Sunteți pe pagina 1din 11

FENOMENUL TERORIST - O REALITATE A ZILELOR NOASTRE

Dobo Manuela Grupa 315, Anul III Planificare teritorial

-20111

Fenomenul terorist-o realitate a zilelor noastre

Rezumat: O nou mare amenin are la adresa cooper rii ntre state i a stabilit ii rela ilor interna ionale din secolul XXI o reprezint amploarea semnificativ pe care fenomenul terorist a c p tat-o. Formele i organiza iile teroriste s-au diversificat, adep ii au devenit din ce n ce mai numero i. Odat cu globalizarea aria de r spandire a fenomenului terorist a ajuns practic s nu mai aiba limite. Statele democratice se confrunt cu aceast noua problem cu implica ii sociale, economice, religioase, etnice etc, la care trebuie sa g seasc un raspuns prin cooperare i angajament ferm. Cu un poten ial de distrugere, destabilizare i r spandire a nesiguran ei extraordinar fenomenul terorist este, cu siguran , unul dintre cele mai fierbin i subicte ale contemporaneit ii. Cuvinte cheie: fenomen, terorism, globalizare, amenin are, complexitate

Secolul XXI a debutat abrupt i violent printr-un eveniment de amploare planetar atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, care au vizat obiective simbolice importante pentru lumea democratic i au ucis mii de persoane nevinovate. Prin periculozitatea pe care a dobndit-o n zilele noastre, terorismul intern i mai ales cel interna ional au devenit o problem deosebit de grav , care ngrijoreaz nu doar guvernele i partidele politice, ci i societatea civil . Lumea contemporan nregistraz o expansiune alarmant i f r precedent al flagelului numit terorism interna ional, care a devenit un fenomen amenin tor pentru pacea i securitatea interna ional . Dar terorismul nu este nicidecum un concept nou, termenul avndu- i originea n latinescul terror-terroris care se traduce prin groaz , fric , team , spaim , cuvinte mai mult dect relevante pentru acest tip de ac iuni violente. Terorismul este, deci, foarte vechi; a precedat strategia terorii exercitat de legiunile romane asupra popula iilor din zonele ocupate, supravie uind acesteia i, de-a lungul timpurilor, s-a manifestat sub toate formele posibile, de la terorismul pe terii la cyberterorism, n func ie de treapta de civiliza ie pe care a ajuns omenirea, de mijloacele pe care le-a avut la dispozi ie, aproape peste tot n lume. Strategul chinez Sun Tzu a scris, acum circa 2500 ani, un tratat de r zboi intitulat Arta r zboiului, n care a pus bazele ideii de terorism lansnd faimoasa arada omoar unul, nsp imnt zece mii!1. n ipostaza n care metodele au fost mereu schimbate, esen a a r mas aceea i: nfrico are, distrugere, ucidere. n lumea contemporana nu exista o definitie universal acceptata a terorismului si nici a cauzelor care l genereaza. Dreptul interna ional nici nu l-a codificat n studii, conven ii sau
1

Costachie, Silviu, (2009)- Geografie politic -o nou abordare , Editura Universitar , Bucure ti

