Sunteți pe pagina 1din 16

Dosarul meu

ID Titlul proiectului 77065 PRACTIS - Proiect Regional de Alternative in Cariera pentru Tineri Intelectuali Someri

Profilul meu ID Denumire organizaie Adres pot electronic Cod de nregistrare fiscal Numr de nregistrare n registrul comerului Anul nfiinrii Adresa potal Cod Localitate Judeele Regiune Nr. de la Registrul Asociaiilor i Fundaiilor TIPUL SOLICITANTULUI Tipul solicitantului Persoane juridice de drept privat 18777 S.C. INCAF MANAGEMENT S.R.L. amatetovici@yahoo.com R10332295 J/09/61/1998 1998 Calea Galati 346 corp C camera 1 bis parter 810210 Braila Brila Sud-Est

REPREZENTANTUL LEGAL Prenume i Nume Funcie Numr de telefon Numr de fax Adres pot electronic Document de identitate Emis de La data de George-Adrian Matetovici administrator 0239616555 0239616555 amatetovici@yahoo.com CI XR 203407 SPCLEP Braila 13-10-2005

ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR Sunt de acord ca datele cuprinse n prezenta nregistrare i n formularele referitoare la aplicant i la proiect s fie utilizate n conformitate cu Legea nr. 677/2001 privind protecia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor date cu modificrile i completrile ulterioare ALTE INFORMAII Anul n*-2 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri/venituri din activiti fr scop patrimonial Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar / excedent reportat pe anul urmtor (conform bilan) Anul n*-1 Numr mediu de angajai Cifra de afaceri/venituri din activiti fr scop patrimonial Profitul sau pierderea net() a exerciiului financiar / excedent reportat pe anul urmtor (conform bilan) Incadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului ntreprindere(NU ntreprindere individual, persoan fizic autorizat, sau echivalent)

DA

Partenerii

PARTENERII IMPLICAI N DERULAREA PROIECTULUI Implementarea proiectului se face n parteneriat? NU

INFORMAII PROIECT ID Titlul proiectului 77065 PRACTIS - Proiect Regional de Alternative in Cariera pentru Tineri Intelectuali Someri

DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI Prenume i Nume Funcie Numr de telefon George-Adrian Matetovici administrator 0744531596

Numr de fax Adres pot electronic

0239616555 amatetovici@yahoo.com

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENIE Domeniul major de intervenie 5.1

TIPUL PROIECTULUI Tipul proiectului Regional

CLASIFICAREA DOMENIILOR Clasificarea domeniilor Urban

LOCAIA PROIECTULUI Regiunea principala ara Regiunile Judeele Altele Sud-Est Romania Sud-Est

Municipiul Braila Municipiul Galati

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU Obiective orizontale ale POS DRU

Egalitate de anse Dezvoltare durabil Inovaie i TIC DURATA PROIECTULUI Durata Exeriena relevant a solicitantului pentru domeniul proiectului 12 (n luni) Solicitantul a fost implicat in derularea cu succes a programelor pilot destinate sprijinirii sectorului IMM in 1994, in implementarea primului program de masuri active de angajare in Romania incepand cu anul 1998, in programele de dezvoltare regionala si in programele de atenuare a impactului social al restructurarii industriale in regiunea Braila-Galati. Membrii echipei de implementare prezinta experienta relevante si certificate atat ca initiatori si implementatori de proiecte cat si ca evaluatori si membrii echipelor de monitorizare pentru programele cu finantare externa si guvernamentala in regiunea Braila-Galati. Solicitantul dispune de experienta relevanta de lucru in urmatoarelele domenii utile implementarii proiectului propus: - realizarea de studii si statistici privind mediul economic - conceperea si desfasurarea de programe de instruire - conceperea si implementarea campaniilor de informare - realizarea de materiale informative - analize de piata, planuri de afaceri, transfer tehnologic - finantarea proiectelor generatoare de locuri de munca asistenta tehnica, economica si juridica acordata tinerilor intreprinzatori si viitorilor intreprinzatori - evaluari de programe si proiecte - asistenta tehnica regionala privind implementarea de proiecte europene

PARTENERIATUL N CADRUL PROIECTULUI Descriei parteneriatul pentru proiect NU ESTE CAZUL

DESCRIERE PROIECT 1 Obiectivul proiectului Obiectivul General al Proiectului este de a contribui la cresterea gradului de ocupare pe plan regional, a tinerilor someri, tinerilor someri de lunga durata, persoane in cautarea unui loc de munca cu studii superioare, in Regiunea 2 SudEst, in Municipiile Braila si Galati. Efectul pozitiv asupra grupului tinta va fi cresterea capacitatii de ocupare a unui loc de munca, imbogatirea competentelor si cunostintelor profesionale, cresterea gradului de informare asupra oportunitatilor locale, incurajarea angajarii si autoangajarii, imbunatatirea capacitatii de autoprezentare, constientizarea necesitatii invatarii si acumularii profesionale pe tot parcursul vietii. Efectul pozitiv pe termen lung al proiectului, corespondent cu obiectivul general al POS DRU, este de a consolida din punctul de vedere al resurselor umane inalt calificate mediul economic regional, avand in vedere ca aceasta categorie socio-profesionala care constituie grupul tinta, prin dinamismul si capacitatea sa, este esentiala pentru cresterea competitivitatii economiei regionale si pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare sustenabila si a economiei bazate pe cunoastere. Contributia proiectului la obiectivele Axei Prioritare 5 a POS DRU este relevanta prin concentrarea asupra tinerilor si prin elementele prin care contribuie la inlaturarea barierelor in calea angajarii (problema experientei anterioare), prin faptul ca include programe de pregatire profesionala si de stimulare a angajarii. De asemenea proiectul va avea contributii la dezvoltarea unei piete a muncii moderne si flexibile, prin incurajarea mobilitatii intra-regionale, a utilizarii tehnicii moderne in cautarea locurilor de munca si abordarea procedurii de ocupare in mod inovativ, incurajand ocuparea, inclusiv inceperea unei activitati independente. Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Realizarea unui studiu al pietei de munca locala Braila-Galati privind oportunitatile reale de anjgajare, intr-o abordare prezenta si in perspectiva, identificarea principalilor angajatori, tipurile de locuri de munca oferite si caracteristicile acestora, inclusiv premizele de evolutie in cariera ulterioare primei angajari. Furnizarea de informatii privind oportunitatile prezente si viitoare de angajare, inclusiv solutii alternative. Furnizarea de informatii privind calificarile necesare maximizarii sanselor de angajare pentru grupul tinta. Desfasurarea de sesiuni de consiliere de grup si individuale generale privind oportunitatile in angajare, inclusiv detectarea membrilor grupului tinta cu interes si aptitudini in initierea unei activitati independente, in vederea participarii la programe de consiliere specifice. Desfasurarea de cursuri in cadrul furnizorilor regionali de formare, corespunzator profilurilor profesionale ale fiecarui membru al grupului tinta si a profilului ocupational al locului de munca identificat ca fiind corespunzator. Diminuarea fenomenului exodului de competente din Regiunea 2 Sud Est, simultan cu promovarea mobilitatii ocupationale intra-regionale (Braila-Galati). Eliminarea barierelor in calea angajarii tinerilor someri. Constientizarea angajatorilor privind barierele impuse la ocupare in fata tinerilor in general si cu preponderenta in fata tinerilor cu calificare universitara (problema experientei anterioare). Constientizarea grupului tinta asupra alternativelor la angajare (initiativele independente, autoangajarea). Activitati transversale: Activitati de management al proiectului: - inregistrarea solicitantului ca operator de date cu caracter personal - elaborarea sarcinilor de lucru specifice catre membrii echipei - urmarirea realizarii obiectivelor si indeplinirea indicatorilor asumati - masuri corective daca este necesar asigurarea reprezentarii proiectului in relatia cu alti actori relevanti regionali in domeniile de actiune ale POS DRU - realizarea raportarilor tehnice si corelarea cu cele financiare - asigurarea cooperarii cu expertii organismului de implementare Activitati de asigurare a vizibilitatii proiectului: - conferinta de lansare - comunicate de presa trimestriale - intretinerea si actualizarea site-ului web - conferinta finala Activitati de achizitii: - achizitionarea serviciului de audit - achizitionarea serviciilor informatice - achizitionarea serviciilor de expertiza financiar/contabila - achizitionarea de programe de instruire pentru fiecare membru al grupului tinta Activitati si pachete de lucru: Pachetul de Lucru 1 Informare generala publica despre oportunitatile si realizarile proiectului (minim 500 persoane informate) - Realizare conceptuala si tiparire leaflet - Comunicat de presa - Anunturi mass media Braila-Galati Pachetul de Lucru 2 Constituirea Grupului Tinta al beneficiarilor directi ai proiectului: - Crearea de contacte functionale in cadrul potentialilor furnizori de informatii necesare selectarii grupului tinta (Universitati, AJOFM, ONG-uri, Autoritati) - Activitati de identificare si recrutare a beneficiarilor proiectului (grupul tinta propriu-zis).

