Sunteți pe pagina 1din 3

Catre TRIBUNALUL BRASOV

DOMNULE PRESEDINTE, Subsemnatul CLINCIU GHEORGHE ILIAN MARCEL, cu domiciliul in mun. Brasov, str. Oltet, nr. 31, bl. 307, sc. B, ap. 6, Judetul Brasov, CNP 1440610080022, in contradictoriu cu parata ADMINISTRATIA FINANTELOR PUBLICE A MUNICIPIULUI BRASOV- cu sediul in mun. Brasov, B-dul Mihail Kogalniceanu nr. 7, Judetul Brasov, va solicitam prin prezenta cerere: Obligarea paratei la restituirea sumei de 1.344 RON , reprezentand taxa speciala de prima inmatriculare pentru autoturisme si autovehicule achitata de subsemnatul cu chitanta seria TS4A nr. 5834450 la data de 17.09.2008, pentru inmatricularea autoturismului marca AUDI A4 TIP 8E/LBLBF1/A4, cu nr. de identificare WAUZZZ8EX5A497865 si cu nr. de inmatriculare BV-35-CIA. Cu cheltuieli de judecata. Motive: In fapt, subsemnatul am achizitionat un autoturism marca AUDI A4, din Germania. Pentru a inmatricula autoturismul in Romania am fost obligat la plata sumei de 1.344 lei, desi acest autoturism fusese deja inmatriculat pentru prima data in tara de provenienta, Germania, tara membra a Comunitatii Europene. Intrucat plata acestei taxe era singura posibilitate de a-mi inmatricula autoturismul, m-am conformat dispozitiilor Codului fiscal prevazute la art. 2141-2143 si a unei calculatii privind aceasta taxa speciala pentru autoturisme, afisata in forma electronica, achitand suma mai sus mentionata in contul Trezoreriei Brasov, cu chitanta seria TS4A nr. 5834450 din 17.09.2008. La data de 23.07.2009, m-am adresat paratei cu o cerere solicitand restituirea integrala a sumei platita cu titlu de taxa de prima inmatriculare, cerere careia Administratia Finantelor Publice Brasov nu i-a dat curs favorabil in sensul restituirii sumei de bani solicitate, motivand ca cererea nu a fost depusa in termen. Cererea formulata de subsemnatul in data de 23.07.2009 privea restituirea integrala a taxei de prima inmatriculare, astfel ca raspunsul nr. 34643/07.09.2009 al D.G.F.P. Brasov, imbraca forma unui refuz nejustificat de restituire a sumei respective. DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BRASOV 1

Cu privire la suma in cuantum de 1.344 lei care face obiectul prezentei actiuni, apreciem ca regimul fiscal aplicat este discriminatoriu, art. 2141 2143 din Codul Fiscal in baza carora a fost incasata aceasta taxa, incalcand in mod vadit prevederile art. 25, art. 28 si art. 90 alin. 1 din Tratatul Comunitatii Europene care prevad, in esenta, ca: - Art. 25 : "intre statele membre sunt interzise taxele vamale la import si la export sau taxele cu efect echivalent"; - Art. 28 : " intre statele membre sunt interzise restrictiile cantitative la import, precum si orice masuri cu efect echivalent"; - Art. 90 alin. 1 : "nici un stat membru nu aplica, direct sau indirect, produselor altor state membre, impozite interne de orice natura mai mari decat cele care se aplica, direct sau indirect, produselor nationale similare. Astfel, Tratatul Comunitatii Europene, limiteaza libertatea statelor in materie fiscala de a restrictiona libera circulatie a marfurilor prin interzicerea taxelor discriminatorii si protectioniste. Potrivit tratatului, este interzisa discriminarea fiscala intre produsele importate si cele provenind de pe piata interna si care sunt de natura similara. Or, prevederile privind taxa de prima inmatriculare din Codul fiscal creeaza o discriminare intre autovehiculele aduse in Romania din Comunitatea Europeana in scopul reinmatricularii lor in Romania, daca acestea au fost inmatriculate in tara de provenienta, in timp ce pentru reinmatricularea autovehiculelor inmatriculate in Romania, taxa nu este perceputa. Hotararea CEJ pronuntata in cauza Weigel vs. Finanzlandesdirektion fur Vorarlberg ( Directia fiscala a landului Vorarlberg ) C -3897/01 in 2004 a stabilit ca obiectul reglementarii comunitare este asigurarea liberei circulatii a marfurilor intre statele comunitare in conditii normale de concurenta, prin eliminarea oricarei forme de protectie care consta in aplicarea de impozite interne discriminatorii fata de produsele provenind din statele membre. Intrucat de la 1 ianuarie 2007 Romania face parte din Uniunea Europeana, rezulta ca si art. 90 ( 1) din Tratatul Comunitatii Europene face parte din ordinea de drept a Romaniei. Dispozitiile dreptului comunitar au prioritate fata de dreptul national, avand in vedere principiile preeminentei si suprematiei dreptului comunitar. Tratatul Comunitatii Europene este o norma de aplicare directa, iar Romania avea obligatia sa transpuna dispozitiile comunitare in dreptul intern. Art. 148 alin. 2 si 4 din Constitutie statueaza ca prevederile tratatelor constitutive ale Uniunii Europene au prioritate fata de dispozitiile contrare din legile interne, autoritatea judecatoreasca garantand aducerea la indeplinire a obligatiilor rezultate din alin. 2 . Solutia propusa de parata privind compensarea taxei de prima inmatriculare cu cea de poluare este nelegala, intrucat, pe de o parte, taxa perceputa subsemnatului contravine Tratatului Comunitatii Europene, fiind nelegal perceputa si retinuta de catre Statul Roman, iar, pe de alta parte, O.U.G. nr. 50/2008 care reglementeaza taxa de poluare nu era in vigoare la data la care mi s-a perceput taxa si actul normativ nu poate retroactiva. Fata de cele expuse anterior, reiese fara echivoc faptul ca perceperea taxei speciale (de prima inmatriculare) de catre stat a fost contrara normelor comunitare, astfel incat DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BRASOV 2

solicit admiterea prezentei cereri cu consecinta restituirii catre subsemnatul a sumei platite cu acest titlu. In drept: art.25, 28 si 90 alin. 1 Tratatul Comunitatii Europene, Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, art. 148 alin. 2 si 4 din Constitutia Romaniei, O.G. nr. 9/2000 privind nivelul dobanzii legale pentru obligatii banesti. In probatiune: inscrisuri si interogatoriul paratei. Depunem prezenta cerere si inscrisurile anexate in doua exemplare, din care unul urmeaza a fi comunicat paratei, insotite de dovada platii taxei judiciare de timbru. Cu deosebita consideratie,

CLINCIU GHEORGHE ILIAN MARCEL _____________

DOMNULUI PRESEDINTE AL TRIBUNALULUI BRASOV