemele de cultur direct , deoarece, la suprafa a solului se formeaz un strat de materie organic avnd rol protector (mulch), rezultat din reziduurile plantelor cultivate. De aceea, cantitatea de ap n solurile nelucrate este mai mare dect n cele lucrate conven ional, mai ales n perioadele secetoase. Lucr rile solului, mai ales cele superficiale, determin cre terea evapora iei apei din sol. Evaporarea apei din sol depinde i de unele propriet i fizice ale solului, iar cumularea cu anumite tipuri de lucr ri ale solului conduce la cre terea acesteia. Degradarea structurii solului ca urmare a traficului utilajelor de lucrat solul are efecte asupra usc rii acestuia, care uscare depinde de conductivitatea hidraulic : cre terea conductivit ii hidraulice nesaturate prin cre terea densit ii aparente conduce la cre terea evapora iei, la cre terea umidit ii straturilor profunde ale solului i la cre terea perioadei de timp n care suprafa a solului r mne umed . Albedoul i suprafa a rugoas a solului au eventual efecte minore. Usc ciunea solului depinde, de asemenea, de
123

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

infiltrarea apei, care determin con inutul apei n sol la nceputul fiec rei perioade de secet . Cre terea conductivit ii hidraulice nesaturate prin cre terea densit ii aparente depinde de tipul de sol. S-a observat c aceasta este mai mare n solurile calcaroase dect n solurile loessoide. Aceasta s-ar putea datora form rii unor pori structurali pe durata compact rii solurilor loessoide, dar este deocamdat doar o probabilitate (Sillon i col., 2003). 5.5.4. Efecte asupra activit ii microbiologice Solul nu este un mediu inert, ci dimpotriv . Pe lng organismele vii ce tr iesc n sol i pe care le putem observa cu ochiul liber (viermii de p mnt sau diferite alte insecte), solurile g zduiesc o microfaun i mai ales o microflor deosebit de abundent i de diversificate. Pentru aceast complexitate ecologic s-au ar tat interesa i de-a lungul timpului cercet torii tiin ifici. n prezent interesul acestora a crescut, iar con tientizarea necesit ii protej rii ecosistemelor relanseaz discu ii i ntreb ri privitoare la rolul organismelor vii n sol i importan a acestora n func ionarea global . Metodele de lucrare a solului pot afecta compozi ia comunit ilor de intervertebrate din ecosistemele arabile. Ar tura este lucrarea cea mai destructiv , afectnd popula iile de intervertebrate prin distrugerea fizic , uscarea acestora, reducerea surselor de hran i cre terea expunerii la pr d tori. Viermii din sol sunt cei mai abunden i n sistemele de cultur pe soluri arabile, unde se realizeaz o perturbare minim a solului, precum gestiunea integrat a culturilor, sistemele de agricultur biologic (organic sau ecologic , n func ie de denumirea adoptat de fiecare ar ), care nu includ cultura cartofului n rota ie (Higginbotham i col., 2000, citat de Stoate "i col., 2001). Fiind componen i importan i ai faunei solului, viermii sunt deopotriv componen i importan i ai hranei unor p s ri. Efectele metodelor de lucrare a solului fac, n prezent, subiectul a numeroase cercet ri ce se desf oar n ri Europene (Marea Britanie, Fran a, SUA etc.). Se cunoa te foarte pu in despre efectele sistemelor minime de lucrare a solului asupra vertebratelor de i, unii cercet tori sugereaz c astfel de metode ar trebui s fie benefice. Diversitatea organismelor din sol este foarte important pentru agricultura durabil ntruct acestea ofer numeroase servicii sistemelor agricole, inclusiv reciclarea nutrien ilor necesari plantelor cultivate, men inerea structurii solului, transformarea unor compu i chimici din toxici n netoxici i controlul asupra bolilor i d un torilor plantelor i animalelor. Numero i cercet tori tiin ifici au raportat constatarea c biomasa microbian i diversitatea func ional a microorganismelor din sol cap t o
124

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

mare amploare n condi iile sistemului de cultur zero lucr ri sau sem nat direct fa de sistemul conven ional de lucrare a solului. n agricultura biodinamic , agricultura biologic dar i n agricultura durabil , contribu ia organismelor vii la diferitele func ii ale solului este larg recunoscut . Dac ne referim la func iile agronomice, acestea sunt implicate n producerea de elemente nutritive pentru plante, ele contribuie la men inerea structurii solului, pot afecta starea sanitar a plantelor etc. Organismele vii sunt, de asemenea, implicate n func ionarea solurilor n cadrul mediului nconjur tor n ansamblul s u, fie c este vorba de producerea sau transformarea poluan ilor poten iali ai apelor, epurarea poluan ilor organici sau producerea gazului cu efect de ser . Dat fiind diversitatea acestor func ii, ca i varietatea organismelor vii implicate, este iluzoriu s vrem s m sur m de o manier simpl calitatea biologic a solurilor. n schimb, se poate ncerca n elegerea poten ialului biologic al solurilor pornind de la trei no iuni complementare: abunden a, activitatea i diversitatea organismelor care tr iesc n sol. Aceste aspecte ns vor fi studiate n cadrul lucr rilor practice. Impactul activit ilor umane asupra calit ii biologice a solurilor este o preocupare recent , legat n parte de mbun t irea cuno tin elor din acest punct de vedere i de punerea la punct a unor metode de studiu fiabile. Caracteristicile biologice ale solurilor sunt determinate, f r doar i poate, nu numai de constituen ii lor i de propriet ile fizico-chimice, ci i de activit ile umane, mai ales practicile agricole i poluan i. Cercet tori de la INRA, Fran a, apreciaz , privitor la rolul viemilor n func ionarea solurilor i impactul practicilor agricole asupra acestora, c anumite practici sunt recunoscute pentru degradarea pe care o provoac popula iilor de viermi de sol, att n ceea ce prive te abunden a indivizilor, ct i num rul de specii (intensitatea compact rii solului, arderea paielor, protec ia fitosanitar ). Prezen a unei mai mari rezerve de hran (materie organic ) la suprafa a solului este considerat a fi cauza probabil a cre terii popula iilor de viermi i a activit ii acestora n solurile n care se practic un sistem minim de lucr ri ale solului. mpotriva beneficiilor demonstrate ale sistemului minim de lucr ri asupra organismelor din sol, ar tura continu s fie principala tehnic de lucrare a solului prin care se poate men ine un control asupra buruienilor chiar i n agricultura organic (Emmerling, 2001). Inversarea stratului arabil de sol, proces care se petrece odat cu efectuarea lucr rii de arat, conduce la o drastic reorientare a oranismelor din sol. Odat cu ar tura, viermii din sol adu i la suprafa devin hran pentru p s ri (Giller i col., 1997). Degradarea mai rapid a materiei organice din sol, ca urmare a respira iei microbiene atunci cnd stratul arabil este aerat prin cultiva ie, poate cauza o descre tere a cantit ii de hran pentru multe specii de viermi
125

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

din sol, n special viermii endogeni. Aceasta poate conduce la reducerea densit ii popula iilor (Lee, 1985). Alte practici agricole sunt considerate ca amelioratoare sau restauratoare ale comunit ilor de viermi de sol, precum sistemul de lucr ri minime, covorul vegetal ntre dou culturi, aportul de amendamente organice etc. Totu i, pentru a putea preciza mai bine consecin ele activit ilor agricole asupra comunit ilor de viermi de sol, trebuie luat n considerare complexitatea natural a solurilor i diversitatea combina iilor de practici culturale. n agro-ecosistemele din Europa de Vest, intensificarea itinerariilor culturale n ceea ce prive te lucr rile mecanizate ale solului, protec ia fitosanitar a culturilor, rota ia simplificat a culturilor, aporturile foarte variabile de materie organic n func ie de sistemele de produc ie, au condus uneori la constatarea degrad rii acestor ecosisteme. n agricultura conven ional , diferitele tehnici de lucrare a solului sunt judecate dup ct sunt de capabile s conserve fertilitatea solului, inclusiv propriet ile biologice ale acestuia, dup contribu ia pe care o au n combaterea buruienilor sau a agen ilor patogeni sau dup influen a pe care o au n atingerea obiectivelor de produc ie. n sistemele de agricultur biologic n special, activitatea organismelor i microorganismelor din sol este de mare importan pentru men inerea i cre terea fertilit ii solului. Emmerling (2001) apreciazt , pe baza rezultatelor experimentale privind r spunsul comunit ilor de viermi de sol (Lumbricus terrestris, Aporrectodea caliginosa, Aporrectodea chlorotica, Aporrectodea rosea, Allolobophora antipai, Octolasion cyaneum, Octolasion t. tyrtaeum, Lumbricus ssp., Endogeic ssp.) la diferite tehnici de lucrat solul, c abunden a acestor organisme cre te semnificativ n condi iile aplic rii unui num r redus de lucr ri ale solului. Dar, n agricultura biologic , sistemul de produc ie f r ar tur sau sem natul direct pot conduce la o mare invazie a buruienilor. Comparativ cu lucrarea de arat i cu sistemul de lucr ri minime ale solului, sem natul direct poate conduce la cre terea gradului de supravie uire a viermilor de sol. Aceste organisme sunt dependente n special de rezerva de hran existent la suprafa a solului (Emmerling, 2001). Reducerea num rului de microorganisme din sol, ca urmare a lucr rilor solului, a fost remarcat i de Lupwayi i col., 2001, n cazul bacteriilor. De asemenea, numero i al i autori au constatat reducerea diversit ii microbiene sin sol odat cu practicarea sistemului conven ional de lucr ri ale solului. Diversitatea bacteriilor n sol cre te n sistemul de cultur agricol f r lucr ri ale solului, comparativ cu sistemul conven ional, precum i n agregatele mai mari de sol fa de cele mici, pe durata perioadei de vegeta ie a culturilor. Dezvoltarea majoritat ii microorganismelor solului este dependent de prezen a materiei organice. Prin urmare, localizarea materiei organice n sol
126

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

este un factor determinant pentru ca activitatea biologic a solului s se dezvolte, iar microorganismele se vor distribui astfel, mai mult sau mai pu in omogen, n orizontul arabil sau se vor concentra spre suprafa , n func ie de tipul de lucr ri ale solului practicat. Cercet ri efectuate n acest scop au ar tat c , masa total de microorganisme i activit ile biologice globale din sol sunt acelea i indiferent care fi situa ia. Activitatea biologic este condi ionat de prezen a materiei organice asimilabile. Microorganismele solului, n marea lor majoritate sunt saprofite: ele se dezvolt consumnd materia organic moart . Humusul din sol fiind o materie organic foarte stabil , resursa organic principal pentru microorganisme este, de fapt, format de c tre resturile vegetale i exudatele r d cinilor. Resturilor vegetale, provenind de la plantele cultivate, ncorporarate n sol reprezint un aport nutritiv esen ial pentru microorganisme, ca i pentru o serie de alte organisme vii prezente n sol (viermi de sol, insecte etc.). prin urmare, sistemul minim de lucr ri ale solului amelioreaz con inutul acestuia n materie organic . n ceea ce prive te microorganismele ce se dezvolt ca urmare a contactului cu resturile vegetale, practic localizarea reziduurilor influen eaz direct localizarea i activit ile microbiene. Lucrarea clasic a solului (incluznd ar tura) asigur o distribu ie a resturilor vegetale n orizontul arat i o oarecare omogenizare a activit ilor biologice. n cazul lucr rii superficiale a solului, aceea i cantitate de resturi vegetale este ncorporat ntr-un volum de sol mult mai redus. Concentrarea n substrat energetic pentru microorganisme este mult mai important , aceasta antrennd, la nivel local, o mai mare concentrare a microorganismelor. n aceast situa ie contactul reziduurilor cu solul nu este optim pentru o bun descompunere i mai ales o bun humificare a materiei organice ncorporate. Aceasta antreneaz , de asemenea, dezvoltarea anumitor organisme vii, precum unele molu te, care nu prezint un interes biologic deosebit. Prin urmare este nevoie uneori s se recurg la pesticide anti-molu te (unele dintre acestea fiind toxice pentru mediul nconjur tor) i s se creasc densitatea la sem nat pentru a compensa pierderile cauzate de aceste vie uitoare. Numeroase cercet ri agronomice i m sur tori biologice precise au fost efectuate pe termen mediu. Simplele observa ii ale naturali tilor nu par a fi suficiente pentru a putea fundamenta un diagnostic. Este necesar s se cuantifice ct mai precis efectele diferitelor metode de lucrare a solului asupra activit ii biologice a acestuia. Au fost dezvoltate metode simple dar eficiente pentru acest gen de studii: se cunoa te cum poate fi m surat nivelul biomasei microbiene (reprezentnd popula iile microbiene totale) i activit ile globale de mineralizare a carbonului i azotului. Se pune ntrebarea dac este rezonabil s ne baz m, n ceea ce prive te tehnicile agronomice, pe activitatea biologic . Din ra iuni cel mai adesea economice
127

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

(m rimea exploata iilor agricole, diminuarea timpului de lucru la hectar) sistemul de lucrare clasic a solului a fost abandonat n favoarea unor practici precum lucrarea superficial a solului sau sem natul direct (f r lucr ri). Unul dintre argumentele avansate n favoarea acestor practici alternative este acela c ele ar stimula activitatea biologic . n realitate, observarea de c tre naturalist a unei mai mari activit i biologice la suprafa a solului apare doar dintr-o mai mare concentrare la suprafa a resturilor vegetale. Dar, n corela ie, m sur torile efectuate arat o diminuare a popula iilor microbiene i a activit ilor biologice n profunzime. Abandonarea ar turii n favoarea lucr rii superficiale a solului nu pare s determine o cre tere a activit ii biologice, ci doar o simpl modificare a distribu iei ei pe profil. Totu i, dac n unele cazuri particulare acest lucru poate fi benefic, n numeroase alte situa ii este un inconveneint. Prin urmare nu este recomandabil s ne baz m doar pe argumentul biologic pentru a orienta spre alegerea uneia sau alteia dintre metodele de lucrat solul. Efectele biologice, pozitive sau negative, nu trebuie s fie dect un element printre altele i doar integrarea agronomic a ansamblului parametrilor poate fundamenta o decizie bine gndit . A adar, cre terea activit ii biologice la suprafa , observat adesea i avansat uneori ca un argument n favoarea abandonului ar turii, merit un studiu mult mai aprofundat. 5.5.5. Lucr rile solului %i materia organic din sol n aceast epoc tematica de studiu i cercetare determinat de gestiunea reziduurilor organice, n general i de cea a materiei organice, n special, este foarte complex . n ceea ce prive te materia organic a solului n raport cu practicile agricole, n deosebi cu lucr rile solului, exist numeroase publica ii tiin ifice, care trateaz totodat impactul practicilor agricole asupra acesteia i efectele materiei organice asupra mediului nconjur tor, n special efectele carbonului organic, care contribuie la efectul de ser i schimb rile climatice. Materia organic este compus din biomasa microorganismelor din sol i din materii, care difer ca stadiu de descompunere i grad de asociere cu materia mineral . Aceste forme diferite ale materiei organice din sol reprezint un imens rezervor de nutrien i pentru plantele cultivate. Carbonul organic al solului este considerat una dintre cheile fertilit ii acestuia. Nivelurile carbonului organic n sol sunt afectate de practicile agricole i de procesele complexe n care sistemul de lucr ri ale solului au o puternic influen asupra stratific rii i evolu iei acestuia. Acumularea carbonului organic n sol depinde de evolu ia timpului i de protec ia fizic i chimic mpotriva microorganismelor i a eroziunii solului. ntoarcerea
128

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

brazdelor de sol (inversarea straturilor de sol) i pulverizarea acestuia prin lucr ri anuale de arat accelereaz descompunerea materiei organice, iar aceasta afecteaz propriet ile fizice, chimice i biologice ale solului, care reprezint cheia atributelor de calitate ale acestuia (Rasmussen, 1999). Tehnicile de lucrarea solului au un efect foarte mare asupra localiz rii materiei organice. Efectul major al practic rii lucr rilor solului este n special modificarea ce se produce asupra localiz rii carbonului organic, cu un gradient foarte pronun at n situa iile n care nu se efectueaz lucr rile solului. Dac practicarea anual a ar turii reprezint cauza principal a diminu rii unei cantit i importante din materia organic , unul dintre cele mai pronun ate efecte ale sistemului zero lucr ri, realizate n mod continuu, este redistribuirea i stratificarea acesteia pe profilul solului. Numeroase studii au documentat de-a lungul timpului ipoteza c lucr rile solului de conservare permit men inerea unor propor ii importante de materie organic n sol i amelioreaz structura acestuia. De asemenea, n timp, produc iile culturilor cresc substan ial (Dick, 1997). Stratificarea carbonului organic al solului este afectat de distribuirea reziduurilor pe profilul de sol i se produce atunci cnd se adopt un sistem de lucr ri ale solului specific. Gestiunea reziduurilor din agricultur poate fi clasificat n patru categorii principale bazate pe plasarea final a reziduurilor (Klavdiko, 1994, citat de Hernaz "i col, 2002):

pe suprafa a solului; par ial ncorporate n sol; complet ncorporate; complet amestecate cu solul.

Factorii care influen eaz stratificarea reziduurilor n condi iile practic rii lucr rilor solului sunt (Delleine, 1980, citat de Hernaz "i col, 2002):

tipul i modul de implementare a lucr rilor solului; adncimea i viteza la care aceastea se execut ; textura solului i umiditatea acestuia n momentul n care se efectueaz lucr rile solului; cantitatea, m rimea i tipul reziduurilor, precum i distribu ia lor pe suprafa a solului

ntre to i ace ti factori exist strnse leg turi ceea ce determin posibilitatea unei multitudini de situa ii ce pot fi atinse ca rezultat la finele procesului de stratificare a carbonului organic al solului. Iat de ce, tipul de ar tur are o influen evident att asupra t ierii i sf rm rii solului ct i a
129

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

reziduurilor ce acoper solul, care depind de lungimea, l imea i geometria brazdelor de sol. n cazul sem natului direct, propriet ile fizice ale solului de la suprafa sunt uneori mai afectate de degradarea materiei organice care se concentreaz . Pentru situa iile f r ar tur , biotransform rile materiei organice, localizat n primii centimetri de sol, sunt, deci, cu att mai mult dependente de factorii climatici (con inut n ap , temperatura stratului superficial de sol). Exist i riscul de pierdere a materiei organice a solului atunci cnd aceasta este localizat la suprafa i cnd se produc fenomene de eroziune. Con inutul n carbon organic al solului i distribu ia acestuia pot influen a pe termen lung produc ia durabil a unei parcele. Carbonul con inut de materia organic din sol este o component semnificativ a carbonului ce se reg se te la nivel terestru (Sanchez i col., 2003), de aceea, efectul gestiunii practicilor agricole asupra materiei organice din sol se rasfrnge asupra speciilor cultivate i produc iilor acestora. Cre terea num rului de probleme legate de calitatea mediului nconjur tor n arealele arabile i productivitatea pe termen lung a agroecosistemelor eviden iaz necesitatea de a dezvolta i ameliora strategiile de gestiune a agroecosistemelor pentru a men ine i proteja func iile solului i resursele. Nivelurile materiei organice sunt foarte ridicate n solurile arabile, unde se practic ncorporarea de ngr minte organice provenind de la cre terea animalelor sau unde se cultiv plante leguminoase. Caracteristicile climatice ale zonelor ecologice impun luarea unor m suri specifice pentru conservarea materiei organice n sol. n agroecosistemele din regiunile secetoase, men inerea materiei organice n sol este un obstacol n realizarea de produc ii ridicate. La nivel mondial, din totalul solurilor secetoase ocupate de agroecosisteme (irigate sau nu) circa 40% sunt degradate ca urmare a unei gestiuni necorespunz toare (Oldeman, 1994). Ac iunile asupra reziduurilor culturilor i perturbarea solului prin opera iile i lucr rile ce se efectueaz asupra acestuia se soldeaz cu o serie de efecte negative asupra productivit ii culturilor. Lucr rile conven ionale ale solului i amestecarea reziduurilor culturilor pot conduce la reducerea con inutului n materie organic al solului prin accelerarea descompunerii i pierderea materiei organice din stratul superior bogat (Arshad, et al., 1990), ceea ce va afecta i alte propriet i ale solului. Efectele lucr rilor solului asupra dinamicii materiei organice din sol au fost studiate de numero i cercet tori de pretutindeni avnd n vedere consecin ele asupra propriet ilor fizice, hidrice (eroziunea solului), asupra fertilit ii i pierderii de elemente nutritive prin iroire la suprafa a solului odat cu particulele de sol sau prin levigare.
130

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Exist o leg tur foarte puternic ntre prezen a materiei organice n sol i stabilitatea hidric a agregatelor de sol i, mai departe, structura solului. Prin urmare, lucr rile solului sunt ntotdeauna susceptibile de a influen a de o manier pozitiv sau negativ aceste propriet i ale solului, astfel nct, din punct de vedere tiin ific, se urm re te g sirea r spunsurilor o serie de ntreb ri, precum cele invocate, printre al ii, de Kushawaha i col. (2001): care este impactul lucr rilor solului, reduse ca num r, i al manipul rii reziduurilor asupra propriet ilor fizico-chimice ale solului? sunt schimb rile privind stabilitatea hidric a agregatelor de sol asociate cu con inuturile de materie organic din sol, n condi ii diferite de lucrare a solului i de practici de men inere a reziduurilor culturilor? la ce nivel al acumul rilor n C organic i N ale solului se nregistreaz diferen e ntre macro- i microagregatele de sol? care este rela ia dintre biomasa microbian a solului i stabilitatea hidric a agregatelor sub diferite sisteme de lucr ri ale solului i condi ii de gestiune a reziduurilor culturilor? Acela i autor consemneaz c , concentra iile n C organic i N total ale solului sunt mult mai mari n condi iile aplic rii unui sistem minim de lucr ri, iar, pe de alt parte, macroagregatele de sol sunt capabile s re in concentra ii mai mari de C organic i N total, fa de microagregate. Astfel, acestea s-au dovedit mult mai stabile. Aceasta datorit rolului materiei organice n stabilizarea structurii solului. ntre tipurile de lucr ri ale solului i dinamica materiei organice n sol exist puternice interac iuni. Efectuarea lucr rilor solului dar, i limitarea acestora sau sistemul de cultur f r lucr ri, determin modalit ile de ncorporare i de descompunere a materiei organice proaspete care se rentoarce n sol (prin senescen sau rezultat n urma culturilor agricole). Materia organic aflat n descompunere modific , prin urmare, propriet ile fizice ale solului i, n principal, structura. n consecin , nu pot fi disociate cu u urin efectele lucr rilor solului asupra descompunerii materiei organice proaspete i efectele asupra structurii solului sau a altor propriet i ale acestuia. n ceea ce prive te prezen a, repartizarea i contactul resturilor vegetale cu solul, lucr rile solului determin : localizarea ini ial a resturilor vegetale ale unei culturi i influen eaz cantitatea de reziduuri l sate la suprafa a solului; cantitatea de materie organic proasp t ncorporat ; adncimea de ncorporare i distribu ia spa ial a reziduurilor. Indirect, localizarea ini ial determin condi iile fizice (temperatur , umiditate), la care sunt supuse reziduurile pe durata descompunerii lor i deci viteza de descompunere. Distribu ia spa ial a resturilor vegetale ale
131