Activitile proiectului

Pachetul de Lucru 3 Studierea mediului economic regional din punct de vedere al perspectivelor ocuparii pentru tinerii someri cu studii superioare. Principalii angajatori generatori de locuri de munca pentru grupul tinta - Analiza ofertei de locuri de munca din punct de vedere calitativ si cantitativ. Identificarea competentelor principale necesare care maximizeaza sansele de angajare pentru locurile de munca identificate. Pachetul de Lucru 4 Informatii si Consiliere Generala privind piata regionala de munca, oferte si oportunitati alternative. - Desfasurarea de sedinte de consiliere/analiza initiale cu membrii grupului tinta. Identificarea necesitatilor specifice ale fiecarui membru al grupului tinta. - Activitati de analiza a necesitatilor specifice ale fiecarui membru al grupului tinta identificate si de corelare a acestora cu nevoile generale identificate si justificate in proiect. Stabilirea unui necesar de formare individual. - Realizarea sedintelor individuale de consiliere in cariera cuprinzand analiza profilului profesional si a calificarilor existente. Identificarea necesarului de competente si calificari. - Consiliere privind alternativele la angajare initiativele individuale, autoangajarea. Pachetul de Lucru 5 Mediere a muncii, inclusiv utilizand mijloace TI - Realizarea formularelor de lucru Cerere de Angajare si Oferte de angajare care vor fi disponibile atat online pe site-ul proiectului, cat si la sedii, in format tiparit. - Completarea si aducerea la zi continua a bazelor de date grup tinta si potentiali angajatori. - Implementarea serviciului JobAlert, de mediere automata si semnalizare a corespondentei cererii si ofertei in piata muncii Braila-Galati. JobAlert va fi un serviciu online de piata de munca virtuala, automatizat care va semnala corespondentele gasite intre cererile si ofertele de munca in urma analizei unor criterii. Acest sistem va fi completat de un sistem de mesagerie automata realizat prin intermediul email si SMS si care va mentine contactul permanent intre membrii grupului tinta pe de o parte si echipa de implementare pe de alta parte. Prin acest serviciu se vor transmite direct si in timp real catre grupul tinta ofertele de munca compatibile cu cererile si profilele lor individuale, precum si invitatiile la activitatile specifice ale proiectului. Pachetul de Lucru 6 Programele de pregatire profesionala - Identificarea furnizorilor acreditati de formare pe plan regional care corespund necesarului identificat de competente in randul grupului tinta. - Contractarea programelor de formare pe plan regional corespunzator analizelor si optiunilor exprimate de grupul tinta. - Desfasurarea programelor individuale de instruire. Pachetul de lucru 7 - Desfasurarea programelor de consiliere specifica pentru membrii grupului tinta. - Consiliere privind tehnici de realizare a comunicarii cu potentialii angajatori, inclusiv tehnici de prezentare personala. - Consiliere privind planurile de cariera, flexibilitate la angajare a solicitantului, actiuni pentru dezvoltarea carierei inclusiv analiza premizelor de avansare ulterioara in cadrul angajatorului Consiliere privind alternativele la angajare - initiativele individuale consiliere antreprenoriala, marketing, planuri de afaceri, proiectii financiare, analiza costbeneficiu, consiliere juridica, relatii cu clientii pentru persoanele identificate ca avand aptitudini pentru activitati independente. Pachetul de Lucru 8 Campanii de Constientizare si Informare- in randul potentialilor angajatori si a publicului privind barierele la angajare ce stau in fata tinerilor someri cu pregatire superioara. - Realizarea si distribuirea materialelor informative pentru angajatori in vederea stimularii angajarii persoanelor tinere aflate la inceputul carierei si renuntarii la criteriile arbitrare uneori si fara necesitate practica a experientei anterioare - Realizarea articolelor de presa in cadrul campaniei de stimulare a angajarii tinerilor someri cu studii superioare fara a pune accent pe experienta anterioara. Rezultate anticipate 250 de persoane, (tineri someri, tineri someri de lunga durata, in cautarea unui loc de munca avand pregatire superioara) informate asupra oportunitatilor si obiectivelor proiectului. 100 de persoane, membri ai grupului tinta selectat, tineri someri, tineri someri de lunga durata, persoane in cautarea unui loc de munca avand pregatire superioara selectate din grupul tinta general vor fi consiliate in cariera si mai bine informate specific asupra structurii pietei muncii din zona Braila-Galati, si a calificarilor care asigura cele mai mari sanse in ocupare. 50 persoane, membri ai grupului tinta selectat, tineri someri, tineri someri de lunga durata, vor absolvi cursuri de formare prin care competentele profesionale le vor fi imbogatite in vederea maximizarii succesului procesului de cautare a unui loc de munca, in concordanta cu profilul lor profesional, al profilului locurilor de munca identificate si nu in ultimul rand al aspiratiilor personale. Un sistem IT online de mediere automata a muncii, de corelare a cererilor si ofertelor de munca JobAlert, completat cu un sistem de transmitere in timp real prin SMS si e-mail a informatiilor specifice (oportunitati, invitatii activitati proiect, informatii piata de munca) catre grupul tinta implementat si functional. Diminuarea modului de abordare restrictiv al angajatorilor asupra problemei experientei in cariera, o bariera in calea angajarii tinerilor someri in general dar cu precadere a tinerilor cu calificare superioara. Realizarea unui procent de minim 6% angajari din randul membrilor grupului tinta selectat. Selectarea si informarea suplimentara, personalizata a membrilor grupului tinta care sunt interesati de initierea unei activitati independente in domeniul programelor de sprijin disponibile pentru acest

