Sunteți pe pagina 1din 8

Proiectare de lungă durată

Profesor: Andrei Maria


Disciplina: matematica
Clasa: a IX-a
Anul de studii: 2022-2023
Clasa a IX-a , ALGEBRA
Indicatorii competențelor Nr. Conținuturi Nr. Data Observații
specifice ( CS) și a Crt. de
subcompetențelor ( S) ore
conform curriculumului
CS S Repartizarea generală a orelor:
Recapitulare 24
Predare – învățare 96
Evaluare 12
Total 132
I Mulțimea numerelor reale. Recapitulare și 8
completări
I 1.1-1.3,1.5 1 Multimea numerelor reale. Incluziunea 1
IV 1.1-1.6 2 Modulul numărului real. Prprietăți 1
V 1.2-1.7 3 Operații cu numere reale 1
VI 1.2-1.7 4 Puteri cu exponent număr întreg 1
VII 1.2-1.7 5 Rezolvarea exercitiilor 1
VIII 1.1-1.7 6 Radicali de ordinal doi. Proprietăți 1
1.1-1.7 7 Oră de sinteză 1
1.1-1.7 8 Evaluarea sumativă 1
II Funcții 16
I 3.1,3.2,3.3 9 Noțiunea de funcție. Moduri de definire a unei funcții. 1
II Graficul funcției
III 3.1,3.2,3.3 10 Proprietățile generale ale funcțiilor numerice 1
IV 3.1-3.4,3.6,3.7 11 Funcția de forma f:R→R, f(x)= x2 1
V 3.1-3.4,3.6,3.7 12 Funcția de forma f:R→R, f(x)= ax2, a€R* 1
VI 3.1,3.6,3.7 13 Transformarea graficelor 1
VII 3.1,3.6,3.7 14 Reprezentarea graficului 1
VIII 3.4-3.7 15 Studiul funcției de forma f:R→R, f(x)= ax2+bx+c, a€ 1
R*, b,c € R
3.4-3.7 16 Rezolvarea exercitiilor 1
3.4-3.7 17 Proprietăți ale funcțiilor de gradul II 1
3.4-3.7 18 Aplicarea proprietatilor 1
3.4-3.7 19 Semnul funcției de gradul II 1
3.4-3.7 20 Graficul funcției de gradul II 1
3.2,3.3,3.5,3.7 21 Funcția de forma f:R→R, f(x)= x3 1
3.1-3.7 22 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,3.1-3.7 23 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,3.1-3.7 24 Evaluarea sumativă 1
III Monoame. Polinoame.Fracții algebrice. 16
I 2.1,2.2,2.5,2,6 25 Noțiunea de monom.Operații cu monoame 1
V 2.1,2.3,2.4,2.6 26 Noțiuneade polinom. Forma canonică a polinomului 1
VI 2.2-2.6 27 Adunarea, scăderea polinoamelor 1
VIII 2.2-2.6 28 Înmulțirea polinoamelor. 1
2.2-2.6 29 Ridicarea la putere cu exponent natural 1
2.2-2.6 30 Împărțirea polinoamelor 1
2.2-2.6 31 Teorema lui Bezout 1
2.2-2.6 32 Descompunerea polinoamelor în factori ireductibili 1
2.2-2.6 33 Noțiunea de rădăcină a polinomului. 1
2.2-2.6 34 Rădăcini multiple 1
2.1,2.3,2.4,2.6 35 Noțiunea de fracție algebrică. DVA 1
1.2,2.6 36 Amplificarea și simplificarea fracțiilor algebrice 1
2.2-2.6 37 Operații cu fracții algebrice 1
2.1-2.6 38 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,2.1-2.6 49 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,2.1-2.6 40 Evaluarea sumativă 1
IV Ecuații. Sisteme de ecuații 12
4.1,4.6,4.7 41 Noțiunea de ecuație. Transformări echivalente. 1
I 4.1-4.4,4.6,4.7 42 Ecuații de farma ax+b=0, a,b€ R și reductibile la ele. 1
II 4.1-4.4,4.6,4.7 43 Ecuații de gradul II cu o necunoscută și reductibile la 1
III acestea.
IV 4.1-4.4,4.6,4.7 44 Ecuații raționale cu o necunoscută și reductibile la 1
V acestea.
VI 4.1-4.4,4.6,4.7 45 Sisteme de două ecuații de gradul I cu două 1
VII necunoscute și reductibile la acestea
VIII 4.2-4.4,4.6,4.7 46 Metode de rezolvare ale sistemelor de două ecuații de 1
gradul I cu două necunoscute
4.2-4.4,4.6,4.7 47 Metoda grafica 1
