Sunteți pe pagina 1din 224

U NI V ER S IT AT E A CO N ST A NT I N B R NC OV E A NU

Conf. univ. dr. ION NI

POLITICILE I ECONOMIA UNIUNII EUROPENE. INTEGRAREA ROMNIEI

Editura Independen a Economic Pite ti - 2010 -

ISBN: 9786065020351

Editura Independen a Economic 2010 Pite ti, Calea Bascovului nr. 2A Tel./Fax: 0248/21.64.27 Editur acreditat de c tre C.N.C.S.I.S.

Niciun fragment nu poate fi reprodus f r permisiunea scris a Editurii.

Descrierea CIP a Bibliotecii Na ionale a Romniei NI , ION Politicile i economia Uniunii Europene. Integrarea Romniei / conf. univ. dr. Ion Ni . - Pite ti : Independen a Economic , 2010 Bibliogr. ISBN 978-606-502-035-1 341.217(4) UE

Tehnoredactare computerizat n laboratoarele Universit ii Constantin Brncoveanu: Lucia Negril Dr. Cristian Morozan Emanuel Bobi Croitoru Laurian Onofrei
2

CUPRINS
PREFA ................................................................................................. 9

PARTEA I
CAPITOLUL I PIA A INTERN EUROPEAN .......................................................... 17 1.1. Libera circula ie a bunurilor .................................................. 17 1.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 17 1.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul de implementare .......................................................... 18 1.2. Libera circula ie a persoanelor ............................................... 18 1.2.1. Prevederile aquis-ului comunitar ................................ 18 1.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 18 2.3. Libera circula ie a serviciilor ................................................. 20 2.3.1. Prevederile acquis-ului comunitar .............................. 20 2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i implementarea acestora .............................................. 20 2.4. Libera circula ie a capitalurilor .............................................. 21 2.4.1. Prevederile acquis-ului comunitar .............................. 21 2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i implementarea acestora .............................................. 21 2.5. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .......................... 22 2.5.1. Libera circula ie a m rfurilor ..................................... 22 2.5.2. Libera circula ie a persoanelor ................................... 23 2.5.3. Libera circula ie a serviciilor ...................................... 26 2.5.4. Libera circula ie a capitalurilor .................................. 27 CAPITOLUL II POLITICILE DE ACOMPANIERE A PIE EI INTERNE EUROPENE 29 2.1. Dreptul societ ilor comerciale .............................................. 29 2.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 29 2.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul de implementare .......................................................... 29 2.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) ............. 30 2.2. Politica din domeniul concuren ei.......................................... 31 2.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 31
3

2.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 32 2.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) ............. 33 2.3. Politica n domeniul transporturilor ....................................... 34 2.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 34 2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 35 2.3.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 37 2.4. Politica fiscal impozitarea ................................................. 38 2.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 38 2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 38 2.4.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 40 2.5. Uniunea Economic i Monetar ........................................... 41 2.5.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 41 2.5.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 42 2.5.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 42 2.6. Statistica ............................................................................... 44 2.6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 44 2.6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare, stadiul implement rii .............................................................. 44 2.6.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 44 2.7. Energia .................................................................................. 45 2.7.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 45 2.7.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 45 2.7.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 46 2.8. Politica industrial ................................................................. 48 2.8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 48 2.8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 48 2.8.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 48 2.7.9. ntreprinderile mici i mijlocii ............................................ 50 2.9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 50 2.9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 50 2.9.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 50 2.10. tiin a i cercetarea.............................................................. 51 2.10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.......................... 51
4

2.10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii................................................... 51 2.10.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) ............ 52 2.11. Telecomunica ii i tehnologia informa iei ............................ 52 2.11.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.......................... 52 2.11.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii................................................... 53 2.11.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) ............ 53 2.12. Protec ia mediului nconjur tor............................................ 54 2.12.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar.......................... 54 2.12.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii................................................... 54 2.12.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) ............ 58 CAPITOLUL III POLITICA VAMAL I RELA IILE ECONOMICE EXTERNE ..... 59 3.1. Uniunea vamal .................................................................... 59 3.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 59 3.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 59 3.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 61 3.2. Rela ii externe ....................................................................... 62 3.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 62 3.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 62 3.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 64 CAPITOLUL IV POLITICA N DOMENIUL AGRICULTURII I PESCUITULUI ...... 65 4.1. Agricultura ............................................................................ 65 4.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 65 4.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 65 4.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 68 4.2. Pescuitul............................................................................... 70 4.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 70 4.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 71 4.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 71
5

CAPITOLUL V CAPITOLELE DIN DOMENIUL SOCIAL........................................... 72 5.1. Politici sociale i ocuparea for ei de munc ........................... 72 5.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 72 5.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 73 5.1.3 Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) ............... 73 5.2. Educa ie, formare profesional , tineret i sport ...................... 75 5.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 75 5.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 75 5.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 75 5.3. Cultura i politica audiovizualului ......................................... 76 5.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 76 5.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 76 5.3.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 77 5.4. Protec ia consumatorilor i a s n t ii .................................... 77 5.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 77 5.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 78 5.4.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 78 CAPITOLUL VI POLITICA REGIONAL I COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE ............................................... 79 6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar ....................................... 79 6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii ....................................................................... 80 6.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .......................... 80 CAPITOLUL VII DOMENIUL BUGETAR ........................................................................ 82 7.1. Dispozi ii financiare i bugetare ............................................ 82 7.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 82 7.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 82 7.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 84 7.2. Controlul financiar ................................................................ 85
6

7.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar............................ 85 7.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii .............................................................. 85 7.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .............. 86 CAPITOLUL VIII INSTITU IILE UNIUNII EUROPENE ................................................. 87 8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar ....................................... 87 8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii ....................................................................... 87 8.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .......................... 88 CAPITOLUL IX JUSTI IE I AFACERI INTERNE ....................................................... 90 9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar ....................................... 90 9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii ....................................................................... 90 9.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) .......................... 92 CAPITOLUL X POLITICA EXTERN I DE SECURITATE COMUN .................... 93 10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar ..................................... 93 10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii ....................................................................... 93 10.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) ........................ 94 CONCLUZII ........................................................................................... 95

PARTEA a II-a
CAPITOLUL I LOCUL U.E. N ECONOMIA MONDIAL ....................................... 101 1.1. Indicatori economici i financiari ........................................ 101 1.2. Perspectivele U.E. n contextul crizei economico-financiare din 2008-2009 prognoza evolu iei PIB i a comer ului ..... 102 1.3. U.E. principal produc tor mondial de produse manufacturate ..................................................................... 103 1.4. U.E. n topul mondial i la unele produse agricole ................ 103 1.5. Comer ul exterior ................................................................ 104
7

CAPITOLUL II O SINTEZ A ECONOMIEI EUROPENE PE DOMENII I APORTUL RILOR MEMBRE ................................................... 106 2.1. Evolu ia principalilor indicatori macro-economici ............... 106 2.2. Principalele caracteristici ale economiei europene ............... 107 2.2.1. Structura P.I.B. ......................................................... 107 2.2.2. Structura popula iei ocupate pe domenii de activitate economic ............................................. 107 2.2.3. Industria ................................................................... 108 2.2.4. Construc iile ............................................................. 110 2.2.5. Agricultura ............................................................... 111 2.2.6. Serviciile ................................................................... 111 2.2.7. Comer ul exterior ...................................................... 112 2.2.8. Investi iile str ine directe .......................................... 113 CAPITOLUL III PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ECONOMIILOR RILOR MEMBRE ALE U.E. .......................................................... 115 3.1. Austria ................................................................................ 116 3.1.1. Principalii indicatori macro-economici ..................... 116 3.1.2. Economia .................................................................. 116 3.1.3. Comer ul exterior ...................................................... 117 3.1.4. Rela iile economice romno-austriece ....................... 118 3.2. Belgia.................................................................................. 119 3.2.1. Principalii indicatori macro-economici ..................... 119 3.2.2. Economia .................................................................. 119 3.2.3. Comer ul exterior ...................................................... 120 3.2.4. Rela iile economice romno-belgiene ........................ 121 3.3. Bulgaria .............................................................................. 122 3.3.1. Principalii indicatori macro-economici ..................... 122 3.3.2. Economia .................................................................. 122 3.3.3. Comer ul exterior ...................................................... 123 3.3.4. Rela iile economice romno-bulgare ......................... 124 3.4. Republica Ceh ................................................................... 125 3.4.1. Indicatori macro-economici ...................................... 125 3.4.2. Economia .................................................................. 125 3.4.3. Comer ul exterior ...................................................... 126 3.4.4. Rela iile economice romno-cehe .............................. 127
8

3.5. Cipru ................................................................................... 128 3.5.1. Indicatori macro-economici ...................................... 128 3.5.2. Economia .................................................................. 128 3.5.3. Comer ul exterior ...................................................... 129 3.5.4. Rela iile economice romno-cipriote ......................... 129 3.6. Danemarca .......................................................................... 130 3.6.1. Indicatori macro-economici ...................................... 130 3.6.2. Economia .................................................................. 130 3.6.3. Comer ul exterior ...................................................... 131 3.6.4. Rela iile economice romno-daneze .......................... 131 3.7. Estonia ................................................................................ 132 3.7.1. Indicatori macro-economici ...................................... 132 3.7.2. Economia .................................................................. 133 3.7.3. Comer ul exterior ...................................................... 134 3.7.4. Rela iile economice romno-estoniene ...................... 134 3.8. Finlanda .............................................................................. 135 3.8.1. Indicatori macro-economici ...................................... 135 3.8.2. Economia .................................................................. 135 3.8.3. Comer ul exterior ...................................................... 136 3.8.4. Rela iile economice romno-finlandeze ..................... 136 3.9. Fran a .................................................................................. 137 3.9.1. Indicatori macro-economici ...................................... 137 3.9.2. Economia .................................................................. 138 3.9.3. Comer ul exterior ...................................................... 139 3.9.4. Rela iile economice romno-franceze ........................ 139 3.10. Germania .......................................................................... 140 3.10.1. Indicatori macro-economici .................................... 140 3.10.2. Economia ................................................................ 141 3.10.3. Comer ul exterior .................................................... 142 3.10.4. Rela iile economice romno-germane ..................... 142 3.11. Grecia ............................................................................... 143 3.11.1. Indicatori macro-economici .................................... 143 3.11.2. Economia ................................................................ 144 3.11.3. Comer ul exterior .................................................... 145 3.11.4. Rela iile economice romno-elene ........................... 145 3.12. Irlanda ............................................................................... 146 3.12.1. Indicatori macro-economici .................................... 146 3.12.2. Economia ................................................................ 146 3.12.3. Comer ul exterior .................................................... 147 3.12.4. Rela iile economice romno-irlandeze..................... 148
9

3.13. Italia .................................................................................. 148 3.13.1. Indicatori macro-economici .................................... 148 3.13.2. Economia ................................................................ 149 3.13.3. Comer ul exterior .................................................... 150 3.13.4. Rela iile economice romno-italiene ....................... 150 3.14. Letonia .............................................................................. 151 3.14.1. Indicatori macro-economici .................................... 151 3.14.2. Economia ................................................................ 152 3.14.3. Comer ul exterior .................................................... 153 3.14.4. Rela iile economice romno-letone ......................... 153 3.15. Lituania ............................................................................. 153 3.15.1. Indicatori macro-economici .................................... 153 3.15.2. Economia ................................................................ 154 3.15.3. Comer ul exterior .................................................... 155 3.15.4. Rela iile economice romno-lituaniene ................... 155 3.16. Luxemburg ........................................................................ 156 3.16.1. Indicatori macro-economici .................................... 156 3.16.2. Economia ................................................................ 156 3.16.3. Comer ul exterior .................................................... 157 3.16.4. Rela iile economice romno-luxemburgheze............ 157 3.17. Malta ................................................................................. 158 3.17.1. Indicatori macro-economici .................................... 158 3.17.2. Economia ................................................................ 158 3.17.3. Comer ul exterior .................................................... 159 3.17.4. Rela iile economice romno-malteze ....................... 159 3.18. Marea Britanie .................................................................. 160 3.18.1. Indicatori macro-economici .................................... 160 3.18.2. Economia ................................................................ 160 3.18.3. Comer ul exterior .................................................... 161 3.18.4. Rela iile economice romno-britanice ..................... 162 3.19. Olanda............................................................................... 163 3.19.1. Indicatori macro-economici .................................... 163 3.19.2. Economia ................................................................ 163 3.19.3. Comer ul exterior .................................................... 164 3.19.4. Rela iile economice romno-olandeze ..................... 165 3.20. Polonia .............................................................................. 166 3.20.1. Indicatori macro-economici .................................... 166 3.20.2. Economia ................................................................ 166 3.20.3. Comer ul exterior .................................................... 167 3.20.4. Rela iile economice romno-poloneze ..................... 168
10

3.21. Portugalia .......................................................................... 169 3.21.1. Principalii indicatori macro-economici ................... 169 3.21.2. Economia ................................................................ 169 3.21.3. Comer ul exterior .................................................... 170 3.21.4. Rela iile economice romno-portugheze .................. 170 3.22. Romnia ............................................................................ 171 3.22.1. Principalii indicatori macro-economici ................... 171 3.22.2. Economia ................................................................ 171 3.22.3. Comer ul exterior .................................................... 173 3.23. Slovacia ............................................................................ 174 3.23.1. Principalii indicatori macro-economici ................... 174 3.23.2. Economia ................................................................ 174 3.23.3. Comer ul exterior .................................................... 175 3.23.4. Rela iile economice romno-slovace ....................... 176 3.24. Slovenia ............................................................................ 177 3.24.1. Principalii indicatori macro-economici ................... 177 3.24.2. Economia ................................................................ 177 3.24.3. Comer ul exterior .................................................... 178 3.24.4. Rela iile economice romno-slovene ....................... 179 3.25. Spania ............................................................................... 180 3.25.1. Principalii indicatori macro-economici ................... 180 3.25.2. Economia ................................................................ 180 3.25.3. Comer ul exterior .................................................... 181 3.25.4. Rela iile economice romno-spaniole ...................... 182 3.26. Suedia ............................................................................... 183 3.26.1. Principalii indicatori macro-economici ................... 183 3.26.2. Economia ................................................................ 183 3.26.3. Comer ul exterior .................................................... 184 3.26.4. Rela iile economice romno-suedeze ....................... 184 3.27. Ungaria ............................................................................. 185 3.27.1. Principalii indicatori macro-economici ................... 185 3.27.2. Economia ................................................................ 186 3.27.3. Comer ul exterior .................................................... 187 3.27.4. Rela iile economice romno-maghiare .................... 187 ANEXA NR. 1 Fonduri europene alocate Romniei n perioada 2007-2013........ 189 ANEXA NR. 2 Alocarea CSNR pe Programe Opera ionale ................................ 189
11

ANEXA NR. 3 Ghidul Elabor rii Proiectelor cu Finan are Comunitar .............. 190 ANEXA NR. 4 Tipuri de proiecte ce pot fi finan ate din fondurile comunitare n perioada 2007-2013 i sumele aferente fiec rui domeniu n parte ................................................................................... 210 BIBLIOGRAFIE ................................................................................... 222

12

PREFA
1. ntr-o lume a globaliz rii i a integr rii, nici o ar i chiar agent economic nu pot aspira la o f r o cunoa tere i adaptare i eficient la exigen ele celor dou dezvoltare durabil continu , rapid

fenomene ce caracterizeaz lumea contemporan . 2. n acest context se nscrie elaborarea acestei lucr ri, care, i propune s -i familiarizeze pe cei interesa i cu principalele caracteristici ale politicilor i economiei Uniunii Europene, respectiv a rilor membre fie i integrarea Romniei n Uniunea European . 3. Lucrarea a fost structurat , astfel nct, s cunoscute mai nti politicile comune ale U.E. deci i ale Romniei ( ar membr a Uniunii Europene din 2007), pe domenii, inclusiv nout ile aduse de Tratatul de la Lisabona (intrat n vigoare la 1 decembrie 2009), apoi care sunt principalele prevederi ale Tratatului de aderare a Romniei la U.E., impactul (avantaje n economia mondial , prin
13

i dezavantaje) caracterizeaz

integr rii noastre n U.E., iar n partea a II-a, locul U.E. ce se

economia european fiec rei

n ansamblul acesteia i n cadrul i schimburile

ri membre n parte, precum

comerciale ale acestora cu Romnia. 4. Pentru a da lucr rii o i mai mare utilitate practic , au fost prezentate, n anex , lista tipurilor de proiecte ce pot beneficia de finan area european , precum i un ghid al elabor rii proiectelor respective.

martie 2010 Autorul

14

Politicile i economia Uniunii Europene Integrarea Romniei

PARTEA I
POLITICILE COMUNE ALE UNIUNII EUROPENE. NEGOCIERILE I PREVEDERILE TRATATULUI DE ADERARE, STADIUL DE IMPLEMENTARE I IMPACTUL INTEGR RII
15

16

Capitolul I PIA A INTERN EUROPEAN

Pia a intern , precizeaz Tratatul de la Lisabona, cuprinde un spa iu f r frontiere interne, n care libera circula ie a m rfurilor, a persoanelor, a serviciilor i a capitalurilor este asigurat (art. 26)*.

1.1. Libera circula ie a bunurilor 1.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Reprezint , al turi de agricultur , printre primele politici comune, libera circula ie a bunurilor fiind, n linii mari, realizat nc din 1986, ns pe deplin, din 1993-1996, de cnd m rfurile circul f r obstacole de ordin tarifar i netarifar, f r controale la frontierele interne i n baza unui document unic (D.A.U.). La m rfurile importate din rile ter e se pl tesc acelea i taxe vamale sau taxe de prelevare n cazul celor agricole i sunt supuse acelora i reguli de control la frontiera extern a U.E. Produsele trebuie s se conformeze standardelor comunitare dac intr n categoria celor care pot afecta s n tatea i securitatea persoanei (produsele agro-alimentare i cele chimice, medicamentele i cosmeticele, mijloacele auto i electrocasnicele, .a.) sau standardelor armonizate n baza principiului recunoa terii reciproce a celor na ionale. Sunt admise interdic iile sau restric iile pe motive de moral , ordine i siguran public , protec ia s n t ii i vie ii, conservarea plantelor, protejarea patrimoniului i a propriet ii intelectuale (art. 36)**. Libera circula ie trebuie s evite perturb ri grave n via a economic a statelor membre i s asigure o dezvoltare ra ional a produc iei i cre terea consumului n U.E. (art. 32/d)***.

Tratatul de la Lisabona, ap rut n Jurnalul Oficial al U.E. C-115, 9 mai 2008, pag. 76. Idem, pag. 79. *** Idem, pag. 78.
**

17

1.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul de implementare


 Romnia nu a solicitat o perioad de tranzi ie sau derog ri, deci aplic acquis-ul comunitar de la data ader rii. Tratatul nu con ine prevederi speciale pentru acest capitol ns cele prev zute la alte capitole, n special la Uniunea vamal i Rela ii externe, vizeaz libera circula ie a m rfurilor. Important pentru ara noastr este securizarea grani ei externe, care a devenit frontiera U.E., pentru a nu mai p trunde m rfuri contraf cute i a se pune cap t contrabandei. Criteriile de aderare au vizat legisla ia achizi iilor publice i asigurarea conformit ii cu standardele europene. Sunt nc serioase probleme n procesul de reglementare, acreditare i certificare, transpunerea standardelor europene se face lent, supravegherea pie ei i siguran a produselor (mai ales a celor agro-alimentare) las de dorit, controlul la grani este nc ineficient (dovad contrabanda mare), unele din cele 10.000 de autorit i care fac achizi ii publice nu aplic corespunz tor i competent legisla ia din domeniu etc.

1.2. Libera circula ie a persoanelor 1.2.1. Prevederile aquis-ului comunitar


 Libera circula ie a lucr torilor este garantat i implic eliminarea oric rei discrimin ri pe motiv de cet enie ntre lucr torii statelor membre, n ceea ce prive te ncadrarea n munc , remunerarea i celelalte condi ii munc , sub rezerva restric iilor justificate de motive de ordine public , siguran public i s n tate public (art. 45*). Important de subliniat este i faptul c asigur rile sociale nu se pierd, fiind permis cumulul perioadelor de cotizare pentru pensie i s n tate, iar, prin art. 49, Tratatul de la Lisabona interzice i restric iile privind libertatea de stabilire pe teritoriului U.E.**.

1.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Cu privire la libera circula ie a persoanelor, criteriile s-au referit la recunoa terea reciproc a calific rilor i diplomelor precum i la coordonarea sistemelor de securitate social . Tratatul de aderare prevede urm toarele:
*

**

Tratatul de la Lisabona, ap rut n Jurnalul Oficial al U.E. C-115, 9 mai 2008, pag. 85. Idem, pag. 87.

18

a) Dispozi iile acquis-ului Schengen sunt obligatorii i se aplic de la data ader rii, ns n temeiul unei decizii europene adoptate de Consiliu. b) Romnia nu beneficiaz de acordul privind libera circula ie a persoanelor ncheiat de UE cu Elve ia. c) Anexa II cuprinde lista dispozi iilor acquis-ului Schengen referindu-se, n special la: eliminarea controalelor la frontierele interne, cooperarea judiciar n combaterea traficului de droguri i a disfunc iilor de la frontierele externe; nfiin area unui Comitet permanent de evaluare i punere n aplicare; Manual i instruc iunile consulare comune, cooperarea poli ieneasc transfrontalier pentru prevenirea i depistarea infrac iunilor; formularul armonizat pentru invita ii, declara ii de garan ie i atest ri de cazare; combaterea traficului ilegal de arme, r pirii de minori i imigr rii ilegale; modelul uniform de viz ; norme metodologice i proceduri de realizare a controlului i supravegherii frontierelor; Sistemul de Informa ii Schengen; constituirea re elei de ofi eri de leg tur n materie de imigrare; obliga ia transportatorilor de a comunica date privind pasagerii; lista rilor ter e ai c ror resortisan i trebuie s de in viz ; constituirea Sistemului de Informa ii privind vizele i a Agen iei Europene pentru Gestionarea Cooper rii Operative la Frontierele Externe ale UE; obliga ia tampil rii cu regularitate a documentelor de c l torie ale resortisan ilor rilor ter e la trecerea frontierei externe a statelor membre; elementele de securitate i datele biometrice ce trebuie s le cuprind pa apoartele i documentele de c l torie eliberate de statele membre etc. Romnia i-a propus s aplice integral acquis-ul Schengen ncepnd cu 2011, o parte dintre obliga ii fiind deja ndeplinite. d) La cererea Uniunii Europene perioada de tranzi ie pentru libera circula ie i edere n UE va cuprinde 3 etape: 1.- Pn la sfr itul unei perioade de 2 ani de la data ader rii se vor aplica m surile de drept intern sau rezultate din Acorduri bilaterale care reglementeaz accesul resortisan ilor romni pe pia a for ei de munc . 2.- naintea expir rii celor 2 ani, Consiliul examineaz situa ia pe baza unui raport al Comisiei, iar rile membre pot notifica continuarea regimului respectiv pn la expirarea unei perioade de 5 ani, n lipsa acesteia se aplic Regulamentul 1612/1968 privind libera circula ie a lucr torilor n cadrul Comunit ii (adic liberul acces la pia a for ei de munc comunitare). 3.- La sfr itul perioadei de 5 ani, n cazul n care pe pia a for ei de munc dintr-un stat membru se produc sau exist riscul unor perturb ri grave dup ce notific Comisiei, o ar membr poate prelungi la 7 ani regimul restrictiv respectiv.

19

* * * Pn n prezent nu au fost probleme deosebite n deschiderea pie ei muncii, unele ri liberaliznd-o chiar din 2007, iar, mai recent, datorit crizei sunt i ri care au introdus restric ii temporare. n ar s-au nfiin at structuri necesare recunoa terii mutuale a calific rilor profesionale, drepturile cet enilor i securitatea social . Este nc slab participarea la re eaua de servicii europene privind angajarea (EUREST), una dintre cauze fiind preg tirea personalului, mai ales, n ceea ce prive te cunoa terea limbilor de circula ie interna ional .

2.3. Libera circula ie a serviciilor 2.3.1. Prevederile acquis-ului comunitar


 Dreptul de a se stabili i a presta servicii n oricare dintre rile membre ale UE este garantat de articolul 56 al Tratatului de la Lisabona*, att pentru persoanele fizice ct i cele juridice, domeniile exceptate fiind numai cele care in de siguran a i s n tatea public . Pentru profesiile liberale s-a realizat i armonizarea necesar recunoa terii diplomelor (medici, veterinari, stomatologi, arhitec i, avoca i, asistente medicale i moa e).

2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i implementarea acestora


 Romnia a acceptat acquis-ul comunitar din domeniul serviciilor i s-a angajat s -l implementeze pn la data ader rii cu excep ia a dou directive pentru care a solicitat o perioad de tranzi ie de 5 ani (pn la 1 ianuarie 2012) pentru asigurarea de r spundere civil n cazul accidentelor auto i schemele de compensare ale micilor investitori. S-a acceptat (conform prevederii din Anexa a VII-a a Tratatului) un cuantum minim de compensare (desp gubire) pentru investitori de 4.500 n 2007, 7.000 n 2008, 9.000 n 2009, 11.000 n 2010 i 15.000 n 2012. Din 2007, desp gubirile pentru depozitele bancare, n caz de faliment, au fost de 20.000 , iar din 2009 sunt de 50.000 , inclusiv pentru depozitele agen ilor economici. Problema principal a perioadei de criz este ezitarea b ncilor n a relua procesul de creditare i imposibilitatea de a le impune acest lucru atta timp ct 90% din capitalul acestora este str in.
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 91.

20

2.4. Libera circula ie a capitalurilor 2.4.1. Prevederile acquis-ului comunitar


 Libera circula ie a capitalurilor i pl ilor, att ntre statele membre ct i cu cele ter e, este statuat de articolul 63 al Tratatului de la Lisabona*). S-a realizat treptat ncepnd cu 1960 (pentru capitalul pe termen lung) ncheindu-se n linii mari n 2003, cnd s-a liberalizat pia a de valori mobiliare. Va fi deplin cnd armonizarea politicilor fiscale i economice va fi total . rile membre ale Uniunii Europene ce nu au adoptat EURO (din cele 27 numai 16 au adoptat) pot lua m suri de combatere a infrac ionalit ii fiscale i de control pruden ial al institu iilor financiar-bancare i a mi c rilor de capital, de ap rare a ordinii i siguran ei publice, pot impune restric ii rilor ter e n special atunci cnd afluxul sau ie irea masiv de bani afecteaz rata dobnzilor i, deci, economia real .

2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i implementarea acestora


 Criteriile au vizat alinierea legisla iei pie ei valorilor mobiliare, nt rirea supravegherii serviciilor financiare i liberalizarea transferurilor de capital. Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar, cu dou excep ii pentru care a solicitat o tranzi ie de 15 ani pentru achizi ionarea de c tre str ini a terenurilor cu destina ie agricol i forestier i 5 ani pentru terenurile din intravilan. S-au acceptat (Anexa VII a Tratatului); numai 7 i respectiv 5 ani. * * * n acest domeniu s-au f cut progrese importante, meritul principal avndu-l B.N.R., dar, mai sunt probleme de implementare a standardelor interna ionale n combaterea sp l rii banilor, supravegherea activit ilor financiar-bancare, rezolvarea plngerilor i furnizarea de informa ii financiare (transparen a).

Tratatul de la Lisabona, pag. 93.

21

Concluzionnd cu privire la prevederile Tratatului pentru cele patru libert i statuate pe pia a intern european , se poate ar ta: Romnia nu a solicitat derog ri dect la libera circula ie a serviciilor i cea a capitalurilor iar cea mai important este cea privitoare la amnarea accesului str inilor la achizi ionarea de terenuri agricole i forestiere (7 ani) i a celor pentru o re edin secundar (5 ani). Pentru cet enii i agen ii economici romni este important i prevederea potrivit c reia cuantumul desp gubirilor pentru micii investitori va fi de 15.000 , iar pentru depozite bancare de 50.000 . La solicitarea U.E. Romnia a trebuit s accepte o perioad de tranzi ie cu mai multe trepte (2,5 respectiv 7 ani) pentru liberul acces al lucr torilor romni pe pia a for ei de munc comunitare ( rile U.E. au ns obliga ia de a nu nr ut i actualul acces al lucr torilor romni pe pia a for ei de munc i individual s -l acorde chiar pe deplin, n timpul acestei perioade). Referitor la accesul pe pia a for ei de munc de subliniat este pozi ia Austriei i Germaniei care nc de la nceput au precizat sectoarele de restric ionare (construc iile i serviciile aferente n cazul Germaniei, iar Austria a mai ad ugat asisten a social i medical , horticultura i prelucrarea pietrei) precum i faptul c unele ri, printre care i Cehia, Slovacia, Slovenia, rile baltice, Finlanda i Suedia au liberalizat accesul nc din primul an al ader rii, iar Italia i Spania ne-au acordat o liberalizare par ial .

2.5. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje) 2.5.1. Libera circula ie a m rfurilor
 Avantajele liberei circula ii a m rfurilor pe o pia de dimensiunile Uniunii Europene cu 495 milioane de locuitori, n 2008, sunt, n general, urm toarele: y libera circula ie a m rfurilor fiind nso it de cea a factorilor de produc ie (materii prime i semifabricate, tehnologie, capital, for de munc i servicii) va conduce la cre terea concuren ei i a competi iei, cu efect benefic asupra calit ii i pre urilor produselor, deci a competitivit ii acestora. y consumatorii vor fi principalii beneficiari deoarece gama de produse oferite va fi mai mare, pre urile mai u or de comparat iar concuren a sporit le va men ine la un nivel rezonabil, standardele comune vor asigura o calitate corespunz toare tuturor produselor comercializate; y agen ii economici adresndu-se unei pie e mai mari i vor putea reduce costurile pe unitate de produs (economia de scar ") i spori n felul acesta profiturile;
22

y reindustrializarea rii i specializarea interna ional a economiei romne ti vor fi mai u or de realizat datorit liberei circu1a ii a m rfurilor, serviciilor, tehnologiilor, capitalurilor i n special a investi iilor str ine directe, avantajelor competitive ce le-ar putea oferi pia a romneasc (dimensiunea i pozi ia geografic a acesteia); y schimburile comerciale desf urndu-se prioritar cu rile membre ale Uniunii Europene (de ine 70% din exporturile romne ti) vor deveni mai competitive (mai avantajoase) datorit apropierii geografice i costurilor mai reduse cu expedi ia, v muirea i transportul. De asemenea, faptul c produsele vor trebui s fac fa unor exigen e europene i, deci, mondiale, va permite desfacerea lor n cantit i mai mari i inclusiv pe alte pie e dect ri membre ale Uniunii Europene (n special, n cele care au Acorduri de liber schimb cu Uniunea European ), dar i n rile C.S.I., cele din Orientul Mijlociu, America i Asia. Dezavantaje: y exigen ele de adaptare la cerin ele pie ei interne europene vor necesita eforturi investi ionale pe care nu to i agen ii economici le vor putea face i astfel i vor ncheia activitatea sau vor fi nevoi i s abordeze domenii noi; y restructurarea industriei va continua prin ncheierea procesului de privatizare, dar mai ales prin nchiderea unit ilor neviabile (de exemplu, cele miniere) ceea ce va nsemna i reducerea num rului locurilor de munc ; y pe m sura cre terii tarifelor la utilit i i a costurilor salariale va ncepe un proces de delocalizare (mutare n alte ri) a unor activit i productive orientate c tre export, cazul industriei textile, confec iilor i nc l mintei, ceea ce va conduce la pierderea unor locuri de munc i a unor exporturi; y eforturile de restructurare i modernizare a economiei vor nsemna i resurse financiare substan iale din partea statului i a patronatului, ceea ce va diminua posibilit ile de a satisface corespunz tor nevoile sociale (s n tate, educa ie i pensii).

2.5.2. Libera circula ie a persoanelor


Libera circula ie a persoanelor va avea un impact puternic asupra viitorului economico-social al Romniei, raportul dintre beneficii i costuri, respectiv ntre transferurile b ne ti ale emigran ilor c tre cei din ar i exodul creierelor i va l sa amprenta asupra acestui viitor. Se estimeaz c n prima decad ce va urma introducerii liberei circula ii pentru cet enii romni va emigra n Uniunea European aproape 3-4% din popula ia Romniei, ceea ce nseamn jum tate din cei care se afl deja la lucru n aceste ri. rile UE n care au emigrat cei mai mul i romni sunt n ordine: Italia (25%), Spania (20%), Germania (18%), Fran a, Austria, Portugalia i Grecia.
23

Principalele caracteristici ale migra iei romne ti sunt: de i n ultimii ani, emigra ia a devenit mai temperat (n jur de 10-15.000 persoane anual), este orientat c tre g sirea unui loc de munc , cuprinde n special popula ia tn r ntre 18 i 23 de ani; raportul migra ie legal i ilegal evolueaz n favoarea primei forme; zonele de plecare se disperseaz ; c tig teren emigra ia orientat pe considerente de leg turi de familie; criteriul destina iei i distan ei i reduce din importan ; migra ia pentru munc devine tot mai fluctuant i nu va atinge un nivel critic pentru rile de destina ie; continu s se ns n to easc comportamentul emigra ilor romni etc. Cauzele fenomenului migra iei sunt n special de natur economic (diferen a de venit i dificultatea g sirii unui loc de munc ). Num rul emigran ilor romni este estimat la 3 milioane (peste 50% aflndu-se n Italia i Spania). De i cuantificarea avantajelor i a dezavantajelor emigra iei este greu de f cut, n linii mari acestea se rezum la urm toarele: Avantaje y remisiile (transferurile b ne ti ale emigran ilor) au efecte pozitive importante pentru economia na ional , deoarece: m resc cererea intern de bunuri i servicii, devenind astfel factor de cre tere economic ; sporesc fluxul monetar i contribuie la mbun t irea soldului balan ei de pl i i a rezervelor valutare ale rii (permi nd astfel importuri mai mari i mprumuturi pentru dezvoltare mai substan iale); contribuie la reducerea costului banilor (cursului de schimb i a ratei dobnzilor, ceea ce nseamn credite mai avantajoase pentru consum i investi ii); conduc la cre terea standardului de via a celor n cauz i a familiilor acestora, pe termen lung i n mod indirect a ntregii popula ii. La transferurile b ne ti efectuate prin sistemul bancar, circa 6 mld. $ n 2006 i 9 mld. $ n 2008 trebuie ad ugate cele ilegale sau aduse personal de c tre emigran i. De aceea, pot fi sensibil mai ridicate, ceea ce ar putea nsemna un impact mult mai puternic. Calea oficial i sigur - cea a transferului bancar este ocolit i datorit organiz rii necorespunz toare a acestuia (filiale n str in tate i dobnzi sau plasamente stimulative) precum i fiscalit ii ridicate a veniturilor din munc care descurajeaz declararea integral a veniturilor. Fenomenul emigra iei nu este specific Romniei, acesta se ntlne te i n alte ri chiar membre ale Uniunii Europene, cazul Greciei care a beneficiat n 2000 de remisii legale de la emigran i n valoare de 7,5 mld. $, Portugalia 4,0 i Spania 3,2, iar ri care au aderat n 2004 la Uniunea European , Polonia 2,9 mld. $ i Ungaria 1,0 mld. $. n 2008, Banca Mondial a apreciat aceste remisii la 30 mld. India, 27 mld. China, 23,8 mld. Mexic, 18,7 mld. Filipine, 11 mld. Polonia, 10 mld. Nigeria, 9,5 mld. Egipt, i 7 mld. Romnia, deci al turi de Polonia suntem n topul celor 10. Num rul de imigran i se ridic la 7,2 mil. n
24

Germania, 5 mil. n Fran a, 4,8 mil. n Spania, 3 mil. n Italia, 1,7 mil. n Olanda, 1,5 mil. n Grecia i 1,0 mil. n Belgia. y migra ia for ei de munc ridicndu-se la peste 2 milioane de persoane a nsemnat i detensionarea pie ei for ei de munc din Romnia, u urnd astfel sarcina autorit ilor n privin a omajului i asigur rilor sociale precum i a celor n c utarea unui loc de munc . Rata omajului n Romnia este mai mic cu dou puncte procentuale dect cea din Uniunea European , respectiv de circa 8% fa de circa 10% (n 2009); y migra ia temporar pentru munc este benefic i pentru aceea c poate contribui la schimbarea mentalit ii romnilor, n multe cazuri la cre terea calific rii acestora, respectiv la o nou atitudine fa de munc i lege, la o percep ie corect a valorilor democra iei, la insuflarea unui spirit de competi ie mai puternic i la mai mult ini iativ ; y treptat Romnia va deveni i o ar de imigra ie, deci va putea beneficia de aportul celor care vor veni s lucreze n ara noastr , ceva mai califica i dac vor veni din Vest, ns i necalifica i dac vor fi imigran i din lumea a 3-a; y n viitor, Romnia va reprezenta o surs de alimentare a emigra iei Est-Vest i un beneficiar al emigra iei Sud - Nord i Est - Vest, ns ntotdeauna raportul emigra ie/imigra ie va fi net favorabil emigra iei; Dezavantaje: y diminuarea semnificativ a ofertei na ionale de for de munc , cantitativ i calitativ, care limiteaz posibilit ile de reducere mai rapid a diferen elor de venit fa de rile Uniunii Europene. Aspectul cel mai negativ este componenta tot mai calificat a acestei migra ii (exodul creierelor) i astfel lipsirea economiei na ionale de factorul uman indispensabil moderniz rii i eficientiz rii acesteia, ceea ce face mai dificil reducerea decalajului economico - social ce ne desparte de celelalte ri membre ale Uniunii Europene; y apari ia la nivel na ional a unor segmente deficitare de for de munc calificat , cazul celei pentru construc ii n Sud Estul rii. Localizarea acestui deficit n zone slab dezvoltate le va face i mai grea ie irea din aceast situa ie; y pierderea capitalului investit n preg tirea profesional a celor care emigreaz i indirect finan area acestei preg tiri din alte ri, n condi iile n care avem suficiente probleme cu procesul educa ional na ional i cu fondurile alocate nv mntului y pierderi la export prin diferen a de productivitate poten ial a celor pleca i la munc n str in tate care prin calificarea i spiritul lor inventiv ar fi putut contribui la cre terea performan elor produselor romne ti;
25

y accentuarea procesului de mb trnire demografic datorit ponderii mari a tinerilor care emigreaz , ceea ce va crea dificult i programelor de dezvoltare viitoare i va m ri povara social (pensii, ajutoare sociale, s n tate). Se estimeaz c n 2050, Romnia va avea o popula ie de 16 mil., fa de 21 mil. n prezent. y orientarea prioritar a remisiilor c tre consum i nu c tre afaceri le reduce substan ial efectul pozitiv ce l-ar putea avea pe termen mediu i lung, att pentru emigran i ct i pe plan na ional.

2.5.3. Libera circula ie a serviciilor


 Avantaje y toate avantajele pe care le asigur libera circula ie a lucr torilor (remisiile de la emigran i, cre terea calific rii i formarea noilor mentalit i, reducerea presiunii asupra pie ei for ei de munc autohtone etc.) cu remarca c se ncurajeaz i migra ia profesiilor liberale (arhitec i, medici, avoca i, asisten i medicali) sau a fermierilor, me te ugarilor i a comercian ilor. y accentuarea competi iei pe pia a serviciilor va conduce la presta ii de mai bun calitate i mai ieftine pentru consumatorii romni. De exemplu pre urile pentru serviciile de telecomunica ii pe ansamblu Uniunii Europene, au sc zut cu aproximativ 7,5% pe an de cnd pia a a fost complet liberalizat n 1998, iar la energia electric furnizat consumatorilor casnici cu 6,5% ntre 1996-2001, chiar cu peste 20% cum a fost cazul Spaniei; y protejarea economiilor micilor investitori prin rigorile introduse sistemului bancar i pie ei de capital, desp gubirea acestora n caz de faliment cu o sum mai consistent , respectiv, 20.000 din 2007 i 50.000 din 2009; y domeniul serviciilor conducndu-se dup reguli comunitare i fiind insuficient dezvoltat n Romnia va putea atrage mai mul i investitori occidentali, inclusiv cu prilejul privatiz rii utilit ilor publice, ceea ce va asigura o aliniere mai rapid la standardele europene; y pia a de capital prin Bursa de Valori Mobiliare - BVM i va spori rolul n atragerea de fonduri pentru investi ii de la localnici i str ini, devenind un loc de plasament i pentru economiile popula iei; y alinierea la condi iile de asigurare din Uniunea European va ncuraja libera circula ie a persoanelor cu efect benefic pentru cei care emigreaz pentru munc sau fac turism i afaceri; y pe m sura mbun t irii infrastructurii, Romnia va putea beneficia de pozi ia sa geografic n tranzitul c tre Est i Orientul Mijlociu i de atrac iile turistice pe care le ofer Delta Dun rii, Marea Neagr , mun ii i m n stirile.
26

 Dezavantaje: y toate dezavantajele la care conduce migra ia for ei de munc (lipsirea economiei na ionale de aportul acestora la dezvoltarea i modernizarea sectorului serviciilor, pierderea capitalului investit n preg tirea acestora, accentuarea mb trnirii demografice etc.); y pierderile prin emigra ie devin importante i datorit cuprinderii profesiunilor liberale prestatoare de servicii (arhitec i, doctori, farmaci ti, veterinari, avoca i, asisten i medicali .a.); y costurile mari pe care le implic procesul de adaptare legislativ i institu ional n special n perioada de preaderare i nu numai etc.

2.5.4. Libera circula ie a capitalurilor


Libera circula ie a capitalurilor este benefic pentru Romnia, mai ales, pe termen mediu i lung, principalele avantaje i dezavantaje fiind: Avantaje: y economia na ional beneficiaz de un acces sporit i n condi ii avantajoase (dobnzi accesibile) pe pia a de capital comunitar ntr-o perioad cnd fondurile proprii pentru modernizare i adaptare la exigen ele integr rii n Uniunea European sunt insuficiente (datorit nivelului sc zut al veniturilor rata acumul rii este mic ); y agen ii economici i persoanele fizice vor avea acces la o pia de capital mai ieftin , respectiv pentru constituirea de firme, efectuarea de investi ii, construirea i cump rarea de locuin e prin ipotecile transfrontaliere (mult mai convenabile dect cele na ionale) etc.; y adoptarea monedei unice va aduce binefacerile stabilit ii monetare: curs de schimb stabil, infla ie mic i rat a dobnzilor rezonabil , comisioane bancare corecte i identice n zona EURO etc.; y Cre terea investi iilor directe comunitare n ara noastr va nsemna restructurarea i modernizarea mai rapid a rii i astfel reducerea decalajului economic i social ce separ Romnia de celelalte ri ale Uniunii Europene. n 2008 stocul de I.S.D. dep ea 40 mld. , majoritatea ns provenind din privatiz ri, ori criza a dovedit c neimplicarea statului n economie este o gre eal . Reputatul bancher S ros declara recent c aceast criz a demonstrat c pia a liber nu se regleaz singur . Nefiind proprietar i nici coproprietar, statul romn nu are cum s impun b ncilor reluarea procesului de creditare (90% din activele acestora apar in unor b nci str ine). y Armonizarea legislativ i aplicarea acquis-ului comunitar vor conduce la alinierea rii la exigen ele unei economii de pia func ionale i din punctul de vedere al pie ei de capital;
27

y Posibilitatea efectu rii de plasamente n str in tate cu profituri mai substan iale dect n ar etc. Dezavantaje: y date fiind pre urile mici ale terenurilor i p durilor din Romnia este posibil achizi ionarea lor de c tre str ini n perioada imediat urm toare expir rii interdic iei (2014) cu efectele negative ce pot decurge din aceasta; y p trunderea de capital speculativ prin investi ii de portofoliu care prezint riscuri importante pentru o economie fragil ca cea romneasc (scurgerea de venit na ional prin retragerea de pe pia i transferul n str in tate ceea ce s-a i ntmplat n 2009); y costurile i riscurile perioadei de armonizare legislativ i institu ional cu acquis-ul comunitar, respectiv de implementare a acestuia; y datorit tendin ei de aliniere a pre urilor terenurilor, p durilor i locuin elor la cele occidentale (concuren a extern pe aceast pia fiind hot rtoare) accesul romnilor pe pia a funciar i imobiliar va fi mai dificil (n 2004, un hectar de teren arabil era de peste zece ori mai ieftin dect n Uniunea European - ntre 200-300 n Romnia fa de 2500 n Uniunea European ).

28

Capitolul II POLITICILE DE ACOMPANIERE A PIE EI INTERNE EUROPENE


2.1. Dreptul societ ilor comerciale 2.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Acquis-ul comunitar cuprinde reglement ri comune pentru constituirea i func ionarea societ ilor comerciale din toate rile membre ale UE (identitatea mputernici ilor, situa ia financiar , existen a unui registru i a unei publica ii, controlul i legalitatea actelor, audit independent, protec ia drepturilor de proprietate intelectual i industrial , contabilitate uniform etc.). ntreprinderile, publice sau private, trebuie s respecte regulile concuren ei ce vor fi prezentate la subcapitolul respectiv (vezi i art. 101 i 107*).

2.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul de implementare


 Criteriile ader rii au vizat nt rirea capacit ii administrative a organismelor de aplicare a drepturilor de proprietate intelectual i industrial i cre terea eforturilor de combatere a pirateriei i a contrafacerii; mbun t irea cooper rii dintre poli ie, autoritatea vamal i sistemul judiciar pentru nt rirea capacit ii administrative la frontier i asigurarea aplic rii legisla iei specifice; intensificarea preg tirii profesionale a personalului n institu iile implicate; De asemenea, s-au referit la completarea procesului de aliniere a legisla iei prin adoptarea, cu prec dere, a legisla iei secundare din domeniul dreptului societ ilor comerciale. Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar f r a solicita perioad de tranzi ie. Tratatul de aderare cuprinde numai referiri la dreptul de proprietate industrial i anume: - Conform prevederii din Anexa III referitoare la marca de comer comunitar de la data ader rii o marc de comer comunitar nregistrat sau solicitat nregistrarea naintea datei de aderare se extinde i la teritoriul Romniei pentru a avea acela i efect n ntreaga Comunitate.
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 116-121.

29

- Referirea din Anexa III la crearea unui certificat suplimentar de protec ie pentru medicamente, precizeaz c , oric rui medicament protejat printr-un brevet valabil i a c rui prim autorizare a fost ob inut dup 1 ianuarie 2000 i poate fi acordat un certificat n Romnia (dac a expirat poate fi solicitat n 6 luni de la aderare). Idem pentru produsele fito-farmaceutice. - Referirea la desenele i modelele industriale comunitare ale acelea i Anexe precizeaz c De la data ader rii un desen sau un model industrial comunitar protejat sau solicitat n conformitate cu Regulamentul 6 / 2002 naintea datei de aderare se extinde la teritoriul Romniei pentru a avea acela i efect n ntreaga comunitate. - n Anexa V se arat c titularii sau beneficiarii unui brevet de inven ie sau certificat suplimentar de protec ie pentru un produs farmaceutic nregistrat ntr-un stat membru la o dat cnd o astfel de protec ie nu putea fi ob inut n Romnia poate beneficia de drepturile conferite de acestea. * * * Registrul comer ului i autoritatea de control a nregistr rii firmelor s-au schimbat de la Camera de Industrie i Comer la Ministerul Justi ie (ca i n celelalte ri din U.E.), standardele de audit au devenit conforme cu cele elaborate de Federa ia Interna ional a Organiza iilor Contabile, ns probleme sunt la impunerea legisla iei privind drepturile de proprietate intelectual i industrial (prea multe bunuri piratate i contraf cute intr n ar datorit slabei colabor ri dintre poli ia de frontier , autorit ile vamale i cele judiciare). Semnifica ia prevederilor referitoare la acest capitol este n principal aceea c U.E. a urm rit s - i protejeze mai bine drepturile de proprietate intelectual i industrial , cu referire special la medicamente.

2.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


 Avantaje: y va constitui o arm eficient de lupt contra economiei subterane i evaziunii fiscale i astfel vom avea ncas ri la buget mai substan iale i angaja i legal care s beneficieze de asigur ri sociale i de s n tate. Bani mai mul i la buget vor nsemna fonduri sporite pentru educa ie, s n tate, pensii i investi ii n modernizarea rii; y un mediu de afaceri stabil, mai s n tos i predictibil care s ncurajeze investi iile interne i externe, ceea ce va conduce la noi locuri de munc , la restructurarea i modernizarea mai rapid a economiei rii; y un cadru propice unei concuren e loiale ntre agen ii economici, ceea ce va fi benefic cre terii competitivit ii produselor i serviciilor
30

romne ti, att de necesare pentru a putea face fa exigen elor Pie ei Interne / Unice Europene; y va fi stimulat activitatea de inovare i, n general, cea de crea ie printr-o protec ie real a drepturilor de autor (propriet ii intelectuale i industriale); Dezavantaje: y scoaterea la suprafa a economiei subterane ar putea nsemna i pierderea unor locuri de munc , efect similar l va avea i competi ia pentru a face fa presiunilor concuren ei de pe pia a european ; y descurajarea pirateriei i contrafacerii, n general respectarea drepturilor de proprietate intelectual i industrial i va elimina pe profitorii acestui gen de activitate ilegal , ns va nsemna i o reducere a unei surse generatoare de venituri; y costurile generate de perioada de adaptare la exigen ele legale i institu ionale comunitare care le va suporta att economia real (agen ii economici), ct i statul, deci cet eanul.

2.2. Politica din domeniul concuren ei 2.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Cadrul legal al politicii de concuren este reprezentat, n special, de articolele 102-106 din Tratatul de la Lisabona* prin care sunt stabilite regulile comune din acest domeniu, de interzicerea acordurilor anticoncuren iale, a practicilor concertate i abuzului de pozi ie dominant , de controlare a ajutoarele de stat, de reglementare a fuziunilor etc. Ajutoarele de stat sunt reglementate prin articolele 107-109**) Mai concret, acquis-ul comunitar se refer la: y Legisla ia primar care stabile te reguli comune pentru ntreprinderi i ajutoare de stat, prin regulile comune din domeniul concuren ei (interzicerea acordurilor de fixare a pre urilor, produc iei, desfacerii, surselor de aprovizionare, impunerea de condi ii inegale la presta ii egale, condi ion ri ce nu au leg tur cu obiectul contractului art. 101 din Tratatul de la Lisabona). y Legisla ia secundar cuprinde: - Reglement rile antitrust care interzic acordurile anticoncuren iale, practicile concertate i abuzul de pozi ie dominant ; - Regulamentul furniz rilor ce vizeaz prevenire, crearea sau nt rirea pozi iilor dominante;
*

**

Tratatul de la Lisabona, pag. 116-119. Tratatul de la Lisabona, pag. 120-122.

31

- Reglement rile privind liberalizarea unor sectoare economice (utilit ile publice) n care unele ntreprinderi beneficiaz de avantaje din partea statului; - Reglement rile privind ajutoarele de stat vizeaz controlul celor care dep esc 100.000 ntr-o perioad de 3 ani, notificarea lor pe formulare standard, accelerarea procedurilor de investigare, de aplicare a deciziilor i eventual recuperare; - Comisia European are sarcina depist rii i investig rii cazurilor de distorsionare grav a concuren ei i poate da amenzi substan iale, de exemplu numai n 2001 acestea au totalizat 2 mild. , dep indu-le pe cele aplicate n cei 42 de ani anteriori.

2.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 n cadrul criteriilor de aderare un loc important l-au ocupat: completarea cadrului legislativ, nt rirea capacit ii administrative a autorit ilor din domeniul concuren ei, alinierea schemelor de ajutor incompatibile, completarea inventarului ajutoarelor de stat i elaborarea rapoartelor anuale, con tientizarea tuturor factorilor implica i, intensificarea ac iunilor de preg tire profesional a personalului din domeniul judiciar i control al concuren ei, restructurarea sectorului siderurgic .a. Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i a ob inut unele amn ri i derog ri cuprinse n Anexa VII-a a Tratatului de aderare. Referitor la regulile de concuren Tratatul prevede: a) n Anexa V: - Se va pune la dispozi ia Comisiei, cu regularitate, o list a ajutoarelor de stat existente de c tre Autoritatea na ional i, n cazul n care Comisia nu obiecteaz n termen de 3 luni de la primirea informa iilor pentru evaluare, se consider compatibile. - Decizia de obiec ie din partea Comisiei nseamn ini ierea procedurii de investiga ie i dac este negativ conduce i la recuperarea ajutorului de la beneficiar, inclusiv dobnda aferent . - M surile de ajutor acordate n sectorul transporturilor sunt considerate drept ajutor existent pn la sfr itul celui de-al 3-lea an de la data ader rii, dup aceast dat orice ajutor considerat a fi incompatibil cu orient rile comunitare se consider drept ajutor nou i trebuie s se conformeze acestora. - Comisia monitorizeaz aplicarea angajamentelor i a legisla iei n materie de ajutor de stat.
32

b) n Anexa VII se prevede: - Romnia poate continua s acorde scutiri de la impozitul pe profit n zonele defavorizate pn la 31.12.2008 pentru 3 zone (Brad, Valea Jiului i B lan), 31.12.2009 pentru 22 de zone, i 31.12.2010 pentru alte 3 zone (Cugir, Zimnicea i Cop a Mic ). - Ajutoarele de stat pentru investi ii regionale trebuie s nu dep easc 50% intensitatea net a acestora sau 75% n cazul IMM-urilor (numai 30% n sectorul autovehicolelor). - Poate continua s acorde scutiri de la plata redeven elor ntreprinderilor care au semnat contracte comerciale cu administra iile zonelor libere nainte de 1 iulie 2002, pn la 31.12.2011. - Ajutorul de stat acordat restructur rii industriei siderurgice numai n anumite condi ii care vizeaz reducerea capacit ilor de produc ie, cre terea ponderii produselor cu valoare ad ugat ridicat .a. * * * Prevederile din Tratat referitoare la concuren reliefeaz urm toarele: Regulile privind ajutoarele de stat s-au stabilit la solicitarea UE, reprezentnd o condi ie esen ial a restructur rii i realiz rii unei economii func ionale de pia . Amn rile elimin rii unor facilit i fiscale (pentru zonele defavorizate, IMM-uri, zonele libere) s-au acceptat la insisten ele p r ii romne i n contextul dificult ilor prin care trece economia i societatea romneasc . Prin Tratat s-a acordat o aten ie deosebit restructur rii industriei siderurgice i pentru faptul c aceasta se confrunt cu probleme n interiorul U.E., n bun parte datorate concuren ei externe. Dac mbun t irea eficien ei n acest sector va fi de bun augur, nu acela i lucru se poate spune despre reducerea drastic a capacit ii de produc ie (cu 2,05 tone n perioada 1993-2008), mai ales c vor fi afectate Hunedoara i Re i a, ora e ce au deja dificult i n asigurarea locurilor de munc . Este exagerat importan a acordat nc lc rii condi iilor stabilite acord rii ajutoarelor de stat, prev zndu-se recurgerea la clauzele de salvgardare din art. 37 i 39.

2.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Realizarea unei concuren e reale bazat pe reguli comune celor din celelalte ri ale U.E. reprezint o condi ie esen ial pentru crearea unei economii de pia func ionale n Romnia, capabil s fac fa presiunilor concuren iale ale Pie ei unice. ntrzierea nchiderii negocierilor la acest capitol
33

s-a datorat volumului mare al ajutoarelor de stat care, n 14 ani, au nsumat 16 miliarde $ (n 2004 au fost de 1,8 miliarde $ reprezentnd 3,5% din P.I.B., fa de U.E. unde variaz ntre 0,5 i 1% din P.I.B.). Aceste ajutoare au fost acordate i sectorului privat, n 2003 acesta de innd 46% din total. Avantaje: y se vor pune bazele unei dezvolt ri s n toase i durabile a economiei prin r mnerea pe pia numai a firmelor competitive ce- i vor dovedi eficien a pe Pia a unic ; y concuren real i loial va stimula inova ia, reducerea costurilor, managementul modern, cre terea eficien ei i a competitivit ii pe pia . y consumatorii vor fi principalii beneficiari ai acestei competi ii ntruct vor avea acces la o ofert larg de produse i servicii, cu o calitate ridicat i la pre uri rezonabile. y prin eliminarea pierderilor din economie (a a zisele "g uri negre") i reducerea subven iilor de stat pentru sus inerea firmelor ineficiente vor cre te veniturile la bugetul de stat i implicit sumele alocate sectorului social. Dezavantaje: y concuren real va conduce i la unele falimente ceea ce va nsemna disponibiliz ri i deci locuri de munc mai pu ine; un efect similar l va avea i privatizarea serviciilor publice care datorit num rului mare de personal au o eficien sc zut sau firmele care- i justific existen a prin motive sociale, deja, Consiliul concuren ei a dat aviz negativ solicit rilor de ajutoare venite din partea ntreprinderilor: STOFE - Buhu i, METROREX Bucure ti, C.E.T. - Bac u, Uzinele Sodice Govora i ARIS - Arad; y cre terea pre urilor la unele produse i servicii n prima parte a alinierii la exigen ele U.E. va afecta veniturile unei categorii importante a popula iei, n special, a pensionarilor; y cre terea num rului celor care- i pierd locul de munc va m ri povara social a statului prin cre terea sumelor alocate pl ilor compensatorii, ajutoarelor de omaj i a celor sociale etc.

2.3. Politica n domeniul transporturilor 2.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Liberalizarea progresiv a serviciilor de transport, eliminarea distorsion rii pie ei, modernizarea infrastructurii i compatibilizarea acestui sector cu exigen ele integr rii i dezvolt rii durabile constituie obiectivele politicii UE n acest domeniu.
34

 Legisla ia comunitar se refer la fiecare tip de transport i cuprinde numeroase regulamente i directive care vizeaz : armonizarea condi iilor de concuren , siguran i mediu, ajutoarele de stat, tarifele, infrastructura etc. Tratatul de la Lisabona, la art. 170 prevede c pentru a beneficia pe deplin de avantajele unui spa iu f r frontiere interne, Uniunea contribuie la crearea i dezvoltarea de re ele transeuropene n sectoarele infrastructurilor de transporturi, telecomunica ii i energie*. y Orientarea cea mai recent a fost dat de Carta alb Politica European a transporturilor pn n 2010 timpul deciziei, adoptat n 2001 i vizeaz reducerea gradului de congestionare a traficului rutier, revitalizarea transportului feroviar, utilizarea sporit a transportului maritim i fluvial, reducerea impactului ecologic, armonizarea tehnic i interoperabilitatea ntre sisteme folosind containeirizarea etc.

2.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Criteriile ader rii s-au referit la: nt rirea capacit ii administrative n domeniul transporturilor rutiere, continuarea armoniz rii legislative (n special eliminarea practicilor discriminatorii n ceea ce prive te taxarea) i reutilarea vehiculelor de trac iune romne ti cu echipamente de limitarea vitezei i nregistrare, tahografe; asigurarea implement rii la timp a acquis-ului din domeniul siguran ei maritime i nt rirea administra iei n domeniu; restructurarea i modernizarea flotei fluviale romne ti n vederea cre terii competitivit ii i preg tirii ei pentru ndeplinirea cerin elor tehnice din Uniunea European ; transpunerea i implementarea acquis-ului revizuit n domeniul transporturilor feroviare. Romnia a acceptat acquis-ul transporturilor comunitare i prin Tratatul de aderare s-au convenit i derog ri (amnarea aplic rii unor prevederi): - n Anexa VII, se fac urm toarele preciz ri: Pn la sfr itul celui de-al 3-lea an de la data ader rii, transportatorii stabili i n Romnia sunt exclu i de la prestarea serviciilor de transport rutier na ional de marf n celelalte state membre i viceversa. La sfr itul perioadei statele membre informeaz Comisia dac o prelungesc pentru cel mult 2 ani (n lipsa notific rii se aplic Regulamentul 3118 / 1993 care permite liberul acces).
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 163.

