Sunteți pe pagina 1din 115

Directiva 95/16/EC referitoare la ascensoare

GHID DE APLICARE

GHID DE APLICARE A DIRECTIVEI 95/16/EC REFERITOARE LA ASCENSOARE

INTRODUCERE

CUPRINS

PREAMBUL

Citaţii

§ 1 Citaţii

§

2 Baza legală pentru Directiva referitoare la Ascensoare

Prescripţii

§ 3 Specificaţii

§ 4 Sănătatea şi securitatea populaţiei

§ 5 ”Noua Abordare”

§ 6 Primele Directive referitoare la Ascensoare

§ 7 Abrogarea Directivei 84/528/EEC

§ 8 Reglementări pentru ascensoarele existente

§ 9 Standarde pentru ascensoarele existente

§ 10 Alegere “Module”

§ 11 Marcajul CE

§ 12 Standarde armonizate

§ 13 Perioada de tranziţie

§ 14 Directiva referitoare la produsele pentru construcţii

§ 15 Convenţii

ARTICOLE

Articolul 1(1)

§ 16 Domeniul de aplicare al Directivei

§ 17 Ascensoare

§ 18 Platforme de ascensoare supuse Directivei Maşini

§ 19 Revizuirea Directivei Maşini şi amendamentul referitor la Directiva

Ascensoare

 

§ 20 Componente de securitate pentru ascensoare

§ 21 Componente de securitate pentru ascensoarele existente

Articolul 1(2)

§ 22 Definiţia referitoare la ascensor

Articolul 1(3)

§ 23 Excluderi

Articolul 1(4)

§ 24 Definiţia referitoare la instalatorul ascensorului

§ 25 Introducerea pe piaţă a ascensorului

§ 26 Introducerea pe piaţă a componentelor de securitate pentru ascensoare

§ 27 Semnificaţia componentelor de securitate pentru ascensoare

§ 28 Definiţia referitoare la producătorul componentelor de securitate

Articolul 1(5)

29 Definiţia referitoare la un model de ascensor § 30 Aplicarea altor Directive

§

§

31 Directiva de compatibilitate electromagnetică

Articolul 2(1)

32 Directiva de joasă tensiune § 33 Securitatea ascensoarelor

§

§ 34 Supravegherea pieţei

§ 35 Ascensoare ADCO

Articolul 2(2)

§ 36 Interfaţa dintre ascensor şi clădire sau construcţie

Articolul 2(3)

§ 37 Fitinguri din coloana ascensorului

§

38 Sisteme de stingere automată a focului

Articolul 2(4)

§ 39 Reglementări referitoare la ascensoarele aflate în funcţiune

§

40 Directive referitoare la sănătatea şi securitatea lucrătorilor

Articolul 2(5)

41 Modificări majore referitoare la instalaţiile ascensoarelor § 42 Târguri comerciale, expoziţii şi demonstraţii

§

Articolul 3(1)

§ 43 Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate pentru ascensoare

§ 44 Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate pentru componentele de securitate

Articolul 4(1)

§ 45Libera circulaţie a ascensoarelor şi componentelor de securitate pentru ascensoare

Articolul 4(2)

§ 46 Libera circulaţie a altor componente de ascensoare

Articolul 5(1)

§ 47 Conformitatea ascensoarelor şi componentelor de securitate pentru ascensoare

§

48 Standarde naţionale şi specificaţii

Articolul 5(2)

§ 49 Standarde armonizate

§ 50 Prezumţia de conformitate

§ 51 Specificaţii alternative

§ 52 Standarde armonizate pentru ascensoare

§ 53 Publicarea referinţelor standardelor armonizate

Articolul 5(3)

§ 54 Participarea celor două laturi ale industriei la standardizare

Articolul 6(1) Articolul 6(2) Articolul 6(3)&(4)

§ 55 Deficienţele standardelor armonizate § 56 Ghid de aplicare § 57 Comitetul pentru ascensoare

§ 58 Grupul de lucru pentru ascensoare

Articolul 7

§ 59 Clauza de salvgardare

§ 60 Ascensoare sau componente de securitate fără marcajul CE

§ 61 Neconformitatea ascensoarelor sau componentelor de securitate care au marcajul CE

§ 62 Procedura de salvgardare

Articolul 8

§ 63 Evaluarea conformităţii

Articolul 8(1)

§ 64 Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia

§ 65 Evaluarea conformităţii componentelor de securitate

§ 66 Declaraţia de conformitate EC pentru componentele de securitate

Articolul 8(2)

§ 67 Evaluarea conformităţii ascensoarelor

Articolul 8(3)

§ 68 Declaraţia de conformitate EC pentru ascensoare

Articolul 8(4)

§ 69 Marcajul CE pentru alte Directive

Articolul 8(5)

§ 70 Persoana care introduce pe piaţă ascensorul sau componenta de securitate

Articolul 9

§ 71 Organisme Notificate

§ 72 Notificare

§ 73 Coordonarea Organismelor Notificate

Articolul 10(1)

§ 74 Marcajul CE

Articolul 10(2)

§ 75 Aplicarea marcajului CE

Articolul 10(3)

§ 76 Marcaje înşelătoare

Articolul 10(4)

§ 77 Marcaj CE neregulamentar

Articolul 11

§ 78 Motivarea deciziilor şi a măsurilor legale

Articolul 12

§ 79 Surse de informare

Articolul 13

§ 80 Abrogarea Diectivelor înlocuite

Articolul 14

§ 81 Directiva de Ascensoare şi Directiva produselor pentru Construcţii

Articolul 15

§ 82 Implementarea Directivei

Articolul 16

§ 83 Revizuirea Directivei de Ascensoare

Articolul 17

§ 84 Destinatari Directivă

INDEX

GHID DE APLICARE A DIRECTIVEI 95/16/EC REFERITOARE LA ASCENSOARE

INTRODUCERE

Acest Ghid stabileşte textul Directivei 95/16/EC referitor la Ascensoare şi include comentarii asupra prevederilor acesteia.

Ghidul a fost elaborat de către serviciile Comisiei Europene urmare a consultării cu reprezentanţii din industrie, Organismelor Notificate şi utilizatorilor de ascensoare. Acesta se referă în mare măsură asupra discuţiilor şi concluziilor Comitetului pentru Ascensoare şi Grupului de lucru stabilite în cadrul Articolului 6(3) al Directivei. S-a intenţionat să se răspundă categoriilor de întrebări pe care utilizatorii Directivei sunt de natură să şi le pună.

Cele mai multe dintre adresele de comentarii subliniază faptul că sunt specifice Directivei de Ascensoare. Îndrumarea referitoare la conceptele generale fundamentale ale Directivei poate fi găsită în Ghidul Comisiei referitor la implementarea Directivelor bazate pe Noua Abordare şi pe Abordarea Globală.

Este important de subliniat faptul că, în timp ce Ghidul urmăreşte să se ocupe de interpretarea şi aplicarea uniformă a prevederilor Directivei, doar textele care implementează prevederile Directivei au puterea de lege în fiecare Stat Membru.

Ghidul este publicat în engleză de către Comisia Europeană pe Website EUROPA. Statele Membre au fost invitate să facă disponibile alte versiuni de limbă ale Ghidului. Totuşi, doar versiunea engleză a fost verificată de către Comisie şi în caz de dubiu, ar trebui făcută referinţa la această versiune.

Se intenţionează actualizarea Ghidului în mod regulat în scopul de a include opiniile adoptate de către Comitetul de Ascensoare, sau poziţiile agreate de către Grupul de Lucru referitor la Ascensoare, sau întrebările care s-au ridicat pe toată perioada de aplicare a Directivei.

Ghidul include hiperconexiuni la numărul documentelor de referinţă utilizabile.

În Ghidul care urmează, textul Directivei este prezentat în căsuţe marcate cu roşu italic şi comentariile sunt prezentate sub textul Directivei marcate corespunzător cu negru.

PARLAMENTUL ŞI CONSILIUL EUROPEAN asupra DIRECTIVEI 95/16/EC din 29 Iunie 1995 referitor la aproximarea legilor Statelor Membre relativ la ascensoare

PREAMBUL LA DIRECTIVA REFERITOARE LA ASCENSOARE - CITAŢII

§ 1 Citaţii

Citaţiile incluse în preambulul Directivei referitoare la Ascensoare indică bazele legale ale Directivei, opiniile exprimate de Comitetul consulativ relevant şi procedura conform căreia Directiva a fost adoptată. Referinţele la Articolele Tratatului EC sunt acelea care au fost aplicate atunci când Directiva a fost adoptată şi de când a fost renumerotată.

PARLAMENTUL EUROPEAN ŞI CONSILIUL UNIUNII EUROPENE,

Având în vedere restabilirea Tratatului Comunităţii Europene şi în particular Articolul 100a din cadrul acestuia,

Având în vedere propunerea Comisiei 1 ,

Având în vedere Opinia Comitetului Economic şi Social 2

Acţionând în conformitate cu procedura stabilită în Articolul 189b al Tratatului 3 ) în vederea conexiunii textului aprobat de Comitetul de Conciliere din 17 Mai 1995,

§ 2 Baza legală pentru Directiva referitoare la Ascensoare

Baza legală pentru Directiva referitoare la Ascensoare este prevăzută de Articolul 95 din Tratatul EC(anterior Articolul 100A) care autorizează Consiliul să adopte măsuri de armonizare a legislaţiei Statelor Membre în scopul organizării şi funcţionării pieţei interne. Astfel de măsuri trebuie luate ca bază a unui înalt nivel de protecţie a sănătăţii şi securităţii populaţiei şi a mediului.

Directiva referitoare la Ascensoare are astfel un dublu obiectiv: să permită o liberă circulaţie a ascensoarelor şi a componentelor de securitate pentru ascensoare în cadrul pieţei interne în timp ce se asigură faptul că fiecare dintre produse prevede un înalt nivel de protecţie a sănătăţii şi securităţii populaţiei.

Conform propunerii efectuate de către Comisie, Directiva referitoare la Ascensoare a fost adoptată de Parlamentul şi Consiliul European în conformitate cu procedura prezentată în Articolul 251 al Tratatului EC(anterior Articolul 189 B) după consultarea Comitetului Economic şi Social. Notele de subsol referitoare la citaţie prezintă referinţele la paşii succesivi ai procedurii.

1 OJ No C 62 din 11.3.1992, p.4 şi OJ No. C 180 din 2.7.1993, p. 11.

2 OJ No C 287 din 4.11.1992, p.2. 3 Opinia Parlamentului European din 29 Octombrie 1992 (OJ No C 305 din 23.11.1992, p.114), poziţia comună a Consiliului din 16 Iunie 1994 (OJ No C 232 din 20.8.1994, p.1) şi Decizia Parlamentul European din 28 Septembrie 1994(OJ No C 305 din 31.10.1994, p.48.).

PREAMBUL REFERITOR LA DIRECTIVA ASCENSOARE - Specificaţii

§ 3 Specificaţii

Specificaţiile stabilesc prevederile principale ale Directivei şi prezintă motivele adoptării acestora. Acestea nu au putere legală ca atare şi nu figurează în mod uzual în legislaţia naţională de implementare a Directivei. Totuşi, acestea ajută la înţelegerea Directivei, în particular, prin clarificarea sensului anumitor cuvinte. În caz de litigiu, Curţile de justiţie trebuie să ia în considerare specificaţiile pentru a stabili intenţiile Consiliului şi Parlamentului atunci când sunt în curs de elaborare anumite prevederi.

Specificaţia No 1

De fapt Statele Membre sunt responsabile în cadrul teritoriului acestora pentru sănătatea şi securitatea populaţiei;

§ 4 Sănătatea şi securitatea populaţiei

Siguranţa cu privire la sănătatea şi securitatea umană constituie atât o obligaţie fundamentală căt şi un prerogativ al Statelor Membre. Urmare a adoptării Directivei referitoare la Ascensoare, responsabilitatea Statelor Membre de a asigura sănătatea şi securitatea populaţiei cu privire la riscurile tratate de Directivă, implică asigurarea faptului că cerinţele Directivei sunt aplicate în mod corect.

Specificaţia No 2

De fapt paragrafele 65 şi 68 din Cartea Albă referitoare la extinderea pieţei interne, aprobate de Consiliul European în Iunie 1985, prevăd pentru o nouă abordare apropierea legislaţiilor:

§ 5 “Noua Abordare”

Reglementarea tehnică cunoscută ca “Noua Abordare a armonizării tehnice şi a standardelor” a fost adoptată în cadrul obiectivului referitor la extinderea pieţei externe 4 . Sub “Noua Abordare”, armonizarea legislaţiei naţionale este limitată la cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate, pe care produsele introduse pe piaţa Comunitară trebuie să le îndeplinească, dacă acestea sunt în beneficiul liberei circulaţii în cadrul Comunităţii, în timp ce specificaţiile tehnice pentru îndeplinirea acestor cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate sunt indicate în standardele armonizate Europene – a se vedea comentariile din Specificaţia 8 şi comentariile din Articolul 5(2).

4 Rezoluţia Consiliului din 7 Mai 1985; Jurnalul Oficial C 136, 04/06/1985 p. 0001 – 0009.

Specificaţia No 3 De fapt Directiva Consiliului 84/529/EEC din 17 septembrie 1984 referitoare la apropierea legilor Statelor membre în legătură cu ascensoarele acţionate electric, hidraulic sau electro-hidraulic nu trebuie să asigure libera circulaţie pentru toate tipurile de ascensoare; de fapt deosebirea dintre prevederile sistemelor naţionale diferite pentru tipurile de ascensoare neacoperite de Directiva 84/529/EEC constituie bariere comerciale în cadrul Comunităţii; de fapt din acest motiv reglementările naţionale ar trebui să fie armonizate;

§ 6 Primele Directive referitoare la ascensoare

Securitatea ascensoarelor acţionate electric a fost tratată de Directiva 84/529/EEC referitoare la cerinţele tehnice, care s-au bazat pe standardul European EN 81-1:1997. Această Directivă a fost amendată de mai multe ori şi în particular de Directiva 90/486/EEC, care a extins domeniul de aplicare al Directivei 84/529/EEC, prin includerea ascensoarelor acţionate hidraulic urmărind adoptarea standardului EN 81-2:1987. Aceste Directive au fost abrogate începând cu 1 Iulie 1999, atunci când prevederile Directivei 95/16/EC au început să devină obligatorii. Directiva 95/16/EC referitoare la ascensoare din “Noua Abordare” are un domeniu de aplicare mai larg decât Directivele abrogate, deoarece aceasta prevede cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate comune pentru ascensoare, indiferent de acţionarea tehnică utilizată.

Specificaţia No 4 Faptul că Directiva Consiliului 84/528/EEC din 17 Septembrie 1984 referitoare la apropierea legilor Statelor Membre relativ la prevederile comune pentru ascensoare şi la dispozitivele de acţionare mecanică serveşte ca Directivă cadru pentru două Directive specifice, şi anume Directiva 84/529/EEC şi Directiva Consiliului 86/663/EEC din 22 Decembrie 1986 referitoare la apropierea legilor Statelor Membre relativ la cărucioarele industriale autopropulsate, abrogate prin Directiva Consiliului 91/368/EEC din 20 Iunie 1991, care amendează Directiva 89/392/EEC referitoare la aproximarea legilor Statelor Membre cu privire la maşini;

§ 7 Abrogarea Directivei 84/528/EEC

Directiva 84/528/EEC a fost cadrul Directivei prevăzută ca bază pentru două Directive specifice:

Directiva 84/529/EEC referitoare la ascensoarele electrice şi hidraulice, menţionate în specificaţia anterioară şi Directiva 86/663/EEC referitoare la cărucioarele industriale autopropulsate. Directiva referitoare la cărucioare, a fost abrogată de Directiva Maşini, Directiva anterioară de ascensoare a fost abrogată de Directiva 95/16/EC, ca urmare Directiva cadru 84/528/EEC nu ar avea vreun scop permanent şi ar putea fi, de asemenea, abrogată - a se vedea comentariile din Articolul 13.

Specificaţia No 5 Faptul că pe data de 8 Iunie 1995 Comisia a adoptat recomandarea No 95/216/EC Statelor Membre cu privire la îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor existente.

§ 8 Reglementări pentru ascensoarele existente

Directiva 95/16/EC se bazează pe Articolul 95 al Tratatului EC care autorizează Comisia să adopte măsuri de armonizare a legislaţiei naţionale în scopul asigurării liberei circulaţii a mărfurilor pe piaţa

unică. Aceasta tratează introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a

ascensoarelor şi componentelor de securitate pentru ascensoare şi astfel se aplică doar noilor produse.

Totuşi, atunci când Directiva a fost adoptată de Parlamentul European a existat, de asemenea, preocuparea de îmbunătăţire a securităţii ascensoarelor existente. Securitatea ascensoarelor existente reprezintă responsabilitatea exclusivă a statelor Membre. Totuşi, în acelaşi timp când Directiva de ascensoare a fost adoptată, securitatea ascensoarelor existente a fost cuprinsă în Recomandarea Comisiei 95/216/EC din 8 Iunie 1995.

Faptul că Recomandarea Comisiei 95/216/EC este menţionată în Specificaţia la Directiva 95/16/EC, indică faptul că aceasta reprezintă dorinţa a trei Instituţii Europene: Consiliul, Parlamentul European şi Comisia. Totuşi, Recomandarea nu este o Directivă şi ,de aceea, neobligatorie pentru Statele Membre, care sunt libere de a o implementa după cum acestea o consideră adecvată, luând în considerare situaţia din fiecare ţară şi legislaţia naţională existentă.

§ 9 Standarde pentru ascensoarele existente

Remarca preliminară la Anexa recomandării Comisiei 95/216/EC indică faptul că standardele EN 81 părţile 1 şi 2 pot fi aplicate, oricând este posibil, pentru a obţine date numerice referitoare, în particular, la dimensiuni, toleranţe, viteze sau regimul de acceleraţie.

În anul 2003, CEN a adoptat standardul EN 81-80 – Reguli pentru îmbunătăţirea securităţii ascensoarelor existente pentru persoane şi pentru materiale. Acesta standard furnizează o îndrumare pentru autorităţile naţionale, beneficiarii ascensoarelor, organismele de inspecţie a ascensoarelor companiile de întreţinere pentru îmbunătăţirea securitărităţii ascensoarelor existente, în scopul creşterii securităţii tuturor ascensoarelor existente pentru persoane şi materiale adaptate progresului tehnic la zi în ceea ce priveşte securitatea.

EN 81-80 nu trebuie să aibă acelşi statut ca standardele armonizate care susţin Directiva referitoare la Ascensoare şi de aceea nu trebuie să confere o prezumţie de conformitate cu obligaţiile legale.

Specificaţia No 6 Faptul că cerinţele esenţiale ale acestei Directive vor garanta nivelul de securitate intenţionat doar dacă procedurile de evaluare a conformităţii corespunzătoare, alese dintre prevederile Deciziei Consiliului 93/465/EEC din 22 Iulie 1993, referitoare la modulele pentru diferitele faze ale procedurilor de evaluare a conformităţii şi regulile pentru aplicarea şi utilizarea marcajelor CE de conformitate , care sunt intenţionate a fi utilizate în directivele de armonizare tehnică, asigură conformitatea cu acestea.

§ 10 Alegere “Module”

Directiva referitoare la ascensoare oferă instalatorilor şi producătorilor de ascensoare o alegere largă cu privire la procedurile de evaluare a conformităţii, bazate pe aşa-numitele “module” prezentate în Decizia Consiliului 93/465/EEC. Directiva referitoare la ascensoare este astfel un bun exemplu de aplicare a “Abordării Globale referitoare la evaluarea conformităţii”

Specificaţia No 7 Faptul că marcajul CE trebuie aplicat în mod vizibil pe ascensoare sau pe anumite componente de securitate ale ascensoarelor, care îndeplinesc cerinţele de sănătate şi securitate ale acestei Directive pentru a permite acestora să fie introduse pe piaţă.

§ 11 Marcajul CE

Marcajul CE reprezintă simbolul vizibil care indică faptul că ascensoarele şi componentele de securitate pentru ascensoare îndeplinesc cerinţele Directivei şi au fost supuse procedurii corespunzătoare de evaluare a conformităţii – a se vedea comentariile de la Articolul 10.

Specificaţia No 8 Faptul că această Directivă defineşte doar cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate:

faptul că , în scopul de a ajuta producătorii să demonstreze conformitatea cu aceste cerinţe esenţiale, este de dorit a avea standardele armonizate la nivel European în ceea ce priveşte prevenirea riscurilor care provin de la proiectarea şi instalarea ascensoarelor şi, de asemenea, pentru a dovedi conformitatea cu cerinţele esenţiale care trebuie verificate; faptul că astfel de standarde sunt elaborate la nivel European de organisme de drept privat şi trebuie să păstreze statutul neobligatoriu al acestora; faptul că, pentru acest scop, Comitetul European de Standardizare (CEN) şi Comitetul European de standardizare în domeniul electrotehnic (Cenelec) sunt recunoscute ca organisme competente pentru adoptarea standardelor armonizate în conformitate cu ghidurile generale pentru cooperarea dintre Comisie şi CEN şi Cenelec din 13 Noiembrie 1984; faptul că, un standard armonizat în cadrul înţelesului acestei Directive este o specificaţie tehnică adoptată de CEN şi/sau Cenelec se bazează pe mandatul acordat de Comisie în conformitate cu Directiva Consiliului 83/189/EEC la 28 martie 1983 constituie o procedură pentru prevederea informării în domeniul standardelor tehnice şi reglementărilor şi în conformitate cu ghidurile generale menţionate mai sus.