sector. Cresterea sinergiei cu celelalte programe de sprijin al initiativelor independente existente pe plan local, regional national si european. Diminuarea procentului de tineri absolventi care dupa terminarea studiilor aleg sa paraseasca regiunea Braila-Galati, in cautarea oportunitatilor de angajare. Cresterea vizibilitatii programelor de finantare a UE. Contextul proiectului Principala tinta a proiectului este de a contribui la dezvoltarea si utilizarea mai eficienta a capitalului uman tanar cu pregatire superioara, in Regiunea 2 Sud Est, in zona urbana Braila-Galati. Definirea calitativa a grupului tinta al proiectului: Grupul tinta al proiectului este constituit din tineri someri si tineri someri de lunga durata, persoane in cautarea unui loc de munca avand calificare inalta de baza dar putina experienta de lucru. Aceste persoane vor avea domiciliile pe raza municipiilor Braila si Galati, vor fi absolvit deja cursuri ale Universitatilor si Institutiilor de Invatamant superior, vor fi incheiat cu succes examenele de absolvire necesare si in momentul implementarii activitatilor specifice din proiect sunt someri in sensul prevazut de legislatia in vigoare fie ca primesc ajutor de somaj fie ca nu si in consecinta sunt in cautarea unui loc de munca. Acest proiect nu se adreseaza persoanelor aflate intr-un program de educatie (studentilor) la momentul la care se desfasoara activitatile, ci exclusiv absolventilor in cautarea unui loc de munca. Definirea cantitativa a grupului tinta: Dintre acestia, in urma desfasurarii campaniilor generale de vizibilitate si promovare a proiectului care vor avea un public tinta de minim 250 persoane informate despre oportunitatile acestuia si in urma activitatilor specifice de selectie a grupului tinta, se vor alege 100 de persoane asupra carora se vor concentra eforturile specifice si actiunile individuale. In procesul de selectare a beneficiarilor finali ai proiectului se va avea intotdeauna in vedere aplicarea principiilor egalitatii de sanse, a echilibrului intre sexe, avand in vedere exclusiv aplicarea criteriilor de calificare nediscriminatorii care definesc grupul tinta. Relevanta proiectului fata de politicile si strategiile europene: Cea mai semnificativa scadere a ratei de ocupare in Romania este inregistrata in randul persoanelor tinere, dintre toate celelalte categorii de varsta. Proiectul este orientat, deci catre furnizarea de servicii catre segmentul cel mai afectat precizat de Comisia Europeana prin documentele adoptate care reprezinta Strategia Lisabona Revizuita. Un alt obiectiv Lisabona la care proiectul isi propune sa contribuie, de aceasta data indirect, este cresterea pe viitor a atractivitatii programelor de instruire superioara. Rata de succes la angajare este determinanta privind alegerea tinerilor de a urma cursurile unei facultati dupa absolvirea studiilor medii. Pentru atingerea obiectivului de 40% persoane cu pregatire superioara, care sa sustina economia bazata pe cunoastere, este necesar ca rata de succes la angajare sa creasca in randul acestui segment de populatie activa si potential activa. Faptul ca Strategia Lisabona Revizuita are ca obiectiv crearea in regiunile Uniunii a economiei bazate pe cunoastere, iar strategia Europa 2020 la randul ei se sprijina pe un procent mare de angajati cu studii superioare din randul tinerilor (40%) implica faptul ca, pe viitor acest segment va avea nevoie de o atentie sporita, de programe dedicate si eficiente intrucat va deveni cu siguranta atat calitativ dar si cantitativ motorul principal al viitoarei dezvoltari economice. O regiune va inregistra succes in dezvoltare cu cat mai mult va sti sa utilizeze capitalul uman inalt calificat si de aceea proiectul are ca directie de actiune pastrarea unui numar cat mai mare de tineri absolventi pe piata regionala de munca. Relevanta proiectului fata de politicile si strategiile nationale: Documentele POSDRU arata ca in perioadele anterioare de reviriment economic, singura categorie socio-profesionala in randul carora nu s-a constatat o scadere a numarului de someri este categoria celor cu studii superioare. Doar numarul de someri in randul segmentelor cu studii medii si elementare a inregistrat o scadere, ceea ce arata ca economia romaneasca a generat locuri de munca doar in sectoare in care valoarea adaugata este modesta, si nu in sectoarele de varf. De asemenea, in randul tinerilor se inregistreaza rata cea mai inalta a somajului, in jur de 18%-20%, in timp ce media pe tara nu depaseste 8%. Din acest motiv setul de actiuni al proiectului este construit astfel incat sa contribuie in domeniul cresterii gradului de ocupare in randul persoanelor tinere cu pregatire superioara, intrucat datele statistice precum si analizele calitative prezente in documentele POSDRU si DCI releva faptul ca nevoile identificate ale acestui segment al populatiei active sunt semnificativ mai acute decat a restului populatiei, deci prioritare, si rezolvarea favorabila a acestora atrage efecte multiplicatoare in economiile nationale prin faptul ca acest segment are potentialul cel mai ridicat de creare de noi initiative productive, activitati independente generatoare la randul lor de locuri de munca. Relevanta proiectului fata de politicile si strategiile regionale: Planul regional de actiune pentru ocupare si incluziune sociala al Regiunii Sud-Est 2009-2011 va constitui pentru proiect o sursa conceptuala si statistica importanta intrucat cuprinde o analiza detaliata a situatiei pietii de munca din Regiunea Sud-Est. Din datele cuprinse in acest document vor fi selectate si analizate informatiile care privesc zona Braila-Galati si grupul tinta al proiectului. Concluziile acestui document vor fi reanalizate insa in raport cu propriile informatii culese de echipa proiectului. Desi in acest document gasim afirmatia ca somajul ar afecta mai putin

populatia cu studii superioare acest lucru a fost insa o situatie trecuta, mai precis la nivelul anului 2005. In datele culese privind anul 2007 observam ca tendinta s-a inversat, somajul afectand cu preponderenta persoanele cu studii superioare (7,1% fata de 6,9 studii de nivel mediu si studii de nivel scazut 2.9). Mai mult decat atat datele trebuiesc privite in perspectiva unei reanalizari intrucat perspectivele din document arata ca nivelul somajului va scadea pana in anul 2010, fapt contrazis de realitatea prezenta, intrucat studiul a fost realizat inainte de izbucnirea actualei perioade de criza si se baza pe o oferta semnificativa de locuri de munca in constructii, sector aflat in diminuare semnificativa de activitate. Justificarea necesitii implementrii proiectului Braila si Galati reprezinta impreuna a doua comunitate urbana a Romaniei in termeni de populatie, insumand in prezent jumatate de milion de locuitori. Din punct de vedere economic insa, aceste doua orase au fost semnificativ afectate de restructurari ale sectoarelor economice si in principal al sectorului industrial care a generat o constanta lipsa de locuri de munca de calificare inalta, in conformitate cu nivelul de pregatire acumulat de tinerii absolventi. In special Braila a suferit un puternic fenomen de dez-industrializare, pierzand un numar semnificativ de intreprinderi industriale cu nivel tehnic ridicat si in egala masura pierzand sansa de calificare si recalificare la locul de munca. Fenomenul poate fi numit o pierdere semnificativa de competente tehnice pe plan local, fapt care afecteaza atat prezentul cat si viitorul intrucat diminueaza capacitatea intreprinderilor locale de a se moderniza atat in domeniul resurseilor umane cat si tehnologic, pe scurt o pierdere de productivitate si in consecinta un efect negativ asupra nivelului de trai. De asemenea, Municipiul Galati a fost afectat de restructurarile legate in principal de marele combinat siderurgic care a pierdut aproximativ 35% din angajati, generand de asemenea in lant somaj in economia orizontala care depinde de acest important centru economic al tarii. Redresarea produsa dupa privatizare nu a venit sa compenseze locurile de munca pierdute, dimpotriva, unitatea a continuat sa fie un generator de somaj. Aceasta discrepanta dintre nivelul la care economia locala genereaza locuri de munca disponibile pentru tinerii absolventi calificati are un efect suplimentar negativ asupra dezvoltarii durabile a regiunii si anume exodul de competente. Datele statistice arata ca principalele domenii de studiu ale absolventilor din zona proiectului sunt: - 31,9% studiile economice - 47.7% studii ingineresti De asemenea, totodata aceste domenii prezinta singurele si cele mai semnificative diferente intre ofertele de locuri de munca si numarul de persoane in cautarea unor locuri de munca, in defavoarea ultimei categorii. Exista anumite pozitii exprimate in lucrari de specialitate cu provire la faptul ca in unele sectoare exista supraoferta de locuri de munca destinate absolventilor si ca am asista la un fenomen de refuz de angajare. Chiar daca acest fenomen exista, el este restrans la sub 20% din numarul de absolventi (din datele prezentate mai sus se releva ca pentru aproape 80% situatia este contrara). Tocmai faptul ca in Regiunea Sud-Est ar exista domenii in care oferta de munca pentru angajatii cu studii superioare ar fi supraunitara si neocupata este un motiv de preocupare. Initiatorii acestui proiect identifica drept principale motive ale acestei situatii: faptul ca absolventii parasesc Regiunea Sud Est in cautarea unui loc de munca calificarile si competentele nu corespund ofertei ocupationale De asemenea, chiar daca admitem ca in anumite sectoare oferta ar fi supraunitara, este necesar de facut o analiza calitativa dincolo de cifre. Premiza de la care pleaca initiatorii prezentului proiect este ca nu pot exista in masa comportamente antieconomice in sine adica nu poate exista o situatie in care non-angajarea si non-participarea sa fie un fenomen de masa deliberat, astfel incat trebuie sa existe si motive obiective ale unei situatii anormale, daca aceasta exista. Motivele si situatiile in care ar putea exista fenomenul de refuz de angajare identificate de solicitant, fara pretentia de a elabora o analiza completa, pot fi si urmatoarele: - ofertarea de catre angajatori a unor posturi eronat declarate pentru studii superioare - oferirea unor salarii necorespunzatoare cerintelor bariere suplimentare la angajare puse absolventilor fara experienta de lucru lipsa de planificare a carierei in perspectiva, asteptari prea mari de la primul serviciu Aceasta poate insemna ca exista cu siguranta domenii de actiune prin care proiectul poate contribui la stimularea angajarii in cadrul grupului tinta, pe de o parte prin activitati de constientizare a angajatorilor de a reduce barierele si pe de alta parte prin activitati de consiliere a absolventilor prin care vor fi indrumati atat sa se perfectioneze profesional cat si sa ia in considerare faptul ca ulterior primei angajari exista oportunitati de dezvoltare a carierei. Tot din aceste motive proectul a ales o abordare individualizata pentru nevoile fiecarui membru al grupului tinta. Premiza a fost ca sansele de angajare ale unui grup de persoane sunt maximizate atunci cand fiecaruia i se pun la dispozitie servicii si calificari individualizate. Acesta este si motivul pentru care nu s-a optat pentru realizarea unui singur tip de calificare pentru toti membrii grupului tinta ci fiecaruia sa i se propuna o strategie de dezvoltare personala si un program de instruire corespunzator atat profilului sau cat si oportunitatilor identificate si optiunilor proprii. Un factor care contribuie negativ la fenomenele sociale si economice prezentate este teoria asa zisului oras mort. Atat tinerii braileni cat si cei galateni au tendinta de a considera locul de domiciliu ca fiind complet