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

unei recolte, ncorporate prin lucr rile solului, este n general pu in cunoscut , chiar dac solul care nconjoar r d cinile plantelor, microorganismele i fluxul de ap pot fi considerabil afectate. Prezen a sau absen a resturilor vegetale sub form de mulch la suprafa a solului sau acumularea acestora n sol este determinat de numero i factori fizici, precum viteza vntului (la suprafa a solului), umiditatea i temperatura solului, con inutul n azot al straturlui de sol n care sunt ncorporate resturile vegetale. Cre terea microbian , ca i descre terea n timpul descompunerii reziduurilor vegetale afecteaz , de asemenea, propriet ile fizice ale solului, n special structura acestuia. Descompunerea materiei organice este controlat de numero i factori biologici i abiotici. Unul dintre ace ti factori, modificat de c tre lucr rile solului, este contactul dintre resturile vegetale i sol. Acesta depinde de caracteristicile intrinsece ale resturilor vegetale (cantitate, morfologie, compozi ie biochimic ), de gradul de fragmentare a resturilor vegetale concomitent cu opera iile de recoltare i de lucrarea solului i, n sfr it, de localizarea ini ial a resturilor vegetale. Cu ct acest contact este mai intim, cu att descompunerea este mai rapid . Se presupune c n astfel de condi ii se p streaz o umiditate mai mare n sol, iar cre terea num rului de microorganisme, care colonizeaz i descompun materia organic , este adesea facilitat de umiditatea mai favorabil . Disponibilitatea azotului n stratul de sol n care se ncorporeaz resturile vegetale este foarte important ntruct acest element mineral este indispensabil cre terii microorganismelor. n cazul reziduurilor care con in pu in azot (paiele de cereale), necesarul de azot, esen ial pentru stimularea cre terii microorganismelor, este furnizat de startul de sol n care sunt ncorporate resturile vegetale. Un contact mai slab ntre resturile vegetale i sol, determminat de o localizare la suprafa sau de o distribu ie heterogen , conduce n general la o ncetinire i o limitare a disponibilit ii azotului pentru microorganisme. Ace ti factori (contacul solresturi vegetale, disponibilitate n azot) depind de caracteristicile ini iale ale reziduurilor: cele bogate n azot sau u or fermentescibile sunt mult mai pu in dependente de calitatea contactului cu solul i de disponibilitatea n azot. Tocarea resturilor vegetale modific dimensiunea acestora i, ca urmare, face s creasc suprafa a de contact a acestora cu solul, ameliornd totodat distribu ia lor la suprafa a solului, n cazul mulcirii, sau n sol. Tocarea resturilor vegetale determin , de asemenea, alterarea integrit ii pere ilor vegetali, ameliornd degradabilitatea esuturilor vegetale de c tre organismele vii ale solului. Cercet ri efectuate asupra descompunerii paielor ce gru l sate la suprafa a solului pn n prim var sau ncorporate imediat dup recoltare au ar tat c paiele nencorporate (fie l sate ca mulch la suprafa a solului, fie n miri te) sunt foarte pu in descompuse n perioada de toamn tocmai datorit
132

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

ac iunii factorilor men iona i mai-sus. Doar frac iunea solubil a compu ilor acestora poate fi antrenat n sol de apa din precipita ii. n ceea ce prive te reziduurile puternic fermentescibile, precum frunzele senescente de rapi spre exemplu, acestea sunt supuse unei descompuneri intense chiar dac nu au fost ncorporate. Efectele ncorpor rii i ale fragment rii, rezultate n urma efectu rii lucr rilor solului nu pot, prin urmare, s fie analizate independent de natura fizic i biochimic a resturilor vegetale. Metodele de lucrare a solului pot afecta, n egal m sur , mineralizarea materiei organice. Lucr rile solului influen eaz , de asemenea, dinamica materiei organice a solului ca urmare a modific rilor condi iilor climatice (temperatur , umiditate etc.) i ac iunea mecanic regulat exercitat asupra structurii solului. Lucr rile solului distrug structura solului i expun astfel materia organic , anterior protejat , procesului de mineralizare. Majoritatea studiilor efectuate asupra lu rii n cultur a ecosistemelor naturale (paji ti naturale, p duri) au ar tat o descre tere foarte rapid a con inutului n carbon organic al solurilor n primii ani ce au urmat desp duririi sau cultiv rii paji tilor. Studiul cineticii bazat pe utilizarea abunden ei naturale a izotopului 13 al carbonului au condus la definirea compartimentelor de materie organic , care sunt deprotejate prin lucr rile solului. Aceasta se bazeaz pe protec ia fizic a materiei organice de c tre matricea mineral a solului. Diferite studii au demonstrat c anumite frac iuni ale materiei organice erau mai pu in sensibile la practicile de lucrare a solului dect carbonul sau azotul din sol.

5.6. Sistemul de lucr ri minime ale solului


Agricultorii folosesc n mod tradi ional lucr rile conven ionale intensive ale solului (ex.: ar tur + o serie de lucr ri de m run ire a solului) pentru produc ia cerealelor i a celorlalte culturi dar, politica agricol a Comunit ii Europene a ncurajat puternic lucr rile solului de conservare, iar n anumite situa ii conversia la culturi n prloag (a se vedea capitolul referitor la rota ia culturilor). De aceea exist o tendin n cre tere de trecere la sistemele de lucr ri minime ale solului pentru produc ia de cereale (FroudWilliams i col., 1984). De i adoptarea sistemelor minime de lucr ri ale solului s-a f cut, mai nti, din ra iuni economice (pentru a reduce consumul energetic), acestea au, de asemenea, efecte asupra mediului nconjur tor prin beneficiile aduse ecologiei solului dar i ecosistemelor acvatice. Sedimentele pierdute prin irorire sau eroziune din solurile arabile pot fi reduse cu 68%, iar pierderile de fosfa i cu 81% n sistemul minim de lucr ri ale solului, comparativ cu sistemul conven ional (Jordan i col., 2000).
133

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Practicarea lucr rilor de conservare a solului reprezint una dintre multele solu ii emergente ce se adreseaz sistemelor de cultur contemporane pentru a r spunde echilibrului necesar ntre mediul nconjur tor, agronomie i economie. n privin a adopt rii uneia sau alteia dintre metodele de lucrare a solului exist opinii pro i contra deopotriv . Cte avantaje i/sau dezavantaje prezint unul sau altul dintre sistemele de lucrat solul este poate greu de num rat. Cercet rile tiin ifice au devenit din zi n zi mai riguroase avnd n vedere, de altfel, exigen ele crescnde ale practicienilor, ale oamenilor de tiin dar, mai ales, ale opiniei publice, care, n special n statele dezvoltate, este mult mai informat i mai con tient de riscurile produc iei industriale, intensive, asupra mediului nconjur tor n ansamblul s u. Dup unii autori, milioane de hectare de teren agricol ar putea fi protejate sau salvate de la degradare i eroziune dac fermierii ar aplica un sistem de lucr ri ale solului sensibil fa de mediul nconjur tor. Surse FAO men ioneaz c metodele conven ionale curente de lucrare a solului sunt o cauz major a pierderii multor soluri i de ertific rii n multe ri aflate n curs de dezvoltare, iar eroziunea accelerat , (hidric sau eolian ) este responsabil de circa 40 % din terenurile degradate n ntreaga lume. Eroziunea cauzat de lucr rile solului produce daune solurilor din majoritatea rilor n curs de dezvoltare, unde pierderile de sol pot dep i 150 t/ha anual. Aceea i susrs apreciaz c degradarea solurilor se ntmpl , de asemenea, n rile dezvoltate datorit mecaniz rii excesive a lucr rilor solului i folosirii ma inilor foarte grele. Reducerea lucr rilor solului la minimum posibil a fost aplicat de agricultori de-a lungul timpului. Dar, dup FAO, odat cu introducerea i folosirea tractoarelor, tendin a a fost de a cre te num rul lucr rilor solului i agricultorii au nceput s cread c , cu ct se lucreaz solul mai mult, cu att produc iile ob inute vor fi mai mari. Adev rul este c mai multe lucr ri ale solului cauzeaz mai mult eroziune i degradare a acestuia. Nu to i constituien ii solului, care sunt transportan i din cmp ajung n sistemele acvatice, dar o mare parte da, n special substan ele chimice dizolvate i multe particule chimice active ale solului (Uri, 1999). Lucr rile de conservarea solului reprezint una din multele practici dezvoltate pentru a reduce eroziunea. Lucr rile de conservarea solului se definesc ca un sistem de lucr ri care las pe sol destule reziduuri dup recoltare pentru a proteja solul mpotriva eroziunii. n general, lucr rile solului, care las un covor de reziduuri de cel pu in 30% sunt considerate lucr ri de conservare. Covorul de reziduuri va fi variabil n func ie de tipul de sol, panta terenului, rota ia culturilor, culturile de protec ie pe timp de iarn i al i factori (Uri, 1999).
134

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Datorit variabilit ii spa iale a caracteristicilor solului i apei, sistemele de cultur care folosesc lucr rile de conservarea solului necesit o abordare diferit a preg tirii acestuia, a aplic rii materialelor fertilizante, a controlului buruienilor i insectelor d un toare i con tientizarea topografiei terenului agricol n raport cu resursele de ap . Spre exemplu, controlul efectiv al buruienilor s-a identificat ca factor limitativ al adopt rii sistemului de lucr ri ale solului de conservare. Efectele lucr rilor solului interac ioneaz frecvent cu cele ale rota iei culturilor. Numero i cercet tori au ar tat c , n cazul buruienilor, rezultatele acestor efecte asupra densit ii buruienilor variaz de la o specie de buruieni la alta (Mas i col., 2003). Rota ia culturilor are un rol important n adoptarea acestui sistem de lucr ri. n condi ii de soluri secetoase, n nordul Spaniei, cultura cerealelor de toamn n combina ie cu o leguminoas n rota ie cu o perioad n care solul este l sat n prloag constituie o practic foarte comun . De i cre terea produc iilor culturilor nu este tocmai evident atunci cnd se practic lucr ri minime ale solului sau sem natul direct, totu i aceste sisteme de lucr ri conduc la ameliorarea con inutului de ap n sol i reducerea eroziunii acestuia. S-au ob inut ns i rezultate pozitive n ceea ce prive te produc ia. Cercet ri efectuate, de asemenea, n sudul Spaniei la grul de toamn (Triticum aestivum L.) au ar tat c s-au ob inut produc ii mari n condi ii de sem nat direct fa de sistemul de lucr ri conven ionale n perioade secetoase (circa 250 mm precipita ii). Autorii au argumentat aceasta prin faptul c , la sem natul direct, are loc descre terea evarora iei apei din sol datorit covorului de resturi vegetale, prin urmare cre te umiditatea solului comparativ cu sistemul conven ional de lucr ri, n special n perioadele secetoase, iar acesta poate fi o explica ie pentru produc ia de gru (Lpez-Bellido i col., 1996). n SUA, nainte de 1977, lucr rile minime ale solului au fost folosite pentru a descrie practica lucr rilor de conservarea solului avnd ca scop principal reducerea num rului de treceri n lucru pe cmp (Uri, 1999). Tot n acela i an, Serviciul de Conservarea Solului al SUA a schimbat termenul de lucr ri minime ale solului n lucr ri de conservare i le-a definit ca o form de lucr ri care nu ntorc partea superioar a stratului arabil, care re ine cantit i nsemnate de reziduuri ale culturii precedente cu rol protector. Tipurile de lucr ri de conservare includ: sistemul cu zero lucr ri (sem nat direct), lucrarea solului n benzi, mulcirea i alte tipuri de lucr ri, care nu ntorc stratul de sol arabil. n 1984, Serviciul de Conservarea Solului al SUA a redefinit lucr rile de conservarea solului (Uri, 1999). Astfel:

Gestiunea Reziduurilor Culturii (G.R.C.) - un sistem de lucr ri de


conservare de-a lungul unui an care implic , de regul , reducerea
135

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

num rului de treceri pe parcel pentru efectuarea lucr rilor i/sau reducerea intensit ii opera iilor de lucrarea solului, eliminnd ar tura. G.R.C. ncepe cu selectarea culturilor care produc suficiente cantit i de reziduuri pentru a reduce eroziunea eolian sau hidric i trebuie s includ folosirea culturilor de protec ie dup culturile care produc pu ine reziduuri. G.R.C. include toate opera iile n cmp, care afecteaz cantit ile de reziduuri, orientarea i distribuirea de-a lungul perioadei n care este necesar protec ia. Cantit ile de reziduuri pentru acoperirea solului, necesare n anumite locuri sunt exprimate, de regul , n procente dar, de asemena, i n kg. Sistemul de lucr ri ale solului inclus n G.R.C. cuprinde lucr ri de conservare (zero lucr ri, lucrarea solului n brazde, mulcirea) i lucr ri minime.

Lucr ri de Conservare: orice sistem de lucrare a solului, sem nat sau

plantat, care men ine cel pu in 30 % din suprafa a solului acoperit cu reziduuri dup nfiin area unei culturi pentru a reduce eroziunea hidric a solului, iar unde eroziunea eolian este cea care pune probleme, orice sistem care men ine cel pu in 1121 kg/ha, echivalent reziduuri de semin e mici, plate, la suprafa a solului n perioadele critice ale eroziunii eoliene. Doi factori cheie influen eaz reziduurile culturii i anume: tipul culturii, care determin cantitatea ini ial de reziduuri i fragilitatea lor i tipul lucr rilor solului precedente, inclusiv cele de sem nat sau plantat. Sistemul de lucr ri de conservare include: Mulcirea - solul este foarte pu in deranjat nainte de sem nat. Sunt folosite utilaje de tip cisel, cultivatoare, grape cu discuri. Controlul buruienilor se realizeaz cu erbicide i/sau prin cultiva ie. Lucrarea solului n brazde - solul nu este deranjat de la recoltarea culturii precedente pn la sem nat, cu excep ia inject rii nutrien ilor. Sem natul se face n benzi preg tite cu rari a, alte utilaje de lucrat n benzi. Controlul buruienilor se face cu erbicide i/sau prin cultiva ie. Zero lucr ri - solul este l sat nelucrat de la recoltarea culturii precedente pn la nfiin area unei noi culturi, cu excep ia inject rii nutrien ilor. Sem natul sau pra ilele sunt efectuate doar n stratul de sol corespunz tor patului germinativ sau n rigole create cu utilaje specifice. Controlul buruienilor este efectuat ini ial cu erbicide. Cultiva ia poate fi folosit n caz de urgen . solului care permite l sarea unui covor de reziduuri de 15-30 % dup sem nat sau 560-1121 kg/ha, echivalent semin e mici de-a lungul perioadelor critice pentru eroziunea eolian . Controlul buruienilor se realizeaz cu erbicide i/sau cultiva ie.
136

Num r de lucr ri redus (15-30 % reziduuri) - tipul de lucr ri ale

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Lucr ri conven ionale (mai pu in de 15 % reziduuri) - tipul de

lucr ri ale solului care las mai pu in de 15 % reziduuri la suprafa a acestuia sau mai pu in de 560 kg/ha echivalent reziduu de semin e mici de-a lungul perioadelor critice de eroziune eolian . n general include ar tura sau alte lucr ri intensive. Controlul buruienilor se face cu erbicide i/sau cultiva ie.

Folosirea lucr rilor de conservarea solului a crescut, n Statele Unite, de la 1 % din suprafa a arabil n 1963 la aproape 36 % din suprafa a arabil n 1996 (Schertz, 1988). Procentul terenurilor arabile cultivate n Statele Unite, pe care aplic lucr rile solului de conservare au crescut de la 26 % la 36 % n perioada 1989-1996, dar aceast cre tere difer de la o cultur la alta. Lucr rile solului de conservare sunt folosite cel mai adesea la soia, porumb i plante cu semin e mici. Considerabilul declin al folosirii lucr rilor solului de conservare la cultura porumbului ntre 1995 i 1996 reflect reducerea folosirii acestui sistem de lucr ri n unele state ale SUA, care sunt mari produc toare de porumb dar care au avut mari probleme climatice n ace ti ani, respectiv umiditate foarte ridicat n perioada sem natului. De aceea o mare parte din suprafe ele arabile pe care se practica sistemul de lucr ri ale solului de conservare au fost convertite la sistemul de lucr ri conven ionale (Uri, 1999). n ceea ce prive te tipul de lucr ri de conservare, mulcirea reprezint tipul dominant, de i exist o cre tere i n privin a sistemului f r lucr ri. n perioadele de ar i sau n zonele secetoase, stratul de resturi vegetale de la suprafa a solului ajut la contracararea temperaturilor ridicate la suprafa a solului. Acest strat de reziduuri vegetale va ameliora, de asemenea, infiltrarea apei n sol. El amelioreaz condi iile fizice de la suprafa a solului favoriznd activitatea faunei solului. Dup unii autori, pentru instaurarea i men inere activit ii faunei solului sunt necesare 2 tone reziduuri/ha (Hoogmoed, 1997) . Numero i autori afirm c fermierii adopt mai ncet schimb ri n practicile agricole. Ini ial nu sunt tem tori fa de noua practic . Temerea apare ns mai trziu, odat cu sursele de informare, care pot veni de la vecini, publica iile pentru fermieri, mass media, agen ii camerelor agricole, care fac extensie, vnz torii de produse chimice, consultan ii pentru probleme de agricultur etc. Ulterior, fermierii ncep s evalueze, ei n i i, propriile opera ii prin intermediul surselor educa ionale, precum proiectele demonstrative, discu iile cu speciali tii, cu vecinii, care au ncercat deja. Apoi, fermierii ncep s aplice noile practici pe suprafe e reduse la nivelul fermelor. Odat testul trecut, cre te posibilitatea adopt rii noii practici. Adoptarea la scar larg se petrece dac se constat c acea practic este mai
137

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

bun dect ceea ce fermierul a folosit anterior. n Statele Unite, au fost identifica i numero i factori de natur economic , demografic , geografic i politic ce afecteaz adoptarea sistemului de lucr ri ale solului de conservare. Difuzia unei practici se petrece ca un ciclu inovator. Acest ciclu ncepe cu produc torii eficien i, care introduc primii noua tehnologie, care necesit un anumit nivel de abilit i tehnice pentru a fi folosit profitabil. Odat cu cre terea experien ei fermierilor, noua tehnologie este mult mai u or adoptat . Exist , de asemenea, o serie de factori exogeni, care pot accelera sau ntrzia adoptarea noii tehnologii. Dintre ace ti factori, investi iile privind noua tehnologie au cea mai mare importan n alegera pe care o poate face fermierul (Uri, 1999). Adoptarea sistemului de lucr ri ale solului de conservare necesit un nalt nivel al aptitudinilor de gestiune n ceea ce prive te planificarea momentelor optime de folosire a nutrien ilor i pesticidelor astfel nct fermierul s fie eficient economic. Lucr rile solului de conservare permit foarte pu in corectarea gre elilor sau ajustarea schimb rilor de circumstan odat nceput ciclul de vegeta ie al plantelor. Adoptarea unei noi tehnologii de c tre fermier presupune riscuri mari i incertitudine privind impactul acesteia supra rezultatelor de produc ie. Orice sistem de lucr ri ale solului de conservare trebuie s fie compatibil cu caracteristicile solului i condi iile climatice. Unele tipuri de sol nu corespund adopt rii sistemului de lucr ri de conservare. Spre exemplu solurile care necesit un num r mare de lucr ri de ntre inere pentru men inerea structurii pentru a asigura o productivitate adecvat a culturilor. Obstacolele climatice, precum un sezon de cre tere a plantelor foarte scurt, temperaturi sc zute, cantit i excesive de precipita ii pot influen a, de asemenea, alegerea sistemului de lucr ri ale solului de conservare. Confruntndu-se cu schimb rile climatice i efectele acestora, cu schimb rile n plan economic i social, agronomii, la scar planetar , se afl n c utarea unor noi c i de dezvoltare a agriculturii. Scopul lor este de a dezvolta, pentru i mpreun cu agricultorii, solu ii pentru fiecare situa ie n parte, care pot fi adoptate rapid i n special de c tre agricultorii s raci. Simplificarea lucr rilor solului are consecin e asupra strategiei globale de combatere a buruienilor. n general ea acentueaz dependen a suistemului cultural fa de lupta chimic . De fapt, oricare ar fi tehnica de lucrare a solului folosit , este important ca nfiin area culturii (sem natul) s se fac pe o parcel curat pentru a evita o cre tere a costurilor destinate combaterii buruienilor. Pentru aceasta, este deci adesea necesar s se prevad , pentru intervalul dintre dou culturi, o interven ie mecanic sau chimic n luna septembrie, atunci cnd r sare maximum de buruieni.
138

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Programele cu erbicide sunt, n ansamblu, pu in influen ate de tehnicile de lucrare a solului folosite. n plus, simplificarea lucr rilor solului poate afecta eficacitatea erbicidelor cu absorb ie radicular datorit acumul rii reziduurilor vegetale la suprafa a solului. De asemenea, poate face s creasc persisten a erbicidelor aplicate la cultura precedent . Pe termen lung, aceste practici simplificate modific componen a botanic a buruienilor prezente favoriznd clar dezvoltarea buruienilor perene. Adoptarea metodei de cultivare f r a introduce ar tura n sistemul de lucr ri ale solului se poate baza pe numeroase aspecte: agronomice, economice, organizarea muncii, protec ia solului i altele. Cercet tori francezi afirm c n Fran a nu exist nc statistici recente care s permit evaluarea nivelului de penetrare a tehnicii de lucrare a solului f r ar tur la nivel de exploata ii agricole. Totu i, unele elemente permit aprecieri conform c rora aceast tehnic este adoptat circa 30 % n cultura grului i aproape 40 % n cultura de rapi , dar repartizarea teritorial este foarte variabil (Thevenet, 2001). Prin urmare, agricultorii nu mp rt esc acela i nivel de experiz i probabil nici aceea i ncredere n practicarea acestei tehnici. Dup anii 1990, oferta de utilaje agricole adaptate tehnicii de lucrat solul f r ar tur a evoluat foarte mult, att din punct de vedere al num rului ct i din punct de vedere al performan elor acestora. Aceast evolu ie tehnologic ofer noi perspective dar, n egal m sur , presupune i o serie de ntreb ri referitoare la coresponden a dintre tipurile de utilaje i situa iile concrete n care urmeaz s se foloseasc acestea. Din punct de vedere agronomic, exist , din fericire, numeroase informa ii care asigur temeinicia adopt rii acestei tehnici corespunz tor situa iilor date. Totu i, cercetarea tiin ific are nc multe de clarificat n acest sens date fiind inter-rela iile sine qua non la nivelul agroecosistemului, care pot fi afectate de sistemul cultural adoptat.

