Sunteți pe pagina 1din 18

1.

OBIECTUL DE ACTIVITATE
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ S.A., nfiintata n baza Hotarrii Guvernului nr. 334/28 aprilie 2000, este persoana juridica romna avnd forma juridica de societate comerciala pe actiuni si si desfasoara activitatea n conformitate cu legile romne si cu statutul sau. "TRANSGAZ" S.A. are ca scop ndeplinirea strategiei nationale stabilite pentru transportul, tranzitul international, dispecerizarea gazelor naturale si cercetareaproiectarea n domeniul transportului de gaze naturale prin efectuarea, cu respectarea legislatiei romne, de acte de comert corespunzatoare obiectului de activitate aprobat prin Actul Constitutiv. "TRANSGAZ" S.A. poate desfasura complementar si alte activitati conexe pentru sustinerea obiectului principal de activitate, n conformitate cu legislatia n vigoare si cu statutul propriu, dar nu poate achizitiona gaze din productia interna sau din import. "TRANSGAZ" S.A. este operatorul tehnic al sistemului national de transport si raspunde de functionarea acestuia n conditii de calitate, siguranta, eficienta economica si protectie a mediului nconjurator.

2. MISIUNEA TRANSGAZ S.A.


"n anul 2010 , TRANSGAZ va fi un operator de transport gaze pe piata internationala de gaze naturale, cu un sistem national de transport dezvoltat si reabilitat, avnd un sistem de management performant, aliniat la standardele internationale."

Elementele viziunii:
Transgaz o companie care permanent se aliniaza sistemelor de management performant . Transgaz un furnizor de servicii de transport gaze naturale n conditii de siguranta deplina si competitivitate. Transgaz o companie angajata continuu pentru completarea si perfectionarea cadrului legislativ.

Misiunea TRANSGAZ
Implementarea managementului participativ n toate domeniile de actiune al Transgaz. Armonizarea reglementarilor specifice cu legislatia UE n domeniul gazelor naturale. Elaborarea unor proiecte de acte normative si actiuni de sustinere a acestora tip lobby. Reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea SNT pe principalele directii de consum. 1

Interconectarea SNT cu sistemele de transport ale tarilor nvecinate.

Obiective strategice
1. Siguranta energetica Asigurarea capacitatilor de transport pentru satisfacerea cerintelor de consum din economia nationala: Reconsiderarea si reabilitarea SNT; Dezvoltarea si modernizarea SNT; Dezvoltarea tranzitului de gaze naturale realizarea pe teritoriul Romaniei a unor capacitati de tranzit integrate in coridorul de transport al gazelor din regiunea Marii Caspice spre vestul Europei; Interconectarea SNT cu sistemele de transport gaze naturale din tarile vecine, in baza unor acorduri/conventii interguvernamentale; Implementare SCADA; Implementarea prevederilor codului retelei. 1. Dezvoltare durabila Modernizarea sistemelor de odorizare a gazelor naturale; Reducerea impactului proceselor tehnologice asupra mediului nconjurator; Reducerea consumurilor tehnologice; Cercetare stiintifica si proiecte in domeniul transportului gazelor naturale. 3. Competitivitate Modernizarea SNT pentru asigurarea compatibilitatii operarii acestuia in corelare cu sistemele de transport europene in vederea integrarii in piata unica europeana; Cresterea flexibilitatii in operarea SNT in conformitate cu evolutia pietei de gaze; Cresterea eficientei energetice prin recuperarea potentialului de detenta a gazelor naturale si a energiei continute in gazele arse; Cresterea eficientei economice in conditiile operarii unui sistem de transport echilibrat si competitiv; Diversificarea si consolidarea, n cadrul stabilit la nivel european, a relatiilor de colaborare cu tarile de tranzit al gazelor naturale; Instituirea zonelor de protectie si siguranta aferente conductelor din SNT.

Organizarea Transgaz S.A.


Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ- S.A., este persoana juridica romana avand forma juridica de societate comerciala pe actiuni si isi desfasoara activitatea in conformitate cu legile romane, Actul Constitutiv si propriul Regulament de Organizare si Functionare aprobat de consiliul de administratie.