§ 12 Standarde armonizate

Specificaţia defineşte noţiunea de standard armonizat şi denumeşte Organizaţiile Europene de standardizare responsabile pentru elaborarea unor astfel de standarde. Majoritatea standardelor armonizate referitoare la ascensoare sunt elaborate de CEN.

Cadrul legal pentru Standardizarea Europeană este în prezent furnizat de Directiva 98/34/EC (care consolidează prevederile Directivei 83/189/EEC şi amendamentele succesive), alcătuind o procedură pentru stipularea informării în domeniul reglementărilor şi standardelor tehnice. Aplicarea standardelor armonizate conferă o prezumţie de conformitate cu cerinţele de sănătate şi securitate acoperite de acestea. Pentru a conferi această prezumţie de conformitate, referinţele referitoare la standarde, trebuie să fie publicate în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene – a se vedea comentariile de la Articolul 5(2).

Specificaţia No 9 Faptul că prevederea ar trebui făcută pentru pregătirile intermediare în scopul de a permite instalatorilor să introducă pe piaţă ascensoarele fabricate înainte de data de implemntare a acestei Directive.

§ 13 Perioada de tranziţie

Specificaţia recunoaşte necesitatea pentru o perioadă de tranziţie pentru a permite instalatorilor şi producătorilor să adapteze produsele acestora la cerinţele Directivei şi pentru a permite organismelor responsabile de efectuarea procedurilor de evaluarea a conformităţii să fie evaluate, aprobate şi notificate de Statele Membre. A fost acceptată o perioadă de tranziţie de doi ani după data aplicării – a se vedea comentariile de la Articolul 15.

Specificaţia No 10

Faptul că aceasta Directivă este destinată să acopere toate riscurile cauzate de ascensoare şi de rularea de către utilizatorii acestora şi de ocupanţii clădirii; faptul că această Directivă ar trebui totuşi considerată ca Directivă în cadrul înţelesului Articolului 2(3) al Directivei Consiliului 89/106/EEC din 21 Decembrie 1988 referitoare la apropierea legilor, regulamentelor şi prevederilor administrative ale Stateleor Membre cu privire la produsele pentru construcţii.

§ 14 Directiva referitoare la produsele pentru construcţii

Această specificaţie are legătură cu raportul dintre Directiva referitoare la Ascensoare 95/16/EC şi Directiva referitoare la produsele pentru construcţii 89/106/EEC – a se vedea comentariile de la Articolul 14 şi Observaţia preliminară 4 la Anexa I.

Specificaţia No 11

Faptul că o înţelegere asupra modului de a acţiona dintre Parlamentul European, Consiliu şi Comisie cu privire la implementarea măsurilor pentru actele adoptate în conformitate cu procedura prezentată în Articolul 189b a Tratatului EC, a fost încheiată la 20 Decembrie

1994.

§ 15 “Convenţii”

Această specificaţie se referă la înţelegerea dintre instituţiile Comunităţii referitoare la funcţionarea Comitetelor care asistă Comisia în execuţia şi implementarea măsurilor pentru anumite Directive (cunoscute drept “Convenţii”) în cadrul Articolului 251 al trataului EC (iniţial Articolul 189 B).

Ar trebui subliniat faptul că Articolul 6 al Directivei referitoare la ascensoare a fost amendat prin Regulamentul 1882/2003/EC pentru a arăta clar prevederile în legătură cu Comitetul de ascensoare aliniate la Decizia Consiliului 1999/468/EC în ceea ce priveşte Convenţia.

ARTICOLE REFERITOARE LA DIRECTIVA DE ASCENSOARE

Capitolul 1 Domeniul de aplicare, introducerea pe piaţă şi libera circulaţie

Articolul 1(1) Această Directivă ar trebui să se aplice ascensoarelor care servesc în mod permanent clădirilor şi construcţiilor. De asemenea, aceasta ar trebui să se aplice componentelor de securitate pentru utilizarea în astfel de ascensoare listate în Anexa IV.

§ 16 Domeniul de aplicare al Directivei

Articolul 1 stabileşte domeniul de aplicare al Directivei, care este de a stabili familia de produse la care se aplică prevederile Directivei. Domeniul de aplicare este stabilit prin înţelegerea definiţiei date în Articolul 1(2) şi este limitată de excluderile prezentate în Articolul 1(3). Prevederile Directivei se aplică la două clase de produse principale: ascensoare aşa cum sunt definite în articolul 1(2) şi componente de securitate pentru ascensoare după cum sunt listate în Anexa IV.

§ 17 Ascensoare

Articolul 1(1) stabileşte faptul că ascensoarele la care se aplică Directiva sunt acelea “care servesc clădirilor şi construcţiilor”. Aceasta corespunde majorităţii utilizării comune denumirii “ascensoare”. Dispozitivele de ridicat servesc în mod similar funcţiunilor de transport, dar care sunt instalate în exteriorul zonelor montane sau urbane, în general nu sunt acoperite de Directiva de Ascensoare. Majoritatea unor astfel de dispozitive din exterior sunt acoperite de Directiva 2000/9/EC referitoare la instalaţiile de transport prin cablu – a se vedea comentariile de la Articolul 1(3).

Doar ascensoarele “permanente” care servesc clădirilor şi construcţiilor, intră în domeniul de aplicare al Directivei de Ascensoare. Directiva nu trebuie să se aplice prin urmare ascensoarelor instalate temporar pentru transportul muncitorilor sau pentru construcţii. – a se vedea comentariile de la Articolul 1(3).

Directiva 95/16/EC se aplică ascensoarelor, atunci când acestea sunt pentru prima dată introduse pe piaţă şi puse în funcţiune. Aceasta se aplică prin urmare ascensoarelor noi. Comitetul de Ascensoare, alcătuit în conformitate cu Articolul 6(3) al Directivei, a exprimat opinia că ascensoarele noi, supuse prevederilor Directivei 95/16/EC, includ următoarele:

- ascensoare instalate în clădirile noi;

- ascensoare instalate în clădirile existente;

- ascensoare instalate în pereţii existenţi prin înlocuirea ascensoarelor existente,

care se

includ atunci când şinele de ghidare existente şi elementele de fixare ale acestora sunt

reţinute 5 .

§ 18 Platforme de ascensoare supuse Directivei Maşini

Comisia comentează referitor la Directiva Maşini publicată iniţial în 1993 şi publicată în ediţia a doua în 1999 stabileşte faptul că:

5 opinie aprobată la adunarea Comitetului de Ascensoare care a avut loc pe 9 Septembrie 2004

“platformele de ascensor care se deplasează vertical sau oblic destinate pentru transportul persoanelor handicapate sunt tratate de Directiva [Maşini], precum şi dispozitivele de fixare similare pe casa scării”. 6

Astfel de platforme de ascensor nu sunt considerate a fi supuse Directivei de Ascensoare, deoarece acestea nu au cabine de ascensor pentru protecţia persoanelor care sunt transportate. Totuşi, aceasta nu înseamnă că un instalator de ascensor poate să se sustragă de la aplicarea cerinţelor Directivei de Ascensoare pur şi simplu prin echiparea ascensorului cu un cărucior transportor care nu este complet închis atunci când este necesar un cărucior complet închis pentru a asigura securitatea persoanelor.

Standardele armonizate referitoare la platformele de ascensor au fost dezvoltate sub mandatul Comisiei pentru Directiva Maşini 7 . Proiectele relevante de standarde sunt prEN 81-40 – scări de ascensor şi platforme înclinate de ascensor destinate persoanelor cu deficienţe motorii şi prEN 81-41 – Platforme verticale de ascensor destinate pentru utilizarea de către persoanele cu deficienţe motorii.

§ 19 Revizuirea Directivei Maşini şi amendamentul referitor la Directiva Ascensoare

Comisia şi Statele Membre au reconsiderat faptul că delimitarea dintre domeniul de aplicare al Directivei de Ascensoare şi Directivei Maşini nu este suficient de clară. Acesta este motivul pentru care revizuirea Directivei Maşini 2006/42/EC 8 include un amendament în ceea ce priveşte Directiva Ascensoare 95/16/EC. Atunci când Directiva 2006/42/EC o să înceapă să se aplice din 29 Decembrie 2009, toate ascensoarele cu o viteză de transport mai mică decât 0,15 m/s vor fi în mod explicit excluse din domeniul de aplicare al Directivei de Ascensoare. În plus, în Directiva Maşini revizuită, au fost adăugate cerinţele esenţiale în legătură cu riscurile specifice asociate instalaţiilor de ascensoare care servesc la fixarea palierelor.

§ 20 Componente de securitate pentru ascensoare

Componentele de securitate pentru ascensoare supuse la astfel de Directive de Ascensoare implică şase categorii de componente de securitate listate în mod exhaustiv în Anexa IV a Directivei. Alte componente, chiar dacă acestea joacă un rol important în asigurarea securităţii instalaţiei ascensorului, nu sunt supuse prevederilor Directivei ca de exemplu, dar conformitatea acestora trebuie evaluată împreună cu instalaţia ascensorului, în care acestea sunt încorporate – a se vedea comentariile de la Articolul 4(2).

§ 21 Componente de securitate pentru ascensoarele existente

Întreţinerea şi securitatea ascensoarelor existente sunt supuse reglementărilor naţionale. Atunci când componentele de securitate ale ascensoarelor existente sunt înlocuite în scopuri de întreţinere, sau atunci când sunt fixate componente noi de securitate pentru a îmbunătăţi securitatea ascensoarelor existente, ar trebui utilizate componente proiectate şi fabricate în conformitate cu stadiul actual al tehnicii. Astfel de componente de securitate trebuie să fie conform Directivei 95/16/EC.

6 Legislaţia Comunitară referitoare la Maşini – Comentarii asupra Directivei 89/392/EEC şi Directivei 91/368/EEC, Ediţia 1993 p.15. Legislaţia Comunitară referitoare la Maşini – Comentarii asupra Directivei 98/37/EC – Ediţia 1999, p.30, paragraful 96.

7 Mandat de standardizare M/008 dat CEN referitor la maşini prezintă pericolele datorate ascensoarelor sau trasnsportului persoanelor.

8 Directiva 2006/42/EC Parlamentului European şi Consiliului din 17 Mai 2006 referitoare la maşini şi Directiva amendament 95/16/EC(redistribuită) – OJEU L 157 din 9.6.2006, p.24.

În mod excepţional, din motive de incompatibilitate tehnică cu ascensorul instalat cu mulţi ani înainte ca Directiva de Ascensoare să intre vigoare, nu trebuie să fie posibil să se înlocuiască componentele de securitate originale cu componentele de securitate proiectate şi fabricate în conformitate cu stadiul actual al tehnicii. În acest caz, pot fi utlizate componentele de securitate care nu au marcajul CE. Se recomandă ca atunci când astfel de componente de securitate sunt furnizate, acestea ar trebui să fie însoţite de o declaraţie prin care acestea sunt prevăzute doar pentru înlocuirea componentelor originale, care nu au marcajul CE 9 .

Articolul 1(2) Pentru înţelegerea acestei Directive, ‘ascensor’ înseamnă un dispozitiv care serveşte nivele specifice, care are o cabină care se deplasează de-a lungul unor ghidaje care sunt rigide şi înclinate la un unghi mai mare de 15 grade faţă de orizontală şi destinat pentru transportul de:

- persoane,

- persoane şi mărfuri,

- mărfuri exclusiv în cazul în care cabina este accesibilă, ceea ce însemnă că, o persoană poate intra fără dificultate şi prevăzut cu comenzi situate în interiorul cabinei sau la îndemâna persoanei dinăuntru.

Deplasarea ascensoarelor de-alungul cursei fixe chiar şi atunci când acestea nu se deplasează de-a lungul ghidajelor care sunt rigide ar trebui să cadă sub incidenţa acestei Directive(de exemplu, ascensoare foarfece).

§ 22 Definiţia referitoare la ascensor

Este util să se examineze elementele diferite ale definiţiei referitoare la “ascensor” dată în Articolul 1(2) pentru a clarifica domeniul Directivei:

- care serveşte nivele specifice

Un ascensor este definit ca un dispozitiv “care serveşte nivele specifice”. Aceasta înseamnă că un ascensor se deplasează între nivele fixe, predeterminate ale clădirii sau construcţiei (opriri) acolo unde persoanele pot intra în sau părăsi cabina. Dispozitivele de ascensoare precum platformele de lucru destinate pentru accesul la poziţiile de la penultimul etaj, care nu sunt destinate transportului de persoane la şi dinspre nivelele sau opririle predeterminate, nu intră în domeniul de aplicare al Directivei de Ascensoare. Astfel de platforme de lucru sunt acoperite de Directiva Maşini.

- care are o cabină

Un ascensor este definit ca un dispozitiv “care are o cabină”. Termenul de”cabină” nu este definit în Directiva de Ascensoare. În general, se înţelege că o cabină este un cărucior închis care suportă şi protejează persoanele sau persoanele şi mărfurile care sunt transportate de ascensor. Ar trebui notat faptul că Secţiunea 3.1 din Anexa I a Directivei cere ca să fie complet închise cabinele ascensorului, pentru a proteja persoanele din cabină împotriva pericolelor.

- care se deplasează de-a lungul ghidajelor care sunt rigide

În general, ascensoarele supuse Directivei de ascensoare au cabine”care se deplasează de-a lungul ghidajelor care sunt rigide”, totuşi ultima frază din Articolul 1.2 include ascensoarele

9 Opinie aprobată de Comitetul de Ascensoare la întâlnirea care s-a ţinut pe 25 Martie 2005

ghidate cu alte mijloace care cât timp acestea se deplasează de-a lungul unei curse fixe, nu trebuie să aibă ghidaje rigide în sens convenţional.

- înclinate la un unghi mai mare de 15 grade faţă de orizontală

Directiva de ascensoare se aplică ascensoarelor cu ghidaje “înclinate la un unghi mai mare de 15 grade faţă de orizontală“. Astfel, Directiva de Ascensoare include ascensoarele asemănătoare acelora instalate de-a lungul unui escalator. Ascensoarele înclinate supuse Directivei de Ascensoare sunt instalaţiile care servesc clădirilor sau construcţiilor, care se deosebesc de cele cu sistem de transport prin cablu – a se vedea comentariile de la Articolul 1(3). Instalaţiile pentru transportul persoanelor la un unghi mai mic de 15 grade faţă de orizontală nu sunt considerate ascensoare în sensul Directivei de Ascensoare şi drept urmare sunt supuse Directivei Maşini.

- destinate pentru transportul persoanelor, persoanelor şi mărfurilor sau mărfurilor exclusiv în cazul în care cabina este accesibilă şi prevăzută cu comenzi în interiorul cabinei sau la îndemâna persoanei dinăuntru

Ascensoarele supuse Directivei de Ascensoare sunt instalaţiile destinate pentru transportul persoanelor sau persoanelor şi mărfurilor. Ascensoarele pentru mărfuri şi pentru persoanele însoţitoare sunt astfel în domeniul de aplicare al Directivei de Ascensoare. Dacă comenzile ascensorului sunt în interiorul cabinei sau la îndemână sau acţionate din interiorul cabinei, acesta este supus Directivei de Ascensoare.

Ascensoarele doar pentru mărfuri sunt în domeniul de aplicare al Directivei Maşini. Cabina unui astfel de ascensor doar pentru mărfuri poate fi accesibilă numai persoanelor în scopul încărcării sau descărcării mărfurilor.

Articolul 1(3)

Directiva nu ar trebui să se aplice:

-

mijloacelor de transport prin cablu, care includ funiculare pe şine, pentru transportul privat sau public de persoane,

-

ascensoarelor special proiectate şi fabricate pentru scopuri politice sau militare

 

-

echipamentului de ridicat din mină

 

-

elevatoarelor pentru teatru

-

echipamente de fixare ale ascensoarelor în mijloacele de transport

 

-

ascensoarelor conectate la maşini şi destinate în mod exclusiv pentru accesul la locul de lucru

-

trenurilor de tragere prin angrenaje sau cu cremaliere

 

-

elevatoarelor

pentru

şantierele

de

construcţii

pentru

ridicarea

persoanelor

sau

persoanelor şi materialelor

§ 23 Excluderi

Articolul 1(3) prezintă o listă referitoare la ascensoare şi la dispozitivele care nu sunt acoperite de Directiva de Ascensoare. Anumite dispozitive din listă corespund definiţiei de ascensor prezentată în Articolul 1(2), dar cu toate acestea sunt excluse din domeniul de aplicare. Alte dispozitive din listă nu corespund definiţiei, dar sunt incluse în lista de excluderi pentru claritate.

- sisteme de transport prin cablu

Majoritatea sistemelor de transport prin cablu sunt acoperite de prevederile Directivei 2000/9/EC referitoare la instalaţiile de transport prin cablu destinate pentru transportul persoanelor. Specificaţia 1 referitoare la Directiva de instalaţii de transport prin cablu indică faptul că instalaţiile de transport prin cablu include sistemele de ascensoare montane din staţiunile turistice de la mare altitudine precum sistemele de transport pe şine ale funicularelor, cabinelor pe cablu, nacelelor, funicularelor cu scaune şi cu sistem de tragere şi instalaţiile similare utilizate în mijloacele de transport urban – a se vedea Ghidul de aplicare a Directivei 2000/9/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 20 Martie 2000 referitoare la instalaţiile de transport prin cablu destinate transportului de persoane.

- Ascensoare pentru scopuri militare sau politice

Ar trebui notat faptul că această excludere se referă doar la ascensoarele destinate în mod special pentru scopuri politice sau militare. Drept urmare, ascensoarele care servesc clădirilor sau construcţiilor utilizate de personalul politic sau militar care nu sunt destinate în mod specific scopurilor militare sau politice cad sub incidenţa Directivei de Ascensoare.

- Echipament de ridicat din mină

Echipamentul de ridicat din mină, utilizat pentru transportul persoanelor şi materialelor de la nivelele de lucru ale puţurilor de mină, corespunde definiţiei date în Articolul 1(2) dar, deoarece piaţa pentru un astfel de echipament este în mod esenţial naţională, s-a considerat faptul că în această situaţie nu a fost necesară armonizarea reglementărilor referitoare la astfel de echipamente la nivel Comunitar.

Echipamentul de ridicat din mină este, de asemenea, exclus din domeniul de aplicare al Directivei Maşini. Un document aprobat de Grupul de Lucru Maşini precizează faptul că această excludere a avut în vedere tratarea ascensoarelor instalate în puţurile de mină. Dacă ascensoare standard producţie de masă, precum trenurile de tragere prin angrenaje sau cu cremaliere, sunt instalate în alte părţi ale minei, acestea nu sunt acoperite de excluderea echipamentului de ridicat din mină de la Directiva de Ascensoare 10 .

- Elavatoare pentru teatru

Elevatoarele de teatru sunt excluse atât de la Directiva de Ascensoare cât şi de la Directiva de Maşini şi de aceea rămân supuse reglementărilor naţionale existente. Revizuirea Directivei 2006/42/EC Maşini exclude "maşinile destinate deplasării interpreţilor în timpul spectacolelor artistice”. În consecinţă, elevatoarele pentru teatru vor rămâne în afara domeniului de aplicare al legislaţiei Comunitare.

Totuşi, ar trebui notat faptul că, excluderea elevatoarelor pentru teatru nu trebuie să se extindă ascensoarelor instalate în teatre, care furnizează accesul publicului la zonele de asezare pe scaune, sau pentru utilizarea de către staful teatrului la accesul la alte părţi ale teatrului, care sunt supuse Directivei de Ascensoare.

- Echipamente de fixare în mijloacele de transport

Echipamentele de fixare în mijloacele de transport(vehicule pe roţi, trenuri, nave,avioane, etc) nu sunt

10 Doc.2003.14 – Notă referitoare la excluderea echipamentelor de ridicat din mină de la domeniul de aplicare al Directivei 98/37/EC referitoare la maşini şi de la domeniul de aplicare al Directivei 95/16/EC referitoare la Ascensoare. – aprobată la întâlnirea Grupului de Lucru Maşini care s-a ţinut pe 23/24 Octombrie 2003 – punctul 3(h)

acoperite de Directiva de Ascensoare, deoarece acestea nu sunt instalate în clădiri sau construcţii.

- Ascensoare conectate la maşini şi destinate exclusiv pentru accesul la locul de lucru

Ascensoarele conectate la maşini şi destinate în mod exclusiv pentru accesul la poziţiile de acţionare sau la punctele de întreţinere includ, de exemplu, ascensoarele montate pe macarale pentru accesul la cabina mecanicului. Astfel de ascensoare sunt acoperite de Directiva Maşini.