tratate. Acest lucru nici nu este posibil atta timp ct, n marile centre de putere ale lumii, pentru fenomenul terorist, tot mai amenin tor la scara global , nu se admite nicio justificare. Aceasta nu nseamn c nu s-au facut sau nu se fac ncercari de definire a terorismului. A. Schmidt i A. Jongman, profesori la Universitatea din Leiden-Olanda au studiat 109 defini ii academice i oficiale ale terorismului, formulate intre anii 1986 i 1988 i au concluzionat c elementele de violen se g sesc n 83,5% dintre ele, elurile politice n 65%, introducerea sentimentelor de fric i teroare n 51%, caracterul arbitratiu i non-discriminatoriu in 21%, i numai 17,5% cuprindeau victimizarea civililor, a non-combatan ilor sau a elementelor neutre. Indiferent de denumire, r spndire sau culoare local , ac iunile teroriste au urm toarele caracteristici: a) sunt s vr ite premeditat de entit i teroriste, motivate de concep ii i atitudini extremiste, ostile fa de alte entit i, mpotriva c rora ac ioneaz prin modalit i violente i/sau distructive; b) au ca scop realizarea unor obiective specifice, de natur politic ; c) vizeaz factori umani i/sau factori materiali din cadrul autorit ilor i institu iilor publice, popula iei civile sau al oric rui alt segment apar innd acestora; d) produc st ri cu un puternic impact psihologic asupra popula iei, menit s atrag aten ia asupra scopurilor urm rite. 2 Manevr eminamente asimetric , terorismul are ca principal caracteristic tocmai faptul c nsumeaz efecte infinit mai importante dect cunoscutele efecte plastice ale deton rilor. Dac am compara frecven a termenului terorism n mijloacele de informare nainte de 11 septembrie 2001 i fluxul aceluia i termen n zilele noastre, am r mne nu doar surprin i, ci stupefia i! Noul tip de terorism a nceput la 11 septembrie 2001, n Statele Unite ale Americii. Atentatul, inegalabil sub aspectul pagubelor materiale, a num rului de victime, a impactului economic calculat n miliarde de dolari americani, r mne intangibil n istorie i din punct de vedere psihologic sau moral: niciodat , nici dup episodul Pearl Harbour, Americile nu s-au sim it mai umilite i provocate deopotriv . Niciodat S.U.A. nu s-au declarat victima unei crime inaugurale, un soi de concept ce urma s deschid o nou er ntru abordarea unui fenomen deja existent. Pn atunci, niciun inamic nu se dovedise a fi, parc , att de iresponsabil n ceea ce prive te via a uman . De fapt, terorismul a ajuns un fenomen global, nefiind circumscris ntr-o anumit zon geografic . Astazi, mai mult ca oriand el este deja un fenomen transfrontalier datorit globaliz rii, putnd fi ncadrat n aria fenomenelor negative ale acestui proces. Cauzele sale sunt multiple, ele putnd fi ideologice, sociale, politice, economice, scopul primordial r mnnd acela i n principiu, r spndirea terorii. n activitatea lor, n scopul atingerii elurilor propuse, cei care l practic recurg la o diversitate de metode teroriste precum asasinatele politice, r pirile de persoane, atentatele cu arme i bombe, victimele acestora constituind deopotriv demnitari politici i guvernamentali, magistra i, oameni de afaceri, personalit i ale culturii i tiin ei, poli i ti, ziari ti i mai nou femei, b trni sau chiar copii. Terorismul interna ional cunoa te, n prezent, mai multe forme de ac iune: y Narcoterorismul - utilizarea traficului de droguri pentru probagarea obiectivelor anumitor guverne i organiza ii teroriste, identificare ca fiind Cuba,
2

Albu, Cristina, (2008)- Arma psihologic -ntre limite i performan e , Tipografia M.I.R.A., Bucure ti