Prin obiectul principal de activitate, respectiv, prin locul sau in industria gaziera din Romania (si nu numai), Transgaz este placa turnanta, unitatea determinanta atat pentru partenerii din amonte (producatori, furnizori) cat si pentru cei din aval (utilizatori, consumatori). Asigurarea accesului tertilor la Sistemul National de Transport (SNT) in conditii nediscriminatorii, de eficienta economica si transparenta reprezinta una din conditiile de baza pentru functionarea corespunzatoare a pietei de gaze naturale. Din acest punct de vedere, modificarile legislative interne, armonizate cadrului european, au impus adoptarea unei structuri de organizare a societatii atat in ansamblul sau cat si a entitatilor componente in scopul fluidizarii fluxurilor informationale si operationale pentru imbunatatirea actului decizional si eficientizarea intregii activitati. La elaborarea actualei structuri organizatorice s-a avut in vedere faptul ca Transgaz prezinta o serie de particularitati, si anume: serviciul public business to business, dispersia teritoriala, procese si tehnologii cu grad mare de periculozitate, grad mare de normalizare. Actuala structura organizatorica, aprobata de consiliul de administratie in sedinta din luna iulie 2007, este una de tip mixt: ierarhica functionala cu stat major, combinata cu elemente ale structurii matriciale. In acest mod se imbina avantajele unei structuri piramidale: unitatea de actiune, unitatea de conceptie, corelarea obiectivelor, armonizarea resurselor, standardizarea procedurilor, sistem informational operativ, control eficient, disciplina, etc. cu acela al structurii functionale: unitatea de conceptie, utilizarea optima a specialistilor, aplicarea celei mai bune practici (metodologii, proceduri), autonomie functionala si operationala, initiativa, etc. De asemenea, structura actuala asigura echilibrul descentralizare autonomie: coborarea raspunderii la cel mai jos nivel, conducerea prin obiective/bugete, o strategie pe termen mediu si lung bine conturata. TRANSGAZ - S.A. are in structura sa entitati functionale (departamente, directii, servicii, birouri, compartimente, etc.) si entitati de productie (exploatari teritoriale, sectoare, laboratoare, ateliere, etc.), constituite in baza normelor de structura aprobate de consiliul de administratie. TRANSGAZ S.A. este condusa de adunarea generala a actionarilor si de consiliul de administratie. Consiliul de administratie deleaga conducerea societatii catre directorul general al Transgaz S.A.. Directorul general al Transgaz S.A. reprezinta societatea in relatii cu tertii. Directorul general este responsabil cu luarea tuturor masurilor aferente conducerii Transgaz S.A. in limitele obiectului de activitate al societatii si cu respectarea competentelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, consiliului de administratie si adunarii generale a actionarilor. Atributiile, sarcinile si responsabilitatile entitatilor functionale si de productie sunt prezentate detaliat in Regulamentul de Organizare si Functionare al societatii.

Infrastructura Sistemului National de Transport Gaze Naturale (S.N.T.)

Principalele componente ale sistemului national de transport gaz sunt: 13.110 km conducte magistrale de transport si racorduri de alimentare gaz; 21 statii de comanda vane si/sau noduri tehnologice; 961 statii de reglare masurare si/sau masurare gaz exploatate de operatorul SNT; 2 statii de masurare a gazelor din import; 6 statii de masurare amplasate pe conductele de tranzit; 6 statii de comprimare gaze (SCG); 857 statii de protectie catodica (SPC); 575 instalatii de odorizare gaze.

Capacitatea de transport si tranzit a gazelor naturale este asigurata prin 13.110 km de conducte si racorduri de alimentare gaz cu diametre cuprinse ntre 50 mm si 1200 mm, la presiuni cuprinse intre 6 bar si 35 bar, cu exceptia tranzitului international (54 bar). Capacitatea de comprimare este asigurata de 6 statii de comprimare gaze, amplasate pe principalele directii de transport si dispun de o putere instalata de cca. 65.000 CP, cu o capacitate anuala de comprimare de 5,5 mld mc. Toate aceste componente ale S.N.T. asigura preluarea gazelor naturale de la producatori/furnizori si transportarea lor catre consumatori/distribuitori sau depozitele de nmagazinare.

Momente semnificative privind istoria gazelor naturale din Romnia


Evolutia Societatii Nationale de transport Gaze Naturale "Transgaz" S.A. este determinanta pentru evolutia industriei gaziere din Romnia. n Romnia, gazul metan a fost descoperit n anul 1909, n zona Sarmasel, judetul Mures. O activitate organizata n industria gazelor naturale a debutat n Romnia la nceputul secolului XX, cnd, pe baza primelor descoperiri, rezervele comerciale au fost puse n productie si astfel, s-au efectuat livrari comerciale de gaze n scopuri casnice si industriale (pentru iluminat, ncalzit si producerea de metanol, carbonat de sodiu si negru de fum).