5.7. Sem natul direct


Cu ocazia deschiderii Congresului mondial asupra agriculturii de conservare, care a avut loc la Madrid n anul 2001, FAO i-a manifestat dezacordul fa de metodele de cultur intensiv , cu ajutorul utilajelor agricole, ca fiind una din principalele cauze ale degrad rii solurilor n numeroase ri n dezvoltare (este vorba mai ales de ri din Sud, care se caracterizeaz prin climate c lduroase i, deseori, soluri cu textur fin ). Dac acest sistem de cultur intensiv afecteaz n mod deosebit zonele cele mai calde ale planetei, unde stratul arabil este foarte fin, degradarea solurilor se produce n egal m sur i n rile industrializate, tocmai
139

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

datorit lucr rilor mecanizate, pentru care se folosesc utilaje din ce n ce mai puternice. Un studiu efectuat de Institutul Interna ional de Cercet ri pentru Politici Alimentare arat c doar 16 % din terenurile destinate agriculturii, la nivel mondial, sunt libere de probleme, precum contaminarea chimic , pierderile de sol, aciditate sau salinitate. Australia, ar cu exploata ii agricole de talie foarte mare se afl n situa ia de a avea circa 70 % Utilaj complex pentru sem natul terenurile arabile n stare de direct (model Lemken) degradare. Surse FAO arat c agricultorii din lumea ntreag ncep s accepte ideea c sistemul zero lucr ri reduce costurile intr rilor, amelioreaz calitatea solului i reduce eroziunea i poluarea. Pentru ran, agricultura de conservare este atr g toare ntruct reduce costurile de produc ie, cele cu for a de munc i permite c tigarea de timp. Dintre lucr rile agricole, preg tirea solului este cea mai mare consumatoare de energie i cea mai poluant . Dac nu- i mai ar terenurile, agricultorii ar putea c tiga 30 40 % din timpul lor, din costurile cu for a de munc i carburan i, fa de metodele tradi ionale. n sistemele mecanizate, costurile investi iilor i cele aferente ntre inerii utilajelor agricole sunt mai sc zute pe termen lung. Agricultura de conservare atinge randamente comparabile celor ale agriculturii intensive, avnd ns avantajul c ea procedeaz de o manier durabil . Randamentele tind s creasc odat cu anii, iar diferen ele de randament, de la un tip de agricultur (conven ional) la altul (durabil /de conservare) diminueaz (FAO, 2002). n lume, agricultura de conservare este n prezent practicat pe circa 58 milioane hectare, de la tropice pn n apropierea cercului polar: cel mai mult n Statele Unite (circa 20 milioane ha), n Brazilia (13,5 milioane ha), n Argentina (9,5 milioane ha), n Canada (4 milioane ha) i n Paraguay (800 000 ha). Sistemul a fost adaptat culturilor cerealiere i celor de leguminoase, precum i trestiei pentru zah r, legumelor, cartofului, sfeclei pentru zah r, maniocului i unor specii destinate produc iei de fructe (FAO, 2002). Agricultura de conservare (durabil ) nu se bazeaz pe principiile agriculturii biologice dar poate fi asociat acesteia.
140

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Capitolul 6 Gestiunea fertiliz rii n agricultura durabil


6.1. Introducere
n loc de introducere pentru acest capitol iat un cuvnt nainte scris de c tre Ion Gh. Botez, inginer agricol de la Her str u (actuala noastr Universitate de Jtiin e Agronomice i Medicin Veterinar ), fost director la coala medie de agricultur de la Roman, consilier agricol al jude ului Roman, n mica revist Agricultura, nr. 11, a Bibliotecii Agricole Populare, ap rut la Cartea Romneasc . Din nefericire, pe exemplarul existent n biblioteca de la Catedra de Fitotehnie, nu st scris anul apari iei. Plantele pe cari le cultiv m au nevoie s se hr neasc bine, spre a cre"te "i a da recolte mari. Cea mai mare parte din hran o iau plantele din p mnt. Dac p mntul va fi bogat, "i recolta va fi mbel"ugat . V-a i ntrebat vreodat plugari, cum de mai rode"te p mntul vostru, care de sute de ani este stors de putere prin r d cinile plantelor cu cari l-a i cultivat, f r ca s -i mai da i nimic napoi? Ce fericire ar fi pe omenire, dac nar trebui dect s semene, spre a pute culege. n timpurile vechi de tot, cnd lumea er prea pu in , ntinsul cmpurilor er numai p "uni "i f ne e pentru vite; se cultivau ntinderi nensemnate cu plante agricole "i grija sl birii p mntului no ave nimeni. Azi ns , cnd lumea a sporit a" de mult, cnd ogoarele sau f r mi at, cnd din lipsa de p mnt "i din nevoia mare de hran , se seam n orice col i"or de p mnt, azi nim nui nu-i mai este ng duit a sta nep s tor, a cere p mntului numai s rodeasc , f r a-i da nimic napoi "i a ne mul umi s zicem cum ziceau b trnii no"tri: Dac vrea Dumnezeu, se face "i n piatr . Sau dus acele timpuri! Dar, "i ast zi spun mul i acelea"i vorbe. Plugarii no"tri se j luesc c nu mai este azi bel"ugul de alt dat . Este drept, c ci doar p mntul f ce s fie acel bel"ug; azi p mntul fiind s r cit, recoltele s-au mic"orat, au devenit mai scumpe "i au f cut s se ngreuneze peste m sura via a. Este de datoria plugarilor s caute a-"i mbog i p mntul, pentru a-i spori recoltele. Si mijlocul cel mai simplu "i cel mai sigur pentru aceasta, este ngr "area p mntului. Este o datorie cu att mai mare azi, cnd aproape ntreg p mntul de ar tur al rii a intrat n mna s tenilor, c rora le va fi cu mult mai u"or s ngrijeasc de locul ce li sa dat. Se cere numai bun voin . Si cum orice lucrare n lumea aceasta "i are socotelile "i regulile ei, tot astfel "i ngr "area p mntului "i are socotelile "i regulile ei.
141

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

ngr area p mntului i are, desigur, socotelile ei, mai ales ast zi cnd nu ne mai putem gndi doar la asigurarea hranei i a materiilor prime ntruct, unele ri sunt capabile s produc mult mai mult dect este necesar. De aceea, ngr area p mntului trebuie s nsemne, ast zi, calitate n ceea ce prive te produsele agricole i mediul nconjur tor. Agricultura, prin aplicarea practicilor de ameliorare a fertilit ii solurilor, trebuie s conduc la un spa iu rural sigur, la produse agro-alimentare s n toase, la bun stare, ape curate, terenuri stabile, biodiversitate neperturbat , peisaje frumoase n mediul rural, locuri de munc , dezvoltare rural , etc. Iat de ce, agricultorii vremurilor noastre trebuie sf tui i i ndruma i cum s fac produc ii rentabile i s r spund n acela i timp dezideratelor men ionate mai sus. Pentru aceasta ei trebuie s se conformeze unor norme, care, la rndul lor, se bazeaz pe rezultatele cercet rii tiin ifice. Ast zi, n ceea ce ntreprindem, nu trebuie s uit m genera iile viitoare i, pentru c popula ia planetar a atins deja cifra de ase miliarde de suflete ce trebuie hr nite, pentru c lucrurile, la nivel planetar, s-au complicat foarte mult, trebuie s abord m i problematica nutri iei plantelor ca atare.

6.2. Plantele de cultur %i mediul lor de cre%tere


Toate plantele, nu numai cele cultivate, tr iesc ntr-un mediu dublu: SOLUL, unde cresc i dezvolt r d cinile, ATMOSFERA, unde cresc i se dezvolt p r ile aeriene ale plantelor (tulpin , frunze, flori, fructe). Aceste dou medii trebuie s asigure tuturor plantelor condi iile necesare pentru satisfacerea nevoilor fiziologice (ap , aer, lumin , c ldur ) i a celor nutritive (ap , gaz carbonic, elemente nutritive minerale i organice). Prin mijloacele de care dispune, agricultorul caut s amelioreze solul, nainte de a hr ni plantele, propriu-zis. Aceast ameliorare se refer la o serie de interven ii menite s asigure solului:

umiditate suficient (n limitele Intervalului Umidit ii Active), pentru ca plantele i solul s nu fie afectate nici de deficitul (ofilirea sau pieirea plantelor, uscarea solului i formarea de agregate mari, compacte etc.) i nicide excesul de umiditate (asfixierea plantelor, reducerea cantit ii de aer din sol, degradarea structurii solului etc.); o bun aerare a solului necesar ntre inerii respira iei r d cinilor, de care depinde o bun func ionare a procesului nutri ional al plantei; pH n limitele exigen elor speciilor cultivate, favorabil unei bune absorb ii a elementelor nutritive;
142

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

o activitate biologic intens att n zona r d cinilor (rizosfera), ct i n sol, n general, pentru o permanent transformare a materiei organice i asigurarea elementelor nutritive.

Plantele vin n contact, de asemenea, cu un MEDIU BIOLOGIC, reprezentat de alte organisme vegetale i animale, cu care intr n concuren i, fiind vorba de speciile cultivte, acestea sunt, practic, supuse unui MEDIU ECONOMIC, omul ac ionnd, prin prghiile de care dispune, pentru a face ca plantele s r spund nevoilor sale economice. n ceea ce prive te atmosfera, aceasta r mne, n continuare, o surs inepuizabil de aer (oxigen i bioxid de carbon) i energie solar , pe care agricultura le sub-exploateaz . De altfel, unii autori apreciaz c agricultura trebuie s fie petrolul nostru. Ea este un mijloc extraordinar de captare a energiei solare i de producere a materiilor prime, nu numai alimentare, dar i industriale: n SUA se prevede, pentru anii 2020, ca 30% din produsele necesare petrochimiei (produc ia de carburan i, de materii plastice, textile, etc.) s provin din agricultur (Soltner, 1990). Din punct de vedere fiziologic, plantele terestre, n general, folosesc, din atmosfer , energia luminoas i bioxidul de carbon (CO2), pe timp de zi (metabolism) i oxigenul (O2) pe timp de noapte (respira ie), iar din sol apa mpreun cu diferite elemente minerale pentru a- i produce substan e necesare cre terii i dezvolt rii. Procesul prin care se realizeaz aceste transform ri este cunoscut sub numele de fotosintez i el depinde de prezen a unor compu i ai frunzelor plantelor, cloroplastele, n care se g se te clorofil , dau culoarea verde a acestora. Dac plantele preiau din atmosfer doar CO2 i O2, substan ele minerale prelevate din sol sunt mult mai numeroase. Este vorba, de fapt, de ioni nutritivi precum: PO4ddd, SO4dd, NH4+, NO3d, Ca++, Mg++, K+, Na+, oligoelemente. Seva brut este, deci, reprezentat de apa absorbit de plante din sol, n care sunt dizolvate s rurile minerale disociate n ioni, precum i micro-substan e organice asimilabile. Aceast sev ajunge n frunz pe traseul vaselor de lemn. Procesele de metabolism i respira ie conduc la apari ia substan elor glucidice (glucoz , zaharoz , amidon, celuloz , lignin ), a substan elor grase, a aminoacizilor i proteinelor. Toate aceste substan e contribuie la cre terea i dezvoltarea plantelor i la constituirea rezervelor n diferitele organe ale plantelor (fructe, semin e, r d cini, tuberculi etc.). Seva care se ntoarce n ntreaga plant , dup ce se petrec procesele de transformare a sevei brute, se nume te sev elaborat i este transportat n plant prin vasele de liber. A a cum s-a men ionat mai sus, plantele pot, de asemenea, absorbi i anumite substan e organice. n 1923, Justus von Liebig proba faptul c
143

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

substan ele trebuie s fie mineralizate nainte de a fi absorbite de c tre plante. Pn atunci se credea c plantele se hr nesc direct cu substan e organice provenind din diferitele materiale fertilizante organice, precum b legarul. Teoria lui Liebig a permis justificarea i dezvoltarea utiliz rii ngr mintelor minerale. Totu i, nlocuirea total a fertiliz rii organice cu cea mineral a condus la constatarea c se pierde din calitatea produc iilor. De aceea, numero i cercet tori au concluzionat c este necesar fertilizarea simultan , att cu ngr minte organice ct i minerale, iar humusul este acela care ac ioneaz nu doar prin efectul s u asupra propriet ilor solului, dar i prin rolul s u nutri ional. Anumite substan e organice pe care acesta le con ine, precum polifenolii, sunt absorbite direct de c tre plante. n 1953, Virtanen (citat de Soltner, 1990) a pus n eviden absorb ia de c tre graminee a aminoacizilor excreta i de r d cinile leguminoaselor. Alte cercet ri au pus n eviden absorb ia de c tre plante a vitaminelor i a antibioticelor secretate de microflora solului. Al i cercet tori au eviden iat, ulterior, absorb ia direct de c tre plante a macromoleculelor de acizi nucleici liberi, care nu au fost distru i n timpul descompunerii materiei organice. Aceste macromolecule au un rol important pentru plante, n special n a le conferi acestora rezisten a la anumi i parazi i. Iat , a adar, c materia organic este indispensabil cre terii i dezvolt rii plantelor. De altfel, dac ne gndim c procesul de descompunere natural a materiei organice n natur (compostarea) este unul continuu, care face parte din func ionarea fireasc a naturii, n scopul ntregirii ciclurilor bio-geochimice, atunci n elegem, odat n plus, la ce folose te aceast reciclare. Neavnd la dispozi ie ngr minte minerale, natura face uz de propria produc ie de materie organo-mineral n scopul men inerii vie ii dar, aceast materie organo-mineral ofer plantelor o serie de alte substan e cu rol protector sau care confer o serie de alte calit i acestora. Sursele nutri ionale ale plantelor pot fi:

Materia organic rezultat n cadrul exploata iei agricole (resturi

vegetale, b legar, alte tipuri de dejec ii de la animale). Folosirea acestora ca materiale fertilizante va permite, pe de-o parte, asigurarea continu a plantelor cu diferite substan e nutritive i o eliminare eficient i ecologic n mediul nconjur tor. Dac exploata iile agricole dispun sau nu de suficient materie organic rezidual , provenind din propriile activit i de produc ie (vegetal , animal etc.) depinde de gradul de diversificare a acestora. Agricultura durabil ncurajeaz fermele mixte (policultur -cre terea animalelor), ceea ce permite i asigurarea fermelor cu ngr minte organice suficiente i diminuarea intr rilor de ngr minte minerale.
144

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Rezerva mineral a solului. Solurile dispun de o rezerv mineral

caracteristic , dependent de o serie de factori, n special naturali. Aceast rezerv natural poate fi ameliorat de agricultor prin interven iile cu materie organic i stimularea activit ii biologice din sol. Rezerva rezerva mineral a solului poate fi constituit din forme solubile (u or accesibile plantelor) i forme insolubile (inasimilabile de c tre plante). Aceste forme, din urm , pot deveni disponibile doar dac n sol se men ine o bun activitate biologic , microorganismele solului putnd s le disponibilizeze progresiv. transformat de c tre bacteriile, libere sau asociate, din sol (Azotobacter, Rhizobium, dar i unele Actinomicete) n azot organic (amonificarea). Activitatea acestor bacterii, ca i cantitatea de azot sintetizat, depind foarte mult de prezen a plantelor-gazd , n special speciile de leguminoase, dar i de o serie de condi ii oferite de sol.

Sinteza microbian a azotului organic. Azotul atmosferic este

ngr % mintele organice %i minerale. Acestea reprezint produse la care se apeleaz pentru a completa sau ameliora gradul de fertilitate a solului. n special ngr mintele minerale provin din surse exterioare exploata iei agricole, ele necesitnd anumite costuri, care implic bugetul exploata iei i apas pe rezultatele economice viitoare ale acesteia.

n exploata iile agricole, omul poate ac iona n vederea dirij rii i controlului consumurilor plantelor cultivate n raport cu nevoile acestora pentru realizarea produc iilor planificate. Mai ales din punct de vedere al asigur rii fertilit ii solurilor, agricultorii, orict de s race ar fi exploata iile lor, pot dispune de mijloace pentru a asigura un nivel de fertilitate solurilor, care s permit , cel pu in, produc ii satisf c toare.

6.3. Rolul elementelor minerale n plante


Nu toate elementele minerale absorbite de plante din sol sunt indispensabile pentru acestea. Se consider c doar o serie de elemente minerale sunt absolut necesare cre terii i dezvolt rii plantelor (tabelul 6.1.). Rolul fiziologic al elementelor minerale permite clasificarea acestora dup cum urmeaz :

a. Elemente minerale cu rol plastic sau macro-elemente. Din

aceast categorie fac parte carbonul (C), hidrogenul (H), oxigenul (O), azotul (N), fosforul (P), sulful (S), potasiul (K), calciul (Ca), magneziul (Mg). Dintre acestea, primele trei sunt prelevate de plante
145

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

din ap i aer, iar agricultorul nu trebuie s se preocupe dect n situa ii particulare (culturile n ser , unde atmosfera poate s acumuleze prea mult gaz carbonic). n ceea ce prive te calciul, magneziul i sulful, denumite adesea i macro-elemente secundare, ele au un rol esen ial pentru plante, de i sunt absorbite n cantit i mai mici dect azotul, fosforul i potasiul.
b.

parte numeroase elemente minerale dintre care, cele al c ror rol a fost bine identificat i sunt recunoscute ca esen iale pentru plantele superioare sunt: fierul (Fe), manganul (Mn), zincul (Zn), cuprul (Cu), borul (B) i molibdenul (Mo). Clorul (Cl) s-a ad ugat acestei categorii datorit rolului probabil n fotosintez . Alte elemente pot, de asemenea, s aib un rol util pentru anumite plante, precum siliciul (Si) pentru orez, cobaltul (Co) pentru bacteriile din genul Rhizobium, care tr iesc n simbioz cu leguminoasele. Sodiul (Na) ocup o pozi ie particular . El joac un rol de oligo-element la anumite plante i este util, n special, Chenopodiaceelor, care sunt plante halofite. El poate fi absorbit n cantit i considerabile de anumite specii i se poate substitui par ial potasiului, n anumite cazuri (Lou, 1993).
Tabelul 6.1. Compozi ia elementar a plantelor Macro-elemente (% din S.U. integral ) (1) Carbon Hidrogen Oxigen Azot Fosfor Sulf Potasiu Sodiu Calciu Magneziu Clor Siliciu 40 50 67 42 44 13 0,05 1 0,1 0,5 0,1 3,0 (pn la 8) 0,001 3,5 0,5 3,5 0,03 0,8 0,2 0,005 1,35 Oligo-elemente (ppm din S.U. frunze) (2) Fier Mangan Bor Cupru Zinc Molibdenul 50 250 20 500 20 100 5 20 25 150 0,5 ? Alte elemente (ppm din S.U.) (3) Nichel Cobalt Litiu Rubidiu Cesiu Aluminiu Titan Crom Fluor Brom, Iod Arsenic 0,15 2,3 0,01 0,8 0,09 9 15 30 n medie 9 1 200 0,9 30 0,04 10 2 80 (plante marine) 0,1 0,6

Oligo-elemente sau micro-elemente. Din aceast categorie fac

Seleniu, Vanadiu, Plumb, Beriliu, Staniu, Argint, Bariu, Stron iu, etc
Sursa: coloanele 1 "i 3 (Javillier, citat de Soltner, 1990); coloana 2 (Jones, citat de Lou, 1993).

146

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

La plante, constituen ii celulari de baz sunt: azotul, fosforul i sulful. Azotul este constituientul principal al proteinelor. Plantele dispun de trei surse de azot:

azotul provenind din ngr

minte, u or de dozat;

azotul mineral prezent n profilul cultural la nceputul vegeta iei, de asemenea, u or m surabil; azotul eliberat de sol n timpul perioadei de cre tere, adic azotul biologic, care este dificil de evaluat. Acesta poate atinge u or valori cuprinse ntre 100 i 200 kg/ha/an n solurile horticole, exploatate intensiv (Vlassak i Vermeulen, 1990).

Con inutul n azot al plantelor, raportat la cantitatea de substan uscat , este de ordinul a 1 pn la 3 %. Cifrele pot p rea foarte mici. n realitate, dac except m oxigenul, carbonul i hidrogenul, azotul este cel mai bine reprezentat. Cantit ile cele mai ridicate de azot se g sesc n esuturile tinere ale plantelor (pn la 5-6 %), iar n cazul ierburilor perene de paji ti, momentul optim de p unat ridic probleme n privin a unei alimenta ii echilibrate, care s aib un aport proteic i energetic suficient. Azotul este prezent n plante, n special sub form proteic , reprezentnd 15 pn la 17% din azotul total, ceea ce explic , de altfel, con inutul aparent sc zut n azot al plantelor. n frunzele plantelor, azotul se g se te mai ales n cloroplaste, sub form de proteine. n boabe, proteinele reprezint 10 pn la 15% din substan a uscat . Pe lng resturile de azot mineral ( azot n faz tranztorie, care nu a fost nc organizat ntr-o anumit form stabil ) i substan ele proteice, plantele con in, de asemenea, compu i aminici i amidici (n special asparagin i glutamin ), care reprezint azotul solubil. Aceast form solubil este deosebit de abundent n organele de rezerv : bulbi, tuberculi, r d cini, fructe. Raportul N solubil/N mineral este foarte variabil i poate indica condi ii mai mult sau mai pu in favorabile de organizare sau de caren eventual a unui element indispensabil proteosintezei. n plante, azotul mineral subzist doar sub form nitric , deoarece amoniacul este foarte toxic. Con inutul n nitra i al diferitelor organe ale plantelor depinde foarte mult de locul unde se petrece reducerea acestei forme. La plantele r d cinoase propor ia de azot nitric fa de azotul total pare deosebit de ridicat i poate atinge 1/5, acumularea efectundu-se mai ales n organele de rezerv . Con inutul n nitra i al p r ilor aeriene ale arborilor, spre exemplu, plante care reduc NO3d la intrarea n r d cini, este nul sau accidental. n general, con inutul n nitra i al frunzelor, ca de altfel i cea n N total descre te cu vrsta (Duthil, 1973).
147

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Existnd din ce n ce mai multe temeri legate de s n tatea uman i, n special, legate de impactul calit ii alimenta iei asupra acesteia, con tientizarea efectelor nocive ale consumului unor substan e d un toare, precum nitra ii, au determinat dezvoltarea cercet rii tiin ifice pe aceast tem . Acumularea de cantit i importante de nitra i n plante i, mai ales n p r ile consumabile, se produce frecvent n culturile legumicole intensive, n special la legumele frunzoase (salat , spanac, andive, creson, elin etc.). De aceea, la aceste culturi se recomand practicarea unei fertiliz ri foarte judicioase i determinarea azotului din sol, pe parcel , nainte de plantare i n timpul vegeta iei, precum i urm rirea evolu iei situa iei de fapt a azotului pe durata culturii folosind testele rapide (Vlassak i Vermeulen, 1987). Pentru a se evita efecetele d un toare asupra s n t ii umane ale nitra ilor provenind din legumele consumate de c tre om, OMS/FAO au fixat limite ale ingestiei cotitiene acceptabile (ADI) de 3,65 mg NO3 pe kilogram de greutate corporal (Vlassak i Vermeulen, 1989). Rolul fiziologic i agronomic al azotului poate fi descris asfel: Azotul este absorbit de plante sub form nitric sau amoniacal uninduse, la nivelul frunzelor i r d cinilor, cu acizii deriva i ai glucidelor, cu care formeaz amonoacizii, care sunt elementele constitutive ale proteinelor. Azotul este un constituent esen ial al citoplasmei celulelor i favorizeaz urm toarele:

multiplicarea celular

i, ca urmare, cre terea esuturilor vegetale,

multiplicarea cloroplastelor, deoarece clorofila este o substan azotat , de unde i culoarea verde nchis a plantelor dup aplicarea ngr mintelor cu azot, intensificarea sintezei glucidelor de c tre cloroplaste, constituirea rezervelor azotate la nivelul boabelor.

Date fiind acestea, se poate afirma, deci, c azotul este un factor de care depinde randamentul culturilor, uneori calitatea produc iei, precum n cazul cre terii rezervelor azotate n boabele de cereale. Excesul de azot, chiar pe perioade limitate, poate avea consecin e d un toare, care difer de la o cultur la alta, care pot nsemna:

ntrzierea maturit ii, datorat alungirii excesive a perioadei vegetative (n anumite cazuri ns , un aport timpuriu de azot poate favoriza precocitatea), sensibilitate mai mare a esuturilor la bolile criptogamice i la parazi ii animali,
148

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

sensibilitate mai mare la accidentele climatice, precum gerul (cerealele de toamn , prea avansate n vegeta ie, nainte de intrarea n iarn ) sau la c dere. C derea cerealelor poate avea, de altfel, cauze multiple (a se vedea lucr rile practice) dar excesul de azot la sfr itul fazei de nfr ire i nceputul fazei de alungire a paiului este adesea favorabil (stimuleaz cre terea plantelor) dar trebuie, n astfel de situa ii, s existe mijloacele de gestiune a nitra ilor susceptibili de a fi leviga i.

A adar, azotul este un element nutritiv al c rui aport, prin intermediul ngr mintelor, solicit agricultorului cu att mai mult pruden cu ct acesta va utiliza ngr minte minerale cu solubilitate mare, asimilabile imediat (ngr minte nitrice) sau dup nitrificarea rapid (ngr minte amoniacale). Problemele pot fi rezolvate foarte u or sau evitate prin folosirea ngr mintelor organice. Fosforul. Este, n acela i timp, constituent celular i transportor de energie (figura 6.1.).

