Sunteți pe pagina 1din 1

Structura proiectului tarifului pentru energia termică livrată consumatorilor

de către „TERMOELECTRICA” S.A. pentru anul 2022

Proiect tarif
Unitate de
Indicatori
măsură

Total lei/Gcal

Cantitatea de energie termică produsă de


mii Gcal 1 570,60
sursele proprii de producere
Consum tehnologic mii Gcal 2,34
mii Gcal 273,00
mii Gcal 273,00
Pierderi de energie termică
mii Gcal 0,00
% 17,38
Livrările utile mii Gcal 1 295,25
I. Costul total reglementat mii lei 3 259 876,18 2 517
1.1. Cheltuielile aferente energiei termice
mii lei 2 821 784,91 2 179
produse
1.2. Cheltuieli aferente distribuției și
mii lei 438 091,27 338
furnizării energiei termice, inclusiv:
1.2.1.Cheltuieli aferente procurării resurselor
mii lei 53 166,09 41
energetice primare
1.2.2. Cheltuieli privind amortizarea
mii lei 147 587,77 114
mijloacelor fixe si imobilizarilor necorporale
1.2.3. Cheltuieli de bază mii lei 230 579,95 178
Cheltuieli aferente retribuirii muncii mii lei 194 252,42 150
Cheltuieli materiale mii lei 11 297,05 9
Cheltuieli aferente serviciilor prestate de terți mii lei 17 959,56 14
Cheltuieli administrative mii lei 1 395,53 1
Cheltuieli de distribuire mii lei 5 675,39 4
1.2.4. Alte cheltuieli ale activității operaţionale mii lei 6 757,45 5
II. Rentabilitatea reglementată mii lei 66 521,15 51
III. Venitul reglementat pentru energia
mii lei 3 326 397,33 2 568
termică livrată consumatorilor