Prima organizatie de profil , din Romnia si din Europa, sub denumirea "Erste Siebenbuergische Erdgas Aktiengesellschaft - Prima Societate Transilvaneana pentru conductul gazului pe pamnt", a luat fiinta n 1912 la Turda care, avnd prevazut n obiectul de activitate transportul si valorificarea gazelor naturale din zacamntul Sarmasel, a nceput construirea unei conducte de transport gaz metan, n lungime de 55 km si diametrul de 153 mm de la Sarmasel la Turda, lucrarile fiind finalizate n anul 1914. n anul 1915, la 26 noiembrie, se nfiinteaza societatea Ungarische ErdgasGesellschaft AG, cu sediul la Budapesta, avnd ca actionar majoritar un sindicat condus de Deutsche Bank din Berlin, care avea ca scop exploatarea, transportul si distributia gazelor din Transilvania - prima societate integrata din Europa. n anul 1917, orasul Turda devenea primul oras din Europa iluminat cu gaz natural. n perioada 1917 1925 s-a realizat alimentarea cu gaz metan a primelor orase din Transilvania: Turda, Trnaveni si Medias. Necesitatea reglarii presiunii gazelor la livrarea acestora din conductele de transport catre societatile de distributie sau consumatorilor industriali a impus montarea, n anul 1925 la Medias a primei statii de reglare masurare-predare a gazelor naturale. Instalatii similare s-au montat n anii 1927 1928 la Turda si Cmpia Turzii. Scaderea presiunii gazelor naturale, n zacamntul Sarmasel, a determinat necesitatea comprimarii gazelor naturale pentru asigurarea cu gaze a orasului Turda. Astfel n anul 1927 se monta prima statie de comprimare din Europa, la Sarmasel. Pe lnga construirea n Transilvania a unor conducte de transport gaze naturale, n Muntenia s-au construit 2 conducte pentru transportul gazelor asociate din cmpurile de petrol, catre consumatorii rezidentiali si industriali din localitatile Cmpina (1927) si Ploiesti (1928). Construirea conductelor magistrale a evoluat si a fost influentata de dorinta comunitatilor locale de a utiliza noul combustibil. Transportul gazelor naturale n Romnia, n perioada de nceput a activitatii gaziere (1917 1942), s-a dezvoltat pe trasee cu caracter relativ, local/individual (zacamnt-consumator). nceperea celui de al doilea razboi mondial a determinat cresterea cererii de energie primara pentru sustinerea acestuia. Se poate considera ca, acesta a fost momentul care a determinat trecerea de la o utilizare locala a gazelor naturale la una regionala (alimentarea cu gaze, din zacamintele amplasate n Bazinul Transilvaniei, a Bucurestiului si a localitatilor situate pe valea Prahovei). n anul 1943 a nceput alimentarea cu gaze a Bucurestiului din doua zacaminte, Manesti si Vladeni situate pe Valea Prahovei. Prin punerea n functiune a conductei de transport Botorca Bucuresti, n lungime de 295 km , cu diametre cuprinse ntre 250 si si 400 mm, n anul 1947, Bucurestiul a fost alimentat cu gaze naturale si din zacaminte situate n Bazinul Transilvaniei. n anul 1958 se construieste primul depozit de nmagazinare a gazelor naturale din Romnia, la Ilimbav, judetul Sibiu. Depozitul a permis preluarea vrfurilor de consum sezoniere si orare, acest moment semnificativ constituind si o premiera europeana.