lipsit de viitor. Acesta este un aspect in principal legat de identitatea personala si deci de stima de sine, proiectul propunandu-si sa actioneze si in directia combaterii acestui fenomen in randul grupului tinta, de a se considera fara sanse din start din cauza locului unde domiciliaza. Intrucat inca din timpul facultatii studentii braileni si galateni au formata opinia ca economia locala nu genereaza oportunitatile asteptate de ei, in perioada de dupa absiolvire primul impuls este de a parasi regiunea si de a incerca sa gaseasca oportunitati in zonele mai dinamice economic si in principal la Bucuresti. Pe termen mediu si lung aceasta hemoragie de potential uman poate avea efecte foarte grave asupra economiei regionale, inclinand si mai mult balanta disparitatilor regionale intre Regiunea Sud Est si Capitala. Un alt aspect important este ca tinerii absolventi aflati in cautarea unui loc de munca nu intotdeauna accepta un serviciu intrucat conditiile initiale de angajare nu sunt atat de atragatoare, neluand insa in considerare si posibilitatea de dezvoltare ulterioara in cadrul firmei sau institutiei angajator, fapt ce tine de o imagine insuficient conturata sau chiar distorsionata asupra planurilor de crestere si dezvoltare a carierei. Proiectul isi propune sa actioneze astfel incat sa contribuie la succesul angajarii tinerilor someri, tinerilor someri de lunga durata cu studii superioare pe plan regional, astfel incat grupul tinta sa se orienteze spre a ramane in regiune, incurajand mobilitatea intra-regionala si incercand sa diminueze efectele plecarilor masive de tineri cu capacitate productiva in afara regiunii. Resursele alocate i achiziii de bunuri, servicii i lucrri necesare pentru implementarea proiectului Proiectul nu presupune achizitii tip FEDR. Proiectul va subcontracta exclusiv servicii necesare desfasurarii in bune conditiuni si atingerii obiectivelor proiectului. Resursele necesare implementarii proiectului vor fi: - Spatii de birouri proprii si inchiriate in Municipiile Braila si Galati. Solicitantul va utiliza in unul dintre orase birourile sale existente iar in celalalt oras va inchiria pe durata proiectului un birou pentru a fi la dispozitia partii de grup tinta corespunzatoare. Aceste birouri vor fi dotate cu mobilierul necesar si for trebui sa corespunda atat nevoii de desfasurare a sedintelor individuale de consiliere cat si a sedintelor pe grupuri. Suma alocata acestei achizitii este de 2000 lei lunar, pe durata proiectului. - Servicii de organizare evenimente de lansare si inchidere a proiectului. Sunt de realizat cele doua conferinte de lansare ale proiectului, a caror organizare din punct de vedere logistic va include multiplicarea de materiale informative si descriptive, servicii care sa includa si un spatiu adecvat desfasurarii evenimentului, distribuirea de invitatii, catering. Costurile au fost estimate la 2500 lei per eveniment. - Servicii de formare. 50 de membri ai grupului tinta vor fi sprijiniti in cadrul proiectului sa urmeze cursuri de perfectionare/calificare in vederea acumularii de competente generale sau specifice cu ajutorul carora sa-si completeze profilul profesional astfel incat sa corespunda atat aspiratiilor proprii cat si nevoilor necesar de acoperit pentru locurile de munca potentiale identificate prin proiect. Costurile estimate pentru desfasurarea unui curs sunt de 1500 lei / persoana. - servicii de audit anual al proiectului (contractat). La sfarsitul proiectului se va apela la serviciile unui auditor autorizat in vederea certificarii activitatilor si managementului proiectului, corespondenta activitatilor, a cheltuielilor previzionate si modul in care acestea au fost efectuate. Suma alocata acestui serviciu de audit va fi de 5000 lei. - servicii ale responsabilului financiar (contractat). Serviciile responsabilului financiar vor fi de asemenea subcontractate. Intrucat profilul profesional este de expert contabil autorizat, capacitatea sa si cunostintele sale vor fi utilizate in procesul de consiliere a beneficiarilor proiectului, in special a celor care doresc sa inceapa o activitate independenta, planificarea veniturilor si cheltuielilor, managenmentul fluxului de numerar, evidenta contabila.Volumul normat de activitate va cuprinde suma de 1500 lei lunar, pe durata proiectului. - spatiu media si tiparituri. Pentru realizarea campaniei de constientizare a angajatorilor privind eliminarea barierelor la angajare, in afara contactului direct realizat pentru identificarea oportunitatilor de angajare, se vor realiza materiale informative sub forma de leaflet pentru a cuprinde un numar cat mai mare de potentiali angajatori. S-a dimensionat un numar de 500 de leaflet-uri cu un cost mediu de 5 lei. Distributia se va realiza atat direct cat si prin postarea leaflet-urilor la sediile principalelor institutii publice si private care au contact direct cu angajatorii (autoritati inclusiv administratiile fiscale, AJOFM, banci, institutii de sprijin al IMM etc) cu acordul acestora. De asemenea campania in presa va constitui un numar de seturi de 12 anunturi lunare la un cost mediu estimat de 1000 lei lunar, in cele doua municipii. - servicii de realizare si intretinere aplicatie IT (JobAlert). Se vor subcontracta serviciile de realizare a unui site web, accesibil atat potentialilor angajatori cat si celor in cautarea unui loc de munca. Acest site va operape baza compararii unor criterii pre-stabilite astfel incat sa identifice cererile si ofertele de locuri de munca din punctul de vedere al compatibilitatii. In momentul aparitiei unei corespondente, site-ul va genera doua tipuri de mesaje-alerta e-mail si/sau SMS care vor aduce instantaneu la cunostinta persoanelor in cautarea unui loc de munca aparitia unei oportunitati. Suma estimata pentru realizarea si intretinerea din punctul de vedere tehnic al aplicatiilor informatice, inclusiv pachetul de SMS disponibil a fost evaluat la 15000 lei.