2 ATP

2 NADPH

2 ADP

2 NADP O2

CO2

Fotoni

SISTEMELE FOTOSINTETICE I i II
H2O ADP Hudrocarbonate (ex. glucoza)

ATP

Figura 6.1. Ac iunea moleculelor fosfatate n procesul de fotosintez (prelucrat dup White "i col., 1992)

Rolul fiziologic al fosforului este triplu:


mpreun cu azotul este constituient al proteinelor (nucleoproteine, fosfoproteine, lecitine, fitine). Particip la numeroase reac ii biochimice. Spre exemplu, metabolismul glucidelor se face prin intermediul compu ilor fosforila i, a combina iilor zaharuri-acid fosforic.
149

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

n celule, ionii fosforici servesc la transportul energetic. Spre exemplu, n procesul de fotosintez , energia solar este depozitat temporar pe molecule de fosfa i, care este eliberat instantaneu, permi nd reac iile biochimice. Aceste molecule fosfatate, ADP (Adenozin Difosfat) i ATP (Adenozin Trifosfat), nc rcate de energie, cedeaz , la cerere, energia pe care o con in, elibernd un fosfat, precum un resort comprimat care i cedeaz energia atunci cnd se destinde, a a cum se poate observa n figura 6.1.

Sulful este constituientul unor aminoacizi (metionina i cistina), care sunt indispensabili vie ii animalelor. Rolul lui este tot att de important ca i cel al azotului, chiar dac este absorbit n cantit i mai mici dect acesta. Plantele din familiile Cruciferae, Liliaceae i Leguminosae consum cantit i importante de sulf. Potasiul se reg se te n sucul celular al plantelor ca i cation liber. Potasiul se g se te mai ales n stare solubil n sucul celular, combinat cu acizi organici i minerale din plante, spre deosebire de azot, fosfor i sulf, care au rol plastic. Mecanismul s u de ac iune este mai mu in cunoscut. El ac ioneaz ca regulator al func iilor de cre tere a plantei ceea ce explic abunden a sa la nivelul esuturilor tinere. Poatsiul este: Necesar n procesul de fotosintez , favorizeaz sinteza glucidelor i migrarea acestora spre esuturile de rezerv ; Necesar n sisnteza proteinelor, absorb ia sa este paralel celei a azotului, cel pu in la nceputul vegeta iei; Un element mineral care face, de asemenea, s creasc rezisten a plantelor la secet , limitnd transpira ia; limiteaz , de asemenea, c derea cerealelor, iar mpreun cu fosforul, face s creasc rigiditatea tulpinilor; Caren a n poatsiu, ca i excesul acestuia, determin cre terea sensibilit ii plantelor fa de parazi i. Magneziul este unul dintre constituen ii clorofilei, favoriznd sinteza acesteia, precum i a altor compu i cum este carotenul. Absen a sa se manifest , printre altele, prin cloroz . Magneziul favorizeaz absorb ia fosforului i transportul acestuia n semin e, unde favorizeaz sinteza fitinei i a lipidelor. Calciul este un constituient al pere ilor celulari i sare dizolvat n plant . Este prezent n membranele pectice, d rezisten esuturilor i favorizeaz formarea i maturarea fructelor i semin elor. Ca i potasiul i magneziul, calciul este o sare dizolvat n sucurile celulare unde neutralizeaz acizii organici i minerali. Rolul s u n procesul de osificare i func iile fiziologice ale animalelor determin o supraveghere foarte atent a plantelor
150

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

n privin a con inutului acestora n calciu i modul n care acest con inut este influen at de sol i de fertilizare. Oligo-elementele cationice polivalente joac un rol de acceptor sau de donator de electroni, foarte important n sistemele enzimatice, ac ionnd asupra sistemelor de oxido-reducere. Ele sunt necesare enzimelor, fie ca activatori, fie ca constituen i specifici ai sistemelor enzimatice. Fierul intervine n catalizarea reac iilor de oxido-reducere, gra ie schimb rii de valen , care i permite s treac reversibil de la starea de bivalent la starea de trivalent prin pierderea unui electron. Fierul se reg se te n enzimele foarte importante ale procesului de oxido-reducere. F r a fi constituent al clorofilei, fierul este indispensabil form rii acesteia. Absen a lui provoac cloroz , ng lbenirea plantelor, datorat dispari iei sau neform rii clorofilei. Se reg se te n cantit i importante, mai ales n p r ile tinere ale plantelor (muguri, frunze tinere i flori). Fierul intervine deci, n mod esen ial, n procesul de respira ie a plantelor, n sinteza clorofilei, n fotosintez , n metabolismul proteinelor, n fixarea azotului, n reducerea nitra ilor. Manganul. Principalele func ii ale Mn n plante sunt, de asemenea, bazate pe poten ialul s ru redox ridicat. Datorit faptului c poate trece din Mn2+ n Mn3+, este un regulator al proceselor redox. Manganul are un rol important n activarea enzimelor. El intervine, de asemenea, n procesul de fotosintez , n sciziunea moleculelor de ap . El joac un rol n stadiul final al reducerii nitra ilor (Lou, 1993). Plantele avnd reputa ia de sensibile la excesul de mangan sunt urm toarle: lucerna, varza, conopida, cerealele, trifoiul, cartoful, tomatele. Borul. Numeroase roluri ale borului au fost deduse ca urmare a tulbur rilor de metabolism constatate n cazul deficien ei acestuia. Astfel, borul are un rol indispensabil n cre terea meristemelor, n migrarea i utilizarea glucidelor, n metabolismul acizilor nucleici i n sinteza proteinelor. Cuprul. Con inuturile medii normale ale plantelor n Cu sunt cuprinse ntre 5 i 20 ppm. Ceea ce este sub 4 ppm se consider deficien , iar ceeea ce dep e te 20 reprezint con inuturi foarte ridicate sau excesive. Cuprul intervine, de asemenea, n diverse alte locuri ale lan ului fotosintezei. Deficien a n Cu are consecin e importante la Trifolium subterraneum. n nodozit ile de pe r d cini, enzimele care con in Cu sunt afectate n caz de deficien a acestuia (Lou, 1993). Literatura de specialitate men ioneaz c , cu excep ia anumitor plante i n stadii avansate de deficien , nu exist simptome generale de deficien de Cu tipic i u or de detectat. Exist riscuri de confuzie cu alte simptome. Culturile difer foarte mult n ceea ce prive te sensibilitatea lor la deficien a de Cu. Se men ioneaz c cerealele p ioase (grul, orzul, ov zul) sunt
151

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

plantele cele mai sensibile la deficien a de Cu. Urmez apoi leguminoasele furajere (lucerna, trifoiul ro u mai sensibil dect trifoiul alb). Zincul. Intervine n sinteza acizilor nucleici i a proteinelor, precum i n metabolismul auxinelor (sinteza triptofanului) (Lou, 1993). Deficien a n zinc este una dintre cele mai r spndite dintre deficien ele culturilor n oligoelemente i poate cea care are cel mai mare impact asupra randamentelor culturilor. Principalii factori susceptibili de a determina sau de a agrava deficien a n zinc sunt fie s r cia natural a solurilor n zinc, fie slaba asimilabilitate a Zn. Deficien ele n zinc se ntlnesc mai ales n solurile n care pH are valori ridicate sau n solurile care au fost amendate foarte mult cu var. Solurile calcaroase sunt cel mai adesea afectate de deficien a n zinc. Se presupune c s-ar datora unei solubilit i foarte sc zute a compu ilor zincului n sol n prezen a carbona ilor. Con inutul n Zn solubil n solu ia solului diminueaz odat cu cre terea pH. Deficien a zincului s-ar putea chiar accentua pe solurile organice prin aplicarea recent a carbonatului de calciu, chiar la valori pH<6. n general simptomele cele mai permanente ale deficien ei n Zn sunt semne de cloroz ntre nervuri, reducerea taliei i malformarea ramurilor i frunzelor. Deficien a n Zn perturb metabolismul auxinelor (internodii mai scurte) i inhib sinteza A.R.N., d unnd astfel dezvolt rii normale a cloroplastelor. Excesul se traduce prin con inuturi anormale de Zn n plante, mai mari de 400 ppm, f r a se putea fixa n mod real praguri de toxicitate. Pot apare dezechilibre nutri ionale i acestea demonstreaz c la nivelul esuturilor vegetale diminueaz con inuturile n P i Fe. De asemenea, simptomele descrise de diver i autori corespund mai ales unei cloroze ferice. Aportul de var este susceptibil de a frna absorb ia excesiv a Zn (Lou, 1993). Molibdenul este necesar asimil rii normale a azotului de c tre plante. El face parte din dou enzime importante ale plantelor: nitrat-reductaza i nitrogenaza. Acestea au nevoie de Mo, una pentru reducerea NO3g i alta pentru fixarea N2.

6.4. No iuni privind analiza solului


nainte de a fertiliza solul, agricultorul trebuie s aib elementele necesare pentru efectua o bun a preciere a st rii de fertilitate a acestuia. Cunoa terea rolului i importan ei elementelor minerale n metabolismul plantelor cultivate vor permite agricultorilor s stabileasc doze eficiente, la momentul optim, astfel nct s poat controla ct mai bine riscurile de poluare a mediului nconjur tor cu reziduuri de ngr minte. Dac pn nu demult agricultorii urm reau ndeosebi cre terea produc iei la unitatea de
152

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

suprafa , ast zi ei sunt constrn i s ia n considerare o serie de alte elemente, care sunt direct influen ate de modul i cantit ile de materiale ferilizante folosite. Aprecierea solurilor trebuie s se fac periodic, din punct de vedere pedologic (pe profilul pedologic se face descrierea solului, modelat de climat i vegeta ia natural care a ac ionat asupra rocii-mam ) i agrochimic. De asemenea, este important o apreciere agronomic (pe profilul cultural se va c uta s se descopere influen a, asupra solului cultivat, a tehnicilor culturale folosite de om i comportamentul r d cinilor plantelor cultivate, care reac ioneaz la aceste tehnici). Att studiul profilului pedologic, ct i cel al profilului cultural necesit numeroase opera ii i observa ii, care fac obiectul lucr rilor practice de pedologie. Analiza st rii de fertilitate a solului se face pe baza studiilor i analizelor pedologice i agrochimice, care cuprind:

analiza fizic a solului (textur , structur , porozitate, densitate aparent , etc.); dozarea calcarului total, dozarea calcarului activ, dozarea materiei organice, m surarea pH; analizele chimice au scopul de a cunoa te: cantitatea de elemente nutritive din sol sau care pot d una; cantitatea de elemente nutritive pe care solul este capabil s le furnizeze plantelor i echilibrul acestora, care va sta la baza calculului dozelor de ngr minte; oportunitatea amend rii sau nu a solului cu calciu i maniera n care trebuie s se fac aceasta; existen a eventual a unor cantit i excesive ale unor elemente ce pot deveni toxice plantelor sau microorganismelor.

Analizele chimice ale solului se refer la dozarea: bazelor schimbabile: calciu, potasiu, magneziu, sodiu; fosforului i, uneori, a sulfului; unor micro-elemente a c ror absen poate determina caren e i al c ror exces poate determina fenomene de toxicitate (fier, mangan, cupru, uneori molibden, bor). Att analizele pedologice ct i cele agrochimice se fac n cadrul laboratoarelor specializate, care pun la dispozi ia agricultorilor (fermierilor), la cerere, studii complete i unele recomand ri. Recomandare: A se efectua o analiz a solului la fiecare 4-5 ani.

6.5. Fertilizarea cu azot %i riscurile polu rii cu nitra i


ntruct Pedologia i Agrochimia ofer informa iile cele mai complete privind modul n care se produce mi carea elementelor minerale n sol,
153

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

absorb ia acestora de c tre plante, precum i n ceea ce prive te tipurile de ngr minte organice i minerale folosite n agricultur , n acest capitol ne vom referi doar la unele aspecte legate de fertilizare i consecin ele acesteia, n cazurile n care se fac excese n folosirea ngr mintelor cu macroelemente, de tipul N, P i K. De asemenea, vom aduce n aten ie reglement rile actuale ale UE privind protec ia apelor mpotriva polu rii cu nitra i de provenien agricol . Cre terea contamin rii apelor cu nitra i este de mare actualitate n Uniunea European i nu numai. Ea este considerat o consecin a practicilor agricole intensive, uneori foarte simpliste, cu o utilizare considerabil a ngr mintelor azotate de sintez . Este adev rat c agricultura are partea sa de responsabilitate n contaminarea diferitelor surse de ap (ape de suprafa , ape de profunzime) (v. cap. 3). Totu i, trebuie s se evite simplificarea abuziv a problematicii polu rii cu nitra i, care ar putea atinge f r discern mnt, imaginea de marc a agriculturii moderne, singura care este capabil s supravie uiasc sub presiunea constrngerilor economice i sociale. ngr % mintele cele mai utilizate n agricultur sunt cele cu macroelemente, respectiv cu azot, cu fosfor i cu potasiu. Dintre acestea, cele cu azot prezint cel mai mare risc datorit nitra ilor, care nu sunt absorbi i n totalitate de c tre plante i care, avnd o mobilitate foarte mare, sunt u or levigabili de c tre apa care str bate solul conducndu-i, prin levigare, n pnzele de ap subteran . Cresc toriile de animale n care se practic o colectare amestecat a urinei i a materiilor fecale sunt surse majore de poluare nitric : un porc de 100 kg elimin circa 1 m3 de dejec ii pe an, adic aproximativ 5,5 kg azot. Dup aplicarea pe suprafe ele agricole a dejec iilor de la animale, o parte important din azot ar putea fi drenat de apa din precipita ii. n privin a dejec iilor sau efluen ilor, este foarte important s se cunoasc la nivel de exploata ie agricol , la nivel regional i na ional, media cant t ilor de dejec ii produs de un animal, indiferent care ar fi el. Azotul este deopotriv un elemnt mineral i un poluant major pentru ecosistemele terestre. Totu i, excesul de azot folosit n fertilizare perturb , f r ndoial , ciclul biogeochimic al acestui element n ecosistemele naturale, determinnd probleme ale mediului nconjur tor la nivel global, regional i local, precum sub ierea stratului de ozon atmosferic, acidifierea solurilor i, n special, poluarea apelor de suprafa i subterane cu NO3. In contextul unei agriculturi performante i intensive, agricultorul se g se te ntr-o logic de utilizare a diferitelor produse de origine agricol sau industrial , care utilizare poate prezenta riscuri pentru mediul nconjur tor i pentru calitatea apei : este cazul fertilizan ilor (ngr minte minerale din
154

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

comer sau dejec ii animale produse sau nu n exploata ie). Mecanismele polu rii nitrice au la origine levigarea. Pentru un element mineral, levigarea este antrenarea sa n profunzimea solului sub ac iunea apelor de percolare, n afara zonei de ac iune a r d cinilor plantelor. Elementul mineral scap astfel unei valorific ri posibile de c tre plante; el este considerat migrat sau levigat. Condi ii de levigare a nitratului : nitratul trebuie s fie prezent n sol ; n sol trebuie s fie exces de ap i deci flux de ap care conduce nitratul spre orizonturile mai profunde ; perioadele propice sunt n anotimpurile toamn , iarn i prim var , bogate n precipita ii. Nitra ii au diferite origini, dup cum urmeaz :

a. mineralizarea azotului organic din sol urmat de fenomenul de nitrificare :


Ac iunea microflorei solului se produce n urm toarele condi ii: pH (mineralizare sc zut n solurile acide) temperatur ridicat umiditate satisf c toare condi ii aerobe

b. aporturi de azot prin ngr % mintele minerale sub diferite forme:


Nitric (NO3d) Amoniacal (NH4+) Ureic (CO2(NH2d)2)

c. aporturi de azot prin dejec iile animale stocate (b legar, dejec ii lichide bovine, purin)
n dejec ii, azotul se g se te sub form organic Frac iunea amoniacal este transformat rapid n nitra i. i amoniacal .

d. aporturi de ngr % minte organice (reziduuri de recolt , ngr % minte verzi, paie, paji%ti temporare, lucerniere sau trifoi%ti arate)
Produc ia de nitrat ce rezult din aceste ngr minte organice este n func ie de degradabilitatea lor i deci de raportul C/N : cu ct el este mai redus cu att degradabilitatea este mai rapid (cu ct cantitatea de substan e celulozice este mai mare cu att durata procesului de degradare este mai mare).

e. restituire direct prin intermediul animalelor crescute n aer liber (bovine, ovine, porci, p s ri)
155

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Azotul din fecale (b legar) este, n special, sub form organic , ca urmare a unei evolu ii mai lente. Dac nu este absorbit de plante n procesul de cre tere, azotul prezent n sol poate avea urm toarele evolu ii: fie r mne la nivelul solului ; fie poate fi utilizat de microflor (organizare) ; fie se rentoarce n atmosfer (denitrificare, volatilizare) ; fie ntlne te apele subterane (levigare). Aceast ultim cale st la originea fenomenului de poluare nitric . Cantitatea de elemente minerale pierdute prin levigare depinde de volumul de ap percolat anual n sol. Aceast ap este denumit lam drenant sau drenaj, care este variabil cu: precipita iile; evapotranspira ia; rezerva util a solului. Cele trei surse principale de nitra i pentru om, animale, plante, ap i aer sunt n interrela ii. Azotul, ca de altfel toate celelalte elemente, are un ciclu care cuprinde apa, aerul, solul, vegeta ia, animalele, materia organic moart etc. De aceea, cnd omul preia azot din ciclul acestuia, trebuie s i rentoarc n natur acel tip de azot pentru ca aceasta s -l poat refolosi. n absen a azotului n natur , oamenii trebuie s foloseasc fertilizan i chimici cu azot pentru men inerea produc iilor. Practicile agricole au condus la cre terea produc iilor prin cre terea dozelor de azot i a altor nutrien i disponibili pentru plantele cultivate. Aceasta a f cut s creasc ansa cre rii unui dezechilibru n ciclul azotului. Chiar i atunci cnd cultivatorii au f cut o fertilizare corect i o alegere corespunz toare a culturilor ei nu au fost capabili s mai controleze mediul nconjur tor (ploi toren iale, temperatur , str lucirea soarelui, schimbarea anotimpurilor etc., care pot altera concentra ia nitra ilor n plante i n resursele de ap ). Concentra ia nitra ilor poate fi destul de mare att n plante ct i n apa consumat de oameni i animale pentru a conduce la pierderi de produc ie i reproduc ie sau chiar la pierderea vie ii.

6.5.1. Metode de apreciere a necesarului de azot n exploata iile agricole, diversitatea situa iilor apare, mai nti, ca urmare a cantit ilor de azot utilizat, apoi a densit ii azotului utilizat la unitatea de suprafa (densitatea global a azotului sau num rul de kg de N disponibil pe hectar de teren agricol); se poate ad uga aici no iunea de randament (n sensul eficacit ii utiliz rii) azotului folosit.
156

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Numero i autori au utilizat un anumit mod de abordare, nu numai la nivel de exploata ie dar i pentru regiuni. Falisse (1991) propune urm toarele elemente i modalit i de calcul: A. La nivel de eploata ie:
N total disponibil = N importat + N fixat din atmosfer + N sol n ciclul azotului

N importat = N din ngr minte minerale + N con inut n furajele animalelor + N con inut n alte materii organice; N fixat = cantit ile de azot mineral fixate de plantele leguminoase; N sol = N din materia organic din sol; trebuie contabilizat la intr ri, cu condi ia de a o contabiliza n utiliz rile N care iese, provenind din materia organic .
N exportat = N con inut n produsele animale %i vegetale exportate + N din efluen ii de la animale exporta i

N exportat = azot care rezult din procesele de produc ie agricol (produse agricole vegetale i animale, primare i secundare).
N excedentar = N importat + N fixat N exportat

Acest azot (N excedentar) are o destina ie dubl : 1. fie c se reg se te n totalitate sau n parte n materia organic a solului (N ORGANIC, sau n sol sub form mineral utilizabil de c tre plante): nu este vorba de pierderi, cel pu in pe termen scurt, ci de ntre inerea con inutului de azot al solului, uneori de o posibilitate de cre tere a nivelului de fertilitate a solului prin aport de materie organic i azot mineral, care pot, n anumite limite, s fie exportate profitabil i f r daune asupra mediului nconjur tor. 2. fie c el constituie, n total sau n parte, o cantitatede azot pierdut (N pierdut): este vorba de pierderi de azot fie n atmosfer , fie n apele de suprafa , fie n apele subterane.
N excedentar = N sol + N pierdut

Sistemul este n echilibru dac N importat + N fixat = Nproduse exportate f r moificarea Nsol (Norganic + Nmineral). n unele cazuri, sistemul este n dezechilibru; fie c azotul se acumuleaz n sol, cel mai bine sub form de materie organic ne-excedentar , fie c au loc pierderi importante; fie, din contra, c apare s r cire a depozitului de azot din sol. Sistem de produc ie vegetal , cultur mare. Exploata ia agricol are o suprafa de 100 ha; se cultiv cereale i diferite plante tehnice. Nu exist produc ie animal .
157

Aplica ie:

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Abordare la nivelul exploata iei.