Un an mai trziu (1959), Romnia devenea prima tara exportatoare de gaze naturale din Europa, prin ncheierea acordului interguvernamental ntre Romnia si Ungaria pentru livrarea gazelor naturale. n anul 1965, Romnia devenea prima tara din Europa care a construit o statie de comprimare amplasata pe o conducta magistrala, la Batani, care a fost dotata cu turbocompresoare. Cresterea continua a cererii de gaze a condus la montarea, n perioada 1965 1985, a 6 statii de comprimare pe conductele de transport, care erau echipate cu 21 agregate de comprimare si o putere totala, instalata, de 77550 CP. Importul gazelor naturale din Federatia Rusa a nceput n anul 1979, dupa ce n anul 1976 s-a atins un vrf de consum al gazelor naturale provenite din zacamintele libere (neasociate petrolului) de 32,7 miliarde mc. Tranzitul international de gaze naturale n Balcani a demarat la 29 noiembrie 1970, la Giurgiu, odata cu semnarea "Conventiei Interguvernamentale romno-bulgare pentru tranzitare de gaze din URSS n Bulgaria". n anul 1974 a fost finalizata conducta de tranzit cu Dn 1000, n lungime de 190 km pentru tranzitarea de gaze catre Bulgaria. n anul 1986, la Moscova, se semneaza "Conventia ntre Guvernul Romniei si al URSS privind tranzitul pe teritoriul Romniei a gazelor naturale din URSS catre Turcia, Grecia si alte tari", care prevedea construirea de catre partea romna a unei conducte de Dn 1200, n lungime de 190 km. Zece ani mai trziu, se semneaza o noua Conventie interguvernamentala romnorusa pentru extinderea capacitatii conductelor de tranzit gaze pe teritoriul Romniei si cresterea livrarilor de gaze naturale din Federatia Rusa n Romnia. Anul 2000 a reprezentat un an de rascruce n evolutia industriei gaziere din Romnia. n conformitate cu Hotarrea nr. 334 /28 aprilie 2000, a Guvernului Romniei, Societatea Nationala de Gaze Naturale "ROMGAZ" S.A. Medias a fost restructurata si reorganizata, prin separarea completa a principalelor activitati din "lantul de gaze" n entitati separate: 1. doua societati nationale - "TRANSGAZ" S.A. Medias (pentru transportul gazelor naturale) si "DEPOGAZ" S.A. Ploiesti (pentru depozitarea gazelor naturale) 2. doua societati comerciale de distributie a gazelor naturale - "DISTRIGAZ NORD" S.A. Tg. Mures si "DISTRIGAZ SUD" S.A. Bucuresti 3. o societate comerciala de exploatare - productie - "EXPROGAZ" S.A. Medias. UEG - Societatea ungara de gaz metan SONAMETAN Societatea anonima de gaz metan ntreprinderea de exploatare a conductelor magistrale de gaz metan Medias Regia autonoma Romgaz Societatea nationala Romgaz

Societatea nationala TRANSGAZ

Structura actionariatului
"Transgaz" S.A. este organizata si functioneaza ca o societate comerciala pe actiuni, n temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990, privind societatile comerciale, republicata si a Statutului sau de organizare si functionare aprobat prin H. G. nr. 334 / 2000. Actiuni n directia privatizarii n baza prevederilor Memorandumului nr. 20 /6365 /E.B. /20.05.2004, s-a aprobat programul guvernamental "O piata puternica - dezvoltarea pietei de capital" n care s-au stabilit masurile, precum si termenele de realizare a acestora, pentru agentii economici din portofoliul MEC - OPSPI, nominalizati pentru oferta publica initiala primara listarea pe piata de capital. "Transgaz" S.A. Medias a fost propusa pentru listarea pe piata secundara de capital cu un pachet minoritar de actiuni, conform H. G. nr. 881 /03.06.2004 pentru aprobarea Strategiei de privatizare a unor societati comerciale aflate n portofoliul MEC, pentru anul 2004 si H.G. nr. 1329 /19.08.2004 privind mandatul institutiei publice implicate si aprobarea strategiei de privatizare prin oferta publica a unor societati. n acest sens, "Transgaz" S.A. a elaborat un program propriu de masuri cu termene privind "Procesul de listare si oferta publica", care a fost avizat n sedinta Consiliului de administratie din data de 01.07.2004 (H.C.A. nr. 8 /01.07.2004) si aprobat n sedinta Adunarii Generale a Actionarilor din 01.07.2004 (Hotarrea A.G.A. nr. 5 /01.07.2004). Ca urmare a nfiintarii S.C. Fondul Proprietatea S.A., si a listarii la bursa, structura actionariatului s-a modificat dupa cum urmeaza:

Acionar
MINISTERUL ECONOMIEI I FINANELOR FONDUL PROPRIETATEA S.A. ACIONARI PERSOANE FIZICE I JURIDICE TOTAL

Nr. aciuni
8.831.840 1.764.620 1.177.384 11.773.844

Cota de participare
75,012% 14,988% 10,000% 100%

TRANSGAZ-Consiliul de administratie

ADUNAREA GENERALA A ACIONARILOR


Zeveleanu Reprezentant al statului Reprezentant al statului Reprezentant al statului Expert, Ministerul Economiei i Finanelor Director general adjunct, Ministerul Economiei i Finanelor Director Tehnic, R.A.P.P.S. Bucureti