Managementul proiectului

Echipa de management a proiectului va fi compusa din: - manager de proiect consilier juridic - responsabil financiar Echipa de implementare va fi completata cu urmatoarele pozitii: - 1 expert pe termen lung pentru relatia cu mediul de afaceri si angajatori potentiali (Braila/Galati) - 1 expert pe termen lung pentru relatia cu grupul tinta (Braila/Galati) - un grup de experti pe termen scurt ce va fi selectat pentru acoperirea necesarului de consiliere specializata acordata membrilor grupului tinta, in functie de analiza necesitatilor si optiunile acestora. Managerul de proiect, studii superioare tehnice prezinta o experienta de 15 ani in implementarea, evaluarea si monitorizarea proiectelor cu finantare europeana, printre care si proiecte de Masuri Active de Ocupare, dispune de o diploma de perfectionare in domeniul managementului de proiect si a absolvit multiple programe de instruire in domeniul marketingului, managementului, planificarii afacerii, comunicare, relatii cu clientii. Responsabilitatile Managerului de Proiect vor cuprinde fara a se limita la: - elaborarea sarcinilor de lucru specifice catre membrii echipei - controlul urmaririi realizarii obiectivelor si indeplinirea indicatorilor asumati - masuri corective daca este necesar (notificari, acte aditionale) - asigurarea reprezentarii proiectului in relatia cu alti actori relevanti regionali in domeniile de actiune ale POS DRU - autorizarea finala asupra materialelor tehnice si informative realizate in cadrul proiectului coordoneaza campania de constientizare in vederea angajarii tinerilor fara experienta anterioara - organizarea evenimentelor si intalnirilor in cadrul proiectului - operatiuni de autorizare si certificare pentru institutia solicitant realizarea raportarilor tehnice si corelarea cu cele financiare - asigurarea cooperarii cu expertii organismului de implementare - participarea la indeplinirea procedurilor de achizitii - selectarea impreuna cu expertul pe termen lung furnizorii de formare specifica fiecarui membru al grupului tinta selectarea si contractarea expertilor pe termen scurt consiliere individuala participarea activa la sesiunile de consiliere in cariera inclusiv in vederea inceperii unei activitati individuale - Asigurarea indeplinirea obiectivelor orizontale de asigurare a egalitatii de sanse, a utilizarii eficiente a tehnologiilor TIC in interesul grupului tinta Consilierul Juridic expert juridic definitiv cu 8 ani experienta in coordonarea si supervizarea programelor cu finantare europeana. Responsabilitatile Consilierului Juridic: - asista managerul de Proiect in procedurile de achizitie si contractare - supervizeaza contractele intocmite cu subcontractorii precum si orice acte care modifica prevederile Contractului de Finantare. - acorda asistenta juridica grupului tinjta, participand la sedinte de consiliere, in special pentru consilierea in vederea inceperii unei activitati individuale - asigura asistenta necesara demararii procedurale a unei persoane juridice Responsabil financiar expert contabil autorizat cu o experienta de peste 10 ani . Responsabilul financiar va avea urmatoarele atributiuni: - tine evidenta separata pe conturi analitice distincte a cheltuielilor proiectului realiza raportarile financiare necesare in cooperare cu Managerul de Proiect participa si contribuie la sedintele de consiliere individuala, in special cele de co Expert pe termen lung pentru relatia cu potentialii angajatori (Braila/Galati) Studii superioare, cunoasterea mediului de afaceri, experienta in implementarea si evaluarea programelor cu finantare europeana, experienta in supervizarea implementarii proiectelor de masuri Active de Ocupare. Expertul pe termen lung pentru relatia cu potentialii angajatori va avea urmatoarele atributiuni: - contacteaza si organizeaza intalniri cu reponsabilii principalilor angajatori - analizeaza tipurile de calificari si competente necesare pe plan regional in vederea maximizarii angajarii - participa la programele de consiliere - sintetizeaza si introduce datele de Oferte de Angajare in sistemul informational (JobAlert) Expert pe termen lung pentru relatia cu grupul tinta (Braila/Galati) Studii superioare, cunoasterea mediului local, experienta in consiliere, masuri Active de Ocupare. Expertul pe termen lung pentru relatia cu grupul tinta va avea urmatoarele atributiuni: - realizeaza selectia grupului tinta - analizeaza tipurile de calificari si competente inclusiv necesarul de calificare analizeaza si detecteaza deficitul de competente in cadrul grupului tinta participa la programele de consiliere - sintetizeaza si introduce datele de baza ale Ofertelor de Angajare in sistemul informational (JobAlert) Se vor organiza sedinte de analiza bilunare in vederea verificarii corespondentei dintre grafilul de implementare a proiectului, obiectivele partiale si stadiul curent al activitatii. De asemenea cade in responsabilitatea managerului de proiect de a disemina in randul echipei si de a analiza toate comunicarile primite de la organismele de implementare in legatura cu operatiunile proiectului. Dupa etapa initiala de contractare, realizare a promovarii proiectului prima etapa de lucru va fi identificarea, invitarea si selectarea a 100 de persoane care corespund profilului calitativ reprezentat de grupul tinta tineri someri si tineri someri de lunga durata, persoane in cautarea unui loc de munca, absolventi ai invatamant superior. In paralel se vor depune diligentele privind autorizarea solicitantului ca operator de date cu caracter personal. In acest sens se vor utiliza urmatoarele surse de informatii: Universitatile si Institutiile de Invatamant superior acreditate existente pe raza municipiilor Braila/Galati inclusiv cele cu filiale locale, AJOFM Braila si Galati. De asemenea se vor utiliza vectorii de informare in masa cei mai penetranti astfel incat oportunitatile

