Sunteți pe pagina 1din 1

1.

OBIECTUL SPECIFICAŢIEI

2. STANDARDE, LEGI SI NORME DE REFERINTA

3. AGREMENTE TEHNICE. MOSTRE, TESTĂRI

4. MATERIALE, PRODUSE – CARACTERISTICI

5. PROCURARE, TRANSPORT, DEPOZITARE, MANIPULARE

6. TEHNOLOGII DE EXECUTIE

7. CONTROLUL CALITATII. VERIFICARI SI ABATERI ADMISE

8. MASURATORI SI DECONTARE

9. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII