Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului Centrul Naţional pentru Curriculum şi Evaluare în Învăţământul Preuniversitar

EXAMENUL DE BACALAUREAT – 2008 Proba scrisă la istorie Proba D/E/F

Varianta 2

SUBIECTUL III

(30 de puncte)

Elaboraţi, în aproximativ două pagini, un eseu despre legile fundamentale din România, având în vedere:

- precizarea secolului adoptării unei constituţii din România şi menţionarea unei cauze a acestui fapt istoric;

- menţionarea a două asemănări şi a unei deosebiri dintre prevederile a două dintre constituţiile din România;

- prezentarea unei consecinţe a adoptării uneia dintre cele două constituţii pentru care aţi optat;

- formularea unui punct de vedere cu privire la importanţa constituţiilor pentru România şi susţinerea acestuia printr-un argument istoric.

Notă! Se punctează şi utilizarea limbajului istoric adecvat, structurarea prezentării, evidenţierea relaţiei cauză-efect, susţinerea unui punct de vedere cu argumente istorice (coerenţa şi pertinenţa argumentării elaborate prin utilizarea unui fapt istoric relevant, respectiv, a conectorilor care exprimă cauzalitatea şi concluzia), respectarea succesiunii cronologice/ logice a faptelor istorice şi încadrarea eseului în limita de spaţiu precizată.