35

 Pn la sfr itul celui de-al 5-lea an de la data ader rii dac un stat membru, care aplic Regulamentul men ionat, se confrunt cu o perturbare grav a pie ei sale na ionale (excedent major al ofertei care amenin stabilitatea sau supravie uirea financiar a transportatorilor na ionali) poate solicita Comisiei s suspende total sau par ial accesul transportatorilor romni (n cazuri urgente, notificarea motivat se poate face i dup suspendare). n aceast perioad de tranzi ie (2-5 ani) statele membre care nu aplic Regulamentul 3118 / 1993 pot reglementa accesul la serviciile lor de transport rutier na ional de marf prin schimbul treptat de autoriza ii de cabotaj pe baz de acorduri bilaterale. Pn la 31.12.2013 transportatorii comunitari pot utiliza numai sec iunile nereabilitate din re eaua romneasc de drumuri dac se respect limitele romne ti de mas pe ax n vigoare. ncepnd cu data ader rii nu mai poate fi impus nici o restric ie privind utilizarea principalelor rute de tranzit (n num r de 12). Romnia ader la un calendar de reabilitare a re elei secundare de drumuri (orice investi ie cu fonduri comunitare trebuie s asigure o nc rc tur cu masa de 11,5 tone pe ax ) care prevede s se ajung de la 3.916 km drumuri reabilitate n 2007 la 8.260 km n 2013. ncepnd cu data ader rii toate vehiculele aflate n trafic interna ional sunt supuse numai unor tarife suplimentare temporare pentru utilizarea re elei secundare romne ti. Nivelurile tarifelor minime prev zute pentru vehiculele grele de marf (Directiva 1999 / 1962) nu se aplic pn la 31.12.2010 vehiculelor angajate exclusiv n opera iuni de transport intern. Poate men ine scutirea de TVA la transportul interna ional de c l tori pn ce condi iile din Directiva 2004 / 1966 sunt ndeplinite sau aceea i scutire o practic oricare dintre actualele state membre. * * * Sintetiznd prevederile referitoare la transporturi pot fi trase urm toarele concluzii: Trei ani de la aderare transportatorii rutieri romni (de marf ) nu au avut acces pe pia a intern a transporturilor comunitare ( i viceversa), perioada se poate prelungi pn la cinci ani (deci suntem discrimina i). Nu li se poate ns impune un regim mai restrictiv dect cel existent la semnarea Tratatului. (25.04.2005); Tarifele minime existente n U.E. se vor aplica treptat, pn n 2010 i putem men ine scutirea de T.V.A. la transportul interna ional de c l tori. Dat fiind starea precar a infrastructurii rutiere poate fi considerat benefic angajamentul de reabilitare a re elei secundare de drumuri de la 3.916 km n 2007 la 8.260 km n 2013.
36

2.3.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Romnia a mo tenit o infrastructur de transport slab dezvoltat , axat pe re eaua de c i ferate (peste 70% din transportul intern de m rfuri sau cel de persoane) cu numai 321 km de autostrad fa de un necesar de 2500 km, i o flot maritim care de i asigura transportul majorit ii exporturilor romne ti nu avea un nivel tehnic corespunz tor. Perioada de tranzi ie a agravat situa ia, mai ales n cazul transportului feroviar i al celui maritim unde flota n loc s fie modernizat a fost vndut n condi ii neelucidate nici pn azi (excep ie face flota de pescuit oceanic n cazul c reia s-au g sit vinova ii i au fost condamna i). Structura volumului de m rfuri transportate la nivelul anului 2000, ar ta astfel: 73,6% transport rutier, 19,7% pe calea ferat , 3,7% fluvial, 0,4% maritim i 0,1 % aerian, situa ie care s-a men inut i la nivelul anului 2008. nceperea procesului de preg tire pentru aderarea la U.E. a deschis perspectiva reconsider rii locului transporturilor n dezvoltarea economico-social a rii, iar sprijinul comunitar n acest domeniu s-a dovedit a fi hot rtor, transporturile al turi de agricultur i mediu fiind principalii beneficiari ai integr rii n U.E. (50% din fondurile prev zute pentru perioada 2007-2013). Avantaje: y modernizarea infrastructurii de transport cu sprijinul comunitar, n perioada de preaderare cu fonduri PHARE, SAPARD i ISPA, iar dup aderare cu fonduri structurale i de coeziune social . Numai fondurile ISPA s-au ridicat la 370 mil. anual n perioada 2000-2006, sum ce se va dubla din momentul ader rii. y Efectele pozitive ale dezvolt rii infrastructurii de transport asupra celorlalte ramuri ale economiei nu vor ntrzia s apar i avem n vedere: cre terea eficien ei activit ilor productive, comerciale i de turism; mbun t irea mediului de afaceri i a gradului de atractivitate pentru investi ii (inclusiv str ine); o mobilitate mai mare pentru for a de munc ; dezvoltarea regiunilor r mase n urm ; atenuarea diferen elor dintre ora i sat; cre terea gradului de confort i a siguran ei n timpul transporturilor etc. y cre terea num rului locurilor de munc , mai ales n perioada de construc ie i modernizarea infrastructurii de transport, ns i n cea de ntre inere i monitorizare a acesteia (de exemplu autostrada Transilvania va crea circa 2000 noi locuri de munc ) (la fel i cea Bucure ti-Bra ov); ridicarea nivelului de calificare a personalului antrenat n aceast activitate; y reducerea efortului bugetar al statului pentru realizarea unei infrastructuri care s poat face fa exigen elor integr rii n U.E. i de aici posibilitatea direc ion rii unor fonduri sporite pentru nevoile sociale, deosebit de mari n perioada de tranzi ie i de preg tire pentru aderare, respectiv pentru integrare (pensii, ajutoare de omaj, ajutoare sociale i pl i compensatorii, precum i educa ie sau s n tate);
37

y conectarea Romniei la re eaua transeuropean va fi benefic dezvolt rii viitoare i avem n vedere: - coridoarele terestre pan-europene: Berlin/Nrnberg Praga Budapesta Bucure ti Constan a Istambul Salonic i Helsinki St. Petersburg Moscova Kiev Chi in u Bucure ti Sofia Alexandropolis; - pozi ia de tranzit ntre Europa i Asia cu traversarea M rii Negre pentru i eiul i gazul metan, din zona Caucazului Caspica; - fluviul Dun rea canalul Dun rea-Marea Neagr i portul Constan a etc. y agen ii economici romni pot beneficia de o infrastructur de transport modern care s le m reasc ansele n competi ia de pe Pia a Intern /Unic European i f r s participe la efortul investi ional de realizare a acesteia. Dezavantaje: y dezvoltarea i modernizarea infrastructurii de transporturi, dotarea cu mijloace de transport i implementarea acquis-ului comunitar necesit un efort financiar important, n special din partea statului, ns i din partea agen ilor economici, ceea ce se va resim i pe termen scurt i mediu n limitarea posibilit ilor de a se aloca fonduri ct mai substan iale nevoilor sociale, dac ne referim la autorit ile publice i salaria ilor, dac -i avem n vedere pe agen ii economici. Necesarul de finan are pentru perioada 20042015 a fost estimat la circa 17 mild. $ din care infrastructura feroviar 51%, rutier 36%, a transporturilor maritime i fluviale 9% i cea aerian 4%. y infrastructur la nivel european i n Romnia, deschiderea pie ei na ionale a transporturilor va nsemna o competi ie mai acerb din care unii agen i economici romni s-ar putea s piard i s ias de pe pia , genernd omaj.

2.4. Politica fiscal impozitarea 2.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Responsabilitatea politicii fiscale revine n principal rilor membre, acquis-ul comunitar viznd numai impozitele indirecte (nivelul minim al TVA 15% cot standard i 5% cea redus i al accizelor la combustibili, alcool, ig ri, gaze naturale, c rbuni i electricitate).

2.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Criteriile la impozitare s-au referit la: asigurarea alinierii legislative, acordndu-se o aten ie deosebit except rilor de la plata T.V.A.-ului, condi iilor de rambursare i de acordare a cotei zero precum i nivelului accizelor, structurii acestora i except rii de la plat ;
38

 compatibilizarea legisla iei existente i viitoare cu principiile Codului de conduit pentru impozitarea afacerilor; nt rirea capacit ii administrative i a procedurilor de control, cu accent deosebit pe colectarea taxelor, constituirea Registrului contribuabilului i rambursarea T.V.A.-ului, elaborarea Strategiei Administra iei Fiscale, elaborarea Codului de etic i a m surilor de aplicare, evaluarea cerin elor de personal din sistemul de impozitare, elaborarea i implementarea unui sistem de formare profesional ; dezvoltarea unui sistem IT care s permit schimbul electronic de date cu UE i statele membre, mai ales n ce prive te colectarea TVA (0,50% revenind bugetului UE). Romnia a acceptat acest acquis i a ob inut o serie de derog ri prezentate n Tratatul de aderare n maniera urm toare: - n Anexa III se precizeaz c se poate aplica o cot redus a accizei de 50% la alcoolul etilic n cazul distil riilor i consumului personal. - n Anexa VII se prev d urm toarele: Se poate men ine scutirea de TVA la transportul interna ional de c l tori pn la data cnd condi iile stabilite de Directiva 66 / 2004 vor fi ndeplinite, sau aceea i scutire o aplic oricare din actualele state membre. Referitor la igarete (Directiva 117 / 2003) Romnia putea amna pn la 31.12.2009 aplicarea accizei minime totale la pre ul de vnzare cu am nuntul la igaretele din categoria de pre cea mai vndut . Pn la 31.12.2010 poate s nu aplice sistemul comun de impozitare aplicabil pl ilor de dobnzi i redeven e efectuate ntre societ i asociate din diferite state membre (Directiva 49 / 2003). Cota de impozit n perioada respectiv nu trebuie s dep easc ns 10 %. Referitor la impozitarea produselor energetice i a energiei electrice (Directiva 96 /2003) pot fi aplicate urm toarele perioade de tranzi ie: y pn la 01.01.2011 alinierea la benzina f r plumb, respectiv la 359 pentru 1000 litri. y pn la 01.01.2013 la motorin cnd nivelul minim trebuie s fie de 330 / 1000 litri. y pn la 01.01.2010 s aib loc alinierea nivelului de impozitare a gazului natural utilizat pentru nc lzirea n scopuri necomerciale. y pn la 01.01.2010 alinierea la p cura grea utilizat n termoficare. y de la 01.01.2007 impozitarea produselor din p cur nu putea fi mai mic de 13 / 1000 kg. y pn la 01.01.2010 s aib loc alinierea la nivelele minime de impozitare la energia electric .

39

De men ionat c , n 2009, datorit crizei economico-financiare care a condus la reducerea ncas rilor bugetare, guvernul a fost nevoit s m reasc rapid accizele la ig ri i alcool. Semnificative pentru politica fiscal sunt: Alinierea la nivelul minim de accizare existent n U.E. se va face treptat: benzin 2011, motorin 2013, p cur 2010, gaze naturale i energia electric 2010, igaretele 2009 i alcoolul produs pentru consum propriu pn n 2015. Dac pn la aderare Romnia aplica accize numai la alcool, tutun i combustibili, integrarea n U.E. a extins categoria produselor accizate i la electricitate, gaze naturale i c rbuni. Fiscalitatea este atributul autorit ilor na ionale i de aceea introducerea cotei unice de impozit de 16% nu a ntmpinat opozi ia UE, ns nu au ezitat s arate n ultimul raport de evaluare c a condus la reducerea ncas rilor bugetare cu circa un miliard de euro (estimare la care au ajuns i exper ii FMI). Men ion m c , n majoritatea celorlalte ri, impozitarea veniturilor este progresiv , cota unic fiind adoptat de numai cteva ri i unele dintre ele, fie au renun at, fie au majorat-o. * * * Administra iile financiare pentru a r spunde pe deplin exigen elor comunitare ar trebui s aib o solid baz legal i autonomie, s fie auditate intern i extern, personalul s fie corect, impar ial, onest, profesionist i de ncredere, s p streze confiden ialitatea datelor i s aib un schimb eficient de informa ii la nivel na ional i european. Legea r spunderii fiscale adoptat n 2010 la insisten ele FMI i ale Comisiei Europene, sper m s mbun t easc gradul de colectare a impozitelor i taxelor i s reduc evaziunea fiscal .

2.4.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


y va avea o contribu ie major la crearea unui mediu de afaceri s n tos n care competi ia s devin efectiv i realmente benefic celor competitivi; n acest sens se va nscrie n special eliminarea actualelor discrimin ri (scutirile, amn rile, restituirile i ree alon rile la toate categoriile de impozite) i predictibilitatea sistemului fiscal (care din p cate se las a teptat ); y va ncuraja restructurarea i modernizarea economiei, specializarea pe produse care le cere pia a, sunt competitive i astfel dezvoltarea s devin durabil ; y va conduce la cre terea veniturilor bugetare ale statului, deci a posibilit ii acestuia de a r spunde nevoilor sociale i de investi ii n lucr ri de interes public.
40

 Avantaje:

y relaxarea fiscal , nt rirea controlului, eliminarea discrimin rilor i schimbarea de atitudini (formarea responsabilit ii) vor conduce la reducerea economiei subterane, a corup iei i a evaziunii fiscale (fenomene alarmant de mari, n cazul Romniei, numai economia subteran ar de ine o treime din P.I.B, mai mult dect reprezint veniturile statului din P.I.B., care abia ajung la 31-32% fa de 42% media european ). Dezavantaje: y alinierea la nivelele de taxare din U.E. va conduce la cre terea pre urilor i tarifelor, ceea ce va avea un impact negativ asupra nivelului de trai, mai ales c veniturile nu in pasul cu infla ia; y unii agen i economici, urmare a introducerii standardelor europene n acordarea ajutoarelor de stat fiscale, vor fi elimina i de pe pia , alimentnd astfel armata de omeri i povara social a statului; y i vor reduce competitivitatea (ca pre ) acele produse i activit i care din 2007 nu vor mai beneficia de scutiri i reduceri de TV A i accize; y se vor scumpi unele importuri care nu vor mai beneficia de scutirea de TV A, de exemplu materiile prime i materialele destinate exclusiv realiz rii de produse finite care sunt exportate n termen de 45 de zile de la efectuarea importului i bunurile importate de institu iile publice.

2.5. Uniunea Economic

i Monetar

2.5.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Acquis-ul comunitar vizeaz : asigurarea independen ei B ncilor Na ionale, interzicerea finan rii de c tre acestea a sectorului public i obiectivul principal s fie stabilitatea monetar i a pre urilor, liberalizarea mi c rilor de capital i coordonarea politicilor economice ale rilor membre. Tratatul de la Lisabona stabile te c orient rile generale sunt convenite n cadrul Consiliului (art. 120-121), rile trebuie s evite deficitele excesive (art. 126) i euro s devin moned unic (art. 119)*. Condi iile de convergen macro economic pentru adoptarea monedei unice EURO sunt: infla ie de cel mult 1,5% peste media celor 3 ri care au infla ia cea mai mic , rata dobnzilor pe termen lung s nu dep easc cu mai mult de 2% media a 3 ri cu dobnda cea mai mic ; deficitul bugetar s nu dep easc 3% din PIB, datoria public s nu reprezinte mai mult de 60% din PIB i n ultimii 2 ani s nu- i fi devalorizat moneda fa de EURO. Din p cate, unele ri care au adoptat EURO, nu au putut respecta indicatorii bugetari, iar criza izbucnit n 2008 i generalizat
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 127-134.

41

n 2009, a m rit num rul rilor care nu respect condi iile de convergen macroeconomic . De exemplu, n 2008 au avut deficite bugetare de 7,1% Irlanda, 5% Grecia, 4,7% Malta, 3,8% Spania i 3,4% Fran a. Recordul a fost atins de Irlanda, Marea Britanie i Grecia cu 11-13% n 2009. Romnia a nregistrat n 2009 un deficit de 8,2% (dup statele EUROSTAT).

2.5.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia a acceptat n totalitate acquis-ul comunitar i n conformitate cu articolul 5 al Tratatului de aderare particip la Uniunea Economic i Monetar de la data ader rii n calitate de membru care beneficiaz de derogare (nu adopt moneda EURO); i-a propus s introduc moneda EURO n 2015, ns , criza actual ar putea conduce la amnarea acestei date. * * * Important de re inut din acest capitol este faptul c ntrunirea condi iilor pentru a putea adopta moneda unic va mai cere timp i eforturi de macrostabilizare ce s-ar putea s dureze, n cazul Romniei, cel pu in opt ani de la data ader rii.

2.5.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


 Avantaje: y se vor realiza condi iile unei economii de pia func ionale de care s beneficieze pe termen mediu i lung categorii de popula ie ct mai largi; y cre terea economic i structura acesteia vor fi n consonan cu exigen ele noii diviziuni interna ionale a muncii (specializare orientat de pia , posibilit i i eficien ) ceea ce va da mai mult siguran viitorului acesteia i locurilor de munc ; y coordonarea i monitorizarea multilateral vor asigura coeren , profesionalism i evitarea derapajelor n politica economic i monetar na ional ; y spiritul de solidaritate din cadrul U.E. va ajuta la dep irea eventualelor momente de criz , f r ca popula ia s suporte acelea i consecin e ca n situa ia n care Romnia n-ar face parte din U.E. criza actual dovedind acest lucru; y stabilitatea monetar i a cursului de schimb vor conduce la o moned na ional stabil (cu perspectiva convertibilit ii acesteia) i o infla ie ct mai apropiat de cea a U.E. unde este situat n jur de 2% fa de
42

4-5% n Romnia sau o dobnd de referin a B.N.R. mai apropiat de media U.E. (sub 2%) i nu cea mai mare din U.E. (7,0% n 2010). y ns n to irea finan elor publice (reducerea i eliminarea arieratelor, diminuarea economiei subterane i evaziunii fiscale, colectarea mai bun a impozitelor, etc.) vor nsemna venituri mai mari la buget i astfel fonduri sporite pentru obliga iile sociale ale statului; y generalizarea treptat a pl ilor cu bani electronici i carduri va contribui la prevenirea circula iei falsurilor, datorate i ponderii mari pe care o au n prezent opera iunile cu numerar (12% din tranzac iile romne ti, fa de 5% n U.E. i 3% n S.U.A.). Comer ul electronic mondial se ridic deja la 200 miliarde de EURO i se estimeaz c n 5 ani o treime din tranzac iile bancare s devin virtuale1; y eficientizarea institu iilor statului din acest domeniu prin dotarea lor, claritatea i stabilitatea regulilor, profesionalizarea cadrelor (cu asisten comunitar ); y introducerea EURO de c tre Romnia va nsemna exigen e sporite (ndeplinirea celor 5 criterii) ns i avantaje pe m sur : dispari ia riscului valutar i a costurilor de conversie ntre valute, cre terea transparen ei pre urilor i a comparabilit ii acestora, reducerea instabilit ii i cre terea acurate ei previziunilor, stimularea investi iilor etc.; y concuren a i competi ia de pe pia a intern vor cre te, ns ntr-un mediu de afaceri stabil i predictibil, ceea ce va nsemna i cre terea gradului de atractivitate a economiei romne ti pentru investitorii interni i externi. Dezavantaje: y reducerea i eliminarea arieratelor ar putea duce la nchiderea unor capacit i de produc ie a c ror viabilizare nu este posibil , fapt ce ar nsemna cre terea omajului i a cheltuielilor publice cu cei disponibiliza i (oricum mai reduse dect cele cu men inerea artificial n activitate a celor neviabile); y renun area la prghia de promovare a exporturilor prin deprecierea monedei na ionale va crea dificult i (reducerea competitivit ii ca pre ) unor exportatori, n special celor care se aprovizioneaz , cu prioritate de pe pia a intern ; y c ile clasice, specifice rilor subdezvoltate, folosite pentru macrostabilizare, cre tere economic i sporire a competitivit ii externe nu vor mai fi utilizate (deprecierea monedei na ionale, cre terea deficitului bugetar i a datoriei publice, infla ia i dobnzile ridicate) ceea ce va crea dificult i de adaptare agen ilor economici neobi nui i cu rigorile comunitare;
1

LEurope: un espace pour la recherche bro ur U.E. pag.11

43

y pn la stabilizarea economico-monetar complet , este posibil intrarea unor capitaluri speculative care s influen eze negativ resursele valutare ale rii, ceea ce s-a ntmplat n ultimii ani; y n prima etap de dup aderare unele pre uri i tarife ar putea s creasc (n special la utilit ile publice i produsele agro-alimentare).

2.6. Statistica 2.6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Leg tura dintre Pia a Intern / Unic European i statistic rezult din faptul c evaluarea, implementarea i monitorizarea pie ei se face pe baz de date i de aceea statisticile comunitare trebuie s aib la baz standarde comune, iar principiile autonomiei, transparen ei, relevan ei, credibilit ii, propor ionalit ii .a. s fie respectate. Existen a unor bune informa ii statistice este necesar monitoriz rii evolu iilor i politicilor economico-sociale din rile membre, f r date corecte nu se pot elabora strategii durabile.

2.6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare, stadiul implement rii


 Romnia a acceptat n totalitate acquis-ul comunitar i s-a angajat s efectueze ntreaga armonizare legislativ i institu ional pn la data ader rii, inclusiv mbun t irea calit ii statisticilor prin asigurarea resurselor umane i a calific rii necesare. S-a aliniat exigen elor comunitare, exist n continuare r mneri n urm n domeniile agriculturii, turismului i cel al dezvolt rii statisticii regionale.

2.6.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


O statistic credibil i f cut profesional este indispensabil oric rei societ i i cu att mai mult celei romne ti care se afl n plin proces de modernizare i eficientizare, iar uneori, ca i mass-media, a fost instrument de manipulare politic . Avantaje: y dup o lung perioad de falsificare i manipulare prin statistic sunt create condi iile ca aceasta s - i joace rolul de oglind a realit ii i de baz a unor decizii corecte la nivelul macro i micro-economic; y adoptarea unor standarde comune cu cele ale U.E. va permite compara ii pertinente i absolut necesare pentru aprecierea corect a situa iei economico-sociale a rii i a agen ilor economici; cunoscnd realitatea i prin raportarea la ceilal i, deciziile se iau mai rapid i n cuno tin de cauz ;
44

y adaptarea legislativ i institu ional la acquis-ul comunitar i n special implementarea acestuia va avea i un rol educativ pentru to i participan ii la acest proces (furnizorii datelor, procesatorii i utilizatorii acestora); y din 1991 pn n 2004 s-a beneficiat, din parte U.E., de un sprijin financiar de cca 25 mil. Euro, marea parte a acestor bani fiind folosi i pentru modernizarea infrastructurii statistice (informatizare); y contribu ia pe care o poate aduce statistica scoaterii la suprafa a economiei subterane i la combaterea evaziunii fiscale. Dezavantaje: y un efort investi ional pentru stat i pentru agen ii economici; n ce prive te bugetul public se are n vedere n special organizarea celor dou recens minte, co-finan area proiectelor realizate cu fonduri comunitare i organizarea celor 8 centre regionale; y ie ind la suprafa realit ile mascate de statistici incorecte ar putea prejudicia politic pe cei care le-au manipulat, i economic pe cei care le-au folosit pentru avantaje nemeritate.

2.7. Energia 2.7.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Reglement rile i directivele comunitare din domeniul energiei se refer la concuren i subven ii, pia a intern a energiei, siguran a aprovizion rii, eficien a energetic , dezvoltarea de surse noi, promovarea interconect rii re elelor energetice (art. 194 din Tratatul de la Lisabona)*, obligativitatea existen ei stocurilor strategice (s asigure consumul pe cel pu in 90 de zile), energia nuclear , protec ia mediului etc. Pasul cel mai important n direc ia unei politici energetice comune a fost f cut n 1988 prin adoptarea Cartei albe a energiei i n 2007 prin stabilirea unui program de cre tere a ponderii energiei regenerabile la 20% n 2020.

2.7.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Printre condi iile ader rii au figurat: y elaborarea i aplicarea unei strategii n domeniul energetic care s acorde o aten ie deosebit mbun t irii eficien ei energetice i utiliz rii surselor de energie regenerabile; y alinierea sectorului energetic cu cel din pia a intern prin crearea unui operator independent n sistemul distribu iei i transportului energiei
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 176

45

electrice, eliminarea distorsiunii pre urilor, deschiderea progresiv a pie ei, asigurarea unor mecanisme eficiente de reglementare; y introducerea unui program de reducere a costurilor i arieratelor, alinierea la prevederile U.E. referitoare la stocul de siguran ; y implementarea recomand rilor din raportul Consiliului asupra Siguran ei nucleare n contextul extinderii UE. Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s -l respecte de la data ader rii cu excep ia de amnare prev zut n Anexa VII a Tratatului de aderare, conform c reia asigurarea unui stoc minim de i ei i / sau produse petroliere pentru un consum mediu intern pe 90 de zile se va realiza pn la 31. 12. 2011, ncepnd cu 68,75 zile la 01.01.2007, 73,00 la 31.12.2007, 77,25 la 31.12.2008, 81,50 la 31.12. 2009, 85,45 la 31.12. 2010 i la 90,00 zile la 31.12.2011. Men ion m c , o asemenea derogare au ob inut majoritatea rilor care au aderat n 2004, iar Cehia i Estonia n plus, amnarea liberaliz rii pie ei interne a energiei. * * * Este un domeniu care ridic n continuare probleme, dovad c a f cut obiectul unei aten ion ri din partea Comisiei U.E. n 2009. Sectorul energetic a trecut printr-o succesiune de reorganiz ri i decizii contradictorii, nu avem o strategie pe termen mediu i lung, pre urile nu reflect costurile i nu se stabilesc liber pe pia (aici s-a n scut butada b ie ilor de tep i), autoritatea de reglementare este slab , eficientizarea centralelor electrice se tot amn etc.

2.7.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Participarea Romniei la pia a energetic comunitar din postura de posesor a unor surse, ns insuficiente pentru acoperirea necesarului intern, cu o industrie care utilizeaz energia n mod ineficient i produc tori de energie cu tehnologii nvechite, ridic multe probleme de apreciere a impactului ader rii la U.E. Avantaje: y sprijinul comunitar, financiar i tehnic, este indispensabil restructur rii i moderniz rii sectorului energetic pentru a-l face compatibil ca nivel de eficien cu cel comunitar; efortul investi ional fiind deosebit de mare, cu resursele interne foarte limitate de care dispunem, eficientizarea sectorului energetic s-ar fi ntins pe durata a ctorva decenii. n perioada 2007-2013 fondurile alocate eficientiz rii energeticii romne ti se ridic la 560 mil );
46

y participarea la Programele comune din domeniul energiei (de exemplu Programul cadru 2003 2006 cu un buget de 215 mil. , vizeaz utilizarea ra ional , sursele noi i regenerabile, aspectele energetice ale transportului, siguran a aprovizion rii i protec ia mediului)1; y rezolvarea, tot cu sprijin comunitar, a problemelor de mediu create de sectorul energetic; y mbun t irea infrastructurii energetice prin construirea unor magistrale de transport care s conecteze Romnia la re eaua european , ceea ce va da mai mult siguran aprovizion rii cu energie i eventual valorificarea la export a unor excedente. n acest sens, poate fi men ionat proiectul NABUCCO pentru conducta de gaz din Caucaz pn n Austria, via Romnia; y deschiderea pie ei concuren ei externe va stimula competi ia i astfel oferta pentru utilizatori va deveni mai competitiv (tarife mai mici, cum s-a ntmplat n Spania la energia electric ); y prin cre terea investi iilor str ine n sectorul energetic se va asigura eficientizarea sectorului i o mai bun valorificare a resurselor interne de petrol i gaze naturale; y prin introducerea normelor comunitare se va realiza o mai mare siguran utilizatorilor de aparate electrice, se va reduce poluarea i risipa de energie; y consumurile specifice de energie pe unitate de produs se vor reduce i astfel va cre te competitivitatea acestora. Dezavantaje: y efortul investi ional din partea statului i al agen ilor economici pentru a face fa exigen elor acquis-ului comunitar va fi mare i astfel vor fi afectate programele sociale n cazul statului i dezvoltarea afacerilor n cazul agen ilor economici; Costurile implement rii Directivei privind centralele mari de ardere din sectorul energetic sunt estimate la 64-192 mil. anual pentru perioada 2004-2021; y pe termen scurt vor cre te pre urile i tarifele pentru a se apropia de cele comunitare, ceea ce va avea impact negativ asupra aspira iilor de prosperitate ale popula iei; y deschiderea pie ei energetice na ionale concuren ei externe ar putea conduce la eliminarea de pe pia a agen ilor economici romni necompetitivi, cu efect negativ asupra ratei omajului.

Petre Prisecaru (coord.), Politici comune ale Uniunii Europene, Ed. Economic , Bucure ti, 2004, pag. 291-292.

47

2.8. Politica industrial 2.8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Aceast politic nu beneficiaz de reglement ri speciale, fiind influen at de acquis-ul celorlalte sectoare, n viitor, ns , urmare Tratatului de la Lisabona (art. 119-122*), coordonarea n acest sector se va intensifica. n perioadele n care unele industrii (siderurgic , minier , construc ii navale, textile i confec ii, .a.) au avut dificult i s-au ntreprins m suri comune pentru sprijinirea acestora. Prima referire la politica industrial comun ntr-un tratat este cel al UE de la Maastricht i reluat n cel de la Lisabona (art. 173**) care enun printre obiective: asigurarea condi iilor necesare competitivit ii industriale pe o pia deschis i concuren ial prin accelerarea adapt rii industriei la cerere, crearea unui mediu favorabil ini iativei i dezvolt rii IMM-urilor, ncuraj rii cooper rii dintre firme, sprijinirea cercet rii, educa iei i dezvolt rii tehnologice etc.

2.8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


Criteriile ader rii: y Revizuirea politicii i a legisla iei n vederea mbun t irii accesului ntreprinderilor mai ales a celor mici i mijlocii la finan area investi iilor; y Implementarea unei strategii de cre tere a competitivit ii, bazate pe principiile economiei de pia , care s includ programele de restructurare sectorial ; y Continuarea procesului de privatizare. Romnia a acceptat n ntregime orient rile UE n materie de politic industrial i s-a angajat s le aplice de la data ader rii.

2.8.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Pozi ia actual a industriei n economia romneasc este foarte important , deoarece de ine 26% din PIB, 41% din for a de munc ocupat i 96% din exporturi. Dezvoltarea autarhic a acesteia i nivelul de competitivitate sc zut al produselor realizate atrn nc greu n procesul de adaptare la exigen ele comunitare. Efectele pozitive ale eforturilor ce se fac n prezent se vor vedea abia pe termen lung i ne referim aici la condi iile de munc i de trai ale romnilor. La nivelul UE industria de ine numai 20% din PIB, ns i 18% din exporturile mondiale de bunuri industriale, fa de 12%
*

**

Tratatul de la Lisabona, pag. 127-130. idem, pag. 165-166.

48

SUA sau 8% Japonia. Industria comunitar este deosebit de competitiv la telefonia mobil , automobile, chimie i aeronautic , ns mai pu in competitiv la electronic , informatic i echipamente de birou. Avantaje: y realizarea obiectivelor politicii industriale prezentate, coordonarea acestei politici n cadrul U.E., ncadrarea acesteia n tendin ele prezente i viitoare din Europa i din lume, n final eficientizarea industriei (specializarea dup criterii economice) va nsemna o dezvoltare s n toas i durabil , cu efecte benefice pentru cei ce vor lucra n acest sector i pentru viitorul economico-social al rii; y ntruct 75% din comer ul exterior al Romniei se desf oar cu cele 26 de ri membre ale U.E. este important pentru evaluarea impactului asupra anumitor sectoare industriale, modul cum a evoluat raportul dintre exporturi i importuri n ultimii ani. Avantajul comparativ judecat numai dup aceast evolu ie conduce la concluzia c sectoarele avantajate de aderare vor fi cele cu un raport supraunitar respectiv: industria textil , a confec iilor i nc l mintei, industria lemnului i mobilei i industria siderurgic . Adncind analiza vom constata c i alte produse apar innd celorlalte sectoare vor avea de c tigat, n topul produselor exportate figureaz : benzinele, ngr mintele, rulmen ii, navele, tractoarele, p r ile pentru tractoare, PVC, grul, obiectele din sticl , firele i cablurile izolate, autoturismele, ma inile de terasare, ma inile unelte .a. y Alte avantaje la care ar putea conduce aderarea sunt: asisten a financiar nerambursabil , l rgirea cooper rii industriale, ameliorarea calit ii, stimularea cre terii competitivit ii, afluxul sporit de investi ii str ine, accesul mai u or la tehnologii, preg tirea mai bun a cadrelor, accesul f r obstacole pe pia a comunitar , cre terea eficien ei exporturilor. De exemplu, pentru cre terea eficien ei economice sunt prev zute fonduri de la U.E. de 700 mil , n perioada 2007-2013. Dezavantaje: y efortul financiar important f cut de stat pentru men inerea n activitate (din motive sociale) a unor ntreprinderi neviabile, reducndu-i astfel posibilitatea de investi ii i de acoperire la nivelul corespunz tor a unor nevoi sociale; y restructurarea industriei prin nchiderea tuturor capacit ilor neperformante va m ri num rul celor disponibiliza i i astfel cheltuielile statului pentru ajutoare de omaj i pl i compensatorii (oricum ns mai mici dect cele cu men inerea lor n activitate); y adaptarea la exigen ele comunitare va fi costisitoare i dificil pentru agen ii economici priva i (de in deja jum tate din restan ele la bugetul de stat), de aceea, unii vor da faliment, cu efectele nefavorabile cunoscute (disponibiliz ri i neplata datoriilor la buget);
49

y prin introducerea tarifului vamal comun spore te sensibil i concuren a importurilor din rile ter e (de exemplu, media taxelor vamale la cap. 84 se reduce de la 12,5% la 1,7%, iar n cazul rilor n curs de dezvoltare beneficiare de S.G.P. taxele vamale sunt 0); y prin intrarea Romniei n U.E. ader totodat la Acordul OMC privind achizi iile publice ceea ce va spori gradul de liberalizare al acestora i este ngreunat accesul firmelor locale; y Romnia pierde statutul de beneficiar de S.G.P., facilitate la exportul s u n ri ca S.U.A., Canada, Japonia, Elve ia, Norvegia, Australia, NouaZeeland , Fed. Rus , Belarus i Kazahstan. De asemenea, renun la Acordul privind sistemul global de preferin e comerciale ntre rile n curs de dezvoltare i la Protocolul privind negocierile comerciale ntre rile n curs de dezvoltare (Protocolul celor 16 GATT), n elegeri care facilitau comer ul din rile membre.

2.7.9. ntreprinderile mici i mijlocii 2.9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Nu exist un acquis specific IMM-urilor ci numai programe multianuale (5 ani) de sprijinire a acestora. IMM-urile de in 2/3 din for a de munc ocupat n U.E. i realizeaz 60% din valoarea ad ugat , exist peste 20 milioane i ncepnd cu 1983 primesc un sprijin substan ial, al 4-lea Program multianual (2001-2005) avnd un buget de 90 mil. . Cel pentru perioada 2006-2012 aproape c i-a dublat fondurile.

2.9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia s-a angajat s respecte standardele europene n materie i s sprijine n continuare IMM-urile, inclusiv cu fonduri bugetare. Ca i n U.E. peste 2/3 din cei peste 600 mii de agen i economici sunt microntreprinderi i I.M.M.-uri. n perioada actual de criz s-a creat i un fond de garantare a creditelor contractate de c tre acestea.

2.9.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


 Avantaje: y acest capitol, al IMM-urilor, face parte dintre cele la care nu se pot g si dezavantaje, iar avantajele sunt att de evidente nct nu necesit prea multe exemple, cel mai important const n zecile de milioane de care au contribuit la nfiin area i consolidarea a sute i mii de IMM-uri n Romnia; y suplinirea cu sprijinul U.E. a lipsei de fonduri i experien a fost esen ial pentru dezvoltarea acestui sector al economiei, deosebit de
50

important pentru tranzi ia la economia de pia (99% din totalul IMM-urilor sunt private) i rezolvarea ntr-o oarecare m sur a problemelor sociale care au nso it aceast tranzi ie ( omaj i s r cie); y au constituit exemplu de management eficient pentru ntreprinderile de stat i mobilizator (factor de presiune) n ac iunea de restructurare i privatizare a sectorului de stat. Dezavantaje: Dezavantajele nu rezult din ac iunea n sine ci din faptul c nu toate ini iativele de creare a IMM-urilor s-au nscris n parametri (exigen ele) unei economii de pia i astfel au intrat n categoria datornicilor la stat i la b nci, iar n final i-au ncetat activitatea (falimentul fiind n unele privin e mai negativ ntr-o economie n tranzi ie ca cea romneasc dect ntr-o economie de pia consolidat cum este cea comunitar ). Criza din 2009-2010 a afectat, n special, aceste ntreprinderi, aproape un sfert dintre ele ncetndu- i activitatea.

2.10. tiin a i cercetarea 2.10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 La dezvoltarea pie ei interne europene o contribu ie important avnd-o rezultatele cercet rii, n ultimele decenii, prin programe multianuale (5 ani) tiin a i cercetarea s-au bucurat de un sprijin tot mai substan ial. Nu exist ns un acquis specific. De i nu exist reglement ri specifice (exceptnd EURATOM) mai toate tratatele s-au referit la activitatea de cercetare-dezvoltare, iar, ultimul dintre acestea, cel de la Lisabona, stabile te c , Uniunea are ca obiectiv: (art. 179 din Tratatul de la Lisabona*) consolidarea bazelor sale tiin ifice i tehnologice prin crearea unui spa iu european de cercetare n care cercet torii, cuno tin ele tiin ifice i tehnologice s circule liber inta final fiind cre terea competitivit ii. Programele cadru multianuale au avut printre priorit i: tehnologia informa iei, tiin ele vie ii, genoamele i biotehnologia, schimb rile climatice, neotehnologiile, noile materiale i tehnologii, aeronautica, siguran a alimentar .a. Bugetul programului al VII-lea (2007-2013) se ridic la 53 mild. (5% din total).

2.10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia a acceptat orient rile n materie Programele din domeniul cercet rii-dezvolt rii.
*

i va participa la

Tratatul de la Lisabona, pag. 168.

51

* * Dac n UE se aloc cercet rii 2,4% din PIB (3% n Japonia i 2,8% n SUA), n Romnia se aloc numai 0,2% n 2006 i 0,4% n 2007 i 2008, n 2009-2010 fondurile alocate au fost sub cele din 2008.

2.10.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


 Avantaje: Ca i n cazul altor capitole ale integr rii i de aceast dat se poate spune c Romnia nu va avea dect de c tigat de pe urma ader rii la U.E., pe scurt, principalele avantaje fiind: y revigorarea activit ii de cercetare din Romnia prin participarea cercet torilor la proiectele finan ate integral sau par ial (50%) din fondurile U.E., ceea ce va nsemna locuri de munc specifice mai multe i venituri mai mari pentru cei implica i. De exemplu, informatica, domeniu n care se pare c avem anse, a primit 3,6, mld. (22% din total) n perioada 2002-2006 i au sporit n urm torul Program; tradi ie i anse se pare c avem i n domeniul cercet rii nucleare, al s n t ii, aeronauticii, .a.; y degrevarea bugetar pentru stat i firme datorit trecerii unor activit i de cercetare da la nivel na ional la cel comunitar, elimin rii paralelismelor, cooper rii intracomunitare, beneficierii de rezultatele ob inute pe plan european, etc.; y cre terea calit ii i a rezultatelor cercet rii romne ti prin accesul la aparatura de ultim genera ie, preg tirea cercet torilor autohtoni n centrele comunitare sau ale rilor dezvoltate i asisten a tehnic de care se va beneficia n cadrul proiectelor comune. Dezavantaje: y unele institute i centre de cercetare ce nu se pot nscrie n strategia de cercetare-dezvoltare a U.E. (dac nu se pot reprofila) i vor nceta activitatea i unii cercet tori i vor pierde locurile de munc ; y statul va fi nevoit s sporeasc fondurile alocate i n cazul unor resurse limitate oferite de bugetele de austeritate ale ultimilor ani, ar putea fi afectate alte sectoare (dac nu vor fi cele sociale, cu siguran vor fi cele de dezvoltare-modernizare, respectiv investi iile).

2.11. Telecomunica ii i tehnologia informa iei 2.11.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Acquis-ul din acest domeniu se refer n special la monitorizarea func ion rii sistemului, cre terea competitivit ii acestuia n condi iile liberaliz rii pie ei i globaliz rii, implementarea de reguli specifice sectoriale i promovarea unei competi ii corecte.
52

2.11.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia s-a angajat s -l asimileze i aplice pn la data ader rii, s liberalizeze pia a telecomunica iilor i s nfiin eze o autoritate de reglementare, ceea ce s-a i realizat.

2.11.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Progresele rapide n asimilarea i implementarea acquis-ului comunitar dovedesc c s-a n eles importan a telecomunica iilor i ale I.T. pentru viitorul economico-social al rii. n sprijinul acestei aprecieri vin i progresele din ultimii ani: num rul abona ilor la telefonia fix a crescut de la 3,3 mil. n 1998 la 4,5 mil. n 2004, al celor la telefonia mobil de la 250.000 n 1997 la 7,0 milioane n 2004, al abona ilor la cablu TV de la 2,4 mil. n 1999 la 4,0 n 2004, iar al utilizatorilor de Internet de la 2% n 1998 la 30% n 2004. n perioada 2005-2008 cre terile au fost i mai mari, cu toate acestea mai sunt multe lucruri de f cut pentru a aduce acest sector la nivel european. Avantaje: y sprijin comunitar, de ordin financiar i tehnic, pentru aducerea telecomunica iilor i I.T. la standardele comunitare; principalele programe fiind: consolidarea ANRC (2001) printr-o finan are de 2,8 mil. din Programul PHARE (investi ii i asisten tehnic ), asisten pentru comunica iile electronice i serviciile po tale n valoare de 2 mil. din Programul PHARE (2003) etc. Pentru perioada 2007-2013 fondurile prev zute se ridic la 336 mil . y n afara programelor bilaterale Romnia poate participa la cele comunitare, cazul Programului CONTENT adoptat n 2001, care are un buget de 100 mil. ; y de extinderea, modernizarea i eficientizarea sectorului vor beneficia to i agen ii economici i persoanele fizice, care vor avea ansa unor servicii mai prompte, de calitate i la tarife rezonabile (la telefonia mobil ROAMING au sc zut substan ial n 2009); y dezvoltarea sectorului telecomunica iilor i I.T. va avea un impact pozitiv asupra tuturor celorlalte sectoare, inclusiv asupra serviciilor, turismului i nivelului de ocupare a for ei de munc ; y va conduce la cre terea gradului de atractivitate pentru investitorii interni i externi (de exemplu, n 2003 cele mai multe investi ii str ine au fost focalizate pe segmentul comunica iilor electronice datorit liberaliz rii acestei pie e). Dezavantaje: y efortul investi ional pe care-l antreneaz pentru stat i agen ii economici, alinierea la standardele comunitare i extinderea re elei respective.
53

2.12. Protec ia mediului nconjur tor 2.12.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Instrumentele legislative comunitare din domeniul mediului sunt numeroase i detailate, referindu-se la calitatea apei i a aerului, administrarea de eurilor i produselor chimice, poluarea industrial , protec ia mpotriva radia iilor, ocrotirea s n t ii, conservarea naturii i utilizarea ra ional a resurselor. Principiile sunt: preven ia, combaterea la surs i responsabilit ii (poluatorul pl te te). Principalele etape ale acestei politici au fost: y n 1987, prin Actul Unic European, problemele de mediu devin parte component a politicii comunitare; y n 1993 prin Tratatul de la Maastricht mediul devine prioritate a U.E., lucru reiterat i de Tratatul de la Amsterdam (1997); y n 2003 este adoptat Strategia European pentru mediu i s n tate; y n 2007, problemele de mediu, datorit schimb rilor climatice, revin din nou n aten ia U.E., asociindu-le i cu sursele de energie. Acestea se reg sesc i n ultimul Tratat al Uniunii Europene, cel de la Lisabona, care stabile te printre obiective: conservarea, protec ia i mbun t irea calit ii mediului, ocrotirea s n t ii, utilizarea prudent a resurselor naturale i lupta mpotriva schimb rilor climatice*. Al 6-lea plan intitulat Mediu 2010, viitorul nostru, alegerea noastr vizeaz : stoparea schimb rilor climatice prin reducerea emisiilor de gaze n atmosfer (amenzile fiind de 50 100 euro/to), protejarea solului mpotriva eroziunii i a polu rii, reducerea raportului dintre utilizarea resurselor i cre terea de eurilor (cu 20% pn n 2010 fa de 2000 i 50% pn n 2050), stoparea pierderii biodiversit ii etc. Tratatul de la Lisabona, prin art. 191**, prevede i posibilitatea invoc rii unei clauze de salvgardare care s permit m suri provizorii de protec ie a mediului n cazuri deosebite.

2.12.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


Recomand rile din criteriile de aderare s-au referit n special la: y finalizarea transpunerii i nceperea aplic rii acquis-ului n sectoarele: legisla iei orizontale (evaluarea impactului de mediu), managementului de eurilor, calit ii apei, controlul polu rii industriale i al managementului riscului; y nt rirea capacit ii administrative la nivel na ional i local;
*

**

Tratatul de la Lisabona, pag. 173. idem.

54

y integrarea cerin elor de protec ie a mediului n definirea i implementarea altor politici sectoriale, n vederea promov rii unei dezvolt ri durabile. Romnia a solicitat o serie de except ri de la acquis-ul respectiv, cele mai importante pe care le-a ob inut sunt: - n Anexa VII la punctul 9 privind mediul sunt prezentate o serie de derog ri de la Directiva 1882 / 2003 privind controlul emisiilor de compu i organici volatili rezulta i din depozitarea i distribu ia carburan ilor, n felul acesta nu s-au aplicat pe teritoriul Romniei pn n 2009, prevederile acestei Directive. - Referitor la managementul de eurilor (Regulamentul 2557/2001) sunt stabilite urm toarele: y toate transporturile c tre Romnia de de euri destinate recuper rii trebuie notificate pn la 31.12.2011; autorit ile romne pot formula obiec ii (sunt enumerate aceste de euri i se precizeaz c acest termen poate fi prelungit pn cel trziu la 31.12.2015). y termenul de atingere a obiectivului global de recuperare sau incinerare n instala ii cu recuperare de energie este 31.12.2011, pentru o categorie de ambalaje 31.12.2013 i o alt categorie 2012. y obiectivul de reciclare a plasticului trebuie atins pn la 31.12.2011 pentru o categorie de plastic i 31.12.2013 pentru alt categorie. y obiectivul de reciclare a sticlei va trebui atins la 31.12.2013. y obiectivul de reciclare a plasticului, lund n considerare exclusiv materialul reciclat sub form de plastic, va fi atins la 31.12.2013. y obiectivul de reciclare a lemnului va fi atins la 31. 12. 2011. y Romnia este obligat s asigure reducerea treptat a de eurilor depozitate n cele 101 depozite municipale cu respectarea unor cantit i maxime anuale care pornesc de la 3.470.000 tone n 2006 i ajung la 1.210.000 tone n 2016. y nu se aplic cerin ele UE privind de eurile lichide, corozive i oxidante i prevenirea infiltr rii apelor de la suprafa pn n 2013. y Romnia este obligat s ating un nivel mediu de colectare separat a cel pu in 4 kg pe cap de locuitor de de euri de echipamente electrice i electronice provenind din gospod riile popula iei, precum i nivelurile de recuperare, refolosire, i reciclare a componentelor, materialelor i substan elor. y Romnia este obligat s furnizeze Comisiei, la data de 30 iunie a fiec rui an, un raport privind punerea treptat n aplicare a celor stabilite (conformarea sa cu obiectivele intermediare). - Referitor la calitatea apei s-a stabilit c nu se aplic : y valorile limit pentru evacu rile de cadmiu i mercur, pn la 31.12.2009 unui num r de 27 de instala ii industriale.
55

y valorile limit de lindan, pn la 31.12.2009 unui num r de 3 ntreprinderi, printre care i OLTCHIM Rm. Vlcea. y valorile limit pentru evacu rile de hexaclorbenzen, hexaclorbutadien , dicloretan, tricloretilen i triclorbenzen, pn la 31.12.2009, la un num r de 21 de unit i printre care i OLTCHIM Rm. Vlcea, ARPECHIM Pite ti i CELHART DONARIS Br ila. y cerin ele privind sistemele de colectare i tratare a apelor urbane reziduale pn la 31.12.2018, respectiv aglomer rile urbane cu un echivalent locuitor de pn la 10.000 pn la 31.12.2013 i pn la 31.12.2015 cele cu peste 10.000, procentul de tratare a apelor reziduale urmnd s creasc de la 61% n 2010 la 80% n 2015 n primul caz i de la 51% la 77% n al 2-lea. y valorile limit privind calitatea apei destinate consumului uman pn la 31.12.2010 pentru oxidabilitate n aglomer rile cu cel pu in 10.000 locuitori, 31.12.2010 pentru oxidabilitatea i turbiditatea n cele cu 10.000 100.000 locuitori; 31.12.2010 pentru oxidabilitate, amoniu, aluminiu, pesticide, fier i mangan n aglomer rile cu peste 100.000 locuitori; 31.12.2015 pentru amoniu, nitra i, turbiditate, aluminiu, fier, plumb, cadmiu i pesticide n cele cu sub 10.000 locuitori i 31.12.2015 pentru amoniu, nitra i, aluminiu, fier, plumb, cadmiu, pesticide i mangan n aglomer rile de 10.000 100.000 locuitori. Un num r de 1908 localit i se vor conforma n propor ie de 97,7 100% pn la 31.12.2010. - Cu privire la poluarea industrial se prevede ncadrarea treptat n normele comunitare (Regulamentul 1882/2003) pn 31.12.2015 a unui num r de 195 instala ii, printre acestea se afl i SUINTEST Oarja Arge , HOLCIM Cmpulung Arge , Avicola Coste ti Arge , CRUCIANI IMPEX Dedule ti Br ila, CORMEVSE Romnia Arge , U.S.G. Rm. Vlcea, Complexul de porci Br ila, ARPECHIM Pite ti, HADITON GRUP Arge , LAMINORUL Br ila, OLTCHIM Rm. Vlcea, ARO Cmpulung Arge . - Obliga ia de a raporta Comisiei, pn la finele primului trimestru al fiec rui an, situa ia inchiderii instala iilor neconforme pentru tratarea termic a de eurilor periculoase i a cantit ilor de de euri medicale tratate n cursul anului anterior. - Valorile limit ale emisiilor de dioxid de sulf vor fi atinse pn la 31.12.2011 de alte 7 termocentrale (printre care CET Govora nr.3, Rm. Vlcea) 31.12.2012 de 3 termocentrale i 31.12.2013 de 12 termocentrale ( i Govora nr. 2). Pe durata acestei perioade de tranzi ie emisiile totale se vor reduce de la 540.000 tone SO2 / an n 2007 la 148.000 tone SO2 / an n 2013. - Valorile limit a emisiilor de dioxid de azot vor fi atinse pn la 31.12.2011 de alte 17 unit i (printre care CET nr. 1 Br ila i CET nr. 3 Govora Rm. Vlcea), 31.12.2012 de 4 unit i, 31.12.2013 de 9 unit i (printre care ELECTROCENTRALE Br ila i CET nr. 2 Govora Rm.
56

Vlcea). Pe durata acestei tranzi ii emisiile totale nu pot dep i 128.000 tone/an n 2007, 125.000 n 2008, 114.000 n 2010 i 112.000 n 2013. - Valorile limit a emisiilor de pulberi vor fi atinse pn la 31.12.2010 i de alte de 6 unit i (printre care i CET Govora, Vlcea), 31.12.2013 de 4 unit i. Emisiile tuturor unit ilor vor fi de 38.600 tone / an n 2007, 33.800 n 2008, 23.200 n 2010 i 15.500 n 2013. - Valorile limit a emisiilor de oxizi de azot aplicabile de la 01.01.2016 instala iilor cu putere termic nominal mai mare 500 MWt nu se aplic n Romnia pn la 31.12.2017 la un num r de 6 unit i, emisiile totale urmnd s fie 80.000 tone/an n 2016 i 74.000 tone / an n 2017. - La 01.01.2011 va fi trimis Comisiei un plan actualizat care s includ investi ii i etape clare pentru alinierea treptat la acquis a instala iilor r mase neconforme. n caz c m surile sunt insuficiente se poate declan a procedura de sanc ionare. Capitolul de mediu este cel la care i celelalte foste ri socialiste care au aderat la U.E. n 2004, au ob inut numeroase derog ri (de la 3 la 11 ani). * * * Monitorizarea implement rii acquis-ului la datele convenite las ns de dorit, a a se explic titlurile de pres Romnia = o groap de gunoi, un W.C. n aer liber i o ar a cinilor vagabonzi. Sunt exager ri. Dar adev rul este c multe ora e nu au gropi de gunoi ecologice i nici W.C.-uri publice (inclusiv capitala). Pn la 16 iulie 2009, cele 165 de depozite municipale care nu r spund standardelor europene i cele 2000 de gropi comunale trebuiau ecologizate, ceea ce nu s-a ntmplat, punnd Comisia European n situa ia de a declan a infringementul (sanc ionarea). Responsabili suntem to i, dar, mai ales, cei pe care i-am ales s ne guverneze pe plan central i local. Semnifica ia prevederilor Tratatului privitoare la mediu poate fi rezumat la urm toarele: Mediu num r printre cele mai multe derog ri de la acquis-ul comunitar, al turi de agricultur , de innd dou treimi din num rul total, ceea ce dovede te c este sectorul cu cele mai mari i costisitoare probleme ce nu pot fi rezolvate ntr-un timp scurt i f r eforturi deosebite. Normele comunitare de mediu vor fi aplicate treptat, tranzi ia putnd dura pn n: 2009 emisiile de compu i organici volatili rezulta i din depozitarea i distribu ia combustibililor; 2015 transporturile de de euri destinate recuper rii; 2013 recuperarea, reciclarea sau incinerarea de eurilor; 2016 reducerea de eurilor din depozitele municipale; 2013 reducerea de eurilor lichide depozitate
57

 2008 colectarea a 4 kg/locuitor de de euri electrice i electronice; 2015 calitatea apei; 2017 poluarea industrial (de euri i emisii). Respectarea angajamentelor prev zute n Tratat vor fi monitorizate i n 2011 se va prezenta un plan actualizat cu instala iile r mase neconforme standardelor europene i m surile de rigoare (nerespectarea poate atrage sanc iuni).

2.12.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Dac lu m n calcul numai fondurile uria e necesare rezolv rii n timp a problemelor de mediu i cele 11 excep ii, con tientiz m ce importan are pentru cet enii Romniei integrarea n U.E. Numai adernd la U.E. i cu sprijinul acesteia se vor putea rezolva gravele probleme de mediu mo tenite de la industrializarea socialist . Avantaje: y n 15-20 de ani calitatea mediului din Romnia va fi comparabil cu cea din U.E., ceea ce va nsemna i o protec ie a s n t ii popula iei la standarde ridicate, deci principalii beneficiari vor fi cet enii; y fondurile substan iale, din partea U.E. (8,6 mld. n perioada 2004-2021), pentru finan area proiectelor de protec ie a mediului vor reduce efortul financiar publicprivat, permi nd aloc ri mai mari pentru alte priorit i (sociale i investi ionale); y schimbarea treptat a mentalit ilor i a atitudinilor fa de problemele de mediu (un spirit mai responsabil), att la nivel de agent economic, ct i la cel de cet ean. Dezavantaje: y un efort financiar important din partea statului ntruct investi iile sunt att de mari nct nu pot fi acoperite prin fonduri comunitare sau mprumuturi (lund n calcul i faptul c proiectele de mediu nu aduc profituri). De exemplu, pentru 20042006 a fost necesar suplimentarea bugetelor locale cu 83,9 mil. pentru epurarea apelor uzate, 47,8 pentru apa potabil , 39,4 mil. pentru depozitarea de eurilor, 11,6 mil. pentru incinerarea de eurilor i 4,6 mil. pentru instala iile mari de ardere. Pentru 2004-2021 efortul bugetar este estimat la 16,2 mld. din care agen ii economici 10,5 i statul 5,7. Exper ii estimeaz un necesar de fonduri de circa 29,5 mild. pentru perioada 2009 2021 din care statului i-ar reveni 19,5%, U.E. 28,8%, 35,8% agen ilor economici i 15,9% altor surse (mprumuturi). y unele unit i de produc ie existente pentru a respecta condi iile de mediu vor trebui s fac investi ii importante fiindc n caz contrariu se vor nchide, genernd omaj i apelare la importuri dac produsele lor erau destinate pie ei interne (sau reducerea exporturilor dac se desf ceau pe pia a extern ). y ntreprinderile nou create vor lua n calcul protec ia mediului (tehnologii nepoluante mai scumpe) ceea ce s-ar putea s le reduc eficien a, mai ales dac nu au o pia sigur i o concuren flexibil .
58

Capitolul III POLITICA VAMAL I RELA IILE ECONOMICE EXTERNE


3.1. Uniunea vamal 3.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Pe pia a intern comunitar circulnd liber m rfurile importate, acestea sunt supuse unor reglement ri i standarde comune, respectiv unui regim vamal comun, asigurat att de Tariful Vamal Comun ct i Codul Vamal Comunitar. A a cum s-a mai ar tat la subcapitolul privind libera circula ie a m rfurilor, Uniunea Vamal s-a realizat foarte rapid, ns n etape, printre ultimele fiind 1993 cnd se elimin controalele la frontierele interne; 1994 intr n vigoare codul vamal comun; 2002 i 2007 se adopt programe de eficientizare a v milor ( inta fiind cele de la grani ele externe ale U.E.), iar Tratatul de la Lisabona (art. 37*) precizeaz c statele nu au dreptul de jure sau de facto, direct sau indirect s controleze, s conduc sau influen eze n mod semnificativ importurile sau exporturile dintre rile membre. n rela iile cu ter ii, politica comercial a avut o evolu ie continu , obiectivul fiind promovarea comer ului intra si extra-comunitar pe baza liberului schimb. Totu i, au existat perioade cnd a practicat i o politic protec ionist ncepnd cu o elul i c rbunele, continund cu agricultura, textilele i confec iile, autoturismele, TV, rulmen ii, ma inile de scris electronice, motocicletele i unele produse de nalt tehnologie etc. Protec ionismul comunitar este de natur tarifar (media taxelor vamale la produsele industriale este de sub 4% i numai 280 de pozi ii tarifare au o tax vamal de peste 50% - din cele circa 10.000, iar la cele agricole de 17%) i netarifar (licen e, contingente, restrngeri voluntare, prelev ri variabile, m suri antidumping i taxe compensatorii, standarde i norme, proceduri birocratice, reguli de origine etc)

3.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Recomand rile punctuale la acest capitol au vizat continuarea eforturilor de implementare a politicii de etic vamal ; aplicarea m surilor de reducere a timpului de a teptare la frontier , a celor de combatere a
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 80.

59

trecerii peste frontier a m rfurilor piratate i falsificate precum i a celor de lupt mpotriva criminalit ii economice i a crimei organizate; consolidarea capacit ii administrative i opera ionale prin nt rirea cooper rii dintre servicii, evaluarea cerin elor de resurse umane i dezvoltarea unui sistem centralizat de preg tire profesional ; accelerarea implement rii IT n administra ia vamal . Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s -l aplice pn la data ader rii, prevederile din Tratatul de aderare cu privire la Uniunea Vamal fiind cele din Anexa V i anume: - M rfurile care la data ader rii se g sesc n depozit temporar ori se afl n curs de transport sunt libere de taxe vamale i alte m suri vamale. - Dovada originii preferen iale (comer ul cu rile ter e, inclusiv Turcia, cel din cadrul Acordurilor preferen iale privind agricultura i produsele din c rbune i o el) este acceptat cu unele condi ii: s derive din acordurile sau n elegerile ncheiate cu UE dovada originii i documentul de transport s fie emise pn cel trziu n ziua anterioar ader rii dovada originii s fie remis autorit ilor vamale n termen de 4 luni de la data ader rii. - Depozitul temporar i regimurile vamale care au nceput nainte de aderare nceteaz sau se ncheie n condi iile legisla iei comunitare, iar dac dau na tere unei datorii vamale (taxe vamale de import) aceasta este cea din Tariful Vamal Comunitar, suma pl tit fiind considerat surs proprie a U.E. - n cazul antrepozitului vamal, dac datoria vamal se determin la data accept rii i a fost naintea ader rii trebuie s rezulte din legisla ia aplicabil nainte de data ader rii. - Idem, n cazul perfec ion rii active i admiterii temporare, cu deosebirea c se pl tesc dobnzi compensatorii la drepturile de import datorate n condi iile legisla iei comunitare de la data ader rii. - La perfec ionarea pasiv se aplic principiul mutatis mutandis exporturilor temporare de m rfuri care au fost exportate temporar nainte de data ader rii. - Autoriza iile acordate nainte de data ader rii pentru regimurile vamale men ionate sunt valabile pn la expirarea lor sau un an dup data ader rii, oricare dintre aceste date ar fi prima n ordine cronologic . - Recuperarea datoriilor vamale inclusiv rambursarea i remiterea unor drepturi, se efectueaz n condi iile legisla iei comunitare, ns dac au luat na tere nainte de data ader rii n condi iile respective (cele na ionale n vigoare nainte de aderare).
60

* * * De i au trecut trei ani de la aderare infrac iunile vamale sunt ridicate, dovad c grani a extern este permisiv i nu ntmpl tor a ap rut ideea unei poli ii comunitare la grani ele externe ale U.E. Prevederile din Tratat la acest capitol reglementeaz n special statutul m rfurilor aflate ntr-o situa ie de tranzi ie n momentul ader rii (n timpul transportului, ntr-un depozit vamal sau perfec ionare activ / pasiv , precum i problema originii preferen iale (m rfurile importate din rile care beneficiaz de acest regim din partea U.E.)