Ntotal disponibil = Nngr minte + Nsol + Nfixat Nngr minte: 10.700 kg N Nsol: 50 kg N/ha/an, adic 5.000 kg N Nfixat = 0 Ntotal disponibil: 15.700 kg N/an Nimportat + Nfixat = 10.700 kg N

Maniera de calcul poate fi adaptat , de asemenea, pentru exploata iile de tip policultur - cre terea animalelor. B. La nivel de parcel : Bilan urile la nivel de parcel pot fi dirijate inndu-se cont de diversitatea practicilor de fertilizare pe parcelele aceleia i exploata ii agricole i pot permite definirea dozelor optime de ngr minte n raport cu produc ia (din punct de vedere cantitativ i calitativ) i cu protec ia mediului nconjur tor. Progresele cunoa terii permit cre terea eficacit ii folosirii azotului, indiferent dac acesta provine din sol (din materia organic ), din efluen ii de la cre terea animalelor sau din ngr mintele de sintez . Trebuie remarcat c gestiunea este cu att mai precis i mai u oar atunci cnd, doar o parte mic din azot provine din sol i din efluen i, iar ngr mintele minerale constituie sursa principal . O bun gndire a fertiliz rii cu azot va avea n vedere oferta natural de azot, adic cea a solului. De i teoretic acest lucru pare simplu n practic nu este respectat. Asigurarea unei fertiliz ri optime cu azot pentru a r spunde necesarului plantelor cultivate const n a aplica acea cantitate de azot care, la un con inut n nitra i ct mai mic posibil, permite nc realizarea unor produc ii maxime. Pentru a stabili cantit ile necesare de azot, se va prezenta, mai jos, un model de calcul, care ia n considerare o serie de factori agronomici. n cazul fertiliz rii cu azot, dat fiind mobilitatea unor compu i ai acestui element mineral, precum NO3 i riscul mare de poluare a apelor, este
158

Nexportat: aproximativ 9.407 kg N Nexcedentar calculat: 15.700 - 9.407 = 6.293 kg N Norganic ntors n sol, estimat: Paie din miri te 3 t x 66 ha x 0,75% = 1.485 kg N Frunze i colete de sfecl 60 kg (n func ie de fertilizarea cu N) 2.040 kg N Fie N rentors n sol 3.525 kg N Npierdut = Ntotal disponibil Nexportat Nntors n sol Adic 15.700 9.407 3.525 = 2.768 kg N

Nexportat: 6 t gru boabe x 33 ha x 2% N = 3.960 kg N 6 t orz boabe x 33 ha x 2% N = 3.960 kg N 35 t r d cini sfecl x 34 ha x 1,25 kg N/t = 1.487,5 kg N

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

nevoie de sfaturi practice pe ct de simple i de u or de pus n aplicare, pe att de eficiente n evitarea riscurilor. Exist trei surse esen iale de azot pe care le poate oferi solul: humusul, ngr mintele organice (b legar, dejec ii lichide) i resturile vegetale ale plantelor cultivate, ncorporate n sol dup recoltare. ngr mintele organice i resturile vegetale ale plantelor cultivate permit aporturi de azot variabile n func ie de natura lor i de condi iile n care s-a efectuat aplicarea. Cantit ile de N produse de humus variaz pu in de la un an la altul, ceea ce face ca aceasta s fie o caracteristic de sol. O fertilizare ct mai precis cu azot nu are alt scop dect, nici mai mult nici mai pu in, de a pune la dispozi ia culturilor azotul de care acestea au nevoie. Pentru aceasta, agricultorul trebuie s poat estima ct mai obiectiv produc ia de realizat la unitatea de suprafa i s evalueze corect diferitele surse poten iale de azot. Pentru diagnosticarea necesarului de azot exist diferite metode care se bazeaz pe teste ce se pot efectua la sol sau la plant . Fertilizarea de precizie a c tigat din ce n ce mai mult teren n rile dezvoltate. O evolu ie logic deoarece, un calcul just al aporturilor devine o condi ie sine que non pentru a asigura o bun rentabilitate a culturii, o produc ie de calitate i respectarea mediului nconjur tor. Culturile au nevoie de azot. Dar ct? Dificultatea estim rii cantit ilor precise este determinat de dou explica ii. Pe de-o parte, innd cont c azotul trebuie s fie prezent n sol atunci cnd planta are nevoie, ar trebui s se prevad aporturi de azot n func ie de produc ia final a culturii. Dar aceasta este susceptibil s varieze foarte mult n func ie de condi iile climatice ale anului, ca i de o serie de al i factori tehnologici sau lega i de mediul extern. Pe de alt parte, ngr mntul propriu-zis nu este singura surs de azot disponibil pentru plant . Nu trebuie uitat a se lua n calcul resturile de azot din sol la ie irea din iarn , mineralizarea humusului prezent n sol n mod natural, eventual aporturile de ngr minte organice anterioare. La fertilizarea cu azot, mai ales n cazul grului, trebuie s se realizeze un calcul n trei etape succesive care se refer la: estimarea obiectivului de produc ie, determinarea resturilor de azot din sol la ie irea din iarn , i considerarea oric ror altor surse de azot. n prima etap , estimarea obiectivului de produc ie, trebuie s se evalueze nevoile culturii. Acestea sunt direct propor ionale cu randamentul final posibil de realizat pe parcela luat n calcul. Acest randament al parcelei poate varia de la un an la altul n func ie de o serie de al i factori ce trebuie considera i n raport cu caracteristicile eco-pedologice i climatice ale zonei. Determinarea resturilor de azot la ie irea din iarn este necesar ntruct o parte din nevoile culturii pot fi acoperite de acestea. Pentru a evalua aceste resturi, tehnicienii vor lua probe de sol din parcela respectiv i le vor trimite
159

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

la un laborator de analize, care va m sura cantitatea de azot disponibil pentru plante. Luarea n considerare a tuturor celorlalte surse de azot se refer ndeosebi la mineralizarea humusului i la efectele aplic rii dejec iilor de la animale. Tehnicienii se pot baza pe grile de calcul n vederea estim rii azotului provenit din mineralizarea humusului. Estimarea azotului provenind din efluen ii din zootehnie poate fi mai dificil . Totu i exist tabele de echivalen realizate n func ie de speciile de animale i de ra ia alimentar a acestora.
Exemplu de calcul al dozei de azot dup metoda bilan ului Gru de toamn premerg toare gru) pe sol de tip luto-argilos (planta 180 40 220 kg N/ha 60 40 -20 0 80 kg N/ha

necesar de azot pentru gru: 6000 kg/ha x 3 kg/100 kg rest de azot n sol dup recolt Total necesar: resturi de azot n sol la ie irea din iarn (0 90 cm) mineralizarea humusului efectul plantei premerg toare efectul ngr mintelor organice Total azot furnizat de sol:
Sursa: Prelucrat dup Perspectives agricoles nr. 97- decembrie 1994, p. 34.

Cantitatea de azot necesar spre a fi aplicat 220 80 = 140 kg N/ha

Un rol important n buna valorificare a fertiliz rii cu azot l are modul de aplicare. Astfel, doza de azot va trebui frac ionat n minimum dou aporturi i aplict la ie irea din iarn i la sfr itul nfr irii sau nainte de nspicare. 6.5.2. Codul bunelor practici agricole Pentru ca utilizarea ngr mintelor organice i minerale pentru fertilizarea solurilor, precum i gestiunea azotului la nivelul exploata iei agricole s conduc la limitarea polu rii cu nitra i, trebuie aplicate practici ra ionale. Codul sau codurile bunelor practici agricole viznd reducerea polu rii cu nitra i i innd cont de condi iile ce prevaleaz n diferitele regiuni ale UE trebuie s con in reguli care s acopere urm toarele elemente:
160

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

perioadele n timpul c rora nu este corect s se aplice materiale fertilizante; condi iile de mpr tiere a fertilizan ilor pe solurile de pe terenurile cu pante mari; condi iile de mpr tiere a fertilizan ilor pe solurile foarte umede, inundate, nghe ate sau acoperite de z pad ; condi ii de mpr tiere a fertilizan ilor n apropierea cursurilor de ap ; capacitatea de construc ie a foselor destinate stoc rii efluen ilor de la cresc toriile de animale domestice, mai ales m suri ce vizeaz mpiedicarea polu rii prin iroirea i infiltrarea n sol sau scurgerea n apele superficiale a lichidelor con innd efluen i animali i efluen i din materii vegetale, precum furajele nsilozate; modurile de aplicare a ngr mintelor chimice i a efluen ilor de la cre terea animalelor, mai ales dozele i gradul de uniformitate a distribu iei, pentru a se putea men ine un nivel acceptabil al fugii elementelor nutritive n ape. La acestea se pot ad uga, de asemenea, o serie de alte m suri precum: gestiunea terenurilor agricole, mai ales utilizarea unui sistem de rota ie a culturilor i propor ia suprafe elor consacrate culturilor permanente n raport cu culturile anuale; men inerea unei cantit i minime de covor vegetal (n cursul perioadelor bogate n precipita ii) destinat absorbirii azotului din sol care, n absen a unui astfel de covor vegetal, ar provoca o poluare a apelor cu nitra i; elaborarea planurilor de fertilizare n func ie de fiecare exploata ie i inerea unor registre privind utilizarea fertilizan ilor; prevenirea polu rii apelor prin iroire i percolarea apei n afara zonelor str b tute de sistemul radicular n cazul culturilor irigate.

n afar de codul bunelor practici agricole, fiecare stat membru al UE, trebuie s prevad , la nivel na ional, un program de ac iune pentru zonele vulnerabile (ex. zonele umede) situate pe teritoriul s u, dac acest program este considerat necesar. M surile incluse n programul de ac iune comport reguli privitoare la: 1. perioadele pe durata c rora este interzis aplicarea anumitor tipuri de fertilizan i;

161

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

2. capacitatea foselor de stocare a efluen ilor de la cre terea animalelor; acestea trebuie s fie mai mari dect capacitatea necesar stoc rii pentru durata cea mai lung a perioadelor de interdic ie a aplic rii n zona vulnerabil , mai pu in n cazul n care se poate demonstra autorit ilor competente c volumul de efluen i de la animale, care dep e te capacitatea de stocare real , va fi evacuat de o manier inofensiv pentru mediul nconjur tor; 3. limitarea aplic rii fertilizan ilor, conform bunelor practici agricole i innd cont de caracteristicile zonelor implicate, mai ales: o starea solurilor, compozi ia acestora i panta terenurilor; o condi iile climatice, precipita iile i irigarea; o utilizarea solurilor i practicile agricole, n deosebi sistemele de rota ia culturilor; acestea vor fi fondate pe un echilibru ntre: nevoile previzibile ale culturilor i azotul oferit de sol i fertilizan ii ce corespund la: cantitatea de azot prezent n sol n momentul n care culturile ncep s -l utilizeze n propor ii importante (cantit i ce r mn la sfr itul iernii), aportul de compu i azota i provenind din efluen ii de la cre terea animalelor, aporturile de compu i azota i ce provin din ngr minte chimice i alele. Aceste m suri asigur c , pentru fiecare exploata ie sau ferm zootehnic , cantitatea de efluen i de la cre terea animalelor aplicat anual, inclusiv aportul direct al animalelor, nu dep e te o cantitate dat pe hectar. Aceast cantitate dat pe hectar corespunde cantit ii de efluen i con innd 170 kilograme de azot. Totodat : a. pentru primul program de ac iune quadrienal, statele membre pot autoriza o cantitate de efluen i con innd pn la 210 kg azot; b. pentru primul program de ac iune quadrienal i la ncheierea acestui program, statele membre pot fixa cantit i diferite de cele indicate mai sus. Aceste cantit i trebuie s fie determinate astfel nct s nu se compromit realizarea obiectivelor vizate de articolul 1 al Directivei 91/676/CEE a Consiliului European, din 12 decembrie 1991, referitoare la protec ia apelor mpotriva polu rii cu nitra i provenind din surse agricole i trebuie s se justifice prin obiective precum:

perioade de vegeta ie lungi,


162

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

culturi cu o foarte bun capacitate de absorb ie a azotului, precipita ii nete ridicate n zona vulnerabil ,

soluri care s prezinte o capacitate de denitrificare excep ional de ridicat . Dac un stat membru autorizeaz o cantitate diferit n virtutea punctului b), el trebuie s informeze Comisia European care va examina justificarea sa conform procedurilor reglementate. Statele membre pot calcula cantit ile vizate la punctul doi (de mai sus) n func ie de num rul de animale i vor informa Comisia privitor la maniera n care aplic punctul 2 (Directiva 91/676/CEE). 6.5.3. Captarea nitra ilor ntre dou culturi Numeroase cercet ri au ar tat c exist riscul levig rii nitra ilor, n perioadele ploioase, chiar n parcelele fertilizate cu doze corecte, dup metoda bilan ului. La originea levig rii se afl , n aceste perioade, mineralizarea azotului din sol i transferul acestuia din compartimentele organice din sol (humus) n azot mineral (nitra i), asimilabil de c tre plante. Aceast mineralizare, care reprezint rezultatul activit ii microbiene a solului, este deosebit de intens n perioadele mai calme din punct de vedere climatic, prim vara i toamna, respectiv, la un anumit nivel al umidit ii. Mineralizarea ce se petrece la nivelul solului este un proces natural inevitabil. A prevede cantit ile de azot ce vor fi mineralizate este, chiar i pentru aceast epoc , un lucru destul de complex. Este, totu i, posibil s se limiteze efectele intervenindu-se asupra gestiunii reziduurilor organice. ncorporarea reziduurilor culturii precedente provoac ntotdeauna un transfer de azot mineral spre compartimentele organice ale solului. Reorganizarea (demineralizarea) este procesul invers mineraliz rii. Microorganismele din sol consum mai nti nitra i, pentru a se hr ni, pe care, mai trziu, i vor restitui solului prin mineralizare. Acest consum de azot produs de biomasa microbian a solului este cu att mai important cu ct reziduurile ce urmeaz a fi degradate sunt mai bogate n carbon (celuloz ) i mai s race n azot (C/N ridicat: reziduu de tip paie de cereale, tulpini de porumb). Dac va fi ntrziat ncorporarea paielor, microorganismele din sol vor consuma nitra ii forma i dup recoltarea culturii precedente. Restituirea acestor nitra i solului se va face la nceputul iernii, dar acest lucru va fi stopat, ca urmare a climei reci, la stadiul amoniacal, mai pu in levigabil. Remineralizarea se va relua n prim var , ntr-o perioad n care plantele au cerin e ridicate fa de azot. Tocarea paielor i ncorporarea acestora ct mai trziu posibil, va permite ntrzierea mineraliz rii materiei organice. n cazul reziduurilor u or
163

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

fermentescibile (C/N redus), mineralizarea azotului din sol se cumuleaz cu aportul de materie organic u or mineralizabil . Pentru a se evita acest cumul se recomand evitarea ncorpor rii reziduurilor bogate n azot i a celor u or fermentescibile. n parcelele foarte sensibile n ceea ce prive te levigarea, se recomand nfiin area culturilor-capcan n perioadele de timp dintre dou culturi (vezi cap. 7). 6.5.4. Adaptarea verigilor tehnologice n solurile tasate, biomasa microbian diminueaz odat cu masa radicular (Tardieu i Manichon, 1987 cita i de Houot "i col., 1990), care constituie principala sa surs de carbon i energie n perioadele de cultur . Ea se regleaz prin disponibilitatea azotului. O mare parte din azotul, care nu este utilizat eficient de c tre plante, se reg se te sub form amoniacal , nitrificarea fiind ncetinit ca urmare a unei slabe aer ri a solului tasat. Aceasta contribuie la utilizarea sa preferen ial de c tre microorganismele solului. n condi ii de umiditate, nitrificarea este frnat de viteza de difuziune a oxigenului dar, materia organic , poten ial mineralizabil , nu este n cantit i importante. n condi ii de secet , nitrificarea este frnat de disponibilitatea n ap , care diminueaz accesibilitatea la materia organic poten ial mineralizabil . Biomasa microbian nu este modificat de con inutul n ap al solului, dar activitatea acesteia este, aceasta traducnduse prin varia ia materiei organice u or mineralizabile. Starea structural a solului are un triplu efect asupra con inutului n azot mineral: condi ioneaz implantarea sistemului radicular i deci absorb ia azotului de c tre plante; moduleaz accesibilitatea la materia organic u or mineralizabil ; modific pedoclimatul (aerarea i umiditatea) i activitatea microroganismelor sensibile la aceste varia ii, precum microflora nitrificatoare (Houot i col., 1990). Structura culturilor n cadrul rota iei are o foarte mare importan n ceea ce prive te gestiunea nitra ilor la nivel de exploata ie i, mai ales, la nivel de parcel . Atunci cnd propor ia culturilor de prim var este n detrimentul celor de toamn , n cadrul asolamentului, va fi indispensabil o bun gestiune a nitra ilor n toamn prin recurgerea la tehnici de captare: culturi pentru ngr minte verzi sau o bun gestiune a resturilor vegetale. n cazul zonelor cu cantit i mari de precipita ii sau cu soluri foarte drenante, va fi necesar chiar o bun gestiune a culturilor capcan (Machet i Mary, 1990).
164

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

6.6. Riscurile nitra ilor pentru om


n general, nitra ii nu pot prezenta un risc sanitar dect pentru femeile ns rcinate sau pentru sugari. n tubul digestiv, nitra ii pot fi redu i n nitri i de c tre bacteriile care prolifereaz mult mai u or la sugari datorit unei acidit i mai reduse a sucului gastric al acestora. Nitri ii sunt susceptibili de a se combina cu hemoglobina din snge, care devine inapt pentru a transporta oxigenul, ceea ce determin sindromul Blue-baby (methemoglobinemia), sau maladia albastr sau cianoza sugarului, care este cauzat de introducerea n alimenta ia copilului a apei provenind din surse avnd un con inut mai mare dect admisibil n nitra i. n general, otr virea acut cu nitra i/nitri i este cauzat de prezen a nitri ilor n snge la un nivel att de mare nct s determine anoxia (sufocarea intern ). Azotul nitric (NO3) poate fi redus la nitrit (NO2) de c tre microorganisme n tractul gastrointestinal ntr-un raport care face s se pr bu easc sistemul de lupt al organismului. Nitritul combinat cu hemoglobina din celulele ro ii ale sngelui formeaz methemoglobina. Aceasta nu poate transporta oxigenul n esuturile organismului. De aceea, transportul oxigenului variaz direct cu cantitatea de nitrit ingerat sau produs de intestin pe unitatea de greutate corporal ntrun anumit timp. Simptomul principal, anoxia, sau privarea de oxigen, cauzeaz o culoare alb struie a membranelor mucoase ale omului sau animalelor atinse de aceast boal . Sngele devine brun-ciocolatiu datorit form rii methemoglobinei. Aceste caracteristici sunt foarte tipice pentru otr virea acut cu nitra i/nitri i. La femeile ns rcinate poate apare avortul fetu ilor. La sugari, recunoa terea sindromului Blue-baby se face pe baza simptomelor i a alb stririi anumitor p r i ale corpului: buze, urechi Pentru a evita o astfel de situa ie se recomand s nu se dep easc concentra ii ale nitra ilorde 25 mg/L n apa potabil , n timp ce norma european este de 50 mg/L. Datorit unei mari capacit i sanguine i a unei sensibilit i inestinale mai reduse, att copii ct i adul ii suport concentra ii mai ridicate. Totu i, con inuturi mai mari (500 mg/L) provoac uneori inflama ii ale mucoaselor intestinale. n stomac, nitri ii se pot combina cu al i compu i azoto i (aminele) pentru a forma nitrosaminele. Efectul cancerigen al acestora este bine cunoscut la anumite animale. Dar, num rul parametrilor susceptibili s intervin n dezvoltarea cancerului la stomac nu a permis nc s se stabileasc real impactul nitra ilor la om. Legisla ia i reglement rile n materie de protec ia apelor sunt foarte pu in cunoscute de c tre popula ia rii noastre n general, iar cauzele i sursele care determin fenomenul de poluare sunt fie necunoscute, fie ignorate.
165

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Fa de reglement rile prev zute n Legea apelor din Romnia, HG 101/1997 impune o serie de norme speciale privind caracterul i m rimea zonelor de protec ie sanitar a urm toarelor obiective (articolul 2): Sursele de ap din acviferele subterane sau din apele de suprafa , folosite pentru alimentarea centralizat cu ap potabil a popula iei, a agen ilor economici din industria alimentar i farmaceutic , institu ii social-culturale, asigurarea igienei i s n t ii popula iei; Z c mintele de ape minerale folosite pentru cura intern ; Lacurile i n molurile terapeutice; Lucr rile de captare, construc iile de nmagazinare, sta iile de pompare, aduc iunile ori re elele de distribu ie a apei potabile; Instla iile de tratare a apei, n vederea aducerii ei la condi iile de potabilitate; Instala iile de mbuteliere a apelor minerale folosite pentru cura intern , precum i instala iile de exploatare a n molului terapeutic. Pentru aceste categorii de surse de ape este prev zut respectarea unor zone de protec ie dup cum urmeaz : Zona de protec ie sanitar cu regim sever cuprinde terenul din jurul obiectivelor prezentate mai sus, unde este interzis orice folosin sau activitate care, punnd apa n contact cu factorii externi, ar putea conduce la contaminarea sau la impurificarea acesteia. Pentru sursele de alimentare cu ap din subteran, zona de protec ie sanitar cu regim sever se extinde n toate direc iile din jurul punctului de prelevare a apei - foraj sau dren - i n sensul amonte, pe direc ia de curgere a fluxului subteran, pentru izvoare. Zona de protec ie sanitar cu regim de restric ie cuprinde teritoriul din jurul zonei de protec ie sanitar cu regim sever, astfel delimitat nct prin aplicarea de m suri de protec ie, n func ie de condi iile locale, s se elimine pericolul de alterare a calit ii apei. Limitele zonei de protec ie cu regim de restric ie vor fi marcate prin borne sau semne vizibile, cu men iunea: "zon de protec ie sanitar ". Perimetrul de protec ie hidrogeologic , cel mai ndep rtat de punctul de prelevare a apei, limitrof zonei de protec ie sanitar cu regim de restric ie, are rolul de a asigura protec ia fa de substan e greu degradabile sau nedegradabile i regenerarea debitului prelevat prin lucr rile de captare.
166

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Pentru dimensionarea zonelor de protec ie sanitar cu regim sever i cu regim de restric ie se utilizeaz , de regul , criteriul timpului de tranzit al unei particule de ap hidrodinamic activ , folosindu-se n calcule caracteristicile i parametrii hidrogeologici ai acviferului; m rimea zonei de protec ie sanitar cu regim sever a surselor subterane se determin astfel nct s fie asigurat o durat de parcurgere de minimum 20 de zile, pentru orice pic tur de ap , presupus contaminat , care s-ar infiltra la limita acestei zone i ar ajunge la locul de captare a apei. Aceast distan va fi de minimum 50 m n amonte i de 20 m n aval de captare. Zona de protec ie cu regim de restric ie pentru sursele subterane va fi astfel dimensionat nct s asigure protec ia fa de contaminarea bacterian i impurificarea chimic , lund n considerare durata de 50 de zile pentru parcurgerea distan ei de la punctul de infiltrare pn la limita zonei de protec ie sanitar cu regim sever.

6.7. Fertilizarea cu fosfor %i potasiu


Pentru a calcula cantit ile de ngr minte cu fosfor i potasiu de care au nevoie culturile agricole cercet torii au elaborat baze de gndire a fertiliz rii de fond care in cont de rezultatele celo mai recente cercet ri tiin ifice. Obiectivul acestor demersuri este de a ajusta fertilizarea ntocmai nevoilor plantelor cultivate, innd cont de disponibilit ile solului n elementele minerale implicate, adic de con inutul solului n urma analizelor, de fertilizarea precedent i de modul de gestiune a reziduurilor organice de la ferm (folosirea acestora pentru sporirea fertilit ii solului). Ajustarea gradului de fertilitate a solului nu presupune neap rat restric ii. De fapt, primul obiectiv al acestor lucr ri a fost ntotdeauna de a aplica culturilor o fertilizare suficient pentru a nu avea efecte negative asupra produc iei pe termen lung. Calculul dozelor ce urmeaz a fi aplicate nu este complicat, dac se iau n considerare, succesiv, patru criterii cheie: Cercet ri efectuate n ara noastr ca i n str in tate au ar tat c nu toate culturile au acelea i exigen e n ceea ce prive te P2O5 i K2O (tabelul 6.2. ). Astfel o cultur de sfecl pentru zah r sau una de rapi este mai exigent , mai ales n ceea ce prive te P2O5 dect o cultur de gru. De aceea nu este posibil s se prevad , pentru toate culturile o sc dere sau o cre tere a dozelor de ngr minte. Analiza global a unor studii de lung durat a permis realizarea unei ierarhii a culturilor n func ie de exigen ele lor fa de fosfor i potasiu.
167

Nu toate culturile au acelea%i exigen e.

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Tabelul 6.2. Clasarea culturilor n func ie de exigen ele lor (dup Perspectives agricoles, nr. 193/1994) P2O5 Foarte exigente Mediu exigente Pu in exigente K2O Foarte exigente Mediu exigente Pu in exigente Sfecla, rapi a, lucerna, cartoful Gru dup gru, porumb pentru siloz, raigras, maz re, sorg Ov z, gru, porumb boabe, secar , soia, floarea soarelui Sfecl , cartof Rapi , porumb, maz re, raigras, soia, floarea soarelui Ov z, gru, orz, secar , sorg

Trebuie s se acorde aten ie n ceea ce prive te exigen a i nevoia plantelor fa de un element nutritiv. De fapt, o cultur care absoarbe o mare cantitate dintr-un element mineral nu prezint neap rat exigen e ridicate fa de acesta. Spre exemplu: o cereal poate absorbi 300 kg/ha K2O de i ea r mne n ierarhie n rndul speciilor mai pu in sensibile la prezen a K2O. n calculul cantit ilor de P i K ce ar urma a fi aplicate nu trebuie s se uite luarea n considerare a aportului de elemente n urma aplic rii dejec iilor de la animale. B legarul, dejec iile lichide de la bovine i dejec iile de pas re au un aport important de P2O5 i K2O, care trebuie integrat n calculul necesarului de ngr minte. Spre exemplu: aplicarea a 50 tone/ha b legar de la vaci pentru lapte va aduce n sol 175 kg/ha P2O5 i 400 kg/ha K2O. Aceasta este n func ie de o furajare corect a vacilor pentru lapte. n numeroase cazuri, o astfel furnizare de elemente minerale poate acoperi u or nevoile culturilor pentru doi ani consecutivi. n calculul dozei s-a inclus trecutul apropiat al fertiliz rii parcelei pentru care se face calculul. De fapt, chiar ntr-un sol bine aprovizionat, dac timp de mai mul i ani nu s-a realizat un aport organic sau chimic, diminueaz disponibilitatea P2O5 i a K2O. De aceea, nu se recomand renun area la fertilizare mai mult de doi ani consecutivi. Numeroase studii au ar tat c disponibilitatea P i K pentru plante diminueaz cu timpul. Aceste rezultate readuc n aten ie importan a conceptului a veghea la ngr area solului, care este n favoarea unor aporturi regulate de materiale fertilizante.