Metodologia de implementare (inclusiv calendarul monitorizrii)

reprezentate de proiect sa poata fi popularizate cat mai eficient in randul grupului tinta. Se estimeaza ca etapa de identificare propriu-zisa va dura 3 luni. Activitatile de selectie a grupului tinta nu vor inceta odata cu atingerea numarului de 100 persoane, activitatile de consiliere si cu precadere cele de mediere computerizata a muncii (JobAlert) putand fi desfasurate pentru un numar mai mare de persoane insa doar acest grup va primi pachetul complet de servicii (inclusiv cursurile de perfectionale/acumulare de competente/calificare). Datele personale ale membrilor grupului tinta vor fi arhivate si vor demara primele intalniri individuale (sedintele de consiliere initiale). Aceste sedinte de consiliere au ca scop identificarea caracteristicilor profesionale ale beneficiarilor proiectului, redactarea fiselor de Cerere Identificare Loc de Munca. Aceste fise vor contine datele si criteriile ce se vor introduce in sistemul informational de mediere a muncii automata numit JobAlert. In paralel se vor demara procedurile privond contractarea serviciilor IT de realizare site si sistem JobAlert. Durata de realizare a aplicatiei IT va fi de aproximativ 2 luni, fiind functionala incepand cu luna a 3-a a proiectului. Pana atunci, medierea muncii se va face in varianta clasica utilizand fisele de beneficiar si bazele de date construite de echipa de proiect. Expertul privind relatia cu potentialii angajatori va demara cercetarea privind identificarea principalilor 20 angajatori care genereaza locuri de munca pentru personal cu studii superioare in zona Braila-Galati. Acestia vor fi contactati in vederea identificarii a minimum 200 oportunitati de angajare (oferte de locuri de munca sau proiecte de autoangajare), cate doua pentru fiecare membru al grupului tinta definit, informarea si pregatirea acestuia pentru activitatile in vederea realizarii efective a ocuparii. Odata cu identificarea angajatorilor principali din Braila-Galati se va realiza, pe baza de interviu, si contact direct o descriere a tipurilor de locuri de munca disponibile (inculsiv dinamica lor) si ierarhizarea acestora in functie de probabilitatea de aparitie pe piata muncii. Astfel se vor putea identifica principalele caracteristici ocupationale ale celor mai frecvente oferte de locuri de munca pentru tineri someri absolventi de invatamant superior pentru ca apoi, in cursul sedintelor de consiliere sa se identifice necesarul de instruire pentru fiecare beneficiar. Identificarea, in urma analizelor, a calificarilor si competentelor care maximizeaza sansele de angajare a unui absolvent de studii superioare in Galati Braila va fi urmata de diseminarea acestor informatii in cadrul grupului tinta, atat in cadrul intalnirilor de consiliere cat si utilizand tehnicile IT. Sistemul JobAlert va functiona dupa cum urmeaza: Se vor introduce in sistemul informational doua tipuri de informatii dupa completarea a doua tipuri de chestionare: formularul Oferta de Loc de Munca si formularul Cererea de Loc de Munca. Aceste formulare vor putea fi completate atat individual pe site de angajatori si tineri someri sau beneficiind de asistenta din partea membrilor echipei de implementare. Cele doua baze de date relationate (cererea si oferta de locuri de munca) vor fi analizate de aplicatia informatica dupa un set de criterii si in urma gasirii unei corespondente, sistemul JobAlert va lansa automat mesaje SMS si e-mail de avertizare in timp real a oportunitatii de angajare. Astfel se va realiza si corelarea rezultatelor analizei profilurilor profesionale ale grupului tinta cu oferta profesionala locala si identificarea acelor competente care lipsesc sau care trebuiesc dezvoltate in vederea maximizarii sanselor de angajare. Echipa de implementare, utilizand toate datele acumulate anterior va trece la realizarea unei baze de date a formatorilor care pot furniza formare profesionala suplimentara pentru a acumula calificarile si competentele identificate ca maximizand sansele de angajare a tinerilor someri cu studii superioare, a somerilor de lunga durata si altor persoane cu studii superioare in cautarea unui loc de munca. In consecinta, 100 de persoane membre al grupului tinta identificat, vor participa si la un curs de calificare/perfectionare in vederea acumularii si/sau consolidarii de competente in domeniile identificate personalizat pentru fiecare. Aceste programe de instruire vor fi sub-contractate pentru fiecare beneficiar, din oferta existenta pe plan local, in Braila si Galati, incurajandu-se si mobilitatile intre aceste doua centre urbane, atat pentru participarea la programe cat si pentru cautarea de oportunitati de angajare si participare la interviuri. Identificarea membrilor grupului tinta care doresc sa inceapa o activitate independenta: Unul din principalele aspecte ale proiectului este de a promova si variantele alternative de ocupare si anume, inceperea de activitati independente. Avand la dispozitie datele si profilurile personale ale beneficiarilor, si in urma exprimarii incurajate a opiniilor personale se va analiza de la caz la caz proiectul individual. Pentru acesti beneficiari se vor organiza special sedinte de consiliere care sa dezbata urmatoarele problematici: - forme de organizare a activitatilor independente - caracteristicile persoanelor juridice aspecte legate de infiintarea si operarea persoanelor juridice - drepturile si indatoririle angajatorului - elemente de planificare a afacerii - alte programe de sprijin, nationale si europene pentru inceperea de activitati independente oportunitati locale pentru demarare de activitati independente (institutii de sprijin al IMM etc) - furnizarea de informatii specifice privind cadrul economic si legislativ/juridic - modalitati de finantare a afecerilor (credit leasing, atragere de capital etc) Aceste activitati se vor realiza constant pe parcursul proiectului

intrucat sedintele de consiliere realizate de membrii echipei de implementare pot fi desfasurate constant si dupa atingerea numarului de 100 de beneficiari planificat intrucat nu reprezinta cheltuieli suplimentare pentru proiect. Un alt serviciu pe care proiectul il va implementa va fi serviciul de asistenta a contactului cu potentialii angajatori. Este evident ca segmentand grupul tinta dintre persoanele cu pregatire avansata, acestea sunt familiarizate cu conceptele de baza de CV, si Interviu. Ceea ce proiectul isi propune este ca sa dezvolte acest set de abilitati de contact si auto-prezentare in fata potentialului angajator prezentand si concepte adiacente cum sunt: - Tehnici de realizare a Scrisorilor de Intentie - Tehnici de dialog - Evitarea intrebarilor capcana Consilierea individuala in cariera va cuprinde de asemenea urmatoarele aspecte (activitate continua): Desfasurarea de sedinte de consiliere individuala cu membrii grupului tinta pe tematici de dezvoltare personala, planificare a carierei, tehnici de interviu, tehnici de prezentare personala. Promovarea flexibilitatii in randul grupului tinta in abordarea problematicii legate de cutarea cu succes a unui loc de munca, inclusiv promovarea mobilitatii si adaptabilitatii profesionale si geografice intraregionala. Promovarea in randul grupului tinta al sprijinului acordat de programele de finantare ale Uniunii Europene si identificarea de oportunitati. In partea a doua a proiectului se va demara o campanie de constientizare in randul angajatorilor locali prin care sa atragem atentia asupra problemelor reprezentate de cerintele de experienta minima din anunturile de angajare si cum acestea devin o bariera pentru tinerii absolventi someri. Campania va fi centrata pe avantajele reprezentate si de grupul tinta al persoanelor cu studii superioare cu putina experienta de lucru sau deloc (adaptabilitate crescuta, capacitate crescuta de acumulare cunostinte, flexibilitate, modernitate). Vectorul utilizat va fi pe de o parte campanie media insa impactul acestei campanii trebuie dublat de un contact mai direct cu persoanele cheie care decid angajarile in cadrul companiilor. De aceea aceste aspecte vor constitui tema unui newsletter care va fi distribuit online potentialilor angajatori din BrailaGalati. Aceasta campanie va reprezenta contributia proiectului la inlaturarea unei bariere semnificative in calea angajarii tinerilor si in special a tinerilor absolventi aflati in cautarea unui loc de munca. Trimestrial se va realiza un Comunicat de Presa legat de implementarea proiectului si va fi distribuit catre vectorii media importanti in zona Braila Galati. Trimestrial, la sediile solicitantului se vor organiza sedinte de grup pentru dezbaterea oportunitatilor reprezentate de economia Regionala, in principal de binomul urban BrailaGalati. Si aceste intalniri de lucru vor fi utilizate pentru identificarea in randul grupului tinta a persoanelor cu preocupari catre autoangajare si antreprenoriat, identificand si potentiali viitori parteneri in activitati private economice, inclusiv formarea de echipe de potentiali parteneri intreprinzatori in interiorul grupului tinta identificat. Proiect generator de venit NU