Nicaragua, Columbia, Peru. Aceast form de terorism produce destabilizarea interioar a statului destina ie, subminnd indirect capacitatea de lupt i de implicare a acestuia. Metoda a fost folosit i verificat n conflictul din Vietnam, unde aproape 25% din combatan ii americani foloseau o form de drog, lucru care a creat mari probleme armatei americane; Terorismul de stat - are ca scop nl turarea unor personalit i de stat autohtone sau str ine i poate avea consecin e deosebite pe planul rela iilor diplomatice interna ionale, cu implica ii majore n planul securit ii i stabilit ii globale; i Terorismul politic are ca motiva ie direct elementele de ideologie diferit necesitatea de a elimina opozan ii politici care nu mp rt esc aceste opinii. De regul , acest tip de terorism se desf oar n exteriorul statului generator i implic o motivare politic foarte puternic . Terorismul social este rezultatul diret al crizelor ap rute n interiorul unor societ i care nu se pot adapta din mers la transform rile impuse de procesul de globalizare. Diferen ierile sociale, adncirea discrepan ei dintre clase, pot genera astfel de ac iuni care sunt, de cele mai multe ori, violente. Terorismul social se desf oar n interiorul statului generator; Terorismul religios are la baz fanatismul religios i reprezint un fenomen extrem de complex, cu valen e sociale i mai ales psihologice. El este rezultatul unor structur ri n timp a unor concep ii religioase care privesc jertfa ca un element de n l are la Paradis, ns folose te acest concept n ideea distrugerii inamicului, adic a intei care nu este de aceea i religie cu combatantul. Terorismul religios este foarte periculos pentru c lucreaz cu elemente de justificare psihologic foarte adnc nrad cinate n mintea i sufletul combatan ilor. Odat intrate i nfipte puternic aceste idei nu mai pot fi extrase, combatantul prefernd sa moar mai bine, dect s - i tr deze convingerile. Religia islamic a dat cel mai puternic val de terorism religios, pe principiul Razboiului Sfnt (Jihad-ul); Terorismul chimic i biologic - reprezint o latur foarte periculoas a terorismului, prin distrugerile extrem de mari i ntinse pe care le poate genera. n acest tip de terorism se folosesc arme de distrugere n mas , de tipul armelor chimice i bacteorologice, care pot avea un efect devastator. Se folosesc att agen i chimici ct i agen i biologici, viru i, bacterii, care cu greu pot fi oprite din r spndirea lor. Eforturile de stopare a acestui tip de terorism impun controlul sever al armelor de acest tip i al substan elor care pot fi folosite la fabricarea lor. Terorismul nuclear - forma cea mai periculoas a terorismului datorit distrugerilor incalculabile care pot apare ntr-un astfel de atac terorist. Aceast form particular de terorism reprezint cea mai violent fa et pe care o poate cunoa te aceast activitate criminal . Ea implic suportul unor state ce ncurajeaz terorismul, datorit faptului c achizi ionarea, transportul i folosirea unor astfel de arme implic eforturi financiare i organizatorice titanice. Dezmembrarea fostei URSS a scos pe pia a neagr material nuclear care poate fi folosit pentru construirea unui astfel de dispozitiv terorist. Statele de in toare de arme nucleare sunt de comun acord c pentru a stopa acest tip de
4

terorism extrem este necesar o colaborare permanent i real ntre to i factorii produc tori de astfel de substan e, lucru n prezent mai greu de realizat; y Terorismul cybernetic sau cyber-terorismul - reprezint vrful de lance, tehnologic, cel mai naintat dintre elementele folosite de terori ti ca unelte de lucru. Terorismul cybernetic implic destabilizare informa ional i n final preluarea controlului sistemelor informatizate ale statului int , lucru care poate duce la colaps economic, financiar, social al rii respective. Esen a terorismului cybernetic este informa ia. Infroma ia, sau mai bine spus, schimbul de informa ii se realizeaz prin intermediul Internetului. Cu ct o societate este mai dezvoltat cu att ea este legat mai mult de acest sistem de gestiune al informa iei, deci mai vulneabil n fa a unui atac de acest fel. Spatiile de confruntare prioritare nu mai sunt cele referitoare la ambi iile geopolitice, la rivalit ile militare etc., ci cele economice i legate de lupta pentru resurse, inorma ii i controlul comunica iilor.3 De i terorismul interna ional este mai larg r spndit conflictele ini iate i desf urate n interiorul statului respectiv, care sunt cunoscute sub denumirea de terorism intern, pot fi i ele de mai multe feluri: o Rebeliunile - sunt acte de violen sociala pornite din numeroase motive de ordin economic, social, etnic, religios cu durata scurt , distrugeri materiale importante i deseori victime. o Revolu iile - sunt acte de violen generate cu scopul de a schimba guvernul, conducerea politico-social ; ele pot fi violente, soldate cu pagube materiale i victime umane sau non-violente; pot avea o durata de cteva zile sau chiar luni ntregi i pot servi ca model pentru alte state, de obicei nvecinate sau cu probleme politice, economice, sociale etc. similare statului-gazd . o Insurec ia armat - se refer la procesul de preluare a puterii de c tre o hunt militar n care structuri de nlocuire-dinainte pregatite i instruite-preiau, de obicei, func iile de conducere politic ; n general, insurec iei armate i urmeaz inslatarea unei dictaturi militare iar tot actul terorist se poate dovedi deosebit de sngeros daca for ele militare r mn fidele puterii organelor de drept ale rii respective. Printre organiza iile i celulele teroriste cele mai periculoase anali tii americani Michael Walzer, Leo Casey, Michael Kazin i James B.Rule au identificat ntr-un studiu dat publicitatii n ianuarie 2002 urmatoarele:  Organiza ia Haganah - care a condus la formarea statului Israel n anul 1948;  Frontul National Algerian de Eliberare - care dus la ob inerea independentei de stat a Algeriei n anul 1963;  HAMAS nascuta n anul 1988 n focul primei Intifade de extrem dreapta, foarte violent . (A c tigat alegerile din 2006).  Congresul Na ional African al lui Nelson Mandela - care a condus la distrugerea statului rasist Republica Sud African ;  Organiza ia de Eliberare a Palestinei - care duce un r zboi pe via i pe moarte cu statul israelian;  Armata de Eliberare din Kosovo, reprezentnd terorismul albanez sprijinit de S.U.A. si N.A.T.O.;
3

