Sunteți pe pagina 1din 2

ADJECTIVUL

Adjectivul este partea de vorbire flexibilă (își schimbă forma în funcție de genul și
numărul regentului) care exprimă însușirea unui obiect, lucru, ființă, fenomen al naturii etc.,
determinând un substantiv sau un substitut al acestuia (pronume sau numeral).

Adjectivul se acordă în gen, număr și caz cu substantivul (sau substitutul


acestuia) pe care îl determină.

După formele flexionare, adjectivele pot fi:

variabile invariabile
cu două, trei sau patru forme flexionare au aceeași formă indiferent de gen, număr
(frumos, roșu) sau caz (cumsecade, gri)

După proveniniență, adjectivele pot fi:

propriu-zise provenite din alte părți de vorbire


bun, dulce, clar -din verbe la participiu: Copacii înfloriți sunt frumoși.
- din verbe la gerunziu: copila tremurândă

Adjectivele au trei grade de comparație:

pozitiv comparativ superlativ


mare, mic - de superioritate: mai - relativ de superioritate:
mare cel mai mare
- de egalitate: la fel de mare - relativ de inferioritate:
cel mai puțin mare
- de inferioritate: mai puțin - absolut: foarte mare
mare

Există și adjective care nu au grade de comparație: superior, inferior, maxim, minim, suprem,
superb, complet, unic, veșnic, viu, mort, principal etc.
Adjectivele pot avea mai multe funcții sintactice, în funcție de context:
Funcția sintactică Exemplu
Atribut Cartea interesantă este pe raft.
Nume predicativ Cartea este interesantă.
Circumstanțial de timp De mic i-a plăcut să citească.
Circumstanțial de cauză De obosită, a greșit drumul la întoarcere.

Exerciții

1. Scrie numărul de forme flexionare al adjectivelor date:

Vernil
Moale
Bălai
Pământiu
Rotofei
Răbdător
Simplu
Zburător
Hazliu
Oliv
Copilăros
Acru
Gălbui
Fraged

2. Subliniază adjectivele provenite din verb la participiu:

Pomii înmuguriți, iarba încolțită, florile îmbobocite și cerul înseninat anunță sosirea
primăverii călduroase și mult așteptate.

3. Subliniază adjectivele fără grad de comparație din seria:

Proaspăt, veșnic, viu, optim, silitor, suprem, electric.

S-ar putea să vă placă și