DESCRIERE PROIECT 2 Sustenabilitatea proiectului Desi justificarea proiectului contine elemente legate de caracteristici regionale si in primul rand poate fi implementat in cele doua orase datorita apropierii acestora, in esenta setul de activitati poate fi transferat in orice municipalitate importanta a tarii care se confrunta cu somaj rificat in randul tinerilor cu pregatire avansata si in consecinta cu diminuarea populatiei calificate si cu potential de dezvoltare a carierei in principal datorat cauratii de oportunitati in afara zonei de resedinta. De asemenea exista un numar semnificativ de orase afectate de restructurare industriala in care activitatile proiectului reprezinta de asemenea o necesitate si catre care proiectul este transferabil integral. Sistemul de mediere a muncii si diseminare a oportunitatilor in timp real prin SMS si e-mail, folosind tehnologia informationala, poate fi adaptat cu usurinta in alte zone geografice si poate fi si de asemenea extins catre alte grupuri tinta a caror dezvoltare in termeni de capital uman o urmarim. Sistemul aplicatiei informationale, odata implementat nu necesita decat cheltuieli minime suplimentare de operare. Experienta acumulata in implementarea acestor masuri active de catre echipa de implementare va putea fi utilizata in continuarea acelor actiuni care nu presupun cheltuieli directe mari precum ar fi incurajarea initiativelor independente sau consiliere de baza pe teme de tehnici de cautare a unui loc de munca. Un efect multiplicator al proiectului este constientizarea grupului tinta in legatura cu oportunitatile reale de dezvoltare a carierei atat din punct de vedere profesional cat si al initiativelor independente (oportunitati legate de finantarile IMM, incubatoare de afaceri si alte sisteme de sprijin, programe de instruire finantate de UE, Erasmus pentru Tinerii Intreprinzatori etc). Acestea nu reprezinta o simpla replicare a activitatilor proiectului in viitor ci o continuare logica a acestora al caror efect este dezvoltarea pe mai departe a capitalului uman si crearea pe mai departe de

locuri de munca. Intrucat nivelul pe de o parte a somajului in randul tinerilor continua sa fie rificat fata de celelalte categorii de varsta, ramanand o problema atat pe plan regional cat si national iar obiectivul de a avea 40% din angajati cu studii superioare in orizontul european 2020 se anunta a fi deosebit de ambitios pentru Romania, vor exista cu necesitate si alte oportunitati de finantare care sa finanteze si sa stimuleze atingerea acestor deziderate si pe viitor. Egalitate de anse Aspectele sub care proiectul intelege sa trateze problematica egalitatii de sanse sunt privite dintr-o perspectiva mai larga: - egalitatea de sanse in ce priveste selectarea beneficiarilor din grupul tinta - egalitatea de sanse in ce priveste politica de selectare a expertilor implicati in proiect - egalitatea de sanse in sfera achizitiilor de servicii proceduri transparente - egalitatea de sanse in contactarea si selectarea potentialilor angajatori Selectarea grupului tinta va tine seama exclusiv de caracteristici profesionale, fiind deschisa oricarui cetatean cu domiciliul in zona de actiune a proiectului pentru serviciile individualizate, care se desfasoara local. Tratamentul egal asigurat pe parcursul implementarii activitatilor va conduce la cresterea sanselor de ocupare si mentinere a unui loc de munc pentru persoanele participante la proiect. In toate activitatile proiectului vor fi promovate principiile egalitatii de sanse si de gen, nediscriminarii si respectarea diversitatii. Suplimentar pentru a confirma deschiderea proiectului mentionam ca aplicatia informatica JobArt va fi deschisa tuturor, fara restrictie. Oricare utilizator se poate inregistra si utiliza serviciile IT gratuit, fara restrictii, ulterior putand si contacta echipa de proiect pentru a beneficia si de restul pachetului de servicii pus la dispozitie. Proiectul contribuie la indeplinirea urmatoarelor tipuri de obiective orizontale: dezvoltarea durabila - utilizarea TIC - inovare Unul din efectele asteptate ale proiectului este de a contribui la cresterea gradului de ocupare a persoanelor inalt calificate pe plan regional. Intrucat dezvoltarea durabila este un concept in stransa legatira cu economia bazata pe cunoastere, faptul ca pe plan regional se reduce procesul de exod al competentelor este un factor determinant al edificarilor primilor pasi catre o economie bazata pe cunoastere. Nu poate exista dezvoltare durabila si economie bazata pe cunoastere fara cresterea numarului de persoane de inalta calificare in intreprinderile si institutiile noastre. Proiectul propune un set de masuri care au la baza aplicatii informatice. Aspecte procedurale ale utilizarii efective ale TIC din acest proiect nu sunt integral originale pe plan european (medierea electronica a cererii di ofertei de locuri de munca are la baza proceduri intalnite in retelele europene de brokeraj de tehnologie inovativa) insa pe plan regional exista elemente de valoare adaugata, in special modalitatile de informare rapida si automatizata a membrilor grupului tinta prin alertare in timp real asupra oportunitatilor de angajare aparute. Pe plan local si regional proiectul este complemetar cu Planul Regional de Actiune pentru Ocuparea Fortei de Munca si Incluziune Social 2009-2013, Regiunea Sud Est care prevede implementarea de pachete de masuri active de ocupare, inclusiv sprijinirea initiativelor independente, astfel incat Regiunea Sud Est sa beneficieze si pe viitor de un capital uman dezvoltat, cu un nivel de calificare ridicat, competitiv, care s rspund cerintelor unei piete a muncii flexibila si incluziva, si care sa se poata adapta la provocarile si schimbarile socio-economice din viitor. Pe plan national proiectul este comlementar cu proiectele prin care, in cadrul altor programe operationale precum POS CCE se finanteaza programe de investitii productive creatoare de locuri de munca, si care are ca obiective complementare consolidarea si dezvoltarea durabila a sectorului productiv, rearea unui mediu favorabil dezvoltarii durabile a intreprinderilor, valorificarea potentialului tehnologiei informatiei si comunicatiilor si aplicarea acestuia in sectorul public si cel privat. Proiectul prezinta sinergii cu Programul de ocupare a fortei de munca (pentru anii 20092011), care detalieaza numarul somerilor ce vor fi incadrati in munca in urma participarii la masurile active de ocupare, cu Planul national de formare profesionala (pentru anii 2010, 2011, 2012), care, in conformitate cu Programul de ocupare a fortei de munca, stabileste numarul si tipurile de programe de formare la care vor participa somerii inregistrati in anul de referinta, pe categorii de someri. Proiectul este de asemenea complementar cu Strategia Europa 2020 , care prevede cresterea sanselor de ocupare in randul populatiei apte de munca, o economie bazata pe cunoastere si cresterea ponderii angajate cu studii superioare pana la 40% pe un orizont de 10 ani. Masurile Active de Ocupare propuse de proiect reprezinta o sansa deosebita pentru membrii grupurilor tinta ai proiectelor din cadrul POS DRU. Aceste actiuni dezvolta si maximizeaza ratele de succes in ocuparea locurilor de munca existente si sunt de . De asemenea, in masura in care membri ai grupului tinta opteaza pentru initiative de ocupare alternative independente, acestea contribuie direct si la scaderea ratei generale a somajului, intarind eficacitatea acestui proiect si contributia sa la dezvoltarea capitalului uman calificat in Regiunea 2 Sud Est. Proiectul va actiona de asemenea pentru a contracara in randul tinerilor absolventi someri a diminuarii respectului de sine atat personal, datorata esecului in gasirea unui loc de munca (prin analize ale situatiilor

Alte obiective orizontale

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte

Alte informaii relevante

concrete prin care membrii grupului tinta au trecut in sedinte de consiliere individuale); dar si a diminuarii respectului de sine al grupului tintal legat de apartenenta la o regiune pe care eronat o pot considera lipsita de perspectiva. In principal se asteapta ca activitatile proiectului sa genereze o noua abordare privind activitatile desfasurate pentru identificarea si ocuparea locurilor de munca pe plan regional, contribuind pe de o pare la reducerea somajului in randul tinerilor dar si generand un efect benefic de dezvoltare sustenabila pentru economia locala, intrucat locurile de munca disponibile vor fi ocupate de persoane cu potential deosebit.