Costachie, Silviu, (2009)- Geografie politic -o nou abordare , Editura Universitar , Bucure ti

   

Armata Republican Irlandeza; Mi carea Separatist Basc din Spania; Mi carea Separatist Kurda P.K.K., care vizeaz crearea unui stat independent. Organiza ia Al-Qaeda care lupt mpotriva S.U.A ca urmare a permanentiz rii prezen ei trupelor militare n Arabia Saudit  Organiza ia Hezbollah - care opereaz cu prec dere n Orientul Mijlociu.  Harakat Ansar fondat n Palestina ini ial, n anii `80, n prezent cea mai puternic ramur activeaz n India; ac iunile sale sunt ndreptate mpotriva Indiei i a intereselor sale n Kashmir;  Terorismul libian un exemplu tipic de terorism de stat, sprijinit de eful statului, colonelul Geddafi, cu ac iuni orientate mpotriva intereselor americane din zon .

Studiu de caz: Terorismul islamic n opinia lui Radu S geat unul dintre cel mai violente i active fenomene de terorism este terorismul islamic, care a c p tat o foarte mare aten ie n urma atacurilor asupra S.U.A. din 11 seprembrie 2001 i a celor care le-au urmat, n special cele de la Madrid din 11 martie 2004 i de la Londra din 7 iulie 2005. Conform acestuia, de i pe bun dreptate toat lumea condamn fenomenul terorist islamic, pu ini i nteleg cauzele. Este terorismul o caracteristic a religiei islamice? Evident c nu. Coranul, cartea sfnt a Islamului, condamn n mod clar terorismul spunnd c dac cineva omoar un om nevinovat este ca i cum ar fi omort ntreaga umanitate. Prin urmare, terorismul islamic nu reprezint dect o interpretare denaturat a micului Djihad, prin ac iunile lor terori tii nc lcnd principiile de baz ale Islamului.4 Asocierea dintre terorism i Islam se datoreaz spiritului militant al Islamului, orientat spre ob inerea puterii politice i rezisten ei sale puternice n fa a globaliz rii reprezentate n special de fluxurile de capital occidental p trunse n spa iul Islamic. Doar o mica parte a musulmanilor sunt i sus in tori ai terorismului de tip Al-Qaeda. Cel mai adesea antiamericanismul arab, n special, i musulman, n general, comport doua explica ii: lunga istorie a interven iei americane n politica i economia lumii musulmane cu promovarea culturii de consum specific lumii occidentale, ct i suportul tehnologic i militar oferit Israelului, principalul inamic al statelor arabe din regiune. Iata de ce, pornind de la micul Djihad, pe care l invoc ca o legitima ie religioas , Bin Laden i motiveaz ac iunile teroriste avnd ca baz o strategie defensiv , de lupt pentru p strarea identit ii comunit ii musulmane mpotriva agresiunilor externe, venite n special dinspre S.U.A. i Israel, v zut ca ocupant al p mnturilor sfinte palestiniene. n acest fel se explic cum principalele organiza ii teroriste, care promoveaz fundamentalismul islamic i-au g sit un teren fertil de apari ie i dezvoltare n teritoriile palestiniene, dar i n sudul Libanului, Egipt, Siria i Libia. Ridicarea funadmentalismului islamic la rangul de politic de stat a avut ns loc n 1979 cnd ayatollahul R. Khomeiny, opozant al politicii pro-accidentale a ahului Reza Pahlavi, a devenit lider al Revolu iei islamice iraniene, n aceast calitate s-a f cut remarcat nu numai prin lovitura de stat prin care a fost ndepartat ultimul ah al Iranului, ci i prin instituirea unui regim care a introdus terorismul ca politic de stat, prima opera iune major fiind capturarea a 52 de membri ai corpului diplomatic american din Teheran (noiembrie 1979). Rapitorii din Teherean, cum au fost numi i ulterior, au devenit arhetipul teroristului: un
4