3.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Uniunea vamal fiind legat de Pia a Intern / Unic European , multe dintre avantajele i dezavantajele prezentate la capitolele privind libera circula ie a bunurilor i serviciilor sunt valabile i aici. De aceea, nu le vom repeta i vom insista pe impactul specific dat de politica vamal . Avantaje: y principalii beneficiari vor fi consumatorii care ani n ir au fost invada i cu produse de proast calitate, majoritatea contraf cute. Odat introduse regulile comunitare acestea nu vor mai putea fi importate i astfel vom avea garan ia c ceea ce cump r m nu ne pune n pericol nici s n tatea i nici siguran a; y contribuie la realizarea unui mediu de afaceri mai coerent, stabil i predictibil, agen ii economici avnd la ndemn un tarif i regulament vamal clar, integrat, actualizat i publicat; y se nl tur posibilitatea de corup ie generat de instabilitatea cadrului legislativ, maniera discre ionar de aplicare, lipsa de transparen , slaba informatizare i controlul neeficient; y pozi ia de grani extern a U.E. poate crea avantajul unei por i de intrare pentru bunurile extracomunitare din Estul Europei i Orientul Mijlociu (mai ales dac infrastructura de transport se va moderniza rapid); y asisten a financiar primit din partea U.E., care pn n 2004 s-a ridicat la 32 mil. ; y beneficiile pe care le aduce accesul liber pe o pia de dimensiunile celei a U.E. (495 mil. locuitori n 2009). Dezavantaje: y un efort financiar important din partea statului pentru a crea o administra ie a v milor modern i eficient , o frontier sigur ; y reducerea eficien ei unor exportatori sau importatori care au beneficiat de o serie de facilit i vamale (scutiri, reduceri, amn ri, etc.);
61

y pierderea avantajului de a mai beneficia de S.G.P. din partea unor ri ca: S.U.A., Japonia, Canada, Australia, Norvegia, Elve ia i Noua Zeeland ; y reducerea nivelului de protec ie al economiei na ionale prin tariful vamal ntruct taxele vamale la importul din rile ter e s-au redus odat cu aplicarea din 2007 a Tarifului Integrat Comun (media taxelor vamale de la 15,6% la 4,2% la produsele industriale i de la 38,2% la 9,4% la cele agricole);

3.2. Rela ii externe 3.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Politica comercial extern este de competen a UE i difer de la o categorie de ri la alta, reglementarea rela iilor economice cu rile ter e f cnd obiectul a numeroase tratate i acorduri bilaterale sau multilaterale (n special cele din cadrul GATT / OMC). Tratatul de la Lisabona (art. 210*) prevede c , Uniunea i statele membre i coordoneaz politicile n domeniul cooper rii pentru dezvoltare i se pun de acord cu privire la programele de asisten . U.E. de ine peste 50% din ajutorul public pentru dezvoltare i 45% din investi iile str ine directe, beneficiarele fiind i rile ter e.

3.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s -l respecte ntocmai de la data ader rii. n acest sens, Tratatul de aderare prev znd: - La art.3, Romnia ader la conven iile i protocoalele enumerate n Anexa I. iar Consiliul efectueaz adapt rile necesare acestei ader ri. - La art. 6, Acordurile sau conven iile ncheiate de Uniune cu unul sau mai multe state ter e i organiza iile interna ionale sunt obligatorii i se angajeaz s adere la acestea prin intermediul unor protocoale ncheiate de Consiliu i negociate de Comisie. Adernd la acestea beneficiaz de acelea i drepturi i obliga ii ca i actualele state membre. - La art. 6, paragraful 5, Romnia ader la Acordul de parteneriat ntre membrii grupului statelor din Africa, Caraibe i Pacific A.C.P., pe de o parte, i Comunitatea European i statele membre ale acesteia, pe de alt parte, semnat la Cotonou la 23 iunie 2000. y Paragraful 6 se angajeaz s adere la Acordul privind Spa iul Economic European.
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 185.

62

y Paragraful 7 De la data ader rii aplic acordurile i n elegerile bilaterale n materie de produse textile ncheiate de Uniune cu ri ter e. Restric iile cantitative vor ine seama de aderare i pot fi negociate nainte de data ader rii. y Paragraful 8 Restric iile cantitative ale UE la importurile de o el i produse siderurgice se adapteaz n func ie de cele romne ti efectuate n decursul ultimilor ani iar modific rile necesare se negociaz nainte de data ader rii. y Paragraful 9 Acordurile privind pescuitul ncheiate nainte de aderare cu ri ter e sunt gestionate de Uniune y Paragraful 10 Romnia se retrage din orice acord de liber schimb ncheiat cu ri ter e, inclusiv din Acordul Central European de Comer Liber CEFTA. Ia m surile necesare pentru a elimina incompatibilit ile constatate n acordurile ncheiate cu rile ter e, dac ntmpin dificult i se retrage din acestea. y Paragraful 11 Romnia ader la acordurile interne ncheiate de actualele state membre. y Paragraful 12 Ia m surile necesare pentru a- i adapta, dac este cazul, pozi ia fa de organiza iile i acordurile interna ionale la care Uniunea sau alte state membre sunt membre/p r i. - Conven iile la care face referire articolul 3 al Tratatului (Anexa I) privesc legea aplicabil contractelor, eliminarea dublei impuneri, protejarea intereselor financiare ale UE, constituirea EUROPOL, utilizarea tehnologiei informa iei de c tre v mi, combaterea corup iei, asisten a reciproc i cooperarea ntre administra iile vamale, dec derea din dreptul de a conduce autovehicule i asisten a juridic reciproc n materie penal . * * * Asocierea acestui capitol cu Uniunea Vamal se explic prin aceea c se refer la rela iile economice ale U.E. cu rile ter e i organiza iile interna ionale, ambele f cnd parte din politica comercial comun . Semnifica ia celor prev zute de Tratat este urm toarea: Din momentul ader rii Romnia aplic toate acordurile i n elegerile externe ale U.E.; un impact mai important avndu-l cele din domeniul textil i siderurgic. Romnia trebuia s - i reconsidere cadrul juridic al rela iilor economice externe cu rile care nu fac parte din U.E. Important este schimbarea statutului din ara beneficiar a S.G.P. (Sistemul Generalizat de Preferin e) n ar donatoare de S.G.P. Romnia a aderat la toate n elegerile convenite ntre rile membre ale U.E.
63

3.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Capitolul Rela ii externe se interfereaz cu cele privind libera circula ie a bunurilor i serviciilor sau uniunea vamal , de aceea, majoritatea avantajelor i a dezavantajelor au fost deja prezentate la capitolele respective Subliniem cteva dintre ele: Avantaje: y economia de scar pe care o ofer accesul liber pe o pia de dimensiunile celei europene, care absoarbe 75% din exporturile Romniei; y beneficiile pe care le aduce indirect economiei romne ti concuren a c reia trebuie s -i fac fa n cadrul Pie ei Interne / Unice Europene (accentuarea caracterului de economie func ional de pia ); y produsele romne ti vor p trunde mai u or n zonele i rile ce au ncheiat Acorduri de liber schimb cu U.E.; y interesele economice externe vor fi mai bine ap rate f cnd parte din U.E.; y asisten a primit din partea U.E. pentru modernizarea mecanismelor de implementare a politicii comerciale comune. y principalii beneficiari vor fi consumatorii avnd acces la o gam mai larg i de bun calitate, de bunuri i servicii etc. Dezavantaje: y reducerea gradului de protec ie a economiei na ionale, datorit nivelului mai sc zut al taxelor vamale i a introducerii schemelor S.G.P. ale U.E., din momentul ader rii (2007); y posibila majorare a pre urilor i tarifelor (utilit i) pentru a se alinia celor din U.E.; y majorarea importurilor cu efect negativ asupra balan ei comerciale i de pl i etc.

64

Capitolul IV POLITICA N DOMENIUL AGRICULTURII I PESCUITULUI


4.1. Agricultura 4.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Adoptarea unei Politici Agricole Comune P.A.C. a fost stabilit de Tratatul de la Roma (1957) i s-a realizat rapid prin cele 3122 de reglement ri (cca. 40% din aquis-ul comunitar). Principiile acestei politici sunt: unicit ii pie ei i a pre urilor, preferin ei pentru produsele comunitare, solidarit ii financiare n sus inerea acestei politici i coresponsabilit ii n finan area stocurilor. Obiectivele stabilite i prin art. 39 al Tratatului de la Lisabona* sunt: cre terea productivit ii, asigurarea unui nivel de trai echitabil agricultorilor, stabilizarea pie ei i siguran a aprovizion rii, pre uri rezonabile pentru consumatori, .a. Pn n prezent principalul instrument de sus inere a P.A.C. a fost sistemul de garantare a pre urilor prin Fondul European de Orientare i Garantare a Agriculturii F.E.O.G.A. nfiin at n 1962, ns , n viitor, pl ile directe c tre agricultori vor ocupa locul principal i se va acorda o aten ie sporit dezvolt rii rurale.

4.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Principalele recomand ri n cadrul criteriilor de aderare s-au referit la: preg tirea structurilor administrative necesare elabor rii, implement rii, coordon rii, monitoriz rii, controlului i evalu rii programelor de dezvoltare rural finan ate de Uniunea European ; nt rirea structurilor administrative n vederea mbun t irii capacit ii de formulare a politicilor i de analiz economic ; aplicarea mecanismelor de coordonare specifice Politicii Agricole Comune, n special a sistemului integrat de administrare i control, inclusiv a sistemului de identificare i nregistrare a animalelor i a sistemului de identificare a parcelelor de p mnt; constituirea registrului viticol i a unui sistem de control n sectorul viti-vinicol; alinierea legisla iei n domeniul veterinar i fitosanitar i modernizarea inspec iei, n special la frontiera extern .
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 81.

65

 Pentru Romnia negocierile la acest capitol au fost dificile, dovad c au nceput n 2002 i s-au ncheiat n 2004 cu o serie de except ri i perioade de tranzi ie prev zute n Tratatul de aderare. Articolul 41 al Tratatului prevede c , n cazul n care sunt necesare m suri tranzitorii pentru a sprijini tranzi ia la P.A.C. (organizarea comun a pie ei, aplicarea normelor comunitare n materie veterinar , fito-sanitar i siguran a alimentelor etc.), comisia putea interveni ntr-un termen de 3 ani de la data ader rii. n anexa a III a Tratatului exist urm toarele prevederi: y se recunosc cteva denumiri de origine la unele b uturi i tutun; y pragul de procesare la ro ii a fost stabilit la 50 to anual; y se acord , de la data ader rii, dreptul la planta ii noi pentru viticultur , de 2830,5 ha; y valoarea medie a ajutorului comunitar de 120,75 euro care se nmul e te cu suprafa a na ional garantat ; y pl ile directe c tre agricultori s fie introduse din 2007 i exprimate n procente din nivelul comunitar: 25% n 2007, 30% n 2008, 35% n 2009, 40% n 2010, 50% n 2011, 60% n 2012, 70% n 2013, 80% n 2014, 90% n 2015 i 100% ncepnd cu 2016. Aceste pl i directe pot fi completate din fonduri na ionale nct sprijinul s reprezinte cel mult 55% din nivelul pl ilor directe din UE stabilite la 30.04.2004, n 2007; 60% n 2008 i 65% n 2009, iar ncepnd cu 2010 pn la 30% peste nivelul men ionat y schema unic de plat pe suprafa este valabil pn la finele lui 2009, urmnd s se treac la schema unic de plat pe ferm ; y plafoanele na ionale pentru pl ile directe, calculate dup procentele stabilite (25% n 2007, 30% 2008 etc. pn la 100% n 2016), sunt: 440,0 mil. Euro n 2007, 527,9 n 2008, 618,1 n 2009, 706,4 n 2010, 883,0 n 2011, 1059,6, n 2012, 1236,2 n 2013, 1412,8 n 2014, 1589,4 n 2015 i 1766,0 ncepnd cu 2016 (circa 10 mld. n total); y suprafe ele de culturi arabile de baz na ionale i produc iile de referin sunt: 7.012.666 ha, cu 2650 kg/ha; y cantitatea de referin na ional (cota de produc ie) este la lapte de vac de 3.057.000 to; y cota de zah r este stabilit la 109.164 t, cea de izoglucoz la 9981 to, iar importurile de zah r brut la 329.636 to. y plafoanele ajutoarelor comunitare pentru semin e vor fi de 4,4 mil. n perioada 2007-2016 i de 750.000 mil. anual dup 2016; n anexa VII, la punctul 5 Agricultura, se completeaz prevederile din acest domeniu cu urm toarele: y Dreptul de replantare (nlocuire) prin defri area variet ilor hibride este de 30.000 ha, poate fi utilizat pn la 31 XII 2014 i exclusiv pentru
66

vitis vinifera (vi nobil ). Aceast reconversie nu prime te ajutor comunitar iar cel de stat nu poate dep i 75% din costul total pe planta ie. y Normele speciale de igien a alimentelor de origine animal (Regulamentul 852 i 853/2004) au putut fi amnate pn la 31.12.2009. n anexa VIII exist urm toarele prevederi referitoare la dezvoltarea rural : y Se acord un sprijin pentru fermele de semi-subzisten (care produc n primul rnd pentru consumul propriu, dar comercializeaz o parte din produc ie), dac prezint un plan de afaceri (de viabilitate cu necesar de investi ii, obiective i etape). Analiza acestui plan se face dup 3 ani i dac nu a fost ndeplinit nu se restituie ajutorul dar nici un sprijin suplimentar nu se prime te. Sprijinul se acord anual sub forma unei sume forfetare, nu poate fi pe un termen mai mare de 5 ani i este de 1000 anual. y Idem pentru constituirea i administrarea grupurilor de produc tori cu condi ia s fie recunoscu i oficial ntre data ader rii i 31.XII.2009. Sprijinul se acord n tran e anuale pentru primii 5 ani i se calculeaz pe baza produc iei comercializate anual i nu va dep i 5% (primul an), 5% (al doilea an), 4% (al treilea an), 3% (al patrulea an), i 2% (al cincilea an) din valoarea acesteia n cazul n care este de cel mult 1.000.000 anual i 2,5%, 2,5%, 2%, 1,5%, 1,5%, n cazul n care dep e te aceast valoare. Sumele ce se pot acorda sunt descresc toare, respectiv 100.000 n primul i al doilea an, apoi 80.000, 60.000 i 50.000. y Se acord sprijin pentru investi ii exploata iilor agricole a c ror viabilitate economic la data d rii n folosin a investi iei poate fi demonstrat i poate reprezenta 50% din valoare, respectiv 60% n zonele defavorizate i 55% respectiv 65% dac investi iile sunt efectuate de fermieri tineri. y Pentru perioada 2007-2013 sprijinul UE pentru ansamblul m surilor de dezvoltare rural se va face n conformitate cu Regulamentul 1260/1999 i dispozi iile generale privind Fondurile structurale, iar n zonele corespunz toare Obiectivului nr.1 contribu ia financiar a UE poate ajunge la 85% pentru m surile agro-ecologice i privind bun starea animalelor, respectiv la 80% pentru alte m suri, sau la nivelul procentelor prev zute de regulamentele privind dezvoltarea rural , n vigoare la data ader rii, oricare dintre acestea este mai mare. n declara ia comun privind dezvoltarea rural se prev d la sec iunea garantare a FEOGA, urm toarele aloc ri de fonduri: 577 mil. pentru 2007, 770 pentru 2008 i 961 pentru 2009 (n total 2308 mil. ). * * * Agricultura este capitolul speran ei pentru cei peste 35% din locuitorii Romniei a c ror existen este legat de aceast activitate. De re inut fiind urm toarele:
67

pl ile directe c tre agricultorii romni vor fi introduse e alonat, ncepnd cu 2007 cnd vor reprezenta 25 % din cele primite de fermierii comunitari i terminnd cu 2016 cnd vor avea acela i nivel (de exemplu, n 2004 fermierii comunitari primeau 18 pentru hectarul cultivat cu cereale sau peste 200 pentru vitele mari vaci de lapte, t ura i, etc.). se acord 1000 anual (timp de 5 ani) sprijin financiar fermelor (gospod riilor) de subzisten dac prezint un plan de afaceri (de ie ire din situa ia de subzisten ); un sprijin mai substan ial se acord pentru grupurile (asocia iile) de produc tori (circa 400.000 , e alonat pe durata a 5 ani). replantarea podgoriilor hibride cu vi nobil se va face treptat, pn n 2014. normele comunitare privind producerea i comercializarea produselor agro-alimentare (procesarea c rnii i a laptelui), introduse treptat, pn n 2009. ajutorul global comunitar a fost stabilit la 120,75 anual per hectar suprafa na ional garantat i este valabil pn n 2009 apoi se trece la schema unic de plat pe ferm . aloc rile de fonduri comunitare pentru perioada 2007-2009 se ridic numai pentru dezvoltarea rural la 2.308 mil. (577 n 2007, 770 n 2008 i 961 n 2009)iar pentru ansamblul agriculturii i pisciculturii la 5,1 mld. respectiv 13,8 mld. pentru ntreaga perioad 2007-2013. n primii trei ani de la aderare s-au putut solicita i alte m suri tranzitorii pentru sprijinirea tranzi iei la Politica Agricol a U.E. (art. 41 al Tratatului).

4.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Conform unor studii O.C.D.E. Romnia ar avea nevoie de cel pu in opt ani pentru a implementa acquis-ul comunitar agricol n condi iile n care va beneficia de o infuzie de fonduri substan ial . Agricultura va fi principalul beneficiar al ader rii la U.E., deoarece s-a bucurat ntotdeauna de un sprijin substan ial n cadrul Politicii Agricole Comune, absorbind aproape 50% din bugetul de circa 102 miliarde la ct s-a ridicat n 2004 i respectiv 44% n 2009 dintr-un buget de 135 mld. . Impactul ader rii ne este net favorabil, chiar dac sunt i vor fi multe greut i, deci, dezavantaje. Agricultura romneasc a pornit preg tirea pentru aderare cu un mare handicap, cel creat de Legea 18/1991 care a f cut s avem n prezent 4,2 milioane de proprietari cu circa 40 milioane de parcele agricole, 37% din popula ie s depind de agricultur (fa de 4,5% n U.E. - 15 membri) avnd n posesie numai 2,5 ha n medie pe gospod rie, fa de 20 ha n U.E., un
68

randament ce nu dep e te 50% din media comunitar i suprafe e ntinse necultivate (aproape 35% n 2009) i lipsa de curaj n a propune o solu ie radical pentru necultivarea p mntului mai mult de 5 ani (rechizi ionarea). Deficitul balan ei comerciale la produsele agricole a atins cote alarmante recordul, 2.511 mil. $ n 2006, fiind dep it n 2008 (aproape 70% din necesarul intern fiind acoperit din import, n 2008 fa de 50% n 2004). Acesta este contextul n care trebuie apreciat importan a ader rii la U.E. n privin a agriculturii. Avantaje: y Fondurile de preaderare prin programul SAPARD totalizeaz pentru ntreaga perioad 1.609 mil. repartizate astfel: 256 mil. pentru mbun t irea procesului de prelucrare i comercializare a produselor agricole i piscicole, 439 mil. pentru dezvoltarea i mbun t irea infrastructurii rurale, 226 mil. pentru investi ii n exploata ii (ferme) agricole, 450 mil. pentru dezvoltarea i diversificarea activit ilor economice, 157 mil. petru activitatea forestier i 81 mil. pentru mbun t irea preg tirii profesionale; 75% din aceste fonduri reprezint contribu ia U.E. diferen a revenind statului, iar n func ie de domeniu beneficiarul trebuie s contribuie cu cel mult 50% din valoarea (costul) proiectului. y Fondurile post-aderare nu se vor reduce, ci vor cre te, cu deosebire c vor avea un alt mecanism de gestiune i repartizare, cu urm toarele destina ii: ajutoare directe pentru produc tori, dezvoltarea rural i subven ii. Pentru perioada 2007-2009 sunt prev zute ajutoare n cadrul P.A.C. n valoare de 2,3 mild. , iar pentru 2007-2013 de 8,5 mild. numai pentru dezvoltarea rural la care se adaug 5,5 mld. pl i directe care n U.E. sunt de circa 66 de /t la cereale i oleaginoase, 17,24 /t pentru lapte, 200 /vaci de lapte, 210 / tauri de pr sil , 150 /t ura i de carne, 50 /vi ei de peste o lun etc. Pentru a beneficia de aceste fonduri este ns necesar o structur de administrare i control corespunz toare, bine preg tit , impar ial i eficient . y punerea bazelor unei agriculturi moderne, inclusiv prin reducerea gradului de fragmentare a acesteia, care s r spund exigen elor de randament i calitate existente n U.E., valorificarea mai bun a avantajelor pedoclimatice i a costului redus al for ei de munc la o serie de culturi i produse n care Romnia s-ar putea specializa; y costul redus al terenurilor i abunden a for ei de munc vor atrage investitori str ini n scopul realiz rii unor produc ii ecologice pe terenuri ce s-au odihnit mai mult de 15 ani; y modernizarea infrastructurii rurale i asigurarea unor venituri decente pentru agricultori vor contribui la atenuarea diferen ei mari existente n prezent ntre ora i sat i la reducerea migra iei;
69

y mbun t irea balan ei comerciale la produse agro-alimentare prin cre terea exporturilor (datorit competitivit ii sporite i restituirilor la exportul n rile ter e) i a ponderii produselor indigene la asigurarea necesarului intern, precum i urmare a reducerii importurilor din rile ter e prin aplicarea taxelor de prelevare (alinierea la pre urile interne prin plata diferen ei dintre aceste pre uri i cele interna ionale). Pn n prezent am fost excedentari n comer ul cu U.E. la animale vii, orz, floarea soarelui, gru, vin, porumb, legume i nuci; y pe termen mediu i lung al turi de agricultorii c rora li se va asigura un trai decent (venituri sigure i ct mai apropiate de media na ional ) principalii beneficiari vor fi consumatorii care vor avea acces la o gam variat de produse, garantate calitativ i la pre uri rezonabile; y pe m sura schimbului de genera ii din agricultur se va realiza i o nou mentalitate i preg tire profesional a celor care lucreaz n acest domeniu; y dezvoltarea unor activit i neagricole n mediul rural crend posibilit i suplimentare de c tig, noi locuri de munc i modernizarea satului. Dezavantaje: y costurile bugetare importante la care oblig cofinan area proiectelor ce beneficiaz de sprijin SAPARD i apoi FEOGA. Costuri estimate la cca. 500 mil. n perioada 2004-2009, la care se adaug i cele ale beneficiarilor de proiecte. y reducerea drastic a num rului de persoane care lucreaz n agricultur i dificult ile reconversiei profesionale a acestei popula ii, care nu are calificare i este mb trnit ; costurile sociale ale acestei schimb ri; y liberalizarea pie ei funciare (terenuri agricole i forestiere) i n special accesul str inilor (dup cei apte ani de tranzi ie) la aceast pia ar putea conduce la un transfer semnificativ de proprietate, cu avantajele, dar mai ales dezavantajele acestei situa ii; y pe termen scurt pre urile la produsele agro-alimentare vor cre te ceea ce va avea un impact negativ asupra consumatorilor; y n cazul n care oferta intern nu se va mbun t i pentru a acoperi necesarul intern vor cre te i importurile (n special din rile care au aderat la U.E. n 2004) nr ut ind i mai mult balan a comercial agricol ; y datorit concuren ei importurilor i resurselor limitate unii agen i economici din sectorul agro-alimentar ar putea avea dificult i de adaptare, ie ind de pe pia ; y majoritatea micilor produc tori care practic agricultur de subzisten vor p r si n timp aceast activitate prin: vnzarea sau cedarea folosin ei p mntului ce-l au n posesie, mbr i area unei activit i neagricole, emigrare sau pensionare/deces.

4.2. Pescuitul 4.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Politica comun n domeniul pescuitului are drept componente: accesul liber la zonele de pescuit, pre uri rezonabile i stabile, monitorizarea
70

acestei politici, organizarea comun a pie ei (standarde comune, informarea consumatorilor, sprijinirea organiza iilor piscicole i a pre urilor, ncheierea de acorduri cu ter e ri etc.). Instrumentul financiar este Fondul European al Pisciculturii care constituie mecanismul de implementare al turi de cele 420 de reglement ri ale aquis-ului comunitar din acest domeniu.

4.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Recomandarea principal a U.E. din acest domeniu a fost cu privire la ncheierea cre rii unui sistem institu ional adecvat pentru inspec ia i controlul la nivel central i regional, finalizarea registrului piscicol n concordan cu cerin ele comunitare i realizarea unui sistem statistic corespunz tor. Romnia a acceptat n ntregime aquis-ul comunitar angajndu-se s -l aplice de la data ader rii i a solicitat ca protul, care reprezint 60% din capturile romne ti n Marea Neagr i este destinat exclusiv consumului intern, s beneficieze de ajutor financiar prin F.E.P., cota de capturi totale (la toate speciile) s fie de 18-24 mii tone anual.

4.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Aderarea la U.E. va fi benefic i pentru piscicultura romneasc , redresarea acesteia putnd deveni certitudine n viitorii ani. Bilan ul avantajelor i dezavantajelor ar putea cuprinde urm toarele: Avantaje: y se va beneficia de fonduri de restructurare prin F.E.P. ce vor contribui la modernizarea i nnoirea actualei flote de pescuit care n propor ie de 56% are o vechime cuprins ntre 16 i 25 de ani, iar includerea protului pe lista produselor subven ionate va permite ob inerea de fonduri pentru pescarii din organiza iile respective. n perioada 2000-2006, asisten a financiar comunitar pentru pescuit s-a ridicat la 1,1 mild. , iar Romnia va primi n perioada 2007-2013 circa 200 mil. . y redresarea pescuitului va asigura noi locuri de munc pentru cei din acest sector i men inerea n aceast activitate a actualelor comunit i de pescari; y va cre te ponderea pe telui n balan a de consum a popula iei, deci a unui aliment mult mai s n tos dect altele; y crescnd produc ia intern se vor reduce importurile, conducnd la economii de fonduri valutare ce pot fi direc ionate c tre alte priorit i. Dezavantaje: y efort financiar important n perioada de restructurare i modernizare a sectorului, inclusiv pentru adaptarea legislativ , organiza ional i institu ional , iar dup aderare pentru monitorizarea implement rii acquis-ului comunitar.

71

Capitolul V CAPITOLELE DIN DOMENIUL SOCIAL


5.1. Politici sociale i ocuparea for ei de munc 5.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Economia social de pia are trei piloni: concuren , competitivitate i solidaritate, iar modelul social adoptat atribuie responsabilitatea de baz statelor membre i numai problemele de interes comun (finan are, omaj, unele chestiuni sociale) revin i Comisiei Europene. Realiz rile cele mai importante ale U.E.: Carta Social adoptat n 1989, Tratatul de la Amsterdam din 1997 care a pus n centrul preocup rilor UE nivelul de ocupare a for ei de munc , Strategia de la Lisabona (2000) care a prev zut ca pn n 2010 UE s aib mai multe locuri de munc i o mai pronun at coeziune social . Tratatul de la Lisabona (art. 190) prevede nfiin area unui Comitet pentru Ocuparea For ei de Munc menit s coordoneze politicile na ionale din acest domeniu*. De asemenea, potrivit art. 160** i un Comitet de Protec ia Social , ambele cu caracter consultativ. Instrumentele de coordonare a acestei politici la nivelul UE (planificare, monitorizare, examinare, ajustare i finan are) vizeaz : - sprijin n identificarea priorit ilor i evaluarea rezultatelor n baza unor indicatori comuni; - elaborarea unor planuri na ionale de ac iune cu bugetul necesar; - obiective pentru 2010: rata ocup rii 60 % femei, 70% b rba i, mbun t irea calit ii i productivit ii, promovarea adaptabilit ii i mobilit ii pe pia a muncii, dezvoltarea spiritului antreprenorial i nv area permanent (85% dintre cei n vrst de 22 ani s fi absolvit liceul), mb trnirea activ , combaterea discrimin rilor, reducerea muncii la negru, etc.; - sprijinirea prin Fondul Social European a cre rii de noi locuri de munc , combaterea omajului i cre terea calific rii (Regulamentul 1784/1999 CE); - Bugetul F.S.E. pentru 2007-2013 se ridic la 78,7 mld. (8% din total), standarde minime pentru prevenirea riscurilor ocupa ionale, asigurarea s n t ii i securit ii la locul de munc , eliminarea factorilor de risc i accidente, informarea, consultarea i instruirea lucr torilor i reprezentan ilor acestora;
*

**

Tratatul de la Lisabona, pag. 148. idem, pag. 155.

72

5.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Recomand ri: definirea i implementarea unei politici na ionale de ocupare care s poat beneficia de proiecte tip Fondul Social European FSE; finalizarea reformei sistemului de asisten social , inclusiv a descentraliz rii financiare a institu iilor implicate; armonizarea i implementarea acquis-ului n domeniile legisla iei muncii, egalit ii de anse, s n t ii i securit ii la locul de munc ; nt rirea structurilor administrative de aplicare a legisla iei, inclusiv a inspectoratelor muncii, transpunerea i implementarea legisla iei n domeniul s n t ii publice, dezvoltarea unui sistem na ional de supraveghere epidemiologic i control a bolilor transmisibile precum i a unui sistem de monitorizare i informare n domeniul s n t ii publice; adoptarea legisla iei necesare nt ririi capacit ii partenerilor sociali n special n vederea derul rii dialogului bipartit; nt rirea capacit ii de coordonare a reformei n domeniul s n t ii publice prin mbun t irea planific rii strategice a resurselor umane i financiare, simultan cu asigurarea accesului egal la asisten a. Romnia a acceptat n ntregime aquis-ul comunitar f r s cear o perioad de tranzi ie, de aceea Tratatul nu con ine prevederi specifice acestui capitol. Totu i, sunt multe r mneri n urm n implementarea acquis-ului comunitar i, n general, n aplicarea principiului la munc egal , retribu ie egal , salariile i pensiile de lux fiind dovada cea mai evident , iar rezisten a la introducerea unei legi unice a salariz rii i pension rii bugetarilor arat ct de puternici sunt privilegia ii i ct de slabi cei care ne conduc, nici unora, nici altora nu le pas c un sfert din popula ie tr ie te sub pragul s r ciei.

5.1.3 Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Rezolvarea problemelor sociale, ale ocup rii for ei de munc , alinierea la standardele europene f r sprijinul U.E. nu ar fi posibile, ceea ce s-a n eles i la Bruxelles, dovad c au fost aloca i acestui sector 150 mil. euro din care s-au finan at deja proiectele importante. Bilan ul ader rii este net pozitiv pentru Romnia, n acest sens nscriindu-se urm toarele: Avantaje: y fondurile substan iale de care beneficiaz Romnia n prezent i n continuare pentru a putea face fa greut ilor tranzi iei i exigen elor de adaptare la standardele comunitare (150 mil. Euro), i astfel men inerea climatului social necesar consolid rii democra iei i economiei de pia . Pentru perioada 2007-2013 sunt prev zute 3 mld. pentru educa ie i for a de munc , prin Fondul Social European.
73

y reducerea omajului datorit cre terii economice din ultimii ani (PIB-ul a crescut cu 25% n perioada 2000-2004 i 35% n perioada 2005-2008, iar omajul s-a redus de la 10% la 6%) ns i posibilit ii g sirii unui loc de munc n str in tate (circa 3 milioane de romni lucreaz n afara grani elor rii) urmare desfiin rii vizelor n spa iul Schengen din Decembrie 2001 i liberaliz rii par iale a pie ei muncii din 2007. n 2009 omajul a crescut peste 8%, iar nivelul mediu de ocupare s-a redus la 57%. y introducerea normelor europene i protejeaz mai bine pe angaja i i pot ob ine condi ii de munc , securitate i retribu ie mai apropiate de cele existente n U.E.; y nt rirea dialogului social prin nfiin area Consiliului Economic i Social la care particip guvernul, patronatele i sindicatele. y datorit sprijinului financiar comunitar i mai bunei colect ri a contribu iilor, bugetele asigur rilor sociale i cel pentru s n tate vor fi mai echilibrate i vor prevede fonduri mai substan iale, astfel criza din aceste sectoare se va atenua n viitor; y introducerea fondurilor de pensii private va crea posibilit i suplimentare de asigurare pentru cei interesa i (care au ns i posibilit i) i va reduce presiunea asupra bugetului asigur rilor sociale de stat; y reducerea treptat a nivelului de s r cie din Romnia (un studiu al B ncii Mondiale arat c aceasta s-a redus de la 35% n 2000 la 25% n 2004, ns a crescut n 2009) a excluderii sociale, a accidentelor la locul de munc i a bolilor profesionale; un Memorandum comun Romnia U.E de incluziune (2004) descrie principalele modalit i de abordare a s r ciei i de prevenire a excluderii sociale, prevede m surile de luat, inclusiv modalit ile de monitorizare i evaluare; y alinierea la acquis-ul comunitar, conjugat cu dezvoltarea economic (deci cu eforturi n principal interne), vor reu i treptat asigurarea unor condi ii de munc i de via decente i ct mai apropiate celor din U.E. pentru un num r ct mai mare de romni; y eficientizarea cadrului institu ional din acest domeniu (profesionalizare, eliminarea paralelismelor, informatizare, responsabilizare, control cu urm ri i corup ie ct mai mic ) va contribui la ridicarea la parametrii dori i a politicii sociale i a ocup rii for ei de munc . Dezavantaje: y un efort bugetar important din partea statului i a angajatorilor pentru a aduce asigur rile sociale i gradul de ocupare a for ei de munc la nivelul exigen elor comunitare; Pentru stat problema principal este asigurarea unui nivel al pensiilor i al ajutoarelor sociale n cre tere, apoi un efort investi ional pentru eficientizarea sistemului i cre terea ofertei
74

locurilor de munc ; la toate acestea ad ugndu-se sumele cofinan rii proiectelor ce beneficiaz de sprijin financiar comunitar. y angajatorii (agen ii economici) ce nu vor putea face fa exigen elor de adaptare s-ar putea s ias de pe pia i s m reasc num rul omerilor; y contribu iile la asigur rile sociale i cele de s n tate r mn nc mari, reprezentnd o povar att pentru angaja i ct i pentru angajatori, o frn deci n cre terea nivelului veniturilor i respectiv a eficien ei n economie.

5.2. Educa ie, formare profesional , tineret i sport 5.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Realizarea unei educa ii de calitate reprezint un obiectiv esen ial al UE ns responsabilitatea revine rilor membre, ac iunile U.E. viznd numai dezvoltarea dimensiunii europene a educa iei, facilitarea mobilit ii studen ilor i profesorilor, recunoa terea diplomelor, schimbul de informa ii i experien etc. U.E. sprijin i dezvoltarea dimensiunii europene a sportului (art. 165* al Tratatului de la Lisabona), formarea i reconversia profesional , nv area continu , cooperarea n domeniu etc.

5.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia a acceptat aquis-ul din acest domeniu (58 de reglement ri) i nu exist prevederi specifice n Tratatul de aderare. Implementarea a f cut progrese ns problema r mne cea a leg rii nv mntului de pia a muncii (circa 80% dintre absolven ii de facultate nu lucreaz n domeniul pentru care s-au preg tit).

5.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Cele prezentate deja conduc la concluzia c impactul ader rii la U.E. va fi pozitiv i asupra educa iei, form rii profesionale i tineretului, iar compatibilizarea politicii educa ionale romne ti cu cea comunitar nu poate fi dect benefic noii genera ii din Romnia. Cu toate realiz rile de pn acum, ultimele dezbateri arat existen a unor serioase lacune n sistemul de nv mnt i o nou legisla ie n domeniu este absolut necesar . Avantaje: y sprijinul financiar consistent (peste 100 milioane ) primit din partea U.E. a f cut posibil realizarea restructur rii i moderniz rii sistemului educa ional din Romnia, iar continuarea acestui sprijin va face posibil
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 157-158.

75

rezolvarea i a celorlalte probleme cu care se confrunt n prezent (infrastructura precar , lipsa unui sistem structurat de instruire profesional reconversia pentru adul i, nt rirea cooper rii pentru compatibilizarea ofertei cu cererea de pe pia a muncii, asigurarea calit ii i cre terea fondurilor alocate nv mntului); y atenuarea efortului bugetar al statului prin fondurile primite de la U.E. i crearea posibilit ii redirec ion rii acestora c tre nevoi mai stringente (s n tate, ajutoare sociale i de omaj, etc.); y alinierea nv mntului i a preg tirii profesionale la standardele comunitare va facilita echivalarea diplomelor i astfel g sirea, cu mai mare u urin , a unui loc de munc ntr-o alt ar a U.E., la nivelul preg tirii i al studiilor; y ridicarea nivelului de preg tire a for ei de munc va conduce la cre terea productivit ii muncii i implicit a veniturilor. Dezavantaje: y cre terea treptat a fondurilor bugetare alocate nv mntului (de la 4% n 2005 la 5% i respectiv 6% n urm torii ani), va nsemna fonduri mai pu ine pentru finan area investi iilor n modernizarea infrastructurii; y noile exigen e pentru formatori i cei care urmeaz s fie preg ti i va conduce la o a ezare a valorilor pe scara competen ei i atunci sita trierii fiind mai deas i obiectiv unii formatori vor fi sco i din aceast activitate iar elevii i studen ii vor primi diplome cu o acoperire real n preg tirea pe care o vor c p ta.

5.3. Cultura i politica audiovizualului 5.3.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Unit n diversitate cum se dore te a fi UE presupune respectarea i dezvoltarea identit ii na ionale n acela i timp cu aplicarea principiilor competi iei i ale pie ei libere n domeniul culturii i audiovizualului. U.E. (art. 167 din Tratatul de la Lisabona*) sprijin i completeaz statele membre pentru mbun t irea cunoa terii i disemin rii culturii i istoriei, protejarea patrimoniului, dezvoltarea crea iei i a schimburilor etc. Promovarea produc iilor europene i a celor independente, reglementarea regimului publicit ii, al emisiunilor de tip teleshopping, asigurarea protec iei minorilor, dreptului la replic , monitoriz ri i sanc ion ri adecvate.

5.3.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Principala recomandare a fost alinierea legisla iei i nt rirea capacit ii autorit ii independente de reglementare i control n domeniu.

Tratatul de la Lisabona, pag. 159-160.

76

 Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar din acest domeniu (15 reglement ri) i s-a angajat s -l aplice de la data ader rii. Tratatul nu cuprinde prevederi specifice la acest capitol.

5.3.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


 Avantaje: y sprijinul financiar primit din partea U.E. pentru realizarea m surilor de adaptare la exigen ele comunitare; y dezvoltarea f r precedent a mass-mediei romne ti datorit liberaliz rii acestei pie e a condus la dinamizarea vie ii politice, economice i sociale din Romnia, cu efecte, n general benefice, pentru cet ean, inclusiv n privin a g sirii unui loc de munc . Se pot aduce ns i multe critici, n special, asupra calit ii, cu deosebire la posturile private; y intrarea audiovizualului i a culturii n circuitul european va asigura o selec ie mai riguroas a valorilor din acest domeniu i astfel vom beneficia de produse mass-media i culturale de mai bun calitate, la nivelul de exigen pe care l impune societatea cunoa terii pe care dorim s-o construim; y introducerea standardelor europene i n acest domeniu cu rol de formator de con tiin e va asigura pe viitor o schimbare n bine a mentalit ilor actuale existente la mul i romni (ignorarea legii i a semenilor, inapeten pentru o munc temeinic , invidie fa de cei care s-au realizat material sau au avansat pe scara social , dispre fa de mediu, altcineva s le rezolve problemele din cauza mentalit ii de asista i, slaba ini iativ i spirit de ntrajutorare etc.). Dezavantaje: y efortul de adaptare care a implicat att resurse financiare ct i umane, mai ales la nivelul statului; y competi ia de pe pia ar putea s -i elimine pe operatorii nepreg ti i ntr-o perspectiv mai apropiat de ct o percep n prezent.

5.4. Protec ia consumatorilor i a s n t ii 5.4.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 O problem social important o constituie protec ia consumatorilor i a s n t ii, domeniu n care UE a statuat urm toarele drepturi de baz : protec ia s n t ii, siguran ei, a intereselor economice, la compensa ii pentru daunele suferite, dreptul la informa ie, cunoa tere i reprezentare. Acquis-ul comunitar cuprinde numai 21 de reglement ri mai importante i se refer n special la protec ia consumatorilor. Politica de protec ie a consumatorilor cuprinde un set de reglement ri i directive menite s asigure protec ia s n t ii i siguran ei pentru toate categoriile de produse i servicii (standarde tehnice i cerin e de baz , marcarea C.E. care s certifice i garanteze nivelul minim de protec ie etc.) recunoa terea reciproc pentru a le da posibilitatea s circule liber n cadrul U.E., prevederi speciale
77

pentru anumite categorii (produsele agroalimentare, medicamentele, cosmeticele, juc riile, electrocasnicele, produsele chimice, .a.). Tratatul de la Lisabona (art. 169) prevede ca U.E. s contribuie la protec ia s n t ii, a siguran ei i a intereselor economice ale consumatorilor, precum i la promovarea dreptului acestora la informare, educare i organizare n vederea ap r rii intereselor lor*.

5.4.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar i s-a angajat s -l aplice de la data ader rii cu excep iile prev zute la alte capitole pentru care s-au ob inut unele amn ri i au un impact direct asupra consumatorilor, inclusiv asupra s n t ii acestora. Sunt avute n vedere cele prev zute de tratat la capitolele agricultur i mediu. S-au f cut progrese n supravegherea pie elor, produselor i serviciilor ns sunt necesare mbun t iri ale cooper rii dintre toate organismele implicate n protec ia consumatorilor.

5.4.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Nevoia de a acorda drepturi consumatorilor, de a asigura concuren a i circula ia liber a bunurilor i serviciilor este indispensabil unei economii n tranzi ie ca cea a Romniei dac i dore te o dezvoltare durabil i s n toas . Avantaje: y constituie unul dintre suporturile unei economii de pia func ional i o condi ie esen ial a integr rii n pia a intern a UE, deci, are un impact macroeconomic i social major; y principalii beneficiari vor fi cet enii pentru c bunurile i serviciile vor fi la acelea i standarde de siguran i calitate ca cele din UE i vor avea un nivel nalt de protec ie al drepturilor lor; y contribuie la stabilitatea mediului de afaceri i asigurarea unei competi ii mai obiective; y este important i sprijinul financiar i tehnic primit de la UE pentru adaptarea legislativ i institu ional , necesar integr rii n UE; y efect benefic pentru procesul educa ional (schimbarea mentalit ilor) etc. Dezavantaje: y efortul financiar, tehnic i uman pentru alinierea la standardele UE nu este de neglijat i este posibil ca unii agen i economici s nu-l poat face i astfel s se retrag de pe pia , cu efectele nedorite ale unei astfel de hot rri (reducerea produc iei, cre terea omajului etc.); y armonizarea cu situa ia din UE necesit eforturi pe toat linia i din partea autorit ilor centrale i locale.
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 162.

78

Capitolul VI POLITICA REGIONAL I COORDONAREA INSTRUMENTELOR STRUCTURALE


6.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 n absen a unor mecanisme fiscale la nivelul UE de redistribuire a resurselor ntre boga i i s raci i de reducere a decalajelor, singura solu ie este transferul de resurse ntre rile membre prin intermediul bugetului comunitar (fondurile structurale i de coeziune). Instrumentele n perioada de preaderare: PHARE, ISPA i SAPARD, iar dup aderare: FSE, FEOGA (din 2007 F.E.G.A. i F.E.A.D.R.), FEDR, Fondul de Coeziune, F.E.P., Fondul Solidaritatea, BEI i BERD. Fondurile structurale i de coeziune au c p tat o importan deosebit dup aderarea rilor din Centrul i Estul Europei, a a se explic cre terea ponderii acestora n bugetul U.E. de la 37% n 2000 la 42% n 2006 cnd s-au ridicat la circa 200 mild. euro cele structurale i 18 mild. euro, cele de coeziune. n 2013 acestea ar putea dep i 300 mild. i respectiv 25 mild. . Pentru ca o regiune sau ar s beneficieze de fonduri structurale PIB-ul pe locuitor trebuie s nu dep easc 75% din media comunitar , iar n cazul celor de coeziune 90%. Fondurile structurale nu pot dep i 4% din PIB-ul unei ri. Din cele 268 regiuni cu un P.I.B./loc. sub 75%, 35 se afl n Romnia (13%). Din fondurile alocate perioadei 2000 2006 Greciei, Portugaliei i Spaniei le-a revenit 45%, iar Italiei, Germaniei, Marii Britanii i Fran ei 48%, ceea ce-i ndrept e te pe cei care critic actualul sistem ce ar fi condus la transferuri importante ntre rile bogate. n perioada 2007-2013 situa ia se va schimba n sensul c aceste fonduri vor fi direc ionate, cu prec dere, c tre rile foste socialiste devenite membre ale U.E. n 2004 i, respectiv, n 2007. Conform prevederilor art. 175 din Tratatul de la Lisabona*, la fiecare trei ani, Comisia prezint un raport privind progresele nregistrate n realizarea coeziunii economice, sociale i teritoriale nso it de propuneri corespunz toare. Domeniile prioritare: inova ie i economie bazat pe cunoa tere, mediu, prevenirea riscurilor, servicii de interes general, cre terea productivit ii i a nivelului de ocupare a for ei de munc , dezvoltarea infrastructurii (transport, telecomunica ii, energie) .a.
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 166.

79

6.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare stadiul implement rii

 Criteriile ader rii au vizat: actualizarea i mbun t irea Planului na ional de dezvoltare n contextul politicii na ionale de coeziune economic i social ; crearea unui sistem adecvat de monitorizare, n special pentru evaluarea ex-ante i ex-post i pentru colectarea informa iilor statistice relevante; nt rirea capacit ii institu ionale i administrative a organismelor responsabile cu programarea i gestionarea fondurilor destinate coeziunii economice i sociale, n concordan cu abordarea specific a fondurilor structurale; nfiin area autorit ilor de coordonare i pl i; stabilirea clar a diviziunii responsabilit ilor la nivel na ional i regional i mbun t irea capacit ii administrative n ceea ce prive te recrutarea, formarea i profilele profesionale, mbun t irea cooper rii interministeriale i preg tirea pentru ndeplinirea condi iilor de baz ale managementului i controlului financiar, a a cum rezult din reglement rile referitoare la fondurile structurale. Romnia s-a angajat s implementeze acquis-ul (problema asimil rii nu se pune) pn n momentul ader rii, iar Tratatul la art. 33 prevede credite de angajamente globale pentru ac iuni structurale n valoare de 1399 mil. pentru 2007, 1972 mil. pentru 2008 i 2603 mil. pentru 2009, ns proiec ia bugetar pentru 2007-2013 prevede circa 17 mild. , iar pentru toate domeniile 25,2, mild. .

6.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Romnia a avut ansa de a beneficia de intr ri masive de fonduri prin intermediul instrumentelor de preaderare (PHARE, SAPARD i ISPA), apoi prin cele structurale i de coeziune, ceea ce i va m ri ansele de a finaliza mai rapid procesul de reform economic i de a se integra ct mai eficient n spa iul comunitar. n acest sens sunt edificatoare exemplele unor ri aflate ntr-o situa ie apropiat de cea a Romniei (decalaje la nivelul rii i al regiunilor) cum sunt: Grecia, Irlanda, Portugalia i Spania, care dup aderare au recuperat mult din ecartul pe care l aveau nainte de integrare. De exemplu, Grecia, Portugalia i Irlanda, aveau nainte de aderare un PIB pe locuitor sub media comunitar , n prezent de in peste 80%, respectiv 76% i 160% din aceast medie, Spania 96%, ns la aderare de inea 52%. Important este i faptul c politica regional a devenit o prioritate a U.E., a doua ca nsemn tate n bugetul comunitar, dup Politica Agricol Comun , dar, spre deosebire de aceasta, este n cre tere.

80

 Avantaje: y fondurile substan iale ce au fost primite n perioada 2000-2006 (4,6 mld. ) vor fi primite, 12,1 n 2007-2009 i 20,6 n 2010-2013 vor fi destinate n principal (jum tate din acestea) politicii regionale (realiz rii coeziunii economice i sociale). Regretabil este c nu suntem preg ti i pentru absorb ia acestor fonduri, trei dintre programele (domeniile) prezentate Comisiei Europene fiind necorespunz tor ntocmite i astfel returnate (n martie 2007) pentru refacere. Unele au fost definitivate i acceptate abia n 2009. Acestea se refer la cre terea productivit ii, transporturi i dezvoltare regional . Nu exist o preocupare suficient pentru preg tirea cadrelor necesare elabor rii unor proiecte eligibile i nici nu se apeleaz la consultan i din rile care au o asemenea experien . y fondurile nerambursabile primite din partea U.E. vor degreva bugetul public de sume importante i astfel vor putea fi mai bine acoperite cu resurse necesit ile sociale i investi iile de interes na ional. y se va atenua n timp decalajul ce ne desparte de U.E. la nivelul rii (n prezent, PIB-ul pe locuitor reprezint numai 33% din media U.E.) i n cadrul teritoriului na ional exist mari discrepan e ntre diferite regiuni (la extreme foarte dezvoltate afirmndu-se jude ele: Ilfov-Bucure ti, Timi , Constan a, Arge , Cara -Severin, Arad, Sibiu, Bra ov, Mure , Cluj i Satu Mare, iar foarte s race: Boto ani, Suceava, Ia i, Neam , Vaslui, Ialomi a, C l ra i, Giurgiu, Teleorman, Olt i Gorj); y o parte din fonduri fiind destinate infrastructurii vor deveni mai atractive pentru investitori, regiuni i localit i care erau ocolite pn n prezent; y facilit ile oferite vor conduce la ncurajarea afacerilor i la sporirea num rului de locuri de munc ; y efectul final va fi mbun t irea condi iilor de via i a nivelului de trai pentru cei care locuiesc n regiuni (jude e) defavorizate. Dezavantaje: y cofinan area proiectelor cu bani din bugetul public i privat va nsemna i un efort financiar din partea acestora. y eliminarea neajunsurilor (transformarea rapid a cadrului institu ional n unul func ional i eficient) va nsemna eforturi financiare i umane, ns i nevoia schimb rii de mentalit i. ntruct o cauz a neutiliz rii fondurilor comunitare o constituie modul defectuos de elaborare a proiectelor, apare necesar nfiin area unei structuri educa ionale n acest domeniu.

81

Capitolul VII DOMENIUL BUGETAR


7.1. Dispozi ii financiare i bugetare 7.1.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Politica comun a UE nu ar fi posibil f r resurse financiare, mai ales cea agricol i cea de coeziune economico-social . De aceea, prin contribu ia rilor membre (69% din totalul bugetului), TVA, taxe vamale i de prelevare se realizeaz un buget care, la nivelul anului 2004 s-a ridicat la 111,3 mld. , reprezentnd 1,13% din PIB-ul comunitar (15 membri), la 126 mild. n 2007 (27 membri) i 152 n 2013 (1,15 din P.I.B.).

7.1.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Romnia s-a angajat s respecte reglement rile din acest domeniu care se aplic din momentul ader rii i n aceast privin Tratatul prevede urm toarele: Art. 14 din Actul ader rii - capitalul subscris de Romnia la Banca European de Investi ii este de 846 mil. , va avea un administrator n Consiliul de administra ie i un supleant prin rota ie cu Danemarca, Grecia i Irlanda. Art. 25 prevede suma de 42,3 mil. drept capital v rsat la cel subscris la BEI, pl tibil n 8 tran e egale (la 31.05.2007, 31.05.2008, 31.05.2009, 30.11.2009, 31.05.2010, 30.11.2010, 31.05.2011 i 30.XI.2011). De asemenea, Romnia contribuie n opt tran e egale prev zute mai sus la rezervele i provizioanele echivalente rezervelor ntr-un procent de 0.517%. n ambele situa ii pl ile sunt n numerar i n euro. Art. 26 prevede o contribu ie la Fondul de Cercetare pentru C rbune i O el de 29,88 milioane euro pl tibil n 4 tran e, la nceput de an, reprezentnd 15 % n 2009, 20% n 2010, 30% n 2011, i 35% n 2012. Art. 27 precizeaz c asisten a de preaderare PHARE (licita ii, derularea contractelor i pl ile) pentru cooperarea transfrontalier i facilit i de tranzi ie (prev zute de art.31), urmeaz s fie gestionate, de la data ader rii, de agen iile de implementare romne ti. Comisia renun la controlul s u prealabil asupra licita iilor i contract rilor, pe baza unei proceduri de acreditare i evaluare favorabil a Sistemului de Implementare Descentralizat Extins (SIDE). Angajamentele financiare contractate nainte de data ader rii precum i cele
82

dup , ns n cadrul Facilit ii de tranzi ie (art. 31) continua s fie reglementate de instrumentele preader rii pn la nchiderea programelor i proiectelor n cauz , excep ie fac achizi iile publice ncepute dup data ader rii care se supun dispozi iilor aplicabile ale uniunii. Ultimul exerci iu de programare a asisten ei de preaderare (PHARE), are loc n ultimul an anterior datei ader rii, iar ac iunile (proiectele) vor trebui contractate n cei doi ani anteriori. n cazuri excep ionale se pot acorda unele prorog ri la executarea contractelor, cheltuielile administrative pot fi alocate i n primii doi ani dup aderare, iar cele pentru audit i evaluare n cursul a pn cinci ani dup aderare. Pentru a asigura ncetarea treptat a func ion rii instrumentelor financiare de preaderare (PHARE i ISPA) personalul poate fi men inut cel mult 19 luni dup aderare. Art. 29 n cazul c angajamentele multianuale ale SAPARD pentru mp durirea terenurilor agricole, constituirea grupurilor de produc tori sau programele agro-ecologice dep esc ultimul termen permis pentru efectuarea pl ilor, angajamentele necheltuite vor fi incluse n programul de dezvoltare rural 2007-2013. Art. 31 n primul an de la aderare, n vederea dezvolt rii i nt ririi capacit ilor administrative i judiciare, se acord o facilitate de tranzi ie n sum de 82 mil. (pentru ambele ri, Bulgaria i Romnia) care se va cheltui n conformitate cu Regulamentul (CEE) nr. 3906/89 (60 mil. , dup calculele noastre, revenind Romniei). Art. 32 se constituie Facilitatea Schengen pentru perioada dintre data ader rii i sfr itul anului 2009 n vederea finan rii ac iunilor la noile frontiere externe ale UE (aplicarea acquis-ului Schengen i controlul frontierei), n valoare de 559,8 mil. din care: 297,2 n 2007; 131,8 n 2008 i 130,8 n 2009). Sumele globale se utilizeaz n termen de trei ani de la prima plat , iar n 6 luni se va prezenta un raport cuprinz tor privind utilizarea final (raport justificativ privind cheltuielile). Art. 33 creditele de angajamente globale pentru ac iuni structurale pentru 2007-2009 nsumeaz 5.974 mil. din care 1.399 n 2007, 1.972 n 2008 i 2.603 n 2009. ntinderea i natura cheltuielilor se va supune dispozi iilor pentru ac iuni structurale n vigoare la data respectiv . Art. 34 sec iunea garantare din cadrul FEOGA pentru perioada 20072009 se ridic la suma de 3.041 mil. pentru ambele ri (Bulgaria i Romnia) din care (conform declara iei anexate la Tratat) 2.308 mil. revenind Romniei (577 mil. n 2007, 770 n 2008 i 961 n 2009). * * * n afara acestor prevederi, Romnia trebuie s se ncadreze n disciplina bugetar prev zut n Tratatul de la Lisabona pentru a nu i se aplica procedura deficitelor excesive, cum a fost cazul n 2009 pentru deficitul bugetar de 5,9% din 2008.
83

Prevederile financiare din Tratat sunt fundamentale ntruct dau siguran a necesar c programele din primii trei ani de la aderare au sus inerea financiar necesar . Va depinde ns de noi ca acestea s fie transpuse n practic prin proiecte eligibile i n domenii care s conduc la mbun t irea condi iilor economico-sociale din ar . Din p cate, n 2007-2009, din cele 3,1 mild. s-au accesat 176 mil , deci 6-7%, Folosirea integral i n mod corespunz tor a fondurilor comunitare este cu att mai necesar n condi iile n care, a a cum prevede Tratatul, din momentul ader rii ncep i obliga iile financiare ale p r ii romne fa de U.E. (2.933 mil. pentru 2007-2009). n Anex este prezentat un bilan estimativ al beneficiilor i costurilor din perioada 2000-2013, din care rezult un sold pozitiv de circa 15,5 mild. .

7.1.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


De i acest capitol poate fi considerat unul de sintez , care s ne permit o evaluare general a impactului, este greu de cuantificat i exprimat n cifre. Totu i, vom ncerca: Avantaje: y pn n 2009 Romnia va primi circa 16,7 mld. , din care 4,6 mld. numai n perioada 2000-2006 (majoritatea, prin programul ISPA 57%), iar n primii trei ani de la aderare, 12,1 mild. (3,2 n 2007, 3,9 n 2008 i 5,0 n 2009); y dac la sumele de mai sus se adaug cele circa 5 mld. investi ii ale U.E. n Romnia, se poate ajunge la un total de fonduri comunitare de circa 20 mld. pn n 2009, fonduri ce vor cre te substan ial n perioada 2010-2013; y dac ar fi posibil transformarea n bani i a efectelor colaterale s-ar putea ajunge la sume mult mai mari, care s nt reasc convingerea c , aderarea la U.E. este pe ct de necesar , pe att de benefic ; y asisten a specific sectorului finan elor publice s-a ridicat la circa 50 mil. , n perioada 1991-2003; y pentru ntreaga perioad 2007 2013, sprijinul financiar din partea UE este estimat la 32,7 miliarde euro. Dezavantaje: y singurul dezavantaj este acela c din momentul ader rii (2007) va trebui s ne facem datoria de membru al U.E. i din punct de vedere financiar, respectiv de contribuabil la bugetul comunitar. Evalu rile f cute conduc la o contribu ie anual de circa 945 mil. , sumele ce vor fi primite sunt ns mult mai mari, Romnia urmnd s fie pentru nc mul i ani un beneficiar net (nivelul ei sc zut de dezvoltare conduce automat la acest statut);
84

y costul anual al ader rii a fost estimat de BERD la 3,5% din PIB pn n 2006, din care ns numai 1-1,5% din bugetul na ional, diferen a de 2-2,5% (6% din cheltuielile bugetare i 25% din cele de investi ii) vor proveni din fondurile PHARE, SAPARD i ISPA. Aceast estimare poate fi valabil i pentru perioada 2007-2013. y mai multe evalu ri privind costurile ader rii sunt prezentate n finalul lucr rii.

7.2. Controlul financiar 7.2.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar


 Acquis-ul comunitar cuprinde 13 acte normative care stabilesc principiile generale ale controlului financiar i modul cum trebuie realizat managementul unui control eficient, responsabil i obiectiv. Tratatul de la Lisabona (art. 325*) prevede ca statele membre s - i coordoneze ac iunile pentru combaterea fraudei care aduce atingere intereselor financiare ale Uniunii. n ce ne prive te, controlul are multe lacune de organizare i eficien , auditul independent, personalul calificat i eliminarea conflictelor de interese ntre procesele de licitare, contractare i cheltuire a fondurilor publice sunt nc deziderate.

7.2.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare i stadiul implement rii


 Reformarea sistemului romnesc viza: elaborarea documentului de politic privind controlul financiar intern, urmat de elaborarea legisla iei i a procedurilor care s acopere ntr-o manier integrat responsabilitatea managerial (de gestiune i control financiar), controlul ex-ante i auditul intern; cuantificarea necesarului organiza ional, uman i investi ional pentru instituirea controlului financiar i audit intern, conform prevederilor documentului de politic de control financiar, elaborarea i implementarea planurilor de construc ie institu ional i dezvoltare a resurselor umane n domeniul controlului financiar i al auditului intern; nt rirea capacit ii institu ionale a Cur ii de Conturi n vederea introducerii procedurilor moderne de audit, n conformitate cu standardele interna ionale; nt rirea luptei mpotriva fraudei, mai ales n ceea ce prive te protec ia intereselor financiare ale Comunit ii; intensificarea eforturilor n vederea asigur rii utiliz rii corecte a controlului, monitoriz rii i evalu rii fondurilor U.E. de pre- i post-aderare, indicator cheie pentru capacitatea Romniei de implementare a acquis-ului din domeniul controlului financiar. Pn n prezent nici un guvern nu a fost
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 246.

85

desc rcat public de gestionarea anual a bugetului (execu ia bugetar ) pe baza unui Raport de control efectuat de Curtea de Conturi i Comisia de specialitate din Parlament; a a se explic impresia c nimeni nu d socoteal de modul cum se cheltuie te banul public. Romnia s-a angajat s accepte acquis-ul comunitar i s -l aplice de la data ader rii. Tratatul nu are prevederi specifice la acest capitol.

7.2.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Controlul financiar l snd mult de dorit, aderarea la U.E. reprezint solu ia i la acest capitol. Avantaje: y realizarea controlului financiar la standardele europene va face din acesta o arm puternic mpotriva mbog irii f r just cauz , respectiv prin corup ie, fraud i evaziune fiscal ; y reducerea risipei i a deturn rii (fraud rii) banului public va conduce automat la sporirea fondurilor alocate nevoilor sociale i investi iilor de interes na ional i local; y diminuarea i eliminarea treptat a fenomenelor negative din societatea i economia romneasc va conduce la cre terea ncrederii popula iei n valorile economiei de pia i ale democra iei; y va cre te gradul de n elegere i acceptare a rolului i func iilor controlului, a efectului civilizator al acestuia Dezavantaje: y singurii dezavantaja i vor fi cei care i-au asigurat succesul (bun starea), pn n prezent, pe c i ilicite, respectiv prin corup ie, fraud i evaziune.

86

Capitolul VIII INSTITU IILE UNIUNII EUROPENE


8.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 P rintele Uniunii Europene, Jean Monnet, scria c a a cum f r oameni nimic nu este posibil, tot a a nimic nu este durabil f r institu ii, de aceea, U.E., politicile comune ale acesteia, nu ar fi posibile f r Consiliul European, Consiliul de Mini tri, Parlamentul European, Comisia European , Curtea European de Justi ie i Curtea European de Conturi. n vederea eficientiz rii acestor institu ii, Tratatul de la Lisabona (art. 223-287*) aduce o serie de nout i, printre care: Consiliul European are un pre edinte permanent cu un mandat de cel mult 5 ani; Consiliul are un nalt comisar ( i vice-pre edinte al Comisiei) care conduce politica extern i de securitate i prezideaz reuniunile Consiliilor mini trilor de externe ai rilor membre; Parlamentele na ionale vor contribui la adoptarea legisla iei comunitare; Comisia European i va reduce num rul de comisari de la 27 la 18 (din 2014); Din 2014 se va introduce votul dublei majorit i (55% din rile membre care s reprezinte 65% din popula ia U.E.).