Considerarea valorii agronomice a efluen ilor din zootehnie.

Considerarea fertiliz rii anterioare.

Considerarea reziduurilor plantei premerg toare.


168

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Resturile vegetale ale plantei premerg toare trebuie luate n considerare la calculul dozelor de ngr minte. Acestea se dovedesc adesea foarte bogate n potasiu i este p cat s nu fie luate n calcul pentru a diminua doza de ngr mnt chimic ce ar trebui aplicat i prin urmare cump rat . Spre exemplu, paiele rezultate n urma unei produc ii de circa 6000 kg/ha gru boabe pot da solului circa 115 kg/ha K2O.

Exemplu de calcul (n Perspectives agricoles nr. 193/1994):


rota ia culturilor: maz re - gru gru; sol luto-argilos (argil 22%); parcel fertilizat anual; resturi vegetale ncorporate n sol; con inutul solului n urma unei analize recente: 0,17 P2O5 (cf. metodei Joret Hbert), 0,200 K2O schimbabil.
P2O5 60 0 60 K2O 80 0 0

Doza recomandat n kg/ha: Maz re (produc ie 6000 kg/ha) Gru (produc ie 8000 kg/ha) Gru (produc ie 7000 kg/ha)

Pentru a putea respecta regulile n efectuarea fertiliz rii agricultorii sunt ndemna i s p streze leg tura cu speciali tii regionali, ntlni i la camerele agricole i s solicite acestora informa ii i sprijin n efectuarea analizelor i n stabilirea dozelor corespunz toare diferitelor situa ii. De asemenea, agricultorii pot solicita spre informare ghidurile elaborate n acest scop. Nu numai un calcul corect al dozelor se dovede te necesar n aplicarea unei fertiliz ri corecte pentru culturi, ci i alegerea momentului optim al aplic rii ngr mintelor. n situa iile solurilor cu o bun aprovizionare alegerea datei de aplicare a ngr mintelor nu va fi dictat de impedimente de ordin agronomic, ci mai degrab de impedimente care privesc organizarea lucr rilor. n solurile slab aprovizionate, aportul trebuie s se realizeze ct mai aproape de data sem natului. De fapt, n stadiile cele mai precoce de cre tere a plantelor se manifest cel mai bine fenomenele de caren cele mai prejudiciabile. n cazul fosforului, doar formele cele mai solubile (solubile n ap ) trebuie s fie utilizate, adic fosfatul de amoniu, superfosfa ii fosfa ii bicalcici (vezi Agrochimie).

Momentul aplic rii ngr % mintelor.

169

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

6.8. Poluarea cauzat de fosfor


Fosforul din ngr minte este, de asemenea, o surs de poluare agricol . Fosforul reprezint de la 0,8 la 1 % din greutatea vie a animalelor; el este situat n principal n schelet. Dejec iile bovine reprezint 75 % din dejec iile fosfatate animale. Impactul cel mai mare asupra mediului nconjur tor l are cre terea animalelor n complexe specializate datorit unei rapartiz ri pe o suprafa mult mai mic dect n cazul cre terii extensive. O vac pentru lapte consum n medie 22 kg posfor pe an, din care restiuie 6 kg n lapte, fixeaz 1 kg, iar 15 kg le elimin prin dejec ii. Fosforul n organism prezint grade de digestilbilitate foarte diverse : cel din furaje este pu in digestibil ; cel din complementele minerale are bun digestibilitate (monocalcic i bicalcic cu o mai bun disponibilitate dect cel tricalcic). Astfel, dezvoltarea activit ilor de cre tere a animalelor a crescut mobilitatea fosforului; el a ajuns s fie mult mai concentrat n ape. Acest exces de fosfat nu se manifest dect n apele de suprafa unde mpiedic fotosinteza i antreneaz eutrofizarea apelor.

Fenomene de poluare a apelor %i de eutrofizare a unor lacuri din jude ul Ilfov (1999)

Aple curg toare dezagreg i disperseaz acumul rile de particule i intensific penetrarea oxigenului. Astfel are loc renoirea permanent a polu rii. Apele stagnante primesc poluarea i o acumuleaz . Sedimentele se depun ; fitoplanctonul, spumele se dezvolt foarte rapid i n cantitate mare, iar excesele de fosfor vor antrena dezechilibre. Fitoplanctonul se dezvolt n asemenea cantitate nct mpiedic penetrarea luminii i provoac eliminarea clorofitelor i proliferarea cianofitelor (alge albastre). Zooplanctonul nu mai poate s se hr neasc n mod normal i singurele care prolifereaz sunt cianofitele. In acela i timp, au loc importante cre teri bacteriene care nso esc dezvoltarea algelor. Pentru eliminarea riscurilor de poluare cu fosfa i se recomand :
170

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

reducerea aportului de fosfor n furajarea animalelor (ajustarea aporturilor la necesit i) i deci reducerea con inutului fosforului n efluen i; N/P trebuie s fie mai mare de 10 ; concentra ii : 10 micrograme la litru n apele pentru alimenta ie, apele pentru cre terea pe telui, ape destinate agrementului i sportului; 100 micrograme la litru n apele f r pe ti, destinate utiliz rii pentru iriga ie. Eutrofizarea este fenomenul prin care se produce mbog irea apelor de suprafa cu substan e nutritive. ntruct acest fenomen se produce n mod natural el este asociat surselor antropice de nutrien i. Statutul trofic al lacurilor constituie conceptul central al gestiunii acestora. El descrie rela ia dintre statutul nutrien ilor dintr-un lac i cre terea cantit ii de materie organic din acesta. Eutrofizarea este procesul de trecere dintr-un stadiu trofic ntr-unul foarte trofic prin adaosul de nutrien i. Agricultura este factorul major al eutrofiz rii apelor de suprafa . De i, att azotul ct i fosforul contribuie la eutrofizare, clasificarea st rilor de troficitate se bazeaz ndeosebi pe prezen a fosforului. Deoarece efectele eutrofiz rii, precum dezvoltarea algelor sunt vizibile rapid, procesul de eutrofizare este complex i greu de m surat. Simptomele i impactele eutrofiz rii sunt: cre terea produc iei de biomas a fitoplanctonului, alge i macrofite; schimbarea caracteristicilor habitatului ca urmare a schimb rilor ce se produc n ansamblul plantelor acvatice; nlocuirea speciilor de pe ti dori i cu specii indezirabile; producerea de toxine de c tre anumite alge; cre terea cheltuielilor publice cu tratarea apei n vederea potabiliz rii (unde este cazul), apari ia problemelor cauzate de mirosurile i gustul nepl cute, n special n periodele n care masa de alge acoper apa; dezoxigenarea apei, n special dup colapsul pnzei de alge, care se soldeaz de obicei i cu moartea pe tilor; infiltrarea i obstruc ionarea canalelor de iriga ie cu buruieni acvatice; pierderea posibilit ii de utilizarea a apei n scop recreativ datorit aspectului vscos al acesteia, prezen ei mirosurilor nocive cauzate de putrezirea algelor; impedimente pentru naviga ie din cauza dezvolt rii buruienilor acvatice; pierderi economice datorate schimb rilor n rndul speciilor de pe ti, mor ii acestora etc.
171

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Datorit interac iunilor complexe dintre numeroase variabile, care joac un anumit rol n eutrofizare, n 1981, Janus i Vollenweider (cita i de Ongley, 1996) emiteau concluzia cum c este imposibil a se dezvolta frontiere stricte ntre clasele trofice. Ei au calculat, spre exemplu, probabilitatea (%) clasific rii unui lac avnd concentra ii totale de fosfor i de clorofil -a de 10 i 2,5 mg/m3, respectiv. Astfel:
Ultra-oligotrofic Oligotrofic Mezotrofic Eutrofic Hipertrofic
Sursa: FAO, 1996.

Fosfor 10% 63% 26% 1% 0%

Clorofil 6% 49% 42% 3% 0%

Dat fiind complexitatea fenomenului de poluare cu fosfa i n general i cea a lacurilor, n special, m surile de restaurare a acestora nu sunt deloc u or de aplicat. Surse FAO arat c , n unele zone ale lumii, spre exemplu, lacurile eutrofice i hipertrofice tind s piard din profunzime i s sufere de concentra ii mari ale nutrien ilor proveni i din surse punctuale sau difuze. n zonele cu soluri bogate, precum paji tile Canadiene, sedimentele de pe fundurile lacurilor con in cantit i nsemnate de nutrien i i particule de sol erodat de pe terenurile agricole nconjur toare. Asocierea fosforului cu sedimentele este o problem serioas pentru demersurile de restaurare a adncimii lacurilor mbog ite. Particulele de P se g sesc n mlul din fundul lacurilor i formeaz un pol important de nutrien i n cadrul sedimentelor, care sunt u or disponibiliza i pentru r d cinile plantelor i care sunt elibera i din aceste sedimente n condi ii de anoxie pe n l imea apei, putnd fi repede utiliza i de c tre alge. Acest pol bogat n fosfor, poate mpiedica orice m sur , luat de c tre cei ce se ocup cu ntre inerea bazinului hidrografic, n vederea controlului eutrofiz rii prin controlul surselor externe de fosfor, precum agricultura sau altele. Precizarea rolului agriculturii n fenomenul de eutrofizare a apelor de suprafa i n contaminarea apelor subterane este totu i greu de realizat. Fiecare ar are anumite metode de cuantificare i calculare a acestui impact. Cert este c odat cu cre terea imens a folosirii fertilizan ilor n lumea ntreag , de-a lungul ultimelor decenii, agricultura a contribuit foarte mult la acest fenomen. De aceea, agricultura durabil propune noi metode de abordare a fertiliz rii n general i de gestiune a surselor de poluare provenind din activit ile de produc ie agricol .

172

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Capitolul 7 Asolamente %i rota ii


7.1. Introducere
Agricultura este tiin a care ne nva ce cultur trebuie sem nat sau plantat , n ce tip de sol i ce tipuri de practici i opera ii trebuie aplicate astfel nct solul s dea continuu cele mai mari produc ii, spunea Varro, un mare proprietar de p mnturi roman n primul secol .C. Un secol mai trziu, Columella, spunea c solul devine nefertil deoarece, arborii defri a i nceteaz s - i mai hr neasc mama (citat de Izac i Sanchez, 2001). Din punct de vedere al agriculturii durabile, asolamentele i rota ia culturilor reprezint mijloacele cele mai la ndemn i mai pu in costisitoare pentru a lupta mpotriva buruienilor, bolilor i d un torilor plantelor, pentru a realiza produc ii mari i pentru a proteja totodat solul i mediul nconjur tor. Din motive economice, agricultorii, n general din statele dezvoltate ale lumii, dar nu numai, au dezvoltat cultura plantelor de cmp pe suprafe e foarte mari, date fiind i mijloacele moderne de lucru de care dispun (tractoare i ma ini agricole de mare capacitate, chimizare, irigare, automatizare etc.). Apari ia riscului transform rii terenurilor agricole ntr-o monocultur de cereale, mai ales n rile europene cu poten ial agricol nsemnat, precum Fran a, Germania etc. a determinat Uniunea European s intervin cu directive care s stimuleze adoptarea unor m suri capabile s incite produc torii agricoli la diversificarea asolamentelor. Adoptarea acestor m suri a r spuns a tept rilor societ ii n ceea ce prive te protec ia mediului nconjur tor i, totodat , reglement rilor europene privind dezvoltarea rural pe care, Comisia european , a calificat-o, dup Consiliul european de la Berlin (martie 1999), drept al doilea pilon al PAC. Ca regul general , cultivarea aceleia i plante pe aceea i parcel timp de mai mul i ani sau chiar n monocultur , va conduce la cre terea poten ialului de atac al agen ilor patogeni, al d un torilor, la cre terea cantit ii de semin e de buruieni i de material vegetativ capabil s permit reproducerea buruienilor, dar i diminuarea resurselor solului n substan e nutritive pentru plante, a humusului din sol, la schimb ri de pH i, prin urmare, la diminuarea produc iei plantelor cultivate. Pentru a combate aceste fenomene se poate interveni cu fertilizarea, cu aplicarea de pesticide dar, la nivelul solului, ca i n mediul nconjur tor se vor produce fenomene de
173

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

dezechilibru ce nu vor putea fi controlate efectiv. A"adar, succesiunea culturilor n timp "i spa iu va fi singura solu ie pentru a evita aceste dezechilibre. Exist numeroase sisteme de rota ie a culturilor, unele foarte simple, iar altele chiar complexe, proiectate astfel nct s r spund cerin elor diverse, corespunz tor diferitelor agroecosisteme. Pentru a se realiza o bun rota ie este nevoie ntotdeauna de o structur de culturi de cel pu in 3, 4 sau 5. Cu ct num rul de culturi din structur va fi mai mare, cu att sistemul de rota ie va deveni mai complex, iar efectele acestuia mai benefice, att asupra produc iei agricole, ct i asupra calit ii solului i mediului nconjur tor n general.

7.2. Defini ii
Dac se utilizau sau nu asolamente i rota ii n practicile agricole din cele mai vechi timpuri ale practic rii agriculturii este greu de spus. Totu i, nsemn ri biblice ne arat c omul a fost nv at de Dumnezeu s - i respecte pamntul i s -l cultive cu n elepciune. Astfel, n Vechiul Testament al Bibliei stau scrise urm toarele: Sase ani s semeni arina ta "i s aduni roadele ei, iar n al "aptelea las-o s se odihneasc , "i se vor hr ni s racii poporului t u, iar r m "i ele le vor mnca fiarele cmpului . Nimic nu a fost uitat, n acest fragment de nv tur , din ceea ce numim ast zi mediul nconjur tor , nici fauna s lbatic , nici solul cu toate componentele lui, nici omul desigur. Totu i, timp ndelungat, oamenii au practicat agricultur acolo unde natura le-a oferit cele mai bune condi ii, n special din punct de vedere al fertilit ii solurilor. S-au defri at p duri i suprafe ele respective s-au transformat n cmpii imense. Defri area mai este nc practicat n lume, uneori pentru cultivarea solului, alteori pentru exploatarea lemnului dar, din p cate ira ional, chiar i n ara noastr , uneori n zone expuse alunec rilor de teren. De-a lungul timpului, pe continentul european i, ulterior pe cel american i n alte zone care s-au dezvoltat cu mai mare rapiditate, problemele cauzate de defri area excesiv , de degradarea solurilor, dar i dorin a oamenilor de a se stabili ntr-un anumit loc a determinat luarea n considera ie a necesit ii unor m suri specifice pentru protec ia solurilor cultivate. Astfel s-a introdus sistemul de agricultur n care unele suprafe e erau l sate temporar necultivate. n vorbirea popular se ntlne ete termenul de prloag . Si ast zi este atribuit acest termen unor suprafe e de teren, care r mn necultivate, nu pentru c se practic nc aceast form de protejare i ameliorare a fertilit ii solurilor, ci din diferite ra iuni economice sau chiar sociale.
174

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Odat cu dezvoltarea industriei, cu cre terea demografic i, implicit, cerin ele mari pentru materii prime, hran i furaje a devenit necesar cre terea produc iei agricole. Ori, continuarea sistemului de agricultur cu prloag nu mai prezenta interes, ci devenea restrictiv. Aceasta este epoca agriculturii extensive, n care trebuiau cultivate toate suprafe ele de teren agricol pentru a ob ine produc iile necesare pie ei. Introducerea n cultur a plantelor leguminoase, n special a celor furajere, precum trifoiul, pentru a asigura hrana animalelor, a descoperit agricultorilor valoarea agronomic a leguminoaselor. Solurile unde erau cultivate plante pr itoare dup leguminoase erau mult mai productive. De aceea s-a introdus sistemul de agricultur altern, care a nsemnat un pas nainte c tre agricultura modern . Diversificarea structurii culturilor a condus la necesitatea alc tuirii rota iei, care la nceput a fost de scurt durat , rota ie trienal , iar ulterior, pe m sur ce s-au constatat efectele benefice ale acesteia, precum i evolu ia culturilor n func ie de planta premerg toare, s-a ajuns la durate mult mai lungi. In S.U.A. s-a practicat pn nu demult monocultura, mai ales n epoca modern , cnd soiurile i hibrizii, ca i beneficiile chimiz rii agriculturii, i-au f cut pe fermiri s cread c solul nu este dect un suport n care se implanteaz cultura i asupra c ruia se poate interveni cu materialele i tehnologia necesar pentru a realiza produc iile planificate. Din p cate, aceast teorie s-a dovedit foarte agresiv fa de aceast component a mediului nconjur tor, iar agricultorii au constatat c solul i pierde propriet ile favorabile unei bune fertilit i. Monocultura este o practic opus rota iei culturilor. Ea nseamn cultivarea unei singure plante mai mul i ani pe acela i teren i anume cel pu in at ia ani ct dureaz rota iile n zona respectiv (ex. : 4-6 ani). Monocultura are numeroase i mari dezavantaje n compara ie cu rota ia culturilor. Efectul cel mai nefavorabil este oboseala solului, care, de altfel, este un efect global al altor factori, precum consumul de substan e nutritive, consumul de ap , influen a asupra nsu irilor fizice ale solului, eroziunea solului, bilan ul materiei organice din sol, mburuienarea, cre terea num rului de boli i d un tori, etc. (Budoi i col., 1996). In agricultura modern , n care s-au dezvoltat ferme cu suprafe e mari, a fost necesar organizarea, redimensionarea i regularizarea solelor. Definirea modului de organizare a solelor i a culturilor agricole cultivate pe aceste sole a fost f cut de numero i speciali ti agronomi de-a lungul timpului. Ion Ionescu de la Brad, un remarcabil agronom i economist romn, care a contribuit la reforma agrar aplicat de Al. I. Cuza i la nv area agriculturii pe baze tiin ifice, n lucrarea sa intitulat Lec iuni elementarii de agricultur , ap rut la Bucure ti n anul 1970, definea asolamentul drept mp r irea p mntului ntr-un num r de sole sau tarlale, fixarea plantelor
175

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

ce au s se cultive, precum i a ntinderii de p mnt pentru fiacare plant . Rota iunea sau alegerea plantelor ce au s fie cultivate n sole n cursul perioadei asolamentelor cuprinde rndul n care au s vin unele dup altele. Pentru a face un plan bun de cultur , trebuie a nu se cultiva n p mnt dect plantele care pot s prospere mai bine, a cunoa te p mntul i subp mntul, natura i nsu irile lui i a se conforma cu acestea n alegerea plantelor de cultivat. In privirea economic , planul de cultur trebuie f cut astfel nct s cuprind recoltele cele mai abundente, acele ce sunt mai sigure i care dau profitul curat cel mai mare i aceasta n tot cursul asolamentului Planul de cultur trebuie s satisfac trebuin ele rii, adic s produc aceea ce se vinde mai bine i s se conforme cu mijloacele pecuniare de care se poate dispune (citat de Vasiliu, 1959). Aceast defini ie mbrac tot ceea ce ast zi reg sim n principiile pe baza c rora trebuie s se dezvolte agricultura durabil , care trebuie s fie capabil s produc suficient pentru a asigura hrana oamenilor, furajele pentru animale, materia prim pentru industrii, dar s aibe i un impact pozitiv asupra mediului nconjur tor, s conserve solul, s asigure calitatea vie ii umane, s nfrumuse eze peisajul rural etc. Intr-o defini ie simpl putem spune c rota ia culturilor reprezint modul n care plantele de cultur se succed de-a lungul timpului pe aceea i parcel sau sol , iar asolamentul reprezint modul de organizare a suprafe ei agricole a unei ferme sau exploata ii agricole n tot attea sole sau parcele cte plante se vor reg si n structura culturilor ce urmeaz a fi adoptat . Asolamentul include no iunea de teren, de spa iu. A adar, asolamentul va cuprinde 2, 3, 4 sau mai multe parcele. Rota ia culturilor este o no iune complementar asolamentului i, a a cum reiese din definirea acesteia, ea se refer la succesiunea culturilor n timp, de aceea vor fi rota ii de 2 ani, de 3 ani, de 4 sau mai mul i ani. Num rul anilor arat ct timp trebuie s treac pentru ca o plant de cultur s revin pe aceea i sol sau num rul anilor n care, pe aceea i sol , se vor succede toate plantele din asolament (o rota ie ntreag ). In literatura de specialitate agronomic apar o serie de alte no iuni dup cum urmeaz : structura culturilor din asolament, care reprezint ponderea fiec rei plante cultivate fa de suprafa a arabil a exploata iei ; planta premerg toare, care este planta ce precede unei noi culturi i planta postmerg toare, care se ns mn eaz pe o anumit parcel spre a fi cultivat n urm torul an agricol.

7.3. Importan a asolamentului


Apari ia no iunilor de asolament i rota ie, precum i preocup rile pentru dezvoltarea unei agriculturi tiin ifice, s-au datorat probabil, pe de-o parte, observ rii influen ei favorabile pe care o pot avea unele plante
176

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

premerg toare, precum leguminoasele, asupra fertilit ii solului i, implicit, asupra produc iei culturii postmerg toare. Ulterior, studiul teoretic i mai ales practic al acestor no iuni i exploatarea lor n produc ia agricol au devenit necesare n raport cu cerin ele privind dezvoltarea. Timp de secole, din cele mai vechi timpuri istorice i pn n epoca modern , practicile culturale, ntre care i asolamentul i rota ia culturilor, au constituit principalele sau poate singurele tehnici disponibile pentru reducerea inciden ei bolilor, buruienilor i insectelor d un toare culturilor agricole. Aplicarea ra ional a celorlalte practici agricole, componente ale itinerariului tehnic al unei culturi, nu exclude respectarea asolamentului i rota iei culturilor pentru a se realiza produc ii optime. Cu att mai mult, n agricultura durabil , aplicarea acestor practici presupune o contribu ie important la diminuarea num rului de lucr ri ale solului pentru anumite culturi i totodat diminuarea efectului nefavorabil al utilajelor agricole mecanizate asupra propriet ilor fizice ale solului, cre terea fertilit ii acestuia, diminuarea num rului de buruieni, de agen i patogeni i d un tori i, ca urmare, reducerea num rului de tratamente fitosanitare. Necesitatea asolamentului este evident la plantele anuale comparativ cu speciile perene, mai ales cele pomicole sau viticole. Ea decurge din cerin ele pe care speciile anuale le au fa de condi iile de vegeta ie pe durata unei perioade de vegeta ie. Plantele anuale cultivate se caracterizeaz , n prezent, i printr-un num r foarte mare de soiuri i hibrizi ob inu i prin ameliorare i care se deosebesc ntre ei prin cerin e diferite fa de condi iile pedoclimatice, pe de-o parte i fa de tehnologiile de cultur , pe de alt parte. Totodat , plantele anuale se cultiv pe soluri arabile, iar acestea sunt exploatate diferit, urm rindu-se ob inerea unor produc ii foarte variate. Timp ndelungat, mai ales n perioada anilor 1970 i 1980, s-a insistat foarte mult pe intensivizarea agriculturii i ob inerea unor produc ii succesive de pe aceea i suprafa de teren. Aceasta a condus, n numeroase p r i ale lumii, la degradarea solurilor, n special a structurii acestora, la diminuarea masei microbiene i implicit a fertilit ii acestora.Agricultura durabil revine, n unele situa ii, chiar la metode i practici extensive de cultur .