Sageat , Radu, (2009), Globalizarea cultural Universitar . Bucure ti

i cultur global . Global i local n geografia cultural , Edit.

grup de studen i anonimi, islami ti fanatici, care l-au determinat pe pre editele american Jimmy Carter s piard ansa de a mai fi reales la alegerile preziden iale din 1980.5 Pe lng acest exemplu al Iranului mai sunt multe altele; n general, guvernele imediat post-coloniale care ini ial erau pro-occidentale i-au schimbat cu timpul atitudinea fa de Vest (Irak, Libia, R.P.D. Yemen, Siria, Sudan sau Afganistan). De asemenea, alia ii tradi ionali ai S.U.A. (Turcia, Arabia Saudit , Indonezia, Pakistan) au probleme legate de presiunea politic islamist datorit atitudinii fa de Occident. n aceste condi ii, de i islamismul politic a reu it s accead la putere i pe cale parlamentar (Algeria, Turcia) el i-a ar tat repede limitele toleran ei sale, fiind nlaturat. Perioada acestei recrude cen e a Islamului politic, la provocarea ini ial a fluxurilor globalizante induse de cultura i tehnologia occidental , lumea nu a r spuns unitar, antrennd o serie de declivaje de natur endogen . Prima dintre aceste tendin e s-a caracterizat printr-un refuz total de a accepta valorile civiliza iei occidentale, manifestat fie n mod violent, prin terorism (cazul Al-Qaeda, al fundamentalismului iranian, al talibanilor afgani, al gruparilor palestiniene care se opun procesului de pace), fie non-violent, prin izolare (wahhabi ii saudi i). Majoritatea liderilor islamici laici i modera i doresc o reconciliere a valorilor islamice cu cele occidentale, cu modernitatea i tiin a, garan ie a progesului social i economic iar alt tendin , mai pu in raspndit , este de promovare a moderniz rii prin occidentalizare i excluznd factorul religios din via a politic (Turcia). Unitatea lumii musulmane n privin a promov rii terorismului islamic nu numai c este departe de a se fi realizat, dar nsu i liderii terori ti par s con tientizeze din ce n ce mai mult caracterul utopic al acesteia. Ne putem da seama de acest lucru observnd c ac iunile teroriste sunt din ce n ce mai mult orientate i mpotriva unor musulmani acuza i de colabora ionism, nu numai mpotriva intereselor occidentale sau israeliene. Faptul c victimele colaterale ale ac iunilor teroriste sunt din rndul popula iei civile moderate face ca falia dintre radicali i modera i s se adnceasc tot mai mult. Privit la nivelul ntregului spa iu islamic, aproape 90% din care peste 1,5 miliarde de musulmani, alcatuiesc ramura sunnit moderat , n viziunea c rora activit iile teroriste ntreprinse de cteva elemente fundamentaliste nu constituie un obiectiv. Pe de alt parte, o analiz a evolu iei istorice a Islamului ca religie pune n eviden un grad mai nalt de 6 ecumenism al acesteia fa de cre tinism i iudaism, religii surori. n prezent, ac iunile teroriste sunt nc punctuale de i au nregistrat unele succese semnificative. Desfiin area bipolarit ii scenei politice interna ionale, intergrarea european , cea euro-atlantic sau proliferarea organiza iilor de cooperare regional (N.A.F.T.A., A.S.E.A.N., A.P.E.C., etc) au reprezentat un mare neajuns n fa a prolifer rii terorismului interna ional prin crearea unui cadru legislativ i a unor insitu ii coerente de lupt mpotriva acestuia. Terorismul islamic al mileniului III tinde s devin un fenomen axat tot mai mult pe declivajele sociale i economice i mai putin un fenomen cu substrat politic i religios. De i profilul standard al terorismului islamic tinde s contrazic aceast afirma ie, localizarea infrastructurilor teroriste, dar i ajutoarele financiare date familiilor terori tilor sinuciga i o sus in pe deplin.
5