4.2-4.7 48 Rezolvarea problemelor cu ajutorul ecuațiilor 1
4.2-4.7 49 Rezolvarea problemelor cu ajutorul sistemelor de 1
ecuatii
4.1-4.7 50 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,4.1-4.7 51 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,4.1-4.7. 52 Evaluarea sumativă 1
V Inecuații. Sisteme de inecuații 9
I 4.1,4.7,1.4 53 Noțiunea de inecuație. Interval de numere reale 1
II 4.1,4.2,4.4-4.7 54 Inecuații de gradul I cu o necunoscută 1
IV 4.1,4.2,4.4-4.7 55 Sisteme de inecuații de gradul I cu o necunoscută 1
V 4.1,4.2,4.4-4.7 56 Inecuații de gradul II cu o necunoscută 1
VI 4.2-4.4,4.7 57 Metoda grafică, metoda intervalelor de rezolvare a 1
VIII inecuațiilor de gradul II cu o necunoscută
4.2-4.7 58 Inecuații raționale cu o necunoscută și reductibile la ele. 1
Metoda intervalelor
4.1-4.7 59 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,4.1-4.7 60 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,4.1-4.7 61 Evaluarea sumativă 1
Clasa a IX- a, GEOMETRIA
Indicatirii competențelor Nr. crt. Conținuturi Nr. Data Observații
specifice ( CS) și a de
subcompetențelor ( S) ore
conform curriculumului
CS S
I Unghiuri, triunghiuri, patrulatere 14
Recapitulare și completări
I 5.1,5.2,5.7,5.9 62 Puncte, linii, plane. 1
II 5.1,5.2,5.7,5.9 63 Unghiuri. Clasificare. Proprietăți 1
III 5.1,5.2,5.7,5.9 64 Triunghi. Elemente. Clasificare 1
IV 5.3-5.9 65 Criterii de congruență a triunghiurilor. Aplicații. 1
V 5.3-5.9 66 Criterii de asemănare a triunghiurilor. Aplicații. 1
VI 5.3-5.9 67 Proprietăți ale triunghiului dreptunghic. 1
VII 5.1,5.2,5.7,5.9 68 Patrulatere. Patrulatere particulare. 1
VIII 5.1,5.2,5.7,5.9 69 Proprietăți. Criterii. 1
5.1,5.2,5.7,5.9 70 Poligoane convexe. Elemente. 1
5.1,5.2,5.7,5.9 71 Noțiunea de poligon regulat. Triunghiul regulat, 1
patratul, hexagonal regulat
5.3-5.9 72 Rezolvarea problemelor 1
5.1-5.9 73 Oră de sinteză 1
1.1-1.7,5.1-5.7 74 Oră de sinteză integrativă 1
1.1-1.7,5.1-5.7 75 Evaluarea sumativă. 1
II Cercul 12
I 6.1,6.2,6.5,6.7 76 Cercul. Discul. Elemente. 1
II 6.1,6.2,6.5,6.7 77 Poziții relative ale unei drepte față de cerc 1
III 6.1,6.2,6.5,6.7 78 Unghi la centru. Arce de cerc. Unghi înscris în cerc. 1
IV 6.1,6.2,6.5,6.7 79 Proprietăți ale arcelor și coardelor în cerc. 1
V 6.1,6.2,6.5,6.7 80 Triunghi înscris în cerc 1
VI 6.1,6.2,6.5,6.7 81 Aplicatii 1
VII 6.2-6.7 82 Triunghi circumscris cercului 1
VIII 6.2-6.7 83 Patrulater înscris cercului 1
6.2-6.7 84 Patrulater circumscris unui cerc 1
6.1-6.7 85 Oră de sinteză 1
5.1-5.9,6.1-6.7 86 Oră de sinteză integrativă 1
5.1-5.9,6.1-6.7 87 Evaluarea sumativă 1
III Arii 10
I 7.1,7.2,7.6 88 Noțiunea de arie 1
II 7.1-7.4,7.6 89 Aria triunghiului. Aria triunghiului echilateral 1
III 7.1-7.4,7.6 90 Aria paralelogramului 1
IV 7.1-7.4,7.6 91 Aria dreptunghiului, rombului,pătratului 1
V 7.1-7.4,7.6 92 Aria trapezului 1
VI 7.1-7.4,7.5,7.6 93 Noțiunea de poligon regulat. Aria hexagonului 1
VII regulat
VIII 7.1-7.6 94 Lungimea cercului. Aria discului 1
7.1-7.6 95 Oră de sinteză 1
7.1-7.6 96 Oră de sinteză integrativă 1
7.1-7.6 97 Evaluarea sumativă 1
IV Poliedre 12
I 8.1,8.2,8.5,8.6 98 Noțiunea de poliedru 1