- Trenurile de tragere prin angrenaje sau prin cremaliere

Trenurile de tragere prin angrenaje sau prin cremaliere nu sunt acoperite de Directiva de Ascensoare, deoarece, asemănător sistemelor de transport prin cablu, acestea nu sunt instalate pe clădiri sau construcţii. Acestea nu sunt în prezent acoperite de legislaţia armonizată Comunitară. Trenurile de tragere prin angrenaje sau prin cremaliere nu ar trebui să fie confundate cu angrenajele şi cremalierele ascensoarelor, care sunt supuse Directivei de Ascensoare.

- Elevatoare pentru şantiere de construcţii

Elevatoarele pentru şantierele de construcţii sunt ascensoare instalate temporar pentru transportul lucrătorilor din construcţii şi materialelor la diferite nivele ale clădirilor în timpul construcţiei sau lucrărilor de reparaţii. În prezent, elevatoarele pentru şantierele de construcţii sunt excluse de la domeniul de aplicare atât al Directivei de Ascensoare cât şi al Directivei de Maşini şi de aceea rămăn supuse reglementărilor naţionale. Totuşi acestea sunt supuse standardului European EN 12159:Septembrie 2000 – Ascensoare de şantier cu colivii ghidate vertical pentru persoane şi materiale.

Urmare

de

construcţii vor fi încadrate în domeniul de aplicare al Directivei Maşini începând cu 29 Decembrie

2009.

a

adoptării

revizuirii

Directivei

2006/42/EC

Maşini,

elevatoarele

pentru

şantierele

Articolul 1(4)

Pentru înţelegerea acestei Directive:

- prin “instalatorul unui ascensor” se înţelege persoana fizică sau legală care îşi asumă responsabilitatea proiectării, fabricaţiei, montării şi introducerii pe piaţă a ascensorului şi care aplică marcajul CE şi întocmeşte Declaraţia de Conformitate EC

§ 24 Definiţia referitoare la instalatorul ascensorului

Obligaţiile Directivei de Ascensoare în legătură cu ascensoarele revine asupra instalatorului ascensorului deoarece produsele supuse Directivei de Ascensoare sunt instalaţiile. Totuşi termenul “instalator” este utilizat mai mult în sens legal decât în sens fizic. “Instalatorul ascensorului” după cum este definit în Articolul 1(4) este persoana sau Compania care îşi asuma responsabilitatea pentru conformitatea ascensorului instalat cu Directiva de Ascensoare, cu privire la faptul dacă acea persoană sau respectiva Companie efectuează sau nu proiectarea, fabricaţia sau instalarea ascensorului.

Ar trebui menţionat faptul că Directiva de Ascensoare utilizează, de asemenea, termenul “instalatorul ascensorului” pentru persoana care efectuează evaluarea pentru faza de proiectare a ascensorului, chiar atunci când o altă persoană îşi asumă responsabilitatea pentru faza de instalare - a se vedea comentariile din Articolul 8(2), Anexa V B şi Anexa XIII.

-‘ introducerea pe piaţă a ascensorului’ar trebui să aibă loc atunci când instalatorul face disponibil ascensorul pentru prima dată beneficiarului

§ 26 Introducerea pe piaţă a ascensorului

Această definiţie stabileşte momentul în care un ascensor se intenţionează a fi introdus pe piaţă. Acest lucru este important, deoarece mai multe articole ale Directivei stabileşte procedurile care trebuie efectuate înainte de introcucerea pe piaţă a ascensorului. Definiţia indică faptul că introducerea pe piaţă are loc atunci când ascensorul este disponibil beneficiarului pentru prima dată.

Directiva nu trebuie să facă deosebire între diferite categorii de utilizatori. În anumite cazuri, ascensoarele instalate în clădirile noi sunt disponibile utilizării de către lucrătorii din construcţii pe perioada terminării clădirii. În acest caz, ascensorul trebuie să fie considerat ca şi fiind” făcut disponibil utilizatorului”. Ascensorul trebuie de aceea să fie în totalitate conform Directivei de Ascensoare şi procedurile de evaluare a conformităţii respective trebuie să fie terminate înainte ca ascensorul să poată fi utilizat.

Reglementările naţionale referitoare la inspecţia ascensoarelor în funcţiune pot să ceară o inspecţie a ascensorului, care a fost utilizat de lucrătorii din construcţie, înainte de a fi înmânată proprietarului clădirea terminată - a se vedea comentariile de la Articolul 2(4).

§ 26 Introducerea pe piaţă a componentelor de securitate pentru ascensoare

S-a considerat a nu fi necesară includerea unei definiţii echivalente referitoare la “introducerea pe piaţă “ pentru componentele de securitate ale ascensoarelor. Totuşi, luând în considerare definiţia generală referitoare la “introducerea pe piaţă” indicată în Ghidul de implementare al Directivelor bazate pe Noua Abordare şi pe Abordarea Globală al Comisiei, se poate stabili ca introducerea pe piaţă a componentelor de securitate pentru ascensoarele existente, atunci când pentru prima dată producătorul componentelor de securitate face disponibil pe piaţa Comunitară în vederea distribuirii sau încorporării acestora în instalaţia ascensorului.

Dacă instalatorul ascensorului produce componente de securitate pentru incorporarea într-un ascensor, pe care acesta-l instalează, el este considerat ca producător al componentelor de securitate şi are aceleaşi obligaţii ca ceilalţi producători de componente de securitate pentru ascensoare. În acest caz, componenta de securitate este introdusă pe piaţă împreună cu ascensorul, în care aceasta este încorporată.

- ‘componenta de securitate’ înseamnă o componentă conform listei din Anexa IV,

§ 27Semnificaţia componentelor de securitate pentru ascensoare

Directiva nu trebuie să includă de fapt o definiţie referitoare la “componenta de securitate”. Majoritatea componentelor unui ascensor contribuie într-un fel sau în altul la funcţionarea în condiţii de securitate a acestuia. Totuşi, securitatea componentelor pentru ascensoare sunt componente care sunt montate cu scopul principal de a asigura o funcţionare în condiţii de securitate mai sigure decât funcţionarea normală a ascensorului. Doar componentele de securitate pentru ascensoare care aparţin celor şase categorii listate în Anexa IV, sunt incluse, de exemplu, în domeniul de aplicare al Directivei. Conformitatea tuturor celorlalte componente ale ascensoarelor este responsabilitatea instalatorului

ascensorului împreună cu instalarea ascensorului în care acestea sunt încorporate – a se vedea comentariile din Articolul 4(2)

Ar trebui menţionat faptul că Directiva de Ascensoare se aplică componentelor de securitate pentru ascensoare, fie că acestea sunt introduse pe piaţă în mod separat fie că sunt încorporate în mod direct în instalaţiile ascensoarelor.

- ‘producătorul componentelor de securitate’ înseamnă persoana fizică sau legală care îşi asumă responsabilitatea pentru proiectarea şi execuţia componentelor de securitate şi care aplică marcajul CE şi întocmeşte Declaraţia de conformitate EC.

§ 28 Definiţia referitoare la producătorul componentelor de securitate

Obligaţiile în ceea ce priveşte Directiva de Ascensoare referitor la componentele de securitate pentru ascensoare cade asupra producătorului componentelor de securitate. Totuşi, acest termen este utilizat mai mult în sensul legal decât în sensul fizic. “Producătorul componentei de securitate” după cum este definit în Articolul 1(4), este persoana sau Compania care îşi asumă responsabilitatea pentru proiectare, fabricaţie şi introducerea pe piaţă a componentei de securitate, care aplică marcajul CE şi care întocmeşte Declaraţia de conformitate EC, indiferent dacă în realitate persoana sau Compania desfăşoară sau nu sarcina fizică de fabricaţie a componentei respective.

Producătorul componentelor de securitate pentru ascensoare care este stabilit în afara Comunităţii Europene poate să delege o parte din obligaţiile acestuia unui reprezentant autorizat – a se vedea comentariile din Articolul 8(1).

- un ‘model de ascensor’ poate să însemne un ascensor reprezentativ al cărui dosar tehnic prezintă modul în care cerinţele esenţiale de securitate vor fi îndeplinite pentru ascensoare în conformitate cu modelul de ascensor definit prin parametri obiectivi şi care utilizează în mod identic componente de securitate.

Toate abaterile permise dintre ascensorul model şi ascensoarele care constituie o parte a ascensoarelor derivate de la modelul de ascensor trebuie specificate în mod clar(cu valori maxime şi minime) în dosarul tehnic.

Prin calcul şi/sau pe baza planurilor de desen este permisă demonstrarea similitudinii categoriei de echipament de a satisface cerinţele esenţiale de securitate.

§ 29 Definiţia referitoare la un model de ascensor

Conceptul de “model ascensor” este important atunci când instalatorul ascensorului alege procedura de examinare EC de tip pentru evaluarea conformităţii în faza de proiectare. Directiva de ascensoare recunoaşte faptul că un ascensor proiectat poate să acopere deopotrivă o instalaţie de ascensor reprezentativ şi o familie de instalaţii de ascensoare derivate de la acelaşi proiect de bază cu variante pentru anumiţi parametri (de exemplu, mărimea cabinei, numărul de persoane transportate, sarcina nominală, numărul de nivele deservite). Aceasta previne necesitatea de emitere de certificate separate pentru fiecare variantă a proiectului de bază, deoarece certificatul de examinare EC de tip poate acoperi întreaga familie.

În acest caz, Directiva cere ca Dosarul Tehnic descris în Anexa V B 2, trebuie să specifice gradul de variaţii permise pentru fiecare parametru, incluzând valorile minime şi maxime care sunt acoperite de proiectul de ascensor respectiv. Organismul Notificat care efectuează examinarea EC de tip trebuie să verifice dacă modelul de ascensor şi toate variantele permise

ale acestuia satisfac cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate - a se vedea comentariile de la Articolul

8(2).

Dacă instalatorul ascensorului doreşte să instaleze un ascensor, care include variante care nu au fost specificate în Dosarul Tehnic original, acesta trebuie să informeze Organismul Notificat implicat. Organismul Notificat trebuie să examineze variantele şi să informeze instalatorul dacă examinarea EC de tip rămână validă, dacă sunt necesare verificări sau teste suplimentare sau dacă este necesară o nouă examinare EC de tip - a se vedea comentariile din Anexa V.B.6.

Îndrumarul a fost oferit în vederea aplicării conceptului de model de ascensor prin Acordul European al Organismelor Notificate – a se vedea NB-L/REC 2/007.

Articolul 1(5)

Atunci când, pentru ascensoare, riscurile la care se face referire în această Directivă sunt tratate în totalitate sau parţial de Directive specifice, această Directivă ar trebui să nu se aplice sau să înceteze să se aplice în cazul unor astfel de ascensoare şi unor astfel de riscuri de la data aplicării Directivelor specifice.

§ 30 Aplicarea altor Directive

Alte Directive care acoperă riscurile specifice pot fi aplicabile ascensoarelor. Directiva de Ascensoare nu trebuie să se aplice pentru riscurile acoperite de astfel de Directive specifice. Pentru toate cerinţele care nu sunt acoperite de alte Directive specifice, sunt aplicabile procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute de Directiva de Ascensoare - a se vedea comentariile de la Articolul 8(3) şi Articolul 10(1).

§ 31 Directiva de compatibilitate electromagnetică

Cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate de la 1.5.11 din Directiva Maşini, care este aplicabilă ascensoarelor, acoperă imunitatea instalaţiilor de ascensoare de interferenţa provenită de la radiaţiile externe – a se vedea comentariile din secţiunea 1.1 a Anexei I.

Directiva 89/336/EEC de Compatibilitate Electromagnetică (EMC) care este aplicabilă ascensoarelor cu respectarea cerinţelor de protecţie referitoare la emisiile radiaţiei electromagnetice - a se vedea Ghiduri de aplicare a Directivei Consiliului 89/336/EEC din 3 Mai 1989 referitoare la apropierea legislaţiei Statelor Membre în ceea ce priveşte compatibilitatea electromagnetică.

Producătorul poate să aplice standardele armonizate pentru a satisface cerinţele esenţiale ale Directivei EMC. Dacă standardele armonizate nu au fost aplicate sau după ce au fost aplicate parţial, producătorul trebuie să întocmescă dosarul tehnic de execuţie pentru a demonstra conformitatea cu Directiva EMC. În acest caz, producătorul trebuie să întocmescă şi să semneze Declaraţia de Conformitate EC – a se vedea comentariile din Articolul 8(3).

Există două standarde armonizate referitoare la compatibilitatea electromagnetică a ascensoarelor:

- EN 12016:2004 Compatibilitatea electromagnetică. Gamă de produse standard pentru ascensoare, scări şi benzi rulante – Imunitate. Referinţa la acest standard este publicată sub Directiva Maşini.

- EN 12015:2004 - Compatibilitatea electromagnetică. Gamă de produse standard pentru ascensoare, scări rulante şi transportaoare de pasageri.- Emisii. Referinţa la acest standard este publicată sub Directiva Maşini(pentru scări rulante) şi Directiva de de Ascensoare

- Revizuirea Directivei EMC

Trebuie specificat faptul că Directiva EMC a fost revizuită recent. Revizuirea Directivei 2004/108/EC EMC se va aplica începând cu 20 Iulie 2007.

§ 32 Directiva de Joasă Tensiune

Părţile electrice ale ascensoarelor sunt excluse din domeniul de aplicare al Directivei 73/23/EEC de Joasă Tensine conform Anexei II a acestei Directive, deoarece cerinţele pentru echipamentul electric al ascensoarelor au fost incluse iniţial în Directiva 84/529/EEC Ascensoare.

Totuşi cerinţele de sănătate şi securitate de la 1.5.1 din Directiva Maşini, referitoare la prevenirea pericolelor de natură electrică, sunt aplicabile ascensoarelor în ceea ce priveşte secţiunea 1.1 a Anexei I din Directiva de Ascensoare.

În consecinţă, deşi acesta nu este supus ca atare Directivei de Joasă Tensiune, echipamentul electric al ascensoarelor şi componentele de securitate pentru ascensoare trebuie să fie conform obiectivelor de securitate prezentate în Anexa I a Directivei de Joasă Tensiune – a se vedea comentariile sau secţiunea 1.1 din Anexa I.

Articolul 2(1)

Statele membre ar trebui să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a se asigura că:

- ascensoarele acoperite de această Directivă pot fi introduse pe piaţă şi puse în funcţiune, doar dacă acestea nu pot să pericliteze sănătatea şi securitatea persoanelor sau, atunci când este cazul, securitatea proprietăţii, atunci când sunt instalate, menţinute şi utilizate în mod corespunzător scopului intenţionat al acestora.

- componentele de securitate acoperite de această Directivă pot fi introduse pe piţă şi puse în funcţiune doar dacă ascensoarele în care acestea trebuie instalate nu pot să pericliteze sănătatea şi securitate persoanelor sau, dacă este cazul, securitatea proprietăţii atunci când sunt instalate, menţinute şi utilizate în mod corespunzător scopului intenţionat al acestora.

§ 33 Securitatea ascensoarelor

Articolul 2(1) se referă la obligaţia de bază a Statelor Membre de a asigura protecţia sănătăţii şi securităţii cetăţenilor acestora. Pentru ascensoare şi pentru componentele de securitate ale ascensoarelor, aceasta implică obligaţia de a sigura că prevederile Directivei de Ascensoare sunt aplicate corespunzător. Componentele de securitate pentru ascensoare trebuie să îndeplinească în mod corect rolul acestora de a asigura securitatea ascensoarelor, în care acestea sunt încorporate.

§ 34 Supravegherea pieţei

Împreună cu Articolul 10 al Tratatului EC, Articolul 2(1) prevede baza legală în ceea ce priveşte obligaţia Statelor membre de a efectua supravegherea pieţei. Supravegherea pieţei se referă la activitatea autorităţilor publice necesară pentru a asigura faptul că procedurile de evaluare a conformităţii din Directivă sunt aplicate în mod corect şi faptul că ascensoarele şi componentele de securitate pentru ascensoare introduse pe piaţă în conformitate cu Directiva, îndeplinesc în mod real cerinţele de sănătate şi securitate şi sunt sigure.

Deoarece supravegherea pieţei trebuie efectuată cu obiectivitate şi imparţialitate şi poate să atragă după

sine sancţiuni legale, aceasta este o problemă pentru autorităţile publice. Anumite sarcini precum verificările tehnice şi de testare pot, totuşi, să fie încredinţate altor organisme dar autorităţile rămân responsabile pentru toate deciziile luate ca rezultat.

Pentru a efectua în mod efectiv supravegherea pieţei, Statele Membre trebuie să desemneze autoritatea sau autorităţile responsabile pentru supravegherea pieţei, să furnizeze acestora resursele cerute de colectivul de lucru şi finanţarea şi să asigure că acestea au posibilităţi de efectuare a verificărilor necesare şi testelor şi pot să apeleze în ceea ce priveşte facilităţile solicitate. Sistemul de supraveghere a pieţei ar trebui să includă o procedură pentru tratarea reclamaţiilor şi ,de asemenea, în ceea ce priveşte verificările mostrelor de modele de ascensoare şi componente de securitate pentru ascensoare.

Dacă Statele Membre sesizează faptul că ascensoarele sau componentele de securitate pentru ascensoare introduse pe piaţă cu marcajul CE nu sunt în conformitate, acestea trebuie să se asigure că sunt întreprinse măsurile de corecţie necesare. Dacă, astfel de măsuri nu sunt întreprinse în mod voluntar de către instalator sau producătorul respectiv de componente de securitate, Statul Membru trebuie să se asigure că produsele nesigure sunt retrase de pe piaţă în conformitate cu procedura de salvgardare – a se vedea comentariile de la Articolul 7.

§ 35 Ascensoare ADCO

Directiva de Ascensoare prevede libera circulaţie a ascensoarelor şi componentelor de securitate pentru ascensoare în cadrul pieţei unice. Totuşi, supravegherea pieţei este organizată la nivel naţional. Pentru ca supravegherea pieţei să fie efectivă, este esenţial de aceea ca autorităţile Statelor Membre de supraveghere a pieţei să coopereze unul cu altul şi cu Comisia Europeană pentru a participa la informare şi a optimiza resursele.

Pentru a facilita această cooperare, s-a înfinţat Grupul pentru Cooperare Administrativă (Ascensoare ADCO). Grupul se întâlneşte de două ori pe an şi întâlnirile sunt organizate de unul din Statele Membre. Aceste întâlniri implică doar reprezentanţii Statelor Membre şi Comisia. Procedeele sunt confidenţiale, deoarece acestea pot include discuţii ale unor cazuri specifice, aflate sub investigaţie.

Articolul 2(2)

Statele Membre ar trebui în primul rând să ia toate măsurile corespunzătoare pentru a asigura că persoana responsabilă pentru lucru referitor la cadire sau construcţie şi instalatorul ascensorului, ţin cont de orice altă informaţie referitoare la factorii indispensabili iar pe de altă parte să acţioneze corespunzător în scopul asigurării unei funcţionări corecte şi unei utilizări a ascensorului în condiţii de securitate.

§ 36 Interfaţa dintre ascensor şi clădire sau construcţie

Deoarece instalaţia ascensorului are o interfaţă cu clădirea sau construcţia, în care aceasta este instalată, este bine înţeles important să se asigure un sistem reciproc de informare dintre instalatorul ascensorului şi persoana responsabilă pentru lucrul în ceea ce priveşte clădirea sau construcţia:

- persoana responsabilă pentru lucrul referitor la clădire sau construcţie trebuie să furnizeze instalatorului ascensorului toate informaţiile necesare referitoare la structura clădirii, precum dimensiunile puţului şi spaţiului utilajului şi materialele utilizate, pentru a asigura că ascensorul proiectat este compatibil cu clădirea în care acesta urmează să fie instalat. Acesta trebuie, de asemenea, să informeze instalatorul ascensorului referitor la orice cerinţe particulare pe care ascensorul trebuie să le satisfacă în vederea utilizării intenţionate ale acestuia, precum gradul particular de

exactitate al opririi, accesul pentru persoanele cu necesităţi speciale sau rezistenţa la foc a uşilor de acces; - instalatorul ascensorului trebuie să furnizeze persoanei responsabile pentru lucrul referitor la clădire sau la construcţie, informaţiile necesare pentru a asigura că elementele structurale relevante ale construcţiei au dimensiunile necesare şi caracteristicile de încărcare pentru a suporta elementele ascensorului, care trebuie fixate sau suportate de acesta. El trebuie, de asemenea, să specifice modalităţile care trebuie furnizate, înainte ca ascensorul să fie pus în funcţiune, pentru a asigura funcţionarea ascensorului în condiţii de securitate, incluzând iluminarea necesară pe palier şi mijloacele de acţionare a sistemului de comunicare pe două căi pentru contactul cu serviciul de intervenţie.

