Sunteți pe pagina 1din 1

S.C.

RMO AMENAJARI INTERIOARE SRL J40/2785/2006 Bucuresti

Reamenajare spatiu pentru sediu : Agentie CEC Bank Vladeni, comuna Vladeni, jud. Iasi Beneficiar : CEC Bank S.A.

DEVIZ GENERAL
PRIVIND CHELTUIELILE NECESARE REALIZARII OBIECTIVULUI

REAMENAJARE
Din data de : AUGUST 2010 Nr. crt. Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheltuieli 1 2 CAPITOLUL 1: Cheltuieli pentru obinerea si amenajarea terenului 1.1 Obinerea terenului 1.2 Amenajarea terenului 1.3 Amenajri pentru protecia mediului si aducerea la starea iniial TOTAL CAPITOL 1 CAPITOLUL 2: Cheltuieli pentru asigurarea utilitilor necesare obiectivului TOTAL CAPITOL 2 CAPITOLUL 3: Cheltuieli pentru proiectare si asisten tehnic 3.1 Studii de teren 3.2 Taxe pentru obinerea de avize, acorduri si autorizaii 3.3 Proiectare si inginerie 3.4 Organizarea procedurilor de achiziie 3.5 Consultan 3.6 Asisten tehnic TOTAL CAPITOL 3 CAPITOLUL 4: Cheltuieli pentru investiia de baz 4.1 Construcii si instalaii 4.2 Montaj utilaje tehnologice 4.3 Utilaje, echipamente tehnologice si funcionale cu montaj 4.4 Utilaje fr montaj si echipamente de transport 4.5 Dotri 4.6 Active necorporale TOTAL CAPITOL 4 CAPITOLUL 5: Alte cheltuieli 5.1 Organizare de santier 5.1.1. Lucrri de construcii 5.1.2. Cheltuieli conexe organizrii santierului 5.2 Comisioane, cote, taxe, costul creditului 5.3 Cheltuieli diverse si neprevzute TOTAL CAPITOL 5 CAPITOLUL 6: Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste si predare la beneficiar 6.1 Pregtirea personalului de exploatare 6.2 Probe tehnologice si teste TOTAL CAPITOL 6 TOTAL GENERAL Din care C+M Intocmit : Ing. Oprisan R. Valoare (fr TVA) lei euro 3 4 TVA lei 5 Valoare (inclusiv TVA) lei euro 6 7

1,379.36 4,976.59

1,194.38

1,379.36 6,170.97

6,355.95

1,194.38

7,550.33

137,936.94

33,104.86 171,041.80

137,936.94

33,104.86 171,041.80

1,103.49 1,103.49 -

1,103.49 1,103.49

145,396.37 137,936.94

34,299.25 179,695.62 33,104.86 171,041.80

Verificat: S.C. RMO AMENAJARI INTERIOARE SRL