7.4. Tipuri de asolamente


7.4.1. Condi ii pentru organizarea asolamentelor Asolamentele se organizeaz n func ie de condi iile naturale, de cerin ele economice ale exploata iei agricole, de cerin ele fa de clim i sol ale plantelor ce vor alc tui structura culturilor.
177

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Din punct de vedere al condi iilor naturale, tipul de clim i sol au un rol foarte important n stabilirea tipului de asolament i n alegerea culturilor. De asemenea, o serie de al i factori naturali, precum tipul de relief, adncimea apei freatice, prezen a ecosistemelor naturale, a apelor de suprafa pot influen a organizarea asolamentelor. Totodat diferite tipuri de amenaj ri, mai ales cele hidrotehnice, capt rile de ap din pu uri forate sau din ape de suprafa n vederea producerii de ap potabil , au importan deosebit , trebuie cunoscute i luate n considerare atunci cnd se organizeaz asolamente. Din punct de vedere agronomic este important s se ia n considerare prezen a sau posibilitatea amenaj rilor pentru irigare, n special acolo unde exist riscuri de secet i ar i , ca i cele pentru drenaj i desecare, acolo unde este vorba de zone cu soluri mai pu in permeabile sau cu excedent temporar de umiditate (zone umede). Plantele alese pentru structura culturilor trebuie s apar in unor soiuri i hibrizi adapta i condi iilor pedo-climatice specifice zonei n care se organizeaz asolamentul dar trebuie, totodat , s corespund i cerin elor pie ei. Din acest punct de vedere, n Romnia, sta iunile de cerecet ri agronomice i ICCPT-Fundulea, au creat de-a lungul timpului soiuri i hibrizi cu mare poten ial economic, bine adaptate condi iilor pedo-climatice specifice diferitelor zone ecologice din ar . In ceea ce prive te relieful, adncimea apei freatice i a celor de suprafa este important ca n organizarea asolamentelor i a alc tuirii structurii rota iei culturilor s se urm reasc prevenirea oric ror riscuri de poluare ca urmare a tipurilor de practici agricole aplicate. De asemenea, n ceea ce prive te relieful, se va lua n considerare m rimea pantelor pentru efectuarea lucr rilor solului, n special a araturii, pentru a se evita fenomenele de degradare a solului prin expunerea la fenomenele de eroziune, n deosebi cea hidric . In ceea ce prive te evitarea polu rii prin practicile agricole, se va urm ri ca, nca de la organizarea asolamentului, s se prevad zonele cu risc i s se ia m surile necesare (ex.: n cazul prezen ei riscurilor de iroire a apei pe pante, mai ales n perioadele cu ploi toren iale, dar i n cazul aplic rii irig rii, la baza pantelor se vor amplasa benzi nierbate, benzi-tampon, care vor prelua sarcina de substan e poluante ce vor fi antrenate odat cu particulele de sol pentru a evita poluarea apelor de suprafa ). Pentru evitarea polu rii apelor din capt rile pentru ap potabil dar i pentru evitarea polu rii surselor de ap de suprafa i pentru conservarea biodiversit ii acestora, n special a faunei acvatice, se vor prevede zone de protec ie. Aceasta va permite limitarea riscurilor transmiterii poluan ilor provenind din tratamentele fitosanitare (pesticide) sau din fertilizare (nitra i, fosfa i) c tre sursele de ap pentru a evita apari ia unor fenomene precum acumularea unor cantit i mari de nitra i (riscuri de mboln vire, n special a
178

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

nou-n scu ilor n cazul apei pentru alimenta ie boala sngelui albastru) sau de fosfa i (eutrofizarea). 7.4.2. Clasificarea asolamentelor Asolamentele ra ionale ce pot fi organizate n produc ia vegetal se pot clasifica dup tipul culturilor i importan a economic a acestora i dup num rul de sole i ani. Aceste ultime dou criterii sunt relative. A adar, clasificarea curent a asolamentelor cuprinde : asolamente agricole, asolamente furajere, asolamente speciale, asolamente mixte.

Asolamentele agricole mai sunt cunoscute i sub denumirea de asolamnte de cmp sau generale. Ele se folosesc n cultura mare sau a plantelor de cmp. Aceste plante se cultiv n general pe suprafe e mari i produc materie prim care poate servi att n producerea de alimente pentru om, n producerea de nutre uri pentru animale, ct i pentru diferite industrii (agro-alimnetar , textil , chimic etc.). Asolamentele agricole, la rndul lor, pot fi cu sau f r ierburi perene, adic se poate include sau nu o sol (parcel , tarla) cu ierburi perene, care mai poart denumirea i de sol s ritoare sau sol amelioratoare. Aceast sol nu este inclus efectiv n asolament (sol s ritoare) attata timp ct produc ia ierburilor (ierburi perene, fie amestec de graminee perene i leguminoase perene, fie lucern ) este rentabil . Solele cu ierburi perene se introduc acolo unde produc ia fermei este diversificat , respectiv acolo unde exist si produc ie zootehnic . De altfel, n agricultura durabil se recomand policultura i cre terea animalelor pentru ca fermele s poat r spunde obiectivelor durabilit iii. Este vorba despre obiectivele sociale (ocuparea for ei de munc rurale prin activit ile diverse ale exploata iei agricole), obiectivele ecologice (organizarea procesului de produc ie agricol n func ie de exigen ele privitoare la respectarea mediului nconjur tor : valorificarea reziduurilor din agricultur prin reciclare pe solurile agricole, protec ia apelor i a ecosistemelor acvatice, protec ia solurilor i a ecosistemelor terestre), men innd totodat o bun produc ie agricol (obiectivele economice) i contribuind la nfrumuse area peisajului rural (obiectivele de dezvoltare rural durabil ). Introducerea solei amelioratoare este necesar i datorit unor condi ii pedologice specifice. Astfel, n cazul solurilor podzolice argilo-iluviale este
179

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

necesar s se introduc o plant amelioratoare care s contribuie la mbun t irea nsu irilor fizice ale solului. De asemenea, pe terenurile cu pante afectate de eroziune este necesar s se introduc o cultur peren (amelioratoare), n vederea reducerii fenomenului de eroziune. Probleme speciale se pun n organizarea asolamentului pe terenurile nisipoase i pe solurile degradate prin s r turare (Pintilie i col., 1985). Asolamentele agricole se organizeaz n general n zone de cmpie, unde terenurile sunt deseori plane sau prezint forme de relief pozitive sau negative, ale c ror pante sunt n general sub 10%. n organizarea asolamentelor agricole se vor avea n vedere i posibilit ile de transport mai ales n cazul produc iilor mai usor perisabile. Gradul de specializare (tipurile de culturi) a asolamentelor agricole depinde de zona agricol n care acestea se organizeaz , de cerin ele pie ei produselor agricole i de condi iile naturale specifice. Totu i, n agricultura durabil , nu se recomand o specializare foarte mare ntruct aceasta ar influen a nefavorabil atingerea obiectivelor de durabilitate. Romnia ofer condi ii ecologice foarte variate, cu zone, de la foarte favorabile la mai pu in favorabile, pentru o palet foarte larg de plante de cultur mare. O pondere foarte nsemnat n structura plantelor de cultur mare o au ns cerealele, care reprezint circa 60-65 % din terenul arabil, adic ntre 6 i 6,5 milioane hectare (Munteanu i col., 2003). Restul suprafe elor sunt ocupate de diferite plante leguminoase pentru boabe (soia, maz re, fasole), oleaginoase (floarea soarelui, rapi ), sfecl pentru zah r, cartof i numeroase plante furajere. In exploata iile bine organizate se practic n general asolamente de 3-6 ani. In numeroase situa ii ns , n special n exploata iile foarte mici, rezultate conform legii fondului funciar (legea 18/1991), se practic deseori rota ii scurte, de 2 ani, n special gru-porumb, dat fiind i ponderea acestor specii n structura culturilor. Acest tip de rota ie nu numai c nu este eficient din punct de vedere economic dar el favorizeaz i transmiterea unor boli precum fuzarioza (Fusarium sp.). oriunde este nevoie de o baz furajer important pentru dezvoltarea zootehniei. Aceste asolamente se organizeaz , de asemenea, n zonele de es, unde, pentru cre terea animalelor, nu exist alte surse de nutre dect cultura plantelor. Acest tip de asolamente poate cuprinde, sau nu sole cu ierburi perene. pentru anumite tipuri de culturi, care necesit o tehnologie specific . Este vorba despre: asolamentele legumicole, unde se pot nfiin a culturi succesive;
180

Asolamentele furajere cuprind adesea culturi furajere i se aplic

Asolamente speciale. Aceste asolamente se organizeaz

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

asolamente cu ngr minte verzi, unde scopul este de a ameliora propriet ile fizice, chimice i biologice ale unor soluri degradate; asolamente cu plante medicinale; asolamnete de livad ; asolamente de pepienier . Aceste tipuri de asolamente se organizeaz n zonele care permit cultivarea unor specii importante din punct de vedere economic, altele dect cele de cultur mare, iar solurile se preteaz foarte bine pentru culturi precum cele men ionate mai sus.

Asolamente mixte. Acestea pot include culturi diverse, cu specii de plante de cultur mare, specii furajere sau horticole. Aceste tipuri de asolamente se pot organiza att n agricultura durabil ct, mai ales, n agricultura biologic ale c rei principii insist pe diversitatea produc iei agricole i pe autosuficien .
Exemple de scheme de asolamente agricole (dup Pintilie, 1985) :
I. Asolament de 3 ani a. Leguminoase + plante tehnice b. Cereale p ioase c. Porumb III. Asolament de 4 ani a. Leguminoase b. Cereale toamn c. Porumb d. Porumb + plante tehnice II. Asolament de 4 ani a. Leguminoase b. Cereale p ioase c. Plante tehnice d. Porumb IV. Asolament de 5 ani a. Leguminoase + plante furajere b. Cereale toamn c. Cereale toamn d. Porumb + plante tehnice e. Porumb + plante tehnice

V. Asolament de 6 ani a. Leguminoase b. Cereale toamn c. Porumb, floarea, soarelui, sfecl d. Cereale toamn e. Porumb f. Porumb

Exemple de scheme de asolamente cu sol amelioratoare pentru soluri degradate (dup Pintilie, 1985) :
181

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

I. Asolament de 3 ani a. b. c. d. e. Gru + trifoi Trifoi Porumb Gru + orz Porumb

II. Asolament de 3 ani a. b. c. d. e. Gru + trifoi Trifoi Gru + orz Porumb Leguminoase anuale, plante tehnice (maz re, fasole, soia, borceag, in)

Alte scheme de asolament (dup Ionescu i col., 1986) :


A. Asolament cerealier Sol amelioratoare cu ierburi perene.... 33,3 % Porumb........ 33,3 % Gru.... 33,3 % B. Asolament de 3 ani Leguminoase (maz re, fasole, soia, borceaguri) 33,3 % P ioase (gru, orz, orzoaic ). 33,3 % Porumb......... 33,3 % C. Asolament de 4 ani Leguminoase (10 %) + in (5 %) i floarea soarelui (10 %) alternnd amplasarea la revenirea pe aceea i sol ..... 25,0 % P ioase (gru, orz, orzoaic )....... 25,0 % Porumb boabe............ 25,0 % Porumb boabe............................... 25,0 % sau: Leguminoase (maz re, fasole, soia, borceaguri)... 25,0 % P ioase (gru, orz, orzoaic ).... 25,0 % Plante tehnice (floarea soarelui + in alternnd amplasarea la revenirea pe aceea i sol )..... 25,0 % Porumb boabe................................ 25,0 %

n ceea ce prive te monocultura i rota ia gru-porumb cu durat mare de folosire, se recomand ntreruperea acestora prin includerea unei sole amelioratoare (S.A.) cu leguminoase i graminee perene timp de 4 ani (Ionescu i col., 1986).
182

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

7.5. Rota ia culturilor


7.5.1. Considera ii generale Rota ia culturilor este o verig tehnologic ce nu poate lipsi din itinerariul tehnic al nici unei culturi n condi iile unei agriculturi moderne, durabile, care ia n considerare, la fel de bine, aspectele economice, sociale i ecologice. Agricultura durabil este preocupat de abilitatea agroecosistemelor de a r mne productive pe termen lung. Durabilitatea n plan ecologic este definit de mul i autori ca o men inere a ecosistemului global sau a capitalului natural, att ca surs de materii prime (intr ri) ct i ca "epurator" pentru materiile reziduale (Goodland, 1995, citat de Werf "i col., 2002). Dimensiunea ecologic a durabilit ii este fundamental ca i cerin a priori pentru dimensiunea economic i pentru cea social (Werf i col., 2002). In acest context, rota ia culturilor este un element important al men inerii i almelior rii fertilit ii solurilor i vie ii acestora i deci un atu pentru cre terea produc iilor. Din punct de vedere agronomic, odat cu recoltarea unei culturi trebuie reflectat asupra plentei ce va lua locul n rota ie pentru a se putea preg ti astfel solul n condi iile cele mai bune, nct cultura urm toare s - i poat exprima ntregul poten ial. Rota ia culturilor este cu att mai justificat i indicat cu ct ea face s se succead plante din familii botanice diferite, avnd un sistem radicular diferit, perioad de vegeta ie diferit , ceea ce permite ca acestea s lase solul neacoperit un timp ct mai scurt posibil n intervalul dintre dou culturi succesive. n situa iile n care intervalul dintre dou culturi succesive este prea mare, iar condi iile climatice se caracterizeaz prin cantit i importante de precipita ii, mai ales sub form de ploaie, este recomandabil s se intercaleze culturi pentru ngr mnt verde, care mai sunt denumite i culturi capcan , care capteaz nutrien ii susceptibili de a fi leviga i, mai ales nitra ii. Rota ia culturilor prezint numeroase avantaje : contribuie la ntreruperea ciclului vital al multor organisme d un toare culturilor agricole ; gra ie sistemelor radiculare diferite ca form , adncime de cre tere, volum de sol ocupat, profilul cultural al solului este mai bine explorat, ceea ce se traduce printr-o ameliorare a propriet ilor fizice ale solului, mai ales a structurii (reduce tasarea i degradarea solurilor), precum i ameliorarea fertilit ii acestuia; succesiunea plantelor apar innd diferitelor familii botanice, precum alternan a cereale p ioase-rapi pentru boabe, sau gru-porumb,
183

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

permite ntreruperea ciclului de dezvoltare a unor buruieni prin aplicarea diferen iat a m surilor culturale ; folosirea leguminoaselor n rota ia culturilor permite cre terea con inutului solului n azot provenind din activitatea simbiotic a acestor plante ; cre terea cantit ii de materie organic n sol de la un an la altul. Rota ia culturilor nu lipse te, ca practic agricol , din sistemele de tip policultur -cre terea animalelor, care caracterizeaz fermele agricole mici (40-50 ha) i medii (100-200 ha), n care se practic agricultura durabil i, cu att mai pu in, din agricultura biologic . n agricultura intensiv , mai ales n unele state dezvoltate, unde se practic agricultur pe parcele foarte mari, s-a ajuns la practicarea monoculturii (gru, porumb), utilizndu-se tehnologii moderne, n special n ceea ce prive te fertilizarea cu ngr minte foliare i tratamentele fitosanitare. Agricultura durabil , ca i concept modern despre agricultur , caut s reintroduc i s men in aceast practic veche, simpl , eficient i ecologic . In Romnia, indiferent de performan a agriculturii, rota ia culturilor a r mas o verig tehnologic foarte important . Principiile care stau la baza rota iei culturilor au n vedere obiectivele de produc ie ale agricultorului dar in cont i de o serie de al i factori precum : condi iile pedo-climatice ; adaptabilitatea soiurilor i hibrizilor la zonele ecologice ; practicile culturale ; riscurile de transmitere a bolilor, a d un torilor sau buruienilor ; efectul plantei premerg toare asupra fertilit ii solului ; bilan ul humic organic . i aportul de materie organic prin fertilizarea

Este posibil ca n rota ie s alterneze culturi apar innd unor familii diferite, precum cerealele, leguminoasele, oleaginoasele etc. Este, de asemenea, posibil alternarea, de la un an la altul, a speciilor ce se seam n toamna cu cele ce se seam n prim vara. 7.5.2. Rota ia culturilor n agricultura durabil Rota ia culturilor este o component central a tuturor sistemelor durabile de produc ie agricol . Rota ia culturilor este cea mai eficient metod , indirect , de minimizare a num rului problemelor cauzate de
184

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

d un tori, boli i buruieni i contribuie la men inerea i cre terea stabilit ii structurale a solului i a fertilit ii acestuia. Ea poate limita num rul de buruieni care se pot nmul i n condi iile practic rii monoculturii. De asemenea, rota ia culturilor permite cre terea activit ii microbiene a solului, care favorizeaz cre terea cantit ii de nutrien i disponibili pentru plante. Atunci cnd se practic rota ia culturilor, produc iile cresc cu 10 pn la 15 % fa de monocultur . In agricultura durabil , rota ia culturilor are o mare importan spre deosebire de agricultura clasic , intensiv , unde a devenit chiar un element secundar odat cu utilizarea ngr mintelor chimice solubile i a produselor fitosanitare i unde solul este considerat, mai mult sau mai pu in, drept un support pentru culturi. Acest fenomen se petrece mai ales n state dezvoltate, precum S.U.A., Australia, dar i unele state europene. Rota ia i asolamentele n agricultura durabil trebuie s r spund urm toarelor imperative : folosirea de soiuri i hibrizi de plante bine daptate condi iilor pedoclimatice ; respectarea, rennoirea i transformarea rezervelor de materie organic i minerale ale solului ; s permit o dezvoltare optim a vie ii din sol ; s permit men inerea unui grad de mburuienare rezonabil sau ct mai redus ; s utilizeze ct mai bine posibil, n timp i spa iu, asocia iile benefice dintre culturi ; s fie interesante din punct de vedere economic ; Pornind de la aceste imperative se pot stabili urm toarele principii generale de baz : 1. n multe tipuri de asolament se acord un loc important ngr mintelor verzi care sunt capabile s mobilizeze i s solubilizeze rezerva mineral a solului i s o pun la dispozi ia culturilor ; trebuie ca solul s nu r mn neacoperit de culturi decat n cazuri particulare ; 2. plantele exigente fa de elementele nutritive i care risc s lase solul s rac i degradat, ca urmare a trecerilor utilajelor agricole, precum sfecla pentru zah r sau porumbul, vor fi, pe ct posibil, cultivate dup un ngr mnt verde sem nat toamna. De asemenea, vor putea fi cultivate plante cu exigen e mari fa de sol si fertilitatea acestuia, dup paji ti temporare sau culturi de lucern ;
185

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

3. trebuie s se men in un echilibru judicios ntre : plantele care dau solului foarte mult carbon organic (cereale p ioase dac paiele vor fi ncorporate n sol, specii cu mas radicular foarte bogat ) ; plantele care dau cantit i importante de materie organic ce se descompune foarte repede (cele care au o mas vegetativ terestr foarte bogat ) ; leguminoasele care au un aport important de azot ; plantele pr itoare care permit o lupt foarte eficient mpotriva buruienilor (p l mid , costrei, pir) i culturile care mburuieneaz mai mult solul (cerealele) ; plantele furajere i paji tile temporare amelioratoare ale structurii solului ; paji tile permanente, cnd acestea pot fi conservate, chiar dac ele nu intr efectiv n sistemul de rota ie. 7.5.3. Rolul leguminoaselor n cadrul rota iei n cadrul familiei Leguminosae se reg sesc numeroase specii anuale, foarte multe dintre acestea cultivate n Romnia (maz rea, fasolea, soia, lupinul, bobul, lintea, n utul, lintea etc.), dar i perene (lucerna, diferite specii de trifoi, ghizdeiul, m z richea etc.). Speciile perene pot fi cultivate singure (lucerna, trifoiul ro u, trifoiul alb) sau n amestec cu specii de graminee perene, alc tuind compozi ia floristic a paji tilor temporare. Speciile perene de leguminoase pot fi adesea reg site n compozi ia floristic a paji tilor permanente, mai ales din zonele de deal. Speciile de leguminoase anuale cultivate n ara noastr intr adesea n sistemele de rota ie a culturilor, prezen a lor fiind foarte apreciat ca urmare a cantit ilor mari de azot pe care le las n sol. Acest azot provine din activitatea bacteriilor fixatoare apar innd genului Rhizobium, care tr iesc n simbioz cu plantele de leguminoase i care se reg sesc n nodozit ile formate pe r d cinile plantelor. Leguminoasele, ca plante de cultur , prezint interes economic pentru boabele bogate n substan e proteice, constituind un aliment interesant pentru animalele domestice i pentru om, dar i pentru con inutul important n substan e grase. In cadrul rota iei, este necesar s se in cont de cultura leguminoaselor pentru alegerea culturii urm toare (va fi ideal o cultur de cereale p ioase de toamn , precum grul) i pentru calculul necesar fertiliz rii cu azot a
186

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

culturii post-merg toare. Intruct maz rea are o perioad scurt de vetgeta ie i se recolteaz foarte timpuriu, mai ales n condi iile zonelor bogate n precipita ii i acolo unde nu urmeaz culturi cerealiere de toamn , dup o cultur de leguminoase trebuie s se nfiin eze culturi succesive, eventual pentru ngr minte verzi. Acestea vor capta azotul i vor mpiedica levigarea acestuia n perioadele ploioase.

Lupinul galben (Lupinus luteus L.)

Maz rea (Pisum sativum L.)

Leguminoase anuale pentru boabe

Maz rea pentru boabe este o leguminoas foarte apreciat ca premerg toare, fiind un excellent cap de rota ie, l snd n sol cantit i importante de azot. Ea elibereaz solul devreme permi nd efectuarea n foarte bune condi ii, a lucr rilor solului i las o bun structur . In plus, este o cultur care nu necesit utilaje specifice pentru lucrarea solului, sem nat, ntre inere i recoltare. Ma inile agricole folosite pentru cereale sunt ntocmai potrivite i pentru cultura maz rii. Totodat cultura maz rii are numeroase exigen e n ceea ce prive te preg tirea terenului i tehnicitatea produc torului. De asemenea este o cultur care pune serioase probleme la recoltare dat fiind c plantele tind s se culce la p mnt sub povara greut ii p st ilor, iar pe de alt parte, p st ile de maz re sunt u or dehiscente i se sparg imediat ce se usuc sau la atingerea cu utilajele agricole. S-au ncercat numeroase solu ii pentru a se reduce pierderile la recoltare, cultura maz rii
187

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

afila, cu port erect fiind frecvent n rile Vest-europene. n Romnia exist soiuri autohtone de maz re, adaptate condi iilor ecologice, rezistente la secet i ar i , precum i soiuri ale c ror boabe nu se desprind din p st i la maturare, pierderile fiind reduse la minimum (soiul Vedea produs la S.C.D.-Teleorman). In condi iile din ara noastr i fasolea este o leguminoas care las terenul mbog it n azot, curat de buruieni, f r resturi vegetale, iar lucr rile solului se fac n condui ii foarte bune astfel c este o premerg toare bun pentru alte culturi agricole, ndeosebi pentru grul de toamn (Roman i col., 2003). Soia este o alt leguminoas , bun premerg toare chiar i pentru cerealele p ioase de toamn , de i are o recoltare mai trzie, i care, datorit rela iei de simbioz cu bacteriile fixatoare de azot, las n sol cantit i mari de azot (80-120 kg/ha). Lund n considerare c pentru a realiza 100 kg boabe, grul are nevoie, n medie, de 3 kg N s.a./ha, iat c soia permite realizarea unei produc ii de gru cuprins ntre 2600 i 4000 kg/ha f r a folosi ngr minte chimice. Acest lucru este deosebit de important pentru a fi luat n considerare de c tre agricultorii ale c ror resurse financiare sunt limitate i nu i permit achizi ionarea de ngr minte minerale foarte costisitoare. Pe de alt parte, ngr mintele sintetice sunt, n general, foarte u or solubile n sol, o cantitate important pierzndu-se prin levigare ntr-un timp scurt dup aplicare. 7.5.4. Efectul rota iei culturilor asupra solului

In ceea ce prive te efectul asupra propriet ilor fizice, o importan deosebit o prezint efectul asupra structurii solului, respectiv a stabilit ii structurale a acestuia. Structura solurilor poate fi influen at de tipul de rota ie i mai ales de plantele care se succed n cadrul rota iei. Totodat depinde de tipul de sol dac structura acestuia va fi influen at mai mult sau mai pu in. Cercet ri efectuate n condi iile solului brun-ro cat de la Moara Domneasc (Ferm experimental a USAMV-Bucure ti), au ar tat c lucerna are un impact foarte mare asupra gradului de structurare (% agregate hidrostabile) a solului n stratul superior, respectiv 26,3-26,4 %. Aceasta este urmat de monocultura de gru cu valori de 19,3-21,3 %, rota iile de 4 ani, gru i porumb, cu valori aproximativ egale, cuprinse ntre 18,6 i 19,4 %, respectiv, 18,4-19,1 i doar 17,4-18,5 % monocultura de porumb (Ciontu i Budoi, 1994). Rota ia ierburi perene pentru semin e paji te temporar
188

chimice i biologice ale solului.