1. Cornel

2. Marica Anca 3. Sterian Ioan

CONSILIUL DE ADMINISTRATIE

1. Turdean Nicolae Preedinte Consilier personal al Ministrului Economiei i Finanelor 2. Rusu Ioan
Membru Director General, S.T.N.G.N. Transgaz S.A. Media Director, Institutul Naional de Motoare i Turbocompresoare COMOTI Bucureti Director general adjunct, Ministerul Economiei i Finanelor Director executiv, S.C. Rodmir Expert S.R.L. Bucureti

3. Simescu Nicolae Membru 4. Ianda Elena 5. Constantin


Zidaru Membru Membru

TRANSGAZ - Conducerea executiva


Dl. Ioan RUSU Director General Dl. Radu Costica MOLDOVAN Director Departamentul Economic Dl. Ioan Tudor TOMOS Director Departamentul Dezvoltare Dl. Iuga Liviu Traian PINTICAN Director Departamentul Tranzit Gaze Naturale Dl. Ioan CHETAN Director Departamentul Operare Dl. Ilie LATA Director Departamentul Exploatare Dl. Vlad PAVLOVSCHI Director Departamentul Propiectare si Cercetare Dna. Elena ROSU Director Directia Juridica Dl. Ioan CHIS Director Directia Resurse Umane Dl. Aurel MOHAN Director Directia Calitate, Mediu, Siguranta, Securitate si Sanatate n Munca Dl. Ioan STEFANESCU Director Directia Strategie, Organizare, Cooperare si Relatii Internationale Dl. Dorin Vasile DEAC Director Directia Tehnologia Informatiei si Comunicatii

Indicatori tehnici

Capacitatea proiectat a Sistemului Naional de Transport gaze naturale: aproximativ 30 miliarde mc/an

cantitate transportat estimat pentru anul 2008: 15,06 miliarde mc cantitate transportat in anul 2007: 14,45 miliarde mc cantitate transportat in anul 2006: 15,22 miliarde mc cantitate transportat in anul 2005: 16,45 miliarde mc cantitate transportata in anul 2004: 15,7 miliarde mc cantitate transportata in anul 2000: 15,1 miliarde mc

Indicatori de performan n activitatea Departamentului Exploatare pe anul 2008 Indicatorul de performanta IP 6 - Rezolvarea reclamatiilor utilizatorilor SNT referitoare la masurarea gazelor naturale (art 10 (1) lit. a si b) IP 7 - Rezolvarea sesizarilor referitoare la integritatea si functionarea SNT in conditii de siguranta (art. 11 alin. (2)) IP 11 - ind. de siguranta (art. 15 (1) lit. a)., b), c), d)) a) Procentul de retea supusa controlului cu aparate pt. detectarea pierderilor de gaze (RCA) b) Nr. de defecte care genereaza pierderi localizate pe un kilometru de retea verificata (NAP) c) Nr. de defecte care genereaza pierderi identificate ca urmarea sesizarilor unor terti pe un kilometru de retea activa (NAPt ) d) Nr. de defecte care genereaza pierderi de gaze cauzate de actiunea unor terti pe un kilometru de retea activa (NADt) 8.3% 0.8 0.1 3% 0.013 0 Obiectiv anual 100% Realizat Trim I 100%

95%

100%

0.00016

10

Dezvoltarea Sistemului National de Transport


Principalele direcii de dezvoltare

Reconsiderarea sistemului naional de transport; Reabilitarea sistemului naional de transport gaze naturale; Dezvoltarea si modernizarea sistemului naional de transport n noi zone de consum; Interconectarea sistemului de transport gaze din Romnia cu sistemele similare ale rilor nvecinate, n scopul diversificrii surselor de aprovizionare din import;

Dezvoltarea activitii de tranzit a gazelor naturale

Structura amestecului de gaze naturale pe anul 2008


Structura amestecului de gaze naturale, anul 2008

LUNA

Ianuarie mii mc

Februarie mii mc
2,126,837.064 203,055.000 1,923,782.064

Martie mii mc
1,898,160.947 228,918.000 1,669,242.947

Martie modif mii mc


1,680,127.947 228,918.000 1,451,209.947

TOTAL CERERE din care: - consum tehnologic - cerere la cos TOTAL INTERN din care: - productie interna curenta - extras intern din depozite - inmagazinare intern in depozite NECESAR IMPORT din care: - extras import din depozite - import curent - inmagazinare import in depozite PROCENT IMPORT

