Sunteți pe pagina 1din 4

Metoda cadranelor

Este o modalitate de rezumare şi sintetizare a unui conţinut


informaţional prin particiaprea şi implicarea elevilor în înţelegerea lui
adecvată. Această metodă poate fi folosită în etapa de reflecţie.
Metoda cadranelor presupune trasarea a două axe perpendiculare,
operaţiune în urma căreia rezultă patru cadrane.
Elevii audiază o prelegere , o povestire sau citesc un text , apoi sunt
solicitaţi să noteze anumite aspecte , de exemplu :
 în cadranul I : sunete auzite în prezentarea povestiri sau descrise de
iedile textului;
 in cadranul II : sentimente generate de povestire / text
 în cadranul III : stabilirea unei legături între conţinutul povestirii /
textului pe de o parte şi cunoştinţele şi experienţa lor de viaţă pe de
altă parte;
 în cadranul IV : morala, învăţătura, mesajul transmis de conţinutul de
idei prezentat
Elevii pot găsi un titlu potrivit pentru ceea ce au de audiat sau de
citit.

Sugestii metodice :
- numărul cadranelor se poate extinde dacă este necesar
- completarea cadranelor poate viza şi alte aspecte, decât cele
menţionate
- elevii trebuie să prezinte ceea ce au scris
- cei care n-au putut prezenta pot să-şi afişeze cadranele

1
- este benefică dezbatrea , lămurirea aspectelor notate
Prin această tehnică se urmăreşte implicarea elevilor în realizarea unei
înţelegeri cât mai adecvate a unui conţinut informaţional şi pentru
exprimarea unor puncte de vedere, personajele referitoare la tema , subiectul
puse în discuţie.

Aplicaţie :
Clasa a IV a
Textul suport : ,,Iarna ” de Barbu Ştefănescu Delavrancea
Pornind de la textul – suport ,, Iarna ” de Barbu Ştefănescu
Delavrancea am cerut eleviilor să completeze cadranele astfel :
- cadranul I : expresii artistice prezente în text şi explicarea lor
- cadranul II : argumentarea faptului că textul suport este o descriere
- cadranul III : creearea unui diamant pornind de la cuvântul ,,zăpadă ”
- cadranul IV : desen adecvat peisajului.

2
Expresii Explicaţii Întrebări
,,A dat zăpadă cu -e foarte multă zăpadă ,,crivăţ care te Argumentează că
nemiluita” -vântul-crivăţul suflă amorţeşte ”? textul – suport este
,,Crivăţ care te orbeşte cu putere spulberănd flori de zarzăr zăbranic o descriere
” zăpada sur ?
Pădurile-cercelate cu - zăpada de pe crengile - autorul descrie un
flori de zarzăr şi copacilor pare a fi flori colţ din natură în
corcoduşi vuiet surd se de zarzăr timpul ierni
încovoaie pe după - vântul şuieră dar se
dealuri vărtejele trec aude neclar
dintr-un colnic intr- -vântul formează
altul amurgul serii ca vârteje pe coline
un zăbranic sur - amurgul cade
înceţoşând totul

zăpadă

măruntă puzderie

Desenează un
cercelând căzând spulberând peisaj adecvat
textului
cade puzderie măruntă deasă

omăt

3
Clasa a III a
Text suport :,,O poveste veche – Portretul “ de I.M.Râureanu

,,Tu eşti adevăratul fiu şi - este un text narativ


moştenitor, zise judecătorul.Ceilalţi - există o întâmplare
sunt nişte înşelători, căci un fiu - are personaje
adevărat nu poate întinde arcul cu - are dialog
atâta nepăsare ca să străpungă - există autor
imginea tatălui iubit „

fiul
cinstit, sensibil
ajutând, plângând, moştenind
El este sincerul moştenitor.
Realizaţi un portret
Băiat

S-ar putea să vă placă și