8.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare stadiul implement rii

 Din momentul ader rii, Romnia va beneficia de urm toarea reprezentare n cadrul institu iilor europene: Art. 15 al actului de Aderare prevede c Romnia va fi reprezentat n Comitetul tiin ific i Tehnic de la EURATOM care va avea 41 de membri. Art. 9 i 24 ntre data ader rii i nceputul legislaturii 2009-2014 Romnia va avea 35 de eurodeputa i (din 2009 numai 33). nainte de 31/12/2007 trebuie s organizeze alegeri, n cazul n care nu reu e te, i nume te parlamentul na ional (pn la alegeri), ceea ce s-a i ntmplat. Art. 10 num rul de voturi n Consiliul de Mini tri este de 14 iar hot rrile se consider adoptate dac pentru sunt 255 de voturi ce reprezint
*

Tratatul de la Lisabona, pag. 195-223.

87

majoritatea membrilor, dac propunerea vine de la Comisie sau 2/3 din membri n celelalte cazuri i s reprezinte 62% din popula ia U.E. Art. 45 un reprezentant romn va fi numit membru al Comisiei la data ader rii (numit de Consiliu de comun acord cu Pre edintele Comisiei i dup consultarea Parlamentului). Art. 46 Romnia va avea cte un judec tor n Curtea de Justi ie i respectiv Tribunalul de Justi ie, mandatele nceteaz la 6.10.2009 i 6.10.2012, respectiv 31.08.2007 i 31.08.2010. Art. 47 la data ader rii, Romnia va avea un reprezentant la Curtea de Conturi pentru un mandat de 6 ani. Art. 13 i 48 - Romnia va avea 15 reprezentan i n Comitetul Regiunilor care de in un mandat ales n cadrul autorit ilor regionale sau locale. Art. 12 i 49 - n Comitetul Economic i Social va avea 15 reprezentan i provenind din componentele sociale i economice ale societ ii civile. Art. 14 - va avea un administrator n Consiliul de Administra ie al B ncii Europene de Investi ii i doi suplean i desemna i de comun acord cu Danemarca, Grecia i Irlanda. * * * Prevederile institu ionale din Tratat au o importan deosebit n condi iile n care pe m sura aprofund rii integr rii o parte din suveranitatea na ional este transferat institu iilor comunitare. Modul cum un stat membru este reprezentat depinde i promovarea interesului na ional. Repartizarea locurilor (posturilor) este n conformitate cu situa ia Romniei, singura obiec ie ce se poate face se refer la num rul de voturi repartizat pentru Consiliul de Mini tri care este aproape identic cu cel al Olandei (14 Romnia, 13-Olanda) ceea ce nsemn c a contat mai mult dezvoltarea economico-social dect dimensiunile rii (suprafa , popula ie, resurse). De i num rul conteaz trebuie insistat pe calitatea reprezent rii, ceea ce face necesar o atent alegere, esen iale fiind preg tirea i integritatea celor desemna i sau ale i. n ce prive te implementarea sistemului institu ional i decizional comunitar (n special a celui din rile occidentale) r mne, nc , la stadiul de deziderat recomandarea de a depolitiza administra ia public central i local , iar, pe plan mai general, o autonomie real a institu iilor statului de drept.

8.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


y principalele avantaje vizeaz dou aspecte: reprezentarea n institu iile U.E. este indispensabil promov rii intereselor na ionale n
88

cadrul acestora, iar adaptarea institu ional intern la situa ia din U.E. este benefic progresului economico-social al rii (crearea structurilor specifice unei economii sociale de pia cum este cea a U.E.); y un important avantaj l-a constituit asisten a financiar i tehnic primit din partea U.E. pentru a pune bazele unui sistem institu ional democratic i eficient; 30% din fondurile PHARE au fost alocate acestui scop (n perioada 2000-2006 fondurile PHARE totalizeaz 767 mil. ); y principalii beneficiari vor fi cet enii i agen ii economici care au probleme de rezolvat la institu ii i organiza ii na ionale, iar din 2007 i la cele europene; y n categoria dezavantaje s-ar putea nscrie efortul financiar i uman pe care administra ia public l face pentru adaptarea institu ional cerut de aderarea la U.E.

89

Capitolul IX JUSTI IE I AFACERI INTERNE


9.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Al treilea pilon al integr rii stabilit la Maastricht n 1992 (Tratatul a intrat n valoare n 1993) este o adncire a cooper rii n domeniul justi iei i afacerilor interne pentru a face din UE un spa iu de libertate, securitate i justi ie, n acest scop crend i dou institu ii specializate EUROPOL i EUROJUST i a unui Parchet European, conform art. 86* din Tratatul de la Lisabona. n afara Tratatului de la Maastricht o mare importan are i Tratatul de la Amsterdam (1997) care a redefinit obiectivele acestui domeniu axnd cooperarea judiciar i poli ieneasc n direc ia combaterii crimei organizate, terorismului, traficului de persoane, droguri i arme, corup iei i fraudei. De asemenea, un mare rol l-a avut integrarea Acordului de la Schengen n sistemul de tratate ale UE (prezentat la capitolul privind libera circula ie a persoanelor). Tratatul de la Lisabona (art. 71**) instituie i un comitet permanent care s asigure n cadrul Uniunii promovarea i consolidarea cooper rii opera ionale n materie de securitate intern . Programele de ac iune ale UE au vizat: cooperarea juridic i poli ieneasc n chestiuni penale (A.G.I.S.), avoca ii (GROTIUS), traficul de fiin e umane i exploatarea sexual a minorilor (STOP), combaterea violen ei mpotriva copiilor, tinerilor i femeilor (DAPHNE), combaterea crimei organizate (FALCONE), politica de azil, imigra ie i trecerea frontierei (ODYSSEUS ARBO), cooperarea ntre autorit ile ce aplic legea (OISIM), cunoa terea dreptului comunitar de c tre juri ti (ROBERT SCHUMANN), cooperarea pentru prevenirea crimelor (HIPPOCRATTES), protec ia EURO mpotriva contrafacerilor (PERICLES) .a.

9.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare stadiul implement rii

 n afara celor apte recomand ri de a c ror aplicare depindea activarea clauzei de salvgardare, condi iile ader rii vizau: mbun t irea managementului frontierei prin elaborarea unei strategii privind managementul integrat al
* **

Tratatul de la Lisabona, pag. 107. idem, pag. 97.

90

frontierei, prin implementarea Legii privind frontiera de stat i a Legii privind organizarea i func ionarea Poli iei de frontier , prin renun area la utilizarea recru ilor n poli ia de frontier i prin mbun t irea legisla iei i practicilor utilizate n vederea combaterii fenomenului de migra ie ilegal i traficului de fiin e umane, n special femei i copii; dezvoltarea i prezentarea unui plan de ac iune Schengen; continuarea alinierii progresive a legisla iei i a practicilor n domeniul vizelor; elaborarea i nceperea implement rii unei strategii integrate mpotriva corup iei i a crimei organizate i mbun t irea coordon rii ntre organismele responsabile cu aplicarea legii; dezvoltarea i implementarea unei strategii na ionale de combatere a consumului de droguri i crearea unui punct na ional de contact pentru rela ia cu Centrul European de Monitorizare a Drogurilor i Dependen ei de Droguri; continuarea alinierii la prevederile relevante ale acquis-ului din domeniul sp l rii banilor, ratificarea i implementarea Conven iei Consiliului Europei (1981) i nt rirea capacit ii administrative a Oficiului Na ional pentru Prevenirea i Combaterea Sp l rii Banilor i asigurarea m surilor necesare pentru alinierea legisla iei la Conven ia privind protec ia intereselor financiare ale U.E. Romnia a acceptat n ntregime acquis-ul comunitar format din 287 de acte normative i s-a angajat s -l aplice de la data ader rii. Tratatul de aderare prevede ns apte condi ii ce trebuiau ndeplinite pn la 31.12.2006 n domeniul justi iei i siguran ei interne pentru a nu fi activat clauza de salvgardare i amnat aderarea cu un an. Aceste condi ii au fost, n general, ndeplinite i aderarea nu s-a amnat. Totu i, posibilitatea activ rii clauzei de salvgardare pe justi ie n primii trei ani de la aderare a a cum prevede art. 38 din textul Tratatului a r mas, i monitorizarea exist n continuare, un nou raport fiind i n al patrulea an de la aderare, respectiv 2010, (ineficien a justi iei i a celorlalte autorit i n lupta mpotriva corup iei fiind cronic , dovad c n 2009la indicele percep iei ne situ m pe locul 27 n U.E. i 71 n lume)*. * * * n cazul Romniei acest capitol a c p tat o importan deosebit , reprezentnd o condi ie a ader rii, de i problemele justi iei i a afacerilor interne nu erau mai grave dect n Bulgaria, de exemplu. Cauzele sunt numeroase i ne apar in (pecetea corup iei ne-am pus-o singuri). Va trebui s facem eforturi mai sus inute i ntr-un spirit de solidaritate mai ridicat pentru a ne nscrie n exigen ele pe care le cere un spa iu de libertate, securitate i justi ie, ca cel al U.E. R mn n continuare multe de f cut pentru o reform real n justi ie (independen a, profesionalizarea i impar ialitatea acesteia) i
*

Bursa nr. 226/18.11.2009.

91

nregistrarea unor rezultate concrete n lupta contra corup iei, infrac ionalit ii economice i crimei organizate. De asemenea, pe linia siguran ei interne vor trebui luate m suri mai ferme, mai ales, dac ne dorim aplicarea aquis-ului Schenghen din 2011.

9.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Cei dou zeci de ani de tranzi ie au adus majorit ii cet enilor romni, multe insatisfac ii, acestea in de nivelul de trai, dar mai nou, de siguran i justi ie. Rezolvarea lor depinde, n primul rnd de noi. UE ne sprijin s le solu ion m mai rapid i eficient, de aceea, integrarea este, pe ct de necesar , pe att de benefic . Avantaje: y domeniile care fac obiectul acquis-ului comunitar i a m surilor luate fac dovada importan ei pentru cet ean pe care o are problematica din acest capitol, deoarece el ar urma ca n viitor s se bucure de mai mult siguran i justi ie, inclusiv de mai pu in s r cie, atta timp ct la aceasta i aduc contribu ia: corup ia, evaziunea fiscal , crima organizat , traficul i contrabanda etc. y rezolvarea problemelor de justi ie i siguran intern va da mai mult stabilitate, coeren i sus inere a statului de drept, va consolida democra ia i ncrederea n institu iile statului; y rolul educativ i de schimbare a mentalit ilor este i el important dac justi ia i institu iile se vor ridica ct mai rapid la nivelul celor din U.E. Ca cet enii s le devin principalii alia i, acestea trebuie s le c tige ncrederea pierdut de-a lungul celor 20 ani de tranzi ie n care anarhia a tronat prea mul i ani. y sprijinul financiar i tehnic (90 mil. n perioada 1997-2006 i 560 mil n 2007-2013) este, de asemenea, foarte important, mai ales pentru o ar ca Romnia, confruntat cu o lips cronic de resurse; y frontierele Romniei devenind i ale UE, (cca. dou mii de km) vor fi mai sigure i din alt punct de vedere dect cel militar. Dezavantaje: y efortul de adaptare legislativ i institu ional necesit resurse financiare, tehnice i umane care vor trebui suportate de la bugetul de stat; y adaptarea presupune oameni noi, cu o alt preg tire i mentalitate, iar cei care nu vor face fa noilor exigen e vor trebui s - i g seasc alt loc de munc .

92

Capitolul X POLITICA EXTERN I DE SECURITATE COMUN


10.1. Prevederi ale acquis-ului comunitar
 Orice politic extern i de securitate are i un suport economic, de aceea, acest capitol are contingen e cu Uniunea Vamal i Rela ii externe. Este domeniul n care realiz rile sunt destul de modeste i abia n 1993 prin Tratatul de la Maastricht s-a decis ca aceasta s devin un pilon al integr rii, iar prin Tratatul de la Lisabona, s fie stabilite i m suri pentru a deveni efectiv . Suportul juridic al acestei politici l constituie art. 24 al Tratatului de la Lisabona* care stabile te c rile membre trebuie s o sus in activ i f r rezerve, n spiritul loialit ii i solidarit ii reciproce. Obiectivele acestei politici sunt protejarea valorilor comune, a independen ei i integrit ii, consolidarea securit ii, men inerea p cii, promovarea cooper rii interna ionale, dezvoltarea i consolidarea democra iei, a spiritului legii i a respect rii drepturilor i libert ilor fundamentale ale omului. Conform art. 42, NATO r mne pentru statele membre ale acestei organiza ii fundamentul ap r rii lor colective i cadrul de punere n aplicare a acesteia. P.E.S.C. se stabile te la nivel de Consiliu European, iar implementarea acesteia revine naltului Comisar pentru afaceri externe i politica de securitate. n viitor aceast politic va avea un caracter comun mai pronun at datorit statu rii unor obliga ii mai clare pentru rile membre i nfiin rii postului de pre edinte al Consiliului European, iar reuniunile Consiliului mini trilor de externe le va conduce permanent naltul Comisar. Se nfiin eaz i un Comitet Politic i de Securitate care urm re te situa ia interna ional (art. 38**) i o Agen ie European pentru ap rare (art. 42***).

10.2. Negocierile, prevederile Tratatului de aderare stadiul implement rii

 La acest capitol neexistnd un acquis specific, Romnia s-a angajat s respecte prevederile i orient rile UE n domeniul politicii externe i de securitate, din 2004 Romnia este i membr a NA.T.O.
Tratatul de la Lisabona, pag. 40-41. idem, pag. 48. *** idem, pag. 51-52.
** *

93

 Implementarea exigen elor celor dou organiza ii se afl ntr-un stadiu corespunz tor, mai ales pe planul prezen ei noastre n Irak i Afganistan.

10.3. Impactul integr rii (avantaje i dezavantaje)


Aderarea la NATO i UE sunt realiz rile cele mai mari, pe plan extern, ale Romniei post-decembriste. Avantaje: y asigurarea securit ii externe este sinonim cu cea intern , un popor nu- i poate concentra eforturile n direc ia emancip rii sale economico-sociale dect ntr-un climat de pace i de siguran extern ; y n condi iile tehnicii militare contemporane, ale pozi iei geografice i resurselor materiale i umane, Romnia nu i-ar fi putut asigura securitatea singur , ci numai adernd la un sistem de securitate colectiv cum este NATO i U.E.. n aceast ordine de idei trebuie men ionat i clauza de solidaritate prev zut de art. 222 din Tratatul de la Lisabona*, conform c reia n cazul n care un stat membru face obiectul unui atac terorist, ori al unei catastrofe naturale sau provocate de om, Uniunea mobilizeaz toate instrumentele de care dispune, inclusiv mijloacele militare pentru a ajuta statul respectiv. y sprijinul financiar i tehnic primit din partea rilor aliate i a structurilor NATO i U.E. pentru compatibilizarea structurilor i dot rilor na ionale cu cele din organiza iile men ionate. y diminuarea efortului na ional i dimensionarea acestuia la limitele suportabilului datorit asisten ei externe. y punerea n valoare a pozi iei strategice favorabile i a unor capacit i tehnice i intelectuale interne, prin cooper ri cu partenerii din rile aliate etc. Dezavantaje: y disponibilizarea unor resurse ntr-o perioad cnd nevoile sociale i de investi ii sunt mari: y nchiderea unor capacit i de produc ie militar f r pia care au provocat omaj i pl i compensatorii; y disponibilizarea unor militari etc.

Tratatul de la Lisabona, pag. 192-194.

94

Concluzii
Sintetiznd cele prezentate putem concluziona c aderarea i integrarea Romniei n UE reprezint , a a cum declara un fost ministru de finan e, Daniel D IANU, pariul cu civiliza ia i c tigarea acestuia, mai devreme sau mai trziu, depinde n primul rnd de noi, romnii. Prezentnd la fiecare capitol de negociere esen a acquis-ului comunitar, prevederile Tratatulului de aderare i impactul integr rii, se poate crea o imagine mai bun asupra importan ei op iunii de a ne integra n structurile euro-atlantice, respectiv n NATO i UE. Rezumnd impactul prezentat n detaliu la fiecare capitol de negociere n parte, putem eviden ia urm toarele avantaje ale integr rii Romniei n UE: y consolidarea democra iei i a statului de drept, a respect rii drepturilor omului i protec ia minorit ilor ( asimilarea valorilor europene specifice societ ilor caracterizate prin: pluralism, toleran , justi ie, solidaritate i nediscriminare); y crearea unui climat politic i economic stabil care s stimuleze o dezvoltare durabil , pe baza unei economii func ionale de pia ; y o mai mare predictibilitate i stabilitate legislativ pentru mediul de afaceri; y cre terea competitivit ii pe pia a intern , ceea ce va conduce la motivarea i stimularea agen ilor economici autohtoni n sensul sporirii productivit ii i a eficien ei prin promovarea de noi produse i servicii, introducerea tehnologiilor moderne i diminuarea costurilor de produc ie; y dezvoltarea comer ului, un stimul important pentru economia na ional i pia a for ei de munc datorit dimensiunilor mari ale pie ei comunitare. y accesul sporit la pie ele de capital i investi ii europene, la noile echipamente i sisteme informa ionale, la know-how-ul managerial i tehnicile organiza ionale din rile dezvoltate; y prezenta agen ilor economici romni pe o pia unic de mari dimensiuni (495 milioane consumatori) ce le va permite profituri mai mari datorit economiei de scar ; y oportunit i deosebite oferite de implementarea Uniunii Economice i Monetare (dup adoptarea euro), respectiv: costurile mai mici ale tranzac iilor, eliminarea fluctua iilor cursului de schimb, infla ie i dobnzi reduse, predictibilitate sporit , atragerea de investi ii etc.; y nt rirea securit ii na ionale prin integrarea n mecanismele politicii externe i de securitate comune;
95

y posibilitatea de a participa plenar la procesele de luare a deciziilor privind viitoarea configurare a Europei; y dezvoltarea cooper rii pe toate planurile cu rile, institu iile i firmele din celelalte ri membre ale UE; y cre terea prestigiului i consolidarea statutului Romniei n rela iile cu al i actori statali, att pe plan politic, ct i economic; y dobndirea de c tre cet enii romni a drepturilor decurgnd din acordarea cet eniei europene i, n principal, liberul acces pe pia a muncii comunitare; y perspective noi de perfec ionare profesional i acces pe pia a european a muncii pentru cet enii romni; y importantul sprijin financiar comunitar pentru reducerea decalajelor economico-sociale care separ Romnia de celelalte ri membre ale UE, sprijin estimat la 32,7 miliarde euro pentru perioada 2007 2013. Din p cate, n primii trei ani de la aderare (2007-2009) din cele 8,6 mild. alocate Romniei au fost atrase numai 1,2 mild. (14%). y dezvoltarea cu sprijin comunitar a unor sectoare care manifest serioase r mneri n urm fa de standardele europene cum sunt agricultura, mediul i infrastructura de transport; y industriile favorizate de integrare sunt: textil i confec ii, mobil , prelucrarea metalelor, nc l minte, componente auto i prelucr ri mecanice, electronic i electrotehnic , informatic . y mbun t irea mentalit ii cet enilor romni pe planul responsabilit ii, preg tirii, competi iei, respectului fa de lege, ini iativei i tenacit ii, seriozit ii n munc i afaceri, etc. Dezavantaje: y izolarea i ndep rtarea de procesele de luare a deciziilor, implica dificult i i cheltuieli sporite pentru impunerea autonom pe scena politic i economic , european i mondial ; y izolarea economic a Romniei, n condi iile n care UE de ine n prezent circa 70% din comer ul exterior romnesc, ar fi practic imposibil ; y restrngerea posibilit ilor de acces al produselor romne ti pe pia a comunitar ; y pierderea unor avantaje n rela iile economice externe cu ter e ri ca SUA, Japonia, Canada, Norvegia, Elve ia, Australia i Noua Zeeland datorit pierderii statutului de beneficiar S.G.P.; y cre terea vulnerabilit ii produselor romne ti fa de m surile de ap rare comercial i nmul irea obstacolelor tehnice ale UE fa de rile ter e;
96

y cre terea decalajului economic dintre Romnia i rile din zon , care vor adera la UE, datorit , n principal, imposibilit ii de a beneficia de fondurile comunitare de dezvoltare; y diminuarea anselor de aliniere n perspectiv la acquis-ul comunitar, avnd n vedere c integrarea intracomunitar evolueaz n permanen ; y dificult i n ob inerea consensului la nivelul UE pentru aderarea altor ri candidate, n condi iile cre terii num rului de state membre ale UE; y rezolvarea cu dificultate i pe termen lung a problemelor infrastructurii, mediului i agriculturii; y onorarea calit ii de membru va nsemna i o important contribu ie la bugetul comunitar estimat la circa 7,3 mild. dac nu se ia n calcul cofinan area proiectelor, pe ntreaga perioad 2007-2013; y reducerea posibilit ilor Romniei de a practica o agricultur competitiv ca urmare a neintegr rii la timp n mecanismele politicii agricole comune; y realizarea cu ntrziere i la costuri mai mari a unei economii func ionale de pia , pe baza c reia s creasc i nivelul de trai al popula iei; y pierderea sprijinului financiar comunitar, evaluat la 32,7 mld. pentru perioada 2007 2013; y concuren a produselor comunitare, necesitatea alinierii la standardele europene i cre terea costurilor factorilor de produc ie din ar (salarii i utilit i) ar putea conduce la falimentarea unor agen i economici i deci la noi disponibiliz ri, m rind astfel povara social a statului (ajutoare de omaj i sociale, salarii compensatorii, pension ri anticipate) i astfel lipsirea acestuia de resurse pentru educa ie, s n tate, infrastructur , dezvoltarea rural i edilitar etc. y adoptarea monedei unice va lipsi autorit ile de prghiile de macrostabilizare i stimulare a exporturilor folosite pn n prezent (curs de schimb, deficit bugetar, infla ie, dobnzi i datorie public ). y adoptarea politicii comerciale comune nseamn pierderea statutului de ar beneficiar de S.G.P. (Romnia devenind donatoare), reducerea gradului de protec ie a produselor na ionale prin taxe vamale (la importul din UE acestea nu mai exist , iar la cel din rile ter e fie sunt foarte mici (4% n medie la produsele industriale i 9% la cele agricole) fie apropiate de zero la importurile din rile n curs de dezvoltare beneficiare de S.G.P., reducerea ncas rilor bugetare (datorit nivelului taxelor vamale) etc. y posibila migrare a unor factori de produc ie na ionali n alte ri ale UE care asigur condi ii de valorificare mai avantajoase (deja lucreaz n str in tate circa trei milioane de romni), ceea ce va dificulta efortul de
97

reconstruc ie a rii (sectoare precum construc iile, industria textil , serviciile de s n tate resimt efectele migra iei). y alinierea la pre urile i tarifele comunitare (n special la nivelul minim de accizare) conduce la cre terea acestora i astfel la dificultarea a realiz rii intei de infla ie i de cre tere a veniturilor reale. y liberalizarea pie ei de capital i treptat i a celei funciare ar putea conduce la p trunderea de capital speculativ care n caz de retragere masiv ar nsemna scurgere de venit na ional (de exemplu n Ungaria s-au pierdut 3 mild. euro dintr-o asemenea situa ie).

98

Politicile i economia Uniunii Europene Integrarea Romniei

PARTEA A IIA
ECONOMIA U.E. IA RILOR MEMBRE, RELA IILE COMERCIALE ALE ROMNIEI CU ACESTE RI
99

100

Capitolul I LOCUL U.E. N ECONOMIA MONDIAL


1.1. Indicatori economici i financiari
n ultimele decenii, pe m sur ce num rul rilor membre a crescut (de la 15 n 1995 la 27 n 2007) i economia s-a dezvoltat, Uniunea European a devenit prima putere economic a lumii, dovad indicatorii economici i financiari globali din 2007 sau 2008:
Indicatori Total mondial U.E. $/ % 22,0 din care: SUA China $/ % $/ % 13,4 20,4 7,0 10,7 Japonia $/ % 4,3 6,6

1. P.I.B. total calculat la Paritatea Puterii de Cump rare - triliarde $ *) 1.1. P.I.B. pe locuitor - mii *) 2. Structura Valorii Ad ugate dup felul activit ii: *) - % din total 2.1. Servicii 2.2. Industrie 2.3. Agricultur , piscicultur i silvicultur 3. Export de bunuri **) - triliarde $ i % 4. Export de servicii**) - triliarde $ i % 5. Import de bunuri **) - triliarde $ i % 6. Import de servicii **) - triliarde $ i % 7. Stocul de investi ii str ine directe **) - triliarde $ i % 8. Indicatori monetari financiari 8.1. Rezerve valutare - triliarde $ i % *) 8.2. Valoarea de pia a ac iunilor de capital cotate public *) - triliarde $ i %

$/ % 65,6 100,0 14,4

25,3

39,3

16,0

28,8

5,9 1,7 6,3 1,6 7,1

71,6 26,5 1,9 37,5 46,6 38,9 47,0 47,0

1,3 0,5 2,2 0,5 2,6

76,5 22,4 1,1 8,1 14,0 13,5 10,5 17,3

1,4 ... 1,1 0,2 0,4

... ... ... 8,9 ... 6,7 4,1 3,0

0,8 0,14 0,8 0,2 0,8

69,5 29,1 1,4 4,9 3,9 4,9 5,0 8,0

15,8 100,0 3,7 100,0

16,3 100,0 4,3 100,0

15,0 100,0

6,0

100,0

0,6 6,2

10,0 11,6

9,1

17,0

2,0 8,4

33,3 4,5

1,0 8,8

16,7 4,7

53,5 100,0

101

Indicatori

Total mondial $/ % -

U.E. $/ % 20,0 16,3 10,1 -

din care: SUA China $/ % $/ % 9,6 19,8 11,3 ... ... ... ... ... ...

Japonia $/ % 4,5 6,1 3,0 -

8.3. Credite (mprumuturi) *) - triliarde 8.4. Titluri de debit aflate la de in tori *) - triliarde 8.5. Capitalizarea burselor de valori (ac iuni de capital) *) - triliarde
*)

Sursa: Tribuna Economic nr. 41, 42, 43, 46 / 2009


2008; **) 2007

Din analiza indicatorilor prezenta i rezult destul de evident c U.E. a devenit principala putere economic mondial , de innd suprema ia la cei mai importan i indicatori: PIB-ul total, exporturi, importuri, investi ii str ine directe, ajutorul public pentru dezvoltare i credite (mprumuturi). n afara celor prezentate, celelalte mari puteri economice ale lumii (dup PIB-ul total) sunt: Canada, India, Rep. Coreea, Mexic, Australia, Brazilia i Federa ia Rus .

1.2. Perspectivele U.E. n contextul crizei economico-financiare din 2008-2009 prognoza evolu iei PIB i a comer ului
Criza global a afectat i U.E. iar dup prognoza Comisiei Europene, ntocmit n noiembrie 2009, evolu iile posibile pn n 2011, ar putea fi urm toarele:
- ritm mediu anual de cre tere n termeni reali (%)
1. PIB-ul mondial, din care: 1.1. U.E. 1.2. S.U.A. 1.3. Japonia 1.4. China 1.5. Rusia 2. Comer ul interna ional de m rfuri 2007 2008 2009 2010 2011 5,1 3,1 -1,2 3,1 3,5 2,9 0,8 -4,1 0,7 1,6 2,1 0,4 -2,5 2,2 2,0 2,3 -0,7 -5,9 1,1 0,4 13,0 9,7 8,7 9,6 9,5 8,1 5,6 -7,2 2,3 2,7 6,5 4,2 -14,0 3,6 4,6

Sursa: Tribuna Economic nr. 47 / 2009

Din datele privind evolu ia viitoare a economiei mondiale i a principalelor puteri economice ale lumii rezult c U.E. i Japonia au fost mai puternic afectate de criz , iar, cel mai pu in, China. Aceste evolu ii nu vor afecta locul U.E. n economia mondial .
102

1.3. U.E. principal produc tor mondial de produse manufacturate*


Produsele mai importante la care U.E. de ine peste o treime din produc ia mondial de manufacturate, la unele nregistrndu-se cre teri n 2004 fa de 1990, sunt urm toarele: - produse metalice 43% n 2004 (39% n 1990), SUA 25% i Japonia 15%; - produse din lemn 39% (32%), SUA 31% i Japonia 9%; - produse din cauciuc i mase plastice 37%, SUA 27% i Japonia 15%; - produse chimice i farmaceutice 37% (33%), SUA 24% i Japonia 14%; - produse din hrtie i carton 35% (33%), SUA 33% i Japonia 13%; - produse din tutun 34% (35%), SUA 21% i Japonia 2,4%; - produse textile i confec iile 33% (28%), SUA 19% i Japonia 8%; - produse alimentare 33% (30%), SUA 23% i Japonia 11%; - produse din piele i nc l minte 32% (31%), SUA 22% i Japonia 8%; - mijloace de transport 32% (35%), SUA 28%, Japonia 16%; - combustibili 30%, SUA 14% i Japonia 4%. Sunt i trei categorii de produse la care ponderea principal (peste o treime) o de ine S.U.A. i nu U.E., acestea fiind: ma inile i echipamentele electrice, ma inile i echipamentele neelectrice i produsele tipografice. U.E. este al doilea principal produc tor mondial de o el, cu 20% din total mondial, dup China (26%) i naintea Japoniei (10%); al treilea produc tor de aluminiu cu 15%, dup Asia (32%) i America de Nord (18%); tot locul 3 la capacitatea de rafinare a i eiului cu 23%, dup America de Nord (25%) i Asia (24%); locul 3 la ciment cu 13%, dup China (37%) i India 16%; locul 1 la produc ia total de lemn, fiind urmat de SUA i Canada; locul 3 la c rbune cu 16%, dup China (26%) i SUA (24%); locul 2 la energia electric cu 16%, dup SUA (23%) i naintea Chinei (10%); locul 3 la gaze naturale cu 5%, dup Fed. Rus (23%) i SUA (21%); locul 3 la ngr minte cu 12%, dup China (18%) i SUA (10%); este lider mondial la cherestea cu 26%, naintea SUA (23%) i Canada (14%); locul 1 la hrtie i carton cu 29%, naintea SUA (26%) i China (13%); autoturisme cu 37%, urmat de SUA (16%) i Japonia 10%; la tractoare este vice-lider cu 21%, dup SUA (40%) i Fed. Rus (8%).

1.4. U.E. n topul mondial i la unele produse agricole


- La gru U.E. se situeaz pe primul loc cu 25% din produc ia mondial , urmat de China 15% i India 12%; - La porumb de ine al treilea loc cu 10% din produc ia mondial , pe primele dou locuri aflndu-se SUA cu 43% i, respectiv, China cu 19%;
*

Ion Ni , Economia

rilor U.E., Editura Lumina Lex, Bucure ti, 2007

103

- La zah r U.E. ocup locul 2 cu 15%, pe primul loc situndu-se Brazilia cu 20%, iar pe locul 3 India cu 10%; - La cartofi este lider mondial cu 23%, urmat de Fed. Rus 14% i China 13%; - La tomate de ine prima pozi ie cu 17%, urmat de SUA 15% i China 12%; - La floarea-soarelui este lider mondial cu 26%, locul 2 Argentina 17% i locul 3 Fed. Rus 12%; - La miere locul 3 cu 9%, dup China 17% i SUA 10%; - La mere, locul 1 cu 22%, urmat de China 20% i SUA 10%; - La struguri, conduce deta at cu 45%, fa de SUA 10% i Argentina 6%; - La vin, suprema ia este i mai mare, de innd 62% din produc ia mondial , urmat de SUA 8% i Argentina 7%; - La carnea de vit ocup locul 3 cu 16%, pe primele dou locuri situndu-se SUA 22% i Brazilia 16%; - La carnea de porc ocup locul 2 cu 24%, dup China 52% i naintea SUA 11%; - La pe te se situeaz pe locul 2, dup Japonia, ns naintea SUA.

1.5. Comer ul exterior


Uniunea European este principalul exportator i importator mondial, cu pondere de 37,5% la m rfuri i 46,6% la servicii dac ne referim la exporturi i, respectiv, 38,9% i 47%, dac ne referim la importuri; Multe ri ale U.E. fac parte din topul principalilor zece exportatori mondiali la m rfuri: Germania (locul 1), Olanda (5), Fran a (6), Italia (7), Belgia (8) i Marea Britanie (10); la servicii: Marea Britanie (locul 2), Germania (3), Fran a (4), Spania (6), Italia (8) i Olanda (10); La import, fac parte din topul celor zece, la m rfuri: Germania (locul 2), Fran a (5), Marea Britanie (6), Olanda (7), Italia (8) i Belgia (9); la servicii: Germania (locul 2), Marea Britanie (3), Fran a (6), Italia (7), Spania (8) i Irlanda (9); Balan a comercial a U.E., n 2008, a fost deficitar la m rfuri (360 mld. $) i excedentar la servicii (222 mld. $); ntre 65-68% din comer ul exterior al U.E. se desf oar ntre rile membre, este n cre tere ponderea rilor ter e, n 2008 principalii parteneri nemembri ai U.E. fiind: SUA cu 15% din cele 2.868 mld. $ la ct s-au ridicat exporturile i importurile din anul respectiv, China 11,4%, Fed. Rus 9,8%, Elve ia 6,2%, Norvegia 4,8%, Japonia 4,1% i Turcia 2,9%; U.E. de inea n 2004 circa 15%* din exportul mondial de produse manufacturate i 12,3%* din import, fa de SUA 10% i, respectiv 16,5% sau Japonia 7,5% i 3,7%; la principalele categorii de produse situa ia era urm toarea:
*

export/import extracomunitar

104

y la produse metalurgice 11,8% din export i 8,3% din import, SUA 3,6% i 9%, iar Japonia 8,6% i 2,1%; y la produse chimice, U.E. 18,7% din export i 10,5% din import, SUA 11% i 12%, iar Japonia 4,8% i 3,3%; y la produse farmaceutice, U.E. 26,9% din export i 14,0% din import, SUA 9,5% i 14,4%, iar Japonia 1,2% i 3,0%; y la echipamente de telecomunica ii i birotic , U.E. 9,3% din export i 15,6% din import, SUA 9,9% i 18,1%, iar Japonia 7,7% i 5,2%; y la circuite integrate i componente electronice, U.E. 7,1% din export i 8,4% din import, SUA 14,0% i 6,9%, iar Japonia 11,6% i 5,5%; y la automobile i piese de schimb, U.E. 14,7% din export i 5,9% din import, SUA 9,4% i 22,2%, iar Japonia 13,5% i 1,4%; y la produse textile, U.E. 11,6% din export i 10,0% din import, SUA 6,1% i 10,5%, iar Japonia 3,4% i 2,7%; y la confec ii, U.E. 8,2% din export i 24,7% din import, SUA 1,8% i 27,9%, iar Japonia 0,01% i 7,8%; y la comer ul cu produse agricole, U.E. 9,9% din export i 12,5% din import, SUA 9,7% i 10,6%, iar Japonia 0,01% i 7,3%; y la servicii de transport, SUA 11,1% din export i 13,3% din import, Germania 6,7% i 6,6%, Japonia 6,3% i 6,1%, Marea Britanie 5,5% i 5,5%, Fran a 4,8% i 4,3%, Danemarca 4,6% i 2,8% i Olanda 3,7% i 2,2%, iar la cele comerciale, SUA 16,3% din export i 11,5% din import, Marea Britanie 10,9% i 5,6%, Germania 7% i 8,2%, Japonia 5,1% i 5,3%, Irlanda 4% i 5,6%, iar Fran a 3,9% i 4,3%.

105

Capitolul II O SINTEZ A ECONOMIEI EUROPENE PE DOMENII I APORTUL RILOR MEMBRE


2.1. Evolu ia principalilor indicatori macro-economici
Dup prognoza elaborat de Comisia European n noiembrie 2009, evolu ia principalilor indicatori macro-economici pn n 2011 ar putea fi urm toarea: - ritmuri medii anuale (%)Indicatori Anii 1. P.I.B. 2. Consumul privat 3. Investi ii productive 4. Rata omajului (% din popula ia activ ) 5. Rata infla iei 6. Deficitul bugetar (% din PIB) 7. Datoria public (% din PIB) 8. Volumul exporturilor de m rfuri i servicii 9. Volumul importurilor de m rfuri i servicii 10. Deficitul balan ei de pl i curente (% din PIB) 1,8 2,0 0,3 8,4 1,1 2,4 -1,4 8,7 1,0 1,5 0,1 8,9 2,4 2,0 3,0 9,1 1,6 1,5 2,9 8,7 2,3 1,9 4,4 8,5 2,9 2,1 5,9 7,1 0,8 0,8 -0,3 7,0 -4,1 -1,7 -11,4 9,1 0,7 0,2 -2,0 10,3 1,6 1,2 2,5 10,2 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

2,5 2,1 1,9 2,1 -1,2 -2,3 -2,9 -2,6

2,2 2,1 -2,3 -2,3

2,4 3,7 1,0 1,3 1,6 -0,8 -2,3 -6,9 -7,5 -6,9

62,2 61,7 63,3 64,4 63,4 63,2 58,7 61,5 73,0 79,3 83,7 7,0 6,0 6,0 8,0 7,0 8,0 5,5 1,6 -13,3 2,1 4,2 8,0 7,0 7,0 8,0 -0,9 8,0 8,0 5,6 1,4 -1,7 1,1 3,8

-1,0 -1,2 1,0

-0,8 -1,1

-1,1 -1,5 -2,0 -1,5 -1,3

Sursa: Economic Forcast Spring, European Commission i Tribuna Economic nr. 47/2009

 De i prognoza O.C.D.E. este pu in mai optimist dect cea a Comisiei Europene, datele de mai sus arat c efectele crizei se vor prelungi i dup 2011, abia n 2015 s-ar putea atinge parametrii cre terii din 2007. Consumul i investi iile vor cre te lent, ceea ce va conduce la o rat a omajului constant de 10% i dup 2011. Costurile* crizei au fost foarte mari pentru bugetele publice, circa 10.800 mil. $ (10.000 $ pe locuitor n rile dezvoltate n care se ncadreaz cele din U.E.), din care SUA 3.600 mil $, Marea Britanie 2.400, Germania i Fran a sub un miliard fiecare. A a se explic deficitele bugetare enorme nregistrate n 2009 de toate rile dezvoltate: SUA 13,5%
*

Tribuna Economic nr. 1 /2010

106

din PIB, Marea Britanie 11,6%, Japonia 10,3%, Fran a 7,4%, Italia 5,9% i Germania 4,6% (ale Greciei, Irlandei i Portugaliei au dep it 10%). Datoria public a atins cote periculos de mari i n continu cre tere, cazul Greciei fiind de notorietate i un exemplu negativ pentru toate rile U.E. (o datorie public de 300 mld. $ la un PIB de 240 mld. $, deci de 125%). Productivitatea muncii exprimat n dolari pe persoan angajat arat mari discrepan e ntre zonele U.E., n special ntre cele din fostele ri socialiste i cele din rile occidentale. De exemplu, exist zone n Irlanda, Luxemburg, Fran a i Belgia (Bruxelles) n care s-au realizat 80.000 $ pe persoan angajat , fa de Letonia, Bulgaria i Romnia (f r Bucure ti), unde s-au realizat numai 10.000 $, deci de 8 ori mai pu in. De altfel, din cele 268 regiuni ale U.E. care nregistreaz un PIB pe locuitor de sub 75% din media U.E., 35 se afl n Romnia. Totu i, este de remarcat i faptul c zonele care au o productivitate a muncii mult mai mic se caracterizeaz printr-un ritm mai mare de cre tere a acesteia (de exemplu, cu 50% n perioada 1998-2003 n unele regiuni ale Poloniei, Slovaciei i Cehiei). Perspectiva economiei europene prin prisma performan elor rilor membre poate fi anvizajat i analiznd ierarhia competitivit ii economiilor na ionale stabilit de Forumul Economic Mondial de la Davos (Elve ia) pe anul 2006/2007 pentru 125 de ri ale lumii cu un indice de ierarhizare care porne te de la 5,81 (Elve ia) cel mai ridicat i se ncheie cu 2,50 (Angola) cel mai sc zut. Din topul celor zece fac parte i urm toarele ri ale U.E.: Finlanda, Suedia, Danemarca, Germania, Olanda i Marea Britanie.

2.2. Principalele caracteristici ale economiei europene 2.2.1. Structura P.I.B.


 Pe ansamblul U.E. serviciile de in 70% din PIB, rile care dep esc aceast medie fiind: Belgia, Cipru, Danemarca, Fran a, Marea Britanie i Suedia, iar, la polul opus, Bulgaria, Lituania i Romnia. Industria de ine 27%, peste aceast medie (circa 35%) situndu-se Cehia, Irlanda, Romnia i Slovenia, iar sub 25%: Cipru, Fran a, Grecia i Letonia. Agricultura, pescuitul i silvicultura de in 2%, peste aceast medie (circa 5-7%) se afl Bulgaria, Grecia, Lituania i Romnia, iar sub media de 2% Belgia, Germania, Marea Britanie i Suedia.

2.2.2. Structura popula iei ocupate pe domenii de activitate economic


n general, structura PIB pe cele trei domenii de activitate este aceea i cu cea a popula iei ocupate, cu urm toarele remarci:
107

 Gradul de ocupare este mai ridicat n rile foarte dezvoltate reprezentnd peste 45% din popula ia rii, cazul Austriei, Danemarcei, Finlandei, Marii Britanii, Olandei i Suediei. n alte ri ca Bulgaria, Grecia, Italia, Polonia, Romnia i Ungaria gradul de ocupare este de sub 45%. Rata omajului, n medie 10% n 2009, a fost dep it n Spania, Ungaria, Italia, rile baltice .a. Negativ este faptul c se va men ine ridicat i n urm torii ani. Pe domeniile de activitate, ocuparea popula iei ne arat urm toarele: y Serviciile i administra ia public de in peste 45% din popula ia ocupat n Belgia, Cipru, Danemarca, Estonia, Finlanda, Germania, Irlanda, Luxemburg, Marea Britanie i Suedia; n celelalte ri, printre care i Romnia aceast pondere este de sub 45%; y Comer ul i turismul de in peste 18% n ri ca: Austria, Bulgaria, Cipru, Grecia, Fran a, Irlanda, Italia, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda, Portugalia i Spania; sub 17%: Cehia, Lituania, Polonia, Romnia, Slovacia i Suedia; y Construc iile de in peste 8% din popula ia ocupat n Austria, Cehia, Cipru, Irlanda, Italia, Luxemburg, Portugalia, Slovacia i Spania; sub 6% n: Bulgaria, Polonia, Romnia, Slovenia i Suedia; y Industria de ine 25% din popula ia ocupat n: Bulgaria, Cehia, Estonia, Romnia, Slovenia i Ungaria ( ri foste socialiste n care s-a f cut o industrializare for at iar restructurarea acesteia nu s-a ncheiat); y Agricultura ocup , n medie, sub 3% din popula ia activ , rile sub aceast medie fiind: Belgia, Danemarca, Germania, Luxemburg, Marea Britanie, Olanda i Suedia. ntr-o situa ie special se afl Romnia n care, de i statisticile arat c 31% din popula ie este ocupat n agricultur , tot cam att din suprafa a arabil nu este cultivat . ri cu ponderi n jur de 10% sunt: Bulgaria, Grecia, Letonia, Lituania, Polonia i Portugalia.

2.2.3. Industria
Indicele produc iei industriale a crescut, n perioada 1995-2005, cu excep ia mineritului, industriei textile i piel riei. Din 2008, dar mai ales n 2009 activitatea industrial s-a redus datorit crizei economico-financiare. n 2003 avea 36 milioane de angaja i i o valoare ad ugat de circa 1.800 miliarde euro. n perioada 2004-2008 cre terea pe ansamblul industriei a fost de 9-14%, variind de la ramur la ramur . Pe ramuri, principalele caracteristici ale industriei europene sunt: Industria alimentelor, b uturilor i tutunului de i a continuat s de in o propor ie nsemnat n consumul popula iei, ponderea acesteia s-a redus de la 18% n 1995 la 16% n 2008. n cazul rilor baltice aceast pondere dep e te 25% din consum.
108

Politica U.E. urm re te cre terea gradului de protec iei i igien alimentar , iar pe plan mondial (negocierile O.M.C.) eliminarea subven iilor la export i deschiderea mai mare a pie ei europene pentru furnizorii extraeuropeni (n special americani). n 2003 acest sector a realizat o valoare ad ugat de 192 mld. euro (11,3% din total industrie) i erau angajate 4,5 milioane de persoane. Industria textil , a mbr c mintei, nc l mintei i piel riei este ntr-o continu restructurare i modernizare, inclusiv cu sprijin comunitar prin Fondurile structurale. Problema cea mai important o constituie combaterea contrafacerii diferitelor produse i m rci, precum i a dumping-ului practicat de unii exportatori extracomunitari (de exemplu China, de altfel cu aceast ar s-a ncheiat un Acord de autolimitare a exporturilor n U.E.). n 2003 acest sector a de inut circa 4% din valoarea ad ugat realizat de industrie (circa 66 mld. euro). Cele mai mari produc toare sunt: Italia, Fran a, Germania, Spania i Marea Britanie. Industria lemnului i a hrtiei are o puternic baz de materie prim proprie (80% din necesar), datorit faptului c 36% din suprafa a U.E. este mp durit . n 2003 a generat 75 mld. euro, valoarea ad ugat reprezentnd 4,4% din total i a angajat 1,9 milioane de persoane. Principalii produc tori sunt: Germania, Italia, Marea Britanie i Fran a. Industria chimic , farmaceutic , a maselor plastice i a cauciucului Realizeaz o gam de produse variat i la nivelul anului 2003 a valoare ad ugat de 241 mld. euro (14,2% din total) i a angajat 3,6 milioane de persoane. Problema acestui sector este cea a costurilor datorate instabilit ii pre urilor la materiile prime principale: i eiul i gazul metan (mai ales n situa ia n care U.E. este dependent de importul acestora din alte ri). Cel mai mare produc tor este Germania (de ine circa 25% din valoarea ad ugat a ramurii). Industria materialelor de construc ii analizat dup valoarea ad ugat realizat n 2003 de cele trei subsectoare ne arat c : 42% revine cimentului i betonului (29 mld. euro), 23% sticl riei i 37% celorlalte materiale de construc ii (ceramic , clei, gips, var .a.), ntregul sector de innd 4,5% din valoarea ad ugat a ntregii industrii. Germania i Italia sunt principalii produc tori de materiale de construc ii. Industria metalelor i produselor din metal Pe m sur ce consumul de metale a crescut datorit construc iei de ma ini i a construc iilor s-a dezvoltat i aceast industrie, dup valoarea ad ugat realizat n 2003 devenind a doua ca importan (190 mld. euro, reprezentnd 11,2% din total industrie). Num rul de angaja i s-a ridicat la 4,8 milioane persoane.
109

Cei mai mari produc tori de metale sunt: Germania (28% din total, dup valoarea ad ugat ), Italia (18%), Fran a (13%) i Marea Britanie (11%). Industria utilajelor i a echipamentelor industriale joac un rol cheie n economia european , fiind furnizorul bunurilor de capital (pentru investi ii). n 2003 a realizat 163,5 mld. euro, valoarea ad ugat reprezentnd 9,6% din total i a avut 3,5 milioane de angaja i (9,9% din total). Principalii produc tori sunt: Germania (37% din valoarea ad ugat ), Italia (17%) i Marea Britanie (10%). Industria ma inilor i a echipamentelor electrice este una din industriile barometru ale crizei i foarte sensibil la efectele acesteia (bunurile de folosin ndelungat sunt primele care i-au redus vnz rile n 2008-2009). n 2003 valoarea ad ugat realizat a fost de 180,4 miliarde euro (10,6% din total), iar num rul de angaja i s-a ridicat la 3,6 milioane. Cei mai importan i produc tori sunt: Germania (32%), Fran a (14%) i Marea Britanie (12%). Industria mijloacelor de transport este esen ial pentru dezvoltarea unei economii asigurnd transportul m rfurilor i persoanelor. Valoarea ad ugat realizat n 2003 a fost de 172,1 mld. euro, reprezentnd 10,1% din total, iar num rul angaja ilor a fost de 3 milioane persoane. Pe primul loc se afl , desigur, Germania, cu o contribu ie la valoarea ad ugat de 41% din total ramur . n 2008 produc ia UE a fost de 19 milioane unit i autovehicule (n 2009 s-a redus cu 17%). Industria mobilei este ramura ce a generat o valoare ad ugat de numai 49 mld. euro, reprezentnd 2,7% din total. Principalele ri care au contribuit la aceast valoare ad ugat au fost: Germania (20%), Italia (19%) i Marea Britanie (14%).

2.2.4. Construc iile


 Sectorul construc iilor se caracterizeaz prin aceea c n ultimele decenii a cunoscut o dinamic accelerat datorit amploarei luate de creditul imobiliar, care, de altfel, a i fost o component important a crizei declan ate n 2008 i drept consecin a suferit cel mai mult datorit crizei economico-financiare actuale. O alt caracteristic este aceea c predomin ntreprinderile mici (cu maxim 50 de persoane) ce au reu it s contribuie cu 65,3% din valoarea ad ugat a sectorului, valoare ce s-a ridicat n 2003 la 414,5 mld. euro, iar num rul de angaja i la 12,4 milioane persoane. rile cu sectorul construc iilor cel mai dezvoltat sunt: Marea Britanie cu 18,3% din valoarea ad ugat a sectorului i Spania cu 17,0%.
110

2.2.5. Agricultura
Acest sector al economiei europene a constituit una din motiva iile i marile realiz ri ale U.E., dovad c politica agricol este realmente comun i continu s absoarb circa 40% din bugetul comunitar. Principalele caracteristici ale agriculturii europene sunt: U.E. dispune de un important poten ial agricol, suprafa a agricol de innd n medie 46% din suprafa a U.E., rile cu peste 60% fiind: Marea Britanie, Irlanda, Danemarca, Romnia i Ungaria, iar rile cu poten ialul cel mai mic, de sub 15% fiind: Finlanda, Suedia i Cipru. Au o agricultur intensiv de mare randament (dintre rile cu o suprafa agricol important peste 45%), n ordine alfabetic : Belgia, Danemarca, Fran a, Germania, Marea Britanie i Olanda, iar cele cu o agricultur slab productiv (tot alfabetic): Bulgaria, Lituania, Polonia i Romnia. n 2005, principalii produc tori ai U.E. au fost: Fran a (20,3% din total U.E.), Italia (14,2%), Spania (12,7%), Germania (12,6%), Olanda (6,9%), Marea Britanie (6,5%) i Polonia (4,9%). rile cu o contribu ie modest au fost: Malta i Luxemburg cu sub 0,1% fiecare, Estonia, Cipru i Letonia cu 0,2% fiecare, Slovenia cu 0,4% i Lituania cu 0,5%. Importan a, dar i performan a agriculturii, mai este dat i de ponderea pe care aceasta o de ine n P.I.B.-ul unei ri, astfel, n 2005, reprezenta sub 1% (media U.E. 25 de membri fiind de 1,3%)*. n ordine alfabetic : Belgia, Finlanda, Germania, Letonia, Marea Britanie i Suedia. O pondere de peste 2% n: Cipru, Estonia, Letonia, Lituania, Grecia, Polonia, Spania i Ungaria. Principalele produse agricole exportate de U.E. n 2005 au fost: b uturile (21,8% din total), produsele lactate (8,1%), carnea (6,0%), preparatele pe baz de fructe i legume (5,5%), fructele i legumele proaspete (4,8%), cerealele i preparatele din acestea (3,9%). Principalele produse importate (% din total n 2005): fructe (tropicale) 17,6%, oleaginoase (7,7%), cafea, ceai i condimente (7,1%), b uturi (6,3%), gr simi i ulei (5,9%), preparate pe baz de fructe i legume (5,6%) .a. Principalele produse realizate de U.E. n 2005 au fost: carnea de vit cu 21,4% din valoarea total a produc iei agricole, lactate (16,4%), carnea de pas re (16,0%), legumele proaspete (8,1%), cerealele (6,3%), vinul (5,1%), fructele proaspete (3,8%), cartofii (2,4%) .a.

2.2.6. Serviciile
Acest sector al economiei, pe lng faptul c de ine o pondere covr itoare n PIB-ul UE (70%), a cunoscut i o dinamic accelerat , de exemplu, n perioada 2000-2005 cre terea medie anual a cifrei de afaceri a fost de 6,1%.
*

La politique agricole comune explique bro ur editat de Comisia European , Bruxelles, 2007

111

Valoarea ad ugat realizat n 2003 s-a ridicat la 6.905 mld. . Contribu ia cea mai important a fost adus de Marea Britanie, cu 20% din total.

2.2.7. Comer ul exterior*


2.2.7.1. Exporturile de m rfuri n perioada 2004-2008 ponderea U.E. n exporturile mondiale s-a redus de la 42% n 2004 la 37,5% n 2008 cnd valoarea acestora s-a ridicat la 5.913 mld. $ (15.775 mld. $ pe plan mondial). Structura exporturilor eviden iaz faptul c 87% reprezint produsele manufacturate, 6% cele agricole, 4% cele energetice i 2,4% materiile prime. Majoritatea exporturilor sunt orientate c tre celelalte ri membre ale U.E., reprezentnd 66,2% din total, tendin a fiind de reducere a acestei ponderi, dovad c n 2004 reprezentau 68,3%. Principalii exportatori sunt: Germania cu 9,1% din exporturile mondiale din 2008 (locul 1), Olanda 3,9% (locul 5), Fran a (3,8%) (locul 6), Italia 3,3% (locul 7), Belgia 3,0% (locul 8) i Marea Britanie 2,8% (locul 10). Destina iile extraeuropene principale ale exporturilor U.E. din 2008 au fost: SUA cu 19,1% din totalul acestor exporturi, Rusia 8%, Elve ia 7,5%, China 6,0%, Turcia 4,1%, Norvegia 3,3% i Japonia 3,2%. 2.2.7.2. Exporturile de servicii Din exporturile mondiale de servicii realizate n 2008 de 3.730 mld. $ Uniunii Europene i-au revenit 1.738 mld. $, deci 46,6%. Principalii exportatori ai U.E. au fost: Marea Britanie cu 7,6% din exporturile mondiale (locul 2), Germania 6,3% (locul 3), Fran a 4,1% (locul 4), Spania 3,8% (locul 6), Italia 3,3% (locul 8) i Olanda 2,7% (locul 10). 2.2.7.3. Importurile de m rfuri Ca i exporturile, importurile U.E. i-au redus ponderea n comer ul mondial, de la 46% n 2004 la 38,9% n 2008, dintr-un total mondial de 16.127 mld. $. Structura pe m rfuri a importurilor difer pu in de cea a exporturilor n sensul c produsele manufacturate au o pondere mai mic , respectiv 66%, cea a produselor agricole ceva mai mare 7%, iar a celor energetice substan ial mai mare 23%, la fel a materiilor prime 5%. Importurile sunt orientate, prioritar, c tre celelalte ri membre, acestea de innd 62,3% n 2008, fa de 66,2% n 2004.

Tribuna Economic nr. 29, 40, 46 i 47 / 2009

112

 Principalii importatori ai U.E. sunt: Germania cu 7,3% din importurile mondiale ale anului 2008 (locul 2 pe plan mondial), Fran a 4,3% (locul 5), Marea Britanie 3,8% (locul 6), Olanda 3,5% (locul 7), Italia 3,4% (locul 8) i Belgia 2,9% (locul 9). 2.2.7.4. Importul de servicii U.E. este principalul importator de servicii pe plan mondial, cu 47% din total (1.516 mld. $ n 2008), ponderea principal o de ine importurile intracomunitare. Principalii importatori sunt: Germania cu 8,2% din importurile mondiale (locul 2 pe plan mondial), Marea Britanie 5,7% (locul 3), Fran a 3,9% (locul 6), Italia 3,8% (locul 7), Spania 3,1% (locul 8) i Irlanda 3,0% (locul 9). Principalii parteneri extracomunitari la import, n 2008, au fost: China (16% din total import extracomunitar), SUA (12%), Rusia (11,2%), Norvegia (5,9%), Elve ia (5,2%) i Japonia (4,8%). 2.2.7.5. Balan a comercial Balan a comercial a comer ului cu m rfuri a ajuns, n 2008, la un deficit de 360 mld. $, fa de un excedent de 140 mld. $ n 2004. Ponderea cea mai mare din acest deficit o de ine comer ul extracomunitar, respectiv 67,2% (243 mld. $) din totalul anului 2008. Deficitele comerciale de la m rfuri au fost, n special, cele nregistrate n schimburile cu China (170 mld. $), Rusia (68,5 mld. $), Norvegia (48,3 mld. $), Japonia (32,6 mld. $), Coreea de Sud (13,8 mld. $) i Brazilia (9,2 mld. $). La comer ul cu servicii s-a nregistrat ns , n 2008, un excedent de 222 mld. $. Cele mai mari excedente s-au nregistrat n rela iile cu Elve ia, Fed. Rus , China, Japonia i SUA.

2.2.8. Investi iile str ine directe**


 Uniunea European este principalul investitor pe plan mondial cu o pondere, n 2008, de 41% din cele 1.659 mld. investi i n alte ri (1.941 mld. n 2007). Din cele receptate, n acela i an, de 1.941 mld. , Uniunii Europene i revin 30%. Din cele generate de U.E. rilor membre le revin 55%, iar din cele receptate 65%. Principalii investitori ai U.E. sunt (2008): y intraeuropeni: Fran a cu 92,2 mld. $ (21,2% din totalul de 434,2 mld. ), Germania 71,1 mld. (16,4%), Olanda 36,5 mld. (8,4%), Belgia 35,4 mld. (8,2%) i Marea Britanie 25,2 mld. (5,8%).
**

Tribuna Economic nr. 26 i 43 / 2009

113

y extraeuropeni: Luxemburg 82,8 mld. (23,4% din totalul de 354,4 mld. ), Fran a 54,8 mld. (17,1%), Spania 40,4 mld. . Principalii receptori (beneficiari) ai investi iilor U.E.: y intraeuropeni: 321,2 mld. n 2008 din care: Fran a 54,8 mld. (17,1%), Spania 40,4 mld. (12,6%), Belgia 34,4 mld. (10,7%), Suedia 29,3 mld. (9,1%) i Marea Britanie 21,4 mld. (6,7%). y extraeuropeni: 172,7 mld. n 2008, din care: Luxemburg 75,8 mld. (43,9%), Marea Britanie 45,3 mld. (26,2%), Fran a 25,4 mld. (14,7%), Olanda 11,9 mld. (6,9%) i Germania 9,1 mld. (5,3%).

114

Capitolul III PRINCIPALELE CARACTERISTICI ALE ECONOMIILOR RILOR MEMBRE ALE U.E.
Cu privire la principalele caracteristici ale economiilor rilor membre ale U.E. sunt necesare cteva preciz ri: Nefiind disponibile, la data elabor rii, datele privind anul 2009 cnd s-a generalizat criza economico-financiar , lucrarea prezint situa ia existent n anii 2006-2008 i la care se estimeaz c se va reveni n anii 2012-2014. Criza a afectat diferit rile membre ale U.E., contrac ia economic mergnd de la 3-4% n rile dezvoltate, pn la 10-15% n rile baltice (n medie, PIB-ul U.E. reducndu-se cu 4,1%). Dintre rile dezvoltate, ntr-o situa ie special s-a aflat Marea Britanie n care, ca i n SUA, serviciile financiar-bancare i produsele toxice ale acestora fiind prea ridicate au condus la cea mai sever recesiune economic de dup cel de-al doilea r zboi mondial (dup exper ii FMI). Datoria extern a b ncilor s-a ridicat la 4.400 mld. lire sterline, iar cea a popula iei (inclusiv ipotecile) la 1.450 mld. lire sterline. Pentru salvarea situa iei guvernul a alocat sute de miliarde de lire, ceea ce a condus la un deficit bugetar istoric, de 11,7% din PIB. ntr-o situa ie special se afl Grecia care, datorit unei politici bugetare i a unor raport ri gre ite, a ajuns n situa ia critic din 2009 cnd datoria extern a dep it 110% din PIB, iar deficitul bugetar a ajuns la 12,7% din PIB. Alte ri dezvoltate, care au i vor avea probleme bugetare, n sensul dep irii limitei de 3%, fixat de pactul de stabilitate, sunt Portugalia, Spania i Italia. Dintre acestea, ntr-o situa ie grea a ajuns Portugalia a c rei datorie public reprezint 86% din PIB, oblignd guvernul s vnd o parte din ac iunile companiilor de stat pentru a acoperi aceast datorie. Dintre rile din Centrul i Estul Europei, membre ale U.E. ( rile emergente), contrac ia economic cea mai sever (8-15%) a avut loc n rile baltice, Romnia (-7,2% reducerea PIB-ului n 2009), Ungaria, Bulgaria, Slovacia .a., unele dintre ele, printre care i Romnia, apelnd la mprumuturi de la FMI, Banca Mondial i Comisia European , pentru a dep i o criz destul de profund i prelungit .
115

3.1. Austria 3.1.1. Principalii indicatori macro-economici


 PIB total: 272 mld. $ calculat la Pre uri Curente (P.C.) i 239 mld. $ calculat la Paritatea Puterii de Cump rare (P.P.C.); Structura PIB pe cele trei principale activit i economice: 67% serviciile, 31% industria i 2% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 32.770 $ calculat la P.C. i 28.800 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.100 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -0,4% (2008) i 3,5% (2009), datorie public 62,6% i respectiv 66,5% din PIB*; Rezerve valutare: 13 mld. $.