2,168,617.510 235,474.000 1,933,143.510

1,192,552.500 822,535.00 370,017.50

1,033,211.100 756,903.00 276,308.10

899,775.000 790,307.000 109,468.000

899,775.000 790,307.000 109,468.000

740,591.010 304,079.500 436,511.510

890,570.964 267,189.900 623,381.064

769,467.947 244,448.000 525,019.947

551,434.947 244,448.000 306,986.947

38.31%

46.29%

46.10%

38.00%

LUNA

Aprilie mii mc

Mai mii mc 1,022,739.685 161,530.000

Iunie mii mc 939,812.980 153,744.000

TOTAL CERERE din care: - consum tehnologic

1,302,603.705 193,011.000

11

- cerere la cos TOTAL INTERN din care: - productie interna curenta - extras intern din depozite - inmagazinare intern in depozite NECESAR IMPORT din care: - extras import din depozite - import curent - inmagazinare import in depozite
PROCENT IMPORT

1,109,592.705

861,209.685

786,068.980

721,864.574 721,864.574 4,276.000 134,517.820 559,519.131 19.000 517,950.951 41,549.180

436,087.858 768,436.551 0.000 332,348.693 575,358.907 0.000 425,121.827 150,237.080

526,662.650 780,936.000 0.000 254,273.350 467,643.926 0.000 259,406.330 208,237.596

46.68%

49.36%

33.00%

LUNA

Iulie mii mc

August mii mc

Septembrie mii mc

TOTAL CERERE din care: - consum tehnologic - cerere la cos TOTAL INTERN din care: - productie interna curenta - extras intern din depozite - inmagazinare intern in depozite NECESAR IMPORT din care: - extras import din depozite - import curent - inmagazinare import in depozite PROCENT IMPORT LUNA Octombrie mii mc TOTAL CERERE din care: - consum tehnologic - cerere la cos TOTAL INTERN din care: - productie interna curenta - extras intern din depozite - inmagazinare intern in depozite NECESAR IMPORT din care: - extras import din depozite - import curent - inmagazinare import in depozite PROCENT IMPORT Noiembrie mii mc Decembrie mii mc

12

Evidena aprobrilor i refuzurilor privind rezervarea capacitii de transport


Evidenta aprobarilor si refuzurilor privind rezervarea capacitatii de transport conform Regulamentului privind managementul congestiilor contractuale din SNT pentru perioada 01 iulie 2007 - 30 iunie 2008 (capacit.ferma) Modificat 05 iunie 2008 mii mc/h Solicitant/ utilizator GAZ EST AMARAD SA OTTOGAZ CONGAZ TIMGAZ CPL CONCORDIA WIEE ROMANIA GDR ALPHA METAL E-ON GAZ AMGAZ DISTRIGAZ SUDEL. DISTRIGAZ SUD Cerere nr/data 2102/11.05.2007 373/07.02.2007 164/07.05.2007 6516/25.04.2007 471/08.05.2007 2882/25.05.2007 306/15.05.2007 1599/15.05.2007 103/15.05.2007 650/10.05.2006 2086/16.05.2007 31980/15.05.2007 31981/15.05.2007 Capacitate Notificare OST solicitata a fi capacit. capacit. motiv nr/data rezervata aprobata refuzata refuz 11.600 8296/29.06.07 11.600 11.200 -//11.200 2.500 -//2.500 17.050 -//17.050 0.600 -//0.600 3.3600 -//3.3600 23.284 -//23.284 3.194 -//3.194 25.000 -//25.000 959.879 -//959.879 32.051 -//32.051 191.096 936.000 -//-//191.096 936.000

13

INTERGAZ SRL EGL GAS & POWER ELECTRO.GALATI SOMETRA ELECTRO.DEVA INTERAGRO SA PETROM GAS GHCL UPSOM CRISTIRO SA AZOMURES ELCEN.BUCURESTI PETROM SA SAINT GOBAIN ROMGAZ SA ROMGAZ SA TOTAL ELECTRIC CONEF GAZ CIS GAZ TRANSENERGO ARELCO DISTRUB. NORD GAZ ENEX TERMOELECTRICA PADO GROUP GAZ SUD LIMODI TOTAL

