Sunteți pe pagina 1din 1

FAZA: AVIZE / ACORDURI

DENUMIREA OBIECTIVULUI DE INVESTIŢII


DE COMPLETAT

AMPLASAMENT: DE COMPLETAT
INVESTITORUL/ BENEFICIARUL: DE COMPLETAT

OPIS

01 CERERE
02 CERTIFICAT DE URBANISM
03 EXTRAS CF
04 DOCUMENTE DE PROPRIETATE
05 MEMORIU TEHNIC
06 PIESE DESENATE
• Plan de situaţie
• Plan de încadrare

DATA, PROIECTANT,
DE COMPLETAT DE COMPLETAT