3.1.2. Economia
Dup cum o demonstreaz i indicatorii de mai sus, Austria este o ar dezvoltat , cu o economie competitiv , dovad c Forumul Economic Interna ional de la Davos (Elve ia) i-a acordat un indice al cre terii competitivit ii economiei na ionale** pe 2006/2007 de 5,32, pe o scar ce porne te de la 2,50 Angola (locul 125) sau 3,96 Bulgaria (locul 72) i se termin la 5,81 (locul 1 Elve ia). Cu acest punctaj ocup locul 7 n U.E. 3.1.2.1. Resursele naturale i energia n subsolul rii se g sesc minereuri de fier, sare, magneziu, aluminiu, c rbune, cupru, grafit i rezerve mici de i ei i gaze naturale. Solul reprezint i el o resurs important , 47% din suprafa a rii fiind acoperit de p duri i 41% reprezint suprafa a agricol . Produc ia de energie electric se realizeaz n propor ie de 59% din hidrocentrale, 18% din centralele pe gaze i 15% din cele pe c rbune. Dependen a energetic este foarte mare, de 80% (produc ia intern nu acoper dect 20% din consum). 3.1.2.2. Industria Cu o pondere de 31% din PIB, ct de ine industria, se poate afirma c Austria este o ar industrializat , cu ramuri foarte dinamice, cum sunt cele
Tribuna Economic , nr. 14/2010, p. 77 Acest indice a fost calculat lundu-se n considera ie nu numai performan a indicatorilor macro-economici, ci i eficien a managementului, respectarea legilor i eficien a justi iei, gradul de transparen a institu iilor publice, capacitatea de inovare, gradul de valorificare n afaceri, pragmatismul sistemului educa ional etc.
** *

116

produc toare de ma ini i aparate electrice sau produse informatice care i-au triplat produc ia n numai zece ani. Siderurgia a realizat, n 2008, 7,6 mil. to o el pentru o construc ie de ma ini axat pe producerea mijloacelor de transport de aproape toate tipurile, aparatur optic , electronic i electrotehnic , ma ini i utilaje pentru industria lemnului, energiei, chimiei, siderurgiei .a. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic realizeaz o gam larg de produse clorosodice i ngr minte (0,9 mil. to pe an), combustibili i medicamente .a. Industria lemnului, avnd o baz proprie de materie prim , este foarte dezvoltat , principalele produse sunt cheresteaua (circa 11 mil. m3 anual), hrtia i cartonul (circa 5 mil. to i respectiv 4 mil. to anual). Industria materialelor de construc ii, n afar de ciment, se remarc sticl ria i por elanul. Industria textil i a confec iilor realizeaz o gam larg de produse care, n mare parte, se export . Industria alimentar joac un rol important n economia austriac datorit produselor de mor rit i panifica ie, lactatelor, zah rului i conservelor de carne. 3.1.2.3. Agricultura Rolul agriculturii n economia austriac rezult din urm toarele date: suprafa a agricol reprezint 41% din suprafa a rii, 1% din valoarea ad ugat na ional , 6% din popula ia ocupat , 1,7% din produc ia agricol a U.E., 4% din exportul rii i 4,4% din importul acesteia, iar cheltuielile cu produsele alimentare reprezint 15% din bugetul unei familii. ntruct 25% din suprafa a agricol o de in p unile i fne ele este foarte dezvoltat sectorul zootehnic, predomin cre terea bovinelor. Se practic o agricultur intensiv , produc ia de cereale a fost, n medie, la hectar de 5.700 kg n 2003-2005. De i de ine o pondere mic n PIB i VAN agricultura austriac asigur 4/5 din necesarul intern de produse agro-alimentare. 3.1.2.4. Infrastructura Austria dispune de un sistem de comunica ii eficient (este o important ar de tranzit) datorit Dun rii i re elei de c i ferate (6.000 km) i osele (33.000 km, o bun parte din acestea modernizate, electrificate i, respectiv, autostr zi.

3.1.3. Comer ul exterior


 n 2008 a ajuns la 347 mld. $, din care circa 174 mld. exporturile i 173 importurile, deci o balan excedentar . U.E. de ine circa 75% din exporturi i 80% din importuri, ceea ce arat o puternic dependen de comer ul intracomunitar.
117

 Principalii parteneri: Germania (35%), Italia (10%), Elve ia i SUA. Structura exporturilor: 85% produse manufacturate, urmate de produsele agro-alimentare i combustibili. Structura importurilor: 80% produse manufacturate, combustibilii 10%, produsele agro-alimentare i cele metalurgice. Comer ul cu servicii dep e te 110 mld. $ anual, exporturile sunt mai mari dect importurile (circa 60 mld. $, respectiv 50), predomin , n special, la import serviciile de comunica ii, informatice i comerciale, urmate de turism.

3.1.4. Rela iile economice romno-austriece


Export FOB Import CIF - mil. i % Evolu iile (%) Sold 2008/2004 2004 2008 Exp. Imp. Sold -328,8 -2045,5 131,8 307,3 622,1 -13,9 -57,9 583,3 429,8 416,5 -3,2 -12,3 343,7 364,1 384,4 2,1 3900.0 1800,0 -59,3 -62,6 93,5 104,4 105,6 -5,7 -57,3 178,0 618,7 1005,3 -46,9 -268,1 261,6 523,6 571,6 236,5 140,7 187,6 134,5 420,0 436,8 1434,9 2130,8 555,3 59,5

2004 2008 2004 2008 589,9 777,7 918,7 2823,2 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 1,2 7,0 15,1 64,9 2. Produse vegetale 3,2 11,0 6,4 23,3 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 3,9 1,8 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 6,2 5,8 65,5 68,4 5. Produse minerale 5,0 8,9 10,7 66,2 6. Produse chimice 8,6 22,5 55,5 290,6 7. Materiale plastice, cauciuc, i 20,7 32,4 149,0 235,8 -128,3 -203,4 156,5 158,3 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 3,0 2,1 32,7 43,9 -29,7 -41,8 70,0 134,3 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 24,1 29,4 19,9 49,2 4,2 -19,8 129,9 247,2 10. Past din lemn, hrtie, carton 1,4 3,5 39,2 74,4 -37,8 -70,9 250,0 189,8 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 63,3 68,1 53,8 128,3 9,5 -60,2 107,6 238,5 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 36,6 55,8 3,3 11,0 33,3 44,8 152,4 333,3 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl i 6,5 6,3 13,0 33,6 -6,5 -27,3 96,9 258,5 materiale similare 14. Metale comune i articole 37,8 81,7 63,6 194,4 -25,8 -112,7 216,1 305,7 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 251,9 271,2 299,1 948,5 -47,2 -677,3 118,7 317,1 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 50,8 77,8 69,6 478,4 -18,8 -400,6 153,1 687,4 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, 0,6 3,6 10,0 55,8 -9,4 -52,2 600,0 558,0 medico-chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 68,8 86,5 11,7 52,5 57,1 34,0 125,7 448,7 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

118

 n rndul principalilor parteneri comerciali ai Romniei Austria ocup locul apte cu o pondere de 4% (2,3% din export, ns 4,9% din import). Schimburile comerciale sunt puternic dezechilibrate, deficitul comercial crescnd de 6 ori n 2008, fa de 2004. n 2008 la export ponderea cea mai mare o de in ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat sau reprodus, cu 34,8%, urmate de m rfuri diverse 11,1% i metalele 10,5%, iar la import ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat sau reprodus 33,6% i mijloacele de transport 16,9%.

3.2. Belgia 3.2.1. Principalii indicatori macro-economici


 PIB total: calculat la (P.C.) 447 mld. $, iar calculat la P.P.C. 375 mld. $; Structura PIB: 68,6% serviciile, 29% industria i 2,4% agricultura, silvicultura i pescuitul; PIB-ul pe locuitor: 41.800 $ calculat la P.C. i 35.100 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 5.200 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -1,2% (2008) i -5,9% (2009), iar datoria public 89,8%, respectiv 97,9% din PIB. Rezerve valutare: 15 mld. $

3.2.2. Economia
Belgia este una din rile U.E. puternic dezvoltate i cu perspective, dovad c la indicatorul competitivit ii economiei na ionale se situeaz pe locul 20 n lume i 9 n U.E. 3.2.2.1. Resursele naturale i energia Singura bog ie a subsolului belgian este c rbunele, suprafa a agricol ocup 46% din suprafa a rii, iar cea mp durit numai 22%. Dependen a energetic este de aproape 75%, iar energia electric este produs n propor ie de aproape 57% de centralele atomo-electrice, 26% de cele pe gaze i 14% pe c rbune. Dependen a energetic este aproape total (produce 412 kg echivalent petrol i consum 4.161 kg). 3.2.2.2. Industria Industria este reprezentativ pentru Belgia, puternic dezvoltat i diversificat , cele mai dinamice ramuri fiind industria chimic , a cauciucului i a maselor plastice, iar n declin cea a confec iilor i a nc l mintei.
119

 Produc ia de o el se ridic la 10,7 mil. to n 2008, iar cea de c rbune la 5,5 mil. to. Construc ia de ma ini este axat pe mijloace de transport (autovehicule un milion pe an, nave, avioane i vagoane), ma ini agricole, produse electrocasnice i informatice, aparate optice, de m sur i control etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic realizeaz o gam variat de produse precum: ngr minte, mase plastice, combustibili, medicamente .a. Industria materialelor de construc ii i cea a lemnului produce n special pentru pia a intern (7-8 mil. to ciment pe an). Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei, de i cu tradi ie n Belgia, se afl n declin datorit costurilor (importurile sunt mai ieftine). Industria alimentar , avnd o baz proprie de materii prime, realizeaz produc ii mari de carne, lactate, pe te i legume, destinate n special exportului. 3.2.2.3. Agricultura Rolul agriculturii n economia belgian : suprafa a agricol reprezint 45,7% din suprafa a rii, de ine 0,8% din valoarea ad ugat na ional , 4,3% din popula ia ocupat , 7% din export i 8% din import, 2,2% din produc ia agricol a U.E., iar cheltuielile cu produsele agroalimentare reprezint 17% din veniturile popula iei. ntruct 56% din suprafa a agricol este ocupat de p uni i fne e, cre terea animalelor reprezint 2/3 din valoarea produc iei agricole. Se cresc, n special, bovine, porcine i p s ri. Este ara cu cele mai mari produc ii cerealiere, respectiv 8.700 kg la hectar n 2003-2005. 3.2.2.4. Infrastructura Relieful adecvat (numai cmpie) a permis realizarea unei infrastructuri de excep ie, prin combinarea celor trei modalit i: c i ferate (4.000 km), osele (100.000 km, din care peste 1.000 km autostr zi) i fluvial-maritim.

3.2.3. Comer ul exterior


 Comer ul exterior a fost de 948 mld. $ n 2008, din care 477 export i 471 import, balan a comercial fiind excedentar . U.E. de ine circa 73% din export i 77% din import. Principalii parteneri: Germania (18%), Fran a (16%) i Olanda (14%). Structura m rfurilor exportate: 80% produse manufacturate, produsele agro-alimentare (7%) i combustibili (6%), iar a celor importate: 75% produse manufacturate, 9% combustibili i 8% produsele agro-alimentare.
120

 Comer ul cu servicii joac un rol important n economia Belgiei, ridicndu-se la peste 100 mld. $, exportul fiind mai mare dect importul, pe primul loc n ambele fluxuri situndu-se serviciile de comunica ii, informatice i comerciale (48% la export i 40% la import), pe locul 2 la export se situeaz transporturile (25%), iar la import turismul (29%).

3.2.4. Rela iile economice romno-belgiene


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 148,5 290,6 3088,4 242,3 617,2 873,7 4562,5 519,4 216,7 482,1 504,2 616,7 225,0 187,1 175,2 343,9 372,5 200,9 225,0 62,6 114,8 206,7 188,3 607,5 130,0

2004 2008 2004 2008 2004 2008 374,2 555,9 393,2 1142,7 -19,0 -586,8 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 2,6 6,3 6,4 39,5 -3,8 -33,2 2. Produse vegetale 0,8 36,5 3,6 18,7 -2,8 17,8 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 0,2 1,6 -1,4 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 0,6 1,3 7,8 37,6 -7,2 -36,3 5. Produse minerale 0,6 3,7 6,8 15,3 -6,2 -11,6 6. Produse chimice 10,1 17,7 69,7 239,7 -59,6 -222,0 7. Materiale plastice, cauciuc, i 13,3 28,3 45,6 93,2 -32,3 -64,9 212,8 204,4 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 1,8 0,8 4,6 7,1 -2,8 -6,3 44,4 154,3 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 9,7 9,6 1,4 4,4 8,3 5,2 98,9 314,3 10. Past din lemn, hrtie, carton 1,3 3,3 9,4 12,6 -8,1 -9,3 253,8 134,0 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 147,8 71,4 71,9 117,3 75,9 -45,9 48,3 163,9 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 2,2 0,6 0,03 11,6 2,2 -11,0 27,3 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 4,6 5,5 10,6 17,9 -6,0 -12,4 119,6 168,9 materiale similare 14. Metale comune i articole 65,8 65,7 31,8 80,8 34,0 -15,1 99,8 254,1 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 74,8 178,3 51,6 228,1 23,2 -49,8 238,4 442,1 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 8,2 71,0 60,4 169,3 -52,2 -98,3 865,8 280,3 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 0,3 1,0 4,1 24,1 -3,8 -23,1 333,3 587,8 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 28,6 51,0 6,3 22,0 22,3 29,0 178,3 339,2 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

 n 2008 Belgia a ocupat locul 16 n ierarhia principalilor 20 parteneri comerciali ai Romniei, cu o pondere de 1,9% din total i 1,7% din export, respectiv 2,0% din import.
121

 Deficitul comercial s-a agravat an de an ajungnd la 533 mil. $ n 2007 i la 587 n 2008. n 2008 s-au exportat, n principal, ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat (32%), textile i confec ii (12,8%) i mijloace de transport (12,7%). La import ponderea principal au de inut-o produsele chimico-farmaceutice (21%), ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat (20%) i mijloacele de transport (15%).

3.3. Bulgaria 3.3.1. Principalii indicatori macro-economici


PIB total: calculat la (P.C.) 26 mld. $, iar calculat la P.P.C. 71 mld. $; Structura PIB: 49% serviciile, 36% industria i 15% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 4.400 $ calculat la P.C. i 9.300 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 24% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.300 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: +1,8% (2008) i 1,93% (2009), iar datoria public 14,3% i respectiv 14,7% din PIB; Rezerve valutare: 10 mld. $.   

3.3.2. Economia
Bulgaria este cea mai slab dezvoltat ar din U.E., indicatorii de mai sus o confirm , iar la indicele competitivit ii economiei na ionale se situeaz pe locul 27 n U.E. i 72 n lume. 3.3.2.1. Resursele naturale i energia n subsolul bulgar se g sesc surse limitate de minereu de fier, cupru, plumb, zinc i c rbune, iar n platforma continental a M rii Negre, de i ei i gaze naturale. Suprafa a agricol reprezint 49,7% din suprafa a rii, iar p durile ocup 29%. Energia electric este asigurat n propor ie de 46% din centralele pe c rbune, 40% cele atomo-electrice i 7% de hidrocentrale. Sunt n proiect o nou central atomo-electric (Belene) i o hidrocentral pe Dun re. Dependen a energetic se ridic la 65%. 3.3.2.2. Industria i-a redus ponderea de la 50% n 1990 la 36% n 2008, dezindustrializarea fiind o caracteristic a tranzi iei la economia de pia i n Bulgaria. Produc ia de o el a fost de 1,3 mil. to n 2008 i st la baza construc iei de ma ini, din care nu lipsesc navele, utilajele, ma inile agricole, aparatura electric i electronic , motostivuitoarele .a.
122

 Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce ngr minte (500 mii to anual), clorosodice, coloran i, fire i fibre artificiale, mase plastice, medicamente, iar la rafin ria de la Burgas i combustibili. Industria materialelor de construc ii i cea a lemnului produce cele necesare, n special, pie ei interne (de exemplu, produc ia de ciment este de circa 4 mil. to, cea de cherestea de 500.000 m3, iar cea de hrtie i carton 150.000 to, anual). Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei produce o gam variat de produse pentru pia a intern i export. Industria alimentar este axat pe prelucrarea materiei prime indigene, respectiv produse de panifica ie, lactate, carne i pe te. 3.3.2.3. Agricultura Rolul agriculturii este mare n cazul Bulgariei, aceasta de innd 16% din PIB, 10% din valoarea ad ugat , 1,5% din produc ia U.E., suprafa a agricol reprezint 49,7% din suprafa a rii, agricultorii de in 18% din popula ia activ , produsele agro-alimentare de in 10% din exporturi i 8% din importuri, iar cheltuielile popula iei cu astfel de produse reprezint circa 40% din venit. Produc ia este diversificat , ns randamentele sunt mici, n jur de 3.000 kg la hectar, dac ne referim la cereale. Culturile specifice sunt cele de tutun (locul 2 pe glob la produc ia pe cap de locuitor) i de trandafir (de ine 3/4 din uleiul de trandafir realizat pe glob). Sectorul zootehnic cuprinde, n special, ovine i bovine. 3.3.2.4. Infrastructura F r a avea o infrastructur suficient de modern , Bulgaria dispune de strictul necesar prin cele dou magistrale de c i ferate i osele modernizate, precum i de posibilit ile oferite de Dun re i Marea Neagr .

3.3.3. Comer ul exterior


 Cu un volum anual de 60 mld. $ n 2008, din care 22,6 mld. export i 37,4 mld. importuri, se poate aprecia c , treptat, Bulgaria s-a integrat n circuitul economic mondial i european. Problema este cea a deficitului comercial, relativ mare. U.E. de ine 60% din export i 55% din import, iar principalii parteneri sunt: Italia, Germania, Grecia i Fed. Rus . Structura arat c la export predomin produsele siderurgice, cele chimice i agro-alimentare, iar la import i eiul, minereul de fier i huil , ma inile i utilajele, produsele chimice. Comer ul cu servicii dep e te 10 mld. $ anual, exporturile sunt mai mari dect importurile, turismul de innd peste 50% din exporturi, iar la importuri ponderea cea mai mare, de circa 45%, o au transporturile.
123

3.3.4. Rela iile economice romno-bulgare


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 384,7 370,2 435,3 347,2 3857,1 103,9 1257,9 676,5 1113,6 228,6 1173,5 605,1 247,2 338,6 63,1 728,1 196,3 345,9 102,0 141,7 43,7 40,1 3500,0 1350,0 -

2004 2008 2004 2008 2004 2008 361,3 1397,0 282,2 1044,8 80,9 352,2 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 10,8 37,5 0,7 27,0 10,1 10,5 2. Produse vegetale 1,9 23,3 1,7 115,0 0,3 -91,7 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 2,2 24,5 0,1 19,7 2,1 4,8 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 6,8 79,8 17,6 106,5 -10,8 -26,7 5. Produse minerale 151,3 512,4 88,6 55,9 62,7 456,5 6. Produse chimice 57,4 112,7 22,2 76,8 35,2 35,9 7. Materiale plastice, cauciuc, i 15,1 86,5 19,4 71,8 -4,3 14,7 572,8 370,1 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 2,4 1,1 1,3 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 5,4 20,5 1,8 15,4 3,6 5,1 379,6 855,6 10. Past din lemn, hrtie, carton 6,2 17,9 4,6 17,2 1,6 0,7 288,7 373,9 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 11,3 38,5 15,3 36,2 -4,0 2,3 340,7 236,6 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 1,5 3,9 2,6 3,8 -1,1 0,1 260,0 146,1 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 7,0 18,6 14,1 47,1 -7,1 -28,5 265,7 334,0 materiale similare 14. Metale comune i articole 62,3 237,7 62,0 227,2 0,3 10,5 381,5 366,4 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 16,3 101,0 25,5 95,3 -9,2 5,7 619,6 373,7 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 3,2 66,2 2,3 110,4 0,9 -44,2 2068,7 4800,0 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, 1,4 2,3 1,6 5,0 -0,2 -2,7 164,3 312,5 medico-chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 2,1 10,9 1,8 13,4 0,3 -2,5 519,0 744,4 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

 n 2008 Bulgaria s-a aflat pe locul 12 n topul principalilor 20 parteneri comerciali ai Romniei, cu o pondere de 2,7% din total i 4,1% din exporturi, respectiv 1,8% din importuri. Este printre pu inele ri din U.E. n care Romnia mai mult export dect import (excedentul din 2008 ridicndu-se la 352,2 mil. ). Romnia export , n principal, combustibili (36,7%), metale (17,0%), produse chimice (8,1%), import metale (22%) i produse vegetale (11%).
124

3.4. Republica Ceh 3.4.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 170 mld. $ calculat la P.C. i 220 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 60% serviciile, 34% industria i 6% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 16.400 $ calculat la P.C. 21.200 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.800 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -2,1% (2008) i -6,6% (2009), iar datoria public 30%, respectiv 35,2% din PIB; Rezerva valutar : 28 mld. $

3.4.2. Economia
Cehia este ara fost socialist din Est cu cea mai puternic industrie manufacturier (n 1990 lucra n industrie 45,4% din popula ia activ ), ns insuficient de competitiv pentru pia a occidental . De aceea, a trebuit s treac printr-un proces drastic de restructurare, ceea ce s-a r sfrnt negativ asupra popula iei, a reu it totu i ca, dup Slovenia s aib n prezent PIB-ul pe locuitor cel mai ridicat, (dintre rile foste socialiste, membre ale U.E.). Ocup i o pozi ie bun n topul competitivit ii economiilor na ionale, respectiv 14 n U.E. i 29 n lume. 3.4.2.1. Resursele naturale i energia Principala surs natural este c rbunele (220 mld. to rezerve). Suprafa a agricol ocup 54,3% din suprafa a rii, iar cea mp durit reprezint 34%. Energia electric este produs n propor ie de 60% de centralele pe c rbune i 30% de cele atomoelectrice. Dependen a energetic se ridic la 31%. 3.4.2.2. Industria Produc ia de o el este de 6,4, mil. to n 2008, Cehia are o siderurgie dezvoltat i pentru multe neferoase (plumb, cupru, zinc .a.) Construc ia de ma ini, modernizat ntre timp, produce instala ii i utilaje siderurgice i miniere, locomotive i vagoane, autovehicule (marca cunoscut fiind Skoda), tractoare i ma ini agricole, ma ini unelte, electronice i electrotehnice etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic , cu tradi ie n Cehia, este axat pe producerea de coloran i, lacuri i vopsele, fixativi, ngr minte (350 mii to anual), mase plastice, produse din cauciuc, combustibili i medicamente.
125

 Industria materialelor de construc ii, beneficiind de importante materii prime locale (caolin, calcar i argil ), s-a dezvoltat mult i produce ciment (circa 4 mil. to anual), var, ipsos, ceramic , sticl rie, faian i por elan etc. Industria lemnului, celulozei i hrtiei este bine reprezentat n economia ceh , fiind cunoscute piesele de mobilier i chibriturile, sau hrtia i cartoanele. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, cu tradi ie n Cehia, a continuat s se dezvolte, i s realizeze o gam variat de produse. Industria alimentar , este dezvoltat i axat pe prelucrarea c rnii, laptelui, sfeclei de zah r i hameiului. 3.4.2.3. Agricultura Agricultura ocup un loc important n economia ceh , dovad c de ine o pondere de 6% din PIB, de 1,3% din valoarea ad ugat , 1,1% din produc ia U.E., suprafa a agricol reprezint 54,3% din suprafa a rii, agricultorii reprezint 5% din popula ia activ , produsele agro-alimentare de in 5% din export i 6% din import, iar cheltuielile unei familii cu aceste produse reprezint 22% din venit. Condi iile pedo-climatice nu permit randamente foarte mari, ns p unile i fne ele ocupnd suprafe e mari au permis dezvoltarea unui sector zootehnic puternic (de ine peste 50% din valoarea produc iei agricole). Cultura specific este hameiul. 3.4.2.4. Infrastructura Re eaua de c i ferate i osele, modernizate n ultimul timp, permite un tranzit european intens de care beneficiaz multe ri. De i Cehia nu are ie ire la mare, prin rurile navigabile reu e te s ajung la Marea Nordului i cea Baltica. Importante pentru Cehia sunt i conductele de petrol i gaze naturale care tranziteaz ara.

3.4.3. Comer ul exterior


 Se ridic la 288 mld. $, n 2008 din care 146 mld. $ exporturile i 140 mld. $ importurile, cu balan comercial excedentar ns cu un deficit de cont curent de 2% din PIB; U.E. de ine 70% din exporturi i 80% din importuri, principalii parteneri fiind Germania (40%), Slovacia, i Austria; Structura pe m rfuri eviden iaz c , la export, predomin (peste 80%) produsele manufacturate (ma inile i echipamentele, produsele chimice i textilele), iar la import predomin materiile prime i combustibilii. Comer ul cu servicii s-a triplat n ultimii 15 ani, ajungnd la peste 15 mld. $, la export predomin turismul (40%) i transporturile (30%), iar la import, comunica iile, informatica i comer ul (45%).
126

3.4.4. Rela iile economice romno-cehe


Export FOB Import CIF - mil. i % Evolu iile (%) Sold 2008/2004 2004 2008 Exp. Imp. Sold -432,9 -889,3 393,9 250,3 205,4 -4,6 -14,7 1400,0 364,6 319,6 -8,4 -26,3 128,6 298,9 313,1 +6,2 -9,1 -30,9 724,8 415,2 339,6 -2,4 +7,1 642,8 142,2 -45,2 -87,6 273,3 198,7 193,8 165,9 75,6 150,2 398,0 40,0 136,9 218,6 176,5 262,8 142,8 240,0

2004 2008 2004 2008 135,5 533,7 568,4 1423,0 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 0,2 2,8 4,8 17,5 2. Produse vegetale 0,7 0,9 9,1 27,2 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 8,5 2,3 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 2,1 15,6 11,2 46,5 5. Produse minerale 2,1 13,5 4,5 6,4 6. Produse chimice 3,0 8,2 48,2 95,8 7. Materiale plastice, cauciuc, i 16,6 40,5 45,8 88,8 -29,2 -48,3 244,0 193,9 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 0,04 3,7 0,3 3,4 -0,3 0,3 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 2,1 4,4 31,2 26,4 -29,1 -22,0 209,5 84,6 10. Past din lemn, hrtie, carton 0,7 4,7 21,0 35,2 -20,3 -30,5 671,4 167,6 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 5,5 8,1 22,4 67,4 -14,9 -59,3 147,3 300,9 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 0,4 2,5 0,9 2,7 -0,5 -0,2 625,0 300,0 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 5,5 5,2 37,7 49,3 -32,2 -44,1 94,5 130,8 materiale similare 14. Metale comune i articole 26,7 116,4 71,9 215,2 -45,2 -98,8 435,9 299,3 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 54,7 210,5 116,3 319,2 -61,6 -108,7 384,8 274,5 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 9,1 61,7 130,3 380,2 -121,2 -318,5 678,0 291,8 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, 0,1 6,7 2,2 9,7 -2,1 -3,0 6700,0 440,9 medico-chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 5,4 17,3 9,9 28,1 -4,5 -10,8 320,4 283,8 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

 n 2008 Cehia s-a situat pe locul 14 n ierarhia principalilor parteneri comerciali ai Romniei, cu o pondere de 2,2% din total, la export 1,6%, iar la import 2,5%, ceea ce a reprezentat un deficit de 889,3 mil. (dublu dect n 2004). Ponderea la export a fost de inut de ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 34,9% din total, urmate de metale 21,7% i mijloace de transport 11,6%, iar la import mijloace de transport cu 26,7%, ma inile i echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 22,4%.
127

3.5. Cipru 3.5.1. Indicatori macro-economici


   PIB total: 19 mld. $ calculat la P.C. i 20 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 68% serviciile, 26% industria i 6% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 23.700 $ calculat la P.C. 25.000 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.400 kg, echivalent combustibil; Rezerva valutar : 5 mld. $.

3.5.2. Economia
Cipru are o economie pu in competitiv , dovad c n ierarhia Forumului de la Davos figureaz pe locul 23 n UE i 46 n lume, ns datorit investi iilor str ine i a facilit ilor fiscale a ajuns la indicatorii pozitivi de mai sus. 3.5.2.1. Resursele naturale i energia n subsolul cipriot exist unele minereuri de neferoase (cupru, sulf, mangan i crom). Suprafa a agricol este redus , de innd numai 14,5% din suprafa a rii, iar p durile acoper 34%. Energia electric se produce n principal cu centrale care folosesc combustibili lichizi. 3.5.2.2. Industria Industria manufacturier a crescut n ultimul deceniu, mai ales, datorit produc iei de aparatur medical , instrumente de precizie i optice, ns i datorit produselor petrochimice realizate din i eiul importat. S-a redus produc ia industriei de piel rie i nc l minte, precum i cea a confec iilor. n prezent, principalele produc ii sunt cele de ciment, mobil , electronic i electrotehnic , combustibili, ig ri i vin Economia cipriot se bazeaz nu att pe industrie, ct pe servicii, cele mai reprezentative fiind, turismul (peste 2 mld. $ ncas ri anuale), servicii financiar-bancare i de asigur ri, transporturi maritime. 3.5.2.3. Agricultura Importan a agriculturii pentru economia cipriot este mare, dovad c , de i suprafa a agricol nu reprezint dect 14,5% din suprafa a rii, aceasta de ine 6% din PIB, 2,5% din valoarea ad ugat , 0,2% din produc ia UE, 9% din popula ia ocupat a rii, 35% din export i 20% din import, iar cheltuielile cu aceste produse reprezint circa 18% din bugetul unei familii. Cele mai reprezentative produse cipriote sunt: vinul, citricele, cartofii, tomatele, grul i orzul.
128

3.5.2.4. Infrastructura De i cu o suprafa mic i accidentat , Cipru dispune de o infrastructur modernizat i diversificat , constituit din 1.435 km de cale ferat , multe osele reabilitate i o flot comercial semnificativ .

3.5.3. Comer ul exterior


 Volumul total este de circa 15 mld. $ din care 9 exporturile i 6 importurile, balan a comercial fiind excedentar . UE de ine 65% din export i 70% din import, principalii parteneri: Germania, Italia, Grecia.

3.5.4. Rela iile economice romno-cipriote


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 206,8 432,0 152,3 2900,0 680,0 433,3 1550,0 1450,0 158,3 152,6 57,1 214,7 235,2 243,7 243,7

2004 2008 2004 2008 2004 2008 52,9 109,4 10,3 44,5 40,6 +64,9 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 0,1 2,9 1,0 6,8 -0,9 -3,9 2. Produse vegetale 1,0 15,5 0,0 1,0 +1,0 +14,5 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 3,8 +3,8 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 1,0 1,1 -0,1 5. Produse minerale 43,9 69,5 2,5 +43,9 +67,0 6. Produse chimice 0,7 0,4 6,1 13,1 -5,4 -12,7 7. Produse din lemn, exclusiv mobilier 1,6 3,9 +1,6 +3,9 8. Past din lemn, hrtie, carton 0,03 0,2 -0,2 i articole din acestea 9. Materiale textile i articole 0,4 0,8 -0,4 din acestea 10. Metale comune i articole 1,4 1,5 0,6 +1,4 +0,9 107,1 64,3 din acestea 11. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 1,3 4,7 1,6 8,8 -0,3 -4,1 361,5 550,0 1366,7 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 12. Mijloace i materiale de transport 0,3 0,1 0,1 7,4 +0,2 +7,3 33,3 7400,0 3650,0 13. M rfuri i produse diverse 5,0 0,1 +4,9 20,0 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

 Schimburile comerciale cu Cipru sunt modeste n ultimii ani crescnd n special importurile, pozitiv este ns faptul c balan a a r mas n continuare excedentar . Exporturile romne ti sunt constituite n principal din combustibile (63,7%) i produse vegetale (14,2%), iar importurile din produse chimice, (29,4%) ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat (19,8%).

129

3.6. Danemarca 3.6.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 310 mld. $ calculat la P.C. i 210 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 73% serviciile, 25% industria i 2% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 56.000 $ calculat la P.C. 38.200 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 21% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.200 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: 3,4% (2008) i -2,9% (2009), iar datoria public 33,4%, respectiv 38,5% din PIB; Rezerva valutar : 40 mld. $.

3.6.2. Economia
Danemarca, dup cum arat i indicatorii prezenta i, este una dintre rile cele mai dezvoltate ale U.E. a c rei economie este bazat n special pe servicii, dar, nu numai, dovad c Forumul de la Davos o claseaz pe locul 3 n UE i pe 4 n lume, n ceea ce prive te competitivitatea. 3.6.2.1. Resursele naturale i energia Subsolul danez este s rac n resurse, fiind bogat doar n caolin i calcar, n anii 70 s-au descoperit ns importante z c minte de i ei i gaze n platforma continental a c ror exploatare a dat un nou impuls economiei. Danemarca are i o suprafa agricol mare (60% din suprafa a rii), ns p durile nu acoper dect 10% din suprafa a rii. Nu este dependent energetic (produce 5500 kg i consum 3000), iar principalii produc tori de energie electric sunt centralele pe c rbune (peste 50%), urmate de cele pe gaze (20%). 3.6.2.2. Industria Cele mai dinamice ramuri din ultima decad au fost: industria chimic i farmaceutic , industria optic , a aparaturii medicale i instrumentelor de precizie. S-au aflat n declin industria confec iilor i cea a echipamentelor de transport. Construc ia de ma ini este axat pe construirea de vapoare de toate tipurile, pe fabricarea de ma ini i utilaje industriale, aparatur electrotehnic i electronic , echipamente pentru industria alimentar i cea a materialelor de construc ii, ma ini agricole. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce ngr minte i pesticide, mase plastice, coloran i, combustibili, medicamente .a.
130

 Industria lemnului, celulozei i hrtiei, ca i cea textil , lucreaz n special pe baza importurilor. Produc ia de cherestea este n jur de 200 mii m3, iar cea de hrtie i carton de 400 mii to anual. Industria alimentar ocup un loc special datorit resurselor proprii, inclusiv piscicole. Este foarte dezvoltat , dovad exporturile importante de ulei vegetal, zah r, bere, brnzeturi, conserve de carne, i pe te. 3.6.2.3. Agricultura Importan a agriculturii pentru economia danez rezult din urm toarele date: reprezint 2% din PIB i 1,2% din valoarea ad ugat , suprafa a agricol ocup 62,3% din suprafa a rii, n agricultur lucreaz 3% din popula ia activ , Danemarca ob ine 205% din produc ia agricol a UE, produsele agroalimentare de in aproape 15% din exporturi i 7% din importuri, iar n bugetul unei familii nu reprezint mai mult de 17%. Se practic o agricultur intensiv cu produc ii ce dep esc cu mult media european , la cereale de exemplu, s-au ob inut 6.100 kg /ha n 2003-2005, produc ii mari sunt i cele de la sfecla de zah r i cartofi. 3.6.2.4. Infrastructura Danemarca care o infrastructur de transport modern , constituit din 2.400 km de cale ferat i 68.000 km osele moderne, peste 1.000 km de autostr zi i o important flot comercial .

3.6.3. Comer ul exterior


 Volumul comer ului exterior a atins 227 mld. $ n 2008 din care 116 exporturile i 111 importurile, balan a comercial fiind deci, excedentar . UE de ine circa 65% din exporturi i 75% din importuri, principalii parteneri fiind Germania, Suedia i Marea Britanie. Structura pe m rfuri eviden iaz la export preponderen a produselor manufacturate, ns i tendin a de reducere a ponderii produselor agroalimentare i de cre tere la combustibili. Comer ul cu servicii dep e te 100 mld. $ cu o balan excedentar , transporturile de innd ponderea principal (peste 40%), att la export, ct i la import.

3.6.4. Rela iile economice romno-daneze


Export FOB Import CIF TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 2. Produse vegetale 2004 42,3 0,01 0,1 2008 74,7 0,03 2,3 2004 2008 93,2 230,2 6,7 48,0 2,1 3,3 - mil. i % Evolu iile (%) Sold 2008/2004 2004 2008 Exp. Imp. Sold -50,9 -155,5 220,3 308,2 305,5 -6,7 -48,0 716,4 -2,0 -1,0 2100,0 143,5 50,0

131

Export FOB Import CIF

Sold

2004 2008 2004 2008 2004 2008 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 0,0 0,2 5,6 -0,2 -5,6 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 0,9 1,6 7,8 14,5 -6,9 -12,9 5. Produse minerale 1,6 0,4 +1,2 6. Produse chimice 0,1 0,6 28,1 48,6 -28,0 -48,0 7. Materiale plastice, cauciuc, i 2,5 4,2 2,2 14,9 +0,3 -10,7 88,0 354,8 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 0,1 0,6 -0,5 600,0 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 3,6 1,5 0,3 0,6 +3,3 +0,9 833,3 40,0 10. Materiale textile i articole 15,7 18,4 1,8 3,4 +13,9 +15,0 14,5 18,5 din acestea 11. nc l minte, p l rii, 0,9 1,63 0,01 1,0 +0,9 +0,6 62,5 umbrele i articole similare 12. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 1,3 2,4 0,6 2,5 +0,7 -0,1 46,2 104,2 materiale similare 13. Metale comune i articole 4,1 13,7 3,7 7,0 +0,4 +6,7 90,2 51,1 din acestea 14. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 5,3 21,5 28,1 54,2 -22,8 -32,7 53,0 252,1 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 15. Mijloace i materiale de transport 0,1 0,02 2,1 6,6 -2,0 -6,6 16. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 1,4 0,5 8,1 12,9 -6,7 -12,4 578,6 2580,0 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 17. M rfuri i produse diverse 5,8 4,3 0,9 5,2 +4,9 -0,9 15,5 120,9 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 2800,0 866,7 906,2 186,9 25,0 810,0 171,4 3566,7 27,3 107,9 66,7 14,3 1675,0 143,4 330,0 185,1 18,4

 Schimburile comerciale au crescut rapid n ultimii ani, ns , ca i n cazul celorlalte ri occidentale, mai rapid importurile dect exporturile i astfel deficitul s-a m rit de trei ori ntre 2004 i 2008 ajungnd la 155,5 mil. n 2008. La export, ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat reprezint 28,8%, textilele i confec iile 24,6%, metalele 18,3% iar la import ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 23,5%, produsele chimico-farmaceutice 21,1%, animalele i carnea 21%.

3.7. Estonia 3.7.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 19 mld. $ calculat la P.C. i 27 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 67% serviciile, 29% industria i 4% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 14.600 $ calculat la P.C. 20.800 $ calculat la P.P.C.;
132

 Formarea brut a capitalului fix: 28% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.500 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -2,8% (2008) i -2,6% (2009), iar datoria public 4,6%, respectiv 7,8% din PIB; Rezerva valutar : 3 mld. $.

3.7.2. Economia
Are o economie industrial-agrar n plin proces de dezvoltare (PIB-ul a crescut cu 6% pe an n ultima decad ) cu perspective reale i n viitor, dovad punctajul foarte bun acordat de Forumul de la Davos care o claseaz pe locul 12 n UE i 25 pe plan mondial la competitivitatea economiei na ionale. 3.7.2.1. Resursele naturale i energia Rezervele naturale sunt mici i se limiteaz la isturi bituminoase, fosforite, turb i c rbuni. Suprafa a agricol este redus (22% din suprafa a rii), ns cea mp durit este mare 48%. Energia electric se produce aproape n exclusivitate (90%) n centralele pe c rbune. 3.7.2.2. Industria Este dominat de ramurile industriei u oare (50%) i a crescut n medie cu 7% pe an. Industria constructoare de ma ini produce nave, utilaje agricole, excavatoare, electrocasnice i electronice. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce ngr minte, medicamente, materiale sintetice .a. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei realizeaz o gam variat de produse, n special tricotaje. Industria lemnului, avnd o bogat baz de materie prim local , este axat pe cherestea, celuloz i hrtie. Industria agroalimentar prelucreaz n special laptele i pe tele. 3.7.2.3. Agricultura Importan a agriculturii, este relevat de urm toarele date: suprafa a agricol este de numai 22,1%, totu i de ine 4% din PIB, 2,8% este valoarea ad ugat , numai 0,2% din produc ia agricol european , aproape 8% din popula ia activ lucreaz n agricultur , produsele agroalimentare de in 4% din export, ns 10% din import, iar n bugetul unei familii reprezint 30%. Zootehnia este sectorul principal i este specializat pe cre terea bovinelor pentru carne i lapte. Produc ia la cereale este mic , de cel mult 2.300 kg/ha.
133

3.7.2.4. Infrastructura Ca n toate rile, cea mai dezvoltat este infrastructura rutier care asigur 70% din traficul intern de m rfuri i c l tori, cel extern se realizeaz pe cale maritim (Tallin este portul principal).

3.7.3. Comer ul exterior


 Volumul comer ului exterior a atins 30 mld. $ anual, din care 14 exporturile i 16 importurile, balan a comercial fiind deci, deficitar . UE de ine circa 75% din exporturi i 65% din importuri, principalii parteneri fiind Finlanda, Suedia, Federa ia Rus i Germania. Structura pe m rfuri eviden iaz la export preponderen a produselor din metal, textile i chimicalele, iar la import ma inile, alimentele i combustibilii. Comer ul cu servicii a crescut rapid ajungnd la 10 mld. $, exporturile devanseaz importurile, iar transporturile de in ponderea principal n cadrul ambelor fluxuri (40%).

3.7.4. Rela iile economice romno-estoniene


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 497,4 384,2 4800,0 312,5 1000,0 275,0

2004 2008 2004 2008 2004 2008 3,9 19,4 3,8 14,6 +0,1 +4,8 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 1,5 -1,5 2. Produse vegetale 2,0 -2,0 3.Produse alimentare, b uturi i tutun 0,8 2,5 0,03 0,3 +0,8 +2,2 4.Materiale plastice, cauciuc, i 0,3 0,3 0,9 4,0 -0,6 -3,7 100,0 444,4 616,7 articole din acestea 5.Materiale textile i articole din 0,3 3,7 0,1 0,02 +0,2 +3,7 1233,3 1850,0 acestea 6.Metale comune i articole din 0,9 1,3 0,1 0,1 +0,9 +1,2 144,4 100,0 133,3 acestea 7.Ma ini i aparate; echipamente 0,3 3,1 1,6 2,0 -1,3 +1,1 1033,3 125,0 electrice; aparate de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 8. Mijloace i materiale de transport 1,7 0,5 +1,2 9. M rfuri i produse diverse 5,7 3,0 +2,7 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

 Fiind o ar cu numai 1,5 mil. locuitori i f r rela ii tradi ionale cu Romnia schimburile comerciale sunt modeste; pozitiv este ns faptul c balan a comercial ne este favorabil . n 2008 am exportat m rfuri diverse (29,4%), textile i confec ii (19,1%), ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat (16,0%), la
134

import ponderea principal au de inut-o articolele din mase plastice i cauciuc (27,4%), m rfurile diverse (20,5%).

3.8. Finlanda 3.8.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 240 mld. $ calculat la P.C. i 180 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 66% serviciile, 31% industria i 3% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 45.300 $ calculat la P.C. 34.000 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: 4,4% (2008) i -2,2% (2009), iar datoria public 34,2%, respectiv 41,8% din PIB; Rezerva valutar : 15 mld. $.

3.8.2. Economia
Finlanda are o economie dezvoltat cu perspective deosebite, dac se are n vedere pozi ia excep ional (locul 1 n UE i 2 n lume) n ceea ce prive te competitivitatea, n ierarhia competitivit ii economiilor na ionale stabilit de Forumul de la Davos. 3.8.2.1. Resursele naturale i energia Subsolul finlandez este relativ bogat n neferoase (cobalt, uraniu, vanadiu, cupru, plumb i n special nichel) i resurse mici de c rbune i petrol. Principala resurs r mn p durile care acoper 66% din suprafa a rii. Energia electric este produs echilibrat respectiv 30% din centrale pe c rbune, 27% din cele atomo-electrice, 17% gaz metan i 12% hidrocentrale. Dependen a energetic este de 79%. 3.8.2.2. Industria n ultimele decenii cele mai dinamice au fost produc iile radio-tv, echipamente de telecomunica ii (exemplu NOKIA) i metale. n declin sau aflat produc iile de confec ii i cele de nc l minte Produc ia de o el s-a ridicat la 4,4 mil. to n 2008, iar la neferoase cele mai importante sunt cele de cupru i de nichel. Construc ia de ma ini este dominat de produc ia mijloacelor de transport (n special nave i material rulant) electronice i electrocasnice, echipamente de telecomunica ii, ma ini i utilaje pentru industria lemnului, textil i alimentar etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce lacuri i vopsele, ngr minte (370 mii to anual) cloro-sodice, combustibili, medicamente .a.
135

 Industria lemnului, celulozei i hrtiei este foarte dezvoltat datorit materiei prime locale, ceea ce face s asigure aproape o treime din exportul rii. Finlanda produce anual 13-14 mil. m3 de cherestea i 14 mil. to hrtie i carton. Industria materialelor de construc ii este diversificat , asigur necesarul intern i disponibilit i pentru export. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, de i n declin, ocup nc un loc important n economie. Industria alimentar asigur prelucrarea materiei prime locale i o bun parte din necesarul intern. 3.8.2.3. Agricultura De i Finlanda are o suprafa mare, numai 6,5% din aceasta reprezint teren agricol, agricultura, silvicultura i pescuitul de in 3% din PIB i 0,9% din valoarea ad ugat , 1,3% din produc ia UE, 6% din popula ia activ , 3% din export i 4% din import, iar n bugetul unei familii 18%. 3.8.2.4. Infrastructura Distan ele mari i num rul mare de lacuri i canale, au impus construirea unei re ele diversificate de transport rutier, feroviar i fluvial. Finlanda este str b tut de la Sud la Nord de o magistral modern rutier i feroviar . Transporturile maritime joac i ele un rol important.

3.8.3. Comer ul exterior


 Volumul total a fost de 189 mld. $ n 2008 din care 97 exporturile i 92 importurile, balan a comercial fiind deci, excedentar . UE de ine circa 60% din exporturi i 70% din importuri, principalii parteneri fiind Germania, Suedia, Marea Britanie i SUA. La export ponderea principal o de in produsele metalice, urmate de cele din lemn i cele chimice, iar la import manufacturatele i combustibilii. Comer ul cu servicii se ridic la 30 mld. $, importurile dep esc exporturile, ponderea principal la ambele fluxuri (circa 50%) o de in serviciile de comunica ii, informatice i comerciale.

3.8.4. Rela iile economice romno-finlandeze


Export FOB Import CIF TOTAL, din care 1.Produse alimentare, b uturi i tutun 2.Produse chimice 3.Materiale plastice, cauciuc, i articole din acestea 2004 14,8 0,3 0,0 2,3 2008 62,1 1,7 0,02 3,2 Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 627,0 265,2 228,7 266,7 162,5 128,9 129,0

2004 2008 2004 2008 77,5 205,5 -62,7 -143,4 0,8 1,3 -0,5 +0,4 6,9 8,9 -6,9 -8,9 3,3 5,3 -1,0

-2,1 143,5 160,6 210,0

136

Export FOB Import CIF

2004 2008 4.Produse din lemn, exclusiv mobilier 1,8 5.Past din lemn, hrtie, carton i 0,02 0,0 21,5 23,3 -21,5 -23,3 108,4 articole din acestea 6.Materiale textile i articole din 2,5 1,4 0,8 0,8 +1,7 +0,6 32,0 100,0 acestea 7.Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 0,2 0,0 1,3 1,1 -1,1 -1,1 650,0 84,6 materiale similare 8.Metale comune i articole din 1,7 16,7 12,3 31,6 -10,6 -14,9 723,5 256,9 acestea 9.Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate de nregistrat 4,9 33,8 26,0 114,5 -21,1 -80,7 530,6 440,4 sau reprodus sunetul i imaginea 10.Mijloace i materiale de transport 0,4 1,6 1,3 6,8 -0,9 -5,2 325,0 523,1 11.Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 0,1 0,1 1,9 6,8 -1,8 -6,7 1900,0 357,9 ceasuri; instrumente muzicale p r i i accesorii ale acestora 12.M rfuri i produse diverse 1,0 0,3 0,7 1,3 +0,3 -1,0 70,0 185,7 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold 2,5 -0,7 Sold 108,4 35,3 100,0 140,6 382,5 577,8 372,2 -

 De i exporturile au crescut de ase ori ntre 2004 i 2008, comer ul cu Finlanda are dimensiuni modeste i balan a este deficitar , chiar s-a dublat n perioada men ionat , ajungnd la 143,4 mil. n 2008; La export, ponderea cea mai mare, de 54,4% o au ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat, urmate de metale cu 26,9%, iar la import, ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 55,7%, metalele cu 15,4%, hrtie i carton cu 11,3%.

3.9. Fran a 3.9.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 2.520 mld. $ calculat la P.C. i 2.050 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 76% serviciile, 22% industria i 2% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 40.000 $ calculat la P.C. 32.500 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 21% din PIB; Deficitul bugetar: -3,4% (2008) i -7,9% (2009), iar datoria public 67,4%, respectiv 77,4% din PIB, cheltuielile publice 53% din PIB*; Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg, echivalent combustibil; Rezerva valutar : 80 mld. $
*

I.E.M. Conjunctura economiei mondiale, Bucure ti, 2009, p. 57

137

3.9.2. Economia
Fran a este a 3-a putere economic a UE, dup Germania i Marea Britanie cu o economie dezvoltat i diversificat care se situeaz ns abia pe locul 8 n UE i 18 in lume la indicele competitivit ii economiei na ionale. 3.9.2.1. Resursele naturale i energia n subsolul francez se g se te minereu de fier, c rbune, potasiu, sulf, mici rezerve de i ei i gaze naturale. Solul permite o agricultur performant , suprafa a agricol reprezint 55% din suprafa a rii, cea mp durit 27%. Produc ia de energie electric este asigurat n principal de centralele atomo-electrice (78%) i de hidrocentrale (10%). Dependen a energetic este de 70%. 3.9.2.2. Industria De i industria i-a redus ponderea n PIB (de la 27% n 1990 la 22% n 2008), aceasta a continuat s reprezinte punctul forte al economiei franceze, cele mai dinamice ramuri fiind cele produc toare de echipamente informatice i de telecomunica ii iar n regres cele textile, confec ii i tutun. Produc ia de o el s-a ridicat la 18 mil. to n 2008, iar cea de aluminiu la 500 mii to. Construc ia de ma ini are ca pivot principal mijloacele de transport: autovehicule (3 mil. buc. anual), locomotive i vagoane, vapoare i avioane, electronice i electrotehnice, ma ini i utilaje pentru diferite industrii, ma ini unelte etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce cloro-sodice, ngr minte, lacuri i vopsele, mase plastice, articole din cauciuc, combustibili i medicamente. Industria lemnului, a materialelor de construc ii, sticl riei, ceramicii i artizanatului ocup un loc important prin gama variat i calitatea produselor realizate. Fran a produce anual circa 10 mil. m3 de cherestea i 10 mil. to hrtie i carton. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, are vechi tradi ii n Fran a ns se afl n declin datorit importurilor ieftine, ceea ce a determinat-o s se specializeze pe articole de nalt calitate i mod . Industria alimentar , are reputa ie n lume datorit vinurilor i brnzeturilor, ns gama de produse este foarte larg i cuprinde uleiul, zah rul, conservele de carne, legume i fructe etc. 3.9.2.3. Agricultura Importan a agriculturii rezult din urm toarele date: suprafa a agricol reprezint 55%, 3% din PIB, 1,7% din valoarea ad ugat i 20,3% din produc ia U.E., lucreaz 4% din popula ia activ , de ine 8% din export i 5% din import, iar popula ia cheltuie te 18% din venit pentru produse agroalimentare.
138

 Specificul agriculturii franceze l constituie viticultura, randamentele sunt mari, peste 6000 mii kg/ha la cereale, n afar de cereale (60 mil. to/an), cultiv sfecl de zah r, tutun, fructe, legume i flori. Zootehnia de ine 50% din valoarea produc iei agricole. 3.9.2.4. Infrastructura Infrastructura francez este modern i diversificat , cuprinznd 35.000 km de cale ferat (peste 1.200 km pentru trenurile de mare vitez ), 800.000 km de osele din care peste 10.000 km de autostr zi, 8.500 km de c i de naviga ie i o important flot comercial i aerian .

3.9.3. Comer ul exterior


 Volumul comer ului exterior s-a ridicat la 1.311 ml. $ n 2008, din care 605 exporturile, 706 importurile. UE de ine circa 65% din exporturi i 70% din importuri, principalii parteneri sunt: Germania, Italia, Marea Britanie i SUA. Structura pe m rfuri eviden iaz ponderea mare pe care o de in la export mijloacele de transport (50%), produsele chimice i farmaceutice (18%) i cele alimentare (8-9%), iar la import i eiul i gazele naturale, semifabricatele, bunurile de consum .a. Comer ul cu servicii ajunge la 300 mld. $ anual, din care circa 160 exporturile cu turismul pe primul loc (37%), urmat de serviciile de telecomunica ii, informatice i comerciale, iar importurile, circa 140 mld. $ cu acelea i categorii de servicii, ns ntr-o ordine invers .

3.9.4. Rela iile economice romno-franceze


Export FOB Import CIF TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 2. Produse vegetale 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 5. Produse minerale 6. Produse chimice 7. Materiale plastice, cauciuc, i articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 10. Past din lemn, hrtie, carton i articole din acestea 11. Materiale textile i articole din acestea 2004 2008 2004 2008 1608,4 2490,6 1866,2 3210,4 9,4 12,3 34,9 64,4 8,6 65,3 23,6 44,1 0,5 1,1 6,3 24,2 44,4 8,3 34,3 12,4 21,2 33,6 77,8 297,8 464,2 58,2 5,6 29,6 17,6 483,4 147,3 9,7 47,3 14,9 403,9 109,9 5,5 3,2 29,4 279,6 Sold 2004 -257,8 -25,5 -15,2 -23,1 -4,1 -264,2 2008 -719,8 -52,1 +21,2 -0,5 -38,1 +13,1 -386,3 - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 154,8 172,0 279,2 130,8 184,5 204,3 759,3 186,8 572,7 183,5 164,9 413,2 170,9 807,3 231,5 155,9 146,2

178,7 -51,7 -31,4 253,1 162,6 60,7 128,8 8,7 35,9 +0,1 -3,1 173,2 232,7 84,6 -

+26,4 +38,6 159,8 271,9 146,2 -11,8 -21,0 122,1 178,0 94,2 68,9

263,4 +203,8 +140,5 83,5

139

Export FOB Import CIF

2004 2008 12. nc l minte, p l rii, 73,0 83,5 17,7 7,5 +55,3 +76,0 114,4 42,4 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 23,0 14,8 18,5 25,4 +4,5 -10,6 64,3 137,3 materiale similare 14. Metale comune i articole 56,1 183,4 111,7 324,6 -55,6 -141,2 326,9 290,6 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 511,8 611,0 557,7 860,3 -45,9 -249,3 119,4 154,2 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 65,4 462,8 269,7 693,9 -204,3 -231,1 707,6 257,3 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 4,9 14,0 40,6 96,3 -35,7 -79,6 285,7 237,2 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 218,7 302,0 28,0 59,7 +190,7 +242,3 138,1 213,2 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold Sold 137,4 253,9 543,1 113,1 223,0 127,1

 Cu o pondere de 6,3% din schimburile comerciale realizate n 2008, Fran a s-a situat pe pozi ia a patra. Pozitiv este faptul c ponderea este mai mare la export (7,4%) dect la import (5,6%), cu toate acestea deficitul a crescut de aproape trei ori n perioada 2004 - 2008, ajungnd la 719,8 mil. . Structura exporturilor din 2008 plaseaz pe prima pozi ie ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 24,5 %, urmate de mijloacele de transport cu 18,6% i textilele-confec iile cu 16.2%, iar la import, ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 26,8%, mijloacele de transport cu 21,6%, produsele chimico-farmaceutice cu 14,5%.

3.10. Germania 3.10.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 3.300 mld. $ calculat la P.C. i 2.630 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 70% serviciile, 29% industria i 1% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 39.700 $ calculat la P.C. 31.900 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 18% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg echivalent combustibil; Deficitul bugetar: 0 (2008) i -3,2% (2009), datoria public 65,9%, respectiv 72,5% din PIB, cheltuielile publice (bugetare) 45% din PIB; Rezerva valutar : 100 mld. $.
140

3.10.2. Economia
Economia Germaniei este una dintre cele mai dezvoltate i solide economii, ocupnd locul 1 n UE i 7 n lume (la PIB total). Cu toate acestea, la ierarhia competitivit ii economiilor na ionale de ine numai locul 4 n UE i 8 n lume. n ultimele dou decade problema principal a fost costurile peste a tept ri ale unific rii, care s-au ridicat la 1.300 mld. (1990-2009). 3.10.2.1. Resursele naturale i energia Principala resurs natural este c rbunele (210 mil. to produc ie anual ), urmat de sare, minereu de fier i neferoase (zinc, plumb, bauxit ). Rezerve foarte mici exist i de i ei sau gaze. Suprafa a agricol reprezint 48% iar cea mp durit 31% din suprafa a rii. Energia electric este produs n principal de centralele pe c rbune (52%), urmat de atomo-electrice (28%) i cele pe gaze naturale (10%). Dependen a energetic este de 67%. 3.10.2.2. Industria Cu o produc ie de o el de 45,8 mil. to n 2008, Germania ocup locul 6 n lume (prima este China). Produc ia de aluminiu este de circa 700 mii to anual. Construc ia de ma ini este foarte dezvoltat i diversificat , pilonul principal l constituie mijloacele de transport, produc ia de autovehicule dep ind 6 mil. anual, urmat de locomotive, vagoane, vapoare i avioane; de asemenea produce ma ini unelte, utilaje pentru diferite industrii, aparatur optic , electronic i electrotehnic etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic realizeaz o gam variat de calitate i produse ca: ngr minte, cloro-sodice, mase plastice, articole din cauciuc, lacuri i vopsele, combustibili i medicamente. Germania import anual 160 mil. to de i ei i o cantitate nsemnat de gaze naturale. Industria materialelor de construc ii, sticl riei, ceramicii este foarte dezvoltat i diversificat (por elanurile de Meissen fiind cunoscute n toat lumea), realizeaz toat gama de produse, numai produc ia de ciment se ridic anual la circa 30 mil. to. Industria lemnului realizeaz anual circa 20 mil. m3 cherestea, 21 mil. to de hrtie i 17 mil. to cartoane. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, de i nu a fost la fel de dinamic ca celelalte ramuri, realizeaz cantit i mari de confec ii, tricotaje, lenjerie i nc l minte. Industria alimentar , este puternic dezvoltat i r spndit pe ntreg teritoriul rii, pentru a fi aproape de consumatori. Se produc cantit i importante de carne, lactate, pe te i legume. Germania ocup locul 4 n lume la produc ia de bere i produce aproape 5 mil. to zah r.
141

3.10.2.3. Agricultura Germania i asigur peste 50% din necesarul de produse agroalimentare datorit faptului c suprafa a agricol reprezint 48% din suprafa a rii i se practic o agricultur intensiv cu peste 5000 kg/ha la cereale. Agricultura de ine 1% din PIB i 0,6% din valoarea ad ugat , ns 12,6% din produc ia UE, 2,5% din popula ia activ , 3% din export i 5% din import, iar alimentele reprezint 16% din cheltuielile unei familii. Zootehnia de ine aproape 70% din valoarea produc iei agricole. 3.10.2.4. Infrastructura Re eaua de transport i telecomunica ii este modern i diversificat , cuprinde 45.000 km de cale ferat , 250.000 km de osele din care mii de km de autostr zi, numeroase ruri navigabile i canale, precum i accesul la Marea Nordului i cea Baltic (portul principal este Hamburg, cu un trafic anual de 65 mil. to).

3.10.3. Comer ul exterior


 Cu un volum total de 2662 mld. $ n 2008, Germania se afl n topul mondial, la export este din 2003 chiar pe primul loc. Balan a comercial nregistreaz un important excedent (circa 265 mld. $), la bunuri care acoper deficitul de la servicii. UE de ine circa 65% din exporturi i 65% din importuri, principalii parteneri sunt: Fran a, Marea Britanie, Olanda i SUA. La export predomin produsele manufacturate metalice (58%), urmate de cele chimico farmaceutice (16%), iar la import materiile prime ( i ei, gaze, cocs, bumbac), produsele din lemn i agroalimentare. Comer ul cu servicii ajunge la 300 mld. $ anual, din care exporturile cu mult mai mici dect importurile i ambele dominate (47%, respectiv 37%) de serviciile informatice, de comunica ii i comerciale.

3.10.4. Rela iile economice romno-germane


Export FOB Import CIF 2004 2008 2832,2 5534,5 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 15,9 18,1 2. Produse vegetale 14,2 54,2 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 2,6 10,7 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 17,5 38,1 5. Produse minerale 6,0 52,1 6. Produse chimice 35,1 87,7 7. Materiale plastice, cauciuc, i 109,1 214,2 articole din acestea 2004 3918,2 59,4 20,6 10,6 49,2 17,8 322,1 292,5 2008 9408,9 229,6 91,5 17,1 209,8 41,7 760,8 Sold 2004 2008 -1086,0 -3874,4 -43,5 -211,5 -6,4 -37,3 -8,0 -6,4 -31,7 -171,7 -11,8 +10,4 -287,0 -673,1 - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 195,4 240,1 356,7 113,8 386,5 486,2 381,7 444,1 582,8 411,5 161,3 80,0 217,7 426,4 541,6 868,3 234,3 88,1 249,8 236,2 234,5

691,1 -183,4 -476,9 196,3 236,3 260,0

142

Export FOB Import CIF

2004 2008 8. Piei crude, piei t b cite, 17,1 22,3 25,0 54,4 -7,9 -32,1 130,4 217,6 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 80,4 80,0 40,3 117,9 +40,1 -37,9 99,5 292,6 10. Past din lemn, hrtie, carton 10,8 7,2 108,1 166,1 -97,3 -158,9 66,7 153,6 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 915,9 763,9 440,1 593,5 +475,8 +170,4 83,4 134,8 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 74,5 73,6 5,9 39,5 +68,6 +34,1 98,8 669,5 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 39,4 31,1 43,5 91,0 -4,1 -59,9 78,9 209,2 materiale similare 14. Metale comune i articole 236,6 497,5 275,6 772,9 -39,0 -275,4 210,3 280,4 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 594,2 2146,5 1162,8 3004,6 -568,6 -858,1 361,2 258,4 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 452,4 1088,9 888,2 2114,9 -435,8 -1026,0 240,7 238,1 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 41,5 96,0 105,9 277,8 -64,4 -181,8 231,2 262,3 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 165,1 246,8 49,6 121,7 +116,1 +125,1 149,5 248,4 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold Sold 406,3 94,5 163,3 35,8 49,7 146,1 7,6,1 150,9 235,4 282,3 107,7

 Cel mai mare partener comercial al Romniei, care este Germania, a de inut n 2008 la export 16,4%, la import 16,5% i la total 16.5%. ngrijor tor este faptul c importurile au crescut mai rapid dect exporturile i astfel s-a nregistrat, n 2008, deficitul istoric de 3.874,4 mld. (16,5% din totalul Romniei) La export, ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat au de inut 38,8%, mijloacele de transport 19,7% i textileleconfec iile 13,8%, iar la import ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 31,9%, mijloacele de transport 22,5% i metalele 8,2%.

3.11. Grecia 3.11.1. Indicatori macro-economici


   PIB total: 260 mld. $ calculat la P.C. i 280 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 71% serviciile, 23% industria i 6% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 23.500 $ calculat la P.C. 25.400 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 25% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.500 kg, echivalent combustibil;
143

 Deficitul bugetar: -7,7% (2008) i 12,7% (2009), datoria public 99,2%, respectiv 113,4% din PIB, iar cheltuielile publice 60% din PIB; Rezerva valutar : 10 mld. $.

3.11.2. Economia
Economia Greciei se bazeaz tradi ional pe servicii i agricultur , numai n ultimii ani a crescut i rolul industriei. Perspectivele dezvolt rii viitoare nu sunt prea ncurajatoare, dovad c ocup locul 24 n UE i 47 n lume la indicele competitivit ii economiei na ionale. 3.11.2.1. Resursele naturale i energia Dispune de resurse variate, ns limitate, cele mai importante fiind cele de c rbune, bauxit , minereu de fier, de crom, zinc i cupru, precum i marmur . Suprafa a agricol de ine 38,7%, iar cea mp durit 51% din suprafa a rii. Energia electric este produs n principal de centralele pe c rbune (60%), cele pe combustibili lichizi (15%) i gaze (14%). Dependen a energetic este de 71%. 3.11.2.2. Industria Este dezvoltat siderurgia neferoaselor, produc ia anual de aluminiu fiind de circa 200 mii to, iar n 2008 a produs i 2,5 mil. to o el. Construc ia de ma ini este axat pe echipamente neelectrice, autovehicule, nave, electrocasnice i electronice. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce ngr minte, mase plastice, fire i fibre sintetice, cloro-sodice, combustibili i medicamente. Industria lemnului i a materialelor de construc ii este dezvoltat , beneficiind de abunden a materiilor prime locale. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, are tradi ii n Grecia i s-a dezvoltat i diversificat n ultimii ani. Industria alimentar , prelucreaz materiile prime specifice i cele mai cunoscute produse sunt uleiul de m sline, ig rile i conservele de pe te. 3.11.2.3. Agricultura Este un sector tradi ional i cu specific, ocup un loc important n economia rii, de innd 6% din PIB, 4,7% din valoarea ad ugat , 3,9% din produc ia UE, 10% din popula ia activ a rii, 15% din export i 7% din import, iar produsele agricole de in 20% din cheltuielile unei familii. Suprafa a ocupat de agricultur reprezint 38,7%.

144

3.11.2.4. Infrastructura n afara transportului maritim care de ine locul principal, Grecia dispunnd de cea mai important flot comercial din lume, sunt dezvoltate transportul rutier (37.000 km de osele, inclusiv autostr zi) i feroviar (2.500 km de c i ferate).

3.11.3. Comer ul exterior


 Volumul total a ajuns la circa 103 mld. $ n 2008, importurile (77,8 mld. $) fiind mai mari dect exporturile (25,5 mld. $) i astfel balan a comercial este cronic deficitar (52,6 mld. $ n 2008). UE de ine cam aceea i pondere la export ca i la import, respectiv circa 60%. Principalii parteneri sunt: Germania, Italia, Fran a, Marea Britanie. La export de in cte 20% fiecare textilele i confec iile, respectiv produsele chimice i farmaceutice, urmate de cele alimentare, iar la import ma inile i utilajele.

3.11.4. Rela iile economice romno-elene


Export FOB Import CIF TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 2. Produse vegetale 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 5. Produse minerale 6. Produse chimice 7. Materiale plastice, cauciuc, i articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 10. Past din lemn, hrtie, carton i articole din acestea 11. Materiale textile i articole din acestea 12. nc l minte, p l rii, umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i materiale similare 14. Metale comune i articole din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 2004 507,4 49,7 5,8 1,8 3,1 161,3 16,5 10,3 0,1 33,4 4,1 24,9 1,7 6,7 104,9 68,8 9,8 2008 618,9 41,5 20,2 5,1 21,4 57,5 23,6 58,8 0,5 33,0 11,1 19,6 1,4 10,2 178,1 114,5 14,1 Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 121,9 234,3 139,2 83,5 340,6 65,8 348,3 331,6 323,0 283,3 213,6 690,3 241,6 123,7 35,6 175,2 143,0 208,1 252,7

2004 2008 2004 2008 354,8 831,4 +152,6 +212,5 3,2 10,9 +46,5 +30,6 17,1 56,7 -11,3 -36,5 2,2 4,7 -0,4 +0,4 14,9 36,0 -11,8 -14,6 33,5 58,7 +127,8 -1,2 40,6 84,5 24,1 -60,9 36,1 0,6 0,6 9,1 36,1 0,6 5,2 73,4 75,9 0,6 100,8 2,3 2,9 25,9 61,8 8,5 8,3

-25,8 -42,0 570,9 279,2 162,8 -0,5 -5,0 -1,8 500,0 383,3 360,0 483,3 91,8

+32,8 +30,1 98,8

-14,8 270,7 284,6 296,0 78,7 82,3 171,2 376,8 141,7 -

-11,2 -42,2 +1,1 +1,5 -7,1

+1,9 152,2 159,6 126,7

189,9 +31,5 +11,8 169,8 258,7 37,5 124,1 30,1 -7,1 +9,2 -9,6 166,4 163,5 128,2 -

-16,0 143,9 501,7

145

Export FOB Import CIF

2004 2008 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 0,5 0,7 0,7 4,2 -0,2 -3,5 140,0 600,0 175,0 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 3,5 7,2 4,0 19,5 -0,5 -12,3 205,7 487,5 246,0 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold Sold

 Grecia se afl pe pozi ia 17 n topul principalilor parteneri comerciali ai Romniei, cu o pondere de 1,6% din total, respectiv 1,8% din exporturi i 1,5 % din importuri, spre deosebire de celelalte ri din UE, Grecia este printre pu inele cu o balan comercial favorabil Romniei, de 212,5% mil. n 2008. La export, ponderea cea mai mare, de 28.8% n 2008, o de in produsele siderurgice urmate de ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 18,5%, materiale plastice i combustibili cu 9,4% fiecare. La import, tot primele dou grupe de la export cu ponderi de 22,9% i, respectiv, 14,9%.

3.12. Irlanda 3.12.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 250 mld. $ calculat la P.C. i 190 mld. $ calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 70% serviciile, 27% industria i 3% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 56.400 $ calculat la P.C. 42.500 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 27 % din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.500 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -7,2% (2008) i -11,7% (2009), datoria public 45%, respectiv 64,5% din PIB, iar cheltuielile publice 40% din PIB; Rezerva valutar : 10 mld. $.

3.12.2. Economia
Datorit , n special, investi iilor str ine economia irlandez a cunoscut o dezvoltare f r precedent, dovad indicatorii de mai sus, mai ales nivelul ridicat al PIB-ului pe locuitor. Forumul de la Davos a situat-o pe locul 10 n UE i 21 n lume, la indicele competitivit ii economiei na ionale. 3.12.2.1. Resursele naturale i energia Subsolul irlandez de ine importante resurse de minereuri neferoase cum sunt cele de cupru, plumb, argint i n special zinc (locul 17 pe plan mondial cu o produc ie anual de circa 200 mii to). n platforma continental sau descoperit gaze naturale. Suprafa a agricol de ine 62,8% din suprafa a rii.
146

 Energia electric este produs n principal de c tre centralele pe gaze naturale (50%) urmate de cele pe c rbune (33%) i pe combustibili lichizi (10%). 3.12.2.2. Industria Irlanda este ara care n ultimele dou decenii a nregistrat cel mai mare ritm de cre tere a produc iei industriale, de aproape 10% pe an. Construc ia de ma ini realizeaz autovehicule, nave, ma ini agricole, electrotehnice i electronice, aparate electrice, echipamente de telecomunica ii etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic n numai 10 ani a crescut de apte ori, ajungnd s produc toat gama de produse specific acestui sector. Industria lemnului i a materialelor de construc ii ocup un loc mai redus n economia rii i realizeaz n principal produse pentru pia a local . Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, i-a redus ponderea n economie, aflndu-se n declin. Industria alimentar , valorific carnea i laptele sectorului zootehnic, iar cerealele pentru producerea berii i a whisky-ului. 3.12.2.3. Agricultura Suprafa a agricol foarte mare (62,8%) i ponderea important a p unilor i fne elor au permis dezvoltarea accelerat a zootehniei, (bovine, ovine i porcine). Importan a agriculturii rezult i din faptul c de ine 3% din PIB, 1,3% din valoarea ad ugat , 1,9% din produc ia UE, 7% din popula ia activ , 7% din export i 3% din import, iar cheltuielile unei familii cu aceste produse reprezint 17% din total 3.12.2.4. Infrastructura Re eaua de c i ferate m soar peste 2000 km, cea rutier 77.000 km iar cea de ruri i canale navigabile peste 1.000 km. Un rol important joac i transporturile maritime.

3.12.3. Comer ul exterior


 Volumul total a fost de 109 mld. $ n 2008, exporturile dep ind importurile, excedentul comercial fiind de 44 mld. $ n 2008. UE de ine n jur de 60% att din exporturi ct i din importuri. Principalii parteneri sunt: Marea Britanie (25%), SUA (15%) i Germania (9%). La export predomin produsele manufacturate din metal (50%), urmate de cele chimico-farmaceutice (30%) iar la import materiile prime. Comer ul cu servicii dep e te 15 mld. $ anual, importurile sunt mai mari dect exporturile (70% respectiv 60% de in serviciile de comunica ii, informatice i comerciale).

147

3.12.4. Rela iile economice romno-irlandeze


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 292,9 129,5 77,4 1000,0 37,2 34,9 200,0 231,8 235,0 283,3 88,5 79,1 155,5 1127,3 104,9 1250,0 135,7 817,0 95,8 23,6

2004 2008 2004 2008 2004 2008 31,0 90,8 128,3 166,1 -97,3 -75,3 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 0,01 0,1 4,3 1,6 -4,3 -1,5 2.Produse alimentare, b uturi i tutun 0,2 0,4 2,2 5,1 -2,0 -4,7 3.Produse minerale 7,3 0,2 +7,1 4.Produse chimice 1,8 5,1 39,2 34,7 -37,4 -29,6 5.Materiale plastice, cauciuc, i 0,1 0,7 1,0 2,1 -0,9 -1,4 700,0 210,0 articole din acestea 6.Past din lemn, hrtie, carton 0,0 0,03 1,1 12,4 -1,1 -12,4 1127,3 i articole din acestea 7.Materiale textile i articole din 9,2 8,8 13,3 4,5 -4,1 +4,3 956,5 33,8 acestea 8.nc l minte, p l rii, umbrele, 0,06 0,09 -0,03 i articole similare 9.Metale comune i articole din 0,7 2,7 1,5 2,8 -0,8 -0,1 385,7 186,7 acestea 10.Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 3,1 18,1 62,4 98,6 -59,3 -80,5 583,9 158,0 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 11.Mijloace i materiale de transport 5,3 44,4 0,04 1,1 +5,3 +43,3 837,7 12Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 0,02 0,04 2,4 2,3 -2,4 -2,3 200,0 95,8 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 13.M rfuri i produse diverse 9,5 2,5 0,6 0,4 +8,9 +2,1 26,3 66,7 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 i 2009

 De i comer ul cu Irlanda este mic i exporturile au crescut de aproape 3 ori n ultimii 4 ani, iar importurile cu numai 30%, balan a a fost deficitar . La export ponderea o de in mijloacele de transport cu 48,9% n 2008, urmate de ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 20%, iar la import ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat cu 59,4%, urmate de produsele chimico-farmaceutice cu 21,0%.

3.13. Italia 3.13.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 2.100 mld. $ calculat la P.C. i 1.800 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 70% serviciile, 27% industria i 3% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 35.200 $ calculat la P.C. 30.000 $ calculat la P.P.C.;
148

 Formarea brut a capitalului fix: 20% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.000 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -2,7% (2008) i -5,3% (2009), datoria public 105,8%, respectiv 115,1% din PIB, iar cheltuielile publice 48% din PIB; Rezerva valutar : 70 mld. $.

3.13.2. Economia
Italia este o ar cu o economie dezvoltat i diversificat , cum o arat i indicatorii de mai sus, totu i, Forumul de la Davos i acord un indice mic la productivitatea na ional , sitund-o abia pe locul 22 n UE i 42 n lume. 3.13.2.1. Resursele naturale i energia Italia este s rac n resurse naturale, n subsolul acesteia g sindu-se cantit i limitate de minereu de fier, sulf, marmur , travertin, zinc, cupru, argint .a. S-au descoperit i z c minte de gaze naturale, ns rezervele sunt mici. Suprafa a agricol de ine 51,1% i cea mp durit 22% din suprafa a rii. Energia electric este produs , n special, de centralele pe gaz (40%), urmate de cele pe combustibil lichid (25%), i c rbune (15%). Dependen a energetic este de 85%. 3.13.2.2. Industria Cele mai dinamice ramuri au fost cele produc toare de tip rituri i produse din lemn, cauciuc i materiale plastice, iar n declin cele de ig ri, radiouri-tv, echipamente informatice i de comunica ii. Produc ia de o el, s-a ridicat la 30,6 mil. to n 2008, iar cea de aluminiu la 200 mil. to. Construc ia de ma ini, realizeaz o gam variat de produse: autovehicule (cca 3 mil. pe an), vapoare, locomotive i vagoane, avioane, instala ii i utilaje industriale, electrotehnice i electronice, tractoare i ma ini agricole, optic i tehnic de calcul, ma ini unelte i utilaje de construc ii etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic , produce ngr minte, cloro-sodice, mase plastice, lacuri i vopsele, combustibili, medicamente .a. Industria materialelor de construc ii, sticl riei i ceramicii este foarte dezvoltat (sticla de Murano este cunoscut pe glob) i produce toat gama domeniului respectiv, o bun parte se export . Produc ia de ciment este de cca 45 mil. to anual. Industria lemnului, realizeaz anual cca 2 mil. m3 cherestea i 10 mil. to hrtie i cartoane. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, are o lung tradi ie n Italia i produce es turi, tricotaje, lenjerie, confec ii i nc l minte destinate att pie ei interne ct i exportului.
149

 Industria alimentar , ofer consumatorilor din ar i din str in tate n special produse din carne i pe te, legume i fructe, paste f inoase i vinuri. 3.13.2.3. Agricultura De ine un loc important n economia italian , contribuind cu 3% din PIB i 1,9% din valoarea ad ugat , ns cu 14,2% la produc ia UE, suprafa a agricol se ntinde pe 51,1 % din suprafa a rii, aproape 5% din popula ia activ lucreaz n agricultur , produsele agroalimentare de in 5% din export i 6% din import iar n balan a de cheltuieli a popula iei reprezint 17%. 3.13.2.4. Infrastructura Infrastructura este dezvoltat i diversificat , cuprinde 290.000 km de osele din care peste 10.000 km autostr zi, 20.000 km de cale ferat i o important flot comercial pentru transportul maritim.

3.13.3. Comer ul exterior


 Volumul total dep e te 1.107 mld. $, cu exporturi mai mici (549 mld. $), importuri (558 mld. $), realizndu-se o balan deficitar de doar 9 mld. $. U.E. de ine cam aceea i pondere la export ca i la import, de 60%, principalii parteneri fiind Germania, Fran a, Olanda i SUA; Structura exporturilor eviden iaz preponderen a manufacturatelor din metale (n special mijloacele de transport) cu 50%, urmate de textile, confec ii i nc l minte cu 18%. La import: i eiul, gazele naturale, c rbunii i minereul de fier. Comer ul cu servicii a ajuns la peste 250 mld. $, exporturile dep ind pu in importurile i cuprind n special serviciile turistice (42%) i cele informatice, de comunica ii i comerciale (35%). La import predomin cele care ocup locul doi la export.

3.13.4. Rela iile economice romno-italiene


Export FOB Import CIF 2004 2008 4014,0 5218,8 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 42,3 56,7 2. Produse vegetale 58,3 88,3 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 2,0 2,2 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 7,9 211,5 5. Produse minerale 90,4 27,1 6. Produse chimice 60,3 128,3 7. Materiale plastice, cauciuc, i 74,1 224,8 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 128,0 130,9 bl nuri i produse din acestea Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 130,0 146,6 279,9 134,0 322,3 151,4 861,1 110,0 388,9 737,5 2677,2 378,4 30,0 254,7 211,8 172,9 152,6 158,1 86,2 93,5 80,7

2004 2008 2004 2008 4514,7 6620,1 -500,7 -1401,3 24,6 79,3 +17,7 -22,6 11,3 97,3 +47,0 -9,0 3,6 14,0 -1,6 -11,8 24,6 93,1 -16,7 +118,4 27,8 70,8 +62,6 -43,7 178,9 309,3 -118,6 -181,0 240,7 503,9

384,6 -166,6 -155,8 303,4 434,4 -375,9 -303,5 122,6

150

Export FOB Import CIF

9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 10. Past din lemn, hrtie, carton 21,5 25,9 97,4 122,3 -75,9 -96,4 120,5 125,6 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 1345,8 1306,5 1371,3 1093,0 -25,5 +213,5 97,1 79,7 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 888,6 777,8 220,1 249,8 +668,5 +528,0 87,5 113,5 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, 25,8 23,5 71,0 127,6 -45,2 -104,1 91,1 179,7 ciment, ceramic , sticl . i materiale similare 14. Metale comune i articole 427,8 706,7 420,4 973,6 +7,4 -266,9 165,2 231,6 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 485,1 926,7 909,3 1612,7 -424,2 -686,0 191,0 177,4 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 48,2 223,2 156,1 563,9 -107,9 -340,7 463,0 361,2 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, 22,4 34,5 58,8 94,5 -36,4 -60,0 154,0 160,7 medico-chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 133,1 162,3 155,6 223,1 -22,5 -60,8 121,9 143,4 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold 131,6 132,3 25,0 41,3 +106,6 +91,0 100,5 165,2 85,4 Sold 127,0 79,0 230,3 161,7 315,7 164,8 270,2

 Dac pn n 2006 Italia ocupa prima pozi ie n comer ul exterior al Romniei cu 15.9%, n 2008 cu numai 13,5% ocup pozi ia a doua dup Germania (16,5%), deficitul comercial aproape c s-a triplat ntre 2004 i 2008, ajungnd la 1401,3 mil. Exporturile sunt dominate de textile i confec ii cu 25% din total, urmate de ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 17,8% i nc l minte 14,9%, iar importurile de ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat 24,4%, materialele textile 16,5% i metalele 14,7%.

3.14. Letonia 3.14.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 23 mld. $ calculat la P.C. i 27 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 73% serviciile, 23% industria i 4% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 10.000 $ calculat la P.C. 12.000 $ calculat la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 25% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 1.400 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -4,1% (2008) i -10,0% (2009), datoria public 19,5%, respectiv 34,8% din PIB, iar cheltuielile publice 40% din PIB; Rezerva valutar : 4 mld. $.
151

3.14.2. Economia
S rac n resurse i o economie prea legat de fosta URSS (i furniza toate materiile prime i constituia principala pia de desfacere), Letonia a avut o tranzi ie dificil , cu o dezindustrializare rapid (ponderea industriei n PIB s-a redus cu 13 puncte procentuale) i cu repercusiuni asupra popula iei. Cu toate acestea, Forumul de la Davos i-a acordat un cec n alb, sitund-o pe locul 17 n UE i 36 n lume (naintea Italiei sau Greciei) la competitivitatea economiei na ionale. 3.14.2.1. Resursele naturale i energia Turba, materialele de construc ii, suprafa a agricol (38,5%) i cea mp durit de (46%), acestea sunt resursele naturale ale Letoniei. Energia electric este produs , n principal, de hidrocentrale (55%) i centralele care folosesc gazele naturale (35%). 3.14.2.2. Industria Cele mai dinamice ramuri din perioada de tranzi ie au fost industria lemnului i cea a metalelor de baz (n 2008 a produs 0,6 mil. to de o el) Construc ia de ma ini s-a axat pe producerea de mijloace de transport i vagoane, aparataj electric i electronic, ma ini unelte i agricole, .a. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic , produce ngr minte, lacuri i vopsele, combustibili, medicamente .a. Industria materialelor de construc ii: ciment, ipsos, c r mid silicat .a. Industria lemnului: cherestea cca 4 mil. m3 furnir, mobil , chibrituri, celuloz i hrtie. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, realizeaz o gam variat specific sectorului. Industria alimentar , prelucreaz lapte, carne i pe te. 3.14.2.3. Agricultura De i suprafa a agricol se ntinde pe 38,5%, agricultura contribuie cu 4% din PIB, 2,2% din valoarea ad ugat , ns cu numai 0,2% la produc ia UE. Aproape 12% din popula ia activ lucreaz n agricultur , produsele agroalimentare de in 5% din export i 10% din import iar cheltuielile cu alimentele reprezint 30% din bugetul unei familii. Zootehnia de ine aproape 70% din valoarea produc iei agricole. 3.14.2.4. Infrastructura Este n plin proces de modernizare i deocamdat cele mai importante sunt c ile ferate i maritime, care asigur majoritatea traficului de m rfuri, par ial i de pasageri.
152

3.14.3. Comer ul exterior


 Volumul total este n jur de 20 mld. $, importurile dep esc exporturile, ceea ce a condus la o balan cronic deficitar . U.E. de ine peste 70% att la exporturi ct i la importuri, principalii parteneri: Germania, Marea Britanie, Suedia i Federa ia Rus ; Comer ul cu servicii s-a dezvoltat n ultimii ani i a ajuns la cca 5 mld. $, exporturile dep esc importurile, ponderea cea mai mare o au transporturile.

3.14.4. Rela iile economice romno-letone


- mil. i % Evolu iile (%) Export FOB Import CIF Sold 2008/2004 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold 6,0 18,6 2,3 42,6 +3,7 -24,0 310,0 1852,2 TOTAL, din care 1. Produse alimentare, b uturi i tutun 3,6 1,6 +2,0 2. Materiale plastice, cauciuc, i 2,2 1,4 0,02 0,3 +2,2 +1,1 63,6 500,0 articole din acestea 3. Produse din lemn, exclusiv mobilier 0,1 2,3 -2,2 4. Materiale textile i articole din 0,08 1,5 -1,4 acestea 5. Metale comune i articole din 2,9 0,8 +2,1 acestea 6. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 1,3 9,4 1,2 11,2 +0,1 -1,8 723,1 933,3 1800,0 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 7. M rfuri i produse diverse 0,3 23,0 -22,7 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

 Letonia fiind o ar mic cu 2,4 mil. locuitori, i mai ndep rtat , comer ul Romniei cu aceasta este f r prea mare importan , negativ este ns faptul c de la o balan excedentar existent pn n 2006, din 2007 aceasta a devenit deficitar . n 2008, la export ponderea au de inut-o ma inile, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 50,5% i produsele alimentare cu 19,3%, iar la import m rfurile diverse 54,0%, ma inile, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu 26,3%.

3.15. Lituania 3.15.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 35 mld. $ calculat la P.C. i 37 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 63% serviciile, 32% industria i 5% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 10.300 $ calculat la P.C. 10.900 $ calculat la P.P.C.;
153

 Formarea brut a capitalului fix: 23% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.400 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -3,2% (2008) i 9,1% (2009), datoria public 15,6%, respectiv 29,5% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din PIB; Rezerva valutar : 6 mld. $.

3.15.2. Economia
n ultimii ani economia a fost restructurat , n special industria, serviciile au c p tat un rol important iar agricultura i-a redus din pondere. La competitivitatea economiei na ionale se afl cu mult n urma celorlalte dou ri baltice ocupnd locul 20 n U.E. i 40 n lume. 3.15.2.1. Resursele naturale i energia Este s rac n resurse naturale, turba se afl din abunden ns are o putere caloric redus . Suprafa a agricol este mare ocupnd 53,5% i cea mp durit 31%. Energia electric , pn n 2009 era produs n propor ie de 82% de centrala atomoelectric Ignalia, ns fiind o tehnologie veche este pe cale de a fi nchis . ntre timp, a crescut ponderea centralelor pe gaz (20%). 3.15.2.2. Industria Construc ia de ma ini s-a dezvoltat i produce cantit i importante de ma ini i utilaje, frigidere, televizoare, nave i ma ini agricole, instrumente de precizie etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic , produce o gam variat de produse specifice acestui sector. Industria lemnului, beneficiind de materie prim local , produce cherestea (1,5 mil. m3), celuloz i hrtie, furnir, mobil i chibrituri. Industria materialelor de construc ii, folose te rocile aflate pe suprafe e ntinse i produce c r mizi, ciment, ipsos .a. Se prelucreaz i chihlimbarul. Industria textil , a confec iilor i a nc l mintei, realizeaz es turi, tricotaje, confec ii i diverse tipuri de nc l minte. Industria alimentar , prelucreaz produse animale i piscicole. 3.15.2.3. Agricultura Suprafa a agricol este mare (53,5 % din suprafa a rii), ns condi iile pedo-climatice nu permit randamente mari, de aceea este orientat c tre cre terea animalelor. Alte date privind importan a agriculturii: 5% din PIB i 2,9% din valoarea ad ugat ns numai 0,5% din produc ia UE, 13% din popula ia activ , 9% din export i 8% din import, iar pentru alimente lituanienii aloc 32% din buget.
154

3.15.2.4. Infrastructura Sistemul de comunica ii cuprinde toate formele de transport, de la feroviar i rutier la fluvial i maritim. Se fac eforturi de modernizare a acestuia.

3.15.3. Comer ul exterior


 Volumul total dep e te 32 mld. $ anual, ns exporturile sunt mai mici dect importurile, astfel balan a comercial a devenit cronic deficitar . U.E. de ine n medie 60%, iar principalii parteneri sunt: Germania, Letonia, Federa ia Rus i Polonia; Exportul este constituit din produsele din metal, textilele, confec iile i chimico-farmaceutice, iar importurile din i ei i gaze, ma ini i utilaje. Comer ul cu servicii dep e te 6 mld. $ anual, este format din serviciile de transport i cele turistice, att exporturile ct i importurile.

3.15.4. Rela iile economice romno-lituaniene


- mil. i % Evolu iile (%) Export FOB Import CIF Sold 2008/2004 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold 7,4 30,7 11,4 32,1 -4,0 -1,4 414,9 281,6 35,0 0,1 2,3 -2,2 5,2 2,7 +2,5 0,8 3,1 2,2 8,0 -1,4 -4,9 387,5 363,6 350,0

TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 2. Produse alimentare, b uturi i tutun 3. Produse chimice 4.Materiale plastice, cauciuc, i 2,1 3,9 0,5 0,5 +1,6 +3,4 185,7 100,0 212,5 articole din acestea 5. Produse din lemn, exclusiv mobilier 1,1 0,2 +0,9 6.Materiale textile i articole din 2,3 6,3 3,8 0,5 -1,5 +5,8 273,9 13,2 acestea 7.Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl i 0,1 1,1 -1,0 materiale similare 8. Metale comune i articole din 1,1 4,2 0,1 3,4 +1,0 +0,8 381,8 3400,0 80,0 acestea 9.Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate de nregistrat 0,6 5,0 3,5 6,5 -2,9 -1,5 833,3 185,7 51,7 sau reprodus sunetul i imaginea 10.Mijloace i materiale de transport 0,03 0,7 0,2 3,8 -0,2 -3,1 2333,3 190,0 1550,0 11.M rfuri i produse diverse 0,1 0,3 0,1 1,5 0 -1,2 300,0 1500,0 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

 De i este ara cea mai populat (3,6 mil. locuitori) dintre cele trei ri baltice, nici cu Lituania, Romnia nu are un comer dezvoltat i diversificat, iar balan a a nregistrat un deficit mic, ns constant. n 2008, grupa textilelor i confec iilor a nregistrat 20,5% din totalul exporturilor, produsele alimentare 17,0%, ma inile, echipamentele electrice i
155

aparatele de nregistrat cu 16,3% iar la import produsele chimico-farmaceutice 25,0%, ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 20,2%.

3.16. Luxemburg 3.16.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 38 mld. $ calculat la P.C.; Structura PIB-ului: 75% serviciile, 25% industria; PIB-ul pe locuitor: 76.000 $ calculat la P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 24% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 7.500 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: 2,5% (2008) i -1,1% (2009), datoria public 13,5%, respectiv 14,9% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B. Rezerve valutare: 7 mld. $.

3.16.2. Economia
Dat fiind dimensiunea redus (3.000 km2) i implicit a pie ei, economia luxemburghez depinde decisiv de cea extern , a a se explic ponderea de 85% din P.I.B. a exporturilor (fa de 60% n Belgia sau 20% n Fran a) sau faptul c industria export 70% din produc ie, iar b ncile 90% din servicii. La competitivitatea economiei na ionale se situeaz pe locul 10 n U.E. i 21 n lume. 3.16.2.1. Resursele naturale i energia Nu are resurse naturale i este dependent energetic n totalitate (produce 185 kg. echivalent combustibil i consum 8.500 kg.) 3.16.2.2. Industria Ini ial siderurgia a constituit suportul principal al industriei i n general al economiei, odat cu intrarea acestuia n criz ara s-a orientat c tre servicii, n special cele bancare. n afar de siderurgie (cu o produc ie de 2,6 mil. to. o el n 2008) n ultimele decenii s-a dezvoltat construc ia de ma ini (motoare), industria lemnului (a crescut de 4 ori), artizanatului i cea agro-alimentar . 3.16.2.3. Agricultura Procentual, suprafa a agricol este mare, 49,4% din suprafa a rii, ns n realitate se ntinde pe numai 127.000 ha, de aceea are o importan foarte mic , de innd circa 0,3% din PIB i valoarea ad ugat , 0,1% din produc ia U.E., 1,2 % din popula ia activ , 0,5% din export i 1,3% din import, 17% din cheltuielile popula iei.
156

3.16.2.4. Serviciile Specificul economiei l constituie sectorul serviciilor bancare, de asigur ri i reasigur ri i bursele de valori (pia a de capital) care laolalt de in 75% din PIB-ul rii i este principala surs de bun stare. Informatizarea din ultimii ani a m rit fiabilitatea i eficien a acestei pie e, dnd mai mult ncredere investitorilor locali i str ini. 3.16.2.5. Infrastructura Datorit pozi iei sale geografice i faptului c aici i au sediul mai multe institu ii ale UE, Luxemburgul a devenit un important nod de comunica ii, fiind legat prin c i ferate, rutiere i linii aeriene de ntreaga Europ i de restul lumii.

3.16.3. Comer ul exterior


 Volumul total a fost de 43 mld. $ din care 18 exporturile i 25 importurile, balan a fiind deficitar . U.E. de ine aproape 90% din export i 75% din import, dependen a de comer ul intracomunitar fiind aproape total . Principalii parteneri: Germania, Fran a i Belgia. La export, produsele din metal de in 50%, iar cele chimico farmaceutice 30%,iar la import materiile prime siderurgice i combustibilii. Comer ul cu servicii este la acela i nivel ca i cel cu bunuri cu deosebirea c balan a este excedentar .

3.16.4. Rela iile economice romno-luxemburgheze


Categorii de produse TOTAL, din care 1. Produse minerale 2. Produse chimice 3. Materiale plastice, cauciuc, i articole din acestea 4. Produse din lemn, exclusiv mobilier 5. Materiale textile i articole din acestea 6. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl i materiale similare 7. Metale comune i articole din acestea 8. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 9. Mijloace i materiale de transport - mil. i % Evolu iile (%) Export FOB Import CIF Sold 2008/2004 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold 3,5 10,2 15,8 80,6 -12,3 -70,4 291,4 510,1 572,3 3,5 0,0 3,5 0,2 0,2 0,3 7,1 -0,1 -6,9 100,0 2366,7 6900,0 0,03 0,1 0,0 0,0 1,9 0,0 0,1 1,02 1,6 0,0 0,3 0,4 2,9 2,9 1,1 1,2 5,0 2,2 0,3 5,7 0,1 2,0 1,4 29,4 28,1 2,9 -2,9 -1,0 -1,2 -5,0 -0,3 -0,3 -5,6 +0,9 196,5 193,1 40,0

-0,4 1600,0 181,8 -1,4 -29,1 -

116,7 116,7 588,0 582,0

-27,7 21,1 1277,3 9233,3 0 9666,7 -

157

Categorii de produse

Export FOB Import CIF

2004 2008 10. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 0,0 0,03 1,7 -1,7 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 11. M rfuri i produse diverse 0,6 0,02 1,3 1,2 -0,7 -1,1 92,3 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold Sold 157,1

 De i schimburile comerciale cu Luxemburg sunt la un nivel redus, datorit cre terii mai accelerate a importurilor n raport cu exporturile, deficitul a crescut de aproape 6 ori ntre 2004 - 2008. La import, 34,9 de in ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat, iar metalele 36,5%. La export mijloacele de transport 28,4% i combustibilii 34,3%.

3.17. Malta 3.17.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 6,3 mld. $ calculat la P.C.; Structura PIB-ului: 68% serviciile, 29% industria i 3% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 15.800 $ calculat la P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.900 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -4,7% (2008) i -3,8% (2009), iar datoria public 63,6%, respectiv 66,8% din PIB; Rezerve valutare: 3 mld. $.

3.17.2. Economia
Malta este una din rile slab dezvoltate din U.E., cu o economie bazat pe servicii i n care industria a c p tat un loc mai important n ultimii ani datorit investi iilor str ine. n ierarhia competitivit ii economiilor na ionale se situeaz naintea Italiei i Greciei, ocupnd locul 19 n U.E. i 39 n lume. 3.17.2.1. Resursele naturale i energia Malta este lipsit de resurse minerale, inclusiv energetice, economia bazndu-se pe import i investi ii str ine (circa 1 mld. $ anual). 3.17.2.2. Industria Construc ia de ma ini s-a dezvoltat n ultimii ani i produce ma ini i echipamente electrice, aparate de radio i TV, electronice, echipamente de comunica ii, motoare, vapoare .a.
158

 Industria u oar realizeaz confec ii, textile i nc l minte. Industria alimentar prelucreaz materie prim indigen i din import, realiznd o gam variat de produse. 3.17.2.3. Agricultura Suprafa a agricol ocup numai 38,1% din suprafa a rii, ns de ine 3% din PIB i 1,3% din valoarea ad ugat , dar sub 0,1% din produc ia U.E., 1,5% din popula ia activ , 2% din export i 8% din import. 3.17.2.4. Infrastructura Malta nu dispune de c i ferate, leg turile dintre localit i realizndu-se pe osele, iar comer ul exterior cu vapoare. Dispune de o important flot comercial (locul 5 pe glob), iar portul i aeroportul principal este La Valletta.

3.17.3. Comer ul exterior


 Volumul total se ridic la circa 3,3 mld. $, din care 1,8 exporturile i 1,5 importurile, balan a fiind excedentar . U.E. de ine numai 40% din export, ns 60% din import, iar principalii parteneri sunt: SUA, Singapore, Fran a i Italia. Exporturile sunt constituite n principal din produse din metal, textile i chimicale.

3.17.4. Rela iile economice romno-malteze


Categorii de produse Export FOB Import CIF - mil. i % Evolu iile (%) Sold 2008/2004 2004 2008 Exp. Imp. Sold 57,6 12,0 58,7 245,0 20,8 0,2 -1,0 28,0 36,4 56,5 130,0 2,6 -13,5 -

2004 2008 2004 2008 68,1 40,0 11,4 28,0 TOTAL, din care 1. Produse vegetale 0,0 0,0 2. Produse alimentare, b uturi i tutun 0,2 1,2 3. Produse minerale 64,4 36,4 4. Produse chimice 2,6 16,1 5. Piei crude, piei t b cite, 0,0 5,0 -5,0 bl nuri i produse din acestea 6. Articole din piatr , ipsos, ciment, 0,0 1,9 -1,9 ceramic , sticl i materiale similare 7. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 0,4 0,3 10,4 1,3 0,1 -1,9 75,0 12,5 de nregistrat sau reprodus 8. Mijloace i materiale de transport 2,6 0,03 2,1 2,6 -2,1 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 - 2009

 Malta, ara cea mai pu in populat din U.E. (400 mii locuitori), are un comer redus i cu Romnia, de numai 68 mil. Euro n 2008, cu o balan ns excedentar , dar n sc dere.
159

 Exporturile Romniei sunt constituite din combustibili (91,0%), iar importul din produse chimico farmaceutice (57,5 %).

3.18. Marea Britanie 3.18.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 2.600 mld. $ calculat la P.C. i 2.200 calculat la P.P.C.; Structura PIB-ului: 73% serviciile, 26% industria i 1% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 42.500 $ la P.C. 36.000 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 18% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.000 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -6,9% (2008) i -12,7% (2009), datoria public 55,5%, respectiv 72,9% din PIB, iar cheltuielile bugetare 45% din P.I.B.; Rezerve valutare: 60 mld. $.

3.18.2. Economia
 Marea Britanie, din prima putere economic a lumii n secolul XIX, abia mai figureaz n prezent n topul celor zece (dup PIB-ul total). Revigorarea din ultimii ani s-a datorat infuziei de capital str in i cre terii rolului sectorului financiar-bancar. Tunelul de sub Canalul Mnecii a jucat i el un rol pozitiv. Forumul de la Davos a acreditat-o cu o pozi ie de frunte n topul competitivit ii economiilor na ionale, sitund-o pe locul 6 n U.E. i 10 n lume. 3.18.2.1. Resursele naturale i energia Principala resurs natural a fost i r mne c rbunele, ns descoperindu-se (n anii 60) i ei i gaze naturale n Marea Nordului, acesta a trecut pe planul al doilea, produc ia reducndu-se de la 285 mil. to. n 1913 la 25 mil. to. n 2008. rezervele de i ei dep esc 2 mld. To., iar cele de gaze 700 mld. m3. suprafa a agricol reprezint 66,2% (cea mai mare din U.E.), iar cea mp durit numai 10% Energia electric provine din centralele pe c rbune (50%), atomoelectrice (20%) i gaze (16%), produc ia reprezint 90% din consum, deci dependen a energetic este de numai 10%.. 3.18.2.2. Industria Marea Britanie are o industrie dezvoltat i diversificat la care i-au adus contribu ia noile resurse naturale, tradi ia, educa ia i investi iile str ine. Produc ia de o el se ridic la 13,5 mil. to. n 2008, iar cea de aluminiu la 350 mii to. (272 n 1999).
160

 Construc ia de ma ini are trei componente de baz : automobile (2 mil. pe an), aeronave i vapoare. n afara acestora se remarc produsele electronice i electrotehnice, informatice, optice, de m sur i control, ma ini unelte, utilaje i instala ii etc. Se construiesc platforme maritime de foraj i extrac ie a i ieiului. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce: ngr minte, mase plastice, cauciuc sintetic, produse clorosodice, combustibili, medicamente, lacuri i vopsele etc. Industria materialelor de construc ii produce cele necesare sectorului edilitar, produc ia de ciment anual este de circa 12 mil. to. Industria lemnului realizeaz n medie anual 3 mil. m3 de cherestea i 7 mil. to. hrtie i cartoane. Industria textil , a confec iilor i nc l mintei, cu lung tradi ie n Marea Britanie, este n declin i produce, n special, confec ii i tricotaje. Industria alimentar , bucurndu-se de o bogat baz de materie prim indigen , produce, de la panifica ie la conserve de carne i pe te, zah r i lactate. 3.18.2.3. Agricultura Condi iile pedoclimatice permit o agricultur performant , dovad c n 2008 s-au realizat 8.000 kg de gru la hectar. Suprafa a agricol raportat la cea na ional este cea mai mare din U.E., respectiv 66,2%, n agricultur lucreaz numai 1,5% din popula ia activ , agricultura de ine 0,4% din valoarea ad ugat , 6,5% din produc ia U.E., 5% din export i 6% din import, iar n bugetul unei familii reprezint 18% din cheltuieli. P unile i fne ele ocupnd 28% din terenurile arabile i pomicole, au permis dezvoltarea unui puternic sector zootehnic, care de ine 70% din valoarea produc iei. 3.18.2.4. Infrastructura Traficul intern de m rfuri i pasageri se realizeaz n propor ie de 60% pe osele i autostr zi (330.000 km din care 3.000 autostr zi), c ilor ferate le revine numai 22% (17.000 km), iar 18% c ilor navigabile. Este important i transportul maritim, mai ales pentru comer ul exterior, Marea Britanie de innd 10% din flota comercial mondial (n 1880 de inea 60%).

3.18.3. Comer ul exterior


 Volumul total s-a ridicat la peste 1.091 mld. $ n 2008, din care exporturile la circa 459 mld. $, iar importurile la circa 632 mld. $, balan a fiind constant i puternic deficitar . U.E. de ine n jur de 55%, att din export ct i din import, principalii parteneri fiind: SUA, Germania, Fran a i Canada.
161

 La export predomin manufacturatele din metal (50%), urmate de produsele chimico-farmaceutice (17%), iar la import materiile prime, chimicalele, textilele .a. Comer ul cu servicii, ridicndu-se la aproape 400 mld. $ i exporturile dep ind cu mult importurile, cu excedentul respectiv se acoper n bun parte deficitul. La export predomin (45%) serviciile de telecomunica ii, informatice i comerciale, iar la import turismul (40%).

3.18.4. Rela iile economice romno-britanice


Categoria de produse Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 87,7 129,1 61,1 214,7 7200,0 266,7 351,7 100,3 74,0 621,7 142,9 11,9 275,9 124,6 114,2 14,3 46,5 156,0 68,2 36,7 43,2 3,1 22,1 240,2

2004 2008 2004 2008 2004 2008 1259,0 1104,6 859,6 1109,5 399,4 -4,9 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 3,6 2,2 3,4 7,3 0,2 -5,1 2. Produse vegetale 0,1 7,2 0,9 2,4 -0,8 4,8 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 3,7 0,1 3,6 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 2,9 10,2 30,6 30,7 -27,7 -20,5 5. Produse minerale 2,3 14,3 10,7 15,3 -8,4 -1,0 6. Produse chimice 8,3 22,9 129,4 161,2 -121,1 -138,3 7. Materiale plastice, cauciuc, i 17,0 60,8 45,0 64,8 -28,0 -4,0 357,6 144,0 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 8,2 5,4 3,9 3,4 4,3 2,0 65,8 87,2 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 9,8 15,3 0,7 1,1 9,1 14,2 156,1 157,1 10. Past din lemn, hrtie, 1,5 4,6 16,9 15,1 -15,4 -10,5 306,7 69,3 carton i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 645,9 339,3 216,7 181,8 429,2 157,5 52,5 83,9 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 32,0 17,0 0,3 3,3 31,7 13,7 53,1 1100,0 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl i 11,0 4,2 5,0 7,6 6,0 -3,4 38,2 152,0 materiale similare 14. Metale comune i articole 64,8 73,1 35,3 72,2 29,5 0,9 112,8 204,5 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 311,4 356,2 230,1 374,2 81,3 -18,0 114,4 162,6 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 71,3 66,5 93,2 119,1 -21,9 -52,6 93,3 127,8 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico2,4 3,8 21,6 25,9 -19,2 -22,1 158,3 119,9 chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 63,4 92,0 15,0 16,6 48,4 75,4 145,1 110,7 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 - 2009
63,4

115,1

155,8

162

 Al 13-lea partener comercial al Romniei n 2008, cu 2,4% din total (3,3% din export i 1,9% din import) din 2007 a ncetat s fie printre pu inele ri din U.E. care nregistrau o balan deficitar cu Romnia, deficitul pentru Romnia fiind n 2008 de 4,8 mil. Euro, foarte mic raportat la volumul de peste 2 mld. Euro. Exporturile au fost dominate de ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat cu o pondere de 32,2%, urmate de textile i confec ii cu 30,7%, metalele 6,6% iar la import ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 33,7%, materialele textile 16,4% i produsele chimico farmaceutice 14,5%.

3.19. Olanda 3.19.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 760 mld. $ la P.C. i 620 mld. $ la P.P.C.; Structura PIB-ului: 72% serviciile, 26% industria i 2% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 46.000 $ calculat la P.C. i 37.600 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 5.300 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: 0,7% (2008) i -4,9% (2009), datoria public 58,2%, respectiv 62,3% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.; Rezerve valutare: 25 mld. $.

3.19.2. Economia
Olanda este a 6-a putere economic a U.E. (dup PIB-ul total) n care rolul cel mai important l joac comer ul exterior, serviciile i transporturile maritime. Are i perspective optime n viitor, dovad c ocup locul 5 n U.E. i 9 n lume la coeficientul competitivit ii economiei na ionale. 3.19.2.1. Resursele naturale i energia Principala resurs natural o reprezint gazele naturale (intrate n exploatare n anii 50) care au f cut din Olanda al 5-lea mare produc tor mondial. Alte resurse: i eiul i c rbunele. Suprafa a agricol reprezint 47,2%, iar cea mp durit 10%. Energia electric este produs n principal cu centrale pe gaze (59%), urmate de cele pe c rbune (28%). Nu exist dependen energetic (consum 4.000 kg i produc ie 5.000 kg). 3.19.2.2. Industria Industria olandez este puternic dezvoltat i foarte diversificat , n ultimii ani a avut un ritm de cre tere foarte mic, de 1-2% pe an. Produc ia de o el s-a ridicat la 6,8 mil. to. n 2008, iar cea de aluminiu la 300 mii to.
163

 Construc ia de ma ini realizeaz mijloace de transport aerian i feroviar, vapoare, autovehicule, utilaje i instala ii industriale, aparatur electric , electrotehnic i electronic etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce o gam larg de combustibili lichizi, ngr minte, clorosodice, mase plastice, lacuri i vopsele, medicamente .a. Industria materialelor de construc ii i a lemnului, de i f r prea multe surse de materie prim proprie, produce principale produse specifice sectorului, de exemplu 3,5 mil. to hrtie i carton. Industria textil , confec iilor i nc l mintei realizeaz o gam larg de produse, ns n ultimii ani, datorit importurilor mai ieftine, s-a aflat n declin. Industria alimentar este puternic dezvoltat , beneficiind de o bogat baz de materii prime indigene, ns i importate (citrice, cafea, ceai i cacao) pe care le prelucreaz n vederea exportului n alte ri. 3.19.2.3. Agricultura Olanda are o agricultur performant , cu o produc ie medie la hectar de peste 8.000 kg la cereale, suprafa a agricol reprezint 47,2%, agricultura de ine 2% din PIB i 1,7% din valoarea ad ugat , ns 6,9% din produc ia U.E., 3% din popula ia activ , 12% din exporturi i 8% din importuri., iar cheltuielile popula iei cu produse agro alimentare reprezint 15%. Olanda este unul dintre cei mai mari exportatori mondiali de lapte, ou , carne de porc i cartofi. Fne ele i p unile ntinzndu-se pe suprafe e ntinse (30% din suprafa a arabil ) au permis o puternic dezvoltare a sectorului zootehnic (vaci de lapte i porci). 3.19.2.4. Infrastructura Olanda dispune de o re ea intens de c i ferate (3.000 km), osele moderne (90.000 km din care 2.000 km autostr zi) i peste 5.000 km de c i fluviale i canale navigabile. Un rol important joac transportul maritim, portul Rotterdam fiind cel mai mare din lume (300 mil. to anual).

3.19.3. Comer ul exterior


 Volumul total n 2008 a fost de 1030 mld. $ din care exportul 541 i importul 489, balan a comercial fiind puternic excedentar . U.E. de ine 80% din export i numai 55% din import, principalii parteneri: Germania, Belgia, Fran a, SUA i Marea Britanie. La export predomin produsele manufacturate din metal (40%) urmate de cele chimico farmaceutice i alimentare, iar la import tot produsele manufacturate.
164

 Comer ul cu servicii este de peste 100 mld. $, exporturile dep esc cu pu in importurile, iar categoria cea mai important o reprezint serviciile de comunica ii, informatice i comerciale (50%).

3.19.4. Rela iile economice romno-olandeze


Categoria de produse Export FOB Import CIF - mil. i % Evolu iile (%) Sold 2008/2004 2004 2008 Exp. Imp. Sold 115,4 -1154,3 162,4 437,3 1000,3 -18,7 -125,7 160,0 564,1 672,2 -7,8 43,0 1075,7 471,4 -3,9 -16,6 500,0 427,5 425,6 -11,9 -107,1 136,9 531,7 900,0 -0,4 -3,3 710,3 724,2 825,0 -75,4 -347,0 118,4 424,8 460,2 725,0 154,9 109,7 351,9 70,0 86,9 1248,0 -

2004 2008 2004 2008 603,4 979,9 488,0 2134,2 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 5,0 8,0 23,7 133,7 2. Produse vegetale 13,2 142,0 21,0 99,0 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 0,1 0,5 4,0 17,1 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 11,1 15,2 23,0 122,3 5. Produse minerale 2,9 20,6 3,3 23,9 6. Produse chimice 8,7 10,3 84,1 357,3 7. Materiale plastice, cauciuc, i 19,8 33,5 28,6 97,3 -8,8 -63,8 169,2 340,2 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 13,7 13,6 20,8 24,6 -7,1 -11,0 99,3 118,3 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 5,3 7,6 1,2 3,1 4,1 4,5 143,4 258,3 10. Past din lemn, hrtie, 2,3 2,1 7,5 20,4 -5,2 -18,3 91,3 272,0 carton i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 96,5 48,7 46,3 51,9 50,2 -3,2 50,5 112,1 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 51,7 40,3 1,4 5,1 50,3 35,2 77,9 364,3 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl i 10,3 4,7 1,9 7,3 8,4 -2,6 45,6 384,2 materiale similare 14. Metale comune i articole 34,8 93,2 47,8 104,5 -13,0 -11,3 267,8 218,6 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 70,8 345,5 101,6 693,9 -30,8 -384,4 487,9 682,9 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 172,9 106,0 49,0 284,1 123,9 -178,1 61,3 579,6 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico2,7 21,6 15,4 53,6 -12,7 -32,0 800,0 348,0 chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 81,4 66,6 7,2 34,6 74,2 32,0 81,8 480,6 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 - 2009
63,4

251,9

43,1

 Olanda s-a situat n 2008 pe pozi ia 8 n topul primilor zece parteneri comerciali ai Romniei cu o pondere de 3,4% din total, respectiv 2,9% din export i 3,7 din import. Negativ este ns faptul c balan a comercial a devenit din 2006 deficitar , n 2008 deficitul fiind de 1.154,3 mil. Euro.
165

 La export ponderea cea mai mare au avut-o ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 35,3%, produsele vegetale 14,5% i mijloacele de transport 10,8%, iar la import ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 32,5%, produsele chimico farmaceutice 16,7% i mijloacele de transport 13,3%.

3.20. Polonia 3.20.1. Indicatori macro-economici


 PIB total: 375 mld. $ la P.C. i 581 mld. $ la P.P.C.; Structura PIB-ului: 64% serviciile, 32% industria i 5% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 9.840 $ la P.C. i 15.250 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 20%; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.400 kg echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -3,6% (2008) i -7,2% (2009), datoria public 47,2%, respectiv 50,7% din PIB, iar cheltuielile bugetare 45% din P.I.B.; Rezerve valutare: 45 mld. $.

3.20.2. Economia
Polonia, al turi de Cehia i Ungaria, face parte din categoria rilor cel mai intens sprijinite n procesul de tranzi ie (de exemplu i-a fost anulat peste 50% din datoria extern ). Gestionarea reformei a fost mai rapid i eficient dect n alte ri (cazul Romniei fiind unul dintre exemplele negative), cu toate acestea, Forumul de la Davos a situat-o pe antepenultima pozi ie (locul 25) n U.E. i 48 n lume la indicele competitivit ii economiei na ionale. Criza nu a afectat-o ns la fel de profund, ca pe alte ri foste socialiste). 3.20.2.1. Resursele naturale i energia Dispune de bogate i variate resurse minerale, n special c rbune (locul 5 pe glob cu 60 mld. to. rezerve i 150 mil. to. produc ie anual ), sare, sulf, minereu de fier i multe neferoase. Suprafa a agricol de ine 58,9%, iar cea mp durit 29%. Energia electric este produs aproape n exclusivitate n centrale pe c rbune (90%). Dependen a energetic este de numai 15%. 3.20.2.2. Industria De la 50%, ct de inea din PIB n 1990, industria a ajuns la 32% n 2008. Principalele caracteristici ale acesteia sunt: Siderurgia asigur o produc ie anual de 10 mil to. o el; Construc ia de ma ini realizeaz mijloace de transport (nave, autovehicule i material rulant), utilaje pentru industriile minier , textil i alimentar , tractoare i ma ini agricole, aparatur electrotehnic , electronic i optic ;
166

 Industria chimic , petrochimic i farmaceutic , prelucreaz materii prime indigene i din import, iar produc ia este variat , de la ngr minte (1,7 mil. to. anual) la clorosodice, mase plastice, combustibili i medicamente. Industria materialelor de construc ii realizeaz ntreaga gam de produse specific sectorului, produc ia de ciment fiind de 17 mil. to. anual; Industria lemnului realizeaz n special mobil , hrtie i cartoane (circa 3 mil. to. anual); Industria textil , confec iilor i nc l mintei produce, mai ales, es turi, tricotaje, confec ii i nc l minte; Industria alimentar este axat pe prelucrarea c rnii i a laptelui. 3.20.2.3. Agricultura Ocup un loc important n economia polonez , dovad c de ine 45% din PIB, 2,5% din valoarea ad ugat i 4,9% din produc ia U.E. Agricultura ocup 58,9% din suprafa a rii, 12% din popula ia activ , 8% din export i 7% din import, iar n cheltuielile popula iei produsele agroalimentare de in 30% din total. De i randamentele nu sunt mari (circa 4-5.000 kg/ha) este unul dintre cei mai mari produc tori de cereale (exemplu, n 2008 a realizat 9 mil. to. gru) i ocup locul 7 pe glob la cre terea porcilor. Un loc special ocup cre terea cailor. 3.20.2.4. Infrastructura Re eaua de transport este diversificat i n curs de modernizare, Polonia dispunnd de 27.000 km c i ferate, 151.000 km osele i 4.000 km fluvii i canale navigabile. Transportul maritim joac un rol important pentru comer ul exterior.

3.20.3. Comer ul exterior


 Volumul total nregistrat n 2008 a fost de 373 mld. $, din care 169 exporturile i 205 importurile, balan a nregistrnd un deficit important de 36 mld. $. U.E. de ine circa 80% din exporturi i 75% din importuri, principalii parteneri fiind: Germania, Italia, Olanda i Fran a. La exporturi predomin manufacturatele din metal (40%) urmate de textile, confec ii, chimicale i medicamente, produse agricole, iar la import manufacturatele n general (70%) i combustibilii (10%). Comer ul cu servicii dep e te 30 mld. $ anual, balan a este relativ echilibrat , la export ponderea principal o de ine turismul, urmat de transporturi, iar la import serviciile de comunica ii, informatice i comerciale.
167

3.20.4. Rela iile economice romno-poloneze


Categoria de produse Export FOB Import CIF - mil. i % Evolu iile (%) Sold 2008/2004 2004 2008 Exp. Imp. Sold -408,1 -1266,6 266,6 293,7 310,4 -12,0 -63,7 207,1 497,0 530,8 -11,1 -26,8 2000,0 257,1 241,4 16,2 -7,9 55,5 -51,0 -103,9 507,9 224,8 203,7 -68,2 -304,7 60,0 427,9 446,8 -47,8 -129,6 147,5 246,0 271,1 119,6 207,8 276,2 124,3 216,0 174,4 357,4 340,4 488,6 346,4

2004 2008 2004 2008 250,4 667,7 658,5 1934,3 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 1,4 2,9 13,4 66,6 2. Produse vegetale 0,1 2,0 11,2 28,8 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 16,2 0,9 8,8 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 3,8 19,3 54,8 123,2 5. Produse minerale 3,5 2,1 71,7 306,8 6. Produse chimice 12,2 18,0 60,0 147,6 7. Materiale plastice, cauciuc, i 30,5 109,5 53,5 137,0 -23,0 -27,5 359,0 256,1 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 1,1 5,1 5,2 2,9 -4,1 2,2 463,6 55,8 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 3,9 14,3 29,5 67,5 -25,6 -53,2 366,7 229,6 10. Past din lemn, hrtie, 2,2 4,0 30,8 83,0 -28,6 -79,0 181,8 269,5 carton i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 21,4 67,4 7,0 49,5 14,4 17,9 314,9 707,1 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 0,6 3,1 3,1 8,5 -2,5 -5,4 516,7 274,2 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl i 1,1 19,0 39,0 85,1 -37,9 -66,1 1727,3 218,2 materiale similare 14. Metale comune i articole 49,2 153,5 95,5 319,0 -46,3 -165,5 312,0 334,0 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 76,5 142,5 123,3 301,8 -46,8 -159,3 186,3 244,8 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 18,8 50,7 25,8 84,9 -7,0 -34,2 269,7 329,1 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, 1,2 38,0 2,8 9,1 -1,6 28,9 3166,7 325,0 medico-chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 6,6 15,5 31,8 102,8 -25,2 -87,3 234,8 323,3 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005 - 2009
63,4

 Polonia este al zecelea partener comercial al Romniei cu o pondere de 2,9% din total i 2,0% din export, respectiv 3,4% din import. Negativ este faptul c n perioada 2004-2008 deficitul comercial s-a triplat, ajungnd la 1266,6 mil. Euro n 2008. La export ponderea cea mai mare o de in metalele cu 23,0%, urmate de ma ini, echipamente electrice i aparate de nregistrat 21,3%, materiale plastice i cauciuc 16,8%, iar la import metalele 16,5%, produsele minerale 15,9%, ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 15,6%.
168

3.21. Portugalia 3.21.1. Principalii indicatori macro-economici


PIB total: calculat la P.C. 220 mld. $, iar calculat la P.P.C. 230 mld. $; Structura PIB: 72% serviciile, 25% industria i 3% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 20.600 $ calculat la P.C. i 21.600 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 1.800 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -5,5% (2008) i 11,0% (2009), datoria public 75%, respectiv 90% din PIB, iar cheltuielile bugetare 46% din P.I.B.; Rezerve valutare: 9 mld. $.   

3.21.2. Economia
Dup aderarea la U.E. (1986) Portugalia a cunoscut trecerea de la ramurile tradi ionale (industrie u oar i alimentar ), la cele constructoare de ma ini, ceea ce explic locul 16 n U.E. i 34 n lume la indicele competitivit ii economiei na ionale. Totu i, n ultimii ani, economia portughez parcurge o perioad dificil , mai ales, din punct de vedere bugetar (deficit prea mare). 3.21.2.1. Resursele naturale i energia Subsolul portughez con ine cantit i limitate de c rbuni, minereu de fier i neferoase (la wolfram de ine locul 3 pe glob). Suprafa a agricol de ine 42,5%, iar cea mp durit 31%. Energia electric se produce n hidrocentrale (34%), centrale pe c rbune (30%) i pe gaz (17%). Dependen a energetic este de 97%. 3.21.2.2. Industria Produc ia de o el este de circa 1,4 mil. to anual. Industria constructoare de ma ini produce vapoare (cu veche tradi ie), mijloace auto, radiouri i TV, echipamente de comunica ii, optic , electronic , utilaj agricol .a. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce ngr minte, coloran i i vopsele, combustibili, medicamente .a. Industria materialelor de construc ii beneficiaz de un caolin de bun calitate pentru ceramic , ns se produce i ciment, sticl rie, ipsos .a. Industria lemnului se particularizeaz prin aceea c Portugalia este cel mai mare produc tor i exportator mondial de plut i dopuri din plut . Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei, de i are tradi ie, n ultimii ani se afl n declin. Industria alimentar se distinge prin producerea uleiului de m sline i a lactatelor.
169

3.21.2.3. Agricultura De i n descre tere, importan a agriculturii continu s conteze, dovad c de ine 3% din PIB, 1,7% din valoarea ad ugat i 2,1% din produc ia U.E. Suprafa a agricol ocup 42,5% din total, n agricultur lucreaz 8% din popula ia activ , exporturile de in 8% din total, ns importurile 10%, iar n bugetul unei familii cheltuielile cu produsele agro-alimentare de in 20%. Specificitatea agriculturii portugheze o d viticultura (reputatul vin de Porto), m slinii, arborele de plut i citricele. Zootehnia se distinge prin cre terea bovinelor, ovinelor i porcinelor. 3.21.2.4. Infrastructura Re eaua de transport dispune de 3.600 km de cale ferat , 50.000 osele i o important flot comercial .