Pentru a îndeplini scopul de la Articolul 2 (2), este esenţial ca informaţia furnizată de persoana resposabilă pentru lucrul în ceea ce priveşte clădirea, să fie transferată persoanei responsabile pentru faza de proiectare a ascensorului, dacă ea este diferită de persoana responsabilă pentru instalaţie – a se vedea comentariile de la Articolul 8 (2).

Aceasta este important, în special atunci când elemente ale ascensorului sunt furnizate instalatorului ascensorului, în forma asamblată gata a fi instalată. Pe de o parte, instalatorul ascensorului trebuie să livreze furnizorului ansamblului, informaţiile necesare referitoare la structura clădirii şi utilizării intenţionate a ascensorului. Pe de altă parte, furnizorul ansamblului trebuie să livreze instalatorului ascensorului informaţiile necesare, referitoare la caracteristicile cerute în ceea ce priveşte clădirea.

Ar trebui specificat faptul că, nu poate fi posibilă implementarea tuturor prevederilor menţionate la Articolul 2 (20) în textele naţionale, care implementează alte prevederi ale Directivei de Ascensoare, deoarece acestea crează obligaţiile persoanelor responsabile pentru lucrul referitor la clădiri. Statele Membre trebuie să includă prevederile necesare în reglementările acestora cu privire la construcţii.

Articolul 2(3)

Statele Membre ar trebui să ia toate măsurile necesare pentru a sigura că puţurile destinate pentru ascensoare nu trebuie să conţină conducte sau cabluri sau fitinguri altele decât cele necesare pentru funcţionarea şi securitatea ascensorului.

§ 37 Fitiguri în coloana ascensorului

Prevederile de la Articolul 2(3) nu trebuie să se aplice ascensorului însuşi, ci mai exact locaţiei altor fitinguri din cladirea în care este instalat ascensorul. Ca urmare, Articolul 2(3) poate fi, de asemenea, implementat în reglementările naţionale, referitoare la construcţii mai degrabă decât în textele, care implementează alte prevederi ale Directivei de Ascensoare.

Motivul principal privind interzicerea amplasării fitingurilor în coloana ascensorului, altele decât acelea necesare pentru funcţionarea şi securitatea ascensorului, este ca personalul să poată să ceară accesul la astfel de fitinguri pentru inspecţie sau scopuri de întreţinere. Personalul implicat în ceea ce priveşte verificarea verticalităţii sau echipamentelor informatice, de exemplu, nu poate fi presupus a avea cunoştinţele necesare şi de pregătire, pentru a interveni în condiţii de securitate în coloana ascensorului.

§ 38 Sisteme de stingere automată a focului

În anumite ţări, au existat cereri făcute de către serviciile de prevenire a incendiului sau companiile de asigurări, de a se instala în coloana ascensorului sisteme de stingere automată a

focului. Ar putea fi periculos să se adauge un astfel de sistem instalaţiei ascensorului, care nu este proiectat corespunzător, deoarece declanşarea automată a sistemului de stingere a focului ar putea să compromită securitatea funcţionării ascensorului şi să creeze un risc personalului, fiind aflat în cabina ascensorului, în caz de incendiu. Dacă un sistem de stingere automată a focului, este instalat în coloana ascensorului, acesta trebuie, ca urmare, să fie considerat ca parte integrantă a instalaţiei ascensorului. În particular, instalaţia ascensorului trebuie să includă mijloace, care trebuie să asigure că persoanele care utilizează ascensorul ar putea ajunge la palierul, de la care acestea pot părăsi în condiţii de securitate cabina

ascensorului, înainte ca sistemul de stingere automată să fie declanşat.

3

Articolul 2(4) Fără a aduce prejudicii paragrafelor 1, 2 şi 3, prevederile acestei Directive nu ar trebui să afecteze acordul Statelor Membre de a stabili astfel de cerinţe în conformitate cu Tratatul, după cum acestea ar putea considera necesar a asigura că persoanele sunt protejate atunci când ascensoarele respective sunt puse în funcţiune sau utilizate, asigurând că prin acestea nu trebuie să se înţeleagă faptul că ascensoarele sunt modificate într-un mod nespecificat de Directivă.

§ 39 Rglementări referitoare la ascensoarele aflate în funcţiune Directiva de Ascensoare se referă la proiectarea, fabricarea, asamblarea, instalarea, introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a ascensoarelor şi la proiectarea, fabricarea, introducerea pe piaţă şi punerea în funcţiune a componentelor de securitate pentru ascensoare. Utilizarea în condiţii de securitate a ascensorului cere, de asemenea, ca instalaţia să fie menţinută, întreţinută şi reparată în mod corect, după ce aceasta a fost pusă în funcţiune astfel încât, aceasta să rămână în conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate şi într-o stare de lucru corespunzătoare. De asemenea, poate fi considerat necesar să se verifice dacă întreţinerea cerută a fost efectuată prin intermediul inspecţiilor periodice sau speciale. Directiva de Ascensoare cere instalatorului ascensorului să proiecteze ascensorul, astfel încât mentenanţa, inspecţia şi acţionările efectuate să fie îndeplinite în condiţii de securitate. De asemenea, instalatorul ascensorului trebuie să prevadă instrucţiuni corespunzătoare pentru mentenanţă, inspecţie, reparaţii periodice, verificări şi acţionări efectuate necesare ascensorului pentru a fi disponibil pe şantier – a se vedea comentariile din secţiunea 6 a Anexei I. Cu toate acestea, Directiva de Ascensoare nu trebuie să reglementeze condiţiile sub care trebuie efectuate mentenanţa, inspecţia sau acţionările executate. Articolul 2(4) specifică faptul că Statele Membre s-au înţeles să adopte reglementări referitoare la mentenanţa şi inspecţia ascensoarelor, pentru a asigura securitatea utilizatorilor şi personalului care efectuează mentenanţa şi inspecţia. Statele Membre trebuie, de exemplu, să stabilească cui îi este permis să efectueze mentenanţa ascensoarelor, să stabilească perioadele minime între operaţiile de întreţinere, inspecţiile cerute, care trebuie efectuate la anumite intervale sau în situaţii particulare şi să determine cine trebuie să efectueze astfel de inspecţii. Statele Membre trebuie, de asemnea, să adopte prevederi pentru a asigura că securitatea personalului de inspecţie şi de întreţinere este protejată, atunci când acestea intervin în instalaţiile de ascensoare. Totuşi, astfel de reglementări nu trebuie să stabilească cerinţe suplimentare de proiectare pentru ascensoare comparativ cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din Directiva de Ascensoare. În plus, acestea nu trebuie să stabilească proceduri de inspecţie sau autorizare care să se suprapună cu procedurile de evaluare a conformităţii din Directiva de Ascensoare. Înainte de intrarea în vigoare a Directivei de Ascensoare, mai multe State Membre au avut proceduri naţionale prevăzute pentru inspecţia instalaţiei ascensorului, înainte ca aceasta să fi fost pusă în funcţiune. Rolul unei astfel de inspecţii iniţiale, este în prezent înlocuit de procedurile de evaluare a conformităţii prevăzute prin Directiva de Ascensoare şi se poate considera că inspecţia iniţială nu mai este necesară. Dacă, o astfel de cerinţă pentru inspecţia

iniţială este păstrată, aceasta trebuie să se refere doar la aspectele care nu sunt acoperite de procedurile de evaluare a conformităţii din Directiva de Ascensoare.

§ 40 Directive referitoare la sãnãtatea şi securitatea lucrãtorilor

Articolul 2(4) stabileşte faptul cã astfel de prevederi naţionale referitoare la utilizarea în condiţii de securitate a ascensoarelor trebuie adoptate “în conformitate cu Tratatul”. Unele dintre prevederile implicate sunt reglementate de Directivele bazate pe Articolul 137 din Tratatul EC (iniţial de Articolul 118 A) referitor la protecţia sãnãtãţii şi securitãţii lucrãtorilor. Anumite cerinţe pentru întreţinerea şi inspecţia ascensoarelor instalate în zonele de lucru trebuie, ca urmare, să fie incluse în reglementãrile naţionale care implementeazã urmãtoarele Directive:

- Directiva “Cadru” 89/391/EEC 11 referitoare la securitatea şi sãnãtatea lucrãtorilor la postul de lucru;

- Directiva 89/654/EEC 12 referitoare la postul de lucru;

- Directiva 89/655/EEC 13 referitoare la utilizarea echipamentului de lucru de cãtre lucrãtori la postul de lucru, amendată de Directiva 95/63/EC 14 şi de Directiva 2001/45/EC 15 .

Prevederile naţionale care implementeazã Directiva 89/391/EEC şi Directiva 89/655/EEC ca amendament sunt întotdeauna aplicabile în ceea ce priveşte protecţia sãnãtãţii şi securitãţii echipei de inspecţie şi de întreţinere care intervin asupra lifturilor, oriunde sunt amplasate instalaţiile de ascensoare.

Cerinţele referitoare la întreţinerea şi inspecţia ascensoarelor trebuie, de asemenea sã fie incluse în reglementãrile naţionale pentru construcţii.

§ 41 Modificãri majore referitoare la instalaţiile ascensoarelor

Statele Membre trebuie sã adopte reglementãri naţionale care impun sã fie efectuate inspecţii particulare înainte ca ascensoarele sã fie repuse în funcţiune ca urmare a modificãrilor majore. Modificãrile majore trebuie sã includã, de exemplu, o creştere a numãrului de nivele deservite de ascensoare, o creştere a vitezei de transport sau o creştere a sarcinii nominale.

11 Directiva Consiliului 89/391/EEC din 12 iunie 1989 referitoare la introducerea de mãsuri pentru a încuraja

îmbunãtãţirea securitãţii şi sãnãtãţii lucrãtorilor la postul de lucru OJL 183, 29.06.1989.

3

12 Directiva Consiliului 89/654/EEC din 30 noiembrie 1989 referitoare la cerinţele minime de sãnãtate şi securitate pentru zona de lucru (prima Directivã independentã în ceea ce priveşte Articolul 16(1) al Directivei 89/391/EEC) – OJL 393 din 30.12.1989

13 Directiva Consiliului 89/655/EEC din 30 noiembrie 1989 referitoare la cerinţele minime de sãnãtate şi securitate pentru utilizarea echipamentului de lucru de cãtre lucrãtori la postul de lucru (a doua directivã independentã în ceea ce priveşte Articolul 16(1) al Directivei 89/391/EEC) – OJL 393 din 30.12.1989.

14 Directiva Consiliului 95/63/EC din 5 decembrie 1995 cre amendeazã Directiva 89/655/EEC referitoare la cerinţele minime de sãnãtate şi securitate pentru utilizarea echipamentului de lucru de lucrãtori la postul de lucru (a doua directivã independentã în ceea ce priveşte Articolul 16(1) al Directivei 89/391/EEC) – OJL 393 din

30.12.1989.

15 Directiva 2001/45/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 27 iunie 2001 care amendeazã Directiva Consiliului 89/655/EEC referitoare la cerinţele minime de sãnãtate şi securitate pentru utilizarea echipamentului de lucru de către lucrãtori la postul de lucru (a doua directivã independentã în ceea ce priveşte Articolul 16(1) al Directivei 89/391/EEC) – OJL 195 din 19.07.2001.

Dacã astfel de modificãri majore se referã la ascensoarele introduse pe piaţã şi puse în funcţiune conform Directivei de Ascensoare, ascensoarele implicate trebuie sã continue sã se conformeze cerinţelor de sãnãtate şi securitate din Anexa I a Directivei de Ascensoare, dupã modificare. Totusi, inspecţiile unor astfel de ascensoare care au suferit modificãri majore nu sunt supuse procedurilor de evaluare a conformitãţii din Directiva de Ascensoare, acestea nu necesitã redactarea unei noi Declaraţii de Conformitate EC şi ascensoarele continuã sã poarte marcajul CE iniţial.

Detaliile referitoare la modificãrile care au fost efectuate şi orice rapoarte sau certificate emise, urmare a inspecţiei respective, trebuie înregistrate în registrul de evidenţã a instalaţiei ascensorului la care se face referire în secţiunea 6.2 din Anexa I.

Articolul 2(5) În particular, la târguri comerciale, expoziţii sau demonstraţii, Statele Membre vor interzice ascensoarele sau componentele de securitate care nu sunt conform prevederilor în vigoare ale Comunitãţii, care prevãd ca un semn vizibil şi clar sã indice faptul cã ascensoarele sau componentele de securitate nu sunt în conforme şi nu sunt de vânzare pânã când acestea nu au fost puse în conformitate, de cãtre instalatorul ascensorului, producãtorul componentelor de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în cadrul Comunitãţii în cele din urmă. În timpul demonstraţiilor, vor fi luate mãsuri de securitate corespunzãtoare pentru a asigura protecţia persoanelor.

§ 42 Târguri comerciale, expozitii şi demonstraţii

Târgurile comerciale furnizeazã un prilej pentru instalatorii de ascensoare şi producãtorii componentelor de securitate pentru a expune şi demonstra noutãţile şi produsele inovate. Prevederile Articolului 2(5) sunt destinate sã asigure faptul cã Directiva de Ascensoare, nu reprezintã un obstacol în promovarea unor astfel de produse noi. Companiile respective ar putea dori sã vadã dacã produsele acestora intereseazã potenţialii clienţi înainte de efectuarea procedurile respective de evaluare a conformitãţii. În alte cazuri, procedurile pot sã nu fie complete în momentul în care este expus produsul. Expozanţii pot, de asemenea, sã doreascã sã expunã produsele acestora cu anumite dispozitive de protecţie sau apărători îndepãrtate cu scopul de a prezenta caracteristica de funcţionare ale acestora mult mai clar.

Conform Articolului 2(5), astfel de practici sunt permise. Totuşi, pentru a furniza informaţii clare potenţialilor clienţi şi pentru a evita competiţia nedreaptã cu expozanţii produselor care sunt conform Directivei de Ascensoare, produsele neconforme trebuie însoţite de un semn vizibil, clar indicând faptul cã acestea nu sunt în conformitate şi nu sunt de vânzare pânã când acestea nu sunt aduse în conformitate.

Acest lucru este util pentru organizatorii de Târguri Comerciale pentru a aminti expozanţilor obligaţia acestora în acest sens. Directiva de Ascensoare nu impune nici un format special sau o redactare pentru acest semn. Poate fi propusã urmatoarea redactare:

Acest (aceastã) ascensor * / componentã de securitate pentru ascensoare * este un produs care nu a fost încã declarat în conformitate cu legislaţia Comunitãţii Europene aplicabile şi de aceea nu trebuie să poarte marcajul CE.

Vizitatorii sunt informaţi asupra faptului cã produsul va fi disponibil pe piaţa Comunitãţii Europene numai dupã ce acesta a fost declarat în conformitate cu legislaţia aplicabilã. *A se şterge neaplicabil.

25

Prevederi speciale trebuie luate în considerare şi în timpul demonstraţiilor, pentru a asigura securitatea participanţilor şi publicului, în special dacã produsele sunt acţionate, cu anumite aparărători, uşi sau dispozitive de protecţie îndepãrtate.

Articolul 3(1)

Ascensoarele acoperite de aceastã Directivã trebuie sã satisfacã cerinţele esenţiale de securitate şi sãnãtate prezentate în Anexa I.

Componentele de securitate acoperite de aceastã Directivã trebuie sã satisfacã cerinţele esenţiale de sãnãtate şi securitate prezentate în Anexa I sau sã permitã ascensoarelor, în care acestea sunt instalate sã îndeplinească cerinţele esenţiale menţionate.

§ 43 Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate pentru ascensoare

Articol 3(1) prezintã unul dintre elementele cheie ale Directivei “Noua Abordare”. Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate definesc obiectivele care trebuie atinse. În general, instalatorul sau producãtorul are libertatea sã aleagã mijloacele utilizate pentru a atinge acele obiective. Conformitatea cu cerinţele esenţiale de sãnãtate şi securitate este obligatorie – a se vedea comentariile referitoare la Observaţiile preliminare la Anexa I.

§ 44 Cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate pentru componente de securitate

Cu anumite excepţii, cerinţe esenţiale de sănătate şi securitate nu se aplicã în mod direct componentelor de securitate, dar componentele de securitate trebuie proiectate şi executate pentru a permite ascensoarelor în care acestea sunt instalate să fie conform cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate. Ca urmare, producãtorii componentelor de securitate trebuie sa specifice în mod clar caracteristicile ascensoarelor în care pot fi încorporate, componentele de securitate ale acestora. Instalatorul ascensorului este pe deplin responsabil pentru asigurarea faptului cã au fost încorporate în ascensor componente de securitate corespunzãtoare pentru a permite instalarea conform cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate.

Articolul 4(1)

Statele Membre nu au dreptul sa interzicã, să restricţioneze sau sã împiedice introducerea pe piaţã sau punerea în funcţiune pe teritoriul acestora, a ascensoarelor şi/sau componentelor de securitate care sunt în conformitate cu aceastã Directivã.

§ 45 Libera circulaţie a ascensoarelor şi componentelor de securitate pentru ascensoare

Articol 4(1) instituie libera circulaţie a ascensoarelor şi componentelor de securitate ale acestora pe piaţa unicã:

- Ascensoarele care sunt conform prevederilor Directivei pot fi introduse pe piaţã, instalate şi puse în funcţiune, fãrã nici o restricţie pe teritoriul oricãrui Stat Membru al Uniunii Europene.

- Componentele de securitate pentru ascensoare care sunt conform prevederilor Directivei pot fi introduse pe piaţã şi încorporate în instalaţiile ascensoarelor sau montate pe ascensoarele existente, fãrã nici o restricţie pe teritoriul oricãrui Stat Membru.

În virtutea Acordului referitor la Spaţiul Economic European, ascensoarele şi componentele de securitate pentru ascensoare, care sunt conform cu Directiva de Ascensoare beneficiază, de asemenea, de libera circulaţie în Islanda, Liechtenstein şi Norvegia. Acelaşi lucru este valabil pentru Turcia în virtutea Uniunii Vamale din Turcia – EU.

Articolul 4(2) Statele Membre nu trebuie să interzică, să restricţioneze sau să împiedice introducerea pe piaţă a componentelor, care pe baza declaraţiei de către producătoi sau de către reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în cadrul comunităţii, sunt destinate a fi încorporate în cadrul unui ascensor acoperit de această Directivă.

§ 46 Libera circulaţie a altor componente de ascensoare

Componentele pentru ascensoare, altele decât cele şăse categorii de componente listate în Anexa IV, nu sunt supuse prevederilor Directivei de Ascensoare ca atare. Conformitatea unor astfel de componente este stabilită în cursul evaluării conformităţii proiectului de ascensor şi instalaţiei de ascensor, în care acestea sunt încorporate. Astfel de componente pentru ascensoare beneficiază de libera circulaţie pe piaţa internă pe baza unei declaraţii simple întocmite de producători pe care aceştia intenţionează a le încorpora în ascensor.

Articolul 5(1) Statele Membre ar trebui să privească ascensoarele şi componentele de securitate care poartă marcajul CE şi care sunt însoţite de Declaraţia de Conformitate EC la care se face referire în Anexa

II ca fiind conform tuturor prevederilor acestei Directive, care includ procedurile de evaluare a

conformităţii prezentate în Capitolul II.

În lipsa standardelor armonizate, Statele Membre ar trebui să facă anumiţi paşi pe care-i consideră

necesari în a atrage atenţia asupra părţilor, care se referă la standardele naţionale tehnice existente

şi la specificaţiile pe care le consideră importanet sau relevante pentru implementarea proprie a

cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate din Anexa I.

§ 47 Conformitatea ascensoarelor şi componentelor de securitate pentru ascensoare

Primul paragraf al Articolului 5(1) indică faptul că ascensoarele şi componentele de securitate pentru ascensoare care poartă marcajul CE şi sunt însoţite de Declaraţia de Conformitate EC întocmită de instalatorul ascensorului sau de producătorul componentelor de securitate sunt în mod normal considerate a fi conform prevederilor Directivei de Ascensoare.

Totuşi, Statele Membre au, de asemenea, obligaţia de a asigura prin mijloace adecvate de supraveghere a pieţei faptul că procedurile de evaluare a conformităţii au fost efectuate în mod corect şi că marcajul CE corespunde conformităţii reale cu cerinţele de sănătate şi securitate din Directiva - a se vedea comentariile din Articolul 2(1) şi Articolul 15.

§ 48 Standarde Naţionale şi Specificaţii

Al doilea paragraf din Articolul5(1) ar trebui să fie considerat în legătură cu Articolul 5(2)

Atunci când Directiva de ascensoare a fost adoptată, Comisia Europeană mandatează CEN să să dezvolte o serie de standarde să sprijine aplicarea Directivei. Articolul 5(1) a fost intenţionat să furnizeze o soluţie provizorie în perioada necesară CEN să dezvolte standardele necesare. În timp ce se aşteaptă publicarea acelor standarde armonizate, Statelor Membre le-a fost dată posibilitatea de a publica listele documentelor importante, care includ standardele naţionale şi specificaţiile, pentru a ajuta instalatorii şi producătorii să aplice cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate. Aşa cum programul de standardizare care sprijină Directiva de Ascensoare a fost progresiv completat, recursul la această prevedere a început să devină din ce în ce mai puţin necesară.