Rota ia culturilor poate avea efecte directe asupra propriet ilor fizice,

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

determin cre terea semnificativ a stabilit ii agregatelor comparativ cu alte tipuri de rota ii (Jankauskas i col, 2003). Unele specii cultivate au un rol foarte important, n cadrul rota iei, n stimularea form rii agregatelor de sol. Este cazul lupinului, care determin formarea de agregate de sol stabile, fa de orz, care contribuie la stabilitatea agregatelor dar nu i la formarea acestora (Chun i Heenan, 1996). Alte cercet ri efectuate tot n ara noastr , de data aceasta pe solul brunro cat slab podzolit din zona central a Olteniei, au ar tat c gradul de structurare a solului a nregistrat, dup 22 de ani de experimentare, cel mai mare procent de agregate hidrostabile n rota ia de 4 ani, dup maz re (55,9 % pe un agrofond nefertilizat i de 54,3 % pe un agrofond fertilizat chimic). n rota ia de 2 ani, dup porumb, gradul de hidrostabilitate a agregatelor a fost cel mai redus (48,3 % pe agrofond nefertilizat i 54,3 % pe agrofond fertilizat chimic). Structura cea mai proast a solului dup porumb s-a datorat lucr rilor repetate de mobilizare a solului n timpul perioadei de vegeta ie, determinnd o pulverizare a acestuia, respectiv stricarea structurii, fa de leguminoase sau p ioase, care au nsu irea de a reface i proteja agregatele de sol (Ionescu i col., 1986). In func ie de proprit ile fizice ale solului dar i de forma de relief, organizarea asolamentelor poate ac iona n favoarea p str rii capacit ii productive a solurilor i conserv rii acestora. Astfel, pe terenurile n pant , deseori expuse fenomenului de eroziune hidric , asolamentul de cinci ani cu sol amelioratoare constituie una dintre verigile importante ale complexului de m suri antierozionale, care conduce la ob inerea unor sporuri de produc ie f r efort financiar i n acela i timp contribuie la diminuarea scurgerilor de ap i sol pe versan i (Neam u i col., 1977). Numero i cercet tori relatez rolul rota iei culturilor n prevenirea eroziunii solului i n stabilitatea ecologic a peisajului agricol. Eroziunea hidric este principalul factor de degradare a zonelor agricole, care afecteaz 56% din totalul arabilului la nivel mondial i care a dus deja la eliminarea din produc ia agricol a 430 milioane ha sau 30% din totalul arabil disponibil (Djorovic, 1999). Posibilitatea de a limita eroziunea solurilor prin intermediul rota iei culturilor depinde de unele propriet i morfologice ale plantelor cultivate, precum i de modul n care acestea sunt sem nate sau plantate. Desigur, acestu lucru este legat de intervalul dintre rndurile de plante i de cel dintre plante pe rnd, care condi ioneaz densitatea plantelor i, prin urmare, rezisten a acestora la fenomenul de eroziune. Cu ct covorul vegetal este mai nchegat, cu att rezisten a opus eroziunii va fi mai mare. Astfel, a a cum remarc i Jankauskas i col. (2003), gradul de eroziune este mai ridicat ntr-o cultur de cartof spre deosebire de cultura de orz de prim var sau de raigras. Sub o cultur de ierburi perene este vorba chiar de absen a total a fenomenului de eroziune hidric .
189

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Agroecosistemele joac un rol cheie n promovarea biodiversit ii. De aceea, agroecosistemele cu multe specii sunt componentele poten iale ale strategiei, att pentru conservarea solului ct i a biodiversit ii. Investiga ii realizate pe soluri nisipo-lutoase (Jankauskas i col, 2003) au ar tat c rata eroziunii hidrice sub o cultur de cartof a fost foarte mare, mai redus n culturile de orz i secar i zero n culturi de ierburi perene. Capacitatea rota iei culturilor de a preveni eroziunea hidric depinde de propriet ile culturilor de a rezista fenomenului de eroziune. Rota ia culturilor poate influen a totodat propriet ile chimice ale solului. Plantele cultivate au exigen e diferite n privin a consumului de elemente nutritive astfel nct unele pot l sa solul s rac n elemente nutritive, iar altele pot l sa n sol cantit i considerabile de nutrien i ce pot fi luate n calcul pentru cultura urm toare. Plantele leguminoase, a a cum s-a men ionat anterior, datorit simbiozei cu bacteriile din genul Rhizobium, las n sol cantit i importante de azot. De asemenea, paji tile temporare, dup desfiin area lor, ofer solului cantit i importante de materie organic u or mineralizabil i cantit i importante de nutrien i. In anumite condi ii de sol, rota ia culturilor combinat cu sistemul minim de lucr ri ale solului sau cu sem natul direct a condus la cre terea cantit ii de materie organic n sol (Lpez-Fando i col., 1995). In ceea ce prive te impactul rota iei culturilor asupra biomasei microbiene i activit ii acesteia, literatura de specialitate men ioneaz numeroase lucr ri n care se afirm c n practic , n sistemele integrate de produc ie agricol , trebuie acordat o mai mare aten ie unei rota ii diverse a culturilor, lucr rilor de conservare a solului i cantit ii de materie organic ce se ncorporeaz n sol pentru a se putea stimula func iile microbiene (Emmerling i col., 2001). 7.5.5. Efectul rota iei asupra produc iei culturilor n agricultura durabil obiectivele economice nu ocup un loc secundar, ci ele continu s fie poate la fel de importante ca i n agricultura clasic doar c pentru atingerea acestor obiective agricultorul nu trebuie s le exclud pe cele sociale i pe cele ecologice. In aceste condi ii, n cadrul sistemelor de produc ie durabil , rota ia culturilor are efecte directe, att din punct de vedere economic, ct i din punct de vedere ecologic. Produc iile agricole pot fi influen ate foarte mult de tipul de rota ie practicat. O rota ie neechilibrat va influen a ntregul agroecosistem dar va avea, desigur, o influen negativ i asupra produc iei agricole. O mare preocupare n cultura plantelor este legat de lungimea rota iei sau durata acesteia, specific pentru fiecare cultur astfel nct se se reduc
190

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

pe ct posibil inciden a atacului anumitor agen i patogeni. Studii i cercet ri de lung durat au ar tat c lungimea rota iei are o mare importan n ceea ce prive te frecven a atacului anumitor boli asupra plantelor cultivate. Se poate diferen ia un efect specific al rota iei culturilor asupra produc iei ob inut la o anumit cultur dar, cel mai adesea, sunt luate n calcul i alte elemente sau verigi ale itinerariului tehnic, precum nivelul de fertilizare, care are un rol important n atingerea obiectivelor de produc ie. Cercet ri efectuate n condi iile solului brun-ro cat din partea central a Cmpiei Romne (Blteanu i col., 1981) au ar tat c rota ia maz re-gruporumb-porumb determin cele mai mari produc ii att la gru, ct i la porumb i, att n condi ii de agrofond nefertilizat, ct i fertilizat (figura 7.1.). Este important de remarcat c s-au aplicat ngr minte n cantit i mici, att cu fosfor, ct i cu azot. De asemenea, rezultatele prezentate, asigurate statistic, reprezint media pe 22 de ani ntr-o zon a rii noastre cu un foarte bun poten ial agricol. Aceasta permite, n afar de a scoate n eviden importan a rota iei propriu-zis pentru produc ia agricol , i o imagine clar asupra poten ialului zonal.
Figura 7.1. - Produc+ia de gru 1i porumb n diferite rota+ii pe agrofond fertilizat 1i nefertilizat, media pe 22 de ani (1958-1979) - S>ftica, 1980 (dup> Blteanu 1i col., 1981)
45 40 35 30 25

Produc+ia (q/ha)
20 15 10 5 0

monocultura gru-porumb ov!z-gru-porumb-porumb maz!re-gru-porumb-porumb

nefertilizat Gru

N48P32

nefertilizat Porumb

N48P32

Cultura 1i tratamentul

Complementaritatea rota iei culturilor cu diferi i al i factori i influen a asupra produc iei plantelor cultivate a fost pus n eviden prin cercet ri aplicative la numeroase specii de cultur mare. La floarea soarelui (Helianthus annuus), plant cultivat n Romnia pe cca. 997 mii ha, n anul 2004, cu o
191

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

produc ie medie de aproximativ 1725 kg/ha (FAOSTAT, 2004), recolta este influen at indirect de rota ia culturilor. Sin i col. (1987) au constatat c floarea soarelui cultivat dup ea ns i sau dup soia este puternic expus atacului de putregai alb (Sclerotinia sclerotiorum), frecven a atacului acestei boli fiind foarte mare, iar virulen a agentului patogen este mai ridicat pe soia dect pe floarea soarelui, ceea ce accentueaz intensitatea atacului n cazul alternan ei celor dou culturi (Tabelul 7.1.). n asolamentul de 4 ani se asigur reducerea substan ial a frecven ei atacului bolii i cre terea produc iei. Produc ia maxim i atacul minim de putregai alb se nregistreaz n asolamentul de 6 ani. De aceea, este considerat necesar cultivarea florii soarelui n cadrul unor rota ii cu durat lung i evitarea alternan ei cu soia, aceasta fiind posibil prin includerea celor dou culturi n asolamente separate (Sin i col., 1987). Ionescu i col., (1986) apreciaz c alc tuirea unor rota ii de 3 i 4 ani, n special cu leguminoase a dus, dup 24 ani de experiment ri, la o evolu ie bun a fertilit ii solului, contribuind la ob inerea unor produc ii mari i constante. Produc iile ob inute n monocultur au sc zut n general de la un ciclu de experimentare la altul, iar cele n rota ia gru-porumb, dup o perioad lung de folosire, s-au plafonat la un nivel apropiat celor din monocultur . Sc derea produc iei n monocultur i n rota ia gru-porumb a fost determinat cu prec dere de cre terea atacului de boli (fuzarioz ) i a mburuien rii. Prin rota ii ra ionale i fertiliz ri corecte principalele nsu iri fizice, chimice i biologice ale solului au fost evident mbun t ite, iar mburuienarea, atacul de boli i d un tori edafici au sc zut.
Tabelul 7.1. Influen a asolamentului la cultura florii soarelui (dup Sin i col., 1987, ICCPT-Fundulea) Rota ia Floarea-soarelui asolament de 6 ani Floarea-soarelui Gru Sfecl Porumb Floarea-soarelui Soia Gru Porumb Floarea-soarelui Soia Floarea-soarelui Floareasoarelui Produc ia medie pe 4 ani (q/ha) 32,0 30,0 27,9 23,0 23,5 Diferen a (q/ha) 2,0 4,1 9,0 8,5 (%) 7 13 28 27 Frecven a atacului de Sclerotinia, (%) 3,0 12,1 16,5 26,0 23,4

192

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Rezultate experimentale ob inute la cultura cartofului, pe un sol nisipolutos, n condi iile aplic rii unui sistem de lucr ri de conservare a solului (lucr ri minime ale solului i acoperirea acestuia cu mulch ob inut din tocarea resturilor vegetale) arat c rota ia de 2 ani a cartofului, fa de cea de 3 ani, determin schimb ri semnificative n ceea ce prive te m rimea i distribu ia tuberculilor de cartof, cre terea propor iei de tuberculi sub-dimensiona i i cre terea severit ii atacului de Rhizoctonia la tuberculii recolta i. n general, lungimea rota iei a fost factorul dominant ce a influen at produc ia de cartof (Carter i col., 2001). 7.5.6. Culturi speciale n cadrul rota iei Cultura ngr % mintelor verzi este un mijloc ecologic de ngr are i de protec ie a solului, iar informa iile despre rolul, importan a, modul de gestiune a culturii, etc. sunt abundente n literatura de specialitate. ngr mintele verzi sunt culturi speciale, care se ncorporeaz n sol la atingerea unui maximum de substan uscat acumulat n p r ile vegetative, deseori n faza de nflorire, pentru a ameliora solul. n plus, aceste culturi au rolul de a proteja suprafa a acestuia, care, n intervalele dintre dou culturi, r mne neacoperit de covorul vegetal al culturilor i este expus factorilor climatici, n special intemperiilor (ex. : ploi toren iale cu viteze care dep esc viteza de infiltra ie a solului i care determin iroirea) i vntului (eroziune eolian , mai ales n cazul solurilor mai pu in structurate). Cu condi ia ca ele s fie bine alese i cultivate, ngr mintele verzi ofer numeroase avantaje care justific foarte bine costul lucr rilor de preg tirea terenului i sem nat. Este posibil s se simplifice la maximum aceste lucr ri folosindu-se sem natul direct. Dac perioada de timp dintre dou culturi (intercultura) permite, precum n cazul cerealelor p ioase, care se ns mn eaz dup maz re sau cartof timpuriu, se poate men ine fertilitatea solurilor sau chiar se poate ameliora cu ngr minte verzi. Este foarte util cultura ngr mintelor verzi, mai ales atunci cand la o cultur timpurie s-au ob inut produc ii mai mici dect cele prev zute, datorit anumitor circumstan e i cand apar riscuri ale levig rii azotului. In condi iile n care se vor nfiin a culturi pentru ngr minte verzi, care vor parcurge perioada de iarn , se vor alege soiuri de plante sensibile la ger ceea ce va ajuta la lucr rile ulterioare de ncorporare n sol. Ingr mintele verzi trebuie s aib o cre tere rapid i s poat fi sem nate u or, oricare ar fi condi iile climatice. Culturile de ngr mintele verzi prezint numeroase avantaje :
193

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

contribuie la cre terea stabilit ii structurale a solului ; ncorporarea materiei organice proaspete, bogat n glucide, permite favorizarea rapid a prolifer rii microorganismelor din sol ceea ce determin cre terea rezisten ei agreatelor de sol ; acestea vor rezista mai bine la impactul intemperiilor sub form de ploaie, mai ales ploile toren iale ; fac s creasc sau, cel pu in, stabilizeaz con inutul n materie organic al solului : ngr mintele verzi contribuie n sol cu circa 15 % materie uscat stabil (humus), adic la o produc ie de 2,5 tone materie uscat /ha rezult 375 kg humus/ha (Sanderson i Ruelle, 1989). men in umiditatea solului ; reduc fenomenele de iroire sau scurgere la suprafa a solului ; protejeaz solurile fragile sau sensibile la tasare mpotriva eroziunii, a scurgerii la suprafa i formarea crustei; pe durata perioadei de vegeta ie a plantelor cultivate ca ngr mnt verde, covorul vegetal format de acestea protejeaz solul mpotriva impactului direct al pic turilor de ploaie, iar r d cinile contribuie la fixarea i re inerea agregatelor i particulelor de sol ; limiteaz drenarea apei i levigarea azotului spre pnzele acvifere subterane ; azotul neutilizat de c tre cultura precedent este par ial recuperat i restituit solului n momentul ncorpor rii ngr mintelor verzi ; cantitatea de azot absorbit i asimilat de c tre plantele cultivate ca ngr mnt verde depinde de numero i factori, precum specia cultivat ca ngr mnt verde, disponibilitatea solului n azot, fertilizarea cu azot eventual, stadiul ngr mintelor verzi. Se poate estima c aceste cantit i de azot absorbite se situeaz ntre 30 i 50 kg/ha ; pot ntrerupe ciclul de via al anumitor parazi i, spre exemplu nematozii Heterodera, care atac sfecla pentru zah r, pot fi afecta i de cultivarea unor plante din familia cruciferelor : aceste plante excret substan e care atrag nematozii ; ace tia se fixeaz pe r d cini dar sunt priva i de hran i mor ; ciclul de dezvoltare al parazi ilor este ntrerupt (Sanderson i Ruelle, 1989). n func ie de perioadele n care aceste culturi pentru ngr se nfiin eaz poate fi ntlnite urm toarele situa ii : minte verzi

a. ngr % minte verzi de var , care ocup terenul o perioad scurt de timp pe timpul verii. Aceste culturi apar ca o ni n cadrul rota iei
194

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

culturilor i contribuie la ameliorarea condi iilor de sol, mai ales n cazul celor s race sau pentru a preg ti solurile pe care urmeaz s se instaleze culturi perene. Pentru a nfiin a astfel de culturi se vor folosi leguminoase anuale, precum maz rea furajer , m z richea sau altele, capabile s produc o cantitate important de materie organic i s fixeze azotul n acela i timp sau alte specii, precum iarba de Sudan, meiul, de asemenea, capabile s produc o cantitate important de biomas , s mpiedice dezvoltarea buruienilor i s amelioreze propriet ile solului. b. ngr % minte verzi de iarn sau culturi acoperiotoare, care sunt nfiin ate la sfr itul verii sau n toamn pentru a proteja solurile sensibile, mai ales n regiunile cu precipita ii sub form de ploaie pe timpul iernii. Adesea sunt alese pentru acest scop plante leguminoase dar i graminee (trifoi, m z riche, raigras sau gru). Deseori aceste culturi servesc drept capcan pentru nutrien ii susceptibili de a fi leviga i c tre pnzele acvifere subterane. c. mulchviu, sau culturi ascunse sub o cultur anual sau peren . Aceste culturi au rolul de a suprima cre terea buruienilor, a reduce fenomenul de eroziunea solului i de a ameliora infiltrarea apei n sol. Un exemplu de mulch viu l poate reprezenta suprans mn area cu m z riche la ultima cultiva ie a unei culturi de porumb. n culturile perene se folose te cel mai adesea cultura unor astfel de specii n planta iile pomicole i viticole sau n pepiniere. Unele culturi furajere pot ndeplini rolul de culturi protectoare pe durata ocup rii suprafe ei cultivate. Pentru a determina un maximum de beneficii pentru sol, culturile furajere nu trebuie cosite sau p unate nainte de a acumula maximum de biomas . n continuare vor fi prezentate cteva specii utilizate n producerea de ngr minte verzi, culturi de protec ia solului sau culturi-capcan , multe dintre acestea fiind i plate furajere foarte valoroase:
Familia Leguminosae Lucerna Plant furajer , ce formeaz o bogat mas vegetativ la suprafa a solului , dezvolt o r d cin pivotant ce poate str bate solul pn la Medicago sativa circa 2m. Fixeaz azotul atmosferic prin intermediul bacteriilor din genul Rhizobium cu care tr ie te n simbioz . Bobul Vicia faba Lupinul Plant furajer ce realizeaz o important cantitate de biomas terestr . Fixeaz azotul atmosferic prin simbioz cu bacterii fixatoare de azot. Plant furajer i pentru ngr mnt verde n cultur principal sau ca a doua cultur , sem nat direct n miri te, pe solurile cu textur 195

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

Lupinus sp. Trifoiul ro u Trifolium pratense Trifoiul incarnat Trifolium incarnatum Trifoiul m runt Medicago lupulina M z richea Vicia sp. Familia Crucifere Mu tarul Sinapis alba

u oar , s race n materie organic , avnd o slab structural i reac ie u or acid .

stabilitate

Plant furajer dar i amelioratoare a fertilit ii solurilor prin fixarea unor cantit i nsemnate de azot (circa 120-200 kg/ha/an); sistemul radicular contribuie la structurarea solului. Plant anual sau peren , care poate realiza circa 4,5-5,0 t/ha biomas , n medie, inflorescen ele de culoare ro ie-bordo nfrumuse eaz solele cultivate i paji tile, contribuind la plusvaloarea peisajului; foarte bun amelioratoare pentru soluri. Plant ce poate produce o cantitate important de biomas ; ca ngr mnt verde se ncorporeaz n sol la mbobocire; este preferabil pentru culturi ascunse. Are forme de prim var i de toamn ; are cre tere rapid i produce cantit i mari de biomas ; este amelioratoare a fertilit ii solului ca urmare a fix rii azotului, ca i alte leguminoase. Plant cu cre tere rapid i cantit i mari de mas verde; se ncorporeaz n sol la mbobocire; nu se va cultiva dup alte specii din aceea i familie botanic .

Familia Hydrophyllaceae Facelia Phacelia tanacetifolia Plant bogat n proteine, produce o cantitate mare de biomas ntrun timp foarte scurt; este i o foarte bun plant melifer ; este adesea folosit ca ngr mnt verde; se poate ncorpora n sol sau se poate toca i composta; florile au miros pl cut; contribuie la nfrumuse area peisajului. Pseudocereal , adesea recomandat ca ngr mnt verde; acoper terenul foarte repede i n bu cre terea buruienilor; amelioreaz solurile i subsolurile degradate. Cereal p ioas care produce o foarte mare cantitate de biomas . Excelent recuperatoare a azotului n exces din soluri; ca ngr mnt verde contribuie la cre terea materiei organice din sol i la amelioarrea structurii acestuia, previne eroziunea, iar prin cre terea rapid contribuie la diminuarea buruienilor. Se poate cultiva att n cultur pur ct i n amestec cu trifoiul ro u sau cu trifoiul alb, cand rolul de plant amelioratoare a solului se apmlific . Are cre tere rapid i produce o antitate mare de mas vegetativ .

Familia Polygonaceae Hri ca Fagopyrum esculentum Familia Gramineae Secara Secale cereale

Raigrasul aristat Lolium multiflorum

196

Protec ia Mediului prin Agricultur Durabil

Vasilica STAN

7.6. Concepte noi


n cele ce urmeaz ne vom referi la un nou concept ce a intervenit mai ales n agricultura francez n anii 90 i care s-a impus odat cu Politica Agricol Comun a Uniunii Europene i cu imperativele Agendei 2000, n special legate de protec ia mediului nconjur tor. Acest concept, reg sit sub termenul de "jachre", define te ansamblul suprafe elor de teren arabil l sate n repaus pe parcursul unui an agricol, ntre inute sau lucrate superficial. Aceste suprafe e se mai numesc i suprafe e nghe ate. Pentru a defini n termeni romne ti aceast practic , putem reveni la primele paragrafe din acest capitol n care vorbim de agricultura cu prloag , care s-a practicat i n Romnia nainte de introducerea asolamentului. Practicarea prloagei s-a impus n unele ri din UE pentru reducerea supraproduc iei cerealiere i a celei de oleoproteaginoase i, n consecin , pentru diminuarea riscurilor de poluare cu azot sub form nitric provenind din practicile agricole. Practica n sine const n a nu cultiva n scop productiv un anumit procent din suprafa a afectat anual cerealelor i oleoproteaginoaselor. Din punct de vedere economic, dat fiind c agricultorii europeni primesc ajutor financiar de la UE, pentru suprafe ele n prloag nu se primesc ajutoare financiare. Suprafe ele nghe ate pot fi totu i indemnizate n cadrul unui program anual al PAC (prloag faunistic sau sprafa nghe at verde, cnd aceast practic are rolul de a ncuraja dezvoltarea biodiversit ii faunistice sau cnd are rolul de a contribui la men inerea peisajului). In aceast caz este vorba despre suprafe e n prloag cu ajutor financiar. n anul 2005, conform AGPB (Association Gnrale des Producteurs de Bl et dautres crales=Asocia ia General a Produc torilor de Gru i alte cereale), n Fran a, ponderea suprafe ei obligatorii n prloag pentru recolta de cereale i de oleoproteaginoase a fost fixat la 10 % n cadrul agendei 2000. n plus, agricultorul va putea continua s practice voluntar suprafe e n prloag . Totu i, a a cum prev d reglement rile, totalul suprafe elor pentru care agriucltorul poate primi i ajutor financiar nu trebuie s dep easc 30 % din totalul suprafe elor declarate a fi cultivate cu cereale i oleoproteaginoase n prloag . Suprafe ele l sate voluntar n prloag nu trebuie s dep easc 20 % din totalul Suprafe ei Arabile Utile.

197