II 8.1,8.2,8.5,8.6 99 Prisma. Elemente. Clasificare. 1
III 8.1,8.2,8.5,8.6 100 Paralelipipedul. Elemente. Clasificarea. 1
IV 8.3-8.6 101 Desfășurata prismei. Aria lateral și totală a prismei 1
V 8.3-8.6 102 Volumul prismei 1
VI 8.1,8.2,8.5,8.6 103 Piramida. Elemente. Clasificarea 1
VII
8.3-8.6 104 Desfășurarea piramidei. Aria laterală și totală a 1
VIII
piramidei.
8.3-8.6 105 Volumul piramidei 1
8.1,8.2,8.5,8.6 106 Trunghiul de piramidă. Elemente. Clasificare. 1
8.1-8.6 107 Oră de sinteză. 1
7.1-7.6,8.1-8.6 108 Oră de sinteză integrativă. 1
7.1-7.6,8.1-8.6 109 Evaluarea sumativă 1
V Corpuri rotunde 12
I 9.1,9.4,9.5 110 Cilindru. Elemente. Clasificare 1
II 9.2,9.3,9.4 111 Desfășurarea suprafeței unui cilindru circular drept. 1
III 9.2,9.3,9.4 112 Ariile suprafețelor cilindrului circular drept 1
IV 9.1,9.4,9.5 113 Volumul cilindrului circular drept 1
V 9.2,9.3,9.4 114 Noțiunea de con. Elemente. Clasificare. 1
VI 9.2,9.3,9.4 115 Desfășurarea suprafeței unui con circular drept. 1
VII Ariile suprafețelor conului circular drept.
VIII 9.1,9.4,9.5 116 Volumul conului circular drept. 1
9.1,9.2,9.4,9.5 117 Trunghiul de con circular . elemente. Desfășurarea 1
suprafeței trunchiului de con
9.2,9.3,9.4,9.5 118 Sfera. Corpul sferic. Elemente. Aria suprafeței 1
sferice
Volumul corpului sferic
9,1-9.5 119 Oră de sinteză 1
6.1-6.7,9.1-9.5 120 Oră de sinteză integrativă 1
6.1-6.7,9.1-9.5 121 Evaluarea sumativă 1
VI Recapitulare finală 11
I 1.8,1.10cl.V; 122 Mulțimi și operații cu mulțimi 1
II 2.1,cl.VII;1.5
III cl.VIII
IV 4.1-4.5,4.7 cl. VI 123 Rapoarte. Proporții. Procente 1
V 2.3-2.7, cl.VII 124 Puteri și radicali 1
VI 3.1-3.3,3.8,cl.VIII 125 Șiruri. Aplicații 1
VII 3.1-3.7, cl. IX 126 Funcții: proprietăți și grafice 1
VIII 4.1-4.7, cl. IX 127 Ecuații. Inecuații. Sisteme 1
6.1-6.7, cl. VIII 128 Elemente de teoria probabilităților și statistic matem 1
11.1-11.4, cl. VIII 129 Vectori în plan 1
1.1-9.5, cl. V-IX 130 Ora de sinteză 1
1.1-9.5, cl. V-IX 131 Ora de sinteză integrativă 1
1.1-9.5, cl. V-IX 132 Evaluarea sumativă 1

Competențe specifice
C/s 1 : identificarea și aplicarea conceptelor,termenologiei și procedurilor de calcul specific matematicii în contexte diverse;

C/s 2 : utilizarea achizițiilor matematice dobîndite pentru caracterizarea globală a unei situații reale și/sau modelate;

C/s 3 : modelarea unor contexte matematice variate prin integrarea cunoștințelor matematice din diferite domenii;

C/s 4 : elaborarea unor planuri de acțiuni privind rezolvarea problemei, situații-probleme reale și/sau modelate;

C/s 5 : selectarea și sistematizarea, din mulțimea de informații culese sau indicate, a datelor necesare pentru rezolvarea
problemei reale și/sau modelate;

C/s 6 : evaluarea/ autoevaluarea critică a activităților realizate în context matematic și/sau practice;

C/s 7 : inițierea și realizarea unor investigații/explorări utilizînd achizițiile matematice dobîndite, modelele matematice
studiate și tehnologiile informaționale adecvate , inclusiv în domeniul antreprenorial;

C/s 8 : rezolvarea prin convers/ colaborare a problemelor, situațiilor problemă create în cadrul diverselor activități.

S-ar putea să vă placă și