Articolul 5(2) Atunci când un standard naţional transpune un standard armonizat, referinţa pentru oricare a fost publicat în Jurnalul Oficial al Comunităţii Europene, acoperă una sau mai multe dintre cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate.

- ascensoarele executate în conformitate cu acel standard va fi presuopus a fi conform cu cerinţele esenţiale relevante.

Sau

- componentele de securitate executate în conformitate cu acel standard vor fi presupuse a fi corespunzătoare pentru a permite ascensorului în care acestea sunt corect instalate să fie conform cerinţelor esenţiale relevante.

§ 49 Standarde armonizate

Articolul 5(2) stabileşte statutul standardelor armonizate Europene, care respectă Directiva de Ascensoare. După cum se menţionează în Specificaţia 8, un standard armonizat este o specificaţie tehnică adoptată de către una dinntre organizaţiile de standardizare Europene pe baza mandatului dat Comisiei. Statele Membre sunt consultate în ceea ce priveşte mandatul Comisiei prezentat sub Directiva 98/34/EC (care codifică prevederile Directivei 83/189/EEC şi amendamentele succesive ale acesteia). Odată ce standardul mandatat este adoptat, acesta trebuie transpus ca standard naţional fără modificare de către organizaţiile de standardizare naţionale din Statele Membre. Orice standard existent în legătură cu acest subiect trebuie retras.

Proiectele de standarde Europene sunt identificate după numărul de referinţă precedat de literele “prEN”. Imediat ce standardul a fost adoptat, acesta este identificat după numărul de referinţă precedat de literele “EN” şi urmat de anul adoptării. Atunci când standardul este transpus ca standard naţional, literele “EN” sunt, de asemenea, precedate de iniţialele utilizate pentru a identifica standardele naţionale din ţările respective.

Astfel, de exemplu, standardul European de ascensoare EN 81-1 este publicat ca ÖNORM EN 81-1 în Austria, NBN EN 81-1 în Belgia, CYS EN 81-1 în Cipru, ČSN EN 81-1 în Republica Cehă, DS EN 81-1 în Danemarca, EVS EN 81-1în Estonia, SFS EN 81-1 , NF EN 81-1 în Franţa, DIN EN 81-1 în Germania, EΛOT EN 81-1 în Grecia, MSZ EN 81-1 în Ungaria, IS EN 81-1 în Irlanda, UNI EN 81-1 în Italia, LVS EN 81-1 în Letonia, LST EN 81-1 în Lituania, EN 81-1 în Luxemburg, MSA EN 81-1 în Malta, NEN EN 81-1 în Olanda, PN EN 81-1 în Polonia, NP EN 81-1 în Portugalia, SR EN 81-1 în Spania, SIS EN 810-1 în Suedia şi BS EN 81-1 în Marea Britanie.

Odată ce un standard European a fost adoptat, Organizaţia de standardizare Europeană comunică aceasta Comisiei Europene, care publică referinţele standardului în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene(iniţial denumită Jurnalul Oficial al Comunităţilor Europene).

§ 50 Prezumţia de conformitate

Aplicarea standardului armonizat este întotdeauna voluntară. Totuşi, atunci când referinţa standardului armonizat a fost publicată în OJEU, aplicarea specificaţiilor conferă o prezumţie de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate acoperită de acestea. Prezumţia există de la data la care referinţa standardului este publicată în OJEU( chiar dacă standardul este implementat şi publicat de organizaţia naţională de standardizare la o dată ulterioară) Prezumţia de conformitate în mod obişnuit încetează, atunci când standardul este înlocuit de unul nou sau de un standard revizuit în ceea ce priveşte “data încetării prezumţiei de conformitate” care este specificată în OJEU(a se vedea mai jos).

Prezumţia de conformitate conferită de aplicarea standardului armonizat nu este absolută, deoarece conformitatea standardului însuşi poate fi modificată. A se vedea comentariile de la Articolul 6(1). Deşi un produs proiectat şi executat în conformitate cu un standard armonizat este presupus a fi conform cu cerinţele esenţiale de sanătate şi securitate, aceasta acoperă doar dacă nu este prevăzut altfel. Aceasta oferă instalatorului sau producătorului componentei de securitate, care aplică standardul armonizat o măsură de securitate legală, deoarece acesta nu trebuie să dovedească în plus conformitatea cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate acoperite de standard.

În plus, aplicarea în întregime a standardelor armonizate face ca o inspecţie intenţionată în mod suplimentar să nu fie necesară, atunci când instalatorul ascensorului utilizează procedura de asigurare totală a calităţii pentru evaluarea conformităţii proiectului acestuia - a se vedea comentariile din Articolul 8(2).

§ 51 Alternativa specificaţiilor

Chiar şi atunci când o cerinţa de sănătate şi securitate dată, este acoperită de un standard armonizat, instalatorul ascensorului sau componentei de securitate are libertatea de a aplica alternativa specificaţiilor. Aceasta este în scopul de a preveni ca standardele tehnice să devină un obstacol în soluţiile tehnice inovative, care nu au fost prevăzute, atunci când standardul a fost elaborat.

Totuşi, un standard armonizat furnizează o indicaţie asupra stadiului tehnic în momentul în care acesta a fost adoptat. Un instalator de ascensor sau un producător de componentă de securitate, care preferă să aplice alte specificaţii tehnice trebuie să fie capabil să demonstreze că soluţia acestuia furnizează un nivel de securitate, care este cel puţin echivalent cu acela oferit de specificaţiile standardului armonizat - a se vedea comentariile din Observaţia prelimară 2 la Anexa I.

Dacă ascensorul sau componenta de securitate proiectată în conformitate cu alte specificaţii decât acelea prezentate în standardul armonizat, este supus procedurii de examinare EC de tip, dosarul tehnic la care se face referire în Anexa V, trebuie să includă o descriere a măsurilor utilizate, pentru a satisface cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate aplicabile - a se vedea comentariile din Anexa V.

Dacă pentru evaluarea conformităţii componentei este utilizată procedura de asigurare totală a

calităţii, mijloacele utilizate pentru a asigura că cerinţele esenţiale de securitate aplicabile au fost îndeplinite, trebuie documentate în cadrul sistemului de asigurare al calităţii – a se vedea comentariile din Anexa IX.

Dacă procedura de asigurare totală a calităţii este utilizată pentru evaluarea conformităţii a proiectului de ascensor, atunci când ascensorul proiectat nu este în totalitate în conformitate cu standardele armonizate este cerută o inspecţie a proiectului de către Organismul Notificat – a se vedea comentariile de la paragraful 3.3 din Anexa XIII.

§ 52 Standarde armonizate pentru ascensoare

Majoritatea standardelor armonizate pentru ascensoare sunt dezvoltate de Comitetul Tehnic 10 al Comitetului European de Normalizare. CEN TC 10 a dezvoltat un sistem de numerotare particular pentru standardele de ascensoare. Familia de standarde de ascensoare poartă numărul generic EN 81. Familia include un număr de părţi separate în ceea ce priveşte ascensoarele, care utilizează diferite operaţii tehnice sau aspecte particulare ale securităţii ascensorului. Sistemul de numerotare este explicat în Raportul Tehnic CEN 81-10. Ar trebui specificat faptul că sistemul de numerotare descris în CEN TR 81-10, fost aplicat în mod recent standardelor adoptate, dar va fi aplicat cu prima ocazie standardelor atunci când acestea sunt revizuite.

Familia de standarde EN 81 include standardele pentru ascensoare acoperite de Directiva de Ascensoare, standardele pentru maşinile de ridicat, acoperite de Directiva de Maşini şi standardele pentru maşinile de ridicat, care nu sunt acoperite de nici o legislaţie Comunitară.

§ 53 Publicarea referinţelor standardelor armonizate

Lista consolidată a standardelor armonizate este publicată în OJEU de Comisia Europeană în sprijinul Directivei de Ascensoare. Lista este actualizată atunci când standardele noi sunt comunicate de CEN la Comisia Europeană.

Lista publicată în OJEU include următoarele 5 coloane:

1. Indică Organizaţia de standardizare Europeană care a adoptat standardul;

2. Indică referinţa la standard, ceea ce înseamnă, numărul acestuia, data adoptării şi titlul.

De asemenea, dacă standardul a fost amendat, sunt indicate referinţele amendamentelor succesive. Atunci când referinţele unor astfel de amendamente au fost publicate în OJEU, doar standardele amendate conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate din Directiva de Ascensoare.

3. Menţionează data la care referinţa standardului a fost publicată pentru prima dată în OJEU. Aceasta este data de la care aplicarea standardului conferă o prezumţie de conformitate cu cerinţele de sănătate şi securitate pe care le acoperă.

4. Menţionează referinţele standardului înlocuit. Această coloană este utilizată doar

dacă a existat deja un standard armonizat în legătură cu acelaşi subiect, atunci când

a fost adoptat un standard nou. În majoritatea cazurilor, standardul înlocuit este o

versiune iniţială a standardului care a fost revizuit.

5. Indică data încetării prezumţiei de conformitate a standardului înlocuit. Această

coloană este utilizată, doar atunci când referinţa standardului înlocuit este dată în a treia coloană. În general, conform regulilor CEN, standardele înlocuite trebuie

retrase de către organizaţiile naţionale de standardizare la şase luni după adoptarea noului standard. În acel caz, standardul înlocuit va fi retras imediat ce sunt publicate în OJEU referinţele la noul standard. Totuşi, în anumite cazuri, CEN consideră că industria solicită o lungă perioadă de timp pentru a adapta proiectele, instrumentele şi producţia la specificaţiile noului standard. În anumite cazuri, data de retragere a standardului înlocuit poate fi stabilită mai târziu, de exemplu, doi ani după adoptarea noului standard.

În timp ce noul standard oferă prezumţia de conformitate, imediat ce a fost publicată referinţa acestuia în OJEU, standardul înlocuit continuă să confere prezumţia de conformitate până la dată indicată în coloana a cincea. Cu alte cuvinte, în timpul perioadei de tranziţie dintre cele două date, specificaţiile fiecărui nou standard sau standardului înlocuit conferă prezumţia de conformitate cu cerinţele esenţiale de sănătate şi securitate pe care acestea le acoperă.

Articolul 5(3) Statele Membre ar trebui să asigure faptul că măsurile corespunzătoare luate sunt pentru a permite celor două laturi ale industriei să aibă o influenţă la nivel naţional, asupra procesului de pregătire şi de monitorizare a standardelor armonizate.

§ 54 Participarea celor două laturi ale industriei la standardizare

Standardizarea se bazează pe consensul dintre părţile interesate. Articolul 5(3) recunoaşte faptul că anumite părţi interesate de standardele de ascensoare, pot să întâmpine greutăţi prin participarea la standardizare. Articolul cere Statelor Membre să asigure faptul că sunt luate măsuri corespunzătoare pentru a permite celor două laturi ale industriei, adică, angajatorilor şi funcţionarilor, să aibă influenţă asupra procesului de standardizare. Aceasta revine Statelor Membre de a decide ce măsuri sunt corespunzătoare şi cum ar putea acestea să acţioneze.

Articolul 6(1) Atunci când Statele membre sau Comisia consideră faptul că standardele armonizare la care se face refrire în Articolul 5(2) nu satisfac în totalitate cerinţele esenţiale la care se face referire în Articolul 3, Comisia Statelor Membre respective, ar trebui să înainteze problema Comitetului stabilit sub Directiva 83/189/EEC, oferind prin urmare motivele. Comitetul ar trebui să-şi pronunţe opinia fără întârziere:

După primirea opiniei Comitetului, Comisia ar trebui să informeze Statele Membre dacă este necesar sau nu să retragă anumite standarde din informaţia publicată la care se face referire în Articolul 5(2).

§ 55 Deficienţele standardelor armonizate

În cursa de supraveghere a pieţei, Statele Membre trebuie să constate dacă ascensorul sau componenta de securitate nu trebuie să se conformeze în totalitate cerinţelor esenţiale de sănătate şi securitate descoperite ca fiind proiectate şi executate sau instalate conform specificaţiilor standardului armonizat. Statele Membre sau Comisia trebuie , de asemenea, să considere dacă anumite specificaţii ale standardului armonizat sunt în contradicţie cu cerinţele esenţiale ale Directivei sau nu satisfac în întregime cerinţele esenţiale pe care acestea se

presupune că le acoperă.

În astfel de cazuri, sunt deschise Statelor Membre sau Comisiei două direcţii de acţiune. Acestea pot să analizeze iniţial problema împreună cu organizaţia de standardizare implicată şi să sugestioneze ca standardul să fie amendat sau revizuit pentru a-l aduce în conformitate cu cerinţele esenţiale ale Directivei de Ascensoare.

Dacă această primă direcţie de acţiune nu este reuşită, Statele Membre şi Comisia pot să utilizeze procedura prezentată în Articolul 6(1), uneori referindu-se la clauza de salvgardare sau la procedura formală de obiecţie. Standardul defectuos face referire la Comitetul stabilit sub Directiva 98/34/EC sau la standardele şi reglementările Tehnice (care consolidează Directiva 83/189/EEC şi amendamentele succesive ale acesteia). Acest Comitet este sprijinit de Comisie şi este alcătuit din reprezentanţii administraţiilor naţionale şi reprezentative însărcinate cu politica de standardizare.

Comitetul 98/34/EC doreşte să cunoască părerea Comitetului de Ascensoare. Dacă

aşa-numitele deficienţe din standardul armonizat sunt confirmate, Comisia adoptă Decizia de retragere

a referinţei standardului din OJEU, sau cel puţin de a publica o avertizare în legătură cu retragerea

prezumţiei de conformitate a referinţei, în ceea ce priveşte standardul care este considerat deficient. În

general, va fi acordat, de asemenea, un mandat organizaţiei de standardizare Europene pentru a amenda sau revizui standardul în scopul remedierii deficienţei.

Articolul 6(2) Comisia poate să adopte orice măsură corespunzătoare pentru a asigura aplicărea practică într-o manieră uniformă a acestei Directive în conformitate cu procedura prezentată la paragraful 3.

§ 56 Ghid de aplicare

Directiva de Ascensoare nu trebuie să confere împuterniciri de implementare specifice în ceea ce priveşte Comisia Europeană. În particular, Comisia nu trebuie să aibă împuternicirea de a modifica Directiva în vreun fel. Măsurile la care se face referire în Articolul 6(2) compus astfel în special din furnizarea îndrumării Statelor Membre şi altor destinatari mandataţi de a contribui la interpretarea uniformă a Directivei sau de a promova cooperarea dintre Statele Membre sau dintre Organismele Notificate. Publicarea prezentului Ghid constituie un exemplu unor astfel de măsuri.

Ghidul furnizat de Comisie nu este obligatoriu din punct de vedere legal. Doar textele de implementare

a prevederilor Directivei în legislaţia naţională şi interpretarea acestor prevederi de către Judecătoriile naţionale sau de către Curţile de Justiţie Europene au puterea de lege. Totuşi, ghidul furnizat de Comisie, care urmăreşte consultarea Statelor Membre şi a altor destinatari mandataţi, este util deoarece acesta promovează interpretarea şi aplicarea uniformă a Directivei fără a avea nevoie de proceduri legale costisitoare şi lungi.

Articolul 6(3) 16 Comisia ar trebui asistată de către un comitet permanent (în continuare se face referire la “Comitet”). Atunci când referinţa este făcută la acest paragraf, se va aplica Articolul 3 şi 7 al Deciziei 1999/468/EC, având în vedere prevederile Articolului 8 din aceasta.

Comitetul va adopta regulile de procedură ale acestuia.

Comitetul Permanent poate, în plus, să examineze orice problemă referitoare la aplicarea Directivei şi ridicată de către preşedinţii acestuia, fie la iniţiativa acestora din urmă fie la cererea Statului Membru.

§ 57 Comitetul de Ascensoare

Rolul Comitetului prezentat conform Articolului 6(3), este de a avertiza Comisia, asupra măsurilor la care se face referire în Articolul 6(2). Comitetul este sprijinit de către un reprezentant al Comisiei şi alcătuit din reprezentanţi desemnaţi de către Statele Membre în cadrul Raportărilor Permanente. Membrii EEA şi alte ţări cu acorduri de recunoaştere mutuală EU pentru ascensoare sunt invitate ca observatori. Comitetul de Ascensoare se întruneşte atunci când este necesar, fie la iniţiativa Comisiei fie la cererea unuia sau mai multor State Membre.

Referinţa din Articolul 6(3) la Articolele 3 şi 7 referitoare la Decizia 1999/468/EC “Convenţii” semnifică faptul că , Comitetul de Ascensoare are un rol consultativ. Măsurile concepute sunt supuse Comitetului de către Comisie şi Comitetul exprimă opinia acestuia printr-o simplă majoritate de voturi. Fiecare Stat Membru are dreptul să ceară să aibă înregistrată poziţia acestuia în procesele verbale. Comisia nu este restricţionată de opinia Comitetului dar, în conformitate cu Articolul 3 al Deciziei”Convenţii”, ar trebui să se ia în considerare ultima opinie deliberată de Comitet.

În conformitate cu Articolul 7 al Deciziei”Convenţii”, Parlamentul European este informat asupra agendei privind întrunirile Comitetului de Ascensoare, recepţionează măsurile concepute supuse Comitetului pentru opinie şi deţine înregistrări sumare ale întrunirilor.

Comisia publică opiniile adoptate de către Comitetul de Ascensoare pe Website-ul EUROPA al acestuia.

§ 58 Grupul de lucru pentru Ascensoare

Grupul de lucru pentru Ascensoare este organizat sub Directiva de Ascensoare pentru a permite observatorilor din industrie, standardizare şi Organismelor Notificate să ia parte la discuţiile problemelor referitoare la aplicarea practică a Directivei de Ascensoare. Ca şi Comitetul de Ascensoare, Grupul de lucru pentru Ascensoare este sprijinit de către un reprezentant al Comisiei şi alcătuit din reprezentanţii Statelor Membre. Ţările EFTA sunt, de asemenea, prezente ca observatori. Asociaţiile reprezentând instalatorii de ascensoare, producătorii componentelor de ascensoare şi întreprinderile mici şi medii din industria de

16 Articolul 6(3) al Directivei de Ascensoare a fost amendat prin Reglementarea 2003/1882/EC a Parlamentului European şi a Consiliului din 29 septembrie 2003 (OJ L 284 din 31.10.03) adaptând Deciziei Consiliului 1999/468/EC (OJ L 184 din 17.07.1999) prevederile referitoare la comitetele care asistă Comisia în exerciţiul atribuţiilor de implementare ale acesteia prezentat în instrumentele supuse procedurii la care se face referire în Articolul 251 al Tratatului EC.

ascensoare la nivel European sunt invitate. CEN TC 10 este prezent, de asemenea, şi furnizează actualizări asupra dezvoltării standardelor. Organismele Notificate sunt reprezentate de Convenţia Europeană a Organismelor Notificate (NB-L) care raportează asupra lucrului Convenţiei şi ţine seama de opinia Grupului de lucru pentru Ascensoare cu privire la Recomandările NB-L supuse spre examinare. Sindicatele şi asociaţiile de beneficiari de proprietăţi sunt de asemenea reprezentate.

Grupul de Lucru pentru Ascensoare se întâlneşte de două ori pe an la Brussels sau la Luxemburg. Documentele aprobate de Grupul de Lucru pentru Ascensoare sunt publicate pe Website-ul Comisiei, EUROPA.

Articolul 7 (1) Atunci când un Stat Membru constată faptul că un ascensor sau o componentă de securitate care poartă marcajul CE şi este utilizat în conformitate cu scopul intenţionat al acestuia este pasibil de a periclita sănătatea persoanelor şi, atunci când este cazul , a proprietăţii, ar trebui să se ia toate măsurile corespunzătoare pentru retragerea acestora de pe piaţă, să se interzică de la început introducerea pe piaţă sau punerea în funcţiune sau să se restricţioneze libera circulaţie a acestora.

Statul Membru ar trebui să informeze imediat Comisia asupra oricărei astfel de măsuri, indicând motivele pentru deciziile acestuia şi în particular dacă neconformitatea se datorează:

(a)insuficienţei satisfacerii cerinţelor esenţiale la care se face referire la Articolul 3;

(b) aplicării incorecte a standardelor la care se face referire la Articolul 5(2);

(c) insuficienţelor standardelor la care se face referire doar în Articolul 5(2)

(2) Comisia ar trebui să se consulte cu părţile interesate cât de curând posibil. Acolo unde , după astfel de consultări Comisia descoperă faptul că:

- măsurile sunt justificate, ar trebui, ca urmare, să informeze imediat Statele Membre care preiau iniţiativa şi altor State membre; atunci când decizia la care se face referire la paragraful 1 se bazează pe deficienţele standardelor, Comisia ar trebui după consultarea părţilor implicate, să înainteze problema Comitetului la care se face referire în Articolul 6(1), dacă Statul Membru, care a luat decizia intenţionează să menţină aceasta, şi va iniţia procedura la care se face referire în Articolul 6(1),

- măsurile sunt nejustificate, aceasta ar trebui să informeze imediat Statul Membru care preia iniţiativa şi a instalatorului ascensorului, producătorului componentelor de securitate sau reprezntanţilor autorizaţi ai acestora din urmă stabiliţi în cadrul Comunităţii.

