Sunteți pe pagina 1din 3

Studiu de caz: modul de stabilire a timpului de munca in cazul

instructorilor auto
Articol scris in data de:
2022-01-14 22:07:32

Autor: Mariana Bunta

Situatie de fapt:

Avem angajati: instructori auto si profesori. Acestia desfasoara activitatea: 50min/cursant sau 50min /curs +
10min pauza pt dezinfectie auto/masa/tigara etc. Nici o zi nu se aseamana ca si program de lucru (cursantii
isi modifica programarile, trebuie alocat alt cursant si nu gasim mereu etc. Instructorii inteleg situatia si o
accepta). Azi pot face doar 4h, maine pot face 8h, ziua urmatoare poate 11h.

Cum este mai corect sa fie intocmit contractul de munca ca si norma de lucru? Acum avem 8h/zi (sedinte de
cate 50min si cele 10min pana la 60min ca pauza sunt trecute pauza de masa/de tigara/de dezinfectie) sau ar
mai fi varianta de 180-210h/luna(max 210 permite ARR).

Instructorii lucreaza pe baza de programare saptamanala sau uneori si programare de pe o zi pe alta care este
afisata la punctul de lucru si li se transmite si lor electronic. Daca mentinem contractul de 8h/zi ei au foarte
multe ore suplimentare lunar (sunt luni cu 150h, dar sunt luni si cu 240h…le totalizam pe 3 luni, facem
diferente apoi la 3 luni intre realizat efectiv si norma intreaga lunara iar ce iasa in plus pontam ca ore
suplimentare. Sunt si unii intructori care prind ore de noapte si la ei daca au mai mult de 3h le introducem ca
ore de noapte si dam spor si pt acestea. Nu se lucreaza ore week-end sau de sarbatori legale.

Intrebare:

Cum ar trebui sa arate norma de lucru in contractul individual de munca si in ROI?

Ce ar trebui specificat tinand seama de aceasta activitate pentru a fi legal dpdv al controalelor itm, anaf si
verificarilor ARR (lunar se transmite un pontaj si acolo electronic, dar acolo instructorii au max 210h/luna si
trebuie sa ne incadram in aceste ore)?

Cum ar fi ok cu cele 10minute peste sedinta de 50min/cursant deoarece sunt zile in care aceste 10minute
total adunate/zi dau si un total de 130min? Acum sunt pe teren ceva verificari efectuate de ANAF care
verifica faptul ca fiecare cursant sa aiba contract si incasare bancara/bon fiscal cf contract si coreleaza
cursantii cu pontajul intructorilor.

Raspuns

Ca si definitie, timpul de munca reprezinta orice perioada in care salariatul presteaza munca, se afla la
dispozitia angajatorului, isi indeplineste sarcinile si atributiile sale conform contractului individual de
munca, contractului colectiv de munca/regulamentului intern dupa caz si /sau legislatiei in vigoare.

Ce trenuie sa stim si sa introducem in regulamentul intern:

1. Durata normala a timpului de munca este de 8 ore/zi si 40 ore/saptamana pentru salariatii angajati cu
norma intreaga. Numai pentru tinerii in varsta de pana la 18 ani durata timpului de munca este de 6 ore/zi si
30 ore/saptamana.
2. Repartizarea timpului de munca este uniforma, timp de 8 ore/zi, 5 zile/saptamana cu doua zile de repaus
(48 de ore). Dar, in functie de specificul unitatii sau al muncii prestate repartizarea timpului de munca
poate fi si inegala, cu respectarea duratei normale de 40 ore/saptamana.

3. Durata maxima legala a timpului de munca nu poate depasi 48 ore/saptamana incluzand si orele
suplimentare. Prin exceptie, durata timpului de munca poate fi prelungita peste 48 ore/saptamana, cu conditia
ca media orelor de munca calculata pe o perioada de referinta de 4 luni calendaristice sa nu depaseasca 48
ore/saptamana. In cazul unor anumite activitati stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil, se pot
negocia perioade de referinta mai mari de 4 luni dar sa nu depaseasca 6 luni. La stabilirea perioadelor de
referinta nu se iau in calcul durata concediului de odihna anual si cazurile de suspendare a contractului
individual de munca.

4. Pentru anumite sectoare de activitate se poate stabili prin negocieri sau prin acte normative specifice o
durata zilnica a timpului de munca mai mica sau mai mare de 8 ore. In cazul duratei zilnice de a timpului de
lucru de 12 ore, aceasta va fi urmata obligatoriu de o perioada de repaus de 24 ore.