Sageat , Radu, (2009), Globalizarea cultural i cultur global . Global i local n geografia cultural , Edit. Universitar .. Bucure ti 6 Sageat , Radu, (2009), Globalizarea cultural i cultur global . Global i local n geografia cultural , Edit. Universitar .. Bucure ti

Terorismul se rupe tot mai mult de componenta sa politic i religioas devenind tot mai mult o coordonat a subdezvolt rii. Subdezvoltarea atrage fenomenul terorist, tot ea l elibereaz de for a sa moral de convingere. ri subdezvoltare precum Somalia, Kenya, Sudan, cu o popula ie s rac i o infrastructur slab dezvoltat sau regiuni montane cu grad redus de acesibilitate cum sunt cele de la grani a afgano- pakistanez constituie terenuri favorabile amplas rii infrastructurilor teroriste. Este astfel justificat imperativul dubl rii ac iunilor politice de combatere a terorismului cu cele orientare n planul dezvolt rii economico-sociale. De asemenea, la nivel politic tot mai multe guverne, inclusiv ale unor ri musulmane (Indonezia, Arabia Saudit , Pakistan sau Egipt) au n eles necesitatea luptei mpotriva terorismului, con tientiznd c r zboilul mpotriva acestuia este un razboi n ap rarea democra iei i a progresului economic i social. Localizarea nucleelor i a infrastructurilor teroriste tinde din ce n ce mai mult s se decupleze de factorul politic n favoarea celui economic. Este evident faptul c efemeritatea alian elor geostrategice la nivelul actorilor implica i n ac iunile teroriste pune sub semnul ntreb rii consecven a liniei ideologice promovate de ace tia. Fundamentalismul tinde s destabilizeze chiar i unele regimuri autocratice ale lumii musulmante, cum este cazul Algeriei, Pakistanului sau al Arabiei Saudite. n acest context, du manii du manilor t i i devin repede prieteni i f r a mai ine seam de precepte morale, culturale sau religioase, adep ii de ieri ai terorismului interna ional devin sus in tori ai r zboiului terorist. Evolu ia politic a crizei palestiniene poate constitui un exemplu elocvent n acest sens. Similar a avut loc i un fenomen invers. nsu i Osama bin Laden, n anii `80, pe cnd activa ca mujahedin n r zboiul de guerill mpotriva regimului sus inut de sovietici n Afganistan era un aliat al Occidentului, primind ajutor financiar i logistic de la comandourile engleze i americane. Iar comandourile teroriste irakiene care lupt n prezent mpotriva prezen ei americane i europene n aceast ar folosesc adesea armament de provenien american furnizat n anii `80 pe cnd Irakul lui Saddam Hussein era aliatul S.U.A. mpotriva regimului fundamentalist de la Teheran. Toate acestea sl besc credibilitatea ideologic a terorismului fundamentalist islamic, eliberndu-l de dimensiunea etic i religioas . Fenomenul terorist se limita n secolul al XIX-lea la cteva atentate contra unor demnitari de stat, regi sau mp ra i. Complexitatea fenomenului terorist contemporan face necesar o enun are mai subtil a portretului teroristului. Exist terori ti psihopa i care ac ioneaz , n general, ca lupii singuratici (terorismul reprezentnd ultimul stadiu al unei nesociabilit i cronicizate). Afla i la periferia vie ii comunitare, provenind, n principiu, din mediile cele mai nefavorizate, complexa i i nemplini i, psihopa ii ncearc s se r zbune pe o societate n care nu s-au putut integra, pe un mod de via incompatibil cu psihologia lor deviant . Atentatele comise de terori tii singuratici reu esc uneori deoarece logica comiterii lor este str in de n elegerea general : oamenii normali, ns rcina i cu misiuni de paz i protec ie a demnitarilor, sunt adesea nclina i s neglijeze faptul c psihopa ii percep deformat realitatea, c au alte viziuni asupra riscului, anselor de reu it , fiind total ilogici i imprevizibili. O alt categorie de terori ti o reprezint grupurile de infractori care s-au specializat n r pirile de persoane, aceasta fiind o metod foarte rapid de a face bani. Fenomenul r pirilor cet enilor str ini n Irak a ajuns la o amploare f r precedent, fapt care a determinat cotidianul al-Sabah s informeze despre un adev rat bazar cu ostatici, unde ace tia sunt expu i, schimba i sau vndu i.