(3) Atunci când un ascensor sau o componentă de securitate care nu este conform aplicării marcajului CE, Statul membru competent ar trebui să acţioneze în mod corespunzător împotriva celui care aplică marcajul şi ar trebui astfel să informeze Comisia şi alte State Membre.

(4) Comisia ar trebui să se asigure că Statul Membru este informat asupra progresului şi a consecinţelor procedurii.

§ 59 Clauza de salvgardare

Clauza de salvgardare este prevăzută de către Articolul 95(10) al Tratatului EC. “ Măsurile de armonizare la care se face referire mai sus ar trebui să includă, în cazuri

corespunzătoare, o clauză de salvgardare care autorizeazã Statele Membre sã ia, pentru unul sau mai multe din motivele non-economice la care se face referire în Articolul 30, mãsuri provizorii care sunt supuse procedurii de control a Comunitaţii”.

Articolul 7 prezintă procedura care trebuie urmată atunci când prezumţia de conformitate conferitã de marcajul CE şi de Declaraţia de Conformitate EC descrisã în Articolul 5 nu este întemeiată.

§ 60 Ascensoare sau componente de securitate fãrã marcajul CE

Dacã, în cursul urmãririi activitãţii de supraveghere a pieţei, Statele Membre descoperã un ascensor sau o componentă de securitate fãrã marcajul CE, nu este necesar sã fie utilizată o procedură specială, deoarece aceasta este deja interzisă în prevederile Directivei. În acest caz, Statele Membre pot utiliza pur şi simplu prevederile naţionale ale acestora pentru a pune în vigoare prevederile Directivei.

§ 61 Neconformitatea ascensoarelor sau componentelor de securitate care au marcajul CE

Pe de altã parte, atunci când un ascensor sau o componentã de securitate se considerată cã nu corespund cerinţelor de sãnãtate şi securitate aplicabile, în ciuda existenţei marcajului CE, Statul Membru va contacta în primul rând persoana responsabilã pentru introducerea pe piaţã a ascensoarului sau componentei de securitate şi va cere acestuia sã aducã produsul în conformitate. Dacã după aceea, produsul este adus în mod voluntar în conformitate de instalator sau de producător, nu este necesar sã fie luate mãsuri de tipul celor listate în Articolul 7(1) şi recurgerea la procedura de salvgardare nu este necesară. Totuşi, într-un astfel de caz, este util pentru Statul Membru implicat, să informeze autoritãţile de supraveghere a pieţei ale altor State Membre astfel ca, acestea să poată asigura că mãsurile corective necesare sunt luate pe tot cuprinsul pieţei unice. Aceasta poate fi realizată în cadrul Ascensoarelor ADCO – a se vedea comentariile din Articolul 2(1).

§ 62 Procedura de salvgardare

Dacã mãsurile voluntare de aducere a produsului în conformitate nu sunt disponibile într-un timp rezonabil şi dacã neconformitatea este rãspunzãtoare de punerea în pericol a securităţii persoanelor sau proprietăţilor, trebuie utilizată procedura prezentată din Articolul 7. Procedura de salvgardare cuprinde urmãtorii paşi:

1. Primul paragraf din Articolul 7(1) prezintă primul pas care trebuie făcut de Statul Membru care a descoperit un produs nesigur. Statele Membre au datoria de a întreprinde o acţiune corespunzătoare într-un astfel de caz utilizînd puterile acordate autoritãţilor de supraveghere a pieţei în cadrul legislaţiei naţionale. Primul paragraf indicã o ordine a mãsurilor care pot fi luate. Alegerea mãsurii este la latitudinea Statului Membru implicat, dar mãsura ar trebui să fie suficientã pentru a proteja sãnãtatea şi securitatea persoanelor şi proporţională cu riscul.

2. Mãsura luatã la nivel naţional trebuie apoi sã fie notificatã Comisiei Europene de Statul Membru, indicând motivele şi natura neconformitaţii, după cum se cere în paragraful al doilea din Articolul 7(1). Notificarea trebuie transmisã Comisiei prin intermediul Reprezentanţilor Permanenţi ai Statului Membru implicat. Grupul de Ascensoare ADCO au dezvolat un standard în format electronic care permite Statelor Membre sã transmitã, de asemenea, informaţia necesarã direct la serviciul relevant al Comisiei.

Este util pentru Statele Membre sã transmitã toate documentele relevante cu notificarea. Acestea pot include Declaraţia de Conformitate EC, elementele relevante ale dosarului tehnic

sau instrucţiuni şi rapoarte ale unor teste sau inspecţii care au stat la baza mãsurilor.

Conform Articolului 7, nu este obligatoriu ca Statele Membre sã notifice altor State Membre o mãsurã luatã, totuşi pentru scopuri de informare unele State Membre din cadrul ascensoarelor ADCO procedeazã astfel.

3. După aceea, conform Articolului 7(2), Comisia examineazã notificarea şi documentele de bază şi

consultã părţile implicate, pentru a-şi forma o părere dacă mãsura luată de Statul Membru este justificatã sau nu. Pãrţile implicate includ instalatorul ascensorului sau producătorul respectivei componente de securitate şi, atunci când este cazul, Organismul Notificat, care a efectuat evaluarea

conformităţii. Ulterior, Comisia poate, de asemenea, sã solicite explicaţii suplimentare Statului Membru care a notificat măsura. După aceea Comisia adoptã o opinie formală.

4. Dacã Comisia considerã cã mãsura luatã de Statul Membru este justificatã, opinia Comisiei este

notificatã tuturor Statelor Membre prin intermediul Reprezentanţilor Permanenţi ai acestora. De asemenea, este pusă la dispoziţia administraţiilor naţionale responsabile cu supraveghereea pieţei

pentru ascensoare în cadrul Ascensoarelor ADCO.

Dacã neconformitatea respectivă relevă o deficienţã în armonizarea standardului, Comisia trebuie, de asemenea, sã supună problema Comitetului aflat sub Directiva 98/34/EC referitor la standardele şi reglementările Tehnice – a se vedea comentariile din Articolul 6(1).

Dacã, Comisia considerã cã mãsura luatã de Statul Membru nu este justificatã, opinia Comisiei este adusa la cunoştinţã Statului Membru implicat şi, de asemenea, instalatorului de ascensoare, producătorului componentei de securitate a produsului respectiv sau reprezentantului autorizat al acestora.

5. După aceea Statele Membre trebuie sa ia mãsura corespunzătoare în lumina opiniei Comisiei:

- Dacã mãsura este considerată justificatã, acestea trebuie sa ia mãsura adecvatã pe teritoriul lor în ceea ce priveşte produsul nesigur pentru a proteja sănătatea şi securitatea persoanelor, conform obligaţiei acestora din cadrul Articolului 2(1) al Directivei – a se vedea comentariile din Articolul 2(1).

- Dacă măsura nu este considerată a fi justificată, Statul Membru care a luat măsura trebuie sa o retragă.

Conform Articolului 7(4), Comisia informează Statele Membre atunci când o măsură de salvgardare a fost notificată şi ţin pe acestea la curent în ceea ce priveşte progresul şi rezultatul procedurii în cadrul Grupului de Ascensoare ADCO.

Capitolul II – Procedura de Evaluare a Conformităţii

Articolul 8

§ 63 Evaluarea conformităţii

Articolul 8 procedura care trebuie urmărită de către instalatorul ascensorului sau de

producătorul componentei de securitate înainte de a fi introdusă pe piaţă în scopul de a asigura că ascensorul sau componenta de securitate a acestuia este conform Directivei. Directiva de Ascensoare oferă instalatorilor şi producătorilor o cuprinzătoare alegere referitoare la procedurile de evaluare a conformităţii, bazate pe aşa-numita „Abordare Globală” pentru evaluarea conformităţii prezentată în Directiva Consiliului 93/465/EEC. Diferitele paragrafe ale Articolului 8 trebuie înterpretate în relaţie cu Anexele corespunzătoare care prezintă conţinutul fiecărei proceduri.

Articolul 8 (1) Înaintea de introducerea pe piaţã a componentelor de securitate prezentate în Anexa IV, producătorul componentei de securitate sau reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în cadrul Comunităţii trebuie:

(a) (i) fie să supună modelul componentei de securitate examinării EC de tip conform Anexei

V şi verificarea producţiei de un Organism Notificat conform Anexei XI;

(ii) sau să supună modelul componentelor de securitate examinării EC de tip conform Anexei V şi să implementeze sistemul de asigurare a calităţii conform Anexei VIII pentru verificarea producţiei;

(iii) sau să implementeze sistemul de asigurare totală a calităţii conform Anexei IX;

(b) să aplice marcajui CE pe fiecare componentă de securitate şi să întocmească o Declaraţie de

Conformitate care să conţină informaţiile listate în Anexa II, luând în considerare specificaţiile indicate în Anexa utilizată (Anexa VIII, IX sau XI după cum este cazul);

(c) să păstreze o copie a Declaraţiei de Conformitate timp de 10 ani de la data la care a fost

fabricată ultima componentă de securitate.

§ 64 Producătorul sau reprezentantul autorizat al acestuia

Obligaţiile specificate în Articolul 8 (1) trebuie efectuate de producătorul componentei de securitate sau de reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în cadrul Comunităţii.

Producătorul componentei de securitate va înţelege în contextul definiţiei prezentate de aliniatul 4 din Articolul 1(4). Producătorul poate fi situat în cadrul Comunităţii sau oriunde în altă parte – a se vedea comentariile din Articolul 1(4).

Dacă producătorul este stabilit în afara Comunităţii, acesta poate să numească un reprezentant autorizat stabilit în cadrul Comunităţii care să efectueze în numele său parţial sau în totalitate sarcinile specificate în Articolul 8(1), cu toate că acest lucru nu este obligatoriu. Dacă un producător decide să numească un reprezentant autorizat, delegaţia trebuie să fie explicată şi consemnată în scris şi să definească în mod clar sarcinile care îi sunt încredinţate - a se vedea Ghidul de implementare al Directivelor bazate pe Noua Abordare şi Abordare Globală - Capitolul 3.2

§ 65 Evaluarea conformităţii componentelor de securitate

Articolul 8(1) specificã alegerea procedurii de evaluare a conformitãţii deschisă producãtorilor de componente de securitate şi descrie paşii care trebuie urmaţi înainte ca o componentã de securitate sã fie introdusã pe piaţã. Procedura de evaluare a conformitãţii pentru componentele de securitate pot fi distinctă în ceea ce priveşte faptul dacă acestea implică faza de proiectare sau faza de producţie:

- Faza de proiectare

Pentru faza de proiectãre, producãtorul are la alegere urmãtoarele proceduri:

- modelul componentei de securitate este supus unei examinări EC de tip efectuată de un Organism Notificat;

- conformitatea modelului componentei de securitate este evaluatã de producãtorul însuşi în

cadrul unui sistem de asigurare totală a calitãţii, care a fost acreditat de un Organism Notificat

- Faza de producţiei

Pentru faza de producţie, dacã modelul componentei de securitate este supus unei examinãri de tip EC certificat, producãtorul trebuie după aceea sã aplice una din urmãtoarele proceduri care sã asigure cã, componentele de securitate realizate în momentul respectiv sunt în conformitate cu tipul aprobat:

- el are verificări aleatoare efectuate de un Organism Notificat asupra eşantioanelor producţiei acestuia;

- el implementează un sistem al calitãţii pentru încercarea şi inspecţia finalã a componentelor de securitate, care au fost aprobate de un Organism Notificat.

Atunci când este aleasă una din aceste alternative, Organismul Notificat care intervine în faza de producţie poate fi acelaşi cu Organismul Notificat care efectuează examinarea EC de tip a modelului componentei de securitate respectiv sau poate fi oricare altul.

Dacă proiectarea componentelor de securitate a fost efectuat în cadrul unui sistem de asigurare totală ab calităţii, acelaşi sistem acoperă producţia şi inspecţia finală şi încercarea componentelor de securitate. În acest caz, este implicat doar un Organism Notificat.

Următoarea diagrama exemplifică alegerea procedurilor de evaluare a conformităţii pentru componentele de securitate:

Proiectare

Examinarea EC de tip

Anexa V A

Examinarea EC de tip Anexa V A
Examinarea EC de tip Anexa V A

Producţie

Conformitatea cu tipul cu verificare aleatoare Anexa XI

Alegerea producătorului componentei de securitate
Alegerea
producătorului
componentei
de securitate
Alegerea producătorului componentei de securitate
Alegerea
producătorului
componentei de
securitate

Asigurarea calităţii

produsului

Anexa VIII

Asigurarea totală a calităţii - Anexa IX

§ 66 Declaraţia EC de conformitate privind componentele de securitate

Articolul 8(1) (b) cere ca, în fiecae caz, atunci cănd a fost efectuată alegerea procedurii de evaluare a conformităţii, producătorul trebuie să aplice marcajul CE pe fiecare componentă de securitate şi să întocmească Declaraţia EC de Conformitate – a se vedea comentariile din Articolul 5(1), Articolul 10, Anexa II şi Anexa III.

Articolul 5(1) stabileşte faptul că Declaraţia de Conformitate EC trebuie să însoţească componentele

de securitate. Deoarece componentele de securitate sunt produse în serie, Declaraţia de Conformitate

EC care insoţeşte produsele poate fi o copie tipărită a originalului. Dacă mai multe componente de securitate identice sunt livrate intr-o cutie, de asemenea, este, permis producătorului să emită pentru fiecare cutie o Declaraţie. Declaraţia de Conformitate EC poate, de asemenea, să fie inclusă în instrucţiunile referitoare la utilizare ale producătorului, la care se face referire în secţiunea 6.1 din Anexa I.

Dacă instalatorul ascensorului execută componente de securitate pentru a fi încorporate în ascensoarele

pe care acesta le instalează, acesta are aceleaşi obligaţii ca şi alţi producători de componente de

securitate şi de aceea, acesta trebuie să întocmească o Declaraţie de conformitate EC pentru

componentele de securitate pe care le execută.

Declaraţia de conformitate EC pentru componenta de securitate pentru ascensoare trebuie furnizată de producătorul componentei de securitate instalatorului ascensorului sau companiei de întreţinere care cumpără componenta de securitate pentru a o încorpora într-o instalaţie de ascensor sau o fixa într-un ascensor existent. Dacă, componenta de securitate este vândută printr-un intermediar precum un angrosist sau un distribuitor, intermediarul trebuie să asigure faptul că Declaraţia de conformitate EC este furnizată beneficiarului final.

Declaraţia de conformitate EC pentru componentele de securitate încorporate într-o instalaţie de ascensor trebuie să fie inclusă în documentaţia ascensorului la care se face referire în secţiunea 6.2 a Anexei I.

O copie

într-un ascensor trebuie să fie inclusă în Dosarul Tehnic al ascensorului sau, după caz, inclusă

a

declaraţiilor

de

conformitate

EC

pentru

componentele

de

securitate

încorporate

în documentaţia sistemului de asigurare totală a calitãţii instalatorului ascensorului – a se vedea comentariile din Anexa V.B.3 şi Anexa XIII.3.2.

Articolul 8(1) care ca o copie a Declaraţiei de Conformitate EC sã fie pãstratã timp de 10 ani de la data la care componenta de securitate a fost fabricată ultima datã. Scopul acestei cerinţe este de a asigura cã Declaraţia de Conformitate EC poate fi consultatã, dacã este necesar, de către autoritãţile de supraveghere a pieţei.

Articolul 8 (2) Înainte de a fi introdus pe piaţã, un ascensor trebuie sã urmeze una din urmãtoarele proceduri:

(i) fie, dacã acesta a fost proiectat în conformitate cu ascensor care are efectuată examinãrea EC de tip la care se face referire în Anexa V, acesta ar trebui executat, instalat şi testat prin implementarea:

- inspecţiei finale la care se face referire în Anexa XII, sau

- sistemului de asigurare a calitãţii la care se face referire în Anexa XII, sau

- sistemului de asigurare a calitãţii la care se face referire în Anexa XIV.

Procedurile pentru fazele de proiectare şi de execuţie, pe de o parte, şi fazele de instalare şi încercare, pe de altă parte, pot fi efectuate asupra aceluiaşi ascensor;

(ii) fie, dacã acesta a fost proiectat în conformitate cu un model de ascensor având efectuată examinarea EC de tip, la care se face referire în Anexa V, acesta trebuie să fie executat, instalat şi încercat implementând, în plus:

- inspecţia finalã la care se face referire în Anexa VI, sau

- sistemul de asigurare a calitãţii la care se face referire în Anexa XII, sau

- sistemul de asigurare a calitãţii la care se face referire în Anexa XIV

(iii) fie, dacã acesta a fost proiectat în conformitate cu un ascensor pentru care a fost implementat un sistem de asigurare a calitãţii conform Anexei XIII, completat de o examinare a proiectării dacã acesta din urmă nu este în totalitate în conformitate cu standardele armonizate, acesta va fi instalat, executat şi încercat implementând, în plus:

- inspecţia finalã la care se face referire în Anexa VI, sau

- sistemul de asigurare a calitãţii la care se face referire în Anexa XII, sau

- sistemul de asigurare a calitãţii în conformitate cu Anexa XIV;

(iv) fie prin efectuarea procedurii de verificare a unităţii de produs, la care se face referire în Anexa X, de către un Organism Notificat;

(v) fie, fiind supusă sistemului de asigurare al calităţii în conformitate cu Anexa XIII, completat de o examinare a proiectării dacă aceasta din urmă nu este în totalitate în conformitate cu standardele armonizate.

În cazurile la care se face referire la punctele (i), (ii) şi (iii) de mai sus, persoana responsabilã pentru proiectare trebuie sã livreze persoanei responsabile pentru execuţie, instalare şi încercare toate documentele şi informaţiile necesare pentru ca aceasta din urmă să poată să acţioneze în deplinã securitate.

§ 67 Evaluarea conformitãţii ascensoarelor

Articolul 8(2) expune alegerea procedurilor de evaluare a conformităţii pentru ascensoare şi descrie paşii care trebuie urmaţi înainte ca ascensorul să fie introdus pe piaţă sau pus în funcţiune. Pentru fiecare ascensor, conformitatea proiectului de ascensor cu cerinţele esenţiale

de sănătate şi securitate ale Directivei trebuie evaluată şi trebuie verificată conformitatea instalãrii ascensorului cu proiectul de ascensor aprobat. Procedurile de asigurare a conformitãţii pentru ascensoare pot fi diferite, după cum acestea se referă la faza de proiectare sau la faza de instalare:

- Faza de proiectare

Pentru a evalua conformitatea unui proiect de ascensor, instalatorul ascensorului poate să aleagă una din urmãtoarele proceduri alternative:

- ascensorul sau modelul de proiect de ascensor este supus unei examinãri EC de tip de către un Organism Notificat;

- conformitatea proiectului de ascensor este evaluată de instalatorul însuşi în cadrul sistemului de asigurare totalã a calitãţii, care a fost acreditat de un Organism Notificat;

- proiectul de ascensor este supus verificãrii unităţii de produs de către un Organism Notificat.

Când se recurge la un sistem de asigurare totalã a calitãţii, trebuie efectuată, de asemenea, o inspecţie a proiectului de către un Organism Notificat pentru a evalua conformitatea ascensorului în legătură cu aceste aspecte ale proiectului, care se abate de la standardele armonizate, în cazul în care un proiect de ascensor nu este în totalitate în conformitate cu standardele armonizate.

- Faza de instalare

Pentru a verifica conformitatea instalãrii unui ascensor cu conformitatea proiectului care a fost evaluată în timpul fazei de proiectare, instalatorul poate să aleagă una din urmãtoarele proceduri alternative:

Pentru proiectele de ascensoare sau proiectele de ascensoare model care sunt supuse la o certificare a examinãrii EC de tip sau care au fost proiectate în cadrul unui sistem de asigurare totală a calitãţii, completată, dacã este necesar, de o inspecţie a proiectãrii:

- instalarea ascensorului este supusă la o inspecţie finală de către un Organism Notificat;

- instalatorul ascensorului efectuează el însuşi inspecţia finală şi încercarea instalaţiei ascensorului în cadrul unui sistem de asigurare a calitãţii acreditat de un Organism Notificat;

- instalatorul ascensorului efectuează inspecţia finală şi încercarea instalării ascensorului în cadrul unui sistem de asigurare torală a calităţii aprobat care, de asemenea, acoperă faza de proiectare.

Pentru proiectele de ascensor care au fost supuse verificării unităţii de produs de către un Organism Notificat, o astfel de procedură acoperă, de asemenea, faza de instalare.

