Sunteți pe pagina 1din 2

SCRISOARE DESCHISĂ

Având în vedere informațiile neveridice care au fost plasate în spațiul public care afectează dreptul la
viața privată, inclusiv onoarea și demnitatea persoanei, de către unii jurnaliști care se pretind a fi
„independenți”, însă sunt consiliați „strategic” de către autoritățile statului, în calitate de avocat al dnei
Romanova Olga, consider necesar să aduc la cunoștința opiniei publice, următoarele.
Dna Romanova Olga începând cu data de 16 iulie 2022, se afla în concediul anual de odihnă
planificat. Ca orice persoană căreia-i este garantată libertatea de circulație, aceasta a luat decizia să-și
petreacă concediul peste hotarele Republicii Moldova.
Astfel, dna Romanova Olga la momentul plecării nu a fost înștiințată de către organele de drept că ar
figura într-o cauză penală în care urmează a-i fi atribuit vreun statut procesual, ceea ce denotă că aceasta a
părăsit țara în mod legal, într-un moment în care nu era intentat vreun proces penal împotriva sa.
Aflându-se peste hotarele Republicii Moldova, clientul meu a aflat din presă și din sunetele care au
urmat de la prieteni și cunoscuți că ar figura în cauza penală privind „finanțarea ilegală a Partidului Politic
Șor”, precum și că aceasta ar fi „fugit” cu scopul de a se eschiva de răspundere penală.
Luând în considerare aceste circumstanțe, tatăl dnei Romanova Olga m-a contractat în calitate de
avocat.
Astfel, pe data de 02 august 2022, ora 14.40, l-am contactat pe procurorul Mihail Ivanov și l-am
informat că dna Romanova Olga se află în concediu și în timpul apropiat urmează să se întoarcă în
Chișinău, întrebându-l cui pot să mă adresez. Procurorul Ivanov mi-a răspuns să mă adresez ofițerului de
urmărire penală al Centrului Național Anticorupție, Oleg Crîșmari. Contactându-l pe ultimul, nu a
răspuns.
Ulterior, dna Romanova Olga imediat a expediat o scrisoare în adresa Procuraturii Generale prin care
a informat că se întoarce în Republica Moldova, pe 06 august 2022.
Pe 06 august 2022 (zi de sâmbătă), Romanova Olga a revenit din concediu în Republica Moldova.
Despre acest fapt, luni, 08 august 2022, subsemnatul în calitate de avocat am informat procuratura.
Pe 09 august 2022, Romanova Olga personal l-a telefonat pe procurorul de caz, Mihail Ivanov, căruia
i-a comunicat că se află în Republica Moldova și este gata să colaboreze cu organul de urmărire penală și
să dea declarații la orice dată la care acesta este disponibil. Ultimul i-a recomandat să se adreseze unui
ofițer de urmărire penală care face parte din grupul de urmărire penală.
Totodată, Romanova Olga a expediat în adresa ofițerului de urmărire penală al Centrului Național
Anticorupție, Oleg Crîșmari și procurorului Anticorupție, Mihail Ivanov o scrisoare, prin care a confirmat
încă o dată că se află în mun. Chișinău, la adresa sa de domiciliu, indicând și numărul de telefon la care
poate fi contactată.
În pofida celor menționate, care denotă comportamentul ireproșabil al dnei Romanova Olga, pe data
de 11 august 2022, la adresa de domiciliu al acesteia, s-a prezentat ofițerul de urmărire penală, care i-a
prezentat ordonanța de reținere și a purces la reținerea acesteia.
Mai mult decât atât, este de menționat că contrar învinuirii formulate, dna Romanova Olga nu a fost
contabilul Partidului Politic „Șor”, aceasta fiind angajată în funcția de jurist. Aceste circumstanțe se
confirmă prin contractul individual de muncă. Mai mult decât atât, Romanova Olga este și consilier în
cadrul Consiliului Raional Orhei.
Prin urmare, în perioada 8-11 august 2022, fără a fi citată, organul de urmărire penală cunoscând că
dna Romanova, benevol a revenit în Republica Moldova, a purces la reținerea neîntemeiată, dacă nu
ilegală a acesteia.
Astfel, ținând cont de Jurisprudența Curții europene a drepturilor omului și prevederile Codului de
procedură penală, temeiuri pentru reținere clientului meu nu au existat, din următoarele considerente:

1
1. Romanova Olga respectând prevederile legale, fiind convinsă în nevinovăția sa, benevol, s-a
adresat către organul de urmărire penală pentru a colabora și a da declarații referitor la circumstanțele pe
care le cunoaște.
2. Din momentul adresării clientului meu către organul de urmărire penală, din 08 august 2022 și
până la momentul reținerii sale a trecut 3 zile, iar din momentul întoarcerii sale în țară 6 zile. În aceste
circumstanțe, conduita organului de urmărire penală este una ilegală. În astfel de cazuri, organul de
urmărire penală putea și era obligat să se limiteze la expedierea unei citații prin care să-i solicite lui
Romanova Olga să se prezinte pentru a da declarații.
Prin urmare, situația este similară cauzei Secrieru contra Moldovei (hotărârea nr. 20546/16 din 23
octombrie 2018), prin care Curtea a reamintit faptul că, în cazul în care autoritățile dispun arestul
preventiv al unei persoane pe motiv că aceasta nu a apărut în fața instanței fiind citată, acestea ar
trebui să se asigure că persoana respectivă a fost notificată în mod corespunzător și a avut suficient
timp să se conformeze, și să ia măsuri rezonabile pentru a verifica dacă aceasta într ‐adevăr s‐a ascuns
(Vasiliciuc v. Republica Moldova, nr. 15944/11, § 40, 2 mai 2017). De asemenea, Curtea a notat că
după întoarcerea reclamantului în Republica Moldova, acesta a apărut imediat în fața organului de
urmărire penală. Astfel, motivul cu referire la eschivarea reclamantului, invocat de către instanțele
naționale atunci când au dispus și prelungit arestul preventiv în privința reclamantului, nu este
relevant (par. 27-29).
Totodată, faptul încălcării drepturilor dnei Romanova Olga s-a realizat și prin apariția în presă a
informației privind trecerea frontierei de stat de către aceasta în perioada 10.07.2022-09.08.2022. Am
vrea să înțelegem în bază căror temeiuri și cu autorizarea căror autorități s-a realizat urmărirea clientului
meu și în ce mod astfel de documente sunt scurs de în presă.
Nu în ultimul rând, dorim să menționăm că dna Romanova Olga, nu deține un automobil de lux de
model Mercedes, după cum s-a scris în presa afiliată organelor de drept. Vecinii acesteia nu au fost
percheziționați și nici un automobil ascuns nu a fost identificat, fapt ce se confirmă prin documentele
procesuale din cadrul cauzei penale.
În aceste circumstanțe, este evident că în privința clientului meu s-a întreprins o discreditare
intenționată bazată pe fapte distorsionate.
În consecință, menționăm că ne vom susține poziția de apărare prin toate mijloacele legale, atât la
nivel național, cât și internațional, inclusiv de a obține dezmințirea oficială a celor publicate în presă.

Cu respect

Avocat
Gheorghe Mihailov

S-ar putea să vă placă și