Terori tii profesioni ti sunt sponsoriza i de state sau organiza ii puternice care le ofer ajutor financiar, locuri de refugiu, baze de antrenament i de instruc ie, documente probante ale noii lor identit i, iar uneori i justific ri ideologice pentru faptele comise. Cu excep ia unor cazuri foarte rare, terori tii profesioni ti ac ioneaz numai din ra iuni politice sau sociale, atentatele nereprezentnd materializarea unor impulsuri personale, a unei motiva ii individuale cum este cazul la terori tii psihopa i. n general, terori tii sponsoriza i sunt cei mai periculo i deoarece dovedesc ndemnare, precizie, profesionalism, neavnd niciun fel de reticen de ordin sentimental, moral sau uman. Terori tii fanatici, adesea kamikaze, sunt gata s sacrifice orice pentru ndeplinirea idealului lor na ional, politic sau religios. Ei sunt recruta i din p turile cele mai s race i mai necultivate ale societ ii, dintre indivizii crescu i ntr-un climat social de disperare i mizerie, favorizant al urii, ovinismului, exclusivismului, obscurantismului religios i al xenofobiei. n general, ei sunt capabili de acte sinuciga e, a a cum a fost cazul atentatoarei indiene care a detonat o important cantitate de explozibil ascuns sub mbr c mintea sa, n apropierea fostului prim-ministru Rajiv Gandhi. Oamenii dinamit adep i ai organiza iei evreie ti Stern, fedainii palestinieni, absoluti tii islamici, v duvele negre ale cecenilor i-au probat adeseori fanatismul, devenind un real pericol pentru societ ile n care tr iesc. Profilul tradi ional al teroristului s-a modificat substan ial, acesta devenind un personaj cu o educa ie ct mai aleas , absolvent al unor universit i prestigioase. Grup rile teroriste includ tot mai mul i militan i radicali, de stnga i de dreapta, ntre care exist similitudini majore i care urm resc, n principal, uciderea unor parlamentari, func ionari publici, ziari ti etc. Noile inte urm rite de terori ti sunt i de natur economic sau civil , mai nou fiind viza i i reprezentan i ai unor organiza ii care se ocup cu programe umanitare, dar sunt atinse i simboluri ale unor state sau colectivit i din ntreaga lume. Un rol important n ndeplinirea unuia dintre scopurile terori tilor i anume probagarea fricii la nivelul societ ii civile l are mass-media. Mass-media reprezint canalul de comunicare cel mai eficace, unul care permite persuadarea opiniei publice, existen a unei legitimit i discursive a ac iunii lor, conferirea motiva iilor terori tilor o nc rc tur mai mare n spa iul public, confruntarea cu guvernele i, de ce nu, comunicarea cu ceilal i camarazi de arme. O formulare pe ct de plastic att de explicit a acestei concep ii se reg se te n celebra declara ie f cut de Doamna de Fier, Margaret Thatcher, cu ocazia Conferin ei American Bar Association (1985): trebuie s ncerc m s priv m terori tii de oxigenul publicit ii, de care ace tia depind. i totu i, n compara ie cu ac iunile sub acoperire ale comandourilor izolate, cu asasin rile individuale, f r martori, ale unor ostatici, n compara ie cu exploziile de cl diri care (de i catastrofale, ca n cazul atentatului din Oklahoma City) nu au fost surprinse de camerele video, odat cu lovitura colosal i f r precedent dat n inima Manhattanului, n plin zi, dup un orar propice televiz rii i chiar planificat pentru a prinde tirile n direct, noul terorism s-a instalat n mijlocul scenei mediatice, alungnd ceilal i actori, monopoliznd-o timp de luni de zile i amenin nd cu ntoarcerea n oricare moment. n aceste condi ii, stabilizarea tirilor, prin impunerea de filtre i amn ri, este pur i simplu de neconceput pentru autorit i, pentru oricare dintre institu iile guvernelor existente n lume, poate chiar i n regimurile politice, economice i sociale diferite de democra iile ce reprezint tipul occidental7 Terorismul este dezastruos prin urm rile sale pe toate planurile. Regula c ntr-o disput c tig cel care produce adversarului mai multe pierderi nu se mai aplic i n cazul actelor
7