2474/07.09.2007 725/14.05.2007 7103/04.05.2007 1225/20.02.2007 4151/27.02.2007 617/07.05.2007 970/14.05.2007 4559/29.05.2007 8174/14.05.2007 1754/22.02.2007 1927/15.05.2007 1356/09.05.2007 1503/20.06.2007 3339/15.11.2007 1724/19.06.2007 946/27.03.2007 248/15.05.2007 1969/17.05.2007 431/23.07.2007 722/10.12.2007 1750/24.05.2008 1996/24.05.2007 1712/27.05.2008 769/28.03.2008 23/11.02.2008

59.158 -//59.158 26.700 -//26.700 79.000 -//79.000 3.600 -//3.600 20.000 -//20.000 13.500 -//13.500 179.853 -//179.853 13.000 -//13.000 0.300 -//0.300 30.000 -//30.000 350.000 -//350.000 95.090 -//95.090 6.000 -//6.000 1.424 -//1.424 0.04517199/20.11.07 0.045 0.009 -//0.009 11.000 -//11.000 1.769 -//1.769 2.472 -//2.472 10.565 -//10.565 2.85015992/07.11.07 2.850 0.199 -//0.199 30.000 -//30.000 3.76314273/30.05.08 3.763 2.450 8959/02.04.08 2.450 0.800 4847/21.02.08 0.800 3160.361 3160.361

ACTIVITATI- CERCETARE SI DEZVOLTARE


Prezentarea Laboratorului de ncercri, Verificri i Testri Aparate.
ISTORIC Laboratorul de ncercri, Verificri i Testri Aparate a fost inclus n structura CCPGM din anul 1971, n subordinea Atelierului de Cercetare i Proiectare Procese de Ardere. Activitatea laboratorului era axat n principal n domeniul studiului, proiectrii i optimizrii proceselor de ardere a combustibililor gazoi n arztoarele de uz industrial i neindustrial. ncepnd cu anul 1990, pe fondul crizei economiei romneti i n 14

particular al industriei grele, obiectul activitii laboratorului s-a diversificat treptat, datorit scderii interesului pieei n ceea ce privete arztoarele de uz industrial n special, i creterii numrului solicitrilor de ncercri n vederea omologrii pentru alte echipamente destinate industriei gazelor naturale, respectiv regulatoare, contoare, supape i racorduri flexibile, instalaii separare, instalaii de odorizare. ACTIVITATE Laboratorul deine competena tehnic necesar pentru urmtoarele tipuri de ncercri:

Msurtori i expertiz tehnic arztoare / instalaii de ardere (n special de combustibili gazoi), n laborator sau pe teren. ncercri regulatoare de presiune gaze naturale n domeniul de presiuni de intrare de pn la 6 bar i debite pn la 1600 Sm3/h. ncercri la alte aparate / echipamente destinate instalaiilor de gaze naturale (supape de blocare, racorduri flexibile de gaze naturale, nipluri electroizolante). Msurtori ale nivelului de zgomot. Alte msurtori specifice sectorului gazelor naturale DOTARI

Echipamente de msurare. La ora actual laboratorul deine o mare varietate de mijloace de msurare de nalt exactitate, pentru determinarea urmtoarelor mrimi fizice: Parametru Tip echipament Domeniu de Exactitate (cea msurare mai bun valoare) 0-70 bar pentru 0,05 % presiune; 50 hPa pentru tiraj 0-60 bar 0,25 % 0-10 bara 0,07 % 0-700 mbar 0,1% FS 0-1200 grade 0,01 grade Celsius Celsius, funcie de aparat i tip sond

Presiune relativ i Indicatoare digitale, tiraj Calibrator digital, Presiune relativ Presiune absolut Presiune diferenial Temperatur (imersie, gaze) Analizor de gaze arse Manometre analogice Calibrator digital Indicatoare digitale Termometre digitale, Calibrator digital, Analizor de gaze arse, Termohigroanemometr u digital Termometre digitale

Temperatur

0-300

grade 0,1 grade Celsius

15

(suprafa) Debit gaze naturale Tensiune Intensitate Frecven Rezisten electric Concentraie O2 n gaze arse Concentraie CO2 n gaze arse Concentraie CO n gaze arse Concentraie NO n gaze arse Concentraie NO2 n gaze arse Concentraie SO2 n gaze arse Concentraie CH4 Concentraie mercaptan Vitez

Contor rotative

cu

Celsius pistoane G 100 8 160 m3/h 0-60 V 0-52 mA 0 20000 Hz 0-2000 ohmi 0-21%

1% 0,004 % 0,05 % 0,1 Hz 0,020 % 0,2%

Calibrator digital Calibrator digital Calibrator digital Calibrator digital Analizor de gaze arse Analizor de gaze arse Analizor de gaze arse Analizor de gaze arse Analizor de gaze arse Analizor de gaze arse Detector portabil digital Detector portabil digital

Valoare calculat 0,2% funcie de tip combustibil 0-8000 ppm 20 ppm 0-2000 ppm 0-100 ppm 0-2000 ppm 0-100% 0-100 m/s 0-100 % rH 20 ppm 10 ppm 20 ppm 5% 2,5 % 2%

Termohigroanemometr u digital Umiditate Termohigroanemometr atmosferic u digital Punct de rou gaze Aparat de punct de rou naturale digital Coninut total ap Aparat Carl-Fischer n gaz digital Nivel de zgomot Analizor digital de zgomot i vibraii

-120 - +30 grade 1 grad Celsius Celsius 0-10000 g 1 g 0-140 dB 0,1 dB

Echipamente de ncercare. n ceea ce privete standurile de ncercare i instalaiile tehnologice ale Laboratorului, dotarea este urmtoarea: Focar metalic 20 m3/h destinat arztoarelor cu flacr orizontal, n special de uz industrial. Focar metalic 200 m3/h- destinat arztoarelor cu flacr orizontal de uz industrial. Focar cuptor forj i tratament termic- echipat cu recuperator i destinat arztoarelor cu flacr orizontal de uz industrial.

16

Prezentarea Laboratorului diagnosticare conducte. Executa proiecte de protecie catodica pe conducte ngropate Dotat cu aparatur performant, autolaborator i personal calificat pentru desfurarea activitilor specifice proteciei catodice

ACTIVITATE Msurarea agresivitii solului; Msurarea rezistivitii solului; Msurarea pH-ului solului; Msurarea grosimii de perete i a grosimii izolaiei; Determinarea tensiunii de strpungere a izolaiei. Determinarea traseului conductei ngropate indiferent de calitatea izolaiei i a adncimii de ngropare a acesteia pe o lungime infinita; Determinarea traseelor conductelor ngropate paralele cu cea investigat; Determinarea defectelor de izolaie a conductelor ngropate prin msurtori nedistructive,de la suprafaa solului ( inclusiv marcarea defectelor prin coordonate GPS); Msurarea calitii izolaiei la subtraversri de ape, drumuri, etc. Determinarea aderenei izolaiei nainte de ngroparea conductelor Determinarea strii proteciei catodice pentru o conduct nou

Stabilirea traseului conductelor prin coordonate GPS cu eroare mai mic de 1 c

Declaraia de politic privind Sistemul de management integrat calitate-mediu Misiunea"S.N.T.G.N TRANSGAZ" S.A.este transportul, tranzitul internaional, dispecerizarea gazelor naturale i cercetarea-proiectarea n domeniul transportului gazelor naturale,n condiii de siguran deplin i competitivitate. Certificarea Sistemului de Management Integrat Calitate Mediu, n conformitate cu ISO 9001, respectiv ISO 14001, este o dovad a preocuparii noastre prioritare pentru cresterea satisfactiei clientilor i derularea activitilor cu impact minim asupra mediului nconjurtor. Noua arhitectur organizatoric a S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. presupune o nou proiectare i implementare a Sistemului de Management Integrat Calitate-Mediu.

17

ntregul personal al S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A., indiferent de poziia ierarhic, este dator s se implice efectiv n realizarea acestui proiect. Proprietarii i responsabilii de procese vor accentua importana pentru:

conformarea cu cerinele legale si de reglementare; nelegerea i satisfacerea cerinelor clienilor; necesitatea de a considera procesele n funcie de valoarea adugat; obinerea de rezultate n ceea ce privete performana i eficacitatea proceselor; mbuntirea continu a proceselor pe baza msurrilor obiective; managementul mediului, ca una dintre prioritile majore ale organizaiei, prin responsabilizare i educaie.

Prin atribuiile ce mi revin, mi asum responsabilitatea pentru stabilirea si alocarea resurselor necesare n vederea meninerii i mbuntirii continue a sistemului de management integrat calitate - mediu, n deplin concordan cu politica declarat. Deleg pe domnul Aurel MOHAN, reprezentant al managementului privind sistemul de management integrat calitate-mediu, pentru conducerea, meninerea i mbuntirea continu a proceselor din cadrul S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A.

DIRECTOR GENERAL Ioan RUSU 22.10.2007

18