3.21.3. Comer ul exterior


 Volumul total din 2008 a fost de 147 mld. $, din care 57 exporturile i 90 importurile, balan a fiind puternic deficitar (33 mld. $). U.E. de ine o pondere foarte mare, respectiv 80% din export sau import, principalii parteneri fiind: Germania, Spania i Fran a. Exporturile sunt dominate de produsele manufacturate din metal (40%), urmate de textile-confec ii i chimico-farmaceutice, iar la import ma inile i utilajele (20%), produsele chimico-farmaceutice i combustibilii. Comer ul cu servicii a ajuns la circa 30 mld. $, exporturile sunt mai mari dect importurile, turismul de ine 50% din export, iar la import serviciile de comunica ii, informatic i comer (35%).

3.21.4. Rela iile economice romno-portugheze


- mil. i % Evolu iile (%) Export FOB Import CIF Sold 2008/2004 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold 37,3 119,6 77,6 148,5 -40,3 -28,9 320,6 191,4 71,7 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 0,1 2,2 -2,1 2. Produse vegetale 15,1 21,6 4,1 15,1 17,5 143,0 115,9 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 0,1 -0,1 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 4,1 6,1 -2,0 5. Produse minerale 0,1 0,1 6. Produse chimice 3,8 4,7 2,8 6,7 1,0 -2,0 123,6 239,3 7. Materiale plastice, cauciuc, i 3,9 3,7 4,7 8,9 -0,8 -5,2 94,9 189,4 650,0 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 0,1 0,7 0,7 1,7 -0,6 -1,0 700,0 242,8 166,7 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 1,9 2,2 2,7 4,1 -0,8 -1,9 115,8 151,8 237,5 10. Past din lemn, hrtie, carton 0,2 0,1 0,4 1,3 -0,2 -1,2 50,0 325,0 600,0 i articole din acestea

170

Export FOB Import CIF

2004 2008 11. Materiale textile i articole 3,9 4,8 28,9 17,8 -25,0 -13,0 123,1 61,6 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 1,2 4,0 2,5 1,7 -1,3 2,3 333,3 68,0 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 0,1 0,5 0,9 2,3 -0,8 -1,8 500,0 255,6 materiale similare 14. Metale comune i articole 4,3 26,1 2,3 5,8 2,0 20,3 606,9 252,2 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 1,7 21,5 27,2 50,4 -25,5 -28,9 126,5 185,3 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 0,1 16,6 2,9 33,2 -2,8 -16,6 1144,8 17. M rfuri i produse diverse 0,5 8,3 0,8 1,5 -0,3 6,8 1660,0 187,5 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold Sold 52,0 225,0 1015,0 113,3 592,8 -

 n comer ul romno-portughez se poate observa o dinamic mai accelerat a exporturilor dect a importurilor, ceea ce a condus la reducerea deficitului n 2008, fa de 2004. La export ponderea cea mai mare o au metalele cu 21,8%, urmate de produsele vegetale 18,1%, ma inile, echipamente electrice i aparatele de nregistrat 18,0%, iar la import ma inile, echipamente electrice i aparatele de nregistrat 34,0%, mijloacele de transport 22,4%.

3.22. Romnia 3.22.1. Principalii indicatori macro-economici


 PIB total: calculat la P.C. 140 mld. $, iar calculat la P.P.C. 220 mld. $ (n 2007, dup datele B ncii Mondiale); Structura PIB: 51% serviciile, 40% industria i 9% agricultura (n 2006); PIB-ul pe locuitor: 6.500 $ calculat la P.C. i 10.200 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 1.600 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: 5,5% (2008) i 8,2% (2009), datoria public 13,6%, respectiv 23% din PIB, iar cheltuielile bugetare 44% din P.I.B.; Rezerve valutare: 28 mld. $ (2008).

3.22.2. Economia
Tranzi ia de la economia centralizat de stat la cea de pia a fost defectuos gestionat , conducnd n final la dezindustrializarea rii i la dezorganizarea
171

agriculturii, ceea ce s-a repercutat negativ asupra nivelului de trai, Romnia avnd nivelul de s r cie cel mai ridicat din U.E. F r emigrarea a circa 3 milioane de romni i a fondurilor str ine (remisiile de la emigran i, I.S.D. i mprumuturile) situa ia economico-social ar fi fost mult mai grav (de altfel, am fost foarte aproape de intrarea n incapacitate de plat i acest risc exist n continuare). n acest context, nu se putea acorda Romniei un indice al competitivit ii economiei na ionale mai bun, dect locul 26 n U.E. i 67 n lume. 3.22.2.1. Resursele naturale i energia Principalele resurse naturale sunt: c rbunele (circa 20 mil. to produc ie anual ), i ei (4,8 mil. to), gaze naturale (8 mil. m3), sare, marmur i neferoase. Suprafa a agricol reprezint 62% din suprafa a rii, iar cea mp durit 27%. Energia electric este produs , n principal, de centralele pe c rbune (40%), hidrocentrale (20%) i de centrala atomo-electric de la Cernavod (15%). Dependen a energetic se ridic la 29%. 3.22.2.2. Industria Dup apte ani de reducere continu , n perioada 1996-2004 produc ia industrial a crescut, n medie, cu 1% pe an, ca ntre anii 2005-2008 cre terea s fie de peste 3%. Cu toate acestea, ponderea industriei n PIB a ajuns de la 51% n 1990 la 40% n 2008. Cele mai importante schimb ri sunt: Siderurgia i-a redus produc ia de o el, de la 14,4 mil. to n 1989 la 5 mil. to n 2008, iar cea de aluminiu de la 280 mii to la 277 mii to n aceea i perioad . Construc ia de ma ini a suferit schimb ri dramatice: y au disp rut din procesul de fabrica ie locomotivele, vagoanele de c l tori, radio-receptoarele i radio-casetofoanele, turbinele hidraulice, strungurile, autobuzele, combinele agricole .a. y cu mult sub 50% din produc ia anului 1989 ntlnim la autocamioane i tractoare, poduri rulante, utilaj petrolier i chimic, vagoane de marf , motoare electrice, utilaj metalurgic, cazane industriale .a. y singurele produse care dep esc cantit ile anului 1989 sunt: autoturismele, autoutilitarele, televizoarele, frigiderele, ma inile de sp lat, echipamentele de telecomunica ii (telefoanele), congelatoarele, navele, ambarca iunile fluviale .a. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic i-a redus drastic produc ia de acid sulfuric, toluen, cauciuc sintetic, fire i fibre sintetice, antid un tori, combustibili i medicamente. Singurele produse la care s-au nregistrat dep iri sunt anvelopele (de la 7 mil. buc i n 2004 la 15 mil. n 2008), etanol, propilen , PVC .a. Industria materialelor de construc ii a nregistrat cele mai mari reduceri la prefabricate, c r mizi refractare, igle i geamuri. Produc ia de ciment a sc zut de la 12,2 mil. to n 1989, la 10 mil. to n 2008.
172

 Industria lemnului, celulozei i hrtiei a nregistrat reduceri de produc ie la furnire, u i, ferestre i la celuloz . A crescut, ns , produc ia de cherestea, hrtie, placaje i pl ci fibrolemnoase. Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei este singura care, n ansamblul ei, s-a dezvoltat datorit lohnului pentru export, practicat la confec ii, lenjerie i nc l minte. Produsele respective, fiind realizate cu materie prim importat ( es turi, furnituri, p r i de nc l minte etc.) s-a redus produc ia indigen de es turi i furnituri. Chiar i a a, la nc l minte, produc ia de 111 mil. perechi realizat n 1989 nu a putut fi nc atins (n 2008 s-au realizat circa 100 mil. perechi). Industria alimentar lipsit de materia prim local , datorit crizei perpetue din agricultur , a apelat la importuri i, astfel, s-au dep it produc iile din 1989 la ulei, margarin , bere, vin, ig ri .a. Negativ este faptul c , de i avem un poten ial agricol ce ar putea hr ni aproape 80 mil. locuitori, n prezent importurile asigur circa 70% din consum. 3.22.2.3. Agricultura Importan a agriculturii este mare n Romnia, fiindc peste o treime din popula ie tr ie te la sate i depinde de aceasta, poten ialul este mare, dovad c suprafa a agricol reprezint 62%, 35% din popula ia activ , 5% din exporturi i 9% din importuri, iar pentru alimente o familie de romni aloc 35%. Randamentele mici (3.300 kg la hectar n anii cei mai buni, 20032005), cele 3 mil. de hectare nelucrate i mb trnirea popula iei rurale fac din agricultura romneasc un sector neperformant, chiar i zootehnia este mult r mas n urm , mai ales c , n anii 90, s-a redus drastic efectivul de animale. 3.22.2.4. Infrastructura Re eaua de c i ferate nsumeaz 11.376 km (35% electrificat ), cea rutier 73.000 km, din care 18.000 km moderniza i, 320 km autostrad , iar cea fluvial conteaz pe navigabilitatea Dun rii i canalul Dun re-Marea Neagr . Flota comercial i de pescuit oceanic fiind nstr inate, transportul maritim apeleaz , n principal, la nave str ine. De i transportul rutier a luat locul celui feroviar (peste 60% din traficul de m rfuri i pasageri), la infrastructura rutier ne situ m pe ultimele locuri, nu numai n U.E., ci i n lume (locul 110), iar societ ile de c i ferate se afl ntr-o criz cronic .

3.22.3. Comer ul exterior


 Volumul total s-a ridicat n 2008 la 134 mld. $, din care 50 mld. $ exporturile i 84 importurile, deficitul balan ei comerciale atingnd recordul de 34 mld. $, fa de 12,7 n 2005 sau 2,7 n 2000.
173

 U.E. de ine 70,5% din export i 69,6% din import, restul rilor din Europa 17,1% i 13,8%, iar Asia 6,7% i 12,9%. Principalii parteneri din 2008 au fost: Germania (16,5%), Italia (13%), Ungaria (6,6%), Fran a (6,3%), Turcia (5,4%), Fed. Rus (4,3%), Austria (4%), Olanda (3,4%), Kazahstan (2,9%) i Polonia (2,9%). Deficitul comercial al Romniei n rela iile cu U.E. s-a ridicat n 2008 la 23,5 mld. , reprezentnd 62,2% din total. Din cele 26 de ri cu 21 Romnia are deficite i numai cu 5 excedente. n topul deficitelor se afl Germania (3,9 mil. ), Ungaria (2,6), Austria (2,0), Italia (1,4), Polonia (1,3) i Olanda (1,2), iar la excedente Bulgaria (0,4) i Grecia (0,2). Principalele produse de export au fost: produse siderurgice (11,2%), ma ini i aparate electrice (9,8%), mijloace de transport rutier (8,7%), ma ini i echipamente (8,6%), combustibili (8,2%) i articole de mbr c minte (7,5%), iar la import: mijloace de transport rutier (11,8%), ma ini i echipamente (11,0%), produse chimico-farmaceutice (9,8%) i i ei (9,3%). Comer ul cu servicii se aproprie de 18,2 mld. $ din care exporturile 9,5 i importurile 8,7, pe primul loc se afl serviciile de telecomunica ii, informatice i comerciale, urmate de turism i transporturi.

3.23. Slovacia 3.23.1. Principalii indicatori macro-economici


   PIB total: calculat la P.C. 50 mld. $, iar calculat la P.P.C. 87 mld. $; Structura PIB: 64% serviciile, 32% industria i 4% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 9.300 $ calculat la P.C. i 16.100 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.000 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -2,3% (2008) i -6,3% (2009), datoria public 27,7%, respectiv 37,1% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.; Rezerve valutare: 18 mld. $.

3.23.2. Economia
Tranzi ia la economia de pia i separarea de Cehia n 1993 s-au repercutat negativ asupra economiei, ns treptat lucrurile au intrat pe un f ga normal i, astfel, Slovacia a putut adopta n 2008 moneda euro, iar Forumul de la Davos s-o situeze pe locul 18 n U.E. i 37 n lume la competitivitatea na ional . 3.23.2.1. Resursele naturale i energia Principalele resurse naturale sunt: c rbunele (3,6 mil. to anual), minereul de fier (300 mii to anual), neferoasele .a. Suprafa a agricol ocup 49,8%, iar cea mp durit 41%.
174

 Energia electric este produs de centralele atomo-electrice 57%, cele pe c rbune 20% i de hidrocentrale 11%. 3.23.2.2. Industria Produc ia de o el este de 5,1 mil. to anual, iar cea de aluminiu de 135 mii to. Construc ia de ma ini este axat pe mijloacele de transport (600 mii autovehicule pe an), electrotehnic , echipamente i motoare electrice, ma ini unelte, tractoare, electronic etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce ngr minte (220 mii to anual), clorosodice, mase plastice, anvelope, combustibili, medicamente .a. Industria materialelor de construc ii s-a dezvoltat n special n direc ia produc iei de ciment (4 mil. to anual), lian i, ceramic , prefabricate i sticl . Industria lemnului, beneficiind de materie prim local a dezvoltat produc ia de mobil , cherestea (2 mil. m3 pe an), placaje, furnire, chibrituri. Se produc anual circa 800 mii to hrtie i carton. Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei realizeaz produc ii importante de es turi, tricotaje, confec ii i lenjerie. Se produc, anual, circa 10 mil. perechi de nc l minte. Industria alimentar este orientat c tre prelucrarea c rnii, laptelui, sfeclei de zah r i hameiului. 3.23.2.3. Agricultura Importan a agriculturii rezult din faptul c de ine 4% din PIB, 1,2% din valoarea ad ugat , ns numai 0,5% din produc ia U.E. n agricultur lucreaz 7% din popula ia activ , produsele agro-alimentare de in 4% din exporturi i 7% din importuri, iar din cheltuielile unei familii 27%. Un loc important ocup zootehnia i, n special, cre terea porcilor (1,5 mil.) i a bovinelor (0,7 mil.) 3.23.2.4. Infrastructura Infrastructura este dens i diversificat , c reia i lipse te ie irea la mare i pe care o supline te par ial Dun rea. C ile ferate dispun de 3.662 km, iar transporturile rutiere de 43.000 km de osele, multe modernizate (circa 500 km de autostr zi).

3.23.3. Comer ul exterior


 Volumul total a ajuns n 2008 la 145 mld. $, din care 71 mld. exporturile i 74 mld. importurile, balan a comercial nregistrnd un deficit mic, de numai 3 mld. $. U.E. de ine 85% din exporturi i 80% din importuri, dependen foarte mare. Principalii parteneri: Germania, Cehia, Austria i Italia.
175

 Structura exporturilor eviden iaz preponderen a autovehiculelor (25%) i a echipamentelor industriale (21%), urmate de produsele chimicofarmaceutice (15%) i cele metalurgice (14%), iar la import echipamentele industriale (25%), semifabricatele (20%) i combustibilii (15%). Comer ul cu servicii dep e te 10 mld. $ anual, importurile sunt mai mari dect exporturile i predomin serviciile de comunica ii, informatice i comerciale (43%), iar la export cele de transporturi (42%).

3.23.4. Rela iile economice romno-slovace


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 699,4 311,0 191,7 945,4 836,4 1100,0 339,9 332,7 328,6 318,2 315,4 792,9 516,7 444,8 190,4 146,4 142,7 86,7 341,4 394,6 245,3 186,9 92,7 1007,1 862,5 -

2004 2008 2004 2008 2004 2008 63,4 443,4 269,9 839,4 -206,5 -396,0 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 1,2 1,1 10,4 -1,1 -9,2 2. Produse vegetale 0,1 1,1 11,7 39,7 -11,6 -38,6 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 2,6 0,1 2,5 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 1,4 4,6 6,6 21,0 -5,2 -16,4 5. Produse minerale 0,7 55,5 3,0 15,5 -2,3 40,0 6. Produse chimice 2,9 12,9 19,7 37,5 -16,8 -24,6 7. Materiale plastice, cauciuc, i 3,7 12,8 29,2 49,2 -25,5 -36,4 345,9 168,5 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 5,1 1,0 1,4 5,1 -0,4 19,6 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 2,0 5,0 9,5 11,5 -7,5 -6,5 250,0 121,1 10. Past din lemn, hrtie, carton 0,3 0,8 11,9 40,4 -11,6 -39,6 266,7 339,5 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 4,2 10,1 5,9 9,0 -1,7 1,1 240,5 152,5 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 2,5 70,3 1,2 19,0 1,3 51,3 2832,0 1583,3 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 1,4 0,3 6,7 13,3 -5,3 -13,0 21,4 198,5 materiale similare 14. Metale comune i articole 17,4 89,5 71,5 190,6 -54,1 -101,1 514,4 266,5 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 13,0 128,7 66,8 178,6 -53,8 -49,9 990,0 267,4 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 7,2 27,3 22,6 182,4 -15,4 -155,1 379,2 807,1 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 0,9 0,8 7,8 -0,8 -6,9 975,0 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 1,5 18,7 1,8 11,0 -0,3 7,7 1246,7 611,1 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

176

 De i exporturile au crescut mai rapid dect importurile (de aproape apte ori ntre 2004 i 2008, fa de numai trei ori importurile), deficitul s-a m rit, ajungnd la 396 mil. n 2008. Volumul schimburilor este, ns , important, Slovacia ocupnd locul 20 n ierarhia comer ului exterior romnesc. La export ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat de in 29,0%, metalele 20,0% i nc l mintea 16,0%, iar la import metalele 22,7%, mijloacele de transport 21,7%, ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat 21,3%.

3.24. Slovenia 3.24.1. Principalii indicatori macro-economici


PIB total: calculat la P.C. 42 mld. $, iar calculat la P.P.C. 52 mld. $; Structura PIB: 63% serviciile, 35% industria i 2% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 21.000 $ calculat la P.C. i 26.000 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 26% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 3.000 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -1,8% (2008) i -5,7% (2009), datoria public 28%, respectiv 34,4% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.; Rezerve valutare: 15 mld. $.   

3.24.2. Economia
A mo tenit de la fosta Iugoslavie economia cea mai dezvoltat din federa ie (cu 10% din popula ie i suprafa asigura 20% din PIB, 25% din export i 36% din produc ia industriei constructoare de ma ini) tiind s-o valorifice a reu it s fie prima ar din fostele socialiste cu indicatori att de pozitivi ca cei de mai sus, s adopte moneda euro n 2007 i s ocupe locul 15 n U.E. i 33 n lume la competitivitatea economiei na ionale. 3.24.2.1. Resursele naturale i energia Resursele subsolului sunt modeste i se limiteaz la c rbune, minereu de fier i neferoase. Suprafa a agricol de ine 24,2%, iar cea mp durit 54%. Energia electric provine n propor ie de 37% din centralele atomo-electrice, 36% cele pe c rbune i 22% hidrocentrale. 3.24.2.2. Industria Produc ia de o el se ridic la 0,6 mil. to anual, cea de aluminiu la 75 mii to, iar cea de plumb la 15 mii to. Construc ia de ma ini produce mijloace de transport (130 mii autovehicule), vase de pescuit, utilaje miniere, ma ini unelte, electrocasnice, ma ini agricole, telefoane, optic i electronic etc.
177

 Industria chimic , petrochimic i farmaceutic realizeaz o gam variat de produse, de la combustibili i anvelope, la chimicale i medicamente. Industria materialelor de construc ii s-a dezvoltat n domeniile tradi ionale, ns beneficiind de materie prim local , realizeaz produse mai importante ca cimentul i sticla. Industria lemnului, avnd resurse locale, s-a dezvoltat produc ia mult, f cnd din Slovenia un important produc tor i exportator de mobil , cherestea, placaje, furnire, hrtie i cartoane, produc ia se ridic la circa 600 mii to anual. Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei s-a redus, totu i se produc n continuare toate tipurile de produse specifice sectorului. Industria alimentar realizeaz tradi ionalele produse din carne i lapte, zah r, vin i bere. 3.24.2.3. Agricultura Agricultura ocup un loc minor n economie, dovad c de ine 2% din PIB, 1,4% din valoarea ad ugat i numai 0,4% din produc ia U.E. Suprafa a agricol este mic , de numai 24,2% din suprafa a rii, produsele agro-alimentare de in 4% din exporturi i 6% din importuri, iar din bugetul unei familii 18%. Zootehnia de ine o pondere important n valoarea produc iei agricole (circa 60%) i este axat pe cre terea bovinelor (0,5 mil.) i a porcinelor (0,7 mil.)

3.24.3. Comer ul exterior


 Volumul total se ridic la circa 50 mld. $, exporturile fiind ceva mai mici dect importurile. U.E. de ine 70% din exporturi i 80% din importuri, principalii parteneri fiind: Germania, Austria, Italia i Fran a. La export ponderea cea mai mare o de in echipamentele industriale i mijloacele de transport (37%), urmate de produsele electronice (13%) i cele chimico-farmaceutice (12%), iar la import utilajele industriale i mijloacele de transport (34%), produsele chimice i combustibilii. Comer ul cu servicii se ridic la circa 10 mld. $, din care exporturile 5 mld. $, cu preponderen a turismului (47%), urmat de transporturi (28%), iar la import serviciile de comunica ii, informatice i comerciale (35%).

178

3.24.4. Rela iile economice romno-slovene


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 167,2 358,1 856,1 6500 433,3 2241,3 171,4 1057,1 1000,0 270,0 231,6 -744,7 1800 500 228,7 222,6 -134,8 -113,3 153,4 351,7 241,8 2137,5 661,0 -118,2

2004 2008 2004 2008 2004 2008 96,3 161,1 133,2 477,0 -36,9 -315,9 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 0,02 1,3 0,6 2,6 -0,58 -1,3 2. Produse vegetale 2,1 3,6 0,7 7,4 1,4 -3,8 3. Produse alimentare, b uturi i tutun 0,1 1,0 2,0 5,4 -1,9 -4,4 4. Produse minerale 28,3 3,8 0,03 5,5 28,27 -1,7 5. Produse chimice 0,9 4,6 42,5 97,2 -41,6 -92,6 6. Materiale plastice, cauciuc, i 1,1 13,8 10,4 20,7 -9,3 -6,9 1254 199,0 articole din acestea 7. Piei crude, piei t b cite, 0,1 0,4 1,8 1,9 -1,7 -1,5 400 105,5 bl nuri i produse din acestea 8. Produse din lemn, exclusiv mobilier 6,4 1,5 0,7 5,5 5,7 -4,0 -426,7 785,7 9. Past din lemn, hrtie, carton 0,6 0,3 10,9 16,1 -10,3 -15,8 -200 147,7 i articole din acestea 10. Materiale textile i articole 7,3 2,3 3,8 7,8 3,5 -5,5 -317,4 205,3 din acestea 11. nc l minte, p l rii, 1,9 1,3 0,6 1,5 1,3 -0,2 -146,1 250,0 umbrele, i articole similare 12. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 0,3 0,4 3,2 10,6 -2,9 -10,2 133,3 331,2 materiale similare 13. Metale comune i articole 38,9 42,4 13,5 32,1 25,4 10,3 109,0 237,8 din acestea 14. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 5,5 37,0 33,0 103,5 -27,5 -66,5 672,7 313,6 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 15. Mijloace i materiale de transport 0,4 32,9 5,2 135,5 -4,8 -102,6 822,5 2600,6 16. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 0,01 0,1 1,2 7,9 -1,18 -7,8 1000 658,3 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 17. M rfuri i produse diverse 1,8 14,6 3,1 15,7 -1,3 -1,1 811,1 506,4 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

 Slovenia fiind o ar mic , de 2 milioane de locuitori i schimburile comerciale sunt mai reduse, ns , puternic dezechilibrate, n numai 4 ani (2004-2008) deficitul crescnd de aproape opt ori. Primele trei categorii de produse la exportul Romniei din 2008 au fost: metalele comune i articolele din acestea (26,5%), ma inile, aparatele, echipamentele electrice i cele de nregistrat sau reprodus (23,0%), mijloacele i materialele de transport (20,4%), iar la import mijloacele i
179

materialele de transport (28,4%), ma inile, aparatele, echipamentele electrice i cele de nregistrat (21,6%), produsele chimico-farmaceutice (20,4%).

3.25. Spania 3.25.1. Principalii indicatori macro-economici


PIB total: calculat la P.C. 1.410 mld. $, iar calculat la P.P.C. 1.360 mld. $; Structura PIB: 67% serviciile, 30% industria i 3% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 31.100 $ calculat la P.C. i 30.000 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 28% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.500 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -4,1% (2008) i -11,4% (2009), datoria public 39,7%, respectiv 55,2% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.; Rezerve valutare: 25 mld. $   

3.25.2. Economia
De la aderarea n U.E. (1986) economia spaniol a cunoscut o rapid dezvoltare i diversificare, motorul fiind investi iile str ine i cererea de consum. Avnd n vedere aceast evolu ie, Forumul de la Davos a situat-o pe locul 13 n U.E. i 28 n lume la competitivitatea economiei na ionale. 3.25.2.1. Resursele naturale i energia Subsolul spaniol este relativ bogat n c rbune (circa 20 mil. to anual) i toat gama de neferoase. Suprafa a agricol este de 57,1%, iar cea mp durit de 17% din suprafa a rii. Energia electric se produce n centrale pe c rbune 30%, atomoelectrice 24%, i hidrocentrale 16%. Dependen a energetic este mare, de 78%. 3.25.2.2. Industria n ultimii ani ritmul de cre tere s-a redus (2,0% n perioada 19962008), cele mai dinamice ramuri fiind cele produc toare de motoare, cauciuc i mase plastice. Produc ia de o el a fost n 2008 de 18,8 mil. to, aluminiu 370 mii to i zinc 500 mii to (locul 5 pe glob). Construc ia de ma ini se remarc prin produc ia de autovehicule (circa 3 mil. anual, ocupnd locul 3 n U.E. i 6 pe glob), utilaje pentru industria textil i cea chimic , nave, avioane, material rulant, ma ini agricole, electrocasnice, electronice etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce, n principal, combustibili (peste 15 mil. to benzine anual), cloro-sodice, ngr minte (1,6 mil. to), lacuri i vopsele, anvelope, mase plastice, medicamente .a.
180

 Industria materialelor de construc ii realizeaz o produc ie medie anual de 40 mil. to ciment, var, sticl rie, faian .a. Industria lemnului produce de la celuloz , hrtie i cartoane la mobil , cherestea, PAL, PFL .a. De exemplu, produc ia de cherestea se ridic la circa 4 mil. m3, iar cea de hrtie i cartoane la 5,5 mil. to. Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei, cu tradi ie n Spania, produce es turi (la cele din bumbac ocup locul 3 n lume), tricotaje, confec ii, lenjerie i circa 200 mil. perechi de nc l minte. Industria alimentar reprezint o ramur prestigioas a economiei spaniole, dovad c la uleiul de m sline ocup primul loc n lume (peste un milion de tone anual), locul doi la vin, ase la uleiul de floarea-soarelui, apte la carne i zece la bere. 3.25.2.3. Agricultura Ocup un loc important n economia spaniol , cu 3% din PIB, 2,8% din valoarea ad ugat i 12,7% din produc ia U.E. Suprafa a agricol de ine 57,1%, n agricultur lucreaz 6% din popula ia activ , produsele agroalimentare de in 7,5% din export i 7% din import, iar din bugetul unei familii reprezint 17%. Specificul agriculturii spaniole l dau produc iile de m sline, citrice, fructe, legume i struguri. 3.25.2.4. Infrastructura Dispune de ntreaga gam de c i de comunica ie, avnd: 14.781 km de c i ferate, 677.000 km de osele (din care cteva mii autostr zi) i o important flot comercial proprie (182 nave cu o capacitate de 1,74 mil. to registru brut).

3.25.3. Comer ul exterior


 Volumul total s-a ridicat n 2008 la 695 mld. $, din care 278 mld. exporturile i 417 mld. importurile, deficitul ridicndu-se la importanta sum de 139 mld. $. U.E. de ine circa 74% din export i 68% din import, iar principalii parteneri sunt: Fran a, Germania, Portugalia i Italia. La export ponderea cea mai mare o de in autovehiculele (23%), urmate de echipamente i utilaje (16%), produsele agro-alimentare (12%), iar la import autovehiculele i p r i ale acestora (16%), echipamentele industriale (13%) i produsele chimico-farmaceutice (10%). Comer ul cu servicii se aproprie de 200 mld. $ anual, cu o balan excedentar de peste 50 mld. $, la export turismul de innd 54%, iar la import serviciile de comunica ii, informatic i comer (45%).
181

3.25.4. Rela iile economice romno-spaniole


Export FOB Import CIF Sold - mil. i % Evolu iile (%) 2008/2004 Exp. Imp. Sold 206,4 192,6 167,1 1003,0 369,4 303,9 378,0 509,7 344,0 1700,0 1700,0 1420,0 237,7 145,3 47,6 224,3 3,4 156,5 140,8 123,5 57,8 33,0 38,0 126,9 79,8 43,8 169,9 183,2 365,1 72,4 76,1 125,6

2004 2008 2004 2008 2004 2008 374,9 773,9 577,8 1113,0 -202,9 -339,1 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 2,0 20,6 22,2 82,0 -20,2 -61,4 2. Produse vegetale 20,0 75,6 4,1 20,9 15,9 54,7 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 0,2 3,4 -0,2 -3,4 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 1,0 14,2 13,8 32,8 -12,8 -18,6 5. Produse minerale 18,5 8,8 3,7 8,3 14,8 0,5 6. Produse chimice 21,4 33,5 52,5 73,9 -31,1 -38,4 7. Materiale plastice, cauciuc, i 14,9 48,2 25,8 41,9 -10,9 6,3 323,5 162,4 articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, 3,8 9,4 13,5 12,6 -9,7 -3,2 247,4 93,3 bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 44,8 24,1 1,1 7,5 43,7 16,6 53,8 681,8 10. Past din lemn, hrtie, carton 0,6 0,5 9,9 12,3 -9,3 -11,8 83,3 124,2 i articole din acestea 11. Materiale textile i articole 58,4 54,7 81,2 72,9 -22,8 -18,2 93,7 89,8 din acestea 12. nc l minte, p l rii, 17,8 15,6 7,3 11,0 10,5 4,6 87,6 150,7 umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i 5,7 2,8 59,6 94,4 -53,9 -91,6 49,1 158,4 materiale similare 14. Metale comune i articole 66,8 151,5 29,2 82,6 37,6 68,9 226,8 282,9 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 82,7 146,9 135,5 339,7 -52,8 -192,8 177,6 250,7 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 2,6 120,6 90,7 184,1 -88,1 -63,5 463,8 202,9 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, 1,0 2,2 9,8 8,9 -8,8 -6,7 220,0 90,8 medico-chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 12,6 44,6 17,0 23,0 -4,4 21,6 353,9 135,3 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

 Cu o pondere de 2,1% din comer ul exterior al Romniei n 2008, Spania se situeaz pe locul 15 n topul principalilor 20 de parteneri comerciali. Schimburile comerciale sunt, ns , dezechilibrate, deficitul comercial crescnd cu 67% n 2008, fa de 2004. La exportul romnesc ponderea cea mai mare au de inut-o n 2008 metalele comune i articolele din acestea cu 19,6%, urmate de ma ini i aparate, echipamente electrice, aparate de nregistrat i reprodus 19,0%, mijloace i materiale de transport 15,6%.
182

3.26. Suedia 3.26.1. Principalii indicatori macro-economici


   PIB total: calculat la P.C. 390 mld. $, iar calculat la P.P.C. 274 mld. $; Structura PIB: 70% serviciile, 28% industria i 2% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 42.400 $ calculat la P.C. i 30.000 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 18% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 4.600 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: 2,5% (2008) i -2,2% (2009), datoria public 38%, respectiv 42,8% din PIB, iar cheltuielile bugetare 40% din P.I.B.; Rezerve valutare: 30 mld. $.

3.26.2. Economia
Economia social de pia este bine conturat i aplicat n Suedia, dovad c la PIB-ul pe locuitor se situeaz pe locul 4 n U.E., iar Forumul de la Davos a situat-o pe locul 2 n U.E. i 3 n lume la competitivitatea economiei na ionale. 3.26.2.1. Resursele naturale i energia Subsolul sudez este bogat n minereu de fier, majoritatea neferoaselor i c rbune. Suprafa a agricol este mic , reprezentnd numai 6,8% (n cifre absolute este, ns , mai mare dect a Belgiei sau Danemarcei), iar cea mp durit 59% din suprafa a rii. Energia electric este produs n propor ie de 50% de centralele atomo-electrice i 39% de hidrocentrale. 3.26.2.2. Industria Produc ia de o el a ajuns la 5,2 mil. to n 2008, fa de 15 mil. to n 2000. Construc ia de ma ini este specializat n producerea de aparatur electronic i electrocasnic , mijloace de transport (peste 500.000 autovehicule), nave fluviale i maritime, material rulant, utilaje pentru industria textil , alimentar i a lemnului etc. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic realizeaz o gam variat de produse, din care nu lipsesc combustibilii, cloro-sodicele i medicamentele. Industria materialelor de construc ii produce toat gama de produse, specific sectorului. Industria lemnului prelucreaz , ndeosebi, materia prim local (59% din suprafa este acoperit cu p duri) i produc ia de cherestea dep e te 17 mil. m3 anual, iar cea de hrtie i cartoane 12 mil. to.
183

 Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei prelucreaz materia prim importat i realizeaz produse destinate, n special, pie ei interne. Industria alimentar , destinat i aceasta prioritar pie ei interne, prelucreaz carnea i laptele. 3.26.2.3. Agricultura Agricultura de ine 2% din PIB, 0,4% din valoarea ad ugat i 1,3% din produc ia U.E. n agricultur lucreaz 2,3% din popula ia activ , produsele agro-alimentare de in 2% din exporturi i 4,5% din importuri, iar n structura cheltuielilor unei familii 17%. Cre terea animalelor reprezint ocupa ia principal , ponderea zootehniei n valoarea produc iei agricole fiind de 75%. 3.26.2.4. Infrastructura C ile ferate nsumeaz 11.000 km, iar oselele 115.000 km, canalele i lacurile reprezint i ele importante re ele de comunica ii, specifice rilor nordice.

3.26.3. Comer ul exterior


 Volumul total s-a ridicat n 2008 la 348 mld. $, din care 183 exporturile i 165 importurile, balan a comercial fiind excedentar . U.E. de ine 58% din exporturi i 72% din importuri, principalii parteneri fiind: Germania, Marea Britanie, SUA i Olanda. Suedia export , n principal, produse siderurgice, autovehicule, nave, mobil , celuloz i hrtie, electrocasnice .a.; import combustibili, produse agro-alimentare .a. Comer ul cu servicii este de circa 100 mld. $ anual, balan a este excedentar i peste 50%, att la export, ct i la import de in serviciile de comunica ii, informatic i comerciale.

3.26.4. Rela iile economice romno-suedeze


- mil. i % Evolu iile (%) Export FOB Import CIF Sold 2008/2004 2004 2008 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold 106,4 201,9 279,9 434,6 -173,5 -232,7 189,7 155,3 134,1 TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 5,7 -5,7 2. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 4,2 7,4 -4,2 -7,4 176,2 176,2 3. Produse alimentare, b uturi i tutun 0,2 0,4 0,5 3,7 -0,3 -3,3 200,0 740,0 1100,0 4. Produse minerale 0,1 0,2 0,6 1,1 -0,5 -0,9 200,0 183,3 180,0 5. Produse chimice 0,1 0,4 19,2 14,1 -19,1 -13,7 400,0 73,4 71,7 6. Materiale plastice, cauciuc, i 3,4 5,2 10,8 19,2 -7,4 -14,0 152,9 177,8 189,2 articole din acestea 7. Produse din lemn, exclusiv mobilier 5,3 15,2 0,5 2,5 4,8 12,7 286,8 500,0 264,6

184

Export FOB Import CIF

2004 2008 8. Past din lemn, hrtie, carton 0,1 0,8 15,8 13,5 -15,7 -12,7 800,0 85,4 i articole din acestea 9. Materiale textile i articole 24,1 17,6 5,0 8,6 19,1 9,0 73,0 172,0 din acestea 10. nc l minte, p l rii, 1,9 1,6 0,04 0,2 1,9 1,4 84,2 5000,0 umbrele, i articole similare 11. Articole din piatr , ipsos, 3,1 3,5 1,0 0,9 2,1 2,6 112,9 90,0 ciment, ceramic , sticl . i materiale similare 12. Metale comune i articole 8,5 28,7 30,5 74,6 -22,0 -45,9 337,6 244,6 din acestea 13. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 18,9 54,0 109,0 160,1 -90,1 -106,1 -285,7 146,9 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 14. Mijloace i materiale de transport 11,0 27,8 68,7 106,1 -57,7 -78,3 252,7 154,4 15. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, 1,7 11,6 9,5 9,8 -7,8 1,8 682,3 103,2 medico-chirurgicale i similare; ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 16. M rfuri i produse diverse 27,5 34,6 1,8 6,4 25,7 28,2 125,8 355,6 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold Sold 80,9 47,1 73,7 123,8 208,6 117,8 135,7 23,1 109,7

 n perioada 2004-2008 de i exporturile au crescut mai rapid dect importurile, deficitul comercial l-a dep it pe cel din 2004 (cu 34,1%), ajungnd n 2008 la 232,7 mil. . La export ponderea o de in ma inile, echipamentele electrice, aparatele de nregistrat i reprodus cu 26,7% n 2008, urmate de m rfurile i produsele diverse 17,3% i metalele 14,3%, iar la import ma inile, echipamentele electrice, aparatele de nregistrat i reprodus cu 36,8%, mijloacele de transport cu 24,3%.

3.27. Ungaria 3.27.1. Principalii indicatori macro-economici


PIB total: calculat la P.C. 107 mld. $, iar calculat la P.P.C. 162 mld. $; Structura PIB: 66% serviciile, 30% industria i 4% agricultura; PIB-ul pe locuitor: 10.700 $ calculat la P.C. i 16.200 $ la P.P.C.; Formarea brut a capitalului fix: 22% din PIB; Consumul de energie pe cap de locuitor: 2.500 kg, echivalent combustibil; Deficitul bugetar: -3,8% (2008) i -3,9% (2009), datoria public 72,9%, respectiv 78% din PIB, iar cheltuielile bugetare 50% din P.I.B.; Rezerve valutare: 20 mld. $.   
185

3.27.2. Economia
Gestionnd mai bine tranzi ia i beneficiind din plin de sprijinul occidentului, Ungaria i-a restructurat economia i s-a dezvoltat destul de rapid. Totu i, criza a afectat-o, fiind nevoit s apeleze la FMI, Banca Mondial i Comisia European (mprumutnd 25,5 mld. $). Forumul de la Davos i-a atribuit pozi ia 21 n U.E. i 41 n lume la competitivitatea economiei na ionale. 3.27.2.1. Resursele naturale i energia Resursele subsolului cuprind c rbunele, bauxita, minereul de fier i mangan, n cantit i mici. Solul reprezint , ns , o resurs important , suprafa a agricol ntinzndu-se pe 61,7% (locul 4 n U.E.), iar cea mp durit pe 19% din suprafa a rii. Energia electric este produs , n special, cu centrale pe gaze (35%), atomo-electrice (32%) i pe c rbune (27%). Dependen a energetic este de 70%. 3.27.2.2. Industria n perioada 1996-2008 produc ia industrial a crescut, n medie, cu 7% pe an, cele mai dinamice ramuri fiind produc ia motoarelor de autovehicule, echipamente de comunica ii i electrotehnice. Produc ia de o el a fost n 2008 de 2,1 mil. to. Construc ia de ma ini cuprinde o varietate mare de produse de la autovehicule i material rulant, la utilaje industriale i aparatur electric , electronic i electrocasnic , ma ini unelte, echipamente energetice .a. Industria chimic , petrochimic i farmaceutic produce ngr minte (300 mii to anual), coloran i, produse sintetice i medicamente. Industria materialelor de construc ii valorific calcarele, materialul vulcanic, nisipurile i gresiile locale, producnd o gam larg de produse specifice acestei ramuri. Industria lemnului, de i Ungaria nu beneficiaz de p duri nsemnate, produce anual 200 mii m3 de cherestea i 600 mii to hrtie i cartoane. Industria textil , a confec iilor i cea a nc l mintei, aflat n declin, realizeaz totu i o gam larg de produse specifice sectorului. Industria alimentar valorific din plin baza de materii prime locale, prelucrnd carnea i laptele, att pentru pia a intern , ct i pentru export. 3.27.2.3. Agricultura Are o mare importan pentru economia maghiar , dovad c de ine 4% din PIB, 2,7% din valoarea ad ugat i 2,0% din produc ia U.E. Suprafa a agricol se ntinde pe 61,7% din suprafa a rii, produsele agro-alimentare reprezint 7% din export i 4% din import, iar din bugetul unei familii 28%. Din popula ia activ de ine 4,3%.
186

 Se practic o agricultur intensiv cu produc ii la cereale de peste 4.000 kg la hectar. Zootehnia este axat , n special, pe cre terea porcilor (4,5 mil.). 3.27.2.4. Infrastructura Re eaua de c i ferate num r 7.800 km, cea de osele 99.000 km, cu peste 500 km de autostr zi, iar Dun rea asigur leg tura cu marea.

3.27.3. Comer ul exterior


 Volumul total nregistrat n 2008 a fost de 213,9 mld. $, din care exporturile 107,5, iar importurile 106,4, o balan u or excedentar (1,1 mld. $.), caz mai rar la fostele ri socialiste. U.E. de ine 75% din export i 70% din import, partenerii principali fiind: Germania, Austria i Italia. Exporturile sunt constituite, n principal, din manufacturate pe baz de metal (60%), chimico-farmaceutice (9%), iar importurile din manufacturate (80%) i combustibili (10%). Comer ul cu servicii dep e te 25 mld. $ anual, este relativ echilibrat i dominat de serviciile de comunica ii, informatic i comerciale (peste 50%).

3.27.4. Rela iile economice romno-maghiare


Export FOB Import CIF TOTAL, din care 1. Animale vii i produse animale 2. Produse vegetale 3. Gr simi i uleiuri animale sau vegetale 4. Produse alimentare, b uturi i tutun 5. Produse minerale 6. Produse chimice 7. Materiale plastice, cauciuc, i articole din acestea 8. Piei crude, piei t b cite, bl nuri i produse din acestea 9. Produse din lemn, exclusiv mobilier 10. Past din lemn, hrtie, carton i articole din acestea 11. Materiale textile i articole din acestea 12. nc l minte, p l rii, umbrele, i articole similare 13. Articole din piatr , ipsos, ciment, ceramic , sticl . i materiale similare 2004 724,2 7,9 3,3 1,6 14,1 44,7 38,4 25,9 1,6 42,0 6,5 2008 1726,4 11,9 36,1 23,4 32,7 181,3 98,1 2004 832,1 30,6 59,2 1,1 55,3 49,9 68,4 2008 4294,5 212,5 271,6 55,8 224,5 174,5 371,8 - mil. i % Evolu iile (%) Sold 2008/2004 2004 2008 Exp. Imp. Sold -107,9 -2568,1 238,4 516,1 2380,0 -22,7 -200,6 150,6 694,4 883,7 -55,9 -235,5 1093,9 458,8 421,3 0,5 -32,4 1462,5 5072,7 6480,0 -41,2 -191,8 231,9 405,9 465,5 -5,2 6,8 405,6 349,7 -30,0 -273,7 255,5 543,7 912,3

157,3 107,7 361,5 -81,8 -204,2 607,3 335,6 248,7 5,1 30,1 11,6 0,8 23,3 41,6 46,6 2,8 19,0 77,7 85,6 85,2 29,4 0,8 -13,9 318,7 2375,0 71,7 333,5 -

18,7 -47,6

-35,1 -74,0 178,5 205,7 211,4 88,0 -29,3 22,1 41,5 182,8 -

134,6 55,9 24,9 15,3 51,5 18,8

22,1 206,8 1050,0

39,2 161,3 -23,9 -142,5 122,9 411,5 596,2

187

Export FOB Import CIF

2004 2008 14. Metale comune i articole 77,0 258,3 85,4 316,6 -8,4 -58,3 335,4 370,7 din acestea 15. Ma ini i aparate; echipamente electrice; aparate 202,3 642,2 168,4 1245,1 33,9 -602,9 317,4 739,4 de nregistrat sau reprodus sunetul i imaginea 16. Mijloace i materiale de transport 21,2 40,6 25,9 472,6 -4,7 -432,0 191,5 1815,3 17. Instrumente i aparate optice, fotografice, cinematografice, medico-chirurgicale i similare; 1,5 19,9 7,6 36,5 -6,1 -16,6 1326,7 480,3 ceasuri; instrumente muzicale, p r i i accesorii ale acestora 18. M rfuri i produse diverse 61,2 51,8 18,0 90,8 43,2 -39,0 84,6 504,4 Sursa: I.N.S. Anuarul de comer interna ional al Romniei, 2005-2009

Evolu iile (%) 2008/2004 2004 2008 2004 2008 Exp. Imp. Sold Sold 694,0 1773,5 9191,5 272,1 90,3

 n 2008 Ungaria a fost al treilea partener comercial al Romniei, cu o pondere de 6,6%, la export 5,1%, iar la import 7,5%. Deficitul comercial a crescut brusc, de la numai 107,9 mil. n 2004 la 2.568,1 mil. n 2008, din acest punct de vedere situndu-se dup Germania i naintea Italiei, principalii doi parteneri comerciali ai Romniei. La export ponderea cea mai mare, n 2008, au avut-o ma inile, echipamentele electrice, aparatele de nregistrat i reprodus cu 37,2%, urmate de metale cu 14,9% i combustibili cu 10,5%, iar la import tot ma inile, echipamentele electrice i aparatele de nregistrat i reprodus cu 29% i mijloacele de transport cu 11%.

188

Anexa nr. 1 Fonduri europene alocate Romniei n perioada 2007-2013


2007- 2007 2008 2009 2010 2011 2012 201 201 19,21 1,28 1,8 2, 1 ,03 3,26 3, 1 3,77 1,79 1,28 0,70 1,28 1,23

Total fonduri structurale i de coeziune - Fondul European pentru 8,98 0,6 0,86 1,16 1,42 1,53 1,63 Dezvoltare Regional FEDR - Fondul de Coeziune FC 6,55 0,44 0,64 0,86 10,3 1,11 1,19 - Fondul Social European FSE 3,68 0,23 0,36 0,49 0,58 0,63 0,69 Total fonduri pentru agricultur 8,25 0,76 1,05 1,35 1,27 1,27 1,28 i dezvoltare rural Fondul European pentru 8,02 0,74 1,02 1,32 1,24 1,23 1,24 Agricultur i Dezvoltare Rural FEADR Fondul European pentru Pescuit 0,23 0,02 0,02 0,03 0,4 0,04 0,04 FEP Total * 27, 7 2,03 2,90 3,86 ,30 ,54 4,79 - % din PIB-ul Romniei 1,7 2,2 2,5 2,5 2,4 n.a. Sursa: Mugur Is rescu, Atragerea fondurilor europene n Romnia i perspectiva economico-financiar n 2008, Bucure ti, 14 martie 2008

0,05 5,05 n.a.

Anexa nr. 2 Alocarea CSNR pe Programe Opera ionale


Mediu

Regional, 19.4 Asisten tehnic ; 0,9

Mediu, 23.5

Transport Competitivitate Capacitate administrativ

Dezvoltarea resurselor umane; 18,1 Capacitate administrativ , 1.1 Transport, 23.8 Competitivitate, 13.3

Dezvoltarea resurselor umane Asisten Regional tehnic

Dup estim rile Uniunii Generale a Industria ilor din Romnia confinan area na ional (public-privat) se va ridica la 4,4 mld. (16%).

189

Anexa nr. 3 Ghidul Elabor rii Proiectelor cu Finan are Comunitar


3

1. Sursele de informa ii Pentru a ob ine informa ii despre programele finan ate de Uniunea European se pot consulta urm toarele surse: 1. Biroul de Sprijin Extern al Comisiei Europene, programele finan ate de VE, licita iile i fondurile nerambursabile acordate sunt administrate prin Europeaid Co-operation Office i pot fi consultate la urm toarea adres : http://europa.eu.int/comm/europeaid/index.htm Site-ul grupeaz sursele de finan are ini iate de VE pentru furnizarea de produse sau servicii i de executarea de lucr ri (de exemplu infrastructur ) prin procedura licita iilor sau a fondurilor nerambursabile. Sunt oferite informa ii despre fondurile acordate de VE prin alte programe i proiecte cu caracter specific. Pentru fiecare licitatie sau fond nerambursabil trebuie verificat dac este deschis, nchis i prev zut n proiec ia financiar pentru 2007-2013. 2. Direc ia General ,,Extindere" i alte Direc ii ale Comisiei Europene Pentru a c uta informa ii specifice, pentru un anumit domeniu, se consult pagina Direc iei Generale a Comisiei Europene corespunz toare domeniului respectiv. Exemple: A) pentru oportunit i de finan are n domeniul ntreprinderilor i n domenii conexe, cum ar fi industrie, servicii, competitivitate, standardizare, etc. se pot g si informa ii la urm toarea adres : http://europa.eu.int/comm/enterprise/index.htm B) pentru domeniul educa ie i cultur se poate consulta urm toarea pagin a Direc iei Generale "Educa ie & Cultur ": http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/index_en.htm 3. Centrul de Informare al Comisiei Europene n Romnia, Re eaua Centrelor Euro Info i Guvernul Romniei Departamentul Afacerilor Europene (www.dae.ro) Informa ii despre programele DE privind oportunit ile de finan are deschise Romniei se pot ob ine consultnd bro urile editate de Delega ia Comisiei Europene n Romnia sau la urm toarea adres : http://www.infoeuropa.ro
3

Centrul de informare al Comisiei Uniunii Europene n Romnia - "Primii pa i n elaborarea i derularea cu succes a unui proiect", 2002

190

Informa ii despre aceste programe sunt oferite de re eaua specializat a Centrelor Euro Info din Romnia la adresa de web: http://www.eic.ro O motiva ie important pentru a elabora propuneri proprii de proiecte ce ar putea fi finan ate de institu iile donatoare sau pentru a participa la proiecte mpreun cu organiza ii-partenere este cre terea nivelului de competen al organiza iei n anumite domenii. Cnd o organiza ie nu are experien pentru a- i elabora singur propunerile de proiect, poate dobndi aceast experien intrnd ca partener ntr-o propunere de proiect ntocmit sub coordonarea altei organiza ii care va fi coordonator de proiect. Exist i posibilitatea de a se apela la entit i specializate (firme de consultan ) n elaborarea propunerii proiectului, dar acest lucru conduce la acumularea de experien ntr-o m sur mai mic . Organiza iile pot s - i suplimenteze resursele financiare apelnd la fondurile financiare puse la dispozi ie de institu iile donatoare cu condi ia cunoa terii surselor de finan are, a modului de a avea acces la aceste surse, de a participa, i n consecin a dobndi experien n elaborarea i punerea n aplicare a propriei propuneri de proiect Odat ce a fost identificat o idee de proiect folosind i informa iile din Ghidul Solicitantului trebuie s fie examinate oportunit ile de finan are i s se aleag cea corespunz toare. Oportunit ile de finan are sunt anun ate de Comisia European sau al i donatori n cadrul apelurilor pentru propuneri/invita ii la licita ii, etc. Un prim pas n elaborarea i derularea unui proiect este identificarea zonei la care se refer apelul. ntotdeauna un apel pentru propuneri privind programele finan ate de DE va prezenta zonele geografice (grup ri de ri, ri sau regiuni dintr-o ar ) din cadrul c rora diverse organiza ii pot s prezinte o propunere. Uneori, un apel poate cere implicarea organiza iilor din cteva State Membre ale Uniunii Europene i/sau un num r minim de organiza ii din rile din centrul i estul Europei. Un apel pentru propuneri va scoate n eviden anumite obiective i priorit i pe care le urm re te programul respectiv. Proiectele ce vor fi propuse trebuie s conduc prin activit ile ce se vor desf ura la obiectivul stabilit prin program. Propunerile de proiect pot include diverse tipuri de activit i indicate n apelul pentru propuneri. Apelurile indic , de regul , i acele tipuri de activit i care nu pot fi incluse. n ipoteza n care anumite activit i pe care o organiza ie ar vrea s le execute i care apar in domeniului s u de activitate pot fi catalogate ca eligibile, atunci acestea pot deveni subiectul unei propuneri de proiect.
191

O organiza ie care dore te s participe la un apel de propuneri trebuie s verifice dac are know-how-ul necesar (exper i, infrastructur etc.) pentru a realiza un proiect de succes n cadrul apelului respectiv. Managerul de proiect, n cele mai multe cazuri trebuie s fie din cadrul organiza iei. n cazuri excep ionale, organiza ia poate s apeleze la un expert extern, care s fie responsabil cu anumite p r i din proiect pentru care nu exist personal calificat. Att managerul ct i expertul pot fi din afara organiza iei numai dac institu ia donatoare accept . De obicei, Comisia European sau al i donatori solicit s se anexeze la propunerea de proiect o prezentare a experien ei organiza iei n accesarea de fonduri i derularea altor proiecte similare i CV-urilor persoanelor care vor fi responsabile pentru aspectele cele mai importante ale proiectului (de exemplu: CV-urile managerului de proiect, consultantului cu probleme de instruire etc.). Apelurile pentru propuneri specific organiza iile din cadrul c ror ri pot s nainteze o propunere de proiect, adic , pot s - i asume rolul de coordonator/lider/promotor de proiect i care organiza ii pot fi doar partener. Unele apeluri necesit o preg tire foarte detaliat a propunerii de proiect. Dac nu este posibil ca o persoan din cadrul organiza iei s fie disponibil pentru a lucra o perioad mai lung de timp ca manager de proiect, atunci este recomandabil s se caute o organiza ie care are inten ia s nainteze o propunere de proiect i s se formeze un parteneriat, n cazul n care respectivul proiect corespunde obiectivelor organiza iei. Organiza iile care aleg varianta de partener de proiect trebuie s in cont de cteva dezavantaje: - coordonatorul de proiect poate elabora propunerea, n primul rnd, conform ideilor sale; - coordonatorul de proiect, fiind responsabil pentru ntreg managementul proiectului, poate avea un procent mai mare din finan are; - coordonatorul de proiect poate decide cine s -i fie partener i cine nu. Cnd este luat decizia ca organiza ia s nainteze o propunere de proiect trebuie s fie numit un manager de proiect. n cazul n care proiectul are o complexitate mai mare sau cuprinde anumite activit i de strict specialitate, atunci este necesar s se constituie o echip care s participe la elaborarea propunerii i care s fie coordonat de managerul desemnat. Managerul de proiect trebuie s aib experien n activit i de management i n domeniul pe care l trateaz proiectul, s i fie clar scopul proiectului i s fie capabil s coordoneze, s monitorizeze i s evalueze planificarea i realizarea activit ilor, precum i s elaboreze rapoartele solicitate de institu ia donatoare. Managerul de proiect trebuie s adopte decizii i s ini ieze ac iuni care s conduc la atingerea obiectivelor propuse, n timpul planificat i cu restric iile de resurse impuse.
192

ELABORAREA UNEI PROPUNERI DE PROIECT Odat identificat apelul pentru propuneri, corespunz tor, ideii de proiect, odat stabilit rolul organiza iei noastre de coordonator de proiect i odat desemnat managerul de proiect, este foarte important s se citeasc cu aten ie i n profunzime i s se respecte complet ghidul solicitantului pus la dispozi ie de institu ia donatoare. Acest ghid cuprinde, de regul , informa ii despre program, criteriile de eligibilitate, cererea de finan are condi ii i proceduri de comp1etare a acesteia, criterii de selectare a proiectelor, condi ii pentru faza de punere n aplicare a Proiectului; contractul standard, alte informa ii utile, precum i diverse formate (de exemplu, formatul pentru ,buget). Recomandare: Pentru c nu ntotdeauna g sim r spuns la toate ntreb rile noastre, este bine s lu m leg tura cu institu ia donatoare, pentru clarific ri suplimentare. In ultimul timp, din ce n ce mai multe pagini web ale diverselor programe, includ i r spunsuri la cele mai frecvente ntreb ri. Este deosebit de important , chiar hot rtoare, comunicarea cu institu ia donatoare nu numai n timpul elabor rii propunerii de proiect, dar i n etapa de derulare. ntocmirea programului de lucru Pentru a ob ine o evaluare pozitiv a propunerii de proiect, este important s ar ta i institu iei donatoare c v sunt foarte clare obiectivele ce trebuie atinse. Este de asemenea important s descrie i aceste obiective, precum i rezultatele a teptate, n termeni cantitativi i calitativi. Totu i, nainte de a prezenta o list clar a rezultatelor este necesar s se prezinte premisele de la care s-a pornit i o justificare detaliat a proiectului. Mai mult dect att, n propunerea de proiect, trebuie bine fundamentate activit ile ce se vor desf ura, rolul i responsabilit ile partenerilor, precum i alte elemente pe care le vom prezenta n cele ce urmeaz . Originea proiectului (premise) Este important s se descrie cum organiza ia-coordonator de proiect i celelalte organiza ii-partenere s-au cunoscut, cum a ap rut ideea de a face un proiect comun (de exemplu, n timpul unei ntlniri sau n timpul derul rii unui proiect anterior). Unii parteneri pot descrie cum au ajuns la o anumit experien pe care doresc s o transfere celorlal i parteneri de proiect. Ace tia pot, de asemenea, s men ioneze cum au discutat i stabilit anumite etape n cadrul propunerii de proiect. Justificarea proiectului Cnd o institu ie donatoare (de exemplu, Comisia European ) a decis s ofere o finan are pentru proiecte ce corespund anumitor. criterii, este clar c aceste criterii vor juca un rol important n timpul evalu rii propunerilor de proiect.
193

De aceea, trebuie incluse n propunere informa ii nu numai suficiente, dar i detaliate pentru a justifica proiectul. Acest lucru nseamn : - s descrie i nevoile pe care proiectul le va acoperi i cum sunt ele legate de obiectivele i priorit ile programului; dar, s identifica i i constrngerile; - s descrie i grupurile- int i s estima i num rul beneficiarilor; - s descrie i cum va rezolva proiectul aceste nevoi pentru grupurileint stabilite; - s motiva i de ce proiectul i activit ile ce se vor desf ura sunt importante pentru grupurile- int . Pentru justificarea proiectului, se pot face referiri la rezultatele unor analize, studii, prin care s-au determinat nevoile i constrngerile ce au condus la propunerea de proiect. Exemplu: Cnd n cadrul unui proiect se are n vedere instruirea organiza iilor de sprijinire a mediului de afaceri dintr-o anumit zon pentru a le familiariza cu acquis-ul comunitar n domeniul protec iei mediului, este bine s se arate c n acea zon , n acest domeniu, cuno tin ele sunt pu ine, sau, chiar inexistente, c activitatea specific de preg tire din propunerea de proiect va conduce la o experien de nalt nivel, c reprezentan ii organiza iilor (beneficiari intermediari - se precizeaz num rul lor) vor folosi aceast experien pentru a oferi un nou serviciu de consultan managerilor IMM-urilor produc toare (grupul- int - se precizeaz num rul lor) din regiunea respectiv . Pe termen lung, popula ia din zon (beneficiarii finali - se estimeaz num rul persoanelor) va avea numai de c tigat pentru c prin aplicarea reglement rilor comunitare n domeniu protec iei mediului IMM-urile vor produce "mai curat". Definirea obiectivelor proiectului Ceea ce ne propunem prin proiect trebuie s conduc la atingerea obiectivul programului, de la specific la general. Nu putem s ne propunem obiective foarte multe, pe care s-ar putea s nu le ndeplinim tocmai pentru c ne propunem prea multe. Exemplu: Proiect "PRO CONSUMATOR - Cre terea gradului de protejare a consumatorilor, coordonat de CCINA Centrul Euro-Info Consultan Scopul proiectului este de a cre te gradul de protejare a consumatorilor prin: - facilitarea accesului la informarea i consilierea consumatorilor i a agen ilor economici - stimularea ntreprinderilor n aplicarea legisla iei derivate din acquis-ul comunitar de protec ie a consumatorilor
194

- mbun t irea dialogului ntre autorit ile statului, reprezentan ii mediului de afaceri i reprezentan ii societ ii civile la nivel local. Astfel, proiectul contribuie la nt rirea societ ii civile i a rolului ei n preg tire Romniei pentru integrarea n Uniunea European ". Recomandare: Eviden ia i n descrierea obiectivului general al proiectului dumneavoastr obiectivele specifice sau priorit ile programului. Evaluatorului i va fi mai u or s urm reasc atingerea celor din urm . Rezultate Impact Institu ia donatoare trebuie convins c grupurile- int ale proiectului vor fi influen ate prin proiect n mod pozitiv, c situa ia acestora se va mbun t i n urma punerii n practic a proiectului. Estimarea valoric a impactului este important in evaluarea proiectului. Exemplu: n cazul proiectului "PRO CONSUMATOR, impactul va fi considerabil datorit abord rii att a consumatorilor, n general, prin sensibilizarea acestora n favoarea conceptului de "protec ie a consumatorilor" ct i a firmelor care sunt sau ar trebui s fie preocupate de aplicarea legisla iei ce deriv din adoptarea acquis-ului comunitar, pentru a evita producerea de prejudicii consumatorilor. 19.000 de persoane vor fi influen ate pozitiv. Orice impact pozitiv declarat trebuie explicat i argumentat n contextul proiectului. Trebuie, de asemenea, s avem mare grij , chiar i n cadrul proiectelor care nu au ca tem principal mediul, prin activit ile ce le vom desf ura sau echipamentele pe care le vom achizi iona s nu aducem daune mediului nconjur tor. Sub nici o form nu se vor evalua pozitiv ace1e proiecte care nu in seama de mediu. Rezultate concrete 1) Ce dorim s producem concret n cadrul proiectului n urma desf ur rii unor ac iuni? sau 2) Ce rezultate (altele dect cele realizate n urma unui proces de produc ie) preconiz m c vom avea la sfr itul perioadei de derulare a proiectului? sau 3) Ce rezultate sociale i economice ob inem? Acestea sunt ntreb ri la care trebuie s d m un r spuns, n termeni cuantificabili. Exemplul 1 -90 de rapoarte sectoriale con innd o prezentare a directivelor UE ce trebuie respecta te cnd se vinde un anumit produs specific sau grup de produse pe pie ele UE; rapoartele vor fi editate n 2000 de copii;
195