BATTISTELLI, Fabrizio, Terrorismo e comunicazione, Il Dubbio, anul III, 2002, nr.2, p.1-2
9

teroriste. Practic, obiectivul luptei mpotriva terorismului interna ional i nu numai l constituie absen a actelor teroriste. Ori, pn acum, acest obiectiv nu s-a ndeplinit nici par ial, de i s-au mobilizat for e militare i de alt natur nsemnate din punct de vedere cantitativ i calitativ. Poate dac s-ar avea n vedere c n generarea terorismului sunt implicate idei, ideologii i interese diferite ca natur i intensitate atunci s-ar ajunge la concluzia c terorismul este o problem politic i nu doar militar . Adoptnd o asemenea concep ie despre terorism se pot afla i solu ii de durat pentru diminuarea i dispari ia, n timp, a acestui fenomen. n combaterea terorismului s-a apelat la mai multe modele de securitate. Printre acestea se num r urm toarele: modelul de securitate al NATO; modelul de securitate promovat de Uniunea European i modelul complementarit ii NATO i UE. Romnia, ca membru NATO i U.E., particip al turi de celelalte state partenere la lupta mpotriva terorismului interna ional. (lt. col. Gabriel TOMA). Fenomen social de factur deosebit , terorismul a c p tat la acest nceput de secol i mileniu, prin amploarea i diversitatea formelor sale de manifestare, un caracter complex, extins la scara ntregii planete. Probabil acesta va persista cu siguran , ca fenomen acut i n viitor; va cre te cantitativ i calitativ; va evolua n materie de tactici, inte i mijloace (armament); unele state vor apela la terorism pentru a- i atinge anumite scopuri. Motiva ia de baz a terorismului este c tigarea recunoa terii interna ionale i captarea aten iei opiniei publice. Cheia ac iunii eficiente n lupta mpotriva terori tilor este responsabilizarea statelor democratice, nt rirea instrumentelor institu ionale ale acestora, de aplicare i impunere a legii, concomitent cu antrenarea lor n cooperarea interna ional , pe toate coordonatele ac iunii, de prevenire i combatere a terorismului: politice, economice, sociale i militare. Omenirea este n c utarea unui nou echilibru de for e . Cum va ar ta acesta este greu de anticipat deoarece starea de haos conduce, de regula, la ceva nou i nea teptat. Terorismul contemporan, indiferent de motiva ie i de formele lui de manifestare nu are justificare a a cum nici interven iile militare i r zboaiele de cuceriri nu sunt ndrept ite.

10

BIBLIOGRAFIE 1. Costachie, S. (2009), Geografie politic -o nou abordare, Edit. Universitar , Bucure ti 2. Sageat , R. (2009), Globalizarea cultural i cultur global . Global i local n geografia culturala , Edit. Universitar , Bucure ti 3. Albu, Cristina, (2008)- Arma psihologic -ntre limite i performan e, Tipografia M.I.R.A., Bucure ti 4. Miron Alexandru Cristian, 2010- Natura antiumanist a terorismului contemporan, tez de doctorat, Universitatea Babe -Bolyai, Facultatea de Istorie i Filozofie, Cluj-Napoca. 5. R , Alexandru- Comunicare i terorism, articol 6. http://www.revista22.ro/geografia-si-demografia-terorii-2015.htm 7. http://cssas.unap.ro/ro/pdf_publicatii/cs03-05.pdf 8. http://www.c-cultural.ro/biblioteca%20virtuala/simpozion/terorism/garz/index.php

11