5. Angajatorul poate stabili programe individualizate de munca, cu acordul sau la solicitarea salariatului in
cauza. In acest caz, durata zilnica a timpului de munca va fi impartita in doua perioade:

– o perioada fixa in care salariatul se afla simultan la locul de munca;

– si o perioada variabila, mobila, in care salariatul isi alege orele de sosire si de plecare, cu respectarea
timpului de munca zilnic.

6. Angajatorul are obligatia de a tine evidenta orelor de munca prestate de catre fiecare salariat, cu
evidentierea orei de incepere a activitatii si a orei de sfarsit a programului de lucru si de a supunde
controlului Inspectiei Muncii aceasta evidenta ori de cate ori ii este solicitata. Pentru salariatii mobili,
angajatorul tine evidenta orelor de munca prestate zilnic de fiecare salariat in conditiile stabilite cu
salariatii prin acord scris, in functie de activitatea specifica desfasurata de catre acestia.

7. In durata timpului de munca nu intra si timpul necesar deplasarii la locul de munca de la si pana la
domiciliul salariatului, si nici timpul cu echiparea/dezechiparea cu echipamentul de lucru. In plus,
daca se specifica prin regulamentul intern ca pauzele de masa, de tigara nu se includ in timpul de
munca, ele nu se considera timp lucrat.

De retinut ca, timpul de munca nu trebuie confundat cu programul de lucru. Timpul de munca
reprezinta numarul de ore in care salariatul presteaza munca, programul de lucru reprezinta
intervalul orar intre momentul de incepere si cel cand se incheie activitatea. Stabilirea programului de
lucru intra in competenta angajatorului, insa tot el trebuie sa respecte dispozitiile legale care prevad si
limiteaza timpul de munca.

Referitor la munca suplimentara: Munca prestata in afara duratei normale a timpului de munca este
considerata munca suplimentara.

Munca suplimentara nu poate fi efectuata fara acordul salariatului, cu exceptia cazului de forta majora sau
pentru lucrari urgente destinate prevenirii producerii unor accidente ori inlaturarii consecintelor unui
accident.

Tinerii in varsta de pana la 18 ani nu pot presta munca suplimentara.

Munca suplimentara se compenseaza prin ore libere platite in urmatoarele 90 de zile calendaristice dupa
efectuarea acesteia. De asemenea in perioadele de reducere a activitatii, angajatorul are posibilitatea de a
acorda zile libere platite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate in urmatoarele 12
luni.

In cazul in care compensarea prin ore libere platite nu este posiblia, in luna urmatoare munca suplimentara
va fi platita salariatului prin adaugarea unui spor la salariu corespunzator duratei acesteia, spor ce nu poate fi
mai mic de 75% din salariul de baza. Acest spor se stabileste prin negociere si va fi stipulat in contractul
colectiv de muca aplicabil, ori in Regulamentul Intern dupa caz, sau in contractul individual de munca.
Referitor la Contractul individual de munca, in cazul dumneavoastra, v-as sugera sa optati pentru o
distribuire inegala la timpului de munca. Astfel:

La cap. H – Durata muncii:

1. O norma intreaga, durata timpului de lucru fiind de 8 ore/zi, 40 ore/saptamana.

a) Repartizarea programului de lucru se face dupa cum urmeaza: 8 ore inegal, dupa cum urmeaza:
conform programarilor si aduse la cunostinta salariatului prin orice mijloc (afisare la sediul societatii,
e-mail, sms etc).

b) Programul de lucru se poate modifica in conditiile regulamentului intern/contractului colectiv de


munca aplicabil si adus la cunostinta salariatului.

Totodata, modul concret de stabilire a programului de lucru inegal va fi prevazut si in regulamentul intern al
societatii sau, daca exista in contractul colectiv de munca aplicabil.

De retinut! Programul de lucru inegal poate functiona doar daca este prevazut in mod expres in
contractul individual de munca sau, dupa caz, prin actul aditional la contract.

Ar mai fi de mentionat ca, prin repartizare inegala, ziua de lucru nu va mai fi cum era in mod normal de 8
ore, ci va fi de 4 ore, 6, 8, 11 sau chiar 12 ore. De retinut ca, daca ziua de lucru va fi de 12 ore ore, automat
urmeaza dupa ea o perioada de repaus de 24 ore. Si, exact asa se si ponteaza salariatul.

De mentionat si faptul ca, timpul de munca inegal se opereaza in Revisal. Astfel la rubrica Repartizare timp
munca, se alegea optiunea Inegal, se salveaza apoi se transmite pe portalul Reges.

Reglementare:

Codul Muncii, art. 112-119 referitoare la durata si evidenta timpului de munca; art. 120-124 referitoare
la munca suplimentara
Directiva Europeana 2003/88/CE privind anumite aspecte ale organizarii timpului de lucru