Sunteți pe pagina 1din 3

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

Examenul de bacalaureat 2011 Proba E. c) Proba scrisă la MATEMATICĂ BAREM DE EVALUARE ŞI DE NOTARE

Varianta 5

Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.

Pentru orice soluŃie corectă, chiar dacă este diferită de cea din barem, se acordă punctajul corespunzător.

Nu se acordă fracŃiuni de punct, dar se pot acorda punctaje intermediare pentru rezolvări parŃiale, în limitele punctajului indicat în barem.

Se acordă 10 puncte din oficiu. Nota finală se calculează prin împărŃirea punctajului obŃinut la 10.

SUBIECTUL I (30 de puncte) 1. 2p 1< 2 < 2 2p 2 < 5
SUBIECTUL I
(30 de puncte)
1.
2p
1<
2 < 2
2p
2 <
5 < 3
1p
Rezultă că 2 este singurul număr întreg din intervalul dat
2.
b
Axa de simetrie a parabolei este dreapta de ecuaŃie
x
=
x
=−
2p
V
2
a
m
= ⇒ m =−
2
4
3p
2
3.
π
{
π
k
}
x −
(
1)
+ k
π
|
k ∈ℤ
3p
6
6
{
π
}
2p
x∈
,
π
3
4.
2
A
= n
(
n − 1
)
2p
n
n
(
n − 1
)
2p
2
C
=
n
2
1p
n(n −1) = 12 ⇒ n = 4
5.
a
1
3p
1
= −
2
1
2p
a =−
2
6.
2
2
sin
x
+ cos
x
= 2
2p
sin
x
⋅ cos
x
1 = 2sin x ⋅ cos x
2p
sin 2x = 1
1p
SUBIECTUL al II-lea
(30 de puncte)
2
 
2
1
x
x
1
y
y
1.a)
A x
(
)
A
(
y
)
=
0
1
2
x
0
1
2
y
1p
0
0
1
 
0
0
1
   
  
2
2
2
1
x
x
 
1
y
y
1
x
+
y
(
x
+
y
)
0
1
2
x
0
1
2
y
=
0
1
2(
x
+
y
)
=
A x
(
+
y
)
4p
0
0
1
 
0
0
1
0
0
1
   
  
 
 

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

b)

 

0

 

2

2

   

 

(

A x

)

A

(

y

)

=

0

0

x

0

0

y

x

2(

x

0

y

y

)

 

1p

 

2

=

0

0

0

0

2(

x

0

y

)

2

 

 

(

 

)

A

(

A

(

y

)

0

2p

x

)

0

0

(

A(x) A(y)

)

3

= O

3

(

A(x) A(y)

)

2011

= O

3

2p

c)

Matricea A este inversabilă

 

1p

 

1

x

x

2

(

A

(

x

)

)

1

=

0

0

1

0

2

1

x

  

=

A

(

x

)

4p

2.a)

f

(1) = −1 + 1 − α − i (α − 2) + α + (α − 2)i

 

2p

Finalizare: f (1) = 0

 

3p

b)

Rădăcinile lui g sunt de forma Din relaŃiile lui Viète rezultă

x

x

1

= u + iv

şi

x

2

= u iv , unde u,v

1p

1

+ x = − p şi

2

x x

1

2

= q

1p

p

= −2u şi

q = u

2

2

+ v

 

2p

EcuaŃia

x

2

+ px + q = 0 , cu p, q , are soluŃii distincte complex conjugate dacă şi numai

1p

dacă ∆ < 0 , de unde

p

2

< 4q

c)

f

= X + 1 (X − αX + α + (α − 2)i)

(

)

2

 

2p

Polinomul

h = X

2

− αX + α + (α − 2)i [ X ] are două rădăcini distincte complex conjugate

1p

Conform punctului b), rezultă α ∈ şi α + (α − 2)i , de unde α = 2 , care convine

2p

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

1.a)

1.a)

f

'(

x

) =

 

1

 

1

 

2

3p

x

+

1

x

1

=

x

2

1

 

f '( x) < 0 pentru orice x > 1 , de unde concluzia

 

2p

b)

lim

f

( ) = +∞ , deci x = 1 este asimptotă verticală

x

 

2p

x 1

 

f este continuǎ pe (1,) , deci nu are alte asimptote verticale

 

1p

 

lim

f

(

x

)

=

lim ln

x + 1

=

0

, deci y = 0 este asimptotă orizontală spre +∞

 

2p

x

→+∞

x

→+∞

 

x

1

 

c)

 

lim

→+∞

xf

(

x

)

=

 

lim

 

ln(

x

+

1)

ln(

x

1)

- nedeterminare de forma 0

 

2p

x

x

→+∞

 

x

1

0

Cu regula lui l'Hospital, limita este

lim

(

x

+

1)

1

(

x

1)

1

lim

2

x

2

2

3p

x

→+∞

 

x

2

 

=

x

→+∞

x

2

1

=

2.a)

 

4

1

 

2

3

4

 

(

x

3

x
x

+

2)

dx

= 

 

2

x

3

x

2

+

2

x  

 

=

4p

 

1

1

 

2

 

3

1

1p

=−

 

2

b)

A =

2

1

f ( x ) x
f
(
x
)
x

dx

=−

2

1

f

(

x

x

)

dx

, deoarece f 0 pe intervalul [1, 2],

 

2p

=−

2 1

xdx

+

3

2

dx

2

2

dx

=

 

1p

1

1

x

Probă scrisă la Matematică Barem de evaluare şi de notare Filiera teoretică, profilul real, specializarea matematică - informatică. Filiera vocaŃională, profilul militar, specializarea matematică - informatică.

2

Varianta 5

Ministerul EducaŃiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului Centrul NaŃional de Evaluare şi Examinare

 

=

3

2ln 2

 

2p

2

c)

1

2 2

n

 

n

1

2

n

|

2

1

2

2

n

1

3p

f

(

x ) dx

=

(2

x

3)'

f

(

x ) dx

=

 

(2

x

3)(

x

3

x

+

2)

1

 

(2

x

3)

nf

(

x ) dx

=

1 1

2

 

2

 

2

1

 

n

=−

2 2

x

12

x

8

+ +

1)

f

n

1

(

x dx

)

4

=−

n

2

f

n

(

x dx

)

n

2

1

 

f

n

1

(

x ) dx , de unde concluzia

2p

 

2

(4
1

2

1

2