Procedura de verificare a unităţii de produs implică un singur Organism Notificat. Acest lucru este valabil şi în cazul în care un sistem de asigurare totală calităţii acoperă amândouă fazele de proiectare şi de instalare. Dacă sunt urmate alte proceduri, Organismul Notificat care efectuează procedura de evaluare a conformităţii pentru faza de instalare poete să fie acelaşi Organism Notificat care efectuează procedura de evaluare a conformităţii pentru faza de proiectare sau acesta poate să fie oricare altul.

Ultimul paragraf al Articolului 8(2) se referă la cazurile când persoana responsabilă pentru un

proiect de ascensor care este supus unei certificări de examinare EC de tip sau a fost proiectat în cadrul unui sistem de asigurare totală a calităţii este diferită de persoana responsabilă pentru instalarea ascensorului. Paragraful cere persoanei responsabile pentru proiectare să furnizeze instalatorului ascensorului toate documentele şi informaţiile necesare pentru a asigura execuţia, instalarea şi testarea în deplină securitate a ascensorului. Această cerinţa este în particular importantă atunci când proiectantul ascensorului furnizează instalatorului ascensorului elemente ale ascensorului în forma unui ansamblu gata de instalat.

Următoarea diagramă ilustrează alegerea procedurilor de evaluare a conformităţii pentru ascensoare:

proiectare

Examinarea EC de tip a ascensorului sau a modelului de ascensor

instalare

Inspecţia finală

Anexa VI

Alegerea instalatorului de ascensor
Alegerea
instalatorului
de ascensor
Alegerea instalatorului de ascensor
Alegerea
instalatorului
de ascensor

Asigurarea calităţii produsului Anexa XII **

Asigurarea totală a calităţii+inspecţia proiectării dacă este necesar

Asigurarea calităţii producţiei Anexa XIV **

Asigurarea calităţii totale + inspecţia proiectării dacă este necesar Anexa XIII *

Verificarea unităţii de produs – Anexa X

* NOTĂ: Procedura de asigurare totală a calităţii conform Anexei XIII poate fi utilizată doar pentru faza de proiectare sau pentru amândouă fazele de proiectare şi de instalare.

** Notă: un sistem de asigurare totală al calităţii certificat conform Anexei XIII este considerat că acoperă asigurarea calităţii produsului, conform Anexei XII, sau asigurarea calităţii producţiei, conform Anexei XIV - a se vedea Recomandarea Acordului Organismelor Notificate: NB-L/REC

3/003.

Articolul 8 (3) În toate cazurile la care se face referire la paragraful 2:

- instalatorul care aplică marcajul CE pe ascensor şi întocmeşte Declaraţia de Conformitate,

care cuprinde informaţiile enumerate în Anexa II, luând în consideraree specificaţiile prezentate în Anexa utilizatã (Anexa VI, X, XII, XIII sau XIV, dupã cum e cazul);

- instalatorul trebuie sã pãstreze o copie a Declaraţiei de Conformitatetimp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piaţã;

- Comisia, Statele Membre şi Organismele Notificate pot, la cerere, să obţină, de la

instalator, o copie a Declaraţiei de Conformitate şi raporte ale testelor implicate în inspecţia

finalã.

§ 68

Declaraţia de conformitate EC pentru ascensoare

Articolul 8(3) cere, ca în fiecare caz, atunci când au fost efectuate procedurile de evaluare a conformitãţii alese, instalatorul sã aplice marcajul CE pe ascensor şi sã întocmeascã Declaraţia de Conformitate EC – a se vedea comentariile de la Articolul 5(1), Articolul 10, Anexele II B şi Anexa

III.

Instalatorul trebuie înţeles în lumina definiţiei date în primul paragraf al Articolului 1(4), cu alte cuvinte, persoana fizicã sau juridicã care-şi asumã responsabilitatea pentru proiectarea, fabricarea, instalarea şi introducerea pe piaţã a ascensorului – a se vedea comentariile de la Articolul 1(4).

Dupã cum este stabilit în Articolul 5(1), Declaraţia de Conformitate EC trebuie sã însoţeascã ascensorul, adicã, cu alte cuvinte instalatorul trebuie sã furnizeze Declaraţia de Conformitate EC originalã proprietarului ascensorului, atunci când acesta e introdus pe piaţã, înainte de a fi pus în funcţiune. În conformitate cu Articolul 8(3), instalatorul trebuie sã furnizeze, la cerere, o copie a Declaraţiei de Conformitate EC Comisiei sau Statelor Membre.

Atunci, când se pot aplica mai multe Directive aceluiaşi produs (de exemplu Directiva de Ascensoare şi Directiva EMC) este posibil sã se întocmeascã o singurã Declaraţie de Conformitate EC care atestează conformitatea cu toate Directivele aplicate, cu condiţia ca informaţiile cerute de fiecare Directivã sã fie incluse – a se vedea Ghidul de implementare a Directivelor bazate pe Noua Abordare şi pe Abordarea Globalã, Capitolul 5.4.

Instalatorul trebuie sã pãstreze o copie a Declaraţiei de Conformitate EC timp de 10 ani de la data la care ascensorul a fost introdus pe piaţã şi pus la dispoziţie, la cerere, pentru Comisie, Statele Membre şi alte Organisme Notificate, împreunã cu rapoartele testelor efectuate cu ocazia inspecţiei finale.

Articolul 8 (4)

(a) Acolo unde ascensoarele sau componentele de securitate sunt supuse altor Directive

privind alte aspecte şi care prevãd, de asemenea, aplicarea marcajului CE, acesta din urmã trebuie sã indice faptul cã ascensorul sau componenta de securitate este, de asemenea, presupusã

a fi conform prevederilor acelor Directive.

(b) Totuşi, atunci când una sau mai multe din aceste Directive permit producătorului, în

timpul perioadei de tranziţie, sã aleagã mãsurile care trebuie aplicate, marcajul CE va indica conformitatea doar cu Directiva aplicatã de instalatorul ascensorului sau de producătorul componentelor de securitate. În cazul în care sunt aplicate detalii ale Directivei, dupã cum s-a publicat în jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene, în documentele respective trebuie fãcute observaţii sau oferite instrucţiunile cerute de Directive şi care însoţesc ascensorul sau

componenta de securitate.

§ 69

Marcajul CE pentru alte Directive

Aceastã prevedere explicã întreaga semnificaţie a marcajului CE. În cazul în care se aplicã ascensoarelor sau componentelor sale de securitate alte Directive, marcajul CE semnifică faptul cã produsul este, de asemenea, în conformitate cu acele alte Directive – a se vedea comentariile de la Articolul 1(5).

Articolul 8 (5) Atunci când, nici instalatorul ascensorului, nici producătorul componentei de securitate, nici reprezentantul autorizat al acestuia stabilit în cadrul Comunităţii nu s-au conformat obligaţiilor paragrafelor anterioare, acele obligaţii vor cãdea în sarcina persoanei care introduce ascensorul sau componenta de securitate pe piaţã în cadrul Comunităţii. Aceleaşi obligaţii se vor aplica şi acelora dintre producătorii ascensorului sau componentei de securitate pentru propria utilizare.

§ 70 Persoana care introduce pe piaţã ascensorul sau componenta de securitate

Ca o derogare de la paragraful Articolului 8(3), aceastã prevedere permite oricãrei persoane sã efectueze procedurile legate de Declaraţia de Conformitate în locul instalatorului ascensorului sau producătorului componentei de securitate pentru ascensoare. O persoanã care profitã de aceastã prevedere, îşi asumã toate responsabilitãţile asumate în mod normal de instalatorul ascensorului sau de producătorul componentei de securitate pentru ascensoare. Prin urmare, el trebuie sã asigure că produsul este conform cerinţelor esenţiale de sãnãtate şi securitate, sã deţină procedura efectuatã de evaluare a conformitãţii corespunzãtoare şi, fie sã se afle în posesia dosarului tehnic la care se face referire în Anexa V, fie sã furnizeze el însuşi un astfel de dosar.

La aceastã prevedere se poate recurge, doar dacã existã motive convingãtoare care sã împiedice instalatorul sã efectueze acele proceduri, de exemplu, în cazul unui instalator sau producãtor aflat în afara Uniunii Europene, care nu are un reprezentant autorizat în UE. Un instalator sau un producător stabilit în cadrul Comunităţii nu poate recurge la aceastã prevedere pentru a-şi retrage responsabilitãţile sale vis-á-vis de o terţã parte.

Articolul 9 (1) Statele Membre vor informa Comisia şi alte State Membre cu privire la organismele pe care acestea le-au numit sã efectueze procedurile la care se face referire în Articolul 8, împreunã cu sarcinile specifice şi procedurile de examinare, pe care aceste organisme au fost desemnate sã le efectueze şi identificarea numerelor alocate acestora dinainte de cãtre Comisie.

Comisia va publica pentru informare în Jurnalul Oficial al Comunitãţilor Europene, o listã a Organismelor Notificate şi numerele de identificare ale acestora şi sarcinile pentru care acestea au fost notificate. Comisia va asigura ca aceastã listã sã fie actualizatã.

(2) Statele Membre vor aplica criteriile stabilite în Anexa VII pentru evaluarea Organismelor Notificate. Organismele care întrunesc criteriile de evaluare stipulate în standardele armonizate relevante vor fi presupuse a îndeplini criteriile din Anexa VII.

(3) Un Stat Membru care a notificat un organism trebuie sã-si retragã notificarea, dacã acesta considerã cã organismul nu mai îndeplineşte criteriile prezentate în Anexa VII. Drept urmare, acesta va informa imediat Comisia şi alte State Membre.

§ 71 Organisme Notificate

Articolul 9 stabileşte prevederile referitoare la Organismele Notificate cãrora li s-au încredinţat procedurile de evaluare descrise în Articolul 8. Fiecare Stat Membru este responsabil pentru evaluarea şi aprobarea Organismelor Notificate pe care acestea le numesc. Comisia desemneazã un numãr de identificare pentru fiecare Organism Notificat şi publicã o listã cu Organismele Notificate de Statele Membre. Informaţiile actuale privind Organismele Notificate sunt disponibile de la Sistemul de Informaţii „Online” al Comisiei NANDO ( Noua Abordare Notificatã şi Organizaţile Desemnate).

Acest „site” vã va permite sã gãsiţi organismele Europene notificate ca şi organismele desemnate din terţe ţãri în cadrul unor acorduri formale [Acorduri de Recunoaştere Mutualã (MRAs). Protocoalele la Acordurile Europene privind Evaluarea Conformitãţii şi Acceptarea Produselor Industriale (PECA) şi Zona Economicã Europeanã (EEA)] responsabilã pentru efectuarea procedurilor de evaluare a conformitãţii la care se face referire în directivele Noii Abordãri.

Instalatorii ascensoarelor sau producătorii coponentelor de securitate sunt liberi sã recurgã la Organismul Notificat la alegerea acestora. Statele Membre recunosc pe deplin certificatele şi deciziile emise de organismele notificate de alte State Membre.

§ 72 Notificarea

Atunci când se notifică un organism Comisiei, Statul Membru trebuie sã indice numele şi adresa organismului, baza în care s-a evaluat competenţa organismului şi sarcinile pentru care organismul este notificat. Pentru Directiva de Ascensoare, notificarea trebuie sã identifice dacã organismul este notificat pentru ascensoare, pentru componentele de securitate, sau pentru ambele. Dacã organismul nu este notificat pentru toate componentele de securitate enumerate în Anexa IV, notificarea trebuie sã indice care dintre categoriile componentelor de securitate sunt acoperite. În final, notificarea trebuie sã identifice procedurile de evaluare a conformitãţii, pe care organismul este autorizat sã le efectueze prin referire la Anexele relevante la Directivã.

În prezent, Statele Membre sunt capabile sã efectueze notificarea „online”, utilizând NANDO.

Anexa VII enumerã criteriile minime pentru evaluarea Organismelor Notificate şi se referã la

standardele armonizate relevante (cum ar fi standardele seriilor EN 45000 şi seriilor EN ISO/IEC 17000). Statele Membre pot alege sã utilizeze criterii suplimentare pentru evaluarea Organismelor Notificate pe care acestea le numesc. Este la latitudinea Statelor Membre sã aleagã mijloacele pentru efectuarea evaluãrii. Majoritatea Statelor Membre au recurs la acreditare, pentru a efectua total sau parţial evaluarea Organismelor Notificate.

Articolul 9(3) obligã Statele Membre sã retragã notificarea unui organism, care nu mai întruneşte criteriile enumerate în Anexa VII. Obligaţia de a retrage o notificare, care nu mai este justificatã, implicã faptul cã Statele Membre au datoria de a supraveghea activitatea organismelor pe care le-au notificat, pentru a asigura că acestea efectuează în mod corect sarcinile.

§ 73 Coordonarea Organismelor Notificate

Organismele Notificate pentru Directiva de Ascensoare au stabilit Grupul European de Coordonare, NB-L pentru a discuta problemele care apar în cursul conducerii procedurilor de evaluare a conformitãţii şi a armonizãrii practicilor. Participarea în NB-L este voluntarã. În unele cazuri, Organismele Notificate sunt reprezentate de un grup de coordonare naţionalã stabilit în ţara lor. Întâlnirile privind coordonarea se ţin de douã ori pe an la Brussels şi sunt prezidate de un reprezentant ales din unul din Organismele Notificate. Reprezentanţii Comisiei Europene şi al altor trei State Membre asistã ca observatori. În plus, observatorii care aparţin industriei şi standardizării ascensoarelor sunt invitaţi sã asiste în parte la întruniri. Grupurile AD Hoc au fost stabilite, de asemenea, pentru a trata probleme particulare.

Comisia Europeanã contribuie la funcţionarea NB-L prin finanţarea secretariatului tehnic, care organizează activitatea Grupului şi secretariatului administrativ care organizeazã întruniri şi se ocupã cu transmiterea documentelor.

NB-L adoptã Recomandãri pentru utilizare, care furnizeazã rãspunsuri acceptate la problemele care au fost discutate în Grup. Acestea sunt comunicate apoi Grupului de Lucru pentru Ascensoare pentru aprobare. Recomandãrile pentru utilizare care au fost aprobate de Grupul de Lucru sunt publicate pe website-ul Comisiei – EUROPA.

Capitolul III – Marcajul CE

Articolul 10 (1) Marcajul CE va consta din iniţialele CE. Anexa III stabileşte modelul care va fi utilizat

§ 74 Marcajul CE

Marcajul CE este simbolul vizibil care semnifică conformitatea produsului cu cerinţele tuturor Directivelor EC aplicabile produsului pe care acesta a fost aplicat. Articolul 10 oferã detalii practice ale marcajului CE. Modelul stabilit în Anexa III trebuie sã fie respectat în mod strict iar prezentarea nu trebuie sã fie în nici un fel denaturatã.

Articolul 10 (2) Marcajul CE va fi aplicat în mod vizibil şi distinct pe fiecare cabinã de ascensor în conformitate cu secţiunea 5 a Anexei I şi va fi aplicat pe fiecare dintre componentele de securitate, enumerate în Anexa IV, sau, acolo unde acest lucru nu este posibil, pe o etichetã ataşatã în mod inseparabil de componenta de securitate.

§ 75 Aplicarea Marcajului CE

Articolul 10 (2) stabileşte locul în care trebuie aplicat marcajul CE.

Pentru marcajul CE al ascensoarelor, Articolul 10(2) se referã la Secţiunea 5 a Anexei I, care, în schimb, se referã la secţiunea 1.7.3 a Anexei I a Directivei de Maşini 98/37/EC (care consolideazã prevederile Directivei 89/932/EEC şi amendamentele succesive ale acesteia).

În consecinţã, pentru ascensoare, marcajul CE trebuie aplicat în mod lizibil şi de neşters în cabina liftului, pe aceeaşi plãcuţã ca şi marcajul cu numele şi adresa instalatorului, desemnarea seriei sau tipului, a numãrului de serie şi a anului de fabricaţie. Acest lucru face posibilã deosebirea dintre marcajul CE referitor la conformitatea ascensorului însuşi şi marcajul CE aplicat pe componentele de securitate încorporate în ascensor.

Începând cu 29 Decembrie 2009, referinţa la Directiva de Maşini va fi cititã ca referinţã la Directiva

2006/42/EC.

Pentru componentele de securitate, marcajul CE trebuie aplicat pe fiecare dintre componentele de securitate enumerate în Anexa IV, doar dacã acest lucru nu este posibil sã se aplice marcajul pe o componentã de securitate, din motive de lipsã de spaţiu, caz în care marcajul CE poate fi aplicat pe o etichetã, ataşatã inseparabil de componenta de securitate.

Articolul 10 (3) Aplicarea pe ascensoare sau pe componentele de securitate a marcajelor care pot induce în eroare pãrţile terţe în ceea ce priveşte semnificaţia şi forma marcajului CE, va fi interzisã. Orice alt marcaj poate fi aplicat ascensoarelor sau componentelor de securitate, cu condiţia ca vizibilitatea şi lizibilitatea marcajului CE sã nu fie reduse în acest mod.

§ 76 Marcaje înşelãtoare

Articolul 10(3) este destinat să asigure că marcajul CE constituie o indicaţie unicã şi neambiguă a conformitãţii cu Directivele „Noii Abordãri” care sunt aplicabile produsului. Nu sunt interzise alte marcaje, dar, pe de-o parte, alte marcaje asemănătoare nu trebuie să fie confundate cu forma marcajului CE, cu alte cuvinte, acetea nu trebuie sã limiteze prezentarea graficã arãtatã în Anexa II. Pe de altã parte, sunt interzise, de asemenea, alte marcaje cu aceeaşi semnificaţie de conformitate cu Directivele EC. În plus, astfel de marcaje suplimentare, nu trebuie sã fie aplicate astfel încât sã reducã vizibilitatea sau lizibilitatea Marcajului CE.

Articolul 10 (4) Fãrã a prejudicia Articolul 7:

(a) acolo unde Statul Membru stabileşte cã marcajul CE a fost aplicat în mod nereglementar,

instalatorul ascensorului, producătorul componentei de securitate sau reprezentantul autorizat al celei din urmã, stabilit în cadrul Comunităţii va fi obligat sã asigure conformitatea produsului în ceea ce priveşte prevederile legate de marcajul CE, şi sã pună capăt încãlcării modului de aplicare în condiţiile impuse de Statul Membru;

(b) dacã neconformitatea persistã, atunci Statul Membru trebuie sã ia toate mãsurile

corespunzãtoare pentru a restricţiona sau interzice introducerea pe piaţã a componentei de securitate respective sau pentru a asigura ca aceasta sã fie retrasã de pe piaţã şi a interzice ca ascensorul sã fie utilizat şi a informa apoi celelalte State Membre în conformitate cu procedurile

stabilite în Articolul 7 (4).

§ 77 Marcaj CE neregulamentar

Articolul 10(4) stabileşte procedura care trebuie urmată în cazul în care marcajul CE a fost aplicat pe un ascensor sau pe o componentã de securitate în mod neregulamentar, dar unde securitatea persoanei nu este periclitată prin aceasta. Acest lucru ar putea fi, de exemplu, rezultatul nerespectãrii uneia dintre cerinţele formale sau documentare ale Directivei sau a aplicãrii unei proceduri necorespunzãtoare de evaluare a conformitãţii.

În astfel de cazuri, retragerea produsului de pe piaţã prevãzutã de Articolul 7 nu ar fi justificatã, dar, în conformitate cu Articolul 10 (4) (a), un Stat Membru trebuie cu toate acestea sã ia mãsuri corespunzãtoare pentru a asigura că instalatorul ascensorului sau producătorul componentei de securitate întreprinde acţiuni corective corespunzãtoare. Astfel de mãsuri, nu trebuie sã fie notificate Comisiei.

Pe de altã parte, dacã instalatorul sau producãtorul nu întreprinde acţiunile corective necesare, Articolul 10(4) (b) îi cere Statului Membru sã urmeze procedura stabilitã în Articolul 7 – adicã să retragă componenta de securitate de pe piaţã sau să interzică utilizarea ascensorului şi să notifice mãsura Comisiei – a se vedea comentariile din Articolul 7 .

CAPITOLUL 4

PREVEDERI FINALE

Articolul 11 Orice decizie luatã în conformitate cu această Directivă care restricţioneazã:

- introducerea pe piaţã şi/sau punerea în funcţiune şi/sau utilizarea unui ascensor;

- introducerea pe piaţã şi/sau punerea în funcţiune a unei componente de securitate;

va trebui sã specifice motivele exacte pe care se bazeazã aceasta. O astfel de decizie va fi notificatã imediat ce este posibil părţii implicate, care va fi, în acelaşi timp, informatã asupra mãsurilor legale disponibile sub legislaţia în vigoare din Statul Membru respectiv şi asupra limitelor de timp la care sunt supuse astfel de mãsuri.

§ 79 Motivarea deciziilor şi a mãsurilor legale

Articolul 11 defineşte condiţiile care urmeazã sã fie respectate de cãtre Statele Membre atunci când acestea iau mãsuri în ceea ce priveşte produsele care nu sunt conform cerinţelor Directivei de Ascensoare corespunzător Articolului 7. Obligaţia Statelor Membre de a notifica astfel de mãsuri pãrţii implicate, de a specifica motivele pe baza cãrora acestea sunt întreprinse şi de a furniza informaţii despre mãsurile legale disponibile corespunde unei bune practici administrative şi este supusã prevederilor legale în multe State Membre.