GRAFICUL ACTIVITILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)

Durat

Organizaia care implementeaz proiectul (*) Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ... Solicitantului ...

Anul - 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Managementul Pr... Asigurarea Vizi... Achizitii - act... Informare gener... Constituirea Gr... Studierea mediu... Informatii si C... Mediere a munci... Programele de p...

10 Desfasurarea pr... 11 Campanii de Con... 12 Conferinta Init... 13 Conferinta Fina... Anul - 2 Anul - 3

Activitatea (*) Anul - 1 1 2 3 4 5 6 7 Managementul Proiectului Asigurarea Vizibilitatii Proiectului Achizitii - activitate continua Informare generala publica despre oportunitatile si realizarile proiectului (minim 250 persoane informate) Constituirea Grupului Tinta al beneficiarilor directi ai proiectului Studierea mediului economic regional din punct de vedere al perspectivelor ocuparii pentru tinerii someri cu studii superioare

Organizaia care implementeaz proiectul (*) Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului

Informatii si Consiliere Generala privind piata regionala de munca, oferte si oportunitati Solicitantului

alternative 8 9 Mediere a muncii, inclusiv utilizand mijloace TI Programele de pregatire profesionala Solicitantului Solicitantului Solicitantului Solicitantului

10 Desfasurarea programelor de consiliere specifica pentru membrii grupului tinta. 11 Campanii de Constientizare si Informare- in randul potentialilor angajatori si a publicului privind barierele la angajare ce stau in fata tinerilor someri cu pregatire superioara. 12 Conferinta Initiala 13 Conferinta Finala Anul - 2 Anul - 3

Solicitantului Solicitantului

Date Financiare

PACHETUL DE FINANARE A PROIECTULUI

Total 1 2 3 3.1 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Resurse umane Participani Alte tipuri de costuri Din care FEDR (10% pentru AP 1-5 inclusiv, 15% pentru AP 6) Rezerva de contingenta 5% max. Total costuri directe (1+2+3+4) Total cheltuieli generale de administraie VALOAREA ELIGIBIL A PROIECTULUI (5+6) Din care activiti transnaionale Din care activiti externalizate Contribuia solicitantului ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL SOLICITAT (7 - 10) Valoarea neeligibil a proiectului Valoarea total a proiectului (7 + 12) 198000.00 10000.00 176500.00 0.00 0.00 384500.00 57000.00 441500.00 0.00 0.00 22500.00 419000.00 0.00 441500.00

Justificarea bugetului cererii de finantare

1 Resurse umane: Manager proiect - 12 luni X 4500 lei/luna = 54000 lei Consilier Juridic - 12 luni X 4000 lei/luna = 48000 lei Expert termen lung relatia angajatori - 12 luni X 3500 lei/luna = 42000 Expert termen lung relatia grup tinta - 12 luni X 3500 lei/luna = 42000 Transport Braila-Galati 12 luni X 1000 lei/luna = 12000 lei SUBTOTAL RESURSE UMANE = 198000 lei 2 Participanti: Transport participanti 100 participanti X 100 lei/ participant = 10000 lei SUBTOTAL PARTICIPANTI = 10000 LEI 3 Alte tipuri de costuri: 3.3 Cheltuieli ale activitatilor subcontractate: audit financiar independent - 1 audit X 5000 lei = 5000 lei responsabil financiar 12 luni X 1500lei/luna = 18000 lei experti

termen scurt consiliere 200 ore X 100 lei/ora = 20000 lei cursuri de formare 50 participanti X 1500 lei/participant = 75000 lei conferinte 2 conferinte X 2500 lei/conferinta = 5000 lei tiparituri 500 buc X 5lei/bucata = 2500 lei spatiu media 12 luni X 1000 lei/luna = 12000 lei SUBTOTAL 3.3 = 137500 LEI 3.4 Intretinere, actualizare si dezvoltare aplicatii informatice 1 aplicatie web mediere a munci automantizata - 15000 lei SUBTOTAL 3.4 = 15000 lei Inchirieri birou/spatiu de consiliere 12 luni X 2000lei lunar = 24000 lei SUBTOTAL 3 = 176500 din care 3.1. FEDR - 0 lei 4 rezerva de contingenta 0 lei 5 TOTAL COSTURI DIRECTE - 384500 lei 6.1 Cheltuieli aferente personalului administrativ si auxiliar (1secretara, 1personal ad-tiv) 12 luni X 2500 lei/luna =30000 lei 6.2 Utilitati si consumabile (energie termica 6 luni electrica, consumabile si comunicatii 12 luni) - 27000 lei SUBTOTAL 6 = 57000 LEI 7 VALOAREA TOTALA ELIGIBILA - 441500 lei din care 22500 lei - solicitantul 419000 lei - asistenta financiara nerambursabila

Indicatori

Indicatori

ID

Indicatori [1 output]

Valoare 50 25 50 100 100 50

345 Numrul omerilor de lung durat participani la programe integrate 346 Numrul omerilor de lung durat participani la programe integrate, din care: femei 347 Numrul omerilor de lung durat participani la programe integrate, din care: tineri 351 Numr de persoane care au beneficiat de consiliere/ orientare - acces pe piaa muncii 352 Numr de participani la instruire acces pe piaa muncii 353 Numr de participani la instruire, omeri de lung durat acces pe piaa muncii

ID

Indicatori [2 result]

Valoare 50 50 100 6 0 6 0 0 0 25 25 0

348 Ponderea omerilor de lung durat care au participat la programe integrate certificai (%) 349 350 354 355 356 Ponderea omerilor de lung durat care au participat la programe integrate certificai (%), din care: femei Ponderea omerilor de lung durat care au participat la programe integrate certificai (%), din care: tineri Ponderea persoanelor care n termen de 6 luni dup participarea la programe integrate i-au gsit un loc de munc (%)- acces pe piaa muncii Ponderea persoanelor care n termen de 6 luni dup participarea la programe integrate urmeaz o alt form de pregtire (%)- acces pe piaa muncii Numr de participani la instruire care i-au gsit un loc de munc n termen de 6 luni - acces pe piaa muncii

357 Numr de participani la instruire care urmeaz o alt form de pregtire - acces pe piaa muncii 358 Numr de persoane care au demarat o activitate independent acces pe piaa muncii 359 Numr de participani la instruire certificai, omeri de lung durat acces pe piaa muncii 360 Numr participani FSE - femei 361 Numr participani FSE grupa de vrst 15 24 ani 362 Parteneri transnaionali implicai n proiect - acces pe piaa muncii

ID 1

Indicatori adiionali [output] Persoane informate despre oportunitatile proiectului

Valoare 250

ID

Indicatori adiionali [result]

Valoare

Grup int

GRUP INT

ID 62 75 76 Persoane care au prsit timpuriu coala Persoane n cutarea unui loc de munc Persoane inactive

Grup int

Valoare 0 0 0 0 0 0 50 50

122 omeri 123 omeri de lung durat 124 omeri peste 45 ani 125 omeri tineri 158 Someri de lunga durata tineri

Finantare anterioara

ASISTEN FINANCIAR NERAMBURSABIL PRIMIT N PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE Ai beneficiat de asisten nerambursabil din fonduri publice sau de mprumut din partea Institutelor Financiare Internaionale n ultimii 3 ani, relevant pentru domeniul proiectului?

NU