-10.000 de copii ale unui catalog al exportatorilor romni care au adaptat produc ia lor la regulile UE (realizat pe CD-ROM); - un ghid online despre cum s faci afaceri n UE sau cu ri ter e, ajutnd ntreprinderile s - i g seasc direct adrese de web specializate pe subiecte legate de interna ionalizare (de tipul, taxe de import n UE, eticheta ecologic , armonizarea tehnic i standardizarea, m rci comerciale i proiecte, ob inerea de patente europene, legisla ia produselor n UE etc.). Exemplul 2 - 200 de membri ai personalului din organiza iile din Europa Central i de Est, participante la proiect, vor deveni exper i n domeniul legisla iei comunitare i a acquisului privind func ionarea pie ei interne a UE. Exemplul 3 - o fabric de producere a conservelor de legume / fructe - 2 centre pentru colectarea laptelui - 4 centre de informare despre UE. Exemplul 4 - crearea a 25 de noi locuri de munc - cre terea cifrei de afaceri cu 25% n domeniul prelucr rii c rnii. Efectul de multiplicare Rezultatele proiectelor trebuie s ajung la ct mai mul i beneficiari posibili. Cnd se prevede, de exemplu, instruirea personalului unor organiza ii de sprijin a mediului de afaceri este util s se precizeze cum personalul instruit va deveni la rndul s u formator pentru a transfera experien a sa altor persoane din cadrul unor firme sau altor organiza ii. Exemplu: Exper i din VE vor instrui personalul din camerele de comer n domeniul legisla iei VE pentru protec ia consumatorului. Dup aceast instruire, camerele vor organiza, la rndul lor, seminarii prin care vor transfera cuno tin ele acumulate unor IMM-uri locale i reprezentan ilor organiza iilor de protec ie a consumatorului. n cazul n care se realizeaz ni te produse inforn1a ionale specializate, este util s se explice cum se va organiza diseminarea acestora c tre cei interesa i, astfel nct un num r ct mai mare de beneficiari s poat avea acces la ele. Asigurarea continuit ii proiectului O institu ie donatoare va fi ntotdeauna interesat s verifice cum vor fi inute n via " rezultatele proiectului dup terminarea acestuia, cnd finan area de la institu ii donatoare va nceta. De aceea este ntotdeauna bine s ar t m: - c organiza iile-partenere au mijloacele financiare i disponibilitatea de a continua proiectul i de a investi n dezvoltarea sa ulterioar ;
196

- c , de exemplu, un nou serviciu rezultat n urma derul rii proiectului se va auto sus ine dup ncetarea perioadei de finan are prin perceperea unor tarife de la clien i; trebuie ar tat c partenerii au f cut calcule economice i de pia realiste pentru ca acel serviciu s vin n sprijinul continuit ii proiectului etc. Activit i Pornind de la scopul i rezultatele pe care ni le-am propus s le realiz m n cadrul unui proiect, trebuie s determin m activit ile i componentele acestora (subactivit i) care conduc la ob inerea rezultatelor. Exemplu de prezentare a unei activit i n func ie de scop: Organizarea de vizite documentare pentru ntreprinderile romne ti n UE Scop: S ofere firmelor locale posibilitatea de a vizita ntreprinderi din UE pentru a nv a din experien a acestora legat de punerea n practic a normelor comunitare. Multe programe finan ate de institu ii donatoare nu permit finan area misiunilor economice. Totu i, cnd se demonstreaz c pot fi organizate ntlniri cu firme ce produc articole similare, n scopul acumul rii de experien n ceea ce prive te modul de aplicare a reglement rilor VE, ca de exemplu, n domeniul tehnic al cerin elor privind ambalarea i etichetarea, sau pentru a beneficia de experien a din domeniul interna ionaliz rii (export, import, pl i interna ionale, aspecte logistice etc.), astfel de vizite pot conduce adesea la parteneriate ntre ntreprinderile din rile candidate i firme din UE i, n consecin , astfel de ac iuni sunt foarte probabil eligibile. Concluzie: Este important s fi i creativi n descrierea activit ilor pentru care se cere finan area. Uneori, o descriere potrivit permite ca anumite activit i care la prima vedere sunt neeligibile, s fie finan ate. Deci, n propunerea de proiect, evita i o exprimare, de tipul "Organizarea unei misiuni economice n Belgia pentru un grup de 15 exportatori romni. "Astfel enun at , ac iune a este pu in probabil s fie acceptat ca eligibil . Folosi i-v imagina ia i justifica i bine activit ile i descrie i-le n detaliu. Activit ile trebuie s aib o ordine logic i s existe o interdependen ntre ele. Trebuie, de asemenea, pentru fiecare dintre aceste activit i i subactivit i s stabilim necesarul de resurse, locul desf ur rii, durata i responsabilit tile partenerilor. Fiecare activitate trebuie descris n detaliu i clar pentru ca institu ia donatoare s n eleag exact ce avem de gnd s facem. Managerul de proiect poate reprezenta grafic att planificarea detaliat a activit ilor n func ie de timp ct i organigrama de dependen a activit ilor. Ambele grafice (n literatura de specialitate graficul "timp" este denumit i graficul Gantt, iar organigrama de dependen a activit ilor
197

este denumit i graficul Pert), chiar dac nu sunt solicitate ca atare de c tre institu ia donatoare, sunt foarte importante i este recomandabil s le anex m la propunerea de proiect. Exemplu de planificare n timp a activit ilor Luna 1: ntlnirea partenerilor din proiect la nceperea derul rii proiectului (Activitatea ... ) Luna 2: Achizi ionarea de echipamente (Activitatea .. .) Luna 3: Conectarea echipamentelor la Internet Luna 3: Elaborarea materialului de instruire (instrument de lucru) (Activitatea .. .) Luna 4-6: Instruirea la fa a locului sau instruirea n cadrul fiec rei organiza ii partenere (Activitatea .. .) Luna 7-21: Instruirea la distan (Activitatea .. .) Luna 12: ntlnirea partenerilor din proiect n vederea raport rii intermediare Luna 13: Raportarea intermediar / financiar i tehnic / narativ (Activitatea .. .) Luna 14: Audit extern (Activitatea .. .) Luna 16: Organizarea i desf urarea conferin ei "S facem afaceri n Romnia" (Activitatea .. .) .... Luna 22: Elaborarea raportului final Luna 23-24: Audit extern Timpul total alocat activit ilor trebuie s . se suprapun pe durata proiectului, element indicat, de asemenea, n apelul pentru propuneri sau ghidul solicitantului. Rolul i responsabilit ile partenerilor n orice propunere de proiect trebuie s ar t m cine i ce sarcini are fiecare, astfel nct s se ajung la atingerea obiectivelor i la realizarea corespunz toare a proiectului. Managerul de proiect poate eviden ia c el va avea n sarcin : coordonarea i organizarea ntlnirilor planificate cu to i partenerii proiectului; realizarea tuturor contactelor i comunic rii cu institu ia donatoare; asigurarea comunic rii cu partenerii i alte entit i exterioare proiectului; coordonarea i supervizarea general a activit ilor ce trebuie realizate prin proiect, autoriznd ceilal i parteneri pentru coordonarea i realizarea activit ilor din regiunea sau sectoarele lor; punerea n aplicare a unor activit i (coordonatorul este bine s nu aib doar func ii de coordonare, dar i de execu ie); aprobarea cheltuielilor (de exemplu: achizi ionarea de echipamente, tip rirea unei bro uri etc.) ce trebuie f cute de ceilal i parteneri;
198

 transferarea fondurilor alocate prin proiect fiec rui partener, astfel nct to i partenerii s - i ndeplineasc sarcinile asumate i s realizeze activit ile convenite n propunerea naintat spre finan are; toate raport rile cerute de institu ia donatoare; evaluarea intern a gradului de realizare a activit ilor etc. n propunere poate fi eviden iat c ceilal i parteneri dIn proiect sunt responsabili pentru: participarea la toate ntlnirile cu coordonatorul de proiect, ntlniri ce sunt men ionate n propunere; executarea tuturor activit ilor men ionate n propunerea de proiect care sunt n sarcina lor. Elaborarea bugetului n ghidul pus la dispozi ie de finan ator se specific tipul de cheltuieli i venituri eligibile, precum i ce trebuie avut n vedere pentru elaborarea capitolelor de cheltuieli i a capitolelor de venituri ce rezult din activit ile proiectului. Exemplu: n cazul finan rilor nerambursabile din fonduri ale Comunit ilor Europene, sunt considerate costuri eligibile cele care ndeplinesc urm toarele criterii: s fie direct legate de subiectul acordului de finan are (de regul , cuprins tot n ghidul solicitantului) i s fie stipulate n acord; s fie necesare pentru realizarea proiectului; s fie rezonabile i n conformitate cu principiile unui management s n tos, respectiv cu o utilizare eficient a banilor i ntr-un raport optim cost/beneficiu; s fie efectuate n perioada de derulare a proiectului, a a cum sunt definite n acordul de finan are; s fi fost efectiv realizate, nregistrate n contabilitatea beneficiarului / solicitantului / coordonatorului de proiect / promotorului sau ale partenerilor; s fie identificabile i verificabile pe baza documentelor originale. n ceea ce prive te veniturile, Comisia precizeaz c , n cazul fondurilor nerambursabile, se pot lua n considerare: contribu ia n numerar din resursele proprii ale solicitantului contribu ia din orice alte fonduri de la orice al i furnizori orice venit generat de proiect (sumele ob inute din vnz ri n timpul derul rii proiectului) finan area nerambursabil cerut de la Comisie (cu defalcarea mai multor solicit ri, daca este cazul) orice contribu ie n natur .

199

n apelul pentru propuneri se specific dac este permis contribu ia n natur a beneficiarului i dac aceasta este luat n considerare cnd se calculeaz finan area nerambursabil . Organiza iile mici, n mod special, cum ar fi organiza iile neguvernamentale, de multe ori solicit ca o parte din contribu ia lor la bugetul general al proiectului s fie n natur . Aceste contribu ii pot ap rea n ambele p r i ale bugetului (venituri sau cheltuieli). Contribu ia n natur se poate referi, n special, la: p mnt, propriet i imobiliare n ntregul acestora sau doar n parte, mijloace fixe materii prime munc voluntar din partea unei persoane particulare sau organism corporatist. Ceea ce trebuie s nu uit m este c o finan are nerambursabil reprezint o plat direct a unei activit i sau proiect care nu are natur comercial . O finan are din fonduri neramburasabile asigurat de Comisia European I, In general, de la orice institu ie donatoare necesit un efort financiar sau n natur (acolo unde este cazul) i din partea solicitantului. Cu alte cuvinte, institu ia donatoare cofinan eaz proiectul. n apelul pentru propuneri se specific ntotdeauna bugetul total al programului, iar n cele mai multe cazuri suma minim i maxim ce va fi finan at de Comisia European per proiect, precum i procentul de cofinan are. n cele mai multe cazuri, institu ia donatoare va prezenta o schem (un formular) pentru prezentarea bugetului. Dar, fie c este vorba de o finan are de la Comisie sau de la alt institu ie donatoare, lista activit ilor minu ios descrise n propunere va fi ghidul nostru n elaborarea bugetului. O astfel de schem poate cuprinde urm toarele elemente: Costuri de preg tire a proiectului Costuri de personal (resurse umane) Investi ii/echipamente Costuri opera ionale Costuri generale Costuri de c l torii i diurn Cheltuieli pentru publica ii i documenta ie Cheltuieli pentru seminarii i conferin e Costuri externe (consultan i, studii etc.) Este foarte important s consulta i ghidul pus la dispozi ie de institu ia donatoare cu privire la categoriile de cost. Ghidul solicitantului difer de la un program la altul, de aceea trebuie respectate ntocmai indica iile pentru alc tuirea bugetului pentru c numai acele categorii de costuri prev zute n ghid, cu descrierile corespunz toare, vor fi eligibile.
200

Descrieri posibile de categorii de costuri ntr-un asemenea ghid: 1) Costuri referitoare la preg tirea proiectului Este cazul costurilor legate de realizarea propunerilor de proiect (de exemplu: timpul pentru elaborarea propunerii de proiect, costuri de c l torie pentru ntlnire a cu partenerii str ini etc.), care se fac nainte de trimiterea propunerii. Aceste costuri pot fi eligibile sau nu. Se poate ca ghidul institu iei donatoare s men ioneze clar c numai costurile f cute - i facturile care sunt datate - dup nceperea oficial a proiectului (de obicei, data cnd acordul de finan are a fost semnat de p r i) vor fi costuri eligibile. Este posibil ca i costurile de preg tire s fie eligibile, dar vor fi considerate contribu ia promotorului de proiect, finan are nerambursabil par ial din partea institu iei donatoare (studii tehnice, economice etc., dar numai dup ce proiectul a fost declarat c tig tor i a fost semnat contractul de finan are). 2) Costuri de personal Costurile de personal se refer la salariile i toate taxele pl tite pentru membrii personalului pe statul de plat al organiza iei coordonatoare i al partenerilor de proiect. Aceste costuri pot include salariile brute la care se adaug toate taxele legale i contribu iile la buget pe care organiza ia le pl te te pentru angajatul s u. Este important s men ion m cu exactitate cifrele din nregistr rile contabile ntruct, n multe cazuri, institu ia donatoare poate cere prezentarea dovezilor pentru plata salariilor i a contribu ii lor la asigur rile sociale. Managerul de proiect calculeaz costurile reale de personal aferente proiectului prin multiplicarea unit ii de cost (de exemplu: costuri de personal / or sau zi) pentru fiecare, membru al echipei cu num rul de ore sau zile ce le va lucra n cadrul proiectului. Costurile de personal pentru echipa ce nu este pl tit direct de organiza ia-coordonator de proiect i de organiza iile partenerilor ar putea s nu fie eligibile n cadrul acestui capitol de costuri. Acest lucru nseamn c toate facturile pl tite unei firme de resurse umane, care are drept angaja i persoane ce muncesc temporar pentru organiza ia coordonatorului de proiect sau a partenerilor, pot fi incluse la capitolul "costuri externe". Costurile de personal nu trebuie s le dep easc pe cele general acceptate de pia a n cauz i nici pe cele practicate de organiza iacoordonator sau partener de proiect. 3) Investi ii /Echipamente Multe programe permit coordonatorului de proiect i organiza iilorpartenere s cumpere echipamentele pe care le consider necesare pentru proiect.

201

Exemple: y unul sau mai multe calculatoare y mobil de birou - fotocopiator - o linie tehnologic pentru ambalarea unor produse etc. Unele programe permit s se includ i cheltuieli pentru renovarea unui spa iu corespunz tor nevoilor proiectului. Achizi ionarea de cl diri i terenuri, este, de obicei neeligibil . i alte categorii de cheltuieli (de exemplu: achizi ionarea de patente, licen e) pot fi de regul eligibile. Ele trebuie indicate chiar din propunerea de proiect sau aprobate ulterior de institu ia donatoare n timpul derul rii proiectului. n elaborarea bugetului i, mai trziu, n cadrul punerii n aplicare a proiectului i n faza de raportare, trebuie s se in seama de faptul c echipamentele trebuie s aib , de exemplu, certificate de origine din Statele Membre UE. 4) Costuri opera ionale Aceste costuri sunt legate de consumabilele / materiile prime etc. absolut necesare n executarea proiectului. Exemple: hrtie pentru multiplicare telefoane, Internet, costuri po tale (de exemplu: convorbirile efectuate pe linii telefonice fixe sau telefoane mobile folosite pentru proiect, activit i po tale men ionate n propunerea de proiect) tip rirea de coli cu antet c r i de vizit etc. 5) Costurile administrative includ: - cheltuieli generale pentru spa iile folosite, fie pentru coordonare i administrare, fie pentru derulare a celorlalte activit i adiacente proiectului (de exemplu: chirie, nc lzire, iluminat, ntre inere i cur enie) ; - costuri f cute de organiza ie n mod obi nuit i care nu pot fi identificate distinct ca fiind legate de proiect (de exemplu: telefon i fax, costuri po tale, asigur ri etc.). Aceste costuri pot fi justificate f cnd uz de sistemul de contabilitate n vigoare, prin nregistr rile contabile inute de organiza iile coordonatorului de proiect i partenere. Costurile de c l torie care sunt direct legate de anumite activit i i sunt descrise n propunerea de proiect pot fi eligibile. Este foarte important ca ghidul institu iei donatoare s fie ntocmai respectat. n ceea ce prive te biletul de c l torie cu avionul, beneficiarul este, de obicei, obligat s l cumpere la clasa <economic>.

202

Cu privire la diurn (cazare la hotel, mese, transport n localitate etc.), n cazul deplas rilor n str in tate, de exemplu, se men ioneaz n ghid aloca ia maxim zilnic . Anticipnd capitolul de raportare financiar men ion m c , pentru justificarea cheltuielilor de c l torie cu avionul, cei care au c l torit trebuie ntotdeauna s p streze ultima fil din biletul de avion, tichetele de mbarcare, precum i factura de la agen ia de voiaj prin care au cump rat biletul. Pentru justificarea diurnei, n majoritatea cazurilor, se accept declara ia cu semn tura de primire a aloca i ei maxime aprobate n propunerea de proiect. Comisia European public aloca iile maxime zilnice pentru toate rile de destina ie la adresa de Internet: http://europa.eu.intlcomm/scr/perdiem/index_en.htm. (In cele mai multe cazuri, ghidul pus la dispozi ie de institu ia donatoare men ioneaz aceast adres , sau chiar are anexat tabelul cu aloca iile). 6) Cheltuieli pentru publica ii i documenta ie Multe programe permit cheltuieli legate de publicarea de bro uri, manuale, CD-ROM-uri specializate, achizi ionarea de documenta ie de specialitate, inclusiv cheltuieli de traducere. 7) Cheltuieli pentru organizarea de seminarii i conferin e Astfel de costuri se refer la nchirierea de s li de seminar, costuri de traducere I protocol legate de seminarii i conferin e etc. 8) Costuri externe Costurile externe se refer la toate cheltuielile care reflect plata consultan ilor ce lucreaz n cadrul proiectului i nu fac parte din angaja ii organiza iilor-coordonator sau partener de proiect. Exemple: traducere i interpretare consultan juridic (n cazul n care se semneaz un acord ntre parteneri i organiza iile - partenere nu au departamente sau personal specializat n acest domeniu) evaluare extern , audit consultan i de specialitate pentru sesiunile de preg tire a personalului sau care vor coordona anumite activit i etc. Managerii de proiect pot comanda studii i consulta exper i. Pentru plata exper ilor, costurile unitare (/persoan /zi) trebuie s fie justificate dac dep esc anumite sc ri valorice care sun men ionate n ghidul solicitantului. n orice caz, costurile care dep esc pe parcursul derul rii contractului plafonul fixat de institu ia donatoare nu pot intra n calcul la capitolul <cheltuieli eligibile>.

203

Aten ie! Taxele n majoritatea proiectelor finan ate de institu iile donatoare, managerul de proiect i al i parteneri de proiect pot include n bugetul previzionat i n rapoartele financiare numai TVA-ul care nu poate fi refinan at sau compensat de autorit ile financiare na ionale (TVA-ul nerecuperabil). Aceast remarc se aplic taxelor pentru toate cheltuielile care sunt descrise mai sus. Dup cum am ar tat institu ia donatoare solicit i detalierea veniturilor. Aceste venituri vor fi sc zute din cheltuielile declarate. Acela i tratament l vor avea i dobnzile ce se ob in ca rezultat al pl ii n avans care este primit de la institu ia donatoare. Preg tirea anexelor De obicei, institu ia donatoare va cere de la solicitan ii unei finan ri s includ anumite documente ca anexe la propunerea de proiect (Lista lor se g se te n Ghidul solicitantului). Astfel de anexe pot fi: - matricea <cadru logic> - exprimarea interesului din partea organiza iilor-partenere - statutul organiza iei care i-a asumat rolul de coordonator de proiect - n cazul firmelor, copie dup certificatul de nregistrare de la Registrul Comer ului - CV-urile managerului de proiect, exper ilor, consultan ilor - copii dup bilan urile contabile sau alte documente financiare, pe ultimii 3 ani, din care s rezulte c organiza iile-partenere sunt solvabile etc. Solicitan ii i partenerii pot ata a orice anex pe care o consider necesar pentru a demonstra cele afirmate n proiect. n cadrul acestui capitol, trebuie s ne oprim asupra unei anexe, care are foarte mare importan nu numai pentru institu ia donatoare n aprecierea i evaluarea proiectelor, dar i pentru solicitant, n clarificarea obiectivelor i a procesului prin care resursele se transform n rezultate i n stabilirea unui sistem de monitorizare. Este vorba despre matricea <cadru logic> care se mai nume te i schema proiectului. Aceast schem cuprinde, pe coloane, descrierea n rezumat a proiectului, indicatorii verificabili, sursele i mijloacele de verificare i ipotezele de realizare, iar pe orizontal se indic obiectivul general la care contribuie proiectul, obiectivele specifice, rezultatele a teptate i modul cum acestea se ob in pornind de la surse.

204

205

Trimiterea / depunerea propunerii de proiect nainte de a trimite o propunere de proiect: verifica i cu aten ie la ce adres trebuie trimis propunerea; verifica i num rul de copii (pe suport de hrtie, electronic, legate sau nu) ce trebuie trimise; verifica i dac este necesar s se men ioneze pe plic/colet "original" sau "copie"; verifica i dac trebuie respectat un sistem special, cum ar fi plic dublu; i, nu n ultimul rnd, verifica i dac solicitarea de finan are este complet i are toate documentele cerute ca anexe. Important! Dup ce a i trimis/depus propunerea p stra i documentul prin care se atest transmiterea ei sau primirea ei n cazul depunerii la registratura institu iei donatoare. DERULAREA PROIECTULUI Dup trimiterea propunerii de proiect, institu ia donatoare v-a evaluat propunerea i apoi v-a anun at c proiectul este c tig tor. Dup eventuale negocieri cu institu ia donatoare privitoare la unele activit i i buget, a i semnat acordul/contractul de finan are cu aceasta. ncepe derularea proiectului. Este momentul n care din solicitantul finan rii a i devenit beneficiarul acesteia. Realizarea planului de activit i i a bugetului In timpul execu iei planului de activit i, managerul de proiect trebuie: - s organizeze ntlnirile cu partenerii pe ntreaga perioad de desf urare a proiectului (de exemplu: ntlnirea de nceput, ntlniri n timpul derul rii proiectului, ntlnirea de final) i s semneze procesele-verbale unde sa consemnat tot ce s-a discutat i decis n timpul acestor ntlniri; - s verifice ndeplinirea obliga iilor legale, na ionale i europene, atunci cnd trebuie s se achizi ioneze bunuri sau servicii de la companii sau consultan i externi (de exemplu: necesitatea organiz rii licita iilor pentru achizi ionarea echipamentelor sau a pieselor, dac valoarea acestora dep e te o anumit limit ); - s verifice derularea tuturor activit ilor planificate conform programului ini ial i, n caz c apar probleme, s decid corec iile necesare f r a ie i din cadrul contractului de finan are. Cnd managerul de proiect are anumite probleme n derularea proiectului, este bine s se g seasc o solu ie potrivit ct mai curnd posibil pentru c altfel, problemele ini iale pot cauza probleme n lan i, n cel mai nefericit caz, se ajunge la stoparea derul rii proiectului de c tre institu ia donatoare, cu toate repercusiunile, inclusiv, cele financiare aferente, etc.
206

Probleme n timpul derul rii proiectului pot fi: probleme cu una din organiza iile partenere (de exemplu: un partener nu i ndepline te sarcinile asumate); activitate care este men ionat n planul de activit i nu mai este necesar sau i-a pierdut relevan a la momentul planificat; probleme bugetare (de exemplu: o activitate cost mai mult dect s-a prev zut) etc. n cazul unor probleme cu una dintre organiza iile partenere, managerul de proiect poate solicita institu iei donatoare s fie de acord cu nlocuirea partenerului. Totu i, este recomandat s ncerce s evite aceast situa ie, n special cnd c utarea i g sirea unui nou partener ar putea cauza o ntrziere n executarea proiectului. Contractul de finan are cu institu ia donatoare cuprinde i inforn1a ii bancare. De regul , acestea sunt indicate ntr-o fi de identificare financiar . Aici este men ionat i contul unde institu ia donatoare va vira tran ele aferente derul rii i avansul, dac finan area este astfel conceput . Orice modificare n datele de identificare a b ncii coordonatorului de proiect (schimbarea b ncii sau a adresei acesteia sau a contului) trebuie f cute cunoscute institu iei donatoare. De obicei, institu ia donatoare cere de la organiza ia-coordonator de proiect s deschid conturi analitice distincte pentru derularea proiectului. Astfel, se vor eviden ia cheltuielile i veniturile aferente proiectului. In afar de aceast procedur , care trebuie urmat de departamentul de contabilitate i de eviden ele contabile obligatorii, este bine ca i coordonatorul de proiect s in eviden a financiar a proiectului cu derularea sa la zi, pe baza unui tabel pe care i-l poate construi n Microsoft Excel, pornind de la modelul prezentat de institu ia donatoare. Cu alte cuvinte el a permis managerului de proiect s verifice n orice moment ce sume din buget mai sunt disponibile pentru fiecare capitol. Chiar i n cazurile n care institu ia donatoare nu solicit n cadrul bugetului aprobat sau n cadrul raport rilor financiare eviden ierea modului de mp r ire a bugetului ntre parteneri, este bine ca acesta s fie defalcat, chiar din momentul elabor rii lui .. Cu att mai mult, n timpul derul rii proiectului, este bine ca aceast eviden s fie inut defalcat, pentru a evita eventualele nen elegeri ntre parteneri, nen elegeri datorate modului de alocare i cheltuire a fondurilor. Referitor la unele schimb ri n planul de activit i, Ghidul pus la dispozi ie de institu ia donatoare poate specifica dac aceste modific ri sunt permise. De regul , n cazul unor modific ri minore, se poate realiza acest lucru prin n tiin area institu iei donatoare, f r o solicitare de aprobare n prealabil.
207

Exemplu: "Atunci cnd amendamentele nu afecteaz scopul de baz al opera iunii, iar impactul financiar este limitat la un transfer ntre capitolele de cheltuieli eligibile, ntr-un procent de l0%, beneficiarul poate aplica aceste modific ri i va informa Comisia f r ntrziere. " "n nici un caz, suma total pl tit de Comisie Beneficiarului nu va dep i maximumul finan rii nerambursabile specificate n acord, chiar dac costurile reale vor dep i bugetul aprobat. " Sursa: DG Enterprise. Grant Agreement - Grant Programme 2001. Annex II: General Terms and Conditions applicable to grant agreements of the European Communities / Acordul finan rilor nerambursabile Programul de fin an ri nerambursabile 2001. Anexa a II-a: Condi iile i termenii generali pentru acordurile de finan are nerambursabil ale Comunit ilor Europene/ Raportarea n responsabilitatea managerului intr i adunarea tuturor informa iilor necesare raport rii, elaborarea rapoartelor i prezentarea tuturor documentelor institu iei donatoare. El trebuie s urm reasc tot ce este stipulat n contractul de finan are ncheiat ntre organiza ia-beneficiar i institu ia donatoare. Raportarea narativ n raportarea narativ , managerul de proiect (dup ce a solicitat tuturor partenerilor informa iile necesare) descrie n detaliu toate activit ile ce au fost desf urate, precizeaz i justific eventualele abateri de la planul ini ial, evalueaz nivelul i calitatea ndeplinirii fiec rei activit i. Este important ca descrierea s fie plin de acurate e. Raportarea narativ trebuie s fie nso it de documente justificative. Documentele justificative r mn, de regul , n original la coordonatorul de proiect i la parteneri (n func ie de cine a desf urat activitatea sau subactivitatea respectiv ), iar la institu ia donatoare se trimit copii ale acestora. In cazul n care documentele justificative pentru o activitate sau subactivitate sunt mult prea voluminoase (ca, de exemplu, n cazul unor studii cnd se pot chestiona sute sau chiar mii de entit i) atunci n copie se pot trimite numai cteva exemplare. Documentele justificative n original vor fi puse la dispozi ia institu iei donatoare, la solicitarea acesteia, pentru verificare, chiar i dup ncheierea perioadei de finan are, pe ntreaga perioad ce este men ionat n contractul / acordul de finan are. Un element foarte important n cadrul bugetului efectiv este rata de schimb la care se raporteaz cheltuiala. In multe cazuri rata nu este cea a
208

b ncii na ionale din ara n care s-a efectuat cheltuiala. De exemplu, Comisia European afi eaz pe Internet la adresa http://europa.eu.int/comm/budget/inforeuro/en/index.htm, rata de schimb ntre euro i alte monede, care poate fi indicat n contractele de finan are ca rat luat n calcul pentru 'raportarea financiar . Cnd coordonatorul de proiect prezint raportul financiar este important s se verifice cofinan area. Aceasta nseamn c pentru fiecare categorie de cost trebuie s se verifice ct a fost cofinan at i dac procentul este cel aprobat prin acordul de finan are. Rapoartele financiare, fie c sunt intermediare sau finale, trebuie nso ite de documente justificative (copii dup facturi, chitan e fiscale, bonuri de plat , buletine de schimb valutar, certificate de origine a m rfurilor etc). Ca i n cazul rapoartelor narative, de regul , institu ia donatoare solicit copii ale documentelor, dar oricnd n timpul derul rii proiectului sau pe o perioad specificat n contractul de finan are, dup ncetarea finan rii, poate solicita consultarea acestor documente. n cazul finan rilor nerambursabile ale Comunit ilor Europene acest termen este de cinci ani de la ncetarea contractului de finan are.

209

Anexa nr. 4 Tipuri de proiecte ce pot fi finan ate din fondurile comunitare n perioada 2007-2013 i sumele aferente fiec rui domeniu n parte 1. Ce pot face acum poten ialii beneficiari de fonduri Activit i de informare (folosind n special adresele web ale institu iilor cu atribu ii n domeniu - vezi anexa cu acestea). nceperea i men inerea leg turii cu Autorit ile de Management (AM) i Organismele Intermediare (OI) Lecturarea listei cu tipurile de proiecte i alegerea celui potrivit Preg tirea echipei care va elabora proiectul i va asigura implementarea. nceperea elabor rii proiectului i asigurarea coeren ei acestuia cu planul de dezvoltare na ional , regional i local , inclusiv cu obiectivele U.E. ntocmirea studiului de fezabilitate i a proiectului tehnic cerute prin Ghidul solicitantului. 2. Cum se preg te te un proiect ncadrnd cerin ele specifice programelor disponibile cu exigen ele locale i ale domeniului abordat, pornind i de la Ghidul de finan are i cel al solicitantului (tipurile de proiecte) Desemnnd o persoan competent responsabil de proiect i antrennd un grup de colaboratori care s asigure elaborarea unui proiect eligibil Acordnd suficient timp ntocmirii proiectului, deoarece colectarea informa iilor i a documentelor este o activitate laborioas Analiznd cu aten ie Ghidul solicitantului, lista tipurilor de proiecte, completarea corect a cererii de finan are, participnd la edin ele de clarific ri organizat de finan ator Propunnd un proiect care s eviden ieze beneficiile economice i sociale i ncadrarea acestuia n obiectivele priori tare comuni tare i na ionale Structurnd costurile - beneficiile n mod echilibrat, o cofinan are viabil iar cheltuielile numai din categoriile celor eligibile (U.E. asigur pn la 85% din totalul acestora, ns sunt neeligibile achizi iile de terenuri a c ror valoare dep e te 10% din total, T.V.A.ul recuperabil, dobnzile la creditele bancare .a.) n cazul pierderii licita iei analiza i care au fost punctele slabe pentru a le remedia i elabora un nou proiect (persevera i, deci). 3. Etapele ob inerii finan rii i implement rii proiectului Lansarea apelului de proiecte de. c tre Autoritatea de Management/Organismul Intermediar (n sem. Il 2007) Procurarea Ghidului solicitantului (de finan are) n curs de elaborare
210

Elaborarea proiectului Asigurarea cofinan rii pentru proiect Completarea cererii de finan are (formularului de cerere pentru finan are, a documentelor suport, a proiectului etc.) Depunerea cerem de finan are la Autoritatea de Management/ Organismul Intermediar Evaluarea i respectiv selec ia (licita ia) cererii de finan are la / nivel regional sau na ional de c tre Autoritatea de Management / Organismul Intermediar (AM/OI) Aprobarea dosarului de finan are de c tre AM/OI Semnarea contractului de finan are cu beneficiarul Implementarea proiectului (trebuiesc avute n vedere: respectarea legisla iei - inclusiv n domeniul ajutorului de stat i al achizi iilor publice, organizarea de licita ii pentru aij1izi ia de bunuri i servicii sau efectuarea de lucr ri, selec ia contractorilor, semnarea contractelor i realizarea lor, ntocmirea i trimiterea cererilor de plat c tre AM/OI, certificarea pl ii, efectuarea pl ii de c tre A.M./ Autoritatea de Plat etc.). 4. Tipurile de proiecte ce pot fi finan ate 4.1. Pentru cre terea competitivit ii economice (694,40 milioane ) Prin investi ii i inova ii n produc ie, acces la credite i finan are, dezvoltarea antreprenoriatului etc. Achizi ii de servicii calificate pentru implementarea standardelor europene nfiin area de fonduri locale pentru garantarea sus inerii ntreprinderilor Dezvoltarea "incubatoarelor" de afaceri i a infrastructurii specifice Sus inerea ntreprinderilor pentru investi ii Consultan pentru elaborarea proiectelor i a planurilor de afaceri, precum i oric rui tip de activitate a ntreprinderilor (cooperare, investi ii, organizare, marketing, promovare, resurse umane etc.) 4.2. Cre terea eficientei activit ii de cercetare-dezvoltare i inovare (470,40 mil.) Parteneriat cercetare dezvoltare ntre ntreprinderi, institute de cercetare i universit i Proiecte complexe de C.D. cu atragerea i de speciali ti str ini Dezvoltarea infrastructurii de C.D. (laboratoare, centre de excelen etc.) nfiin area unei re ele de centre de C.D. racordate la cele europene i interna ionale 4.3. Tehnologia informa iei i comunica iilor (336,00 mil. ) Accesul LM.M.-urilor la Internet i servicii conexe Construirea re elelor broadland u zonele defavorizate, inclusiv a unor telecentre pentru autorit ile locale i accesul publicului .
211

Conectarea unit ilor colare, a celor sanitare i administra iei publice la Internet i dotarea cu calculatoare, realizarea unor sisteme informatice integrate (pentru tranzac iile electronice) Introducerea sistemelor infol111atice n derularea proceselor de produc ie, n managementul afacerilor, n derularea licita iilor, securi zarea tranzac iilor electronice etc. 4.4. mbun t irea eficien ei energetice (560,00 mil. ) Construirea de noi capacit i de produc ie, retehnologizarea, modernizarea i reabilitarea celor existente Extinderea i modernizarea re elelor de distribu ie Interconectarea re elelor de transport a energiei electrice, a petrolului i gazelor cu re elele europene Valorificarea resurselor eoliene, hidroenergetice, solare, a biomasei i geotermale 4.5. Dezvoltarea bazei turistice i de afaceri (112,00 milo ) mbun t irea imaginii Romniei ca destina ie turistic i de afaceri Dezvoltarea turismului intern prin crearea unor centre de informare zona le a unei baze Na ionale computerizat de informa ii turistice, promovarea produselor turistice i marketing specific 4.6. Asisten tehnic (67,20 mil. ) Proiecte privind asisten a necesar managementul ui implement rii, monitoriz rii i controlului celor din domeniul cre terii competitivit ii economiei. Cele din domeniul comunic rii, evalu rii i dezvolt rii tehnologiei informa iei Beneficiari eligibili pentru proiectele de la 4.1.- 4.6.: (2.240,00 mil. ) Autorit ile publice locale Alte autorit i publice, unit ile de nv mnt, cele sanitare de asisten social Mediu de afaceri cu ntreprinderile sale (publice sau private) ONG-uri active n domeniile respective Comunit ile locale etc. 4.7. Sectorul transporturi de interes european (2.878,00 mil. ) Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii rutiere care se ncadreaz n re eaua prioritar i de interes european idem a celei feroviare idem a celei navale. 4.8. Sectorul transporturi de interes na ional (756,17 mil. ) Modernizarea i dezvoltarea infrastructurii rutiere, feroviare, navale i aeroportuare de interes na ional
212

4.9. Sectorul transport feroviar de c l tori (115,99 mil. ) Modernizarea materialului rulant (vagoane) de cale ferat pentru c l tori. 4.10. Alte segmente ale sectorului transporturi (215,55 mil. ) Promovarea transportului inter modal mbun t irea siguran ei traficului la toate tipurile de transport Reducerea efectelor negative asupra mediului 4.11. Asisten tehnic (45,28 mil. ) Asisten pentru managementul, implementarea, monitorizarea i controlul proiectelor din transporturi Pentru activitatea de informare i publicitate Beneficiarii eligibili pentru proiectele de la 4. 7.- 4. 1 1 . (4.010,99 mil. ) Institu ii guvernamentale din sectorul transporturi ~ Compania Na ional a C ilor Ferate Compania Na ional "Autostr zi i Drumuri Na ionale" Administra iile porturilor, apelor i aeroporturilor 4.12. Mediu - extinderea i modernizarea infrastructurii de ap - ap uzat (2.440 mil. ) Construc ia / modernizarea surselor de ap n vederea potabiliz rii Construc ia / reabilitarea sta iilor de tratare / epurare a apelor Extinderea / reabilitarea re elelor de ap i canalizare Construc ia / reabilitarea sta iilor de tratare a n molului Achizi ionarea de echipamente de m surare i de laborator. 4.13. Mediu - dezvoltarea sistemelor integrate de management al de eurilor i reabilitarea siturilor poluate istoric (773 mil. ) Construc ia de noi gropi (sta ii) municipale pentru depozitarea de euri lor i a sta iilor de transfer Construc ia de sta ii de sortare, reciclare i compostare Achizi ionarea i instalarea unor sisteme de colectare selectiv a de eurilor, precum i a unor vehicule speciale de transport a acestora Construc ia unor facilit i (dot ri) adecvate pentru de euri le periculoase (medicale, electrice, electronice .a.) sau cele prev zute din demol ri Reabilitarea siturilor poluate istoric. 4.14. mbun t irea sistemelor de nc lzire municipale care s conduc i la reducerea polu rii (200 mil. ) Retehnologizarea instala iilor mari de ardere (a boilerelor i turbinelor) Reducerea emisiilor de dioxid de sulf, oxizi de azot i pulberi Introducerea sistemelor de contorizare Reabilitarea depozitelor de cenu i a sistemelor de distribu ie a apei i c ldurii
213

4.15. Implementarea unor sisteme adecvate de management pentru protec ia naturii( 150 mil. ) Dezvoltarea capacit ii institu ionale, elaborarea de studii, introducerea inventarierii, monitoriz rii i cartografierii moderne Crearea i implementarea planurilor de management pentru ariile protejate i zonele incluse n re eaua "Natura 2000" 4.16. Prevenirea riscurilor naturale n zonele vulnerabile (237 mil. ) Efectuarea lucr rilor de construc ie (ndiguire .a.) pentru prevenirea inunda iilor i reducerea consecin elor acestora Elaborarea unor h r i de pericol de risc a inunda iilor Reabilitarea litoralului M rii Negre afectat de eroziune 4.17. Asisten tehnic pentru mediu (160 mii. ) Asisten pentru managementul, implementarea, monitorizarea i controlul proiectelor de mediu Informarea i publicitatea n domeniu. Beneficiarii eligibili de proiectele prezenta te la punctele 4.12 - 4.17 (3.960 mil. ) Autorit ile publice centrale i locale Partenerii din sectorul privat Institutele de cercetare i proiectare din domeniul mediului ONG - urile din sectorul protec iei mediului. 4.18. Educa ia i formarea profesional in sprijinul cre terii economice i dezvolt rii societ ii bazate pe cunoa tere (840 mil. ) mbun t irea calit ii pentru a r spunde exigen elor unei societ i i economii bazat pe cunoa tere, cerin elor pie ei muncii, form rii continue (care s permit reconversia profesional ) etc. Proiectele trebuie s vizeze teme ca: folosirea tehnologiei informa iei i comunic rii, a noilor tehnici i metode de predare, a sistemului de credite transferabile, a nv mntului la distan , o educa ie universitar bazat pe calitate (confirmat de pia a muncii), dezvoltarea educa iei antreprenoriale i de afaceri, a aptitudinilor sociale i civice, a nv rii individuale, sprijinirea celor dota i etc. promovarea parteneriatului ntre unit i, institute de cercetare i ntreprinderi elaborarea de studii, analize i cercet ri n domeniul educa iei, n special pentru sus inerea form rii profesionale continue dezvoltarea ofertei de studii post-licen (masterat, doctorat) programe integrate de reconversie profesional preg tirea profesorilor i formatorilor n concordan cu cerin ele europene.
214

4.19. Conectarea nv mntului pe tot parcursul vie ii cu pia a muncii (730 mil. ) Programe / scheme de nv are bazate pe munc pentru elevi i studen i. Parteneriate ntre coli, universit i i ntreprinderi Programe pentru prevenirea p r sirii timpurii a colii sau universit ii, programe de tip " coal dup coal ", "a 2-a ans " .a. Orientare i consiliere pentru tranzi ia de la coal / universitate la via a activ Diversificarea programelor form rii profesionale continue (con inut, metode, instrumente) care s r spund necesit ilor beneficiarilor Cre terea rolului form rii profesionale la locul de munc Subven ii i stimulente pentru formarea profesional continu 4.20. Cre terea adaptabilit ii for ei de munc i a ntreprinderilor (425 milo ) Promovarea culturii antreprenoriale (con tientizarea importan ei, formarea unei atitudini pozitive, dezvoltarea serviciilor de sprijin, inclusiv pentru demararea unei afaceri Sprijinirea (cuno tin e, asisten ) angaja ilor din zonele afectate de restructurare mbun t irea capacit ii de a furniza informa ii de interes public, de a consilia i de a sprijini ini iativele civice Activarea comunit ilor locale n via a public , monitorizarea acestora participarea la procesul decizional a partenerilor sociali etc. 4.21. Modernizarea serviciului (institu iilor) public de ocupare a for ei de munc : ANOFM i AJOFM (55 mil. ) nt rirea capacit ii de furnizare a serviciilor de ocupare Preg tirea personalului acestor agen ii (Agen ia Na ional a Ocup rii For ei de Munc - ANOFM i respectiv cele jude ene) 4.22. Promovarea unor m suri active de ocupare a for ei de munc (200 mil. ) dezvoltarea i implementarea unor programe active de ocupare (de creare a unor noi locuri de munc ) de implicare a persoanelor n c utare de lucru n activit i publice .a.) Dezvoltarea parteneriatelor pentru ocuparea deplin la nivel na ional, regional, local i sectorial Programe speciale pentru mediul rural n vederea reducerii agriculturii de subzisten . 4.23. Promovarea incluziunii sociale (582 mil. ) Dezvoltarea instrumentelor i mecanismelor specifice acestui concept Promovarea ocupabilit ii i a stabilit ii persoanelor slab calificate, a celor cu dizabilit i i a celor supuse riscului de excluziune social
215

Promovarea de parteneriate ntre to i actorii sociali (public, privat, sindicate, ONG - uri .a.) pentru g sirea de solu ii Dezvoltarea i promovarea serviciilor de informare, consiliere i preg tire peste grupurile vulnerabile Rezolvarea unor probleme ca: ngrijirea copiilor i a altor membri dependen i de familie n timpul zilei, formarea profesional a celor din sistem, cre terea accesului la educa ie, sprijinirea femeilor n cariera profesional i cea de familie, combaterea omajului etc.) 4.24. Asisten tehnic (118 mil. ) Implementarea, managementul i evaluarea activit ilor de preg tire profesional Promovarea i comunicarea n acest domeniu. Beneficiarii eligibili pentru proiectele din domeniul preg tirii profesionale (3.050 mil. ) Autorit ile publice locale Agen iile Jude ene de Ocupare a For ei de Munc (A.J.O.F.M.) Institu iile de nv mnt profesional, gimnazial, liceal i universitar Partenerii din sectorul privat Institutele Na ionale din domeniul muncii, form rii profesionale i protec iei sociale Asocia iile oamenilor de afaceri O.N.G.- urile Inspectoratele colare Jude ene Institu iile din domeniul educa iei 4.25. mbun t irea infrastructurii regionale i locale de transport (818,75 mil. ) Reabilitarea i modernizarea re elei de drumuri jude ene i a celei loca le din mediu urban Construc ia, reabilitarea sau modernizarea oselelor de centur Reabilitarea i modernizarea aeroporturilor de interes regional 4.26. mbun t irea infrastructurii sociale la nivel regional i local (654,98 mil. ) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii serviciilor de s n tate (ambulatorii, spitale regionale etc.) Reabilitarea, modernizarea, dezvoltarea infrastructurii sociale ( centre multifunc ionale), a celei de siguran public i a celei educa ionale preuniversitare. 4. 27. Consolidarea mediului de afaceri regional i local (655,00 mil. ) Dezvoltarea structurilor de sprijinire a afacerilor specifice fiec rei regiuni Reabilitarea siturilor (zonelor) industriale i sprijinirea micro ntreprinderilor
216

4.28. Dezvoltarea turismului regional i local (491,21 mil. ) Restaurarea, protec ia i conservarea patrimoniului cultural cu poten ial turistic (centrele cultural-istorice vechi, obiectivele din patrimoniu UNESCO etc.) Construirea infrastructurii necesare valorific rii frumuse ilor naturale (drumuri, trasee turistice, ad posturi etc.) Valorificarea poten ialului turistic montan prin construirea infrastructurii necesare Reabilitarea sta iunilor turistice i balneoclimaterice prin programe integrate 4.29. Dezvoltarea urban durabil (556, 75 mil. ) Reabilitarea mediului urban deja construit, inclusiv a sistemului de transport Sprijinirea anteprenoriatului local i incluziunii sociale 4.30. Asisten tehnic (98,25 mil. ) Asisten tehnic pentru mbun t irea infrastructurii regionale i locale Beneficiari eligibili pentru proiectele din domeniul infrastructurii regionale i locale (3.274,94 mil. ) Autorit ile publice locale Alte autorit i publice din domeniul sanitar, asisten social , transporturi, turism .a. Mediul de afaceri cu institu iile aferente Sectorul privat ONG-urile din domeniile respective Comunit ile locale. 4.31. nt rirea interven iilor de politici publice n administra ia central (103,60 mil. ) Dezvoltarea capacit ii de a manageria reformele i de a elabora politici publice (strategii i planuri de ac iuni concrete) Implementarea reformei administra iei publice, monitorizarea i evaluarea programelor 4.32. mbun t irea performan ei n administra ia public local (74,00 mil. ) nt rirea capacit ii de a avea un management strategic mai ales, n informarea acestei administra ii, de a ra ionaliza (eficientiza) serviciile publice, de a monitoriza i evalua rezultatele, inclusiv n materie de resurse umane Efectuarea de studii i cercet ri n acest domeniu, acordarea de asisten i consultan , introducerea unui sistem de clasificare pentru serviciile publice, a unui audit intern i independent asupra rezultatelor, continuarea experien ei ghi eului unic, mbun t irea comunic rii administra iei - cet ean, organizarea unor programe de specializare, mbun t irea sistemului culegerii de date i a instrumentelor de raportare, generalizarea folosirii sistemelor informatice etc.
217

4.33. Asisten tehnic (7,40 mil. ) Asisten tehnic pentru managementul din administra ia public central i local , inclusiv pentru preg tirea viitorului program de asisten financiar din partea U.E. Sprijinirea strategiei de comunicare n domeniu. Beneficiarii eligibili pentru proiecte de la 4.31-4.33 (185,00 mil. ) sunt: Autorit ile publice centrale i locale. 4.34. Implementarea instrumentelor structurale i coordonarea programelor (73,00 mil. ) Asigurarea unei implement ri i absorb ii eficiente a fondurilor prin crearea unei capacit ii administrative adecvate Preg tirea viitoarelor interven ii a fondurilor (instrumentelor) structurale i de coeziune. 4.35. Asigurarea unei bune oper ri a sistemului informatic unic de management a fondurilor (SMIS) (47 mil. ) Elaborarea de studii i analize privind SMIS i dezvolt rile viitoare ale sistemului Elaborarea unor ghiduri de proceduri a unor noi versiuni a transferului de date, a sistemului de ntre inere, a preg tirii personalului, organizarea unor ac iuni de prezentare, dotarea cu aparatur necesar (servere, hard-disk-uri, echipamente I.T. i de telecomunica ii) 4.36. Realizarea unei publicit i corespunz toare instrumentelor structurale i con tientizarea publicului cu privire la importan a cadrului na ional strategic de referin (elaborat mpreun cu speciali tii U.E. n baza Planului Na ional de Dezvoltare, 30 mil. Organizarea de seminarii i conferin e privind fondurile structurale, implementarea i monitorizarea acestora Publicarea de materiale informative / bro uri, dosare, C.D.-uri, pliante, studii etc. Organizarea unor sondaje de opinie, a unor campanii de / informare n mas-media, nfiin area unui centru, crearea unei pagini de internet etc. Beneficiarii eligibili la proiectele de la 4.34-4.36 (150 mil. ) Institu iile implicate n administrarea fondurilor i instrumentelor structurale Organiza iile partenere la implementare. 4.37. Cooperarea transfrontalier la grani ele interne ale U.E. (Romnia - Bulgaria, Romnia - Ungaria), transna ional (Spa iul Sud-Est European) i interregional (394 mii. ) Activit i care vizeaz dezvoltarea durabil a teritoriului ncurajarea activit ilor comune de protec ie i gestiune a resurselor naturale i cultura le, prevenirea calamit ilor nt rirea leg turilor dintre zonele urbane i rural reducerea izol rii prin mbun t irea infrastructurii i utilizarea n comun a acesteia inclusiv n domeniile s n t ii, culturii, educa iei i turismului
218

Promovarea bunelor rela ii ntre vecini: Cooperarea n domeniul legislativ i administrativ, n asigurarea egalit ii de anse, n preg tirea profesional , n cre terea gradului de ocupare a for ei de munc etc. Beneficiari eligibili (394 mil. ) Autorit ile publice regionale i locale ONG-urile Structurile de dezvoltare 4.38. Cooperarea transfrontalier la grani ele externe ale U.E. (262 mil. ) din care: Romnia + Ucraina + Moldova = 126 mil. Ungaria + Slovacia + Romnia + Ucraina = 68 mil. Zona M rii Negre = 17 mil. Romnia + Serbia = 51 mil. Domenii i tipuri de proiecte: Promovarea dezvolt rii economico-sociale Reformarea i construc ia institu ional , nt rirea identit ii regionale, promovarea turismului i investi iilor, dezvoltarea muncii transfrontaliere Dezvoltarea local i regional , inclusiv prin sprijinirea IMM-urilor i a mediului de afaceri Abordarea i a altor aspecte ale cooper rii Protec ia mediului i a patrimoniului natural, managementul de eurilor i a resurselor naturale, preg tirea pentru situa ii de urgen , prevenirea bolilor transmisibile, lupta mpotriva crimei organizate, a migra iei ilegale i contrabandei. Asigurarea unor grani e eficiente Cooperarea pentru asigurarea unui management eficient al grani ei i procedurilor vamale Cre terea transparen ei i eficien ei controlului la frontier , nl turarea birocra iei i mbun t irea dot rii. Promovarea unei activit i "people to people" Sprijinirea comunit ilor locale i societ ii civile Promovarea ac iunilor educative i a schimburilor culturale Cooperarea n domeniul social Beneficiari eligibili (262 mil. ) Autorit ile regionale i locale ~ ONG-urile Structurile de dezvoltare Organismele (institu iile) specializate Reprezentan ii na ionali Ia nivel regional
219

4.39. Dezvoltarea rural Obiective: cre terea competitivit ii sectorului agricol i forestier - 3,3 mild. mbun t irea mediului n spa iul rural 1,8 mild. ameliorarea condi iilor de via n mediul rural i diversificarea economiei - 2,2 mild. ac iuni de tipul "Leader" - 188 mil. Tipuri de proiecte ac iuni de cre tere a randamentelor agricole i de valorificare mai eficient a fondului forestier investi ii n infrastructura rural , respectiv: construc ia i modernizarea drumurilor locale, alimentarea cu ap , canalizarea i sta ii de epurare amenajarea centrului civic comunal pentru construirea i amenajarea unei pie e-trg, a unui parc i locuri de recreere i de parcare, a unor alei pietonale, renovarea construc iilor valoroase, n servicii culturale i promovarea turismului etc. elaborarea de cercet ri / studii zonale de strategii integrate de dezvoltare local proiecte de cooperare i construirea grupurilor de ac iune local etc. Beneficiari eligibili (7,5 mild. ) Proprietarii agricoli i de p duri, angaja ii din agricultur i industria alimentar , reprezentan i ai asocia iilor de proprietari, IMM - urile i micro-ntreprinderile Consiliile locale comunale i/sau Asocia iile acestora Comunit ile locale, publice sau private Grupurile de ac iune local . 4.40. Piscicultura Obiective: y Adaptarea flotei de pescuit la exigen ele comunitare (20,7 mil. ) y Dezvoltarea durabil a pisciculturii (n apele interioare) prin marketing, procesare i comercializare corespunz toare (l03,5 miI. ) y M suri de interes colectiv (51,8 mil. ) y Dezvoltarea durabil a zonelor pesc re ti (20,7 miI. ) y Asisten tehnic (10,4 mil. ) Tipuri de proiecte o modernizarea flotei de pescuit o dezvoltarea, extinderea i modernizarea sectorului piscicol o m suri de protec ia mediului n domeniu o implementarea m surilor sanitar-veterinare menite s asigure siguran a alimentar , inclusiv n interiorul unit ilor piscicole
220

o investi ii n echipamente i infrastructuri pentru comercializarea pe telui (spa ii de licita ie) pie e en-gross, depozite, tratamentul de eurilor etc.) o implementarea sistemului informa ional n acest domeniu o instruirea grupurilor de pescari/produc tori o studii de pia , companii de promovare, politici de calitate etc. o investi ii pentru dezvoltarea eco-turismului o crearea de locuri de munc adiacente sectorului pesc resc o constituirea de grupuri locale, proiecte pilot etc. o asisten tehnic n domeniu. Beneficiari eligibili (207,1 mil. ) Pesc rii, proprietarii navelor de pescuit comercial, fermele private micro, mici i medii din acest domeniu, grup rile de ntreprinderi, asocia ii sau organiza ii de produc tori Organismele publice sau semi - publice cu implicare efectiv ONG - uri, agen i economici, consilii locale, prim rii Reprezentan ii produc torilor Institutele de cercetare RECAPITULARE (domenii i fonduri) y cre terea competitivit ii economice = 694,40 mil. y cre terea eficien ei activit ii de cercetare dezvoltare i inovare = 470,40 mil. y tehnologia informa iei i IT = 336,00 mil. y mbun t irea eficien ei energetice = 560,00 mil. y dezvoltarea bazei turistice i de afaceri = 112,00 mil. y asisten tehnic = 64,20 mil. y transporturi de interes european = 4.010,99 mil. y protec ia mediului = 3.969,00 mil. y educa ie i ocuparea for ei de munc = 3.050,00 mil. y infrastructura regional = 3.275,00 mil. y mbun t irea administra iei publice = 185,00 mil. y asisten pentru implementarea instrumentelor structurale = 150,00 mil. y cooperarea transfrontalier , transna ional i interregional = 394,00 mil. y cooperarea transfrontalier la grani ele extreme = 262,00 mil. y dezvoltarea rural = 7.500,00 mil. y piscicultura = 204,10 mil. Total 25.243,09 Sursa: fostul Minister al Integr rii Europene (actualmente Departament al Afacerilor Europene n cadrul Guvernului).
221

BIBLIOGRAFIE
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Ciochin Iuliana Doherty Gillian, Claybourne Anna, Davidson Susanna Marin Ion, Marin Marian Ni Ion Ni Ion Lungu Marius Marile puteri i for e n economia mondial , Ed. Independen a Economic , Pite ti, 1998 Enciclopedie de geografie a lumii, Ed. Aquila, Bucure ti, 2005 Europa geografie regional , Ed. Universitar , Bucure ti, 2005 Economia rilor Uniunii Europene, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2007 Comer ul interna ional contemporan, Ed. Independen a Economic , Pite ti, 2005 Statele lumii antologie, Ed. Steaua Nordului, Constan a, 2004 Economie mondial , Ed. Independen a Economic , Pite ti, 2008 Guvernan a European Uniunea European , Ed. Independen a Economic , Pite ti, 2008 Romnia i Uniunea European , Ed. Polirom, Ia i, 2002 Economia Uniunii Europene, Ed. Luceaf rul, Bucure ti 2002 Asocierea Romniei la Uniunea European implica ii economice i comerciale, Ed. Economic , Bucure ti, 2003 Drept comunitar general, Ed. Lumina Lex, Bucure ti, 2005 Politici comune ale Uniunii Europene, Ed. Economic , Bucure ti, 2004 World Development Indicators, Washington, 2009 - Aderarea Romniei la Uniunea European , Capitolele de negociere Bucure ti, 2002-2004 - Primii pa i n elaborarea i derularea cu succes a unui proiect Bucure ti, 2002 - Fi e de sector la toate capitolele de negociere Statele membre ale UE, octombrie 2004 LUnion Europenne un acteur conomique majeur sur la scne mondiale, Bruxelles, 2005 222

Dumitrescu Sterian, Puiu Ovidiu, Marin George 8. Dumitrescu Sterian, Ni Ion, Ciochin Iuliana 9. D ianu Daniel, Vrnceanu Radu 10. Miron Dumitru 11. Diaconescu Mirela 12. inca Ovidiu 13. Prisecaru Petre 14. Banca Mondial (The World Bank) 15. Centrul de Informare a Comisiei Europene la Bucure ti 16. Centrul de Informare al UE n Romnia 17. Commission Europenne

18. Commission Europenne 19. Communants europennes 20. Communants europennes 21. Communants europennes 22. European Commission 23. EUROSTAT 24. Fondul Monetar Interna ional 25. Institutul de Economie Mondial 26. Institutul European din Romnia 27. Institutul European din Romnia 28. Institutul European din Romnia 29. Institutul Na ional de Statistic 30. Institutul Na ional de Statistic 31. Ministerul Integr rii Europene (actualul Departament al Afacerilor Europene D.A.E.) 32. Ministerul Integr rii Europene (D.A.E.) 33. ONU 34. ONU 35. ONU 36. ONU 37. ONUDI 38. UNCTAD 39. UNCTAD 40. UNCTAD 41. UNIDO

L Europe des quiuze chiffre cls, Bruxelles, 2000 Un acteur mondial les relations extrieurs de lUE, Bruxelles, 2004 LUnion Europenne et le commerce mondial, Bruxelles, 1999 Quelles sont les relations de lUE avec le reste du monde, Bruxelles, 1998 Economic Forecasts Spring, 2006 LEurope en quelques chiffres, annuaire, 2005-2008 International Financial Statistics, 2005 Conjunctura economiei mondiale, Bucure ti, 2009 Evaluarea gradului de concordan a legisla iei romne cu aquis-ul comunitar, pe capitole de negociere, Bucure ti, 2004 Evaluarea costurilor i beneficiilor ader rii Romniei la U.E., Bucure ti, 2004 Managementul ciclului de proiect, Manual, Bucure ti, 2003 Anuarul statistic al Romniei, 2005, 2008 Anuarul de comer exterior al Romniei, 2005, 2009 Documentele de pozi ie la cele 30 de capitole de negociere, Bucure ti (2000-2004)

ABC-ul fondurilor structurale pentru administra ia public local , Bucure ti 2006 World Development Indicators, 2008 World Statistics Pocketbook, 2001-2008 Economic Survey of Europe, 2005, 2008 World Development Report , 2008 Industrial Development Report, 2005 Manuel de Statistiques de la CNUCED, 2004-2008 Trade and development report, 2008 World Investment Report, 2005-2008 International yearbook of industrial statistics, 2007 223

42. *** 43. *** 44. 45. 46. 47. *** *** *** ***

Tratatul de aderare a Romniei la UE, Monitorul Oficial Nr. 465/1 iunie 2005 Tratatul de la Lisabona n Jurnalul Oficial al U.E. nr. C115 / 9 mai 2008 Jurnalul afacerilor, 2005-2009 Tribuna economic , 2005-2009 www.onuinfo.ro/resurse/ Dic ionar enciclopedic, Ed. Enciclopedic , Bucure ti, 1993-2006

224