Este important sã se observe cã mãsurile legale care pot fi disponibile în cadrul legislaţiei naţionale pentru instalatorii sau producătorii ale cãror produse sunt supuse unor mãsuri restrictive şi procedura prezentată în Articolul 7 al Directivei sunt independente unele de altele. Totuşi, un tribunal naţional poate alege sã ia în considerare opinia Comisiei asupra faptului dacã mãsura naţionalã este justificatã sau nu, atunci când ia în considerare un apel de la un instalator sau de la un producător faţã de o mãsurã naţionalã.

Articolul 12 Comisia va întreprinde acţiunile necesare pentru a avea informaţii asupra tuturor deciziilor relevante referitor la implementarea acestei Directive puse la dispoziţie.

§ 78 Surse de informare

Câteva informaţii relevante pentru implementarea Directivei de Ascensoare sunt puse la dispoziţia Statelor Membre şi ale altor acţionari de cãtre Comisie privind paginile despre ascensoare ale Intreprinderii Comisiei DG şi ale Website-ului Industry – Europa.

- Standarde armonizate

O listã unificată a referinţelor standardelor armonizate pentru ascensoare este publicatã de Comisie în

Jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Lista standardelor armonizate este, de asemenea, pusã la dispoziţie pe site-ul EUROPA.

- Organismele notificate

O listã a organismelor de evaluare a conformitãţii notificate de Statele Membre pentru ascensoare şi

componente de securitate a ascensoarelor este publicatã periodic în jurnalul Oficial al Uniunii Europene. Totuşi având în vedere cã se pot comunica Comisiei, în orice moment notificări noi sau modificate, este util sã se consulte cea mai recentă listã care este disponibilă prin sistemul de informare online a Comisiei NANDO.

- Recomandãrile NB-L

Recomandãrile de utilizare adoptate de coordonarea Europeanã a Organismelor Notificate pentru

Ascensoare, NB-L, care au fost puse în aplicare de Grupul de Lucru pentru Ascensoare sunt publicate

pe site-ul EUROPA:

- Opiniile adoptate de Comitetul pentru Ascensoare şi Grupul de Lucru pentru Ascensoare

Opiniile adoptate de Comitetul pentru Ascensoare şi anumite documente aprobate de Grupul de Lucru pentru Ascensoare privind problemele de interpretare şi aplicare practicã a Directivei de Ascensoare sunt disponibile pe site-ul EUROPA. În viitor, astfel de opinii vor furniza baza pentru actualizarea Ghidului.

- Documentele de lucru înaintate Grupului de Lucru pentru Ascensoare

Documentele de lucru pentru întrunirile Grupului de Lucru pentru Ascensoare sunt transmise membrilor Grupului privind secţiunea Directivei de Ascensoare prin baza de date a Comisiei CIRCA. Organizaţiile care reprezintã instalatorii de ascensoare şi producătorii de ascensoare, organizaţiile de standardizare, Organismele Notificate, uniunile comerciale şi organismele consumatorilor la nivel European au acces la aceste documente. Alţi acţionari pot cere documentele de la organizaţiile reprezentanţilor respectivi. Trebuie sã se aibã grijã sã nu se redacteze documente de lucru sau referate de discuţii ca reprezentãnd opinia Comisiei sau Grupului de Lucru pentru Ascensoare

- Opiniile Comisiei privind clauzele de salvgardare

Opiniile adoptate de Comisia Europeanã privind mãsurile naţionale adoptate în conformitate cu Articolul 7 al Directivei sunt notificate Statelor Membre prin Reprezentarea Permanentã a acestora în Uniunea Europeanã. Acestea sunt, de asemenea, puse la dispoziţia autoritãţilor naţionale de supraveghere a pieţei în ceea ce priveşte secţiunea Ascensoare ADCO prin baza de date a Comisiei CIRCA. Textul unor astfel de opinii poate fi, de asemenea, comunicat Comisiei la cerere, în conformitate cu Articolul 255 al Tratatului EC implementat de Regulamentul 1049/2001/EC 17 în ceea ce priveşte accesarea documentelor Comisiei.

- Deciziile Comisiei asupra obiecţiile formale la standardele armonizate

Deciziile adoptate de Comisie ca urmare a obiecţiilor formale la standardele armonizate în conformitate cu procedura stabilitã în Articolul 6(1) sunt publicate în OJEU.

Articolul 13 Directiva 84/528/EEC şi Directiva 84/529 EEC sunt abrogate începând din 1 iulie 1999.

§ 79 Abrogarea Directivelor înlocuite

Directiva ascensoarelor 95/16/EC a abrogat şi înlocuit Directivele 84/528/EEC în legãturã cu prevederile comune privind dispozitivele de ridicare şi dispozitivele mecanice de manipulare şi Directiva 84/529/EEC privind ascensoarele cu acţionare electricã cât şi Directivele care amendeazã Directivele, în particular Directiva Consiliului 90/486 EEC, care extinde domeniul Directivei 84/529/EEC în scopul de a include ascensoarele acţionate hidraulic. Abrogarea a intrat în vigoare de la 1 iulie 1999, adicã data la care prevederile Directivei Ascensoarelor 95/16/EC încep să devină obligatorii.

51

17 Regulamentul 1049/2001/EC din 30 Mai 2001, OJL 145 din 31/05/2001 p.43.

Articolul 14 Cu privire la aspectele legate de instalarea ascensoarelor, aceastã Directivã este o Directivã în cadrul înţelesului Articolului 2(3) al Directivei 89/106/EEC.

§ 80 Directiva de Ascensoare şi Directiva produselor pentru Construcţii

Articolul 14 defineşte relaţia dintre Directiva de Ascensoare 95/16/EC şi Directiva 89/106/EEC a Produselor pentru Construcţii.

Ascensoarele corespund definiţiei unui „produs pentru construcţie” prezentată în Articolul 1(2) al Directivei Produselor pentru Construcţii, adicã:

Orice produs care este fabricat pentru a fi incorporat în mod permanent în lucrãrile de construcţii, inclusiv lucrãrile de inginerie civile şi din construcţii”.

Totuşi, Articolul 3(3) al Directivei Produselor pentru Construcţii stabileşte:

„Atunci când o directivã viitoare se referã în special la alte aspecte şi doar într-o micã mãsurã la cerinţele esenţiale ale acestei Directive, acea Directivã ulterioarã va conţine prevederi care sã asigure că aceasta acoperă, de asemenea, şi cerinţele acestei Directive”.

Scopul acestei prevederi este de a limita numãrul Directivelor care se aplicã aceluiaşi produs.

Articolul 14 al Directivei de Ascensoare identificã Directiva 95/16/EC ca „directivã ulterioarã” în sensul Articolului 2(3) al Directivei Produselor pentru Construcţii. Specificaţia 10 la Directiva de Ascensoare indicã faptul cã Directiva urmăreşte sã acopere toate riscurile determinate de ascensoare şi întâmpinate de utilizatorii acestora şi de ocupanţii construcţiei. Aceasta implicã faptul că cerinţele esenţiale ale Directivei de Ascensoare ar trebui sã acopere toate cerinţele relevante ale Directivei Produselor pentru Construcţii.

În particular, cerinţele specificate în secţiunea 2 a Anexei I a acelei Directive referitoare securitatea în caz de incendiu sunt acoperite de cerinţele specifice din secţiunile 4.2, 4.6 şi 4.10 din Anexa I la Directiva de Ascensoare. În plus, cerinţele esenţiale specificate în secţiunea 4 a Anexei I la Directiv Produselor pentru Construcţi referitoare la securitatea din timpul utilizării este tratatã în detaliu de un numãr de Secţiuni ale Anexei I la Directiva de Ascensoare. De aceea nu este nevoie sã se facã o referire suplimentarã la Directiva 89/106/EEC în ceea ce priveşte aceste aspecte.

Articolul 15 (1) Statele Membre vor adopta şi publica legile, regulamentele şi prevederile administrative necesare pentru a fi conform aceastei Directive pânã la 1 ianuarie 1997. Acestea vor informa Comisia despre acest lucru.

Atunci când Statele Membre adoptã astfel de mãsuri, acestea vor conţine o referire las aceastã Directivã sau vor fi însoţite de o astfel de referinţă cu ocazia publicãrii oficiale a acestora. Metodele de efectuare a unor astfel de referinţe vor fi stabilite de Statele Membre.

Statele Membre vor aplica aceste mãsuri începând cu 1 iulie 1997.

(2)

Pânã la data de 30 iunie 1999 Statele Membre vor permite:

- introducerea pe piaţã şi punerea în funcţiune a ascensoarelor;

- introducerea pe piaţã şi punerea în funcţiune a componentelor de securitate,

care sunt conform prevederilor în vigoare pe teritoriul acestorar la data adoptãrii acestei

Directive.

(3) Statele Membre vor comunica Comisiei textele prevederilor legislaei naţionale pe care acestea o adoptã în domeniul tratat de aceastã Directivã.

§ 81 Implementarea Directivei

Reglementările şi prevederile care trebuie adoptate de Statele Membre conform Articolului 15(1) includ urmãtoarele:

- implementarea în cadrul legislaţiei naţionale a obligaţiilor stabilite în Directiva pentru instalatorii de ascensoare şi producãtorii de componente de securitate şi stabilirea de penalizãri efective şi proporţionale pentru infracţiuni;

- desemnarea autoritãţilor responsabile pentru supravegherea pieţei de ascensoare şi a componentelor de securitate a acestora;

- stabilirea procedurii pentru evaluarea, numirea şi notificarea organismelor Notificate şi asigurarea supravegherii activitãţii acestora;

- publicarea referinţelor standardelor naţionale, care transpun standardele armonizate în conformitate cu Articolul 5(2); luarea mãsurilor care sã permitã ambelor pãrţi ale industriei sã aibã o influenţã la nivel naţional asupra procesului de elaborare şi monitorizare a standardelor armonizate în conformitate cu Articolul 5(3);

- luarea mãsurilor descrise în Articolul 2(2) al Directivei pentru a asigura cooperarea necesarã dintre instalatorii de ascensoare şi persoanele responsabile de munca de construcţie; luarea de mãsuri pentru a preveni instalarea altor echipamente decât acelea necesare pentru funcţionarea sigurã a ascensorului în coloana ascensorului – dupã cum se cere prin Articolul 2(3);

- stabilirea procedurii de acordare a unei autorizaţii anterioare pentru derogãrile la cerinţa esenţialã de securitate din secţiunea 2.2 a Anexei I legatã de prevenirea riscului de prabuşire atunci când cabina se aflã într-una din poziţiile extreme ale acesteia;

Articolul 15(1) a oferit Statelor Membre o perioadã de 18 luni ca sã implementeze aceste prevederi care au fost aplicabile începând cu 1 iulie 1997.

Totuşi, pentru a acorda timp industriei de ascensoare, organizaţiilor de standardizare şi Organismelor Notificate sã se adapteze prevederilor Directivei de Ascensoare, Articolul 15(2) a stabilit o perioadã de tranziţie de doi ani, dupã data de aplicare. În timpul acestei perioade, prevederile Directivei ar putea fi aplicate de instalatorii de ascensoare sau producătorii de componente de securitate, care au dorit acest lucru, dar reglementările naţionale anterioare au rãmas aplicabile. Prevederile Directivei au devenit obligatorii începând cu 1 iulie 1999.

Pentru cele zece ţãri care s-au alãturat UE la 1 Mai 2005, prevederile privind Directiva de Ascensoare au intrat în vigoare la acea datã. Pentru cele douã ţãri care s-au alãturat UE la 1 Ianuarie 2007, prevederile Directivei de Ascensoare au intrat în vigoare la acea datã.

Articolul 16 Comisia va reexamina împreună cu Comitetul aplicarea procedurilor stabilite de Directivã şi, dacã este necesar, va înainta orice propuneri pentru amendamentele corespunzãtoare, în ceea ce priveşte Articolul 6(3) şi baza rapoartelor furnizate de Statele Membre, până cel târziu la 30 iunie 2002 .

§ 82 Revizuirea Directivei de Ascensoare

Articolul 16 cere Comisiei sã efectueze o revizuire a aplicãrii Directivei de Ascensoare dupã o perioadã iniţialã de aplicare. Procesul a fost început în 2002 pe baza rapoartelor de la Statele Membre şi a contribuţiilor de la câţiva acţionari, care au fost discutate de Grupul de Lucru pentru Ascensoare.

În 2003/2004 s-a efectuat de cãtre un organism independent un studiu de evaluare pentru Comisie. Raportul studiului prezintã cifrele legate de piaţa de ascensoare în UE 15, punctele de vedere a acţionarilor la nivel european şi în cadrul unui eşantion de 7 State Membre, ca şi rezultatele vizitelor de prelevare de mostre de instalaţii de ascensoare din fiecare ţarã. Constatãrile studiului indicã faptul cã Directiva de Ascensoare este, în general, corect aplicatã dar unele zone cu probleme sunt scoase în evidenţã şi sunt subliniate posibilele soluţii.

Un prim amendament al Directivei de Ascensoare este inclus în revizuirea propusã a Directivei de Maşini în curs de adoptare de Consiliu şi de Parlament. Scopul acestui amendament este de a clarifica linia de demarcare dintre domeniul Directivei de Ascensoare şi Directivei de Maşini – a se vedea comentariile din Articolul 1(2).

Comisia continuã sã examineze soluţiile corespunzãtoare la problemele ridicate de studiul de evaluare. În particular, înainte ca orice amendament suplimentar al Directivei de Ascensoare sã fie preconizat, va fi luat în considerare rezultatul revizuirii curente pe orizontală a „Noii Abordãri.

Articolul 17 Aceastã Directivã se adreseazã Statelor Membre.

§ 83

Destinatari Directivã

Directiva se adreseazã Statelor Membre deoarece aceasta stabileşte reglementãrile şi prevederile de implementare ale prevederilor Directivei în legislaţia naţionalã, care revin acestora ca obligaţie legalã.

Dată la Brussels, 29 Iunie 1995

Pentru Parlamentul European Preşedinte K.Hänsch

Pentru Consiliu

Preşedinte

M.Barnier

INDEX

Cuvânt cheie

Directivã

Ghid

Reprezentantul autorizat

Articolul 8 (1)

§ 64

Aplicare marcaj CE

Articolul 10 (2)

§ 75

Clădire

Articolul 1 (1) Articolul 2 (2)

§

17

§

36

Cabinã

Articolul 1 (2)

§ 22

Instalaţii de transport prin cablu

Excludere - Articolul 1 (3)

§ 17, § 22, § 23

Marcajul CE

Specificaţia Nr. 7 Articolul 5 (1)

§

11

§ 47

 

§ 60, § 61

 

Articolul 8 (5) Articolul 10

§ 69

§ 70 până la § 77

CEN

§ 52

Citaţii

§ 1

Convenţii

Specificaţia Nr. 11 Articolul 6 (3)

§ 15

§ 57

Evaluarea conformitãţii componentelor de securitate

Articolul 8 (1)

§ 64, § 65

Evaluarea conformitãţii ascensoarelor

Articolul 8 (2)

§ 67,

Execuţie

Articolul 1 (1) Articolul 2 (2)

§

17

§

36

Produse pentru construcţii

Specificaţia Nr. 10 Articolul 14

§

14

§

80

Elevatoare pentru şantiere de construcţii - excludere

Articolul 1 (3)

§ 23

Coordonarea Organismelor Notificate

73

Demonstraţii

Articolul 2 (5)

§ 42

Faza de proiectare - ascensoare

Articolul 8 (2)

§ 67

Faza de proiectare – componente de securitate

Articolul 8 (1)

§ 65

Declaraţia de Conformitate EC

Articolul 5 (1) Articolul 8 (1) Articolul 8 (3)

§

47

§ 66

§ 68

Pericole electrice

§ 32

Compatibilitate electromagneticã

Articolul 1 (5)

§ 31

Cerinţe esenţiale de sãnãtate şi securitate

Articolul 3 (1)

§ 43, § 44

Excluderi

Articolul 1 (3)

§ 23

Expoziţii

Articolul 2 (5)

§ 42

Clãdiri existente

Articolul 1 (1)

§ 17

Ascensoare existente

Specificaţia Nr.5

§ 8, § 9

Sistem de stingere a focului

Articolul 2 (3)

§ 38

Libera circulaţie

Citaţii

§ 2

Articolul 4

§ 45, § 46

Bunuri exclusiv pentru ascensoare

Articolul 1 (2)

§ 22

Îndrumãtor

Articolul 6 (2)

§ 56

Ghiduri

Articolul 1 (1) Articolul 1 (2)

§

17

§

22

Sãnãtatea şi securitatea lucrãtorilor

Articolul 2 (4)

§ 40

Standarde armonizate

Specificaţia Nr.8 Articolul 5 (2) şi 5 (3) Articolul 6 (1) Articolul 12

§

12

§

49 pãnã la § 54

§

55

§

79

Implementare

Articolul 15

§ 81

Ascensoare înclinate

Articolul 1 (2)

§ 22

Informaţii

Articolul 12

§ 78

Efectuarea inspecţiei

Articolul 2 (4)

§ 39

Faza de instalare - ascensoare

Articolul 8 (2)

§ 67

Instalator - definiţie

Articolul 1 (4)

§ 24

Marcajul CE neregulamentar

Articolul 10 (4)

§ 77

Ansamblu

Articolul 2 (2)

§ 36

Remedii legale

Articolul 11

§ 79

Platforme pentru ascensoare - Directiva de Maşini

§ 18

Ascensoare

Articolul 1 (1) şi 1 (2)

§ 17 , § 22

Ascensoare ADCO

Articolul 2 (1)

§ 35

Comitetul de Ascensoare

Articolul 6 (3) şi 6 (4)

§ 57

Ascensoare în funcţiune

Articolul 2 (4)

§ 39 pãnã la § 41

Grupul de lucru pentru Ascensoare

Articolul 6 (3) şi 6 (4)

§ 58

Comitetul pentru Ascensoare

Specificaţia Nr.11

§ 15

Directiva de joasã tensiune

§ 32

Mentenanţã

Articolul 2 (4)

§ 39

Modificãri majore

Articolul 2 (4)

§ 41

Producãtor - componente de securitate

Articolul 1 (4) Articolul 8 (1)

§ 28

§ 64

Supravegherea pieţei

Articolul 2 (1)

§ 34

Mijloace de transport - Excluderi

Articolul 1 (3)

§ 23

State Membre

Articolul 15 şi 17

§ 81, § 83

Scopuri politice sau militare - excluderi

Articolul 1 (3)

§ 23

Echipament de ridicat din minã - excluderi

Articolul 1 (3)

§ 23

Marcaje greşite

Articolul 10 (3)

§ 76

Model ascensor

Articolul 1 (4)

§ 29

Module

Specificaţia Nr.6

§ 10

Motivarea deciziilor

Articolul 11

§ 79

NANDO

§ 71, § 72

Standarde naţionale

Articolul 5 (1)

§ 48

Noua Abordare

Specificaţia Nr.2

§ 5

Clãdiri noi

Articolul 1 (1)

§ 17

Notificãri

Articolul 9

§ 72

Organisme Notificate

Articolul 9

§ 71 pãnã la § 73

Articolul 12

§ 79

Introducerea pe piaţã - Ascensoare

Articolul 1 (4) Articolul 8 (5)

§ 25

§ 70

Introducerea pe piaţã - componente de securitate

§ 26

Prezumţia de conformitate

Articolul 5 (2)

§ 50

Faza de producţie - componente de securitate

Articolul 8 (1)

§ 65

Publicare - standarde armonizate

Articolul 5 (2)

§ 53

Specificaţii

§ 3

Cremaliere şi angrenaje - excluderi

Articolul 1 (3)

§ 23

Recomandãri pentru utilizare

§ 73, § 79

Abrogarea Diectivelor înlocuite

Specificaţia Nr.4

§ 7

Articolul 13

§ 79

Revizuirea Directivei referitoare la ascensoare

Articolul 16

§ 82

Revizuirea Directivei de Maşini

§ 19

Clauza de salvgardare

Articolul 7

§ 59 pãnã la § 62

Procedura de salvgardare

Articolul 7, Articolul 11

§ 62, § 79

Componente de securitate

Articolul 1 (1) Articolul 1 (4)

§ 20, § 21

§ 27

Securitatea ascensoarelor

Citaţii Articolul 2 (1)

§ 2

§ 33

Domeniul de aplicare al Directivei de Ascensoare

Articolul 1 (1)

§ 16 pãnã la § 21

Coloanã - fitinguri

Articolul 2 (3)

§ 37, § 38

Stadiul tehnic

§ 51

Elevatoare pentru teatru - excluderi

Articolul 1 (3)

§ 23

Ţârguri comerciale

Articolul 2 (5)

§ 42

Perioada de tranziţie

Specificaţia Nr.9 Articolul 15 (2)

§ 13

§ 81